Ceyhun Özçelik, Yard. Doç. Dr. (Proje Yürütücüsü, Muğla S. K. Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü),

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ceyhun Özçelik, Yard. Doç. Dr. (Proje Yürütücüsü, Muğla S. K. Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü),"

Transkript

1

2 Proje Yürütücüsü CBS Araştırma Grubu, Ceyhun Özçelik, Yard. Doç. Dr. (Proje Yürütücüsü, Muğla S. K. Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü), Bedri Kurtuluş, Yard. Doç. Dr. (Grup Sorumlusu/Araştırmacı, Muğla S. K. Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü), Mustafa Ertürk, Doç. Dr. (Araştırmacı, Muğla S. K. Üniversitesi, Coğrafya Bölümü), Yardımcı Araştırmacılar (CBS& CAD çalışmaları), Bilgisayar Araştırma Grubu, Hüseyin Gürüler, Yard. Doç. Dr. (Grup Sorumlusu/Araştırmacı, Teknoloji fakültesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği), Osman Keles, Bilgi İşlem Dairesi Bşk. (Es Grup Sorumlusu/Araştırmacı, Muğla S.K. Üniversitesi, Bilgi İşlem Dairesi), Donanım ve Sistem Araştırma Bolumu, Bilal Durmuş, Bilg. Yüks. Müh. (Bolum Sorumlusu/Araştırmacı, Muğla S.K. Üniversitesi Uzman), Selçuk Kurt, Bilg. işl. Uzm. (Araştırmacı, Muğla S.K. Üniversitesi), Yazılım Araştırma Bolumu, Güncel Sarıman, Bilg. Yüks. Müh./Uzman (Bolum Sorumlusu /Araştırmacı, Muğla S.K. Üniversitesi), Yalçın Kaymak, Bilg. Yüks. Müh. (Araştırmacı, Muğla S.K. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı), Onur Karasoy, Bilg. Yüks. Müh. (Araştırmacı, Muğla S.K. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı), Yardımcı Araştırmacılar (Yazılım Geliştirme), Mobil Sistemeler Araştırma Bolumu Enis Karaarslan, Yard. Doç. Dr. (Araştırmacı, Muğla S. K. Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü), Ulaştırma Araştırma Grubu, Y. Şazi MURAT, Prof. Dr. (Grup Sorumlusu/Araştırmacı, Pamukkale Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü), Sabit Kutluhan, Yard. Doç. Dr. (Araştırmacı, Pamukkale Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü), Ölçüm Araştırma Grubu, Karayolları Grubu Hüseyin Ökten, Ögr Gör. (Araştırmacı, Muğla Üniversitesi, MYO, Mimarlık ve Şehir Planlama Bolumu, Harita Kadastro Programı Yardımcı Araştırmacılar (Arazi ölçümleri), Halil Çetin, Araştırma Baş Mühendisi (Grup Sorumlusu/Araştırmacı, Karayolları II. Bölge Müdürlüğü), Duru Öztop, Şube Şefi (Araştırmacı, Karayolları 26. Şube Şefliği

3 1. GIRIS 1.1. AMAÇ Karayolları Genel Müdürlüğü Bakım ve Onarım Şubelerince yürütülen her türlü bakım, onarım, kontrol ve denetim işleriyle ilgili her türlü işlem, süreç ve durumu, denetim ve kontrol altına almayı sağlayacak, alansal ve zamansal karmaşık tablo formunda ve görsel (2 boyutlu ve 3 boyutlu) sorgulamalar yapabilecek, karayollarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili kamu ve özel sektör çalışmalarında bir bilgi altyapısı oluşturacak, çevrimdışı/çevrimiçi erişim, kontrol ve sorgulama imkanı verecek, ülkemizde dünyada benzer kurumlarca geliştirilebilecek CBS projelerine örnek teşkil edebilecek 3 boyutlu çerçeve bir coğrafi bilgi sistemi geliştirilecektir.

4 KGM Bakım Ve Onarım İşlerı & Veriler Alt yapı Üstyapı Refüj Park alanları Kazı/dolgu şevlerı Kaldırımlar istinat duvarları Drenajlar Trafik işaretleri Sanat yapıları Elektrik hatları Su iletim hatları İnternet kabloları Yol yakınındakı yapılar Kamulastırma sınırları Peyzaj, dinlenme tesislerı Seyir terasları Turizm alanları Gsm kapsama alanları Meteorolojik veriler Diğer...

5 Tip Çap Kalınlık Uzunluk Yükseklik Hacim Ağırlık Tarih Kişi Ekipman Fotograf Proje Evrak Açıklama Diğer...

6 1.2. CBS algısı Coğrafi Bilgi Sistemleri`nin yeni ve gelişmekte olması, gerekse bu konudaki fikri olgunluğun ve deneyimli işgücünün sağlanamaması gibi nedenlerle yapımına başlanan çoğu bilgi sistemleri yüksek miktarda kamu kaynağı kullanılarak, birbirinden bağımsız modüller formunda farklı profesyonel şirketlere havale edilen, sonuçta basit sorgular yapabilen yada web ara yüzleri sunan, kamu işleyişinde ve işlerin yürütülmesinde kullanılabilecek nitelikten uzak, görselliği nispeten iyi fonksiyonelliği zayıf, gerektiği gibi güncellenemeyen temel düzeyde bilgi sistemleri olarak ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

7 Benzer problemlerin Karayollarıyla ilgili veri toplama süreçlerinde de sozkonusu olduğu düşünülmektedir. farklı daire ve birimlerce toplanan malzeme/ekip/ekipman envanteri niteliğinde, farklı kapsamda farklı içerik, tip, düzeyde farklı zamansal/alansal ölçekte doğrudan alansal/zamansal analizlere imkan sağlayamayan kullanıcıya indeksli sayısal bir ortamda ya da çoğu zaman evrak ortamında saklanan bir veri toplama/saklama/sunma yapısı

8 1.3. MOTIVASYON Bilgi toplumuna dönüşmüş, güçlü bir Türkiye hedefi yıllarını içeren Dokuzuncu Kalkınma Planı, İstikrar içinde büyüyen, Küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, bir Türkiye kamunun sunduğu hizmetler ve süreçlerin yeniden yapılandırılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin iş süreçlerinde kullanılması (Md.386); Başta karayolu olmak üzere trafik güvenliğinin artırılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılması(md.416); entegre bilgi sistemleri oluşturularak, izleme, denetim ve raporlama altyapısının geliştirilmesi (Md.458); bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesi (Md.486) Orta Vadeli Program bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılmasına önem ve öncelik verilecek

9 Bilgi Toplumu Stratejisi ( ) Bilgi toplumuna dönüşmüş, küresel ölçekte rekabet gücü yüksek, güçlü bir Türkiye bilgiyi üretme, işleme ve saklama, paylaşma ve kolay erişim, karar alma süreçlerinde etkin kullanım, yeni organizasyonel yapıların ve iş süreçlerinin oluşumu; verimlilik artışı sağlanmasında kritik rol oynamaktadır.. birbirinden bağımsız yürütülen, mevcut iş süreçlerinde etkinliği artırıcı iyileştirmelerle desteklenmeyen, salt teknoloji odaklı kurumsal uygulamalar, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımından sağlanabilecek potansiyel faydanın ancak küçük bir kısmına ulaşılmasına neden olmaktadır Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklardan en üst düzeyde yararlanarak kamu iş süreçlerinde etkinliğin artırılması için; kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, bilgiye dayalı etkin karar alma süreçlerinin oluşturulması gerekmektedir. Gelişen bilinç ve istek sayesinde, kamuda etkinlik ve verimliliğin artırılması, idari yüklerin azaltılması, büyük ve erişilebilir fırsatlardır Bilgi toplumu stratejisi eylem planı kurumların Teknoloji Hizmetleri ve Altyapı ve etkin Veri ve Bilgi Yönetimi mekanizmalarını geliştirmeleri Kamuda iş süreçlerinin gözden geçirilerek kamu yönetiminde ve işleyişinde modernizasyonunun sağlanması, Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, daha fazla katma değer yaratmak üzere, işletmeler tarafından yaygın ve etkin kullanımının sağlanması,

10 Karayolları Bakım ve Onarım Bilgi Sistemiyle; Bakım, onarım, kontrol ve denetim işleriyle ilgili her türlü süreçlerin denetim altına alınması ve süreçlerle ilgili her türlü bilgiye çeşitli imtiyaz seviyelerinde çevrimiçi/cevrimdışı 3 boyutlu, 2 boyutlu veya tablo erişimin sağlanması, Böylece, bakım, onarım, kontrol ve denetim işleriyle ilgili her türlü sürecin bilgili, bilinçli, kontrollü, zamanında ve ekonomik bir biçimde yönetilebilmesi, Bu doğrultuda kamu kaynaklarının etkin ve etkili bir biçimde kullanılarak işlevsel ve fonksiyonel olarak halkın hizmetine dönüştürülebilmesi, Her türlü yapım ve yönetim hatalarının kaynaklarının tespiti ve yol açtığı maddi ve manevi hasarların azaltılması

11 Her türlü koşul altında sürekli ve kontrollü trafik akışının sağlanması, Karayollarıyla doğrudan ya da dolaylı ilişkili diğer kamu ve özel sektör çalışmalarının veya projelerinin sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesine katkı sağlanması, Trafik kazalarının ve can kayıplarının önlenmesi, Karayolunu kullanan veya yakınında yaşayan insanların karayollarında gerçekleşebilecek problemler nedeniyle karşılaşacağı maddi zararların takibi ve en aza indirilmesi, Özel sektörce yürütülen yapım/onarım çalışmalarının kesin teslim sonrası takibinin etkin biçimde yapılabilmesi,

12 Topoğrafya, yükseklik, eğim, bakış açısı, iklim, sıcaklık vb. koşullara bağlı olarak meydana gelen buzlanma, yolun kayganlaşması, sünekleşmesi gibi yol kalitesini düşürücü ve maddi/manevi hasarlara sebebiyet verebilen fiziki etkenlerle mücadelenin etkin bir biçimde yürütülmesi, Yolların bisiklet/motosiklet/maraton vb. sportif/turizm amaçlı kullanımının sağlanması veya arttırılması, Doğal afetler öncesinde, esnasında ve sonrasında karayollarının ve çevresinin durumunun tespiti ve karayollarının sağlıklı çalışmasıyla ilgili zamanında ve yerinde önlemlerin alınması, Terör, savaş vb. olağanüstü durumlarda yolun ilgili kesitinin mevcut ve önceki durumlarıyla ilgili anında bilgi erişiminin sağlanması ve istatistiksel bilgilerin çıkarılması

13 2. KONU VE KAPSAM Coğrafi bilgi sisteminin teşkili, 3 boyutlu, görüntü ve model bazlı, alansal bir veri tabanı modelinin oluşturulması Karayolu Gözlem Aracı (KaraGÖZ) ölçüm ve bilgisayar sistemlerinin oluşturulması, Bilgi sisteminde içerilecek unsurlara ait konum ve zamana bağlı özellik verilerinin toplanması, saklanması ve veri işlem merkezine aktarılması. Veri işlem ve yayın istasyonunun oluşturulması, Karayolu Bilgi Sisteminin saklanacağı, çevrimiçi ve çevrimdışı erişim, kontrol ve sorgu imkanın sağlanacağı, KaraGÖZ ile bağlantının kurulacağı, proje web sayfasının hizmet vereceği bir veri istasyonunun kurulması.

14 2.1 Coğrafi Bilgi Sisteminin Teşkili Bilgi Sistemi Karayolları Bakım ve Onarım Bilgi Sistemiyle, model üzerinde tüm yol unsurlarina ve bu unsurlara ait özellik bilgilerine ve bu unsur ve özellikleri içeren problemlerin çözümlerine ilişkin karmaşık sorgular türetme imkanı doğacaktır. Bu sorgular doğrudan veya alansal analizi sonrası (örneğin; buzlanma ve kaza olaylarının alansal korelasyonu; araç rengi veya modeli ile kaza ilişkisi; trafik kazaları ve kontrol şefi sorumluluk ilişkisi; trafik kazaları ve arazi topoğrafik özellikleri arasındaki ilişki vb.) kullanılarak elde edilecek 3B model, 2B harita, tablo veya rapor formundaki sonuçlarla, entegre bir bilgi yönetimi, dolayısıyla etkin bir yönetim gerçekleştirilebilecektir.

15 Şekil 2. Iki boyutlu ortamda sorgu örneği

16 Şekil 3. Uc boyutlu ortamda sorgu örneği

17 Sorgu Ornekleri Bu sorgulara verilebilecek birkaç örnek aşağıda sunulmuştur. Trafik kazaları; Plakası 48 le başlayan araçların, Muğla il sınırı içerisinde, ocak, şubat ayları içerisinde gece saatleri arasında yaptığı trafik kazaları Hangi marka aracın daha çok kazaya karıştığı ve bu kazaların yolun hangi kesimlerinde gerçekleştiğinin belirlenmesi, Bir yıl içinde en fazla kazanın neden dolayı olduğu ve bu sebepten gerçekleşen kazaların nerelerde gerçekleştiğinin saptanması, Bu kazalara ilişkin yol kesitlerinde gerçekleşen son onarımların, kimin sorumluluğunda gerçekleştirildiği ne kadar zaman ve para harcanarak gerçekleştirildiği, kaza öncesi ve sonrası olay yerinin durumu, fotoğrafları ve çevredeki trafik işaretlerinin belirlenmesi, Söz konusu kazalara ilişkin yol kesitlerinde gözlenen buzlanma olaylarının tarihleri, mücadele için harcanan malzeme, işgücü ve paranın hesaplanması,

18 Onarım çalışmaları; Teknik eleman x in yönetiminde son iki yıl içerisinde mesai saatleri sonrasında gerçekleştirilen kenar taşı onarımlarına ilişkin; İki defadan fazla onarım gerçekleşen onarım yerlerinin tespiti, Bu onarımlara ait herhangi bir onarım kesiminde kullanılan malzeme, vasıta ve onarımı gerçekleştiren personelin saptanması, Onarım sonrası artan malzemenin süpürüldüğü ve sonrasında yıkandığı yol kesitlerinin tespiti, Onarım öncesi ve sonrası gerçekleşen trafik kazalarının alansal korelasyonu veya kaza gerçekleşme, azalma, artma olan yol kesitlerinin belirlenmesi, Onarım yerlerinin Karayolları ve malzeme depolarına olan uzaklıklarının belirlenmesi, Yol kavşak ve yaya geçidi noktalarıyla kesiştiği yerlerin belirlenmesi,

19 Kamulaştırma sınırı; Kamulaştırma sınırına 10 metreden daha yakın, yol kenar çizgisinden 15 m veya daha uzak yapılar ve tesisler için; Tanımlanan bölge içerisinde 2000 m 2 den daha fazla arazisi olan kişilerin arazilerinde gerçekleşen toplam inşaat miktarının belirlenmesi, Bu alan içerisinde mevcut veya planlanmakta olan sosyal tesisler, kapasiteleri, yapım tarihlerinin saptanması, Söz konusu alan dışında kalan elektrik nakil hatlarının unsurlarının ve özelliklerinin saptanmasi, Söz konusu alanlarda yol yapımından kaynaklı oluşacak maddi problemlerin belirlenmesi.

20 Bu sorgular dışında, elektrik hatları, trafik işaretleri, mobese kameraları, turizm yolları vb. yukarıda bir kısmı verilen birçok unsur ve özelliklerine ilişkin çok sayıda sorgu örneği vermek mümkündür.

21 Yontem Ölçüm İşleri Sayısallaştırılmalar CAD (Çizim) İşleri Data Base İşleri GIS Modelleri 3D Modelleme Guncelleme

22 Ortam ve Araclar ArcGIS ArcScene ArcGlobe Diger GIS yazilimlari Open Source kaynaklar

23 2.2. Karayolu Gözlem Aracı (Karagöz) Ölçüm ve Bilgisayar Sistemlerinin Oluşturulması Çalışmanın ikinci ana adımı ise ölçümlerin otomasyonu ve sistematiğini sağlayacak Google Street Mapper, Yandex Car benzeri fakat görüntüleme yapmanın dışında karayollarıyla ilgili diğer birçok parametreninde ölçülmesine olanak sağlayacak bir karayolu gözlem aracının teşkilidir.

24 Bu aracın temel görevleri; Yol üzerinde 12 farklı dodecahedron doğrultusunda, konuma ve zamana endeksli görüntü almak, Yolun geçki ve profilini çıkarmak, Yol üzerini ve etrafındaki mümkün olan yapıların uzaklıklarını ve yüksekliklerini otomatik olarak ölçmek, Yol unsurlarına ait her türlü özellik verilerini otomatik, yarı otomatik veya manuel olarak toplamak ve saklamak, Toplanan her türlü veriyi araç ana bilgisayarında depolamak, Toplanan verileri çevrimiçi olarak veri işlem merkezine aktarmak.

25 Diğer görevleri; Yolun konforunu ölçmek, Yolun zemin kalitesini ölçmek Yol ekseni boyunca sıcaklık ve gürültü gibi değişkenlere ait verileri toplamak, Yolcu kabininden, ölçüm sırasında toplanan verileri takip ve yönlendirme olanağı sağlayan kabin içi bilgisayarıyla araç ana bilgisayarını yönetmek, Araç konumunun araç içinden ve veri işlem merkezinden izlenmesine olanak sağlamak, Araç içinde ve ölçüm mahallinde çevrimiçi erişim (internet) hizmeti sağlamak, Yerinde milimetrik ölçüm gerektiren durumlar için gerekli ölçüm ekip ve ekipmanını taşımak.

26 Karayolu Gözlem Aracının ihtiyaç duyulmaktadıru görevleri sağlıklı olarak yerine getirebilmesi için başlıca aşağıda verilen ekipmanlara. Hassas Global Konumlandırıcı (GPS) ve anteni, 12 adet gözlem kamerası, 360 derece dönüş imkânı sağlayan kamera (veri toplama kamerası) ve kabin içi kontrol ünitesi, Yüksek kapasiteli lazer işaretleyici sistem, Veri kartı (Data acquisition card) İvme ölçer (accelerometer) Açısal yer değiştirme ölçer (gyroscope) Araç ana bilgisayar ünitesi, Sürücü kabininden araç ana bilgisayarını kontrol etmeyi sağlayan, kabin içi bilgisayarı, İlgili anten ve kablo sistemleri, Monitör sistemi ve araç ana bilgisayarı/kabin içi bilgisayarı bağlantı ekipmanları, Araç çalışması durdurulduğunda ani kapanmayı önleyici UPS sistemi, GPS için sürekli güç sağlayacak batarya/güneş enerjisi sistemi, Kabin içi elektrik tesisatı 12V/220V dönüştürücü sistemi Yön ve yüksekliği ayarlanabilir gözlem kamera ayakları, Lazer işaretleyici sistem tesisi, Titreşim alıcı elastik membranlar, Kabin içi yardımcı elemanlar (aydınlatma, zemin örtüsü, masa, oturak, vb.)

27

28

29

30 Araç temel görevlerini yerine getirebilmesi için geliştirilecek bilgisayar yazılımlarından yararlanacaktır. Yazılımlar, başlıca; Konum bazlı istenilen doğrultularda görüntü elde etme, Yol kenarı ve etrafındaki unsurlara ait konum belirleme ve yükseklik ölçümü, Yol kenarı ve etrafındaki unsurlara ait özellik bilgilerini toplama, Mevcut konumu belirleme, boy kesit ve geçki çıkarma, Toplanan verileri veri işlem merkezine aktarma, Yol konforunu ölçme, Yol yüzey kalitesini ölçme Yol ekseni boyunca sıcaklık ve gürültü gibi değişkenleri ölçüme, amaçlarına yönelik olarak geliştirilecektir.

31

32 2.3 Veri işlem/yayın istasyonu; Veri işlem ve yayın istasyonunun 4 ana amacı bulunmaktadır. Bunlar; Oluşturulan coğrafi bilgi sisteminin saklanması, Global bir çevrimiçi sorgu erişim imkânının oluşturulması, Proje web sayfasının hizmet vermesi, Karayolu gözlem aracıyla iletişimin sağlanması.

33 2.3.1 Hedeflenen Altyapi Web/FTP server CBS/SQL server Android destegi

34

35

36

37 3. OZGUN DEGER Proje kapsamında oluşturulacak bilgi sistemi, karayolları bakım ve onarım şubelerince gerçekleştirilen tüm işleri, işleyişleri ve çalışmaları kapsamaktadır. Bu bağlamda, karayolu üzeri, altı ve etrafındaki gerek duyulan her türlü unsura ait her türlü özellik bilgilerine, konum ve zamana bağlı olarak erişim ve sorgulama imkânı doğmaktadır. Bu ise, karayollarının yanı sıra karayollarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan hemen her türlü kurum, kuruluş, kişi veya iş için, ülkemiz kaynaklarının kontrolünü, denetimini, yerinde ve doğru biçimde kullanılmasını kolaylaştıracak, bulunmaz bir planlama, kontrol, analiz ve entegre yönetim imkanı sunmaktadır

38 Geliştirilecek çalışmanın özgün yönleri; bakim onarım şubelerinin işleyişini şekillendirecek, karayolları bakım ve onarım işleri için geliştirililen yüksek fonksiyonelliğe sahip öncü, yerli imkanlarla gözlem aracının oluşturulması, 2B ve 3B model ve görüntü ortamında karayoluna iliskin veri erişimi CBS ortamında global çevrimiçi sorgu Karayollarıyla ilgili her türlü kurumun faydalanabileceği bir altyapı,

39 Bununla birlikte, proje çok çeşitli alanlarda da kullanılabilecekdir; bisiklet/motosiklet ağının ülkemize de genişletilmesi gibi turizim arttırma/tanıtma çalışmalarında yol konforunun ölçülebilmesi. bilimsel araştırmalarda ve yönetsel işler doğal afetlerde afet öncesi ve sonrası durum tespiti yol üzerinde gerçekleşecek terör olaylarının tespiti ve önlenmesi trafik kazalarını, yaralanmalarını, ölümleri ve maddi kayıpları azaltma, önleme İlgili alandaki, kamu yatırımlarını düzenleme, planlama ve kaynakları sevk ve kontrol etme

40 4. PILOT CALISMA 4.1 Mugla Akyaka Yolu Model 4.2 Sorgu Ornekleri

41 Tesekkurler!!!

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Lütfi ELVAN Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ülkemizin, bulunduğu coğrafi konumunun avantajlarından faydalanabilmesi

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 1 2 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 Yollarımızı asrın, bugünkü ilerlemelerin icap ettirdiği bir mükemmel duruma eriştirmek lazımdır. Ancak bu suretle

Detaylı

EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMNĐYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL EMNĐYET VE ĐÇ GÜVENLĐK KAMU ARAŞTIRMA PROGRAMI 2006 1 Đçindekiler Önsöz...3 Sunuş... 4 Araştırma Alanlarının Belirlenmesi ve Proje Seçimi:... 5 Araştırma Alanı 1: Bilişim...

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler Ekseni Mevcut Durum Raporu 10 Nisan 2013 www.bilgitoplumustratejisi.org

Detaylı

TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI

TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI TRAFİK SORUNUNA BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: TRAFİK İZLEME BAŞKANLIĞI Abdulkadir MAHMUTOĞLU * M. Akif ÇUKURÇAYIR * ÖZET Trafik problemi; ekonomik gelişmişlik, ahlaki değerler, insani tutum ve davranışlarla açıklanabilir

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2013 idare PERFORMANS PROGRAMI Bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle ilgili olan en önemli faktör, milletin iktisadiyatıdır. 2013 idare PERFORMANS PROGRAMI Ulaştırma altyapısı,

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ Yazarlar Doç.Dr. İ. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 4, 8) Doç.Dr. A. Barış BARAZ (Ünite 2, 3, 5, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI

CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CORS-TR SİSTEMİNİN ULAŞIM HİZMETLERİNDE KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet BÜLBÜL Anabilim Dalı Programı : İnşaat Mühendisliği : Geomatik Tez Danışmanı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2013-2017) Ankara 2013 SUNUŞ Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2013-2017 yıllarını kapsayan stratejik planı bu

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ

TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ AFET YÖNETİMİNDE İLERİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI ETKİNLİKLERİ AFTEK 2013 GÜZ ÇALIŞTAYI RAPORU Sürüm

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Türkiye'de Düşük Karbonlu Topluma Geçişi ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümedeki Rolü REC Türkiye Hakkında Kâr amacı bulunmayan,

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3.1. Tarihi Yarımada Proje Paketleri İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın benimsenen vizyon çerçevesinde oluşturulan plan hedefleri

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı