Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku II. Dönem Vize Sınavı ( Saat:09.00 )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Sınavı (09.04.2012 Saat:09.00 )"

Transkript

1 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku II. Dönem Vize Sınavı ( Saat:09.00 ) Açıklamalar: 1-Sınav süresi 75 dakikadır. 2-Mevzuat kullanılabilir. 3-Soruların sırasını değiştirmeyiniz. 4-Başka kağıt alınabilir. 5-Yazılar okunaklı ve yazım kurallarına uygun olmalıdır. 6- Açıklamalarınızı bir hükme dayandırdığınızda bu hükmün numarasını yazınız ve hükmü olaya uygulayarak bir değerlendirme yapmaya özen gösteriniz. Başarılar Dileriz Prof.Dr. Hamide Zafer/Arş.Gör.Gülfem Pamuk/Arş.Gör.Kerim Çakır SORU ve CEVAPLAR -I- Yoklukta tutuklama kararı verilebilir mi? Verilebilirse bu halleri sayınız ve tutuklulukta geçecek olan süreleri belirtiniz. (Yargıtay içtihadını da eleştirerek değerlendiriniz) Sayılı CMK ya göre kural olarak şüpheli veya sanığın yokluğunda tutuklama kararı verilemez. İstisna olarak, 1-yabancı ülkede bulunan kaçaklar hakkında sulh ceza hakimi veya mahkeme tarafından yokluklarında tutuklama kararı verilebilir (CMK m. 248/5). 2-tutuklama talebinin reddedildiği hallerde, ret kararına karşı C.savcısının itiraz etmesi durumunda, tutuklama talebini reddeden makam, eski kararını kaldırarak tutuklama kararı verme imkanına sahiptir. Bu halde tutuklam kararı vermeye yetkili olan makam, yoklukta tutuklama kararı vermiş olur. 3-Ayrıca, tutuklama talebini reddetmiş olan makamın itirazı yerinde görmeyip en çok üç gün içinde dosyayı itiraz merciine göndermesi halinde itiraz mercii de yoklukta tutuklama kararı verecektir (CMK m. 271). Tutuklulukta geçecek süreler şu şekildedir: Sulh ve asliye cezalık suçlarda tutukluluk süresi en çok 1 yıldır. Bu süre zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek altı ay daha uzatılabilir. Genel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görevine giren işlerde tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek uzatılabilir. Uzatma süresi toplam 3 yılı geçemez. Bu durumda uzatma ile birlikte en fazla beş yıl olabilir. CMK m. 250/1-c de gösterilen ve özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlar bakımından tutukluluk süresi, diğer ağır cezalık suçlar için öngörülen sürenin iki katı olup en çok 4 yıldır. Bu süre zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek uzatılabilir. Uzatma süresi toplam 6 yılı geçemez. Bu durumda toplam tutukluluk süresi en fazla 10 yıl olacaktır. CMK m. 250/1-a ve b de gösterilen suçlar bakımından genel yetkili ağır ceza mahkemeleri için geçerli olan tutukluluk süreleri geçerlidir. Yani özel yetkili mahkemelerde görülen davalarda iki tip tutukluluk süresi uygulanmaktadır. Tutukluluk sürelerinin hesaplanmasında, kanun yolu aşamasında geçen tutukluluk sürelerinin hesaba katılıp katılmayacağı konusu tartışmalıdır. Yargıtay ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin kararlarını gerekçe göstererek temyizde geçen süreyi, tutukluluk süresinden saymadığı kararlarına rastlanmaktadır ( bkz. Y3CD, , 14175/20). Ancak belirtilmelidir ki, temyiz aşaması da kovuşturma evresine dahildir ve temyiz aşamasında da kişi halen sanık statüsündedir. Bu nedenle, Yargıtay ın, kanun yolu aşamasında geçen tutukluluk sürelerinin hesaba katılmayacağını ifade eden kararı yerinde değildir. -II-

2 Telefon yoluyla gerçekleştirilen tehdit ve hakaret suçlarıyla ilgili bir soruşturma sırasında Cumhuriyet savcısı sulh ceza hakiminden şikayetçiye ait telefonla yapılan iletişimin tespitine kararı vermesini talep eder. Soru: İletişimin tespiti ne demektir açıklayınız? Sulh ceza hakimi olarak Cumhuriyet savcısının talebi hakkında hangi gerekçeyle ne karar verirsiniz? Belirtiniz. (10 puan) İletişimin tespiti: Ceza Muhakemesi Kanunu m.135/1 kapsamında yer alan iletişimin tespiti, TBMM Adalet Komisyonu gerekçesinde belli bir telefon numarasından kimlerin ne zaman arandığı, konuşmanın ne kadar süreyle yapıldığı, elektronik posta yoluyla kimlerle iletişim kurulduğu hususlarının tespitinden ibarettir şeklinde tanımlanmıştır. Telekomünikasyon araçları vasıtasıyla yapılan haberleşmenin denetlenmesi tedbiri iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi şeklinde uygulanabilir (CMK m. 135). İletişimin tespiti 135/1. maddeye göre mümkündür. Dinleme, kayma alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine CMK m. 135/6 da sayılan suçlar hakkında başvurulabilir. İletişimin tespiti hiçbir suç sınırlaması olmadan uygulanabilen bir tedbirdir. Yani bu tedbire başvurulabilmesi için soruşturulan suçun katalog suçlardan olması zorunlu değildir. Olaydaki soruşturma konusu suçlar iletişimin denetlenmesi tedbirinin uygulanmasına engel değildir. Ancak, delil elde edilmesi amacıyla telekomünikasyon araçları vasıtasıyla yapılan haberleşmenin yani iletişimin denetlenmesine yönelik, belli suçlar için başvurulabilen, şüpheli ve sanığa uygulanan, gizli bir koruma tedbiridir. Olayda mağdurun iletişiminin tespit edilmesi söz konusudur. Dolayısıyla mağdurun iletişimin tespiti CMK m.135 e göre uygulanabilecek bir tedbir değildir. Bu tedbire bir soruşturma işlemi olarak Cumhuriyet savcısı CMK m.160 dan doğan genel araştırma yükümlülüğü kapsamında hakim kararı almadan başvurabilir. Bu gerekçelerle sulh ceza hakimi Cumhuriyet savcısının iletişimin tespiti talebini reddeder. Soruşturma evresinde kurala bağlı olmama ilkesi geçerlidir. Soruşturma evresinde araştırmaların nasıl yapılacağı, hangi sırayla yürütüleceği düzenlenmemiştir. Kurala bağlı olmayış savcılık ve kolluğun ifade alma dışında araştırmalarında belli kurallara bağlı olmamasını, duruma uygun işlemlerin yapılmasını ifade eder. Bu ilke bu evrede yetkili olan adli organların faaliyetlerini güvence altına alır. Ayrıca mahkemede yapılan yargılamanın sıkı şekil kurallarına bağlı olması, önceki evrenin kurala bağlı olmamasını gerekli kılar. Kurala bağlı olmayışın sınırını soruşturmanın amacı ve konusu belirler. CMK m.160 gereğince, Cumhuriyet savcısı suç ihbarı üzerine maddi gerçeği araştırmak ve şüphelinin lehine ve aleyhine olan delileri toplamakla yükümlüdür. Bu hükümle savcıya genel bir araştırma yükümlülüğü yüklenmiştir. Cumhuriyet savcısı, genel araştırma yükümlülüğü kapsamında yasada tanımlanmamış olan yeni araştırma işlemleri yaratabilir. Ancak bu savcının yasada yer almayan keyfi işlemler yapabileceği anlamına gelmez. Diğer bir söyleyişle, soruşturma evresinin kurala bağlı olmaması ilkesi hukuk devleti ve yasallık ilkeleri ile sınırlıdır. CMK 135 kapsamına alınmamış olmasına rağmen mağdurun telefonunun dinlenmesi de aynı kural gereğince mümkündür. (Kurala bağlı olmayıştan bahsedene +2 verebiliriz) -III- Hırsızlık yaptığı iddiası ile (A), ifade vermek üzere Cumhuriyet savcılığına davet edilir. Savcı (A) nın ifadesini aldıktan sonra gözaltına alma kararı vererek (A) yı bir polis eşliğinde Karakola gönderir ve kolluğa teşhis işlemi yapmasını emreder. Bir süre müştekinin gelmesi beklenir. İşlem tamamlanır ve (A) Cumhuriyet savcılığına başvurduğu andan itibaren geçen 23. saatte serbest bırakılır. Soru: Olayı değerlendiriniz. (10 puan) Cevap: Davet üzerine ifadede gözaltı söz konusu değildir. İfadesi alınan şüphelinin gitmesine izin verilir. Diğer bir söyleyişle davet üzerine ifade vermek üzere savcılığa başvurma halinde hürriyet kısıtlaması söz konusu değildir. Rıza ile yapılan bir soruşturma işlemi söz konusudur. Gözaltına almanın koşulları CMK m.90 da belirtilmiştir. Bu haller söz konusu olmadığı için davet üzerine ifade vermeye gelen şüpheli hakkında gözaltı kararı verilemez ve teşhis işlemi de yapılamaz. Teşhis bir

3 gözaltı işlemidir (PVSK ek m.6/9). Gözaltı koşulları gerçekleşmeden ve gözaltı kararı verilmeden teşhis yapılmak isteniyorsa bu işlem için gün ve saat belirlenir ve şüpheli teşhise davet edilir. Gelirse işlem rıza ile tamamlanır. Gelmezse bu işlem yargılama aşamasına bırakılır. Yasa da teşhis için zorla getirme de düzenlenmemiştir. -IV- Töre saikiyle insan öldürmekten dolayı (A) hakkında Adana Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatılır. (A) ya bir türlü ulaşılamadığı için Cumhuriyet savcısı sulh ceza hakiminden yakalama emri talep eder. İstanbul-Kartal da bir kontrol sırasında (A) nın GBT sorgusunda yakalama emri çıkar. Soru: 1-Bu yakalama işleminden sonra yapılacak olan işlemleri gerekçeli olarak belirtiniz. 2-Bu işlemlere karşı başvurulabilecek olan bir kanun yolu varsa onu da gerekçesini yazarak belirtiniz. 3-Yakalama emri çıkartılmasının nedeni nedir? Mevzuatımıza göre şüphelinin yetkili yargı çevresine sevk edilmeden telekonferans sistemi ile dinlenmesi mümkün müdür? 1- Olayda şüphelinin önüne çıkartılacağı yetkili sulh ceza hakimliği Adana adliyesindeki sulh ceza hakimliğidir. Kural olarak yakalanan kişinin 24 saat içinde yakalama emrini veren yetkili sulh ceza hakiminin önüne çıkartılması gerekir. Ancak kişi İstanbul-Kartal da yakalanmıştır. Dolayısıyla kişi yetkili hakimin yargı çevresi dışında yakalandığından 24 saat içinde yetkili hakimin önüne çıkartılma imkanı yoktur. CMK m.94 e göre, en geç 24 saat içinde yetkili sulh ceza hakiminin önüne çıkartılamayacak olursa, bu süre içinde yakalama yerine en yakın sulh ceza hakiminin önüne çıkartılır. Yetkisiz olan bu hakim, yakalanan kişinin yakalama emrinde gösterilen kişi olup olmadığını denetler. Yani kimlik kontrolü yapar. Yakalanan kişi sulh ceza hakimi tarafından serbest bırakılmadığı takdirde, yani yakalama emrinde belirtilen kişi olduğu tespit edilirse yetkili hâkim veya mahkemeye en kısa zamanda gönderilmek üzere tutuklanır. Teknik anlamda bir tutuklama olmayan bu tutuklamaya yol tutuklaması adı verilir. Bu kararı veren hakim tutuklamanın koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğini denetlemez. 2- Yol tutuklaması teknik anlamda bir tutuklama değildir. Bu nedenle tutuklamaya itiraz kanun yolu, yol tutuklaması bakımından geçerli değildir. CMK 267/1 hükmüne göre hakim kararları ile kanunun gösterdiği hallerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. Yol tutuklaması kararı da bir hakimlik kararı olduğundan bu karara karşı itiraz kanun yoluna gidilmesi mümkündür. Ancak bu itirazı tutuklama kararına itirazla karıştırmamak gerekir. Tutuklamaya itirazda tutuklama nedenlerinin gerçekleşmediği ileri sürülebilirken yol tutuklaması kararına itirazda sadece yakalanan kişinin, hakkında müzekkere ile yakalama kararı bulunan kişi olmadığı ileri sürülebilir. Zaten yol tutuklaması kararı veren sulh ceza hakiminin elinde dosya bulunmadığından, kimlik tespitinden başka bir değerlendirme yapması da mümkün değildir. 3-Cumhuriyet savcı kişinin ifadesini almak için sulh ceza hakiminden yakalama emri vermesini ve bu emirle kişinin önüne getirtilmesini sağlamak ister. Eylül 2011 tarihinde yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik uyarınca, suçun işlendiği yer yargı çevresi dışında yakalanan kişinin telekonferans sistemi yoluyla sorguya çekilmesi mümkün olmalıdır. Müdafi ifade almak isteyen Cumhuriyet savcısından bu yöntemle ifade almasını talep edebilir. -V- Terör örgütüne üye olduğundan ve 1 Mayıs ta eylem yapmaya hazırlandığından şüphelenilen (A) yı ele geçirmek ve örgüt üyesi olduğunu veya eylem yapmaya hazırlandığını gösteren bir delil elde etmek için (A) nın evinde arama yapılır. Saat da (A) evinde ele geçirilir. Ancak örgüt üyesi olduğuna ve eylem hazırlığına dair hiçbir delil ele geçirilemez. Ancak evde üzerinde (B) nin emaneti yazılı olan bir kutu içinde tarihi sikkeler bulunur. (A) bu eşyaların kendisine ait olmadığını babasının arkadaşı (C) ye ait olduğunu söyler ise de kolluk dinlemez ve bu eşyalara da el koyar. Cumhuriyet savcısı

