MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ. Taslak çizimleri incelemek. Zemin kat planı çizmek. Asma ve teras kat planı çizmek. Vaziyet ve merdiven planı çizmek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ. Taslak çizimleri incelemek. Zemin kat planı çizmek. Asma ve teras kat planı çizmek. Vaziyet ve merdiven planı çizmek"

Transkript

1 MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Taslak Çizim ve Dökümanlar Zemin Kat Planı Çizme Kat Planı Çizme Asma ve Teras Planı Çizme Kesitleri Çizme Vaziyet ve Merdiven Planı Çatı Plan ve Detayı Ön ve Arka Cephe Görünüşü Yan Cephe Görünüşleri Ölçülendirme Projeyi Donatma Planı Çinileme Proje Antedi Çizme Projeyi Çoğaltma ve Dosyalama Taslak çizimleri incelemek Zemin kat planı çizmek Kazandırılan Yeterlikler Normal ve bodrum kat planı çizmek Asma ve teras kat planı çizmek Plan kesitlerini çizmek Vaziyet ve merdiven planı çizmek Çatı yapım resimlerini çizmek Binanın görünüş resimlerini çizmek Plan ölçülendirmek Projeye ait açıklayıcı sembol ve işaretleri işlemek Projeyi çinilemek Planın mahal listelerini oluşturmak ve antedini çizmek Projeden aslına uygun kopya almak ve dosyalamak 1

2 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI DÖNEM / YIL SÜRE DERSİN TANIMI DERSİN AMACI DERSİN ÖN KOŞULLARI DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ MİMARİ PROJE ÇİZMEK İNŞAAT TEKNOLOJİSİ MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI 3. Yıl / 5. ve 6. Dönem Haftada 3 ders saati Mimari proje çizimleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, taslak çizimleri inceleme, zemin kat planı, normal ve bodrum kat planı, asma ve teras kat planı, plan kesitlerini, vaziyet ve merdiven planı, çatı yapım resimlerini, binanın görünüş resimlerini çizme, planın mahal listelerini oluşturma ve antedini çizme, projeden aslına uygun kopya alma ve dosyalama yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda: 1. Taslak çizimleri incelemek 2. zemin kat planını çizmek 3. Normal ve bodrum kat planını çizmek 4. Asma ve teras kat planını çizmek 5. Plan kesitlerini çizmek 6. Vaziyet ve merdiven planı çizmek 7. Çatı planını çizme 8. Plan görünüşlerini çizmek 9. Plan görünüşlerini çizmek 10. Planı ölçülendirmek 11. Projeyi donatmak 12. Projeyi çinilemek 13. Proje mahal listelerini oluşturmak ve antedini yapmak 14. Projeyi dosyalamak yeterlikleri kazandırılacaktır. Bu ders; 1.Araç gereçler, 2.Zemin kat planı çizme 3.Bodrum kat planı çizme 4.Teras kat planı çizme 5.Bina kesitini çizme 6.Vaziyet planı çizme 7.Çatı planı çizme 8.Ön görünüş çizme 9.Sol yan görünüş çizme 10.Çizgisel ölçülendirme yapma 11.Paftayı donatma 12.Projeyi çinileme 2

3 YÖNTEM VE TEKNİKLER EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖĞRETMEN/EĞİTİCİ İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR 13.Paftanın antedini çizme 14.Projeyi dosyalama konularını içermektedir. Gösteri, anlatım, problem çözme, soru cevap, beyin fırtınası, grup çalışması, tartışma, uygulamalı gösteri, söyleşi, sohbet, gerçek yaşantı ortamlarında gözlem yapma, gezi, araştırma, görüşme, proje hazırlama, deney, uygulama vb. Ortam: Sınıf, laboratuar, işletme, vb. Donanım: Projeksiyon, bilgisayar ve donanımları vb. 1. Her faaliyet sonunda kazanılan bilgi ve beceriler ölçülür. 2. Her modülün sonunda kazanılan yeterlikler ölçülür. 3. Dersin sonunda; Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ile Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği nin Mesleki Eğitim Merkezleri ile ilgili maddelerine göre ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. 1. Lisans eğitimi almış, alanında sektör deneyimi olan öğretmenler, 2. Gerektiğinde sektörde çalışan ustalık ve usta öğreticilik belgesi olan meslek elemanları Ders ile ilgili araştırma-gözlem ve uygulama konularında; üniversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları ve işletmeler ile işbirliği yapılabilir. 3

4 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN ADI :İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEK ADI : MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI DERS ADI : MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL ADI : TASLAK ÇİZİM VE DÖKÜMANLAR SÜRE :40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Modül,gerçek şartlarda teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ: Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında;mimari proje çizimi için gerekli hazırlıkları kuralına uygun olarak yapabilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci; 1-Taslak çizim ve dokümanları doğru olarak inceleyebilecektir. 2-Araç-gereçleri doğru ve eksiksiz olarak hazırlayabilecektir İÇERİK A-Taslak çizim ve dokümanlar 1-Taslak çizim b-çeşitleri 2-Dokümanlar b-önemi 3-Yön ve iklim durumu a-kuzey yönü b-manzara yönü c-hakim rüzgar d-güneş ışığı 4-Mahal bilgileri a-oturma bölümü b-yatma bölümü c-servis bölümü d-bağlantı şemaları 5-Yapı elemanları a-duvarlar b-döşemeler c-kolon-kiriş d-bacalar e-çatılar f-temeller g-merdivenler h-kapı ve pencereler 6-Arsa Bilgileri 4

5 a-parsel durumu b-topoğrafik durum c-imar durumu B- Araç ve gereçler 1-Mimari proje çizim araçları b-çeşitleri c-kullanım kuralları d-bakımları 2- Mimari proje çizim gereçleri b-çeşitleri 3-Çizim ortamını hazırlama a-temizliği b-aydınlığı c-isı durumu 4-Resim masasını çizime hazırlama 5

6 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI : MİMARİ YAPI TEKNİK İŞ : EL İLE MİMARİ PROJE ÇİZMEK RESSAMLIĞI İŞLEM NO :1 İŞLEMİN ADI : Taslak çizim ve dokümanları incelemek YETERLİK : Taslak çizimleri incelemek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) :çizim araç ve gereçleri,taslak doküman İŞLEMİN STANDARDI :Doğru ve eksiksiz incelemek 1-Proje Yönünü incelemek 2-Mahalleri incelemek 3-Zemin ve arsanın yapısını incelemek 4-Yapı elemanlarının yerlerini incelemek 5-Ölçüleri incelemek 6-Eksiklikleri bildirmek 1-Taslak çizim b-çeşitleri 2-Dokümanlar b-önemi 3-Yön ve iklim durumu a-kuzey yönü b-manzara yönü c-hakim rüzgar d-güneş ışığı 4-Mahal bilgileri a-oturma bölümü b-yatma bölümü c-servis bölümü d-bağlantı şemaları 5-Yapı elemanları a-duvarlar b-döşemeler c-kolon-kiriş d-bacalar e-çatılar f-temeller g-merdivenler h-kapı ve pencereler 6-Arsa Bilgileri a-parsel durumu b-topoğrafik durum c-imar durumu NOT: İşin yapılış süresi :4 Saat Eğitim süresi :20 Ders saati 6 1-Yapı elemanlarını tanıma 2-Mahal yerlerini belirleme 3-Ölçüleri inceleme 4-Ana ve ara yönleri bilme 2-Temiz ve düzenli olma 3-Zamanı iyi kullanma 4-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleği ile ilgili etik kurallara uygun davranma

7 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI : MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ : EL İLE MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :2 İŞLEMİN ADI: Araç-gereç hazırlamak YETERLİK : Taslak çizimleri incelemek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) :Proje çizim araç-gereçleri ve ortamını hazırlığını yapmak. İŞLEMİN STANDARDI :Doğru ve eksikiz hazırlamak 1-Çizim ortamını hazırlamak 2-Çizim takımlarını hazırlamak 3-Temizleme ve kazıma araçlarını hazırlamak 4-Resim kağıtlarını hazırlamak 5-Resim masasını hazırlamak. 1-Mimari proje çizim araç ve gereçlerini hazırlama 2-Çizim ortamını hazırlama 1-Mimari proje çizim araçları b-çeşitleri c-kullanım kuralları d-bakımları 2-Mimari proje çizim gereçleri b-çeşitleri 3-Çizim ortamını hazırlama a-temizliği b-aydınlığı c-isı durumu 4-Resim masasını çizime hazırlama 2-Titiz ve temiz olma 3-Seri çalışma 4-İş önlüğünü giyme 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak 7

8 NOT: İşin yapılış süresi :1Saat Eğitim süresi :4 Ders saati 8

9 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN ADI: İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEK ADI: MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI DERS ADI : MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL ADI : ZEMİN KAT PLANI ÇİZME SÜRE : 40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA:Modül,gerçek şartlarda teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ: Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında; zemin kat planını kuralına uygun olarak çizebilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci; 1-Resim kağıtlarını doğru olarak kesebilecektir 2-Zemin kat planını doğru ve eksiksiz olarak çizebilecektir. İÇERİK A-Resim Kağıtlarını 1-Resim kağıdı b-çeşitleri c-özelikleri d-boyutları 2- Resim kağıdı kesme araçları b-çeşitleri c-kullanım kuralları 3- Resim kağıdı kesme kuralları 4- Resim kağıdının kesilmesi 5-Çizim Alanı a-resim alanı b-ölçülendirme ve yazı alanı c-çerçeve çizgisi B-Zemin Kat Planı 1-Zemin kat a- Tanımı 2- Zemin kat planı çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Zemin kat planı çizim kuralları 4-Zemin kat planı çiziminde iş sırası 5-Zemin kat planı çizilmesi 9

10 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI : MİMARİ YAPI TEKNİK İŞ : EL İLE MİMARİ PROJE ÇİZMEK RESSAMLIĞI İŞLEM NO :3 İŞLEMİN ADI: Resim Kağıtlarını kesmek YETERLİK : Zemin kat planı çizmek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Resim Kağıdını, Kesme aracı,cetvel,kurşun kalem vb. İŞLEMİN STANDARDI :Doğru olarak kesmek 1.Resim kağıdını seçmek 2. Resim kağıdının ölçüsünü belirlemek 3.Resim kağıdını kesmek 1-Kesim araçlarını kullanma 2-Resim Kağıtlarını kesme 1-Resim kağıdı b-çeşitleri c-özelikleri d-boyutları 2- Resim kağıdı kesme araçları b-çeşitleri c-kullanım kuralları 3- Resim kağıdı kesme kuralları 4- Resim kağıdının kesilmesi 5-Çizim Alanı a-resim alanı b-ölçülendirme ve yazı alanı c-çerçeve çizgisi 2-Titiz ve temiz olma 3-Seri çalışma 4-İş önlüğünü giyme 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak 10

11 NOT: İşin yapılış süresi : 15 Dakika Eğitim süresi : 2ders Saati İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI : MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI) İŞ : EL İLE MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :4 İŞLEMİN ADI:Zemin Kat planı Çizme YETERLİK : Zemin kat planı çizmek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) :Resim kağıdı,cetvel,çizim kalemleri,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini mürekkep İŞLEMİN STANDARDI : Doğru ve eksiksiz olarak çizmek 1-Çizim kağıdını masaya bağlamak 2-Aksları çizmek 3-Kolon ve perde duvarlarını çizmek 4-Duvarları çizmek 5-Bacaları çizmek 6-Kapı ve pencereleri çizmek 7-Merdiven ve balkonları çizmek 8-Sıvayı çizmek 9-Tefriş yapmak 10-Ölçülendirme yapmak 11-Kesit Yerlerini Çizmek 12-Proje donatımını yapmak 13-Paftayı çinilemek 14-İşin son kontrolünü yapmak 1-Zemin kat a- Tanımı 2- Zemin kat planı çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Zemin kat planı çizim kuralları 4-Zemin kat planı çiziminde iş sırası 5-Zemin kat planı çizilmesi 1-Araç-gereç kullanma 2-Yapı Elemanlarını Çizme 3-Hesap yapma 4-Ölçülendirme yapma 5-Pafta yazılarını yazma 6-Tefriş yapma 7-Paftayı Çinileme 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak 11

12 NOT : İşin yapılış süresi : 5 saat Eğitim süresi : 30 Ders saati 12

13 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN ADI : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEK ADI: MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI DERS ADI : MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL ADI : KAT PLANI ÇİZME SÜRE : 40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Modül, gerçek şartlarda teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ: Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında;normal ve bodrum kat planını kuralına uygun olarak çizebilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci; 1-Normal kat planını doğru ve eksiksiz olarak çizebilecektir 2-Bodrum kat planını doğru ve eksiksiz olarak çizebilecektir İÇERİK A-Normal Kat Planı 1-Normal kat a- Tanımı 2-Normal kat planı çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Normal kat planı çizim kuralları 4-Normal kat planı çiziminde iş sırası 5-Normal kat planı çizilmesi B-Bodrum Kat Planı 1- Bodrum kat a- Tanımı 2-Bodrum kat planı çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Bodrum kat planı çizim kuralları 4-Bodrum kat planı çiziminde iş sırası 5-Bodrum kat planı çizilmesi 13

14 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ : EL İLE MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :5 İŞLEMİN ADI:Normal Kat planı Çizmek YETERLİK : Normal ve bodrum kat planlarını çizmek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Resim kağıdı,cetvel,çizim kalemleri,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini mürekkep İŞLEMİN STANDARDI : Doğru ve eksiksiz olarak çizmek 1-Çizim kağıdını masaya bağlamak 2-Aksları çizmek 3-Kolon ve perde duvarlarını çizmek 4-Duvarları çizmek 5-Bacaları çizmek 6-Kapı ve pencereleri çizmek 7-Merdiven ve balkonları çizmek 8-Sıvayı çizmek 9-Tefriş yapmak 10-Ölçülendirme yapmak 11-Kotlama yapmak 12-Mahal numara ve adları yazmak, Döşeme malzemesini Çizmek 13-Proje donatımını yapmak 14-Kesit yerlerini çizmek 15-Yağmur borularını Çizmek 16- Paftayı donatımını yapmak 17-Paftayı çenilemek 18-İşin son kontrolünü yapmak 1-Normal kat a- Tanımı 2-Normal kat planı çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Normal kat planı çizim kuralları 4-Normal kat planı çiziminde iş sırası 5-Normal kat planı çizilmesi 1-Araç-gereç kullanma 2-Yapı Elemanlarını Çizme 3-Hesap yapma 4-Ölçülendirme yapma 5-Pafta yazılarını yazma 6-Tefriş yapma 7- Paftayı çinilemek 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak NOT : 14

15 İşin yapılış süresi : 5 saat Eğitim süresi : 20 Ders saati İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI : MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ : EL İLE MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :6 İŞLEMİN ADI:Bodrum Kat planı Çizmek YETERLİK : Normal ve bodrum kat planlarını çizmek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Resim kağıdı,cetvel,çizim kalemleri,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini mürekkep İŞLEMİN STANDARDI : Doğru ve eksiksiz olarak çizmek 1-Çizim kağıdını masaya bağlamak 2-Aksları çizmek 3-Kolon ve perde duvarlarını çizmek 4-Duvarları çizmek 5-Bacaları çizmek 6-Kapı ve pencereleri çizmek 7-Merdiven çizmek 8-Sıvayı çizmek 9-Sığınağı Çizmek 10-Kömürlükleri çizmek 11-Isıtma merkezini Çizmek 12-Depoları Çizmek 13-Tefriş yapmak 14-Ölçülendirme yapmak 15- Kesit Yerlerini Çizmek 16-Pafta donatımını yapmak 17- Paftayı çenilemek 18-İşin son kontrolünü yapmak 1- Bodrum kat a- Tanımı 2-Bodrum kat planı çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Bodrum kat planı çizim kuralları 4-Bodrum kat planı çiziminde iş sırası 5-Bodrum kat planı çizilmesi 1-Araç-gereç kullanma 2-Yapı Elemanlarını Çizme 3-Hesap yapma 4-Ölçülendirme yapma 5-Pafta yazılarını yazma 6-Tefriş yapma 7- Paftayı çinilemek 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak 15

16 NOT : İşin yapılış süresi : 3 saat Eğitim süresi : 12 Ders saati 16

17 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN ADI :İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEK ADI : MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI DERS ADI : MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL ADI : Asma Teras Kat Planı Çizme SÜRE :40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Modül, gerçek şartlarda teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ: Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında; asma ve teras kat planlarını kuralına uygun olarak çizebilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci; 1-Asma kat planını doğru ve eksiksiz olarak çizebilecektir. 2-Teras kat planını doğru ve eksiksiz olarak çizebilecektir İÇERİK A-Asma kat planı 1-Asma kat a- Tanımı 2-Asma kat planı çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Asma kat planı çizim kuralları 4-Asma kat planı çiziminde iş sırası 5-Asma kat planı çizilmesi B-Teras Kat Planı 1-Teras kat a- Tanımı 2-Teras kat planı çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Teras kat planı çizim kuralları 4-Teras kat planı çiziminde iş sırası 5-Teras kat planı çizilmesi 17

18 MESLEĞİN ADI : MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞLEM NO :7 İŞLEM ANALİZ FORMU İŞ : EL İLE MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEMİN ADI:Asma Kat planı Çizmek YETERLİK : Asma ve teras kat planı çizmek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) Resim kağıdı,cetvel,çizim kalemleri,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini mürekkep İŞLEMİN STANDARDI : : Doğru ve eksiksiz olarak çizmek 1-Çizim kağıdını masaya bağlamak 2-Aksları çizmek 3-Kolon ve perde duvarlarını çizmek 4-Duvarları çizmek 5-Bacaları çizmek 6-Kapı ve pencereleri çizmek 7-Merdiven ve balkonları çizmek 8-Sıvayı çizmek 9-Tefriş yapmak 10-Ölçülendirme yapmak 11-Paftayı donatımını yapmak 12-Paftayı çenilemek 13-İşin son kontrolünü yapmak 1-Asma kat a- Tanımı 2-Asma kat planı çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Asma kat planı çizim kuralları 4-Asma kat planı çiziminde iş sırası 5-Asma kat planı çizilmesi 1-Araç-gereç kullanma 2-Yapı Elemanlarını Çizme 3-Hesap yapma 4-Ölçülendirme yapma 5-Pafta yazılarını yazma 6-Tefriş yapma 7-Paftayı Çinileme 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak NOT: İŞLEMİN YAPILİŞ SÜRESİ : 5 SAAT EĞİTİM SÜRESİ :20 DERS SAATİ 18

19 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI : MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ : EL İLE MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :8 İŞLEMİN ADI:Teras Kat planı Çizmek YETERLİK : Asma ve teras kat planı çizmek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Resim kağıdı,cetvel,çizim kalemleri,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini mürekkep İŞLEMİN STANDARDI : : Doğru ve eksiksiz olarak çizmek 1-Çizim kağıdını masaya bağlamak 2-Aksları çizmek 3-Kolon ve perde duvarlarını çizmek 4-Duvarları çizmek 5-Bacaları çizmek 6-Kapı ve pencereleri çizmek 7-Makine dairesinin çizimi 8-Merdiven dairesini çizmek 9-Sıvayı çizmek 10-Tefriş yapmak 11-Ölçülendirme yapmak 12-Kesit yerlerini çizmek 13-Paftayı donatımını yapmak 143-Paftayı çenilemek 15-İşin son kontrolünü yapmak 1-Teras kat a- Tanımı 2-Teras kat planı çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Teras kat planı çizim kuralları 4-Teras kat planı çiziminde iş sırası 5-Teras kat planı çizilmesi 1-Araç-gereç kullanma 2-Yapı Elemanlarını Çizme 3-Hesap yapma 4-Ölçülendirme yapma 5-Pafta yazılarını yazma 6-Tefriş yapma 7-Paftayı çinilemek 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak 19

20 NOT: İŞLEMİN YAPILİŞ SÜRESİ :3SAAT EĞİTİM SÜRESİ :12 DERS SAATİ 20

21 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN ADI: İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEK ADI: MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI DERS ADI: MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL ADI: KESİTLERİ ÇİZME SÜRE: 40/32 ÖN KOŞUL: AÇIKLAMA: Modül, gerçek şartlarda teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ: Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında; bina kesit resimlerini kuralına uygun olarak çizebilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci; 1-X-X Doğrultusunda Bina kesitini doğru ve eksiksiz olarak çizebilecektir 2- y-y Doğrultusunda Bina kesitini doğru ve eksiksiz olarak çizebilecektir İÇERİK A- X-X Doğrultusunda Bina Kesitleri 1-Kesit d-kesitin yönü 2-Kesit çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Kesit çizim kuralları 4-Kesit çiziminde iş sırası 5-Kesit çizilmesi B- Y-Y Doğrultusunda Bina Kesitleri 1-Kesit d-kesitin yönü 2-Kesit çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Kesit çizim kuralları 4-Kesit çiziminde iş sırası 5-Kesit çizilmesi 21

22 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI : MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ : MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :9 İŞLEMİN ADI: X-X Doğrultusunda Bina Kesitini Çizmek (Merdiven) YETERLİK :Plan kesitlerini çizmek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) :Çizim kağıdı,çizim takımları,çizim masası,temizlik ve yapıştırma araçları İŞLEMİN STANDARDI :Doğru ve eksiksiz olarak çizmek 1-Çizim kağıdını masaya bağlamak 2-Planları masaya bağlamak ve taşıma yapmak 3-Kat döşeme betonlarını çizmek 4-Kesitte kalan yapı elemanlarını çizmek 5-Görünüşte kalan yapı elemanlarını çizmek 6-Zemin bitmiş döşeme kotuna göre zemin çizgisi çizip, ölçülendirme yapmak 7-Kesit resminin donatımını yapmak 8- Projeyi çenilemek 9-İşin son kontrolünü yapmak 1-Kesit d-kesitin yönü 2-Kesit çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Kesit çizim kuralları 4-Kesit çiziminde iş sırası 5-Kesit çizilmesi 1-Araç-gereç ve ekipman kullanma 2-Çizim yapma 3-Hesap yapma 4-Ölçülendirme yapma 5-Pafta yazılarını yazma 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak 22

23 NOT: İşin yapılış süresi : 6 Saat Eğitim süresi : 16 Ders saati İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI : MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞLEM NO :10 İŞ : MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEMİN ADI: y-y Doğrultusunda Bina Kesitini Çizmek(Düşük döşeme) YETERLİK : Plan kesitlerini çizmek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) :Çizim kağıdı,çizim takımları,çizim masası,temizlik ve yapıştırma araçları İŞLEMİN STANDARDI : Doğru ve eksiksiz olarak çizmek 1-Çizim kağıdını masaya bağlamak 2-Planları masaya bağlamak ve taşıma yapmak 3-Kat döşeme betonlarını çizmek 4-Kesitte kalan yapı elemanlarını çizmek 5-Görünüşte kalan yapı elemanlarını çizmek 6-Zemin bitmiş döşeme kotuna göre zemin çizgisi çizip, ölçülendirme yapmak 7-Kesit resminin donatımını yapmak 8- Projeyi çenilemek 9-İşin son kontrolünü yapmak 1-Kesit d-kesitin yönü 2-Kesit çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Kesit çizim kuralları 4-Kesit çiziminde iş sırası 5-Kesit çizilmesi 1-Araç-gereç ve ekipman kullanma 2-Çizim yapma 3-Hesap yapma 4-Ölçülendirme yapma 5-Pafta yazılarını yazma 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak 23

24 NOT: İşin yapılış süresi : 6Saat Eğitim süresi : 16Ders saati 24

25 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN ADI :İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEK ADI: MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI DERS ADI : MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL ADI : VAZİYET-MERDİVEN PLANI ÇİZME SÜRE :40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA: Modül, gerçek şartlarda teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ: Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında ; Vaziyet planı ve merdiven detaylarını kuralına uygun olarak çizebilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci; 1-Vaziyet Planı doğru ve eksiksiz olarak Çizebilecektir 2- Merdiven Detaylarını doğru ve eksiksiz olarak Çizebilecektir İÇERİK A-Vaziyet Planı 1-Vaziyet (durum) planı 2-Vaziyet (durum) planı çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Vaziyet (durum) planı çizim kuralları 4-Vaziyet (durum) planı çiziminde iş sırası 5-Vaziyet (durum) planı çizilmesi B-Merdiven Detayları 1-Merdiven c-elemanları d-hesapları 2-Merdiven detayı 3-Merdiven detayı çizimi yönetmelik ve mevzuatı 4-Merdiven detayı çizim kuralları 5-Merdiven detayı çiziminde iş sırası 6-Merdiven detayı çizilmesi 25

26 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI : MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ : EL İLE MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :11 İŞLEMİN ADI:Vaziyet planı çizmek YETERLİK :Vaziyet ve merdiven planı çizmek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Çizim kağıdı,çizim takımları,çizim masası,temizlik ve yapıştırma araçları İŞLEMİN STANDARDI :Doğru ve eksiksiz olarak çizmek 1-Çizim kağıdını masaya bağlamak 2-Binanın oturacağı arsayı çevresiyle birlikte çizmek 3-Binanın üst görünüşünü çizmek 4-Bina alanı dışında kalan yerlere çevre düzenlemesi yapmak 5-Ölçülendirme yapmak 6-Yeterli sayıda siluet çizmek,en boy kesitlerini almak 7-Proje donatımını yapmak 8- Projeyi çenilemek 9-Hafriyat miktarını yazmak 10-Drenaj çizmek 11-İşin son kontrolünü yapmak 1-Vaziyet (durum) planı 2-Vaziyet (durum) planı çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Vaziyet (durum) planı çizim kuralları 4-Vaziyet (durum) planı çiziminde iş sırası 5-Vaziyet (durum) planı çizilmesi 1-Araç-gereç kullanma 2-Çizim yapma 3-Hesap yapma 4-Ölçülendirme yapma 5-Pafta yazılarını yazma 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak NOT: İŞLEMİN YAPILİŞ SÜRESİ :5 SAAT EĞİTİM SÜRESİ :16 DERS SAATİ 26

27 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI : MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ : MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :12 İŞLEMİN ADI: Merdiven Detaylarını Çizmek YETERLİK : Vaziyet ve merdiven planı çizmek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Resim kağıdı,cetvel,çizim kalemleri,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini mürekkep İŞLEMİN STANDARDI : Doğru ve eksiksiz olarak çizmek 1-Çizim kağıdını masaya bağlamak 2-Merdiven duvar ve kolonlarını çizmek 3-Kolon akslarını çizmek 4-Merdiven Hesaplamalarını yapmak 5-Merdiven Elemanlarını çizmek 6-Ölçülendirme yapmak 7-Paftayı donatmak 8-Paftayı çinilemek 9-İşin son kontrolünü yapmak 1-Merdiven c-elemanları d-hesapları 2-Merdiven detayı 3-Merdiven detayı çizimi yönetmelik ve mevzuatı 4-Merdiven detayı çizim kuralları 5-Merdiven detayı çiziminde iş sırası 6-Merdiven detayı çizilmesi 1-Araç-gereç kullanma 2-Merdiven Elemanlarının Çizim yapma 3-Hesap yapma 4-Ölçülendirme yapma 5-Pafta yazılarını yazma 6- Paftayı Donatma 7-Paftayı çinilemek. 2-Titiz ve temiz olma 3-Seri çalışma 4-İş önlüğünü giyme 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak NOT: İŞLEMİN YAPILİŞ SÜRESİ :5 SAAT EĞİTİM SÜRESİ :16DERS SAATİ 27

28 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN ADI :İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEK ADI : MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI DERS ADI : MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL ADI : Çatı Plan - Detayını çizme SÜRE :40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Modül, gerçek şartlarda teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ: Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında; planlara uygun Çatı planı tanzim ederek detaylarını kuralına uygun olarak çizebilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında 1-Çatı planını doğru ve eksiksiz olarak çizebilecektir 2-Çatı detaylarını doğru ve eksiksiz olarak çizebilecektir İÇERİK A- Çatı Planı 1-Çatı b-çeşitleri c- Elemanları d-tanzimi 2-Çatı planı çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Çatı planı çizim kuralları 4-Çatı planı çiziminde iş sırası 5-Çatı planı çizilmesi B-Çatı Detayları 1-Çatı Detayı 2-Çatı detayı çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Çatı detayı çizim kuralları 4-Çatı detayı çiziminde iş sırası 5-Çatı detayı çizilmesi 28

29 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI : MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ :MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :13 İŞLEMİN ADI: Çatı Planı Çizmek YETERLİK : Çatı planı çizmek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Resim kağıdı,cetvel,çizim kalemleri,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini mürekkep İŞLEMİN STANDARDI : Doğru ve eksiksiz olarak çizmek 1-Çizim kağıdını masaya bağlamak 1-Çatı 1-Çatı tanzimini çizme 2- Çatı oturma alanını çizmek 3-Çatı makaslarını çizmek 4-Çatı elemanlarını Çizmek 5-Baca yerlerini çizmek 6-Kesitlerini çizmek 7-Kaplama malzemesini çizmek 8-Ölçülendirme yapmak 9- Paftayı donatımını yapmak 10-Paftayı çenilemek 11-İşin son kontrolünü yapmak b-çeşitleri c- Elemanları d-tanzimi 2-Çatı planı çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Çatı planı çizim kuralları 4-Çatı planı çiziminde iş sırası 5-Çatı planı çizilmesi 2-Çatı planı çizme 3-Paftayı Çinileme 2-Titiz ve temiz olma 3-Seri çalışma 4-İş önlüğünü giyme 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak NOT: İŞLEMİN YAPILİŞ SÜRESİ :4 SAAT EĞİTİM SÜRESİ :16 DERS SAATİ 29

30 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ :MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :14 İŞLEMİN ADI : Çatı Detaylarını Çizmek YETERLİK : Çatı planı çizmek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Resim kağıdı,cetvel,çizim kalemleri,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini mürekkep İŞLEMİN STANDARDI : Doğru ve eksiksiz olarak çizmek 1-Çizim kağıdını masaya bağlamak 2- Çatı oturma alanını çizmek 3-Çatı makaslarını çizmek 4-Çatı elemanlarını Çizmek 5-Baca yerlerini çizmek 6-Kesitlerini çizmek 7-Kaplama malzemesini çizmek 8-Ölçülendirme yapmak 9- Paftayı donatımını yapmak 10-Paftayı çenilemek 11-İşin son kontrolünü yapmak 1-Çatı Detayı 3-Çatı detayı çizimi yönetmelik ve mevzuatı 4-Çatı detayı çizim kuralları 5-Çatı detayı çiziminde iş sırası 6-Çatı detayı çizilmesi 1-Çatı şekillerini tanıma 2-Çatı makas şekillerini çizme 3-Baca şekillerini çizme 4-Çatı planında kesit çıkarma 5-Ölçülendirme yapma 6-Hesap yapma 7-Paftayı Çinileme 8-Kontrol yapma 2-Titiz ve temiz olma 3-Seri çalışma 4-İş önlüğünü giyme 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak NOT: İŞLEMİN YAPILİŞ SÜRESİ :4 SAAT EĞİTİM SÜRESİ :16 DERS SAATİ 30

31 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN ADI :İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEK ADI : MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI DERS ADI : MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL ADI : ÖN-ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞÜ ÇİZME SÜRE :40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Modül, gerçek şartlarda teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ: Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında; ön-arka görünüş resimlerini kuralına uygun olarak çizebilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci; 1-Ön görünüş resimlerini doğru ve eksiksiz olarak çizebilecektir 2-Arka görünüş resimlerini doğru ve eksiksiz olarak çizebilecektir İÇERİK A- Ön Görünüş 1- Ön Görünüş 2- Ön görünüş çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3- Ön görünüş çizim kuralları 4-Ön görünüş çiziminde işlem sırası 5- Ön görünüş çizilmesi B- Arka Görünüş 1- Arka Görünüş 2- Arka görünüş çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3- Arka görünüş çizim kuralları 4- Arka görünüş çiziminde işlem sırası 5- Arka görünüş çizilmesi 31

32 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ : EL İLE MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :15 İŞLEMİN ADI: Ön Görünüş Çizmek YETERLİK : Plan görünüşlerini çizmek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) Resim kağıdı,cetvel,çizim kalemleri,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini mürekkep İŞLEMİN STANDARDI : Doğru ve eksiksiz olarak çizmek 1-Çizim kağıdını masaya bağlamak 2-Planları masaya bağlamak ve taşıma yapmak 3-Zemin çizgisini ve bina yüksekliğini çizmek 4-Cephedeki hareketli noktaları çizmek 5-Görünüşteki yapı elemanlarını çizmek 6-Araziyi Yapısını Çizmek 7-Teknik Bilgileri yazmak 8-Kotlu ölçülendirme yapmak 9-Pafta bilgilerini yazmak 10- Projeyi çenilemek 11-İşin son kontrolünü yapmak 1-Ön görünüş 2-Ön görünüş çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Ön görünüş çizim kuralları 4-Ön görünüş çiziminde işlem sırası 5-Ön görünüş çizilmesi 1-Araç-gereç kullanma 2-Çizim yapma 3-Hesap yapma 4-Ölçülendirme yapma 5-Pafta yazılarını yazma 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak NOT: İşlemin yapılış süresi :5saat Eğitim süresi :16ders saati 32

33 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ :MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :16 İŞLEMİN ADI: Arka Görünüş Çizmek YETERLİK : Plan görünüşlerini çizmek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Resim kağıdı,cetvel,çizim kalemleri,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini mürekkep İŞLEMİN STANDARDI : Doğru ve eksiksiz olarak çizmek 1-Çizim kağıdını masaya bağlamak 2-Planları masaya bağlamak ve taşıma yapmak 3-Zemin çizgisini ve bina yüksekliğini çizmek 4-Cephedeki hareketli noktaları çizmek 5-Görünüşteki yapı elemanlarını çizmek 6-Araziyi Yapısını Çizmek 7-Teknik Bilgileri yazmak 8-Kotlu ölçülendirme yapmak 9-Pafta bilgilerini yazmak 10- Projeyi çenilemek 11-İşin son kontrolünü yapmak 1-Arka görünüş 2-Arka görünüş çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Arka görünüş çizim kuralları 4-Arka görünüş çiziminde işlem sırası 5-Arka görünüş çizilmesi 1-Araç-gereç kullanma 2-Çizim yapma 3-Hesap yapma 4-Kotlu ölçülendirme yapma 5-Pafta yazılarını yazma 6-Paftayı Çinileme 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak NOT: işlemin yapılış süresi : 5 saat eğitim süresi :1 6 ders saati 33

34 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN : İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALAN MESLEK/DAL : MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI DERS : MİMARİ PROJE ÇİZİMLER MODÜL ADI : YAN CEPHE GÖRÜNÜŞLERİ ÇİZME SÜRE : 40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Modül, gerçek şartlarda teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ : Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında; yan cephe görünüşlerini kuralına uygun olarak çizebilecektir AMAÇLAR : Öğrenci; 1- Sol yan görünüşünü doğru ve eksiksiz olarak çizebilecektir 2- Sağ yan görünüşünü doğru ve eksiksiz olarak çizebilecektir İÇERİK A- Sol Yan Görünüş 1-Görünüş 2-Görünüş çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Görünüş çizim kuralları 4-Görünüş çiziminde iş sırası 5-Görünüş çizilmesi A- Sağ Yan Görünüş 1-Sağ yan görünüş 2-Sağ yan görünüş çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Sağ yan görünüş çizim kuralları 4-Sağ yan görünüş çiziminde iş sırası 5-Sağ yan görünüş çizilmesi 34

35 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ : EL İLE MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :17 İŞLEMİN ADI: Sol Yan Görünüş Çizmek YETERLİK : Plan görünüşlerini çizmek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Resim kağıdı,cetvel,çizim kalemleri,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini mürekkep İŞLEMİN STANDARDI : Doğru ve eksiksiz olarak çizmek 1-Çizim kağıdını masaya bağlamak 2-Planları masaya bağlamak ve taşıma yapmak 3-Zemin çizgisini ve bina yüksekliğini çizmek 4-Cephedeki hareketli noktaları çizmek 5-Görünüşteki yapı elemanlarını çizmek 6-Araziyi Yapısını Çizmek 7-Teknik Bilgileri yazmak 8-Kotlu ölçülendirme yapmak 9-Pafta bilgilerini yazmak 10- Projeyi çenilemek 11-İşin son kontrolünü yapmak 1-Sol yan görünüş 2-Sol yan görünüş çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Sol yan görünüş çizim kuralları 4-Sol yan görünüş çiziminde iş sırası 5-Sol yan görünüş çizilmesi 1-Araç-gereç ve ekipman kullanma 2-Çizim yapma 3-Hesap yapma 4-Ölçülendirme yapma 5-Pafta yazılarını yazma 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak NOT: İŞLEMİN YAPILİŞ SÜRESİ :4 SAAT EĞİTİM SÜRESİ :16 DERS SAATİ 35

36 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ : EL İLE MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :18 İŞLEMİN ADI: Sağ Yan Görünüş Çizmek YETERLİK : Plan görünüşlerini çizmek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) :Resim kağıdı,cetvel,çizim kalemleri,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini mürekkep İŞLEMİN STANDARDI : Doğru ve eksiksiz olarak çizmek 1-Çizim kağıdını masaya bağlamak 2-Planları masaya bağlamak ve taşıma yapmak 3-Zemin çizgisini ve bina yüksekliğini çizmek 4-Cephedeki hareketli noktaları çizmek 5-Görünüşteki yapı elemanlarını çizmek 6-Araziyi Yapısını Çizmek 7-Teknik Bilgileri yazmak 8-Kotlu ölçülendirme yapmak 9-Pafta bilgilerini yazmak 10- Projeyi çenilemek 11-İşin son kontrolünü yapmak 1-Sağ yan görünüş 2-Sağ yan görünüş çizimi yönetmelik ve mevzuatı 3-Sağ yan görünüş çizim kuralları 4-Sağ yan görünüş çiziminde iş sırası 5-Sağ yan görünüş çizilmesi 1-Araç-gereç kullanma 2-Çizim yapma 3-Hesap yapma 4-Ölçülendirme yapma 5-Pafta yazılarını yazma 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak NOT: İŞLEMİN YAPILİŞ SÜRESİ :4 SAAT EĞİTİM SÜRESİ :16 DERS SAATİ 36

37 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN ADI :İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEK ADI: MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI DERS ADI :MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL ADI : PLANI ÖLÇÜLENDİRME SÜRE :40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Modül, gerçek şartlarda teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ: Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında; ölçülendirmeleri kuralına uygun olarak yapabilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci; 1-Çizgisel ölçülendirmeyi doğru ve eksiksiz olarak yapabilecektir. 2-Kotlu ölçülendirmeyi doğru ve eksiksiz olarak yapabilecektir. İÇERİK A- Çizgisel Ölçülendirme 1-Ölçülendirme b-önemi c-çeşitleri d-elemanları 2-Çizgisel Ölçülendirme b-önemi c-çeşitleri d-kullanıldığı yerler e-elemanları 3-Çizgisel Ölçülendirme yönetmelik ve mevzuatı 4-Çizgisel Ölçülendirme kuralları 5-Çizgisel Ölçülendirme iş sırası 6-Çizgisel Ölçülendirme yapılması B-Kotlu Ölçülendirme 1-Kotlu Ölçülendirme b-önemi c-çeşitleri d-kullanıldığı yerler e-elemanları 3-Kotlu Ölçülendirme yönetmelik ve mevzuatı 4-Kotlu Ölçülendirme kuralları 5-Kotlu Ölçülendirme iş sırası 6-Kotlu Ölçülendirme yapılması 37

38 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI: MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ : EL İLE MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :19 İŞLEMİN ADI: Çizgisel ölçülendirme yapmak YETERLİK : Planı ölçülendirmek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) :Resim kağıdı,cetvel,çizim kalemleri,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini mürekkep İŞLEMİN STANDARDI :Doğru ve eksiksiz olarak ölçülendirmek 1-Ölçü çizgisini çizmek 2-Sınır çizgilerini çizmek 3-Sınırlama işaretini çizmek 4-Ölçü rakamlarını yazmak 1-Ölçülendirme b-önemi c-çeşitleri d-elemanları 2-Çizgisel Ölçülendirme b-önemi c-çeşitleri d-kullanıldığı yerler e-elemanları 3-Çizgisel Ölçülendirme yönetmelik ve mevzuatı 4-Çizgisel Ölçülendirme kuralları 5-Çizgisel Ölçülendirme iş sırası 6-Çizgisel Ölçülendirme yapılması 1-Araç-gereç kullanma 2-Ölçü çizgisini çizme 3-Sınır çizgilerini çizme 4-Sınırlama işaretini çizme 5-Ölçü rakamlarını yazma 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak NOT: İşin yapılış süresi :5 Saat Eğitim süresi :16 Ders saati 38

39 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI:MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ : MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :20 İŞLEMİN ADI:Kotlu ölçülendirme yapmak YETERLİK : Planı ölçülendirmek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) :Resim kağıdı,yapıştırıcı bant,kalemler,silgi, Gönyeler,Rapido kalemi vb İŞLEMİN STANDARDI : Doğru ve eksiksiz olarak ölçülendirmek 1-Sınır çizgisini çizmek 2-Kot sembolünü çizmek 3-Sembolü sınır çizgisine yerleştirmek 4-Ölçü rakamını yazmak 1-Kotlu Ölçülendirme b-önemi c-çeşitleri d-kullanıldığı yerler e-elemanları 2-Kotlu Ölçülendirme yönetmelik ve mevzuatı 3-Kotlu Ölçülendirme kuralları 4-Kotlu Ölçülendirme iş sırası 4-Kotlu Ölçülendirme yapılması 1-Araç-gereç kullanma 2-Sınır çizgisini çizme 3-Kot sembolünü çizme 4-Sembolü sınır çizgisine yerleştirme 5-Ölçü rakamını yazma 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak NOT: İşin yapılış süresi : 5 Saat Eğitim süresi : 16 Ders saati 39

40 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN ADI :İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEK ADI:MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI DERS ADI : MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL ADI : PROJEYİ DONATMA SÜRE :40/32 ÖN KOŞUL: AÇIKLAMA: Modül, gerçek şartlarda teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ: Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında; paftaları kuralına uygun olarak donatabilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci; 1-Proje tefriş elemanlarını doğru ve eksiksiz olarak çizebilecektir 2-Proje donatımını doğru ve eksiksiz olarak yapabilecektir MODÜLÜN İÇERİĞİ A-Proje Tefriş Elemanları 1-Proje tefrişi b-önemi c-elemanları 2-Tefriş şablonları b-çeşitleri c-kullanıldığı yerler 3-Proje tefrişi yönetmelik ve mevzuatı 4-Proje tefrişi kuralları 5-Proje tefrişi iş sırası 6-Proje tefrişi yapılması B- Projeyi donatma 1-Proje donatımı b-önemi c-elemanları 2-Proje donatımı şablonları b-çeşitleri c-kullanıldığı yerler 3-Proje donatımı yönetmelik ve mevzuatı 4-Proje donatımı kuralları 5-Proje donatımı iş sırası 6-Proje donatımı yapılması 40

41 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI:MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ : MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :21 İŞLEMİN ADI:Proje Tefriş Elemanlarını Çizmek YETERLİK :Projeyi donatmak ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) :Resim kağıdı,yapıştırıcı bant,kalemler,silgi, Gönyeler,Rapido kalemi,tefriş şablonları İŞLEMİN STANDARDI : Doğru ve eksiksiz olarak çizmek 1-Projeye uygun tefriş şablonu seçmek 2-Rapido kalem ucunu seçmek 3-Tefriş şablonunu yerleştirmek 4-Tefriş elemanını çizmek 1-Araç-gereç kullanma 2-Tefriş yapma 1-Proje tefrişi b-önemi c-elemanları 2-Tefriş şablonları b-çeşitleri c-kullanıldığı yerler 3-Proje tefrişi yönetmelik ve mevzuatı 4-Proje tefrişi kuralları 5-Proje tefrişi iş sırası 6-Proje tefrişi yapılması 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak NOT: İşin Yapılış Süresi : 5 Saat Eğitim süresi :16 Ders Saati 41

42 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI:MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ : MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :22 İŞLEMİN ADI:Projeyi Donatmak YETERLİK : Projeyi donatmak ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Resim kağıdı,yapıştırıcı bant,kalemler,silgi, Gönyeler,Rapıdo kalemi,tefriş şablonları İŞLEMİN STANDARDI : Doğru ve eksiksiz olarak çizmek 1-Tarama yapmak 2-Şematik resim yapmak 3-Semboller yapmak 3-Çıkartmalar yapmak 4-Yön işaretleri yapmak 5-Temizlik yapmak 1-Araç-gereç kullanma 2-Taramaları çizme 3-Şematik resim çizme 4-Sembolleri çizme 5-Çıkartmaları yapıştırma 6-Yön işaretlerini çizme 1-Proje donatımı b-önemi c-elemanları 2-Proje donatımı şablonları b-çeşitleri c-kullanıldığı yerler 3-Proje donatımı yönetmelik ve mevzuatı 4-Proje donatımı kuralları 5-Proje donatımı iş sırası 6-Proje donatımı yapılması 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak NOT: İşin Yapılış Süresi : 5 Saat Eğitim süresi :16 Ders Saati 42

43 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN ADI :İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEK ADI:MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI DERS ADI :MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL ADI: PLANI ÇİNİLEME SÜRE :40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Modül, gerçek şartlarda teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ: Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında; planı kuralına uygun olarak çinileyebilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci; 1-Paftayı doğru ve eksiksiz olarak çinileyebilecektir 2-Pafta yazılarını doğru ve eksiksiz olarak yazabilecektir İÇERİK A-Paftayı Çinileme 1-Çinileme b-önemi 2-Çini mürekkepleri b-çeşitleri c-özellikleri 3-Çini kalemleri a- Tanımı b Çeşitleri c -Özellikleri d -Kullanıldığı yerler e-bakımı ve korunması 4-Proje çinileme kuralları 5-Proje çinileme iş sırası 6-Proje çinileme yapılması B-Pafta Yazıları 1-Pafta Yazılarını yazma kuralları 2-Pafta Yazılarını yazma iş sırası 3-Pafta Yazılarının yazılması 43

44 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI:MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ : MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :23 İŞLEMİN ADI:Paftayı çenilemek YETERLİK :Projeyi çinilemek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Resim kağıdı,cetvel,çizim kalemleri,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini mürekkep,yazı şablonları,gönyeler İŞLEMİN STANDARDI : Doğru ve eksiksiz olarak çinileyebilecektir 1-Kağıdı masaya tespit etmek 2-Çizim takımlarını hazırlamak 3-Kalemlere mürekkep doldurmak 4-Çizgi kalınlığına uygun kalemi belirlemek 5-Çizgileri çinilemek 6-İşaret ve sembolleri çinilemek 7-Taramaları çinilemek 8-Silinti ve kazıntıları yapmak 9-Ölçülendirme çizgilerini çizmek 10-Temizlik yapmak 1-Çinileme b-önemi 2-Çini mürekkepleri b-çeşitleri c-özellikleri 3-Çini kalemleri a- Tanımı b Çeşitleri c -Özellikleri d - Kullanıldığı yerler e-bakımı ve korunması 4-Proje çinileme kuralları 5-Proje çinileme iş sırası 6-Proje çinileme yapılması 1-Araç-gereç kullanma 2-Çizgi çizme 3-Çizim kalemlerinin bakımını yapma 5-İşaret ve sembolleri tanıma. 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak 44

45 NOT: İşin Yapılış Süresi :6 Saat Eğitim Süresi :20 Ders Saati İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI:MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ : MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :24 İŞLEMİN ADI: Paftanın azılarını Yazmak YETERLİK : Projeyi çinilemek ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Resim kağıdı,cetvel,çizim kalemleri,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini mürekkep,yazı şablonları,gönyeler İŞLEMİN STANDARDI : Doğru ve eksiksiz olarak yazabilecektir 45

46 1-Yazı şablonunu seçmek 2-Rapido kalem ucunu seçmek 3-Şablonu yerleştirmek 4-Yazı ve rakamları yazmak 1-Pafta Yazılarını yazma kuralları 2-Pafta Yazılarını yazma iş sırası 3-Pafta Yazılarının yazılması 1-Araç-gereç kullanma 2-Uygun kalemi seçme 3-Serbest elle norm yazı ve rakamları yazma 4- Şablonla yazı ve rakamları yazma 5-Parametreleri ayarlama 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak NOT: İşin Yapılış Süresi :2 Saat Eğitim Süresi :12Ders Saati 46

47 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN ADI: İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEK ADI: MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI DERS ADI: MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL ADI: PROJE ANTETİ ÇİZME SÜRE: 40/32 ÖN KOŞUL: AÇIKLAMA: Modül, gerçek şartlarda teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır. GENEL AMAÇ: Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında; projenin antedini kuralına uygun olarak çizebilecektir AMAÇLAR: Öğrenci; 1-Mahal listelerini doğru ve eksiksiz olarak oluşturabilecektir 2-Paftanın antedini doğru ve eksiksiz olarak çizebilecektir İÇERİK A-Mahal Listesi 1-Mahal listesi b-önemi 2-Mahal listesi yapma kuralları 3-Mahal listesi yapılmasında iş sırası 4-Mahal listesi yapılması B-Proje Antedi 1-Mimari projede antet b-önemi c-bölümleri 2-Mimari projede antet çizme kuralları 3-Mimari projede antet çizilmesinde iş sırası 4-Mimari projede antet çizilmesi 47

48 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI:MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ : MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :25 İŞLEMİN ADI:Mahal listelerini yapmak YETERLİK : Proje mahal listelerini ve antedini yapmak ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Resim kağıdı,cetvel,çizim kalemleri,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini mürekkep, şablonlar,gönyeler İŞLEMİN STANDARDI :Doğru ve eksiksiz mahal listelerini oluşturmak. 1-Mahal isim ve numarasını yazmak 2-Mahallere ait malzeme ve yapım bilgileri 3-Duvar bilgilerini yazmak 4-Döşeme bilgilerini yazmak 5-Tavan bilgilerini yazmak 6-Kapı ve pencere bilgilerini yazmak 7-Mobilya bilgilerini yazmak 8-Açıklamaları yazmak 1-Mahal listesi b-önemi 2-Mahal listesi yapma kuralları 3-Mahal listesi yapılmasında iş sırası 4-Mahal listesi yapılması 1-Araç-gereç kullanma 2-Tablo çizme 3-Tabloya yazı yazma 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak 48

49 NOT: İşin yapılış süresi: 4 Saat Eğitim süresi :16 Ders saati İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI:MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ : MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :26 İŞLEMİN ADI:Paftanın antedini çizmek YETERLİK :Proje mahal listelerini ve antedini yapmak ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) : Resim kağıdı,cetvel,çizim kalemleri,silgi,çizim masası,izole bant,temizlik fırçası, Çini mürekkep, şablonlar,gönyeler İŞLEMİN STANDARDI :Doğru ve eksiksiz olarak çizmek 1-Antet çerçevesini çizmek 2-Bilgileri yazmak 1-Mimari projede antet b-önemi c-bölümleri 2-Mimari projede antet çizme kuralları 3-Mimari projede antet çizilmesinde iş sırası 4-Mimari projede antet çizilmesi 1-Araç-gereç kullanma 2-Antet düzenleme 3-Yazılarını yazma 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak 49

50 NOT: İşin yapılış süresi: 4 Saat Eğitim süresi :16 Ders saati 50

51 MODÜL BİLGİ SAYFASI ALAN ADI :İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI MESLEK ADI:MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI DERS ADI : MİMARİ PROJE ÇİZİMLERİ MODÜL ADI : PROJEYİ ÇOĞALTMA VE DOSYALAMA SÜRE :40/32 ÖN KOŞUL : AÇIKLAMA : Modül, gerçek şartlarda teorik ve uygulamalı olarak yapılmalıdır GENEL AMAÇ: Öğrenci, gerekli ortam sağlandığında; proje dosyalamayı kuralına uygun olarak yapabilecektir. AMAÇLAR: Öğrenci; 1-Projeyi tekniğine uygun doğru olarak çoğaltabilecektir 2-Projeyi tekniğine uygun doğru olarak katlayabilecektir 3-Projeyi doğru olarak dosyalayabilecektir İÇERİK A-Projeleri Çoğaltma 1-Projeyi çoğaltma b-önemi 2-Projeyi çoğaltma kuralları 3-Projeyi çoğaltmada iş sırası 4-Projeyi çoğaltma yöntemleri 5-Projenin çoğaltılması B-Projeyi Katlama 1-Projeyi katlama b-önemi 2-Projeyi katlama kuralları 3-Projeyi katlama iş sırası 4-Projeyi katlama yöntemleri 5-Projenin katılması C-Projeyi Dosyalama 1-Projeyi Dosyalama b-önemi 2-Projeyi Dosyalama kuralları 3- Projeyi Dosyalama iş sırası 4- Projeyi Dosyalama yöntemleri 5- Projenin Dosyalanması 51

52 İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI:MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ :MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :27 İŞLEMİN ADI:Projeleri çoğaltmak ve katlamak YETERLİK : Projeyi dosyalamak ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) :Proje, çoğaltma ve baskı makineleri, çelik dolap, İŞLEMİN STANDARDI : Doğru ve eksiksiz olarak çoğaltmak ve katlamak 1-Projeyi çoğaltmak 2-Projeyi katlanmak A-Projeleri Çoğaltma 1-Projeyi çoğaltma b-önemi 2-Projeyi çoğaltma kuralları 3-Projeyi çoğaltmada iş sırası 4-Projeyi çoğaltma yöntemleri 5-Projenin çoğaltılması B-Projeyi Katlama 1-Projeyi katlama b-önemi 2-Projeyi katlama kuralları 3-Projeyi katlama iş sırası 4-Projeyi katlama yöntemleri 5-Projenin katılması 1-Araç-gereç kullanma 2-Projeyi çoğaltma 3-Projeyi katlama 2-Titiz ve temiz olma 3-İş önlüğünü giyme 4-zamanı iyi kullanma 5-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak 52

53 NOT: İŞLEMİN YAPILİŞ SÜRESİ :7 SAAT EĞİTİM SÜRESİ :22 DERS SAATİ İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI:MİMARİ YAPI TEKNİK RESSAMLIĞI İŞ :MİMARİ PROJE ÇİZMEK İŞLEM NO :28 İŞLEMİN ADI: Projeyi dosyalamak YETERLİK : Projeyi dosyalamak ORTAM (Araç-gereç;ekipman ve koşullar) :Proje,Çizim araç ve gereçleri, Klasör İŞLEMİN STANDARDI : Doğru olarak dosyalamak 1-Orijinal paftaların kenar bantlarını yapıştırmak 2-Orijinal paftaları arşivlemek 3-Çoğaltılmış kopyaları gruplamak 4-Proje dosyası oluşturmak. 5-Projeyi klasöre yerleştirmek 1-Araç-gereç kullanma 2-Paftaların kenarını bantlama 3-Projeyi klasöre yerleştirme 1-Projeyi Dosyalama b-önemi 2-Projeyi Dosyalama kuralları 3- Projeyi Dosyalama iş sırası 4- Projeyi Dosyalama yöntemleri 5- Projenin Dosyalanması 2-Titiz ve temiz olma 3-Seri çalışma 4-İnsan haklarına demokrasinin ilkelerine ve mesleğiyle ilgili etik kurallara uygun davranmak 53

54 NOT: İŞLEMİN YAPILİŞ SÜRESİ :3 SAAT EĞİTİM SÜRESİ :10 DERS SAATİ 54

BAKIM PLANLAMASI DERSİ

BAKIM PLANLAMASI DERSİ BAKIM PLANLAMASI DERSİ Dersin Modülleri Atölye Planlaması İş Planlaması Kazandırılan Yeterlikler Atölye Planlaması Yapmak İş Planlaması Yapmak 1 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI

Detaylı

MALİYET HESAPLARI DERSİ. Şantiye kurup ihale işlemlerini yapmak

MALİYET HESAPLARI DERSİ. Şantiye kurup ihale işlemlerini yapmak MALİYET HESAPLARI DERSİ Dersin Modülleri Program ve Yönetmelik Şantiye ve İhale Metraj ve Keşif Fiyat Teklifi ve Sözleşme Hak Ediş ve İş Teslimatı Kazandırılan Yeterlikler Mevzuat ve teknik bilgiler vermek

Detaylı

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMA MESLEK RESMİ DERSİ. Pencere ve kapı şekillerini çizebilecektir.

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMA MESLEK RESMİ DERSİ. Pencere ve kapı şekillerini çizebilecektir. PVC DOĞRAMA VE KAPLAMA MESLEK RESMİ DERSİ Dersin Modülleri PVC Pencere ve Kapı Çizimi PVC Pencere ve Kapı Detayları Çizimi PVC Kaplama Çizimi PVC Birleşimlerin Çizim ve Taraması Kazandırılan Yeterlikler

Detaylı

ISITMA MESLEK RESİM. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Isıtma Meslek Resim 1 40/32

ISITMA MESLEK RESİM. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Isıtma Meslek Resim 1 40/32 ISITMA MESLEK RESİM Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Isıtma Meslek Resim 1 40/32 Isıtma tesisatında kullanılan sembolleri çizmek Isıtma Meslek Resim 2 40/32 Isıtma tesisatının çizimini yapmak

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM VE SAYISAL KOD TÜRETİMİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM VE SAYISAL KOD TÜRETİMİ ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM VE SAYISAL KOD TÜRETİMİ Dersin Modülleri Üç Boyutlu Model Oluşturma ve Düzenleme Katı-Yüzey Modelleme ve Görsellik Hesaplama, Sorgulama ve Boyut Geçişleri Kazandırılan Yeterlikler Üç boyutlu

Detaylı

TEKNE RESMİ DERSİ. Tekne İç Dekorasyonu 1. Tekne iç dekorasyon donatım elemanlarını çizmek. Tekne İç Dekorasyonu 2

TEKNE RESMİ DERSİ. Tekne İç Dekorasyonu 1. Tekne iç dekorasyon donatım elemanlarını çizmek. Tekne İç Dekorasyonu 2 TEKNE RESMİ DERSİ Dersin Modülleri Tekne Kaplama Resmi Dümen Resmi Tekne Yerleştirme Resmi Kazandırılan Yeterlikler Tekne kaplama resimleri çizmek Dümen resimlerini çizmek Tekne yerleştirme resimleri çizmek

Detaylı

PVC MONTAJ DERSİ. PVC kapı ve pencere montaj yapmak. PVC Diğer imalatların montajını yapmak

PVC MONTAJ DERSİ. PVC kapı ve pencere montaj yapmak. PVC Diğer imalatların montajını yapmak PVC MONTAJ DERSİ Dersin Modülleri PVC kapı pencere montajı Diğer imalat montajları Kazandırılan Yeterlikler PVC kapı ve pencere montaj yapmak PVC Diğer imalatların montajını yapmak DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizim Merdiven Çizimleri Bina Plan Çizimleri Çatı Çizimleri Bina Kesit Çizimleri Bina Görünüş Çizimler

Detaylı

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme TEKNİK RESİM Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Uygun kalem ile geometrik çizimleri teknik resim kurallarına göre çizebilecektir.

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimleri yapmak Yeterli ve kesit görünüşler çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL

Detaylı

BETONARME VE ÇATICILIK UYGULAMALARI DERSİ. Döşeme ve merdiven kalıbı yapmak. Demirlerin takviye ve bakımını yapmak

BETONARME VE ÇATICILIK UYGULAMALARI DERSİ. Döşeme ve merdiven kalıbı yapmak. Demirlerin takviye ve bakımını yapmak BETONARME VE ÇATICILIK UYGULAMALARI DERSİ Dersin Modülleri Döşeme-Merdiven Kalıbı Kaplama ve Bakım Donatı Takviyesi ve Araç Bakımı Kazandırılan Yeterlikler Döşeme ve merdiven kalıbı yapmak Çatı kaplaması

Detaylı

BETONARME DONATILARI DERSİ. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Betonarmeye Hazırlık. 40/32 Betonarmeye hazırlık yapmak

BETONARME DONATILARI DERSİ. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Betonarmeye Hazırlık. 40/32 Betonarmeye hazırlık yapmak BETONARME DONATILARI DERSİ Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Betonarmeye Hazırlık 40/32 Betonarmeye hazırlık yapmak Demiri İşleme 40/32 Demiri işlemek Donatıyı Hazırlama 40/32 Donatıyı hazırlamak

Detaylı

MOBİLYA RESMİ DERSİ. Tek mobilya 1. Tek mobilya çizimi yapmak. Tek mobilya 2

MOBİLYA RESMİ DERSİ. Tek mobilya 1. Tek mobilya çizimi yapmak. Tek mobilya 2 MOBİLYA RESMİ DERSİ Dersin Modülleri Tek mobilya 1 Tek mobilya 2 Kazandırılan Yeterlikler Tek mobilya çizimi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK \ DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF \ YIL SÜRE DERSİN AMACI

Detaylı

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ Dersin Modülleri F Klavye 1 F Klavye 2 Yazı Biçimleme Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayarda yazı yazmak Bilgisayarda resmî yazı hazırlamak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK

Detaylı

DIŞ MEKÂN DOĞRAMASI DERSİ

DIŞ MEKÂN DOĞRAMASI DERSİ DIŞ MEKÂN DOĞRAMASI DERSİ Dersin Modülleri Bahçe Mobilyası Ahşap Çatı- Teras Mekân Doğraması Kazandırılan Yeterlikler Bahçe mobilyası Ahşap çatı- teras Mekân doğraması DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN

Detaylı

CAM (CNC) PROGRAMLAMA. Otomatik üretim 1. parçası üretmek

CAM (CNC) PROGRAMLAMA. Otomatik üretim 1. parçası üretmek CAM (CNC) PROGRAMLAMA Dersin Modülleri Otomatik üretim 1 Otomatik üretim 1 Kazandırılan Yeterlikler CAM programı kullanarak CNC ile iş parçası üretmek DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI DÖNEM

Detaylı

VEKTÖREL ÇİZİM DERSİ. Antetli Kâğıt/Zarf Röprodüksiyonu yapmak. Antetli Kâğıt/Zarf. Takvim röprodüksiyonu yapmak. Fatura/İrsaliye

VEKTÖREL ÇİZİM DERSİ. Antetli Kâğıt/Zarf Röprodüksiyonu yapmak. Antetli Kâğıt/Zarf. Takvim röprodüksiyonu yapmak. Fatura/İrsaliye VEKTÖREL ÇİZİM DERSİ Dersin Modülleri Antetli Kâğıt/Zarf Röprodüksiyonu Fatura/İrsaliye Röprodüksiyonu Takvim Röprodüksiyonu Broşür Röprodüksiyonu Kazandırılan Yeterlikler Antetli Kâğıt/Zarf Röprodüksiyonu

Detaylı

ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler ÇOĞALTIM TEKNİKLERİ Dersin Modülleri Tohumla Üretim Çelikle Üretim Aşıyla Üretim Daldırmayla Üretim Ayırma-Bölmeyle Üretim Kazandırılan Yeterlikler Tohumla üretim yapmak Çelikle üretim yapmak Aşıyla üretim

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif TEKNİK RESİM DERSİ Modüller Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN TANIMI DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

ŞARAP VE DİĞER ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SERVİSİ.. DERSİ. Diğer Alkollü İçkiler ve Servisi. Diğer alkollü içkileri servis etmek.

ŞARAP VE DİĞER ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SERVİSİ.. DERSİ. Diğer Alkollü İçkiler ve Servisi. Diğer alkollü içkileri servis etmek. ŞARAP VE DİĞER ALKOLLÜ İÇECEKLERİN SERVİSİ.. DERSİ Dersin Modülleri Şaraplar ve Servisi Diğer Alkollü İçkiler ve Servisi Kazandırılan Yeterlikler Şarapların servisini yapmak Diğer alkollü içkileri servis

Detaylı

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Teknik Resim Devre Şemaları Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 2 DERSİ

AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 2 DERSİ AHŞAP YAPIM TEKNİKLERİ 2 DERSİ Dersin Modülleri Makinede Rendeleme Makinede Kesme Makinede Delik delme Makinede Şekillendirme Makinede Birleştirme Kazandırılan Yeterlikler Makinede rendeleme yapmak Makinede

Detaylı

TOPRAKSIZ KÜLTÜR. Topraksız Tarıma Hazırlık Topraksız tarım hazırlığı yapmak

TOPRAKSIZ KÜLTÜR. Topraksız Tarıma Hazırlık Topraksız tarım hazırlığı yapmak TOPRAKSIZ KÜLTÜR Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Topraksız Tarıma Hazırlık Topraksız tarım hazırlığı yapmak Hidroponik Sistemler Hidroponik sistemleri kurmak DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN

Detaylı

ORGANİK TARIM Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

ORGANİK TARIM Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler ORGANİK TARIM Dersin Modülleri Organik Tarım Hazırlığı Organik Tarımda Toprak Hazırlığı Organik Tarımda Üretim Organik Tarımda Mücadele Kazandırılan Yeterlikler Organik tarım hazırlığı yapmak Organik tarımda

Detaylı

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak. Bilgisayarda resmi yazı hazırlamak

BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ. Bilgisayarda yazı yazmak. Bilgisayarda resmi yazı hazırlamak BİLGİSAYARDA YAZI DERSİ Dersin Modülleri F Klavye 1 F Klavye 2 Yazı biçimleme Kazandırılan Yeterlikler Bilgisayarda yazı yazmak Bilgisayarda resmi yazı hazırlamak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK

Detaylı

AVİZE İMALAT TEKNİKLERİ DERSİ

AVİZE İMALAT TEKNİKLERİ DERSİ AVİZE İMALAT TEKNİKLERİ DERSİ Dersin Modülleri İmalat malzemeleri temin etmek Metallerin kaplanması ve parlatılması Renk ve boyama teknikleri Montaj teknikleri Kazandırılan Yeterlikler Yapım resmine göre

Detaylı

EKMEK VE BİSKÜVİ ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ DERSİ. Ekmek Çeşitleri Üretimi 2 Ekmek çeşitlerini üretmek

EKMEK VE BİSKÜVİ ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ DERSİ. Ekmek Çeşitleri Üretimi 2 Ekmek çeşitlerini üretmek EKMEK VE BİSKÜVİ ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ DERSİ Dersin Modülleri Bisküvi Çeşitleri Üretme Kazandırılan Yeterlikler Bisküvi çeşitlerini yapmak Ekmek Çeşitleri Üretimi 2 Ekmek çeşitlerini üretmek DERS BİLGİ FORMU

Detaylı

MODEL GELİŞTİRME DERSİ

MODEL GELİŞTİRME DERSİ MODEL GELİŞTİRME DERSİ Dersin Modülleri Model Araştırmaları Artistik Çizim Kazandırılan Yeterlikler Model araştırmaları yapmak Artistik çizim yapmak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

ŞİŞİRME KALIPÇILIĞI. Enjeksiyon Şişirme Kalıpları 1 Enjeksiyon Şişirme Kalıpları 2 Enjeksiyon Şişirme Kalıpları 3 Ekstrüzyon Şişirme Kalıpları 2

ŞİŞİRME KALIPÇILIĞI. Enjeksiyon Şişirme Kalıpları 1 Enjeksiyon Şişirme Kalıpları 2 Enjeksiyon Şişirme Kalıpları 3 Ekstrüzyon Şişirme Kalıpları 2 ŞİŞİRME KALIPÇILIĞI Dersin Modülleri Enjeksiyon Şişirme Kalıpları 1 Enjeksiyon Şişirme Kalıpları 2 Enjeksiyon Şişirme Kalıpları 3 Ekstrüzyon Şişirme Kalıpları 1 Ekstrüzyon Şişirme Kalıpları 2 Ekstrüzyon

Detaylı

TEKSTİLDE KALİTE DERSİ. Reklamasyon durumlarını belirlemek. İstatistik hesaplamaları yapmak

TEKSTİLDE KALİTE DERSİ. Reklamasyon durumlarını belirlemek. İstatistik hesaplamaları yapmak TEKSTİLDE KALİTE DERSİ Dersin Modülleri Kalite Güvence I Kalite Güvence II Kalite prosedörleri I Kalite prosedörleri II Reklamasyon İstatistik Kazandırılan Yeterlikler Kalite güvence sistemini hazırlamak

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

ÜRETİM PLANLAMASI YAPMAK DERSİ

ÜRETİM PLANLAMASI YAPMAK DERSİ ÜRETİM PLANLAMASI YAPMAK DERSİ Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler Cam üretim planlaması 40/16 Cam üretiminde yöntemleri belirlemek İşletme organizasyonu 40/16 İşletme l lorganizasyonu k yapmak

Detaylı

DOKUMA HAZIRLIK VE DOKUMA MAKİNELERİ-2 DERSİ

DOKUMA HAZIRLIK VE DOKUMA MAKİNELERİ-2 DERSİ DOKUMA HAZIRLIK VE DOKUMA MAKİNELERİ-2 DERSİ Dersin Modülleri Dar Dokuma Havlu Dokuma Kadife Dokuma Halı Dokuma Kazandırılan Yeterlikler Dar dokuma yapmak Havlu kumaş dokumak Kadife kumaş dokumak Halı

Detaylı

PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALARI DERSİ. Yerleşim röleve ölçüsü almak. Çalışma sahalarında emniyet tedbirleri almak. Beton üretmek ve bakımını yapmak

PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALARI DERSİ. Yerleşim röleve ölçüsü almak. Çalışma sahalarında emniyet tedbirleri almak. Beton üretmek ve bakımını yapmak PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALARI DERSİ Dersin Modülleri Yerleşim Röleve Ölçüsü Alma Zemin Sıkıştırma Saha Emniyet Tedbirleri Beton Üretim Ve Bakım Kaldırım Ve parklarda Kaplama Yeşil Alan Ve Bina Dışı

Detaylı

PNÖMATİK BAKIM ONARIM DERSİ. Pnömatik Devre Elemanlarının Bakımı. Pnömatik Bakım Onarım Yapmak

PNÖMATİK BAKIM ONARIM DERSİ. Pnömatik Devre Elemanlarının Bakımı. Pnömatik Bakım Onarım Yapmak PNÖMATİK BAKIM ONARIM DERSİ Dersin Modülleri Pnömatik Devre Elemanlarının Bakımı Katalog Okuma Kazandırılan Yeterlikler Pnömatik Bakım Onarım Yapmak Katalog Okumak 1 DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ

İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI DERSİ Dersin Modülleri İnternet Programcılığı 1 İnternet Programcılığı 2 İnternet Programcılığı 3 İnternet Programcılığı 4 İnternet Programcılığı 5 Kazandırılan Yeterlikler Programlama

Detaylı

HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ DERSİ

HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ DERSİ HASARLI ARAÇ İŞLEMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Hasar Tespiti Sigorta ve Müşteri İşlemleri Kazandırılan Yeterlikler Hasar tespit yöntemlerini kullanarak belirlediği hasara göre onarım yöntemine karar verebilecektir.

Detaylı

YAPILARDA TESİSAT. Yapı çeşitleri ve bileşenleri. Yapılarda tesisat

YAPILARDA TESİSAT. Yapı çeşitleri ve bileşenleri. Yapılarda tesisat YAPILARDA TESİSAT Dersin Modülleri Yapı çeşitleri ve bileşenleri Yapılarda tesisat Kazandırılan Yeterlikler Öğrenci bu modül ile yapı çeşitleri ve bileşenlerini tanıyabilecektir. Yapılardaki her türlü

Detaylı

MOBİLYA MONTAJ DERSİ. Mobilya Elemanları 1. Mobilya elemanlarını takmak. Mobilya Elemanları 2

MOBİLYA MONTAJ DERSİ. Mobilya Elemanları 1. Mobilya elemanlarını takmak. Mobilya Elemanları 2 MOBİLYA MONTAJ DERSİ Dersin Modülleri Mobilya Bağlantı Elemanları Mobilya Birleştirme Mobilya Elemanları 1 Mobilya Elemanları 2 Kazandırılan Yeterlikler Mobilya bağlantı elemanları takmak Sabit mobilya

Detaylı

BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC)

BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC) BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC) Dersin Modülleri Tornada CAM Programı ile Çizim ve Kesici Yolları CAM Programı ile Tornalama Frezede CAM Programı ile Çizim ve Kesici Yolları CAM Frezeleme

Detaylı

KAĞIT ÜRETİM AŞAMALARI DERSİ

KAĞIT ÜRETİM AŞAMALARI DERSİ KAĞIT ÜRETİM AŞAMALARI İ Dersin Modülleri Kâğıt Hamuru Hazırlama Kâğıt Üretiminde Kullanılan Kimyasallar Hamurun Kâğıda Dönüştürülmesi Geri Kazanım Kazandırılan Yeterlikler Kâğıt hamuru hazırlama işlemlerini

Detaylı

AHŞAP DOĞRAMA ELEMANLARI RESMİ DERSİ. Ahşap Merdiven Çizimi. Ahşap merdiven çizimleri yapmak

AHŞAP DOĞRAMA ELEMANLARI RESMİ DERSİ. Ahşap Merdiven Çizimi. Ahşap merdiven çizimleri yapmak AHŞAP DOĞRAMA ELEMANLARI RESMİ DERSİ Dersin Modülleri Ahşap Kaplama Çizimi Ahşap Sedir Çizimi Ahşap Bölme Çizimi Ahşap Merdiven Çizimi Bahçe Mobilyası Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Ahşap kaplama çizimleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ

GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ GIDA İŞLETMELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON DERSİ Dersin Modülleri Genel Mikrobiyoloji Personel Hijyeni İşletmelerde Temizlik ve Dezenfeksiyon Gıda muhafaza İlkeleri 1 Gıda Muhafaza İlkeleri 2 Gıda Üretiminde

Detaylı

ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERSİ

ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERSİ ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERSİ Dersin Modülleri Erkek Eşofman Kalıbı Model Uygulamalı Erkek Gömleği Kalıbı Erkek Pantolon Kalıbı 1 Erkek Pantolon Kalıbı 2 Erkek Jean Pantolon Kalıbı Erkek Yelek Kalıbı Erkek

Detaylı

DOSYALAMA ARŞİVLEME DERSİ. Gelen giden belge akışını sağlamak

DOSYALAMA ARŞİVLEME DERSİ. Gelen giden belge akışını sağlamak DOSYALAMA ARŞİVLEME DERSİ Dersin Modülleri Belge Akışı Kazandırılan Yeterlikler Gelen giden belge akışını sağlamak Dosyalama Sistemi Dosyalama sistemini oluşturmak Arşivleme Sistemi Arşivleme sistemini

Detaylı

BİLGİSAYARLA MİMARİ PROJE ÇİZİMİ DERSİ. Katman oluşturarak kapı ve pencere çizmek Bilgisayarla merdivenleri çizmek

BİLGİSAYARLA MİMARİ PROJE ÇİZİMİ DERSİ. Katman oluşturarak kapı ve pencere çizmek Bilgisayarla merdivenleri çizmek BİLGİSAYARLA MİMARİ PROJE ÇİZİMİ DERSİ Dersin Modülleri Bilgisayarla Kapı ve Pencere Bilgisayarla Merdiven Çizimi Bilgisayarla Bodrum Kat Planı Bilgisayarla Zemin Kat Planı Bilgisayarla Normal Kat Planı

Detaylı

FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ -2 DERSİ. Kefir üretmek

FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ -2 DERSİ. Kefir üretmek FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ -2 DERSİ Dersin Modülleri Probiyotik Yoğurt Kefir Kazandırılan Yeterlikler Probiyotik yoğurt üretmek Kefir üretmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI Fermente Süt Ürünleri Üretimi

Detaylı

DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ

DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ DİZEL MOTOR YAKIT SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 1 Dizel Motorları Yakıt Sistemleri 2 Kazandırılan Yeterlikler Dizel motorları yakıt sistemlerinin bakım ve onarımını Dizel

Detaylı

DEPOLAMA DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

DEPOLAMA DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler DEPOLAMA DERSİ Dersin Modülleri Depolama Yöntemleri Depo-Stok Takibi Kazandırılan Yeterlikler Depolama yapmak Depo-stok takibi yapmak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI DÖNEM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1 ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİLGİSAYARDA REZERVASYON DERSİ

BİLGİSAYARDA REZERVASYON DERSİ BİLGİSAYARDA REZERVASYON DERSİ Dersin Modülleri Bilgisayar Rezervasyon Programları 1 Bilgisayar Rezervasyon Programları 2 Kazandırılan Yeterlikler Acente rezervasyon otomasyon programlarını kullanmak Acente

Detaylı

BİLGİSAYARLA STATİK PROJE ÇİZİMİ (1) DERSİ. Katman oluşturarak kapı ve pencere çizmek Bilgisayarla merdivenleri çizmek

BİLGİSAYARLA STATİK PROJE ÇİZİMİ (1) DERSİ. Katman oluşturarak kapı ve pencere çizmek Bilgisayarla merdivenleri çizmek BİLGİSAYARLA STATİK PROJE ÇİZİMİ (1) DERSİ Dersin Modülleri Bilgisayarla Kapı ve Pencere Bilgisayarla Merdiven Çizimi Bilgisayarla Zemin Kat Planı Çizimi Bilgisayarla Normal Kat Planı Çizimi Bilgisayarla

Detaylı

BİLGİSAYARDA OPERASYON DERSİ

BİLGİSAYARDA OPERASYON DERSİ BİLGİSAYARDA OPERASYON DERSİ Dersin Modülleri Bilgisayar Operasyon Programları 1 Bilgisayar Operasyon Programları 2 Kazandırılan Yeterlikler Acente operasyon otomasyon programlarını kullanmak Acente operasyon

Detaylı

TEKNİK VE MESLEK RESİM. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek

TEKNİK VE MESLEK RESİM. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek TEKNİK VE MESLEK RESİM Dersin Modülleri Teknik Resim Devre Şemaları Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek 1 Dersin Adı Alan Meslek/Dal

Detaylı

İÇ MEKÂN ÇİZİMLERİ DERSİ. İç mekân tasarımı için veri toplamak ve ön etüt yapmak

İÇ MEKÂN ÇİZİMLERİ DERSİ. İç mekân tasarımı için veri toplamak ve ön etüt yapmak İÇ MEKÂN ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Mekân Tasarım Mekân Tefrişleri 1 Mekân Tefrişleri 2 Mekân Tefrişleri 3 Mekân Tefrişleri 4 Mekân Tefrişleri 5 Merdiven Çizimleri Bina Plan Çizimleri Çatı Çizimleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

PLASTİK ENJEKSİYON DERSİ

PLASTİK ENJEKSİYON DERSİ PLASTİK ENJEKSİYON DERSİ Dersin Modülleri Enjeksiyon Makinelerinde Üretim 1 Enjeksiyon Makinelerinde Üretim 1 Enjeksiyon Makinelerinde Üretim 1 Kazandırılan Yeterlikler Plastik enjeksiyon kalıplama makinelerinde

Detaylı

AKILLI EV ALETLERİ. Elektrikli Ev Aletlerinin Uzaktan Kontrolü Akıllı Ev Aletlerinin Mikro Denetleyiciler ile Kontrolü

AKILLI EV ALETLERİ. Elektrikli Ev Aletlerinin Uzaktan Kontrolü Akıllı Ev Aletlerinin Mikro Denetleyiciler ile Kontrolü AKILLI EV ALETLERİ Dersin Modülleri Elektrikli Ev Aletlerinin Uzaktan Kontrolü Akıllı Ev Aletlerinin Mikro Denetleyiciler ile Kontrolü Kazandırılan Yeterlikler Elektrikli ev aletlerinin uzaktan kontrolünü

Detaylı

ÖRME MESLEK HESAPLARI DERSİ (DÜZ ÖRME / YUVARLAK ÖRME)

ÖRME MESLEK HESAPLARI DERSİ (DÜZ ÖRME / YUVARLAK ÖRME) ÖRME MESLEK HESAPLARI DERSİ (DÜZ ÖRME / YUVARLAK ÖRME) Dersin Modülleri Örme Hesapları 1 Örme Hesapları 2 Kazandırılan Yeterlikler Örme hesapları yapmak DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati

DERS BİLGİ FORMU. IV Türkçe Zorunlu Ders. Haftalık. Ders. Okul Eğitimi Süresi. Saati DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ

Detaylı

ÇELİK YAPI İMALATLARI DERSİ. Çelik parça skeçlerini hazırlamak ve kesimini yapmak Çelik parça boyama ve nakliyesini yapmak

ÇELİK YAPI İMALATLARI DERSİ. Çelik parça skeçlerini hazırlamak ve kesimini yapmak Çelik parça boyama ve nakliyesini yapmak ÇELİK YAPI İMALATLARI DERSİ Dersin Modülleri Çelik Parça Hazırlık ve Nakliye 1 Çelik Parça Hazırlık ve Nakliye 2 Çelik Yapı İmalat Giydirme Cephe İmalatı Çelik Yapı İmalat Kontrol Kazandırılan Yeterlikler

Detaylı

ELEKTROMEKANİK VE DİJİTAL KOL SAATLERİ TAMİRİ. Elektromekanik Saatlerin Tamiri. Dijital saatlerin tamir işlemlerini yapabilecektir.

ELEKTROMEKANİK VE DİJİTAL KOL SAATLERİ TAMİRİ. Elektromekanik Saatlerin Tamiri. Dijital saatlerin tamir işlemlerini yapabilecektir. ELEKTROMEKANİK VE DİJİTAL KOL SAATLERİ TAMİRİ Dersin Modülleri Elektromekanik Saatlerin Tamiri Kazandırılan Yeterlikler Elektromekanik saatlerin tamir işlemlerini yapabilecektir. Dijital Saatlerin Tamiri

Detaylı

TEMEL ELEKTRİK Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

TEMEL ELEKTRİK Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler TEMEL ELEKTRİK Dersin Modülleri Elektrik devreleri Elektrik tesisleri Asenkron motorlar Kazandırılan Yeterlikler Elektrik devresi yapmak ve ölçmek Elektrik tesislerini bağlamak Asenkron motorlara kumanda

Detaylı

PERDECİLİK. Özel Perdeler. Mutfak ve çocuk odası perdeleri hazırlamak Farklı mekânlara özel perdeler hazırlamak

PERDECİLİK. Özel Perdeler. Mutfak ve çocuk odası perdeleri hazırlamak Farklı mekânlara özel perdeler hazırlamak Dersin Modülleri Perdeler Ev Perdeleri Tül ve katlamalı perdeler Mutfak ve çocuk odası perdeleri Özel Perdeler Kazandırılan Yeterlikler Perde hazırlamak Ev perdeleri hazırlamak Tül ve katlamalı perdeler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 2 ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BİNA VE YERLEŞİM RÖLEVESİ DERSİ

BİNA VE YERLEŞİM RÖLEVESİ DERSİ BİNA VE YERLEŞİM RÖLEVESİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizimi Röleve Yerleşim proje Kazandırılan Yeterlikler Bina ve yerleşimlerin röleve ölçülerini almak Rölevesi alınan

Detaylı

AHŞAP ÜST YÜZEY TEKNİKLERİ DERSİ. Boyama ve Vernikleme Hataları. Boyama ve vernikleme hatalarını gidermek Kimyasallarla renk açmak

AHŞAP ÜST YÜZEY TEKNİKLERİ DERSİ. Boyama ve Vernikleme Hataları. Boyama ve vernikleme hatalarını gidermek Kimyasallarla renk açmak AHŞAP ÜST YÜZEY TEKNİKLERİ DERSİ Dersin Modülleri Boyama Yüzeyi Renk Numunesi Lekeleri Çıkarma Yüzeyi Onarma Boyama Yapma Boyama ve Vernikleme Hataları Renk Açma Dekoratif İşlemler Dolgu Verniği Son Kat

Detaylı

SOĞUTUCULAR VE KLİMALAR

SOĞUTUCULAR VE KLİMALAR Dersin Modülleri Soğutma Sistemi Elemanları ve Soğutucular Soğutucularda Ekovat Bakım Onarımı Soğutma Bölümlerinin Bakım Onarımı Klima Çeşitleri ve Seçimi SOĞUTUCULAR VE KLİMALAR Kazandırılan Yeterlikler

Detaylı

AHŞAPTA ÖZEL ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ DERSİ

AHŞAPTA ÖZEL ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ DERSİ AHŞAPTA ÖZEL ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Seri Üretimde Vernikleme Üst Yüzeyde Özel İşlemler Kazandırılan Yeterlikler Seri üretimde vernikleme yapmak Üst yüzeyde özel işlemler yapmak DERS

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Genel Uygulamalar-1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Uygulamalar-1 2/38 Genel Uygulamalar-1 Bina Projesi Mimari Proje Statik-Betonarme Projesi Elektrik Tesisat Projesi Genel Uygulamalar-1

Detaylı

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ DERSİ

AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ DERSİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ DERSİ Dersin Modülleri Açık Kaynak işletim Sistemi 1 Açık Kaynak İşletim Sistemi 2 Açık Kaynak İşletim Sistemi 3 Kazandırılan Yeterlikler Açık kaynak kodlu işletim sisteminin

Detaylı

SEYAHAT ACENTALARINDA REZERVASYON DERSİ

SEYAHAT ACENTALARINDA REZERVASYON DERSİ SEYAHAT ACENTALARINDA REZERVASYON DERSİ Dersin Modülleri İş İçin Hazırlık Rezervasyon Sistemleri Rezervasyon İşlemleri Kazandırılan Yeterlikler İş için hazırlık yapmak Rezervasyon sistemlerini tanımak

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM İ Dersin Modülleri Katı Modelleme Katı Oluşturma Sac Metal Oluşturma Montaj Modelleme Katı Modeli Teknik Resme Aktarma Kazandırılan Yeterlikler Kullanım ayarı yaparak düzlem seçmek

Detaylı

PLASTİK EKSTRÜZYON DERSİ

PLASTİK EKSTRÜZYON DERSİ PLASTİK EKSTRÜZYON DERSİ Dersin Modülleri Ekstrüzyon Makinelerinde Üretim 1 Ekstrüzyon Makinelerinde Üretim 2 Ekstrüzyon Makinelerinde Üretim 3 Kazandırılan Yeterlikler Plastik profil ekstrüzyon kalıplama

Detaylı

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ Dersin Modülleri İç Tesisat Döşeme Teknikleri Çağırma Tesisatları Güvenlik Tesisatları Haberleşme ve Bildirim Tesisatları Zayıf Akım Tesisatı Arıza Tespiti

Detaylı

TEMEL ELEKTİRİK DERSİ

TEMEL ELEKTİRİK DERSİ TEMEL ELEKTİRİK DERSİ Dersin Modülleri Elektrik Devreleri Elektrik Tesisleri Asenkron Motorlar Kazandırılan Yeterlikler Elektrik devresi yapmak ve ölçmek Elektrik tesislerini bağlamak Asenkron motorlara

Detaylı

BİLGİSAYARLI AYAKKABI MODELLEME DERSİ

BİLGİSAYARLI AYAKKABI MODELLEME DERSİ BİLGİSAYARLI AYAKKABI MODELLEME DERSİ Dersin Modülleri Çizim Programını Kurma ve Çalıştırma Bilgisayarda Gova Modeli Bilgisayarda Molyer Modeli Bilgisayarda Çizme Modeli Bilgisayarda Rok Modeli Üç Boyutlu

Detaylı

CAM SÜSLEME DERSİ. Soğuk cam boyama tekniği uygulamak Kompresörle boya uygulamaları yapmak. Soğuk Cam Boyama. Kompresörle Boyama

CAM SÜSLEME DERSİ. Soğuk cam boyama tekniği uygulamak Kompresörle boya uygulamaları yapmak. Soğuk Cam Boyama. Kompresörle Boyama CAM SÜSLEME DERSİ Dersin Modülleri Cam üzerine Ebru Ultraviole Yapıştırma Soğuk Cam Boyama Kompresörle Boyama Kazandırılan Yeterlikler Cam üzerine ebru yapmak Ultraviole yapıştırma yapmak Soğuk cam boyama

Detaylı

AĞ GÜVENLİĞİ DERSİ. Donanımsal ağ güvenliğini ve bakımını sağlamak Yazılımsal ağ güvenliğini ve bakımını sağlamak. Ağ Güvenliği (Donanım)

AĞ GÜVENLİĞİ DERSİ. Donanımsal ağ güvenliğini ve bakımını sağlamak Yazılımsal ağ güvenliğini ve bakımını sağlamak. Ağ Güvenliği (Donanım) AĞ GÜVENLİĞİ DERSİ Dersin Modülleri Ağ Güvenliği (Donanım) Ağ Güvenliği (Yazılım) Kazandırılan Yeterlikler Donanımsal ağ güvenliğini ve bakımını sağlamak Yazılımsal ağ güvenliğini ve bakımını sağlamak

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Aydınlatma Teknolojisi Reklâm Tabelâcılığı Reklâm Tabelâcılığı

DERS BİLGİ FORMU Aydınlatma Teknolojisi Reklâm Tabelâcılığı Reklâm Tabelâcılığı Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERSİ. Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak II

TÜKETİCİ HAKLARI DERSİ. Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak II TÜKETİCİ HAKLARI DERSİ Dersin Modülleri Tüketici Hakkı 1 Tüketici Hakkı 2 Kazandırılan Yeterlikler Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak I Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak II DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Zayıf Akım Tesisleri Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü

DERS BİLGİ FORMU Zayıf Akım Tesisleri Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre. Dersin Amacı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre. Dersin Amacı Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlilikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

İLERİ ANAHTARCILIK. Mekanik ve Elektronik Şifreli Kilitleri Açmak. Yatayda Köşe Kaynağı Tekniğine göre yatay konumda köşe kaynaklarını yapmak.

İLERİ ANAHTARCILIK. Mekanik ve Elektronik Şifreli Kilitleri Açmak. Yatayda Köşe Kaynağı Tekniğine göre yatay konumda köşe kaynaklarını yapmak. İLERİ ANAHTARCILIK Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Mekanik ve Elektronik Şifreli Kilitleri Açmak Mekanik ve Elektronik Şifreli Kilitleri Açmak Yatayda Köşe Kaynağı Tekniğine göre yatay konumda

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Satış İşlemlerinde Bilgisayar Kullanımı Satış Elemanlığı Tüm Dallar

DERS BİLGİ FORMU Satış İşlemlerinde Bilgisayar Kullanımı Satış Elemanlığı Tüm Dallar Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Temel İngilizce bilgisine sahip olma Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Temel İngilizce bilgisine sahip olma Haftalık Ders Saati Okul Eğitimi Süresi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA

Detaylı

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Üç Boyutlu Takı Formları Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimler yapmak Görünüş çıkarmak Takının üç boyutunu tasarlayıp

Detaylı

SİGORTACILIKTA GÜNLÜK İŞLEMLER VE RİSK. Resmi açılış işlemlerini takip etmek

SİGORTACILIKTA GÜNLÜK İŞLEMLER VE RİSK. Resmi açılış işlemlerini takip etmek SİGORTACILIKTA GÜNLÜK İŞLEMLER VE RİSK Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler Resmi Açılış Resmi açılış işlemlerini takip etmek Personel Alma Sigorta muhasebesi Risk Tespiti İşe uygun personel almak

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI 2006 ANKARA İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI İnşaat alanındaki

Detaylı

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Geçiş Kontrol Sistemlerinin Bağlantıları Geçiş Kontrol Sistemleri Keşfi Geçiş Kontrol Sistemleri Montajı Geçiş Kontrol Sistemlerinde Arıza ve Bakım Kazandırılan

Detaylı

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMALARI DERSİ. PVC Doğramaya Hazırlık PVC doğramaya ön hazırlığı yapabilecektir. Destek Sacı Montajı ve Tahliye Kanalı Açma

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMALARI DERSİ. PVC Doğramaya Hazırlık PVC doğramaya ön hazırlığı yapabilecektir. Destek Sacı Montajı ve Tahliye Kanalı Açma PVC DOĞRAMA VE KAPLAMALARI DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler PVC Doğramaya Hazırlık PVC doğramaya ön hazırlığı yapabilecektir. Destek Sacı Montajı ve Tahliye Kanalı Açma Destek sacı montajı

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Video Kamera Fotoğrafçılık Fotoğrafçılık

DERS BİLGİ FORMU Video Kamera Fotoğrafçılık Fotoğrafçılık Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

SOFRALIK ZEYTİN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ DERSİ. Yeşil zeytin çeşitlerini hazırlamak. Siyah zeytin çeşitlerini hazırlamak

SOFRALIK ZEYTİN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ DERSİ. Yeşil zeytin çeşitlerini hazırlamak. Siyah zeytin çeşitlerini hazırlamak SOFRALIK ZEYTİN ÇEŞİTLERİ ÜRETİMİ DERSİ Dersin Modülleri Sofralık Yeşil Zeytin Çeşitleri Sofralık Siyah Zeytin Çeşitleri Kazandırılan Yeterlikler Yeşil zeytin çeşitlerini hazırlamak Siyah zeytin çeşitlerini

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Alan Dersin Adı Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

Parmaklıklar DEMİR DOĞRAMA DERSİ. Farklı özellikte çeşitli demir parmaklıklar yapmak

Parmaklıklar DEMİR DOĞRAMA DERSİ. Farklı özellikte çeşitli demir parmaklıklar yapmak Dersin Modülleri Demir Pencereler Demir Kapılar Demir Vitrinler Parmaklıklar DEMİR DOĞRAMA DERSİ Kazandırılan Yeterlikler Demir pencereler yapmak Demir kapılar yapmak Demir vitrinler yapmak Farklı özellikte

Detaylı