Web'deki Belediyelerimiz:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Web'deki Belediyelerimiz:"

Transkript

1 Web'deki Belediyelerimiz: İzmir Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir Ü1kemizde web'e açılan belediyelerin İnternet ve web teknolojilerini halkla İ lişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk, ve e-iş/ticaret aracı olarak kullanım düzeylerini değerlendirmek amacıyla kaleme alınan bu makalede, İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesi incelenecektir" Çalışmada, önce dünyada ve ülkemizde internet ve web teknolojilerinin kullanımı ve ülkemizde web' deki belediyelerin niceliksel gelişimi alınacak ve ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesİ web sitesi tanıtılacak; belediyenin web teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yararlanma düzeyi ve web hizmetleri üzerinde durularak site içeriği değerlendirilecektir. Yöntem Çalışma, ince1enen belediye web sitesine 15 Mart-18 Hazİran 2001 tarihleri a rasında farklı zamanlarda yapılan erişimlerde ulaşılan bilgiler ve sitenin tasarım ve yönetimi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek üzere hazırlanarak site webmaster'ına gönderilen Anket 2 Formu'nda elde edilen bulgular üzerinde yapılan içerik analizine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Dünyada ve 'Ülkemizde İnternet ve Web Teknolojileri Ekonomiden ticarete, sağlıktan eğitime pekçok alana yeni fırsat ve olanaklar sunan internet ve web teknolojileri dünyada ve ülkemizde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Dünyada internet kullanıcısı sayısı Haziran 2000'de milyon iken; Eylül 2000'de ve Kasım 2000'de 407. ı ı milyona ulaşmıştır. Hazİran-Kasım 2000 itibarıyla yüzde 33.6'lık artışı ifade eden bu rakamın bölgesel dağılımı Tablo ı 'de sunulmuştur. İnternet ve wb teknolojilerinin kullanım durumlarına yönelik yapılan çeşitli a raştırmalar, ülkelerin bu teknolojileri kullanım düzeylerinin farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Dr., TODAİE Asistanı, 1 Diğer belediyelerin bu kapsamda incelenmesi başka makalelerin konusunu oluşturacaktır. 2 Belediye Web Siteleri E-Soru Formu olarak yazar tarafından hazırlanan Anket Formu (web yönetim, tasarım ve içeriğe yönelik) ıı sorudan oluşmaktadır. E-posta yoluyla gönderilen Formun, yine bu kanalla yanıtlanma St istenmiştir. Çağdaş Yerel Yönetimler, Ci/t 10 Sayı 2 Nisan 2001, s

2 114 Çağdaş Yerel YtJnetimler, 10(2) Nisan 200/ ABD Tablo 1: Dünyada İnternet Kuııanım Durumu* Milyon kişi Afrika 3.11 Asya/Pasifik Avrupa OrtaDogtı 2AO Kanada/ABD Latin Amerika Dünya Toplamı *http://www.nua.comlsurveys/how_many_onhnelındex.html ( ). NielselNetRatings Araştırma Rapor'una göre Amerika'da nüfusun yüzde 55.8'i internet kullanıcısı olup kamu bilgilerine kamuya açık kurulan kiosk'lardan (internet erişim merkezleri) erişilebilmekte ve halkın yüzde 28'i internete evden de bağlanabilmektedir how many online/ n america.html ( ). E-devlete geçiş sürecine yönelik önemli adımların atıldığı ülkede devlet, internet kullanımının artırılmasına yönelik pek çok yasal düzenlemelere ve teşviklere gitmektedir. Nitekim, ülkede Temmuz 2000'de kabul edilen elektronik imza (E-imza) ile e-devlete geçişte ve internete dayalı iş olanaklarında önemli adım atılmıştır V s & art id=339&rel=true ( ). E-İmza BT firmaların daha güvenilir teknolojiler geliştirmesini teşvik ederek, vatandaşların internet üzerinden hizmet alabilmelerine zemin oluşturmuştur. Bu gelişme, devletin web siteleri yoluyla daha hızlı, ekonomik ve kolay kamu hizmeti sunmasını olanaklı kılmıştır. Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri Arkansas Eyaletinde yer alan il belediye web siteleri üzerinde yapılan araştırma, sitelerin çoğunlukla belediyenin yönetim yapısı, seçilmiş yöneticilerin iletişim adresleri ibi bilgileri içerdiğini; ancak çok az sayıdaki sitenin etkileşim olanağı sağladığını göstermektedir (Lesh G., Harding: 2000). Avrupa ABD ve Asya'ya göre internet devrimini yaşamakta geciken fakat aradaki farkı kapamak için büyük çaba gösteren Avrupa'da e-devlet ve e-toplum için projeler yürütülmektedir. Bu projelerden biri İspanya'da pilot bölge olarak düşünülen Valencia' da seçilen semtler bütün idari sorunlarını kurulan bir intranet üzerinden yerel yöneticilerle paylaşmakta ve halkın yerel sorunları sanal top

3 Web 'deki Beled;yelerimiz: ızmir Büyükşehir Belediyesi 115 lantılarla çözülmeye çalışılmaktadır. Öte yandan Avrupa Birliği de üye ülkeler arasında e-europa yaratma konusunda önemli projeler yürütmektedir V s&art id=339&rel=true ( ). İngiltere NetValue kayıtlarına göre İngiltere'de evden internet'e erişen nüfus 11.5 milyonu bulmaktadır. Bu nüfusun yüzde 40'nı da kadınlar oluşturmaktadır. İngiltere Başbakanı devlet-vatandaş arasında yürütülen işlemlerin yüzde 25'nin elektronik ortamda gerçekleştirileceğini, bu oranın 2005'de yüzde 50'ye ve 2008'de ise yüzde 100'e çıkarak, ülkesinin dünyanın en önde gelen internet ekonomisine kavuşacağını dile getirmiştir (BT, 2000). Almanya Almanya İçişleri Bakanı, Otto Schily, ülkelerinde 2000 yılına kadar web tabanh oylamanın yapılabileceğini dile getirmektedir. Öte yandan, hali hazırda bazı üniversite seçimlerinde kullanılan internet üzerinden oylamanın, 2006 yılına kadar kimi vatandaşlarca yapılabilir hale geleceği öneri sürülmektedir (CNET, oo1). Singapur Dünyanın en geniş iletişim ağlarından birine sahip olan Singapur, elektronik devlet projesini büyük bir başarıyla hayata geçirmiştir. Bu proje ile halk doğum kayıtlarını tutmaktan emeklilik formu doldurmaya kadar çok sayıda işlemi fareye tıklayarak gerçekleştirme olanağına kavuşmuşlardır. Singapur halkı web sitesine ulaşıp online işlem yaparak, daha hızlı ve etkili kamu hizmeti alabilmektedirler. E-devlete geçişle birlikte Singapur halkının online vergi yatırma oranı % 40'a çıkmıştır ( ). Kanada COMQUEST Araştırma Raporu'na göre, Aralık 1999 itibarıyla Kanada'da nüfusunun yüzde 42.8'i (13.2 milyon) internet kullanmaktadır Grubu tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre (Mayıs, 2001) Kanada' da bulunan İnternet kullanıcıların üçte ikisi, eğer olanak sağlanırsa yerel ve merkezi seçimlerde oylamayı internet üzerinden yapabileceklerini belirtmişlerdir. öte yandan, bu ülkede internet kullanıcıların % 71 'i sürücü belgelerini web üzerinden online yenilediklerini ve % 60'ı da vergi beyannamelerini online verdiklerini dile getirmişlerdir id=

4 116 Çağdaş Yerel Yönetimler, 10(2) Nisan &rel=true. Aynı araştırma, Kanada internet kullanıcıların % 40'ının en az ayda bir kez bir kamu web sitesini ziyaret ettiklerini ve en çok ziyaret e dilen popüler sitelerin istihdam, vergi ve eğitim alanlarında hizmet veren siteler olduğunu göstermektedir. Araştırmada ortaya çıkan bir başka dikkat çekici ö nemli bulgu da internet kullanıcıların % 88'nin devletle olan kişisel işlerinin yüz yüze değil de internet ortamından gerçekleştirmeyi tercih ettiklerini belirtmeleridir. Çin/Hong Kong Hazİran 2000 itibarıyla CNNIC kayıtlarına göre Çin'de internet kullanım oranı yüzde L.34'dür (16.9 milyon kişi) how many online/ asia. html ( ). Öte yandan, yeni yapılan bir araştırma Çin'de internet kullanan kentli nüfus oranın yüzde 7 olduğunu ortaya koymuştur. Çin halkı internet'e daha çok işyeri ve internet kafelerden erişebilmektedir. Aynı araştırma kentli internet kullanıcı oranının Hong Kong' da yüzde 34, Tayvan'da ise yüzde 31 olduğunu göstermiştir index. cgi?= VS&art-id= &rel=true Hong Kong'da ise NielselNetRatings kayıtlarına göre Kasım 2000 itibarıyla nüfusun yüzde 48.6'sl internet kullanmaktadır. how many online/ asia. html ( ). Türkiye Türkiye'de bilişim alanı ile ilgili kapsamlı araştırmalar ve istatistikler oldukça sınırlıdır. Ülkemizde internete abone sayısının yaklaşık 2 milyon ve internet kul1anıcı sayısının da 4 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir (Akgül, 20001). Bu rakam, nüfusun henüz yaklaşık yüzde 6'sının İnternet olanaklarından yararlanabildiklerini göstermektedir. Öte yandan TÜBİTAKl BİLTEN BTYKA-2000 Bilgi Teknolojileri Yaygınlık ve Kullanım Anket'i 199Tde %1 civarında olan internet kullanım düzeyinin yüzde Tye çıktığını göstermektedir. Aynı araştırma evden internet'e bağlananların oranını yüzde 7 olduğunu; yüksek okul ve üstü mezun nüfusun yüzde 25.32' sinin de internet kullanıcısı olduğunu ortaya çıkarmıştır (Bilim ve Teknik, 2001). Ülkemizde internete bağlanan kamu kuruluşlarının sayısı da giderek artış göstermektedir. Ekim 2000'de internete açılan kamu kuruluşu sayısı iken, Nisan 2001 itibarıyla bu rakam, yüzde 15.9 artışla 648'e ve 13 Haziran 2001 i tibarıyla da 698'e çıkmıştır html ( ). 3 (Bensghir, 2000a: ıo8).

5 Web 'deki Belediyelerimiz: İzmir Büyükşehir Belediyesi 117 Ülkemizde Web'deki Belediyeler Ülkemizde web'e açılan belediye sayısı her geçen gün artış göstermesine rağmen hala ancak belediyelerin yaklaşık %3 'nün 4 web yoluyla halka bilgi ve hizmet sunma ortamına kavuştuklarını görülmektedir. Öte yandan, web'e açılan ve incelemenin yapıldığı dönemde web sitesi aktif olarak çalışan büyükşehir belediyesi oranı yaklaşık %50 dir (Tablo 2). Tablo 2: İnternet'te Web Sayfası Bulunan Belediyeler!BELEDİYE ADI ladana Beledivesi!Adapazarı Büyük şehir Belediyesi!Adıyaman Belediyesi lafvon Beledivesi!Ahlat Belediyesi. lalanva Beledivesİ lalia :a Beledivesi!Altındag Belediyesi!Amasya Belediyesi lankara Büvüksehir Belediyesi!Antalya Büyüksehir Belediyesi larhavi Beledivesi Artvin Bademli Belediyesi!Bağcılar Belediyesi Bahçelievler Beledivesi!Bahçesehir Belediyesi Bahsılı Beledivesi Kırıkkale IBakirkov Beledivesi Bandırma Beledivesi!Bavramoasa Beledivesi!Beykoz Belediyesi Beykoz Belediyesİ Bevo :lu Beledivesi!Bevoazarı Beledivesi!Beypazari Beledi yesi Beysehir Beledivesi Konva IBitlis Belediyesi!Burdur Belediyesi - ADRES htto://www. adana. bld. gov. tr htto:llwww.adapazari-bld.~ov.tr htto:/lwww.afvon.bld.20v.tr htto://www. wec-nelcom. trlbeledi ve/al an va! httn:/lwww.alia~a- bld.~ov.tr htto://www.amasva-bld.20v.tr htto://www.ankara-bel.~ov.trl htto://www.arhavi-bld.gov.tr htto://www. wec-nelcom.trlbeledive huo://www.bahcelievler.hyoermat.net [http://www.bakırköv.bld.20v.tr ı:tttp://www.baxram12asa-bld. gov. tr httn:/lwww.be'lkoz.bld.gov.tr htto://www.beyoglu-bld.gov.tr/ Ülkemizde Haziran 2001 itibariyle toplam belediye sayısı 3215 olup, bunun 16'sl büyükşehir belediyesidir. 5 Belediye web site adresler www. bilkent. edu. tr; htt;p:/1 www. mahalli-idareler. gov.trl digerl webdeki belediyeler.htm; adreslerinden temin edilmiştir.

6 i IS çağdaş Yerel Yönetim/er, 10(2) Nisan 2001 IBELEDİYE ADI!Bursa Büvüksehir Belediyesi [Büyükçekmece Belediyesi ""anakkale Belediyesİ ""ankaya Belediyesi ""eyhan Belediyesi Adana ""İde Belediyesİ ""anakkale Belediyesi ""ankırı Belediyesi ADRES htto://www. bursa-bld.ıwy.trl htto://www.canakkale.bld.gov.tr httd://www.ceyhan.netlceyhan htto://www.cide.gen.tr htto://www. yerel.comlcankiril ""avusbası Belediye Baskanlığ:ı İs- anbul ""iğ:1 i Belediyesi htto://www.cigli-bld.gov.tr çorlu Belediyesİ ("orum Belediyesi Değirmendere Beledivesi Denizciler Belediyesi Derinkuvu Belediyesi Didim Belediyesi Aydın Diyarbakir Belediyesi Erdek BelediYesi Ereğli Belediyesi Esenvurt Belediyesi Eskisehir Belediyesi Fatih Belediyesİ Foca Belediyesi Gazi Belediyesi Samsun '3azianteo Beledivesi 'Jebze Belediyesi Gölbası Belediyesi Jölcük Belediyesi jöreme Belediyesi jülsehir Beledivesi Gümüshane Belediyesi Güzelyalı Belediyesi Hacıbektas Belediyesi Hekimhan Belediyesi stanbul Gaziosmanoasa Belediyesi zmir Büvüksehir Beledİyesİ zmit BelediYesi Kadıköy Belediyesi Kağ:ıthane Belediyesi htto://www.corum-bld.gov.trl /www.de~irmendere-bid. gov.trl htto://www.wec-net.com.trlbelediye/derinkuyu/ htto:/lwww.diyarbakir-bld.gov.tr ~I/WWW.eskisehir-bld.gov. tr ://www.fatih.org/ htto:l/www.gazibelediyesi.oib.net tr htto://www. fortunecitv.comlbusinessıfilthyrichl427/i ndex.html htto://www.izmit-bld. gov. trl htto://www.dut.net. trlkadikov/

7 Web 'deki Belediyelerimiz: 1zmir Büyükşehir Belediyesi 1 ı 9 ~ELEDİYE ADI KapadokYaJCappooocia Karaman Beledivesi Karta! Beledivesi Kaymaklı Belediyesi Kayseri Büyüksehir Belediyesi IKeçiören Belediyesi ~epez Belediyesi Kestel Belediyesi ~ırıkkale Belediyesi Kızkalesi Kocasinan Belediyesi Konak Belediyesi Konya Büvüksehir Belediyesi IKörfez Belediyesi Kusadası Belediyesi ~abseki Belediyesi ıı'alapasa Belediyesi Malatya Belediyesi lmelikgazi Belediyesi IMenteşe Belediyesi IMeram Belediyesi Mustafaoasa Belediyesi INarlıdere Belediyesi INevsehir Belediyesi bltu Belediyesi brtahisar Beledivesi Ôzkonak Belediyesi IPazar Belediyesi Pendik Belediyesi Polatlı Belediyesi Salihli Belediyesi ~amandıra Belediyesi Samsun Büvüksehir Belediyesi Sanhurfa Belediyesi SaraYbahce Belediyesi Selcuklu Belediyesi Serdivan Beledivesi Sisli Belediyesi Si1e Belediyesi istanbul Iraıas Belediyesi ADRES htto:llwww.kartaı-bld.!!ov.tr htto:llwww.kecioren-bld.!!ov.tr httd:llwww.kirikkaıe-bld.gov.tr htto:llwww.kizkalesi-bld.ıwv.tr htto:llwww.kocasinan-bld.!!ov.tr htto:llwww.konak-bel.gov.trl htto:1iwww.konva-bld.~ov.trl htto:llwww.korfez-bld.!!ov.tr httd:llwww.kusadasi-bld.gov.trl htto:llwww.laoseki.com httd:llwww.telerehber.comllalapasaj httn:l/www.malatya-bel.~ov.trl htto:llwww.melikgazi-bld.gov.tr httn:l/www.mentesebl.cib.net httd:llwww.meram-bld.gov.trl htto:1iwww.wec-net.com. trlbel edi ve/mustafaoasaj httd:llwww.narlidere-bld.gov.trl bttp://www.caooadocia.!!ov.trl htto:llwww. wec-net.com.trlbelediye/ozkonak htto:/lwww.oendik-bld.!!ov.trl htto:llwww.samsum-bld.ı!ov.trl htto://www.saravbahce-bld.!!ov.tr sile htto:llwww.talas-bld.!!ov.tr

8 120 Çağdaş Yerel Yönetimler, 10(2) Nisan 2001 IBELEDİYE ADI Tavsancıl Beledivesi Tekirova Belediyesi Tire Beledivesi Tokat Belediyesi Toroslar Belediyesi Trabzon Beledivesi Turhal Belediyesi Tuzla Beledi yesi Jchisar Belediyesi Jskudar Belediyesi Jzumlu Beledivesİ Jnye Belediyesi Jrgüo Beledivesi VanBelediyesi Yatağan Beledivesi / Denizi i Yenimahalle Belediyesi Yıldırım Beledivesi Zeytinburnu Belediyesi ADRES htto://www.tavsancil-bld. gov.trl htto://www.tekirova-bld.j?;ov.tr htto:llwww.toroslar-bld.gov.tr htto:/lwww. trabzonbelediyesi.gov. trl htto:llwww.turhal-bld.ıı:ov.tr/ htto:l/www. wec-net.com. trlbeledive/uchisar/ htto://www.uskudar-bld.j?;ov.tr htto://www.uzumlu-bld.ıı:ov.tr htto:l/www.wec-net.com.trlbelediye/urıı:upl htto://www. yatagan-bld.ıı:ov.tr htto://www.yijdirim-bld.gov.trl Id. gov. tr İzmir Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Tanıtım 1996 yılında internete bağlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesini ı 998 yılında hizmete açmıştır. Web tasarım ve yönetimi, belediyenin Bilgi İşlem Dairesinde oluşturulan web ekibi tarafından gerçekleştirilen site, Tablo 3'de özetlenen bölümlerin yer aldığı indeks sayfası ile açılmakta ve ana sayfada belediyenin yürüttüğü işlevlere yönelik güncel haber niteliğinde bilgilerin özetlerine yer verilmektedir. Tablo 3: İzmir Büyük Şehir Belediyesi Web Sitesinde Yer Alan Bölümler Başkan Yönetim Duyurular Hizmet Kılavuzu Ulaşım IZSU Sosyal.Hizmetler Basında Büyükşehir Ziyaretçi Sayısı Kültür Sanat Şirketler Projeler Kente Özel Linkler HavaDurumu Piyasalar Nöbetçi Eczaneler Son Güneelleme

9 Web 'deki Belediyelerimiz: İzmir Büyükşehir Belediyesi ı 2 ı Başkan Belediye Başkanının özgeçmiş ve görevlerinin sunulduğu bu bölümde ayrıca, Başkanın internet kullanıcılarına bir mesajı da yer almaktadır. Başkan mesajında, bilginin özgür dolaşımını sağlamada yeni bir kamusal imkan olarak gördüğü internet'in, yerel demokrasinin sınırlarının genişlemesine de hizmet edeceğine inandığını belirterek site politikasını şöyle ifade etmektedir: "...web sitesi yerel yönetim etkinliğimizi şekillendiren önemli ilkelerden, insanların bir arada ve bir yönetim etrafında yaşamasının koşullarını oluşturan hukukun üstünlüğü ilkesinin; tüm kent halkının ortak çıkarı anlamına gelen kamu yararının gözetilmesi ilkesinin ve kent bütününde hizmetlerin - yatırımların hakkaniyetli dağılması olarak özetleyebileceğim mekansal adalet ilkesinin yansıdığı bir bilgi ve demokrasi alanı olarak düşünülmelidir. Bu site içerisinde yapacağınız kısa bir gezinti ile belediyemizin yönetim anlayışını, günlük hizmetlerini, önemli projelerini, yatırım ve hizmet önceliklerini tanıyabilir; katılımcı demokrasinin bir gereği olarak görüş, düşünce ve sorunlarınızı Hemşehri İletişim Merkezi sayfamızdaki form yoluyla bizlere doğrudan aktarab ilirs iniz. " www. İzmirbld. gov. trl baskan makam. asp? anabaslik id=lo. Başkanın mesajı İzmir Büyükşehir Belediyesi üst yönetiminin web'e yeni bir iletişim ve etkileşim kanalı olarak bakışını yansıtması ve sitenin web politikasını ortaya koyması bakımından önemlidir. Yönetim Belediye meclis üyeleri, komisyonlar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin görevleri ve birimlerinin sunulduğu bu bölümde, erişimciler belediye yönetimi konusunda bilgilendirilmektedir. Ayrıca, meclis kararlarına karar no, karar tarihi ve karar konusu gibi anahtar kelimelerle erişim olanağı sunulmaktadır. Duyurular Meclis kararları, ihaleler, yönetmelikler ve duyurular aıt bölümlerin yer aldığı bu başlık altında erişimciler, anahtar kelimelerle belediyenin yaptığı çeşitli duyurulara, belediyenin meclis kararlarına ve belediyece açılan ihaleler hakındaki bilgilere ulaşabilmektedir. Hizmet Kılavuzu Halkın belediye hizmetleriyle ilgili doğrudan bilgi elde edebileceği bu bölümde, Hemşehri iletişim Merkezi, acil durumlar, ulaşım, çevre sağlığı hizmetleri, zabıta, park ve bahçeler, sahipsiz hayvanlar, su ve kanalizasyon, evlenme, Eşrefpaşa Hastanesi, huzurevi, cenaze İşlemleri, kültür, sanat hizmetleri, engelli hemşerilere yönelik çalışmalar, kaçak yapılaşma, altyapı koordinasyon merkezi, kent estetiği şubesi ve Gelir Müdürlüğü tahsilat çalışmaları gibi alt başlıklar yer

10 122 Çağdaş Yerel Yönetimler, 10(2) Nisan 2001 almaktadır. Bu başlıklardan acil durum bölümünde halka yangın/patlama, trafik kazası, su bakını, doğal afetler ve can kurtarma olaylarına yönelik başvurabilecek telefon numaraları sunulmaktadır. Çevre sağlığı hizmetleri başlığı altında halkın çöplerin toplanması, katı ve tıbbı atık hava kirliliği gürültü vb. konulardaki şikayetlerini iletebileceği e-posta telefon ve adresleri verilmektedir. Halk bu bölümden İzmir Evlendirme Memurluklarının adreslerine ve evlenme için gerekli belgeler hakkında bilgilere ulaşabilmektedir. Ulaşım Erişimciler bu başlık altında kent içi toplu ulaşım (otobüs, metre, vapur) hizmetleriyle ilgili hat ve güzergah bilgilerinin yanısıra; belediyenin 60 yaş ve üstü, öğrenci ve özürlü vatandaşlar için sunduğu kolaylıklardan yararlanabilme koşullarına, toplu taşım araçlarında kaybolan eşyalar için başvurulabilecek telefonlara ve trafik denetim ve sinyalizasyon merkezlerine ait iletişim bilgilerine ulaşabilmektedir. İzsu İzmir Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerine, su kaynaklarına, kanal projesine ve laboratuar hizmetlerine yer verildiği bu başlık altında erişimciler, yeni su abaneliği, abone tipi değişikliği, ilişik kesme, abonelik dondurma gibi hizmetler için istenen belgeleri öğrenebilmekte ve ödemelerin yapılabileceği anlaşmalı bankalara, şube/vezne adreslerine ve telefonlarına ulaşabilmektedir. Ayrıca, genel fatura bilgileri başlığı altında sayaç okuma prosedürü ve tüketim hesabı örneklerle açıklanarak halka su faturalarına itiraz etme olanağı sunulmaktadır. Kültür-Sanat Belediyelerin yürüttüğü küıtürel-sanat ve sosyal hizmetlerle ilgili olarak halkın bilgilendirildiği bu başlık altında belediyece düzenlenen kurslar hakkında bilgiler (süre, fiyat vb.), spor etkinlikleri, engelli vatandaşlar için yürütülen hizmetler, belediye huzurevinde verilen hizmetler ve huzureevine kabul şartları ve bağış için iletişim adresleri, belediyenin verimlilik hizmetleriyle ilgili bilgiler ve semt merkezleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Şirketler İzmir Büyükşehir Belediyesine ait (İzbeton, İztaş, Ünibel, İzelman, Ege Şehir Planlama, İzdeniz, İzulaş, Metro, Grand Plaza ve Ortaklık, İzbeton ve İzmir Yayıncılık) şirketlerinin yer aldığı bu bölümde adı geçen şirketlerin personel sayıları, faaliyetleri ve hizmetleri hakkında bilgiler sunulmaktadır.

11 Web 'deki Belediyelerimiz: lzmir Büyükşehir Belediyesi 123 Projeler Sitenin projeler bölümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2000 yılında gerçekleştirdiği atık su arıtma tesisi inşaa etme, içme suyu şebekelerini yenileme, tıbbi atık yönetimi ve sivri sinekle mücadele, ulaşım sorunlarını giderme, e rozyonla mücadele, yeşil alan ve kıyı düzenleme, sanat, kültür ve spor etkinlikleri ile otopark- meydan düzenlemeden, sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalara kadar çok farkh konulardaki projelere ve dönemi için hedeflenen yeni projelere yer verilmektedir. Kentsel yaşamı geliştirme, stratejik dönüşüm (kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri, kentsel tasarım ve düzenleme, temiz enerji kaynakları, deniz taşımacılığı, ulaşım ve kent bilgi sistemi) ve insana yatırım (engellilere yönelik çalışmalar, kadınlara yönelik çalışmalar, e ğitim belediye-hemşehri ilişkisi) başlıklarıyla yer alan hedef projelerle ilgili kamuoyuna ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Böylece halkın belediyenin kendilerine sunacağı projeler hakkında önceden bilgi sahibi olarak kararlara aktif katılma bilinci kazanabileceği düşünülmektedir. Kente Özel İzmir' in tarihi, tarihi mekanları, şehir rehberi, kent kitaplığı, kardeş şehirleri ve linkleri, günümüze kadar hizmet veren belediye başkanları, saat kulesi ve izmir fotografları ve Yerel Gündem 2l-sürdürülebilir gelişme kavramının yaşama geçirilmesine yönelik eylem planı' hakkında bilgiler Kente Özel başlığı altında sunulmaktadır. Sosyal Hizmetler Belediyenin yürüttüğü sosyal ve kültürel etkinliklerin sunulduğu bu bölümde erişimciler, belediyenin açtığı kurslar, spor etkinlikleri, engellilere yönelik verilen hizmetler hakkında bilgilenebilmekte; ilde hizmet veren veterinerlik hizmetleri, huzurevi, mezarlıklar ve semt merkezleri ile ilgili bilgilere ulaşabilmektedir. Basında Büyükşehir Bu bölümde İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmaları ile ilgili yazılı basında yer alan haber başlıklarına yer verilmektedir. Linkler Sitede erişimcilere İzmir ilinin önemli kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite linklerine ve dünyada ve Türkiye'de hizmet veren çeşitli faydalı ve önemli linklere doğrudan erişim olanağı sunulmaktadır. 6 GUndem 21 'in ortaya çıkışı, Haziran 1992 Rio De Janeiro'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansıdır.

12 124 Çağdaş Yerel Yönetimler, 10(2) Nisan 2001 HavaDurumu Ana sayfada Ankara, Antalya, İzmir, İstanbul ve İzmir ilinin gece ve gündüz olmak üzere hava sıcaklığı verilmektedir. Piyasalar Ana sayfada günlük altın, borsa ve para piyasalarına ait rakamlar sunulmaktadır. Kent Haber Günlük olarak İzmir'de gerçekleştirilen tüm etkinlikler (sergi, fuar, ziyaret, seminer, trafik düzenleme, konferans-sempozyum, yarışma vb.) hakkında halkın doğudan bilgilendirildiği bu bölümde ayrıca, arama mekanizmasıyla kent haber arşivine ulaşılabilmektedir. Deprem Rehberi Rehberde, deprem hakkında halkı bilgilendirici ve eğitici bilgilerin yanısıra, İzmir deprem senaryosu ve deprem master planı ve Afet Yönetmeliği'ne yer verilmektedir. Nöbetçi Eczaneler Erişimciler ana sayfada İzmir ilinde nöbetçi olarak hizmet veren eczanelerin adres ve telefon numaralarına erişebilmektedir. Internet ve Web Teknolojilerinin Sunduğu Olanaklar İnternet ve web teknolojileri e-posta, listserv ve usenet gibi yeni iletişim ve katılım platformları yaratarak yerel yönetimlere ve halka yeni olanaklar sunar. Web teknolojilerinin yerel yönetimlere sunduğu kimi olanakları şu başlıklar altında özetleyebiliriz (Bensghir, 2000; Yıldız, 1999; Curry, 1997): ı. Bilgilendirme (yönetsel ve gündelik bilgileri iletme) 2. Etkileşimli-online hizmet (online vergi, iş başvurusu, dilek, istek ve şikayet formları sunma) 3. Demokratikleşmeye katkı (yerel seçim ve halk oylamalarının halka web ü zerinden aktarılması yoluyla demokratikleşmenin gelişmesine katkı sağlama) 4. Şeffafyönetim (halkla ilişkiler işlevini web üzerinden gerçekleştirilmesi ve halkın web ortamında yerel yönetim meclis görüşmelerine, görüşmeler sonucunda çıkan karar metinlerine, ihale teklifleri, şartları ve satın almalarla ilgili bilgilere erişebilmesine olanak sağlayarak yönetimde şeffaflık sağlama)

13 Web 'deki Belediyelerimiz: İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel ticaret ve sanayii teşvik etme (yatırımcılara yerel yönetimlerin sınırları içinde bulunan bölgeye tanınan teşvikler ve yerel işgücünün nitel ve niceliği hakkında bilgiler sunma ve bu bölgede işyeri açma kapatma vb işlemlerle ilgili gerekli evrakları web ortamında sunma). İnternet ve web teknolojilerin halka sunduğu kimi olanakları ise şöyle özetleyebiliriz: ı. Bilgilbelgeye kolay uşama (halkın yerel yönetimlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeye zaman ve mekan kısıtlılığını aşarak web üzerinden ulaşabilmesi) 2. İletişim ve etkileşime girme (halkın yerel yönetici, yetkilileri ve diğer vatandaşiarla iletişim ve etkileşime girebilmesi ve internet ortamında gerçekleştirilen sanal konferanslar ve sohbet kanallarıyla halkın birbirleriyle etkileşimde bulunabilmesi) 3. Online hizmet alabilme (halkın belediyenin sunduğu hizmetleri web ortamında alabilmesi ve belediyeye iletilmesi gereken bilgi ve belgelerin (beyannamelerin) web ortamında verilebilmesi) İzmir Büyükşehir Belediyesinin web sitesi incelendiğinde Belediyenin, web teknolojilerinin yukarıda sözedilen olanaklarından olabildiğince yararlanma çabası içinde olduğu görülmektedir. Belediyenin, özellikle internet ve web teknolojilerinin ürünü olarak ortaya çıkan e-posta iletişim ve etkileşim platformunu daha yoğun kullandıkları buna karşın, tartışma ve katılım platformu sağlayan usenet ve listserv uygulamalarına henüz gitmedikleri görülmektedir.' Sitede Başkan, sorun çözüm merkezi olarak hizmet veren Hemşehri İletişim Merkezi ve diğer birimlerin e-posta adresleri verilerek, halkın belediye ile doğrudan iletişim ve etkileşim içinde bulunabileceği platform yaratılmaktadır. Web Hizmetleri Kuruluşlara yeni iş alanları ve yönetim anlayışı kazandırarak stratejik avantajlar sağlayan web hizmetleri, genelolarak halkla ilişkiler odaklı, yönetime katılımı sağlayan ve teşvik eden uygulamalar ve sosyal sorumluluk uygulamaları ile e-ticaret/hizmet uygulamaları olarak sunulabilmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesinde bu kapsamda sunulan hizmetleri ve uygulamaları şöyle özetleyebiliriz: Halkla İlişkiler Odaklı Uygulamalar İzmir Büyükşehir Belediyesi halkla ilişkiler uygulamalarını Şubat 2000 yılında hizmete açtığı Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) kanalıyla yürütmektedir. 7 E-posta, usenet ve listserv uygulamaları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. (Bensghir. 2000b). 8 Web teknolojilerinin halkla ilişkiler alanına sundu~u olanaklar hakkında bilgi için bkz. (Bensghir. 2000b).

14 126 Çağdaş Yerel Yönetimler, /0(2) Nisan 200/ Merkezin, halkı bilgilendiren ve istek, öneri ve şikayetlerini görevli-sorumlu birimlere yönlendiren belediye ile vatandaş arasında bir köprü oluştunnası hedeflenmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hemşehri İletişim Merkezini web ortamına taşıyarak, Başkanın Web mesajında da dile getirdiği gibi, halkın görüş, düşünce ve sorunlarına katılımcı demokrasinin bir gereği olarak ulaşma zemini yaratmaktadır. Hemşehri İletişim Merkezi web sitesinde yer verdiği online bir formla' halkın talep, istek ve şikayetlerini alabilmektedir. Bu fonn yoluyla halkın kimlik ve adres bilgilerinin yanısıra, iletmek İstedikleri ulaşım, işyeri denetimleri, veterinerlik, personel, çevre, itfaiye su ve kanalizasyon, zabıta, trafik, sosyal hizmetler ve otopark vb. konularındaki şikayetleri, dilek ve istekleri ayrıntılı olarak derlenebilmektedir. Bilgisayar ortamına aktarılarak değerlendirilen bu bilgilerden oluşturulan raporlar, haftalık olarak Başkan'a iletilmektedir. Aynı şekilde dile getirilen şikayetlerle ilglili olarak gerekli işlemlerin yapılması sağlanarak talep sahiplerine mektup, e-posta ve telefon vb. araçlarla bilgi verilmektedir. Hemşehri İletişim Merkezi tarafından hazırlanan rapor Şubat 2000-Mart 2001 döneminde halkın Merkeze en çok sırasıyla telefon ve şahsen başvurduklarını göstennektedir. Bu dönemde e-posta yoluyla başvuranlar oranı (yüzde 3) faksla başvuranlarının oranından daha fazla olmuştur. Öte yandan aynı dönemde bu Merkeze başvuranların yüzde 40'ı şikayet; yüzde 3S'i de bilgi almak amacıyla başvunnuştur Site içeriğinin zenginleşmesi ve halkın kullanımına açılmasıyla bu Merkeze bilgi amaçlı başvuruların giderek azalacağını, Merkezin de daha çok sorun çözen birim olarak çalışma ortamına kavuşacağı söylenebilir. Yönetime Katılımı Sağlayan ve Teşvik Eden Uygulamalar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı web mesajında web'in katılımcı yönetime katkıda bulunacağını dile getinnesi, Belediyenin Web sitesinde halkın yönetime katılımını sağlayan uygulamalara ye venneye açık olduğunu göstermektedir. Ancak, site içeriği incelendiğinde web'de katılım mekanizmalarının henüz oluşturulamadığı görülmektedir. Her ne kadar sitede halkın meclis kararlarına ulaşma olanağı tanınsa da halkın kararlara katılmalarını sağlayan ya da teşvik eden uygulamaları henüz yoktur. E-Ticaret/Hizmet Uygulamaları Genelolarak ülkemizde belediyelerin web sitelerinde henüz e-ticaretlhizmete yer vennedikleri gözlenmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesİ'nin de bu kapsamda henüz bir uygulaması yoktur. 9 Bkz.

15 Web 'deki Belediyelerimiz: ızmir Büyükşehir Belediyesi ı 27 Sosyal Sorumluluk Uygulamaları İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesinde eğitim, sağlık, çevre ve doğa o layları gibi konularda sosyal sorumluluk uygulamalarına yer verdiği görülmektedir. Bu uygulamalara örnek olarak deprem konusunda halkı bilgiiendirici ve eğitici deprem rehberi; belediyenin düzenlediği eğitim ve kültürel etkinlikler konusunda duyuru ve haberler; Yerel Gündem 2 ı çerçevesinde yapılan etkinlikler ve engelli vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar verilebilir. Değerlendirme ve Öneriler Kuruluşların dışa açılan pencereleri olan web sitelerini web politikası, web hizmetleri ve web tasarım lg özelliklerini (web sitesini örgüt şemasına göre düzenleme, URL, adresleri biyografi, arşiv, server'a erişim, güncellik, içeriği yansıtmayan başlıklar, iyelik ve yasal haklar, güvenlik ve kişisel bilgilerin gizliliği, yabancı dil/çeviri seçeneği, engelliler için erişim kolaylığı ve site haritası) dikkate alarak değerlendirmek olanaklıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesinin bu çerçevede değerlendirilmesinde ulaşılan bulguları ve önerileri şöyle özetleyebiliriz: Web Politikası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı web politikasını yukarıda belirtildiği gibi site mesajında oldukça net olarak ortaya koymuştur. Buna göre web sitesi "mekansal adalet ilkesinin yansıdığı bir bilgi ve demokrasi alanı olarak görülmekte ve katılımcı demeokrasinin gereği olarak halkm görüş ve düşüncelerini aktarabileceği" bir platform olarak değerlendirilmektedir. Site içeriği bu politikada ortaya konan hedefler açıdından gözden geçirildiğinde, erişimcilere belediye hizmet ve etkinlikleri ile ilgili oldukça yoğun güncel bilgilerin aktarıldığı ve halkın görüş ve dileklerini kolaylıkla aktarabileceği formlar kanalıyla katılımcı demokrasinin gelişmesine yönelik önemli adımların atıldığı görülmektedir. Bu yapısı ile sitenin pekçok diğer kamu sitesinden farklı olarak basit bir broşürün ötesinde etkileşimli, diyalog mekanizmasına yer veren site olduğu söylebilir. Ancak, iki yönlü etkileşime açık olduğu gözlenen sitede, halkın kararlara katılımını sağlayan mekanizmalar oluşturulmalıdır. Halkın belediyede alınan kendilerini doğrudan etkileyebilecek kararlara katılmalarını sağlayacak uygulamalara da yer verilmesi halinde katılımcı demokrasinin gelişmesi hedefine yaklaşılabilir. Bu amaçla, web sitesinde kararlar oluşmadan önce halkın görüş ve düşüncelerini almaya yönelik kamuoyu yoklamalarına (referandum) sıkça yer veren düzenlemelerin yapılmasına gerek vardır. LO Web tasarım ve yönetime ilişkin daha fazla bilgi için bkz.(bensghir. 1999).

16 128 Çağdaş Yerel Yönetim/er, /0(2) Nisan 200/ Web Hizmetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesi basit bir broşürün ötesinde halkla ilişkiler işlevinin tanıtım boyutunun yeterince yerine getirildiği; halkın görüş ve dileklerini formlar kanalıyla aktarabileceği ve katılım boyutuna yönelik küçüksenemeyecek adımların atıldığı yeni bir iletişim ve etkileşim ortamı olarak değerlendirebiliriz. Ancak, Belediye yönetiminin sitede web teknolojilerinin sunduğu e-/ticaret ve hizmet olanaklarından, yönetime katılımı teşvik eden uygulamalardan ve sosyal sorumluluk alanına hizmet eden düzenlemelerden yararlanmayı teşvik edici kararlar alması gerekir. Web Sitesini Örgüt Şemasına Göre Düzenlemek İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesi tasarımında işlevler ön plana alınmış olup. si ~er.in tasarımı örgüt şemasını yansıtacak özelliklere dayandırılmamıştır. URL Adresleri İzmir Büyükşehir Belediyesinin web adresi (http://www.izmir-bld.gov.tr) diğer belediyelerde olduğu gibi bld uzantısı taşıyarak, belediye kimliğini taşımaktadır. Sitede yer alan sayfa adresleri için de anlamlı kısaltmalara gidildiği gözlenmektedir. Referans/Biyograji İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesinde de diğer çoğu belediyelerde olduğu gibi, bilgi ve/görüş niteliğinde sunular için referans ve biyografılere yer verilmediği görülmektedir. Bu tür görüş, yorum ve İstatistiki bilgi sunumlarının bulunduğu site sayfalarında kaynak kişi ve referanslara yer veriimesi güvenirliliği sağlayacaktır. Arşiv İzmir Büyükşehir web sitesinde sanal bir arşivoluşturulmuş ve arama (search) mekanizması ile bu arşive ulaşılması sağlanmıştır. Server'a Erişim İzmir Büyükşehir web sitesinin ana sayfasında ve kimi diğer sayfalarda erişim hızını yavaşlatacak resim ve imgelere yer verildiği görülmektedir. Bu durum teknik altyapısı zayıf olan ortamlardan siteye erişimi güçleştirmektedir. Bu nedenle henüz teknik alyapısı yeterince güçlü olmayan ülkemizdeki site tasarımlarında, erişimi güçleştirecek yoğun resim ve imgelerden uzak durulmasında fayda vardır.

17 Web 'deki Belediyelerimiz: İzmir Büyükşehir Belediyesi ı 29 Güncellik İçeriği sürekli gözden geçirilen İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesinde günlük tarih ve güncelleme tarihi gibi bilgilere yer verilmektedir. Sitede son eklemelerin izlenmesine kolaylık sağlayacak bir bölüme (son eklemelerlbölümü yenilikler) ve "yeni" ibaresi ile donatılmış sunumlara yer verilmesi erişimcileri yönlendirmede yararlı olacaktır. İçeriği Yansıtmayan Başlıklar İzmir Büyükşehir web sitesinde sunulan sayfalarda yer verilen başlıkların genel olarak içerikle uyumlu olduğu gözlenmiştir. İyelik (Copyright) ve Yasal Haklar Diğer pekçok belediye sitesinde olduğu gibi İzmir Büyükşehir web sitesinde de iyelik ve yasal haklara ilişkin herhangi bir düzenlemeye rastlanılmamaktadır. Sitede sanal. ortamda fikri hakların korunmasına katkı sağlayacak bu düzenlemelere yer verilmesi yerinde olacaktır. Güvenlik ve Kişisel Bilgilerin Gizliliği Sitede bilgi güvenliği ve kişisel bilgilerin gizliliğine ilişkin bir düzenlemenin de olmadığı gözlenmektedir. Halihazırda sunulan bilgilerin genelolarak herkese açık bilgiler olduğu düşünüise de gelecekte gizlilik arz eden bilgilerin sunumunda bu tür düzenlemelerin yapılması gerekecektir. Yabancı Dil/Çeviri Seçeneği Site Türkçe olarak tasarlanıp, sunulmakta olup; henüz bir yabancı dil yansısı (İngilizce ya da başka dilde) bulunmamaktadır. Aynı şekilde, sitede başka dillere çeviri olanağı sağlayan çevirici (translator) desteği de yoktur. Yabancıların siteden yararlanabilmelerine engel teşkil eden bu durumu ortadan kaldırmak İ çin sitenin en azından geniş kullanım alanı bulabilecek İngilizce yansısı sunulmalı ya da siteye bir çevirici mekanizmasının kazandırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmalıdır. Engelliler İçin Erişim Kolaylığı İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesinde de ülkemizdeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi görme ve işitme engellilere kolaylık sağlayan uygulamalara ve düzenlemelere (donanım/yazılım desteği) henüz gidilmemiştir. Sitelerde bu amaçla oluşturulacak yazılım ve donanım desteği ülkemizde olduk

18 130 Çağdaş Yerel Yönetimler. 10(2) Nisan 2001 ça büyük olan (yaklaşık yüzde 95) sayısal uçurumunil (digital divide) giderilmesinde önemli katkısı olacaktır. Site Haritası Sitede kullanıcılara erişim kolaylığı sunan bir site haritasını henüz oluşturulmadığı görülmektedir. Site içeriğini yansıtan ve erişime hız kazandıracak bu o lanağın siteye biran önce kazandırılmasında fayda vardır. Sonuç olarak, güncel, bilgi-yoğun ve kısmen etkileşime olanak sağlayan mekanizmalara sahip olarak tasarlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesini, diğer pek çok belediye web sitelerinden farklı olarak, basit bir broşürden öte bir etkileşim ve iletişim ortamı olarak değerlendirebiliriz. Ancak, sitenin web politikasında dile getirilen katılımcı demokrasinin gelişimine doğrudan ve daha fazla katkı sağlayabilmesi için de, bünyesinde halkın belediye politika ve karar alma süreçlerine doğrudan katılımlarını sağlayan mekanizmalara ve online hizmetlere yer verilmesine gereksinimi vardır. Kaynakça Akgül, Mustafa, "IV. internet Haftası Konuşması", html. Bensghir, Kaya Türksel; "Web'deki Belediyelerimiz: istanbul Büyükşehir Belediyesi", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 3, Temmuz 2000a., s Bensghir, Kaya Türksel; "Halkla ilişkilerde Etkileşimli iletişim:web (www), Amme İ daresi Dergisi, CÜt 33, Sayı 1, Mart 2000b, s Bensghir, Kaya Türksel; Web Tasarımında ve Yönetiminde Etkililik", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 32, Sayı 4, Aralık 1999, Bensghir, Kaya Türksel; "Devlet-Vatandaş iletişiminde E-posta", Amme İdaresi Dergisi, Cilt?, Sayı 4, Aralık 2000c, s Bilim ve Teknik, 2001," Bilgi teknolojileri Yaygınlık Kullanım Araştırması", Şubat, s.i9. BT, HE government ready or not?, 1 Haziran 2000, s.6. Curry, Judy, "Finding Local Government Information on the Web", Government Information in Canada, Vol. 4, Num. 1, Summer Lesh G., Steven ve Harding David, "UtiHzation of the www by City and County Governments in State of Arkansas", Public Administration and Management: An ınteractive Journal, 5, 2, 2000, pp Sayısal uçurum, internet olanaklarından yararlanamayan nüfus büyüklü~ünü ifade etmede kullanılan bir terimdir. Daha fazla bilgi için bkz. (Bensghir, 2000c).

19 Web 'deki Beledtyelerimiz: İzmir Büyükşehir Belediyesi 13 ı Yıldız, Mete, "Yerel Yönetimlerde Yeni bir Katılım Kanalı İnternet ABD ve Türkiye'deElektronik Kamu Bilgi Ağiarı", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 4, Ekim 1999, s ( ). many online/n america.html many online/asia.html ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). many online/index.html ( ). ( ). id= &rel=true ( ). ( ). ( ). ( ). ( ). V s&art id=339&rel=true ( ).

Web'deki Belediyelerimiz:. Antalya Büyükşehir Belediyesi

Web'deki Belediyelerimiz:. Antalya Büyükşehir Belediyesi Web'deki Belediyelerimiz:. Antalya Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir Ülkemizde web' deki belediyelerin web teknolojilerini halkla ilişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk, ve e-iş/ticaret

Detaylı

Web.deki Belediyelerimiz: Konya Büyükşehir Belediyesi

Web.deki Belediyelerimiz: Konya Büyükşehir Belediyesi Web.deki Belediyelerimiz: Konya Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir * Ülkemizde web'e açılan belediyelerin internet ve web teknolojilerini halkla i lişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk,

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz:

Web'deki Belediyelerimiz: Web'deki Belediyelerimiz: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir * e-türkiye ve e-devlet girişimlerinin Avrupa Birliğine uyum çalışmalarıyla birlikte ivme kazandığı ülkemizde web'e açılan

Detaylı

Belediye Mobil Uygulama

Belediye Mobil Uygulama Belediye Mobil Uygulama Belediye Mobil Uygulama Belediye Mobil Uygulaması ile vatandaşlar belediye hakkındaki gerekli bilgi, haber ve etkinlikleri buradan öğrenebilir, işlemlerini mobil uygulama üzerinden

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz: Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Web'deki Belediyelerimiz: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Web'deki Belediyelerimiz: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir* Ülkemizde web'e açılan belediyelerin internet ve web teknolojilerini halkla i lişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk,

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLUĞ selcukburak@hasiloglu.com

Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLUĞ selcukburak@hasiloglu.com Sosyal Belediyeciliğe Teknolojik Bir Araç:SİBİYO SB Haşıloğlu, N Karkın, HS Çalhan Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLUĞ selcukburak@hasiloglu.com Sağlıklı Kentler Birliği 6.Yıl Konferansı 16 Ekim, Pamukkale Katılımcı

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Web'deki Belediyelerimiz: Bursa Büyükşehir Belediyesi Web'deki Belediyelerimiz: Bursa Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir * Sayıları gün geçtikçe artan web' deki belediyelerimizin bu yeni yönetim aracını halkla ilişkiler, yönetime katılma, sosyal

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014 ECE-581 E-Devlet ve e- 17/01/2014 MOBIL DEVLET SAMET SALIH ILICA sametilica@hotmail.com ECE 581 1 M-Devlet Nedir? M-Devleti Gerektiren Nedenler M-Devletin Yararları M-Devletin Uygulama Alanları ECE 581

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2013 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI Stratejik Amaç 1: Kurumsal

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

EDREMİT BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU EDREMİT BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir sertifikadır.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Öneri Sistemi I için heyet oluşturuldu, toplantı yapılarak sunulan projeler görüşüldü. 89 adet proje teklifi

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Öneri Sistemi I için heyet oluşturuldu, toplantı yapılarak sunulan projeler görüşüldü. 89 adet proje teklifi STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Kurum Öneri Sistemi I için heyet oluşturuldu, toplantı yapılarak sunulan projeler görüşüldü. 89 adet proje teklifi kurula sunuldu ve bunların 61 tanesine teşekkür yazısı verildi.

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

ÜNİBEL A.Ş. 2004 YILI MALİ DURUM Şirket Sermayesi...1 trilyon 370 milyar TL. Beher Hisse Adedi 1.000.000 TL.'dir.

ÜNİBEL A.Ş. 2004 YILI MALİ DURUM Şirket Sermayesi...1 trilyon 370 milyar TL. Beher Hisse Adedi 1.000.000 TL.'dir. ÜNİBEL A.Ş ÖZEL EĞİTİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş Büyükşehir Belediyesi bağlı kurum ve kuruluşlar ile şirketlerinin bilgi teknolojileri alanında çözümlerinin üretilmesi, teknik destek

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011

2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011 2012-2023 ULUSAL YAŞLANMA STRATEJİK PLANI KENT KONSEYLERİ AMASYA ÇALIŞTAYI 22.10.2011 GRUP 2 Moderatör: İlhan TOMANBAY Raportör: Ögr.Gör. Yılmaz TOKTAŞ Sekreter: Arş.Gör. Gamze FIŞKIN Katılımcılar Bolu

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir. Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir

Detaylı

BELEDİYE GÖRÜNÜRLÜK RAPORU. Sayın Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı

BELEDİYE GÖRÜNÜRLÜK RAPORU. Sayın Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir sertifikadır.

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası

Öğrenmek İstiyorum Kampanyası Öğrenmek İstiyorum Kampanyası TRABZON DA KAMPANYAYA İLGİ ARTIYOR sağlık üreme sağlığı bilgilerinin girmesine yönelik olarak başlanan Öğrenmek İstiyorum Kampanyası kapsamında Trabzon da ilgi gün geçtikçe

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY

E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XIII E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY Nisan 2011 TBD Kamu-BİB e-devlet Üstyapısı 1 İçindekiler GİRİŞ 3 KAPSAM VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ 4 DEĞERLENDİRME 5 E-DEVLET ÜSTYAPISI GÖREV

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir sertifikadır.

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

SORUMLU ŞEHİRLER. Dr.Ali Ercan Özgür

SORUMLU ŞEHİRLER. Dr.Ali Ercan Özgür SORUMLU ŞEHİRLER Dr.Ali Ercan Özgür Sosyal Sorumluluk İlinti Yaptığın İşi Doğru Yapmak Ahilik İşyerinde İnsan Hakları Çevre Girişimcilik Çatışma Bölgelerinde KSS Şirketlerin Şehirlere Katkısı Bağış, Hayır

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015

BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015 BELEDİYE HİZMETLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMALARI KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR MART 2015 Beşiktaş Belediyesi Hizmet ve Beklenti Araştırması, MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE WEB PORTAL KULLANICI KILAVUZU V1.0 Genel Tanıtım Ar-Ge Web Portal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan Bilim

Detaylı

SEYHAN BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

SEYHAN BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU SEYHAN BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir sertifikadır.

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 IHS KONYA 2014 KONYA ASANSÖR 2014 KONYA KENT 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 IHS KONYA 2014 KONYA ASANSÖR 2014 KONYA KENT 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 15 18 Mayıs 2014 KONYA YAPI VE DEKORASYON FUARI 2014 11. Yapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri, Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı IHS KONYA 2014 Konya 11. Isıtma, Soğutma, Havalandırma,

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

MOBİL DEVLET. DOÇ. DR. METE YILDIZ HACETTEPE ÜNİVESİTESİ myildiz@hacettepe.edu.tr

MOBİL DEVLET. DOÇ. DR. METE YILDIZ HACETTEPE ÜNİVESİTESİ myildiz@hacettepe.edu.tr MOBİL DEVLET DOÇ. DR. METE YILDIZ HACETTEPE ÜNİVESİTESİ myildiz@hacettepe.edu.tr TAŞINABİLİR (MOBİL) TEKNOLOJİLER MOBİL DEVLET NEDİR? Kamusal bilgi ve hizmetlerin sunulmasında mobil teknolojilerden yararlanılmasıdır

Detaylı

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI. Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) ÇALIŞMASI Doç. Dr. H. Hakan Yılmaz 21.12.2012 Ankara Sunum Planı Çalışmanın Amaçları Belediye İstatistiklerinin Eşleştirilmesi Belediyeler

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 Bugrahan Adamhasan bugrahan_a@yahoo.com Ders Öğretim Görevlileri Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN Mustafa

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TOPLANTI TUTANAĞI RİP Konu Başlığı: Toplantı Tarihi/Saati: Toplantı No: Toplantı Yeri: GENÇLİK İSTATİSTİKLERİ 11/07/2014 Saat:10.00 1 (2014 yılı) TÜİK, 7. Kat Toplantı Salonu

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu.

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu. Faaliyet ve Proje Bilgileri 6.995.86 kişi Belediye otobüslerimizi kullanarak seyahat etmiştir. Ortalama bir günde 9 hatta 44 adet Belediye otobüsleriyle Bursalı hemşerilerimize değişik güzergahlarda toplu

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi. Eğitim Çalışma Grubu

Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi. Eğitim Çalışma Grubu Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi Eğitim Çalışma Grubu Sunum Planı Planlama ve Ön Hazırlık Altyapı Çalışmaları Kütüphane Personeli Eğitimi Pilot

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedir? Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) her yıl Ekim ayında Avrupa çapında gerçekleştirilen bir etkinliktir. 47 üye ülkeden yerel ve bölgesel

Detaylı

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr

Esra G. Kaygısız Gaziantep Üniversitesi kaygisiz@gantep.edu.tr Kamu Kurumlarıİnternet Siteleri Standartlarına göre: Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Kütüphane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği İnternet Sitelerinin Bilgi Sunma Etkinliklerinin Turkiye. gov.tr

Detaylı

TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. BAŞVURU KILAVUZU TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BAŞVURU KILAVUZU

TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. BAŞVURU KILAVUZU TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BAŞVURU KILAVUZU TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BAŞVURU KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. Başvuru ve İşleyiş Esasları... Sayfa 3-4 2. Genel Bilgiler. Sayfa 5 3. Değerlendirme ve Kabul Sayfa 6 2 BAŞVURU VE

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU ARALIK-2016 FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Ekim

Detaylı

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi

Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Türkiye de E-Devlet Uygulamaları Kapsamında Kamu Kurumlarına Ait Web Sayfalarının Değerlendirilmesi Gülten ALIR, İrem SOYDAL {alir,soydal@hacettepe.edu.tr} Özgür ÖZTÜRK ecoshu@gmail.com E - Devlet Bütünleşik

Detaylı

BORNOVA BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

BORNOVA BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU BORNOVA BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Sayın Olgun ATİLA, Bornova Belediye Başkanı Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını

Detaylı

ÇOK KANALLI DİJİTAL ÖDEME SİSTEMİ PLATFORMU

ÇOK KANALLI DİJİTAL ÖDEME SİSTEMİ PLATFORMU Hazır Ödeme Sistemi Terminalleri... ÇOK KANALLI DİJİTAL ÖDEME SİSTEMİ PLATFORMU İçindekiler - SmartPAY Nedir? - Projenin Amaçları - Ne Yapar? - Ne Sağlar? - Sistemin İşleyişi Nedir? SmartPAY, Çok Kanallı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç Bu prosedür; kurumu oluşturan bölümler-öğeler arasında ve kurum ile toplum ve dış paydaşlar arasında bilgi akışının düzenliliğini ve sürekliliğini sağlamaya yönelik kuralları belirlemek

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ KASIM 2013 SİLİVRİ SİLİVRİ DE YAŞAYAN 1366 DENEKLE WEB SAYFASINDA YAPILMIŞTIR. MAHALLE ADI SAYI Ali Bey Mahallesi 29 Fatih Mahallesi 37 Mimar Sinan Mahallesi 46 Piri Mehmet

Detaylı

Opportunities For Demographic Change

Opportunities For Demographic Change Dr. Osman Gürün Metropolitan municipality mayor of Muğla of Regions and Cities ANALİZLER / ANALYSIS ANALİZLER / ANALYSIS Türkiye büyük bir demografik değişim geçirmektedir. Bu değişim 21. yüzyılda da devam

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

LE:NOTRE PROJESİ VE PROJE WEB SAYFASININ SUNDUĞU OLANAKLAR. Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME Akdeniz Üniversitesi

LE:NOTRE PROJESİ VE PROJE WEB SAYFASININ SUNDUĞU OLANAKLAR. Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME Akdeniz Üniversitesi LE:NOTRE PROJESİ VE PROJE WEB SAYFASININ SUNDUĞU OLANAKLAR Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME Akdeniz Üniversitesi I. LE:NOTRE PROJESİNİN PEYZAJ MİMARLIĞI DİSİPLİNİNE KATKILARI Le:Notre Peyzaj Mimarlığı Projesi,

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25961 İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı KONYA HAYVANCILIK

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Tel: 0(352) 437 49 37 PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2015 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER Stratejik Amaç 1: KAYHAM ın Kayseri konulu kitap

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu Konya 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Projeler Departmanı Randa AL SABBAGH Akıllı Şehirler Komitesi Sorumlusu 30.10.2015 1 / 6 Arka plan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı