T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1

2 SUNUM PLANI Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformuna Genel Bakış 2

3 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI 3

4 4

5 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 16/05/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kurulmuş ve üç sosyal güvenlik kurumu tek çatı altında birleştirilmiştir. 5

6 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Kamu tüzel kişiliğini haizdir. İdari ve mali açıdan özerktir. Kurum Kanununda bulunmayan hükümler için özel hukuk hükümlerine tabidir. ÇSGB nin ilgili kuruluşudur. Sayıştay denetimine tabidir. Merkezi Ankara dır. 6

7 KURUMUN ORGANLARI Kurum organları, 5502 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Başkanlık olarak belirlenmiştir. 7

8 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN GÖREVLERİ 5502 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre; Sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, geliştirmek, Sosyal güvenliğe ilişkin konularda uluslararası gelişmeleri izlemek, Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaktır. 8

9 GENEL KURUL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında; Kamu kurum ve kuruluşlarından 12 temsilci, İş ve/veya Sosyal Güvenlik Hukuku alanında 2 öğretim üyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu yöneticilerinden 8 temsilci, Sosyal taraflardan temsilciler; İşveren sendikalarından 9 İşçi sendikalarından 9 Kamu görevlileri sendikalarından 9 Kendi nam ve hesabına çalışanlarından 9 Kurumdan aylık veya gelir almakta olanların temsilcilerinden 9 Kanunla kurulu kamu kurumu niteliğindeki en üst meslek kuruluşlarından birer temsilciden oluşur ve üç yılda bir kez toplanır. 9

10 YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Kurumun en yüksek karar, yetki ve sorumluluğunu taşır. Yönetim Kurulu; Kurum Başkanı, Kurum Başkan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını temsilen bir üye, Maliye Bakanlığını temsilen bir üye, Hazine Müsteşarlığını temsilen bir üye, Sosyal taraflardan beş üye, (İşverenler, İşçiler, Bağımsız Çalışanlar, Emekliler ve Memurlar) olmak üzere 10 üyeden oluşur. Başkan ve başkan yardımcısı dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Başkan ve başkan yardımcısı dışındaki atama ile gelen Yönetim Kurulu üyelerinin kurumları ile ilişiği kesilir. 10

11 YÖNETİM KURULU Kurum Başkanı, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kuruluna, Başkanın bulunmadığı hallerde Başkana vekâlet eden kişi başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyesi başkan yardımcısının bulunmadığı hallerde, Başkan tarafından görevlendirilen başkan yardımcısı Yönetim Kuruluna katılır. 11

12 KURUM GELİRLERİ Sosyal sigorta ve genel sağlık primleri, idari para cezaları, gecikme cezaları ve zamları ile katılım payları, Primlere Devlet katkısı, Taşınır ve taşınmaz gelirleri, Primsiz ödemeler karşılığı merkezi yönetim bütçesinden ödemeler, Bağışlar, Prim ve diğer gelirlerin değerlendirilmesinden gelirler, Diğer gelirler 12

13 KURUM GİDERLERİ Gelir, aylık ve ödenekler, GSS kapsamında yapılacak giderler, Primsiz ödemeler kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek aylık, tazminat ve diğer ödemeler, Genel yönetim giderleri, Faiz giderleri, Eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmet giderleri, Diğer giderler 13

14 SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMI VE AKTİF/PASİF ORANINDAKİ DEĞİŞİM YILLAR Ekim Aktif Sigortalı Pasif Sigortalı Bağımlılar Aktif/Pasif Oranı 1,93 1,92 1,95 1,95 1,87 1,78 1,83 Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Nüfus

15 BÜTÇE ve 2010 BÜTÇELERİ MİLYON TL Gelirler Prim Gelirleri Diğer Gelirler Giderler Emekli Aylıkları Sağlık Giderleri Diğer Giderler Açık Bütçe Transferleri

16 PERSONEL DURUMU Kurumumuz; merkez ve taşra teşkilatında personel ile hizmet sunmaktadır. PERSONEL SAYISI TEŞKİLAT MEMUR SÖZLEŞMEL İ İŞÇİ TOPLAM MERKEZ TEŞKİLATI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM(*) (*) Aralık 2010 tarihi itibariyle 16

17 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNA GENEL BAKIŞ

18 ESKİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ NORMLAR T.C. EMEKLİ SANDIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAĞ - KUR Kuruluş Yasası tarihli ve 5434 sayılı Kanun tarihli ve 4792 sayılı Kanun - 06/08/2003 tarihli ve 4958, tarihli ve 1479 sayılı Kanun Hizmet Yasası tarihli ve 5434 sayılı Kanun tarihli ve 506, sayılı Kanun tarihli ve 1479 sayılı Kanun Kapsamdaki Nüfus Grubu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve Diğer Yasalara Tabi Çalışan Devlet Memurları Hizmet akdine göre ücretle Çalışanlar 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Uygulanan Sigorta Kolları - İşkazaları (Vazife Malullüğü) - Hastalık (Emekli, Dul ve Yetimler) - Malullük - Yaşlılık - Ölüm -İşkazaları Meslek Hastalıkları - Hastalık - Analık - Malullük - Yaşlılık - Ölüm - İşsizlik - Hastalık (Sağlık Sigortası) - Malullük - Yaşlılık - Ölüm 18

19 REFORUMUN GEREKÇELERİ NÜFUS YAPISINDAKİ DEĞİŞİM; GENÇ BİR NÜFUZA SAHİBİZ FAKAT HIZLA YAŞLANIYORUZ AKTİF/PASİF ORANI, ÇALIŞABİLİR NÜFUSUN YAŞLI NÜFUSA ORANIYLA UYUMLU DEĞİL HER HİZMET YILI İÇİN HAK EDİLEN EMEKLİ AYLIĞI BAĞLAMA ORANI YÜKSEK EMEKLİLİKTE GEÇEN SÜRE, ÇALIŞMA SÜRESİNDEN DAHA UZUN 19

20 SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUN AMACI Bu temel parametrelerde yapılan değişiklikler ile sosyal güvenlik açıklarının uzun vadede kapanması (50 yıllık süreç) ve aktüeryal dengelerin sağlanması ile tüm vatandaşlar için eşit, standart ve kaliteli hizmet üretimi amaçlanmıştır. 20

21 SOSYAL GÜVENLİK REFORMUNUN 4 ANA BİLEŞENİ 1 : Yeni kurumsal yapının oluşturulması, (5502 Sayılı Kanun /26173 T.S. R.G. Yayımlanmıştır.) 2 : Tek bir emeklilik sigortası sisteminin kurulması, (5510 Sayılı Kanun /26870 T.S. R.G. Yayımlanmıştır.) 3 : Genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulması, 21

22 ANA PARAMETRELERDE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Yaş Prim Ödeme Gün Sayısı Aylık Bağlama Oranı Güncelleme Katsayısı 22

23 EMEKLİLİK YAŞI İLE İLGİLİ DÜZENLEME 08/09/1999 tarihinden önce ilk defa işe giren sigortalılar 4447 sayılı Kanunun kademeli geçiş hükümlerinde öngörülen yaşın tamamlandığı tarihte emeklilik hakkını elde edeceklerdir sayılı Kanuna göre 08/09/1999 tarihinden sonra ilk defa işe giren kadın sigortalılar 58, erkek sigortalılar ise 60 yaşında emekli olacaklardır sayılı Kanunda mevcut çalışanların emeklilik yaşı konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 23

24 REFORMLA GETİRİLEN KADEMELİ YAŞ ARTIŞI YIL BAYAN Emeklilik Yaşı ERKEK Tarihinden itibaren 65 65

25 YAŞLILIK AYLIĞI ALMA ŞARTLARI Emeklilik Koşulları SSK BK (1479) ES İlk Kurulduğunda 25 Yıl Gün + 60 Yaş 15 Yıl Gün Yaş 30 Yıl Gün + 50 Yaş 2000 Öncesi Yıl Gün Yıl Gün Yıl Gün 2000 Sonrası 25 Yıl Gün Yaş 25 Yıl Gün Yaş 25 Yıl Gün Yaş Yeni Yasa ile 4/a 7200 Gün +65 Yaş (Erkeklerde 2046 Bayanlarda 2048) 4/b ve 4/c 9000 Gün + 65 Yaş (Erkeklerde 2046 Bayanlarda 2048) 25