4 gözaltına alma kararı verir. (Terör örgütü kuranlar ve bu örgüte üye olanlar TCK m.314 e göre cezalandırılır (Terörle MK m.7/1). Soru:1- (A) hakkında uygulanacak olan gözaltı süresi ne kadar olabilir? Neden? 1- TCK m. 314 de düzenlenen silahlı örgüt suçu, CMK m. 250 de sayılan suçlardandır. Bu suçlar bireysel olarak işlendiklerinde gözaltı süresi, en fazla 12 saatlik yol süresi hariç 48 saattir. Toplu olarak işlendiklerinde, 48 saatlik bu süre 4 güne kadar uzatılabilir. Toplu suç üç veya daha fazla kişinin aralarında iştirak iradesi olsun veya olmasın birlikte işlediği bir suçtur (CMK m.2/1-k). Olayda örgüt suçu olduğuna göre toplu olarak işlenen bir suç söz konusudur ve olayda gözaltı süresi 4 gün olarak uygulanacaktır. 2-Olaydaki arama kararını kim vermiş olabilir? Olayda arama A nın konutunda yapılmaktadır. Konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda, hakim kararı veya gecikmesinde sakında olan hallerde C.savcısının yazılı emriyle arama yapılabilir (CMK m.119/1). Olaydaki suç CMK m.250 ye göre kurulmuş özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanan bir suçtur. Bu nedenle olayda, arama kararı CMK m. 250 ye göre kurulmuş olan özel yetkili ağır ceza mahkemesinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nca bu işlerde görevlendirilen üyesi tarafından verilecektir. Gecikmede sakınca olması halinde ise, özel yetkili C. savcısının yazılı emriyle arama kararı verilecektir (CMK m.251/2). 3-(B) ye ait olduğu söylenen sikkelere el koyulmasını değerlendiriniz. Arama koruma tedbirinin uygulanması sırasında, yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmayla ilgisi olmayan ancak, diğer bir suçun işlendiği şüphesini uyandırabilecek bir delil elde edilirse; bu delil muhafaza altına alınır ve durum Cumhuriyet savcılığına derhâl bildirilir (CMK m. 138). Tarihi sikkeler başka bir suçun konusunu teşkil eden tesadüfi delil niteliğindedir. Bu delile dayanılarak B hakkında soruşturma başlatılabilir. Ve arama hukuka uygun olmak koşuluyla tesadüfen elde edilen bu delil başlatılan yeni soruşturma-kovuşturma kapsamında da delil olarak kullanılabilir. -VI- 13 yaşındaki (A) hakkında, hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçunu işlediği (TCK m.160) iddiası ile soruşturma başlatılır. Çocuk savcısının talebi üzerine çocuk hakimi tarafından, (A) hakkında üç sene süreyle kendisine kötü örnek olan amcası ile görüşmeme yükümlülüğünü içeren adli kontrole karar verilir. (A) nın adli kontrol tedbirine uymadığının anlaşılması üzerine çocuk savcısının talebi üzerine çocuk hakimi tarafından (A) hakkında tutuklama kararı verilir. Soru: 1-(A) hakkında verilen adli kontrol tedbirini, adli kontrolün şartları, tedbire hükmeden merci ve hükmedilen tedbir bakımından değerlendiriniz. (ÇKK m.20/1-c, CMK m.109) TCK m. 160 da düzenlenen hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçunun cezası bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Bu ceza CMK m.100/4 gereğince tutuklama yasağı kapsamında kalmaktadır. Olayda A 13 yaşındadır. ÇKK m. 21 e göre, onbeş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı 5 yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı tutuklama kararı verilemez. Ancak tutuklama yasağı bulunan hallerde tutuklama koşulları gerçekleştiğinde tutuklamaya alternatif olarak adli kontrol kararı verilebilir. Ayrıca belirtelim ki, adli kontrole üst sınırı üç yıl hapis cezasını gerektirmeyen suçlarda adli kontrole başvurulabilir. Dolayısıyla bu yönüyle de suç adli kontrol uygulanabilecek bir suçtur. Çocuklar hakkında verilecek adli kontrol tedbirini düzenleyen ÇKK m.20 de bu tedbire hangi merci tarafından hükmedileceği belirtilmemiştir. ÇKK m. 42 gereğince ÇKK nda hüküm bulunmayan hallerde CMK hükümleri uygulanır. ÇKK m.5 de belirtilen güvenlik tedbirlerinin çocuk hakimi tarafından uygulanması kabul edilmiştir. Ancak adli kontrol tedbiri yaptırım çeşidi olan bir güvenlik

5 tedbiri olmayıp bir soruşturma sürecinde başvurulan koruma tedbiri niteliğindedir. ÇKK da soruşturma evresinde başvurulacak olan koruma tedbirlerine çocuk hakimi tarafından başvurulup başvurulamayacağı gösterilmemiştir. Bu nedenle bu tedbire C. savcısının talebi üzerine genel adli yargı teşkilatında görev yapan sulh ceza hakimi tarafından karar verilmelidir. ÇKK m. 20 de CMK m. 109 da düzenlenen adli kontrol tedbirlerine ek bazı tedbirler düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca adli kontrol tedbiri olarak, çocuğun belirlenen kişilerle ilişki kurmamasına karar verilebilir. 2-Adli kontrol tedbirine uymayan 13 yaşındaki (A) hakkında verilen tutuklama kararını değerlendiriniz. (CMK m.112, 101, ÇKK m.5). ÇKK m. 21 e göre, onbeş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı 5 yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı tutuklama kararı verilemez. Ancak tutuklama yasağı olan hallerde adli kontrole hükmedilmesi mümkündür. ÇKK m. 20/2 de çocuklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinden sonuç alınamaması halinde tutuklama kararı verilebileceği ifade edildiğinden, olayda amcası ile görüşmemesine karar verilen A nın bu tedbire uymaması halinde hakkında tutuklama kararı verilebilmesi mümkündür. Bu durumda çocuklar bakımından getirilen tutuklama yasağı bir nevi dolanılmış olmaktadır. -VII (Sorulmadı) (B) hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma (TCK m.314) suçundan dava açılır. Asliye ceza mahkemesi duruşmayı açar ancak sanığın davete uymadığını ve celsede hazır bulunmadığını görür. Sınır kapılarında yapılan sorgulamalarda operasyonlar başladıktan sonra (B) nin Fransa ya kaçtığı tespit edilir. Birkaç celse geçmesine rağmen ihzar kararı yerine getirilemez. Asliye Ceza Mahkemesi (B) hakkında duruşmalara devam ederek delilleri değerlendirmeye alır. Yargılama neticesinde (B) hakkında mahkûmiyet kararı verilir. Soru: Muhakemedeki eksiklikleri ve hatalı işlemleri tespit ediniz. 1- Öncelikle, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu CMK m.250 kapsamında olduğundan özel yetkili ağır ceza mahkemeleri yetkilidir. Olayda davanın Asliye Ceza Mahkemesi nde açılması hukuka aykırıdır. 2- Hakkındaki kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir. Kural olarak, sanığın yokluğunda yargılama yapılamaz. Ancak istisnai olarak kaçak sanıkların bazı hallerde yargılanmaları mümkündür. Kaçaklık bir statüdür ve ancak kovuşturma evresinde geçerlidir. Hakkında, 248/2 de belirtilen suçlardan dolayı kovuşturma başlatılmış olan sanığın, yetkili mahkemece usulüne göre yapılan tebligata uymamasından dolayı verilen zorla getirilme kararı da yerine getirilemez ise, mahkeme; çağrının bir gazete ile sanığın bilinen konutunun kapısına asılmak suretiyle ilanına karar vermeli; yapılacak ilanlarda, onbeş gün içinde gelmediği takdirde 248. maddede gösterilen tedbirlere hükmedilebileceği ayrıca açıklanmalıdır. Ancak, bu işlemlerin yerine getirildiğinin bir tutanak ile saptanmasından itibaren onbeş gün içinde başvurmayan sanığın kaçak olduğuna karar verilebilir. 3-Kaçak sanık hakkında CMK m.248/2 de gösterilen katalog suçlar bakımından bağışık tutulma kararı olmadan kovuşturma yapılabilir ve daha önce sorgusu yapılmış olması koşulu ile mahkumiyet kararı da verilebilir. Olayda, TCK m.220 de düzenlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu CMK m.248/2 de gösterilen katalog suçlardan olduğundan kaçak hakkında kovuşturma yapılabilir. Ancak, daha önce sorgusu yapılmamış olduğundan, mahkumiyet kararı verilemez.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Mazeret Sınavı (02.05.2012 Saat:09.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Mazeret Sınavı (02.05.2012 Saat:09. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Mazeret Sınavı (02.05.2012 Saat:09.00) Açıklamalar: 1-Sınav süresi 80 dakikadır. 2-Mevzuat kullanılabilir. 3-Soruların

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Ceza Muhakemesi Hukuku 2012 Eğitim Öğretim Dönemi Yaz Okulu Final Mazeret Sınavı 28.08.2012 Saat:15.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Ceza Muhakemesi Hukuku 2012 Eğitim Öğretim Dönemi Yaz Okulu Final Mazeret Sınavı 28.08.2012 Saat:15. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Ceza Muhakemesi Hukuku 2012 Eğitim Öğretim Dönemi Yaz Okulu Final Mazeret Sınavı 28.08.2012 Saat:15.00 Metin Soruları I-a) Bir ceza muhakemesinde kural olarak fail,

Detaylı

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler 3 26 SORUŞTURMA EVRESİNDE AĞIRLIKLI OLARAK KOLLUK TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER Suç işlendikten sonra yapılan araştırma ve soruşturmalar

Detaylı

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Doç. Dr. * GİRİŞ 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun (CMK) diğer bütün kanunlar gibi iyi hükümleri olduğu gibi, eleştirilmesi

Detaylı

Konu İle İlgili Mevzuat CMK 2, 158, 160, 161; ÇKK 2 SAVCILIK AŞAMASI KONTROL EDİN!

Konu İle İlgili Mevzuat CMK 2, 158, 160, 161; ÇKK 2 SAVCILIK AŞAMASI KONTROL EDİN! Savcılık Aşaması 4 46 SAVCILIK AŞAMASI İlk bölümde kolluğun kendiliğinden yapabileceği işlemler incelenmişti. Bu bölümde ise C. savcısının emri ile yapılabilecek olan araştırma ve soruşturma işlemleri

Detaylı

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler GÖZALTINA ALMA Genel Olarak 1. Koruma Tedbiri Olarak Gözaltı G özaltı kurumu, yeni Ceza Muhakemesi Kanunu nun dördüncü kısmında koruma tedbirleri başlığı

Detaylı

CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE

CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE Ersan ŞEN * Özet : Bu çalışmamızda, soruşturma ve kovuşturmayı kapsayan ceza yargılamasının uygulamada ne gibi temel esaslarla yürütüldüğü ve ne

Detaylı

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neden Kaldırılmalıdır?

Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neden Kaldırılmalıdır? Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Neden Kaldırılmalıdır? Hazırlayan Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, MAZLUMDER, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER İÇİN CMK CEP KİTABI Rifat Çulha Turgay Demirci Feridun Yenisey ŞUBAT 2013 / 3. BASKI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 9105 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Kanun Numarası : 5271 Kabul Tarihi : 4/12/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/12/2004 Sayı :25673 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

Detaylı

TUTUKLAMA NEDENLERİ VE TUTUKLAMA İSTEMİNİN REDDİ KARARINA İTİRAZ KONUSUNDA 5271 SAYILI CMK NIN İNCELENMESİ

TUTUKLAMA NEDENLERİ VE TUTUKLAMA İSTEMİNİN REDDİ KARARINA İTİRAZ KONUSUNDA 5271 SAYILI CMK NIN İNCELENMESİ TUTUKLAMA NEDENLERİ VE TUTUKLAMA İSTEMİNİN REDDİ KARARINA İTİRAZ KONUSUNDA 5271 SAYILI CMK NIN İNCELENMESİ Dr. Ali KARAGÜLMEZ * GİRİŞ 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nda tutuklama,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU TOPLANTI YERİ : Anemon Hotel/Adana TOPLANTI TARİHİ : 07-10 Kasım 2013 GRUP ADI : Ceza Hukuku 1. Grup KONU : Koruma Tedbirleri

Detaylı

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832 Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bütün adlî kolluk görevlileri ile gerektiğinde

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU** HAKEMLİ Üst ve Büro Araması, Postada Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi Gibi Çeşitli Koruma Tedbirlerinin Pasif Öznesi Olarak Kuram ve Uygulamada Avukatın Bağımsızlığı* Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI

CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI Avukat Ülkercan Özbey İlhan, Ankara Barosu CMK Kurulu üyesi, Gelincik Merkezi Rehber Avukatı Ara Muhakeme Evresi C.Savcılığı tarafından

Detaylı

YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA KORUMA TEDBĐRLERĐ

YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA KORUMA TEDBĐRLERĐ Yakalama ve Gözaltına Alma Koruma Tedbirleri 1215 YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA KORUMA TEDBĐRLERĐ Dr. Pervin AKSOY ĐPEKÇĐOĞLU * GĐRĐŞ Koruma tedbirleri, ceza muhakemesinin yürütülmesini sağlamaya, muhakeme

Detaylı

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi TOPLANTI HAKKI. Özel Broşürü. "Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma özgürlüğü vardır."

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi TOPLANTI HAKKI. Özel Broşürü. Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma özgürlüğü vardır. İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKI Özel Broşürü "Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma özgürlüğü vardır." Birleşmiş Milletler Evrensel Bildirgesi m.20 İstanbul

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

TÜRK HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ARAMA, ELKOYMA VE GÖZALTI

TÜRK HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ARAMA, ELKOYMA VE GÖZALTI TBB Dergisi 2010 (89) Ezgi KIZILKAYA 507 TÜRK HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ARAMA, ELKOYMA VE GÖZALTI Ezgi KIZILKAYA 1. GİRİŞ Avrupa Birliği içerisinde hukukun birleştirilmesi konusunda somut hukuki

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3)

POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3) POLİS VAZİFE VE SALȂHİYET KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2559 Kabul Tarihi : 4/7/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/7/1934 Sayı : 2751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 575 Madde

Detaylı

KABAHATLER KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı

KABAHATLER KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanım, Kanunîlik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı 9337 KABAHATLER KANUNU Kanun Numarası : 5326 Kabul Tarihi : 30/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE Fethi ŞİMŞEK Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ocak 2014 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA

Detaylı

6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UN 18 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN SEYİRDEN YASAKLANMA İLE SEYİRDEN YASAKLAMA TEDBİRLERİ

6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UN 18 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN SEYİRDEN YASAKLANMA İLE SEYİRDEN YASAKLAMA TEDBİRLERİ 6222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UN 18 İNCİ MADDESİNDE YER ALAN SEYİRDEN YASAKLANMA İLE SEYİRDEN YASAKLAMA TEDBİRLERİ Özet Yrd. Doç. Dr. Yusuf YAŞAR (*) Bu çalışmamızda

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NDA İTİRAZ

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NDA İTİRAZ hakemli makaleler Devrim AYDIN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NDA İTİRAZ Devrim AYDIN * 1. Genel Olarak Yargılama makamlarının karar veya hükümlerinde hukuka aykırılıkların veya hataların bulunması söz konusu

Detaylı

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2015/10-337 K. 2015/197 T. 09.06.2015

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2015/10-337 K. 2015/197 T. 09.06.2015 T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2015/10-337 K. 2015/197 T. 09.06.2015 2709/m. 2 5271/m. 139, 160, 308 5237/m. 43, 220 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi/m. 6 ÖZET : Uyuşturucu madde ticareti suçundan sanığın

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1)(2)

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1)(2) POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2559 Kabul Tarihi : 4/7/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/7/1934 Sayı : 2751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa : 575 Madde

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :

Detaylı

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri bütün kolluk kuvvetini kapsar.

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri bütün kolluk kuvvetini kapsar. YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bütün kolluk kuvveti makam ve memurlarının, Cumhuriyet savcılarının

Detaylı