Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL"

Transkript

1 Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: EĞİTİM DURUMU Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Doktora Yüksek Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Bölümü Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü AKADEMİK GÖREVLER Tarih Yer Görev Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Arş. Gör. Arş. Gör. Arş. Gör. Dr. Yrd. Doç. Dr Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Doç. Dr. İDARİ GÖREVLER Tarih Yer Görev Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ( Sınıflar için) Eğitim Fakültesi Oryantasyon Programı Koordinatörlüğü Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Farabi Koordinatörlüğü 1

2 2013- Dumlupınar Üniversitesi, Türkçe Öğretim Merkezi TÖMER Yönetim Kurulu Üyeliği Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi Bölüm Bölümü Başkanlığı Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Araştırma Merkezi Müdürlüğü İŞ DENEYİMİ Başkanlığı Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Danışma Kurulu Üyeliği Tarih Yer Görev Milli Eğitim Bakanlığı (Kütahya Emet Kayı İ.Ö.O.) Türkçe Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı (Kütahya Azot İ.Ö.O.) Türkçe Öğretmeni Dumlupınar Üniversitesi Akademisyen Marmara Üniversitesi Akademisyen Dumlupınar Üniversitesi Akademisyen DOKTORA (PhD) TEZ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMANI Tezin Adı: Türkiye ve İngiltere de İlköğretim İkinci Kademede Kullanılan Ana Dili Öğretimi Ders Kitaplarındaki Beceri Alanlarının Karşılaştırılması Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cemal YILDIZ YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ Yeğen, Ü. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesinde Görsellerin Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya. 2. Bursalı, H. (2014). Çizgi Dizilerin 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Söz Varlığına Katkısı. Yayınlanmamış Yüksek Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya. 3. Sevimli, F. (2015). Dinleme Türlerinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerileri Üzerindeki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya. 4. Sever, A. (). Ortaokul Öğrencilerinin Telaffuz Hataları Üzerine Bir İnceleme. Yayınlanmamış Yüksek Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya. Devam ediyor 5. Yiğit, A. ().Şarkılarla Noktalama İşareti Öğretme Etkinliğinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretlerini Kullanma Durumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya. Devam ediyor 6. Çelik, M. ().Ortaokul Öğrencilerinin Karşılaştıkları Dinleme Güçlükleri. Yayınlanmamış Yüksek Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya. Devam ediyor 7. Subaşı, H. (). Dil Bilgisinde Materyal Kullanımının Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısı ve Türkçe Dersi Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya. Devam ediyor 8. Tekin, M.T. ().Öğretmenlerin Okuma Motivasyonlarının Kitap Seçimlerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek 2

3 Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kütahya. Devam ediyor 9. Aydın, Ç.B. () Yeni dönem 10. Dağlı, D. () Yeni dönem Dil-Edebiyat Derneği KİTAP Uluslararası Kitap Ulusal ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR Editörlük Yapılan Kitap Editörlü Kitapta Bölüm Yazarlığı Kitap ÖDÜLLER YAYINLAR TOPÇUOĞLU, Fulya (2011). Ana Dili Öğretiminde Beceri Alanları (İlköğretim İkinci Kademe Türkiye ve İngiltere Örneği), İstanbul: Kerasus Yayınları. 2. TOPÇUOĞLU, Fulya; ÖZDEN, Mehtap (2012). Diksiyon ve Konuşma Eğitimi, Ankara: Pegem Akademi. Editörlük Yapılan Kitap Editörlü Kitapta Bölüm Yazarlığı TOPÇUOĞLU ÜNAL, Fulya (2013). Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı (Ed: M. Durmuş ve A. Okur) (Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Yazılı Kaynaklar), Ankara: Grafiker Yayınları. s: Çeviri Kitapta Bölüm How to Design and Evaluate Research in Education, 16. Bölüm (Causal Comparative Research) Nedensel Karşılaştırmalı Araştırma, 8. Baskı, Sürat Üniversite Yayınları (Basım Aşamasında) MAKALE Uluslararası Makale SSCI, SCI-Expanded, AHCI Kapsamındaki Makale ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU (2013) A Comparative Study on Animal Visuals in Course Books Used 3

4 for Mother Tongue Education. Anthropologist (ISI) (SSCI), 16 (1-2), ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU (2013) Perception of Teacher Candidates with Regard to Use of Theatre and Drama Applications in Education. Anthropologist (ISI) (SSCI), 16(3), ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU; SEVER, Ahmet. (2014). Candidate Mother Tongue Teachers Perceptions on Speech Skills. Anthropologist (ISI) (SSCI), 17(1): ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU (2014) Importance of Nature Visuals in Improving Writing Skills Journal of Environmental Protection and Ecology (ISI) (SSCI), 15 (2): SSCI, SCI-Expanded, AHCI Dışındaki Diğer İndeksler Kapsamındaki Uluslararası Makale Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makale ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU; SEVER, Ahmet (2013) Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Okumaya Yönelik Özyeterlik Algıları. Uluslararası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(6), ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU; BURSALI, Hamiyet (2013) Türkçe Öğretmenlerinin Motivasyon Faktörlerine İlişkin Görüşleri. Middle Eastern & African Journal of Educational Research (MAJER), Issue 5, ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU; SEVER, Ahmet (2013) Effect of Nature Visuals on Listening Skills. International Journal of Educational Research IJES, 5(3), ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU; YEĞEN, Ümit (2013) The Use of Caricatures in Teaching Verbs. International Journal of Educational Research IJES, 5(3), ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU; SEVER, Ahmet (2012) Yaratıcı Yazmada Müziğin Etkisi. Turkish Studies (International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), 7(4), ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU; DEGEÇ, Hikmet (2012) Öğretmen Görüşlerine Göre Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 5(7), Doi Number :http://dx.doi.org/ /jasss_ ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU; YEĞEN Ümit (2013) Türkçe Öğretmenlerinin Okuma Yöntem- Tekniklerini ve Araç-Gereçlerini Kullanma Durumları. Turkish Studies (International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), 8 (4), ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU; TEKİN, Musa Tarık. (2013). Eleştirel Yazmaya İlişkin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Metaforik Algıları. Turkish Studies, 8(13): ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU; SEVİMLİ, Fatih. (2014). Şiir Okuma Performansını Değerlendirme ile İlgili Görüşler ve Bir Değerlendirme Formu Önerisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(1): ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU; ÖZER, Fatih. (2014). Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisi ile İlgili Kaynakça Çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2): ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU; KÖSE, Mustafa. (2014). Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Bartın Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2): ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU; YİĞİT, Arzu. (2014). Çocuklarda Okuma Kültürünün Oluşmasında Ailenin Etkisi. International Journal of Language Academy, 2 (4): BURSALI, Hamiyet; ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU. (2015). Çizgi Dizilerin 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Söz Varlığına Katkısı Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,12 (29): BURSALI, Hamiyet; ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU. (2015). Çizgi Dizilerle Kalıp (İlişki) Söz Öğretimi: Cille Örneği. Asos Journal Ulusal Makale 4

5 Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makale Ulusal Diğer Dergilerdeki Makale Diğer Hakemsiz Yazılar Basılan Gazete Yazısı Gazi Emet: Misafir Kalem Öğretmen Olmak bir Ayrıcalıktır isimli yazı. ( ) BİLDİRİ Uluslararası Bildiri Tam Metin Olarak Yayınlanan Uluslararası Bildiriler TOPÇUOĞLU Fulya. (2010). Öğretmen Adaylarının Noktalama İşaretlerini Kullanılabilirlik Düzeyleri III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, s , İzmir, Aralık TOPÇUOĞLU Fulya; ÖZDEN Mehtap. (2008). Eğitim Fakültesi Sözel ve Fen Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Yazım Kurallarını Kullanma Becerileri Üzerine Bir Araştırma. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Nobel Yayın Dağıtım s , Çanakkale, Mayıs ŞENYÜZ, Fatma; TOPÇUOĞLU, Fulya (2008). Abdülhak Şinasi Hisar ın Boğaziçi Yalıları ndan İstanbul a Bir Bakış. Uluslararası Türk Edebiyatında İstanbul Sempozyumu Bildirileri, Beşir Kitabevi, s , İstanbul, 3-5 Nisan ŞENYÜZ, Fatma; TOPÇUOĞLU, Fulya (2007). Türkiye Türkçesinde Tamlamalar Hakkındaki Görüşler ve Bazı Düşünceler. Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Cilt I, s , Konya, 2-5 Mayıs DEMİRKAN, Murat; TOPÇUOĞLU, Fulya (2007). Okul Öncesi Eğitimi Alan ve Almayan Öğrencilerin Görsel Okumadaki Becerileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu, Cilt II, s , Konya, 2-5 Mayıs Yayınlanmayan ya da Özet Metin Olarak Yayınlanan Uluslararası Bildiriler TOPÇUOĞLU Fulya. (2011). Across-National Study on The Importance of Visual Literacy 43rd Annual Conference of the International Visual Literacy Association (IVLA), IVLA 2011 New Horizons in Visual Literacy, s.24, New Jersey, USA, September 28-October TOPÇUOĞLU ÜNAL, Fulya; SEVER Ahmet. (2013). Effect of Using Visuals Materials on Listening Skills, CICE 2013 International Conference on Innovation and Challenges in Education Abstracts Book, s.75-76, Kütahya, Nisan ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU; YEĞEN Ümit. (2013). The Effect of Caricature for Success and Attitude in Turkish Education CICE 2013 International Conference on Innovation and Challenges in Education Abstracts Book, s.71, Kütahya, Nisan ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU; BURSALI Hamiyet. (2013). Turkish Teachers Views About Motivation Factors CICE 2013 International Conference on Innovation and Challenges in Education Abstracts Book, s.71, Kütahya, Nisan ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU; ÖZER, Fatih (2014). Türkçe Öğretiminde Dinleme Becerisi İle İlgili Kaynakça Çalışması, 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Nisan ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU; BURSALI, Hamiyet (2014). Çizgi Dizilerle Kalıp (İlişki) Sözlerin Öğretimi: Cille Örneği 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Muğla, Haziran 5

6 ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU; YİĞİT, Arzu (2014). Çocuklarda Okuma Kültürünün Oluşmasında Ailenin Etkisi 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Muğla, Haziran AYDIN, Çağrı Barış; ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU (2015). Şarkılarla Deyimlerin Öğretimi ve Anlamlandırılması Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu UDES, Nevşehir, ER, Kevser; ÜNAL, Fulya TOPÇUOĞLU (2015). Ortaokul Öğrencilerin Seçtikleri Deyimlerin Konularına Göre Sınıflandırılması Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu UDES, Nevşehir, Poster Bildiriler Ulusal Bildiri Tam Metin Olarak Yayınlanan Ulusal Bildiriler TOPÇUOĞLU, Fulya (2008). Ömer Seyfettin in Apandisit Hikâyesi Üzerine Altıncı Sınıf Ders Kitapları İçin Bir Öneri. 2. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu, Gönen Belediyesi Kültür Yayınları 3, s.35-43, Gönen,7-9 Mart Yayınlanmayan ya da Özet Metin Olarak Yayınlanan Ulusal Bildiriler Poster Bildiriler YAYINLANMAMIŞ ARAŞTIRMA Uluslararası Proje GÖREV ALDIĞI PROJELER ve GÖREV Ulusal Proje Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projesi (Diksiyon ve Konuşma Eğitimi-Proje Sorumlusu) (2012-) 2. Finlandiya ve Türkiye de Ana Dili Öğretim Ortamlarının Karşılaştırılması- BAP- Danışman (2014-) GÖREV ALDIĞI PANEL, SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER Davetli Olarak Katılınan Paneller Değişen Rolleriyle Değişmeyen bir Değer: Öğretmen (Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 2010 Kasım) 2. Nevruz (Türk Edebiyatında Nevruz) (Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 2012 Mart, 14.00) Görev Alınan Sempozyumlar 3. International Conference on Innovation and Challenges in Education (CICE) Düzenleme Kurulu Üyeliği (2013) 6

7 GÖREV ALDIĞI ÇALIŞTAYLAR Davetli Olarak Katılınan Çalıştaylar ÖSYM Türkçe Soru Hazırlama ve Eğitimi Çalıştayı (Aralık 2011) 2. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Eğitimde Yeni Arayışlar konulu Eğitim Çalıştayı (21-22 Eylül 2012) 3. Talim Terbiye Kurulu Ders Kitapları İnceleme Eğitimi ve Çalıştayı (Mart 2013) 4. ÖSYM KPSS Türkçe Alan Bilgisi Soru Hazırlama Çalıştayı (14-15 Şubat 2013) 5. ÖSYM KPSS Türkçe Alan Bilgisi Soru Hazırlama Çalıştayı ( Nisan 2013) 6. Talim Terbiye Kurulu Ders Kitapları İnceleme Eğitimi ve Çalıştayı (28 Ekim 2014) GÖREV ALDIĞI KONFERANSLAR Davetli Konuşmacı Olarak Katılınan Konferanslar ve Eğitimler Hızlı Okuma Teknikleri ve Sınav Kaygısı (Kılıçarslan Anadolu Lisesi) ( 21 Kasım 2011) 2. Dinlemenin Önemi (Ocak 2012) (Eğitime Destek Kütahya Protokol Bayanlar Grubu) 3. Konuşmanın Önemi (Şubat 2012) (Eğitime Destek Kütahya Protokol Bayanlar Grubu) 4. Diksiyon ve Konuşma üzerine (Nisan 2012) (Eğitime Destek Kütahya Protokol Bayanlar Grubu) 5. Etkili İletişim (Mayıs 2012) (Eğitime Destek Kütahya Protokol Bayanlar Grubu) 6. Etkili İletişim Teknikleri Yönetici Eğitimleri Eğitim Faaliyeti (Mayıs 2012) 7. Sözcüklerin Doğru Sesletimi ve Yaygın Yanlışlar (Ekim 2012) (Eğitime Destek Protokol Bayanlar Grubu) 8. Aile İçi Etkili İletişim Konferansı (20 Nisan 2013) (İl Emniyet Müdürlüğü) 9. Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü) (6-10 Mayıs 2013) 10. Diksiyon ve Konuşma Eğitimi (DPÜ SSP Yönetim Birimi Organizasyonu) (4-25 Mart 2014) 1 Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri Eğitimi (Kamu Hastaneleri Birliği) (22-29 Eylül) Katılınan Eğitimler-Alınan Sertifikalar SERTİFİKA PROGRAMLARI VE EĞİTİMLER Cem Öğretir ile Etkili İletişim/ Etkili İletişim Sertifikası 2. Cem Öğretir ile Diksiyon/ Diksiyon Sertifikası 3. İstiklâl Marşı ve Mehmet Akif ERSOY Bilgi Şöleni 4. Zafer Kalkınma Ajansının Bologna Süreci Eğitimi KURUL ÜYELİKLERİ Katılınan Mülakat Jüri Görevleri Güz Yarıyılı üstü Programları Mülakat Jüri Üyeliği 2. Türkçe Eğitimi Bölümü ne Alınacak Yardımcı Doçent Adayları için Yabancı Dil Sınavı Jüri Üyeliği Güz Yarıyılı Türkçe Eğitimi üstü Programı Bilim-Mülakat Jüri Üyeliği TEV Bursu Komisyon Üyeliği Şubat, Kütahya Liselerarası Münazara Yarışması Final Jüri Üyeliği Mart, Yunus Emre İlkokulu İstiklal Marşı Okuma Yarışması nda Seçici Kurul Üyeliği 7

8 Nisan, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 2. Deneme Yarışması Seçici Kurul Üyeliği Güz Yarıyılı Türkçe Eğitimi üstü Programı Bilim-Mülakat Jüri Üyeliği Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi ABD Araştırma Görevlisi Sınavı Jüri Üyeliği DİĞER KURUL ÜYELİKLERİ VE ÇALIŞMALAR Yurtdışından Gelen Öğrencilere Türkçe Öğretimi ve Oryantasyon Görevleri Ukrayna Devleti Özerk Cumhuriyeti Simferopol Vilayeti Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversitesi Öğrencileri 21 Temmuz-04 Ağustos Bosna- Hersek ve Makedonya dan Gelen Öğrenciler 1-30 Temmuz Kuzey Irak Erbil Selahaddin Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Ağustos 2013 EDİTÖRLÜK YAPILAN AKADEMİK DERGİLER Middle Eastern & African Journal of Educational Research (MAJER), 5. Sayı Misafir Editörlüğü HAKEM-DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ YAPILAN AKADEMİK DERGİLER Tümdes makale değerlendirme sisteminde danışma kurulu üyeliği (2009-) 2. Dil-Edebiyat Derneği Deneme Yarışması Jüri Üyeliği (2009) 3. Dil-Edebiyat Derneği İstanbul Konulu Hikâye Yarışması Jüri Üyeliği (2010) 4. IV. Uluslararası Türkçenin Eğitim - Öğretimi Kurultayı Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği (2011) 5. Türkçe Pınarı Kültür Edebiyat Dergisinde Danışma Kurulu Üyeliği (2012-) 6. International Conference on Innovation and Challenges in Education (CICE) Düzenleme Kurulu Üyeliği (2013) 7. MAJER Middle Eastern & African Journal of Educational Research (5. Sayı Misafir Editörlüğü) (2013) 8. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Ders Kitabı İnceleme Komisyon Üyeliği (2013) 9. XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS) Bilim Kurulu Üyeliği (2014) 10. VIII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Kurultayı Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği (2015) 1 Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği (2015) HAKEMLİK YAPILAN AKADEMİK DERGİLER Sakarya University Journal of Education Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği (2012-) 2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği (2012-) 3. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) Hakem Kurulu Üyeliği (2012-) 4. Turkish Studies Hakem Kurulu Üyeliği (2012-) 5. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği (2013-) 6. African Educational Research Journal (AERJ) Hakem Kurulu Üyeliği (2013-) 7. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği (2013-) 8. International Journal of Educational Research and Development Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği(2013-) 9. Comprehensive Research Journal of Management and Business Studies (CRJ) Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği (2013-) 10. Educational Research (ER) Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği (2014-) 1 Ana Dili Eğitimi Dergisi (ADED) Hakem Kurulu Üyeliği (2014-) 12. International Journal of Language Academy (IJLA) Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği (2014-) 8

9 13. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği (2014-) 14. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği (2014-) 15. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği (2015-) 16. Kastamonu Eğitim Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği (2015-) Düzenlenen Sosyal Etkinlikler: DİĞER ETKİNLİKLER Şiir, Hikâye ve Müzik Dinletileri: Atatürk Şiirleri ile Atatürk ü Anma (2006 Mayıs) 2. Bahara Merhaba- Aşk Konulu Şiirler ve Müzik Dinletisi (2010 Mayıs) 3. Sonbahar ve Hüzün- Ayrılık Konulu Şiirler ve Müzik Dinletisi (2011 Aralık) 4. Gitmek Konulu Şiir ve Müzik dinletisi (2012 Aralık) 5. Bir Hikâyem Var adlı Hikâye Dinletisi ve Türk Sanat Müziği Konseri (Mayıs 2013) 6. Şiirli Sözcükler adlı Şiir Dinletisi (Nisan 2014) 7. Bir Adım da Sen At adlı Topluma Hizmet Uygulamaları Etkinliği. (Aralık 2014) 8. Özlenen Mısralar adlı Şiir Dinletisi (Mart 2015) Tiyatro oyunları: 9. Ah Şu Gençler- Turgut Özakman (2011 Aralık) 10. Otogargara Yılmaz Erdoğan (2012 Aralık) 1 Yedi Kocalı Hürmüz Sadık Şendil (2012 Aralık) 12. Dikkat Komedi- Seçme Skeçler (2013 Aralık) 13. Komedyatik- Seçme Skeçler (2013 Aralık) 14. Komikaze- Seçme Skeçler (2014 Aralık) 15. Komedi Mektebi- Seçme Skeçler (2014 Aralık) Sergiler: 16. Türkçe ve Edebiyat Öğretim Materyalleri Tasarımı Sergisi (2011 Aralık) SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teori Uygulama Sayısı Yazı Yazma Teknikleri Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi Tiyatro ve Drama Uygulamaları Güz Okul Deneyimi (4. ve 5. Gruplar) Konuşma (TÖMER) Yüksek Dil Becerilerinde Karşılaştırmalı Yaklaşımlar Uzmanlık Alan Dersi

10 Tez Yönetimi Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi Dil ve Kültür Öğretmenlik Uygulaması (5, 6 ve 7. Gruplar) Bahar Yüksek Konuşma (TÖMER) Dil Becerilerinin Gelişim Süreci ve Değerlendirilmesi Uzmanlık Alan Dersi Tez Yönetimi Formasyon Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretmenlik Uygulaması ( ve 2. Gruplar) Sözlü Anlatım I Seçmeli I: Diksiyon Topluma Hizmet Uygulamaları ( ve 2. Gruplar) Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi Tiyatro ve Drama Uygulamaları Okul Deneyimi (1, 2 ve 3. Gruplar) Güz Konuşma (TÖMER) Yüksek Dil Becerilerinin Gelişim Süreci ve Değerlendirilmesi Uzmanlık Alan Dersi Tez Yönetimi Formasyon Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretmenlik Uygulaması (5,6 ve 7. Gruplar) Bahar Etkili İletişim Öğretmenlik Uygulaması (1, 2. ve 3. Gruplar) Bilimsel Yazı Teknikleri Yüksek Dil Becerilerinde Karşılaştırmalı

11 Yaklaşımlar 9 Seminer Uzmanlık Alan Dersi Tez Yönetimi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP CEMALETTİN AYAS ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 Adres Telefon : 3682715757-2030 E-posta : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

1. Adı Soyadı: Salih Denli. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 04.09.1966. 3. Unvanı: Yardımcı Doçent. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Salih Denli. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 04.09.1966. 3. Unvanı: Yardımcı Doçent. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Salih Denli 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 04.09.1966 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Okul, Üniversite Yıl Lise Fen Erzurum Lisesi 1983 Lisans Fizik Atatürk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Belma HAZNEDAR Adres: E-posta: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 34342, Bebek, İstanbul-Türkiye haznedab@boun.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı