Web'deki Belediyelerimiz:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Web'deki Belediyelerimiz:"

Transkript

1 Web'deki Belediyelerimiz: İzmir Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir Ü1kemizde web'e açılan belediyelerin İnternet ve web teknolojilerini halkla İ lişkiler, yönetime katılma, sosyal sorumluluk, ve e-iş/ticaret aracı olarak kullanım düzeylerini değerlendirmek amacıyla kaleme alınan bu makalede, İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesi incelenecektir" Çalışmada, önce dünyada ve ülkemizde internet ve web teknolojilerinin kullanımı ve ülkemizde web' deki belediyelerin niceliksel gelişimi alınacak ve ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesİ web sitesi tanıtılacak; belediyenin web teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yararlanma düzeyi ve web hizmetleri üzerinde durularak site içeriği değerlendirilecektir. Yöntem Çalışma, ince1enen belediye web sitesine 15 Mart-18 Hazİran 2001 tarihleri a rasında farklı zamanlarda yapılan erişimlerde ulaşılan bilgiler ve sitenin tasarım ve yönetimi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek üzere hazırlanarak site webmaster'ına gönderilen Anket 2 Formu'nda elde edilen bulgular üzerinde yapılan içerik analizine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Dünyada ve 'Ülkemizde İnternet ve Web Teknolojileri Ekonomiden ticarete, sağlıktan eğitime pekçok alana yeni fırsat ve olanaklar sunan internet ve web teknolojileri dünyada ve ülkemizde giderek daha fazla kullanılmaktadır. Dünyada internet kullanıcısı sayısı Haziran 2000'de milyon iken; Eylül 2000'de ve Kasım 2000'de 407. ı ı milyona ulaşmıştır. Hazİran-Kasım 2000 itibarıyla yüzde 33.6'lık artışı ifade eden bu rakamın bölgesel dağılımı Tablo ı 'de sunulmuştur. İnternet ve wb teknolojilerinin kullanım durumlarına yönelik yapılan çeşitli a raştırmalar, ülkelerin bu teknolojileri kullanım düzeylerinin farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Dr., TODAİE Asistanı, 1 Diğer belediyelerin bu kapsamda incelenmesi başka makalelerin konusunu oluşturacaktır. 2 Belediye Web Siteleri E-Soru Formu olarak yazar tarafından hazırlanan Anket Formu (web yönetim, tasarım ve içeriğe yönelik) ıı sorudan oluşmaktadır. E-posta yoluyla gönderilen Formun, yine bu kanalla yanıtlanma St istenmiştir. Çağdaş Yerel Yönetimler, Ci/t 10 Sayı 2 Nisan 2001, s

2 114 Çağdaş Yerel YtJnetimler, 10(2) Nisan 200/ ABD Tablo 1: Dünyada İnternet Kuııanım Durumu* Milyon kişi Afrika 3.11 Asya/Pasifik Avrupa OrtaDogtı 2AO Kanada/ABD Latin Amerika Dünya Toplamı *http://www.nua.comlsurveys/how_many_onhnelındex.html ( ). NielselNetRatings Araştırma Rapor'una göre Amerika'da nüfusun yüzde 55.8'i internet kullanıcısı olup kamu bilgilerine kamuya açık kurulan kiosk'lardan (internet erişim merkezleri) erişilebilmekte ve halkın yüzde 28'i internete evden de bağlanabilmektedir how many online/ n america.html ( ). E-devlete geçiş sürecine yönelik önemli adımların atıldığı ülkede devlet, internet kullanımının artırılmasına yönelik pek çok yasal düzenlemelere ve teşviklere gitmektedir. Nitekim, ülkede Temmuz 2000'de kabul edilen elektronik imza (E-imza) ile e-devlete geçişte ve internete dayalı iş olanaklarında önemli adım atılmıştır V s & art id=339&rel=true ( ). E-İmza BT firmaların daha güvenilir teknolojiler geliştirmesini teşvik ederek, vatandaşların internet üzerinden hizmet alabilmelerine zemin oluşturmuştur. Bu gelişme, devletin web siteleri yoluyla daha hızlı, ekonomik ve kolay kamu hizmeti sunmasını olanaklı kılmıştır. Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri Arkansas Eyaletinde yer alan il belediye web siteleri üzerinde yapılan araştırma, sitelerin çoğunlukla belediyenin yönetim yapısı, seçilmiş yöneticilerin iletişim adresleri ibi bilgileri içerdiğini; ancak çok az sayıdaki sitenin etkileşim olanağı sağladığını göstermektedir (Lesh G., Harding: 2000). Avrupa ABD ve Asya'ya göre internet devrimini yaşamakta geciken fakat aradaki farkı kapamak için büyük çaba gösteren Avrupa'da e-devlet ve e-toplum için projeler yürütülmektedir. Bu projelerden biri İspanya'da pilot bölge olarak düşünülen Valencia' da seçilen semtler bütün idari sorunlarını kurulan bir intranet üzerinden yerel yöneticilerle paylaşmakta ve halkın yerel sorunları sanal top

3 Web 'deki Beled;yelerimiz: ızmir Büyükşehir Belediyesi 115 lantılarla çözülmeye çalışılmaktadır. Öte yandan Avrupa Birliği de üye ülkeler arasında e-europa yaratma konusunda önemli projeler yürütmektedir V s&art id=339&rel=true ( ). İngiltere NetValue kayıtlarına göre İngiltere'de evden internet'e erişen nüfus 11.5 milyonu bulmaktadır. Bu nüfusun yüzde 40'nı da kadınlar oluşturmaktadır. İngiltere Başbakanı devlet-vatandaş arasında yürütülen işlemlerin yüzde 25'nin elektronik ortamda gerçekleştirileceğini, bu oranın 2005'de yüzde 50'ye ve 2008'de ise yüzde 100'e çıkarak, ülkesinin dünyanın en önde gelen internet ekonomisine kavuşacağını dile getirmiştir (BT, 2000). Almanya Almanya İçişleri Bakanı, Otto Schily, ülkelerinde 2000 yılına kadar web tabanh oylamanın yapılabileceğini dile getirmektedir. Öte yandan, hali hazırda bazı üniversite seçimlerinde kullanılan internet üzerinden oylamanın, 2006 yılına kadar kimi vatandaşlarca yapılabilir hale geleceği öneri sürülmektedir (CNET, oo1). Singapur Dünyanın en geniş iletişim ağlarından birine sahip olan Singapur, elektronik devlet projesini büyük bir başarıyla hayata geçirmiştir. Bu proje ile halk doğum kayıtlarını tutmaktan emeklilik formu doldurmaya kadar çok sayıda işlemi fareye tıklayarak gerçekleştirme olanağına kavuşmuşlardır. Singapur halkı web sitesine ulaşıp online işlem yaparak, daha hızlı ve etkili kamu hizmeti alabilmektedirler. E-devlete geçişle birlikte Singapur halkının online vergi yatırma oranı % 40'a çıkmıştır ( ). Kanada COMQUEST Araştırma Raporu'na göre, Aralık 1999 itibarıyla Kanada'da nüfusunun yüzde 42.8'i (13.2 milyon) internet kullanmaktadır Grubu tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre (Mayıs, 2001) Kanada' da bulunan İnternet kullanıcıların üçte ikisi, eğer olanak sağlanırsa yerel ve merkezi seçimlerde oylamayı internet üzerinden yapabileceklerini belirtmişlerdir. öte yandan, bu ülkede internet kullanıcıların % 71 'i sürücü belgelerini web üzerinden online yenilediklerini ve % 60'ı da vergi beyannamelerini online verdiklerini dile getirmişlerdir id=

4 116 Çağdaş Yerel Yönetimler, 10(2) Nisan &rel=true. Aynı araştırma, Kanada internet kullanıcıların % 40'ının en az ayda bir kez bir kamu web sitesini ziyaret ettiklerini ve en çok ziyaret e dilen popüler sitelerin istihdam, vergi ve eğitim alanlarında hizmet veren siteler olduğunu göstermektedir. Araştırmada ortaya çıkan bir başka dikkat çekici ö nemli bulgu da internet kullanıcıların % 88'nin devletle olan kişisel işlerinin yüz yüze değil de internet ortamından gerçekleştirmeyi tercih ettiklerini belirtmeleridir. Çin/Hong Kong Hazİran 2000 itibarıyla CNNIC kayıtlarına göre Çin'de internet kullanım oranı yüzde L.34'dür (16.9 milyon kişi) how many online/ asia. html ( ). Öte yandan, yeni yapılan bir araştırma Çin'de internet kullanan kentli nüfus oranın yüzde 7 olduğunu ortaya koymuştur. Çin halkı internet'e daha çok işyeri ve internet kafelerden erişebilmektedir. Aynı araştırma kentli internet kullanıcı oranının Hong Kong' da yüzde 34, Tayvan'da ise yüzde 31 olduğunu göstermiştir index. cgi?= VS&art-id= &rel=true Hong Kong'da ise NielselNetRatings kayıtlarına göre Kasım 2000 itibarıyla nüfusun yüzde 48.6'sl internet kullanmaktadır. how many online/ asia. html ( ). Türkiye Türkiye'de bilişim alanı ile ilgili kapsamlı araştırmalar ve istatistikler oldukça sınırlıdır. Ülkemizde internete abone sayısının yaklaşık 2 milyon ve internet kul1anıcı sayısının da 4 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir (Akgül, 20001). Bu rakam, nüfusun henüz yaklaşık yüzde 6'sının İnternet olanaklarından yararlanabildiklerini göstermektedir. Öte yandan TÜBİTAKl BİLTEN BTYKA-2000 Bilgi Teknolojileri Yaygınlık ve Kullanım Anket'i 199Tde %1 civarında olan internet kullanım düzeyinin yüzde Tye çıktığını göstermektedir. Aynı araştırma evden internet'e bağlananların oranını yüzde 7 olduğunu; yüksek okul ve üstü mezun nüfusun yüzde 25.32' sinin de internet kullanıcısı olduğunu ortaya çıkarmıştır (Bilim ve Teknik, 2001). Ülkemizde internete bağlanan kamu kuruluşlarının sayısı da giderek artış göstermektedir. Ekim 2000'de internete açılan kamu kuruluşu sayısı iken, Nisan 2001 itibarıyla bu rakam, yüzde 15.9 artışla 648'e ve 13 Haziran 2001 i tibarıyla da 698'e çıkmıştır html ( ). 3 (Bensghir, 2000a: ıo8).

5 Web 'deki Belediyelerimiz: İzmir Büyükşehir Belediyesi 117 Ülkemizde Web'deki Belediyeler Ülkemizde web'e açılan belediye sayısı her geçen gün artış göstermesine rağmen hala ancak belediyelerin yaklaşık %3 'nün 4 web yoluyla halka bilgi ve hizmet sunma ortamına kavuştuklarını görülmektedir. Öte yandan, web'e açılan ve incelemenin yapıldığı dönemde web sitesi aktif olarak çalışan büyükşehir belediyesi oranı yaklaşık %50 dir (Tablo 2). Tablo 2: İnternet'te Web Sayfası Bulunan Belediyeler!BELEDİYE ADI ladana Beledivesi!Adapazarı Büyük şehir Belediyesi!Adıyaman Belediyesi lafvon Beledivesi!Ahlat Belediyesi. lalanva Beledivesİ lalia :a Beledivesi!Altındag Belediyesi!Amasya Belediyesi lankara Büvüksehir Belediyesi!Antalya Büyüksehir Belediyesi larhavi Beledivesi Artvin Bademli Belediyesi!Bağcılar Belediyesi Bahçelievler Beledivesi!Bahçesehir Belediyesi Bahsılı Beledivesi Kırıkkale IBakirkov Beledivesi Bandırma Beledivesi!Bavramoasa Beledivesi!Beykoz Belediyesi Beykoz Belediyesİ Bevo :lu Beledivesi!Bevoazarı Beledivesi!Beypazari Beledi yesi Beysehir Beledivesi Konva IBitlis Belediyesi!Burdur Belediyesi - ADRES htto://www. adana. bld. gov. tr htto:llwww.adapazari-bld.~ov.tr htto:/lwww.afvon.bld.20v.tr htto://www. wec-nelcom. trlbeledi ve/al an va! httn:/lwww.alia~a- bld.~ov.tr htto://www.amasva-bld.20v.tr htto://www.ankara-bel.~ov.trl htto://www.arhavi-bld.gov.tr htto://www. wec-nelcom.trlbeledive huo://www.bahcelievler.hyoermat.net [http://www.bakırköv.bld.20v.tr ı:tttp://www.baxram12asa-bld. gov. tr httn:/lwww.be'lkoz.bld.gov.tr htto://www.beyoglu-bld.gov.tr/ Ülkemizde Haziran 2001 itibariyle toplam belediye sayısı 3215 olup, bunun 16'sl büyükşehir belediyesidir. 5 Belediye web site adresler www. bilkent. edu. tr; htt;p:/1 www. mahalli-idareler. gov.trl digerl webdeki belediyeler.htm; adreslerinden temin edilmiştir.

6 i IS çağdaş Yerel Yönetim/er, 10(2) Nisan 2001 IBELEDİYE ADI!Bursa Büvüksehir Belediyesi [Büyükçekmece Belediyesi ""anakkale Belediyesİ ""ankaya Belediyesi ""eyhan Belediyesi Adana ""İde Belediyesİ ""anakkale Belediyesi ""ankırı Belediyesi ADRES htto://www. bursa-bld.ıwy.trl htto://www.canakkale.bld.gov.tr httd://www.ceyhan.netlceyhan htto://www.cide.gen.tr htto://www. yerel.comlcankiril ""avusbası Belediye Baskanlığ:ı İs- anbul ""iğ:1 i Belediyesi htto://www.cigli-bld.gov.tr çorlu Belediyesİ ("orum Belediyesi Değirmendere Beledivesi Denizciler Belediyesi Derinkuvu Belediyesi Didim Belediyesi Aydın Diyarbakir Belediyesi Erdek BelediYesi Ereğli Belediyesi Esenvurt Belediyesi Eskisehir Belediyesi Fatih Belediyesİ Foca Belediyesi Gazi Belediyesi Samsun '3azianteo Beledivesi 'Jebze Belediyesi Gölbası Belediyesi Jölcük Belediyesi jöreme Belediyesi jülsehir Beledivesi Gümüshane Belediyesi Güzelyalı Belediyesi Hacıbektas Belediyesi Hekimhan Belediyesi stanbul Gaziosmanoasa Belediyesi zmir Büvüksehir Beledİyesİ zmit BelediYesi Kadıköy Belediyesi Kağ:ıthane Belediyesi htto://www.corum-bld.gov.trl /www.de~irmendere-bid. gov.trl htto://www.wec-net.com.trlbelediye/derinkuyu/ htto:/lwww.diyarbakir-bld.gov.tr ~I/WWW.eskisehir-bld.gov. tr ://www.fatih.org/ htto:l/www.gazibelediyesi.oib.net tr htto://www. fortunecitv.comlbusinessıfilthyrichl427/i ndex.html htto://www.izmit-bld. gov. trl htto://www.dut.net. trlkadikov/

7 Web 'deki Belediyelerimiz: 1zmir Büyükşehir Belediyesi 1 ı 9 ~ELEDİYE ADI KapadokYaJCappooocia Karaman Beledivesi Karta! Beledivesi Kaymaklı Belediyesi Kayseri Büyüksehir Belediyesi IKeçiören Belediyesi ~epez Belediyesi Kestel Belediyesi ~ırıkkale Belediyesi Kızkalesi Kocasinan Belediyesi Konak Belediyesi Konya Büvüksehir Belediyesi IKörfez Belediyesi Kusadası Belediyesi ~abseki Belediyesi ıı'alapasa Belediyesi Malatya Belediyesi lmelikgazi Belediyesi IMenteşe Belediyesi IMeram Belediyesi Mustafaoasa Belediyesi INarlıdere Belediyesi INevsehir Belediyesi bltu Belediyesi brtahisar Beledivesi Ôzkonak Belediyesi IPazar Belediyesi Pendik Belediyesi Polatlı Belediyesi Salihli Belediyesi ~amandıra Belediyesi Samsun Büvüksehir Belediyesi Sanhurfa Belediyesi SaraYbahce Belediyesi Selcuklu Belediyesi Serdivan Beledivesi Sisli Belediyesi Si1e Belediyesi istanbul Iraıas Belediyesi ADRES htto:llwww.kartaı-bld.!!ov.tr htto:llwww.kecioren-bld.!!ov.tr httd:llwww.kirikkaıe-bld.gov.tr htto:llwww.kizkalesi-bld.ıwv.tr htto:llwww.kocasinan-bld.!!ov.tr htto:llwww.konak-bel.gov.trl htto:1iwww.konva-bld.~ov.trl htto:llwww.korfez-bld.!!ov.tr httd:llwww.kusadasi-bld.gov.trl htto:llwww.laoseki.com httd:llwww.telerehber.comllalapasaj httn:l/www.malatya-bel.~ov.trl htto:llwww.melikgazi-bld.gov.tr httn:l/www.mentesebl.cib.net httd:llwww.meram-bld.gov.trl htto:1iwww.wec-net.com. trlbel edi ve/mustafaoasaj httd:llwww.narlidere-bld.gov.trl bttp://www.caooadocia.!!ov.trl htto:llwww. wec-net.com.trlbelediye/ozkonak htto:/lwww.oendik-bld.!!ov.trl htto:llwww.samsum-bld.ı!ov.trl htto://www.saravbahce-bld.!!ov.tr sile htto:llwww.talas-bld.!!ov.tr

8 120 Çağdaş Yerel Yönetimler, 10(2) Nisan 2001 IBELEDİYE ADI Tavsancıl Beledivesi Tekirova Belediyesi Tire Beledivesi Tokat Belediyesi Toroslar Belediyesi Trabzon Beledivesi Turhal Belediyesi Tuzla Beledi yesi Jchisar Belediyesi Jskudar Belediyesi Jzumlu Beledivesİ Jnye Belediyesi Jrgüo Beledivesi VanBelediyesi Yatağan Beledivesi / Denizi i Yenimahalle Belediyesi Yıldırım Beledivesi Zeytinburnu Belediyesi ADRES htto://www.tavsancil-bld. gov.trl htto://www.tekirova-bld.j?;ov.tr htto:llwww.toroslar-bld.gov.tr htto:/lwww. trabzonbelediyesi.gov. trl htto:llwww.turhal-bld.ıı:ov.tr/ htto:l/www. wec-net.com. trlbeledive/uchisar/ htto://www.uskudar-bld.j?;ov.tr htto://www.uzumlu-bld.ıı:ov.tr htto:l/www.wec-net.com.trlbelediye/urıı:upl htto://www. yatagan-bld.ıı:ov.tr htto://www.yijdirim-bld.gov.trl Id. gov. tr İzmir Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Tanıtım 1996 yılında internete bağlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesini ı 998 yılında hizmete açmıştır. Web tasarım ve yönetimi, belediyenin Bilgi İşlem Dairesinde oluşturulan web ekibi tarafından gerçekleştirilen site, Tablo 3'de özetlenen bölümlerin yer aldığı indeks sayfası ile açılmakta ve ana sayfada belediyenin yürüttüğü işlevlere yönelik güncel haber niteliğinde bilgilerin özetlerine yer verilmektedir. Tablo 3: İzmir Büyük Şehir Belediyesi Web Sitesinde Yer Alan Bölümler Başkan Yönetim Duyurular Hizmet Kılavuzu Ulaşım IZSU Sosyal.Hizmetler Basında Büyükşehir Ziyaretçi Sayısı Kültür Sanat Şirketler Projeler Kente Özel Linkler HavaDurumu Piyasalar Nöbetçi Eczaneler Son Güneelleme

9 Web 'deki Belediyelerimiz: İzmir Büyükşehir Belediyesi ı 2 ı Başkan Belediye Başkanının özgeçmiş ve görevlerinin sunulduğu bu bölümde ayrıca, Başkanın internet kullanıcılarına bir mesajı da yer almaktadır. Başkan mesajında, bilginin özgür dolaşımını sağlamada yeni bir kamusal imkan olarak gördüğü internet'in, yerel demokrasinin sınırlarının genişlemesine de hizmet edeceğine inandığını belirterek site politikasını şöyle ifade etmektedir: "...web sitesi yerel yönetim etkinliğimizi şekillendiren önemli ilkelerden, insanların bir arada ve bir yönetim etrafında yaşamasının koşullarını oluşturan hukukun üstünlüğü ilkesinin; tüm kent halkının ortak çıkarı anlamına gelen kamu yararının gözetilmesi ilkesinin ve kent bütününde hizmetlerin - yatırımların hakkaniyetli dağılması olarak özetleyebileceğim mekansal adalet ilkesinin yansıdığı bir bilgi ve demokrasi alanı olarak düşünülmelidir. Bu site içerisinde yapacağınız kısa bir gezinti ile belediyemizin yönetim anlayışını, günlük hizmetlerini, önemli projelerini, yatırım ve hizmet önceliklerini tanıyabilir; katılımcı demokrasinin bir gereği olarak görüş, düşünce ve sorunlarınızı Hemşehri İletişim Merkezi sayfamızdaki form yoluyla bizlere doğrudan aktarab ilirs iniz. " www. İzmirbld. gov. trl baskan makam. asp? anabaslik id=lo. Başkanın mesajı İzmir Büyükşehir Belediyesi üst yönetiminin web'e yeni bir iletişim ve etkileşim kanalı olarak bakışını yansıtması ve sitenin web politikasını ortaya koyması bakımından önemlidir. Yönetim Belediye meclis üyeleri, komisyonlar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin görevleri ve birimlerinin sunulduğu bu bölümde, erişimciler belediye yönetimi konusunda bilgilendirilmektedir. Ayrıca, meclis kararlarına karar no, karar tarihi ve karar konusu gibi anahtar kelimelerle erişim olanağı sunulmaktadır. Duyurular Meclis kararları, ihaleler, yönetmelikler ve duyurular aıt bölümlerin yer aldığı bu başlık altında erişimciler, anahtar kelimelerle belediyenin yaptığı çeşitli duyurulara, belediyenin meclis kararlarına ve belediyece açılan ihaleler hakındaki bilgilere ulaşabilmektedir. Hizmet Kılavuzu Halkın belediye hizmetleriyle ilgili doğrudan bilgi elde edebileceği bu bölümde, Hemşehri iletişim Merkezi, acil durumlar, ulaşım, çevre sağlığı hizmetleri, zabıta, park ve bahçeler, sahipsiz hayvanlar, su ve kanalizasyon, evlenme, Eşrefpaşa Hastanesi, huzurevi, cenaze İşlemleri, kültür, sanat hizmetleri, engelli hemşerilere yönelik çalışmalar, kaçak yapılaşma, altyapı koordinasyon merkezi, kent estetiği şubesi ve Gelir Müdürlüğü tahsilat çalışmaları gibi alt başlıklar yer

10 122 Çağdaş Yerel Yönetimler, 10(2) Nisan 2001 almaktadır. Bu başlıklardan acil durum bölümünde halka yangın/patlama, trafik kazası, su bakını, doğal afetler ve can kurtarma olaylarına yönelik başvurabilecek telefon numaraları sunulmaktadır. Çevre sağlığı hizmetleri başlığı altında halkın çöplerin toplanması, katı ve tıbbı atık hava kirliliği gürültü vb. konulardaki şikayetlerini iletebileceği e-posta telefon ve adresleri verilmektedir. Halk bu bölümden İzmir Evlendirme Memurluklarının adreslerine ve evlenme için gerekli belgeler hakkında bilgilere ulaşabilmektedir. Ulaşım Erişimciler bu başlık altında kent içi toplu ulaşım (otobüs, metre, vapur) hizmetleriyle ilgili hat ve güzergah bilgilerinin yanısıra; belediyenin 60 yaş ve üstü, öğrenci ve özürlü vatandaşlar için sunduğu kolaylıklardan yararlanabilme koşullarına, toplu taşım araçlarında kaybolan eşyalar için başvurulabilecek telefonlara ve trafik denetim ve sinyalizasyon merkezlerine ait iletişim bilgilerine ulaşabilmektedir. İzsu İzmir Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerine, su kaynaklarına, kanal projesine ve laboratuar hizmetlerine yer verildiği bu başlık altında erişimciler, yeni su abaneliği, abone tipi değişikliği, ilişik kesme, abonelik dondurma gibi hizmetler için istenen belgeleri öğrenebilmekte ve ödemelerin yapılabileceği anlaşmalı bankalara, şube/vezne adreslerine ve telefonlarına ulaşabilmektedir. Ayrıca, genel fatura bilgileri başlığı altında sayaç okuma prosedürü ve tüketim hesabı örneklerle açıklanarak halka su faturalarına itiraz etme olanağı sunulmaktadır. Kültür-Sanat Belediyelerin yürüttüğü küıtürel-sanat ve sosyal hizmetlerle ilgili olarak halkın bilgilendirildiği bu başlık altında belediyece düzenlenen kurslar hakkında bilgiler (süre, fiyat vb.), spor etkinlikleri, engelli vatandaşlar için yürütülen hizmetler, belediye huzurevinde verilen hizmetler ve huzureevine kabul şartları ve bağış için iletişim adresleri, belediyenin verimlilik hizmetleriyle ilgili bilgiler ve semt merkezleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Şirketler İzmir Büyükşehir Belediyesine ait (İzbeton, İztaş, Ünibel, İzelman, Ege Şehir Planlama, İzdeniz, İzulaş, Metro, Grand Plaza ve Ortaklık, İzbeton ve İzmir Yayıncılık) şirketlerinin yer aldığı bu bölümde adı geçen şirketlerin personel sayıları, faaliyetleri ve hizmetleri hakkında bilgiler sunulmaktadır.

11 Web 'deki Belediyelerimiz: lzmir Büyükşehir Belediyesi 123 Projeler Sitenin projeler bölümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2000 yılında gerçekleştirdiği atık su arıtma tesisi inşaa etme, içme suyu şebekelerini yenileme, tıbbi atık yönetimi ve sivri sinekle mücadele, ulaşım sorunlarını giderme, e rozyonla mücadele, yeşil alan ve kıyı düzenleme, sanat, kültür ve spor etkinlikleri ile otopark- meydan düzenlemeden, sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalara kadar çok farkh konulardaki projelere ve dönemi için hedeflenen yeni projelere yer verilmektedir. Kentsel yaşamı geliştirme, stratejik dönüşüm (kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri, kentsel tasarım ve düzenleme, temiz enerji kaynakları, deniz taşımacılığı, ulaşım ve kent bilgi sistemi) ve insana yatırım (engellilere yönelik çalışmalar, kadınlara yönelik çalışmalar, e ğitim belediye-hemşehri ilişkisi) başlıklarıyla yer alan hedef projelerle ilgili kamuoyuna ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Böylece halkın belediyenin kendilerine sunacağı projeler hakkında önceden bilgi sahibi olarak kararlara aktif katılma bilinci kazanabileceği düşünülmektedir. Kente Özel İzmir' in tarihi, tarihi mekanları, şehir rehberi, kent kitaplığı, kardeş şehirleri ve linkleri, günümüze kadar hizmet veren belediye başkanları, saat kulesi ve izmir fotografları ve Yerel Gündem 2l-sürdürülebilir gelişme kavramının yaşama geçirilmesine yönelik eylem planı' hakkında bilgiler Kente Özel başlığı altında sunulmaktadır. Sosyal Hizmetler Belediyenin yürüttüğü sosyal ve kültürel etkinliklerin sunulduğu bu bölümde erişimciler, belediyenin açtığı kurslar, spor etkinlikleri, engellilere yönelik verilen hizmetler hakkında bilgilenebilmekte; ilde hizmet veren veterinerlik hizmetleri, huzurevi, mezarlıklar ve semt merkezleri ile ilgili bilgilere ulaşabilmektedir. Basında Büyükşehir Bu bölümde İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmaları ile ilgili yazılı basında yer alan haber başlıklarına yer verilmektedir. Linkler Sitede erişimcilere İzmir ilinin önemli kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite linklerine ve dünyada ve Türkiye'de hizmet veren çeşitli faydalı ve önemli linklere doğrudan erişim olanağı sunulmaktadır. 6 GUndem 21 'in ortaya çıkışı, Haziran 1992 Rio De Janeiro'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansıdır.

12 124 Çağdaş Yerel Yönetimler, 10(2) Nisan 2001 HavaDurumu Ana sayfada Ankara, Antalya, İzmir, İstanbul ve İzmir ilinin gece ve gündüz olmak üzere hava sıcaklığı verilmektedir. Piyasalar Ana sayfada günlük altın, borsa ve para piyasalarına ait rakamlar sunulmaktadır. Kent Haber Günlük olarak İzmir'de gerçekleştirilen tüm etkinlikler (sergi, fuar, ziyaret, seminer, trafik düzenleme, konferans-sempozyum, yarışma vb.) hakkında halkın doğudan bilgilendirildiği bu bölümde ayrıca, arama mekanizmasıyla kent haber arşivine ulaşılabilmektedir. Deprem Rehberi Rehberde, deprem hakkında halkı bilgilendirici ve eğitici bilgilerin yanısıra, İzmir deprem senaryosu ve deprem master planı ve Afet Yönetmeliği'ne yer verilmektedir. Nöbetçi Eczaneler Erişimciler ana sayfada İzmir ilinde nöbetçi olarak hizmet veren eczanelerin adres ve telefon numaralarına erişebilmektedir. Internet ve Web Teknolojilerinin Sunduğu Olanaklar İnternet ve web teknolojileri e-posta, listserv ve usenet gibi yeni iletişim ve katılım platformları yaratarak yerel yönetimlere ve halka yeni olanaklar sunar. Web teknolojilerinin yerel yönetimlere sunduğu kimi olanakları şu başlıklar altında özetleyebiliriz (Bensghir, 2000; Yıldız, 1999; Curry, 1997): ı. Bilgilendirme (yönetsel ve gündelik bilgileri iletme) 2. Etkileşimli-online hizmet (online vergi, iş başvurusu, dilek, istek ve şikayet formları sunma) 3. Demokratikleşmeye katkı (yerel seçim ve halk oylamalarının halka web ü zerinden aktarılması yoluyla demokratikleşmenin gelişmesine katkı sağlama) 4. Şeffafyönetim (halkla ilişkiler işlevini web üzerinden gerçekleştirilmesi ve halkın web ortamında yerel yönetim meclis görüşmelerine, görüşmeler sonucunda çıkan karar metinlerine, ihale teklifleri, şartları ve satın almalarla ilgili bilgilere erişebilmesine olanak sağlayarak yönetimde şeffaflık sağlama)

13 Web 'deki Belediyelerimiz: İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel ticaret ve sanayii teşvik etme (yatırımcılara yerel yönetimlerin sınırları içinde bulunan bölgeye tanınan teşvikler ve yerel işgücünün nitel ve niceliği hakkında bilgiler sunma ve bu bölgede işyeri açma kapatma vb işlemlerle ilgili gerekli evrakları web ortamında sunma). İnternet ve web teknolojilerin halka sunduğu kimi olanakları ise şöyle özetleyebiliriz: ı. Bilgilbelgeye kolay uşama (halkın yerel yönetimlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeye zaman ve mekan kısıtlılığını aşarak web üzerinden ulaşabilmesi) 2. İletişim ve etkileşime girme (halkın yerel yönetici, yetkilileri ve diğer vatandaşiarla iletişim ve etkileşime girebilmesi ve internet ortamında gerçekleştirilen sanal konferanslar ve sohbet kanallarıyla halkın birbirleriyle etkileşimde bulunabilmesi) 3. Online hizmet alabilme (halkın belediyenin sunduğu hizmetleri web ortamında alabilmesi ve belediyeye iletilmesi gereken bilgi ve belgelerin (beyannamelerin) web ortamında verilebilmesi) İzmir Büyükşehir Belediyesinin web sitesi incelendiğinde Belediyenin, web teknolojilerinin yukarıda sözedilen olanaklarından olabildiğince yararlanma çabası içinde olduğu görülmektedir. Belediyenin, özellikle internet ve web teknolojilerinin ürünü olarak ortaya çıkan e-posta iletişim ve etkileşim platformunu daha yoğun kullandıkları buna karşın, tartışma ve katılım platformu sağlayan usenet ve listserv uygulamalarına henüz gitmedikleri görülmektedir.' Sitede Başkan, sorun çözüm merkezi olarak hizmet veren Hemşehri İletişim Merkezi ve diğer birimlerin e-posta adresleri verilerek, halkın belediye ile doğrudan iletişim ve etkileşim içinde bulunabileceği platform yaratılmaktadır. Web Hizmetleri Kuruluşlara yeni iş alanları ve yönetim anlayışı kazandırarak stratejik avantajlar sağlayan web hizmetleri, genelolarak halkla ilişkiler odaklı, yönetime katılımı sağlayan ve teşvik eden uygulamalar ve sosyal sorumluluk uygulamaları ile e-ticaret/hizmet uygulamaları olarak sunulabilmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi web sitesinde bu kapsamda sunulan hizmetleri ve uygulamaları şöyle özetleyebiliriz: Halkla İlişkiler Odaklı Uygulamalar İzmir Büyükşehir Belediyesi halkla ilişkiler uygulamalarını Şubat 2000 yılında hizmete açtığı Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) kanalıyla yürütmektedir. 7 E-posta, usenet ve listserv uygulamaları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. (Bensghir. 2000b). 8 Web teknolojilerinin halkla ilişkiler alanına sundu~u olanaklar hakkında bilgi için bkz. (Bensghir. 2000b).

14 126 Çağdaş Yerel Yönetimler, /0(2) Nisan 200/ Merkezin, halkı bilgilendiren ve istek, öneri ve şikayetlerini görevli-sorumlu birimlere yönlendiren belediye ile vatandaş arasında bir köprü oluştunnası hedeflenmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hemşehri İletişim Merkezini web ortamına taşıyarak, Başkanın Web mesajında da dile getirdiği gibi, halkın görüş, düşünce ve sorunlarına katılımcı demokrasinin bir gereği olarak ulaşma zemini yaratmaktadır. Hemşehri İletişim Merkezi web sitesinde yer verdiği online bir formla' halkın talep, istek ve şikayetlerini alabilmektedir. Bu fonn yoluyla halkın kimlik ve adres bilgilerinin yanısıra, iletmek İstedikleri ulaşım, işyeri denetimleri, veterinerlik, personel, çevre, itfaiye su ve kanalizasyon, zabıta, trafik, sosyal hizmetler ve otopark vb. konularındaki şikayetleri, dilek ve istekleri ayrıntılı olarak derlenebilmektedir. Bilgisayar ortamına aktarılarak değerlendirilen bu bilgilerden oluşturulan raporlar, haftalık olarak Başkan'a iletilmektedir. Aynı şekilde dile getirilen şikayetlerle ilglili olarak gerekli işlemlerin yapılması sağlanarak talep sahiplerine mektup, e-posta ve telefon vb. araçlarla bilgi verilmektedir. Hemşehri İletişim Merkezi tarafından hazırlanan rapor Şubat 2000-Mart 2001 döneminde halkın Merkeze en çok sırasıyla telefon ve şahsen başvurduklarını göstennektedir. Bu dönemde e-posta yoluyla başvuranlar oranı (yüzde 3) faksla başvuranlarının oranından daha fazla olmuştur. Öte yandan aynı dönemde bu Merkeze başvuranların yüzde 40'ı şikayet; yüzde 3S'i de bilgi almak amacıyla başvunnuştur Site içeriğinin zenginleşmesi ve halkın kullanımına açılmasıyla bu Merkeze bilgi amaçlı başvuruların giderek azalacağını, Merkezin de daha çok sorun çözen birim olarak çalışma ortamına kavuşacağı söylenebilir. Yönetime Katılımı Sağlayan ve Teşvik Eden Uygulamalar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı web mesajında web'in katılımcı yönetime katkıda bulunacağını dile getinnesi, Belediyenin Web sitesinde halkın yönetime katılımını sağlayan uygulamalara ye venneye açık olduğunu göstermektedir. Ancak, site içeriği incelendiğinde web'de katılım mekanizmalarının henüz oluşturulamadığı görülmektedir. Her ne kadar sitede halkın meclis kararlarına ulaşma olanağı tanınsa da halkın kararlara katılmalarını sağlayan ya da teşvik eden uygulamaları henüz yoktur. E-Ticaret/Hizmet Uygulamaları Genelolarak ülkemizde belediyelerin web sitelerinde henüz e-ticaretlhizmete yer vennedikleri gözlenmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesİ'nin de bu kapsamda henüz bir uygulaması yoktur. 9 Bkz.

Web'deki Belediyelerimiz:

Web'deki Belediyelerimiz: Web'deki Belediyelerimiz: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Türksel Kaya Bensghir * e-türkiye ve e-devlet girişimlerinin Avrupa Birliğine uyum çalışmalarıyla birlikte ivme kazandığı ülkemizde web'e açılan

Detaylı

DEVLET-VATANDAŞ İLETİŞİMİNDE E-POSTA 1

DEVLET-VATANDAŞ İLETİŞİMİNDE E-POSTA 1 DEVLET-VATANDAŞ İLETİŞİMİNDE E-POSTA 1 Türksel KAYA BENSGHİR * Özet: Web teknolojileri ve e-posta devlet vatandaş iletişiminde etkileşimi geliştirmede ve etkili kılmada maliyet, hız, süreklilik, erişebilirlilik,

Detaylı

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M STRATEJİK RAPOR NO:..., EKİM 2006 E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M Bu rapor Türkiye Bilişim Vakfı'nın maddi katkılarıyla Yrd. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye de E-Belediye Uygulamaları

Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye de E-Belediye Uygulamaları Bilgi Toplumu Sürecinde Yerel Yönetimlerde Eğitim-Bilişim Teknolojisinden Yararlanma : Türkiye de E-Belediye Uygulamaları Uğur YILDIRIM, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, uyildirim@excite.com Şerif

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI Yafes ÇAKIR Sayıştay Başdenetçisi Giriş 15. yüzyılın ortalarında yazı makinesinin bulunması, 1844 yılında telgrafın bulunması, 1876

Detaylı

KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK Yrd. Doç. Dr., Bilecik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü,

Detaylı

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI 1. 130 Yılı Deviren Bir Oda: İzmir Ticaret Odası İzmir in tarihi çok sesliliğin,

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA NS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI Türk milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan,

Detaylı

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 1. GİRİŞ... 1 2. MEVCUT DURUM... 2 2.1 Sabit Genişbant Hizmetlerinde Mevcut Durum... 2 2.2

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER III TABLOLAR V SUNUŞ VII I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir.

Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Türk Milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. Giriş > Başkan dan Gaziosmanpaşa da 10 yılda çok şey değişti Değerli Meclis Üyeleri Farklı kültürleri ve sosyo-ekonomik

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2015

PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 T.C. ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü Merkez Mahallesi Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy / İSTANBUL Tel : (0216) 600 0 600 Fax

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI Bir Projem Var Bir

Detaylı

YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM

YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 65 YÖNETİŞİMDE YENİ BİR BOYUT: E-YÖNETİŞİM Demokaan DEMİREL 1* ÖZET Günümüzde küreselleşme süreciyle birlikte bilginin önemi giderek artmıştır. Bilgi ve iletişim

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI @2014 ii iii İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUŞU...1 2. GENEL SEKRETERİN SUNUŞU...2 3. STRATEJİKPLAN NEDİR ve UYGULANAN YÖNTEM.....3 3.1 Yasal Dayanak...4

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYESii 2015 2019YILLARI STRATEJİK PLANI. 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI Sayfa 1

ALTINORDU BELEDİYESii 2015 2019YILLARI STRATEJİK PLANI. 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI Sayfa 1 T..C.. ALTINORDU BELEDİYESii 2015 2019YILLARI STRATEJİK PLANI 2015-2019 YILLARI STRATEJİK PLANI Sayfa 1 T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ Şarkiye Mah. Kazım Karabekir Cad. No:7 52100-ORDU Tel: +90452 225 01 04-225

Detaylı

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ *

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.187-206. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı