18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI"

Transkript

1 18. ESRI KULLANICILAR KONFERANSI SEL VE TAŞKINA DUYARLI ALANLARIN CBS İLE BELİRLENMESİ: İSTANBUL AVRUPA YAKASI ÖRNEĞİ Arş.Grv. Mustafa YALÇIN Afyon Kocatepe Üniversitesi

2 İÇERİK Sel ve Taşkın Duyarlılık Alanlarının Belirlenmesi o Sel ve Taşkın Duyarlılığının Belirlenmesinde Klasik Yaklaşımlar o Sel ve Taşkın Duyarlılığının Belirlenmesinde Güncel Yaklaşımlar Hidrolojik Modelleme Yöntemi Çok Ölçütlü Karar Analizi Uygulama o Verilerin Toplanması, Düzenlenmesi ve İşlenmesi o Ölçüt Katmanlarının Normalleştirilmesi o Ölçüt Ağırlıklarının Belirlenmesi o Ölçütlerin Sentezlenmesi o C-ÇÖKA Sonuçlarının Değerlendirilmesi Sonuç ve Öneriler

3 Taşkın Duyarlılık Alanlarının Belirlenmesi

4 Taşkın Duyarlılık Alanlarının Belirlenmesinde Kullanılan Klasik Yöntemler Daha önce yaşanmış sel ve taşkınların etki alanlarının bir haritaya işlenmesi Belirli tekrarlama periyotlarına göre tespit edilen en yüksek debiye göre suyun yükselebileceği seviyenin bir haritaya işlenmesi

5 Taşkın Duyarlılık Alanlarının Belirlenmesinde Kullanılan Güncel Yöntemler Taşkın duyarlılık alanlarının belirlenmesinde literatür taramalarına göre güncel olarak sık kullanılan iki temel yaklaşım bulunmaktadır Hidrolojik Modelleme Yöntemi Çok Ölçütlü Karar Analizi Yöntemi

6 Hidrolojik Modelleme Yöntemi Hidrolojik modelleme yöntemi üzerinde taşkın olan akarsuyun bazı yaklaşımlarla modellenerek debisinin ve taşıyacağı su kütlesine göre kaplayacağı alanın tahmine dayanmaktadır

7 CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi (C-ÇÖKA) C-ÇÖKA da, CBS nin sağladığı olanaklarla verilerin toplanması, depolanması, düzenlenmesi ve analizi; ÇÖKA olanakları ile coğrafi verilerin ve karar vericilerin tercihlerinin bir karar için birleştirilmesi sağlanmaktadır Çeşitli çok ölçütlü karar verme metodları vardır bunlardan birisi Analitik Hiyerarşi Metodudur

8 Ölçütlerin Belirlenmesi - İlgili litaratür taramalarının yapılmasıyla diğer çalışmalarda kullanılan ölçütlerin araştırılması - Örnekleme araştırmaları ve ilgili kişiler, karar vericiler ya da uzmanlardan bilgi edinme Elde edilen uzman görüşleri ve literatür taramaları neticesinde taşkın için 6 ölçüt belirlenmiştir. Bu altı ölçüt; eğim, bakı, akış, yükseklik, alt havzaların büyüklüğü, drenaj yoğunluğu

9 Ölçütler Alt Havza Büyüklüğü: Alt havza büyüklüğü, akarsudaki toplam akım hacmini etkiler. Büyük yağış havzalarında sel ve taşkına neden olan akımlar küçük havzalardakine göre daha uzun sürelidir Eğim: Eğim; yüzeysel akış, toprak nemi ve taban suyu tarafından akarsu akımına yapılan katkılar bakımından önemli bir faktördür. Eğim, biriken yağış miktarını etkilemekte ve düşük eğimlerde taşkın süresi daha uzun olmaktadır

10 Ölçütler Yükseklik: Yükseklik, biriken yağış miktarını ya da yağış kayıplarını etkilemesi bakımından önem taşımaktadır Bakı: Bakı, güneşten alınan ısı enerjisi miktarına ve dolayısıyla terleme ve buharlaşma ile su kaybına etki etmektedir

11 Ölçütler Akış: Birleşik Devler Toprak Koruma Servisi Eğri Numarası (US Soil Conservation Service (SCS) Curve Number: CN) yöntemi, yağış verilerinden akışın belirlenmesinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Akış için kullanılan bağıntı: Bağıntılarda yer alan Yağış miktarı, hidrolojik toprak grupları ve arazi örtüsü bilgilerine göre elde edilir Q : Yüzey akış miktarı (mm) P : Yağış miktarı (mm) S : Su tutma potansiyeli (mm) CN : Yüzey akış eğri numarası

12 Drenaj Yoğunluğu: Ölçütler Bir havzadaki drenaj durumu veya drenaj kapasitesi, o havzadaki doğal drenaj kanallarını oluşturan ana mecra ve ona bağlı bulunan yan kolların veya derelerin havzaya düşen yağış sularını boşaltabilme yeteneği veya kapasitesidir. Genel bir ifade ile bir havzanın drenaj yoğunluğu ne kadar yüksek ise, o havzadaki drenaj ağının yağış sularını çevreye zarar vermeden akıtma yeteneğinin de o ölçüde yüksek olduğu söylenebilir D d : Havza drenaj yoğunluğu Lu : Toplam akarsu uzunluğu A : Havza alanı

13 UYGULAMA

14 Çalışma Alanı

15 VERİ İŞLEM VE ANALİZİ

16 Ölçüt Katmanlarının Hazırlanması Veriler 40 adet 1/25000 ölçekli HGK-STH 40 adet 1/25000 ölçekli BTG haritaları 6 adet MGM istasyonlarına ait yağış verileri Ulusal Arazi Örtüsü Verileri İBB CBS Servisi Taşkın sınırı tahmin verileri ( Ayamama, Alibey, Sarısu, Çiftlikköy havzaları)

17 Yükseklik 40 adet 1/25000 ölçekli sayısal yükseklik paftası birleştirilmiş ve topolojik hatalar düzeltilmiştir Sınır verileri İBB-CBS servisinden güncellenmiştir. Yükseklik eğrileri, göl sınırları ve proje sınırları ile 10 m piksel boyutlu SYM oluşturulmuştur SYM de tepe ve çukur hataları giderilerek daha sağlıklı bir veri elde edilmiştir

18 Eğim SYM kullanılarak 10 m piksel boyutlu eğim katmanı oluşturulmuştur

19 Bakı SYM kullanılarak 10 m piksel boyutlu bakı katmanı oluşturulmuştur Oluşan bakı katmanı değerleri derece cinsinden elde edilmiş ve değer aralıkları temsil ettiği yönlere göre oluşturulmuştur Bakı Değerleri Yönler -1.0 Düz Alanlar 0.0 o o Kuzey 22.5 o o Kuzeydoğu 67.5 o o Doğu o o Güneydoğu o o Güney o o Güneybatı o o Batı o o Kuzeybatı o o Kuzey

20 Bakı Bakı ölçütü katmanı, önem durumuna göre sayısal olarak derecelendirilebilmesi için, Öztürk ün Güney Marmara Havzasında bakı katmanı için taşkın envanterlerini kullanarak yaptığı puanlama kullanılmıştır Bakı Puan Düz Alanlar 10 Kuzey 9 Kuzeydoğu-Kuzeybatı 8 Doğu-Batı 6 Güneydoğu-Güneybatı 4 Güney 2

21 Alt Havzaların Büyüklüğü Alt havzaları belirlemek için SYM den oluşturulmuş, akış yönü bilgilerine göre alt havzalar otomatik olarak üretilmiştir Akış yönünden otomatik olarak üretilen alt havzalarda kıyı problemi olarak adlandırılan kıyı bölgelerinde çok sayıda alt havza meydana gelmiştir.

22 Alt Havzaların Büyüklüğü Kıyı problemi bulunan bölgelerde küçük havzalar uzman görüşleri ve bölgede manuel olarak sırtların oluşturulması ve drenaj katmanı ile birlikte değerlendirilerek birleştirilmiştir. 10 m piksel boyutlu alt havzaların büyüklüğü katmanı oluşturulmuştur.

23 Drenaj Yoğunluğu Katmanı 40 adet 1/25000 ölçekli sayısal drenaj verisi birleştirilmiş ve topolojik hatalar düzeltilmiştir Her bir alt havza için toplam drenaj uzunluğu belirlenmiştir. Toplam drenaj uzunluğu alt havza alanına bölünerek drenaj yoğunluğu katmanı elde edilmiştir

24 Akış Çalışma alanında akışı belirlemek için; yağış, hidrolojik toprak grubu ve arazi kullanımı verileri kullanılmıştır. Yağış-akış ilişkisi, SCS eğri numarası yöntemine göre belirlenmiştir Çalışma alanında akışı belirlemek için; yağış, hidrolojik toprak grubu ve arazi kullanımı verileri kullanılmıştır. Yağış-akış ilişkisi, SCS eğri numarası yöntemine göre belirlenmiştir

25 Yağış Yağış miktarının yersel dağılımını belirlemek için 6 adet meteoroloji istasyonlarına ait verileri enterpole edilerek 10 m piksel boyutlu grid katman oluşturulmuştur

26 Arazi Örtüsü Arazi örtüsü verileri için Ulusal Arazi Örtüsü Projesi verileri ve İBB-CBS servisi 2010 ortofoto verileri kullanılmıştır.

27 Hidrolojik Toprak Grupları 1/25000 ölçekli TRGM den elde edilen BTG haritaları kullanılmıştır.

28 Yüzey Akış Eğri Numarası Arazi kullanımı bilgileri ve hidrolojik toprak sınıflarına göre yüzey akış eğri numarası (CN) hesaplanmış ve 10 m piksel boyutlu grid veriye dönüştürülmüştür Arazi Örtüsü Açıklamalar Ortalama Geçirimsiz Alan (%) Yerleşim (Yüksek Çoklu-Aile, Apartmanlar, Daireler, yoğunluklu) Karavan Kampı Yerleşim (Orta yoğunluklu) Yerleşim (Düşük yoğunluklu) Ticari alanlar Perakendeciler, Alışveriş Merkezleri,Ticari Bölgeler Endüstriyel alanlar Arıtma Tesisleri, Okullar, Hafif Sanayi Alanları Geçici, Bozulmuş Gelişme Sahaları, Taş ocağı, Çakıllı Alanlar Bölgeler Zirai Alanlar Ekili Araziler, Bakliyat Ürünleri, Bitkiler Açık alanlar Parklar, golf sahaları, çim saha, mezarlıklar Hidrolojik Toprak Gruplarına Göre Eğri Numarası A B C D Tek-Aile Yoğun Tek-Aile - Düşük Çayır Mera, Çayır, Otlak, Orman (Sık) Karışık Orman, Fundalık ve toprak kombinasyonu Orman (Seyrek) Koruluk, Ağaç ve çim kombinasyonu Geçirimsiz Alanlar Sulak alanlar Kaplamalı Otopark, Alışveriş Merkezleri, Yollar Su Oluşumu, Göller, Havuzlar, Sulak Alanlar

29 Akış Katmanı S CN Q (P 0. 2S) 2 (P 08. S) Formüller uygulanarak akış katmanı oluşturulur.

30 Ölçüt Katmanlarının Normalleştirilmesi Ölçüt katmanları farklı değer aralıklarında ve ölçü birimlerinde olduğundan, ölçütleri bir arada işleme koyabilmek ve birbirleri ile karşılaştırabilmek için her katman 0-1 aralığında değerler alacak şekilde normalleştirilmiştir

31 Normalleştirilmiş Ölçüt Katmanları

32 Ağırlıkların Belirlenmesi Ağırlıkların belirlenmesinde, 2009 yılında Öztürk ün Marmara Havzasında çalışmasındaki daha önce yaşanmış sel ve taşkın etki alanları ve havzanın geneliyle yaptığı karşılaştırmalar, literatür bilgileri ve uzman görüşü sonucu elde ettiği ikili karşılaştırma değerleri kullanılmış ve buna göre karşılaştırma matrisi hazırlanmıştır. İkili karşılaştırmaların tutarlılık oranı hesaplanarak, bulunmuştur. Bu değer 0.10 dan küçük olduğu için işleme devam edilerek, ağırlıklar hesaplanmıştır.

33 Ağırlıkların Belirlenmesi Buna göre ağırlıklar aşağıdaki tabloda verilmektedir; Ölçüt Katmanları Ağırlıklar Akış 0.35 Yükseklik 0.11 Eğim 0.15 Bakı 0.06 Alt Havza Büyüklüğü 0.12 Drenaj Yoğunluğu 0.21

34 Sel ve Taşkın Duyarlılığın Belirlenmesi Ölçütler normalleştirilip ağırlıklandırıldıktan sonra AHY Kapsamında ağırlıklarıyla birlikte sentezlenmektedir. Sentezlemede her bir ölçüt ağırlıklarıyla birlikte çarpılıp, tüm ölçütler toplanmıştır.

35 Sel ve Taşkın Duyarlılık Haritası

36 Sınıflandırmalar Oluşturulan sel ve taşkın duyarlılık haritası doğal aralıklı sınıflandırma yöntemi ile 5 ayrı duyarlılık derecesi ile sınıflandırılmıştır. Buna göre sel ve taşkın duyarlılık alanları çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta risk, düşük risk ve çok düşük riskli bölgeler olarak sınıflandırılmıştır

37 ÇÖKA ile elde edilen duyarlılık sınıfları rasyonel yönteme göre 500 yıllık taşkın debi hesabına göre elde edilen Sarısu, Ayamama, Alibey ve Çiftlikköy Deresi Havzaları tahmini taşkın sınırları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar

38 Karşılaştırmalar TÜM DERELER ORTALAMA CBS-ÇÖKV DUYARLILIK Rasyonel Yönteme Göre Taşkın Sınırı İçerisinde Kalan CBS- ÇÖKA Duyarlılık Sınıfları(%) Çok Yüksek Yüksek Orta Düşük Çok Düşük % 74 % 23 % 2 % 1 % 0

39 SONUÇ VE ÖNERİLER Çok ölçütlü karar analizine dayalı olarak geliştirilen örnek uygulama sonucunda sel ve taşkın duyarlılığı yüksek olan alanlar rasyonel yönteme göre elde edilen taşkın sınırı verileriyle karşılaştırıldığında %97 lik uyum sağladığı görülmüştür Ölçütlerin belirlenmesi ve ağırlıklandırılması sübjektif konu olup tartışmaya açıktır. Klasik yöntemlere alternatif oluşturmuştur Küçük ölçekte yapılan bu çalışmada duyarlılık alanları belirlenmiş ve bu duyarlılık alanlarının büyük ölçekli çalışmalar için yol göstermesi beklenmektedir.

40 TEŞEKKÜRLER

Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği

Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği T. Susam 1 S. Karaman 2 1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro

Detaylı

Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014

Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014 Karar Destek Sistemleri Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar Bölüm 2: CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi Bölüm 3: Karmaşık Problemler için Analitik Hiyerarşi Yönteminin Kullanılması Yrd.

Detaylı

Coğrafi Bilimler Dergisi, 2007, 5 (2), 55-76 Çok Kriterli Analiz Yöntemi Kullanılarak Kahramanmaraş ta Çöp Depolama Alanı Tespiti Landfill site selection in Kahramanmaraş using multiple criteria analyses

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI İLE ORMAN YOLU SANAT YAPILARI HARİTASININ OLUŞTURULMASI TEKNİĞİ (YEŞİLTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ)

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI İLE ORMAN YOLU SANAT YAPILARI HARİTASININ OLUŞTURULMASI TEKNİĞİ (YEŞİLTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ) COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMI İLE ORMAN YOLU SANAT YAPILARI HARİTASININ OLUŞTURULMASI TEKNİĞİ (YEŞİLTEPE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÖRNEĞİ) Erhan ÇALIŞKAN*, Ali KARAMAN**, Hulusi ACAR* * KTÜ Orman Fakültesi

Detaylı

TAŞKINLAR HİDROLOJİSİ TASARIM REHBERİ

TAŞKINLAR HİDROLOJİSİ TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASARIM REHBERİ REHBER NO: 008 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000 yıldır süren hidrolik

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HOTAMIŞ GÖLÜ ÇEVRESİNİN ARAZİ KULLANIMININ UYDU GÖRÜNTÜLERİ YARDIMIYLA ZAMANSAL ANALİZİ Elif KIRTILOĞLU YÜKSEK LİSANS Şubat-2014 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

Analitik hiyerarşi süreci ve coğrafi bilgi sistemleri ile Yukarı Kara Menderes Havzası nın arazi kullanımı uygunluk analizi

Analitik hiyerarşi süreci ve coğrafi bilgi sistemleri ile Yukarı Kara Menderes Havzası nın arazi kullanımı uygunluk analizi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Analitik hiyerarşi süreci ve coğrafi bilgi sistemleri ile Yukarı Kara Menderes Havzası nın arazi kullanımı uygunluk analizi Cengiz Akbulak * Özet Kaynakların etkin ve doğru kullanımı

Detaylı

Taşkın Modelleme ve Risk Analizinde LiDAR Verisiyle Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi

Taşkın Modelleme ve Risk Analizinde LiDAR Verisiyle Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi 4 1 4 GÜFBED/GUSTIJ (2014) 4 (1): 117-125 Research/Araştırma Taşkın Modelleme ve Risk Analizinde LiDAR Verisiyle Sayısal Yükseklik Modeli Üretimi Hakan ÇELİK 1,, Nuray BA޲, H.Gonca COŞKUN 1 ¹İTÜ, İnşaat

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I 30 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27274 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 2 s. 39-56 Mayıs 2005 TORBALI (İZMİR) KATI ATIK DEPOLAMA SAHASININ JEOLOJİK VE HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

AKıŞ HIDROGRAFLARıNıN ANALIZI

AKıŞ HIDROGRAFLARıNıN ANALIZI AKıŞ HIDROGRAFLARıNıN ANALIZI Küçük örnek havzalar seçilir Yağışlara karşılık gelen akışların hidrografları çizilir Yağışların ne kadarının akışa geçtiği saptanır Yağış-akış arasındaki fark infiltrasyon

Detaylı

DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ İÇME SUYU ve KANALİZASYON MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Sibel ÇUKURLUOĞLU ÇİZMECİOĞLU*, Dr. Ülker GÜNER BACANLI** *Denizli Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, scizmecioglu@denizli.bel.tr.

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006

Sözleşme No: TR33/13/DFD/0006 Bu çalışma İnotek Çevre Çözümleri Teknolojileri Çevre Laboratuar İnşaat Araştırma Geliştirme.Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma Ve İsletme

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLMESİ

TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ÜRETİLMESİ M. K. Torun 1,

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNİ KURULACAK ALANLARIN CBS ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ: DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ

RÜZGAR TÜRBİNİ KURULACAK ALANLARIN CBS ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ: DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ RÜZGAR TÜRBİNİ KURULACAK ALANLARIN CBS ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ: DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ Abdulkadir MEMDUHOĞLU 1, Gülşah ÖZMEN 2, Gazale GÖYÇEK 2, Fatmagül KILIÇ 3 1 Arş. Gör., Yıldız

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI KÜTAHYA EGE DENİZİ Foça Menemen İZMİR MANİSA Saruhanlı Gürdük çayı

Detaylı

BÜYÜK MENDERES NEHRİ SU KİRLİLİK ENVANTERİ

BÜYÜK MENDERES NEHRİ SU KİRLİLİK ENVANTERİ PROJE NO: TR32/11/DFD-007-019 BÜYÜK MENDERESİ KİRLETMEK GELECEĞİNİ KİRLETMEKTİR BÜYÜK MENDERES NEHRİ SU KİRLİLİK ENVANTERİ Hazırlayanlar Prof. Dr. Ömer Faruk DURDU Yrd. Doç. Dr. Bekir Sıtkı KARATAŞ Araş.

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA

Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Bu kitap, İşlem Coğrafi Bilgi Sistemleri Mühendislik ve Eğitim Ltd. Şti. Tarafından yayınlanmıştır. 13. Cad No:14 06800 Beysukent ANKARA Tel: +90 312 233 50 00 Faks: +90 312 235 56 82 E mail: info@islem.com.tr

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ

ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE OLAN ETKİLERİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANILARAK BELİRLENMESİ A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) ALANGÜLLÜ (AYDIN) JEOTERMAL KAYNAĞININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ÇEVREYE

Detaylı