BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ"

Transkript

1 BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

2 SUNUŞ Fakültemiz tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine (Bülent Ecevit Üniversitesi) bağlı olarak kurulmuştur. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Bartın Üniversitesine bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Orman Fakültesinde halen üç bölüm bulunmaktadır. 1. Orman Mühendisliği 2. Orman Endüstri Mühendisliği 3. Peyzaj Mimarlığı (Bu bölümlerde lisans ve lisanüstü eğitim yapılmaktadır) sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi gereğince hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Fakültemizde 2014 yılında gerçekleştirilen hizmetler ve sürdürülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu kamuoyuna sunulmaktadır. Saygılarımla. Prof.Dr. Nedim SARAÇOĞLU Dekan V. 2

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ GENEL BİLGİLER Fakültenin Genel Kompozisyonu (Tarihçesi ve Tanıtım) Misyonumuz, Vizyonumuz PERSONEL DURUMU Bartın Orman Fakültesi Akademik ve İdari Personel Şeması Akademik Personel Durumu İdari Personel Durumu Görev tanımları BÖLÜM FAALİYET RAPORLARI Orman Mühendisliği Bölümü 2014 Yılı Faaliyet Raporu Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2014 Yılı Faaliyet Raporu Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014 Yılı Faaliyet Raporu Orman Fakültesi 2014 Yılı Yayın Türü ve Sayısı Lisansüstü Eğitim Görmek Üzere Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgiler ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ DURUMU BÜTÇE ÖDENEKLERİ Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Formu TESİSLER-KAYNAKLAR Eğitim Alanları 6.2. Hizmet Alanları 6.3. Ambar-Arşiv Alanları 6.4. Teknolojik Kaynaklar 6.5. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 6.6. Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi 6.7.Demirbaşlar Listesi 7. ÖNERİLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

4 ORMAN FAKÜLTESİ 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Fakültenin Genel Kompozisyonu (Tarihçesi ve Tanıtım) Bartın Orman Fakültesi tarih, 3837 sayılı yasa ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olup, yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamış ve 1997 de ilk mezunlarını vermiştir. 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kurulan Üniversitemize bağlanarak eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesinin halen üç bölümü bulunmaktadır: 1. Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, MİSYONUMUZ Bilimsel çalışma alanlarında, çağdaş eğitim-öğretim ilkelerini gözeten lisans ve lisansüstü bilgi donanımına ve araştırma yeteneğine sahip, analitik düşünebilen, bilgiye ulaşmayı ve bilgi üretmeyi başarabilen, bilimsel etik değerleri yüksek, çağdaş, paylaşımcı, katılımcı, toplumsal sorumluluk taşıyan bireyler yetiştirmek ve yerel, ulusal uluslararası düzeydeki araştırmalarda bilimsel aktiviteleri geliştirmek, evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacılar yetiştirmek. VİZYONUMUZ Katılımcı yönetim anlayışı ile öğrenci merkezli eğitim yapan, ulusal orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminde etkin rol oynayan orman ve orman endüstri mühendisleri ile peyzaj mimarları yetiştiren fakülteler içerisinde, gerek öğrenciler gerekse sektör tarafından tercih edilen bir fakülte olmaktır. 4

5 2. PERSONEL DURUMU 2.1. BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL TEŞKİLAT ŞEMASI DEKAN Prof.Dr. Selman KAYAYILMAZLAR DEKAN YARDIMCISI Prof.Dr. Nedim SARAÇOĞLU BÖLÜMLER Fakülte Sekreteri Mustafa KAYA Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. İsmet DAŞDEMİR Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mehmet SABAZ Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç.Dr. Bülent KAYGIN 7 Prof.Dr. 5 Doç.Dr. 12 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğr. Gör. 3 Araş.Gör. 1 Prof.Dr. 3 Doç.Dr. 9 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğr.Gör. 3 Araş.Gör. 3 Prof.Dr. 6 Doç.Dr. 5 Yrd.Doç.Dr. 1 Öğr.Gör. 7 Araş.Gör. Personel İşleri İdari ve Mali İşler Dekan Sekreterliği Öğrenci İşleri Evrak Kayıt Bölüm Sekreterlikleri Kat Görevlileri ve Temizlik Görevlileri 5

6 2.2. Akademik Personel Durumu BÖLÜM Prof. Doç. Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Orman Mühendisliği * Orman Endüstri Mühendisliği Peyzaj Mimarlığı TOPLAM * GENEL TOPLAM= 67 Öğretim Elemanı *35. Maddeye göre başka bir üniversitede doktora yapanlar. Fakültemizde 11 Profesör, 14 Doçent, 26 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 13 Araştırma Görevlisi toplam 67 öğretim elemanı görev yapmakta olup, Fakültemiz Bölümleri ve Fen Bilimleri Enstitüsünde lisans ve lisansüstü dersleri ek-ders ücreti karşılığında vermek üzere 1 Profesör görevlendirilmiştir İdari Personel Durumu 1 Fakülte Sekreteri 1 Şube Müdürü (Kadrosu İMİD de 13/ b-4 e göre görevlendirme) 2 Şef 7 Bilgisayar İşletmeni 1 Memur 1 Tekniker 1 Teknisyen 3 Yardımcı Hizmetli TOPLAM=17 kişi 1 Fakülte Sekreteri, 1 Şube Müdürü, 2 Şef, 7 Bilgisayar İşletmeni, 1 Memur, 1 Tekniker, 1 Teknisyen, 3 Yardımcı hizmetli, 8 Kat Görevlisi (sözleşmeli temizlik personeli) olmak üzere genel idari hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine çalışılmaktadır. İdari personelden 3 kişi (1 Şef, 2 Memur) bölüm sekreteri, 1 memur da Dekan Sekreteri olarak görevlendirilmiş, bunların vasıtasıyla lisans ve yüksek lisans ile ilgili yapılması gereken işler, bölüm, enstitü müdürlükleri ile Fakülte Dekanlığı arasındaki yapılması gereken yazışmalar yürütülmektedir. * 1 memur asker, 1 şef uzun süreli raporludur. 6

7 2.4 Akademik ve İdari Personel Görev Tanımları DEKAN Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyacını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşü alındıktan sonra rektörlüğe sunmak. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli genel gözetim ve denetim görevini yapmak. Fakültenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçların alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumlu olmak. Bütçeye ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yönetici olarak elinde bulundurmak. Bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ile tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapılması için Gerçekleştirme Görevlisine talimat vermek. Tasarruf ilkelerine uygun davranmak. Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri diğer işleri ve işlemleri yapmak. DEKAN YARDIMCISI Dekanın verdiği görevleri yapmak. Dekan Fakültede bulunmadığı dönemlerde ona vekalet etmek. Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak saklamak. Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Dekan ve Fakülte Sekreterine yardımcı olmak. Fakültenin yürüteceği tüm bilimsel, kültürel ve sosyal organizasyonlarda (Kongre, Seminer, Panel) fakülte sekreteri ile koordineli çalışarak, Fakülte Dekanınca kendisine verilen görevleri yürütmek ve bu konularda Dekana bilgi vermek, Dekan adına, Fakültede oluşturulan akademik-idari faaliyetlerle, komisyonların çalışmaları ile ilgili rapor hazırlayıp Dekana sunmak, Dekan ve Fakülteyi temsil etmek. Fakültenin eğitimöğretim ve genel idari hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için üst düzeyde koordinasyon sağlamak. Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici (leri) tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yürütmek. BÖLÜM BAŞKANI Bölüm Başkanı, bölümün her düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. ÖĞRETİM ÜYESİ Yükseköğretim Kurumlarında ve kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve ders vermek, bölümünde hazırlanan proje hazırlıklarını yapmak ve seminer, panel ve konferansları yönetmek, Yükseköğretim kurumlarında bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, ilgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek. 7

8 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Öğretim görevlileri, üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitimöğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücretiyle görevlendirilen öğretim elemanıdır. FAKÜLTE SEKRETERİ Fakülte idari teşkilatında buluna birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, Fakülte kurulu ve Fakülte yönetim kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurallarda alınan kararların yazılması, üyelere imzalatıldıktan sonra korunması ve saklanmasını sağlamak, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu kararlarını ilgili şahıs ve birimlere iletmek, dosyalayıp muhafazasını sağlamak, Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında dekana öneride bulunmak, Dekanlığın yazışmalarını yürütmek, Dekanlığın protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, Dekan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak, İdari personelin kullanıma tahsis edilmiş bilgisayar, fotokopi, yazıcı ve benzeri ofis makinelerinin kullanımına ilişkin talimatlar hazırlamak, bu makinelerin iş amacı dışında kullanılmasını kesinlikle yasaklanmasını sağlamak, İdari personelin kullandığı her türlü kırtasiye ve sarf malzemenin aylık ve yıllık kullanım istatistiklerini rapor haline getirmek, İdari akademik personele ilişkin özlük dosyalarını düzenlemek ve saklamak, Fakülte bütçesinin yapılmasını sağlamak, idari teşkilat için kurulan ofislerde yapılması gereken resmi işleri zamanında eksiksiz ve yasa ve yönetmelik yönergelere uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol ve takibini yapmak. PERSONEL İŞLERİ Fakültemizde görev yapan akademik ve idari personelin özlük İşleri, öğrenci işleri, idari ve mali işler, evrak kayıt, bölüm sekreterlikleri birimlerinde yapılan işler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilgili yazışmalar konularında fakülte sekreterine yardımcı olmak, Fakülte Sekreteri izinli-raporlu veya görevli olduğu zamanlarda fakülte sekreterine vekalet etmek. DEKAN SEKRETERİ Dekanlığa gelen konukların karşılaması ve ağırlanması., Dekan telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlamak ve randevularını organize etmek. Dekanın bayram ve özel günlerde kutlama ve tebrik mesajları hazırlamak. Dekanın maillerini kontrol edip ivedi ve önemli olanların çıktısını almak ve sunmak. Dekanlıktan çıkacak yazışmaları yazmak. Dekana özel evrak davetiye ve dergileri sunmak. Dekanlıktan çıkacak yazışmaları yazmak. Dekana özel evrak davetiye ve dergileri sunmak. İmza için gelen dosyaların giriş çıkışını sağlamak. Fakülteye ait etkinliklerin dosyasını oluşturmak. EVRAK KAYIT Gelen Giden evrakın kayıtları ve bunlarla ilgili yazışmaları zamanında yapmak, posta, kurye veya kargo yoluyla gelen her türlü evrakı geliş günü itibariyle kayda girmek ve ilgili birim veya kişiye iletmek. Fakülte Sekreteri tarafından verilen diğer işleri yapmak. İDARİ VE MALİ İŞLER Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları 8

9 sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek, Muayene ve Kabul işlemi hemen yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlilerine göndermek. Satın Alma, Doğrudan Temin, Ek ders ücretleri ve yolluk ödemelerinin hazırlanması, hazırlanan bütçeden ilgili ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve takip etmek. Fakülte Bütçesini Hazırlamak, Hazırlanan Bütçeden ilgili ödeneklerin harcanmasına ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve takip etmek, personel maaşlarının hazırlanıp ödenmesi, Sosyal Güvenlik Kuruluşu ile yapılan personelin giriş çıkış tescillerinin yapılması. Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer işleri yapmak. ÖĞRENCİ İŞLERİ Öğrenci kayıt işlerini yapmak, kayıt sildirme ve kayıt dondurma işlerini takip etmek, öğrencilerin kayıt dönemi ve ekle sil dönemi sonrası ders kodlamalarının çıktılarını almak, öğrenci kimlik belgelerinin hazırlanması ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, ders seçme kataloglarını hazırlamak, öğrenci notlarını bilgisayardan kontrol etmek, öğrenci dosyalarını düzenlemek ve saklamak, öğrencilerle ilgili burs işlemlerini duyurmak ve başvuruları almak,öğrencilerin sağlık ile ilgili işlemlerini yapmak ve dosyalamak, erkek öğrencilerin askerlikle ilgili işlerini yapmak ve takip etmek, öğrencilerle ilgili yatay ve dikey geçiş işlemlerini takip etmek ve dosyalamak, öğrencilerle ilgili transkript belgelerini hazırlamak, öğrencilerle ilgili çıkış, mezuniyet belgesi ve diplomaları hazırlamak, Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer işleri yapmak. 9

10 3. BÖLÜM FAALİYET RAPORLARI 3.1. Orman Mühendisliği Bölümü 2014 Yılı Faaliyet Raporu ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Öğr.Gör.:1 Arş.Gör.:3 Prof: 7 Yrd.Doç.: 12 Doçent :5 1) Orman Mühendisliği Bölümünün SCI-SSCI ve Alan İndeksi Kapsamındaki Yayınları Yıllar Faaliyetler Adı, Katılımcılar, Yer v.s 1. Melemez K., Tunay M., Emir T., A Comparison of Productivity in Five Small-Scale Harvesting Systems, Small-Scale Forestry, Vol.13(1), DOI /s , pp.35-45, BANCHEVA,S.,KAYA,Z. Centaurea aytugiana (Asteraceae),a new Species from North Anatolia,Turkey. Novon 23: (2014). 3. Yaman B, Hüryılmaz H. (2014) The Identification of Wood Charcoals from an Early Bronze Age Mound (Yenibademli) in Western Turkey. Drewno, vol.57, no.93, K. Melemez, M. Tunay, T. Emir, "A comparison of productivity in five small-scale harvesting systems", Small-scale Forestry, 13(1):35-45 pp., G. Di Gironimo, A. Balsamo, G. Esposito, A. Lanzotti, K. Melemez, R. Spinelli. Simulation of forest harvesting alternative processes and concept design of an innovative skidding winch focused on productivity improvement, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, s 1-33, (Accepted). 6. Durkaya, B.,Varol, T., Durkaya, A.2014 Determination of carbon stock changes: biomass models or biomass expansion factors Fresenius Environmental Bulletin. Vol:23 (3), pp Ertuğrul M. 1. The relationship between fire number and burned area in Antalya, Izmir and Muğla Regions in Turkey. JEBCO tarafından kabul edilmiştir. 8. Öktem, M. A., Uyar Y., Dinçer, E., Gözalan, A., Schlegel, M., Babur, C., Çelebi, B., Sözen M., Karataş, A., Özkazanç, N. K., Matur, F., Korukluoğlu, G., Ulrich, R, G., Ertek, M., Özkul, A. (2014) Dobrava-Belgrade Virus in Apodemus flavicollis and A. uralensis Mice, Turkey. Emerging Infectious 10

11 Diseases Vol. 20, No. 1, January 2014 Orman Fakültesi 9. De Miguel, S., Mehtatalo, L., Durkaya, A. (2014) Developing generalized, calibratable, mixedeffects meta-models for large-scale biomass predictions. Can.J.For.Res. 44: Şensoy H, Kara Ö; 2014 Yüzeysel Akış ve Toprak Erozyonunun Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, Çankırı, Baskıda 11. Palta Ş, Kara Ö, Şengönül K, Demir S, Şensoy H; 2014 Bartın Yöresi Zoni Yaylasındaki Arbusküler Mikorizal Fungusların (AMF) Belirlenmesi, I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, Çankırı, Baskıda 12. Kara, Ö., Bolat, İ., Çakıroğlu, K. and Şentürk, M., Litter decomposition and microbial biomass in temperate forests in Northwestern Turkey. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, Vol.14, n.1, pp Öztürk, M., and Bolat İ Transforming Pinus pinaster forest to recreation site: preliminary effects on LAI, some forest floor, and soil properties. Environmental Monitoring and Assessment, Volume 186, Issue 4: pp ) Orman Mühendisliği Bölümünün SCI Kapsamı Dışındaki Dergilerdeki Yayın Sayıları Yıllar Faaliyetler Adı, Katılımcılar, Yer v.s 1. Daşdemir, İ Türkiye de ve Bartın Orman Fakültesinde Orman Mühendisliği Eğitimi. Orman Mühendisleri Odası Dergisi (Basımda), 12 s. Ankara. 2. Atmiş., E. ve Gençay, G., Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Ormancılık Politikalarının Yerel Yansımaları (Bartın Gazetesi Örneği). Journal of thefaculty of ForestryIstanbulUniversity, 64(2): Atmiş, E. ve Günşen HB Ak Parti Hükümetlerinin Ormancılık Politika ve Uygulamalarının Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kapsamında Analizi. Orman Mühendisliği Dergisi. Yıl:50. Sayı: S:8-23. (2014 yılında basıldı) Atmiş, E., Günşen, HB., Yücedağ, C. ve Lise, W. Türkiye deki Kent Ormanlarının Durumu, Kullanımı ve Yönetimi. Orman ve Av Dergisi. S: BANCHEVA,S.,KAYA,Z., BİNZET,R. Morphologıcal,Cytologıcal and Palynologıcal Features of three Closely Related Centaurea species (Asteraceae) from Turkey.Modern Phytomorphology 5:79-84.(2014) 6. Ertuğrul M. 1. Temporal change of the climate factors in Western BlackSea Region of Turkey, adlı yayın Bartın Orman Fakültesi Dergisi tarafından kabul edilmiştir. 7. Atesoglu, A: Remote sensing and GIS applications for suitable afforestation area selection in Turkey. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 2015, 65(1): ) Orman Mühendisliği Bölümünde Yürütülen/Görev Alınan Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s) Yıllar Proje Türü (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, v.s), Yürütücü, Görev Alanlar, Proje Adı ve Numarası, Toplam Bütçesi 1. Daşdemir, İ. Türkiye Ormancılığı İçin Alternatif Örgütlenme Modellerinin Geliştirilmesi (Orman ve 2014 Su İşleri Bakanlığı Proje No: / ). (Danışman). Bütçesi: TL. 2. Daşdemir, İ. Batı Akdeniz Bölgesi Orman İşletme Şeflerinin İş Yükü Analizi (Orman ve Su İşleri 11

12 Bakanlığı Proje No: / ). (Danışman). Bütçesi: TL. Orman Fakültesi 3. Daşdemir, İ. Sakarya ve Kocaeli İllerinde Kavak Odunu İşleyen Sanayi İşletmelerinde Sosyo- Ekonomik Yapı ve Talep Analizi (Çevre Ve Orman Bakanlığı Proje No: İzt-373 (5309)/ ). (Araştırmacı). Bütçesi: TL. 4. Metin Tunay, Kenan Melemez, Tuna Emir; BAP nolu Ormancılıkta Motorlu Testere Operatörlerinin Maruz Kaldığı Titreşimlerin Ergonomik Açıdan İncelenmesi 5. Toper Kaygın, A. Kastamonu - Bartın Küre Dağları Milli Parkı'nın Bartın İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Çekirge (Insecta: Orthoptera) Türleri, TÜBİTAK, 1002 Hızlı Destek Projesi, Araştırmacı, Atmiş E. Bartın Üniversitesi BAP Nolu Batı Karadeniz Bölgesi ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Alt Yapısının ve Sosyal Etkilerinin İyileştirilmesi Üzerine Araştırmalar Projesi. Proje Yürütücüsü. Bütçe: 5.926,00 TL Proje Araştırmacısı Günşen B. 7. Atmiş E. BAKKA TR81/14/SOSYAL/0051 nolu Küre Dağları Milli Parkı Bartın Bölümü nde Ekoturizm Potansiyeli Belirlenerek Köy Tasarım Rehberlerinin Üretilmesi Projesi. Proje Koordinatörü. Bütçe: ,00 TL Proje Sekreteri ve Araştırmacısı Günşen B. 8. Atmiş E. Bartın Üniversitesi BAP 2014-FEN-C-002 nolu Türkiye de Muhafaza Ormanlarının Güncel Durumunun Araştırılması Projesi. Proje Yürütücüsü. Bütçe: 3.936,00 TL 9. Yaman B. Anadolu nun Bazı Doğal Odunsu Türlerinde Yıllık Halka Anatomisine Ekstrem Kuraklıkların Etkisi başlıklı BAP projesi Avrupa Birliği COST FP 1106 STReES aksiyonuna kabul edilmişti. BAP ve COST FP 1106 kapsamında araştırmalara devam ediliyor. 10. TUBİTAK Hızlı Destek Projesi, Yürütücü: K. MELEMEZ, Proje Personeli: A.N. TANKUT, K. BAKIR, H. KURBAN, Mobilya Üretimi Yapılan İşletmelerde Gürültü, Titreşim Ve Odun Tozunun Ergonomik Etkilerinin İncelenmesi, TÜBİTAK Hızlı Destek Proje no: 114-Y-043, Proje bütçesi: TL. 11. Bartın Üniversitesi BAP projesi, Yürütücü: K. MELEMEZ, Proje Personeli: M. TUNAY, T.EMİR, Orman Yolu İnşaatının Bilgisayar Destekli Tasarım Programı İle Projelendirilmesi, Bartın Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No: BAP , Proje bütçesi: TL. 12. Bartın Üniversitesi BAP projesi, Yürütücü: M. TUNAY, Proje Personeli: K. MELEMEZ, T.EMİR, Ormancılıkta Motorlu Testere Operatörlerinin Maruz Kaldığı Titreşimlerin Ergonomik Açıdan İncelenmesi, Bartın Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No: BAP Bartın Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi No: BAP , Proje bütçesi: TL. 13. Ertuğrul M. Orman yangınlarının takibi ile ilgili, 2014-Fen-A-011 kodlu BAP Projesi kabul edilmiştir. 14. Batı Karadeniz Bölgesi ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Alt Yapısının ve Sosyal Etkilerinin İyileştirilmesi Üzerine Araştırmalar BAP nolu proje (Araştırmacı) devam ediyor. 15. Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Kastamonu İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Makrofungus Florası BAP nolu proje (Proje Yürtücüsü-Devam ediyor) 16. Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Bartın İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Makrofungus Florası BAP nolu proje (Proje Yürtücüsü-Devam ediyor) 12

13 17. BAP; Atesoglu, A Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Orman Yangın Tehlike Haritalaması: Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2014-FEN-C-005,3806,00 TL. 18. BAP, Atesoglu A; Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Karabük İli Potansiyel Avlak Sahalarının Belirlenmesi, 2014-FEN-C-004, 3505,00 TL. 19. BAP, ATESOGLU A; Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Orman Yangın Tehlike Haritalaması: Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, , 6868,14 TL. 20. Durkaya A. Enerji Plantasyonlarının Biyokütle Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi isimli BAP BAP Projesinde araştırmacı olarak görev alınmıştır. 21. Durkaya A. Mor Çiçekli Ormangülü (Rhododendron Ponticum L.) Toprak üstü Ve Toprak altı Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi isimli BAP protokol no lu BAP Projesinde yürütücü olarak görev alınmıştır. 22. Bolat İ. Farklı Arazi Kullanım Biçimlerinin Toprağın Mikrobiyal Biyokütle ve Aktivitesi Üzerine Etkisi, Proje Kod No: BAP 2014-FEN-A-0122, Toplam Bütçe: ,58 TL, Proje Yöneticisi, (Devam Ediyor). 23. Palta Ş. Yürütücüsü olduğum Farklı Arazi Kullanım Şartları Altında Bulunan Bazı Çayır-Mera Bitkilerindeki Arbusküler Mikorizal Fungusların Belirlenmesi isimli Kapsamlı BAP projesi tamamlanmış, sonuç raporu BAP Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. (Proje Kod No: ) Bütçe: 8808,40 TL. Yardımcı Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Ayşe GENÇ LERMİ 4) Orman Mühendisliği Bölümünün Uluslararası Sözlü Bildirileri Yıllar Yazarlar, Yayın Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer 1. Melemez K., Tunay M., Emir T., An Evaluation of the Effects of Whole-Body Vibration on Tractor and Truck Operators, 47th International Symposium on FORMEC, Gerardmer, France, Akbulut, G., Atmiş, E. and Günşen, H.B., Participation of stakeholders on protectedareamanagement in Turkey: Case of Küre MountainsNational Park. InternatioanlScientific&Expert Conference Natural Resources, GreenTechnology&Sustainable Development Proceedings. ISBN: November 2014, Zagreb, Crotia. Pp: K. Melemez, M. Tunay, T. Emir, An evaluation of the effects of whole-body vibration on tractor and truck operators, 47th International Symposium on Forestry Mechanization FORMEC2014 and 5th Forest Engineering Conference FEC 2014, Grardmer, France, September, Ayhan Ateşoğlu, Metin Tunay, Evaluating Digital Elevation Models In The Atmospheric Correction Procedure For Different Satellite Image Data (Bartin Case Study, Turkey), EARSeL eproceedings, Special Issue: 34 th EARSeL Symposium, 2014, Warsaw. 5. Güngör E, Daşdemir İ. (2014) Bartın Yöresi Ormanlarında Büyük Göknar Kabuk Böceği (Pityokteines curvidens Germ.) Zararlısının Ekonomik Etkileri, Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu Bildiri Kitabı, s Antalya, Türkiye. 6. Saraçoğlu, N Böcek Zararlısı Odunların Enerji Üretiminde Kullanılması. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patalojisi Sempozyumu Bildiri Kitabı. S , Antalya, Türkiye 5) Orman Mühendisliği Bölümünün Ulusal Sözlü Bildirileri Yıllar Yazarlar, Yayın Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer Güngör, E. - Daşdemir, İ Bartın Yöresi Ormanlarında Büyük Göknar Kabuk Böceği (Pityokteines curvidens Germ.) Zararlısının Ekonomik Etkileri. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı s , 7-9 Nisan, Antalya. 2. Ateşoğlu, A., Tunay, M., Toper Kaygın, A., Yıldız, Y., Kavaklı, Z., Zonguldak-Ulus Orman İşletme Müdürlüğü ormanlarında büyük göknar kabukböceği zararının CBS ortamında analiz ve sorgulanması, II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı sa:

14 165, Antalya, Orman Fakültesi 3. Toper Kaygın, A., Oklahoma da Entomolojik Gözlemler II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı sa: , Antalya, Atmiş, E., Günşen, H.B. ve Gençay, G., Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Ulusal Havza Yönetimi Stratejisinde Değerlendirilmesi. Havza Yönetimi Sempozyumu-Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar- Bildiriler Kitabı Eylül Çankırı, s: Yıldız, D. ve Atmiş, E Avrupa Birliği Ormancılık Stratejilerinin Türkiye Ormancılığı Üzerine Etkileri. II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu Bildiriler Kitabı Ekim Isparta. S: K. Melemez, M. Tunay, T. Emir Motorlu Testere Operatörlerine İletilen Titreşimin Ergonomik Açıdan İncelenmesi, 20. Ergonomi kongresi, Ankara, A.N. Tankut, H. Kurban, K. Bakır, K.Melemez, Ağaç İşleme Makinalarında Solunabilir Odun Tozunun Ergonomik Açıdan İncelenmesi, 20. Ergonomi kongresi, Ankara, A.N. Tankut, H. Kurban, K.Melemez, Orman Endüstri İşletmelerinde Odun Tozunun Ergonomik Etkilerinin İncelenmesi, II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Isparta, Ekim Nuri Kaan Özkazanç (2014) Biyolojik Mücadelede Kuşların Önemi ve Bartın İlinde Tespit Edilen Böcekçil Kuş Türleri. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu 7-9 Nisan 2014 Antalya. Bildiriler Kitapı ISBN s.: Ayhan ATEŞOĞLU 1, M. Özgür MUTLU 2, Engin GEM 3, Eren CON 3, Hande BİLİR 3, Hakan Ahmet NEFESLİOĞLU 4, Aykut AKGÜN 5, Ceyhun GÖL 6 ; Havza İzleme Ve Değerlendirme Sistemi (Hids) Veri Altyapısında Uzaktan Algılama, Havza Yönetimi Sempozyumu, Çankırı 11. Ayhan ATEŞOĞLU 1 Beyruni UĞUR 1 ; Bartın-Amasra Orman Alanları Açma-İşgal Suçlarının Değerlendirilmesi, Orman Ve Çevre Sempozyumu, Isparta. 12. Serhat CENGİZ 1, Sevgi GÖRMÜŞ 2, Ayhan Ateşoğlu 3 ; Uzaktan Algılama Aracılığıyla Tarımsal Peyzaj Karakterizasyonu; UZAL-CBS SEMPOZYUMU, ISTANBUL. 13. Ergün, A., Öztürk, M., Bolat, İ., Kara, Ö Bartın-Kirazlıköprü Baraj Havzasında Güncel Arazi Kullanımının Değerlendirilmesi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu ( Uygulamalar, Politikalar ve Yeni Yaklaşımlar ), Eylül 2014, Çankırı, Türkiye. 14. PALTA Ş, KARA Ö, ŞENGÖNÜL K, DEMİR S, ŞENSOY H (2014) Bartın Yöresi Zoni Yaylasındaki Arbusküler Mikorizal Fungusların (AMF) Belirlenmesi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu. Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eylül ) Orman Mühendisliği Bölümünün Uluslararası/Ulusal Posterleri Yıllar Yazarlar, Poster Adı, Yayınlandığı Kitap, Dergi, CD v.s, Sayfalar, Yer 1. Ateşoğlu A., Tunay M., Evaluating Digital Elevation Models in the Atmospheric Correction Procedure for Different Satellite Image Data (Bartın Case Study, Turkey), 34th EARSel Symposium, Warsaw, Poland, Toper Kaygin, A., Kavaklı, Z., Yiğit, B., Aşık, İ., Major pests and diseases determined in pine cones in Turkey, IUFRO Joint Meeting Cone and Seed Insects Abstract book, Poster, April 2014, Antalya, Sa: Kavaklı, Z., Toper Kaygın, A., Safranbolu Ormanlarında Zarar Yapan Kabuk Böcekleri Ve Mücadele Yöntemleri, Poster-Mansiyon Ödülü, II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sa: , Antalya, Özkaynak, M., Toper Kaygın, A., Bartın İlinde Çekirge Salgını, Poster-2. lik Ödülü, II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sa: , Antalya, Ataş, E., Toper Kaygın, A., Balıkesir Merkez Fidanlığında tespit edilen zararlı türler, Poster, II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sa: , Antalya, Sobutay, U., Toper Kaygın, A., Bartın ili ormanlarında çam zararlısı Thaumetopoea piyocampa nın biyolojisi, zararı ve yapılan mücadele yöntemleri, Poster-3. lük Ödülü, II. Türkiye Orman 14

15 Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sa: , Antalya, Orman Fakültesi 7. Tor, D., Kaygın, B., Toper Kaygın, A., Ahşap yapılarda zarar yapan önemli böcek türleri ve bunlara karşı alınabilecek koruyucu önlemler, Poster, II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sa: , Antalya, Toper Kaygın, A., Ekici, B., Philaenus spumarius un Bartın yöresinde konukçu çeşitliliği, Poster, II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sa: 635, Antalya, T. Emir, K. Melemez, Bölmeden Çıkarma Çalışmalarında Traktör Yolları Uygulamalarının Değerlendirilmesi II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Isparta, Ekim Ertuğrul M. Türkiye de orman yangınları ile böcek zararları arasındaki ilişkinin vektör otoregresyon modelleri ile araştırılması., adlı poster bildiri Türkiye 2. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumunda sunulmuştur. 11. Merve Yılmaz, Nuri Kaan Özkazanç (2014) Kastamonu İlinde Kestane Dal Kanseri Etmeni Cryphonectria parasitica (Barr. 1978) nın Yayılması ve Mücadelesi Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu 7-9 Nisan 2014 Antalya. Bildiriler Kitapı ISBN s.: Yağmur Yeşilbaş, Nuri Kaan Özkazanç (2014) Ankara Behiçbey Orman Fidanlığındaki Odunsu Bitkilerde Görülen Fungus ve Bakteri Kökenli Hastalık Etmenleri Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu 7-9 Nisan 2014 Antalya. Bildiriler Kitapı ISBN s.: ) Orman Mühendisliği Bölümünün Kitapları veya Kitap Bölümleri Yıllar Yazarlar, Kitap/Bölüm Adı, Yayınlayan Kurum, No, vs. Sayfalar, Yer Daşdemir, İ Ekonomi. Nobel Yayın No: 962, ISBN , 250 s., Ankara. 2. Daşdemir, İ Orman Mühendisliği İçin Maliye (İkinci Baskı). Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi, Üniversite Yayın No: 17, Fakülte Yayın No: 08, ISBN , 141 s., Bartın. 8) Orman Mühendisliği Bölümünün Danışmanlığını Yaptığı Doktora/Yüksek Lisans Tezleri Yıllar Varsa Diğer Danışmanlar, Tez Adı (Doktora/Y. Lisans Belirtiniz) 1. Yüksek Lisans Tezi -Elazığ Yöresi Özel Ağaçlandırmaların Sosyal ve Ekonomik Analizi. 2. Yüksek Lisans Tezi- Malatya İlinde Odun Kömürü Üretiminin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Analizi. 3. Yüksek Lisans Tezi- Dikili Ağaç Satışlarına İlişkin Teknik, Ekonomik ve Sosyal Çözümlemeler (Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) 4. Yüksek Lisans Tezi- Bartın Yöresi Ormanları Su Üretiminin Ekonomik Analizi. Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR Hasan YAĞCI (Yüksek Lisans) Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Karaçam Meşcerelerinin Biyokütle Tablolarının Düzenlenmesi 2. Gökhan ÖZÇELİK (Yüksek Lisans) Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Sahil Çamı Meşcerelerinin Biyokütle Tablolarının Düzenlenmesi 3. Eyüp Can ÇARKACI (Yüksek Lisans) Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü Sarıçam Meşcerelerinin Biyokütle Tablolarının Düzenlenmesi 4. Fulya ÇETİN (Yüksek Lisans) Türkiye de Odun Peleti Üretim Tesislerinin Durumu, Üretim Özellikleri ve Sorunları 5. Samet ERDOĞMUŞ (Yüksek Lisans) Ders Aşaması 6. Salih ŞAHİN (Yüksek Lisans) Ders Aşaması Prof. Dr. Nedim SARAÇOĞLU 1. Tuna Emir (Doktora)- ders aşaması 2. Ali Bozkurt (Yüksek Lisans)-Ormancılık Çalışmalarında İş Güvenliği Analizinin Uygulanması (Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Örneği). 15

16 Prof. Dr. Metin TUNAY Orman Fakültesi 1. Kastamonu Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Bartın İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Çekirge (Insecta: Orthoptera) Türleri, Meryem ÖZKAYNAK. 2. Karabük ili Safranbolu İlçesinin Kelebek (Lepidoptera) Türleri, Zehra KAVAKLI. 3. Bartın İli Carabidae Türleri, Sema KARA. 4. Bartın İli Coccinellidae türleri, Umut SOBUTAY. Prof. Dr. Azize TOPER KAYGIN 1.Korunan alanlarda Çatışma Yönetimi, Damla YILDIZ (Doktora) 2.Tabiat Parklarının Yönetiminin Değerlendirilmesi (Ankara Örneği), İlkay DAŞLI (Y.Lisans) 3.Türkiye de Muhafaza Ormanlarının Güncel Durumunun Araştırılması, Beste DUMAN (Y.Lisans) 4. Batı Karadeniz Bölgesinde Kent Ormanlarının Kullanıcı Özelliklerinin Araştırılması, Fatma ÇİNİS (Y.Lisans) 5.? Nagihan TAN (Y.Lisans) 6.? Seher ORHAN (Y.Lisans) Prof. Dr. Erdoğan ATMİŞ 1. Şeyma ULU, Çerkeş Orman İşletme Şefliği Doğal ve Plantasyon Genç Sarıçam Bireylerinin Toprak üstü ve Toprak Altı Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi (YL) 2. Eda OKAN, Saf ve Karışık Meşcerelerde Karbon Depolama Kapasitelerin Biyokütle Modelleri ve BEF Katsayıları Yardımıyla Tespitinin İncelenmesi (YL) 3. Oğuzhan TOPSAKAL, Karabük İlinde Çeşitli Ağaç Türlerinin Kesim Artıklarının Biyokütle Miktarlarının Belirlenmesi (YL) 4. Hasan YAĞCI, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Karaçam Meşcerelerinin Biyokütle Tablolarının Düzenlenmesi (Prof.Dr. Nedim SARAÇOĞLU ortak danışmanlığında) (YL) Yrd. Doç. Dr. Birsen DURKAYA 1. Muğla Orman Bölge Müdürlüklerinde orman yangınlarında kullanılan kara araçlarının ve işçilerin değişen arazi şartlarındaki performansı, adlı Muammer Kol a ait yüksek lisans tez çalışması tamamlanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Mertol ERTUĞRUL 1. Bartın İli Av ve Yaban Hayatı Potansiyeli ve Avcı Profilinin Belirlenmesi (Gökçe Ali KELEŞ 2014 YL. Tamamlandı) 2. Bartın- Sökü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki Memeli Hayvanların Popülasyon Ekolojilerinin Belirlenmesi (Mehmet HORASAN YL. Devam Ediyor). 3. Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Kastamonu İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Makrofungus Florası (Merve YILMAZ YL. Devam Ediyor) 4. Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı nın Bartın İli Sınırlarında Kalan Bölümünün Makrofungus Florası (Yağmur YEŞİLBAŞ YL. Devam Ediyor). Yrd. Doç. Dr. Nuri Kaan ÖZKAZANÇ 1. Y. Lisans; Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Orman Yangın Tehlike Haritalaması: Mersin Orman Bölge Müdürlüğü. (Beyruni UĞUR) 2. Y. Lisans; Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanarak Karabük İli Potansiyel Avlak Sahalarının Belirlenmesi. (İsmail SEVİMLER) Yrd. Doç. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU 1. Bartın İlinde Agroforestry Uygulamaları ve Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, Y. L. Tez Danışmanlığı Yrd. Doç. Dr. Ersin GÜNGÖR Tez Adı: Farklı Arazi Kullanım Şartları Altında Bulunan Bazı Çayır-Mera Bitkilerindeki Arbusküler Mikorizal Fungusların Belirlenmesi. (Yüksek Lisans) Öğrenci: Rıdvan BEKİ Yrd. Doç. Dr. Şahin PALTA 16

17 3.2. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2014 Yılı Faaliyet Raporu Orman Fakültesi PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Prof: 1 Arş.Gör: 3 Doç.:3 Öğr.Gör: 1 Yrd.Doç.: 9 SCI-SSCI Kapsamındaki Uluslararası Dergilerde Yayınlar Gökyer, E., Monitoring landscape change and urban growth of Bartın, and its environmental effects. Fresenius Environmental Bulletin. Öztürk, M., Bolat, İ Transforming Pinus pinaster forest to recreation site: preliminary effects on LAI, some forest floor, and soil properties. Environmental Monitoring and Assessment. 186: Kitap veya Kitaplarda Bölümler Sarı Nayim, Y Analysis of Landscape Elements Important for Coastal Geomorphology in Amasra, Tourism, Environment and Ecology in the Mediterranean Region, Editors: Recef Efe and Münir Öztürk, , ISBN: , UK. SCI-SSCI Kapsamı Dışındaki Uluslararası Dergilerde Yayınlar Çetinkale, G., Uzun, O., Erduran, F., Açıksöz, S., İlke, F Sustainability of Visual Landscapes: A Case Study from Suğla Lake, Turkey. Middle-East Journal of Scientific Research, 21(6): Öztürk, M., Bolat, İ., Özer, D Relations between some ecophysiological characteristics of Carpinus betulus L. leaves and stand light transmission, canopy gaps. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi. 7(2): Ulusal Dergilerde Yayınlar Artar, M., Amasra ve Unesco Dünya Mirası Serüveni. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Bülten Eylül Yıl1 Sayı3. ISSN: , Bartın. 17

18 Uluslararası Sözlü Bildirileriniz Koçan, N., Yücesoy N. The Approach of The Geo-based Tourism for Attractiveness of The Sphere, Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 4-7 Haziran 2014, Muğla. Balık, G., Koçan, N. The Approach of Energy on Planning and Design; Foça Peninsula, 7th International Ege Energy Symposium and Exhibition, Haziran 2014, Uşak. Koçan, N., Balık, G., The Planning and Design Alternative Focused Clean Energy in Terms of Quality Living Environment, ISEM 2014, 2nd International Symposium on Environment and Morality, Ekim 2014, Adıyaman. Cengiz, C., Keçecioğlu, P Evaluation of Urban Identification Elements in Terms of Urban Design and Urban Image: A Case Study of Amasra, Turkey. 2nd International Symposium on Environment and Morality, Ekim 24-26, Adıyaman, Türkiye. Artar, M., Görmüs, S Management Practices on Protected Areas: Collaboration of Local People, NGOs and Public Administration in Turkey - Case Study : Kure Mountains National Park, 20th International Symposium on Society and Research Management (ISSRM) June 9-13, 2014 Hannover, Germany, Cengiz Gökçe, G., Açıksöz S Turizmin Kültürel Peyzaj ve Kırsal Kimlik Üzerine Etkisi: Nallıhan Beydili Köyü Örneği. II. International Symposium On Environment and Morality/II. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, Ekim 2014, Adıyaman. Sarı Nayim, Y A Study on Seseli resinosum Freyn&Sint. species and biotopes on the Northern Anatolian Coast: Case of Bartın. ICZM 2014, The 3rd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management, December 2014, Belek-Antalya. Sarı Nayim, Y Protection of Pancratium maritimum (Sea Lily), A Member of Dune Ecosystem of Bartın-İnkum, Against The Adverse Effects of Human Activities., ICZM 2014, The 3rd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management, December 2014, Belek-Antalya. Sarı Nayim, Y Biotope Characteristics of Spiranthes spiralis L. Chevall. (Autumun Lady's-tresses) Orchid Dispersed Around Bartın Coastline.ICZM 2014, The 3rd International Symposium on Integrated Coastal Zone Management, December 2014, Belek-Antalya. Bollukcu, P., Açıksöz, S Arıt Çayı Havzası Örneğinde Bir Yönetim Stratejisi Olarak Mikro Havzaların Belirlenmesi, 2nd International Symposium on Environment and Morality-ISEM 2014, Ekim 2014 Adıyaman. Çelik, D. ve Açıksöz, S Planlama Sürecine Görsel Peyzaj Analizi ile Etik Yaklaşım: Amasra Örneği. 2nd International Symposium on Environment And Morality, October, pp: , Adıyaman. Görmüş, S., The Agrarian Landscape and Urban Sustainability, Case study: Bartın City, Turkey, Eclas Conference Porto 2014 Landscape: A Place Of Cultivation, Eylül 2014, Portekiz. Ulusal Sözlü Bildirileriniz Koçan, N. Geleneksel Dokusuyla İskilip Kenti Üzerine Bir Değerlendirme, Her Yönüyle İskilip: Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu, 9-11 Ekim 2014, İskilip-Çorum. 18

19 19 Orman Fakültesi Görmüş, S., Köy Tasarım Rehberlerinden Köy Eylem Planlarına: Denizli Örneği, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 4-5 Nisan. 2014, Aydın. Görmüş, S., Köy Tasarım Rehberleri ve Peyzaj Karakteri, Doğa Temelli Sürdürülebilir Turizm. Bartın için Projeler, 29 Eylül 2014, Bartın. Görmüş, S., Korunan alanlarda Peyzaj Karakter Analizi. Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi (Orman ve Su İşleri Bakanlığı), 30 Eylül- 2 Ekim 2014, Nevşehir. Görmüş, S., Kentsel Yayılmanın Etkileyeceği Potansiyel Alanların Uzaktan Algılama ve CBS İle Belirlenmesi: Denizli Örneği, Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumu: Kentlerin Geleceği, 6-8 Kasım 2014, İstanbul. Görmüş, S., Uzaktan Algılama Aracılığıyla Tarımsal Peyzaj Karakterizasyonu, 5. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu, Ekim 2014, İstanbul. Görmüş, S., Öğrenci Odaklı Peyzaj Mimarlığı Öğreniminde Stajın Yeri ve Önemi, 1. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, Nisan 2014, Antalya. Görmüş, S., Türkiye de Peyzaj Mimarlığı Öğreniminde Staj Uygulamaları, 1. Peyzaj Mimarlığı Eğitim- Öğretim Çalıştayı, Nisan 2014, Antalya. Görmüş, S., Dünya da Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde Mevcut Staj Olanak Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Nisan 2014, Antalya. Artar, M., Yaşanabilir Peyzajdan Çevrenin Düzenine Güncel Bir Bakış. TMMOB Van Kent Sempozyumu Şubat 2014, Van Artar,M., Ç. Demirci, UNESCO Dünya Miras Kenti Yolunda Amasra. III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi. 3-6 Nisan 2014, Kuşadası-Aydın. Artar, M., Akreditasyon Süreci ve İngiltere; Peyzaj Enstitüsü (Landscape Institute)Deneyimi. 1. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı Nisan 2014, Antalya. Artar, M., Bartın Irmağı Ve Yakın Çevresinin Peyzaj Planlama Odaklı Turizme Kazandırılması. Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi Avrupa Konseyi 15. Uluslararası Çalışma Toplantısı 30 Eylül, 1-2 Ekim 2014, Nevşehir. Ergün, A., Öztürk, M., Bolat İ., Kara Ö. Bartın-Kirazlıköprü Baraj Havzasında Güncel Arazi Kullanımının Değerlendirilmesi. I. Ulusal Havza Yönetimi Sempozyumu, Eylül 2014, Çankırı. Öztürk, M., Bolat, İ., Özer, D Carpinus betulus L. Yapraklarının Bazı Ekofizyolojik Özellikleri ile Meşcere Işık Geçirgenliği ve Kanopi Boşluğu Arasındaki İlişkiler. Ulusal Botanik Kongresi, Ekim 2014, Antalya. Yürütülen/Görev Alınan Projeler (TUBİTAK, DPT, COST, AVRUPA BİRLİĞİ, BAP, vs.) Sarı Nayim, Y. ve Nayim, B. Niyami (2014-devam ediyor) Bartın İli Güzelcehisar-Kızılkum Kıyı Yerleşimleri Arasındaki Biyotop Karakteristiklerinin Belirlenmesi Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı, Kapsamlı Proje No: (Yürütücü), Bartın. (BAP) Proje Bütçesi: 14983,82 tl

20 20 Orman Fakültesi Artar M., Batı Karadeniz Bölgesi ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Alt Yapısının ve Sosyal Etkilerinin İyileştirilmesi Üzerine Araştırmalar (BAP Projesi)- Araştırmacı Artar M., Bartın Kentinde Yeşil Altyapı Yaklaşımı İle Peyzaj Değerlendirmeleri (BAP Projesi)- Proje No: Proje Koordinatörü Artar M., UNESCO Yolunda Amasra: Süreç, Alan Yönetimi ve Peyzaj Planlama (BAP Projesi)- Proje No: 2014-FEN-C-003 Proje Koordinatörü Artar M., Kentsel-Kırsal Kuşaklarda Peyzaj Deseni Ve Ekolojik Süreç Etkileşimi, Batı Karadeniz Bölgesi ndeki Kent Ormanlarının Yönetsel Alt Yapısının ve Sosyal Etkilerinin İyileştirilmesi Üzerine Araştırmalar(TUBİTAK Projesi) Araştırmacı Artar M., UNESCO Dünya Mirası Yolunda Amasra'nın Stratejik Eylem Planının Oluşturulması Projesi / Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - BAKKA- Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı / TR81/13/DFD/0034 Üniversite Koordinatörü Artar M., Küre Dağları Milli Parkı Bartın Bölümü nde Ekoturizm Potansiyeli Belirlenerek Köy Tasarım Rehberlerinin Üretilmesi. BAKKA- Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı / TR81/14/Sosyal/0051 Proje Koordinatörü Cengiz-Gökçe, G., Kültürel Peyzaj-Turizm İlişkisine Yönelik Kırsal Kimlik Koruma Modeli: Nallıhan Örneği. BAP FEN-C-001 No lu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Yardımcı Araştırmacı, Bartın, (Devam ediyor). Açıksöz, S. Peyzaj Planlama ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Bartın-Arıt Çayı Havzası Örneği. BAP Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü, Bartın, (Tamamlandı). Bollukcu, P. Peyzaj Planlama ve Kırsal Kalkınma İlişkisi: Bartın-Arıt Çayı Havzası Örneği. BAP Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Projede Araştırmacı, Bartın, (Tamamlandı). Açıksöz, S. Korunan Alanlarda Ekoturizm ve Etik: Arıt-Söğütlü Köyü. BAP Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje Yürütücüsü, Bartın, 2012 (Devam ediyor). Açıksöz, S. Planlama Sürecinde Görsel Peyzaj Analizi: Amasra Örneği. BAP Nolu Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Yardımcı Araştırmacı, Bartın, 2012 (Devam ediyor). Açıksöz, S FEN-C-001 Nolu Kültürel Peyzaj-Turizm İlişkisine Yönelik Kırsal Kimlik Koruma Modeli : Nallıhan Örneği konulu Lisansüstü öğrenim ve araştırma projesi (Kabul Tarihi: , Devam ediyor). Görmüş S., Küre Dağları Milli Parkı Bartın Bölümünde Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenerek Köy Tasarım Rehberlerinin Üretilmesi Bartın Üniversitesi, BAKKA, KDMP Müdürlüğü TL Yürütücü Ulusal TR81/14/Sosyal/0051. Görmüş S., Bartın Kentinde Yeşil Altyapı (Green Infrastructure) Yaklaşımı İle Peyzaj Değerlendirmeleri. Bartın Üniversitesi, 8.482,00 YTL Araştırmacı, Ulusal Görmüş S., Kentsel-Kırsal Kuşaklarda Peyzaj Deseni Ve Ekolojik Süreç Etkileşimi: Denizli Örneği. Bartın Üniversitesi, TL Yürütücü Ulusal. 113O543

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ölçme Bilgisi Ve Kadastro Ayhan ATEŞOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman fakültesi Orman müh. Böl. Zonguldak Karaelmas Üniver. Orman fakültesi Orman müh. Böl. Y. Lisans Tez Konusu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Dekanlığı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Dekanlığı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Dekanlığı GÖREVİN ADI GÖREVİN KAPSAMI : Dekan : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1. GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

Stratejik planı hazırlamak ve uygulanabilirliğini kontrol etmek,

Stratejik planı hazırlamak ve uygulanabilirliğini kontrol etmek, ( ) Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde enstitü genel durumu

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI

PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞI ANA Doç. Dr. Selma ÇELİKYAY ( Bilim Başkanı ) İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ens./Anabilim / Bilim Mimar Sinan Şehir ve Bölge Planlama Kentsel

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANA Ormancılık Ekonomisi ADI VE SOYADI Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR İstanbul Orman Fakültesi Bölümü İstanbul Orman Ekonomisi Y. Lisans Tez Konusu Türkiye deki Doğu Ladini (Picea orientalis

Detaylı

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DEKANLIK T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DEKANLIK İlgili mevzuat ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve nca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Fakülte ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve koordinasyonu sağlamak. Dekanlık

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Astları Dekan Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli 1- Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2- Her öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı ve İş Akış Şeması Sayfa No İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. GENEL GÖREV TANIMLARI... 1 1.1. Enstitü Müdürü Görev Tanımı...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Yasin DÖNMEZ Doğum Tarihi : 06.01.1977 Ünvan Mail : Yrd.Doç.Dr. :yasindonmez@karabuk.edu.tr DERECE ÖĞRENİM ALANI ÜNİVERSİTE YIL Y. Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara

Detaylı

ADI SOYADI GÖREVİ. Müdür ASTLARI

ADI SOYADI GÖREVİ. Müdür ASTLARI MÜDÜR Dr.Öğr.Üyesi Fehmi TURGUT Rektör Yardımcısı ASTLARI Yüksekokulun tüm akademik ve idari birimleri T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi Fakülte Dekanı a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri

Detaylı

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımları

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımları 1 / 13 1.1. Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı 1.2 Görevin Adı : Yüksekokul Müdürü 1.3 Bağlı Bulunduğu Unvan : Rektör Yönetimi altında bulunan Yüksekokulda verilen eğitim öğretim hizmetlerinin en üst düzeyde

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI: Prof. Dr. Hidayet OĞUZ KADRO UNVANI: Dekan GÖREVİN KISA TANIMI: Necmettin Erbakan

Detaylı

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı YÖK da belirtilen niteliklere sahip olmak.

YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı YÖK da belirtilen niteliklere sahip olmak. YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Doküman No SİÜ.GT-120 Sayfa 1 VEKALET EDECEK : Rektöre bağlı görev yapar : Müdür Yardımcısı Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili kurulların karar ve birimler arasında düzenli

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

DEKAN. Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara başkanlık eder.

DEKAN. Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara başkanlık eder. DEKAN ÜST BİRİM REKTÖR DEKAN ALT DEKAN YARDIMCISI FAKÜLTE SEKRETERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli ve başarılı

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 01 SORUMLULUKLAR YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ HEPATOLOJİ ENSTİTÜSÜ GÖREV TANIMI FORMU : Hepatoloji Enstitü Müdürlüğü : Enstitü Müdürü : Prof.Dr.Cihan YURDAYDIN SORUMLULUKLARI 1- "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu", "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu", "5070 Sayılı Elektronik Ġmza Kanunu",

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

2547 Sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinde belirtilen hususlara ilaveten Dekan ın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

2547 Sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinde belirtilen hususlara ilaveten Dekan ın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: ORGANİZASYON BİLGİLERİ Dekanlık Rektör/YÖK Başkanı Dekan 2547 Sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinde belirtilen hususlara ilaveten Dekan ın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 1. Fakülte kurullarına başkanlık

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ARAMIZA KATILANLAR ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ YEŞİL SAYFA Temmuz 2014 Aralık 2014 YIL:6 SAYI:10 Orman Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Sayın Yrd. Doç. Dr. Funda ÖĞÜT, 27.06.2014

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR SEKRETERYA MÜHENDİSLİK

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 8 2017/51-61 01.03.2017 Fakülte Yönetim Kurulumuz, Dekan Vekili Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU başkanlığında

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMLARI MÜDÜR Görev Amacı : Meslek Yüksekokulumuzun varlık nedeni, bilimsel bilgi ışığında, değişime ve gelişime açık, toplumsal duyarlılık ve sorumluluğu olan, sorun çözme yetenekleri gelişmiş,

Detaylı

ALAŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONELİ GÖREV TANIMLARI

ALAŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONELİ GÖREV TANIMLARI U GÖREV TANIMLARI 2017 U GÖREV U PERSONELİ GÖREV TANIMLARI Meslek Yüksekokul Müdürü Rektör Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, Yüksekokul Kurullarının kararlarını uygulamak ve Yüksekokul birimleri

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Müdürlüğü Yüksekokulu Müdürü GÖREV AMACI İLGİLİ MEVZUAT Amasya Üniversitesinin vizyon ve misyonu ışığında Meslek Yüksekokulunun, sağlık eğitimi ve bilimin gelişimine katkıda bulunmasına ilişkin hedeflerine

Detaylı

ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. SINIF

ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. SINIF I. SINIF 01. Yarıyıl Dersleri 02. Yarıyıl Dersleri AIT181 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2 AIT182 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2 TUR181 Türk Dili I 2 0 2 2 TUR182 Türk Dili II

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

Prof. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KISA ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Erdoğan Atmiş

Prof. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KISA ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Erdoğan Atmiş Prof. KISA ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Erdoğan Atmiş 1970 yılında Trabzon da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı kentte 1987 yılında tamamladı. 1988 yılında KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü nde üniversite

Detaylı

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ:10.01.2012 TOPLANTI SAYISI:285 TOPLANTIYA KATILANLAR Prof.Dr.Cahit BALABANLI Prof.Dr.İdris OĞURLU Prof.Dr.Mustafa AVCI Doç.Dr.Atila GÜL Doç.Dr. Halil Turgut ŞAHİN Yrd.Doç.Dr.İsmail DUTKUNER

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ [Yıl] OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİM İŞLEM YÖNERGESİ ler Envanteri HGE.001 Dekanlığı kıyasladığında çok daha büyük önem taşıyan görevlere hassas görevler denir.

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 1/44 İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 1.GENEL GÖREV TANIMLARI...2 1.1.YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI...2 1.2.YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI....3 1.3.YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI...4

Detaylı

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ VEKÂLET EDECEK GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

YÜKSEKOKUL SEKRETERİ VEKÂLET EDECEK GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: YÜKSEKOKUL SEKRETERİ Doküman No SİÜ.GT-122 Sayfa 1/2 : Yüksekokul Müdürüne bağlı görev yapar. : Şef Yüksekokulun idari yapısının kurulması, yönetilmesi ve denetlenmesini sağlamak, kurullara katılmak, bütçeyi

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MYO Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER TABLOSU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MYO Görev Tanımı ve İş Akış Şeması İÇİNDEKİLER TABLOSU KÖPRÜBAŞI MYO Görev Tanımı ve İş Akış Şeması 1 / 41 İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU... 1 1. GENEL GÖREV TANIMLARI....2 1.1. Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı... 2 1.2. Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı...

Detaylı

TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar

TC GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Temel İş ve Sorumluluklar TC Astları n Amacı : MÜDÜRLÜK : Müdür : Rektör : Enstitünün tüm akademik ve idari personeli : Enstitüde yürütülen her türlü işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak Enstitü misyon ve vizyonunu

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI VE Adı Soyadı 657 Sayılı DMK Daire Başkanı Daire Başkanı Kurumu Bartın Üniversitesi Birimi Personel Daire Başkanlığı İlk Amiri Genel Sekreter Üniversitenin insan gücü planlamasında en iyi teknoloji kullanarak,

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 11 2016/104-125 13.04.2016 Fakülte Kurulumuz, Dekan Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU başkanlığında

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yıldız ÇABUK 2. Doğum Tarihi : 01.10.1975 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman End Müh Bölümü

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Doç.Dr. Halil İbrahim ŞAHİN Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Müdür (Dahili: 1407) -Enstitü Kurullarına başkanlık etmek, Enstitü

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ GÖRDES MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ GÖRDES MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI Yüksekokul ü/ Rektör Yönetimi altında bulunan Yüksekokulda verilen eğitim öğretim hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesini sağlamak için gerekli iş ve işlemleri yürütmek. YETKİ VE GÖREV LİSTESİ 1- Yüksekokul

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 14 2017/102-110 05.04.2017 Fakülte Yönetim Kurulumuz, Dekan Vekili Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU

Detaylı

M Said CEYHAN Statüsü. 657 Sayılı DMK Kadro Unvanı Daire Başkanı V. Fiili Görev Unvanı. Dr. Öğr.Üyesi Kurumu. Bartın Üniversitesi Birimi

M Said CEYHAN Statüsü. 657 Sayılı DMK Kadro Unvanı Daire Başkanı V. Fiili Görev Unvanı. Dr. Öğr.Üyesi Kurumu. Bartın Üniversitesi Birimi VE Adı Soyadı M Said CEYHAN 7 Sayılı DMK Daire Başkanı V. Dr. Öğr.Üyesi Kurumu Bartın Üniversitesi Birimi Personel Daire Başkanlığı İlk Amiri Genel Sekreter Üniversitenin insan gücü planlamasında en iyi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VESPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMIFORMU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ SORUMLULUKLAR 01 Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan Yüksekokul Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Yüksekokul Müdürü kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Bingöl Üniversitesi Bölümü

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU. Bingöl Üniversitesi Bölümü Bölümü ORGANİZASYONEL Görevi BİLGİLER Üst Rektör FBE Akademik ve İdari Personeli 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM Dekan Prof. Dr. Aziz TEKİN Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali SARI Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine YAĞMUR Fakülte Sekreteri Nezihe ER (16/02/2015 e kadar) Fakülte Sekreteri V.

Detaylı

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) Toplantı Yoklama Çizelgesi - +

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) Toplantı Yoklama Çizelgesi - + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Komisyon Üyeleri Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 25 2017/239-254 21.06.2017 Fakülte Yönetim Kurulumuz, Dekan Vekili Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Güler BEYHAN Daire Başkanı Direkt:0266 612 14 00 Dahili: 1215 Lisans Şube Müdürlüğü 1-Sevim AYHAN-Şube Müdür V. Dahili:1217 1)

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMĠġ. Adı Soyadı : ELĠF TOPALOĞLU. Doğum Tarihi : 6.6.979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. ÇalıĢtığı Kurum : Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Akademik ve idari hizmetlere ilişkin olarak BAUN birimleriyle yapılan yazışmaların hazırlanmasını ve Dekan onayına sunulmasına sağlamak,

Akademik ve idari hizmetlere ilişkin olarak BAUN birimleriyle yapılan yazışmaların hazırlanmasını ve Dekan onayına sunulmasına sağlamak, Prof.Dr. Ziya İLHAN Dekan :0266 6136692 Dahili: 101 Prof. Dr. Musa KARAMAN Dekan Yard. : 0266 6136692 Dahili: 104 Yard. Doç. Dr. Muharrem EROL Dekan Yard. : 0266 6136692 Dahili: 105 Fakülte Sekreterliği

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yüksekokul Müdürlüğü İşin Kodu 0101 İşi Yapanın Bağlı Rektör Yardımcısı Yüksekokul tüzel kişiliğini temsil etmek. Gözetim Mali Sorumluluk TBMYO kurullarına başkanlık etmek. Kurul kararlarını uygulamak.

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI FORMU : Mutemetlik : Memur : Harun FİLİZER 1-Personel maaşlarını zamanında yapmak, 2-SGK primlerini zamanında elektronik ortamda göndermek ve takibini yapmak, 3-Ek Ders ücretlerini yapmak, 4-Fakülte Bütçesini

Detaylı

Görevi ve Sorumlulukları

Görevi ve Sorumlulukları Doküman No:KOS-2.3 01.101.1 T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU AKADEMİK PERSONEL GÖREV TANIMLARI Yayın Tarihi: 07/02/2014 Revizyon No/Tarihi: Görevin Adı: Yüksekokul Müdürü Sorumlu Olduğu Üst

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar)

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Akademik Dereceler 1981, Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /

T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ / T.C. ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞI FAKÜLTE YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 5 2017/21-38 08.02.2017 Fakülte Yönetim Kurulumuz, Dekan Vekili Prof.Dr. Haldun MÜDERRİSOĞLU başkanlığında

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİRİMLERİ GÖREV TANIMI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ BİRİMLERİ GÖREV TANIMI 1) Yüksekokul Sekreteri Şef Yüksekokul Müdürü Sekreteri Yüksekokul Sekreteri Sekreteri 2) PERSONEL İŞLERİ 3) ÖĞRENCİ İŞLERİ 4) İDARİ VE MALİ İŞLER 5) BÖLÜM SEKRETERLİĞİ 6) TEKNİK İŞLER Tekniker Teknisyen

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 18/06/2015-28413 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BE6E84YP* Sayı : 17668991-612.01.01/ Konu : Süreçler ÇOK İVEDİ DAĞITIM YERLERİNE Daire

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: 21 Kasım 2013 Sayı : 28828 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Görev Tanımı ve İş Akış Şemaları İÇİNDEKİLER TABLOSU...İ 1. GENEL GÖREV TANIMLARI...

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU Görev Tanımı ve İş Akış Şemaları İÇİNDEKİLER TABLOSU...İ 1. GENEL GÖREV TANIMLARI... 1 / 46 İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU...İ 1. GENEL GÖREV TANIMLARI...3 1.1. YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI...3 YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI...4 1.3. ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ GÖREV TANIMI...5 1.4.

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

EK:2 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Safranbolu Turizm Fakültesi. Fakülte Dekanı. Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan

EK:2 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU. Safranbolu Turizm Fakültesi. Fakülte Dekanı. Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Görevin Bağlı Bulunduğu Dekanlık Fakülte Dekanı Rektör Prof. Dr. Levent AYTEMİZ Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte Kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Çiğdem BOGENÇ. İletişim Bilgileri Ev Adresi : Safranbolu/ Karabük ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Çiğdem BOGENÇ İletişim Bilgileri Ev Adresi Safranbolu/ Karabük İş Adresi Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu PK 78050 Telefon - Mail - 2.Doğum Tarihi 15.08.1981 Doğum

Detaylı

Öğr.Gör. H. Zeki DİRİL

Öğr.Gör. H. Zeki DİRİL Öğr.Gör. H. Zeki DİRİL BÖLÜMÜ Makine DOĞUM TARİHİ.06.960 TELEFON NO 0236 234 44 6 FAKS 0236 234 44 5 E-POSTA hzekidiril@gmail.com YABANCI DİL İngilizce EĞİTİM Mezuniyet Yılı Üniversite Bölümü ÖN LİSANS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarih ve 167 sayılı yazısı görüşüldü. Prof.Dr. Cahit BALABANLI Dekan (İmza)

Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının tarih ve 167 sayılı yazısı görüşüldü. Prof.Dr. Cahit BALABANLI Dekan (İmza) 29.05.2012 305 1 1- Prof.Dr. İdris OĞURLU nun Proje Görevlendirmesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığının 24.05.2012 tarih ve 167 sayılı yazısı görüşüldü. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI : Yazı İşleri Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan Personel : Nurcan OKUR/Şef Eda DURMUŞ/Memur Murat ÇETİNOĞLU/Memur Yıldız ATMACA/Memur 1. Fakültenin yazışmalarını düzenlemek,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET SATANDARTLARI FORMU. Dilekçe. Öğrenci Kimliği

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET SATANDARTLARI FORMU. Dilekçe. Öğrenci Kimliği MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HİZMET SATANDARTLARI FORMU S.N HİZMETİN ADI BAŞVURULACAK BÜRO 1 Öğrenci Belgesi, Transkript, BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER Öğrenci Kimliği HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Hakan Yılmaz. İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat- Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Hakan Yılmaz. İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat- Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hakan Yılmaz İletişim Bilgileri: Adres: İstanbul Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat- Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 6771630-3856 Mail: hakan.yilmaz@okan.edu.tr

Detaylı