İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU Pazarlamanın Konusu Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi Pazarlamanın Temel Kavramları Gereksinim ve İstek Talep Ürün Değişim Pazarlama Anlayışının Gelişimi Üretime Yönelik Pazarlama Anlayışı Ürüne Yönelik Pazarlama Anlayışı Satışa Yönelik Pazarlama Anlayışı Rekabete Yönelik Pazarlama Anlayışı Çağdaş (Müşteri Odaklı) Pazarlama Anlayışı Toplumsal (Sosyal) Pazarlama Anlayışı Pazarlama Yönetimi Fonksiyonları (Pazarlama Karması) Ürün Fiyat Dağıtım Tutundurma Pazarlamanın Çevresel Faktörleri Demografik Faktörler Ekonomik Faktörler Toplumsal ve Kültürel Faktörler Yasal ve Politik Faktörler Teknolojik Faktörler Rekabete İlişkin Faktörler...27 KAYNAKÇA...28 ix

2 Bölüm 2 PAZARLAMA PLANLAMA SÜRECİ Pazarlama Planlaması Pazarlama Planlaması Türleri Pazarlama Stratejisi ve Pazarlama Planlamasının Aşamaları Pazarlama Planlarının Çeşitleri Pazarlama Örgütleşmesinin Düzeyine Göre Pazarlama Planı Zaman Boyutuna Göre Pazarlama Planları Önemine Göre Pazarlama Planları Pazarlama Planlaması Süreci ve Pazarlama Planının Bölümleri Stratejik Pazarlama Planlaması Yıllık Pazarlama Planları Pazarlama Planlaması Süreci Durum Analizi İşletme ve Pazarlama Amaçlarının Belirlenmesi Strateji Alternatifleri ve Uygun Strateji Seçimi Pazar Bölümlerinin Analizi Pazarlama Karmasının Programlanması Mamul Programı Fiyat Programı Dağıtım Programı Tutundurma Programı Programların Koordinasyonu ve Bütünleştirme Uygulama Denetim Pazarlama Planlamasında Kullanılan Araçlar...55 KAYNAKÇA...60 Bölüm 3 PAZARLAMADA KARAR DESTEK SİSTEMLERİ PAZARLAMADA KARAR ALMA Karar Almanın Özellikleri Karar Almada Gerekli Olan Ögeler Pazarlamada Karar Alma Süreci Örgütsel Strateji ve Karar Alma Farklı strateji kavramları Amaçlanan ve gerçekleşen stratejiler Örgütsel stratejinin temel varsayımları Karar Süreci Aşamaları Karar Modelleri Belirlilik Ortamında Karar Alma Belirsizlik Ortamında Karar Alma Kötümser Karar Modeli İyimserlik Modeli Laplace Modeli Hurwicz Karar Modeli Savage Fırsat Kaybı Modeli...66 x

3 3.2.8 Risk Ortamında Karar Alma Pazarlama Araştırması Pazarlama Bilgi Sistemlerinin Kurulması ve Organizasyonu Tanım ve Kavramsal Çerçeve Pazarlama Bilgi Sisteminin Amaçları PBS Çeşitleri ve Koşulları Pazarlama Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi ve Organizasyonu Pazarlama Bilgi Sistemleri İle İlgili Departmanlar ve Kişiler Organizasyon ve PBS Sistemi Olan Şirketlerin Konumu Pazarlama Bilgi Sisteminin Alt Sektörleri Alt Sektörlerde Kullanılan Analizler Verilerin Saklanması Pazarlama Araştırma Süreci Problemin Teşhis ve Tanımlanması Veri Kaynaklarının Belirlenmesi Verilerin Toplanmasında Kullanılacak Yöntemlerin Seçimi Soru Türleri Gözlem Yöntemi Deney Yöntemi Projeksiyon Yöntemi Ölçekleme Yöntemi Veri Toplarken Ortaya Çıkabilecek Cevap Hataları Verilerin Cetvellenmesi, Analizi ve Yorumu Verilerin Cetvellenmesi Verilerin Sınıflandırılması Verilerin Analizi Yorum Araştırma Raporunun Hazırlanması Pazarlama Araştırmasının Özel Türleri Tüketici Araştırması Mamul Araştırması Dağıtım Kanalı ve Dağıtım Giderleri Araştırması Reklam Araştırması Satış Araştırması Fiyatlama Araştırması Güdü Araştırması Ambalajlama Araştırması Dış Pazar Araştırması...99 KAYNAKÇA Bölüm 4 NİHAİ (SON) TÜKETİCİLERE PAZARLAMA Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı Tüketici Değerleri ve Güdülenmesi Tüketiciyi Güdüleme Gücü ve Yönü Tüketici İhtiyaçlarının Sınıflandırılması xi

4 4.5 Tüketici İhtiyaçlarının Sınıflandırılması Tüketici Değerleri Tüketici Kişilik ve Yaşam Tarzları Tüketici Psikografik Özellikleri Tüketici Tutumları Tüketici Satın Alma Kararları Tüketicinin Satın Alma Kararı Vermesi Aşamaları Tüketici Referans Grupları ve Fikir Liderleri Hane Halkı Karar Verme Süreci KAYNAKÇA Bölüm 5 ENDÜSTRİYEL TÜKETİCİLERE PAZARLAMA Endüstriyel Pazarlama ve Pazarın Nitelikleri Müşteri Kimdir Endüstriyel (Örgütsel) Pazar Türleri Üreticiler (Endüstriyel) Pazarı İşletmeler Pazarı Aracılar Pazarı Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar Pazarı Devlet Pazarı İşletmelerde Satın Alma Merkezi (Buying Center) Endüstriyel (Örgütsel) Müşteri Davranışları ve Modelleri Webster-Wind Modeli (Genel Yaklaşım) Sheth Modeli Alıcı Davranışlarını Etkileyen Faktörler İç Faktörler İşletme Dışı Faktörler Kişisel Faktörler Endüstriyel (Örgütsel) Satın Alma Süreci Endüstriyel (Örgütsel) Satın Alma Durumları Doğrudan Yeniden Satın Alma Değiştirilmiş Yeniden Satın Alma İlk Defa Satın Alma KAYNAKÇA Bölüm 6 PAZAR BÖLÜMLEME Pazar Analizi, Talep Tahmini, Pazar Bölümleme, Hedef Pazar Seçimi Pazarlamada Talep Ölçümü ve Tahmini Pazar Bölümleme Pazarlama Bölümleme Stratejileri KAYNAKÇA xii

5 Bölüm 7 PAZARLAMADA ÜRÜN KAVRAMI Ürünle İlgili Çeşitli Kavramlar Pazarlamada Ürünlerin Sınıflandırılması Somutluk ve Dayanıklılık Derecesi Yönünden Ürünlerin Sınıflandırılması Kullanıcıların Çeşitleri Yönünden Ürünlerin Sınıflandırılması Endüstriyel Ürünler (Örgütsel Ürünler) ve Çeşitleri Yeni Ürün Kavramı ve Yeni Ürün Geliştirme Stratejileri Yönetim Açısından Yeni Ürün Kavramı Ürün Türlerinin Geliştirilmesiyle Elde Olunmuş Ürünler: Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin Aşamaları Ürünlerle İlgili Çeşitli Stratejik Kararlar Markalama Kararları Markanın İşlevleri Markalamanın Yararları Marka Adının Seçimine İlişkin Kurallar Marka Çeşitleri Ambalajlama Kararları Ambalajlamanın İşlevleri Etiketleme Kararları Ürün Güvencesi (Garanti) Stratejisi Servis Stratejisi Ürünlerin Yaşam Süreci Stratejileri Hizmet Kavramı ve Pazarlama Stratejileri Hizmetlerin Ortak Özellikleri Hizmetlerin Özdeşleştirilme Stratejileri Standartlaştırma Stratejisi Kişiselleştirme Stratejisi Hizmet Çeşitleri Amaçlar Açısından Hizmet Çeşitleri Kişi Ya da Donanıma Dayanma Açısından Hizmet Çeşitleri Kullanıcılar Açısından Hizmet Çeşitleri Gerektirdiği Beceri Açısından Hizmet Çeşitleri Müşteriyle Bağlantı Açısından Hizmet Çeşitleri Bölüm 8 PAZARLAMADA FİYATLAMA Fiyat ve Fiyatlama Kararları Fiyatın Anlamı Pazarlama Karmasında Fiyatın Yeri ve Önemi Fiyat ve Ürün Bileşeni Fiyat ve Tutundurma Bileşeni Fiyat ve Dağıtım Bileşeni Fiyat Kararlarında Göz Önünde Tutulması Gerekenler Fiyatlandırma Amaçları xiii

6 8.4 Maliyetlerin Fiyatlandırmaya Etkileri Maliyetlerin Bölümlendirilmesi Toplam Maliyet Ortalama Maliyet ve Marjinal Maliyetlerin Oluşumu Talebin Fiyatlandırmaya Etkileri Talep Esnekliklerinin Fiyatlandırmadaki Etkisi Rekabetin Fiyatlandırmaya Etkileri Tam Rekabet Pazarında Fiyatlandırma Tekel Pazarında Fiyatlandırma Oligopol Pazarlarında Fiyatlandırma Tekelci Rekabet Pazarında Fiyatlandırma Devletin Fiyatlandırmaya Etkileri Maliyete Dayalı Fiyatlandırma Fiyatlandırmada Maliyet-Artı Sistemi Yalınlaştırılmış Biçim Ortalama Maliyet Giderlerine Dayanan Şekil Maliyet Artı Sisteminin Toptancılar ve Perakendeciler Yönünden Uygulanması Başa baş Analiziyle Fiyatlama Sistemi Belirli Bir Kâr Hedefine Dayanan Fiyatlama Sistemi Marjinal Maliyetlere Dayanan Fiyatlama Sistemi Değişken Maliyetlere Dayanan Fiyatlama Sistemi Rekabete Dayalı Fiyatlandırma Talebe Dayalı Fiyatlandırma İşletmelerin Fiyatlandırma Politikaları Pazarın Kaymağını Alma Stratejisi Pazarı Ele Geçirme ve Pazar Payını Arttırma Stratejisi Tek Fiyat ve Pazarlıklı Fiyat Önceden Belirlenmiş ve Önerilmiş Fiyat Güvenceli Fiyat Psikolojik Fiyat KAYNAKÇA Bölüm 9 PAZARLAMA KANALLARI VE FİZİKSEL DAĞITIM Pazarlama Kanallarının Tanımı ve Önemi Pazarlama Kanalında Aracılar ve Önemi Aracı Türleri Pazarlama Kanallarında Meydana Gelen Akışlar (Kanallar) Pazarlama Kanalı Çeşitleri Geriye Dönük Pazarlama Kanalları Pazarlama Kanallarının Çevresi Pazarlama Kanalı Yapısının Belirlenmesi Kanal Yapısını Etkileyen Değişkenlerin Değerlendirilmesi Pazarlama Kanallarında Çatışma ve Güç Pazarlama Kanallarında Örgütsel Yapı xiv

7 9.8 Dağıtım Kanallarında Dikey Bütünleşme Pazarlamada Fiziksel Dağıtım KAYNAKÇA Bölüm 10 PERKAKENDECİLİK Perakendecilik ve Perakendeci Kurumların İşlevleri Perakendeci Kurumların Pazarlama Kanalındaki Yeri Perakendeci Kurumların Sınıflandırılması Zincir Mağazalar İmalatçının Kendi Satış Mağazası Franchise Sistemler Genel Mağazalar (Her Türlü Tüketim Ürünü Satan Mağazalar) Bölümlü (Departmanlı) Mağazalar Özel Mağazalar Sınırlı Türde Ürün Satan Mağazalar İndirimli Mağazalar Süpermarketler Mağazasız Perakendecilik (Doğrudan Pazarlama) Müşteri Hizmetleri Mağaza Kuruluş Yeri Seçimi Mağaza İmajı Toptancılık Toptancılık Yönetimi Pazarlama Stratejisi Finansal Performans KAYNAKÇA BÖLÜM 11 TUTUNDURMA KARARLARI Tutundurma Kavramı ve Özellikleri Tutundurma Karması Araçları Reklam Satış Tutundurma Kişisel Satış Halkla İlişkiler/Duyurum Tutundurma Karması İletişim Modeli Kaynak ya da Gönderici Kodlama/Mesaj Kanal Alıcı Gürültü Tepki ya da Geri Bildirim Bütünleşik Pazarlama İletişimi Pazarlamada Tutundurma Karmasının Oluşturulması Tutundurma Faaliyetlerinin Yöneltildiği Hedef Kitle Ürün Yaşam Eğrisi xv

8 Ürün Özellikleri Satın Alma Karar Sürecindeki Aşama Kanal Stratejileri Tutundurma Bütçesinin Oluşturulması KAYNAKÇA Bölüm 12 KİŞİSEL SATIŞ VE SATIŞ YÖNETİMİ Tutundurmada Kişisel Satış Satıcılık Rolleri Kişisel Satış Faaliyetleri Satış Gücü Yönetimi Satış Gücü Yapısının, Stratejisinin ve Büyüklüğünün Belirlenmesi Satış Gücünün Büyüklüğünün Belirlenmesi Satış Gücünün Güdülenmesi ve Ücretlendirilmesi Satışçıların Tedariki ve Seçilmesi Satışçıların Eğitimi Satışçıların Performansının Değerlenmesi Kişisel Satış Süreci Aday Müşteri Bulma ve Yeterliliğine Karar Verme Ziyaret Öncesi Planlama Müşteri İle İlk Görüşme Müşteri İhtiyaçlarının Analizi Satış Sunuşu İtirazların Karşılanması Satışın Kapanması İzleme KAYNAKÇA BÖLÜM 13 REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER Reklam Reklam Yönetimi Reklam Amaçlarının Belirlenmesi Mesaj Stratejisi Mesajın Söylenme Biçimleri Medya Stratejisi Reklam Medyaları Arasında Seçim Yapılması Reklamın Etkilerinin Değerlendirilmesi Satış Tutundurma Satış Tutundurma Faaliyetlerinin Hedef Kitleleri ve Amaçları Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Araçları Aracılara Yönelik Satış Tutundurma Faaliyetleri Halkla İlişkiler KAYNAKÇA xvi

9 Bölüm 14 ULUSLARARASI PAZARLAMA Uluslararası Pazarlara Açılma Nedenleri Uluslararası Pazarlara Açılmanın Avantajları Uluslararası Pazarlamada Çevresel Faktörler Pazarlamanın Çevre Faktörü Olarak Kültür Ekonomik Çevre Faktörleri Yasal ve Politik Çevre Faktörleri Demografik Çevre Faktörleri Doğal Çevre Faktörleri Teknolojik Çevre Faktörleri Uluslararası Pazarlama Karması Kararları Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri KAYNAKÇA Bölüm 15 PAZARLAMADA YENİ GELİŞMELER UYGULAMALAR Değişim Sürecinin Genel Görünümü Değişim Sürecinde Pazarlama Pazarlamada Eski Yaklaşım Pazarlamada Yeni Yaklaşım Veri Tabanı Pazarlama Veri tabanlı Pazarlama Kullanımını Gerektiren Nedenler Veri tabanlı Pazarlamanın Genel Olarak İşleyişi Veri Tabanlı Pazarlamanın İşlevleri Veri Tabanlı Pazarlamanın Değeri İlişkisel Pazarlama İlişkisel Pazarlamayla İşlemsel Pazarlama Arasındaki Fark Bire Bir Pazarlama Bire-bir Pazarlamanın Yararları Bire -Bir Pazarlamanın Basamakları İzine Dayalı Pazarlama Deneyimsel Pazarlama Radikal Pazarlama Amaca Yönelik Pazarlama Niş Pazarlama Niş Pazarlama Niş Pazarlamanın Özellikleri Niş Pazarlama Stratejilerinin Uygulanabilmesi İçin Gerekli Koşullar Niş Pazarlamayı Uygulama Basamakları Niş Pazarlama Bölümlendirmesi Niş Pazarlamanın Süreci Niş Pazarlamanın Unsurları Niş Pazarlamanın Diğer Anlamları Niş Pazarlamanın Uygulaması xvii

10 15.11 Yeşil Pazarlama Yeşil Pazarlamanın Tanımı İşletmelerin Yeşil Pazarlamayı Seçmelerinin Nedenleri Yeşil Pazarlamanın Yarattığı fırsatlar Yeşil Pazarlama da Devlet Teşvik ve Yaptırımları İşletmeler Üzerindeki Rekabet Baskısı İşletmelere Maliyeti Yeşil Pazarlama Stratejileri Yeşil Ürün Stratejisi Yeşil Fiyat Strateji Yeşil Tutundurma Stratejisi Çevreci Reklam Stratejisi Halkla İlişkiler ve Sponsorluk Satış Geliştirme Yeşil Dağıtım Yeşil Etiket Doğrudan Pazarlama Doğrudan Pazarlamanın Temel Unsurları Doğrudan Pazarlamanın Amacı Doğrudan Pazarlamanın Yararları Doğrudan Pazarlamada Müşteri Veri Tabanının Kilit Rolü Kitlesel Pazarlama İle Doğrudan Pazarlamayla Karşılaştırılması Doğrudan Pazarlamanın Başlıca Şekilleri Doğrudan Pazarlamanın Çeşitleri Sosyal Pazarlama Sosyal Pazarlama ve Bir Örnek Sigarayı Bırakma Kampanyası Sosyal Pazarlama Ve Sosyal Reklam Sosyal Pazarlama Süreci Sosyal Pazarlama Taktikleri Sosyal Pazarlamada Programın Uygulanması ve Değerleme Sosyal Pazarlama Anlayışı Aşaması Sosyal Pazarlama Yaklaşımında Tüketicinin Korunması İşletmenin Sosyal Pazarlama da Tüketicinin Korunması ve Genel Önlemler KAYNAKÇA xviii

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Pazarlama ve Reklamcılık PROGRAM: Pazarlama T.C. PAZ-101 PAZARLAMA İLKELERİ: Pazarlama anlayışındaki gelişmeler, pazarlama yönetiminde tüketici davranışları, Pazarlama Bilgi sistemi, Pazar analizi,

Detaylı

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ İŞLETME TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE) DERS İÇERİKLERİ ISLY 500 Örgüt ve Yönetim Kuramı AKTS 7, Kredi (3+0) 3 Bu dersin amacı örgütlerin ve örgütlenme sürecinin işleyişini açıklamak ve anlamak

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri

İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri İşletme Anabilim Dalı- Doktora Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı İleri Düzeyde Araştırma Yöntemleri I ISL801 1 3 + 0 6 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI. Türü İŞL 107 Genel Muhasebe I Z 303 İŞL 108 Genel Muhasebe II Z 303

İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI. Türü İŞL 107 Genel Muhasebe I Z 303 İŞL 108 Genel Muhasebe II Z 303 Birinci Yarıyıl/First emester Kodu Adı ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKEK LİAN BİLİMEL HAZIRLIK PROGRAMI Türü TUK İkinci Yarıyıl/econd emester Kodu Adı Türü

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Ders Kodu ve Adı T-U-K AKTS TVS 101 Genel İşletme İşletmecilik temel kavramları

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim Eğitimlerimiz Bilgi Yönetimi Mühendislik BiYMED BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) & TEZLİ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

Satış, Pazarlama ve Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri

Satış, Pazarlama ve Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri Satış, Pazarlama ve Müşteri ilişkileri Yönetimi Eğitimleri Müşteri İlişkileri ve Satış Yönetimi İleri Düzey Satış ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Satınalma ve Satış Yöneticileri İçin Etkili Pazarlık ve

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Dersin Kodu. Ön Koşul. Top. Saat. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Adı UNV13101 TÜRK DİLİ- I 2-0 2 2 2 Ders İçeriği: Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 DERS NOTU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 DERS NOTU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KULA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI PAZARLAMA YÖNETİMİ 2 DERS NOTU HAZIRLAYAN : B. Türker PALAMUTÇUOĞLU 2015 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. Perakendecilik... 4 1.1.

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı