1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR"

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE OTELİ TOPLANTI TARİHİ : GRUP ADI : 1. GRUP KONU : TMK 10 VE CMK 250 KONULARI GRUP BAŞKANI : Hamza YAMAN KATİP : 1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR 1) Yargı çevresi içinde bulunan farklı ilçelerdeki TMK 10 kapsamına giren suçlara mahalli savcılık mı, yoksa TMK 10'a göre kurulan savcılık mı müdahale edecek, soruşturma yetkisi ve Hakimden karar alınması gerektiğinde ilgili yerdeki hakimin yetkisinin olup olmadığı ve soruşturma aşamasındaki tüm işlemlerde bu yer hakim ve savcıların yetkilerinin olup olmadığı, Kural olarak sürecin TMK 10 ile görevlendirilen ilgili yer Başsavcılığında başlaması, soruşturma numarasının bu Savcılık tarafından verilmesi gerektiği Ancak doğrudan mahalli savcılıklara intikal eden olaylarda soruşturmanın mahalli Cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılması ve yürütülmesi, derhal TMK 10 ile görevli Başsavcılığa bilgi verilmesinin uygun olacağı ve bu konuda CMK 250 döneminde varolan sistemin aynen devam etmesi gerektiği Arama, el koyma vb. Kararların soruşturmayı yürüten yer savcılığından alınabileceği ancak planlı operasyonlarda bu işlemlerin TMK 10 ile görevli savcıların bulunduğu yer veya bunların talepleri üzerine mahal mahkemesinden alınabileceği aksi takdirde planlı operasyonlarda koordinasyon zayıflığı olabileceği TMK 10 ile görevlendirilen Mahkemelerin olduğu yerlerde bu mahkemede görevli hakimler tarafından alınan kararların, TMK 10 ile görevlendirilen mahkeme olmayan yerlerde sulh ceza hakiminden alınabilmesi 1

2 İvedi gelişen olaylarda yerel Savcılar ve Hakimler TMK 10 ile görevlendirilen savcılarla irtibata geçerek soruşturma yapabilmesi Projeli ve acil olmayan işlemlerin TMK 10'a göre görevlendirilen Savcılar ve Hakimler tarafından yapılması TMK 10 kapsamında sayılan suçların çok işlendiği (Şırnak, Hakkari gibi) yerlere TMK 10 ile görevlendirilen Savcıların buralarda görev yapması ve soruşturmaları bizzat burada yürütmesinin soruşturmanın etkinliği açısından uygun olacağı Bu konuda konsensüs sağlanamadı. 2) TMK 10 ile görevlendirilen mahkemelerin istinabe taleplerinin TMK 10 ile görevlendirilen mahkeme olmayan yerlerde hangi mahkemece alınacağı, TMK 10 ile görevlendirilen Mahkeme veya Hakimlik varsa bu mahkemelere, bulunmadığı takdirde Ağır ceza mahkemesi olan yerlerde Ağır ceza mahkemesine, Ağır ceza merkezi olmayan yerlerde Asliye ceza mahkemelerine talimat yazılması 3) İstihbari dinlemelerde ve izlemelerde süre ve bu yetkinin kullanılmasına ilişkin sorun, Özgürlük hakimi mi yoksa TMK 10'a göre görevlendirilen üye hakim mi yetkili? Bu konudaki Adalet Bakanlığı yazısının geçerliliği TMK 10'da görevli sayılan özgürlük hakiminin yetkisi soruşturma aşaması ile sınırlandırıldığından bu tür taleplere TMK 10 ile görevlendirilen ağır ceza mahkemesi üyelerinin bakması, Bu konuda Özgürlük hakiminin yetkisinin kısıtlı olduğu, Bu tür taleplerin Özgürlük hakimleri tarafından karşılanmasının uygun olacağı, önleyici ve istihbari karar talepleri konusunda Kurul yetkilendirmesi veya yasal düzenleme yapılması gerektiği Bu konuda uygulama farklılığı vardır. Bir kısım yerlerde bu kararlar Özgürlük hakimleri tarafından verilmektedir. 4) CMK 250 ye göre kurulan mahkemelerin yeni dava alıp alamayacakları, bağlantılı davalar, görevsizlik kararı ile gelen davalar 2

3 Davanın açıldığı tarih 05/07/2012 tarihinden önce olması halinde CMK 250 ile görevlendirilen Mahkemelerin görevli olduğu, bağlantı, birleştirme veya merci tayini suretiyle bu mahkemelere gelen dosyalara bakabileceği 5) CMK 250 ile görevlendirilen mahkemelerin görevlerinin, dosyanın kesinleşmesinden sonra (infaz aşamasında) görevin devam edip etmediği, Mahkemeler kapatılmadığı için kesinleşmeden sonra infaz aşamasındaki işlemlerin CMK 250 maddesi ile görevlendirilen Mahkemeler tarafından bu işlerin yürütülmesi gerektiği 6) TMK 10'a göre görevlendirilen mahkemelerin ve üye hakimlerinin itiraz merciileri Burada uygulama farklılık göstermekle birlikte CMK 268. maddesinde düzenleme yapılarak TMK 10 mahkemesine görevlendirilen üyelerin itiraz usulünün belirlenmesinin yararlı olacağı Bu düzenleme TMK 10' da da yapılabilir. Mahkemelerin kararlarına itirazlara ilişkin hususta itirazın TMK 10'la görevlendirilen Mahkemeler arasında yapılması, kendi aralarında teselsül etmesinin uygun olacağı, gerekirse bu hususta yasal düzenleme yapılmasının uygun olacağı, CMK 250 ile görevlendirilen mahkemelerde mevcut sistemin devam etmesi, aynı usulün TMK 10'da da kıyasen uygulanabilirliği TMK 10 ile görevlendirilen mahkemelerin itirazlarının varsa takip eden TMK mahkemesi yoksa en yakın yer TMK mahkemesi tarafından incelenmesi gerektiği (TMK 10'da belirtilen Mahkemelerin görevleri istisnai olarak sayıldığından diğer ağır ceza mahkemelerinin bu hususta görevli olmadığı, dolayısıyla itiraz vb. hususlarda bu mahkemelerin ve hakimlerin görevli bulunmadığı ) 7) TMK 10'a göre görevlendirilen özgürlük hakimlerinin C.savcısı ile olan ilişkileri; re'sen tanık dinleme, talep olmadan karar verme veya soruşturma işlemi yapıp yapamaması gibi, 3

4 Özgürlük hakimlerinin, C.savcısı gibi soruşturma işlemleri konusunda yetkili olmadığı, CMK'daki sulh ceza hakimlerinin yetkileri gibi istisnai hallerde yetkili ve görevli olduğu Bu kapsamda soruşturma aşamasında istisnai haller dışında bu hakimlerin delil toplama görevinin bulunmadığı, bu konudaki yetkinin C.Savcısına ait olduğu 8) Geçici tutuklama talebi mümkün olabilir mi? Mevcut düzenlemeye göre geçici süreli tutuklama öngörülmediğinden bu konuda yasal düzenleme yapılmasının gerektiği 9) Gözaltı süresinin bitimi, şüphelinin Hakimin önüne çıkartılması ve CMK 146/5'in uygulanabilme ihtimali Yasal düzenleme yapılması gerektiği 10) Savcıların tutuklama taleplerinin gerekçeli olması, delillerin bu talebe eklenmesi, Tutuklama taleplerinin gerekçeli olması ve delillerin hiç olmazsa ismen talebe eklenmesi gerektiği Bu konuda oy birliği temin edilemedi. 11) TMK 10. maddesine göre izin müessesinin CMK 250 maddeye göre kurulan Mahkemelerdeki izin sistemi ile karşılaştırılması ve farkları TMK 10/b bendindeki istisnalar dışında genel hükümlere göre işlem yapılmasının uygun olacağı 12) TMK 10'a göre görevlendirilen savcıların verdikleri takipsizlik kararlarına itiraz 4

5 En yakın TMK 10'a göre görevlendirilen Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebileceği 13) CMK 139 ve 140 maddelerinin uygulamasındaki sıkıntılar Koruma tedbirlerindeki katalog suçlar kapsamına örgüt faaliyeti kapsamındaki suçların da eklenmesinin uygun olacağı Diğer koruma tedbirleri (ortam dinlemesi, gizli soruşturmacı, teknik izleme gibi) enstrümanların daha fazla kullanılması gerekmektedir. Bu konuda kolluk isteksizlik göstermektedir. Bu isteksizliğin genelgelerle ve iyi uygulama örnekleri ile aşılabileceği öngörülmektedir. 14) Adli yargıda görevli diğer hakimlerin komisyon tarafından özgürlük hakimi ve TMK 10 ile görevlendirilen mahkemelere üye hakim veya Başkan olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği HSYK kararı gereği, komisyonlar tarafından görevlendirme yapılmaktadır. Bu uygulamanın bir kısım mahsurları bulunmaktadır. Ancak yeteri kadar özgürlük hakimi ve üye hakim atanması halinde bu sorunun aşılacağı 15)Hakkında TMK 10 ve CMK 250 ile görevlendirilen Mahkeme veya hakimler tarafından çıkarılan yakalama kararı olan sanık veya şüphelilerin tutuklanması veya salıverilmesi kararını, özgürlük hakimi mi yoksa adli yargı hakimleri mi veya TMK 10'a veya CMK 250 ile görevlendirilen üye hakimler mi verecek? Hakkında yakalama kararı çıkaran mahkeme ve hakime göre ilgili hakim veya mahkeme tarafından yol tutuklaması, salıverilmesi veya savunmasının tespiti yapılabilir. Ancak CMK 250 ile görevlendirilen Mahkeme hakimleri tarafından veya bu suçlar kapsamında diğer hakimler tarafından verilen yakalama kararlarında dava 5

6 açılmışsa, ilgisine göre TMK 10 veya CMK 250'ye göre görevlendirilen mahkeme tarafından yakalama kararı infaz edilecektir. 16) Önleme dinlemesi ve aramasında teknik ve somut delillerin istenmesi, Taleplerin gerekçeli alınması, iletişim denetlemesinden önce numaranın kime ait olduğu, bu telefona ait sözleşme ve diğer belgelerin mümkün bulunduğu takdirde talebe eklenmesi uygun olacaktır. Usulsüz işlemlerde sorumluluğun talepte bulunan kolluğa ait olduğu 17) Kovuşturma aşamasında teknik takip mümkün mü veya diğer koruma tedbirleri uygulanabilir mi? Yasal olarak bir engel olmamakla birlikte Mahkemenin tarafsızlığı konusunda sorun olacağı Sadece sinyal bilgisi için teknik takibin yapılmasının mümkün olacağı 18) Bilinen örgüt yöneticileri hakkındaki davaların yoksa soruşturmalarının takibi C.savcılarının takdirinde olduğu Eylemlerin ve kişilerin sorgulanabileceği tek bir merkezin olması gerektiği, bu merkezin TMK 10 ile görevlendirilen mahkemelerden birisinin nezdinde bir C.savcısının nezaretinde oluşturulup arşivlenebileceği, ifadesi alınan tüm örgüt mensuplarının ifadelerinin, yer gösterme tutanaklarının, eylem evrakı ve sair delil niteliğinde olan tüm belgelerden bir suretin bu bilgi havuzuna gönderilebileceği, daha sonra diğer TMK 10 ile görevlendirilen mahkemelerin ve C.savcılıklarının bu arşivden faydalanabilecekleri 19) Sanık ifadelerinin müdafiilere sonradan verilmesi (Eski TMK 10/d maddesinin geri getirilmesi) Yasal düzenleme gerekmektedir. 6

7 20) Etkin pişmanlıktan yararlanan kişilere etkili bir şekilde denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması Bu konuda yasal düzenleme temenni edilmiştir. 21) Örgüte silah sağlama veya silah yapımında kullanılan malzemelerin temini Bulunan malzemelerin niteliği itibariyle silah yapımında kullanılacağının aşikar olması halinde suçun TCK'nın 315.maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği 22)TCK 221. maddesindeki etkin pişmanlık hükümlerinin yeniden değerlendirilmesi ve etkili ve yeterli bir pişmanlık yasası çıkartılması Yasal düzenleme gerekmektedir. Bu konuda büyük çoğunluk yeni bir yasaya gerek bulunmadığı görüşündedir. 23) Örgütün cezaevi faaliyetlerinin kontrolü Bu konuda idari işlemlerin yapılması, cezaevlerinin fiziki yapılarının düzeltilmesi, gerekirse yeni cezaevi yapılması 24) 6352 sayılı yasadaki yeni düzenlemeler Bu yasaya ilişkin uygulama örnekleri ve somut olaylar tartışılmış, bir kısım Yargıtay kararları katılımcılarla paylaşılmış, Yargıtay uygulamalarından ve mahalli mahkeme uygulamalarından örnekler konuşulmuştur. 25) Örgütün dağ kadrosuna katılmak üzere kırsala sevkedilen, ancak örgüte katılmadan yakalanan ve serbest bırakılan kişilerin takibi, denetimi Bu konuda mahkeme kararları ve Yargıtay'ın uygulamasının değişebileceği 7

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme

Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme Mart 2014 tarihli Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Hande Özhabeş SUNUŞ Türkiye de son yıllarda yargı reformu kapsamında ceza hukukuna ilişkin, özellikle

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI

CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI Avukat Ülkercan Özbey İlhan, Ankara Barosu CMK Kurulu üyesi, Gelincik Merkezi Rehber Avukatı Ara Muhakeme Evresi C.Savcılığı tarafından

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI

ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI ADLİYE PERSONELİ EL KİTABI Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Bu kitapta yer alan değerlendirmeler yazarların kişisel fikirleridir. Söz konusu değerlendirmelerden, bu değerlendirmelerde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukukî Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukukî Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev

Detaylı

1. Bu federal yasa hükümleri sadece devletlerarası anlaşmalarda farklı bir hüküm bulunmaması halinde uygulanır.

1. Bu federal yasa hükümleri sadece devletlerarası anlaşmalarda farklı bir hüküm bulunmaması halinde uygulanır. I. ANA BÖLÜM Genel Hükümler Devletlerarası Anlaşmaların Önceliği 1. Bu federal yasa hükümleri sadece devletlerarası anlaşmalarda farklı bir hüküm bulunmaması halinde uygulanır. Genel Çekince Yabancı bir

Detaylı

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2)

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) 1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) Hukukumuzda kimlerin uzlaştırmacı olabileceği 5271 sy.nın 253/9 ve 26/07/2007 gün ve 26594 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa

Detaylı

I. SORUŞTURMA AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1- İfade alma işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler;

I. SORUŞTURMA AŞAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 1- İfade alma işlemleri sırasında tespit edilen eksiklikler; YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA DOSYA İNCELEMESİ SIRASINDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA AŞAMALARINDA GENEL OLARAK TESPİT EDİLEN USUL EKSİKLİKLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nın

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER İÇİN CMK CEP KİTABI Rifat Çulha Turgay Demirci Feridun Yenisey ŞUBAT 2013 / 3. BASKI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİNDEKİLER MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 16-19 MAYIS 2013 - BODRUM Grup Adı : Ceza Hukuku 4. Grup Grup Başkanı : Turgut EMİROĞLU (Yargıtay Üyesi) Grup Sözcüsü : İsmail ADEMOĞLU (ACM

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ÖNÖDEME KURUMU Doç. Dr. A. Caner Yenidünya (*) Özet Türk Ceza Kanunu nun 75 inci maddesinde düzenlenen önödeme alternatif uyuşmazlık

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

YENĐ CMK DA BĐLĐRKĐŞĐ KAVRAMI

YENĐ CMK DA BĐLĐRKĐŞĐ KAVRAMI Yeni CMK da Bilirkişi Kavramı 1145 YENĐ CMK DA BĐLĐRKĐŞĐ KAVRAMI Yrd. Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ * GĐRĐŞ Bilirkişilik, ceza muhakemesi hukukunun uygulamada ciddi sorunları bulunan kurumlarından bir tanesidir.

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES. Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Kasım 2011, İzmir Bu bir eğitim materyalidir ve tüm yayın hakları Prof.Dr.Muhammet

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ Genel olarak tutuklamayla ilgili hükümler 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzun Birinci kitap, Dördüncü kısmın İkinci Bölümünde 100. ve müteakibindeki

Detaylı