Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi"

Transkript

1 1. Medula Web Servisine ait Bilgiler: Adres: (TEST) https://medula.sgk.gov.tr/medulaws/services/raporislemleri/wsdl/raporislemleri.wsdl(prod) 1.1 RaporBilgisiKaydet Metodu Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi RaporBilgisiKaydet RaporGirisDVO (bkz. Tablo a) RaporCevapDVO (bkz. Tablo b) Tablo a RaporGirisDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Gerekli mi? Açıklama isgoremezlikrapor ĠĢgöremezlik Raporu IsgoremezlikRaporDVO NA Hayır ĠĢgöremezlik Rapor (ĠĢ Kazası, Meslek Hastalığı,Hastalık,Analık,Emzirme) kayıtları için bu alan doldurulacaktır. Diğer alanlar NULL gönderilmelidir Bkz. Tablo c Tablo b RaporCevapDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunluk Açıklama isgoremezlikrapor ĠĢgöremezlik Raporu IsgoremezlikRaporDVO NA Kaydedilen rapor iģgöremezlik raporu (ĠĢkazası, meslek hastalığı ya da hastalık) ise bu alan dolu gelir. Diğer objeler NULL gönderilmiģtir Bkz. Tablo c

2 Tablo c IsgoremezlikRaporDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl uk Gerekli mi? Açıklama rapordvo Rapor Bilgileri RaporDVO NA Evet Bkz. Tablo r isgoremezlikraporturu ĠĢ Göremezlik Rapor Türü Integer 1 Evet Değerleri: 1 : ĠĢKazası 2: MeslekHastalığı 3:Hastalık 4:Analık 5:Emzirme branskodu BranĢ Kodu 4 Evet BranĢ Kodu teshis TeĢhiĢ Evet olum Sigortalının Ölüp 1 Evet Değerleri Ölmediği 1: Sağ 2:Ölü iskazasiraporu ĠĢ kazası raporu IsKazasiRaporDVO NA Hayır isgoremezlikraporturu 1 ise zorunlu. Bkz. Tablo d MeslekHastaligiRaporDVO NA Hayır isgoremezlikraporturu 2 ise zorunlu. Bkz. Tablo e meslekhastaligiraporu Meslek Hastalığı Raporu analikraporu Analık Raporu AnalikRaporDVO NA Hayır isgoremezlikraporturu 4 ise zorunlu. Bkz. Tablo f emzirmeraporu Emzirme Raporu EmzirmeRaporDVO NA Hayır isgoremezlikraporturu 5 ise zorunlu. Bkz. Tablo g hastalikraporu Hastalık Raporu HastalikRaporDVO NA Hayır isgoremezlikraporturu 3 ise zorunlu. Bkz. Tablo j klinikbulgu Klinik bulgular 20 Hayır Klinik bulgular ronlabbilgi ronlabbilgiler i Hayır ronlabbilgileri

3 karar Karar 20 Hayır Karar devammi; Devam durum Integer 1 Evet Ön Seçim web servisinden gelen cevap doğrultusunda; -1, HAYIR 1, GEÇMĠġTE GĠTMEDĠĞĠ KONTROL VAR,DEVAM MI (EVET) 2, DEVAM EDEN RAPORU VAR, DEVAM MI (EVET) yatisdevam YatıĢ Devam 1 Evet 1, YatıĢ Yok 3, YatıĢ Var, Taburcu olmuģ 4, Karma (YatıĢtan sonra, ayaktan istirahat de verilmiģ) Tablo d IsKazasiRaporDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl uk Gerekli mi? Açıklama baslangictarihi BaĢlangıç Tarihi 10 hayır dd.mm.yyyy formatında yatıģ Devam 1-4 ise zorunlu bitistarihi BitiĢ Tarihi 10 hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ devam 1-4 ise zorunlu rapordurumu Rapor Durumu 1 Hayır Değerleri 1: ÇalıĢır 2: Kontrol 3:2.raporverildi 4:sevkli 5:hastanekapattı 6:çalıĢır olup çakıģma var 7:kontrol olup çakıģma var 8:maluliyetAzaltılabilir 9: maluliyet sevk 10:analık çalıģır(dogum oncesi) 11: analık çalıģmaz(dogum öncesi) 12: analık dogum sonrası

4 iskonttarihi ĠĢbaĢı / kontrol tarihi 10 Evet dd.mm.yyyy formatında zorunlu alan hastaneyatistarihi Hastane YatıĢ Tarihi 10 Hayır dd.mm.yyyy formatındayatıģ devam durumu 3-4 ise zorunlu hastanecikistarihi Hastane ÇıkıĢ Tarihi 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumu 3-4 ise zorunlu nuks ĠĢ kazası veya meslek hastalığından 1 Hayır Değerleri, 1: Nuks Var kaynaklanan tekrar 2 Nuks Yok durmu yaraninturu Yaranın Türü ESAW kodları yaraninyeri Yaranın Yeri ESAW kodları taburcutarihi Taburcu Tarihi 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam 3-4 ise zorunlu taburcukodu Taburcu Kodu Integer NA 1, "ġifa ile taburcu" 2, "Haliyle taburcu" 3, "Ölüm veya baģka nedenle tedaviden vazgecme" 4, "Eve gönderilme" 5, "Aynı kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 6, "Daha kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 7, "Orta dereceli bir baska bakım kurulusuna sevk" 8, "Aile hekimi bakımı altında eve gönderilme" 9, "Hastane içinde baģka bir branģa sevk" 10, "Vefat" 11, "Diğer" iskazasitarihi ĠĢ Kazası Tarihi 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında ĠĢkazası vakalarında, nüks iģaretli ise iģkazası tarihi girilecek. Tablo e MeslekHastaligiRaporDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl uk Gerekli mi? Açıklama baslangictarihi BaĢlangıç Tarihi 10 hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam 1-4 ise zorunlu

