MARKA YÖNETİMİ VE MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARKA YÖNETİMİ VE MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI REKLAMCILIK VE TANITIM BİLİM DALI MARKA YÖNETİMİ VE MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Julide OĞUZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN KONYA- 2006

2

3 i T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü BİLİMSEL ETİK SAYFASI Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. Öğrencinin Adı Soyadı (İmza) Julide OĞUZ

4 ii T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU Julide OĞUZ tarafından hazırlanan Marka Yönetimi ve Marka Yönetiminin Perakendecilerin Tutumuna Etkileri Üzerine Bir Araştırma başlıklı bu çalışma 19/11/2006 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN Danışman İmza Üye İmza Üye İmza

5 iii TEŞEKKÜR Tez çalışmam boyunca önerilerini ve ilgisini eksik etmeyerek, bilgi ve deneyimiyle her konuda bana destek olan tez danışmanım Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN a teşekkürlerimi sunarım. Julide OĞUZ Konya 2006

6 iv T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrencinin Adı Soyadı Ana Bilim/Bilim Dalı Danışmanı Tezin Adı Julide OĞUZ Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Reklamcılık ve Tanıtım Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN Numarası: Marka Yönetimi ve Marka Yönetiminin Perakendecilerin Tutumuna Etkileri Üzerine Bir Araştırma ÖZET Pazarlama iletişiminin tarihsel gelişiminde ürün, imaj evrelerinin ardından sonuncu evre olarak değerlendirilen markalaşma, rekabetin az olduğu ve her ürünün neredeyse bir keşif olarak görüldüğü 1970 li yılların başlarından itibaren önem kazanmaya başlamıştır. Marka yönetimi yaklaşımı ile ürün ya da hizmetin pazarlanmasında, pazarlama karmasının bütün bileşenlerinin aynı strateji doğrultusunda yönetilmesi amaçlanmaktadır. Tüketicinin karar verme biçimlerini doğrudan etkileyen ürün markaları, etkilerini, amacına uygun yapılmış doğru marka yönetim stratejileriyle güçlendirecekleri gibi, kötü yönetim sonucu zayıflatabilirler. Pazarda güçlü bir marka yönetimiyle satış kanallarından perakendecilikte sağlanacak rekabet avantajını incelemek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır: Pazarlama Kavramı, Gelişim Süreci Ve Pazarlama Karması başlığını taşıyan birinci bölümde, pazarlama kavramı, pazarlama anlayışındaki gelişmeler ve pazarlama karmasından bahsedilecektir.

7 v Markalaşma, Marka Konumlandırma Ve Marka Yönetimi başlığını taşıyan ikinci bölümde, marka kavramı, önemi, faydaları, marka yönetimi stratejileri ve markayla ilgili diğer kavramlar incelenecektir. Perakendecilik başlığını taşıyan üçüncü bölümde perakendecilik kavramının tanımı, fonksiyonları, çeşitleri, pazarlama kararlarına etkileri incelenecektir. Uygulamayı içeren dördüncü bölümde ise marka yönetimi stratejilerinin ve uygulamalarının, perakendecilerin tutumuna etkileri üzerine bir araştırma anketi soruları ve sonuç bulgularıyla ortaya koyulacaktır. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, marka, marka yönetimi, perakendecilik.

8 vi T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Student s Name Surname Department/Field Advisor Research Title Julide OĞUZ ID: Public Relation and Publicity / Advertising and Publicity Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN A Reasearch on Brand Management and the Effects of Band Management on Retailer Attitudes ABSTRACT Brandization, which, in the history of marketing, is regarded as the last phase after the phases of production and imaging has started to gain importance in the early 1970s when competition was less and almost every product was seen as an invention. With the brand management approach, I aim to manage all the components of marketing mix according to the same strategy when marketing a product or a service. The brands who directly affect the way consumers give their decisions can strengthen their effects through wise brand management strategies suitable for their purpose, or may weaken them through bad management. The aim of this study is to investigate into the competition advantages to be gained in retail dealing through sale channels by following a strong brand management. The study comprises of four sections: In the first section titled Marketing as a Term, Development Process and Marketing Mix, the term Marketing, developments in marketing perception and marketing mix will be explained.

9 vii In the second section titled Brandization, Brand Positioning and Brand Management, the term brand, its importance, benefits, brand management strategies, other concepts related to marketing will be dealt with. In the third section titled Retail Dealing, the term retail dealing, its functions, types, and effects on marketing channels will be explained. In the fourth section consisting of the application of the study, a research questionnaire on the effects of brand management strategies and applications on retailer attitudes and the findings of this questionnaire will be presented. Keywords: Marketing, brand management, retail.

10 viii İÇİNDEKİLER BİLİMSEL ETİK SAYFASI... i YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU... ii TEŞEKKÜR... iii ABSTRACT... vi İÇİNDEKİLER... viii TABLOLAR LİSTESİ... xii ŞEKİLLER LİSTESİ... xiii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMA KAVRAMI, GELİŞİM SÜRECİ VE PAZARLAMA KARMASI 1.1. PAZARLAMA KAVRAMI PAZARLAMANIN ÖNEMİ PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ GELİŞMELER Üretim Anlayışı Aşaması Ürün Anlayışı Aşaması Satış Anlayışı Aşaması Pazarlama Anlayışı Aşaması Toplumsal Pazarlama Anlayışı Aşaması PAZARLAMA KARMASI Mamul Fiyat Yer (Kanal) Tutundurma (Promosyon) Satış Özendirme (Satış Tutundurma) Kişisel Satış Halkla İlişkiler Reklam... 12

11 ix İKİNCİ BÖLÜM MARKALAŞMA, MARKA KONUMLANDIRMASI VE MARKA YÖNETİMİ 2.1. MARKA KAVRAMI Hukuki Bir Terim Olarak Marka Marka Tescili Tüketiciler Açısından Marka İşletmeler Açısından Marka MARKANIN ÖNEMİ VE SAĞLADIĞI FAYDALAR Markanın Önemi Markanın Sağladığı Faydalar Markanın Tüketicilere Sağladığı Faydalar Markanın İşletmelere Sağladığı Faydalar Markanın Aracı Kurumlara Sağladığı Faydalar MARKA YÖNETİMİNE İLİŞKİN KARARLAR Markanın Arkalanması Marka - Kalite Düzeyi Kararları Marka Ürün İlişkisi Kararları Marka Adı Kararı Marka Yayım Kararı Çok Marka Kullanım Kararı Markanın Yeniden Konumlandırılması Konumlandırma Konumlandırma Kararının Pazarlama Karması Plânlamasına Katkısı Marka Kişiliğinin Konumlandırmaya Etkisi Marka Stratejisi ve Bölümlendirme Başarılı Marka Konumunu Seçme Pazar Konumlandırma Stratejileri Global Konumlandırma Global Marka için Pazarlama Şartlarını Etkileyen Kararlar Kültürel Pazar Şartları Yasal Şartlar Ekonomik Şartlar Fiziki Şartlar... 33

12 x ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PERAKENDECİLİK 3.1. PERAKENDECİLİĞİN TANIMI VE KAPSAMI PERAKENDECİLİĞİN GELİŞİMİ PERAKENDECİLİĞİN GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER PERAKENDECİLİĞİN SINIFLANDIRILMASI GIDA PERAKENDECİSİ İŞLETMELER Bağımsız Mağazalar (Bakkal v.b.) Birleşik Perakendecilik Mağazasız Perakendecilik Hipermarket İndirimli Satış Mağazaları Zincir Mağazalar Alışveriş Merkezleri (Shopping Center) Peşin Öde Götür (Cash And Carry) Drug-Store Süpermarket PERAKENDECİLİĞİN EKONOMİK TEMELLERİ Yer Faydası Zaman Faydası Mülkiyet Faydası Şekil Faydası GIDA PERAKENDECİLİĞİ SEKTÖRÜNÜN YAPISI ABD ve Avrupa da Perakende Ticaret Amerika da Perakendecilik Sektörü Avrupa da Perakendecilik Sektörü Türkiye de Perakendecilik Sektörü Türk Perakendeciliğinin Tarihsel Gelişimi Türk Perakende Sektörünün Mevcut Durumu Perakende Sektörünün Konumu Bakkaliye Sektörü... 55

13 xi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 4.1. ARAŞTIRMANIN AMACI ARAŞTIRMANIN KAPSAMI ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Anket Formunun Hazırlanması Verilerin Kodlanması, Düzenlenmesi ve Analizi ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Araştırmaya Katılan Cevaplayıcılarla İlgili Bilgiler Araştırmaya Katılan Cevaplayıcıların Perakendecilikteki Tutumlarıyla İlgili Bilgiler SONUÇ VE ÖNERİLER YARARLANILAN KAYNAKLAR EKLER EK-1 MARKA YÖNETİMİNİN PERAKENDECİLERİN TUTUMUNA ETKİLERİNİ ARAŞTIRMA ANKET FORMU ÖZGEÇMİŞ... 82

14 xii TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1.1. Satış Anlayışı... 7 Tablo 3.1: Perakendeciliği Etkileyen Çevresel Faktörler Tablo 3.3. Perakendeci Tanımları Tablo 3.4. Perakendeci Sayıları ve Gelişimi Tablo 3.5. Uzman Perakendeci Sayıları ve Gelişimi Tablo 3.6. Bölgelere Göre Perakendeci Sayıları ve Bir Önceki Yıla Göre Değişimler. 53 Tablo 4.1. Ankete Katılan Cevaplayıcıların Cinsiyetlerine Göre Sayısal Dağılımları.. 60 Tablo 4.2. Ankete Katılan Cevaplayıcıların Yaş Aralığına Göre Sayısal Dağılımları.. 60 Tablo 4.3.Araştırmaya katılan cevaplayıcıların eğitim durumlarına göre dağılımları Tablo 4.4. Ankete Katılan Cevaplayıcıların Perakendecilikteki Deneyimlerine Göre Sayısal Dağılımları Tablo 4.5. Ankete Katılan Cevaplayıcıların Bulundukları Satış Noktasındaki Pozisyonlarına Göre Sayısal Dağılımları... 62

15 xiii ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 2.1. Marka Tescil Belgesi Örneği Şekil: 4.1. Uygulanan Araştırma Yöntemi Şekil 4.2. Ankete Katılan Cevaplayıcıların Bulundukları Satış Noktasının Fiziksel Büyüklük Aralığına Göre Yüzdesel Dağılımları Şekil 4.3. Ankete Katılan Cevaplayıcıların 5 Yıl İçerisinde İşletmelerini Büyütmeyi Düşünüp Düşünmediklerine Göre Yüzdesel Dağılımları Şekil 4.4. Ankete Katılan Cevaplayıcıların Satış Noktasında Bulunduracağı Ürünlerin Markasına Karar Vermede Etkili Olan Kriterlerin Yüzdesel Dağılımları Şekil 4.5. Ankete Katılan Cevaplayıcıların Satış Noktasında Bulundurmak Üzere Seçtiği Markaları Satmaya Devam Etmesinde Etkili Olan Kriterlerin Yüzdesel Dağılımları Şekil 4.6. Ankete Katılan Cevaplayıcıların Satış Noktasına Gelen Müşteri Tercihte Bulunurken Yönlendirme Yapıp Yapmadığına Göre Yüzdesel Dağılımları 67 Şekil 4.7. Ankete Katılan Cevaplayıcıların Satış Noktasına Gelen Müşteri Tercihte Bulunurken Yönlendirme Kriterlerinin Yüzdesel Dağılımları Şekil 4.8. Ankete Katılan Cevaplayıcıların Satış Noktasında Kullanılan Tanzim Teşhir Malzemelerinin Satışlara Etkisiyle İlgili Düşüncelerinin Yüzdesel Dağılımları Şekil 4.9. Ankete Katılan Cevaplayıcıların Satış Noktasında Kullanılan Tanzim Teşhir Malzemelerinin Satışlara Etkisiyle İlgili Düşüncelerinin Yüzdesel Dağılımları Şekil Ankete Katılan Cevaplayıcılara Göre Tedarikçi Firmaların Fiyat Üzerinde Yaptıkları Oynamaların Satışlar Üzerindeki Etkileriyle İlgili Yüzdesel Dağılımlar Şekil Ankete Katılan Cevaplayıcılara Göre Müşterilerin Ne Kadarının Marka İsmiyle Ürün Talep Ettiğiyle İlgili Yüzdesel Dağılımlar Şekil Ankete Katılan Cevaplayıcılara Göre Müşterilerin Ne Kadarının Perakendeci Tarafından Önerilen Muadil Ürünü Aldığıyla İlgili Yüzdesel Dağılımlar... 73

16 1 GİRİŞ Pazarlama iletişiminin tarihsel gelişiminde ürün, imaj evrelerinin ardından sonuncu evre olarak değerlendirilen markalaşma, rekabetin az olduğu ve her ürünün neredeyse bir keşif olarak görüldüğü 1970 li yılların başlarından itibaren önem kazanmaya başlamıştır. Marka yönetimi yaklaşımı ile ürün ya da hizmetin pazarlanmasında, pazarlama karmasının bütün bileşenlerinin aynı strateji doğrultusunda yönetilmesi amaçlanmaktadır. Tüketicinin karar verme biçimlerini doğrudan etkileyen ürün markaları, etkilerini, amacına uygun yapılmış doğru marka yönetim stratejileriyle güçlendirecekleri gibi, kötü yönetim sonucu zayıflatabilirler. Pazarda güçlü bir marka yönetimiyle satış kanallarından perakendecilikte sağlanacak rekabet avantajını incelemek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır: Pazarlama Kavramı, Gelişim Süreci Ve Pazarlama Karması başlığını taşıyan birinci bölümde, pazarlama kavramı, pazarlama anlayışındaki gelişmeler ve pazarlama karmasından bahsedilecektir. Markalaşma, Marka Konumlandırma Ve Marka Yönetimi başlığını taşıyan ikinci bölümde, marka kavramı, önemi, faydaları, marka yönetimi stratejileri ve markayla ilgili diğer kavramlar incelenecektir. Perakendecilik başlığını taşıyan üçüncü bölümde perakendecilik kavramının tanımı, fonksiyonları, çeşitleri, pazarlama kararlarına etkileri incelenecektir. Uygulamayı içeren dördüncü bölümde ise marka yönetimi stratejilerinin ve uygulamalarının, perakendecilerin tutumuna etkileri üzerine bir araştırma anketi soruları ve sonuç bulgularıyla ortaya koyulacaktır.

17 2 BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMA KAVRAMI, GELİŞİM SÜRECİ VE PAZARLAMA KARMASI 1.1. PAZARLAMA KAVRAMI I. Dünya Savaşı sonrası hızla sanayileşen ülkelerde kitle üretimi ve kitle tüketimi dengesini sağlamak önemli bir konu olarak ortaya çıkınca, dağıtım ve satış konularına ağırlık verilmesiyle birlikte pazarlama, ürünlerin, üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler olarak tanımlanmıştır (Cemalcılar vd., 2000:4). Bir diğer tanıma göre pazarlama, kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde değişimi sağlamak üzere; ihtiyaçları tatmin eden ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılması, fiyatlandırılması, satış çabası, dağıtımı ve tutundurulması sürecidir (Mucuk, 1998: 5; Cemalcılar, 2000: 5). Bu tanımda öne çıkan noktalar şu şekilde sıralanabilir: Pazarlama örgütün amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik diğer işletme işlevleri ile uyumlu olması gereken bir sistemdir. Pazarlama, insanların ihtiyaçlarının ve isteklerinin doyurulmasına yöneliktir. Pazarlama, değişimi kolaylaştırır ve gerçekleştirir. Pazarlama, insanlar ve örgütler tarafından gerçekleştirilen çeşitli eylemlerden oluşur. Pazarlamaya ürünler, hizmetler ve düşünceler konu olurlar. Pazarlama eylemleri, planlanmalı ve denetlenmelidir. Pazarlama, kar amaçlı işletme ve örgütler dışında okullar, hastaneler, vakıflar, siyasi partiler ve spor klüpleri gibi kar amaçlı olmayan sosyal örgütleri de kapsar niteliktedir (www.maximumbilgi.com/default.asp?sx=dosyaara&nx=pazarlama&px2, 2006).

18 PAZARLAMANIN ÖNEMİ Tüketimin sürekli teşvik edildiği, tüketicilerin ise kral olduğu günümüzde üreticiler duruma ayak uydurabilmek için her geçen gün müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek ve onlara hitab edebilmek zorunda kalmışlardır. Bu bağlamda üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağı işlevini ifade ederken; pazarlama ise hangi ürünlerin, bir diğer ifadeyle neyin, ne zaman, hangi miktarlarda üretilmesi gerektiğini belirleyen ve bunların ihtiyaç duyulan kesimlere nasıl ulaştırılacağını üstlenen bir işletme fonksiyonudur. Dolayısıyla üretim, girdileri çıktılara dönüştürerek şekilsel fayda yaratırken; pazarlama ise, zaman yer ve mülkiyet faydası yaratan bir işlev olarak değerlendirilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere pazarlama olgusunun kapsamına mal ya da hizmetlerin tüketici ya da kullanıcının ihtiyaç duyacağı zamana kadar korunması ya da depolanması (zaman faydası), mal ve hizmetlerin fazla üretildiği yerlerden diğer bölgelere ulaştırılması ve taşınması (yer faydası), mal ve hizmetlerin üreticilerden ihtiyaca olanlara aktarılması (mülkiyet faydası) gibi faaliyetler girmektedir. Bugün pazarlamanın sadece kar amacı güden kuruluşlara özgü olmadığı; dernekler, örgütler, politikacı ve sanatçı gibi kişiler bakımından da söz konusu olabileceği kabul edilmektedir. Ayrıca pazarlamanın sadece mal ve hizmet değişimiyle ilgili olmadığı, bir fikrin ya da sosyal içerikli etkinliklerin de pazarlamaya konu olabileceği düşünülmektedir. Örneğin, aile planlaması, okuma yazma seferberliği ya da sigaraya karşı geliştirilen kampanyalar pazarlama kapsamına girmektedir PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ GELİŞMELER Bilindiği üzere dünyamız ekonomik gelişmelerin değişik aşamalarından geçerek bugünlere gelmiştir. Endüstri devrimiyle birlikte 1850 lerde başlayan pazarlama düşüncesi ve anlayışındaki gelişmeler, pazarlamanın en fazla geliştiği ülke olan ABD deki gelişmelerle açıklanmaktadır.

19 4 Endüstrileşme sürecinde, üretim güçleri sınırlı ihtiyari gelire sahip toplumun nispeten temel ve homojen gereksinimlerini karşılayabilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Yoğun üretim teknikleri üretim maliyetlerini düşürürken, hem malların miktarına hem de çeşitlerine olan talep artmaya başlamıştır. Sermayenin artması yeni işletmelerin kurulmasını özendirirken, rekabetin de giderek artmasına neden olmuştur. Öte yandan tüketicinin ihtiyari gelirindeki artışlara paralel olarak, pazarlar bölünmeye başlamış, yeni pazarlar ortaya çıkmış ve tüketiciler daha fazla mal ve hizmet talep etmeye başlamıştır. Pazarlamanın çağdaş işletmecilikte en önemli fonksiyonlardan biri olması da uzunca süren bir gelişimin sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. İş hayatında rekabetin artması tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının belirlenerek bunların karşılanması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Nitekim bu yönde hareketi sağlamak için bir bölüm ve uygulama alanı olarak pazarlama olgusu II. Dünya Savaşının ardından işletme içerisinde kendini kabul ettirmiştir. Bu bağlamda bir bütün olarak ele alındığında pazarlamanın gelişmesine etki eden faktörler şu şekilde sıralanabilir (http://www.maximumbilgi.com/default.asp?sx=dos yaara&nx=pazarlama&px=2, 2006): Üretimin artması Teknolojinin gelişmesi Nüfusun artması Eğitim ve bilgi düzeyinin artması Kişi başına düşen gelirin artması Ulusal ve uluslar arası pazarların sürekli artması Sosyal, kültürel ve politik koşulların gelişmesi. Günümüzde pazarlama kavramı ya da pazarlama anlayışı denilen düşünce bir işletmecilik ve yönetim biçimidir. İşletmenin tüm faaliyetleri bu düşünceden etkilenir.

20 5 Bu anlayış da belli aşamalardan geçerek günümüzdeki boyutuna ulaşmıştır. Bugün pazarlama bu gelişmelerin son aşamasındadır. Pazarlamanın geçirmiş olduğu evrim incelendiğinde pazarlama anlayışının gelişimi beş aşamada gerçekleşmiştir. Ancak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bu evrimin değişik aşamalarında oldukları, hatta bazen aynı ülkede farklı sektörlerdeki işletmelerin farklı pazarlama anlayışlarını benimsedikleri görülmektedir. Gerçekte pazarlama değil de pazarlama yönetim felsefesindeki değişmeleri açıklayan bu evrimsel gelişmenin aşamaları pazarlama ilkelerini ilgilendirdiği ölçüde şöyle sıralanıp özetlenebilir (Tek, 1991: 7): (1) Üretim Yönlü Aşamalar Üretim anlayışı aşaması Ürün anlayışı aşaması Satış anlayışı aşaması (2) Pazarlama Yönlü Aşamalar Modern pazarlama veya pazarlama anlayışı aşaması Sosyal ya da Toplumsal pazarlama anlayışı aşaması Üretim Anlayışı Aşaması 1900 lü yılların başındaki bu evrede üretim ve arz yetersiz olduğundan, ürettiğini satabilme sorunu geri planda kalıyordu (Tek, 1991: 7). Bu sorunların aşılması için üretim metotlarının geliştirilmesine, toplu üretimin artırılıp, giderlerin düşürülmesine, dağıtım ve zaman detaylarına ağırlık verilmiştir. Talep arzdan daha fazla ise tüketiciler genelde bir ürünün elde edebildikleri herhangi bir çeşitini almaya hazırdırlar. Bu uygulama özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan pazarlarda görülür. Bu şartlarda işletmeler tüm çabalarını daha fazla üretim yapmaya yöneltirler. Yöneticilere göre; tüketiciler bulabildikleri ve uygun fiyatlı olan ürünleri almak isterler. Bunun için de üretim ve dağıtım etkinliğini geliştirmenin yeterli olacağı inancı içindedirler. Bu

21 6 anlayışta pazarlama fonksiyonu örgüt içinde çok dağınık olarak yer almaktadır. Üretim/finansman ağırlıklıdır (Tek, 1999: 7) Ürün Anlayışı Aşaması Bu aşamada hakim görüş, tüketicilerin sunulan ürünler içinde en iyi, kaliteli ve en gelişmiş özelliklere sahip olanları satın alacakları yönündedir. Bu görüşe istinaden işletmeler kendilerini ürün kalitesini ve çeşitliliğini arttırmaya odaklamışlardır (Başok Yurdakul, 2006:43). Bu konuda en iyi örnek olarak pazarlama literatüründe klasikleşmiş bir örnek olan daha iyi fare kapanı yaparsanız, dünya ayağınıza kadar gelir görüşü gösterilebilir Oysa kendi bakış açılarında düşündükleri en iyi mal tüketici açısından yeterli olmayabilir. Ayrıca ürün anlayışı benimsendiğinde ürünlerde pazar eğilimlerindeki değişmelere bağlı olarak değişiklik yapılmaz (Tek, 1991: 9). Kısaca bu anlayışta üreticiler biz sizin için en iyisinin ne olduğunu sizden daha iyi biliriz şeklinde düşünmektedirler Satış Anlayışı Aşaması 2. Dünya Savaşı beraberinde ekonomik buhranla gelince, tüketiciler alım-satım önceliklerini hayatlarını idame ettirmede en öncelikli konulara vermiştir. Böylece hayatta kalmak, hayatta kalabilmek için de kısa sürede para kazanmak, kar elde etmek zorunda kalan işletmeler, bulundukları dönemde önemli olanın üretmekten ziyade, ürettiğini satabilmek olduğunu anlamışlardır. Bu farkındalık onları nasıl satarım arayışına sokmuş, sonucunda da yoğun bir şekilde reklam tanıtım faaliyetleri yürütülmüştür (Kaşıkçı, 2002: 21). Bu dönemde kar elde etmek için tüketicilerin yoğun iletişim teknikleriyle ikna edilmesi gerektiği, tüketicilerin kendi hallerine bırakıldığında satın alma davranışı göstermeyecekleri görüşleri hakimdir. Bu anlayışta tüketicilerin ihtiyaçlarının doyurulmasına önem verilmez (Mucuk, 1997:7).

22 7 Tablo 1.1. Satış Anlayışı ODAK NOKTASI ARAÇLAR AMAÇ (SONUÇ) ÜRÜNLER SATIŞ VE TUTUNDURMA (REKLAM vb) SATIŞ HACMİNİ ARTTIRARAK KAR ELDE ETME Kaynak: Ömer Baybars Tek, Pazarlama İlkeleri ve Uygulamaları, Memleket Yayınları, 199, s Pazarlama Anlayışı Aşaması Bu anlayışın dayanağı tüketici ihtiyaçlarıdır. Üreticiler satış çabalarıyla ellerindeki malı satmayı başarabilseler bile tüketicinin kalbini kazanamadıklarını anlayınca tüketici ihtiyaç ve isteklerini dikkate almanın önemini kavramışlardır (Yükselen, 2006: 10) yılları arasındaki dönemi kapsayan bu anlayışın başlıca unsurları; işletmelerin hedef seçtikleri pazarların ihtiyaç ve isteklerini belirleyerek buna uygun ürünler üretmesi, pazara sunması; tüketici yönlü bir iletişim kurması; rakiplerini geride bırakacak düzeyde müşteri tatmini sunabilmesidir (Tek, 1990: 13) Toplumsal Pazarlama Anlayışı Aşaması İşletmelerin 1970 li yıllardan itibaren benimsediği ve uyguladığı modern pazarlama anlayışı, beraberinde birtakım sorunları ve eleştirileri de getirmiştir. İşletmelerin üretirken, satarken takındığı tüketici yönlülük tavrına rağmen, çevre kirliliği, kaynakların tükenişi, enflasyon, nüfus artışı, ve en nihayetinde tüketici hoşnutsuzluğu artmaya devam etmiştir. Gittikçe artan bu sorunlar, toplumsal sorumluluk kavramını gündeme getirmiş, bu doğrultuda pazarlama nın da bir takım görevler üstlenmesi gerektiği şeklinde görüşler ortaya çıkmıştır (Yükselen, 2006: 11). Toplumsal pazarlama anlayışı, toplumun yalnızca bir kesimini oluşturan hedef müşterilerin belirli özel isteklerinden ziyade toplumun genelinin ortak istek ve ihtiyaçlarına uzun vadede cevap vermeye çalışır (Tek, 1991: 17) Zira belirli bir kitlenin kısa vadede tatmin olması (tütün, alkol gibi zararlı ürünleri üreten firmaların ticari faaliyetleri gibi) her zaman toplum menfaatine olmayabilir.

23 8 Kısaca; hedef pazarın gereksinimlerini, isteklerini, çıkarlarını belirleyerek, uzun dönemde toplum çıkarlarını ve refahını artıracak şekilde işletme amaçlarının gerçekleştirilmeye çalışıldığı dönem; toplumsal pazarlama anlayışı dönemidir PAZARLAMA KARMASI Günümüzde genel kabul görmüş bulunan dörtlü ayırımda pazarlama karması mamul, fiyat, tutundurma ve dağıtım olmak üzere dört bileşenden oluşmaktadır. Bu dört bileşen grubu, kelimelerin İngilizce deki ilk harflerinden dolayı (sırasıyla, product, price, place ve promotion) kısaca pazarlamanın 4 P si olarak anılır (Aktaran: Mucuk, 2001:24) Mamul Mamuller, tüketicilerin arzu ve gereksinimlerini gidermeye yarayan, işlevi yarar sağlamak olan mallar ve hizmetlerdir. Somut olarak elle tutulamasa da hizmetler de mamuldür. Kitap bir mamuldür ve bilgi edinilmesini sağlar. Adalar turu da bir turizm mamulüdür. Bu turdan edinilen fayda soyut bir hizmet niteliğindedir. Mamul karması fazla olan işletmeler şu avantajlara sahiptir (Kaşıkçı, 2002: 31) : İşletmenin gücüne inanmış tüketiciler, gereksinimlerini giderirken tercihlerini işletmenin mamul karmasında olan ürünlerden yana yaparlar. Bu durum firmaya rekabet ortamında artı değer katar. İşletmeler piyasaya yeni bir ürün çıkarttıkları zaman satış noktasına o ürünlerini rahatlıkla sokabilmekte hatta tüketiciye yönelik iletişimi kurmuşsa, satış noktası tarafından talep görebilmedktedir. Mamul karması ve imajı zayıf olan bir işletmes ise yeni çıkardığı bir ürünü satış noktasına sokamayabilmekte ya da büyük tavizler vermek zorunda kalabilmektedir. İşletmeler mamul karmasına yeni bir ürün ekleyecekleri zaman, tek yapmaları gereken bu ürüne yeni bir marka adı mı yoksa varolan markalardan birinin adını mı vereceklerine karar vermektir.

24 9 İşletmenin mamulle ilgili temel görevi, pazara uygun mal veya hizmeti planlamak ve geliştirmektir. Mevcut mamullerin revizyonu, Ar-Ge çalışmaları, üretilecek malın kalitesi, çeşitleri, stil, marka, ambalaj, garanti konularıyla, ek hizmetler sağlanması gibi kararların doğru olarak alınması pazarlama yönetimi için hayati öneme sahiptir (Mucuk, 1998: 31) Fiyat İşletmelerin karlılık amaçlarını yerine getirerek, hayatını idame ettirebilmesi için herşeyden önce ürettiği mal ve hizme bir fiyat belirlemesi gerekmektedir. Fiyatın belirlenmesi esasında o malla ilgili hedeflerin (hedef kitlesi, karlılık oranı, kullanılacak iletişim bütçesi vb) de belirlenmesidir. İşletmeler fiyatları şu amaçlar doğrultusunda belirler (Kaşıkçı, 2002:45). Kârlılık Hedefi: İşletmenin temel varoluş amacı kâr etmektir. Satış Hacmi Hedefi: Bazı işletmeler fiyatlandırma yaparken, ürün başına yüksek kar belirlemek yerine ürün başına az kar koyup, çok ürün satarak sürümden kazanmayı tercih ederler. Uzun vadede satış hacminin artışıyla kar birlikte gelir. İmaj Yaratma Hedefi: İşletmeler bazen piyasaya yeni sunulan ürünlere yüksek fiyatlar vererek o ürünün kaliteli, herkes tarafından ulaşılamayan bir ürün olarak algılanmasını isterler. Tüketicilerin o ürünü alma isteği, dürtüsü ürünün imajına katkıda bulunur. Pazarlama yöneticisi, sunacağı mal veya hizmet için uygun fiyat düzeyini belirlemeli, indirimler, krediler, ödeme şartları ve fiyat değişiklikleri konularında işletme karlılığı ve imajı için optimal politikaları ve stratejileri kararlaştırmalıdır Yer (Kanal). Yer diğer bir deyişle dağıtım kanalı kavramında bahsedilen, ürünün üretildikten sonra tüketiciye doğru hareketinde izlediği yoldur. Bu yol izlenirken iki şey gerçekleşir: Malların sahipliklerinin değişmesi ve malların fiziksel olarak akışı. Örneğin bir tüketici kozmetik mağazasından bir cilt bakım kremini satın aldığında, kremin sahipliği

25 10 satıcıdan tüketiciye geçer ve krem tüketicinin evine taşınır. Cilt bakım eğitimi alan bir tüketicinin durumunda ise hizmetin, bilginin pazarlanmasında malın fiziksel hareketi söz konusu değildir ancak bilginin tüketiciye ulaştırılması söz konusudur. Bu örnekler ışığında yer/ dağıtım kanalı kavramının fiziksel bir yol ya da kanal olmadığını söyleyebiliriz. Ürünler bir yol izleyerek çeşitli örgütlerden geçip tüketiciye ulaşırlar (Cemalcılar, 1996:127). İşletme Pazarın gereksinimleri doğrultusunda bir ürün ürettikten sonra, Pazarlama yöneticisinin ürünün hangi kanallarla tüketiciye ulaştırılmasının doğru olacağına karar vermesi gerekir. Örneğin son derece lüx bir çikolata üreten bir firma dağıtım kanalı olarak mahalle bakkallarını tercih etmesi durumunda hedef kitlesine ulaşmada yüksek oranda başarısızlık yaşayacaktır (Kaşıkçı, 2002: 46) Tutundurma (Promosyon). İngilizce promotion kelimesinden gelen promosyon/tutundurma kavramını Kotler tüketicileri ikna edici yöndeki iletişimi sağlayan tüm pazarlama araçları olarak tanımlamıştır (Odabaşı ve Oyman, 2002: 82). Tutundurmanın diğer bir kullanımıyla Pazarlama İletişiminin günümüzde öneminin artmasında rol oynayan faktörleri Mucuk şu şekilde sıralamaktadır (Aktaran: Mucuk, 2001: 169): Üreticilerle tüketiciler arasındaki fiziksel mesafenin artması, Tüketici sayısının artması, Pazarların büyümesi, Rekabetin artması, Aracı kuruluşların artması ve dağıtım kanallarının genişlemesi, Tüketicilerin arzu ve ihtiyaçlarının değişmesi; tüketicinin farklılık, üstün kalite ve nitelikler araması. Tutundurma karması unsurları; satış promosyonu, kişisel satış, reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarıdır. (Kaşıkçı, 2002:50).

26 Satış Özendirme (Satış Tutundurma). Satış tutundurma, diğer tutundurma çabalarını desteklemek için veya onların yerine kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç almayı hedefleyen faaliyetlerdir. Son tüketiciye yönelik satış tutundurma faaliyetlerinin amacı, onları satış noktalarına çekmek iken; aracılara ve satış gücüne yönelik faaliyetlerin amacı performanslarını yükseltmektir (Yükselen, 2006:395) Kişisel Satış Pazarlama iletişimi çalışmaları içinde kişisel iletişim modeline ve özelliklerine dayanması, ayrıca pahalı bir uygulama olması yönüyle diğerlerinden ayrılır (Odabaşı ve Oyman, 2002:167). Tutundurma çabası olarak anılmaya başlaması reklam ve halkla ilişkilerden daha öncesine uzanır. Satıcıların, ürünü aracısız olarak sattıkları bir yöntemdir (Kaşıkçı, 2002: 65). Şu durumlarda kişisel satış yöntemini kullanmanın görece etkili olduğu gözlemlenmektedir (Aktaran: Odabaşı ve Oyman, 2002: 170): Satın alma miktarı / tutarı diğer satış yönetmlerine göre nisbeten fazla olduğunda, Ürünle ilgili demostrasyon yapılması gerektiğinde, Ürün sabit olmayan frekanslarla satın alındığında, Hedef müşteriler, ürünün eski modellerine sahip olup, ayrıcalık istediklerinde Halkla İlişkiler Tutundurma yani promosyon çalışmalarından üçüncüsü halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkilerde geçen halk kavramının, belirtilmiş çevreler ya da hedef çevrelerle/kitlelerle ilişkiler olarak düşünülmesi gerekmektedir (Asna, 1997:214). Buradan yola çıkarak Rex F. Harlow halkla ilişkileri şöyle tanımlamaktadır (Seçim ve Coşkun, 1996:5):

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMANIN KONUSU, KAPSAMI, GELİŞİMİ VE MODERN PAZARLAMA YÖNETİMİ... 1 1.1. PAZARLAMANIN KONUSU VE KAPSAMI... 3 1.2. PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMA ANLAYIŞI... 7 1.2.1. Üretim Anlayışı

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii İÇİNDEKİLER Önsöz...iii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK PAZARLAMA 1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Pazarlamanın Özellikleri... 3 1.3. Pazarlamanın Temel Kavramları... 3 1.4. Pazarlamanın Diğer

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MARKA VE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

PAZARLAMA YAKUP BAROUH M.A.

PAZARLAMA YAKUP BAROUH M.A. PAZARLAMA PAZARLAMA Pazarlama, ürünlerin üreticilerden tüketicilere doğru akışını sağlayan işletme faaliyetleridir. PAZARLAMA 1960-1970 li yıllarda pazarlamada ortaya çıkan yeni gelişmeler daha önceki

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

Marka İletişimi ve Pazarlama

Marka İletişimi ve Pazarlama Marka İletişimi ve Pazarlama F. Meriç Dirik Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş. meric.dirik@mikrobilgi.com.tr Marka: Ürünün ruhu Marka İletişimi: Ürünün hayatı Pazarlama: Ürünün sosyal hayatı Reklam: Ruhunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı

DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU. Öğr.Gör.Şule KIYCI

DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU. Öğr.Gör.Şule KIYCI DYR222 PAZARLAMA DERS SUNUMU Öğr.Gör.Şule KIYCI 1 BİRİNCİ HAFTA 2 TEMEL PAZARLAMA PAZARLAMA NE DEĞİLDİR? PAZARLAMA NEREDE BAŞLAR? PAZARLAMA NEREDE BİTER? SATIŞ VARKEN PAZARLAMAYA GEREK VAR MI? PAZARLAMADA

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Duygu Fırat Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Bu çalışma Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PAZAR İÇİN YENİ MAMUL GELİŞTİRME ve PAZARLAMA KARMASININ OPTİMUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Endüstri Müh. Mustafa ÇORUH Ana Bilim Dalı Programı

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama

Pazarlama Giriş. Altunışık, Özdemir, Torlak - Modern Pazarlama Pazarlama Giriş Tipik sorular Aspirin satabilmek için ne gerekir? Renault Clio mu yoksa Mercedes Benz 200 mü daha kolay satılır? Bir fincan Nescafe yi 12 YTL ye nasıl satarsınız? Bayanlar mı yoksa erkekler

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİ Pazarlamanı n özellikleri: Değiş imi kolaylaş rması nsan ihtiyaçları n doyurulması na yönelik olması

PAZARLAMA YÖNETİ Pazarlamanı n özellikleri: Değiş imi kolaylaş rması nsan ihtiyaçları n doyurulması na yönelik olması PAZARLAMA YÖNETİMİ Pazarlamanın özellikleri: Değişimi kolaylaştırması. İnsan ihtiyaçlarının doyurulmasına yönelik olması. Değişken çevre koşullarında yapılması. İnsanlar ve örgütler tarafından yapılması.

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır?

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamaya Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Alvin Toffler in endüstrinin gelişmesi yaklaşımı Pazarlama nedir? Kullanımı neden önemlidir? Pazarlama olanaklarının kullanımı, eğitim ve geliştirme

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Hayatın Estetiği Tasarım Rakiplerinizle Aranız Sadece Farklılığınızla Açılsın İçerik Farklılık Gereksinimi Tasarımla Farklılık Yaratmak Farklı Tasarımların

Detaylı

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve muhtemel tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004

8. Araştırmacılar Zirvesi, 9-10 Kasım 2004 , Biz araştırmacılar müşterilerimizin pazarlama, satış çabalarına destek olmak için varız... Tüketiciye odaklanma : Davranışlarının ardındaki nedenleri anlamak Onlara doğru mesajları iletmek Onları etkilemek

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN Pazarlama İletişimi Yönetimi Yavuz Odabaşı, Mine Oyman MediaCat Kitapları Coca Cola'nın efsanevi pazarlama müdürü Sergio Zyman der ki; "Pazarlamanın

Detaylı

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm XI. Bölüm BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ Akdeniz University, Pazarlama Bölümü 17.10.2016 1 BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI 17.10.2016 Pazarlama Bölümü 2 Büyüyen pazarlar yeni rakiplerin piyasaya

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Hizmet Pazarlaması. Umut Al BBY 465, 4 Kasım 2014

Hizmet Pazarlaması. Umut Al BBY 465, 4 Kasım 2014 Hizmet Pazarlaması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Hizmet Pazarlaması - Giriş Alvin Toffler Üçüncü dalga 1980 li yıllar Arz talep dengesindeki bozulma Yıkıcı rekabet 1990 lı yıllar yeniden yapılandırma

Detaylı

Hizmet Kavramı. İçindekiler. Sayfa. Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar...

Hizmet Kavramı. İçindekiler. Sayfa. Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar... v İçindekiler Sayfa Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar...xvi Hizmet Kavramı GİRİŞ... 1 HİZMETİN TANIMI... 1 HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 2 HİZMETLERİN

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak.

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak. V İ L L A V. I. P P R O J E VILLA V.I.P GAYRİMENKUL lüks gayrimenkul sektöründeki 10 yıllık tecrübesine dayanarak, toplu konut projelerinde de bir marka olabilmek adına VILLA V.I.P PROJE yi yaratmıştır.

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

Ürün Fiyatlandırılması

Ürün Fiyatlandırılması Ürün Fiyatlandırılması Ürünümüzün üretilmesi ve paketlenmesi kararı verilirken karşımıza çıkacak satış fiyatı için: Sabit masraflar, form masrafları, değişken masraflar, giderler, kâr göz önünde bulundurulur.

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1 ix İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii 1. Bölüm: Giriş... 1 1.1 Hizmet Kavramı... 4 1.2 Hizmet Pazarlaması... 5 1.3 Hizmetler ile Mallar Arasındaki Farklılıklar... 7 1.3.1 Soyutluk...

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar

İŞLETMELERİN AMAÇLARI. İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge 24.03.2014. Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar İŞLETMELERİN AMAÇLARI Genel nitelikli kuruluş ve faaliyet amaçları Özel nitelikli amaçlar Yrd.Doç.Dr. Gaye Açıkdilli Yrd.Doç.Dr. Erdem Kırkbeşoğlu İşletmenin Genel Amaçları Arası Denge Kar ın İşlevleri

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 27 Ekim 2015 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

FİYATLANDIRMA İLKELERİ

FİYATLANDIRMA İLKELERİ FİYATLANDIRMA İLKELERİ Fiyat, bir mala ya da hizmete belli bir zaman aralığında, alıcının ödemeyi, satıcının da almayı kabul ettiği bedeldir. O halde fiyatı belirleyen unsurlar: dır. Ürün, Alıcı, Satıcı,

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014

Pazarlama Karması. Umut Al. umutal@hacettepe.edu.tr - 1. BBY 465, 28 Ekim 2014 Pazarlama Karması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama Karması (Marketing Mix) Tanım Kurumun hedef pazarına ve belli amaçlarına ulaşmasını destekleyecek olan unsurların planlanmış bir bütünü Pazarlama

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Nil Şenver ELA Sunumu

HOŞGELDİNİZ. Nil Şenver ELA Sunumu HOŞGELDİNİZ ETİK LİDER AKADEMİSİ ELA Nil Şenver ELA Sunumu Beklen

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJİ FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ

TURKCELL TEKNOLOJİ FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TURKCELL TEKNOLOJİ FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ TURKCELL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN

Detaylı