VİSUAL BASİC İN VERİ TABANLARI İLE ETKİLEŞİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VİSUAL BASİC İN VERİ TABANLARI İLE ETKİLEŞİMİ"

Transkript

1 VİSUAL BASİC İN VERİ TABANLARI İLE ETKİLEŞİMİ VERİ TABANI SİSTEMİ Veri tabanı kavramı, bilgi işlem dünyasında uzun tecrübe ve aşamalardan sonra ulaşılmış bir kavramdır ve klasik dosya yönetimine bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Klasik bir dosya yönetim sürecinde en önemli özellik uygulamaya bağımlı olmaktır; yani bir dosya hangi yazılım tarafından oluşturulmuşsa o yazılıma bağımlı olarak dosyaya erişilebilir; oysa veri tabanı yönetiminde prensip olarak veri-uygulama bağımsızlığı vardır; yani bir kez oluşturulmuş verilere teorik olarak her tür programlama dili yada uygulama programı ile erişmek imkanı vardır. Bu özelliğin doğal sonucu olarak, veri tabanı sisteminin sorgulanmasında (veri tabanı içinden belirli koşulları sağlayan verileri almak) standart bir sorgulama dili kullanılır; bu dil de SQL (Structured Query Language-Yapısal Sorgulama Dili) dir. SQL dili diğer programlama dilleri ile etkileşim içindedir. Bu anlamda Visual Basic içinden ya da C veya Cobol dili içinden SQL dilini kullanmak imkanı vardır. Veri tabanı sistemi (Data Base System), Veri Tabanı ve bunu yönetecek olan özel bir yazılımdan oluşur. Bu özel yazılım Veri Tabanı Yönetim Yazılımı (Data Base Management Software) adını alır. Örneğin Access, Dbase5, Oracle gibi yazılımlar bu tür yazılımlardır. VERİ TABANI Veri Tabanı (Data Base), birbiri ile ilişkili veriler topluluğudur. Veri tabanı sadece verileri değil, onlar arasındaki ilişkileri de saklar. Bugün kullanılan ilişkisel modele dayalı (relational model) modern veri tabanları, Tablo (Table) denilen elemanlardan oluşur. VİSUAL BASİC VE VERİ TABANI YÖNETİMİ Visual Basic 5.0 ile, klasik Basic dosyalarını oluşturup yönetmenin yanında, Veri Tabanı yaratmak, Veri Tabanını sorgulamak, mevcut veri tabanlarına erişmek te mümkün olmaktadır. Visual Basic in Professional Edition ve Enterprise Edition adlı versiyonlarında, SQL komutları tamamı ile yüklüdür; dolayısı ile bu komutlarla Veri Tabanı yaratmak ve

2 sorgulamak mümkün olacaktır. Visual Basic in Standard Edition adlı versiyonunda ise SQL komutlarının bir alt kümesi mevcuttur. Standard Edition da Veri Taban yönetimi için en etkin nesne Görsel Veri Yöneticisi (Visual Data Manager) adlı nesnedir. Aşağıdaki bölümde bu nesne anlatılacaktır. GÖRSEL VERİ YÖNETİCİSİ (VİSUAL DATA MANAGER) Görsel veri yöneticisi, Add-Inss/Visual Data Manager menü adımlarını izleyerek erişilebilecek bir bileşendir. Visual Basic in Standard Edition versiyonunda, Veri Yöneticisi, bir veri tabanı oluşturmak için kullanılabilecek tek imkandır. Gerçekte veri yöneticisi, Visual Basic ten ayrı olarak ta çalıştırılabilecek bir uygulamadır. Veri yöneticisinin adı VISDATA dır. Add-Ins menüsünden Visual Data Manager ı seçerseniz karşınıza Şekil1 deki ekran gelecektir. Burada file menüsü mouse yardımı ile seçilirse, şekil2 de görülen alt menü seçenekleri görüntülenecektir. Şekil1-Görsel Veri Yöneticisi (Visual Data Manager) başlangıç menüsü

3 Şekil2-Görsel Veri Yöneticisi File Menüsünün alt menüleri GÖRSEL VERİ YÖNETİCİSİNİ KULLANARAK YENİ BİR VERİ TABANI OLUŞTURMAK Görsel Veri Yöneticisini kullanarak, mevcut olmayan bir veri tabanını ilk kez oluşturmak için aşağıdaki adımları izlemelisiniz: 1) Add-Ins/Visual Data Manager menü adımlarını izleyiniz. Şekil1 deki başlangıç menüsü gelecektir. Burada File/New menü adımlarını izleyiniz. Açılan aşağıdaki menü seçeneklerinde arzu edilen veri tabanı ve versiyon numarası seçilir. Örnekte Access tipi bir veri tabanı seçilmiştir. Bu işlemden sonra şekil4 ekrana gelecektir. Şekil3-Access tipi Veri Tabanının 7.0 versiyonunun seçilmesi

4 Şekil4-Yeni bir veri tabanı oluşturma-başlangıç Ekranı 2) Dosya adı kutusuna, oluşturmak istediğiniz veri tabanının adını yazınız. Bu örnekte Pers1 olarak seçilmiştir. Access tipi bir veri tabanı oluşacaktır ve uzantısı mdb dir. Kaydet komutunu seçiniz. 3) Şimdi şekil5 deki ekran gelmiştir. Veritabanı Penceresi (Database Window) üzerinde mouse un sağ tuşuna basılınca açılan menü penceresinde New Table butonunu seçiniz. Şekil6 ekrana gelecektir. Bu ekranda, Pers1.mdb adlı veri tabanınızın ilk tablosu Personel adlı tablo olduğu için, Table Name kutusuna Personel yazıp Add Field butonunu tıklayınız. Açılan Add Field diyalog penceresinde Name kutusuna, personel tablosundaki ilk alan adı olan Sosyal Güvenlik numarasını Sosy_g_no şeklinde giriniz. Type kutucuğuna ise, mouse ve bu butonun yanındaki buton yardımı ile Text veri türünü yerleştiriniz. Bu türdeki bilginin alan adı uzunluğu Size kutusuna 10 yazılarak belirtilir. Böylece, sosyal güvenlik numarasını Text (metin türü-string veya karakter) bir bilgi olarak tanımlamış oluyorsunuz. (Şekil7). Şimdi bu alanı Personel adlı tabloya eklemek ve bir sonraki alanı tanımlamak için OK butonunu seçiniz. Şekil8 deki ekran gelir.

5 Şekil5-Yeni bir veri tabanı oluşturma-ikinci adım Şekil6-Veri tabanına tablo ekleme

6 Şekil7-Personel adlı tablonun alanlarının tanımlanması Şekil8-Personel tablosunun ad adlı alanının tanımlanması

7 Burada Name yerine ad yazınız. Data Type ı Text seçiniz. Tekrar Ok butonunu seçerek bir sonraki alan tanımına geçiniz. Daha sonraki alanları aşağıdaki tabloda verilen isim, tür ve uzunluklarla (size) giriniz. Alan Adı (Field Name) Veri Tipi (Data Type) Boyut (Uzunluk-Size) sicil Integer soyad Text 10 dog_tar Date/Time N/A adres Text 50 cins Boolean N/A brut Double bol_no Integer yon_s_g_n Text 8 Sonuçta şekil9 da görülen tablo oluşacaktır. Build Table butonunu seçiniz. Şekil10 daki ekran gelecektir. Şekil9-Personel tablosunun tamamlanmış hali

8 Şekil10-Personel Tablosu ve SQL sorgulama penceresi 4) Şekil5 deki ekranda olduğu gibi yine New Table seçeneğini seçerek, Pers1.mdb adlı veri tabanındaki ikinci tablo olan bolum tablosunu oluşturmaya başlayınız. (Şekil11) Bölüm tablosunun alanları aşağıdaki gibidir: Alan Adı (Field Name) Veri Tipi (Data Type) Uzunluk (Size) bolum_ad Text 15 bolum_no Integer y_sos_g_n Text 8 y_is_b_tar Date/Time Şekil11-Bolum tablosunun tanımlanması Sonuçta bolum adlı tabloda tanımlanarak Şekil12 deki ekrana gelinir.

9 Şekil12-Pers1.mbd Veri tabanının Personel ve Bölüm adlı tabloları 5) Tabloların alan isimleri ve türleri tanımlandıktan sonra yapılması gereken iş, her tablo için en az birer alanı indeks (index) olarak tanımlamaktır. Bu işlem, tablolara daha hızlı erişimi sağlayacaktır. Bunun için, önce şekil12 deki ekranda Personel tablosunu seçiniz ve mouse sağ tuşuna tıklayınca açılan menü penceresinden Design menü komutunu seçiniz. Karşınıza şekil9 daki ekran gelecektir. Aslında bu ekran personel tablosunu oluşturmak için kullandığımız ekrandır. İndex oluşturma işini tabloyu oluşturmadan önce de gerçekleştirebiliriz. Biz, alan tanımlama ve index oluşturma gibi bir tablo için iki önemli işlemi, daha somut olarak birbirinden ayırmak için farklı madde başlıkları altında anlattık. Burada Add Index butonunu seçiniz. Şekil13 ekrana gelecektir. Şekil13-Add Index Penceresi İndeks tanımlama penceresinde Sosy_g_n alanını birincil indeks olarak tanımlamak istiyoruz. Name kutusuna Sosy_g_n yazınız. Mouse yardımı ile listeden bu alanın adını seçiniz. Primary Index (Birincil İndeks) kutusunu işaretleyiniz. Ayrıca Unique kutusunu işaretleyiniz. Böylece tabloda, birbirinin aynı olan sosyal güvenlik numaralarının yerleşmesine engel olursunuz. Ok butonunu seçiniz. Personel tablosu Sos_g_n ya göre indekslenmiştir. 6) Şimdi diğer pencereleri Close ile kapatarak Şekil12 deki pencereye dönünüz. Burada bolum tablosunu seçerek tablo için bolum_no yu aynı şekilde birincil indeks olarak tanımlayınız.

10 7) Şu anda ulaşılan nokta, tabloların alan isimleri, indeksleri ve veri türlerinin tanımlanmış olmasıdır. Şimdi, tanımlanan tablolar içine veri yüklemek gerekecektir. Önce personel tablosuna veri yüklemek isteyelim. Bunun için şekil12 deki pencerede mouse yardımı ile Personel tablosunu seçiniz. Mouse un sağ tuşu yardımı ile Open menü seçeneğini seçiniz. 8) Şekil14 de görülen ekran gelecektir. Bu ekran sayesinde önce, Personel tablosuna ait ilk kayıtı (record) ya da ilk satırı (row) girebiliriz. (Şekil15) Şekil14-Personel tablosuna bilgi giriş ekranı İlk kayıta ait bilgileri girmek için Add butonu seçilir şekil15 ekrana gelecektir. Sonra Update butonunu seçiniz. Aynı şekilde aşağıdaki tablodaki diğer bilgileri de girerek giriş bitince Close butonu ile tabloyu kapatınız. Örnek data olarak aşağıdaki tabloyu girdiğinizi varsayalım. sosy_g_n ad sicil soyad dog_tar adres cins brut bo_no yon_s_g_n ali 112 can 01/05/60 Fatih ayşe 178 şen 04/07/65 Kadıköy akın 217 öncel 11/07/64 Üsküdar can 517 öner 05/08/65 Fatih beril 618 meral 08/07/62 Pendik ayşe 1540 cansu 07/08/63 Beşiktaş

11 Şekil15-Personel tablosuna kayıt girilmesi 9) Aynı şekilde bolum tablosu da aşağıdaki şekilde oluşturulmuş olsun. bolum_ad bolum_no y_sos_g_n y_is_b_tar satış /07/89 muhasebe /08/91 üretim /06/92 eğitim /05/91 bilgi işlem /02/92 TABLONUN YAPISI ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMA Tablonun sütün başlıklarını (alanlarını) değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu değişiklik alan ismi ve türlerinde olabileceği gibi yeni alan ekleme ya da mevcut alanları silme şeklinde de olabilir. Bu amaçla aşağıda şekil16 da görülen ekranı getiririniz. Şekil16-Veri tabanındaki tablolar

12 Şekil16 daki ekranda, üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz tabloyu mouse yardımı ile seçiniz. Sonra mouse un sağ butonunu tıklatınca açılan menü penceresinden Design menü komutunu seçiniz. Şekil17 deki ekran gelecektir. Şekil17-Tablo yapısında değişiklik için açılan ekran Şekil17 de değişiklik yapılmak istenen tablo alanı Field List kutusundan mouse ile seçilir. Table Structure penceresinin sağ tarafındaki kutularda bu tablo alanı ile ilgili bilgiler otomatik olarak doldurulur. Değişiklik yapılmasına izin verilen tablo alanı özellikleri ile ilgili istenen değişiklikler böylece gerçekleştirilir. Add Field butonu seçilirse tabloya yeni bir alan (sütun) eklemek için gerekli ekran gelecektir. Mouse yardımı ile bir alan seçilip Remove Field butonu tıklanırsa, bu durumda da seçilen alan tablodan silinecektir. MEVCUT BİR VERİ TABANINDAKİ VERİLERLE ERİŞİM Şimdi Pers1.mbd adlı veri tabanını oluşturduğumuzu ve içine veri yüklediğimizi biliyoruz. Visual Data Manager ı kapattığımızı varsayalım. Visual Data Manager ı yeniden yükleyerek File menüsünden Open Database/Microsoft Access i seçelim. Şekil18 deki ekran gelir. Burada Pers1.mdb yi seçerek OK butonunu tıklayalım.

13 Şekil18-pers1.mbd adlı veri tabanının açılması Şekil19-Veri tabanı ekranı Burada veri tabanı içindeki bilgileri incelemek için iki yol vardır. 1)Sorgulanacak tabloyu mouse un sağ butonu yardımı ile seçip Open menü komutunu seçerek veya sorgulanacak tablo üzerinde çift tıklayarak tabloyu açmak. Bu durumda karşınıza Şekil20 deki ekran gelecektir. Bu ekranda kürsör indeksli alan üzerinde iken Find butonu seçilirse, belirtilen ifade tablo içinde aranır ve istenen kayıt bilgileri görüntülenir. Bir koşul bildirerek sorgulama yapmak için ise Query Builder menü komutu seçilir.

14 Şekil20-Veri tabanını sorgulama ekranı Şekil21 deki ekranda örneğin adı ayşe olan kişileri bulmak için, Field Name alanına personel.ad alanı seçilir. Operator olarak = sembolü ve value olarak ta ayşe yerşleştirilir. List Possible Values butonu ile seçilen alanın içerdiği bilgilerle ilgili yardım alınabilir. And into Criteria veya Or into Criteria butonları ile bu ifade Criteria penceresine aktarılır. Run butonu seçilirse, tablodaki ilk ayşe nin bulunduğu kayıt gelecektir.(şekil22) Show butonu seçilen sorgulama sonucu üretilen SQL ifadesini görüntüler.(şekil23) Copy butonu ile bu SQL ifadesi SQL Statement penceresine kopyalanır. Save butonu ile de her defasında bu adımları uygulamadan, ilgili sorgulama tanımına Database penceresinden çift tıklanarak daha önce oluşturulmuş bir sorgulama pratik bir şekilde çalıştırılabilir. Şimdi dikkat edilirse, Şekil22 deki ekranda yatay hareket çubuğunun sol yanında ki ½ ifadesi ile sorgulama sonucunda elde edilen toplam 2 kayıttan ilkinin görüntülendiği bilgisi kullanıcıya iletilmektedir. Clear butonu ise, koşul belirtilerek yapılan sorgulamayı iptal eder. Şekil21-Koşullu sorgulama ekranı

15 Şekil22-Koşullu sorgulama sonucu Şekil23-Sorgulama için üretilen SQL ifadesi 2) SQL Statement (SQL Deyimi) penceresine, tablonun sorgulanması ile ilişkili SQL deyimini yazmak. Örneğin Şekil24 deki gibi SQL deyimi yazılıp Execute butonu seçilirse, gene şekil22 deki ekran gelecektir. Şekil24-Tabloyu SQL Deyimi ile sorgulama SQL, Structured Query Language (Yapısal Sorgulama Dili), modern veri tabanı yönetim yazılımları tarafından, veri tabanının yaratılması ve sorgulanması için kullanılan standart bir dildir.

16 VERİ KONTROL NESNESİ İLE VERİ TABANLARINA ERİŞMEK Visual Basic te, veri tabanlarını sorgulamanın başka bir imkanı da, Veri Kontrol Nesnesini (Data Control) kullanmaktır. Veri Kontrol Nesnesi, Araç Kutusu (Toolbox) içinde, yukarıdaki gibi görünür. Veri kontrol nesnesini, form üzerine yerleştirdiğinizde ise aşağıdaki görünümü alacaktır. ÖRNEK UYGULAMA: Şimdi, Veri Kontrol Nesnesini kullanarak, Pers1.mbd adlı veri tabanından bilgi almak üzere bir uygulama geliştirelim. Bu amaçla aşağıdaki adımları izleyiniz. 1) Form üzerine Data1 adlı bir veri kontrol nesnesini ve Text1, Text2, Text3 adlı 3 tane metin kutusunu yerleştiriniz. (Şekil25) Şekil25- Veri Kontrol Nesnesi ve Text kutuları Şekil26-Veri Kontrol Nesnesini Veri Tabanına bağlama 2) Data1 adlı veri kontrol nesnesinin DatabaseName özelliğine Pers1.mbd yi yerleştiriniz. ( Ya da arzu ettiğiniz ve mevcut olan başka bir veri tabanı ismi) (Şekil26)

17 3) Data1 adlı veri kontrol nesnesinin, RecordSource (KayıtKaynağı) özelliğini seçiniz. Buraya, seçtiğiniz veri tabanının içerdiği tablolardan birinin adını yerleştiriniz. Biz örnek uygulamamızda, Personel adlı tabloyu yerleştirdik (Şekil27) Şekil27-Tablo adını seçmek 4) Text1 i seçiniz. Properties penceresinde, DataSource özelliği yerine, Data1 i yerleştiriniz. DataField özelliği yerine de, Personel tablosunun ad alanını yerleştiriniz (Şekil28) 5) Aynı şekilde, Text2 nin, DataSource özelliğini Data1 yapınız ve DataField özelliğini de soyad olarak düzenleyiniz. 6) Nihayet, Text3 ün DataSource özelliğini Data1 ve DataField özelliğini de brüt olarak atayınız. Şekil28-Text1 in ad alanı ile ilişkili kılmak 7) Run/Start ile projeyi çalıştırınız.

18 Şekil29-Veri kontrol nesnesinin uygulanmasının görüntüsü Şekil29 daki gibi, Personel tablosundaki ilk kaytın görüntülendiğini göreceksiniz. butonu ile bir sonraki kayıta, butonu ile de bir önceki kayıta gidilebilir. butonu ile ilk kayıta ve butonu ile de en son kayıta gidilebilir. TASARIM ESNASINDA DEĞER ATANAN ÖZELLİKLER Veri kontrol nesnesinin, genellikle tasarım esnasında değer atanan bazı özellikleri vardır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir. EXCLUSIVE ÖZELLİĞİ Exclusive özelliği Boolean (mantıksal) tipte bir özelliktir. Değeri True olarak atandığı takdirde, veri tabanına açan kimse haricinde hiç kimse erişim yapamaz. Veri tabanı kapatıldıktan sonra başkaları erişim için açabilir. Default değeri False tur. CONNECT ÖZELLİĞİ Connect özelliği, genellikle, çalışılan veri tabanı yönetim sitemi ile ilişkili dosya adıdır. Örneğin FoxPro, DbaseV gibi. Microsoft Access ile çalışıyorsa, bu özelliliğin atanması zorunlu değildir. RECORDSETTYPE ÖZELLİĞİ Kod yardımı ile ya da bir veri kontrol nesnesi ile bir RecordSet nesnesi yaratılmak istendiği zaman bu özelliğe atama yapmak gerekir. RecordSetType özelliği 3 farklı değere sahip olabilir. 0-Table 1-Dynaset 2-Snapshot READONLY ÖZELLİĞİ Değeri True ya da False olabilir. Değeri True ise, veri tabanından sadece okuma yapılabilir. Veri tabanı üzerinde güncelleme (update) işlemi yapılamaz. Değeri False ise, bu

19 durumda veri tabanından hem okuma yapılabilir hem de veri tabanı üzerinde güncelleme işlemi gerçekleştirilebilir. Yaygın kullanım şekli şöyledir: bu özellik, tasarım esnasında True olarak atanır; icra esnasında ise, değeri bir şifreye bağlı olarak False a çevrilir. VERİ KONTROL NESNESİNİN İCRA ESNASINDA KONTROL EDİLEN ÖZELLİKLERİ Veri kontrol nesnesinin bazı özellikleri için, işlevleri gereği, icra esnasında kontroller yaparak değer atamak sözkonusudur. Örneğin, veri tabanı tablosu içindeki kayıtların sadece okunabilir özellikte mi yoksa istenirse güncelleme de yapılabilir nitelikte mi olduğu, bir kod ile icra esnasında aşağıdaki gibi kontrol edilebilir. If Data1.RecordSet.Updatable then Gerekli güncelleme komutları Else Veri tabanı tablosunun sadece görüntülenebilir olduğuna dair mesaj End if Burada, belirtilen işlemi gerçekleştirmek için veri kontrol nesnesinin Updatable özelliği,kod içinde, icra esnasında kontrol edilmektedir. BOF VE EOF ÖZELLİKLERİ Bunlar, veri tabanı tablosunun başlangıcında mı yoksa sonunda mı olduğunuzu kontrol etmek için kullanılan özelliklerdir. BOF EOF Beginning Of File-Dosyanın Başı End Of File-Dosyanın Sonu anlamındadır. Tablonun başında iseniz, BOF özelliği True, tablonun sonuna gelmişseniz EOF özelliği True olacaktır. Örneğin, tablo sonuna gelip gelmediğinizi kod içinde aşağıdakine benzer bir kod ile kontrol edebilirsiniz. If Data1.RecordSet.EOF Then İşlem sonunda yapılması gereken komutlar Else Tabloyu taramaya devam End if Veri kontrol nesnesindeki nesnesinin işlevini kod içerisinde, Data1.RecordSet.MoveFirst methodunu uygulayarak, nesnesinin işlevini de Data1.RecordSet.MoveLast methodunu uygulayarak gerçekleştirebiliriz. sembolü için Data1.RecordSet.MoveNext kodu ve sembolü için de Data1.RecordSet.MovePrevious kodu kullanılabilir.

20 ALAN NESNESİ İLE İŞLEMLER Bir veri tabanı tablosunun sütun başlıkları ya da kayıt içindeki farklı türdeki bilgiler bir alan (field) oluştururlar. Örneğin Personel tablosundaki Ad, Soyad, Brüt vb birer alandır. Bir veri tablosu içinde mevcut olan alanlar istenirse görüntülenebilir. Örneğin, Personel tablosu içindeki alanlar görüntülenmek istenirse, aşağıdaki gibi bir kod yazılabilir. Print Data1.RecordSet.Fields ( Personel ) Aynı komutu Print Data1.RecordSet ( Personel ) şeklinde de yazmak mümkündür. Field(alan) nesnesi ile ilişkili olarak aşağıdaki özelliklerin belirtilmesinde yarar vardır. 1) Size özelliği, alanın byte türünden büyüklüğünü belirlemektedir. 2) Attributes özelliği, alanın sahip olduğu belli başlı nitelikleri belirlemektedir. Örneğin alan sadece okunabilir mi ya da güncellenebilir mi vb. 3) Type özelliği, alanın içerdiği verilerin türü bakımından bilgi vermektedir. Alan numerik bilgi mi içeriyor yoksa bir string bilgisi mi taşıyor vb. 4) Value özelliği, alan içerisinde saklanan değeri göstermektedir. METOT VE OLAYLAR UPDATE METHODU Bu method, kopyalama buffer ının içeriğini tabloya ya da DynaSet e gönderir. Kopyalama buffer ı, bilgilerin veri tabanına aktarılmadan önce geçici olarak tutulduğu bellek bölgesidir. Update methodu, SnapShot nesnesi ile kullanılamaz. Kullanılış biçimi: Data1.RecordSet.Update REFRESH METHODU Bu method, bir veri kontrol nesnesine uygulanırsa, veri tabanının açılmasına sebebiyet verir. DataBaseName, ReadOnly, Exclusive yada Connect özelliklerini değiştirdiğiniz zaman, veri tabanını yeniden açmak üzere bu methodun uygulanması zorunludur. Kullanılış biçimi, Data1.Refresh şeklindedir. Refresh methodu uygulandıktan sonra, kayıt göstergesi aktif kayıttan ilk kayıta ötelenir. ADDNEW METHODU Kopyalama buffer ını siler ve kayıt göstergesini tablo sonuna götürür. Sistem tarafından kullanılan kopyalama buffer ı boşaltıldığı için buraya yeni bilgi yollanabilir. Sonuçta, tabloya yeni bir satır eklenmesi için gerekli koşullar sağlanmış olur. Kullanılış biçimi, Data1.RecordSet.AddNew şeklindedir. AddNew methodu, tabloya yeni veri göndermemekte bu işi gerçekte Update methodu yapmaktadır.

21 ÖRNEK: Personel adlı tablodaki bazı alanların icra esnasında güncellenebilmesi için, aşağıdaki gibi bir kod yazılabilir. Data1.RecordSet.AddNew Data1.RecordSet.Fields( brüt )= Data1.RecordSet.Fields( adres )= Cumhuriyet C.45-Taksim-İstanbul Data1.RecordSet.Update EDIT METHODU ReadOnly özellikte olmayan tablolar üzerinde, aktif kayıtın içeriğini kopyalama bufferına aktararak edit (içeriği değiştirme, düzenleme) olanağı sağlar. ÖRNEK: Aşağıdaki kod ile, personel tablosunda aktif kayıttaki brüt maaş değiştirilmektedir: Data1.RecordSet.Edit BrutMaas=Data1.RecordSet.Fields( brut ) Call MaasDegis (BrutMaas) Data1.RecordSet.Fields( brut ) Data1.RecordSet.Update Burada MaadDegıs, maaş üzerinde değişiklik yapılan prosedürün adıdır. DELETE METHODU RecordSetteki aktif kayıtın silinmesini sağlar. Belli bir anda tek bir kayıt siler. Kullanılış biçimi, Data1.RecordSet.Delete şeklindedir. Bir kayıtı sildikten sonra, kayıt göstergesi başka bir kayıtın üzerine gönderilmelidir. (move metotlarından biri ile) Aşağıdaki kod ile tablodaki ilk kayıt silinmektedir. Data1.RecordSet.MoveFirst Data1.RecordSet.Delete Data1.RecordSet.MoveNext VERİ TABANININ KAPATILMASI Pers1.mdb adlı veri tabanını kapatmak için Close methodunu kullanmalısınız. Pers1.Close

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir.

2-1 Visual BASİC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ. Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşınıza Şekil 2.1'de görülen ekran görüntüsü gelecektir. ΒÖLÜM 2 2- VISUALBASIC Visual Basic nesne tabanlı (object oriented) görsel bir programlama dilidir. Öğrenilmesi, uygulanması oldukça kolaydır. Bu nedenle üniversitemizin Endüstriyel Elektronik programında

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Tablo Oluşturma Adımları İlişkilendirme Sorgu Oluşturma Sorgu Sihirbazı Sorgu Tasarımı Ölçüt ve Parametre Ekleme Sıralama İşlemleri TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II Bu üniteyi

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu. Microsoft Access Ders Notları. Doç.Dr. Yaşar SARI. www.yasarsari. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Microsoft Access Ders Notları Doç.Dr. Yaşar SARI www.yasarsari.com Aralık-2013 I İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No GİRİŞ - 1-1. VERİTABANI

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 5 482BK0078 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI FATİH TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ C# ve ASP.NET DERS NOTLARI DERS ÖĞRETMENLERİ SEMA AYDOĞDU MUSTAFA ALTINOK HAKKI AYDIN (4062339/lnvxdb) KONYA 2010 1 C# İLE ASP.NET ASP.NET NEDİR? Asp.net Microsoft

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır.

VISUAL BASIC. Not1: Ücretsiz olarak indirilip kurulabildiğinden, bundan sonraki anlatımlar Visual Basic Express Edition esas alınarak yapılacaktır. VISUAL BASIC Visual Studio Ürünleri Microsoft firmasının ürünü olan Visual Studio, aşağıdaki paketlerden oluşmaktadır. İlk iki paket ücretlidir, üçüncü paket ilk iki pakete göre bazı kısıtlamalara sahiptir

Detaylı

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz.

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz. 1. Sütun (Alan) 2. Sütun (Alan) 3. Sütun (Alan) 4. Sütun (Alan) 5. Sütun (Alan) Veritabanlarının Temel Bileşenleri Tablo (Table) Veritabanın en önemli bileşenidir. Veri tabanının diğer bileşenlerinin bir

Detaylı

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar.

Access bize tablolarımıza bilgi girmek veya bu bilgileri düzenlemek için tablo, sorgu, form, modül ve makro adında araçlar sunar. 2. HAFTA ACCESS VERİ TABANI Veri Nedir? Bilgisayara girilen işlenmemiş (ham) bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği, işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir. Veriler

Detaylı

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI

VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI VERİ YÖNETİMİ VE RAPORLAMA EĞİTİMİ DERS KİTABI ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bilgisayar ortamında Veri tabanı programını kullanarak, istenilen özelliklere göre dosyalama

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIM EDİTÖRÜ İLE VERİ TABANI İŞLEMLERİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM LİSELER İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC

MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM LİSELER İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ 9 LİSELER İÇİN DERS KİTABI AĞUSTOS 2011 KKTC MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YAYINIDIR Yazı ve Araştırma Kurulu Başkan

Detaylı

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ

VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ VERİ NEDİR? Dağınık bilgi kümesidir. VERİTABANI & VERİTABANI YÖNETİMİ Veri, anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur. Dr. Mehmet AKSARAYLI VERİTABANI NEDİR? Birbiri ile ilişkili veriler

Detaylı

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ

ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ ÜNİTE 1 VISUAL BASIC.NET E GİRİŞ Visual Studio.NET, günümüzün en gelişmiş yazılım geliştirme ortamıdır. Visual Studio.NET kullanıcılarına, tüm yazılım geliştirme dilleri için ortak bir geliştirme platformu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VERİ TABANI PROGRAMI 1 482BK0183 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta

Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta VISUAL BASIC 6.0 Visual Basic 6.0 la çalışmaya başlama için; Microsoft Visual Basic 6.0 sekmesine bir kere tıklanarak program açılır. Program ilk açılışta İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 Yeni Bir proje başlatır.

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI.NET (Dat Net Diye Okunur) FRAMEWORK NET Framework, Microsoft tarafından geliştirilen, açık İnternet protokolleri ve standartları üzerine kurulmuş komple bir uygulama

Detaylı

Veritabanı Programlama 2

Veritabanı Programlama 2 Şubat 2004 Veritabanı Programlama 2 Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama 2 Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 2 Şubat 2004 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın

Detaylı

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ SİSTEM MODÜLÜ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama Bu doküman ile, Netsis İnsan Kaynakları Paketinin temel

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

Delphi menüleri File menüsü: New Form Application Component DLL Text Unit ActiveX: Active Form ActiveX Control ActiveX Library Automation Object

Delphi menüleri File menüsü: New Form Application Component DLL Text Unit ActiveX: Active Form ActiveX Control ActiveX Library Automation Object Delphi menüleri File menüsü: New: Pencerenin new kısmında bulunan bazı seçenekler şunlardır: Form seçeneği ile aktif projeye yeni bir form eklenir. Application seçeneği aktif projeyi kapatarak yeni bir

Detaylı

1. Başlat> Tüm Programlar > ArcGIS 10 > ArcMap 10 üzerine çift tıklayınız.

1. Başlat> Tüm Programlar > ArcGIS 10 > ArcMap 10 üzerine çift tıklayınız. ArcGIS 10 Uygulama 1 : 1. Başlat> Tüm Programlar > ArcGIS 10 > ArcMap 10 üzerine çift tıklayınız. ArcMap arayüzü açıldığında karşınıza ilk olarak aşağıdaki pencere çıkacaktır. Harita çıktı işlemlerine

Detaylı

1 Onay Modülü Nedir?... 4. 2 Organizasyon Tanımlama... 4

1 Onay Modülü Nedir?... 4. 2 Organizasyon Tanımlama... 4 İçindekiler 1 Onay Modülü Nedir?... 4 2 Organizasyon Tanımlama... 4 2.1 Organizasyon Ekleme... 4 2.2 Şirket Ekleme... 5 2.3 Kullanıcı Ekleme... 6 2.4 İş Akışında Kullanılacak Olan Grup (Birim) ların Tanımlanması...

Detaylı

BÖLÜM 09. Teknik Resim Görünüşleri

BÖLÜM 09. Teknik Resim Görünüşleri BÖLÜM 09 Teknik Resim Görünüşleri Autodesk Inventor 2008 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Giriş Parçanın modellenmesinden sonra, imalat resimlerini Autodesk Inventor ile alabilirsiniz. İstenen

Detaylı

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar.

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar. SQL'DE SORGULAMA İŞLEMLERİ SQL'e Giriş SQL (Structured Query Language Yapılandırılmış Sorgulama Dili) ilişkisel veritabanı sistemlerinde veri üretmek, veri üzerinde işlem yapmak ve verileri çağırmak için

Detaylı

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama.

Uygulama: Expression Web kurulumu. 1. Kuruluma Başlama. 1. MS Expression Web nedir? Microsoft Expression Web, Web tasarımcıları ve yazılımcılarının Web sayfaları oluşturmaları için profesyonel bir tasarım aracıdır. Expression Web, Microsoft tarafından geliştirilen

Detaylı

Veritabanı Programlama

Veritabanı Programlama Temmuz 2003 Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 1 Temmuz 2003 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın okurlarına

Detaylı