5 bitistarihi BitiĢ Tarihi 10 hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam 1-4 ise zorunlu rapordurumu Rapor Durumu 1 Hayır Değerleri 1: ÇalıĢır 2: Kontrol 3:2.raporverildi 4:sevkli 5:hastanekapattı 6:çalıĢır olup çakıģma var 7:kontrol olup çakıģma var 8:maluliyetAzaltılabilir 9: maluliyet sevk 10:analık çalıģır(dogum oncesi) 11: analık çalıģmaz(dogum öncesi) 12: analık dogum sonrası iskonttarihi ĠĢbaĢı / kontrol tarihi 10 Evet dd.mm.yyyy formatında zorunlu alan. hastaneyatistarihi Hastane YatıĢ Tarihi 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam durumu 3-4 ise zorunlu hastanecikistarihi Hastane ÇıkıĢ Tarihi 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumu 3-4 ise zorunlu nuks ĠĢ kazası veya meslek 1 Hayır Değerleri, hastalığından 1: Nuks Var kaynaklanantekrar durmu 2 Nuks Yok yaraninturu Yaranın Türü ESAW Kodları yaraninyeri Yaranın Yeri ESAW Kodları taburcutarihi Taburcu Tarihi 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumunda 3-4 iģaretli ise zorunlu taburcukodu Taburcu Kodu Integer NA 1, "ġifa ile taburcu" 2, "Haliyle taburcu" 3, "Ölüm veya baģka nedenle tedaviden vazgecme" 4, "Eve gönderilme" 5, "Aynı kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 6, "Daha kapsamlı baska bir hastaneye sevk"

6 7, "Orta dereceli bir baska bakım kurulusuna sevk" 8, "Aile hekimi bakımı altında eve gönderilme" 9, "Hastane içinde baģka bir branģa sevk" 10, "Vefat" 11, "Diğer" Tablo f AnalikRaporDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl uk Gerekli mi? Açıklama baslangictarihi BaĢlangıç Tarihi 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam H ise zorunlu bitistarihi BitiĢ Tarihi 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam H ise zorunlu rapordurumu Rapor Durumu 1 Hayır Değerleri 1: ÇalıĢır 2: Kontrol 3:2.raporverildi 4:sevkli 5:hastanekapattı 6:çalıĢır olup çakıģma var 7:kontrol olup çakıģma var 8:maluliyetAzaltılabilir 9: maluliyet sevk 10:analık çalıģır(dogum oncesi) 11: analık çalıģmaz(dogum öncesi) 12: analık dogum sonrası iskonttarihi ĠĢ baģı / kontrol tarihi 10 hayır dd.mm.yyyy formatında zorunlu alan hastaneyatistarihi Hastane YatıĢ Tarihi 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam durumu 3-4 ise zorunlu hastanecikistarihi Hastane ÇıkıĢ Tarihi 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumu 3-4 ise zorunlu bebekdogumtarihi Bebek Doğum Tarihi 10 Evet dd.mm.yyyy formatında

7 canlicocuksayisi Canlı Çocuk Sayısı Integer N/A Doğumdan sonra yaģayan cocuk sayısı dogancocuksayisi Doğan Çocuk Sayısı Integer N/A Kaç Cocuk Dunyaya geldiği norsezfor Normal Sezeryan Forsebs Dogum çeģidi 1 Evet Değerleri 1: Normal 2 : Sezeryan 3 : Forsebs taburcutarihi Taburcu Tarihi 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumunda 3-4 iģaretli ise zorunlu taburcukodu Taburcu Kodu Integer NA 1, "ġifa ile taburcu" 2, "Haliyle taburcu" 3, "Ölüm veya baģka nedenle tedaviden vazgecme" 4, "Eve gönderilme" 5, "Aynı kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 6, "Daha kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 7, "Orta dereceli bir baska bakım kurulusuna sevk" 8, "Aile hekimi bakımı altında eve gönderilme" 9, "Hastane içinde baģka bir branģa sevk" 10, "Vefat" 11, "Diğer" analikraportipi Analık Rapor Tipi Integer N/A 1, Doğum Öncesi Analık Raporu 2, Doğum Sonrası Analık Raporu gebeliktipi Gebelik Tipi Integer N/A 1, Tekil 2, Çoğul gebelikhaftasi1 Gebelik Haftası 1. Integer N/A Doğum Öncesi Analık Raporu almak için doktora gidilen hafta (Genelde 32. hafta) gebelikhaftasi2 Gebelik Haftası 2. Integer N/A Doğum Öncesi Analık Raporu ÇALIġIR verilirse, gebeliğin kaçıncı haftasına kadar çalıģılabileceğini gösteren alan (Genelde 37. hafta) bebekdogumhaftasi Bebek Doğum Haftası Integer N/A Bebek gebeliğin kaçıncı haftasında doğdu (Genelde 40. hafta) aktarmahaftasi Aktarma Haftası Integer N/A Doğum öncesi kullanılmayan iznin doğum sonrasına kaç hafta aktaracağını gösteren alan. Sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.

8 Tablo g EmzirmeRaporDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl uk Gerekli mi? Açıklama bebekdogumtarihi Bebek Doğum Tarihi 10 Evet dd.mm.yyyy formatında olacak dogumoncbastarihi Aktarma Raporunun 10 Evet dd.mm.yyyy formatında BaĢlıyacağı zaman canlicocuksayisi Canlı Çocuk Sayısı Integer N/A Doğumdan sonra yaģayan cocuk sayısı annetckimlikno 11 Hayır Emzirme raporu baba adına düzenleniyorsa annenin TcKimlikNumarası da girilecek. dogancocuksayisi Doğan çocuk sayısı Integer Hayır Doğum sırasında doğan çocuk sayısı Tablo h HastalikRaporDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl uk Gerekli mi? Açıklama baslangictarihi BaĢlangıç Tarihi 10 hayır dd.mm.yyyy formatında yatıģ Devam 1-4 ise zorunlu bitistarihi BitiĢ Tarihi 10 hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ devam 1-4 ise zorunlu rapordurumu Rapor Durumu 1 Hayır Değerleri 1: ÇalıĢır 2: Kontrol 3:2.raporverildi 4:sevkli 5:hastanekapattı 6:çalıĢır olup çakıģma var 7:kontrol olup çakıģma var 8:maluliyetAzaltılabilir 9: maluliyet sevk 10:analık çalıģır(dogum oncesi) 11: analık çalıģmaz(dogum öncesi) 12: analık dogum sonrası

9 iskonttarihi ĠĢbaĢı / kontrol tarihi 10 Evet dd.mm.yyyy formatında zorunlu alan hastaneyatistarihi Hastane YatıĢ Tarihi 10 Hayır dd.mm.yyyy formatındayatıģ devam durumu 3-4 ise zorunlu hastanecikistarihi Hastane ÇıkıĢ Tarihi 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam Durumu 3-4 ise zorunlu nuks ĠĢ kazası veya meslek hastalığından 1 Hayır Değerleri, 1: Nuks Var kaynaklanan tekrar 2 Nuks Yok durmu taburcutarihi Taburcu Tarihi 10 Hayır dd.mm.yyyy formatında YatıĢ Devam 3-4 ise zorunlu taburcukodu Taburcu Kodu Integer NA 1, "ġifa ile taburcu" 2, "Haliyle taburcu" 3, "Ölüm veya baģka nedenle tedaviden vazgecme" 4, "Eve gönderilme" 5, "Aynı kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 6, "Daha kapsamlı baska bir hastaneye sevk" 7, "Orta dereceli bir baska bakım kurulusuna sevk" 8, "Aile hekimi bakımı altında eve gönderilme" 9, "Hastane içinde baģka bir branģa sevk" 10, "Vefat" 11, "Diğer" Tablo k RaporDVO (SADECE KIRMIZI OLAN ALANLAR ISGOREMEZLIK PROJESIYLE ILGILIDIR)

10 Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl uk Gerekli mi? Açıklama raporbilgisi Rapor Bilgisi RaporBilgisiDVO NA Evet Bkz. Tablo r turu Raporun türü 1 Evet Değerleri: 1 : Tedavi 2 : ĠĢ Göremezlik 10 : Ġlaç Kullanım 11 : Ġlaç Muafiyet baslangictarihi Rapor BaĢlangıç Tarihi 10 Hayır Ġġ GÖREMEZLĠK RAPORLARINDA KULLANILMAYACAKTIR bitistarihi Rapor BitiĢ Tarihi 10 Hayır Ġġ GÖREMEZLĠK RAPORLARINDA KULLANILMAYACAKTIR duzenlemeturu Rapor Düzenleme Türü 1 Evet Değerleri: 1 : Heyet 2 : Tek Hekim haksahibi Hak Sahibi Bilgisi HakSahibiBilgisiDVO NA Evet Bkz. Tablo s RaporBilgisiKaydetTakipNoDan metodu kullanılıyorsa bu alan NULL olarak gönderilmelidir. Takip Numarası kullanılarak hak sahibi bilgileri getirilecektir. protokolno Protokol Numarası 20 Hayır Raporun protokol numarası protokoltarihi Protokol Tarihi 10 Hayır Raporun protokol tarihi (dd.mm.yyyy) durum Rapor Durumu 1 Hayır Bu alan boģ gönderilecektir. Değerleri : 1 : Taslak aciklama Açıklama 1000 Hayır Raporun açıklaması doktorlar Doktor bilgileri array DoktorBilgisiDVO[] NA Evet Bkz. Tablo t olarak gönderilecektir tanilar Tani bilgileri array TaniBilgisiDVO[] NA Hayır Bkz. Tablo u olarak gönderilecektir Ġlaç raporlarında gönderilmeyecek. teshisler TeĢhis Bilgileri TeshisBilgisiDVO[] NA Hayır Bkz. Tablo v Ġlaç raporlarında gönderilmeyecek. ilacteshisler Ġlaç TeĢhis Bilgileri IlacTeshisBilgiDVO[ ] NA Hayır Ġlaç raporlarında gönderilmesi zorunlu. Bkz. Tablo gg

11 takipno Takip No N/A Hayır Provizyon alma iģlemi sonucu GSS tarafından üretilen takip numarası. RaporBilgisiKaydetTakipNoDan metodu kullanılıyorsa bu alan doludur. kliniktanı Klinik Tanı 255 Hayır Klinik tanı Tablo r RaporBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl uk Gerekli mi? Açıklama raportesiskodu Rapor Tesis Kodu Integer Evet Raporun düzenlendiği sağlık tesisi kodu RaporBilgisiKaydetTakipNoDan metodu kullanılıyorsa sağlık tesisi kodu takip numarası kullanılarak bulunacağı için bu alan dikkate alınmayacaktır. tarih Rapor Tarihi 10 Evet Belge tarihi (dd.mm.yyyy) no Rapor No 20 Evet Belge numarası avakatkaza Rapor No Integer Evet Hastalık, Meslek Hastalığı ve ĠĢkazası vakalarında Adli Vaka / Trafik kazası durumu olabilir. 1 adli vaka 2 trafik kazası 3 Yok Tablo s HakSahibiBilgisiDVO (SARI ALANLAR ISGOREMEZLIK UYGULAMASI ICIN ARTIK KULLANILMAMAKTADIR) Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl uk Gerekli mi? Açıklama tckimlikno T.C. Kimlik Numarası 11 Hayır Sigortalının T.C. Kimlik numarası, Karne No ve

12 Sosyal Güvenlik numarası girilmemiģ ise girilmelidir. karneno Karne No Hayır Sigortalının karne numarası T.C. Kimlik numarası girilmemiģ ise girilmelidir. sosyalguvenlikno Sosyal Güvenlik Hayır Sigortalının sosyal güvenlik numarası T.C. Kimlik Numarası numarası girilmemiģ ise girilmelidir. yakinlikkodu Yakınlık Kodu 4 Hayır Bağkur lu hastalar için kullanılacaktır. Diğer devredilen kurumlara ait hastalar için boģ bırakılacaktır. Bağkurlu hastaların 4 haneli yakınlık kodu bu alanda gönderilmelidir. sigortalituru Sigortalı Türü 1 Evet Kullanılacak kodlar : 1 : ÇalıĢan 2 : Emekli 3 : Diğer devredilenkurum Sosyal Güvenlik Numarası 1 Evet Sosyal güvenlik kurumları, SGK adı altında birleģmeden önce hastanın hangi güvenlik kurumuna bağlı olduğu. Kullanılacak Kodlar: 1 : SSK 2 : Bağkur 3 : Emekli Sandığı 4 : YeĢil Kart 5 : Vatansız ve sığınmacılar 6 : 2022 sayılı 65 yaģını doldurmuģ muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaģlarına aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiģiler 7: 1005 sayılı Ġstiklal Madalyası verilmiģ bulunanlara vatani hizmet tertibinden Ģeref aylığı bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre Ģeref aylığı alan kiģiler 10: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kiģiler

13 provizyontipi Provizyon Tipi 1 Evet Kullanılacak Kodlar: N : Normal I : ĠĢ kazası A : Acil T : Trafik kazası V : Adli Vaka M : Meslek hastalığı K : Kurum Sevki 12: S.G.K. 14 : Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Ģartıyla, oturma izni almıģ yabancı ülke vatandaģlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kiģiler, 15 : 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince iģsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalıģma ödeneğinden yararlandırılan kiģiler, 17 : Yukarıdaki bentlerin dıģında kalan ve baģka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaģlar, isteğe tabi sigortalılar 18 : 18 yaģ altı sosyal güvenlik kapsamında olmayan kiģiler Not: 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiģiler, 2330 sayılı Nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiģiler, Harp Malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele kanunu kapsamında aylık alan kiģiler, 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa ġamp. KazanmıĢ sporculara ve bunların ailelerine aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerine göre aylık alan kiģiler için devredilen kurum kodu olarak Emekli Sandığı (3) göndermeleri gerekmektedir.

14 C :Acil Hal H :Bulaşıcı Hastalık R :KoruyucuSağlık L: Analık G :Afet Savaş Grev Lokavt U :Bakıma Muhtaç D: Doğal Afet provizyontarihi Provizyon Tarihi 10 Evet Müstahaklık için girilmesi gereken provizyon tarihi. Rapor tarihi değil, rapor düzenlenmiģ muayenenin açılıģ tarihidir. (dd.mm.yyyy) adi Sigortalının adı 50 Hayır Bu alan boģ bırakılacaktır. soyadi Sigortalının soyadı 50 Hayır Bu alan boģ bırakılacaktır. adres Sigortalının adresi 100 Hayır Sigortalının adresi telefon Sigortalının telefonu 50 Hayır Sigortalının telefonu baglibulunanbirim Sigortalının bağlı olduğu birim emeklimi Sigortalının emeklilik bilgisi 50 Hayır Sigortalının bağlı olduğu birim 50 Hayır Sigortalının emeklilik bilgisi Tablo t DoktorBilgisiDVO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl uk Gerekli mi? Açıklama drtescilno Doktor Tescil Numarası 16 Evet Doktorun tescil numarası dradi Doktor Adı 50 Hayır Doktorun adı drsoyadi Doktor Soyadı 50 Hayır Doktorun soyadı drbranskodu Doktor BranĢ Kodu 4 Evet Doktorun branģının Sağlık Bakanlığı kodu tipi Tipi 1 Evet Değerleri : 1 : Raporu Ġsteyen Doktor 2 : Raporu Düzenleyen Doktor

15 2. Isgoremezlik Web Servisine ait Bilgiler: Adresler: (TEST) (PROD) Isgoremezlik Web Servis Metotları Rapor Ön Seçim Metodu: Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi raporonsecim IsgoremezlikRaporDVO (bkz. Tablo c) CevapDTO (bkz. Tablo 1.1a) Mevcut Rapor Getir Metodu:

16 Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi mevcutraporgetir TC Kimlik No() CevapDTO (bkz. Tablo 1.1a) Sağlık Kuruluna Sevket Metodu: Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi saglikkurulunasevket raportakipno() raporsirano() rapordurum() CevapDTO (bkz. Tablo 1.1a)

17 2.1.4 Rapor2Ver Metodu: Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi rapor2ver raportakipno() raporsirano() rapordurum() duzenlemeturu() CevapDTO (bkz. Tablo 1.1a) Rapor Guncelle Metodu: Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi raporguncelle CevapDTO (bkz. Tablo 1.1a)

18 2.1.6 Rapor Listesi Getir Metodu: Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi raporlistesigetir TCKimlikNo () tesiskodu () CevapDTO (bkz. Tablo 1.1a) Rapor Sil Metodu: Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi raporsil raportakipno() raporsirano () vaka () tesiskodu () CevapDTO (bkz. Tablo 1.1a)

19 2.1.8 Sağlık Kuruluna Sevk İptal Metodu: Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi saglikkurulunasevkiptal raportakipno() CevapDTO (bkz. Tablo 1.1a) Rapor 2 Ver İptal Metodu: Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi rapor2veriptal raportakipno() CevapDTO (bkz. Tablo 1.1a)

20 Tablo 1.1a CevapDTO Parametre Adı Açık Adı Tipi Uzunl uk raporid long 5 Evet Gerekli mi? Açıklama hatamesaji 100 Hayır Sonuc kodu -1 olduğunda yayınlanacak hata mesajı sonuckodu 1 Evet -1: Hata var 0 : ĠĢleme devam edebilirsiniz 1: ĠĢlem baģarıyla sonuçlandı raportakipno 10 Evet Raporun sisteme kaydedildikten sonra aldığı takip no raporsirano 1 Evet Raporun sisteme kaydedildikten sonra aldığı sıra no isgoremezlikrapor IsgoremezlikRaporDTO (bkz. Tablo 1.1.b) Hayır Mevcut rapor modülünde, sorgulama sonucu veritabanından dönen rapor isgoremezlikraporarr IsgoremezlikRaporDTO[] Hayır Mevcut rapor modülünde, sorgulama sonucu veritabanından dönen rapor listesi dogumsonrasiisbasitarihi Hayır Doğum Sonrası Analık raporlarında sistemin hesapladığı tarih Tablo 1.1b IsgoremezlikRaporDTO Parametre Adı Açık Adı Tipi U z u nl u k Gerekli mi? Açıklama

21 raporbilgisi RaporBilgisiDTO 16 Evet isgoremezlikraporturu Bknz Tablo 1.1c Ġnt 50 Hayır 1: iģkazası 2: meslek hastalığı 3: hastalık 4:analık 5: emzirme branskodu 50 Evet protokolno 4 Evet protokoltarihi Date 1 Evet teshis Hayır karar Hayır Sağlık Kurulu raporlarında kullanılıyor aciklama Hayır olum evet KiĢi sağ-olu gösteren alan klinikbulgular Hayır Sağlık Kurulu raporlarında kullanılıyor ronlabbilgileri Hayır Sağlık Kurulu raporlarında kullanılıyor duzenlemeturu evet rapordurumu evet Değerleri 1: ÇalıĢır 2: Kontrol 3:2.raporverildi 4:sevkli 5:hastanekapattı 6:çalıĢır olup çakıģma var 7:kontrol olup çakıģma var 8:maluliyetAzaltılabilir 9: maluliyet sevk

22 10:analık çalıģır(dogum oncesi) 11: analık çalıģmaz(dogum öncesi) 12: analık dogum sonrası devammi hayır -1, HAYIR 1, GEÇMĠġTE GĠTMEDĠĞĠ KONTROL VAR,DEVAM MI (EVET) 2, DEVAM EDEN RAPORU VAR, DEVAM MI (EVET) haksahibi HaksahibiBilgisiDTO (bkz. Tablo 1.1.d) evet Hastaya ait kiģi ve iģyeri bilgileri medularapor IgorMedulaRaporDTO (bkz. Tablo 1.1.e) evet analikemzirme IgorAnalikEmzirmeDTO (bkz. Tablo 1.1.f) Hayır Analık/Emzirme raporu ise zorunlu alan iskazasihastalik IgorIsKazasiMeslekHastalikDTO (bkz. Tablo 1.1.g) Hayır Ġskazasi/Meslek Hastalığı/Hastalık raporu ise zorunlu alan kullanici KullaniciDTO (bkz. Tablo 1.1.h) evet Hastaneye ait tesis kodu doktorarr DoktorBilgisiDTO[] (bkz. Tablo 1.1.i) Evet bashekimonaydurumu Hayır 0: Onaysız 1: Onaylı bashekimtcno hayır Raporu onaylayan baģhekimin TC Kimlik nosu

23 Tablo 1.1c RaporBilgisiDTO Parametre Adı raportesiskodu Tipi tarih no raportakipno raporsırano raportipi Date raporacikkapali avakatkaza Tablo 1.1d HaksahibiBilgisiDTO Parametre Adı tckimlikno sosyalguvenlikno Tipi

24 sigortalituru provizyontipi provizyontarihi adi Date soyadi cinsiyet emeklimi Tablo 1.1e IgorMedulaRaporDTO Parametre Adı baslangictarihi bitistarihi iskonttarihi hastaneyatistarihi hastanecikistarihi yatisdevam taburcutarihi taburcukodu Tipi Date Date Date Date Date Date Ġnt

25 Tablo 1.1f IgorAnalikEmzirmeDTO Parametre Adı analikraportipi gebeliktipi gebelikhaftasi1 gebelikhaftasi2 bebekdogumhaftasi aktarmahaftasi bebekdogumtarihi canlicocuksayisi dogancocuksayisi norsezfor annetckimlikno Tipi Date Tablo 1.1g IgorIsKazasiMeslekHastalikDTO Parametre Adı Tipi

26 yaraninturu yaraninyeri nuks avakatkaza iskazasitarihi Date Tablo 1.1h DoktorBilgisiDTO Parametre Adı drtescilno dradi drbranskodu Tipi SonucKodu Anlamı 0 BaĢarılı 1 Validasyon Hatası 2 YetkiHatası 3 Sistem Hatası

27 4 VeriTabanında Kayıt Yok

Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi

Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi 1. Medula Web Servisine ait Bilgiler: Adres: http://saglikt.sgk.gov.tr/medulaws/services/raporislemleri/wsdl/raporislemleri.wsdl 1.1 RaporBilgisiKaydet Metodu Metot Adı Giriş Parametresi Çıkış Parametresi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA E-SEVK WEB SERVİSİ KULLANIM KILAVUZU 11.09.2012 Sürüm: 1.0 2012 Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası 1 E-SEVK WEB SERVİSİ E-Sevk test ortam

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU GENEL SAĞLIK SĠGORTASI MEDULA E-SEVK WEB SERVĠSĠ KULLANIM KILAVUZU 01.03.2013 Sürüm: 1.0 2012 Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası 1 Değişen Bölümler Değişen Bölümler sevkvasitasi,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU GENEL SAĞLIK SĠGORTASI MEDULA E-SEVK WEB SERVĠSĠ KULLANIM KILAVUZU 08/01/2013 Sürüm: 1.0 Değişen Bölümler 2012 Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası 1 Değişen Bölümler sevkvasitasi,

Detaylı

Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir)

Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) Sürüm 1.0 NİSAN 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin

Detaylı

Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir)

Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane E-Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) Sürüm 1.0 OCAK 2012 Amaç Hastanelerin elektronik reçete bilgilerinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU GENEL SAĞLIK SĠGORTASI MEDULA E-SEVK WEB SERVĠSĠ KULLANIM KILAVUZU 18/02/2013 Sürüm: 1.0 2012 Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası 1 Değişen Bölümler Değişen Bölümler sevkvasitasi,

Detaylı

Medula Optik E-Reçete E-Rapor Web Servisleri - Sürüm : 1.0 Hazırlayan : Ayşe Erdoğan

Medula Optik E-Reçete E-Rapor Web Servisleri - Sürüm : 1.0 Hazırlayan : Ayşe Erdoğan Medula Optik E-Reçete E-Rapor Web Servisleri - Sürüm : 1.0 Hazırlayan : Ayşe Erdoğan 3.1 Medula Optik : OptikWS Metod Adı sagliktesisiraporkaydet Açıklama Bu metot optik raporlarını kaydetmek için oluşturulmuştur.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 22.08.2007 Sürüm: 2.12 2006 2007 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER DEĞİŞEN BÖLÜMLER... 5 GİRİŞ...11 1 GENEL BİLGİLER...11

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 03.10.2008 Sürüm: 2.20 2006-2008 Sosyal Güvenlik Kurumu GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuu İÇİNDEKİLER DEĞİŞEN

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 15.06.2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 GENEL BİLGİLER...3 1.1SÜREÇ AÇIKLAMALARI....3 1.2AMAÇ....4

Detaylı

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI Tarih: 26.02.2014 SağlıkNET Hazırlayan: Nurdan KARADAYI Değişen Sayfa Değişiklik No Değişiklik Tarihi SKRS V2.2 18.02.2015 SKRS V2.2 20.06.2015 SKRS

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 01.12.2008 Sürüm: 3.0 2006-2008 Sosyal Güvenlik Kurumu GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-reçete Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-reçete Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-reçete Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 15.06.2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 GENEL BİLGİLER...3 1.1SÜREÇ AÇIKLAMALARI....3 1.2AMAÇ....4

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 05.01.2009 Sürüm: 2.23 2006-2008 Sosyal Güvenlik Kurumu GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuu İÇİNDEKİLER DEĞİŞEN

Detaylı

08/12/2017

08/12/2017 08/12/2017 medulayeniversiyon@sgk.gov.tr İçindekiler EVRAK DOKÜMAN İŞLEMLERİ METODLARI... 3 1. DOKÜMAN KAYDET... 3 2. DOKÜMAN SİL... 5 3. TAKİP DOKÜMAN LİSTESİ... 6 M E D U L A H A S T A N E 2 Evrak Doküman

Detaylı

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 2 KASIM 2015 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete ve elektronik rapor bilgilerinin Medula

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 20.05.2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 GENEL BİLGİLER...3 1.1SÜREÇ AÇIKLAMALARI....3 1.2AMAÇ....4

Detaylı

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI Tarih: 26.02.2014 SağlıkNET Hazırlayan: Nurdan KARADAYI Değişen Sayfa Tüm Sayfadaki WSDL adresleri Hasta Kartı web servisi Online Regular Web Servisler

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU GENEL SAĞLIK SĠGORTASI MEDULA WEB SERVĠSLERĠ KULLANIM KILAVUZU 10.10.2011 Sürüm: 3.1.0 2006-2011 Sosyal Güvenlik Kurumu ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ... 21 1 GENEL BĠLGĠLER... 21 SÜREÇ AÇIKLAMALARI...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 26.07.2010 Sürüm: 3.1.0 2006-2010 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 10 1 GENEL BİLGİLER... 11 SÜREÇ AÇIKLAMALARI...

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 20.05.2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 GENEL BİLGİLER...3 1.1SÜREÇ AÇIKLAMALARI....3 1.2AMAÇ....4

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.8

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.8 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.8 Sayfa 1 / 12 Online Protokol V1.8 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.06 27 HAZİRAN 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete bilgilerinin Medula sistemine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 02.04.2010 Sürüm: 3.1.0 2006-2010 Sosyal Güvenlik Kurumu GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...7

Detaylı

ÇÖZÜM BİLGİSAYAR KOLAY RANDEVU RANDEVU WEB SERVİSLERİ YAZILIM FİRMALARI ENTEGRASYON KILAVUZU 22.12.2006. Sürüm: 1.0

ÇÖZÜM BİLGİSAYAR KOLAY RANDEVU RANDEVU WEB SERVİSLERİ YAZILIM FİRMALARI ENTEGRASYON KILAVUZU 22.12.2006. Sürüm: 1.0 KOLAY RANDEVU RANDEVU WEB SERVİSLERİ YAZILIM FİRMALARI ENTEGRASYON KILAVUZU 22.12.2006 Sürüm: 1.0 2006-2007 Çözüm Bilgisayar www.cozumbil.com.tr cozum@cozumbil.com.tr İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...3 1.1 GENEL

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 19.10.2010 Sürüm: 3.1.0 2006-2010 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 12 1 GENEL BİLGİLER... 12 SÜREÇ AÇIKLAMALARI...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 26.12.2008 Sürüm: 3.0 2006-2008 Sosyal Güvenlik Kurumu GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 20.02.2009 Sürüm: 3.0 2006-2008 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...4 1GENEL BİLGİLER...5 SÜREÇ AÇIKLAMALARI...5

Detaylı

MEDULA V3.0. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı ARALIK 2008

MEDULA V3.0. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı ARALIK 2008 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MEDULA V3.0 Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı ARALIK 2008 SÜREÇLER Yeni versiyonda, sağlık tesislerince işletilecek üç ana, bir yan süreç

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi

Online Protokol Üretim Projesi Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.5 Kasım 2012 Proje Pilot Başlangıç Zamanı 19.11.2012 Pilot Proje Uygulama Yeri Ankara İli Sağlık Hizmet Sağlayıcıları Proje Yöneticisi

Detaylı

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene Sağlık-NET Projesi İş Kuralları Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tarih : 23.06.2008 Sürüm : 2.0 Doküman Tarihçesi Sürüm Tarih Değişiklik MSVS 1.0 02.01.2008 İlk Yayın Genel

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU GENEL SAĞLIK SĠGORTASI MEDULA WEB SERVĠSLERĠ KULLANIM KILAVUZU 03.08.2011 Sürüm: 3.1.0 2006-2010 Sosyal Güvenlik Kurumu GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuu ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ...

Detaylı

HİZMET TAKİP PROGRAMI (HİTAP) Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

HİZMET TAKİP PROGRAMI (HİTAP) Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HİZMET TAKİP PROGRAMI (HİTAP) Web Servisleri Kullanım Kılavuzu https://hitap.sgk.gov.tr/hitapweb/ https://hitap.sgk.gov.tr/ws_hizmettakip/services/hitap4cwebbean/wsdl/hitap4cwebbean.wsdl

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 21.08.2009 Sürüm: 3.0.2 2006-2009 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...6 1GENEL BİLGİLER...7 SÜREÇ AÇIKLAMALARI...7

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 29.12.2010 Sürüm: 3.1.0 2006-2010 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 14 1 GENEL BİLGİLER... 15 SÜREÇ AÇIKLAMALARI...

Detaylı

SGK e-devlet kapısı 2015 yılı istatistikleri. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Portal Şube Müdürlüğü

SGK e-devlet kapısı 2015 yılı istatistikleri. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Portal Şube Müdürlüğü 215 SGK e-devlet kapısı 215 yılı istatistikleri Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Portal Şube Müdürlüğü SGK e-devlet kapısı 215 yılı istatistikleri İÇİNDEKİLER 4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri... 4

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.9

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 1.9 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 1.9 Sayfa 1 / 13 Online Protokol V1.9 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 2008 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1.2. Kapsam (1) İkamet yeri Türkiye olan kişilerden; 1.2.1. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar ve bakmakla 1.2.2. Köy ve mahalle

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 2.2

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 2.2 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 2.2 Sayfa 1 / 13 Online Protokol V2.2 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 5510 sayılı Sosyal

Detaylı

Medula Eczane Stok Bilgileri Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Stok Bilgileri Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Stok Bilgileri Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 29 ARALIK 2016 Amaç Eczanelerin sorgulanan güne ait olan reçete ilaç bilgilerinin istemci tarafına gönderilmesi.

Detaylı

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.07 4 TEMMUZ 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete bilgilerinin Medula sistemine kaydedilmesi.

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hedefler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sosyal Güvenlik Sistemi hakkında bilgi sahibi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 03.02.2011 Sürüm: 3.1.0 2006-2010 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 16 1 GENEL BİLGİLER... 17 SÜREÇ AÇIKLAMALARI...

Detaylı

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 25 KASIM 2014 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete ve elektronik rapor bilgilerinin Medula

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 24.11.2010 Sürüm: 3.1.0 2006-2010 Sosyal Güvenlik Kurumu GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 13.01.2011 Sürüm: 3.1.0 2006-2010 Sosyal Güvenlik Kurumu GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...

Detaylı

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu 18 TEMMUZ 2013 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete bilgilerinin Medula sistemine kaydedilmesi.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 17.12.2010 Sürüm: 3.1.0 2006-2010 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 GENEL BİLGİLER... SÜREÇ AÇIKLAMALARI...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 25.10.2011 Sürüm: 3.1.0 2006-2011 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 21 1 GENEL BİLGİLER... 22 SÜREÇ AÇIKLAMALARI...

Detaylı

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 26 KASIM 2013 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete bilgilerinin Medula sistemine kaydedilmesi.

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılan Yönetmelik ile Genel. Sağlık Sigortası Đşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılan Yönetmelik ile Genel. Sağlık Sigortası Đşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik 23.10.2008/195 GENEL SAĞLIK SĐGORTASI ĐŞLEMLERĐ YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILDI ÖZET : Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılan Yönetmelik ile Genel Sağlık Sigortası Đşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

Detaylı

5510 SAYILI KANUN Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar MADDE 5- (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) (Değişik: 17/4/2008-5754/3 md.

5510 SAYILI KANUN Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar MADDE 5- (Değişik: 13/2/2011-6111/24 md.) (Değişik: 17/4/2008-5754/3 md. 5510 SAYILI KANUN Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar MADDE 5- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır: a) Hizmet

Detaylı

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006

Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Sosyal Güvenlik G Kurumu Sağlık k Geri Ödeme Sistemi Genel Sağlık Sigortası MEDULA KASIM-2006 Hedefler Hizmet Sunucunun iç iş süreçlerine en az müdahale Tüm Hizmet Sunucularını kapsayan bütünleşik bir

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR

A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı R.G.) A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU GENEL SAĞLIK SĠGORTASI MEDULA WEB SERVĠSLERĠ KULLANIM KILAVUZU 09.02.2012 Sürüm: 3.1.0 2006-2011 Sosyal Güvenlik Kurumu GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuu ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ...

Detaylı

5510 SAYILI KANUN Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar

5510 SAYILI KANUN Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar 5510 SAYILI KANUN Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar MADDE 5- Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır: a) Hizmet

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.09.00/X-1093-52-76-40257 A n k a r a Konu : Geçici İş Göremezlik Ödeneği 16.01.2008 ve Emzirme Yardımı Ödemeleri GENELGE 2008/7 Kurumumuza devredilen SSK na tabi sigortalılarının

Detaylı

Şekil 1 Son Durum Bilgileri

Şekil 1 Son Durum Bilgileri 1. Sicil Ana Menüsü 1.1. İşlemler 1.1.1. Son Durum Bilgileri Personelin Son Durum Bilgilerinin görüntülendiği ekrandır (Bkz. Şekil 1 ). Şekil 1 Son Durum Bilgileri Sorgu durumuna geçmek için Sorgu Gir

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU GENEL SAĞLIK SĠGORTASI MEDULA WEB SERVĠSLERĠ KULLANIM KILAVUZU 12.07.2012 Sürüm: 3.1.0 2006-2011 Sosyal Güvenlik Kurumu GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuu ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ...

Detaylı

1.Gebelik Bildirim (223)

1.Gebelik Bildirim (223) 1.Gebelik Bildirim (223) Gebelik Bildirim Paketi Gebelik Paket Genel İş Kuralları 1. Hastaya ait Gebelik Sonucu gönderilmemiş bir gebelik kaydı var ise Bu veri seti gönderilebilir. 2. Hastaya ait gebe

Detaylı

SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS) İSTANBUL DA UYGULANMAYA BAŞLADI

SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS) İSTANBUL DA UYGULANMAYA BAŞLADI SAĞLIK PROVİZYON AKTİVASYON SİSTEMİ (SPAS) İSTANBUL DA UYGULANMAYA BAŞLADI Ersin UMDU ** I. GİRİŞ 1.1.2012 tarihinden itibaren zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması başladıbu uygulamadan yaklaşık

Detaylı

SIK SORULAN SORULAR. 1- Soru: Biyometrik kimlik kaydı yaptırmak zorunda mıyım?

SIK SORULAN SORULAR. 1- Soru: Biyometrik kimlik kaydı yaptırmak zorunda mıyım? SIK SORULAN SORULAR 1- Soru: Biyometrik kimlik kaydı yaptırmak zorunda mıyım? Cevap: 5510 sayılı Kanunun 67. Maddesinin (d) fıkrasının 3. Paragrafına istinaden, 01.12.2013 tarihinden itibaren tüm Türkiye

Detaylı

1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR?

1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR? Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-18 1-HASTAYA GSS TAKİP NUMARASI NASIL ALINIR? Provizyon ekranındaki sağ üst köşedeki kriterlere(1) dikkat edilmek suretiyle Muayene

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU GENEL SAĞLIK SĠGORTASI MEDULA WEB SERVĠSLERĠ KULLANIM KILAVUZU 21.01.2012 Sürüm: 3.1.0 2006-2011 Sosyal Güvenlik Kurumu GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuu ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ...

Detaylı

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir

HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ. ÖncelikleSGK Kurumsal Hekim Şifresi Alınması Gereklidir HASTANE OTOMASYON PROGRAMI E-REÇETE KULLANIM REHBERİ DÜZENLEYEN : MELTEM DİNÇ KÖKMEN Öncelikle"SGK Kurumsal Hekim Şifresi" Alınması Gereklidir 03.12.2012 tarihinden itibaren yatan hastalarda e-reçete uygulamasına

Detaylı

İşten çıkan 100 gün bedava sağlık alır sonra prim ödemeli

İşten çıkan 100 gün bedava sağlık alır sonra prim ödemeli İşten çıkan 100 gün bedava sağlık alır sonra prim ödemeli İşten çıkan birisinin çıkış tarihinden geriye doğru bir yıl içinde 90 günü varsa işten çıkışından itibaren 100 gün daha GSS li olma hakkı vardır

Detaylı

SGK e-devlet kapısı 2014 yılı istatistikleri. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Portal Şube Müdürlüğü

SGK e-devlet kapısı 2014 yılı istatistikleri. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Portal Şube Müdürlüğü 214 SGK e-devlet kapısı 214 yılı istatistikleri Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Portal Şube Müdürlüğü SGK e-devlet kapısı 214 yılı istatistikleri İÇİNDEKİLER 4A Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri... 4

Detaylı

2 Kullanıcı Yönetimi ve Yetkilendirme Tüm kullanıcıların Kullanıcı Adı ve Parola bilgisi Sağlık.Net sisteminde kullandığı veriler olmalıdır.

2 Kullanıcı Yönetimi ve Yetkilendirme Tüm kullanıcıların Kullanıcı Adı ve Parola bilgisi Sağlık.Net sisteminde kullandığı veriler olmalıdır. 1 Kapsam Aşı Takip Sistemini AHBS, HSBS, HBYS ve MBYS kullanıcılarının web servis (SOAP) aracılığıyla kullanacakları metotların yapısı ve kuralları anlatılmaktadır. Servisler SSL üzerinden çalışacaktır.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1 SUNUM PLANI Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformuna Genel Bakış 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI 3 4 SOSYAL

Detaylı

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir)

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu (Test amaçlıdır, ödemeye esas teşkil etmeyecektir) Sürüm 1.05 22 HAZİRAN 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin

Detaylı

Mustafa CERİT SGK Başmüfettişi İstanbul SGK İl Müdür Yardımcısı

Mustafa CERİT SGK Başmüfettişi İstanbul SGK İl Müdür Yardımcısı SGK DA E-DEVLET E-TEBLİGAT UYGULAMASI (ÇALIŞAMAZLIK GİRİŞİ) Mustafa CERİT SGK Başmüfettişi İstanbul SGK İl Müdür Yardımcısı E-Devlet Kapsamında Sunulan Hizmetler https://www.turkiye.gov.tr/ https://www.kamu.turkiye.gov.tr/

Detaylı

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 ĠĢyeri Tescili 2 Teminat iadesi ĠliĢiksiz belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. ĠĢyeri

Detaylı

SGK e-devlet kapısı istatistikleri. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Elektronik Yayın ve Bilgi Dağıtım D. Bşk. Portal Şube Müdürlüğü

SGK e-devlet kapısı istatistikleri. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Elektronik Yayın ve Bilgi Dağıtım D. Bşk. Portal Şube Müdürlüğü 213 SGK e-devlet kapısı istatistikleri Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Elektronik Yayın ve Bilgi Dağıtım D. Bşk. Portal Şube Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 213 YILI E-DEVLET ÜZERİNDEKİ SGK HİZMET İSTATİSTİKLERİ...

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 25.03.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27532 (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yatış İşlemleri Hasta Kabul

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 02.02.2012 Sürüm: 3.1.0 2006-2011 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 25 1 GENEL BİLGİLER... 25 SÜREÇ AÇIKLAMALARI...

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK. 0.02.05.00/X 1093.37.283/820 03/08/2012 Konu : E-Ödenek Programı GENELGE 2012/28 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete ve Rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 28 ARALIK 2015 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete ve elektronik rapor bilgilerinin Medula

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA GENEL BİLGİLENDİRME Sürüm: 2.1 2006-2007 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1 İKİNCİ VERSİYON FARKLARI... 3 2 SİSTEMİN İŞLEYİŞİ... 3 3 ANA

Detaylı

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu

Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzu Sürüm 1.12 13 ARALIK 2012 Amaç Hastanelerin ve Aile Hekimliklerinin elektronik reçete bilgilerinin Medula sistemine

Detaylı

SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ

SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ SISOFT HEALTHCARE INFORMATION SYSTEMS SİSOFT SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ Sağlık Net Hata Kodlarına Göre Yapılacak İşlemler KULLANICI KLAVUZU Doküman No: F-34 Yürürlük Tarihi: 25.05.2013 1 Sisoft Sağlık Bilgi

Detaylı

İLK DEFA KART TALEBİNDE İSTENEN EVRAKLAR

İLK DEFA KART TALEBİNDE İSTENEN EVRAKLAR İLK DEFA KART TALEBİNDE İSTENEN EVRAKLAR ÜYE ; 1- Üye Sağlık Kartı Talep Dilekçesi (Ek:1) 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi EŞ/ÇOCUK; 1-Haksahibi Sağlık Kartı Talep Dilekçesi (Ek:2)

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Hizmetin Adı 1. Poliklinik 2. Klinik 1. SGK lı hastalardan Kimlik nosunun olduğu herhangi bir resmi evrak. 2. ÇalıĢan SGK lı hastalardan iģ kazası geçirenlerin Vizite kağıdında iģ kazası sütununun dolu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB-702.1.8 Konu : On-line Provizyon İşlemleri

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB-702.1.8 Konu : On-line Provizyon İşlemleri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB-702.1.8 Konu : On-line Provizyon İşlemleri GENELGE 2005 / 97 İlgi: a) 09/02/2005 tarih ve 2005/23 sayılı Genelgemiz, b) 11/02/2005 tarih

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM TOPLANTISINA HOŞ GELDİNİZ Tıbbi sekreter, sağlıkla ilgili istatistiki verileri derleyen, bilimsel metotlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/28

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/28 T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK. 0.02.05.00/X 1093.37.283/820 03/08/2012 Konu : E-Ödenek Programı GENELGE 2012/28 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00-XXX- 683755 13/10/2008 Konu : Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları. GENELGE 2008/86 Bilindiği üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Bu başvurunun yapılması için iki kural daha vardır; bunlardan ilki en az 10 yıldan beri sigortalı olmak ve gün prim ödemiş bulunmak.

Bu başvurunun yapılması için iki kural daha vardır; bunlardan ilki en az 10 yıldan beri sigortalı olmak ve gün prim ödemiş bulunmak. Malullük ve Yaşlılık Aylığı Bağlatma a) Malullük Aylığı Bağlanması Sigortalı olarak çalışmaya başlandıktan sonra kaza, hastalık gibi nedenlerle işgücünün yüzde 60 ını yitirenler malulen emekli olmak için

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 1.ÇALIŞMA HUKUKU... 3 2. ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR... 4 I- MİLLİ ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 10.04.2012 Sürüm: 3.1.0 2006-2011 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 28 1 GENEL BİLGİLER... 28 SÜREÇ AÇIKLAMALARI...

Detaylı

BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ

BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ BOTAŞ EBT BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ KULLANIM KLAVUZU 21.10.2013 Sürüm: 2.2.1 (27.12.2013) Sayfa 1 / 11 Güncellenen Bölümler Sürüm 2.2.1 Yayınlanma Tarihi 27.12.2013 Güncellenen Bölümler GUNSONUAKISGONDER

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE FİYAT POLİTİKASI. Ersin KARABULUT Uzman Yrd.

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE FİYAT POLİTİKASI. Ersin KARABULUT Uzman Yrd. GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE FİYAT POLİTİKASI Ersin KARABULUT Uzman Yrd. SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ Her türlü sağlık hizmetlerini planlamak, sağlık hizmet sunucularını sınıflandırmak Sağlık

Detaylı