26 AYLIK BAĞLAMA ORANI Eski Sistem 5510 sayılı Kanun SSK BK İlk on yıl için % 3,5, sonraki on beş yıl için % 2, sonraki yıllar için % 1 ( 25 yıl için ortalama % 2.6) Yeni dönemde halen sistem içinde Kanunun yürürlük tarihinde henüz 3600 günü doldurmamış sigortalılar için 3600 günün kalan her 360 günü için %3 (Son Gün ), ES Yüzde elli baz üzerine her yıl için % 1 ilave ( 25 yıl için ortalama % 3) İlk kez çalışmaya başlayanlarda her yıl için %

27 GÜNCELLEME KATSAYISI Eski Sistem 5510 sayılı Yasa SSK Kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık tahsis talep tarihine kadar TÜFE * GSYİH kadar BK Kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık tahsis talep tarihine kadar TÜFE * GSYİH kadar - Mevcut kamu çalışanları için son aylık, - Kanunun yürürlük tarihinden sonra göreve başlayan ilk defa kamu görevlileri ile 4 (a) ve 4 (b) kapsamındaki sigortalılar için TÜFE + %30 GSYİH ES En son maaşına göre 27

28 SOSYAL SİGORTALARDAN SAĞLANAN YARDIMLAR KISA VADELİ UZUN VADELİ Geçici İş Göremezlik Ödeneği Sürekli İş Göremezlik Geliri Ölüm Geliri Evlenme Ödeneği Cenaze Ödeneği Emzirme Ödeneği Malullük Aylığı Yaşlılık Aylığı Ölüm Aylığı Yaşlılık Toptan Ödemesi Ölüm Toptan Ödemesi Evlenme Ödeneği Cenaze Ödeneği 28

29 PRİM ORANLARI Sigortalı Payı (%) İşveren (%) Toplam Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Kısa Vadeli Sigorta Kolları - 1-6,5 1-6,5 Genel Sağlık Sigortası 5 7,5 12,5 Sadece GSS İsteğe Bağlı Sigorta Çıraklar ve Öğrenciler Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar ( 4/b ) 33, ,5-39 Borçlanmalar

30 GENEL SAĞLIK SİGORTASI Kapsamdaki Kişiler Türkiye de ikamet eden Türk Vatandaşları Vatansızlar ve Sığınmacılar Türkiye de ikamet eden ve başka bir ülke mevzuatına göre sosyal güvenlik kapsamında bulunmayan yabancılar Genel Sağlık Sigortalısı olarak prim ödeyenler ve bunların bağımlıları İstisnalar: 18 yaşını doldurmamış kişiler,tıbben başkasının bakımına muhtaç kişiler,acil haller, iş kazası ve meslek hastalığı halleri,bildirimi zorunlu olan bulaşıcı hastalıkların tedavisi,madde bağımlılığını önlemeye yönelik kişisel koruyucu sağlık hizmetleri,analık, afet, savaş, grev ve lokavt durumları Kapsanan Sağlık Hizmetleri Ki iye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri Kötü madde bağımlığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri Hastalık durumunda ayaktan ve yatarak tedavi hizmetleri Analık durumunda ayaktan ve yatarak tedavi hizmetleri Belirli di tedavileri Kanunla belirlenen ko ullar altında yardımcı üreme yöntemleri 30

31 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ-I 5510 Sayılı Kanun Öncesi Hizmet Akdine Tabi Çalışanlardan sigorta primine esas kazançlarının %30 oranında Bağımsız çalışanlardan %10 oranında sosyal güvenlik destek pirimi alınmaktaydı. Memur Emeklileri için Sandıkla ilişkilendirilenlerin aylıkları kesiliyordu. 31

32 SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ-II Son yapılan düzenleme ile; Bağ-Kur a tabi çalışan emeklilerin, Aylıklarının %15 i üzerinden prim ödemesi,(kademeli geçiş düzenlenmiş olup %12 den başlayarak her yıl için 1 puan artacaktır) SSK ya tabi çalışan emeklilerin: %30 + %1 ilâ %6,5 Kısa Vadeli Sigorta Primi ödemesi Yürürlük tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar emekli olduktan sonra SSK ya tabi çalışacakların emekli aylığının tamamen kesilmesi öngörülmüştür, 32

33 KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce kamu görevlisi olanlara 5434 sayılı Kanunun uygulanmasına devam edilecektir Bu Kanundan sonra kamu görevlisi olanların aylık bağlama şartları, aylıklarının hesabı, güncelleme katsayısı, aylık bağlama oranı, alınacak prim bakımından SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının tabi olduğu hükümlere tabi olacaktır. 33

34 EMZİRME, EVLENME VE CENAZE ÖDENEĞİ SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı 5510 S.Kanun Emzirme Ödeneği Bir defa için 50YTL Bir defa için SGK Yönetim Kurulu Teklifi Bakan Onayı ile Belirlenecek YOK YOK (4-c hariç) Kapsam Evlenme Ödeneği Sigortalı ile sigortalı olmayan eşe 2 Yıllık Yetim Aylığı Tutarı 1 Yıllık Yetim, Dul Aylığı Tutarı Sigortalı ile sigortalı olmayan eşe, aylık ve gelir alanlar ile bunların sigortasız eşine Yetim Kız çocuklarına 2 Yıllık Yetim Aylığı Tutarı YOK Kapsam (Kız çocuklara) Cenaze Ödeneği 247 YTL 247 YTL (kız çocuklara, dul eş, anne) Aylık kadar, en az 919 YTL (kız çocuk) Bir defa için SGK Yönetim Kurulu Teklifi Bakan Onayı ile Belirlenecek 34

35 YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN TÜRK İŞÇİLERİ Mevcut uygulamada sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülen Türk işçileri için % 25 oranında topluluk sigortası veya isteğe bağlı sigorta primi alınmaktadır. Bu Kanunla, bunlar sadece kısa vadeli ve genel sağlık sigortası kapsamında zorunlu tutulmuş, dilerlerse isteğe bağlı sigortaya devam etmeleri sağlanmıştır. Prim oranları % 13,5 ila % 19 a düşürülerek bu işverenlerin prim yükü azaltılmıştır. 35

36 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI Eski uygulamada bir gün için 3,5 dolar karşılığı prim alınmakta idi. Bu Kanunla günlük borçlanma bedeli, sigortalının prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında seçeceği tutarın % 32 si olarak belirlenmiştir. Borçlanmaya esas kazancın alt sınırını farklı bir miktarda belirlemeye Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 36

37 PRİMSİZ ÖDEMELER Kapsamdaki Kişiler Sağlanan Hizmetler 65 Yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz kişiler ile sakatlar Gaziler ve hak sahipleri Şehitler ve hak sahipleri Uçuş ve dalış hizmetlerinde çalışanlara ödenen tazminatlar Başarılı sporcular Yabancı memleketlerde görev yapan Türk asıllı ve yabancı uyruklu öğretmenler Aylık ve sağlık hizmetleri 37

38 SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANAN ÜLKELER ÜLKE ADI İMZA TARİHİ YÜRÜRLÜK TARİHİ KAPSAMI (SİGORTA KOLU) UZUN VADE GENEL SAĞLIK SİGORTASI 01. İNGİLTERE F.ALMANYA HOLLANDA BELÇİKA AVUSTURYA İSVİÇRE FRANSA DANİMARKA İSVEÇ NORVEÇ LİBYA K.K.T.C MAKEDONYA AZERBAYCAN ROMANYA GÜRCİSTAN BOSNA-HERSEK KANADA KEBEK ÇEK CUMHURİYETİ ARNAVUTLUK LÜKSEMBURG

39 SOSYAL GÜVENLİK REFORMU YASALARI Norm ve standart birliğini sağlayan, genel sağlık sigortasını da kapsayan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tüm hükümleri ile 1 EKİM M 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 39

40 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TEŞEKKÜR EDERİM 40

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031- 19/01/2011 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN KADIN HAYATA HAYATA CAN, CAN, TOPR KADIN HAYATA CAN, TOPR Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ın girişimleri ile 26/01/2012 tarihli ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.01-358 31/5/2011 G E N E L G E 2011 / 43

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.01-358 31/5/2011 G E N E L G E 2011 / 43 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.01-358 31/5/2011 Konu : Yabancı uyrukluların sigortalılıkları. G E N E L G E 2011 / 43 1- Genel Açıklamalar

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alınan kişi, işveren, sağlık hizmet sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ

SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ SOSYAL GÜVENLİKTE HAK KAYBI DÖNEMİ SSGSS nin ekonomi-politiği Sosyal Sigorta haklarında neler değişiyor? Emeklilik haklarında neler kaybedeceğiz? Genel Sağlık Sigortası ile yaşanacak kayıplar Reform mu

Detaylı

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar I- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR,

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE Ali EKİN * Özet: Genel sağlık sigortası günümüzde herkes tarafından

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına

Detaylı

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 6111 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Raşit ULUBEY* I-BAŞLANGIÇ : 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince

Detaylı

Sosyal Güvenlik Destek Primi

Sosyal Güvenlik Destek Primi Sosyal Güvenlik Destek Primi Kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında hiç şüphesiz Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi gelmekte. Peki Sosyal Güvenlik Destek Primini kimler öder? İşte 14 soru

Detaylı

6111 SAYILI TORBA YASANIN GETĐRDĐĞĐ REFORM VE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI (KISMÎ BĐR ANALĐZ)

6111 SAYILI TORBA YASANIN GETĐRDĐĞĐ REFORM VE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI (KISMÎ BĐR ANALĐZ) 6111 SAYILI TORBA YASANIN GETĐRDĐĞĐ REFORM VE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI (KISMÎ BĐR ANALĐZ) Doç. Dr. Kenan ÖREN Süleyman Demirel Üniversitesi, ĐĐBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK I) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI DÜZENLİLİK DENETİMİ RAPORU 1 II) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2013 YILI PERFORMANS DENETİMİ RAPORU

Detaylı

216 madde içeren 130 sayfadan ibaret olan ve çeşitli kanun, Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı ve Gümrük Tarifesini değiştiren 6111 Sayılı Yasa tabir

216 madde içeren 130 sayfadan ibaret olan ve çeşitli kanun, Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı ve Gümrük Tarifesini değiştiren 6111 Sayılı Yasa tabir Torba Kanunu 6111 Sayılı Yasa BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Detaylı

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ HAZIRLAYAN Ramazan BORU APK Uzmanı

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

2- (5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur?

2- (5-10) yıllık hizmeti varken vefat eden devlet memuru eşimden bağlanacak aylıkta, geçmişe dönük toplu para ödemesi söz konusu mudur? 4/c ve İştirakçilik (Emekli Sandığı) 1- Eşim, 6 yıl 3 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memuruydu. Çocuğuma aylık bağlanmış, tarafıma toptan ödeme yapılmıştı. Yeni Yasaya (5510 sayılı Kanuna) göre

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA

KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 19 KENDİ ADINA VE HESABINA VE BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASA TASARISINDA

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5129 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642 Yayımlandığı

Detaylı

İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İLE İLGİLİ TÜSİAD GÖRÜŞÜ

İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İLE İLGİLİ TÜSİAD GÖRÜŞÜ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İLE İLGİLİ TÜSİAD GÖRÜŞÜ TS/SKD/İS/08-06 5 Mayıs 2008 TS/SKD/İS/08-06 5 Mayıs 2008 İŞ KANUNU

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASI UYARINCA BİRDEN ÇOK DOSYADAN GELİR/AYLIK ALMA HAKKININ DOĞMASI

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASI UYARINCA BİRDEN ÇOK DOSYADAN GELİR/AYLIK ALMA HAKKININ DOĞMASI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASI UYARINCA BİRDEN ÇOK DOSYADAN GELİR/AYLIK ALMA HAKKININ DOĞMASI Celal TOZAN TÜRK-İŞ Sosyal Güvenlik Danışmanı SOSYAL

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir? Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER 1 Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı