T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TEMSİL HAKKI ÇERÇEVESİNDE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ KAVRAMI UZMANLIK TEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TEMSİL HAKKI ÇERÇEVESİNDE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ KAVRAMI UZMANLIK TEZİ"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TEMSİL HAKKI ÇERÇEVESİNDE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ KAVRAMI UZMANLIK TEZİ Gülcan SAYAR AB Uzman Yardımcısı EKİM 2007; ANKARA

2 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR ABSTRACT ÖZET Sayfa GİRİŞ 1 I. BÖLÜM DGÖ VE AB DE ULUSLARARASI TİCARETİN KORUNMASI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DGÖ BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR Uluslararası Ticaretin Korunmasında ve Güvenliğinin Sağlanmasında DGÖ Çerçevesi DGÖ Standartlar Çerçevesinin Sağladığı Faydalar DGÖ Çerçevesine Göre YY Belgesi Tanzim Edilmesi YY Statüsünün Verilmesi, Geri Alınması, Askıya Alınması ve Karşılıklı Tanıma DGÖ Tarafından Hazırlanan YY Rehberi AB NİN GÜMRÜKLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK GİRİŞİMLERİ Avrupa Birliği nde (AB) Gümrüklerin Güvenliği ile İlgili Olarak Alınan Önlemlerin Tarihçesi Gümrüklerin Güvenliği ile İlgili Olarak TGK da ve TGY de Yapılan Düzenlemeler /2005 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü ndeki Yetkilendirilmiş Yükümlü Düzenlemeleri /2005 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü nün Türk Gümrük Mevzuatına Aktarılması Çalışmaları /2006 sayılı Komisyon Yönetmeliği ndeki Yetkilendirilmiş Yükümlü Düzenlemeleri YY Belgesi Türleri YY Belgelerinin Sağladığı Kolaylıklar YY Belgelerine Sahip Olmak İçin Yapılan Başvuru Başvurunun Yapılabileceği Gümrük İdareleri Başvurunun Kabul Edilmeyeceği Durumlar YY Belgelerinin Verilmesi İçin Yerine Getirilmesi Gereken Koşullar ve Kriterler YY Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Prosedür YY Belgelerinin Hukuki Etkileri YY Statüsünün Askıya Alınması 39

3 Sayfa YY Belgesinin İptal Edilmesi Bilgi Değişimi YY Uygulaması ile İlgili Pilot Proje Pilot Proje Çalışmaları Pilot Projeden Elde Edilen Sonuçlar AB Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan YY Rehberi Genel Hükümler Uluslararası Arz Zinciri Tanımı ve Güvenliğinin Sağlanması YY Belgelerinin Sağladığı Faydalar Gümrük Basitleştirmeleri Belgesi Emniyet ve Güvenlik Belgesi Gümrük Basitleştirmeleri ve Emniyet/Güvenlik Belgesi Çokuluslu veya Büyük Şirketlerin ve Şubelerin Durumu Başvurunun Yapılacağı Yetkili Gümrük İdaresinin Tespiti Ekonomik Operatörün Gümrük Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi ile İlgili Bilgi Elde Edilmesi Ekonomik Operatörün Mali Yeterliliği ile İlgili Bilgi Elde Edilmesi Ekonomik Operatörün Emniyet ve Güvenlik Standartları ile İlgili Bilgi Elde Edilmesi AB VE ABD ARASINDA YY STATÜSÜNÜN KARŞILIKLI OLARAK TANINMASI SINIRLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK DİĞER ÜLKE UYGULAMALARI REVİZE KYOTO SÖZLEŞMESİ (GÜMRÜK REJİMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİ VE UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME) 66 II. BÖLÜM MODERN DÜNYADA TEMSİL MÜESSESESİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ TÜRKİYE DE TEMSİL VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MÜESSESESİ Temsil ile İlgili Genel Düzenlemeler sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği nde Yer Alan Temsil ve Gümrük Müşavirliği ile İlgili Düzenlemeler Gümrük İdarelerinde Doğrudan Temsil Gümrük İdarelerinde Dolaylı Temsil AB DE TEMSİL VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MÜESSESESİ Temsil ile İlgili Genel Düzenlemeler Doğrudan Temsil 77

4 Sayfa Dolaylı Temsil TGK yı Tesis Eden Tarihli 2913/92 Sayılı Konsey Tüzüğü nde Yer Alan Temsil ile İlgili Düzenlemeler AB DE VE BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELERDE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MÜESSESESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ Fransa da Temsil ve Gümrük Müşavirliği Portekiz de Temsil ve Gümrük Müşavirliği ABD de Temsil ve Gümrük Müşavirliği Gümrük Müşavirliği Karnesi Bölge İzni Gümrük Müşavirinin Ödev ve Sorumlulukları 91 III. BÖLÜM AB VE TÜRKİYE DE BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL UYGULAMASI AB DE BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL UYGULAMALARI BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL İLE İLGİLİ OLARAK TGK DA VE TGY DE YER ALAN DÜZENLEMELER TÜRK GÜMRÜK MEVZUATINDA BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL HÜKÜMLERİ Basitleştirilmiş Usulden Yararlanmak İçin Gerekli Koşullar Genel Koşullar Özel Koşullar Özelliği Olan Eşyanın Tesliminde Basitleştirilmiş Usul Gümrük Rejimleri Çerçevesinde Basitleştirilmiş Usul Uygulamaları Eksik Beyan Ticari ve İdari Belge ile Beyan Kayıt Yoluyla Beyan Basitleştirilmiş Usulün Sağladığı Kolaylıklar Basitleştirilmiş Kontrol Yöntemi Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar ın Genel Hükümlerine Bir İstisna Olarak; Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ne (TOBB) Tasdik ve Gümrük İdarelerine Vize İşlemi İçin İbraz Zorunluluğu Olamadan A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi, Onaylanması ve Vize Edilmesi Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usulden Eşyanın Özelliğine Bakılmaksızın Yararlanılması Götürü Teminat Sisteminden Yararlanılması Kısmi Teminat Sisteminden Yararlanılması 120

5 Sayfa IV. BÖLÜM TÜRKİYE DE UYGULANMAKTA OLAN ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ İLE AB DE UYGULANACAK YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ VE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN VERİLMESİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER ONAYLANMIŞ KİŞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ BAŞVURUSUNUN YAPILMASI ONAYLANMIŞ KİŞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN SAĞLADIĞI FAYDALAR ONAYLANMIŞ KİŞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN GERİ ALINMASI VE İPTAL EDİLMESİ ONAYLANMIŞ KİŞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN HUKUKİ ETKİSİ 130 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 132 EKLER KAYNAKÇA

6 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR ABSTRACT ÖZET Sayfa GİRİŞ 1 I. BÖLÜM DGÖ VE AB DE ULUSLARARASI TİCARETİN KORUNMASI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DGÖ BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR Uluslararası Ticaretin Korunmasında ve Güvenliğinin Sağlanmasında DGÖ Çerçevesi DGÖ Standartlar Çerçevesinin Sağladığı Faydalar DGÖ Çerçevesine Göre YY Belgesi Tanzim Edilmesi YY Statüsünün Verilmesi, Geri Alınması, Askıya Alınması ve Karşılıklı Tanıma DGÖ Tarafından Hazırlanan YY Rehberi AB NİN GÜMRÜKLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK GİRİŞİMLERİ Avrupa Birliği nde (AB) Gümrüklerin Güvenliği ile İlgili Olarak Alınan Önlemlerin Tarihçesi Gümrüklerin Güvenliği ile İlgili Olarak TGK da ve TGY de Yapılan Düzenlemeler /2005 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü ndeki Yetkilendirilmiş Yükümlü Düzenlemeleri /2005 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü nün Türk Gümrük Mevzuatına Aktarılması Çalışmaları /2006 sayılı Komisyon Yönetmeliği ndeki Yetkilendirilmiş Yükümlü Düzenlemeleri YY Belgesi Türleri YY Belgelerinin Sağladığı Kolaylıklar YY Belgelerine Sahip Olmak İçin Yapılan Başvuru Başvurunun Yapılabileceği Gümrük İdareleri Başvurunun Kabul Edilmeyeceği Durumlar YY Belgelerinin Verilmesi İçin Yerine Getirilmesi Gereken Koşullar ve Kriterler YY Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Prosedür YY Belgelerinin Hukuki Etkileri YY Statüsünün Askıya Alınması 39

7 Sayfa YY Belgesinin İptal Edilmesi Bilgi Değişimi YY Uygulaması ile İlgili Pilot Proje Pilot Proje Çalışmaları Pilot Projeden Elde Edilen Sonuçlar AB Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan YY Rehberi Genel Hükümler Uluslararası Arz Zinciri Tanımı ve Güvenliğinin Sağlanması YY Belgelerinin Sağladığı Faydalar Gümrük Basitleştirmeleri Belgesi Emniyet ve Güvenlik Belgesi Gümrük Basitleştirmeleri ve Emniyet/Güvenlik Belgesi Çokuluslu veya Büyük Şirketlerin ve Şubelerin Durumu Başvurunun Yapılacağı Yetkili Gümrük İdaresinin Tespiti Ekonomik Operatörün Gümrük Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi ile İlgili Bilgi Elde Edilmesi Ekonomik Operatörün Mali Yeterliliği ile İlgili Bilgi Elde Edilmesi Ekonomik Operatörün Emniyet ve Güvenlik Standartları ile İlgili Bilgi Elde Edilmesi AB VE ABD ARASINDA YY STATÜSÜNÜN KARŞILIKLI OLARAK TANINMASI SINIRLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK DİĞER ÜLKE UYGULAMALARI REVİZE KYOTO SÖZLEŞMESİ (GÜMRÜK REJİMLERİNİN BASİTLEŞTİRİLMESİ VE UYUMLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME) 66 II. BÖLÜM MODERN DÜNYADA TEMSİL MÜESSESESİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ TÜRKİYE DE TEMSİL VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MÜESSESESİ Temsil ile İlgili Genel Düzenlemeler sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği nde Yer Alan Temsil ve Gümrük Müşavirliği ile İlgili Düzenlemeler Gümrük İdarelerinde Doğrudan Temsil Gümrük İdarelerinde Dolaylı Temsil AB DE TEMSİL VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MÜESSESESİ Temsil ile İlgili Genel Düzenlemeler Doğrudan Temsil 77

8 Sayfa Dolaylı Temsil TGK yı Tesis Eden Tarihli 2913/92 Sayılı Konsey Tüzüğü nde Yer Alan Temsil ile İlgili Düzenlemeler AB DE VE BAZI GELİŞMİŞ ÜLKELERDE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MÜESSESESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEKLERİ Fransa da Temsil ve Gümrük Müşavirliği Portekiz de Temsil ve Gümrük Müşavirliği ABD de Temsil ve Gümrük Müşavirliği Gümrük Müşavirliği Karnesi Bölge İzni Gümrük Müşavirinin Ödev ve Sorumlulukları 91 III. BÖLÜM AB VE TÜRKİYE DE BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL UYGULAMASI AB DE BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL UYGULAMALARI BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL İLE İLGİLİ OLARAK TGK DA VE TGY DE YER ALAN DÜZENLEMELER TÜRK GÜMRÜK MEVZUATINDA BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL HÜKÜMLERİ Basitleştirilmiş Usulden Yararlanmak İçin Gerekli Koşullar Genel Koşullar Özel Koşullar Özelliği Olan Eşyanın Tesliminde Basitleştirilmiş Usul Gümrük Rejimleri Çerçevesinde Basitleştirilmiş Usul Uygulamaları Eksik Beyan Ticari ve İdari Belge ile Beyan Kayıt Yoluyla Beyan Basitleştirilmiş Usulün Sağladığı Kolaylıklar Basitleştirilmiş Kontrol Yöntemi Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar ın Genel Hükümlerine Bir İstisna Olarak; Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ne (TOBB) Tasdik ve Gümrük İdarelerine Vize İşlemi İçin İbraz Zorunluluğu Olamadan A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi, Onaylanması ve Vize Edilmesi Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usulden Eşyanın Özelliğine Bakılmaksızın Yararlanılması Götürü Teminat Sisteminden Yararlanılması Kısmi Teminat Sisteminden Yararlanılması 120

9 Sayfa IV. BÖLÜM TÜRKİYE DE UYGULANMAKTA OLAN ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ İLE AB DE UYGULANACAK YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜ VE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN VERİLMESİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER ONAYLANMIŞ KİŞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ BAŞVURUSUNUN YAPILMASI ONAYLANMIŞ KİŞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN SAĞLADIĞI FAYDALAR ONAYLANMIŞ KİŞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN GERİ ALINMASI VE İPTAL EDİLMESİ ONAYLANMIŞ KİŞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN HUKUKİ ETKİSİ 130 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 132 EKLER KAYNAKÇA

10 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği ABD Amerika Birleşik Devletleri AEO Authorised Economic Operator (Yektilendirilmiş Yükümlü) A.g.e. Adı Geçen Eser AT-Topluluk Avrupa Topluluğu BİLGE Sistemi Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi BK CIF Borçlar Kanunu Cost, Insurance, Freight (Fiyat, Sigorta, Navlun) COMPACT Compliance Partnership Customs and Trade CSI Container Security Initiative CSP Customs Security Programme C-TPAT Customs and Trade Partnership Against Terrorism DGÖ Dünya Gümrük Örgütü EORI Economic Operator Registration and Identification System (Ekonomik Operatör Kayıt ve Tanıma Sistemi) ESBA European Small Business Alliance (Avrupa Küçük İşletmeler Birliği) FAST Free and Secure Trade FOS Framewok of Standards to Secure and Facilitate Global Trade

11 HLSG High Level Strategic Group ISO International Standardization Organization ISPS International Ship and Port Facility Security Code (Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu) EU-US JCCC Komisyon European Union-United States Joint Customs Cooperation Committe Avrupa Komisyonu Konsey Avrupa Konseyi Parlamento Avrupa Parlamentosu SSK Sosyal Sigortalar Kurumu TGB Topluluk Gümrük Bölgesi TGK Topluluk Gümrük Kodu TGY Topluluk Gümrük Yönetmeliği TOBB YY Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Yetkilendirilmiş Yükümlü

12 EK 1 648/2005 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü

13 EK /2006 sayılı Komisyon Yönetmeliği nin Yetkilendirilmiş Yükümlüye İlişkin Bölümleri

14 KAYNAKÇA Kitap ve Makaleler: CONFIAD (Confederation International des Agents en Douane), The Impact of the Customs Representation on the EU s Competitiveness and Security Memorandum GÖKÇELİK, Cahit, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu nda Basitleştirilmiş Usuller, Gümrük Dergisi, Sayı:31. GÜRKAN, Selami, Basitleştirilmiş Usuller; Türkiye ve AB Uygulamaları ile Bir Model Önerisi, Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Ankara, IŞIK, Ramazan, Türkiye de ve Gelişmiş Ülkelerde Gümrük Müşavirliği Müessesesi, Aksayan Yönler ve Çözüm Önerileri Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Ankara, KARABULUT, Erdem Can, Türkiye'deki ve Bazı Avrupa Birliği Üye Ülkelerdeki Gümrük Müşavirliği Sistemi, Türkiye deki Aksayan Yönleri ve Çözüm Önerileri, Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı, Ankara, KILIÇOĞLU, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, Toplantı Raporları: DAYIOĞLU, A. Şevket, Mayıs 2006 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen AB Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Genel Gümrük Kuralları Bölümü Toplantı Raporu, Ankara, DİRLİK, Didem, Haziran 2006 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen AB Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Genel Gümrük Kuralları Bölümü Toplantı Raporu, Ankara, DAYIOĞLU, A. Şevket, Temmuz 2006 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen AB Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Genel Gümrük Kuralları Bölümü Toplantı Raporu, Ankara, DİRLİK, Didem, 28 Eylül 2006 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen AB Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Genel Gümrük Kuralları Bölümü Toplantı Raporu, Ankara, I

15 DAYIOĞLU, A. Şevket, 23 Ekim 2006 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen AB Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Genel Gümrük Kuralları Bölümü Toplantı Raporu, Ankara, DİRLİK, Didem, 21 Aralık 2006 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen AB Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Genel Gümrük Kuralları Bölümü Toplantı Raporu, Ankara, BOZKIRLI, D. O., ÖZYAZICI, N., YAŞAR, B. S., 17 Ocak 2007 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen Customs 2007 Elektronik Gümrük Kodu, Bilişim Teknolojisi ve Ticaret İrtibat Grubu Ortak Toplantı Raporu, Ankara, DAYIOĞLU, A. Şevket, Mart 2007 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen AB Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Genel Gümrük Kuralları Bölümü Toplantı Raporu, Ankara, ERCAN, T., YAŞAR, B. S., 19 Mart 2007 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen AB Komisyonu Elektronik Gümrük Grubu Toplantı Raporu, Ankara, DAYIOĞLU, A. Şevket, 26 Mart 2007 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen AB Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Genel Gümrük Kuralları Bölümü Toplantı Raporu, Ankara, DİRLİK, Didem, Mayıs 2007 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen AB Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Genel Gümrük Kuralları Bölümü Toplantı Raporu, Ankara, SAYAR, Gülcan, Haziran 2007 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen AB Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Genel Gümrük Kuralları Bölümü Toplantı Raporu, Ankara, Komisyon Belgeleri: 10 Nisan 2006 tarihli TAXUD/C4 CM/2006 sayılı, Benefits for Holders of AEO Certificate-Security and Safety başlıklı belge. 10 Nisan 2006 tarihli TAXUD/C4 CM/2006 sayılı, Common Structure of the AEO Certificate Number başlıklı belge. 13 Haziran 2006 tarihli TAXUD/2006/1452 sayılı, Authorised Economic Operators- The AEO Compact Model başlıklı belge. 29 Haziran 2007 tarihli TAXUD/2006/1450 sayılı, Authorised Economic Operators- Guidelines başlıklı belge. 24 Ağustos 2006 tarihli AEO Pilot Report başlıklı belge. II

16 DGÖ Belgeleri: Authorized Economic Operator-Conditions Requirements and Benefits başlıklı belge. DGÖ Daimi Teknik Komite Raporları. DGÖ High Level Strategic Group (HLSG) Toplantı Raporları. Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade başlıklı belge. İlgili Mevzuat: 818 sayılı Borçlar Kanunu 4458 sayılı Gümrük Kanunu 4458 sayılı Gümrük Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Gümrük Yönetmeliği 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 2006/10160 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No:1) Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:16) 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 2912/92 sayılı Konsey Tüzüğü 6489/2005 sayılı Konsey Tüzüğü 2454/93 sayılı Komisyon Yönetmeliği 1875/2006 sayılı Komisyon Yönetmeliği III

17 İlgili Kurum Görüşleri: İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği nin Gümrük Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ile ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığı na yönelik 09 Eylül 2006 tarih ve 2006/1779-TŞ sayılı görüş yazısı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Gümrük Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ile ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığı na yönelik bila tarihli 022/754 sayılı görüş yazısı. RO-RO Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılar Derneği nin Gümrük Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ile ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığı na yönelik olarak tarihli /ES/CA sayılı görüş yazısı. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı nın Gümrük Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ile ilgili olarak Gümrük Müsteşarlığı na yönelik olarak tarihli 9025 sayılı görüş yazısı. Resmi Gazeteler: T.C. Resmi Gazeteleri: tarih ve 359 sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete Topluluk Resmi Gazeteleri: Official Journal of the EC, No. L 302, 19 October 1992 Official Journal of the EC, No. L 253, 11 October 1993 IV

18 Official Journal of the EC, No. L 35, 13 February 1995 Official Journal of the EC, No. L 117, 04 May 2005 Official Journal of the EC, No. L 360, 19 December 2006 İnternet Kaynakları: Avrupa Komisyonu Dünya Gümrük Örgütü Gümrük Müsteşarlığı Portekiz Gümrük İdaresi V

19 ÖZET Gerek AB de gerekse Türkiye de uygulanan onaylanmış kişi statüsü, gümrük idarelerindeki bürokratik işlemlerin azaltılması suretiyle uluslararası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması amacına hizmet etmektedir. Eylül 2001 de ABD de meydana gelen terörist saldırılar, ABD nin başını çektiği uluslararası toplumu sınırların güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler almaya sevk etmiştir. Bu doğrultuda ABD de uygulanmaya başlanan güvenlik programları AB tarafından desteklenerek yetkilendirilmiş yükümlü (YY) kavramı ortaya atılmıştır tarihinden itibaren uygulanabilir olacak YY kavramının özünü sınırların güvenliğinin sağlanması oluşturmaktadır. Bununla birlikte artan güvenlik önlemleri ile gümrük yükümlülükleri arasında denge kurulması suretiyle güvenilir ticaret erbabının gümrük işlemlerinde birtakım kolaylıklardan yararlanması da söz konusu statü ile ulaşılmak istenilen hedefler arasındadır. Onaylanmış kişi statüsü koşulları ve sağladığı faydalar açısından YY statüsüne benzemekle birlikte YY statüsüne denk değildir. YY statüsünün sağladığı faydalar, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve emniyet ve güvenlik ile ilgili gümrük kontrollerinde bazı kolaylaştırmalar olarak ele alındığında onaylanmış kişi statüsü ve YY statüsünün yalnızca gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi bağlamında sağladıkları faydalar açısından benzerlik gösterdiği söylenebilir. Çalışmamızda YY statüsü ve onaylanmış kişi statüsünün koşulları ve sağladığı faydalar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca gerekli koşullara sahip

20 olması halinde YY statüsüne sahip olabilecek gümrük müşavirleri, temsil müessesesi çerçevesinde ayrıntılı olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca Türk gümrük mevzuatına aktarılması gereken YY statüsü için gerekli hukuki alt yapının, Türkiye deki ilgili kurumların kaygıları dikkate alınarak oluşturulması gerektiği ifade edilmiş ve YY statüsünün Türkiye de uygulanabilmesi için birtakım değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.

21 GİRİŞ 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri nde (ABD) meydana gelen terörist saldırılar ABD gümrük idaresini sınırların güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir dizi önlem almaya sevketmiştir. Bu doğrultuda, ülkeye gelen konteynerlerin çıkış limanında kontrol edilmesi esasına dayanan Konteyner Güvenliği Girişimi (CSI Container Security Initiaitve) ve güvenilir ticaret erbabının gümrük idaresi nezdinde akreditasyonu esasına dayanan Terörizme Karşı Gümrük ve Ticaret Ortaklığı (C-TPAT Customs and Trade Partnership Against Terrorism) programını hayata geçirilmiştir. Sınırların güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak Dünya Gümrük Örgütünce (DGÖ) alınan inisiyatif sonucu 2005 yılında, küresel ticaretin güvenliğinin sağlanması ve kolaylaştırılması amaçları için çerçeve oluşturan Standartlar Çerçevesi 1 kabul edilmiştir. Bu çerçeve ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde devamı ve terörizme karşı korunması hedeflenmiştir. ABD nin ve DGÖ nün sınırların güvenliğinin sağlanması yönündeki girişimleri Avrupa Birliği nce (AB) de desteklenmiş ve bu girişimler neticesinde AB de yetkilendirilmiş yükümlü (YY) (AEO Authorised Economic Operator) kavramı ortaya atılmıştır. ABD de uygulanmaya başlanan CSI, C-TPAT ve AB de 1 DGÖ nün Küresel Ticaretin Güvenliğinin Sağlanması ve Kolaylaştırılması için Stantdartlar Çerçevesini uygulamak yönünde niyetlerini ortaya koyan DGÖ üyesi ülke sayısı tarihi itibariyle 149 dur. Türkiye de Çerçeveyi uygulama yönünde niyetini ortaya koyan DGÖ üyesi ülkeler arasında yer almaktadır. 1

22 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan YY programı, ticaretin kolaylaştırılmasından ziyade güvenliğin sağlanması amacına hizmet etmektedir. AB bünyesindeki YY çalışmalarının çıkış noktasını 2003 yılının Temmuz ayında Avrupa Komisyonu nun (Komisyon), Avrupa Parlamentosu na (Parlamento) ve Avrupa Konseyi ne (Konsey) sunduğu öneriler oluşturmaktadır. Bu önerilerden hareketle ortaya konan YY programının amacı, artan güvenlik gereksinimleri ile gümrük yükümlülükleri arasında bir denge sağlamaktır. Bu program ile sınırların güvenliğine yönelik önlemlerin ticareti zorlaştıracağı düşüncesinde hareketle, YY statüsüne sahip güvenilir ticaret erbabına bazı kolaylıklar sağlanması hedeflenmiştir. YY statüsü; gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, ticari ve taşımaya ilişkin kayıtlarını düzenli bir şekilde tutma yeterliliğine sahip bulunan, mali yeterliliği olan, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan ekonomik operatörlere 2 verilen bir statüdür. Bu statüye sahip ekonomik operatörler, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesinden ve/veya güvenlikle ilgili gümrük denetimlerinde kolaylaştırmalardan yararlanabilecektir. YY statüsüne sahip ticaret erbabının gümrük işlemlerinde basitleştirmelerden yararlanması bürokrasinin azalmasını ve gümrük idarelerinin sınırlı kaynaklarını daha fazla risk taşıyan ekonomik operatörler ve eşya üzerinde yoğunlaştırmasını mümkün kılacaktır. 2 Topluluk Gümrük Yönetmeliği ni (TGY) tesis eden 2454/93 sayılı Komisyon Yönetmeliği ni değiştiren tarihli 1875/2006 sayılı Komisyon Yönetmeliği nin 1 no.lu maddesi ile TGY nin 1 no.lu maddesine eklenen 12 no.lu fıkra ekonomik operatörü yaptığı iş itibariyle gümrük mevzuatının kapsadığı faaliyetlerde yer alan kimse olarak tanımlamaktadır. 2

23 Üreticileri korumak, dış ticaret açığını azaltmak gibi çeşitli gerekçelerle uygulanan tarife dışı önlemler, gümrük işlemlerindeki bürokratik uygulamaları artırmaktadır. Küreselleşme neticesinde dünya ticaret hacmindeki artış ve çokuluslu şirketlerin dünya genelindeki dağılımı bürokratik işlemlerin azaltılması yönünde güçlü bir baskı oluşturmaktadır. DGÖ bünyesinde hazırlanan, tarihinde imzalanarak tarihinde yürürlüğe giren, dünya ticaretindeki gelişmelere bağlı olarak tarihinde revize edilen Kyoto Sözleşmesi 3 de (Revize Kyoto Sözleşmesi) gümrük işlemlerinde bürokrasinin azaltılması ihtiyacına cevap vermekte, gümrük rejim ve uygulamalarının basitleştirilmesine, ahenkleştirilmesine ve uluslararası ticaretin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Avrupa Topluluğu (AT-Topluluk) Gümrük Kodu ve Yönetmeliği nden uyarlanarak hazırlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu nda 4 ve söz konusu Kanuna istinaden yayımlanan Gümrük Yönetmeliği nde 5 düzenlenmiş olan basitleştirilmiş usuller de gümrük işlemlerinde formalitelerin azaltılması yönünde iş dünyasından gelen baskının ve Revize Kyoto Sözleşmesi ile başlayan sürecin ürünüdür. 3 Türkiye nin Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme Hakkında Değişiklik Protokolüne Katılması tarihinde kabul edilen ve tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5426 sayılı Kanun ile uygun bulunmuştur. Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin Sözleşme Ana Metin, Değişiklik Protokolü ve Genel Ek tarihli, sayılı Resmi Gazete'de 2006/10160 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki olarak olarak yayımlanmıştır sayılı Gümrük Kanunu tarihinde kabul edilerek tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5 Gümrük Yönetmeliği Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek tarih (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 3

24 Güvenliğin sağlanmasından ziyade ticaretin kolaylaştırılması amacına hizmet eden basitleştirilmiş usul; Topluluk uygulamasına paralel olarak Türkiye de eksik beyan, ticari veya idari bir belge ile beyan veya kayıt yoluyla beyan olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanmaktadır. Basitleştirilmiş usulden yararlanmak için gerekli olan genel ve özel koşullar Gümrük Yönetmeliği nde düzenlenmiştir. Her ne kadar gümrük mevzuatında öngörülen koşullara sahip olan ticaret erbabı basitleştirilmiş usulden yararlanarak gümrük işlemlerini daha kolay ve hızlı gerçekleştirse de özellikle hammaddeye dayalı üretim gerçekleştiren firmaların, yurtdışından getirdikleri hammaddeyi en kısa sürede üretime sokmaları gerekmektedir. Gümrük işlemleri ne kadar basitleştirilirse basitleştirilsin, modern ticari hayatın koşulları ve artan uluslararası ilişkiler ithalatçı firmaların eşyanın gümrük işlemlerine bizzat iştirakine imkan vermemektedir. Gümrük idarelerinde, eşyanın gümrüğe sunulması ile başlayan uzun süreç, eşyaya ilişkin beyanname verilmesi ve eşyanın özelliklerine bağlı olarak ilgili diğer kurumlardan uygunluk belgesi alınması süreci ile devam etmektedir. Gümrük idarelerine sunulan bilginin ve verilerin karmaşıklığı, gümrük vergilerinin hesaplanmasındaki, eşyanın gümrük kıymetinin ve meşeinin belirlenmesindeki teknik detaylar, gümrük işlemlerinin fazla zaman alması ve yoğun bir emek gerektirmesi firmaları belirtilen alanlarda uzman olan kişilere başvurmaya sevketmektedir. Böylece çeşitli konularda yardım veya aracılık hizmetinde bulunan kişi ve/veya kuruluşlar ortaya çıkmaktadır. Gümrük işlemlerini gerçekleştirmek zorunda olan kişiler/kuruluşlar ya kendi kuruluşu bünyesinde çalışan bir personelini eğiterek bu tür işlemleri ile 4

25 görevlendirmekte ya da gümrük işlemlerinde uzman olan gümrük müşavirlerinden/gümrük komisyoncularından yardım almaktadır. Tüm dünyada farklı düzenlemelere tabi olan fakat özünde yaptığı iş itibariyle aynı olan gümrük müşavirliği/gümrük komisyonculuğu uzmanlaşmış bir müessesedir. YY kavramının, Türkiye de uygulanmakta olan basitleştirilmiş usul ile (onaylanmış kişi statüsü 6 ) karşılaştırmalı olarak incelenmesi amacını taşıyan çalışmamızın birinci bölümünde uluslararası ticaretin korunması ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak DGÖ ve AB bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar, YY statüsünün ortaya çıkış koşulları ve Topluluğun güvenlik ile ilgili mevzuat değişikliğinin Türk gümrük mevzuatına aktarılması için hazırlanan taslak ele alınmıştır. AB gümrük mevzuatındaki güvenlik ile ilgili değişiklikler bağlamında ortaya konan YY statüsünün gümrük müşavirlerini de kapsaması nedeniyle çalışmamızın ikinci bölümünde, modern dünyada temsil müessesesi ve gümrük müşavirliği başlığı altında Türk gümrük mevzuatının temsil ve gümrük müşavirliğine ilişkin düzenlemeleri, AB gümrük mevzuatının temsile ilişkin hükümleri ile ABD, Fransa ve Portekiz deki gümrük müşavirliği müessesesi incelenmiştir. Çalışmamızın üçüncü bölümünde AB ve Türkiye de basitleştirilmiş usul uygulamasının çıkış nedenleri, onaylanmış kişi statüsü, bu statüye sahip olmak için aranan koşullar ile onaylanmış kişi statüsünün sağladığı faydalar araştırılmıştır. 6 Basitleştirilmiş usul için öngörülen koşullara haiz olan ticaret erbabına verilen statüdür. 5

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI UZMANLIK TEZİ Sevin SEVİNÇ ÜNSAL Ankara - 2007 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.....i

Detaylı

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat

02-04 05-19 20-33 34-37 38-39 40-43 44-45 46-60 61-68 69-71. 72 mevzuat Yıl: 3 Sayı: 15-2013 Sahibi T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Adına Strateji Geliştirme Başkanı Fatih İslam KARAOĞLU Yazı İşleri Müdürü Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Cem

Detaylı

25- GÜMRÜK BİRLİĞİ I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

25- GÜMRÜK BİRLİĞİ I- ÖNCELİKLER LİSTESİ 25- GÜMRÜK BİRLİĞİ 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 25.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 25.1 Gümrük Kanunu

Detaylı

EN KOLAY, EN GÜVENLİ TİCARET

EN KOLAY, EN GÜVENLİ TİCARET T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI 111 SORUDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ KOLAY TİCARET, BÜYÜK TÜRKİYE EN KOLAY, EN GÜVENLİ TİCARET YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 121 AVRUPA BİRLİĞİ STANDARDİZASYON KURUMLARI VE CE İŞARETİ Halil SAVAŞ Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Değişen dünyada, küreselleşme

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

İltica ve Göç Mevzuatı

İltica ve Göç Mevzuatı İltica ve Göç Mevzuatı Bu kitap, BMMYK Türkiye ve Türk İçişleri Bakanlığı nın işbirliği ile, İltica ve Göç Konulu Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında yayınlanmıştır Şubat 2005 İltica ve Göç Mevzuatı

Detaylı

Sayı : 2014/S-58 Ankara,23.05.2014 Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği SİRKÜLER 2014/58

Sayı : 2014/S-58 Ankara,23.05.2014 Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği SİRKÜLER 2014/58 ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Cevat Muratal İş Merkezi Kat:6 No:112/33 Balgat - Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02

Detaylı

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 21 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29006 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI

CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI CE UYGULAMALARI VE SAĞLADIĞI REKABET AVANTAJLARI YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ ŞUBAT-2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER*

I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER* I-BİLİM KURULU ONAYLI ESERLER* * Derginin bu bölümünde yayımlanan eserler, Bilim Kurulu'nun onayına sunulduktan sonra yayımlanmaya hak kazanmıştır. TÜRK ÖZEL SİGORTACILIĞININ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA HUKUKU

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ÇEVRE ANABİLİMDALI TÜRKİYE DE DOĞA KORUMA ALANI UYGULAMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans Tezi S. Serhat

Detaylı

DÜNYA TİCARETİNDEKİ GELİŞMELERİN ÜLKEMİZ MENŞE MEVZUATINA ETKİSİ: PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ ÖRNEĞİ

DÜNYA TİCARETİNDEKİ GELİŞMELERİN ÜLKEMİZ MENŞE MEVZUATINA ETKİSİ: PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ ÖRNEĞİ T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü DÜNYA TİCARETİNDEKİ GELİŞMELERİN ÜLKEMİZ MENŞE MEVZUATINA ETKİSİ: PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ ÖRNEĞİ Uzmanlık Tezi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI S e l ç u k Ü n i v e r s i t e s i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i s i AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI Aykut BEDÜK Okan METE Abstract Social security

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ 2015 RAPORU Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa Giriş 1 Ülkeler Bazında Pazara Giriş Engelleri Amerika Birleşik Devletleri 3 Avrupa Birliği 11 Birleşik

Detaylı

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun)

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) Giriş: Resmi Gazete tarih ve sayısı: 11 Temmuz 2001-24459 Yürürlük tarihi: 11 Ocak 2002 Bilindiği

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

9- TAŞIMACILIK POLİTİKASI

9- TAŞIMACILIK POLİTİKASI 9- TAŞIMACILIK POLİTİKASI Türkiye nin ana ulaştırma alt yapı ihtiyaçlarına ilişkin bir program, öncelikle, sorumluğunda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Bayındırlık ve İskan lığı, İçişleri lığı, Enerji

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

150 SORUDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ

150 SORUDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 150 SORUDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ KOLAY TİCARET, BÜYÜK TÜRKİYE İçindekiler SUNUŞ... 4 BÖLÜM 1: YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı