SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR"

Transkript

1 Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT, Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, Yakup SÖNMEZ, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus AÇIKGÖZ, Mehmet ALTINTAŞ, İsmail ARIK(Bulunmadı), Ahmet PERÇİN, İsmail ŞİMŞEK, Hasan AKTÜRK, H.Muhittin SEYMAN, Mahmut ÖZDEMİR Sayfa No : 1/9 Sandıklı Belediye Meclisinin 20 inci intihap devresinin 2010 yılı döneminin, 14 üncü toplantısının, 1. birleşimi olan Perşembe günü saat 18:00 de yapmış olduğu Aralık ayı toplantısında, Belediyemiz sınırları içerisinde huzur ve esenliğin sağlanması için, Tembih, Yasakları ve Cezalarına dair kararın örneğidir. K A R A R 2010/ : Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde huzur ve esenliğin sağlanması için, 1580 Sayılı Belediye Kanunun 70. maddesi uyarınca, Belediye Meclisimizin 04/06/2004 tarih ve 2004/4-12 sayılı kararı ile yayımlanarak yürürlüğe konulan, belediyemiz tembih ve yasakları ile uygulanacak ceza miktarlarını uygulama imkanı kalmadığından, yürürlükten kaldırılmasıyla; yürürlükteki Kanun, Yönetmelik ve ilgili güncel mevzuata göre hazırlanan, aşağıda yazılı 165. maddeden ibaret, Sandıklı Belediyesi Tembih, Yasakları ve Cezalarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine istinaden kabul edilmesine ve yayımından itibaren yürürlüğe konulmasına oy birliği ile karar verildi. SANDIKLI BELEDİYESİ TEMBİH, YASAKLARI VE CEZALARI Amaç,Kapsam,dayanak ve Yasal Gerekçe. AMAÇ: MADDE 1-Bu tembih ve yasakların amacı Sandıklı ilçesi Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yaşayan halkın güvenlik, sağlık ve huzur içinde bulunması, görünümü bozacak veya zarar verecek girişimlerin önlenmesi, Beldenin ve belde halkının selamet, refahını temin ve intizamı, aksine harekette görünenleri cezalandırmak sureti ile bu hareketlerinden caydırmak karar alma, uygulama ve hizmetlerde şeffaflık, hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle etkinlik, Nitelik üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik, sosyal Belediyecilik hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti, sosyal davranış bilincini geliştirmek, Koordinasyon ve işbirliği, Fiziksel, Sosyal Kültürel çevresel kalkınmasını sağlamak. KAPSAM: MADDE 2-Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan, her türlü işyeri ve sahipleri, özel ve tüzel kişiler bu tembih ve yasaklarda yazılı emir ve yasaklara uymaya mecburdur. Bu tembih ve yasakların kapsamı,bunlara ait bina araç ve gereçleri içermekle birlikte 5393 sayılı Belediye yasası gereği,belediye yasakları koymak,uygulamak,kanunda belirtilen cezaları vermek ve Belediyelere verilen görevleri kapsamaktadır.bu tembih, yasaklarda Belediye Kanunlarının yanında,diğer yasaların Belediyeye verdiği yetki ve görevlerinde kapsamaktadır. DAYANAK: MADDE Sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesinin b bendi. Tanımlar: Bu Tembih ve Yasaklarda geçen deyimler Belediye : Sandıklı Belediyesi Başkan : Sandıklı Belediye Başkanı Meclis : Sandıklı Belediye Meclisi Encümen : Sandıklı Belediye Encümeni Zabıta : Sandıklı Belediye Zabıtası Belediye Yetkilileri ve Görevlileri: Başkan, Başkan Yardımcıları, Görev alanına giren müdür, amir ve memurları

2 Sayfa 2 Sayfa No : 2/9 HUZUR SÜKUN VE ÇEVRE İLE İLGİLİ EMİR,YASAKLAR MADDE 4- Mahalle, cadde, sokak vb. yerlerde yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak, şarkı söylemek ve itişip kakışarak, şakalaşmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 5-Mahalle, cadde, sokak, Bulvar, Meydan, alan gibi yerler ile bilumum taşıt araçlarında Belediyeden izin almadan gezici çalgıcılık ve satıcılık yapmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 6-Yapılışları, görünüşleri ve kokuları ile gelip geçenleri tiksindirecek, rahatsız edecek çöp sakadat, yaş deri gibi şeyleri açıkta taşımak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 7-Belediyece tayin edilip izin verilenlerin dışında umumi çeşmelerden motorlu ve motorsuz araçlarla veya hortumla evine su almak çeşmenin etrafını kirletmek, devamlı işgal etmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 8-İşyeri sahipleri, işyeri önlerini, vatandaşlar çevrelerinin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesinde yükümlü olup, bunlar bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 9-Boş arsa sahipleri görüntü kirliliğine meydan vermemek için boş arsa etrafına tahta paravana, duvar vb. çekmekle ve boyamakla yükümlüdürler. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 10-Dükkan ve binalarda cadde ve sokakların görüntü ve manzarasını bozacak şeyler asmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 11-Bir motorlu araç üzerinde veya içinde, korna veya ses çıkaran başka bir cihazın zorunlu haller dışında gürültü rahatsızlığına neden olacak şekilde çalınması yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 12-Radyo, televizyon, müzik seti ve her türlü müzik aletlerini, kamuya açık alanlar ile kamunun geçit hakkı olan kara ve toplu taşıma araçlarında rahatsızlık verecek şekilde çalmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 13-Bina içi ve dışı dahil olmak üzere konut alanlarında ve diğer gürültüye duyarlı alanlarda mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı veya benzeri araçların saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 14-Patlayıcı, maytap ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin kamuya açık alanlarda, yollarda ve oturma alanlarında yapılması yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 15-Büyük tonajlı ve kamyon vasfındaki araçların şehir içine girmeleri yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 16- Kamyonların kamyon garajı dışına park etmeleri yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 17-Mezarlıkta ücret karşılığı Kur an okumak, mezarlıklara zarar vermek, Kaymakamlık Dernekler Masasından izin almadan makbuzsuz her türlü bağış ve yardım toplamak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile TEMİZLİK İLE İLGİLİ EMİR,YASAKLAR MADDE 18- Her ne suretle olursa olsun yerleri kirletmek, tükürmek, izmarit atmak, çiklet çiğneyip atmak, sümkürmek, işemek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 19 -Belediyece temizlik konusunda belirlenecek talimatlara, kurallara ve Mahallelerde uygulanan saatli çöp almalara riayet etmemek, çöp kaplarının üstü kapalı da olsa çöp toplama saatleri dışında cadde, sokak ve meydanlara çıkartmak, bırakmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 20 -Bilumum çöp, süprüntü, kâğıt meyve artıkları, yemiş kabukları, inşaat artıklarını batacak, kirlenecek, şekilde yerlere atmak, dökmek, silkmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile

3 Sayfa 3 Sayfa No : 3/9 MADDE 21 -Her türlü yıkımlarda etrafı rahatsız edici toz, toprak,demir, tahta vb. şeylerin etrafa yayılmasına,rahatsız etmesine sebep olmak, bertaraf edecek tedbirleri almamak. yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 22-Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezleri tıkayacak veya fena koku neşreden maddeler atmak, dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için ruhsatsız baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 23 -Etrafı kirletecek ve rahatsızlık verecek, koku neşredecek lastik yakmak tezek, deri, paçavra vs. sermek, dökmek, kurutmak. Yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 24 -Her türlü Binaların, abidelerin, yeraltı ve yer üstü geçitlerin, cami, trafo, elektrik direkleri, cadde ve sokaklardaki tretuvarları, vs. yüzlerini, duvarlarını, tebeşir, yağlı boya, katran vs ile yazı yazmak, karalamak, şekil çizmek, kirletmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 25-Kirli, yağlı ve pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri, etrafı kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme eşya vs. ile kalabalık arasına girmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 26-Yollara paspas atmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 27-Ev, Apartman, site, iş hanı, dükkân sahipleri, işleticileri ve oturanların işyerlerinin, binalarının önündeki yol ve yaya kaldırımları kirletmeleri yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 28-Duvarlar, kapı içleri korkuluk boyandığı zaman gelip geçenlerin üzerlerini kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 29 -Dükkânların temizliğinde kirli, çamurlu, sabunlu, pis suları yaya kaldırımlarına bırakmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 30- Her çeşit eşyanın, malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri sırasında yerleri ve etrafı kirletmek. Meskûn alanlarda yük indirip bindiren araçlarda gürültü ederek halkın huzur ve sükûnetini bozmak. Yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 31 -Araçların dikkatsizlik ve tedbirsizlik yüzünden yollarda biriken su birikintilerini ve çamurları vatandaşların üzerlerine sıçratmaları ve sıçramalarına sebep olmaları yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 32 -Kapı, pencere, balkon, teras hava ve ışıklandırma mahallerinde, sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye veya bitişik evin teraslarına, damlarına, çöp, süprüntü, paçavra, kağıt, yemek artıkları, bulaşık veya çamaşır suyu, pis su dökmek, atmak, suları caddeye akacak şekilde çiçek sulamak ve yıkamak, binaların, teras, balkon, pencere, merdiven vb gibi yerlerden halı, kilim, elektrik süpürgesi torbası muhteviyatı, temizlik bezleri vs dökmek ve silkelemek, etrafa rahatsız edici koku neşredecek durum oluşturmak, kirletmek, karlı havalarda ev ve apartmanların kapı ve tretuvarlarında biriken karları temizlememek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 33 -Çöp süprüntü ilgisi olmayan bilumum artıkları ( her türlü inşaat, taş, tuğla, molozlar, kereste, demir malzeme, çimento, kireç vs) her şahıs, müessese, şirket kendi imkânları ile temizleyip toplamaya ve Belediyenin gösterdiği yerlere veya çöp imha sahalarına taşımaya, yollara dökerek kirletmemeye, boş arsalara dökmemeye, bırakmamaya ve gereğini yapmağa mecburdur. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 34 -Binalardan dışarıya soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi ve atık sularının, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 35 -Genel taşıt araçlarına (Belediye otobüsleri, Halk Otobüsleri, Dolmuşlar vs) yolcuları rahatsız edecek giriş çıkışları güçleştirecek malzemelerle ve başkalarını rahatsız edecek yağılı, paslı, kirli, tozlu her türlü elbiselerle, alet, edevat ve malzemelerle girmek ve her türlü fiili harekette bulunmak. Yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 36 -Bina yüzleri yıkanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek, batırmak. Yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 37 - Ön balkon ve pencerelerine kurutmak ve havalandırmak maksadı ile çamaşır vs. asmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 38 - Her türlü bina ve inşaat dâhilinde çıkan suları yollara ve yaya kaldırımlarına akıtmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile (Zaruri hallerde bu gibi boşaltmalar en yakın kanal ızgarasına hortum vasıtası ile akıtılabilir)

4 Sayfa 4 Sayfa No : 4/9 MADDE 39 - Apartman, site vs. binaların kalorifer cüruflarını belediyenin belirlemiş olduğu gün ve zamanlarda çıkarmamak. Yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 40 Sokaklarda umumi yerlerde, caddelerde ateş yakmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 41- Çatılarda oluşan, sarkan buzları temizlememek, tehlikeye yol açmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile. MADDE 42 -Çöp kutuları, konteynırların ve atıkların eşelenmesi yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 43-Çöp evleri oluşturmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile Bu gibi durumlarda çöp evi ilgililerce temizlettirilir masraflar ev sahibinden temin edilir. MADDE 44-Oto yıkama işyerleri dışında, araç yıkamak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 45-Binek, koşum, ticari gayeleri ile kullanılan hayvanların yerleri kirletmesine meydan vermek ( Bunların sürücüleri uygun şekilde süpürge, faraş ve kova bulundurarak hayvan pisliğini derhal temizleyecektir)yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılır NİZAM VE İNTİZAM İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR MADDE 46 - Belediyenin izin verdiği yerlerden başka her ne suretle olursa olsun seyyar satıcılık yapmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 47 - Belediyece konmuş, çakılmış mahalle, sokak levhaları ile bina numaralarını, durak tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat araç ve tesisleri, her ne suretle olursa olsun bozmak,kırmak kirletmek, düşürmek, çıkarmak, bunların yerlerini değiştirmek. Yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 48- Umumun istifadesine mahsus yerlerde, parklardaki kanepelerde, cami ve diğer mabetlerin avlularında otogar ve garlarda uyumak, yatmak, fazla yer işgal etmek. Çocuk oyun alanlarında bulunan oyun guruplarına zarar vermek, uygunsuz durumlarda ve hareketlerde bulunmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 49-Parklardaki kanepelerde içki içmek yatmak, uyumak yasaktır. Çimenlere ve çiçek parklarına basmak, top oynamak, parklarda kaldırımlarda ve refüjlerde bulunan ağaç, fidanlara her ne surette olursa olsun zarar vermek, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak varsa meyvelerini koparmak veya bu hareketleri hayvanlara yaptırmak, hayvan bağlamak, hayvan bulundurmak, koşturmak, otlatmak ve gezdirmek,,salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek, kesmek, izinsiz ağaç budamak, araçların ağaçlara çarpmaları, kırmaları, odun elde etmek amacıyla zarar meydana getirmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 50- Toprak, kum, mıcır, kömür tozu, talaş, cüruf, hayvan pisliği, beton vb. maddeler taşıyan kamyonlarda bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine sebep olmak, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmek veya önleyici tedbirleri almamak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 51 - İnşaat ve tamirata ait tuğla, taş toprak kireç, kum, çimento, tahta, varil, kazma, kürek vs. gibi inşaat malzemesini ve inşaat artıklarını cadde, sokak, kaldırım üzerinde bırakmak, inşaat atık ve artıklarını kaldırmamak. Yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 52 - Umumi havuzlara girmek, yüzmek, hayvan sokmak, bir şey atmak varsa balıkları tutmak, kirletmek, hayvan ve eşya yıkamak, hayvan sulamak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 53- Beldenin nizam ve intizamını bozacak her türlü hal ve hareketlerde bulunmak. yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 54- Yol, tretuvar, meydan, pazar, alan, köprü vb. umuma mahsus yerler ile iş hanı, pasaj gibi umumi binaların giriş ve koridorlarını, merdivenlerini izinsiz herhangi bir şekil ve maksatla işgal etmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 55-Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerlere tente, hasır, güneşlik, çuval, bez vs gibi görünüşleri bozan şeyleri asmak, takmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 56 - Binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin, gayri ahlaki manzara, görüntü arz eden renk, manzara, resim, asmak, koymak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile

5 Sayfa 5 Sayfa No : 5/9 MADDE 57-Dükkânların, işyerlerinin, yaya kaldırımların önlerine, tabure, tezgâh, sandalye, küfe, sandık, oturak, tabela, duba vs. koymak, çıkarmak, buralarda oturmak, işgal etmek, tavla vb. oyunları oynamak, gelip geçenlere engel olmak. Yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 58 - Belediye Encümenince belirlenen İşyeri Açılış- Kapanış saatleri dışında çalışmak, bu saatlere uymamak. Yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 59-Şehir dâhilinde, Belediyeden resmi izin almadan çadır kurarak eğlence tertip etmek hayvan teşhir etmek, hayvan dövüştürmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 60-Arsa, alan, meydan vb. gibi umuma mahsus yerlerde hayvan otlatmak yasaklar. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 61 -Bilumum işyerlerinde halkın üstünü yırtacak, boyayacak, leke yapacak, boyası kurumamış vb gibi kırık, yırtık, masa, sandalye ve kanepe kullanmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 62 -Mahalle, sokak, meydanlarda motorlu, motorsuz araç park ederek Belediye çalışmalarını aksatmak, geciktirmek, Belediye hizmetlerine zarar vermek, kaldırımlara araç park etmek, yaya kaldırımlarının önlerine araç park ederek vatandaşların gelip geçmesine engel olmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 63-Bayrak kanununa ve tüzüğüne aykırı hareket etmek yasaktır. Aykırı hareket edenler ilgili kanun gereğince MADDE 64- Belediyeden izin almadan her ne maksatla olursa olsun mahalle, cadde, sokak, kaldırım, yaya yollarını işgal etmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 65- Var olan Emtia yı yok demek, satmamak, saklamak, satmış gibi göstermek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 66- Kullanılmaz hale gelen bilumum motorlu kara vs. nakil araçlarını ya da bunların parçalarını sokağa veya kamuya ait bir yere bırakmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 67 - Geçilmesi yasak olan park, pazaryeri, bayram yerleri vb gibi yerlerden geçmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 68- Kalorifer yakma talimat şartlarına, kurallarına, yönetmeliğine uymamak. Yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 69- Çatı oluk borularının çatıdan zemine kadar indirilmemesi, oluk sularının yüksekten akmasına sebep olmak, patlak, çatlak, delik vb. olanları tamir ettirmemek, yenilememek. Yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 70-Gerek ana gerekse ara caddelerde, yollar ve sokaklarda, meydanlarda aracı park edip üzerinde teşhir, satış, reklâm, gösteri amaçlı mal, malzeme koyarak faaliyette bulunmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 71- Bilumum motosiklet, bisiklet, oto tamircisi ve benzeri esnafın cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerinde çalışıp tamir bakım yapmaları yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 72- Umuma mahsus tuvaletlerdeki duvarlara, kapı arkalarına her ne suretle olursa olsun yazı yazmak, kirletmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 73-Her türlü ticaret ve sanat erbabı ile esnafın müşteri çağırmak üzere dükkânların önlerinde gezinmeleri, bağırmaları, müşteri celp etmeleri, gerek buradan gerekse içeriden işaretle veya bir takım sözlerle davet etmeleri yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 74-Resmi Kurum kuruluş, Apartmanlar, evler, işyerleri vb. gibi yerlerde ilgili kurumlarca belirlenen yakıtın dışında yakıt yakmak (Yasak kömür, lastik, naylon, paçavra vb. gibi) yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 75-Kış günleri işyerlerinin önlerini gerekse apartman ve evlerde oturanlar, balkonlarını, kapılarının önlerini yıkamak suretiyle buzlanmaya, donmaya sebebiyet vererek insanların düşmesine, kaymasına, mağdur olmasına neden olmak. Yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 76-Belediyeden izin alınmaksızın tuvalet, lağım, çukur ve fosseptiği açıp temizlemek, taşımak yasaktır. Açılmış çukuru muhafaza için engel konulması ve ikaz işareti konması zorunludur. Aniden çöken bu gibi çukurların mal sahibi tarafından, mal sahibi bulunmadığı taktirde kiracısı veya işleticisi tarafından muhafaza altına alınarak ve uyarıcı işaret konulması vakit geçirilmeden yaptırılması gerekmektedir. Temizlenen maddeler cadde ve sokaklara dökülmeyecek şekilde taşınması, boş arsalara, akarsulara vs yerlere dökülmesi yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile

6 Sayfa 6 Sayfa No : 6/9 MADDE 77- Binaların yüz tarafındaki pencere, balkon, teras vs yerlerine sabit ve lüzumlu tedbirleri almaksızın çiçek saksısı, testi her türlü eşya koymak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 78-Merkezi ısıtma tertibatı olan binalarda, kalorifer tesisatı bulunan apartman dairelerinde ve iş yerlerinde Belediyece tespit edilen kaloriferlerin yanma ve sönme tarihleri arasında yöneticiler, bina sahipleri veya yetkililer kaloriferleri yakmaya mecburdurlar. Isı değerlerinin uygulanmasında yine yetkili organlarca alınacak kararlar geçerlidir. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 79-İşyeri sahipleri, Apartman yöneticileri gerek işyerlerinin önlerindeki gerekse apartman önlerinde depo kapaklarından eskimiş, açılmış, yırtılmış, bozulmuş, delinmiş, ayrılmış olanları değiştirmeye, yenilemeye mecburdurlar. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 80- Belediyeye ait sinyalizasyon direklerine zarar vermek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile Ayrıca malzeme bedeli ilgiliden tahsil edilir. MADDE 81-Yasaklanmış yerlerde at arabası ile trafiğe çıkmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 82-Yasak yerlerde satış yapan seyyarlar para cezası ile Alınan terazi ve malzemeler geri verilmez. MADDE 83-İşyerlerinin önleri, çekme mesafeleri, kaldırımların temizliğinden işyeri sahipleri sorumludur. Kirli olduğu tesbit edildiğinde para cezası uygulanır MADDE 84-Belediyeden izin almadan kavun- karpuz sergisi açmak ve sergilerde başka meyve-sebze satışı yapmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 85- Belediyeye ait yaya yollarını, asfalt, karo taşlarını, bordür taşlarını kırmak, bozmak, tahrip etmek ve sıcak asfalta girerek vasfını bozmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER İLE İLGİLİ EMİR, YASAKLAR MADDE 86-Suyollarına ve kaynaklarına zarar vermek. Yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 87- İçme suları kaynaklarına zarar vermek ve sıhhat şartlarını bozmak, bahçe sulamak, hayvan bırakmak, sulamak vb. yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 88- Piyasaya arz edilen suların tüp, oto gaz, petrol ve petrol ürünleri ile bir arada dağıtımı ve satışı yapılamaz. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 89- Yazılı ve basılı kâğıtların kese kâğıdı ve iç ambalaj olarak kullanılması yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 90- Korunması Belediyeye ait abide ve mabetler ile tarihi ve turistik tesislere zarar vermek, kirletmek çalınmalarına ve tahrip edilmeleri ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermek. Yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 91-Konar-Göçer vatandaşların her ne suretle olursa olsun Belediye sınırları içinde konaklamaları yasaktır. Aksi takdirde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. MADDE 92-İşgali harca tabi yerleri işgal edenler işgal harcını ödemekle mükelleftir. Aykırı hareket edenler para cezası ile SAĞLIK, EMNİYET VE HAYVANLARLA İLGİLİ EMİR, YASAKLAR MADDE 93-Yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen, kabukları olduğu gibi yenilen her türlü gıda maddelerinin imalathane ve dükkan içinde dahi olsa açıkta teşhir ve satışı yasak olup; Açıkta bulunmasından kirli olarak üretiminden, sonradan kirlenmesinden veya herhangi bir suretle neticesinde sağlığa az veya çok zararı dokunacağı Belediye Hekimliği veya tahlil raporu ile anlaşılan gıda maddeleri, içilecek şeyler imha edilir. Bu suçu işleyenler para cezası ile MADDE 94-Belediye görevlilerinin denetimlerine tabi işyerlerinde gerek işverenin gerekse çalışanların Sağlık muayene kartlarını ve gerekli olduğu aylarda vizelerini yaptırmadan çalışmaları ve bunları istendiğinde ibraz etmemeleri yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 95- Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesen veya kesilen hayvan atıklarını sokağa veya kamuya ait sar bir alana bırakılması yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 96-Şehirlerde hayvan alım ve satımları Belediye yetkililerinin tayin edeceği yerlerde yapılır,aykırı hareket edenler para cezası ile

7 Sayfa 7 Sayfa No : 7/9 MADDE 97- Menşei tespit edilemeyen veya menşeinde salgın hastalık tespit edilen hayvan sahipleri Para cezası ile cezalandırılırlar. MADDE 98- Şehir içindeki et nakillerinde büyükbaş hayvan gövdeleri en çok 4 parçaya ayrılıp nakledilir, her parça ayrı ayrı mühürlenir. Aykırı hareket edenlere para cezası uygulanır. MADDE 99- Mühürlenmemiş etlerin nakline izin verilmez. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 100- Mezbaha ve et kombinası haricinde kesilen hayvanların eti kaçak ettir. Kaçak ete Belediye Zabıtası el koyar. Para cezası uygulanır. MADDE 101- Umumun girip çıktığı, yiyip içtiği, yıkanıp temizlendiği, yatıp kalktığı, eğlendiği yerlerde, şehrin meskûn ve Belediyece yasaklanan sahaları dâhilinde hayvan beslemek, otlatmak, hayvan geçirmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 102- Hayvanları dövmek, eziyet etmek, oynatmak, dövüştürmek, kapasitesinin üstünde yük yükletmek yasaktır. Aykırı hareket edenlere para cezası uygulanır. MADDE 103-Ev ve apartmanlarda beslenen ev ve süs hayvanlarının Belediye ye kayıt ettirilmesi şarttır Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 104-Ev ve apartmanlarda ev ve süs hayvanı besleyenlerin Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği şartlarına uyması zorunlu olup, bu tür hayvanların koku çıkarmaları ve etrafı kokularla rahatsız etmeleri yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 105-Hayvan gübrelerini dışarı dökerek çevreyi rahatsız etmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 106-Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya dökmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 107- Hayvan pazarında rampalarda araç park etmek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE Gıda maddeleri imal, ihzar ve satılan yerlerde ve depolarda sinek, hamamböceği vs gibi haşaratlarla, fare örümcek, vb. bulunması ve buralarda her türlü hayvan beslemek yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 109-Sıhhi işyerlerinde iş gömleği giyilmesi mecburidir. Giymeyenler para cezası ile MADDE 110-Esnaf odaları ve Belediyeler tarafından verilen tarifeye aykırı satış yapmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 111-İşyerlerinin önleri, çekme mesafeleri, kaldırımların temizliğinden işyeri sahipleri sorumludur. Kirli olduğu tesbit edildiğinde para cezası uygulanır. MADDE 112-Gıda maddesi üreten ve satan işyerleri genel temizliğe ve hijyenik şartlara uymak zorundadırlar. Aksine hareket edenlere para cezası uygulanır. MADDE 113-Sıhhi işyerlerinde çalışanların kişisel temizliğe riayet etmesi, iş gömleği, kep, bone eldiven giymesi zorunludur. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılırlar. MADDE 114-Ekmek, pide, simit vb. gıda maddelerinin üretim ve satış yerlerinin eksik gramajlı,pişmemiş,yanık,şekli bozuk imali ve satışı yasaktır.aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 115- Her türlü gıda maddelerinin içerisinden yabancı madde çıkması halinde para cezası uygulanır. MADDE 116- Berber ve kuaförlerin kullandıkları malzemelerin steril hale getirilmesi için gerekli sıvı ve steril cihazlarını bulundurmak ve hijyene uymak zorundadırlar. İşyerleri önüne kurutmak için havlu vb. şeyleri asmaları yasaktır. Aykırı hareket edenlere para cezası uygulanır. MADDE 117- Hamam, Otel, Berber ve Kuaförlerde yırtık, yamalı, eskimiş kirli havlu, peştamal, çarşaf vb. şeylerin kullanılması yasaktır. Kullananlara para cezası uygulanır ve imha edilir. MADDE 118- Kasap, Sakatatçı, Sucukçu, Tavukçu vb. esnafın teşhir amacı ile işyerlerinin dışına sattığı emtiaları asması yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 119-Meskûn mahal içerisinde büyükbaş, küçükbaş hayvan ve kümes hayvanı bulundurmak. Barınak yapmak, şehir içerisine sokmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile MADDE 120- Şehir içerisinde arı besiciliği yapmak yasaktır. Aykırı hareket edenler para cezası ile

8 Sayfa 8 Sayfa No : 8/9 MADDE 121- Seyyar simit, poğaça, börek ve tatlı satıcıları; önlük giymek, el ve genel temizliklerine dikkat etmek, seyyar arabalarını temiz bulundurmak, arabalarının kırık dökük olmamasına dikkat etmek, sağlık karnelerini yanlarında bulundurmak ve arabalarına üretici fırının ismini asmak zorundadırlar. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılırlar. MADDE 122-Malların toptancı hali dışında toptan alımı ve satışı yapılamaz. Aykırı hareket edenler para cezası ile cezalandırılırlar. PAZARYERLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR MADDE 123-Pazaryerinde görevli Zabıta Memuruna ve Tahsildarların görevlerine yardımcı olmayarak zorluk çıkarmak yasaktır. MADDE 124- Pazar kurulan günlerin haricinde Pazaryerinde veya her hangi bir yerde satış yapmak yasaktır. MADDE 125- Pazar yerlerinde Zabıtanın gösterdiği yerin haricinde satış kastı olmasa bile tezgah kurmak, yer işgal etmek yasaktır. MADDE 126- Kendisine tahsis edilen yerin başkasına devredilmesi yasaktır. MADDE 127- Kendisine tahsis edilen yerin dışına çıkmak, yolları daraltmak yasaktır. MADDE 128- Pazaryerinde müşterilerin ve esnafların araç koyulması yasak yerlerde araç bırakmaları yasaktır. MADDE 129- Yıkanmadan yenen gıda maddeleri açıkta satılması, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş mal bulundurulması yasaktır. MADDE 130- Pazar yerinde saat 09:00 dan sonra araç sokmak yasaktır. MADDE 131- Pazar bitiminde küçük meyve, sebze vb. şeyler ile ambalaj malzemelerine çöp bidonları dışında bir yere bırakmak yasaktır MADDE 132- Pazar bitiminde Pazar kurulan yerlerin boşaltılması gerekmektedir. Uymayanlar hakkında cezalandırılacaktır. MADDE 133- Hiçbir şekilde ses yükseltici cihazlarla satış ve reklâm yapmak yasaktır. Bu yasak tüm mahalle aralarında da geçerlidir. MADDE 134- İşgal harçlarına itiraz etmek, ödemeden satış yapmak yasaktır. MADDE 135- Pazaryerinde genel ahlak kurallarına titizlikle uyularak, müşteriyi rahatsız edici tutum ve davranışlarda bulunulmayacaktır. MADDE 136- Bütün esnaf yaka kartı takacak ve malların üzerine etiket koyacak. MADDE 137- Kış aylarında ısınmak amaçlı kapalı yerde yanık yağ ve sebze kasası yakılması yasaktır. Uymayanlar hakkında para cezası ile cezalandırılırlar. OTOGAR İLE İLGİLİ YASAKLAR MADDE 138- Otogar içerisinde bulunan yazıhaneler temiz ve boyalı tutularak kesinlikle içki içilmez ve başka amaçla kullanılmaz. MADDE 139- Otobüs yazıhanelerinin, otobüslerin, minibüslerin ve midibüslerin onaylı ücret tarifelerini görülen yerlere asmaları ve ücret tarifelerinin dışına çıkmamaları mecburidir. MADDE 140- Otogar dışında, ana asfalt üzerinde yolcu indirmek-bindirmek, otobüs yazıhanecilerinin veya görevlilerinin otogar dışına yolcu çıkarmaları yasaktır. MADDE 141- Otobüs yazıhanelerinin bilette bulunan bilgileri yanlış yazarak yolcuları mağdur bırakmaları yasaktır. MADDE 142- Yolcu taşıma şirketleri biletsiz yolcu almamalı ve bilette yazan hususları yerine getirmelidir. MADDE 143- Otogar sınırları içinde araç yıkamak, temizlemek ve gelişi güzel çöp atmak yasaktır. MADDE 144- Yolcuların yazıhane tercihlerine müdahale etmek çığırtkanlık yapmak yasaktır. MADDE 145- Otobüs, midibüs ve minibüs gibi araçların yol kenarına çöp atmaları yasaktır. MADDE 146- Ticari taksi veya özel taksilerin, otobüs, minibüs ve minibüslerin kendilerine ait park yerlerinin dışına park etmekleri yasaktır. MADDE 147- Otogarda bulunan bütün işyerleri, yönetmelikte belirtilen işyerlerinde uyulması gereken kurallara uymak zorundadır.

9 Sayfa 9 Sayfa No : 9/9 BELEDİYE NİN RUHSAT VE DENETİME TABİ OLAN İŞYERLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR MADDE 148-Her işyeri açma ve çalışma ruhsatını almak zorundadır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını almadan faaliyette bulunmak yasaktır. MADDE 149- İnternetcafe, kahvehane kafe işyerleri Cami, mabet gibi halkımızın Dini Vecibelerini yerine getirdiği yapılara, 25m.den Yakın mesafede acılamaz. Bu mesafe tespitinde, yapıların giriş kapıları değil, dini yapının ve ek yapılanmasının açılması istenen yere olan mesafesi esastır. MADDE 150- İşyerlerinde Belediyece verilen ruhsatlar asılacak, çalışanlara ait sağlık karneleri olacak ve zamanında vizesi yapılacak, istendiğinde ibraz edilecek. MADDE 151- İş gömleği giyilecek, aşçılar ve yardımcıları bere takacak, kapaklı çöp kovası, yangın tüpü ve havalandırma tertibatı bulunacak. MADDE 152- Hafta Tatili Kanunundan yararlanıp Pazar ruhsatın almadan işyerini açmak ve işletmek yasaktır. TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI,KAMYON,TRAKTÖR,MOTORSİKLET VE AT ARABALARINDA UYGULANACAK KURALLAR VE BU ARAÇ SAHİPLERİNİN UYMASI GEREKEN KURALLAR MADDE 153- Toplu taşıma ve Köy otobüs, minibüs, minibüs araçları ile ticari taksilerin belediyece gösterilen yerlerin ve durak yerlerinin haricinde beklemeleri yasaktır. MADDE 154- Belediye izni ve İl, İlçe Trafik Komisyonu kararı olmadan taksi, minibüs durağı açılması, bağımsız kaçak çalışması yasaktır. MADDE 155-Motorlu motorsuz araçların yaya ve araç geçişini engellemesi yasaktır. MADDE 156- Toplu taşıma araçlarının istiap haddinden fazla yolcu alması yasaktır MADDE 157- Toplu taşıma araçlarının hareket saatlerine uymaları, güzergâhlarını aksatmamaları zorunludur. MADDE 158- Toplu taşıma araçlarının durak haricinden yolcu alması ve indirmesi yasaktır. MADDE 159- İlçemiz dâhilinde at arabacılık yapanların Belediyece gösterilen durak ve güzergâhların dışında çalışmaları yasaktır. MADDE 160- At arabacılar Zabıta Müdürlüğüne gelerek kayıt olmak ve plaka takmak zorundadır. MADDE 161- At arabacılar pislik torbası takmak zorunlu olup araba sahipleri gelişi güzel yerlere pislik dökmeleri yasaktır. MADDE 162- Toplu taşıma araçlarında genel düzene aykırı ve insanları rahatsız edici fiil ve davranışlarda bulunmak, tükürmek, evcil havyarla binmek yasaktır. MADDE 163- Ticari taksilerde yolcunun ikazlarına mahal vermeden taksimetre açılmalı ve taksimetre açmadan yolcu taşımak yasaktır. MADDE 164- Otobüs, Minibüs, midibüs, traktör kamyon, iş makineleri vb. araçları Belediye tahsis edilen garaj ve otoparklar haricindeki yerlere park etmek yasaktır. KABAHATLER KARŞILIĞI UYGULANABİLECEK İDARİ YAPTIRIMLAR MADDE 165- Yukarıda sayılan maddeler kabahatlere,31 Mart 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 Sayılı Kanununun 32.Madde (Emre aykırı davranış) hükümleri uygulanır. Yürütme: Bu Tembihname ve Yasaklar Sandıklı Belediye Başkanı adına Sandıklı Zabıtası tarafından yürütülür. Yürürlük: Bu Tembih ve yasaklar Belediye Meclisinin kabulü, Belediye ilan panosunda ve internet sayfasında yayınlanmasından sonra yürürlüğe girer, İSMAİL ELİBOL CEMAL ÖZ HAKAN BOLCAL BELEDİYE BAŞKANI MECLİS KATİBİ MECLİS KATİBİ

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. ÖDEMĠġ BELEDĠYESĠ EMĠR VE YASAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ

ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ: MADDE 1-Bu Tembihname; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek,

Detaylı

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1)Bu yönetmelik, Silivri Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, oturan, bulunan

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) bendine göre hazırlanarak, aynı kanunun 18.maddesinin (m) bendi gereği

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmelik kanunların Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek, esenlik, sağlık

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmelik, Belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı

Detaylı

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- GEREKÇE VE AMAÇ Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun da verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Belediye Zabıtalarının görev ve yetki

Detaylı

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15 inci maddesi (b) bendine göre hazırlanarak, aynı Kanun

Detaylı

ORDU BOYÜKŞEHIR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KOMİSYON İNCELEMESİ: BAŞKANLIK MAK4MINA

ORDU BOYÜKŞEHIR BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. KOMİSYON İNCELEMESİ: BAŞKANLIK MAK4MINA Büyükşehir Belediye Meclisirnizin 12/06/2014 tarihli 2014 Yılı Haziran Ayı Toplantısı nda 23. KOMİSYON İNCELEMESİ: [ OTURUM: 1 KONUSU : Belediye Kuralları Yönetmeliği [ DÖNEMİ / TOPLANTI AYI: 2014/TEMMUZ

Detaylı

T.C. BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ

T.C. BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 1580 Sayılı Belediye Kanununa göre Büyüksehir Belediye Meclisinin 30 Ocak 1987 gün ve 1987/65 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve İstanbul

Detaylı

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma Belediye Meclisimizin 29 Haziran 2001 tarih Cuma Günü Saat: 14.00 de Belediye Meclis

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ (TALĠMATNAMESĠ) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ: MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ AMAÇ: İlçemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile ilgili Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla, bunlara

Detaylı

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ DEVELİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINA DAİR İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ 1. BÖLÜM AMAÇ : Bu Yönetmelik Develi Belediye sınırları dahilinde

Detaylı

BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ

BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ BELEDİYE ZABITA TEMBİHNAMESİ AMAÇ : Bu Tembihname 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. maddelerinde belirtilen yetki ve görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, 5393 sayılı yasanın 15/b maddesine istinaden

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE KURALLARI YÖNETMELİĞİ Meclis Karar No : 683 Kabul Tarihi : 15/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi : 28/03/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Kuşadası

Detaylı

ANAMUR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32

ANAMUR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32 ANAMUR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE YETKİ ALANLARINDA İŞLENEN YASAKLARIN 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUN 32.MADDESİNİN EMRE AYKIRI DAVRANIŞ HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLECEĞİ İDARİ YAPTIRIM TÜRLERİ

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 27/02/1976 Tarihli Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 20/11/1976 Tarihli Türkiye de Yarın Gazetesi Not: 19/11/1990 tarih 67 sayılı

Detaylı

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları ve bu kuralların

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 V Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 19 ARALIK 1975 CUMA Sayı: 15443 ) KARARNAMELER

Detaylı

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM

BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM BALIKESİR GÖNEN BELEDİYESİ Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Hukuki Bağlayıcılık Amaç MADDE 1 Bu Yönetmelik, Gönen Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ T.C. KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1. Kahramanmaraş Belediyesi otogarına giriş çıkış yapan araçlar,

Detaylı

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar Numarası: 9 T.C. IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar)

KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) KAHRAMANMARAġ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1- (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 Sayılı Belediye

Detaylı