ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ"

Transkript

1 ERDEMLİ BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ: MADDE 1-Bu Tembihname; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların belediyelere vermiş olduğu görevleri yerine getirmek, ERDEMLİ Belediyesi mücavir alan sınırları dâhilinde halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamak, Belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılmasına, yerel hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli sunulmasına yönelik belediye emir ve yasaklarını uygulamak amacıyla yapılmıştır. KAPSAM: MADDE 2- ERDEMLİ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar ile ticari işletmeler bu tembihnamede yazılı emir ve yasaklara uymak zorundadır. HUKUKİ DAYANAK: MADDE 3- Bu Tembihname; 13/07/2005 tarih ve sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. madde ve fıkraları ile yine aynı kanunun 51. maddesi, 11/04/2007 tarih ve sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği,1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında16 Nisan 1340 tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 08/02/2008 tarih ve sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 66. maddesi ile değişik 1. Maddesi, 31/03/2005 tarih ve sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi, 17/06/1989 tarih ve sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 10/08/2005 tarih ve sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,3194 Sayılı İmar Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu, 22/02/1989 tarih ve 89/13838 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği, ilgili diğer kanunular ile Belediyelere görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 2. BÖLÜM HALKIN HUZUR, ESENLİĞİ, SAĞLIK, GÜNLÜK YAŞAM VE ÇEVRE İLE İLGİLİ HÜKÜMLER : MADDE 4- Belediye Zabıta Personeline görevlerini yaptıkları sırada, görevlerini engelleyecek şekilde karışmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek, asılsız ihbarda bulunmak, tebliğ edilen evrakı almamak, evraka zarar vermek ve görevleri nedeniyle fiili veya sözlü saldırıda bulunmak yasaktır. Kimliğini bildirmeyenler, en yakın Jandarma veya Zabıta Karakoluna ve muhalefetleri halinde ise zorla götürülürler. Kimliği tespit olunarak derhal serbest bırakılırlar. 1

2 MADDE 5- Her türlü Belediye mallarına zarar vermek yasaktır. Belediye mallarına zarar veren reşit olmayan çocukların velileri sorumludur. MADDE 6- Belediyelerin yapmış ve yapacak olduğu hizmetleri engellemek yasaktır. MADDE 7- Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait aydınlatma direk ve lambalarına, durak ve her türlü araç, gereç vb. kamu mallarına zarar vermek yasaktır. MADDE 8- Dükkân, ev sahipleri veya kiracıları dükkân ve evlerinin önlerindeki yaya kaldırımlarını temiz tutacaklardır ve ayrıca kaldırıma halı, paspas gibi malzemeler serilmeyecektir. MADDE 9- Umumi çeşmelerden, çeşitli şeklide inşaatlara, evlere su almak, cadde ve sokak temizliği için su almak, çeşmelerin etrafını kirletmek, zarar vermek, bu tür yerlerde araç ve hayvan yıkamak yasaktır. MADDE 10- Kirli, yağlı ve pis kıyafetler ile ellerinde çevreyi rahatsız edecek, kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya ve benzerleri ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek yasaktır. MADDE 11- Kokuları ve görünümleri ile çevreyi rahatsız edecek, tiksindirecek, çöp, sakatat, yaş deri ve benzerleri gibi şeyleri açıkta taşımak, bunlardan çıkan katı ya da sıvı atıkların yerlere dökülmesini sebep olmak yasaktır. MADDE 12- Yollara paspas veya benzeri şeylerin konulması yasaktır. MADDE 13- Yollarda, meydanlarda, umuma açık alanlarda tükürmek, sümkürmek ve halkı tiksindirecek davranışta bulunmak yasaktır. MADDE 14- Umuma açık parklarda, yayaların yoğun olduğu yollarda ve meydanlarda, özel yapılmış alanlar dışında tekerlekli patenle kaymak, motosiklet ve bisiklete binmek, tüfekle atış talimi yapmak yasaktır. MADDE 15- Cadde ve sokaklarda, park ve bahçelerin yasak olan alanlarında mangal yakmak, içki içmek ve buralarda yatmak yasaktır. MADDE 16- Çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde, ev veya bahçelerde, çöp vb. atıklar biriktirilemez. Etrafı kirletecek veya kötü koku yayacak maddeler sermek, dökmek ve kurutmak yasaktır. MADDE 17- Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan tüm atıklar ile çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her kişi ve müessese kendi imkânları ile temizleyip toplamak ve belediyeye ait çöp imha sahalarına götürmek zorundadır. MADDE 18- Belediyelerce belirlenmiş çöp kaplarına, çöp kapsamına girmeyen; a) Her türlü inşaat artıkları, molozlar, çimento, kireç, kereste, metal malzeme ve artıkları, b) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları, eski ev eşyaları yanıcı maddeler, 2

3 c) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları, d) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları, e) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park ve bahçe atıkları, f) Atık pil ve radyoaktif gibi maddeler, atılamaz. MADDE 19- Bina yüzeylerinde ve dükkân önlerindeki kaldırımlarda, temizlik yapılırken, çevreye kirli su ve benzeri atıkları sıçratmak, gelip geçenlerin üstlerini kirletmek yasaktır. MADDE 20- Ev ve işyerlerinde yakılması uygun olmayan malzemeler yakmak, duvarı kırıp baca çıkarmak suretiyle komşuları rahatsız etmek, can ve mal güvenliğine tehlikeye sokacak şekilde soba ya da ateş yakmak yasaktır. MADDE 21- Kamu ve şahıs arazileri üzerine Belediyeden izinsiz her nevi büfe vb. şeyler koymak, inşa etmek, yasaktır.(yapıldığı takdirde belediye tarafından kaldırılarak masrafları sorumlusundan tahsil edilir.) MADDE 22- Ekmek, Salça ve benzeri şeyler yapmak için sokak, bahçe ve boş arazilerde tandır yapmak ve ateş yakmak yasaktır. MADDE 23- Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı, kilim ve benzeri şeyler yıkamak, cadde ve sokaklar ile sebze ve meyve fidanı sulamak suretiyle boşa su harcamak yasaktır. MADDE 24- Umumi yerlerde; kapı balkon ve pencerelerden ev eşyası silkmek çöp, süprüntü ve benzeri atıklar atmak yasaktır. MADDE 25- Mücavir alan sınırları içindeki arsa ve arazilerde bulunan fosseptik, kuyu, mahzen vb. gibi çukurların üzerleri açık bırakılamaz, mülk sahipleri tarafından etrafının çevrilmesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur. MADDE 26- Belediye tarafından belirlenen yerlere konulan çöp muhafaza gereçlerinin(konteynır vb.) yerlerinin değiştirilmesi ve etrafına çöp, kül, cüruf vb. şeylerin atılması yasaktır. MADDE 27- Çöp muhafaza gereçlerinin içlerinin karıştırılması buralardan kağıt ve hurda toplanması yasaktır. MADDE 28- Çöp konteynırları içerisine ateş atmak ve sönmemiş kül, cüruf dökmek yasaktır. MADDE 29- Kapı, pencere duvar gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak amacıyla hasır, çuval, bez gibi görüntü kirliliği oluşturan gereçlerin asılması ve takılması yasaktır. MADDE 30- Belediyemizden izin alınmadan kamuya ait alanlarda süreli ya da süresiz stant kurmak yasaktır. 3

4 MADDE 31- Kent estetiğini bozucu nitelikte bulunan sıvası dökülmüş, boyasız ve bakımsız binaların sahiplerinin kendilerine belediyece verilecek süre içerisinde bu olumsuzlukları gidermesi zorunludur. MADDE 32- Yağmur suyu lagarlarına işyerleri, apartman ve meskenlerden atık su (mutfak suyu, lavabo suyu ) borusu bağlamak ve kova ile dökmek yasaktır. MADDE 33- Belediyece konulmuş cadde, sokak, yol, meydan, bulvar, park ve kapı numaralarına, her türlü levhalara zarar vermek, karalamak, şekil çizmek, yerlerini değiştirmek, üstünü kapatmak yasaktır. MADDE 34- Belediye yangın vanalarını, muslukları sökmek, kırmak, tahrip etmek, yangın vanalarının ve musluklarının önüne araç park etmek yasaktır. MADDE 35- Konut, işyeri ve inşaatların balkon ve merdiven sularını yol, meydan ve yaya kaldırımlarına akıtmak yasaktır. MADDE 36- Konut, işyeri, inşaat ve fabrikalardan, motorlu ve motorsuz araçlardan çıkan her çeşit evsel ve kimyevi sıvı ve atıkların cadde, sokak, meydan, park ve bahçeler, boş arsalar ve dere gibi kamunun kullanımında olan alanlara akıtmak ve dökmek yasaktır. MADDE 37- Evsel ve kimyevi atıkların işyerleri ve konutların önlerinde ve umumun kullanımına ait yerlerde yakılması yasaktır. MADDE 38- ERDEMLİ Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde her türlü bina, anıt, camii, vs. duvarlarına, meydan, cadde ve sokaklarda bulunan kaldırımlara ve yola tebeşir, yağlı boya, katran, sprey boya vb. ile karalamak, şekil çizmek yasaktır. MADDE 39- İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde harman dövmek, balya makinesi ile balya yapmak, diğer zirai araçlarla halkı rahatsız edecek şekilde çalışmak ve çevreyi kirletmek yasaktır. MADDE 40- Halk sağlığını korumak açısından sivrisinek ve her türlü haşere ürememesi için bina, işyeri ve inşaat alanları alt kısımlarının ve bodrum katlarının izole edilip su birikintilerinin önlenmesi temiz ve kuru tutulması zorunludur. MADDE 41- Bahçe ve arsalarda bulunan ağaçların komşu parsele taşması halinde bahçe ve arsa sahibi tarafından budama yapılması zorunludur. MADDE 42- Şehir içindeki arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması ve etrafının çevrilmesi zorunludur. Buralarda görüntü kirliliği oluşturacak eşya, çöp ve benzerlerinin atılması ve biriktirilmesi yasaktır. MADDE 43- Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde görüntü kirliliğine neden olacak her türlü hurda araç vb. bırakmak yasaktır. Şahsa ait arsalarda araç depolamak veya hurda araç bulundurmak yasaktır. MADDE 44- Apartman, pasaj ve iş hanlarının, umuma ait gelip geçilen yerlerin işgal edilmesi yasaktır. 4

5 MADDE 45- Pasaj ve iş hanlarında ortak kullanım alanları ve özel her türlü alanları (wc, merdiven vs.) her ne surette olursa olsun kirletmek yasaktır. MADDE 46- Apartmanlarda kat maliki veya kiracısı meskende oluşan her türlü arızayı (sızıntı, akıntı vb) gidermek zorundadır. MADDE 47- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini, yağmur suyu lagarlarını tıkayacak, fena koku neşredecek maddeler dökmek, atmak yasaktır. MADDE 48- Her türlü binalarda yakıttan dolayı oluşabilecek, çevre kirliğine neden olacak yakıt kullanmak ve kullandırmak yasaktır. MADDE 49- Cadde, sokak ve kaldırımlar üzerinde kurutmak kastı ile odun, ağaç, çırpı vb. yığmak, bıçkı motoru ile odun, ağaç vb. kesmek yasaktır. MADDE 50- Hava kirliliğine neden olacak; ilgili yasalarda belirtilen standartların altında her türlü yakıt satmak ve yakmak yasaktır. MADDE 51- Halkın huzur ve rahatını bozacak şekilde kışın akşam saat den sonra, yazın akşam saat den sonra her ne şekilde olursa olsun gürültü yapmak yasaktır. MADDE 52- Ulusal tatil günlerinde ve diğer tatil günlerinde sabah saat dan önce, yazları akşam saat den, kışları ise saat den sonra her ne suretle olursa olsun, etrafı rahatsız edecek şekilde gürültülü çalışmak yasaktır. MADDE 53- İşyerlerinin ve evlerin ortak kullanıma ait çatı katlarının çirkin görünüm verecek her türlü eşya koymak yasaktır. MADDE 54- Arsa ve arazi sahiplerinin arsa ve arazilerinin etrafını çevrenin estetik güzelliğini bozmayacak şekilde kapatması veya tahta perde ile çevirmesi zorunludur. (Yangına ve çöp atılmasına karşı tedbir alınması gerekli olup, bir olay vukuunda arsa sahibi sorumlu olacaktır. ) MADDE 55- Belediyece gösterilen yerlerin dışına ve dere kenarlarına toprak, moloz, çöp vb. her türlü inşaat atığı dökmek yasaktır. MADDE 56- Meskenlerde, işyerlerinde, mağaza ve imalathanelerde; çevreyi rahatsız edecek pis duman ve koku çıkartmak yasaktır. MADDE 57- İlçemiz sınırları içerisinde motorlu veya motorsuz seyyar araçla izinsiz olarak hurda malzeme toplamak veya hurdacılık yapmak yasaktır. MADDE 58- Caddelerde, kaldırım üzerlerinde, yollarda ve işyeri önlerinde araç yıkamak yasaktır. MADDE 59- Umumi ve resmi binalara, tarihi yerlere, halkın kullanımına açık umumi tuvaletlere yazı yazmak, pislemek, tuvaletler haricinde cadde ve sokak aralarına, meydanlara tuvalet ihtiyacını gidermek ve toplum kurallarına uymayan işleri yapmak yasaktır. 5

6 MADDE 60- Belediyemize ait kamuya açık alan üzerindeki pasaj, iş merkezi ve alt geçit gibi umumi binaların giriş ve koridorlarını merdivenlerini izin almadan herhangi bir şekilde işgal etmek yasaktır. MADDE 61- Binalardan dışarıya her türlü atık su ve pis suların, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek veya tamiratını yapmamak, binalardan dışarıya etrafı rahatsız edici şekilde soba borusu çıkarmak, duman is vb. şekilde etrafı kirletmek, binalarda her türlü temizlik, boya, tamirat ve tadilat işlerinde etrafı ve gelip geçenleri rahatsız etmemek için lüzumlu koruyucu tedbirlerin alınması zorunludur. Sokakta soba borusu ve kovası temizlemek yasaktır. MADDE 62- Kaloriferli Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile özel binalar ile özel işyerlerinde baca filtresi takılması zorunludur. MADDE 63- Konut ve işyerlerinin camlarından, balkonlarından, havalandırma boşluklarından vs. yerlerinden sokağa ve bina etrafına çöp atılması yasaktır. MADDE 64- Yetkili İdarelerin izni olmadan her ne şekilde olursa olsun su şebeke sistemine ek ve bağlantı yapmak, abone olmadan su kullanmak, su sayaçları üzerine ek ve ters bağlantı yapmak, İçme suyunu boşa akıtmak, bahçe sulamak ve içme suyu hattına zarar vermek yasaktır. MADDE 65- Her türlü inşaat malzemeleri ( kum, kireç, taş, demir, tuğla vb. Gibi ) kamuya ait yol, kaldırım ve boş alan üzerinde bırakılması yasaktır. MADDE 66- Cami ve başka dinlere ait ibadet yerlerinin avlularına, anıt etrafına, köprü, iskele, istasyon, park, yeşil alanlara camekân, tabla, el arabası gibi araç ve gereçleri bırakmak suretiyle düzenini bozmak yasaktır. MADDE 67- Ev ve işyerlerinde soba ve baca giderleri binanın projesinde belirtildiği şekilde çatı üst seviyesine kadar çıkarılacaktır. Şehir içerisinde; meskenlerde ve işyerlerinde sobalarda, koku yapıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri kullanmak yasaktır. MADDE 68- Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak; alkollü içki içmek ve içirmek, hayvan otlatmak, huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır. 3. BÖLÜM İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA TABİ İŞYERLERİ VE TİCARİ FAALİYETLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER: MADDE 69- Mücavir alan sınırları içerisinde Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan işyeri açıp çalıştırmak yasaktır. MADDE 70- Tüm İşyerleri ve ticari taşıma araçları işin niteliğine göre İşyeri ile ilgili Ruhsat, hafta tatili çalışma ruhsatı, fiyat tarife listesi ve benzeri belgeleri kontrole gelen memur ve müşterilerin kolayca görebileceği bir yere asmak zorundadır. 6

7 MADDE 71- İçkili Yer Bölgesi kapsamında bulunmayan işyerlerinde içki içilmesi ve içilmesine izin verilmesi yasaktır. MADDE 72- Canlı Müzik yapan işletmelerin Canlı Müzik İzin Belgesi almaları zorunludur. MADDE 73- İşyeri Açma Ruhsatı olduğu halde, ruhsatta belirtilen işyeri alanının genişletilmesi, daraltılması ve amacına aykırı kullanılması yasaktır. MADDE 74- İşyeri açma çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusunun dışında başka herhangi bir iş yapmak yasaktır. MADDE 75- Umuma açık işyerleri Belediye Encümenince tespit edilen açılış ve kapanış saatlerine uymak zorundadırlar. MADDE 76- Hafta Tatil Ruhsatına tabi olan işyerleri Hafta Tatil Ruhsatı almak zorundadırlar. MADDE 77- Mülkiyeti Belediyeye veya kamu kuruluşlarına ait olan taşınmazlar üzerini kalıcı olarak işgal etmek yasaktır. MADDE 78- Belediyemizce belirli iş kolları için tahsisi edilen yerlerin dışında bu iş kollarına ait faaliyette bulunmak yasaktır. MADDE 79- İşyerleri, apartman ve meskenlerin önünde bulunan cadde ve sokaklarda araçların geçişini, durmasını, park etmesini ve kaldırımlarda yaya geçişini engelleyecek şekilde her türlü fiziki engel(demir kazık zincir ve beton blok, park yasağı dubaları vb.) oluşturmak ve koymak yasaktır. MADDE 80- İşyerleri, Belediyeye ait duyuru, afiş vb yayınları Belediye görevlilerince istendiğinde ücretsiz olarak istenilen süre sonuna kadar halkın görebileceği şekilde, müsait olan duvar ve camlarına asmaya zorunludur. MADDE 81 - İşyerleri ve Binaların sokak cephelerine kurulan tente ve siperlerin ön ve yan kısımlarına açılan bezlerin yaya kaldırımından yüksekliği en az 2.20 olacaktır. Tente ve siperlerin eni ise, yaya kaldırımını geçmemek şartı ile en fazla 1m. olacaktır. MADDE 82- Milli bayramlarımızda ve önemli günlerimizde işyerlerinin ön cephesine bayrak asılması zorunlu olup, kirli, yırtık ve kırışık bayrak asmak yasaktır. MADDE 83- Her işyeri, işyerinin kapsamına uygun şekilde çöp bidonu bulundurması ve çöplerini bu kutularda muhafaza etmesi zorunludur. MADDE 84- İşyerinde satılan malların üzerlerinde ürünün cinsi, nevi ve fiyatını gösteren etiketin bulundurulması zorunludur. Uymayanlara 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda ön görülen idari para cezaları uygulanır. MADDE 85- Tekel bandrolü taşımayan tekel maddeleri satmak yasaktır. 7

8 MADDE 86- Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, patlayan ve patlayan kimyevi maddeler satan işyerleri, ruhsatlarında veya LPG Lisans Yönetmeliğinde belirtilen miktardan fazlasını bulundurmak yasaktır. MADDE 87- Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan gıda maddeleri imalatı ve satışı yapan işyerlerinin kontrolleri Belediye Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince yürütülür. MADDE 88- Her türlü işyerinin gündüz veya gece saatlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde radyo, teyp çalması, CD, bant, kaset, satış yerlerinin ön kısımlarına hoparlör koyması, gezici motorlu vasıtalarla hoparlör takılarak anons yapılması ile müzikli yayın yapılması yasaktır. MADDE 89- Her türlü işyerinin Parklarda ve refüjlerin içerisine reklâm tabelası koyması yasaktır. MADDE 90-Şehir içerisinde, meskûn mahallerde ve boş arsalarda odun kömür kum çakıl ve hurda depoları açılamaz ve satışı yapılamaz. Ruhsatlı depolarda ise ruhsatta belirtilen miktardan fazla depolama yapılamaz. MADDE 91- Belediyemiz mücavir alan sınırları içinde faaliyet gösteren restaurant, kafeterya, pastane, hazır yemek fabrikaları, ekmek ve simit fırınları Vb. işyerleri; a) Lokanta, restaurant, kafeterya, pastane, hazır yemek fabrikaları, ekmek fırınları, simit fırınları ve diğer yeme içme işletmelerinde bulunan odunlu fırın için baca çıkışlarında sulu filtre takılması, b) Apartman dışında konumlanan bacaların bina ile aynı renkte boyanması, c) Yeni ruhsat alacak işletmelerin kuracakları baca sistemiyle ilgili apartman sakinlerinin tamamından muvafakat almaları, d) İşletmelerin fırınlarında kullanacak oldukları odun ve yakıtın çevre kirliliği yaratmayacak şekilde depolanması, is ve kurum yapmayacak şekilde kaliteli olması gerekmektedir. e) Lokanta, Rerstaurant, Kafeterya, pastane, hazır yemek fabrikaları, kanalizasyon sistemine bağlanmadan önce yağ tutucu konulması zorunludur. Yukarıda belirlenen kriterlere uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacaktır. MADDE 92- İşyerlerinde uygun standartlarda çöp kovası bulundurulması ve çöplerin poşetlerde biriktirilerek çöp kovasının kapaklarının kapalı bulundurulması zorunludur. MADDE 93- İşyerleri Belediyece tespit edilen açma ve kapama saatlerine riayet edeceklerdir. (2559 S. Kanun 6/1-b maddesi gereği cezai işlem uygulanır.( Belediye Encümeni) MADDE 94- İnternet Kafelerin içerisi dışarıdan görülebilecek ( perde, jaluzi vb. şekilde kapatılmayacak ) şekilde dizayn edilecektir. Bodrum katlarda ve bodrum katlara bağlantılı bulunan işyerlerinde internet kafeler açılamaz. Yönetmelikte belirtilen yaşın altındakilerin internet kafelere girmelerinin yasak olduğunu belirten yazılar işyerinin girişine görülebilecek bir yere asılacaktır. Bu şartlara uymayanlara cezai işlem uygulanır. Denetimlerde yasak 8

9 sitelere girildiği tespit edilen veya filtre programı uygulamayan internet kafelere de bu madde hükümleri uygulanır. MADDE 95- Araç kiraya verenler ( rent a carlar vs. ) belediyeden aldığı ruhsattaki belirtilen yerin haricinde araç park etmeyecektir. MADDE 96- İşyerlerinde tuvaletlerin temiz olması ve tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, sıvı sabun gibi temizlik malzemelerinin eksiksiz olması şarttır. MADDE 97- İşyerlerinde, Gıda imalat ve satış yerlerinde kesinlikle hayvan bulundurulmayacak ve beslenmeyecektir. MADDE 98- Restaurant ve lokanta türü işyerlerinde; a- Personeller işlerine ve görev yerine uygun kıyafet giymiyorsa, b- Servis personellerinde isimlikler, mutfak personellerinde kep ve önlük takılmıyorsa, c- Personelin saç sakal ve tırnakları bakımlı ve temiz değilse, d- Personelin periyodik sağlık muayenesi yapılmıyorsa, e- Personeller işleri ile ilgili yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değilse, işyeri sahibine cezai işlem uygulanır. MADDE 99- İşyerlerinin ön kısmında yönetmeliğe uygun tabelaların dışında, kaldırım üzerinde, yolda veya direklerde tabela bulundurulması yasaktır. MADDE 100- Tavukçular, balık satan işyerleri, kasaplar, lokanta vs. gibi işyerlerinin kokulu ve sıvı muhteviyatlı atıklarını poşetlemeden çöp konteynırlarına koymaları yasaktır. MADDE 101- Umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, taranıp temizlenmesine, eğlenmesine mahsus, lokanta, birahane, gazino, kahvehane, kıraathane, meyhane, han otel, hamam, sinema, tiyatro, bar, dansing, ve emsali yerleri işletenler buralarda yenilecek, içilecek şeylere, yapılacak işlerin hizmet ve girişine ait tarifeye uygun ücretlerini( fiyat listelerinin tasdiki ilgili mercilerce yapılacaktır) ebadındaki levhalara iri ve okunaklı harflerle yazıp herkesin görüp okuyabileceği yerlere asacakları gibi müessesece bastırılmış küçük listeler halinde örneklerini de masalar üzerinde bulunduracaklardır. Talep halinde fatura veya adisyon vereceklerdir. MADDE 102- Restaurant, bar, berber, kuaför, kahvehane, kafeterya büfe ve benzeri işletmeler her yıl bağlı bulunduğu odadan onaylı fiyat listesi alarak, işyerinin görünür bir yerine asmak zorundadır. MADDE 103- Restaurant ve lokanta türü işyerlerinde servis masaları, tabak, kaşık, çatal ve masa örtülerinin temiz olması zorunludur. Ayrıca kaşık, çatal ve bıçağın koruyucu ambalaj içinde sunulması zorunludur. MADDE 104- Kasaplar sucuk vb. gıdaları imal etmeyeceklerdir. 9

10 MADDE 105- Kasaplar açıkta et nakil etmeyeceklerdir. MADDE 106- Kasap dükkânlarında soğuk hava deposu veya soğutuculu dolap harici (dışarıda) askıda teşhir amacı ile et asmak yasaktır. MADDE 107- Gıda imalatı ve satışı yapan, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, yeme, içme vb. yerlerde çalışan personelin son muayenelerinin yapılmış olduğu sağlık raporları veya muayene cüzdanları işyerinde hazır bulundurulacak ve denetimlerde görevli memura verilecektir. MADDE 108- İşyerlerinin genel temizliğinin yapılması, çalışanlarının iş önlüklerinin olması ve giyilmesi, kapaklı çöp kabı bulundurulması, yangın önlemi alınması ve yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur. MADDE 109- Oto bakım ve yıkama ve yağlama işyerlerinin, işyeri dışında açıkta çevreyi rahatsız edecek şekilde faaliyet göstermeleri, işyerlerinin kanalizasyon sistemine direkt olarak atık su, yağlı, çamurlu, kirli su bırakmaları yasaktır. İşyerleri bunlara karşı tedbir almak zorundadır. MADDE 110- Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde damgalattırılması mecburidir. Damgasız ve hileli tartı kullanan ilgililer cezalandırılır. Tartı aletleri müsadere edilerek, ilgili birime teslimatı yapılır. Ambalajlı paket mamullerde; üzerinde belirtilen gramaj dışında satılan mallar hakkında gerekli işlemler tanzim edilerek ilgili mercilere bildirilir MADDE 111- İşyeri olarak kullanılan yerlerde ikamet edilmesi yasaktır. Aksine hareket edilmesi halinde işyeri sahiplerine cezai işlem uygulanır. MADDE 112- Oyun oynanan işyerlerinde oyun aletlerinin temiz ve kullanışlı olması zorunludur. MADDE 113- Berber, kuaför ve güzellik salonlarında kullanılan malzemelerin temiz olması ve günlük periyodik olarak dezenfekte edilip temizlenmesi, her işyerinde steril cihazı bulundurulması zorunlu olup; kaldırım üzerinde işyerlerine ait havlu kurutmak yasaktır. MADDE 114- Vasıflarına uygun olmayan ve noksan gramajlı ekmek, pide, simit, unlu mamuller vb. üretmek ve satmak yasaktır. MADDE 115- Her türlü unlu mamullerin içerisinde herhangi bir yabancı madde çıktığında cezai işlem uygulanır. Gerek görülmesi halinde İlçe Tarım Müdürlüğü'ne de bilgi verilir. MADDE 116- Ürettiği ekmeği açıkta nakletmek ve açıkta satmak, sattırmak yasaktır. MADDE 117- Hamurda kaya tuzu ya da sağlıksız tuz kullanmak yasaktır. MADDE 118- Bayat ekmekleri tekrar hamura katmak, taze ve bayat ekmekleri birbirine karıştırarak satmak yasaktır. MADDE 119- Resmi tatil, bayram ve olağanüstü durumlarda, Belediyenin belirlediği günlerde her fırıncı nöbet tutmak zorundadır. 10

11 MADDE 120- Ekmeklerin satış yerlerinde ve fırınlarda ekmeğin gramaj ve fiyatını gösterir 20x30 ebadında bir levha asmak zorunludur. MADDE 121- Ekmeklerin satış ve üretim yerlerinde terazi bulundurmak zorunludur. MADDE 122- Fırınların un depolarında veya un satış depolarında un çuvalları, duvar ile zemin arasından en az 20 cm. yüksekliğinde ahşap ızgara ile ayrılacaktır. MADDE 123- Fırınlarda otomatik ( fenni) elek bulundurulacak, un bu eleklerle elenecektir. MADDE 124- Fırın bacalarında sulu filtre takılı ve sürekli çalışır durumda olacaktır. MADDE 125- Unlu mamullere katılacak katkı maddeleri açıkta bırakılmayacaktır MADDE 126- Pasa bezleri kirli ve yırtık olmayacaktır MADDE 127- Gıda üretimi yapan yerlerde çalışanların iş önlüğü, eldiven, bone ve galoş takmaları ve bunların temiz olmalarına dikkat etmeleri zorunludur. MADDE 128- Ekmek satışı yapan bakkaliye, market, ekmek satış büfesi vb. işyerlerinde ekmek dolaplarının üzerinde ekmeklerin hangi fırına ait olduğuna dair ibare bulunması zorunludur. MADDE 129- Dükkân ve binalarda cadde ve sokakların şeref ve manzarasını bozacak şeyler asmak yasaktır. MADDE 130- Gözle görülür, burunla hissedilir derecede çürümüş, kokmuş veya kurtlanmış, bozulmuş yiyeceklerin satılması yasaktır. Bu gibi mallar müsadere edilerek, gıda kontrolörü raporu ile imha edilir MADDE 131- Belediye Sınırları içerisinde motorlu veya motorsuz her türlü araçla sebze ve meyve satışı yapmak yasaktır. Satış men edilir, ayrıca para cezası verilir. MADDE 132- Son kullanma tarihi geçmiş mamullerin satışı yasaktır. Bu gibi mallar müsadere edilerek gıda kontrolörü raporu ile imha edilir. MADDE133- Gıda üreten işyerlerinde senede bir defa verem savaş dispanserinde TBB (verem) yönünden sağlıklı olduğuna dair rapor, altı ayda bir parazit yönünden gaita (büyük abdest) tahlili ve her üç ayda bir sağlık karnesinin Sağlık Ocağı Tabipliklerinde vize yaptırılması zorunludur. MADDE 134 Halka rahatsızlık verecek, tehlike yaratıcı, her türlü parlayıcı ve patlayıcı madde satılması yasaktır. Bu ve benzeri maddeler satıştan men edilir. MADDE 135- İnşaat malzemesi satışı yapan işyerleri, çekme mesafesi dışında kalan yerlere ( kaldırım, yol, meydan vb. ) inşaat malzemesi koymak yasaktır. MADDE 136- İş yerlerinin önünde bağırarak satış yapmak, çığırtkan kullanmak yasaktır. MADDE137- Bakkal dükkânlarında yaş sebze ve meyve satışı yasaktır. 11

12 MADDE138- Bakkal dükkânlarında yanıcı, kokucu, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin satılması yasaktır. MADDE 139- Gıda ile ilgili işyerleri, imalathaneler ile insanlarla direkt teması olan berber, kuaför gibi işyerlerinde çalışanların sağlık karneleri (portör) bulunacak ve çalışanların sağlık karnelerinin her üç ayda bir vizesi yapılacaktır. MADDE 140- İşyerleri önlerine sandalye, tabure koyarak oturmak yasaktır. MADDE 141- İş yerlerinde kedi, köpek, tavuk gibi evcil hayvan beslemek yasaktır. 5. BÖLÜM İMAR KANUNUNDAKİ HÜKÜMLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA İMAR VE FEN İŞLERİ, PARK VE BAHÇELER İLE İLGİLİ HÜKÜMLER: MADDE 142- Belediye kanunu ve imar kanununda bahsi geçen her türlü yapılar ve tamirler belediyeden ruhsat alınmadan veyahut alınan ruhsatnameye aykırı olarak yapmak ve yaptırmak yasaktır. Tespit tutanağı tanzim edilir, ayrıca teknik olarak tekrar incelenmek üzere İmar ve Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilir. MADDE 143- Yollar, meydanlar, caddeler ve sokaklar üzerindeki yeni inşaat tadilat ve tamirleri ile yıkım ve hafriyat esnasında belediyeden işgaliye izni alınarak etrafına tahta perde çevirmeleri ve gereken emniyet tertibatının alınması zorunludur. Etrafa duman ve toz saçılması ve yol üzerine yapı malzemesi ve moloz atılması yasaktır. MADDE 144- Yapıların her neresinde olursa olsun gelip geçenlere ve yollara zarar verecek çöküntü, yıkıntı veya bunların olacağını gösteren bir hal olursa doğacak tehlikenin önüne derhal geçmek için yapı sahipleri veya içinde oturanlar gerekli tedbirleri almaya ve bu iş bitinceye kadar geçenleri ikaz etmek üzere bir işaret koymaya mecburdurlar. MADDE 145- Belediye çalışmaları esnasında kullanılan taş, çakıl, kum, çimento, büz vb. malzemelerin izinsiz olarak alınması ve kullanılması yasaktır. MADDE 146- Konut, işyerleri, bina ve inşaatların çatılarına, dış cephelerine belediyenin belirlediği plan ve projelerin dışında her ne şekilde olursa olsun demir, ahşap, doğrama ve çelik konstrüksiyon üzerine çatı, gölgelik vs. yapılması yasaktır. MADDE 147- Cadde, sokak, yol, meydanlarda ve yaya kaldırımları üzerinde izinsiz olarak düzenleme ve değişiklik yapmak yasaktır. MADDE 148- Kaldırımların üzerine veya kaldırımı kaldırarak belediyenin izni olmadan taş, karo, parke, halı vb. şekilde döşemek yasaktır. MADDE 149- Belediyemizden hafriyat izni almadan hafriyat yapmak yasaktır. MADDE 150- Cadde, sokak, yol, meydan ve yaya kaldırımlarında izinsiz kazı çalışması yapmak yasaktır. İzin alınarak yapılan kazı çalışmalarında kazaya sebebiyet vermemek için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve koruma bandı konulması zorunludur. 12

13 MADDE 151- Meydan cadde ve sokaklarda her türlü tamirat ve hafriyat alımı esnasında emniyet tedbirlerinin alınması ve izin alınmak suretiyle gece yapılan çalışmalarda renkli ışıklarla uyarı yapılması zorunludur. MADDE 152- Belediyenin yapmakta olduğu cadde, sokak, yol, meydan, yaya kaldırımı, inşaat ve imar çalışmaları esnasında yapılan yerleri bozmak, tahrip etmek ile cadde, sokak, meydan, yol vs. yerlerden demir paletli araçlar geçirerek zarar vermek yasaktır. MADDE 153- İşyerlerinin önüne proje dışı ilave çıkma ve parmaklık yapmak yasaktır. MADDE 154- Belediyenin haberi olmaksızın sokaktan geçen hattan elektrik, su, telefon, kanalizasyon vs bağlantısı yapmak kastı ile yolların, kaldırımların ve asfaltların kazılması, sökülmesi, eşilmesi yasaktır. Yapılacak kazılar için Belediyeden izin alınacak ve harcı yatırılacaktır. MADDE 155- Pazar günlerinde kesinlikle inşaatlarda çalışılması yasaktır. MADDE 156- İnşaat sahipleri inşaatlarının etrafına, tahta perde ile kapatıp tehlikelere karşı her türlü tedbiri almak zorundadır. MADDE 157- Hazır beton araçları, beton dökümü yaptıktan sonra araçlarını yolda, yol kenarlarında ve boş arsalarda yıkaması yasaktır. MADDE 158- Yaya yolları, cadde ve sokakları her ne sebeple olursa olsun, izinsiz olarak kazmak, bozmak, cadde ve sokaklar üzerine setler yapmak yasaktır. Tretuvarlarda, izinsiz olarak kanal vb. açmak yasaktır. MADDE 159- Her türlü bina ve yapılar ile tadilatlar için belediyeden izin alınması zorunludur. İzinsiz yapılan çalışmalar, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte tespit edilerek durdurulur. MADDE 160- Belediyeden izin alınmadan her türlü çatı, işyeri ve konut tadilatı yapmak yasaktır. MADDE 161- Genel süs havuzlarına girmek, suyunu almak, umuma açık parklardaki anıt, eser ve eklentilerine zarar vermek yasaktır. MADDE 162- Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan park bahçeler ile yol kenarlarında ekili çiçek, fidan, ağaç ve dallarını kırmak, tahrip etmek yasaktır. MADDE 163- Her ne suretle olursa olsun, Belediyemizce cadde, sokak ve parklara dikilmiş ağaçların budanması, kesilmesi, kaldırılması yasaktır. MADDE 164- Park ve bahçelerin yasak olan alanlarında çimenlere ve çiçeklere basmak, top oynamak, ağaçlara fidanlara zarar vermek, çiçekleri koparmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ve korkuluklarına ilan asmak ve yapıştırmak, delici ve kesici aletlerle zarar vermek yasaktır. 13

14 MADDE 165- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak maddeleri buralara atmak ve dökmek, kanalizasyon ve kanal temizliği için izinsiz baca açmak, kanal veya kanal bağlantısı yapmak yasaktır. MADDE 166- Bina sahipleri kanalizasyon hattı ile ilgili yapacakları her türlü tadilatlarda Belediyeden izin almaları zorunludur. MADDE 167- Kanalizasyon parsel kapaklarının yetkisiz kişilerce açılması ve işlem yapılması yasaktır. MADDE 168- Kanalizasyon parsel bacası kapaklarının alınması veya kırılması yasaktır. MADDE 169- Bina ve işyerlerinin atık su borularının( tuvalet, mutfak, banyo suları) kanalizasyon hattına bağlatılması, kanalizasyon hattının olmadığı bölgelerde ise fosseptik çukuru yapılarak bağlanması zorunludur. MADDE 170- Kum ve kireç gibi malzemeler doğrudan yapı içine dökülecektir. Bunların dışarıya dökülmeleri veya yol üzerine yığılmaları ayrıca asfalt yolda, kaldırımda, parke kaplı yollarda harç karmak yasaktır. MADDE 171- İnşaatlarda beton dökümü ve inşaat yapımı esnasında gerekli trafik ve güvenlik önlemlerinin alınması zorunludur. MADDE 172- Parklarda, bahçelerde ve şehrin muhtelif yerlerinde bulunan çocuklar ve yetişkinlerin kullanımına mahsus spor ve oyun aletleri ve bahçe mobilyalarına, aydınlatma tesisatlarına zarar verilmesi yasaktır. MADDE 173- Belediyeden izin almadan her ne şekilde olursa olsun kanalizasyon sistemine ek ve bağlantı yapmak, kanalizasyon sistemine hasar ve zarar vermek yasaktır. MADDE 174- Bina temizliğinde veya inşaat yapımı sırasında oluşan inşaat atıkları, çamurlu ve kirli sular, yollara ve yaya kaldırımlarına akıtılamaz. 5. BÖLÜM PAZARYERLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER: MADDE 175- Pazaryerlerinde Belediyece görevlendirilmiş Zabıta görevlileri ve Tahsildarlara görevlerinde istendiğinde yardımcı olmak zorunlu olup, zorluk çıkarmak yasaktır. MADDE 176- Pazaryerlerinde Belediyenin belirlediği yerden başka yerde satış kastı olmasa bile tezgâh kurmak, yer işgal etmek yasaktır. MADDE 177- Belediyenin pazarcı esnafına tahsis ettiği yerlerin kesinlikle üçüncü şahıslara devredilmesi yasaktır. 14

15 MADDE 178- Pazaryerindeki esnafın, umumi temizliğe dikkat etmesi gerekli olup; pazar sonunda çöpleri ve atık maddeleri açıkta bırakması yasaktır. MADDE 179- Pazarcı esnafı iş gömleği giyecek ve yakasında da belediyece verilecek kart takılı olacaktır. MADDE 180- Pazaryerinde genel ahlak kurallarına titizlikle uyulacaktır. MADDE 181- Çizgilerle belirlenerek pazarcıların kullanımına tahsis edilen yerin dışına çıkılmayacaktır. MADDE 182- Tezgâhta kesinlikle bozuk ve çürük mal bulundurulmayacaktır. MADDE 183- Belediyenin önceden tayin ve ilan ettiği yerlerin ve zamanların dışında pazar kurmak yasaktır. MADDE 184-Pazaryerinin sınırlarını belirlemeye, kurulacağı günlere ve gerekli gördüğünde kurulacağı günü değiştirmeye Belediye Encümeni yetkilidir. MADDE 185-Pazar kurulduğu anlarda Pazar alanına araçla girmek yasaktır. MADDE 186-Pazar çevresinde ve pazara ait otoparklarda pazarcıların araçlarını yıkaması ve buralarda satış yapması yasaktır. MADDE sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre damgalanmamış ölçü ve tartı aletlerini kullanmak yasaktır. Hileli ölçü ve tartı aletini kullanan pazarcının çalışması derhal durdurulur. MADDE 188-Yaylı ve asma terazi kullanmak yasaktır. MADDE 189-Pazarcı, pazarın bitimine müteakip, pazaryerinde hiçbir mal ve malzemesini bırakamaz. MADDE 190-Pazaryerlerinde sebze ve meyve dışında yıkanmadan yenen türden hiçbir gıda maddesi açıkta satılamaz. MADDE 191-Pazarcı Zabıta ekiplerince yapılacak denetimlerde sattığı ürünün faturasını, irsaliyesini, Pazarcı Belgesini, üreticilerde Müstahsil Belgesini ve benzeri belgeleri yanında bulundurmak, ibraz etmek zorundadır. Pazaryerlerinde toptancı haline girişi yapılmamış, rüsumu ödenmemiş ve faturasız mal satılamaz. MADDE 192-Belediye tarafından belirlenen gün ve saatler dışında pazarda faaliyet göstermek, satış yapmak yasaktır. MADDE 193-Pazarcıların ve personelinin satış esnasında bağırmaları, çığırtkanlık yapmaları, rahatsız edici davranışlarda bulunmaları ve ses yükseltici cihazlarla yasaktır. MADDE 194-Pazarcıların kendisine tahsis edilen sınırlar dışına boş kasa, ürün ve benzeri şeyler koyarak geliş geçişi engellemeleri yasaktır. Ayrıca Tezgâh arkalarında istiflediği ürünler dışarıya taşamaz. 15

16 MADDE 195- Pazaryerlerindeki faaliyet saatleri yazlık ve kışlık olarak belirlenecek ve bu çalışma saatlerine kesinlikle riayet edilecektir. MADDE 196- Gıda işiyle uğraşan pazarcılar üç ayda bir sağlık muayene cüzdanlarını onaylattıracaklar ve istenildiğinde ibraz edilecektir. MADDE 197- Pazarcı esnafı bizzat tezgâhının başında bulunacak, mazeretsiz olarak üç hafta üst üste Pazar tezgâhının başında bulunmayan esnafın ücretini tümüyle yatırmış olsa dahi; ticari faaliyeti men edilecektir. MADDE 198- Yollara, duvarlara veya tretuvarlara çivi, kazık çakılarak tahrip edilmeyecek, başkalarının pencere veya yerlerine ip vs. bağlanmayacaktır. MADDE 199- Satışa arz edilen mallarının üzerinde fiyat etiketi bulundurulacaktır. MADDE 200- Pazarcı esnafı iştigal konusu dışında faaliyette bulunmayacaktır. MADDE 201- Pazarcı esnafı kendilerine tahsis edilen pazaryerlerinin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralayamaz veya devredemez. MADDE 202- Pazarcı esnafı kendilerine ayrılan ve çizimlerle gösterilen yerlerin dışına taşmayacaklar, boş olsa da yan taraflarını işgal etmeyecekler, geliş geçiş yollarına kesinlikle malzeme vs. konulmayacaktır. MADDE 203- Üzerlerinde üretim izni olmayan sonradan paketlenmiş gıda maddelerinin satışı yasaktır. Bozulabilecek gıda maddelerinin (baharat, lokum gibi) direk güneş altında bırakılması yasaktır. MADDE 204- Cadde, sokak ve pazaryerlerinde her türlü un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleri ile gıda üretim izin belgesi bulunmayan gıda maddelerinin açıkta bulundurulması ve satılması yasaktır. MADDE 205- Cadde, sokak, kaldırım ve pazaryerlerinde köfte, döner, kokoreç ve benzeri gıda maddelerinin açıkta ve seyyar olarak satışı yasaktır. MADDE 206-Pazarcı bulunduğu yeri temiz tutmak ve satış sonunda birikmiş çöp ve atıklarını çöp toplama yerine götürmek veya çöp torbalarına koymak zorundadır. MADDE 207-Pazarcılar pazaryerlerinde Belediyece öngörülmesi durumunda belirlenen standarda uygun iş önlüğü giyilmesi ve yaka kartı takılması gibi kurallara uymak zorundadır. Giyilecek önlükler temiz olmalıdır. MADDE 208-Pazarcı yanında çalıştırdığı personeli Belediyeye bildirmek zorundadır. Bildirim esnasında personeline ait; a)-2 Adet Resim b)-nüfus Cüzdanı Örneği c)-ikametgah İlmühaberi 16

17 d)-bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporunu (gıda satanlar için) Zabıta Müdürlüğü ne teslim etmesi gerekmektedir. MADDE 209-Belediye Pazarcıdan bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıdıklarını belgelendirmelerini her zaman isteyebilir. Belediye Pazarcıların beyan etmiş olduğu bilgilerin doğruluğu hakkında her türlü araştırma ve soruşturma yapma hakkına sahiptir. 6. BÖLÜM İLAN VE REKLÂM İLE İLGİLİ HÜKÜMLER: MADDE 210- Belediyeden izin almadan ilan-reklâm afişi, broşür, el ilanı vb. dağıtmak yasaktır. MADDE 211- Belediyeden izin almadan ve kanunen verilmesi lazım gelen resmi harç vermeden her türlü ilan ve reklâm yapmak yasaktır. MADDE 212- Belediyenin alacaklarını geciktirerek ödememekte ısrar etmek ve bu konuda yapılacak tebliğleri tebellüğden kaçınmak ve görevli memura zorluk çıkarmak yasaktır. MADDE 213- İlan-reklâm vergisini yatırmamak yasaktır. MADDE 214- Eğlence vergisine tabi olup da yatırmamak yasaktır. MADDE 215- Yolcu taşıyan ticari araçların otogar çıkış fişi almamaları yasaktır. MADDE 216- Bir binadan karşısındaki bir yere her ne şekilde olursa olsun levha veya bez afiş asmak yasaktır. MADDE 217- Belediyece tespit edilen yerler dışında hiç bir yere ilan asılamaz ve yapıştırılamaz. MADDE 218- Her işyeri ve müessese sahibi, işyerinin cephesine, cephe boyunca Belediye İlan ve Reklâm Yönetmeliğine uygun şekilde yatay vaziyette yola paralel ve tehlike arz etmeyecek şekilde reklâm tabelası asabilir. MADDE 219- Araçların üzerine Belediyeden izinsiz ilan yapıştırmak yasaktır. MADDE 220- Cadde ve sokaklarda belediyemizden izinsiz el ilanı, broşür ve benzerlerinin dağıtılması yasaktır. MADDE 221-Yol üzerindeki binaların yüzlerine emniyetsiz şekilde bayrak levha afiş ve benzerlerinin asılması yasaktır. 7. BÖLÜM EVCİL, SOKAK, KÜMES, KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 17

18 MADDE 222- Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği gereğine canlı hayvan çıkışlarında menşe şahadetnamesi alınması zorunludur. MADDE 223- Belediyemiz sınırları içerisinde veya dışarısında mezbaha haricinde kaçak olarak yapılan kesimlere ait etler müsadere edilerek imha edilir Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince kilogram üzerinden damgasız kaçak muayene ve denetleme harcı alınır. MADDE 224- Evlerde ve bina bahçelerinde beslenen kedi, köpek (vb) hayvanların komşulara ve çevreye rahatsızlık vermesi ve tehlike yaratması yasaktır. MADDE 225-Ruhsatsız olarak süs hayvanları ve evcil hayvanları üretmek ve satışını yapmak yasaktır. MADDE 226- Beslenen evcil hayvanların çevreye, park ve piknik alanlarına zarar vermeleri ve kirletmeleri, rahatsızlık vermeleri yasaktır. MADDE 227- İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde her nevi başıboş hayvanları salmak, yine cadde ve sokak aralarında hayvan otlatmak, hayvan sürülerini ilçe içerisinden geçirerek çevreyi kirletmek yasaktır. MADDE 228- Belediyemiz mücavir alan sınırları içersinde alanı içersinde balarısı kovanı koymak yasaktır. MADDE 229- Evinde ve bahçesinde kümes hayvanları, büyük ve küçükbaş hayvan besleyerek çevre sağlığını tehdit edecek davranışta bulunmak ve komşusunu rahatsız etmek yasaktır. MADDE 230- Cadde, sokak, meydan, park ve yeşil alanlar içerisinde köpek gezdirmek ve tuvaletini yaptırmak yasaktır. Pitbull, Rottweiller ve Doberman vb. cinsi tehlike arz eden köpekleri üretmek, satışını yapmak, apartman, bina ve işyerlerinde beslemek, bulundurmak, cadde, sokak, meydan ve parklarda dolaştırmak yasaktır. MADDE 231- Sahipli ya da başıboş hayvanlara eziyet etmek, dövmek, aç bırakmak, fiziki veya psikolojik olarak acı çektirmek, oynatmak ve dövüştürmek yasaktır. MADDE 232- Şehir merkezinde küçük ve büyük baş hayvan besleyerek çevreyi kirletmek ve rahatsız etmek yasaktır. MADDE 233- Belediye sınırları içinde mezbaha haricinde sağlıksız ve kontrolsüz hayvan kesimi yasaktır. MADDE 234- Apartmanlarda, kömürlük, kazan dairesi, kapıcı dairesi, yeşil alan olarak belirlenmiş bu ve benzeri ortak kullanım alanlarında hayvan beslemek ve bu suretle işgal etmek yasaktır. MADDE 235- Hayvan pazarı dışında, hayvan alıp satmak veya satış için herhangi bir alanda hayvanları bekletmek yasaktır. Şehir içerisinde cadde ve sokaklarda hayvan oynatmak ve hayvan dövüştürmek yasaktır. 18

19 8. BÖLÜM KABAHATLER KARŞILIĞI UYGULANACAK İDARİ YAPTIRIMLAR MADDE 236- Yukarıda 274 Maddede belirtilen men edilen veya emredilen fiil ve davranışlara aykırı hareket edenlere 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 08/02/2008 tarih ve sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 66. maddesi ile değişik 1. maddesi gereğince, Belediye Encümenince 31/03/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesine (emre aykırı davranış) göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. 9.BÖLÜM GÜNCELLEME, YÜRÜRLÜK, YÜRÜTME GÜNCELLEME: MADDE 237- Bu Zabıta Tembihnamesinde yer alan maddeler de; yenileme ve değişiklik yapma yetkisi ERDEMLİ Belediye Meclisine aittir. YÜRÜRLÜK: MADDE 238- Bu Zabıta Tembihnamesi ERDEMLİ Belediye Meclisince kabul edilmesini müteakip ilan edilerek yürürlüğe girer. YÜRÜTME: MADDE 239- İş bu 239( iki yüz otuzdokuz) maddeden ibaret Zabıta Tembihnamesi ERDEMLİ Belediye Başkanlığı tarafından yürütülür. 19

T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ. MADDE 1- Bu Tembihnamenin amacı ilçenin düzen ve esenliğini sağlamaktır.

T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ. MADDE 1- Bu Tembihnamenin amacı ilçenin düzen ve esenliğini sağlamaktır. T.C. TAŞKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA TEMBİHNAMESİ MADDE 1- Bu Tembihnamenin amacı ilçenin düzen ve esenliğini sağlamaktır. MADDE 2- Bu Tembihname 20 / 05 / 1930 tarih ve 1498 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönetmelik; kanun, nizam ve ilgili diğer mevzuatın, Belediyelere

Detaylı

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ- KAPSAM-DAYANAK AMAÇ: MADDE 1 Karşıyaka Belediye sınırları içerisinde

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

dışarıya müzik yayını yapmak yasaktır. MADDE 11 : Binalardan sokaklara pis koku yaymak yasaktır. MADDE 12 : Zincirsiz ve bağsız köpek gezdirmek

dışarıya müzik yayını yapmak yasaktır. MADDE 11 : Binalardan sokaklara pis koku yaymak yasaktır. MADDE 12 : Zincirsiz ve bağsız köpek gezdirmek ZABITALARIN GÖREV VE YETKĐ ALANLARINDA ĐŞLENEN KABAHATLER KARŞILIĞINDA UYGULANABĐLECEK OLAN ĐDARĐ YAPTIRIM TÜRLERĐ VE SONUÇLARI YÖNETMELĐĞĐ 1. BÖLÜM AMAÇ: MADDE ;1 - Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

T.C. B U R S A KESTEL BELEDİYESİ EMİR ve YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

T.C. B U R S A KESTEL BELEDİYESİ EMİR ve YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ T.C. B U R S A KESTEL BELEDİYESİ EMİR ve YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ A - AMAÇ : Bu yönetmelik, belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini

Detaylı

DEVREK BELEDĠYE BAġKANLIĞI TEMBĠHNAMESĠ

DEVREK BELEDĠYE BAġKANLIĞI TEMBĠHNAMESĠ DEVREK BELEDĠYE BAġKANLIĞI TEMBĠHNAMESĠ GEREKÇE ve AMAÇ Bu Tembihname 5393 sayılı Belediye Kanunu nda verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Belediye Zabıtalarının görev ve yetki alanlarında işlenen

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Sayfa 1 / 8 T.C. GERMENCİK BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasakları

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA AMİRLİĞİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA AMİRLİĞİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA AMİRLİĞİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma

T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ. Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma T. C. TOKAT BELEDİYE MECLİSİ Toplantı Nev i : Olağanüstü. Toplantı Tarihi :29.06.2001 Karar Sayısı : 034 Toplantı : Cuma Belediye Meclisimizin 29 Haziran 2001 tarih Cuma Günü Saat: 14.00 de Belediye Meclis

Detaylı

T.C. KONYAALTI BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ

T.C. KONYAALTI BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ T.C. KONYAALTI BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik İlçe sakinlerinin huzurlu ve sağlıklı bir düzen içinde

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. KARESİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KARESİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KARESİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönergenin amacı; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

Detaylı

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI XI. BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi Vergisi

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 49 09/12/2011-16/12/2011 1) 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 7 Kişi Hakkında Tretuarı işgal etmekten 3 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 2 Kişi

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ

KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ KARAMAN BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmelik, Belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak

Detaylı

BELEDİYE TEMBİHNAMESİ

BELEDİYE TEMBİHNAMESİ BELEDİYE TEMBİHNAMESİ MAD. KAPSAM 1. Saat 24.00 dan dan sabah saat 08.00 e kadar her ne şekilde olursa olsun gürültü yapmak 2. Her türlü eğlence yeri ile plak, bant, teyp satış yerlerinde dışarıya müzik

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KAPAKLI BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar KAPAKLI BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4-

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Kordon Yönetmeliği Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAZİRAN 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

Zabıta personelimizin Belediyemiz ve diğer Kamu Kurumlarının düzenlediği seminer ve bilgilendirme toplantılarına katılımı sağlanmıştır.

Zabıta personelimizin Belediyemiz ve diğer Kamu Kurumlarının düzenlediği seminer ve bilgilendirme toplantılarına katılımı sağlanmıştır. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Talas Zabıta Müdürlüğü Yönetmeliği ve Talas Belediyesi Zabıta Ceza Talimatnamesi hazırlanarak Belediye Meclisince onaylandıktan sonra kitapçık haline getirtilerek Zabıta memuru personelimize

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA VATANDAŞA SUNULAN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO HİZMETİN ADI (Yapılan işlemler) SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

Detaylı

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları ve bu kuralların

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

ZABITA YÖNETMELİĞİ Görev, Yetki ve Sorumluluk Görevleri MADDE 10 (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: a) Beldenin düzeni ve esenliği ile

ZABITA YÖNETMELİĞİ Görev, Yetki ve Sorumluluk Görevleri MADDE 10 (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ZABITA YÖNETMELİĞİ Görev, Yetki ve Sorumluluk Görevleri MADDE 10 (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; 1) Belediye sınırları içinde beldenin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmelik kanunların Belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek, esenlik, sağlık

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 19 04/05/ /05/2012

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 19 04/05/ /05/2012 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 19 04/05/2012-11/05/2012 1- İlçemiz genelinde huzur ve sükunu bozanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 14 Kişi Hakkında Tretuarı işgal etmekten,1

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

T.C. PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları ve bu kuralların

Detaylı

Asansörlerde eşya taşımayınız, eşyaları merdivenlerden çıkartırken mermerlere, duvarlara ve dış kapılara zarar vermeyiniz.

Asansörlerde eşya taşımayınız, eşyaları merdivenlerden çıkartırken mermerlere, duvarlara ve dış kapılara zarar vermeyiniz. Kat maliki veya kiracı olarak oturduğunuz konutlarda huzur ve güven içerisinde yaşamanız ve konutlarınızın kıymetinin artmasını istiyorsanız site yönetimi tarafından konulan kurallara mutlaka riayet etmeniz

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ EMĐR VE YASAKLAR YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

Esnaf kontrol defteri bulundurmayan ve ibraz etmeyenlereden. 154.00 TL 170,00 TL 182,00 TL

Esnaf kontrol defteri bulundurmayan ve ibraz etmeyenlereden. 154.00 TL 170,00 TL 182,00 TL 2013 YILI TOROSLAR BELEDİYESİ ZABITA TEMBİHNAMESİ 2011 YENİDEN 2012 YENİDEN 2013 YENİDEN DEĞERLEN DİRME DEĞERLEND DEĞERLENDİ İRME ORANI RME ORANI MADDE NO SUÇUN ÇEŞİDİ ORANI 7.7 10,26 7,8 Ruhsatını görünür

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/ /09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/ /09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 38 23/09/2011-30/09/2011 1. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 18 Kişi Hakkında Trotuarı işgal etmekten,4 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 1 Kişi

Detaylı

Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i

Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i Konut Yönetmenli[gcaron]i 1979 Metni Bir binada mü[scedil]terek bir [scedil]ekilde ya[scedil]amak, tüm konut sakinlerinin kar[scedil][inodot]l[inodot]kl[inodot] olarak birbirlerinin haklar[inodot]na riayet

Detaylı

BEYAZ BAYRAK OKUL DENETİM FORMU

BEYAZ BAYRAK OKUL DENETİM FORMU BEYAZ BAYRAK OKUL DENETİM FORMU OKULUN ADI: BİNA SAYISI: SINIF SAYISI: ÖĞRETMEN SAYISI: TELEFONU: ÖĞRENCİ SAYISI (KIZ): TOPLAM PERSONEL SAYISI: ADRESİ: ÖĞRENCİ SAYISI (ERKEK): AP VP AP VP AP VP 37.Okul

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 11 09/03/2012-16/03/2012. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 11 09/03/2012-16/03/2012. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 11 09/03/2012-16/03/2012 1- İlçemiz genelinde huzur ve sükunu bozanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 13 Kişi Hakkında Trotuarı işgal etmekten,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı. 2-Kimlik Fotokopisi, 3-Vergi Levhası, 4-3 Adet Resim, 5-Esnaf Odası Kaydı,

Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı. 2-Kimlik Fotokopisi, 3-Vergi Levhası, 4-3 Adet Resim, 5-Esnaf Odası Kaydı, SIRA NO: HİZMETİN ADI 1- Hükümlü İaşe Tahkikatı GEREKLİ EVRAKLAR Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 7 Gün 2-3- Yazı İle Gelen Talep Ve Şikâyet Dilekçeleri

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. EFELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. EFELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç; Madde 1 : Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu;

01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; A) Sağlık Ve Temizlik Durumu 01. Fizikî koşullarının (havalandırma, aydınlatma, hizmet alanının vb.) durumu; ( ) Yeterli ( ) Yeterli Değil 02. Tezgâhın üzeri mermer, fayans, paslanmaz çelik veya benzeri

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

SAHİL VE PLAJLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SAHİL VE PLAJLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR SAHİL VE PLAJLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR AMAÇ Madde 1- Sahil şeritlerinin ve plajların, doğal ve kültürel özelliklerini korumak, bu yerlerden kamu yararına yararlanma imkan ve şartlarını

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 37 16/09/2011-23/09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 37 16/09/2011-23/09/2011. Feruz KUTSAL. Zabıta Müdürü ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK İNTERNET FAALİYET SAYI: 37 16/09/2011-23/09/2011 1. 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre 13 Kişi Hakkında Tretuarı işgal etmekten,2 Kişi Hakkında Emre Aykırı Davranıştan, 3 Kişi

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

T.C. PAMUKKALE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMĠR VE YASAKLAR YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

T.C. PAMUKKALE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMĠR VE YASAKLAR YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler T.C. PAMUKKALE BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMĠR VE YASAKLAR YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, yerel hizmetler yönünden uygulanmasına gerek görülen kuralları ve bu kuralların

Detaylı

MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01/04/ /04/2015 TARİHLERİ FAALİYET RAPORUDUR

MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01/04/ /04/2015 TARİHLERİ FAALİYET RAPORUDUR MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ FAALİYET RAPORUDUR ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN DENETİMLER İlçemizde faaliyet gösteren 18 adet ekmek fırını, gramaj ve genel temizlik

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi KAŞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı

Detaylı

Meclis Karar Tarihi 04.03.2008 Meclis Karar Sayısı 4 Yürürlülük Tarihi 04.03.2008 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Meclis Karar Tarihi 04.03.2008 Meclis Karar Sayısı 4 Yürürlülük Tarihi 04.03.2008 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- Gerekçe: G İ R İ Ş 1580 Sayılı Belediye Kanununda yeni düzenlemeler yapılmış ve bu kanunun yerini 03.07.2005 tarihinde 5393 Sayılı yeni Belediye Kanunu almıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI T.C. BABAESKĐ BELEDĐYE BAŞKANLIĞI MECLĐS KARARI KARAR NO : 012000139 DAĐRESĐ : PLAN VE BÜT.KOM.BŞK.LIĞI KARAR TARĐHĐ : 19/11/2012 BĐRĐMĐ : EVRAK NO : ------------- KONUSU : PLAN VE BÜT.KOM.RAPORU GELĐŞ

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- GEREKÇE VE AMAÇ Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun da verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Belediye Zabıtalarının görev ve yetki

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI

UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI OGM Kurum Kimliğinin Özgün Bir Şekilde Korunabilmesi İçin, Bütün Birimler Tarafından Kullanılmak Üzere ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OGM KURUMSAL KİMLİK KİTABINI Hazırlayarak Yürürlüğe Koymuştur. Vakıf İktisadi

Detaylı

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ

T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ T.C. YUSUFELİ BELEDİYESİ BELEDİYE ZABITASI YÖNETMELİĞİ 2013 Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar) Amaç Madde 1 Yusufeli Belediyesi sınırları, mücavir alan ve yetki bölgesi

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü ARALIK AYI 1. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 110: Gündemin birinci maddesi; Yapılan müzakere ve oylamada;

Detaylı

1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiser Yardımcısı 10 Zabıta Memuru 1 adet 2004 model Ford marka minibüs aracımızla hizmet vermekteyiz.

1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiser Yardımcısı 10 Zabıta Memuru 1 adet 2004 model Ford marka minibüs aracımızla hizmet vermekteyiz. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL: 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiser Yardımcısı 10 Zabıta Memuru 1 adet 2004 model Ford marka minibüs aracımızla hizmet vermekteyiz. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNCE 2009 YILINDA

Detaylı

T.C KOCAELİ KARAMÜRSEL BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ ESNAF YÖNETMELİĞİ

T.C KOCAELİ KARAMÜRSEL BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ ESNAF YÖNETMELİĞİ T.C KOCAELİ KARAMÜRSEL BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ ESNAF YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürürlüğe

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

(2) Seyir ve Park Kuralları

(2) Seyir ve Park Kuralları T.C. TRAFİK KURALLARI (1) Uyulması Gereken Kurallar 1. Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere özel araçla girecek Öğrenci, İdari ve akademik personelin otopark kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolünün

Detaylı

T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları

T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları T.C. RİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimari Estetik Komisyonu Toplantı Kararları Tarih : 05.11.2015 Karar No : 2015-11-05 Toplantı Yeri : Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Detaylı

KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.05.2015 Toplantı No:6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Gerekçe

T.C. MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Gerekçe T.C. MUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Gerekçe Geniş bir coğrafyaya sahip olan ilçemiz sosyal, kültürel, ekonomik ve turizm yönünden sürekli gelişmekte

Detaylı

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ )

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ ) 1 TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ ) Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak. Madde 2 Tanımlar Madde 3 İdari yaptırım cezası ve uygulaması Madde 4 Ticari tanıtım tabelası nedir.. Madde 5 İzin

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA. Dr. M. Tahir Soydal İş Sağlığı Bilim Uzmanı

ÇALIŞMA HAYATINDA BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA. Dr. M. Tahir Soydal İş Sağlığı Bilim Uzmanı ÇALIŞMA HAYATINDA BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA Dr. M. Tahir Soydal İş Sağlığı Bilim Uzmanı 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 126 Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren veyahut taharet

Detaylı

ONBEŞİNCİ BÖLÜM TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ONBEŞİNCİ BÖLÜM TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ONBEŞİNCİ BÖLÜM TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ONBEŞİNCİ BÖLÜM Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. İKİNCİ BÖLÜM Belediye Emir Ve Yasakları BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BABAESKİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı