Yerli Yapım Kurutma Makinesinde Kurutulan Çeltiğin Kurutma Süresi ve Kurutma Maliyeti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerli Yapım Kurutma Makinesinde Kurutulan Çeltiğin Kurutma Süresi ve Kurutma Maliyeti"

Transkript

1 Yerli Yapım Kurutma Makinesinde Kurutulan Çeltiğin Kurutma Süresi ve Kurutma Maliyeti EĢref IġIK 1, Nazmi ĠZLĠ, Kamil ALĠBAġ, Erol ÖZÇEġMECĠ 2 1 Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü, Bursa 2 Özsu Tarım, Gönen, Balıkesir Özet: Bu çalıģmada, yerli yapım kurutma makinesi kullanılarak Baldo ve Osmancık çeģidi çeltiğin kurutma maliyeti ve kurutma süresi belirlenmiģtir. Baldo çeģidi çeltikte 1 kg ürünün kurutma maliyeti; kömürle kurutmada TL, doğalgazla kurutmada TL ve motorinle kururmada TL olmuģtur. Baldo çeģidi çeltikte %1 nem azalmasını karģılayan kuruma süresi kömür, doğalgaz ve motorin için sırasıyla; h, h ve h olarak belirlenmiģtir. Osmancık çeģidi çeltikte kurutma maliyetleri kömürle kurutmada TL, doğalgazla kurutmada 0.02 TL ve motorinle kurutmada 0.03 TL olmuģtur. Osmancık çeģidi çeltikte %1 nem azalması için gerekli süre ise kömürle, doğalgazla ve motorinle kurutmada sırasıyla h, h ve h olarak belirlenmiģtir. Anahtar kelimeler: Kurutma, çeltik, maliyet, kurutma makinası Cost of Dry Rough Rice on Domestic Drying Machinery Abstract: In this study, drying cost and drying time of rough rice type Osmancık and Baldo was determined drying process with domestic drying machinery. Drying cost of 1 kg Baldo rice was with coal drying TL, with natural gas and with diesel oil TL. Drying time of 1% moisture ratio decline coal, natural gas and diesel was determined h, h and h, respectively. Drying cost of Osmancık Type rice was determined with coal drying TL, with natural gas drying 0.02 TL and with diesel drying 0.03 TL. In Osmancık Type rice, time for 1% moisture ratio decline were determined in drying of with coal, natural gas and diesel h, h and h, respectively. Keywords: Drying, rough rice, cost, drying machinery GĠRĠġ Çeltik üretimi yoğun emek isteyen bir üretim yöntemidir. Hasat için en uygun dane neminin %17 ile %23 yb (yaģ baz) arasında, en yüksek hasat nem değerinin ise %30 yb değerlerinde olması sonucu, çeltiğin pirince iģlenmesi ve uzun süre depolanması mümkün olmamaktadır (IĢık ve AlibaĢ, 2000). Bu nedenle dane neminin, pirince iģlenme ve depolanabilmesi için istenen nem değerine düģürülmesi gerekmektedir. Çeltik için iģleme ve depolama nemi yaklaģık %13-15 yb dolaylarındadır. Bu nedenle hasat edilen çeltiğin herhangi bir kurutma yöntemiyle kurutularak iģleme ve depolama nem değerine düģürülmesi gerekmektedir tarım istatistiklerine göre ülkemizde çeltik ekim alanı da, verim 757 kg/da, toplam üretim ton ve birim fiyatı ise 1,13 TL/kg dır(anonim, 2009b). Dünyada besin maddesi olarak yaygın kullanıma sahip olan çeltiğin besin değeri açısından bakıldığında 100 g ında 5 mg sodyum, 120 mg potasyum, 60 mg kalsiyum, 31 mg magnezyum, 1,5 mg demir ve 136 mg fosfor bulunmaktadır (Anonim, 2009a). Çeltiğin kurutulmasında değiģik kurutma yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden amaç, çeltiğin besin değerine etki etmeden en uygun kurutma yönteminin belirlenmesidir. Çeltiğin kurutulmasına iliģkin bazı çalıģmaların özetleri aģağıda verilmiģtir. Chen and Wu (2001) yüksek nem içerikli çeltikler için 35-60ºC arasında değiģen sıcaklıklarda kurutma çalıģmaları yapmıģlardır. ÇalıĢmalarında değiģik ince tabaka kurutma modellerini kullanmıģlardır. Ġki terimli ve iki terimli eksponansiyel kurutma modellerinin çeltik kurutma için en uygun kurutma modelleri olduğu sonucuna varmıģlardır. 316

2 Basunia and Abe (2001) çeltiği hazırlamıģ oldukları doğal güneģ kurutma sisteminde kurutarak ince tabaka kurutma karakteristiklerini ortaya koymuģlardır. Denemelerini C arasında değiģen sıcaklıklarda ve farklı nemlerde gerçekleģtirmiģlerdir. Page ince tabaka kurutma modelinin güneģ ile çeltiğin kurutulmasında uygun sonuçlar verdiği belirtilmiģtir. Iguaz et al. (2003) düģük nem içerikli çeltikler için 5, 12, 25 ve 35ºC sıcaklıklarda ve iki farklı kurutma hızında (0.75 ve 2.5 m/s) kurutma çalıģmaları yapmıģlardır. YapmıĢ oldukları çalıģmanın Page ve Biparametrik eksponansiyel ince tabaka kurutma modellerine uygun olduğu sonucuna varmıģlardır. Abe and Afzal (1997) kızılötesi radyasyon kurutma tekniğiyle ince tabaka olarak çeltiği kurutmuģlardır. ÇalıĢmalarında %25, 35 ve 47 kuru baz neme sahip çeltikler için 0.167, 0.333, ve W/cm2 olmak üzere 4 farklı radyasyon yoğunluğu seviyesi kullanarak, 0.3, 0,5 ve 0.7 m/s hava hızlarında çalıģmalarını gerçekleģtirmiģlerdir. Page modelinin çeltiğin kızılötesi radyonla kurutulmasında en uygun sonuçlar verdiğini belirlemiģlerdir. Karbassi and Mehdizadeh (2008) akıģkan yataklı bir kurutucuda iki farklı çeltik çeģidini kurutmuģlardır. ÇalıĢmalarında kuruttukları çeltikleri ticari kaliteleri(ısıya karģı verimlilikleri ve parlaklık), piģirme kalitesi(aroma ve tad) ve besin kaliteleri yönünden incelemiģlerdir. Denemelerini yaptıkları çeltik çeģitlerinin kurutulmasında, akıģkan yataklı kurutucunun kullanılmasının uygun olduğu sonucuna varmıģlardır. Zare et al. (2006) yığın kurutucuda kurutulan çeltiklerin bilgisayar similasyonunu yapmıģlardır. ÇalıĢmalarında 30 kg çeltik için 45 ve 50ºC sıcaklıklarda 0.16, 0.22 kg/m2 s kurutma havası akıģ hızı değerlerini kullanmıģlardır. Sonlu farklar yöntemini kullanarak gerekli hesaplamaları yapmıģlardır. ÇalıĢmalarının sonucunda farklı kurutma Ģartlarında yığın kurutucu için gerekli hesaplamaları yapabilen bir program ortaya koymuģlardır. Bu çalıģmada, çeltik üreticisi için önemli bir parametre olan kurutma maliyeti ve kurutma zamanının, yerli yapım hava sirkülasyonlu kurutma makinesinde belirlenmesine çalıģılmıģtır. Bu amaçla Gönen Baldo ve Gönen Osmancık çeģidi iki ürün ele alınmıģ ve kurutma makinesinde kurutulduktan sonra maliyet ve zaman parametreleri belirlenmiģtir. MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Bu çalıģmada kullanılan kurutma makinesı yerli yapım, 33 m3 kapasiteli, silindirik tipte, traktörle çekilerek taģınabilen, kurutulacak ürünü sürekli devirdaim yaptırabilen ve bu sırada ürün içerisine sıcak hava gönderen bir makinedır (ġekil 1). Kurutma makinesı üzerinde 4 adet elektrik motoru vardır. Bunlardan 3 adedi kurutma süresince sürekli çalıģmaktadır. Bunlar devir-daim helezonunu çalıģtıran, hava fanını çalıģtıran ve toz emme aspiratörünü çalıģtıran elektrik motorlarıdır. Bir adedi ise yükleme helezonunu çalıģtırmakta olup sadece yükleme sırasında çalıģmaktadır. Kurutma makinesı yakıt sistemi değiģtirilmek suretiyle doğal gaz, kömür ya da motorinle çalıģabilmektedir. Bu çalıģmada her üç yakıtla çalıģan kurutma makinesi denenmiģtir. Denemelerde kullanılan kurutma makinesinde kullanılan elektrik motorlarına ait etiket değerleri ise Çizelge 2 de verilmiģtir. Kurutma deneylerinde, Gönen Baldo ve Gönen Osmancık çeģidi çeltik kullanılmıģtır. Kullanılan çeltiklerin fiziksel özellikleri Çizelge 1 de verilmiģtir. Denemelerde yakıt olarak ısıl değeri kjkg-1 olan ithal kömür, kjkg-1 olan doğalgaz ve kjkg-1 olan motorin kullanılmıģtır. Yöntem Her üç yakıtla ve her iki çeģit çeltikle yapılan kurutma deneylerinde baģlangıç ve sonuç nem değerleri digital nem ölçerle, ortam nemi ve sıcaklığı, kurutma havası sıcaklığı gibi parametreler kurutma makinesinin üzerinde bulunan ölçüm cihazlarıyla belirlenmiģtir. Doldurma - boģaltma zamanı ve kurutma zamanı değerleri kronometreyle, harcanan yakıt miktarları ise yakıtın özelliğine bağlı olarak kömür için kg, doğalgaz için m 3 ve motorin için litre olarak ölçülmüģtür. Elektrik tüketim değerleri makine üzerinde bulunan elektrik motorları etiket değerleri dikkate alınarak, motorların Ģebekeden çektiği güç değerleri, N t 3. U. I.cos (1) 317

3 eģitliğinden gidilerek belirlenmiģtir. Bu güç değerleri kullanım süresiyle çarpılarak Ģebekeden çekilen elektrik enerjisi değerleri kwh olarak bulunmuģtur. ġekil 1. Denemelerde kullanılan makinenin Ģematik görünüģü Çizelge 1. Baldo ve Osmancık çeģitlerinin bazı fiziksel özellikleri Fiziksel Özellikler Gönen (BALDO) Gönen(OSMANCIK) Nem (%)yaģ baz En x Boy x Kalınlık(mm) 3.819x9.703x x9.175x2.417 Özgül Ağırlık (kg/m3) Yığın Ağırlığı (kg/m3) BoĢluk Oranı(%) Aritmetik Çap(mm) Geometrik Çap(mm) Küresellik KritikHız(m/s) Kırılma direnci(n) Sürtünme katsayısı Çelik Galvanizli saç Alüminyum MDF Cam Elde edilen enerji değerleri birim fiyatla çarpılarak elektrik enerjisi maliyeti hesaplanmıģtır. Hesaplarda elektrik enerjisinin birim fiyatı 0.29 TLkWh -1 alınmıģtır(anonim, 2009c). Ölçülen ve hesaplanan değerler bilgisayara aktarılarak sonuçlar çizelge ve grafiksel olarak sunulmuģtur. 318

4 ARAġTIRMA SONUÇLARI VE TARTIġMA Gönen Baldo çeģidi çeltiğin kurutulmasına iliģkin değerler Çizelge 3 de verilmiģtir. Çizelge 2. Makinede kullanılan elektrik motorları ve özellikleri Ana Helezonu Tahrik Eden Elektrik Motorunun Özellikleri Gücü (kw) 18.5 Çektiği akım (A) (Üçgen/Yıldız) 38.0/21.9 Gerilimi (V) (Üçgen/Yıldız) 380/660 Frekansı (Hz) 50 Güç Faktörü (Cos φ) 0.83 Devir sayısı (min -1 ) 970 Kurutma süresince Ģebekeden çektiği güç 20.7 Doldurma Helezonu Tahrik Eden Elektrik Motorunun Özellikleri Gücü (kw) 7.5 Çektiği akım (A) (Üçgen/Yıldız) 15.4/8.89 Gerilimi (V) (Üçgen/Yıldız) 380/660 Frekansı (Hz) 50 Güç Faktörü (Cos φ) 0.85 Devir sayısı (min -1 ) 1450 Kurutma süresince Ģebekeden çektiği güç 8.6 Ana Fanı Tahrik Eden Elektrik Motorunun Özellikleri Gücü (kw) 18.5 Çektiği akım (A) (Üçgen/Yıldız) 36.8/21.2 Gerilimi (V) (Üçgen/Yıldız) 380/660 Frekansı (Hz) 50 Güç Faktörü (Cos φ) 0.84 Devir sayısı (min -1 ) 1450 Kurutma süresince Ģebekeden çektiği güç 20.3 Toz Emme Fanını Tahrik Eden Elektrik Motorunun Özellikleri Gücü (kw) 3.0 Çektiği akım (A) (Üçgen/Yıldız) 11.6/6.7 Gerilimi (V) (Üçgen/Yıldız) 220/380 Frekansı (Hz) 50 Güç Faktörü (Cos φ) 0.86 Devir sayısı (min -1 ) 2850 Kurutma süresince Ģebekeden çektiği güç 3.7 Elektrik enerjisi birim fiyatı (TLkWh-1) (Tüm vergiler dahil) 0.29 Çizelge incelendiğinde Gönen Baldo çeģidi çeltikte kömür, doğalgaz ve motorinle yapılan kurutma denemelerinde ortam hava sıcaklığı ve ortam nemi 26 o C, %72 olarak belirlenmiģtir. Ürün ilk nemi ise kömürle kurutmada %28.5 yb, doğalgazla kurutmada %29.8 yb ve motorinle kurutmada %31.5 yb olarak ölçülmüģtür. Baldo çeģidi çeltiğin her üç kurutma yakıtı için kurutmaya giriģ ağırlıkları sırasıyla, kg, kg ve kg olarak belirlenmiģtir. Kurutma denemelerinde kömür için 9 saat 30 dakika kurutma zamanına karģın, üründe % 13 yb lık bir nem azalması gerçekleģmiģ ve ürün % 15.5 yb nem değerinde kg olarak, toplamda 3550 kg lık bir ağırlık azalmasıyla kurutucudan çıkmıģtır. Doğalgazla yapılan denemelerde ürün baģlangıç nemi %29.8 yb, 319

5 Çizelge 3. Gönen Baldo çeģidi çeltiğin kurutma değerleri KURUTMA YERĠ GÖNEN GÖNEN GÖNEN Çeltik Cinsi BALDO BALDO BALDO Kurutmaya GiriĢ Kurutmaya GiriĢ Kurutmadan ÇıkıĢ Ortam Sıcaklığı ( o C) Ortam Nemi(%) %72 %74 %70 Kurutma Sıcaklığı( o C) Ürün BaĢlangıç Nemi(%) KurutulmuĢ Ürünün Nemi(%) Kurutma BaĢlangıç Saati Kurutma BitiĢ Saati Kurutmaya BaĢlangıçta Doldurma Zamanı(min) Kurutma Sonrası BoĢaltma Zamanı(min) Kurutmada Kullanılan KÖMÜR DOĞALGAZ MOTORĠN Yakıt Harcanan Yakıt Miktarı 260 kg 150 m l Harcanan Yakıtın Fiyatı 400 TLton -1 1,400 TLm -3 2,620 TLl -1 Kullanılan Yakıtın Enerji Değeri (kjkg -1 ) Çizelge 4. Gönen Osmancık çeģidi çeltiğin kurutma değerleri KURUTMA YERĠ GÖNEN GÖNEN GÖNEN Çeltik Cinsi OSMANCIK OSMANCIK OSMANCIK Kurutmaya GiriĢ Kurutmadan ÇıkıĢ Ortam Sıcaklığı ( o C) Ortam Nemi(%) %60 %75 %60 Kurutma Sıcaklığı( o C) Ürün BaĢlangıç Nemi(%) KurutulmuĢ Ürünün Nemi(%) Kurutma BaĢlangıç Saati Kurutma BitiĢ Saati Kurutmaya BaĢlangıçta Doldurma Zamanı(min) Kurutma Sonrası BoĢaltma Zamanı(min) Kurutmada Kullanılan KÖMÜR DOĞALGAZ MOTORĠN Yakıt Harcanan Yakıt Miktarı 400 kg 200 m l Harcanan Yakıtın Birim 400 TLton -1 1,400 TLm -3 2,620 TLl -1 Fiyatı Kullanılan Yakıtın Enerji Değeri (kjkg -1 )

6 BaĢlangıç ağırlığı kg olarak belirlenmiģtir. 9 saat 15 dakika süren kurutma denemesi sonrası üründe 2870 kg ağırlık azalması sonucu % 14.8 yb nem azalması gerçekleģmiģtir ve ürün kurutucudan %15 yb nem değerinde çıkmıģtır. Motorinle yapılan kurutma denemelerinde, %31.5 yb nem değerinde kg ürün kurutmaya alınmıģ ve 10 saat 30 dakika süren kurutma sonucu, ürün % 15.9 yb nem azalmasına karģın, 3570 kg ağırlık azalmasıyla %15.6 yb nem değerinde kg olarak çıkmıģtır. Gönen Osmancık çeģidi çeltiğin kurutulmasına iliģkin değerler ise Çizelge 4 de verilmiģtir. Çizelge incelendiğinde Osmancık çeģidi çeltikte kömür, doğalgaz ve motorinle yapılan kurutma denemelerinde ortam hava sıcaklığı ve nemi sırasıyla 25oC, %60; 19, %75; 32, %60 olarak saptandığı görülmektedir. Ürün nemi ise %28.5 yb, %26 yb ve %32.8 yb olarak ölçülmüģtür. Çeltiğin kurutmaya giriģ ağırlıkları kg, kg ve kg olarak belirlenmiģtir. Kurutma denemelerinde kömür için 11 saat 30 dakika kurutma zamanına karģın, üründe % 13 yb lık bir nem azalması gerçekleģmiģ ve ürün % 15.5 yb nem değerinde kg olarak, toplamda 3000 kg lık bir ağırlık azalmasıyla kurutucudan çıkmıģtır. Doğalgazla yapılan denemelerde ürün baģlangıç nemi %26 yb, baģlangıç ağırlığı kg olarak saptanmıģtır. 10 saat 30 dakika süren kurutma denemesi sonrası üründe 3440 kg ağırlık azalması sonucu % 10.7 yb nem azalması gerçekleģmiģtir ve ürün kurutucudan %15.3 yb nem değerinde çıkmıģtır. Motorinle yapılan kurutma denemelerinde, %32.8 yb nem değerinde kg ürün kurutmaya alınmıģ ve 12 saat 30 dakika süren kurutma sonucu, ürün % 17.6 yb nem azalmasına karģın, 3655 kg ağırlık azalmasıyla %15.2 yb nem değerinde kg olarak çıkmıģtır. Bu değerlerin ıģığında yapılan analizler sonucunda Baldo ve Osmancık çeģitlerine ait bir kilogram ürünün kurutulmasında kurutma maliyetleri ġekil 2 de verilmiģtir. ġekil incelendiğinde, Baldo çeģidi için bir kilogram ürünün elektrik enerjisi tüketim değerleri dahil kömürle kurutulması için TL, doğalgazla TL ve motorinle TL maliyet oluģmaktadır. Bu değerlerden maliyet açısından Baldo çeģidi için en uygun kurutma yönteminin kömürle olan kurutma olduğu söylenebilir. Yine Osmancık çeģidi için bu değerler incelendiğinde, elektrik enerjisi dahil olarak kömürle kurutmada kilogram baģına TL, doğalgazla kurutmada 0.02 TL ve motorinle kurutmada 0.03 TL maliyet oluģmaktadır. Baldo çeģidinde olduğu gibi bir kilogram ürünün kurutulması için oluģacak en düģük maliyet, Osmancık çeģidinde de kömürle kurutmada ortaya çıkmıģtır. Kurutma iģlemlerinde alınacak nem oranına bağlı olarak harcanacak zaman da önemli bir parametre olarak değerlendirilmektedir. ġekil 3 de her bir % nem düģümüne karģılık gelen kurutma süresi değerleri verilmiģtir. ġekil 3 incelendiğinde baldo çeģidi için her bir nem değerine bağlı olarak harcanacak zaman miktarları kömür, doğalgaz ve motorin için sırasıyla; h, h ve h olarak görülmektedir. Aynı değerler Osmancık çeģidi için ise h, h ve h olarak gerçekleģmiģtir. Kömür ekonomik açıdan daha avantajlı görünmesine karģın taģınma, yakma otomasyonu ve yanma atıkları açısından zorlukları bulunmaktadır. Doğal gaz ve motorinde otomasyon daha kolay uygulanabilmektedir. 321

7 %1 nem kaybı için gerekli zaman(h/%nem) Kurutma maliyeti (TL/kg) 2 6. T a r ı m s a l M e k a n i z a s y o n U l u s a l K o n g r e s i, E y l ü l , H a t a y 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0 Kömür Doğalgaz Motorin Baldo 0,011 0,015 0,026 Osmancık 0,012 0,02 0,03 Baldo Osmancık ġekil 2. Baldo ve Osmancık çeģitlerinde 1 kg ürünün kurutma maliyeti 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Kömür Doğalgaz Motorin Baldo Osmancık ġekil 3. Baldo ve Osmancık çeģitlerinde %1 nem azalması için gerekli zaman LĠTERATÜR LĠSTESĠ Anonim,2009a.http://tr.wikipedia.org/wiki/Pirin%C3%A7_(%C3 %A7eltik)#D.C3.BCnya_pirin.C3.A7_.C3.BCretimi. Anomim, 2009b. 322

8 Aonim, 2009c. 09_tarifeler.xls. Abe, T., Afzal, M., Thin-Layer Infrared Radiation Drying of Rough Rice. Journal of Agricultural Engineering Research 67: Basunia, M.A., Abe, T., Thin-layer solar drying characteristics of rough rice under natural convection Journal of Food Engineering 47: Chen, C., Wu, P.C., Thin-layer Drying Model for Rough Rice with High Moisture Content. Journal of Agricultural Engineering Research 80 (1): Iguaz, A., San Martin, M.B., Mate, J.I., Fernandez, T., Virseda, P., Modelling effective moisture difusivity of rough rice (Lido cultivar) at low drying temperatures. Journal of Food Engineering 59: Karbassi, A., Mehdizadeh, Z., Drying Rough Rice in a Fluidized Bed Dryer. Journal of Agricultural Science and Technology 10 (3): Zare, D., Minaei, S., Mohamad Zadeh, M., Khoshtaghaza, M.H., Computer simulation of rough rice drying in a batch dryer. Energy Conversion and Management 47:

Çeltiğin Hızlı Kurutulması Sonucunda Maksimum Randıman Alabilmek Amacıyla Hasat Nemi - Maksimum Randıman Arasında İlişkinin Belirlenmesi

Çeltiğin Hızlı Kurutulması Sonucunda Maksimum Randıman Alabilmek Amacıyla Hasat Nemi - Maksimum Randıman Arasında İlişkinin Belirlenmesi Çeltiğin Hızlı Kurutulması Sonucunda Maksimum Randıman Alabilmek Amacıyla Hasat Nemi - Maksimum Randıman Arasında İlişkinin Belirlenmesi G. Evci ¹ P. Ülger² ¹Tarımsal Araştırma Müdürlüğü-Edirne. ² Namık

Detaylı

GÜNEŞ ALTINDA KURUTMA PROSESİNDE BİBERİN KONVEKTİF ISI TRANSFER KATSAYISININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞ ALTINDA KURUTMA PROSESİNDE BİBERİN KONVEKTİF ISI TRANSFER KATSAYISININ BELİRLENMESİ TESKON 2015 / TERMODİNAMİK SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. GÜNEŞ ALTINDA KURUTMA

Detaylı

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız

RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ. Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO ÇAMUR KURUTMA VE YAKMA ÇÖZÜMLERİ Çamur bertaraf çözümlerimizi 2 bölüme ayırmaktayız RANTEKO KURUTMA-YAKMA TEKNOLOJİSİ KURUTMA TEKNOLOJİSİ Buss-SMS-Canzler Çamur Kurutma Yatay İnce Film Kurutucu

Detaylı

Muzun Farklı Kurutma Şartlarındaki Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Muzun Farklı Kurutma Şartlarındaki Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Tansu Machinery KARA, Fikret Science) DEMİR 212, 8 (2), 179-184 Muzun Farklı Kurutma Şartlarındaki Kuruma Karakteristiklerinin Belirlenmesi Tansu

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) ISSN: www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (29) 36-43 ISSN:139-55 PATATESİN (Solanum tuberosum) İNCE TABAKA KURUTMA KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Elma Sınıflandırmada Enerji Bilançosu

Elma Sınıflandırmada Enerji Bilançosu Elma Sınıflandırmada Enerji Bilançosu Yusuf DĠLAY 1, Adem ÖZKAN 1, Cevat AYDIN 2 1 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Karaman 2 Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri

Detaylı

Trakya Bölgesinde Kullanılan Çeltik Kurutma Makineleri ve Bunların Pirinç Kalite Parametrelerine Etkileri

Trakya Bölgesinde Kullanılan Çeltik Kurutma Makineleri ve Bunların Pirinç Kalite Parametrelerine Etkileri 387 Trakya Bölgesinde Kullanılan Çeltik Kurutma Makineleri ve Bunların Pirinç Kalite Parametrelerine Etkileri Suat ÇATAK, Türkan AKTAŞ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

Emel ĠNAN. Y.Lisans Tezi Tarım Makinaları Anabilim Dalı DanıĢman: Doç Dr. Sefa TARHAN. 2010 Her hakkı saklıdır

Emel ĠNAN. Y.Lisans Tezi Tarım Makinaları Anabilim Dalı DanıĢman: Doç Dr. Sefa TARHAN. 2010 Her hakkı saklıdır YENĠ TĠP DOĞRUDAN DEĞMELĠ KURUTUCUNUN GELĠġTĠRĠLMESĠ ve REYHAN ( Ocimum basilicum L.) BĠTKĠSĠNĠ KURUTMA PERFORMANSININ BELĠRLENMESĠ Emel ĠNAN Y.Lisans Tezi Tarım Makinaları Anabilim Dalı DanıĢman: Doç

Detaylı

Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA

Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA Proses Tekniği HAFTA 11-12 KURUTMA Kurutma Kurutma nedir? Gözenekli yapıya sahip üründeki nemin, ısı ve kütle transferi yardımıyla alınarak kurutucu akışkana (gaz veya hava) taşınması olayına Kurutma denir.

Detaylı

KAYSERİ GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ ve MALİYET ANALİZİ

KAYSERİ GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ ve MALİYET ANALİZİ KAYSERİ GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ ve MALİYET ANALİZİ M.Serdar GENÇ 1, S.Samed SEYĠTOĞLU 2 1 Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, KAYSERĠ Telefon: 0 (352) 4374901/32132,

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI LİSE-1 (ÇALIŞTAY 2011) FİZİK GRUP SES

TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI LİSE-1 (ÇALIŞTAY 2011) FİZİK GRUP SES TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI LİSE-1 (ÇALIŞTAY 2011) FİZİK GRUP SES PROJE ADI DOĞAL SEBZE-MEYVE KURUTMA FIRINI PROJE EKİBİ

Detaylı

MENTHA PIPERITA (TIBBI NANE)'DE KURUTMA HAVASI SICAKLIĞININ RENK VE TOPLAM KLOROFİL DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

MENTHA PIPERITA (TIBBI NANE)'DE KURUTMA HAVASI SICAKLIĞININ RENK VE TOPLAM KLOROFİL DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 747 MENTHA PIPERITA (TIBBI NANE)'DE KURUTMA HAVASI SICAKLIĞININ RENK VE TOPLAM KLOROFİL DEĞİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Effects of Drying Air Temperature on the

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ (DR) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ (DR) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. AHMET CİHAN PROFESÖR EPosta Adresi Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres ahmetcihan@beykent.edu.tr Beykent Üniversitesi Mak.Müh.Bölümü Ayazağaİstanbul Öğrenim Durumu Doktora 98699 Lisans 969975 YILDIZ

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ ÖN BİLGİ FORMU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ ÖN BİLGİ FORMU ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ ÖN BİLGİ FORMU A. TESİS BİLGİLERİ KuruluĢ Adı : Fabrika Adı : Sanayi Sektörü : Adres : Telefon : Telex : Fax : Formu Dolduran KiĢi : Ünvanı : Genel Müdürlük Adresi : Form 1 / 16

Detaylı

TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ. Rıdvan YAKUT

TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ. Rıdvan YAKUT TERMAL ve ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ Rıdvan YAKUT Termal ve Enerji Mühendisliği Bu bölümde, içten yanmalı motorlar, uçak itki sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenemez

Detaylı

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre

Naviels. DAXOM / Navidens. Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan. Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven. Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Naviels DAXOM / Navidens Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan Yaşamınıza Yakışan Konfor ve Güven VERİMLİLİK ««««Avrupa Birliği EEC 92/42 Standartlarına Göre Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazan DAXOM / Navidens GENEL ÖZELLİKLER

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 194 TARIM TRAKTÖRLERĠNDE, GÜÇ VE YÜKLENME KOġULLARINA BAĞLI OLARAK, ÖZGÜL YAKIT TÜKETĠMĠ VE EGZOZ GAZI SICAKLIĞI ARASI ĠLĠġKĠLERĠN ĠNCELENMESĠ ÜZERĠNE

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mayıs 2014 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi Deneyin yapılacağı yer: Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Laboratuar Binası, 2. Kat Enerji Verimliliği

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

Yabani ve Limon ÇeĢidi Ayva Meyvelerinin Bazı Fiziksel ve Hidrodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi

Yabani ve Limon ÇeĢidi Ayva Meyvelerinin Bazı Fiziksel ve Hidrodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi Yabani ve Limon ÇeĢidi Ayva Meyvelerinin Bazı Fiziksel ve Hidrodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi Türker SARAÇOĞLU 1, Necmiye ÜÇER 1, Cengiz ÖZARSLAN 1 1 Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım

Detaylı

Ekoten boyahanesi enerji izleme

Ekoten boyahanesi enerji izleme Eski adıyla Ekoten boyahanesi enerji izleme Neden ees Mühendislik Ltd. Şirketi? Türkiye de yenilenebilir enerji ees Mühendislik ofisi İzmir Sütaş Karacabey: 300 kw Biyogaz tesisi Sütaş Karacabey: 2,2 mw

Detaylı

EV Projeleri Teknik Ġnceleme ve Değerlendirme Kriterleri. 27 Eylül 2010

EV Projeleri Teknik Ġnceleme ve Değerlendirme Kriterleri. 27 Eylül 2010 EV Projeleri Teknik Ġnceleme ve Değerlendirme Kriterleri 27 Eylül 2010 MÜHENDĠSLĠK BAKIġIYLA VERĠMLĠLĠK KAVRAMI VERĠMLĠLĠK = ÇIKTI/GĠRDĠ Tüm mühendislik ve teknik çalıģmalarda temel amaç bu kesri maksimum

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

AKIŞKAN YATAKTA KÖMÜR KURUTULMASININ DENEYSEL ANALİZİ

AKIŞKAN YATAKTA KÖMÜR KURUTULMASININ DENEYSEL ANALİZİ AKIŞKAN YATAKTA KÖMÜR KURUTULMASININ DENEYSEL ANALİZİ Hakan KIZIL, 2 Erdal TEKİN *, 3 Beytullah ERDOĞAN, 4 H. İbrahim TOPAL, 5 Adnan TOPUZ EÜAŞ Çatalağzı Termik Santrali ZONGULDAK 2,3,4,5 Bülent Ecevit

Detaylı

Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi

Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 25-31 Canıtez Çeşidi Nohutta Aynı Yükleme Hızında Ezilme Direnci Değişiminin Neme Bağlı Olarak Belirlenmesi Eşref IŞIK * Taner GÜLER ** ÖZET Tarım Ürünlerinin,

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ

HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Çevre Mühendisliğine GiriĢ Dersi Ders Notları HAVA KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ Yrd. Doç Dr. Orhan CERİT Daha önceki derslerimizde, hava kirliliği çalıģmalarının üç parametresi bulunduğunu ifade etmiģtik. 1.Kirletici

Detaylı

PROSES BRÜLÖR.

PROSES BRÜLÖR. 2017 PROSES BRÜLÖR www.ecostar.com.tr KULLANIM ALANLARI Isıl işlem amacıyla tavlama, yeniden billurlaştırma, normalizasyon, sementasyon, sertleştirme ve ıslah işlemlerinin yapıldığı fırın ve tuz banyolarında,

Detaylı

Kompresör % % % Ecocycle S -12 Ecocycle S -16 Ecocycle SZ-12 Ecocycle SZ-16 Ecocycle 13 Ecocycle 26 Ecocycle 39 Ecocycle 46 Ecocycle S -12 Ecocycle SZ-12 Ecocycle S -16 Ecocycle SZ-16 Tüm Modellerde

Detaylı

KTU MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADEN ĠġLETME LABORATUVARI ArĢ. Gör. ġener ALĠYAZICIOĞLU AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ

KTU MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MADEN ĠġLETME LABORATUVARI ArĢ. Gör. ġener ALĠYAZICIOĞLU AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ AGREGA DARBE DAYANIMI DENEYİ Tanım: Darbe dayanımı, standart boyutlardaki kayaçların belirli bir doğrultuda darbelere karģı gösterdiği dirençtir. Kayacın kullanım alanlarının belirlenmesinde darbe dayanımının

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU

TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU TEMEL ELEKTRONĠK DERS NOTU A. ELEKTRONĠKDE BĠLĠNMESĠ GEREKEN TEMEL KONULAR a. AKIM i. Akımın birimi amperdir. ii. Akım I harfiyle sembolize edilir. iii. Akımı ölçen ölçü aleti ampermetredir. iv. Ampermetre

Detaylı

F.TORUK 1 P.ÜLGER 2 B.KAYIġOĞLU 3

F.TORUK 1 P.ÜLGER 2 B.KAYIġOĞLU 3 Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 836 KABA YEM HASAT SĠSTEMLERĠNĠN OTUN (YONCANIN) KURUMA OLGUSU ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN SAPTANMASI Determinig Effects Of Raw Feed Harvest Systems On Drying

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ

DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ DORSET BİYOKÜTLE VE TAVUK GÜBRESİ KURUTMA SİSTEMİ n Kurutma Biyokütle Biyogaz tesisi çıktısı Yonga Arıtma Çamuru Tavuk Gübresi Gıda atıkları vs. n Kompakt ve esnek n Peletleme tesisi n Sanitasyon n Çuvallama

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Gazbeton, Bimsblok ve Tuğla Binalarda Isıl Davranış

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Gazbeton, Bimsblok ve Tuğla Binalarda Isıl Davranış Gazbeton, Bimsblok ve Tuğla Binalarda Isıl Davranış İçerik Giriş Duvar Yapısının Önemi Duvar Yapısı Projenin Tanımı ve Amacı Deney Evleri Kış Dönemi Sonuçlar ları Yaz Dönemi D Sonuçlar ları Giriş Bina

Detaylı

ISI BORULU GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ İLE KURUTMA

ISI BORULU GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ İLE KURUTMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : 1 : 91-95 ISI

Detaylı

FARKLI RENKLERDE IġIĞIN VE SICAKLIK DEĞĠġĠMĠNĠN GÜNEġ PĠLĠNĠN GÜCÜNE ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI

FARKLI RENKLERDE IġIĞIN VE SICAKLIK DEĞĠġĠMĠNĠN GÜNEġ PĠLĠNĠN GÜCÜNE ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI FARKLI RENKLERDE IġIĞIN VE SICAKLIK DEĞĠġĠMĠNĠN GÜNEġ PĠLĠNĠN GÜCÜNE ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI Hazırlayan Öğrenciler BaĢar ALPTEKĠN 7-C Rıza Lider BÜYÜKÇANAK 7-C DanıĢman Öğretmen Meltem GÖNÜLOL ÇELĠKOĞLU

Detaylı

EDİRNE İLİNDE OPTİMUM DUVAR YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ TASARRUFUNA ETKİSİ Semiha ÖZTUNA 1, Emre DERELİ

EDİRNE İLİNDE OPTİMUM DUVAR YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ TASARRUFUNA ETKİSİ Semiha ÖZTUNA 1, Emre DERELİ http://fbe.trakya.edu.tr/tujs Trakya Univ J Sci, 10(2):139-147, 2009 ISSN 1305 6468 DIC: 272SOTT1080911091209 Araştırma Makalesi / Research Article EDİRNE İLİNDE OPTİMUM DUVAR YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ

Detaylı

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması

Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Susuzlaştırılmış Çamurun ısıl olarak Kurutulması Konular 1. Tanıtım 2. Kurutulmuş Biyolojik katı maddenin Avantajları 3. Etkileşimdeki unsurlar 4. Çamurun Isıl olarak Kurutulması 5. Çamur Kurutma Teknolojileri

Detaylı

BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI BİYOKÜTLE OLARAK PİRİNANIN ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILMASI Sebahat Akın Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Balıkesir sakin@balikesir.edu.tr ÖZET Dünyada fosil yakıtların tükenmekte

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/tr-tr/eigm-raporlari Temmuz 2016 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 Latife DEMİRTAŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mart 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-3 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

BULAŞIK BARDAK ÇATAL KAŞIK TABAK YIKAMA MAKİNELERİ

BULAŞIK BARDAK ÇATAL KAŞIK TABAK YIKAMA MAKİNELERİ Bulaşık Bardak Yıkama Makinası Modeli : OBY 500 B İşlev:Setaltı Sanayi Tipi Endüstriyel Bulaşık Bardak Yıkama Makinası-Bardak Yıkama Makinesi Anılan Yıkama Kapasitesi (*) : 500 Bardak / Saat Yıkama Sepeti

Detaylı

KIZILÖTESİ IŞINIMLI BİR KURUTUCUDA KURUMA DAVRANIŞLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

KIZILÖTESİ IŞINIMLI BİR KURUTUCUDA KURUMA DAVRANIŞLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 8, No 4, 767-775, 013 Vol 8, No 4, 767-775, 013 KIZILÖTESİ IŞINIMLI BİR KURUTUCUDA KURUMA DAVRANIŞLARININ

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

Buğday ve Adi Fiğ KarıĢımının Ayrılabilirlik Olanaklarının Belirlenmesi

Buğday ve Adi Fiğ KarıĢımının Ayrılabilirlik Olanaklarının Belirlenmesi Buğday ve Adi Fiğ KarıĢımının Ayrılabilirlik Olanaklarının Belirlenmesi Ahmet AKYOL 1, Ahmet ĠNCE 2 1 Çukurova Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yüreğir/Adana 2 Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇTEN YANMALI MOTORLARDA MOMENT, GÜÇ ve YAKIT SARFİYATI KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ 1. Deneyin Amacı İçten yanmalı motorlarda moment, güç ve yakıt sarfiyatı karakteristiklerinin belirlenmesi deneyi,

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Ocak 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-1 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

Hoş geldiniz GoGaS. Proses Isıtma (Kurutma/Fırınlama) Goch GmbH & Co. KG. GoGaS ın 60 yılı aşkın deneyimiyle!

Hoş geldiniz GoGaS. Proses Isıtma (Kurutma/Fırınlama) Goch GmbH & Co. KG. GoGaS ın 60 yılı aşkın deneyimiyle! Hoş geldiniz GoGaS Goch GmbH & Co. KG Proses Isıtma (Kurutma/Fırınlama) GoGaS ın 60 yılı aşkın deneyimiyle! Konu Başlıkları 1. GoGaS a genel bakış 2. İnfrared brülör kavramları 3. Uygulamalar and referanslar

Detaylı

Mark Climate Technology Form Endüstri Tesisleri

Mark Climate Technology Form Endüstri Tesisleri RADYANT ISITICILAR Mark Climate Technology 1945 yılında Mark kardeşler tarafından kurulmuş ve geride kalan 70 yılda Hollanda ve Belçika pazarında lider konumuna gelmiştir. Ürünlerin araştırma ve geliştirmesi

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI...

MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI... MULTĠMETRE KULLANIM KILAVUZU Ġçindekiler MULTĠMETRE... 2 A. ÜST TUġ TAKIMININ KULLANIMI... 3 B. FONKSĠYON SEÇĠM DÜĞMESĠ... 5 C. GĠRĠġLER... 7 D. MULTĠMETRENĠN KULLANIMI... 8 ġekil Listesi ġekil 1 Multimetre

Detaylı

GIDALARIN SOĞUTULMALARINDA SOĞUTMA YÜKÜ VE HESAPLANMASI

GIDALARIN SOĞUTULMALARINDA SOĞUTMA YÜKÜ VE HESAPLANMASI GIDALARIN SOĞUTULMALARINDA SOĞUTMA YÜKÜ VE HESAPLANMASI Bir soğuk deponun soğutma yükü (soğutma kapasitesi), depolanacak ürünün ön soğutmaya tabi tutulup tutulmadığına göre hesaplanır. Soğutma yükü; "bir

Detaylı

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler 1. gün Program GG.AA.YYYY Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler Kişisel Gelişim Problem çözme yeteneği, ikna kabiliyeti 11:00-11:50 Kişisel Gelişim Yenilikleri

Detaylı

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com Özet Türkiye de enerjinin yaklaşık %30 sanayide tüketilmektedir. Bu nedenle yapılacak

Detaylı

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU TÜRKİYE 213 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler Özet... 1. DENGE... 2 1. ELEKTRİK... 4 2. DOĞAL GAZ... 9 3. LİNYİT VE TAŞ KÖMÜRÜ... 1 4.

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

DRYON. Mükemmel kalitede kurutma/soğutma

DRYON. Mükemmel kalitede kurutma/soğutma DRYON Mükemmel kalitede kurutma/soğutma Amaç Kurutma ve soğutma, sanayinin bütün alanlarında dökme ürünlerin işlenmesi için temel yöntemsel işlemlerdir. Tekrar işleme sevk edilmelerinden önce kum ve çakıl,

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜKLEER ENERJİ

TÜRKİYE DE NÜKLEER ENERJİ TÜRKİYE DE NÜKLEER ENERJİ İbrahim COŞKUN KBRN Uzm. / Em. Alb. Sunuş: Ülkemizde üç adet nükleer santral yapılmasının planlandığını ve birincinin inģaatına baģlandığını biliyoruz: 1. Mersin-Akkuyu, 2. Sinop

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA GELİŞMELER VE BEKLENTİLER 2 02.06.2015 The future

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

MASA ÜSTÜ CNC FREZE TEZGÂH TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI

MASA ÜSTÜ CNC FREZE TEZGÂH TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI Araştırma Makalesi / Research Article MASA ÜSTÜ CNC FREZE TEZGÂH TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI Ahmet KOLERĠ a ve Kerim ÇETĠNKAYA b, * a K.Ü.Teknik Eğitim Fakültesi, Karabük, Türkiye, ahmet_koleri42@hotmail.com

Detaylı

AİLE TİPİ BİR GÜNEŞLİ KURUTUCUNUN GELİŞTİRİLMESİ

AİLE TİPİ BİR GÜNEŞLİ KURUTUCUNUN GELİŞTİRİLMESİ İLE TİPİ İR GÜNEŞLİ KURUTUCUNUN GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Necdet ÖZLT, nozbalta@bornova.ege.edu.tr Prof. Dr. li GÜNGÖR, agungor@bornova.ege.edu.tr rş. Gör. Gökhan GÜRLEK, gokgurlek@yahoo.com Mak. Müh. Koray

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 694 GELİŞEN ÜLKELERDE TARIMSAL ÜRÜNLERİN KURUTULMASINDA GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMININ ROLÜ

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 694 GELİŞEN ÜLKELERDE TARIMSAL ÜRÜNLERİN KURUTULMASINDA GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMININ ROLÜ Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 694 GELİŞEN ÜLKELERDE TARIMSAL ÜRÜNLERİN KURUTULMASINDA GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMININ ROLÜ Role of Solar Energy Usage in Drying of Agricultural Products

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-2

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-2 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Şubat 2015 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-2 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM ÇELTİK DOSYASI Bileşiminde az miktarda protein bulundurmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle çeltik, insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl ürünüdür.

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

TOPRAK ANALĠZ LABORATUVARLARININ PERFORMANS DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU. Dr. AYLA ALTUN

TOPRAK ANALĠZ LABORATUVARLARININ PERFORMANS DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU. Dr. AYLA ALTUN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü TOPRAK ANALĠZ LABORATUVARLARININ PERFORMANS DEĞERLENDĠRMESĠ RAPORU Dr. AYLA ALTUN ANKARA 2011

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANI

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANI ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANI BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARININ GİDEREK AZALMASI ENERJİ KAYNAKLARI ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ARTMASI CO 2 EMİSYONU ELEKTRİK ENERJİSİNİN DEPOLANAMAMASI BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARINDA

Detaylı

Online teknik sayfa GM960 PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa GM960 PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları

Detaylı

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

KAYNATILMIŞ BUĞDAYIN AKIŞKAN YATAKTA KURUTULMASININ DENEYSEL ARAŞTIRILMASI EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE DRYING OF PARBOILED WHEAT IN FLUIDIZED BED

KAYNATILMIŞ BUĞDAYIN AKIŞKAN YATAKTA KURUTULMASININ DENEYSEL ARAŞTIRILMASI EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE DRYING OF PARBOILED WHEAT IN FLUIDIZED BED Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Sayı:3, 9 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXII, No:3, 9 Makalenin

Detaylı

Santrifüj Pompalarda Enerji Verimliliği ve Önemi. GÖKHAN UZUNER WILO Pompa Sistemleri A.Ş.

Santrifüj Pompalarda Enerji Verimliliği ve Önemi. GÖKHAN UZUNER WILO Pompa Sistemleri A.Ş. Santrifüj Pompalarda Enerji Verimliliği ve Önemi GÖKHAN UZUNER WILO Pompa Sistemleri A.Ş. Enerji Günümüzde enerjinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Enerji iş yapabilme gücüdür. Kullanım kolaylığı, rahatlığı

Detaylı

Isı Pompalı Vakumlu Kurutma Fırınında Tıbbi Bitkilerin Kurutulması Ve Kurutma Parametrelerinin Araştırılması

Isı Pompalı Vakumlu Kurutma Fırınında Tıbbi Bitkilerin Kurutulması Ve Kurutma Parametrelerinin Araştırılması S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

Isı Geri Kazanımlı Akışkan Yataklı Sürekli Kurutucunun Enerji Analizi

Isı Geri Kazanımlı Akışkan Yataklı Sürekli Kurutucunun Enerji Analizi ali:sablon 16.09.2009 09:51 Page 52 Isı Geri Kazanımlı Akışkan Yataklı Sürekli Kurutucunun Enerji Analizi M. Ali ERSÖZ Hikmet DOĞAN ÖZET Bu çalışmada, Isı Geri Kazanımlı Akışkan Yataklı Sürekli Kurutucu

Detaylı

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi ilt: 8, No: 1, 2011 (47-56) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 1, 2011 (47-56) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

HACİM. Ölçülü Silindirler (Mezür) Balon Joje. Pipet (Tek İşaretli) Pipet (Taksimatlı)

HACİM. Ölçülü Silindirler (Mezür) Balon Joje. Pipet (Tek İşaretli) Pipet (Taksimatlı) Ölçüm Büyüklüğü Kalibre edilen Cihazlar Measurand Quantity Calibrated instrument HACİM Ölçülü Silindirler (Mezür) Ölçüm Aralığı Range 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml Ölçüm Şartları

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

KONVEKTİF, MİKRODALGA VE GÜNEŞTE KURUTMA PROSESLERİ İLE KIZILCIK (Cornus mas L.) MEYVESİNİN KURUMA KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ VE MATEMATİK MODELLENMESİ

KONVEKTİF, MİKRODALGA VE GÜNEŞTE KURUTMA PROSESLERİ İLE KIZILCIK (Cornus mas L.) MEYVESİNİN KURUMA KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ VE MATEMATİK MODELLENMESİ KONVEKTİF, MİKRODALGA VE GÜNEŞTE KURUTMA PROSESLERİ İLE KIZILCIK (Cornus mas L.) MEYVESİNİN KURUMA KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ VE MATEMATİK MODELLENMESİ Bilgehan POLATOĞLU a, * Ayşe Vildan BEŞE b a * Atatürk

Detaylı

BĠRLĠKTE KULLANILDIĞI, ISITMA VE KURUTMA AMAÇLI SICAK HAVA ÜRETĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI, ĠMALATI VE DENEYSEL ĠNCELENMESĠ

BĠRLĠKTE KULLANILDIĞI, ISITMA VE KURUTMA AMAÇLI SICAK HAVA ÜRETĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI, ĠMALATI VE DENEYSEL ĠNCELENMESĠ ISI POMPASI VE GÜNEġ KOLEKTÖRÜNÜN BĠRLĠKTE KULLANILDIĞI, ISITMA VE KURUTMA AMAÇLI SICAK HAVA ÜRETĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI, ĠMALATI VE DENEYSEL ĠNCELENMESĠ Seyfi ġevġk DOKTORA TEZĠ MAKĠNE EĞĠTĠMĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Ni-Cd ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER

Ni-Cd ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER Ni-Cd ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER Saft ın sunduğu Ģarj edilebilir Ni-Cd batarya sistemleri, endüstriyel uygulama ihtiyaçlarınız için geniģ teknoloji ve hücre yapılandırması sayesinde, düģük, orta ve yüksek

Detaylı

Yoğuşma Teknolojisi. Teknolojisi. Nedir?

Yoğuşma Teknolojisi. Teknolojisi. Nedir? YOĞUŞMA TEKNOLOJİSİ Yoğuşma Teknolojisi Yoğuşma Teknolojisi Nedir? Yoğuşma Teknolojisi Hava (O 2 ) Kayıplar Yakıt Doğal gaz, Fuel-oil, Motorin vb. (C,H,O ) Isıtma Enerjisi + CO 2 + H 2 0 (Su buharı) Yoğuşma

Detaylı

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4 LOGO 1... 2. 3 ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU Hazırlayanlar 4 Adı Soyadı Sertifika No... 5 1 2 3 4 5 Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. Enerji

Detaylı

Farklı Kurutma Koşullarının Amasya Elmasının Kuruma Süresi ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Farklı Kurutma Koşullarının Amasya Elmasının Kuruma Süresi ve Kalitesi Üzerine Etkileri Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 2 (2):-6, 2009 ISSN: 308-3945, www.nobel.gen.tr Farklı Kurutma Koşullarının Amasya Elmasının Kuruma Süresi ve Kalitesi Üzerine Etkileri Sefa TARHAN * Gazanfer ERGÜNEŞ

Detaylı

4.2. EKSENEL VANTİLATÖRLERİN BİLGİSAYARLA BOYUTLANDIRILMASI

4.2. EKSENEL VANTİLATÖRLERİN BİLGİSAYARLA BOYUTLANDIRILMASI 4.2. EKSENEL VANTİLATÖRLERİN BİLGİSAYARLA BOYUTLANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Asaf VAROL Tek.Eğt.Fak. Makina Eğitimi Bölüm BaĢkanı ELAZIĞ Mak.Müh. İbrahim UZUN F.Ü.Bilgi iģlem Daire BaĢkan Vekili ELAZIĞ ÖZET

Detaylı

5.31. MODÜLER MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN SERİ ÜRETİM HATLARINDAN ZIMPARA MAKİNASININ BESLEME ÜNİTESİ OTOMASYONU

5.31. MODÜLER MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN SERİ ÜRETİM HATLARINDAN ZIMPARA MAKİNASININ BESLEME ÜNİTESİ OTOMASYONU 5.31. MODÜLER MOBİLYA ÜRETİMİNDE KULLANILAN SERİ ÜRETİM HATLARINDAN ZIMPARA MAKİNASININ BESLEME ÜNİTESİ OTOMASYONU Prof. Dr. Asaf VAROL avarol@firat.edu.tr ÖZET: GeliĢen teknolojilerin en büyük eksikliği

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Şanlı Urfa Yolu 3. km Sanayi Sitesi M Blok No.1 DİYARBAKIR / TÜRKİYE Tel : 0 412 255 08 14 Faks : 0 412 255 08 15 E-Posta : kalite@dicem.com.tr

Detaylı

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU

Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 187 KÜÇÜK GÜÇLÜ İÇTEN PATLAMALI MOTORLARIN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE POMPA AKUPLASYONU Characteristic Specifications of Low Power Internal Combustion

Detaylı

Siemens A.Ş. Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları

Siemens A.Ş. Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları Siemens A.Ş. Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları siemens.com/energyefficiency Başlıklar Neden Enerji Verimliliği Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamalar Örnek Projeler Page 2 Neden Enerji Verimliliği..

Detaylı

KONSPEK MADENCĠLĠK GAZ İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ

KONSPEK MADENCĠLĠK GAZ İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ KONSPEK MADENCĠLĠK GAZ İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Tam yetkili Türkiye temsilciliğini yaptığımız CONSPEC Controls yaklaşık 50 yıldır kömür madenlerinde, gaz izleme ve ekipman kontrolünde Kuzey Amerika

Detaylı