İçindekiler. Digest 2003 Eco Pure Çevre için Ġyi B r Dergi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. Digest 2003 Eco Pure Çevre için Ġyi B r Dergi"
  • Ata Bal
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1

2 İçindekiler. Digest 2003 Eco Pure Çevre için Ġyi B r Dergi

3 (Özel) AktifleĢtirilmiĢ EM nin gücü AktifleĢtirilmiĢ EM Japonya da farklı yerlerde değiģik miktarlarda kullanılmakta, çevreyi restore etmekte ve toplumları canlandırmaktadır. Burada, böyle bir mucizevi gücün raporu sunulmaktadır. Yeniden Canlandır! Sular, Yeşillikler ve Toplumlar - Seto Ġç Deniz Bölgesi Seto Ġç Deniz Bölgesinde EM kullanarak çevreyi yeniden canlandırma konusunda bir iģbirliği hareketi baģlatılmıģtır. Bu hareket Japonya da ilk geniģ alanlı iģbirliği projesi olup oldukça fazla dikkat çekmektedir. (sayfa.) - Shari ġehri, Hakkaido Kötü Koku Bastırıldı Çöp boģaltım merkezi, evden toplanan mutfak çöplerini dönüģtürmektedir. AktifleĢtirilmiĢ EM çöp çukuruna püskürtülmüģ ve bu kötü kokuyu bastırmıģtır.

4 - Tosa ġehri, Kouchi 2.2 Milyon Yen Bütçe ayrıldı. ġehir atık suların AktifleĢtirilmiĢ EM ile iģlenmesi için 2.2 milyon yen ayırdı. Balıkçılardan ve evlerden alınan çöpler, nehirlerin ve denizin arıtılması için iģlenmektedir. - Iwaki ġehri, Fulushima Denizdeki E.Coli azaldı Bir yıkanma alanı içermiģ olduğu 275 sayımlı yüksek E.Coli miktarı nedeniyle B ile derecelendirilmiģti. ġehir 20 farklı yerde denize AktifleĢtirilmiĢ EM uyguladı. E. Coli sayımı ĢaĢırtıcı bir Ģekilde 12 ye, A derecesine düģtü. - Shinshinotsu Köyü, Hokkaido EM Çiftçiliği Desteklendi Köy çiftçilerinin yaklaģık üçte biri (100) EM kullanmaktadır yılında, köy 1.5 ton AktifleĢtirilmiĢ EM mayalayıcısı üretmiģtir. Mayalayıcı Ģu anda çiftçilere AktifleĢtirilmiĢ EM tedarik etmek için tam olarak iģletilmektedir.

5 12 Kent ve ġehir, Aomori Iwaki Nehrinin Çevresini Yeniden Canlandırmak 2002 Kasım ayında, Iwaki Nehrinin çevresini yeniden canlandırma konusunda bir seminer düzenlendi. Bölgedeki Ģehir ve Ģehirlerin belediye baģkanları toplantıya katıldı ve konuyu tartıģtı. Hataguchi Balıkçı Kooperatifi, Kumamoto 630 Litre AktifleĢtirilmiĢ EM EM Ariake Denizinin arındırılması için kullanılmıģtır (sayfa ) Kooperatif her bir üyeye 5 kg. EM Bokashi ve 10 litre AktifleĢtirilmiĢ EM yi dağıtarak yabanıiotları temizleme ağlarında kullanmalarını sağladı. Toride ġehri, Ibaraki

6 EM bir Gübre Fabrikasında kullanıldı ġehir, 700 evden toplanan mutfak çöpünü dönüģtürmek için bir NPO kullanmaktadır. AktifleĢtirilmiĢ EM tesisse püskürtülmekte ve kötü kokular bastırılmaktadır. Miyazaki Köyü, Fukui Çoğu Sakin EM Kullanıyor Köy, 5 yıldan bu yana kanalizasyon tesisimdeki kötü kokuları azaltmak için EM kullanmaktadır. Köy bir AktifleĢtiriliĢ EM mayalayıcısını kurmuģ olup her ay ücretsiz olarak 100 haneye EM dağıtmaktadır. Hiraizumii ġehri, Iwata Çam Bıçkıcıları Kontrol Edildi Kemari Tapınağındaki tarihsel olarak değerli olan bir kırmızı çam, çam bıçkıcısı tarafından ciddi tahribata maruz kalmıģtı. Çamın üzerine 200 litre AktifleĢtirilmiĢ EM püskürtüldüğünde çam bıçkıcıları kayboldu.

7 Konsey üyesi Tsurenun, balıkçılarla birlikte, istiridye salına EM çamur topları fırlatıyor (Akitsu ġehri) Seto İç Denizi Hakkında Çevre Raporu Ġnsan ve Denizin BaĢlangıcı Seto Ġç Denizinden bir Gel-Git Dalgası Toprağın AktifleĢtirilmiĢ EM ile karıģtırılmasıyla elde edilen EM çamur topları Uluslararası düzeyde aktif bir çevre muhabiri olan Bayan Edahiro Junko Ģöyle söylemektedir: EM nin mutfak çöplerini gübreye çevirmek için kullanılabilecek bir tarımsal malzeme olduğu konusunda ciddi bir izlenimim vardı. EM nin denizi yeniden canlandırdığını duyduğunda, Hiroshima ya, Seto Ġç Denizi sahiline uçtu. Beraberinde 9 yıldır EM kullanan ve EM nin desteklenmesi konusunda kararlı olan Japonya Konseyi üyesi olan Bay Marutei Tsurunen de bulunuyordu. Bu yazı Seto Ġç Denizinde neler olup bittiğini anlatmaktadır. Rapor: Junko Edahiro Uluslararası Çevre Muhabiri

8 Fotoğraflar: Takafumi Imada Gelin Horoshima Denizini, Seto İç Denizini ve Dünya Çapındaki Denizleri EM ile yeniden canlandıralım istiridye tek bir salda yetiģtirilmektedir. Bayan Edahiro teknede röportaj yapıyor.

9 Nippon Televizyonu ve RCC Yayını hikayeyi gündeme taģıyorlar. Junko Edahiro : Kyoto da doğmuģtur. Uluslararası konferanslarda serbest simultane çevirmen olarak çalıģmaktadır. Kitap ve dergiler tercüme etmekte, makaleler yazmakta ve çevre konularında dersler vermektedir. Kitapları arasında Dünyanın süveteri nedir?, Eko-ġebeke vs. yer almaktadır Etkileyici İşbirliği! Hiroshima da, 17 Ģehir ve Ģehir aktif bir Ģekilde EM kullanmaktadır. Ġstiridye çiftçiliği konusunda meģhur olan ve yaklaģık kiģilik nüfusa sahip Akitsu ġehrinı ziyaret ettim. ġehrin 2007 yılında inģa edilmesi düģünülen tartıģmalı bir yeni kanalizasyon iģleme tesisi var. Balıkçılar bu tesise karģı çıkıyorlar, tesisten çıkacak olan klorin iģlemeli atık suyun istiridye çiftçiliğine zarar vereceğini iddia ediyorlar. Belediye baģkanı yardımcısı Bay Koji Yamawaki eko sistemi kullanan bir iģleme yöntemi arayıģına giriģmiģ. Bu sırada, yakındaki Utsumi ġehrindaki EM faaliyetlerini iģitmiģ. Utsumi yi ziyaret ettikten sonra EM yi Akitsu da da denemeye karar vermiģ ve bölgede idare ve sakinler arasında iģbirliğini sağlayacak bir komite dahilinde çevre yönetimi konusunda yeni bir proje ekibi oluģturmuģtur. Ekip lideri olan sakinlerden Bay Toshihiro Takeoka, Ģehir sakinlerinin öncülük ettiği ve Ģehir yönetiminin de desteklediği EM kullanılarak yürütülen bir çevre yönetim sistemi kuruldu. Bay Takeoka Ģehir sakinleri için EM ile temizlenmiģ suyun nasıl elde edileceğine iliģkin seminerler vermiģ. ġöyle diyor: Sadece deneyimlerimden bahsettim, ve sanırım bu da iģe yaradı. Bay Yamawaki Ģöyle devam ediyor: Ġnsanlar hevesi olan kiģilerin peģinden gidiyorlar. Eğer Ģehir yönetimi onlara öncülük etseydi, insanlar destekleyici veriler arayacaklardır. ġu anda yeterli destekleyici verilerimiz olmadığı için, faaliyet duracaktı. Ama halk hevesli sıradan

10 vatandaģları dinlediler ve bu kiģilerle iģbirliği yaptılar. Diğer tüm projeler için, gönüllü sakinlerin öncü olmalarını talep ediyoruz ve onları destekliyoruz. Sanırım bu idare ve Ģehir sakinleri arasında iyi iģ birliği kurulabilmesi için en önemli adım. Çevresel ve Mali Yararlar Bugün Ģehir yetkilileri aylık olarak 18 ton AktifleĢtirilmiĢ EM üretiyor ve bunları ücretsiz olarak 500 ml. lik ĢiĢelerde Ģehir sakinlerine dağıtıyorlar. ġehirdeki evin yaklaģık % 60 ı banyolar, tuvaletler ve mutfak lavaboları aracılığıyla kanalizasyon sistemine EM boģaltmaktadır. Utsumi yi ziyaret ettikten kısa bir süre sonra, Ģehir ofisi EM yi 5 metre geniģliğinde ve 600 metre uzunluğundaki drenaj kanalına uygulamaya baģladı. ġimdi Ģehir ofisi EM yi sıra ile her 7 veya 8 günde bir 14 farklı noktaya uygulamaktadır (her noktadan 1.5 ton). Kanalı ziyaret ettik. Temiz su beton kanalın kum yatağının üzerinden akıyor. Su üzerinde süratlice hareket eden su örümceklerini gördüm. Buradaki tortul atık cm kalınlığında idi. diyor Bay Takeoka. Gerçekten inanılmaz. Bay Yamawaki Ģöyle diyor: EM nin etkisi biz uygulamaya baģladıktan altı ay sonra ortaya çıktı. Daha sonra tortul atığı kayboldu ve sivrisinekler ve kötü kokular kalmadı. Killifish de geri döndü, ve çevre artık su kuģları için daha iyi durumda. s

11 Seto İç Denizi Çevre Konferansı Nedir? Bu, 6 ve 7 Eylül tarihleri arasında Ehime Bölgesinde Kamiura da yapılacak olan 1. Seto İç Denizi Çevre Forumu ve 2. Seto İç Denizi EM Zirvesi nde ilan edilecek olan konferanstır. Konferansın konusu, çok fazla kirlenmiş olan Seto İç Denizini yeniden canlandırmaktır ve bu amaçla endüstriyel, idari, akademik ve vatandaş kurumları arasında işbirliği kurmaktır. Konferansın amacı benzer sorunlarla karşı karşıya olan bölge ve ülkelere yardımcı olmak ve küresel çevreyi yeniden canlandırmaktır. Kanaldaki tortul atıklar endüstriyel bir atıktır. Her defasında bunların atılması 3 ila 4 milyon yen arasında bir maliyete neden olmaktadır. Bu anlamda EM atma masrafında tasarrufa neden olmuģtur yılı Aralık ayında AKitsu ġehri Çevre Yönetimi ve Temizliği Yönetmeliğini yürürlüğe koydu ki bu yönetmelik Ģöyle bir madde içermektedir: her bir Ģehir sakini, gıda atıkları ve atık piģirme yağları da dahil olmak üzere, atık çöplerini ve atık sularında uygun Ģekilde tasarruf edecek ve uygun deterjanları kullanarak ve EM gibi malzemelerden yararlanarak suların kirlenmesinin önüne geçecektir. Bu Japonya da EM Den bahseden ilk yönetmeliktir. ġehir konseyi bizim kazanımlarımızın ve EM nin etkilerinin farkına vardı diyor Bay Yamawaki.

12 ġehir sakinleri kendi atık sularını temizlemekte ve Ģehir ofisi de ırmakları ve küçük göletleri temizlemektedir. Ġki grup da birbirleri ile iģbirliği yapmakta ve Ģehir ofisi Ģehir sakinlerine destek olmaktadır. Projelerinin sonunda daha temiz ve kötü kokuların olmadığı bir kanal elde edildi ve bunun yanında, dünyaya ve gelecek nesillere bir katkı anlamına gelen tortul atıkların temizlenmesi maliyetinden de tasarruf edilmiģ olundu. EM nin Etkileri Konusunda Araştırma Yapılıyor Akitsu Ģehri EM nin baģka bir kullanım alanını buldu. EM nin uygulandığı drenaj kanalının ağzında görülen kısa-boyunlu deniz taraklarının fark edilmesinden sonra, insanlar EM yi denize de uygulamaya karar verdi. ġehir EM yi doğrudan denize uygulamaya baģladı ve Akitsu nun meģhur olduğu istiridye çiftçiliğini yeniden canlandırdı. Beni tekne ile istiridyelerin yetiģtirildiği bir istiridye salına götürdüler. ġehirde 11 istiridye çiftliği bulunuyor ve bunlar toplam 70 istiridye salı kullanıyorlar. Her biri 6 metre uzunluğunda 600 tel, 10 m x 20 m büyüklüğünde olan bir saldan sarkıtılıyor. Her bir telde arası istiridye yetiģtiriliyor, toplamda ise sal baģına 17,000 istiridye yetiģiyor. Salın altında, istiridye kalıntıları ve ölü istiridyeler birikerek çürüyor. Bu, suyun daha derin seviyelerinde oksijen yetersizliğine neden olduğu için, tellerin daha aģağı bölümlerine yapıģan istiridyeler zayıf geliģiyorlar veya ölüyorlar. Bay Shigeatsu Hatakeyama, Deniz Ormanı Sever sloganı ile Miyagi Bölgesindeki balıkçılarla bir ağaç yetiģtirme hareketi baģlatan bir istiridye çiftçisi. Bir kesesinde Ģöyle demiģti: Bir istiridye günde 200 litre su içer. Bu Ģu anlama geliyor, denizin su kalitesi istiridyeleri doğrudan etkilemektedir. GeçmiĢte, istiridye yumurtaları denize Temmuz ayında koyulurdu ve istiridyeler aynı yılın Aralık ayında toplanırdı. Ama Ģimdi mahsul alınması için iki veya üç yıl geçmesi gerekiyor. Bunun muhtemel nedeni denizde besinlerin azalması ve kirliliğin artmasıdır. ġehir ve istiridye çiftçileri iģbirliği yapmıģlar. Salların altın EM çamur topları atmıģlar: Aralık 2001 de 600, Nisan 2002 de 1,500 ve Mayıs 2002 de 2,400 tane. EM nin istiridyelerin büyümesine yardımcı olacağı ve süreci hızlandıracağı beklentisi içindeler. Hiroshima Teknoloji Enstitüsünde profesör olan Dr. Taketo Nakano, bu etkileri bilimsel olarak inceleyecek. Ġstiridye salları alındaki tortul atığından düzenli olarak örnek alacak ve derinliğini, bileģenlerini, ayrıma prosesini ve oksijen yoğunluğunu inceleyecek, tortuldaki organizmaları araģtıracak. Bunun yanında laboratuarında EM nin tortul üzerindeki etkilerini de inceleyecek.

13 GeçmiĢte, atık sular evlerden ve ırmaklardan denize akardı ve denize zarar verirdi. Ancak Ģimdi EM ile denizin yeniden canlandırılmasında katkıda bulunulabilir. Eğer EM nin etkisi eksiyi artıya çevirirse ve mekanizma bilimsel olarak doğrulanırsa, EM daha fazla insan tarafından kullanılacak. ġehir sakinleri ve Ģehir ofisi EM yi kanala uygulamada iģbirliği yapıyorlar cm kalınlıktaki tortul tabaka kayboluyor ve killirfish ve deniz kuģları geri dönüyor. Bay Yamawaki, Akitsu belediye baģkan yardımcısı

14 Japonya daki ilk Büyük Sektörler Arası Proje Dr. Nakano, Hiroshima Teknoloji Enstitüsünde profesör olan Bay Chiba, Akitsu Balıkçılar Kooperatifi BaĢkanı

15 Bay Takeoka, proje lideri, tortulun ne kadar derin olduğunu açıklıyor. Neden Kısa-boyunlu Deniz Tarakları Ortaya Çıktı? Daha sonra, geçen birkaç yıl boyunca kısa-boyunlu deniz taraklarının ortaya çıktığı Sanba Sığlığına gittim. Sanba Sığlığı, Onomichi Kenti Sanba ġehrinin kıyısından tekne ile yaklaģık 5 dakika mesafede. Orayı ziyaret ettiğimde, bir çok ziyaretçi kısa-boyunlu deniz tarağı toplamakla meģguldü. Sanba Balıkçılar Kooperatifi nin yöneticilerinden olan Bay Hiroyuki Hamahara Ģöyle dedi: yaklaģık 60 yıl önce bu bölge yosunlarla kaplı idi. Daha sonra, ıslah çalıģmaları, bir pazarın ve kereste deposunun kurulması deniz kirliliğini artırdı. Kısa-boyunlu deniz tarağı yakalama oranı düģtü, yosunlar kayboldu ve su bulanık hale geldi. Bu, kısa-boyunlu deniz taraklarının yakalanma oranını düģürdü. En yüksek yakalama oranı 1988 yılında 1,509 ton olarak kayıtlara geçti. Yakalama oranı 1998 yılında 88 tona, maksimum oranın 1/20 sine düģtü yılında, yakalama oranı aniden 99 yona çıktı ve 2000 yılında 130 tonu geçti, bu artıģ ilerleyen yıllarda daha da arttı. Deniz taraklarının toplanmasını izlemeye gelen ziyaretçilerin sayısı da 1998 yılından sonra artıģa geçti. Bundan önce her yıl 1,500 ün altında gerçekleģen ziyaretçi sayısı, bu yılın Temmuz ayı itibariyle 5,000 e yükseldi ve bu yıl içinde toplam 7,000 ziyaretçinin buraya gelmesi bekleniyor. Bay Tsurunen ve ben küçük sallarla deniz tarağı toplamaya baģladık. Daha önce de duyduğumuz gibi, neredeyse her yerde art arda geliyorlar: küçük olanları sığ tabakadan ve büyük olanları daha derin tabakalardan yılında ne olmuģtu? Neden kısa-boyunlu deniz tarakları Sanba Sığlığına geri dönmüģtü?

16 Burada hiçbir ley yapılmadığını söylüyorlar. Buraya kimse EM püskürtmemiģti. Kimse sahile genç deniz taraklarını yığmamıģtı. ġurası Utsumi ġehri dedi Bay Hamahara, denizin açıklarındaki adalardan birini iģaret ederek. ġehir buradan yaklaģık 15 km uzakta. Burası ve orası arasında hızlı Onomichi Akıntısı akıyor ve Utsumi ġehrinden buraya su sanki bir ırmak gibi akıyor. Buraya kısa-boyunlu deniz taraklarının, 1998 yılında Utsumi de bir hareket baģlattıkları için geri döndüklerine inanıyoruz. Akitsu yetkililerini EM faaliyetlerine giriģme konusunda teģvik eden Utsumi ġehri idi. 15 km Uzaktaki Adada Ne Oldu? Utsumi nin Hakozaki alanında, 11 yosun çiftçisi çalıģıyor. Utsumi de, yosun ağları Eylül ayında yosunla tohumlanır ve denize bırakılır. Aralık tan Mart a kadar yosun toplanır ve fabrikaya götürülür. Daha sonra yosun 24 saat boyunca deniz suyu karıģtırılarak büyük bir tankta yıkanır. Yabancı maddeler çıkartılır ve yosun kabaca kesilir ve tekrar deniz suyu ile yıkanır. Daha sonra ince parçalara kesilir ve temiz su ile yıkanır. Son olarak kesilmiģ yosunla karıģan su kurutma için ağlara akıtılır. Yosun tekrar tekrar hasat edilirken, kesik yerlerinde biçilmeye bağlı olarak diyatomlar ortaya çıkar. Diyatomların verebileceği zararı önlemek için, yosun asitlerle iģleme tabi tutulur. Buna ek olarak, yosunun yıkanması için büyük miktarlarda su kullanılır: Örneğin, günde ton yosun ve 40 ton temiz su. Bu suyu tekrar tekrar kullanabilmek için, klorin ve köpük önleyici ajanlarla iģleme tabi tutulur ve sonunda drenaj kanallarına ve denize boģaltılır. DüĢündüğümden çok daha fazla çevreyi etkileyen kimyasal maddenin mevcut olduğunu buldum. Utsumi de 30 yıllık deneyime sahip bir yosun çiftçisi olan Bay Isao Keneda, asitlerin, klorün ve köpük önleyici ajanların miktarının EM kullanılarak azaltılabileceğini düģünüyor. Bir Yosun Çiftçisi Denizi Temizledi Bir sivil toplum örgütü olan Hiroshima EM Derneğinden Bay Michiyuki Murase ile birlikte Bay Kaneda EM kullanmanın farklı yönlerini denedi. ġimdi yosun üretiminin tüm aģamalarında özel AktifleĢtirilmiĢ EM kullandı (fabrikada su kullanılarak yapılan AktifleĢtirilmiĢ EM ): yetiģtirme aģamasından yıkama tanklarına kadar ( 5 15 ton tank).

17 GeçmiĢte, klorin ve köpük önleyici ajanlar içeren atık su bir drenaj kanalına boģaltılıyordu, burada 11 yosun fabrikasından gelen atık sular derinlik olarak 20 ile 30 cm ve uzunluk olarak 500 m tortul atık birikimine neden oluyordu. Bay Kaneda nın fabrikasının önünde, tortul atığının derinliği 70 cm idi ve bu çok kötü kokulara neden oluyordu yılının sonlarına yakın bir zamanda, EM içeren ve hiçbir kimyasal madde içermeyen atık su kanala ve denize akıtılmaya baģlandı. Üç ay sonra, kanaldaki tortul tabakası kayboldu ve Bay Kaneda yı gerçekten de çok ĢaĢırtmıĢtı. Daha önceden kendisine tortul atığının temizlenmesi için 10 milyon yenlik bir maliyetten bahsedilmiģti. Zamanla, 100 bin ton EM li atık su Bay Kaneda nın fabrikasından atıldı, kısaboyunlu deniz tarakları Sanba Sığlığında bol olarak ortaya çıkmaya baģladı. Çevre ve Maliyet Açısından İyi Bay Kaneda Ģunu söylüyor: EM kullanmak bir mevsimde bana yaklaģık 500 bin yen kazandırdı. Ekolojinin Eko sunun aynı zamanda ekonomi anlamına da geldiğini kanıtladığı için mutluyum.

18 Deniz taraklarının toplanmasını ziyarete gelenlerin sayısının 4 yıl öncesine göre 4 veya 5 kez fazla olduğu tahmin edilmektedir. Balıkçılar deniz tarağı sayısının EM ye bağlı olarak artıģ gösterdiğimi tahmin ediyor. Sanba Balıkçılar Kooperatifinden Bay Hamahara (sağda) tortul tabakası ve kötü kokuların azaldığını görünce ĢaĢırdı.

19 Kısa-boyunlu deniz taraklarının büyüklükleri derinliğe bağlı olarak değiģmektedir. Sığ tabakadaki genç deniz taraklarının sayısındaki artıģ toplam deniz tarağı sayısındaki artıģ anlamına gelmektedir. ġöyle devam ediyor: Klor kullandığım zaman, makineler çok hızlı bir Ģekilde paslandı ve sağlığım kötüleģti. 8 yıldır burun iltihabı rahatsızlığı yaģıyordum ve her ay iki defa doktora gitmem gerekiyordu. EM kullanmadan önce, pompa Ģaftlarının ambalajlarını yılda bir kere değiģtirmem gerekiyordu. ġimdi bunları değiģtirmeden iki yıl boyu kullanabiliyorum. Ve burun problemim de iyileģti. EM organiğini kurutulmuģ yosun üzerinde denedim. Gevrek bir görüntüye sahip oldu ve güzel bir deniz kokusu yaymaya baģladı. Tadı son derece güzel ve lezzetli idi. Bay Kaneda bana 1999 yılında yapılmıģ olan bir demek kurutulmuģ yosun gösterdi. Koyu siyah, parlak rengi vardı ve hiç üç yıl önce yapılmıģ gibi durmuyordu. Gülerek Ģunu ekliyor : Normal yolla kurutulmuģ yosun üç ay boyunca oksidize olur ve kırmızı renk alır. EM yosununun oksidasyona karģı dayanma gücü vardır. EM yi Japonya daki tüm yosun fabrikalarına yaymak için ne gerekiyor? Bay Kaneda nın cevabı dağıtım sistemini değiģtirmek ti. Eğer hem insan sağlığı hem de çevre açısından yararlı olan yosun yüksek fiyatlarla satılırsa, tüm yosun çiftçileri EM kullanacaktır. Ancak Ģu anda EM organik yosunu bir ucuz çünkü üretim çok yetersiz. EM içeren bir akım kısa-boyunlu deniz taraklarını Sanba Sığlığına getirdi. Eğer dağıtım sistemi değiģtirilirse, EM daha fazla kiģi tarafından kullanılacaktır. Seto İç Denizinin EM ile Yeniden Canlandırılması

20 Belediye BaĢkanı Arao Sato ve Belediye BaĢkan Yardımcısı Toshihide Kakigi ile röportaj yaptım. Yosun ve balık çiftçiliğinde 30 yıllın deneyimiyle Belediye BaĢkanı Sato Ģunu söylüyor: GeçmiĢ 50 yılda denizdeki kirliliğin nasıl daha da kötü hale geldiğini çok iyi biliyorum. Bunu değiģtirme konusundaki güçlü kararlılığını hissettim. Utsumi de 10 halka açık tuvalet bulunuyor. Bu tuvaletlerde EM nin kullanılması tuvaletleri daha temiz hale getirdi ve kötü kokuları ortadan kaldırdı. GeçmiĢte, Ģehir her iki yılda bir tuvalet tanklarından atıkların temizlenmesi için 200 bin yenden daha fazla miktarda harcama yapmıģ. Son 5 6 yıldır EM nin kullanılmasıyla atıkların temizlenmesine artık gerek kalmıyor. 340 evden atık suları toplayan bir gölet tortul ile doluymuģ ve kötü koku yayıyormuģ. ġehir her iki yılda bir tortulların temizlenmesi için 2-3 milyon yen harcıyormuģ. ġehir sakinlerine EM dağıtmaya baģlandıktan sonra koku azalmaya baģladı. ġehir aynı zamanda küçük gölette AktifleĢtirilmiĢ EM ve EM seramikleri ve EM çamur topları kullandı ve su daha temiz hale geldi, balıklar gölete geri döndü. Yılda bir kere, Ģehirde bulunan evin hepsine 2 litre AktifleĢtirilmiĢ EM dağıtılmaktadır. Bay Kakigi Ģöyle diyor: ġehir sakinlerinin yaklaģık % i EM kullanmaktadır. ġehir sadece kötü kokuları gidermekle kalmıyor, aynı zamanda tortul ve atık temizliği için para tasarrufunda bulunuyor. Doğanın Gücü (EM) İnsanı ve Denizi Yeniden Canlandırır Utsumi deki tüm yosun çiftçileri, kötü kokuları azaltmak için yosun ağlarının üzerine EM Bokashi ve AktifleĢtirilmiĢ EM püskürtüyor.

21 Bay Kaneda yeni yosunlu bir ağa AktifleĢtirilmiĢ EM püskürtüyor. özel AktifleĢtirilmiĢ EM yapımı için beģ 200 litrelik tank Yosunlardan mahsul alınması. Normal olarak bu sefer asitler kullanılmıģ ve deniz kirletilmiģtir.

22 Siyah, parlak görünüģlü yüksek kaliteli EM organik yosunu üretiliyor. Son olarak, 52 öğrencilik küçük bir okul olan Utsumi Ġlk Okulunu ziyaret ettim. EM nin yüzme havuzuna uygulanması kötü kokuyu gidermiģ ve havuzun temizlenmesini daha kolay hale getirmiģ. Çocukların ailelerinin bir çoğu da EM yi evde kullanıyor. Okulun hemen aģağısındaki gel git arasındaki arazide çocuklar bana farklı PET ĢiĢelerinden nasıl bu araziye AktifleĢtirilmiĢ EM döktüklerini gösterdiler. Bu, çocuklar için son derece güzel bir mesajdı: Hiroshima denizini, Seto Ġç Denizini ve dünyadaki denizleri yeniden canlandıralım. (Röportajdan sonra) Seto İç Denizinden Dünyaya Seto Ġç Denizi dünyadaki en zengin denizlerden biriydi. Ancak kirlilik halen denizde birikmeye devam ediyor. Hızlı ekonomik geliģme sürecinde, kırmızı gel gitler sıklıkla meydana geldi ve deniz daha fazla kirlendi, yakalanan balık sayısını azalttı ve eko sistemlere zarar verdi. EM ile Seto Ġç Denizinin canlandırılması konusunda bir hareketin baģlatıldığını duymak beni mutlu etti. Bu hareket sadece bir çevrenin korunması hareketi değil, aynı zamanda çevrenin aktif bir Ģekilde iyileģtirilmesidir. ġu anda öyle görünüyor ki EM li su denizde kalma eğilimi gösteriyor. Hiroshima da, insanların bana söylediklerine göre, mekanizmayı açıklayamıyoruz, ancak Ģurası bir gerçek ki tortul kayboldu ve kısa-boyunlu deniz tarakları geri döndü, ve bana bununla ilgili bir yer gösterdiler. Vaka EM nin etkilerini göstermektedir. Mekanizmayı açıklayan bir araģtırma projesinin EM faaliyetlerini daha da geliģtirmesi beklenmektedir. Sıklıkla Ģirketlerin çevresel faaliyetlerine dahil olduğumdan, maliyetler ve faydalar konusuyla ilgileniyorum. EM nin maliyeti, yosun çiftçisi tarafından kullanılan kimyasal maddelerin maliyetinden veya Ģehirlerin tortu temizleme

23 iģlemlerinin maliyetlerinden çok daha düģük. Bu yüzden, eğer EM nin maliyeti ciddi olarak hesaplanırsa ve ekonomik faydalar açık bir Ģekilde ortaya konulursa daha fazla insan EM ye dikkat kesilmeye baģlayacaktır. Bu sektörler arası hareketi bütün Seto Ġç Denizini kapsayacak Ģekilde geniģletmek için, Seto Ġç Denizi Çevresi Konferansı düzenlenmiģtir. Bu konferans hareketin sistematik bir Ģekilde yaygınlaģtırılmasına yardımcı olmaktadır. Bay Tsurunen bu hareketi diğer Diet üyelerine ve aynı zamanda hükümete rapor etme ve, örneğin, yasal faaliyetlerle hareketi kolaylaģtırma konusunda son derece endiģeliydi. Bu kesinlikle harekete yardımcı olacaktır. AktifleĢtirilmiĢ EM nin Seto Ġç Denizine akan doğal gücünün yakın zamanda bölgeyi eski bol ve verimli deniz günlerine geri döndürecektir. Tortunun 20 ila 30 cm arası derinliğe ulaģtığı drenaj kanalı. Bay Tsurenen ve bir TV muhabiri kanalı tortulsuz gördüklerinde ĢaĢırdılar.

24 Çocuklar, aileleri ve öğretmenleri AktifleĢtirilmiĢ EM yi gelgit bölgesine püskürtüyorlar, bu da suyun daha temiz hale gelmesini sağlıyor. Utsumi sakinlerinin yüzde i EM pirinç temizleme suyu vs. hazırlamak için Ģehir tarafından verilen AktifleĢtirilmiĢ EM yi kullanıyor.

25 Utsumi yakınındaki denizde artık inanılmaz sayıda balık görülebiliyor. EM Dökme Operasyonu Em Faaliyetleri Yayılıyor Hizen ġehrģ, Saga Bölgesi ġehirde bulunan Takakushi Balıkçılar Kooperatifi bir AktifleĢtirilmiĢ EM mayalayıcısı satın aldı. Üretilen AktifleĢtirilmiĢ EM Ģehir sakinleri tarafından farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Kooperatiften Bay Kanehiro Kanetake gelecek nesiller için denizi temiz tutma konusunda son derece hevesli. KomĢu Ģehirlerdeki balıkçı kooperatifleri de EM kullanmaya baģladı. Bir Çok Irmak Karidesi Ġsahaya ġehri, Nagasaki Bölgesi

26 ġehrin Kadınlar Derneği Honmyo Nehrine ve Umetsu Nehrine her hafta 10 litre AktifleĢtirilmiĢ EM dökmekte ve tüm evlere AktifleĢtirilmiĢ EM dağıtmaktadır. ġehirde bulunan 7 kuruluģ da aynı Ģekilde her hafta nehirlere bir ton AktifleĢtirilmiĢ EM dökmektedir. Bu faaliyet göletteki suyun daha temiz hale gelmesine ve bir çok akarsu karidesinin üremesine neden olmuģ, tortul atıkların ve kötü kokunun ortadan kaybolmasını sağlamıģtır. ġehir EM yi Destekliyor Ariake ġehri, Kumamoto Bölgesi ġehir (2.263 ev) 4 AktifleĢtirilmiĢ EM mayalayıcısı aldı ve iki kadın derneği ve iki balıkçı kooperatifinin bunları kullanmasına imkan tanıdı. Bu, denizin temizlenmesi ve toplumun yeniden canlandırılması için EM faaliyetlerini destekleme amacına yöneliktir. Diğer vatandaģ gruplarının da aynı aracı vardır. AktifleĢtirilmiĢ EM nin Ģehrin değiģik noktalarından denize uygulanması yosun yetiģmesini artırdı ve farklı balık türlerinin üremesine neden oldu. Bu faaliyet komģu kent ve Ģehirlere de yayıldı. Zengin Ariake Denizini Yeniden Canlandırın! Em Dökme Operasyonu Arika Denizinin kıyı kesiminde devam ettirilmektedir. Daha fazla kent ve Ģehir AktifleĢtirilmiĢ EM mayalayıcıları ve 1- tonluk EM tankları edinmiģtir ve daha fazla AktifleĢtirilmiĢ EM nehirlere dökülmekte ve evlerde kullanılmaktadır. Buna ek olarak, bölgede bulunan balıkçı kooperatifleri denize bir çok EM çamur topu uygulamıģ ve sonuç olarak tabanda bulunan tortul seviyesi azalmıģ, denizde gözle görülür değiģiklikler meydana gelmiģ, yosun mahsulü artmıģ ve farklı balık türleri görülmeye baģlamıģtır.

27 Ücretsiz AktifleĢtirilmiĢ EM- Yanagawa ġehri, Fukuoka Bölgesi ġehir sakinlerinin giriģimi üzerine, Ģehir ( hane) artık çevreyi temizleme konusunda aktif. Sakinlere ücretsiz olarak AktifleĢtirilmiĢ EM dağıtılması için 7 farklı yerde 1 tonluk tanklar yerleģtirildi. Aynı zamanda EM seminerleri de veriliyor. 11 Ağustos 2002 de, Deniz ve Su konusunda EM Çevre Konferansı bir çok vatandaģın katılımı ile toplandı. 7,777 EM Çamur Topu Shichijo ġehri, Kumamoto Bölgesi Bir gönüllü grubu olan Shichijo Çevre Ağı Ģehirde (1,672 hane) 3 farklı yerde 1 tonluk EM tankları hazırladı. ġehir ofisi nehirleri temizlemek için projeyi desteklemek için ağa katıldı. 7 Temmuz 2002 tarihinde Ģehrin günü, Ģebeke ve bir çok sakin, Ģehirde bulunan 3 nehre, Ģehrin adından esinlenerek 7,777 EM çamur topu uyguladılar. (Shichi yedi anlamına gelmektedir) 429 Uygulama Ueki ġehri, Kumamato Bölgesi

28 Nisan 2001 den Mart 2002 ye kadar Ģehirdeki gönüllüler Kohshi Nehrine litre AktifleĢtirilmiĢ EM uyguladılar ki bu toplam 429 uygulama etmektedir. BOD deki iyileģme Ģehir yetkililerinin dikkatini çekmektedir. Çocukların Oynadığı, Dereler Bulunan ġehir Kawachi ġehri, Kumamato Bölgesi Yerel bir gazete 5 yıl önce EM ile nehirlerin temizlenmesi faaliyetinin, 10 yıldan fazladır bir süre sonra ateģböceklerini geri getirdiğini rapor etti. ġehirdeki kadınlar derneğinin temsilcisi Bayan Keiko Nakagawa Ģunu söylüyor: Bir çok istiridye denizimize geri döndü ve balıkçılarımız bize teģekkür ediyor. AteĢböcekleri bu yıl gerçekten de fantastikti.

29 ÜretmiĢ olduğumuz AktifleĢtirilmiĢ EM nin derelerimizi temizlemesi ve ateģböceklerini geri getirmesi bizi mutlu ediyor, diyor Step Kitagata nın üyeleri gülümseyerek.

30 Şehir Sakinlerinin 1/3 ü Ateş Böcekli Güzel Dereleri Geri Getirmek için EM Kullanıyor Toplumun yeniden canlandırılması yerel yönetimlerin ilgilendiği ana konulardan biridir. Bir grup Ģehir sakini tarafından derelerin ve denizin temizlenmesi faaliyetleri, Ģehir sakinleri arasındaki iletiģimi artırdı ve birbirleri arasında yakın bir iliģki geliģtirdi. Kitagata ġehri, Saga Bölgesi Şehir Aktifleştirilmiş EM Mayalayıcılarının Satın Alınmasını Desteklemektedir Kigata ġehri, Saga Bölgesi Kitagata ġehri (2.800 hane) yönetimi sakinlerinin EM ile çevreyi temizlemelerini teģvik etmektedir: derelerde ve tarımsal drenaj kanallarındaki kirliliğin ve kötü kokuların azaltılması yılında, Ģehir yönetimi ve sakinleri, Ģehirdeki farklı organizasyonlardan müteģekkil Step Kitagata yı oluģturmak için iģbirliği yaptılar. Bu giriģimin ofisi, Ģehir yönetiminin Çevresel Yönetim Bölümünde kurulmuģtur. Ġki ayda bir haber postaları yayınlamakta ve EM seminerleri vermektedir. ġu anda kent sakinlerinin 1/3 ü EM kullanmaktadır yılında, Step Kitagata Ģehrin mali desteği ile bir EM çalıģma toplantısı (workshop) düzenledi ve iki 500 litrelik AktifleĢtirilmiĢ EM mayalayıcısı yerleģtirdi. Çevresel Yönetim Bölümü EM-1 ve melas satın almakta ve Step Kitagata nın üyeleri her ay adet 2 litrelik pet ĢiĢe AktifleĢtirilmiĢ EM yapmak için mayalayıcıları kullanmaktadır. ġiģeleme iģlemi engelliler için hazırlanmıģ bir atölyede ĢiĢe baģına 15 yen karģılığında yapılmaktadır. 43 bölgesel EM öncüsü sakinlerden AktifleĢtirilmiĢ EM satın almakta ve bunları yine ĢiĢe baģına 200 yen

31 karģılığında satmakta, karģılık olarak faaliyetlerinin tazmin edilmesi için ĢiĢe baģına 20 yen almaktadır. AktifleĢtirilmiĢ EM 43 öncüye dağıtılmaktadır. Step Kitagata üyeleri için bir AktifleĢtirilmiĢ EM mayalayıcısı kullanmak son derece kolay bir iģ Pet ĢiĢeler Ģehrin geri dönüģüm merkezinden toplanmaktadır. Çevresel Yönetim Bölümünden Bay Ito ve Step Kitagata dan Bayan Murayama

32 Aktifleştirilmiş EM Her Evde uygulanmaktadır Miyazaki Köyü, Fukui Bölgesi Köy kanalizasyon iģleme tesisi 1998 yılında AktifleĢtirilmiĢ EM kullanmaya baģladı. AktifleĢtirilmiĢ EM üç ay içinde kötü kokuları azaltmıģ, tortulları azaltmıģ ve iģlemden sonra su kalitesini artırmıģ. Bir çok köy sakini EM yi mutfak çöplerini geri dönüģtürmek ve sürdürülebilir bir toplum için kimyasal madde kullanmadan sebze yetiģtirmek için kullanmaktadır. Köy yönetimi yakın zamanda daha fazla köy sakininin çevreyi temizlemek amacıyla EM kullanmasını teģvik etmek için yeni AktifleĢtirilmiĢ EM mayalayıcısın aldı. Yönetim aylık olarak 100 litre aktifleģtirilmiģ EM dağıtmaktadır. Her bir evde EM nin kullanılıyor olması, drenaj borularının temizlenmesi için her bir evin harcadığı maliyeti düģürecektir. Yeni AktifleĢtirilmiĢ EM mayalayıcısı tam kapasite çalıģmaktadır. AktifleĢtirilmiĢ EM kullanılması kötü kokuları azalttı.

33 AktifleĢtirilmiĢ EM 1 litrelik ĢiĢelerde dağıtılmaktadır. Bir Çok Şehir Sakini Birlikte Çalışıyor Bir Tapınak Gölcüğünün Temizlenmesi Ise ġehri, Mie Bölgesi Eski zamanlardan beri Funaekamino-Yashiro Tapınağının Oborogaike Gölcüğünde uğurlu bir beyaz sinek yaģadığı söylenir. Nisan 2001 den baģlayarak bu gölcüğe her hafta litre AktifleĢtirilmiĢ EM püskürtülüyor. Sonuca 30 cm ile 60 cm arası daha geniģ bir Ģeffaflık sağlanıyor. EM-X seramiklerinin ilaveten kullanımı ise COD, fosforik asit, nitrik asit ve E.Coli oranlarını azaltıyor. EM uygulaması 2002 yılında da devam etti. Bu faaliyet Ise ticaret Odası, tapınak ve Funae Sakinleri Derneği nin ortak çalıģması ile yürütülmüģtür. Aynı zamanda ġehir Valiliği tarafından da desteklenmelidir. Imokko Ise ve Ise EM Dairesi gönüllü grupları aynı Ģekilte AktifleĢtirilmiĢ EM üreterek faaliyete katkıda bulunmaktadır. Bu bir çok vatandaģın birlikte yürüttüğü bir proje. Her sabah su sıcaklığını ve ph ı kaydeden bir katılımcı olan Bay Hikozo Kayaki Ģöyle diyor: Sazanları suda yüzüyor gördüğümde çok mutlu olmuģtum. Bu yıl devridaim yapan su lotuslarda hızlı bir üremeye ve canlı açan irislerin yetiģmesine neden oldu. ġu anda kaplumbağalar gibi bir çok canlı gölcükte yaģamaktadır. Sakinlerin zevkine hitaben beyaz bir yılan bile gözüktü.

BAġKA BĠR ORGANĠK TARIM MÜMKÜN MÜ? ÇALIġTAY NOTLARI 16 Mayıs 2011

BAġKA BĠR ORGANĠK TARIM MÜMKÜN MÜ? ÇALIġTAY NOTLARI 16 Mayıs 2011 BAġKA BĠR ORGANĠK TARIM MÜMKÜN MÜ? ÇALIġTAY NOTLARI 16 Mayıs 2011 TARIM EKONOMĠSĠ DERNEĞĠ EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ TARIM EKONOMĠSĠ BÖLÜMÜ ZĠRAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI ĠZMĠR ġubesġ Editör: Tayfun

Detaylı

Rapor No: 12. Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası mı? Ağustos 2013

Rapor No: 12. Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası mı? Ağustos 2013 1 Rapor No: 12 Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası mı? Ağustos 2013 2 RAPOR NO: 12 Raporun Adı : Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası Mı? Raporu Hazırlayan : Topraksuenerji Çalışma Grubu Editör :Dursun YILDIZ 1 RAPOR

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

IV. ULUSAL HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ ve SERGĠSĠ (ULUSLARARASI KATILIMLI) BĠLDĠRĠ KĠTABI. Editoryal Grup Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK

IV. ULUSAL HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ ve SERGĠSĠ (ULUSLARARASI KATILIMLI) BĠLDĠRĠ KĠTABI. Editoryal Grup Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK IV. ULUSAL HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ ve SERGĠSĠ (ULUSLARARASI KATILIMLI) BĠLDĠRĠ KĠTABI Editoryal Grup Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK Prof.Dr.Figen KADIRGAN Prof.Dr.Sabriye PĠġKĠN Prof.Dr.A.Nilgün AKIN Prof.Dr.

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA ANKARA - 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

OKA HEYETİ JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU] 24 Ekim 2011 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM.

OKA HEYETİ JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU] 24 Ekim 2011 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM.2011 O r t a K a r a d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı Sayfa 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. JAPONYA ÜLKE PROFİLİ...3 1.1 Genel Bilgiler.

Detaylı

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org. EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.tr ĠZMĠR MEDĠKAL TURĠZM SEKTÖR ANALĠZĠ PROJESĠ ARAġTIRMA RAPORU Bu

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ PİLOT ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN: İLTER EROL GÜROL DANIŞMAN: YASİN

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

Teknoloji 101 - Sayı 4

Teknoloji 101 - Sayı 4 3 Şubat 2010 Teknoloji 101 - Sayı 4 http://www.teknoloji101.com Bu sayımızda neler var? Sayfa -3 Sayfa -9 Sayfa -11 Sayfa -14 Kendimiz Yapalım KöĢesi: Elektronik Devre Kartları 2010 Opel Astra Elektrikte

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ. Yönetİmİ ULAŞTIRMA BAKANLARI

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ. Yönetİmİ ULAŞTIRMA BAKANLARI OECD ULAŞTIRMA ARAŞTIRMA MERKEZİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ Hız Yönetİmİ ULAŞTIRMA BAKANLARI AV R U PA K O N F E R A N S I EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ ULAŞTIRMA BAKANLARI AVRUPA KONFERANSI

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI

POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI T.C. BAġBAKANLIK POLĠTĠKA ANALĠZĠ VE KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI BAġBAKANLIK UZMANLIK TEZĠ Hazırlayan M. NURĠ DĠLEKCĠ Tez DanıĢmanı AYTEKĠN YILMAZ Ankara-2013 BaĢbakanlık

Detaylı

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT Bursa'da, itfaiye, UMKE ve AFAD birimleri ortak bir tatbikat düzenledi. Ġznik ilçesindeki tatbikata

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014 T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Tekirdağ-Kasım 2014 2 Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. 3 4 BAġKANIN MESAJI Ġlimizin temiz su ihtiyacını karģılayan

Detaylı

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 1 KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 2 (2008) ĠÇĠNDEKĠLER GiriĢ 2 BÖLÜM 1 DÜNYA DA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖRÜ 1.1 Sektörün Genel Tanımı... 3 1.2. Sektörün Dünyadaki Durumu. 8 BÖLÜM 2 TÜRKĠYE DE

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR Fulya AKYILDIZ Özet Bilgi teknolojilerinde kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar (AKKY),

Detaylı

aktüel SU & ÇEVRESEL HİZMETLER ŞUBESİ TÜM SINIRLARIN ÖTESİNDE HİZMET 1/2007 REMONDIS AG & Co. KG için şirket bülteni www.remondis.

aktüel SU & ÇEVRESEL HİZMETLER ŞUBESİ TÜM SINIRLARIN ÖTESİNDE HİZMET 1/2007 REMONDIS AG & Co. KG için şirket bülteni www.remondis. REMONDIS AG & Co. KG için şirket bülteni www.remondis.com R aktüel 1/2007 Haberler: REMONDİS türk pazarına giriyor SU & ÇEVRESEL HİZMETLER ŞUBESİ TÜM SINIRLARIN ÖTESİNDE HİZMET Su Yönetimi: Atık su arıtma

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve IFAD: Küçük ölçekli yatırımlar ve fırsatlar için ortaklık

Türkiye Cumhuriyeti ve IFAD: Küçük ölçekli yatırımlar ve fırsatlar için ortaklık Türkiye Cumhuriyeti ve IFAD: Küçük ölçekli yatırımlar ve fırsatlar için ortaklık Kapak: Kardere köyü 1 İçindekiler 3 5 6 Teşekkür Ülke programına genel bakış SEKP başarılarına bakış Köy altyapısındaki

Detaylı

SAKARYA COMMODITY EXCHANGE

SAKARYA COMMODITY EXCHANGE YIL:2014 / SAYI: 50 SAKARYA COMMODITY EXCHANGE STB BAŞKANLARI TOBB HİZMET ŞEREF BELGESİ ve PLAKET TÖRENİ NE KATILDI. STB heyeti, Bosna Hersek te Suların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı FINDIKTA HASAT

Detaylı

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJESİ SONUÇ RAPORU Hümeyra SADAKLIOĞLU M. Said DÖVEN Tokat-2012 Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet

Detaylı

KONYA MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU (2008) ĠÇĠNDEKĠLER

KONYA MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU (2008) ĠÇĠNDEKĠLER 1 2 KONYA MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU (2008) ĠÇĠNDEKĠLER GiriĢ.. 2 BÖLÜM 1 DÜNYA DA MAKĠNE ĠMALAT SANAYĠ SEKTÖRÜ 1.1 Sektörün Genel Tanımı 3 1.2. Mevcut Durum. 5 1.2.1. Sektörün Dünyadaki

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

S rumluluk. Hintli gibi yaşamak. Çevre-kalkınma Erdoğan dengesi Bayraktar. Çevre için yedi yıl pedallayacak Gürkan Genç. www.tukcev.org.

S rumluluk. Hintli gibi yaşamak. Çevre-kalkınma Erdoğan dengesi Bayraktar. Çevre için yedi yıl pedallayacak Gürkan Genç. www.tukcev.org. S rumluluk Nisan-Mayıs-Haziran 2012 www.tukcev.org.tr Hintli gibi yaşamak Dünya Çevre Günü Çevre-kalkınma Erdoğan dengesi Bayraktar Çevre için yedi yıl pedallayacak Gürkan Genç 2 Doðal kaynaklarý yeniden

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı