Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ödev Teslimi Ortalama İntihal. Sunum. Sonuç"

Transkript

1 Ödev Konusu Öğrenci Adı-Soyadı Sunum Ödev Teslimi Ortalama İntihal Sonuç 1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Riskler 2 Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Dünya daki Gelişimi 3 Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihsel Gelişimi 4 Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin 102 Sayılı ILO Sözleşmesi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) nun Sosyal Güvenliğe İlişkin Sözleşmeleri ve 5 Tavsiye Kararları ve Ülkemizin Durumu Avrupa Hukukunda Sosyal Güvenliğe İlişkin Düzenlemeler ve Ülkemizin Durumu 6 7 Ülkemizin Taraf Olduğu İki Taraflı Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri 8 Sosyal Güvenlik Hukukunun Kaynakları Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenliğe İlişkin Diğer İdari Teşkilatlanma 9 10 Sosyal Güvenliğin Finansman Yöntemleri 11 Sosyal Güvenlik Hukukuna Hakim Olan İlkeler İş Sözleşmesine Göre Çalışanların Sigortalılığı (5510 sayılı Kanun un 4/1-a 12 maddesine Göre Sigortalılar) Bağımsız Çalışanların Sigortalılığı (5510 sayılı Kanun un 4/1-b maddesine Göre 13 Sigortalılar) Devlet Memurlarının ve Kamu Görevlilerinin Sigortalılığı (5510 sayılı Kanun un 14 4/1-c maddesine Göre Sigortalılar) 15 Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı 16 Yabancı Ülkede Çalışanların Sigortalılığı 17 Çırak ve Stajyerlerin Sigortalılığı 18 Sosyal Güvenlik Kurumundan Emekli Aylığı Almakta Olanların Sigortalılığı 19 Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalılığı 20 Tarımda Çalışanların Sigortalılığı 21 Sigortalılık Hallerinin Çakışması 22 Sigortalılığın Başlangıcı 23 Sigortalılığın Kuruma Bildirilmesi ve Aykırılığın Yaptırımı

2 24 Sigortalılık Süresi ve Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi 25 Sigortalığının Sona Ermesi Sayılı Kanunda İşveren ve İşveren Vekili Kavramları Sayılı Kanunda Alt İşveren ve İşyeri Kavramları 28 İsteğe Bağlı Sigortadan Yararlanma Koşulları 29 İsteğe Bağlı Sigortalılığın Başlaması, Sona Ermesi ve Primlerin Ödenmesi 30 İsteğe Bağlı Sigortalılığın Sonuçları Sosyal Güvenlik Hukukunda Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler Kavramı ve Buna 31 Bağlı Sonuçlar 32 Sosyal Güvenlik Hukukunda Hak Sahipliği Kavramı ve Buna Bağlı Sonuçlar Sosyal Güvenlik Hukukunda İşyeri Kavramı, İşyerinin Bildirimi ve Aykırılığın 33 Sonuçları 34 Sosyal Sigortalarda Prim Kavramı, Oranları, Prim Matrahının Hesaplanması Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kuruma Gönderilmesi ve Gönderilmemesinin 35 Sonuçları 36 Primlerin Ödeme Yükümlüsü, Ödenme Süresi ve Ödenmemesinin Yaptırımı 37 Yersiz Alınan Primlerin İadesi ve Prim Alacaklarında Zamanaşımı 38 İş Kazası Kavramı ve Unsurları 39 İş Kazasının Kuruma Bildirilmesi ve Kurum Tarafından Soruşturulması 40 Meslek Hastalığı Kavramı ve Unsurları 41 Meslek Hastalığını Saptama Yöntemleri 42 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasında Sigortalıya Yapılacak Sağlık Yardımları İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasında Sigortalıya Yapılacak Parasal Yardımlar 43 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasında Sigortalının Ölümü Halinde Hak 44 Sahiplerine Yapılacak Parasal Yardımlar İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle İşveren ve Üçüncü Kişilerin SGK 45 Karşısındaki Sorumluluğu 46 Hastalık Sigortası ve Sigortalıya Sağlanan Yardımlar 47 Sigortalılın Hastalığı Nedeniyle İşverenin ve Üçüncü Kişinin Sorumluluğu Analık Sigortası ve Sigortalı Kadına ve Sigortalı Erkeğin Sigortalı Olmayan Karısına 48 Sağlanan Yardımlar ve Koşulları 49 Malullük Aylığına Hak Kazanma Şartları 50 Malullük Aylığının Hesaplanma Yöntemi, Aylığın Başlangıcı, Ödenmesi ve Alt Sınırı

3 51 Malullük Aylığının Değişmesi, Kesilmesi ve Yeniden Başlaması 52 Vazife Malüllüğü Şartları ve Sonuçları 53 Harp Malullüğü Şartları ve Sonuçları 54 Malüliyet Sigortasında Aylık Dışında Sağlanan Yardımlar 55 Yaşlılık ve Emekliik Kavramları 56 Yaşlılık Aylığına Hak Kazanmada Yaş Koşulu 57 Yaşlılık Aylığına Hak Kazanmada Prim Koşulu 58 Yaşlılık Aylığına Hak Kazanmada Sigortalılık Süresi Koşulu 59 Yaşlılık Aylığının Hesaplanması 60 Yaşlılık Aylığının Ödenmesi, Bildirimi, Alt Sınırı, Artıtılması 61 Yaşlılık Aylığının Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması 62 Yaşlılık Sigortasında Toptan Ödeme 63 Yaşlılık Aylığının Devir ve Haciz Yasağı 64 Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışma 65 Yaşlılık Aylığı Alanlara Sağlanan Öteki Yardımlar Yaş Haddinden, Kadrosuzluk veya Disiplin Nedeniyle Re'sen Yaşlılık Aylığı 66 Bağlanacak Haller 67 Tarım İşlerinde Çalışanlara Bağlanacak Yaşlılık Aylığı 68 Ölüm Sigortasından Yararlanacak Kişiler 69 Ölüm Sigortasından Yararlanma Koşulları 70 Ölüm Aylığının Hesaplanması, Hak Sahipleri Arasında Paylaştırılması Ölüm Aylığının Ödenmesi, Kuruma Başvuru, Başlanıgıcı, Kesilmesi ve Yeniden 71 Bağlanması Kamu Görevlilerine 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunundan Emekli Aylığı 72 Bağlanması Kamu Görevlilerine 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunundan Malullük Aylığı 73 Bağlanması Kamu Görevlilerine 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunundan Dul ve Yetim Aylığı 74 Bağlanması Kamu Görevlilerine 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunundan Toptan Ödeme 75 Yapılması Kamu Görevlilerine 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunundan Sağlanan Sosyal 76 Yardımlar Kamu Görevlilerine Yaşlılık Aylığı Kapsamında Yapılan Özel Yardım: Emekli 77 İkramiyesi

4 78 Ölüm Sigortasında Aylık Dışında Sağlanan Diğer Yardımlar 79 İşsizlik Sigortası, Amacı ve Finansmanı 80 İşsizlik Sigortasından Yararlanma Koşulları 81 İşsizlik Sigortasından Yapılan Yardımlar 82 Genel Sağlık Sigortasının Kapsamı ve Kapsam Dışında Kalanlar 83 GSS Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler 84 Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma 85 Genel Sağlık Sigortasında Gelir Testi Uygulamaları 86 GSS Kapsamındaki ve Kapsam Dışındaki Sağlık Hizmetleri 87 GSS Sağlık Yardımlarından Yararlanma Koşulları Genel Sağlık Sigortasından Sorumluluk (İşveren, Sigortalının ve Üçüncü Kişinin) GSS Hükümlerine Aykrılık Halinde Yaptırımlar 90 Bireysel Emeklilik Sisteminin Amaç ve Tanımı 91 Bireysel Emeklilik Sisteminde Emeklilik Aylığına Hak Kazanma Koşulları 92 Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sisteminin Kurumsal Yapısı 93 Primsiz Rejime İlişkin Ülkemizde Yapılan Kanun Çalışmaları ve Tasarılar 94 Ülkeye Hizmeti Geçmiş Vatandaşları Korumaya Yönelik Yardımlar 95 Muhtaç Vatandaşları Korumaya Yönelik Yardımlar 96 Öğretmenliği Desteklemeye Yönelik Yardımlar 97 Konut Edindirmeye Yönelik Yardımlar 98 Başarılı Sporcuları Desteklemeye Yönelik Yardımlar 99 Muhtaç, Çocuk, Sakat ve Yaşlılara Sağlanan Sosyal Hizmetler 100 Hizmetlerin Birleştirilmesi Yoluyla Değerlendirilmesi 101 Hizmet Borçlanması 102 Gelir ve Aylıkların Birleşmesi 103 Gelir ve Aylıkların Bağlanmasını Engelleyen Haller

5

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1 SUNUM PLANI Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformuna Genel Bakış 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI 3 4 SOSYAL

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap 1-Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik düzenlemeler var mı? 5510 sayılı Kanunda Kurumun aktüeryal dengesini olumlu yönde etkileyecek olan

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Emeklilik Sigortası Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine

Emeklilik Sigortası Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine Emeklilik Sigortası Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine Doç. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk sosyal güvenlik sisteminin içinde bulunduğu durum yıllardır konunun uzmanlarınca dile

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27046

Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27046 Resmi Gazete Tarihi: 06.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27046 YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANDIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN KADIN HAYATA HAYATA CAN, CAN, TOPR KADIN HAYATA CAN, TOPR Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ın girişimleri ile 26/01/2012 tarihli ve

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER

6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 SAYILI KANUNLA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA YÖNELİK OLARAK YAPILAN DÜZENLEMELER 1. KONU: Kamuoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KONULAR 6552 SAYILI KANUNLA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KONULAR 6552 SAYILI KANUNLA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KONULAR 6552 SAYILI KANUNLA İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Mustafa CERİT SGK Başmüfettişi İstanbul SGK İl Müdür Yrd. (A

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SOSYAL GÜVENLİK 344MV0065 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir? Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN ÇALIŞMA HAYATINA GETİRDİKLERİ Mahmut ÇOLAK SGK Başmüfettişi C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı mahmutcolak44@gmail.com www.mahmutcolak.net Bu çalışmada, 11 Eylül 2014 tarih ve 291116

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YASALAR 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31.5.2006 SOSYAL SİĞORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1 2 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 : BİRİNCİ

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

Sosyal Güvenlik Reformu Đle 01 Ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler

Sosyal Güvenlik Reformu Đle 01 Ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler Sosyal Güvenlik Reformu Đle 01 Ekim 2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Gelen Önemli Değişiklikler Talha APAK Öğretim Görevlisi Yeminli Mali Müşavir 1. Giriş 01.10.2008 Tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı

Detaylı

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alınan kişi, işveren, sağlık hizmet sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İŞTİRAKÇİNİN TANIMI Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere iştirakçi

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı