ONUR KURULU. Seyfettin AZİZOĞLU (Ardahan Valisi) Faruk KÖKSOY (Ardahan Belediye Başkanı) Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (Ardahan Üniversitesi Rektörü)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ONUR KURULU. Seyfettin AZİZOĞLU (Ardahan Valisi) Faruk KÖKSOY (Ardahan Belediye Başkanı) Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (Ardahan Üniversitesi Rektörü)"

Transkript

1

2 ONUR KURULU Seyfettin AZİZOĞLU (Ardahan Valisi) Faruk KÖKSOY (Ardahan Belediye Başkanı) Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (Ardahan Üniversitesi Rektörü) SEMPOZYUM BAŞKANI Prof. Dr. Gürkan DOĞAN DÜZENLEME KURULU BAŞKANI Prof. Dr. Gürkan DOĞAN DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Gürkan DOĞAN (Başkan) Prof. Dr. Roin KAVRELİŞVİLİ Prof. Dr. Şureddin MEMMEDOV Doç. Dr. Ahmet Evren ERGİNAL Doç. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK Yrd. Doç. Dr. Hürriyet ÇİMEN Yrd. Doç. Dr. Vesile DÜZGÜNER Yrd. Doç. Dr. Nurcan ERBİL Öğr. Gör. Kemal YAZICI Öğr. Gör. Murat KIZILKAYA Öğr. Gör. Arif Cem TOPUZ Öğr. Gör. Bora TOPAL Öğr. Gör. Esra BOZTEPE Öğr. Gör. Sine MORÇİN Öğr. Gör. Pınar ÇELİK Öğr. Gör. Ayşenur İPEK Öğr. Gör. Emre KABİL 2

3 BİLİM KURULU Prof. Dr. Cemal OKUYAN Prof. Dr. Gürkan DOĞAN Prof. Dr. Eralp ALTUN Prof. Dr. Halis OĞUZ Prof. Dr. Hüseyin TÜRK Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ Prof. Dr. Osman N. ÖZDOĞAN Prof. Dr. Şureddin MEMMEDOV Doç. Dr. Ahmet Evren ERGİNAL Doç. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK Doç. Dr. Erkan YASLIOĞLU Doç. Dr. Faruk TOKLU Doç. Dr. Gazi UÇKUN Doç. Dr. Mücella GÜNER Doç. Dr. Selçuk KARAMAN Yrd. Doç. Dr. Barış AŞÇI Yrd. Doç. Dr. Celalettin İÇMELİ Yrd. Doç. Dr. Elif GAZİOĞLU TERZİ Yrd. Doç. Dr. E. Mennan YILDIRIM Yrd. Doç. Dr. Filiz YANGILAR Yrd. Doç. Dr. Hürriyet ÇİMEN Yrd. Doç. Dr. Levent KÜÇÜK Yrd. Doç. Dr. Mithat DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. N. Sinan KÖKSAL Yrd. Doç. Dr. Nihat Kamil ANIL Yrd. Doç. Dr. Rövşen GULIYEV Yrd. Doç. Dr. Serkan KÜKRER Yrd. Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ Yrd. Doç. Dr. Veli TÜRKMENOĞLU Yrd. Doç. Dr. Vesile DÜZGÜNER DANIŞMA KURULU Prof. Dr. Gürkan DOĞAN Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ Prof. Dr. Hüseyin TÜRK Yrd. Doç. Dr. Levent KÜÇÜK Yrd. Doç. Dr. Alper KARADAĞ Vedi AŞKAROĞLU 3

4 ÖNSÖZ Değerli Akademsiyenler, Hızla gelişmekte olan dünyamızda eğitimin yeri ve önemi yadsınamaz. Meslek Yüksekokulları, bu süreçte ihtiyaç duyulan nitelikli ara elemanları yetiştiren en önemli kurumlardır. Amacımız ara elaman yetiştirmedeki vazgeçilemez olan bu kurumları bir araya getirerek, sorunlarını paylaşıp çözüm önerileri ortaya koyabilmek, geleceğe yönelik güçlü bir perspektif belirleyip bu kurumların çağımıza damgasını vurmasını sağlamak, sektör temsilcileriyle akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirerek eğitimde kalitenin arttırılmasına yönelik ne tür önlemler alabileceğimizi ortaya koymaktır Ekim 2013 tarihlerinde düzenlenen "Mesleki Eğitimde Kalite" ana temalı, 3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumunda sizleri de aramızda görmek bizler için büyük bir sevinçtir. UMYOS 2013 Düzenleme Komitesi Adına Prof. Dr. Gürkan DOĞAN Ardahan Üniversitesi 4

5 İÇİNDEKİLER Meslek Yüksekokullarında Program Açma Kriterlerive Bölge İhtiyaçlarının Doluluk Oranı ve Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesi Üzerine Etkileri BilgisayarTeknolojileri Programı Mezunu Öğrencilerinin Çalışma Durumları ve Yetkinlikleri ile İlgili Görüşleri Mobil Programlamanın Önemive Bir Müfredat Önerisi YDS ile 2012 KPDS ve 2012 ÜDS Sınavlarının Karşılaştırılması Son Yıllarda Su Ürünleri Bölümlerinin Meslek Yüksekokullarındaki Durumu Mesleki Eğitimde Yeni Cazibe Merkezleri: Adalet Meslek Yüksekokulları Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarında Öğrencilerin Mesleki Uygulama Derslerine Yaklaşımları Meslek Yüksekokullarında Kimlik ve Statü Muhasebe Eğitimi Öğrenci Maliyetlerinin Belirlenmesi: Ardahan Üniversitesi Örneği Meslek Yüksekokullarında Mevcut Eğitim Stratejilerinin Değerlendirilmesive Bir Model Olarak Tasarımı Mesleki Eğitimde Ders Dışı Etkinliklerin Önemi: Çıldır Meslek Yüksekokulu Örneği Mesleki Eğitimde Öğrenci Kişilik Tiplerinin Eğitimin Başarısı Açısından Önemi: Çıldır Meslek Yüksekokulu Örneği Meslek Yüksekokullarında Grafik Tasarımı Programının Yeri, Önemive Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar Sosyal Paylaşım Siteleri Üzerinden Mezuniyet Sonrası Takip ve Mezun Profili Oluşturma:Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı Mezunları ve Facebook Örneği MYO Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Meslek Yüksekokulları Öğretim Elemanlarında İş Yükü Düzeyi İle İş Stresi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Meslek Yüksekokullarının Bulundukları Bölge Ekonomisine Etkileri ve Adnan Menderes Üniversitesi Örneği Turizm Ve Çevre Duyarlılığının Gelişiminde Yerel Yönetimlerin Rolü Ve Önemi Meslek Yüksekokulları Öğrenci Profili: Nazilli Meslek Yüksekokulu Örneği Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Yöntemleri: Nazilli Meslek Yüksekokulu Örneği

6 Malzemeve Malzeme İşleme Teknolojileri Programında Korozyonve Korozyona Dayanıklı Malzemeler Dersinin Zorunlu Olarak Okutulması Lastikve Plastik Teknolojileri Programlarında Okutulan Elastomer Teknolojisi Dersi İçeriğinin Oluşturulması Doğu Anadolu Bölgesindeki Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Sorunları (Kağızman Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Beklentileri ve Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma Afyon Meslek Yüksekokulunda Yürütülen Derslerin Proje Çalışmalarıyla Desteklenmesive Öğrenci Kariyerine Etkileri Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarının Eğitim Sürecinde; Uygulama Açısından Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Program Tercih Nedenlerinin Değerlendirilmesinde Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan SHMYO Örneği Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgive Alışkanlıklarının İncelenmesi Meslek Yüksekokulu Turizmve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Üniversitesive Gümüşhane Üniversitesi Örneği İKMEP KapsamındaMeslek Yüksekokulu Otomotiv Programı Ders Planının Değerlendirilmesi Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokullarında Akademik Kariyer Sorunları Decision Making Process Witha Customized Web Site Content Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu nda Hizmet Kalitesinin Ölçümü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Bölümü ve Yöredeki İstihdama Katkısı Meslek Yüksekokullarında Çalışan Personelin İş Doyumu: İzmir Meslek Yüksekokulu Örneği İnovasyon, Yaratıcılık ve Eğitim Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişle Gelen Öğrencilerle Sınavla Gelen Öğrencilerin Başarı Durumlarının Karşılaştırılmasıve Ardahan Üniversitesi Örneği Meslek Yüksekokulları Bünyesinde Yer Alan Turizm - Otel İşletmeciliği Programları ve Uygulama Alanı Yeterlilikleri Osmanlı Sınır Vilayetlerinde Evlilik ve Vatandaşlık Kavramı

7 Meslek Yüksekokullarında Web Tabanlı Materyal Geliştirlmesive Kullanılabilirliğin Ölçülmesi Bursa Merkezde Faaliyet Gösteren Yemek Firmalarının Stratejik Planlama Bilinç Düzeyleri ve İlgileri Üzerine Bir Araştırma Meslek Yüksekokullarında Eğitim Öğretim Süresinin İrdelenmesi Meslek Yüksekokulu İktisadi Programları Mezun Öğrencilerinin Mesleki Yeterlilik Durumuve İş Hayatına Adaptasyonu Meslek Yüksekokullarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Gerekliliği Tarihi Film veya Tarihi Dizilerin Tarihe İlgiyi Artırmada Etkisine İlişkin MYO Öğrencilerinin Görüşleri Meslek Yüksekokullarındaki Öğretim Elemanı YapısınınBölgeler Bazında Değerlendirilmesi MYO Öğrencilerinin Laboratuar Uygulamalarına Yönelik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Meslek Yüksekokulları El Sanatları Bölümünde Okutulan Dekoratif Yapma Bebek Dersinin Gerekliliğin İncelenmesi Meslek Yüksekokullarında Rusçanın Yabancı Dil Olarak Öğretilmesindeki Yöntemler Mesleki Eğitim ile İşyeri Uygulamasının Korelasyonu Bursa Merkezindeki Lokantalarda Tüketime Sunulan Salata Çeşitlerinin Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi Yüksekokul Öğrencilerinin İnternet Kullanım Oranları: Arslanbey Meslek Yüksekokulu ve Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği Meslek Yüksekokullarının Toplumsal Tanınırlığı: Bayramiç Meslek Yüksekokulu ve Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği Meslek Yüksekokullarındaki Gıda Teknolojisi Programlarının Genel Durumu Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum Durumları Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Durumları: Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği Gıda Teknolojisi Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Genel Profili: Bayramiç Meslek Yüksekokulu ve Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği Avrupa Birliği nde Eğitim Politikası ve Bologna Süreci

8 Meslek Yüksekokulları Mobilyave Dekorasyon Programından, DGS İle İç Mimarlık Fakültelerine Geçişte Öğrencilerin Muaf Olduğu Dersler ve Önerilen İKMEP Ders Programı Ülkemiz Meslek Yüksekokullarının Müfredatında Yer Alan Meslek Etiği Dersinin Algılanmasıve İyileştirmeye Yönelik Önerileri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Öfke Düzeylerive Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Duygusal Zeka Düzeyinin Problem Çözme Becerisi Üzerindeki Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Ardahan Üniversitesi Önlisans Mezunlarının Dikey Geçiş Sınav Puanları ile Genel Not Ortalamaları Arasındaki İlişki Meslek Yüksekokulları Öğrencilerinin Akademik Başarı, Tercih Sırasıve Yerleşme Puanlarının Karşılaştırılması: Ardahan Üniversitesi Örneği Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Program Tercihlerinde Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Hukukuna Tarihve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği İle Getirilen Yenilikler Üzerine Bir Değerlendirme Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanma Sıklıkları ile E-Ticaret Eğilimlerinin İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma Gıda Mevzuatının Gıda Teknikerleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Elektronik Dergi Yayıncılığın Meslek Yüksekokulundaki Bilimsel Dinamizmi Arttırma Yönündeki Önemi: Ejoir ve Ejovoc Örneği Bal Arılarında Kışlatma İnovasyon Yeteneğinin Artırılmasında Üniversite Sanayi İşbirliğive Meslek Yüksekokullarının Rolü Kurumsal İtibarın Artırılmasında İş Sağlığıve Güvenliği Kültürünün Rolü ile Meslek Yüksekokullarında Bulunan İş Güvenliği Uzmanlığı Programının Analizi Bologna Sürecindeki MYO larda Öğrenci Merkezli Eğitim Öğrenci Görüşleri Bologna Sürecindeki MYO larda Öğrenci Merkezli Eğitim(ÖME) Öğretim Elemanı Görüşleri Meslek Yüksekokulları Programlarından Bahçe Tarımı Programının İncelenmesi Yüksekokul Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyi: Bayramiç Meslek Yüksekokulu ve Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği

9 Meslekive Teknik Okullarında Okul Liderliğinin Güçlendirilmesi ve Kalite Gelişimine Etkisi Ortaöğretimde Muhasebe Eğitimi Alan ve Muhasebe Eğitimi Almayan Önlisans Öğrencilerinin Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması efront E-Öğrenme Platformu ve Kullanımı: Meet-Lmyo Örneği Öğrenim Gördükleri Programlara Göre Meslek Yüksekokuluna İlişkin Öğrenci Görüşleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları Muhasebe Meslek Adayı Olan Önlisans Öğrencilerinin Meslek Etiği Algısı: Ampirik Bir Çalışma Ege Bölgesi nde Bulunan Meslek Yüksekokullarının Durum Analizi: Sorunlarve Çözüm Önerileri

10 Meslek Yüksekokullarında Program Açma Kriterleri ve Bölge İhtiyaçlarının Doluluk Oranı ve Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesi Üzerine Etkileri M. Naci AĞAOĞLU, Şahin SÖZEN, Nuran TUNCER Gaziosmanpaşa Üniversitesi Verimli ve güçlü bir ekonominin vazgeçilmez unsurlardan biri olan nitelikli iş gücüne sahipolmanın yolu iyi planlanmış bir mesleki eğitimden geçmektedir. Bireye belirli bir meslek alanıyla ilgili(sanat, endüstri, teknik, tarım vb.) bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırmak ve bu alandaki yeteneklerinitürlü yönlerden geliştirmeyi amaçlamak, mesleki eğitimin temel yapısını oluşturmaktadır. Mesleki eğitimbireyin kişisel gelişimini ve dolaylı olarak bireylerin oluşturduğu toplumun genelini içine alan çok yönlübir süreçtir. İyi bir eğitimin ardından kariyer ve sonrasında kişilerin kendi ellerinde şekillenen kişiselgelişim çabalarının başarısı ya da başarısızlığı bireylerin ve dolayısıyla toplumların iş yaşantılarını dakapsayan yaşam kalitelerini arttırmada anahtar kavramlardır. Meslek yüksekokullarının kuruluş amacı; değişen koşullara çabuk adapte olabilen, problemlerlekarşılaştığında analitik düşünerek pratik ve doğru çözümler üretebilen, sorumluluk alacak derecedemesleki birikime sahip, iyi iletişim kurabilen ve ekip çalışmalarına yatkın, alanındaki yenilikleri takipeden, yetkin ve vasıflı ara eleman yetiştirmektir.bu çalışma Meslek Yüksekokullarına program açma kriterlerinin mesleki gelişime ve meslekiyeterliliğe etkisini ortaya koyarak yeni program açma kriterlerinin bölgesel ihtiyaçların karşılanmasınahangi oranda hizmet ettiği üzerine bir inceleme ve çözüm önerileri sunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, Bölüm, Program 10

11 Bilgisayar Teknolojileri Programı Mezunu Öğrencilerinin Çalışma Durumları ve Yetkinlikleri ile İlgili Görüşleri Tuğrul AKTAŞ Yalova Üniversitesi Bu araştırmada, Yalova Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Mezunu Bölümünden mezun öğrenciler üzerinde yapılmışır arasında mezun olan öğrencilerden 85 ine ulaşılmış şu anda çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa hangi sektörde çalıştığı, bilgisayar sektöründe çalışıyorsa iş bulma sürecinin nasıl olduğu, farklı sektörse çalışıyorsa nedeni? Mezun olduğunda mesleki yeterliliği hakkındaki düşüncesi, şu andaki meslek yeterliliği hakkıda düşüncesi, okulda verilen eğitimin iyileştirilmesi hakkında görüşleri sorulmuştur. Araştırmada, mezunların doğrudan kendi mesleğini yapanların %15 e yakın, dolaylı olarak bilgisayar alanında çalışanlarla, farklı alanda çalışanların oranlarının birbirine denk olduğu görülmüştür. Farklı alanda çalışma nedeninin, iş sahasının olmaması (%32) ve kendini mesleki alanda yeterli hissetmemesi(%27) ifadeleri öne çıkmıştır. Mezunların önemli bir kısmı okulda verilen eğitimin daha fazla uygulama ve proje bazlı olması gerektiğini ifade etmiştir. Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Teknolojileri Eğitimi, Mezun Görüşleri, Mesleki Eğitim. 11

12 Mobil Programlamanın Önemi ve Bir Müfredat Önerisi Bora ASLAN, Füsun YAVUZER ASLAN Kırklareli Üniversitesi Akıllı telefon ve tablet kullanımı gün geçtikçe daha fazla artmaktadır. Bunun en önemli sebebi insanların sürekli iletişim isteği, hayatı büyük ölçüde kolaylaştırması ve bu ürünlerin fiyatlarındaki düşüştür. Gündelik yaşamın tüm rutinleri bu cihazlar ile gerçekleştirilebilmektedir. İnsanlar bu cihazlar ile müzik dinleyebilmekte, fotoğraf ve video çekebilmekte, e-posta atabilmekte, sosyal ağlarda gezebilmekte, alış-veriş yapabilmektedirler. Günümüzde masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar ile yapılabilecek her şey boyut olarak daha küçük olan akıllı telefon veya tablet cihazlar ile yapılabilmektedir. Akıllı telefonlar ve tabletler için geliştirilmiş Apple ios, Google Android, Microsoft Windows Phone gibi birçok işletim sistemi vardır. Her işletim sisteminin yazılım mimarisi farklıdır. Akıllı telefon piyasasında Android 60.5 milyon, Samsung 24 milyon, Apple 17 milyon ve Nokia 19.5 milyon kullanıcıya sahiptir. Akıllı telefon ve tabletlerin gelişimi mobil uygulamalar adında yeni bir yazılım sektörü oluşturmuştur. Klasik masaüstü yazılım geliştirme adımlarından farklı olan süreçler barındıran mobil uygulamalar için en büyük sıkıntı, alanında uzman mobil yazılımcı açığıdır. Ülkemizdeki meslek yüksekokullarında eğitim vermekte olan Bilgisayar Programcılığı programlarının neredeyse hiçbirinde mobil programlama adı altında bir ders veya içerik bulunmamaktadır. Sadece birkaç özel meslek yüksekokulunda ve bazı bilgisayar mühendisliği bölümlerinde mobil programlamaya yönelik ders bulunmaktadır. Bu bildiride, mobil programlama ile uygulama geliştirmenin önemi ve kullanılan teknolojiler incelenecektir. Aynı zamanda bilgisayar programcılığı ders planına dahil edilebilecek Mobil Programlama dersi için bir müfredat oluşturulacaktır. Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefonlar, Mobil Programlama, Müfredat 12

13 2013 YDS ile 2012 KPDS ve 2012 ÜDS Sınavlarının Karşılaştırılması Vedi AŞKAROĞLU Ardahan Üniversitesi Ülkemizde yabancı dil seviye belirleme sınavları değişik zamanlarda farklı amaçlar için kullanılmış ve amaçlar doğrultusunda farklı sınavlar uygulanmıştır yılına kadar, akademik atanma ve yükselme için Fen, Sosyal ve Sağlık alanlarında olmak üzere içeriği alana göre değişen ÜDS sınavları ve bu amaçların yanı sıra tazminat amacıyla da KPDS sınavı uygulanmıştır. Ancak 2013 yılından itibaren tüm bu sınavlar, amaç farkı gözetilmeksizin YDS sınavı çatısı altında toplanmıştır. Bu incelemede, 2012 yılında yapılan KPDS ve ÜDS (sosyal bilimler) sınavları ile yeni YDS sınavı karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma, dil seviyesinin belirlemesi açısından, zorluk derecelerine göre yapılmış ve sınavların hem sayısal değerleri hem de nitelik açısından içerikleri irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler:YDS, KPDS, ÜDS, YabanciDil 13

14 Son Yıllarda Su Ürünleri Bölümlerinin Meslek Yüksekokullarındaki Durumu Aydın UNCUMUSAOĞLU Giresun Üniversitesi Ülkemizin üreterek daha iyi bir ekonomiye sahip olması için dünya piyasaları ile rekabet edebilmesi ancak doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir biçimde kullanılması, doğru üretim metotları ve eğitimli bireyler sayesinde mümkün olacaktır. Bu başarı işletmelerdeki ara elemanların kalitesi ile doğru orantılıdır eğitim-öğretim yılında tüm üniversitelerimizden sadece birinde su ürünleri bölümü vardır. Bu bölümde son yıllarda aniden değer kaybı görülmüştür. Bu çalışma ile bu problem incelenmiş ve olası çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Su Ürünleri, Meslek Yüksekokulu, Öğrenci kontenjanı 14

15 Mesleki Eğitimde Yeni Cazibe Merkezleri: Adalet Meslek Yüksekokulları Ali BALKAN, İhsan ÜSTÜNTAŞ Bozok Üniversitesi Türkiye de meslek yüksekokullarının yeni bir türü olarak adalet meslek yüksekokullarının sayıları son yıllarda önemli ölçüde artış göstermiştir. Son verilere göre 24 devlet ve 22 vakıf üniversitesinde Adalet Meslek Yüksekokulu veya Adalet Programı kurulmuştur. Örgün öğretime ek olarak açık öğretim fakülteleri bünyesinde yaklaşık 56 bin kontenjana sahip adalet ön lisans eğitimi verilmektedir. Son verilere göre adalet programında 123 bin civarında öğrenci eğitim görmektedir. Adalet meslek yüksekokulları temel olarak adalet bakanlığının talep ettiği yargı sisteminde çalışacak olan, zabıt kâtibi, infaz koruma memuru, cezaevi kâtibi, mübaşir gibi meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca mezunlar dikey geçiş sınavı ile hukuk fakültelerine geçiş yapabilmektedir. Sonuç olarak adalet meslek yüksekokullarına olan talebin arttığı ve bu okulların mesleki eğitimde yeni bir cazibe merkezi olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitim, Adalet Meslek Eğitimi 15

16 Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarında Öğrencilerin Mesleki Uygulama Derslerine Yaklaşımları Serpil BAŞLILAR ALTUN, Çiğdem YAVLAL Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin, sahip oldukları bilgi, becerinin yanı sıra mesleki uygulama dersleriyle de ilgili uygulamalı dersleri yoğun bir şekilde almak zorundadırlar. Öğrenciler aldıkları bu mesleki uygulama dersler doğrultusunda mezun olduktan sonra yetişmiş eleman olarak kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu çalışma, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundaki Mimari Restorasyon ve Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programlarında öğrenim gören öğrencilerin, mesleki uygulama derslerine yaklaşımlarını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmuş olup, birinci bölümünde konu ile ilgili kavramlar yer almaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise bulgular yer almaktadır. Bu amaçla, programlara kayıtlı NÖ/İÖ 2. sınıf öğrencileri başarısız oldukları ders sayısına göre 3 gruba ayrılmış, her gruptan eşit sayıda olmak üzere ve rastlantısal seçim yöntemiyle anket uygulanmıştır. Anket bu sınıflara kayıtlı öğrencilerin %30 una yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Ankette öğrencilerin; başarısız olma nedenlerine; uygulama derslerinden beklentilerine; dersin fiziksel ortamına, işlenişine ve başarı arttırmaya yönelik görüşleri araştırılmıştır. Üçüncü bölümde; sonuçlar istatiksel olarak değerlendirilip çeşitli çözüm önerileri sunulmaktadır. Anahtar kelimeler: Meslek Uygulama, Mimari Restorasyon, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 16

17 Meslek Yüksekokullarında Kimlik ve Statü Hakan BAYCIK TEKDER Ülkemiz sanayisinde teknik ve iktisadi alanda kalifiye ara eleman yetiştiren MYO danmezun olanlar, MYO diplomasını aldığı andan itibaren kimlik,statü,yetki sorunu yaşamaktadırlar. Sınavsız geçiş MYO lar da kaliteyi düşürmüştür bu istatistiklerde görülmektedir yılınakadar Bu mezunların %75 i kendi meslek ve bölümlerinde iş hayatlarına devam ederken, 2002 densonra mezun olanların 2009 kayıtlarına göre ; %64,8 i çalışmakta %35,2 işsizdir. Çalışanların %64,8 inden sadece %20,1 kendi i mesleğinde eğitim aldığı branşlarda, geri kalan %44,7 si başka işlerde (garson, şoför, kasiyer gibi) mesleklerde asgari ücretle çalışmaktadırlar. % 35 i DGS girerek lisans tamamlamayı düşünmekte, geri kalan %65 ide hiçdüşünmeden AÖF fakültesine kayıt yaptırmakta ve AÖF de sadece işletme, muhasebe, kamu yönetimi vs. bölümlerinde fark dersleri alarak devam etmektedir. Sonuç olarak 1975 yılında kalifiye ara eleman yetiştirmek için açılan MYO lar 2013 yılında açılış amacını yitirmiştir. MYO lar genellikle DGS yaparak mühendislik veya mutlaka bir keredenenerek AÖF fakültelerine geçiş yapılan bir yüksek okul haline gelmiştir. Tüm MYO ların kimlik, statü, yetkilerini belirleyen iş kanunu resmen yasalaşmalıdır. İşdünyasında özellikle özel sektörde MYO lunun lise mezunundan statü olarak farkı yoktur(%15 hariç). Anahtar Kelimeler: MYO, Kimlik, Statü, Yetki 17

18 Muhasebe Eğitimi Öğrenci Maliyetlerinin Belirlenmesi: Ardahan Üniversitesi Örneği Engin BOZTEPE Ardahan Üniversitesi Kamuya ait tüm harcamalarda olduğu gibi eğitim harcamalarında da kıt kaynakların etkin ve verimli bir biçimde kullanılmasının önemi bilinen bir gerçektir. Eğitimin kalitesinin artırılabilmesi için yapılan işler sebebiyle muhasebe eğitiminin maliyeti her geçen gün artmaktadır. Artan maliyetlere karşı kıt kaynakların mevcut olması maliyetlerin kontrol edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı sistem içerisinde verilen muhasebe eğitimine yönelik gider yerlerinin ve gider çeşitlerinin belirlenmesi ve faaliyet tabanlı maliyetlendirme yöntemleri ile öğrenci başına maliyetleri hesaplamaktır. Araştırmanın uygulaması Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda eğitim gören Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü öğrencileri üzerinden yapılmıştır. Maliyetlerin belirlenmesinde hem verimsiz faaliyetleri göstermesi açısından hem de eğitim sistemini denetleme imkânı vermesi açısından, faaliyet tabanlı maliyet sistemi seçilmiştir. Çalışma sonucunda geleneksel maliyet yaklaşımına göre farklı sonuçlar veren faaliyet tabanlı maliyet sistemi sayesinde eğitimde yer alan tüm unsurları denetleme ve değerlendirme imkânına sahip olunmuştur. Anahtar Kelimeler:Muhasebe, Öğrenci Maliyetleri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 18

19 Meslek Yüksekokullarında Mevcut Eğitim Stratejilerinin Değerlendirilmesi ve Bir Model Olarak Tasarımı Feryat BULUT Ardahan Üniversitesi Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin kalkınma süreçlerini hızlandıracak en etkili unsurlardanbiri mesleki ara elemanlardır. Ekonomideki bu tür insan kaynağı ihtiyacı her yıl artan sayıları ile Meslekyüksekokullarınca karşılanmaktadır. Meslek yüksekokulu belirli bir mesleki alanda bilgi ve becerileriningeliştirildiği yüksekokullardır. Meslek yüksekokullarının misyonu bir ülkenin en büyükgereksinimlerinden biri olan ara insan gücünün bulunduğu çağın gereksinimlerine göre eğitilmesidir. Butür okulların temel amacı, araştırma yapmak veya bilgi üretmek değil, mevcut bilgiyi ülke ve yöreninihtiyaçları doğrultusunda ve özellikle uygulamalı olarak sunmaktır. Bu okulların başarısı büyük ölçüde,programların ihtiyaç duyulan alanlarda açılmasına, program içeriklerinin uygulamaya yönelik ve kaliteliolmasına bağlıdır. Meslek yüksekokul programlarının ülkedeki talebe göre değişken olması ve sık sıkyenilenmesi bu doğrultuda yapılırsa daha uygun olacaktır. Bu okullara gereken önem verilerek, eğitimöğretim programlarının istihdam kesiminin rekabet gücünü destekleyecek yönde oluşturulupgeliştirilmesi, geleceğin fakülteleri olarak düşünülerek planlanmalı ve bir kalite güvencesi sisteminindevamlılığı sağlanmalıdır. Anahtar Kelimeler: Program, Myo, Strateji 19

20 Mesleki Eğitimde Ders Dışı Etkinliklerin Önemi: Çıldır Meslek Yüksekokulu Örneği Hürriyet ÇİMEN Ardahan Üniversitesi Bu çalışmada, meslek yüksekokullarında verilemekte olan uygulamalı ve teorik derslerin yanında öğrenci ve kurum kaynaklı etkinliklerin Çıldır MYO özelinde incelemesi yapılmıştır. Etkinliklerin, öğrenciler üzerinde bireysel ve mesleki gelişimine katkı sağladığı düşünülmektedir. Ara yönetici olarak yetiştirilmekte olan öğrenciler, mesleki derslerine ek olarak öz güven, iletişim becerisi, empati, sorumluluk alma, disiplin ve düzenli olma, ekip çalışmasına uyum, problem çözme becerisi, kendini geliştirme, çevresi ile barışık olma, kendini ifade etme, yönetim, karar verme, öğrenme, seçim yapma, ikna etme, araştırma, hitap, gezme ve spor yapma gibi birçok farklı özelliği içinde bulunduran etkinliklerde aktif olarak yer almaktadır. Mesleki eğitimin amacı olan bu nitelikleri ders dışı etkinliklerden kazanılabilmektedir. Bu sayede mezuniyet sonrası özgüveni yüksek, çevresi ile barışık, çalışkan ve bilgili bireyler yetişmiş olmaktadır yılında açılan Çıldır MYO özelinde incelenen bu etkinlikler ile öğrencilerin birçok farklı alanda görevli ya da katılımcı olduğu görülmüştür. Araştırma konusu bakımından yoğun bir dönem geçirmiş olan ÇMYO yıllarında birçok farklı etkinlik düzenlemiş olup bu etkinliklerin öğrencilerin topluma kazandırılması ve mesleki yeterlik bakımından yarar sağladığı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitim, Ders Dışı Etkinlik, Çıldır MYO 20

21 Mesleki Eğitimde Öğrenci Kişilik Tiplerinin Eğitimin Başarısı Açısından Önemi: Çıldır Meslek Yüksekokulu Örneği Hürriyet ÇİMEN Ardahan Üniversitesi Bu araştırmada, mesleki eğitim alanların kişilik özellikleri belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Çıldır Meslek Yüksekokulu öğrencileri örnekleminde anket formu ile kişilik ölçeği uygulanarak veri toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin kişilik özellikleri ve kümelenmeleri belirlenmiştir. Temelde zihinsel, duygusal ve fiziksel potansiyel olarak üçe ayrılmış olan kişilik türleri Enneagram olarak şekillenen dokuz kişilik tipi (mükemmeliyetçi, yardım sever, başarı odaklı, özgün, araştırmacı, sorgulayıcı, maceracı, meydan okuyan ve barışçı) ortaya çıkmıştır. Gurdjief (1930) ile başlamış olan çalışmalar, İchazo (1960) ile devam edilmiş, Naranjo (1970) ile geliştirilmiş, 1980 sonrası modern psikoloji ile bağlantısı kurulmuştur. Araştırma sonuçlarına dayanarak, kişilik tipleri belirlenen öğrenciler ile iletişim kurmada ve sorun çözmede yararlı olacağı düşünülmektedir. özellikle; empati eksikliğinden kaynaklı sorunları çözme, yanlış motivasyon uygulamalarını düzeltme, kişiliklerine uygun görev ve sorumluluklar verme, stres düzeyleri ve dayanma noktalarını bilme, yönetim ve iletişim becerilerini geliştirme konularında katkı sağlayacağı beklenmektedir. Öğrencilerin kişilik özelliklerine uygun fiziki yapı, eğitim alanları, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenebilecektir. Böylece kurumsal ve toplumsal amaçlara ulaşmada daha başarılı olunabilecektir. Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitim, Kişilik, Çıldır MYO 21

22 Meslek Yüksekokullarında Grafik Tasarımı Programının Yeri, Önemive Eğitimde Karşılaşılan Sorunlar Mehmet Erol ÇOPUR Kırklareli Üniversitesi Teknolojik gelişmeler günümüzde bir çok alanı olduğu gibi reklamcılık sektörünü de doğrudan ve tüm hızıyla etkilemektedir. Reklamcılığın iletişim ve özellikle de görsel iletişim boyutunda Grafik Tasarım devreye girmektedir. Çünkü Grafik Tasarım amblemlogodan, kurumsal kimliğe, yönlendirme işaret ve levhalarından ambalaja, sosyal kampanya afişlerinden reklam kampanyalarına değin oldukça geniş yelpazede etkin olabilen bir çalışma alanına sahiptir. Türkiye de bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü: Lisans eğitimi bazında Güzel Sanatlar Fakültelerinin Grafik Tasarım bölümlerinde, ön lisans eğitimi de meslek yüksekokullarındaki Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı bölümleri bünyesinde yer alan Grafik Tasarımı programlarında eğitim alan öğrencilerle sağlanmaktadır. Küreselleşmenin önem kazandığı bir çağda, eğitim alanlardaki değişim ve gelişimlerin ışığında var olan eğitim modelleri ve yapılarının sorgulanması gereklidir. Bu çalışmada; meslek yüksekokullarındaki Grafik Tasarımı Programının yeri ve önemi vurgulanarak bu programların yaşadığı sorunlar tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarımı Programı, Sektör, Eğitim 22

23 Sosyal Paylaşım Siteleri Üzerinden Mezuniyet Sonrası Takip ve Mezun Profili Oluşturma: Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı Mezunları ve Facebook Örneği Mehmet Erol ÇOPUR Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı (Eski adı ile Grafik) eğitim ve öğretim yılında açılmış, bahar döneminde 10. dönem mezunlarını vermiştir. UMYOS 2009 da sunulan Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Grafik Programı Mezunlarının İstihdam Durumu adlı çalışma ile mezuniyet sonrası takibin ilk adımı atılmıştır. Yapılan çalışma ile ilk beş yıl ki mezunların istihdam durumları araştırılmış ve ulaşılan sonuçlardan eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik olarak yararlanılmıştır. Geçen süreçte Grafik Tasarımı Programı 10. yılını doldururken yeni mezunlar vermeye devam etmiştir. Bu çalışmada Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı mezunları ile iletişimi sürdürmeye yönelik olarak oluşturulan LMYO Grafik Mezunları Facebook kapalı grubu ile bu grupta üye olarak yer alan mezun öğrencilerin profilinin elde edilmesini sağlayan bir bilgi formu oluşturulmuştur. Elde edilen bulgulardan eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik olarak yararlanılabileceği gibi mezunlarla ilgili bilgi arşivi de oluşturulmuş olacaktır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Grafik Tasarımı, Mezunlar 23

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr.

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. ISSN: 2148-3523 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. Aynur Aydın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Öğr. Gör. Evin Doğan Yayın

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu

Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu MESLEĞİN SESİ E-BÜLTEN Haziran 2015 E-DERGI HAKKINDA E-Dergimiz Mesleğin Sesi ; Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulumuzun, hem bölümlerimizi

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR?

MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEK EĞİTİMİNDE NE ÇALIŞIYOR, NEDEN ÇALIŞIYOR? OKUL-İŞLETME İŞBİRLİKLERİNE DAİR POLİTİKA ÖNERİLERİ YAYINA HAZIRLAYAN IŞIL ORAL Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI

ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI ULUSAL SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ KİTABI 2010 Kitabın baskısı Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından yapılmıştır. Kitabın içindeki bilgiler yazarların izni olmadan çoğaltılamaz,

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 Temel amacı; çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek,

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü T.C. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Cedimoğlu Düzenleyen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Cemil Karacadağ

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI 1. 130 Yılı Deviren Bir Oda: İzmir Ticaret Odası İzmir in tarihi çok sesliliğin,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İÇİNDEKİLER Misyon - Vizyon... 5 Neden Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi... 6 Fen-Edebiyat Fakültesi... 10 Arkeoloji Bölümü...11 Coğrafya Bölümü...12 Matematik Bölümü...13

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu

İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu 23-24 Eylül 2011 Muğla Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi Muğla Bildiriler Kitabı Editör: Prof. Dr. Sinan Altın TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB İnşaat

Detaylı