Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE. ÖZLÜK ve HUKUK ÇALIŞMALARIMIZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE. ÖZLÜK ve HUKUK ÇALIŞMALARIMIZ"

Transkript

1 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE ÖZLÜK ve HUKUK ÇALIŞMALARIMIZ 187

2 HUKUK SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU Eğitim-Sen, kurulduğu günden beri mücadele tarihinden devralmış olduğu geleneği sürdürmüş ve bu tarihe yeni aşamalar ekle-yerek bugüne gelmiştir. Bu süreç içindeki her aşamada birçok bedel ödendiği gibi, her biri eğitim emekçilerinin mücadelesi sonucunda hayata geçmiş olan kazanımlar da elde edilmiş bulunmaktadır. Elde edilen kazanımların çalışma hayatında kalıcı hale gelebilmesi ve yerleşik kurallara dönüşebilmesi, büyük ölçüde bu kazanımların hukuksal düzenlemelerle güvence altına alınması ve norm haline getirilmesiyle de yakından ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında, sendikal mücadele içindeki hukuksal kazanımların, gerek mücadelenin elde ettiği başarıların korunması açısından, gerekse daha ileri kazanımların elde edilmesinde hareket edilecek zeminin güçlendirilmesi bakımından önemli bir yeri olduğu anlaşılmaktadır. Eğitim-Sen İstanbul 7 Nolu Şube Hukuk sekreterliği, dönemi çalışmalarında, bir yandan sendikal mücadele içinde elde edilen kazanımların norm haline dönüşebilmesi için yapılması gerekenler ile ilgili çaba harcarken, diğer yandan hukuksal mücadelenin, sendikal-siyasal mücadeleyi besleyip büyütebilecek bir alt yapı oluşturmasını sağlamaya çalışmak perspektifi ile hareket etmiştir. Bu bakış açısı ile sekreterliğimizin çalışmalarına çizilmeye çalışılan yön, bu doğrultuda şekillendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda hukuksal çalışmaların genel hatları belirlenirken; 1. İstanbul şubeleri ile birlikte hareket edilerek, ön görülen çalışmaların diğer şubelerle koordinasyon içinde yapılmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla diğer şube hukuk sekreterlikleri ile düzenli toplantılar yapılarak yakın, orta ve uzak vadede ortak yapılacak çalışmaların planlanmıştır. Yapılan planlamalar sonucunda elde edilen veriler, diğer şube hukuk sekreterlikleri ile paylaşılarak deneyimlerin ortaklaştırılmasına katkıda bulunulmasına çalışılmıştır. 2. Hukuksal sorunların çözümü sırasında, zamanında müdahale etmenin yanı sıra, eğitim emekçilerinin sorunlarının genel çerçevesi belirlenerek, sorunlarla karşılaşılmadan önleyici müdahalelerin de zamanında yapılması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla diğer şubelerimizle eş zamanlı olarak başvuru ve kampanyaların hukuksal alt yapısı geliştirilmiştir. 188

3 3. Sendikal mücadelemizin kazanımlarının sadece mevcut yasal düzenlemelerle belirlenmiş olan sınırlar içinde olmayacağından hareketle, fiili-meşru mücadele ile elde edilen kazanımları da ön plana çıkararak, bunlar üzerinden mücadele yürütülmeye çalışılmıştır. Bunun en son ve yaygın örneği 25 Kasım grevi sırasında yaşanmış ve bütün engellemelere karşın, Grev, bir hak olarak bir kez daha kazanılmıştır. 4. Sendikal örgütlenmelerde giderek daha da belirginleşen daralma sorunu, sendikal örgütlenme sorununun yeniden tarif edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu tartışmaya katkı sağlayabileceğinden de hareketle, sendikal örgütlenme çeperini, veli ve öğrencileri de kapsayacak şekilde genişletebilecek bir hukuksal destek mekanizmasının geliştirilmesine çalışılmıştır. Özellikle 25 Kasım grevi sonrasında bu potansiyel, belirgin bir şekilde ortaya çıkmış bulunmaktadır. 5. Sendikal kazanımlarımızın meşruiyetinin gerek ulusal, gerekse uluslararası hukuk normları üzerinden de güvence altına alınmaya çalışılması amacından ve aynı zamanda, sendikal-demokratik mücadelenin bir üst aşamaya geçirilmesi gerektiği zorunluluğundan hareketle, sendikal eylemlere katıldıkları için idari disiplin cezalarına çarptırılmış olan 95 üyemiz adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde davalar açılmış olup AİHM süreci devam etmektedir. 6. Bütün bu orta ve uzun vadeli çalışmaların yanı sıra, üyelerimizin işyerlerinde karşılaştıkları özlük ve hukuk sorunlarına, en kısa zamanda ve en doğru biçimde müdahale edilmeye çalışılmış, üyelerimizin kendilerini güçlü hissedebilmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 7. Üyelerimize sağlanacak hukuk yardımının şekli ve niteliği ile ilgili olarak diğer şubelerimizle birlikte oluşturulan ilkelerden hareketle, hukuk yardımı ile ilgili standartlar oluşturulmuştur. 8. Diğer sekreterliklerle işbirliği yapılarak şube yönetim kurulu çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Dönemimizde gerçekleştirilen çalışmaların, sonraki dönemlerde yapılacak olan daha ileri kazanımlara katkı sağlayacağına inanıyoruz. 189

4 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ATA ÖZER İN GENÇLİK LİSESİ YAPTIRMA ADI ALTINDA ÖĞRENCİLERDEN 5 TL TOPLANMASINA KARŞI ÇIKARAK DURDURDUK. 25 MAYIS 2008 H ukuk Sekreterliği mizin haberleştirdiği İstanbul İl MEM Ata Özer in bu girişimi basında teşhir edilerek durduruldu. 190

5 14 MART 2 SAATLİK İŞBIRAKMA EYLEMİMİZİN HAKLILIĞINI VE CEZA VERİLEMEYECEĞİNİ HUKUK DA ONAYLADI. 23 OCAK 2009 Mart 2008 tarihinde konfederasyonumuz KESK in de içinde bulunduğu EMEK 14 PLATRFORMU nun 2 saatlik iş bırakma eylemine katılmalarından dolayı disiplin cezası verilmiş olan Silivri deki üyelerimizden üç kişi için sendika avukatımız aracılığı ile İdare Mehkemesinde açmış olduğumuz davalar sonuçlanmıştır. Mahkeme kararlarına göre, Sendikanın kararıyla iş bırakma eylemine katılan eğitim çalışanlarına verilmiş olan cezalar hukuka uygun bulunmamış ve iptal edilmiştir. 191

6 ESENYURT ALİ KUL ÇPL DE ÖĞRENCİ VE EĞİTİM ÇALIŞANLARI YÜKSEK GERİLİM ALTINDA! CUMHURİYET GAZETESİ 29 MART 2009 Eğitim-Sen İstanbul 7 No lu Şube Hukuk Sekreteri Zeynel Özgün Sağlıksız koşulların en kısa zamanda öğrencilerimizin ve çalışanların sağlıklarının gözetileceği şekilde değiştirilmesini ve mağdur olan öğrenci velileri ile eğitim çalışanlarını, yasal haklarını kullanarak mevcut duruma karşı girişimde bulunmaya çağırıyoruz. Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, Veliler şikâyet edeceklerine teşekkür etsinler diye konuştu. Daha önce okul bahçesinin yaklaşık 75 metre kadar dışında olan bir başka yüksek gerilim hattı direği de okul bahçesi içine alındı. Esenyurt Ali Kul Çok Programlı Lisesi öğrencilerinin yüksek gerilim hattı altında eğitim gördükleri ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer skandal uygulamaya Milli Eğitim Bakanlığı nın da izin verdiğini belirterek olayı doğruladı. Özer, Gerilim hattının yükseltilmesi karşılığında okula spor salonu yapılmasını istedik. Veliler şikâyet edeceklerine teşekkür etsinler dedi. Gazetemize şikâyette bulunan veliler, Ali Kul Çok Programlı Lisesi nin ilk yapıldığında yüksek gerilim hattı altında olduğunu ve bu gerilim hattını kaldırmak için başvuruda bulunduklarını belirterek, Şu an yüksek gerilim hattının yanı sıra çatısından da ikinci bir gerilim hattı geçiyor sözleriyle isyan ettiler. Okulun hemen yanında devam eden inşaatın alışveriş merkezi ya da iş merkezi olacağını söyleyen veliler, İnşaat yapılacak arazideki gerilim hattını da okulun bahçesine koydular. Bunun için İl Milli Eğitim Müdürlüğü nden spor salonu sözü almışlar iddiasında bulundular. 192 Eğitim-Sen İstanbul 7 No lu Şube Hukuk Sekreteri Zeynel Özgün, öğretim yılının ilk yarısı içinde okulun bahçesindeki direğin kaldırılması bir yana, bahçeye bir yüksek gerilim direği daha eklendiğini vurgulayarak şunları söyledi: Daha önce okul bahçesinin yaklaşık 75 metre kadar dışında olan bir başka yüksek gerilim direği de okul bahçesi içine alındı. Bu direğin okul bahçesine alınması için ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinin izin vermiş olması gerekir. Sağlıksız koşulların en kısa zamanda öğrencilerimizin ve çalışanların sağlıklarının gözetileceği şekilde değiştirilmesini ve mağdur olan öğrenci velileri ile eğitim çalışanlarını, yasal haklarını kullanarak mevcut duruma karşı girişimde bulunmaya çağırıyoruz. Özer: Onay verildi: Ata Özer ise okulun bahçesinde var olan bir gerilim hattının yükseltildiğini belirterek, Olan gerilim hattı onay çerçevesinde yükseltildi. Biz de karşılığında okula spor salonu yapılmasını istedik. Adamları ikna ettik. Bakanlıktan onay çıktı ve yaptırdık. Burada günah nerede. Veliler şikâyet edeceklerine teşekkür etsinler dedi. NİHAN İNAL-CUMHURİYET GAZETESİ 29 MART 2009

7 25 KASIM GREVİ İLE İLGİLİ TÜM İŞYERLERİNİN MÜDÜRLÜKLERİNE CEZA VEREMEYECEKLERİNE İLİŞKİN HUKUKİ DAYANAKLARI BELİRTEN DOSYA GÖNDERİLDİ. 95 ÜYEMİZLE İLGİLİ AHİM DE DAVA AÇILMIŞ OLUP DAVA SÜRECİ İŞLEMEKTEDİR. 193

8 REHBER ÖĞRETMENLERE KARAKOL NÖBETİ KABUL EDİLEMEZ. 27 KASIM

9 Avcılar ilçesinde kaymakamlık üzerinden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nden gönderilen bir yazı ile okullardaki rehber öğretmenlere karakol nöbeti kondu. İlçedeki tüm okullardaki rehber öğretmenlere nöbet günlerini ve yerini içeren bir çizelge ile ilgili yazı tebliğ edildi. Bu durumu Eğitim Sen üyesi rehber öğretmenlerin şubemize bildirmesi üzerine bu duruma karşı çıkarak hukuk sekreterliğimiz tarafından sendikanın avukatı üzerinden yürütmeyi durdurmak için mahkemeye başvurma çalışmaları başlattık. Aynı zamanda basınla da paylaşarak durumu kamuoyuyla paylaştık. Bu uygulama kabul edilemez. Hukuka ve mesleki değerlerimize aykırı olan bu zorunlu uygulama geri alınıncaya kadar her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Kendilerine nöbet görevi ve ilgili yazı tebliğ edilen rehber öğretmelerin bu göreve gitmemeleri ve durumla ilgili şubemize başvurmalarını bekliyoruz. REHBER ÖĞRETMENLERE KARAKOLLARDA ZORUNLU NÖBETTE GERİ ADIM ATTIRDIK. Girişimlerimiz sonuç verdi: Rehber Öğretmenlere karakolda zorunlu nöbet uygulaması kaldırıldı. Şube hukuk sekreterliğimizin girişimleri ve durumu basına yansıtmamız sonrasında Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından aranarak bu konudaki talebin zorunlu ve onayıyla nöbet listeleri yapılan ve tebliğ edilen Rehber Öğretmenlere zorunlu karakol nöbeti uygulaması öğretmenlere ve öğretmenliğe bakışın bir yansımasıdır. Bu uygulama aynı zamanda uzun zamandır uygulamaya konulmak istenen gün boyu nöbet şeklinde olmadığı bu konudaki eksikliğin bir yazı ile düzeltileceği belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün 3 Aralık 2010 tarihli Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nün 9 Aralık 2010 tarihli Kaymakamlığa onay başvurusu ve Avcılar Kaymakamlığı nın 11 Aralık 2010 tarihli Eğitim Sen in başından beri karşı çıkarak engellediği, son Milli Eğitim Şurasında da öğretmenliğin sözleşmeli olmasını hedefleyen Kamu Personel Rejim Yasası çalışmalarındaki esnek çalıştırmanın bir ön hazırlığıdır. Bu uygulamalara karşı mücadelemizi güçlendirerek sürdürüp Mesleğimize, Onurumuza, Geleceğimize sahip çıkacağız. 195

10 HUKUKİ SÜRECE BAŞVURAN ÜYELERİMİZ VE HUKUKİ DURUMLARI : ÜYENİN ADI VE SOYADI ADİL GEDİKLİ ADNAN HAVARE ADNAN HAVARE ADNAN HAVARE AHMET ELVER AHMET KAYABAY ARSLAN PARLATAN ASLI KADER AYDOĞAN ASLI KADER AYDOĞAN ASLI KADER AYDOĞAN "AÇILMA TARİHİ" DAVALI TARAF İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL SİLİVRİ K.ÇEKMECE BAŞAKŞEHİR İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL AŞKIN GÜL K.ÇEKMECE AYLİN DEMİR- TABAN AYSUN BORUCU AYTAÇ ERDOĞAN BARIŞ KİRAZ BEYHAN ADIGÜZEL BURCU GÜLEŞ BURCU İLDENİZ CAHİT YASLAN CAHİT YASLAN CENGİZ ERCAN İSTANBUL AVCILAR AVCILAR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ESENYURT MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI K.ÇEKMECE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DAVA KO- NUSU MAH- KEME DOSYA NO DURUMU 6 İDARE 2008/1196 KAZANILDI ATAMA 8 İDARE 2010/593 SÜRÜYOR MAAŞ KESME DOSYA TALEBİ EĞİTİM ÖDENEĞİ MAAŞ KESME BELGE İSTEME MAAŞ KESME DERS ÜCRETİ K 6 İDARE 2010/652 KAZANILDI 5 İDARE 2010/823 SÜRÜYOR 1 İDARE 2008/1216 KAZANILDI 3 İDARE 2007/376 1 İDARE 2010/2348 SÜRÜYOR 10 İDARE 2010/248 SÜRÜYOR 5 İDARE 2010/677 KAZANILDI 1 İDARE 2010/1007 REDDEDİLDİ YOLLUK 3 İDARE 2008/144 KAZANILDI 2 İDARE 2008/1260 KAZANILDI 9 İDARE 2008/1265 KAZANILDI ATAMA 5 İDARE 2007/1527 KAZANILDI MAAŞ KESME 5 İDARE 2008/1132 KAZANILDI SİCİL 8 İDARE 2009/422 REDDEDİLDİ NORM KADRO ATANMA 10 İDARE 2009/520 KAZANILDI SİCİL 1 İDARE 2009/499 KAZANILDI ANADOLU LİSESİ ATA 8 İDARE 2008/872 KAZANILDI SİCİL 1 İDARE 2010/793 KAZANILDI UZMAN ÖĞRET- MENLİK 8 İDARE 2011/48 YENİ DAVA 196

11 EMİNE ZEYTÜNLÜ İLKSAN EMEK LİLİK EROL AKYAZ BAŞAKŞEHİR EVRİM ERDOĞAN İSTANBUL FATMA ATİK AVCILAR FEVZİ KAR- PUZCU FİKRET ŞAHİN GIYASET- TİN KARA- HAN GÖNÜL ÜSTÜNDAĞ GÜLAY KESKİN KILIÇ GÜLDEREN DEMİR GÜLÜZAR ÖÇAL H.NİLGÜN ŞAHİNKAYA HASAN AYDOĞAN BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR AVCILAR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL İSTANBUL ANK /457 KAZANILDI SİCİL 4 İDARE 2009/208 REDDEDİLDİ ATAMA 7 İDARE 2007/1525 KAZANILDI NORM FAZLALIĞI 6 İDARE 2011/63 YENİ DAVA SİCİL 10 İDARE 2010/375 KAZANILDI SİCİL 3 İDARE 2009/1938 REDEDİLDİ EK DERS 8 İDARE 2007/1145 KAZANILDI UZMAN ÖĞRET MENLİK MAAŞ KESME NORM KADRO ATANMA 4 İDARE 2011/61 SÜRÜYOR 10 İDARE 2009/431 REDDEDİLDİ 6 İDARE 2008/1194 KAZANILDI 1 İDARE 2008/1217 KAZANILDI 10 İDARE 2008/562 REDDEDİLDİ ATAMA 4 İDARE 2006/2211 KAZANILDI HATİCE ÖZTÜRK İLKSAN AİDAT İADESİ HATİCE SUT SİLİVRİ HATİCE SUT SİLİVRİ HATİCE YASEMİN ÇAĞİNE HİLMİ AKBAŞ HÜLYA BÖREKÇİ HÜSEYİN DOĞAN HÜSEYİN S K SARILAR İHSANİ ERSOY AVCILAR FATİH İSTANBUL DOSYA TALEBİ 8 İDARE 2010/480 SÜRÜYOR 5 İDARE 2009/2061 SÜRÜYOR SİCİL 7 İDARE 2010/479 SÜRÜYOR SİCİL 1 İDARE 2009/460 REDDEDİLDİ MÜSTAFİ 6 İDARE 2007/1811 RED EDİLDİ MÜDÜR ATAMA 8 İDARE 2008/1154 KAZANILDI 5 İDARE 2008/1317 KAZANILDI 2 İDARE 2008/1261 KAZANILDI 6 İDARE 2010/1991 SÜRÜYOR İPEK PINAR CIKOĞLU İSTANBUL NORM KADRO ATANMA 8 İDARE 2008/527 KAZANILDI İZZET KOÇAK 8 İDARE 2008/1155 KAZANILDI 197

12 KASIM DEMİR KASIM DEMİR KEMAL YÜKSEL MEHMET SUT MEHMET SUT MEHMET SUT MEHMET SUT MEHMET SUT MEHMET SUT MURAT KÖKSAL MURAT SATIR MUSTAFA DURĞAN NACİYE ARSLAN NAMIK BORUCU NEJMİYE KAYA NERMİN ARSLAN NESRİN NURLU NEVİN BARIŞ KARADAĞ NİMET GÖKTEPE NURHAN GÜZİN ÇARÇAK NURSEL DOĞAN ONUR GEDİKLİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜDÜR ATAMA SGK PRİM ÖDEMESİ SİLİVRİ SİLİVRİ SİLİVRİ SİLİVRİ SİLİVRİ SİLİVRİ K.ÇEKMECE İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İSTANBUL SİLİVRİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 4 İDARE 2008/1229 KAZANILDI 7 İDARE 2009/845 SÜRÜYOR 8 İDARE 2010/264 SÜRÜYOR KUSURLU S 3 İDARE 2009/2075 SÜRÜYOR SİCİL 4 İDARE 2010/539 SÜRÜYOR KUSURLU S 3 İDARE 2010/566 KAZANILDI MAAŞ KESME MAAŞ KESME BELGE İSTEME 5 İDARE 2010/639 SÜRÜYOR 7 İDARE 2010/568 KAZANILDI 3 İDARE 2010/741 SÜRÜYOR YOLLUK 5 İDARE 2008/192 KAZANILDI ATANMA TALEBİ NORM KADRO ATANMA MAAŞ KESME ANADOLU LİSESİ ATA 6 İDARE 2008/1364 KAZANILDI 10 İDARE 2008/1175 KAZANILDI 5 İDARE 2008/1315 KAZANILDI 5 İDARE 2008/1313 KAZANILDI 7 İDARE 2008/178 KAZANILDI 3 İDARE 2008/1225 KAZANILDI 10 İDARE 2008/1174 KAZANILDI 6 İDARE 2010/766 SÜRÜYOR 6 İDARE 2008/1062 KAZANILDI 5 İDARE 2008/1009 KAZANILDI 9 İDARE 2008/1267 KAZANILDI 2 İDARE 2008/1262 KAZANILDI ÖZGE POR- SUK ESENYURT SİCİL 8 İDARE 2009/467 KAZANILDI ÖZGÜR KOÇAK 6 İDARE 2008/1195 KAZANILDI ÖZLEM TOLU İSTANBUL BELGE İSTEME 3 İDARE 2010/249 REDDEDİLDİ 198

13 ÖZLEM TOLU ÖZLEM TOLU ÖZLEM TOLU/ASLI KADER ERDOĞAN PERİHAN M KUR- TULMAZ SEBAHATTİN DİLBER SELİN YÜK- SEK SELMA TU- ZELTÜRK SEMRA GÜNGER SEVGİ ATALAY SEYİT KA- RAÇAM SİBEL. SEBİLE YAVUZ SUAT KA- PLAN TAMER GENÇ TAMER GENÇ TEKİN ÖZOĞLU TEKİN ÖZOĞLU İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI K.ÇEKMECE K.ÇEKMECE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI B.ÇEKMECE AVCILAR İSTANBUL B.ÇEKMECE B.ÇEKMECE ÜLKÜ AYAN YAKUP KAYA YAŞAR BAYKARA YEŞİM ÖRENEL YEŞİM ÖRENEL YUSUF KALKAN ZEYTİNBURNU 22.Ara İSTANBUL B.ÇEKMECE B.ÇEKMECE AVCILAR MAAŞ KESME DERS ÜCRETİ K BELGE İSTEME MD YRD ATANMA ATANMA TALEBİ UZMAN ÖĞRET- MENLİK 9 İDARE 2010/632 REDDEDİLDİ 6 İDARE 2010/651 SÜRÜYOR 10 İDARE 2010/612 SÜRÜYOR 8 İDARE 2008/1157 KAZANILDI 4 İDARE 2008/934 REDDEDİLDİ 7 İDARE 2008/324 KAZANILDI 1 İDARE 2011/50 SÜRÜYOR YOLLUK 2 İDARE 2008/328 KAZANILDI GÖREVLEN DİRME MÜDÜR ATAMA 7 İDARE 2008/1187 KAZANILDI 6 İDARE 2010/574 REDDEDİLDİ 2 İDARE 2009/833 REDDEDİLDİ YOLLUK 3 İDARE 2008/289 KAZANILDI MAAŞ KESME 7 İDARE 2008/906 KAZANILDI ATAMA 3 İDARE 2008/928 REDDEDİLDİ EK DERS 1 İDARE 2008/912 KAZANILDI SİCİL 9 İDARE 2008/975 KAZANILDI 4 İDARE 2008/1228 KAZANILDI SİCİL 4 İDARE 2009/574 REDDEDİLDİ ATANMA 8 İDARE 2008/1979 REDDEDİLDİ YOLLUK 1 İDARE 2008/300 KAZANILDI YOLLUK 10 İDARE 2008/309 KAZANILDI MAAŞ KESME 8 İDARE 2008/1001 KAZANILDI ZAFER ARSLAN GÖRÜR 9 İDARE 2008/1266 KAZANILDI 199

14 HUKUK SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARI 29 OCAK 2011 : İSTANBUL ŞUBELERİ HUKUK SEKRETERLERİ TOPLANTISI 11 OCAK 2011 : ÜYEMİZ FATMA ATİK İÇİN ÖZLÜK NORM KADRO 10 OCAK 2011 : ÜYEMİZ CENGİZ ERCAN İÇİN ÖZLÜK HAKKI TALEPLİ DAVA AÇILMASI 10 OCAK 2011 : ÜYEMİZ SELMA TÜZELTÜRK İÇİN ÖZLÜK HAKKI TALEPLİ DAVA AÇILMASI 24 ARALIK 2010 : ÜYELERİMİZE 26 MAYIS GREVİ İLE İLGİLİ SAVUNMA ÖRNEKLERİNİN GÖNDERİLMESİ VE HUKUKİ SÜRECİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ 09 ARALIK 2010 : ÜYEMİZ IŞIL ÇAĞLAYAN'IN TALEBİ ÜZERİNE PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI 02 ARALIK 2010 : ESENKENT ATATÜRK İ.Ö.OKULUNDA NORM FAZLASI DURUMUNDA OLAN ÖĞRETMENLERİN BAŞVURU SÜREÇLERİNİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ 26 KASIM 2010 : ÜYEMİZ ARSLAN PARLATAN İÇİN DİSİPLİN 22 KASIM 2010 : AVCILAR'DAKİ REHBER ÖĞRETMENLERE ZO- RUNLU KARAKOL NÖBETİ İLE İLGİLİ HUKUKİ ÇALIŞMA 09 KASIM 2010 : ÜYEMİZ CEMAL BEDİR'İN TALEBİ ÜZERİNE, AYAKTA TEDAVİ BEYAN BELGESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GÖNDERİLMESİ 08 KASIM 2010 : GÜMÜŞPALA ANAOKULU ÖĞRETMENLERİ İÇİN NÖBET GÖREVİ İLE İLGİLİ YAZILI BAŞVURU YAPILMASI 02 KASIM 2010 : ÜYEMİZ MUSTAFA NALDEMİRCİ'YLE, OKUL- DA YAŞANAN GENEL SORUNLARLA İLGİLİ SÜRECİN PLAN- LANMASI 28 EKİM 2010 : ÜYELERİMİZE AYAKTA TEDAVİ BEYAN BELGESİ ÖRNEĞİNİN VE KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMANIN GÖNDERİLMESİ 13 EKİM 2010 : EĞİTİM-SEN M.Y.K SINA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERDEN YAPILAN KESİNTİLERLE İLGİLİ AÇIKLA- MA VE BAŞVURU TALEBİ İLETİLDİ. 200

15 23 EYLÜL 2010 : MUTABAKATLARLA İLGİLİ MÜFETTİŞ GÖRÜŞMESİ (ÇATALCA) - BÜYÜKÇEKMECE 23 EYLÜL 2010 : MUTABAKATLARLA İLGİLİ MÜFETTİŞ GÖRÜŞMESİ (K.ÇEKMECE) - KÜÇÜKÇEKMECE 23 EYLÜL 2010 : ÜYEMİZ MUSTAFA NELDEMİRCİ'YE OKU- LUNDA YAŞANAN GENEL SORUNLARLA İLGİLİ HUKUKSAL YARDIM YAPILDI VE SÜREÇ ŞEKİLLENDİRİLDİ. 17 EYLÜL 2010 : ÜYEMİZ İHSAN ERSOY İÇİN ATANMA KONU- LU DAVA AÇILMASI 07 EYLÜL 2010 : YAĞMUR PUSAT ADLI ÖĞRENCİNİN TALEBİ ÜZERİNE ZORUNLU DİN DERSİ İSTEMEDİĞİNE İLİŞKİN HU- KUKSAL YARDIM VE BAŞVURUSUNUN SAĞLANMASI 02 TEMMUZ 2010 : EĞİTİM SEN İSTANBUL ŞUBELERİ HUKUK SEKRETERLERİ TOPLANTISI - MECİDİYEKÖY 29 HAZİRAN 2010 : MUTABAKAT METİNLERİ VE ŞERHLERLE İLGİLİ MÜFETTİŞLERE BİLGİ VERME - K.ÇEKMECE 29 HAZİRAN 2010 : ÜYEMİZ EYLEM EŞREF İÇİN NORM KADRO SORUNU İLE İLGİLİ BAŞVURU YAPILDI-TOKİ ERTURUL GA Zİ İ.Ö.O. 24 HAZİRAN 2010 : ÜYEMİZ DİLARA DÖRTKAŞ İÇİN BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME YÜKSEK KURULUNA BAŞVURU DİLEKÇESİ HAZIRLANDI 16 HAZİRAN 2010 : İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE MUTABAKATLA İLGİLİ YAZILI BAŞVURU YAPILDI 08 HAZİRAN 2010 : EĞİTİM-SEN ÜYESİ ERSAN KARABABA'NIN HUKUK YARDIMI TALEBİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMA YAPILDI 07 HAZİRAN 2010 : BAHÇEŞEHİR ATATÜRK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE PROMOSYON KONULU BİLGİ İSTEĞİ BAŞVURUSU YAPILDI 12 MAYIS 2010 : ÜYEMİZ ELİF İLHAN'A İŞYERİNDE YAŞANAN SORUNLARLA İLGİLİ HUKUK YARDIMI YAPILDI 06 MAYIS 2010 : AVUKATLA ESENKENT ATATÜRK İLK. OKULU'NDA YAŞANANLARI TEMSİLCİ VE ÜYELERLE GÖRÜŞME 201

16 28 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ CAHİT YASLAN İÇİN SİCİL PUANI 26 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ ADNAN HAVARE İÇİN DOSYA TALEBİ 19 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ NEVİN BARIŞ KARADAĞ İÇİN NORM KADRO 15 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ MEHMET SÜT İÇİN BELGE İSTEME 08 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ ADNAN HAVARE İÇİN ATAMA KONU- LU DAVA AÇILMASI 08 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ ADNAN HAVARE İÇİN DİSİPLİN CE- ZASI 08 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ ASLI KADER AYDOĞAN İÇİN DİSİPLİN KONULU İKİ AYRI DAVA AÇILMASI 08 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ ÖZLEM TOLU İÇİN DİSİPLİN KONULU İKİ AYRI DAVA AÇILMASI 08 NİSAN 2010 : ÜYELERİMİZ ASLI KADER AYDOĞAN VE ÖZLÜM TOLU İÇİN BELGE İSTEME KONULU BİRER DAVA AÇILMASI 02 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ MEHMET SÜT İÇİN SİCİP PUANI 02 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ MEHMET SÜT İÇİN DİSİPLİN 26 MART 2010 : ÜYEMİZ SEYİT KARAÇAM İÇİN GÖREVLENDİRME 23 MART 2010 : ÜYEMİZ HATİCE ÖZTÜRK İÇİN AİDAT İADESİ 23 MART 2010 : ÜYEMİZ HATİCE SÜT İÇİN SİCİL PUANI KONU- LU DAVA AÇILMASI 23 MART 2010 : ÜYEMİZ MEHMET SÜT İÇİN SİCİL PUANI 22 MART 2010 : HALİL AKKANAT Ç.P.LİSESİ MÜDÜRÜ İLE ÜYEMİZ SUAT ÜNAL'IN SORUŞTURMA SÜRECİNİ GÖRÜŞME 20 MART 2010 : İSTANBUL HUKUK SEKRETERLERİ TOPLAN- TISI - MECİDİYEKÖY 08 MART 2010 : ÜYEMİZ FEVZİ KARPUZCU İÇİN SİCİL PUANI 202

17 18 ŞUBAT 2010 : OKULLARDA ZORLA PARA TOPLAN- MASINA VE ÖĞRETMENLERİN GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN K.ÇEKMECE BÖLGESİNDEKİ ÖĞRETMENLERE BİLGİLENDİRME METNİ 18 ŞUBAT 2010 : ÜYEMİZ KEMAL YÜKSEL İÇİN PRİM ÖDEMESİ 16 ŞUBAT 2010 : ÜYEMİZ ASLI KADER AYDOĞAN İÇİN BELGE İSTEME 16 ŞUBAT 2010 : ÜYEMİZ ÖZLEM TOLU İÇİN BELGE İSTEME 08 ŞUBAT 2010 : ÜYEMİZ MEHMET DEMİR'İN HUKUKİ BAŞVURU DİLEKÇESİ HAZIRLAMA - AVCILAR ALİ KARAY İ.Ö.O MÜDÜR YARDIMCISI 29 OCAK 2010 : ATAMA ÖNCESİ ÖDÜLLENDİRMELER KONUSU - ESENYURT İLÇE MEM GÖRÜŞME 26 OCAK 2010 : AÇIKTAN VEKİL OLARAK ATANANLARIN EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ ÖDENMESİ ALMASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÇALIŞMASI 15 OCAK 2010 : BEYLİKDÜZÜ YAŞAR ACAR FEN LİSESİ - İŞYERİ GEZİSİ 11 OCAK 2010 : KÜÇÜKÇEKMECE DR. OKTAY DURAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENİ HALİL TURAN'IN KARŞILAŞTIĞI HUKUK DIŞILIĞA KARŞIN OKUL MÜDÜRÜ VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HAKKINDA İNCELEME İSTELİ YAZI İLE İL MEM'NE BAŞVURU 24 ARALIK 2009 : ESENYURT NCA VERİLEN GÜN VE 410/11269 SAYILI SORUŞTURMA ONAYININ KALDIRILMASI TALEBİ HK BAŞVURU DİLEKÇESİ 22 ARALIK 2009 : 25 KASIM 2009 TARİHİNDE YAPILAN UYARI GREVİ NEDENİYLE YÜRÜTÜLEN DİSİPLİN SORUŞTURMALARI HAKKINDA OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE BİLGİLENDİRME VE UYARI YAZISI 08 ARALIK 2009 : ÜYEMİZ HATİCE SÜT İÇİN DOSYA İSTEME 07 ARALIK 2009 : SİCİL RAPORLARINI İSTEME DİLEKÇE ÖRNEKLERİNİN HAZIRLANMASI VE ÜYELERE İLETİLMESİ 07 ARALIK 2009 : 2009 YILI SİCİL RAPORU TALEP DİLEKÇESİ HAZIRLAMA VE ÇALIŞMASI 203

18 20 KASIM 2009 : OKULLARA - 25 KASIM GREVİ HUKUKSAL AÇIDAN DA MEŞRUDUR - YAZISI 20 KASIM 2009 : ÜYELERE 25 KASIM GREVİ HUKUKSAL AÇI- DAN DA MEŞRUDUR BİLGİLENDİRME YAZISI 16 KASIM 2009 : ÜYEMİZFİKRET ŞAHİN İÇİN SİCİL PUANI 13 KASIM 2009 : ÜYEMİZ AYLİN UÇAR'IN DERS DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMA PROGRAMININ KABULÜ İÇİN DİLEKÖE HAZIRLA- MA - BEYLİKDÜZÜ BAKİ GÜNDÜZ İ.Ö.O. 30 EKİM 2009 : ÜYEMİZ MEHMET SÜT İÇİN SİCİL PUANI 29 EKİM 2009 : ÜYEMİZ MEHTAP KIRMIZI'NIN SAVUNMA- SINI HAZIRLAMA VE HUKUKİ DESTEK - ESENYURT SONNUR YALNIZOĞLU İ.Ö.O SINIF ÖĞRETMENİ 21 EKİM 2009 : ÜYELERE - SEVKLİ OLUNAN VE AYAKTA TEDAVİ GÖRÜLEN GÜNLERE İLİŞKİN EK DERS KESİNTİSİ YAPILMAYACAĞI BİLGİLENDİRME 15 EKİM 2009 : A. PARLAK İÇİN BANKA PROMOSYONU İLE İLGİLİ BİLGİ EDİNME DİLEKÇESİ HAZIRLANMASI 29 EYLÜL 2009 : ÜYEMİZ BÜLENT ÖZDEMİR'İN HAFTADA 30 SAAT DERSE GİRME TALEPLİ DİLEKÇESİNİ HAZIRLAMA 16 EYLÜL 2009 : NORM KADRO - HUKUK EĞİTİMİ - MECİDİYEKÖY 08 HAZİRAN 2009 : ÜYEMİZ KASIM DEMİR İÇİN ATANMA 26 MAYIS 2009 : K.ÇEKMECE 80. YIL İ.Ö.O MÜDÜRÜ TUR- GUT ERCAN HAKKINDA İL MEM'NE ŞİKAYET YAZISI VE BAŞVURUSU 25 MAYIS 2009 : ÜYEMİZ BERNA GÜNAY'IN OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE VEKALET TALEPLİ DİLEKÇESİNİ HAZIRLA- MA - ÇATALCA YALIKÖY İ.Ö.O 15 MAYIS 2009 : ÜYEMİZ SEBİLE SİBEL YAVUZ İÇİN ATANMA 12 MAYIS 2009 : BEYLİKDÜZÜ HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN BANKA PROMOSYON DİLEK- ÇELERİNİN HAZIRLANMASI 204

19 29 NİSAN 2009 : ÜYEMİZ HAZER YAKUT'UN SAVUNMA METNİNİN HAZIRLANMASI - SUDİ ÖZKAN ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 17 NİSAN 2009 : ÜYEMİZ ÖZLEM ULUKAYA YILMAZ'IN İŞYERİNDE YAŞADIĞI SORUNLARLA İLGİLİ ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI - HALİL AKKANAT ÇOK PRO- GRAMLI LİSESİ 16 NİSAN 2009 : ÜYEMİZ SUAT ÜNAL'IN İŞYERİNDE YAŞADIĞI SIKINTILARLA İLGİLİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ HAZIRLANMASI - ESENYURT HALİL AKKANAT Ç.P.L. 14 NİSAN 2009 : ÜYEMİZ ÖZGE SAĞSEN'İN YÜKSEK LİSANS NEDENİYLE BOŞ GÜN TALEPLİ DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMA- SI - AVCILAR ABDULKADİR UZTÜRK İ.Ö.O. 13 NİSAN 2009 : ÜYEMİZ BURCU GÜLEŞ İÇİN NORM KADRO 13 NİSAN 2009 : ÜYEMİZ YAKUP KAYA İÇİN SİCİL PUANI 03 NİSAN 2009 : SEÇİM GÖREVİ NEDENİYLE KATILINAN KURS GÜNÜ İÇİN KESİLEN EK DERS ÜCRET TALEP DİLEKÇESİ 02 NİSAN 2009 : ESENYURT HALİL FAHRİ ORMAN İLKÖĞRETİM OKULUNDA HASTALIK YAYILIYOR. BASIN METNİ. 02 NİSAN 2009 : ÖZLÜK SORUNLARIMIZ, SİCİL NOTLARI VE HUKUK YARDIMI - SEMİNER 31 MART 2009 : ESENYURT ESENKENT ATATÜRK İ.Ö.O. MÜDÜRÜ VAHAP FIRAT'IN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ İL MİLLİ EĞİTİM İNCELEME - SORUŞTURMA BÖLÜMÜNE DİLEKÇE 27 MART 2009 : ÜYEMİZ BURCU İLDENİZ İÇİN SİCİL PUANI 27 MART 2009 : ÜYEMİZ ÖZGE PORSUK İÇİN SİCİL PUANI 25 MART 2009 : ÜYEMİZ GÜLEY KESKİNKILIÇ İÇİN DİSİPLİN 19 MART 2009 : ÜYEMİZ BEYHAN ADIGÜZEL İÇİN SİCİL PUANI 19 MART 2009 : ÜYEMİZ HATİCE YASEMİN ÇAĞINE İÇİN SİCİL PUANI 205

20 16 MART 2009 : ESENYURT ALİ KUL Ç.P.LİSESİ YÜKSEK GERİLİM HATTI TEHLİKESİNDE - BASIN METNİ. 16 MART 2009 : ÜYEMİZ RAFET KAMER'İN TARİHLİ PROTOKOL İLE ALINAN BANKA PROMOSYONUNUN YASAL BİÇİMDE KULLANILMADIĞINA İLİŞKİN İL MEM'E ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI 16 MART 2009 : ÜYEMİZ RAFET KAMER'İN BÜYÜKÇEKMECE EMLAK KONUT MİMAR SİNAN LİSESİ'NDE İLGİLİ MEVZUA- TA UYGUN OLMAYAN HAZIRLAMA KURSLARI İLE İLGİLİ SORUŞTURMA YAPILMASI HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ HAZIRLAMA 11 MART 2009 : İLK ATAMA / AYLIKSIZ İZİN DÖNÜŞÜ / ASKERLİK DÖNÜŞÜ GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ ALMASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÇALIŞMASI 09 MART 2009 : ÜYEMİZ RAFET KAMER'İN 2006 YILI SİCİL RAPORUNA İTİRAZ MAHKEME DİLEKÇESİ HAZIRLAMA - BÜYÜKÇEKMECE EMLAK KONUT MİMAR SİNAN LİSESİ 09 MART 2009 : ÜYEMİZ RAFET KAMER'İN 2007 YILI SİCİL RAPORUNA İTİRAZ MAHKEME DİLEKÇESİ HAZIRLAMA - BÜYÜKÇEKMECE EMLAK KONUT MİMAR SİNAN LİSESİ 04 MART 2009 : BÜYÜKÇEKMECE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN A.K.P. ORGANİZASYONLARINA KATILMASINA İLİŞKİN BASIN METNİ. 25 ŞUBAT 2009 : SARI GELİN BELGESELİNİN OKULL- ARDA GÖSTERİMİ ENGELLENMELİDİR. TEMSİLCİLERE BİLGİLENDİRME METNİ 25 ŞUBAT 2009 : ERDOĞANLAR İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRÜ SAFFET KARAYAMA NIN HUKUK DIŞI TUTUMLAR- IYLA İLGİLİ İSTANBUL İL MEM'DEN SORUŞTURMA İSTEMİ BAŞVURUSU 23 ŞUBAT 2009 : ÜYEMİZ ENGİN YİĞİT'İN HAK KAYIPLARINA İLİŞKİN DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI - ERDOĞANLAR İLK ÖĞRETİM OKULU SINIF ÖĞRETMENİ 23 ŞUBAT 2009 : ÜYEMİZ YETER ŞEKER'İN İTİRAZ DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI - ERDOĞANLAR İ.Ö.O. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ 206

21 23 ŞUBAT 2009 : PENYELÜKS İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN BANKA PROMOSYONLARI İLE İLGİLİ BİLGİ İSTEĞİ DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI 18 ŞUBAT 2009 : ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM ÖZLÜK HAKLARI VE HUKUKİ SORUNLAR RAPORU HAZIRLANMASI 18 ŞUBAT 2009 : ESENYURT İLÇESİNDEKİ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN BANKA PROMOSYON TALEPLİ DİLEKÇELERİNİN HAZIRLANMASI VE ÜYELERE DUYURUL- MASI 17 ŞUBAT 2009 : K.ÇEKMECE'DE MAAŞLARIN GECİKMESİ İLE İLGİLİ BASIN METNİ HAZIRLANMASI 17 ŞUBAT 2009 : ÜYEMİZ SEVGİ YILMAZ'IN DOĞUM İZNİNDE GEÇEN SÜRELERLE İLGİLİ MAAŞ TALEP DİLEKÇESİ HAZIR- LAMA - FİRUZKÖY CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU 16 ŞUBAT 2009 : K.ÇEKMECE ŞUBAT 2009 MAAŞLARININ GEÇ YATIRILMASI VE EKDERSLERİN GEÇ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI METNİ. 06 ŞUBAT 2009 : ÜYEMİZ EROL AKYAZ İÇİN SİCİL PUANI 26 OCAK 2009 : İSTANBUL EĞİTİM SEN HUKUK SEKRETERLERİ TOPLANTISI - EĞİTİM SEN 2 NULU ŞUBE 26 OCAK 2009 : MEHTAP KIRMIZI'NIN KINAMA NA İTİRAZ DİLEKÇESİ - ESENYURT HALİL FAHRİ ORMAN İ.Ö.O. - SINIF ÖĞRETMENİ 21 OCAK 2009 : İSTANBUL İL MEM'NÜN İL İÇİ ATAMALARIN YAPILMAMASINA İLİŞKİN BASIN METNİNİN HAZIRLANMASI VE BASINA İLETİLMESİ 20 OCAK 2009 : ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM ÖZLÜK HAKLARI VE HUKUKİ SORUNLAR RAPORU 20 OCAK 2009 : ÜYEMİZ FADİM SÜRÜCÜ'NÜN SAVUNMASINI HAZIRLAMA VE HUKUKİ DESTEK - HALİL FAHRİ ORMANLI İ.Ö.O. MATEMATİK ÖĞRETMENİ 20 OCAK 2009 : ÜYEMİZ MEHTAP KIRMIZI'NIN SAVUNMASINI HAZIRLAMA VE HUKUKİ DESTEK - HALİL FAHRİ ORMANLI İ.Ö.O. SINIF ÖĞRETMENİ 207

22 20 OCAK 2009 : ÜYEMİZ SİNEM ÇAVUŞ'UN ESENYURT İLÇE MEM'NE İLÇENİN VERDİĞİ YAZILI UYARININ İPTAL EDİLMESİ DİLEKÇESİ HAZIRLAMA - ESENYURT LİSESİ REHBER ÖĞRETMENİ 12 OCAK 2009 : ÜYEMİZ FADİM SÜRÜCÜ'NÜN CEZAYA İTİRAZ DİLEKÇESİ HAZIRLAMA VE HUKUKİ DESTEK - HALİL FAHRİ ORMANLI İ.Ö.O. MATEMATİK ÖĞRETMENİ 30 ARALIK 2008 : EĞİTİMİN ŞUBEMİZ ALANINDAKİ SORUN- LARINA İLİŞKİN BASIN METNİ. 22 ARALIK 2008 : BEYLİKDÜZÜ İLÇE MEM'NE SENDİKA TEVKİFAT LİSTELERİNİN HER AY DÜZENLİ OLRAK GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DİLEKÇE VE BAŞVURU 22 ARALIK 2008 : BEYLİKDÜZÜ 'NA TEVKİFAT LİSTELERİNİN VERİLMEMESİ İLE İLGİLİ İTİRAZ YAZISI VE BAŞVURU 22 ARALIK 2008 : ÜYEMİZ YAŞAR BAYKARA İÇİN ATANMA 14 KASIM 2008 : SİCİL RAPORLARINI İSTEYELİM ÇALIŞMASI 31 EKİM 2008 : AVCILAR İLÇE MEM'NÜN BİLGİ EDİNMEYE RED YAZISINA KARŞILIK BAŞBAKANLIĞA İTİRAZ YAZISI VE BAŞVURU 16 EKİM 2008 : ESENKENT ATATÜRK İÖO SIN- IF ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADRO SAYISININ BELİRLENMESİNE ESENYURT İLÇE MEM'NE İTİRAZ YAZISI VE BAŞVURU 13 EKİM 2008 : NORM KADRO ÇİZELGELERİNİN İLANI HAK- KINDA TEMSİLCİ DİLEKÇELERİ HAZIRLANMASI 11 EKİM 2008 : EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN HUKUK SORUNU - AVUKAT METİN İRİZ 11 EKİM 2008 : HUKUK EĞİTİMİ - İŞYERİ TEMSİLCİLERİNE - AVUKAT METİN İRİZ 09 EKİM 2008 : İŞYERİ TEMSİLCİLERİNİN OKULLARININ DERS ÇİZELGESİ İLE NORM KADRO ÇİZELGELERİNİN PANOYA ASILMASI TALEPLİ DİLEKÇE ÇALIŞMASI 09 EKİM 2008 : EK-DERS ÜCRETLERİNİN ZAMANINDA ÖDENMESİNE İLİŞKİN İLÇE MEM'LÜKLERİNE YAZI VE BAŞVURU 208

23 07 EKİM 2008 : ÜYEMİZ SEMRA GÜNGER'İN DERS DAĞITIMINA İTİRAZ DİLEKÇESİ HAZIRLAMA BİZİMKENT İLKÖĞRETİM OKULU 23 EYLÜL 2008 : ESENYURT İLÇESİNDE MAAŞ PROMOSYON KOMİSYONUNA İTİRAZ YAZISI VE BAŞVURU 22 EYLÜL 2008 : İSTANBUL'DA EĞİTİMİN SORUNLARI RAPORU HAZIRLAMA 22 EYLÜL 2008 : YENİ ATANANLARIN BANKA PROMOSYON DİLEKÇELERİNİN HAZIRLANMASI 13 EYLÜL 2008 : İSTANBUL HUKUK SEKRETERLERİ TOPLAN- TISI - MECİDİYEKÖY 08 EYLÜL 2008 : İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDEN NORM KADRO ÇİZELGELERİNİ İSTEME YAZISI 06 EYLÜL 2008 : İSTANBUL HUKUK SEKRETERLERİ TOPLAN- TISI - MECİDİYEKÖY 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ AYLİN DEMİRTABAN İÇİN DİSİPLİN 17 TEMMUZ 2008 : ÜYELERİMİZ HÜSEYİN S. VE K. SARILAR İÇİN DİSİPLİN KONULU BİRER DAVA AÇILMASI 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ KASIM DEMİR İÇİN DİSİPLİN CE- ZASI 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ PERİHAN M. KURTULMAZ İÇİN DİSİPLİN 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ ÜLKÜ AYAN İÇİN DİSİPLİN 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ ZAFER ASLAN GÖRÜR İÇİN DİSİPLİN 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ ADİL GEDİKLİ İÇİN DİSİPLİN CE- ZASI 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ AYSUN BORUCU İÇİN DİSİPLİN 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ GÜLDEREN DEMİR İÇİN DİSİPLİN 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ GÜLÜZAR ÖÇAL İÇİN DİSİPLİN 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ HÜLYA BÖREKÇİ İÇİN DİSİPLİN 209

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE MALİ ÇALIŞMALARIMIZ. Mali Sekreterlik. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE MALİ ÇALIŞMALARIMIZ. Mali Sekreterlik. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN MALİ ÇALIŞMALARIMIZ 91 MALİ SEKRETERLİK RAPORU VE BİLANÇOLAR çalışmalarımız Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, 4688 sayılı yasaya, tüzük hükümleri

Detaylı

Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE KURUMSAL ÇALIŞMALARIMIZ ŞUBE SEKRETERLİĞİ

Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE KURUMSAL ÇALIŞMALARIMIZ ŞUBE SEKRETERLİĞİ EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE KURUMSAL ÇALIŞMALARIMIZ ŞUBE SEKRETERLİĞİ 73 YÖNETİM KURULU NUN OLUŞUMU VE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ 1 Mart 2008 tarihinde yapılan Eğitim Sen İstanbul 7 No lu Şube Olağan Genel

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ. Eğitim Sekreterliği. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ. Eğitim Sekreterliği. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ 161 EĞİTİM SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU Eğitim sisteminin gittikçe çığırından çıkması, ticarileşmesi, paralı hale gelmesi, milliyetçi, gerici ve şoven

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C TUNCELİ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 0-06 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ EYLÜL AYI ÇALIŞMANIN ADI/TÜRÜ TARİHİ-SAATİ Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 0 06 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı;.Öğretmenler

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları

PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI. Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları PEKER MAHALLESİ ORTAOKULU YÖNETİCİLERİMİZİN GÖREV DAĞILIMI Ramazan BULUŞ (Okul Müdürü) Görev Yetki Ve Sorumlulukları İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 60: İlköğretim okulu, demokratik eğitim-öğretim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ Sayfa No : 1 / 7 Doküman No Doküman Adı Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Rev. No İÜ/PDB/OŞ-01 ORGANİZASYON ŞEMASI İÜ/PDB/GT-01 DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI İÜ/PDB/GT-02 2547 KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Toplu İş Sözleşmesi (TİS), çok genel anlamı ile emekçilerin temsilcisi sendika ile işveren temsilcilerinin, ekonomik, özlük ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleridir.

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR

İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR İLKADIM İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SIRA NO YAPILMASI PLANLANAN UYGULAMALAR TARİH 1 Açık Öğretim Kurumları İş Takvimi * Bakanlıkça belirlenecektir. 2 Yönetici

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 7 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 99 7. Temsilciliklerimizden Batman İl Temsilciliği 27 Ocak 2012 tarihinde Batman Telekom İl Müdürlüğünde SMM li üyelerin katılımıyla projelerde Cat-6 Kablo kullanımına ilişkin yapılan

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı

SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı. SPoD Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu nun Basın Açıklamasındaydı SPoD İnsan Hakları Örgütlerinin Kasım Ayı Buluşmasına Katıldı İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Af Örgütü ve Hakikat Adalet Hafıza Derneği'nin her ay düzenledikleri

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI

ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 24. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ANKARA İKK ÇALIŞMALARI 20.Çalışma Dönemi içinde merkezi düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde de TMMOB ye bağlı Odalarla ortak çalışmalar yürütülmesine özel bir önem verilmiştir.

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

4 NİSAN 2011BAŞAKŞEHİR CAHİT ZARİFOĞLU İ.O. İŞYERİ GEZİSİ- BAŞAKŞEHİR 3 NİSAN 2011 ÇATALCA BÖLGE TOPLANTSI 5 NİSAN 2011 KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGE

4 NİSAN 2011BAŞAKŞEHİR CAHİT ZARİFOĞLU İ.O. İŞYERİ GEZİSİ- BAŞAKŞEHİR 3 NİSAN 2011 ÇATALCA BÖLGE TOPLANTSI 5 NİSAN 2011 KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGE 4 NİSAN 2011BAŞAKŞEHİR CAHİT ZARİFOĞLU İ.O. İŞYERİ - BAŞAKŞEHİR 3 NİSAN 2011 ÇATALCA BÖLGE TOPLANTSI 5 NİSAN 2011 BÖLGE TOPLANTISI-M.KEMALPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU 7 NİSAN 2011-FSM İŞYERİ 7 NİSAN 2011-NİHAT

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları

Detaylı

ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2015

ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2015 ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 *YÖNETİCİ, BÖLÜM VE ZÜMRE BAŞKANLARININ OKULA GELİŞLERİ *BÖLÜM VE ZÜMRE BAŞKANLARI İLE PLANLAMALARIN YAPILMASI *BÖLÜM VE ZÜMRE BAŞKANLARI

Detaylı

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık. E RSİT E ÜNİV 1 12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan anayasa değişikliği referandum paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokundurtmadan kamu

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 22 gündemin V. Bölümünün Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi 1 inci maddesinde yer alan Encümene iki üye seçimine ilişkin önerge meclisin görüşüne sunuldu: Encümen Üyeliğine Erdoğan ÖZTÜRK

Detaylı

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ TED KONYA KOLEJİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ Yapılacak Çalışmalar Başlangıç-Bitiş Tarihleri 8. ve 12. Sınıf Öğrencilerine Danışman Öğretmen Ataması 02-06 Mayıs 2016 12. Sınıf

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ TEMMUZ 2014 T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın

Detaylı

T.C. BARTIN VALİLİĞİ Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü ÖĞRETİM YILI YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. BARTIN VALİLİĞİ Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü ÖĞRETİM YILI YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI EKİM 2015 EYLÜL 2015 AYLAR DÜŞÜNCELER T.C. BARTIN VALİLİĞİ Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü 2015-2016 ÖĞRETİM YILI YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI YALIPLACAK ÇALIŞMALAR TARİH UYGULAMALAR Kayıt kabul işlemleri

Detaylı

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA ETKİNLİKLERİ RAPORU

15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA ETKİNLİKLERİ RAPORU ÇİFTEHAN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA ETKİNLİKLERİ RAPORU 2016 ÇİFTEHAN Etkinlik Tarihi : 19/09/2016 Etkinlik Süresi : Açılış Programı Ön Hazırlık Çalışmaları

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Sayı : Konu : Aday Memur Eğitimi REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Sayı : Konu : Aday Memur Eğitimi REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 24/11/2017-148596 T.C. Personel Daire Başkanlığı *BEBE5LM33* Sayı : 85123808-774.06.02. Konu : REKTÖRLÜK MAKAMINA Üniversitemiz hizmetiçi eğitim faaliyetleri kapsamında, birimlerimizde

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

EYLÜL 2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR AREFE GÜNÜ 1/2 GÜN RESMİ TATİL TANIŞMA TOPLANTISI

EYLÜL 2016 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR AREFE GÜNÜ 1/2 GÜN RESMİ TATİL TANIŞMA TOPLANTISI EYLÜL 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TANIŞMA TOPLANTISI AREFE GÜNÜ 1/2 GÜN RESMİ TATİL 12 13 14 15 16 17 18 Kurban Bayramı (1.Gün) Kurban Bayramı (1.Gün) Kurban Bayramı (1.Gün) Kurban Bayramı (1.Gün) 19

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (EN GEÇ) 1. Ücretli öğretmen Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Nüfus 2 gün SIRA NO: KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMET ADI: BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ücretli öğretmen Dilekçe,

Detaylı

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ, TARİHİ GÜNLER

Detaylı

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) -

(5900) - MERKEZ / (223444) - Anadolu Lisesi (5900) - (5900) - MERKEZ / (814955) - Anadolu Öğretmen Lisesi. Öğretmen / (5900) - Öğretmen (5900) - T.C BOLU VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (1) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ ADI SOYADI HATİCE ÇALIŞKAN CANTÜRK LEVENT ERKAL ALPASLAN MARANGO Z MEHTAP BULHAZ GÖREV GÖREV YERİ YERİ Almanca

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /01-12

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /01-12 TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 06.01.2017 01 2017 01/01-12 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Enstitü Müdürü Doç. Dr. Hakan KOÇ başkanlığında 06.01.2017 tarihinde saat 10.30 da toplanarak

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 19.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER

T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER T.C. OSMANGAZİ KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL SIR. YAPILACAK FAALİYETLER NEREDE GÖREVLİLER FAALİYETİN YAPILACAĞI TARİH NO YAPILACAĞI EYLÜL

Detaylı

SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ

SIRA NO YAPILACAK İŞ TARİHİ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ- İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM-ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA a)ortaöğretim KURUMLARI SINAV

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SAMSUN 2013 ÖNSÖZ 2013 2014 Eğitim - Öğretim yılına sizlerle başlamanın heyecanı ve mutluluğu içindeyim. Tüm

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÇAĞDAŞKENT ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Detaylı

İDARECİ VE ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA

İDARECİ VE ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA T.C. KAĞITHANE KAYMAKAMLIĞI İstinye Anadolu Lisesi SAYI : 326283.13-.755.02.06/ KONU : Komisyon-Kurul Görevleriniz 16.09.2016 Orta Öğretim kurumları Yönetmeliği gereğince 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı

Detaylı

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar

Yapılan çalışmalar Eylül Haziran Yapılan çalışmalar Eylül Ekim Yapılan çalışmalar. Öncelik haritası. Yapılan Çalışmalar KUMLUCA CUMHURİYET ORTAOKULU EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI STRATEJİ VE EYLEM PLANI ÇALIŞMA TAKVİMİ ( - 2014 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI) S.N FAALİYETLER EĞİTİM ORTAMI VE ÇEVRESİ GÖSTERGELER

Detaylı

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ Kariyer Günleri kapsamında lise öğrencilerimize 14.05.2014 Salı günü tıp fakültesi tanıtımı yapıldı. Tanıtıma,TED Kayseri Koleji Vakfı yönetim kurulu üyesi Sayın Op. Dr. Suat

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM Ekim 16 3 4 5 6 7 8 9 3. DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ *Hayvanları Koruma günü *Dünya Mimarlık Günü PDR çalışması İstanbul'un

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 26.11.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

DR.BİNNAZ-DR.RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMA RAPORU

DR.BİNNAZ-DR.RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMA RAPORU DR.BİNNAZ-DR.RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMA RAPORU Sene başında 9.sınıf velileri ile tanışma toplantısında rehberlik servisi Ergenlik dönemi ve olumlu

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016

TEMMUZ 2016 AĞUSTOS 2016 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BİLGE ATABEY İLKOKULU/ORTAOKULU ÇALIŞMA TAKVİMİ tesi rtesi TEMMUZ 2016 TEMMUZ 2016 4 11 18 25 1 Okul Öncesi, İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerin Tatile Girmesi 01 Temmuz

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUM/ BİRİM ADI : GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SUNUM SÜRECİ No ADI TANIMI DAYANAĞI Enstitü Yazı Öğrenci Mali HİZMETTEN MEVZUATIN

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. MAÇKA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Sıra Numarası YILLIK ÇALIŞMA PLANI YAPILACAK İŞLER GERÇEKLEŞME ARALIĞI AĞUSTOS-2015 1

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL ŞEFLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL ŞEFLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PERSONEL ŞEFLİĞİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO. 83.0 Teklifi İlan edilmesi istenilen üyesi (Prof., Doç. ve Doç.) kadrosu ile elemanı (Öğr. Gör., Arş.

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ KİLİS İLİ ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİM KURUMLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.NO KONU TARİH 1. 2. 3. 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU, AÇIK LİSE VE MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM

Detaylı

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını, araç - gereç ve donanımını

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ ORTAOKUL adanaozelbaskentokulları bilim bizde toplanır bizden yayılır - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ Haziran ( Hafta) Temmuz Ağustos

Detaylı

Kontrol Eden Gülten DURAN

Kontrol Eden Gülten DURAN ve Not İşleri Birimi Sürecin Adı ve Kodu Disiplin Cezası Alan ler İş Akışı 41-7.4 Her hangi bir suçtan dolayı Dekanlığa bildirilen (kopya vb.) Soruşturma açılması ve not işleri G.Ü. Disiplin Yönetmeliği

Detaylı

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu

EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI. Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI RAPORLARI 235 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NO LU ŞUBE DENETLEME KURULU RAPORU MART 2008 MART 2011 ARASI 2 Mart 2008 ile 16 ġubat 2011 tarihleri

Detaylı

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ ADI SOYADI DİLEKÇE KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ BİRİM. Atık Kağıt Naylon Toplama

DİLEKÇE KAYIT DEFTERİ ADI SOYADI DİLEKÇE KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ BİRİM. Atık Kağıt Naylon Toplama KAYIT DEFTERİ Kayıt ADI SOYADI KONUSU EKİ SEVK EDİLDİĞİ 94 12.01.2015 Bank Asya Teminat Mektubu 93 12.01.2015 Mustafa Özdemir Atama Talebi 92 12.01.2015 Halit Yılmaz Atama Talebi 91 12.01.2015 BİM Atık

Detaylı

BÖLÜM VE ZÜMRE BAŞKANLARININ GELİŞİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÜRÜTME KOMİSYONU 1.TOPLANTISI (KS/

BÖLÜM VE ZÜMRE BAŞKANLARININ GELİŞİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÜRÜTME KOMİSYONU 1.TOPLANTISI (KS/ ÇALIŞMA TAKVİMİ AĞUSTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 BÖLÜM VE ZÜMRE BAŞKANLARININ GELİŞİ BÖLÜM VE ZÜMRE BAŞKANLARI İLE PLANLAMALARIN YAPILMASI BÖLÜM VE ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTISI (İTS/10.00- BÖLÜM VE

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 Aralık 2016, Cumartesi TOPLANTI SAATI : 17.00 TOPLANTI YERİ : ANTALYA TOPLANTI BAŞKANI ÜYELER GENEL

Detaylı

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi.

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 18.12.2012 2013 yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 2012 yılı İzmir Barosu Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi incelendi, tavsiye edilen ücretlerde artış yapılmamasına ve belirli

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Ankara Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ () I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Her okul, bulunduğu

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

OKUL/KURUM ÇALIŞMA PLANI

OKUL/KURUM ÇALIŞMA PLANI ŞUBAT 1. Farklı Yeteneklere Sahip Öğrencilerin Tespit Edilmesi Öğrencilerin Yetenekleri keşfetmekmelerini Sağlamak Sınıf Rehber (06-10 ŞUBAT) 2. okuma saati planını hazırlamak ve her hafta planı uygulamaya

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 25.05.2015 TOPLANTI SAYISI : 2015/ 16 KARAR NO: 2015 / 486 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Enstitümüz Makine Mühendisliği Anabilim Doktora Programı

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/007 01: 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav tarihleri Enstitü Yönetim Kurulumuzca görüşülmüştür. Yarıyılı Ara Sınav tarihlerinin 08.04.2013-19.04.2013 tarihleri arasında yapılmasına,

Detaylı

TOPLU GÖRÜŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE KAMU-SEN İN KAZANIMLARI

TOPLU GÖRÜŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE KAMU-SEN İN KAZANIMLARI TOPLU GÖRÜŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE KAMU-SEN İN KAZANIMLARI Toplu Görüşme Yılı 2002 2003 2004 2005 Kamu Görevlileri İçin Uygulanacak Maaş Artışları Hükümetin İlk Teklifi Toplu Görüşme Süreci Sonunda Uygulanan

Detaylı

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU

9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU 9. DÖNEM BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ SUNUŞU BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU 1- O. MURAT ATAMAN 2- TÜLAY ERTOZAN 3- İLHAN İNCELER 4- İBRAHİM KAYGUSUZ 5- HASAN BEKİS 6- BURHANETTİN SİNAN 7- SERKAN ATALAY 8-

Detaylı

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz

16. bölüm. demokrasi mücadelesinde şubemiz 16. bölüm demokrasi mücadelesinde şubemiz BÖLÜM 16: DEMOKRASİ MÜCADELESİNDE ŞUBEMİZ 16.1. TMMOB Mitingi 15 MAYIS 2011 Ankara TMMOB Mitingi hazırlık çalışmaları kapsamında; TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 12.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ÇARŞAMBA KAYMAKAMLIĞI. Kızılot Ortaokulu Müdürlüğü

ÇARŞAMBA KAYMAKAMLIĞI. Kızılot Ortaokulu Müdürlüğü T.C ÇARŞAMBA KAYMAKAMLIĞI Kızılot Ortaokulu Müdürlüğü Bu proje Çarşamba Kaymakamlığının 29.11.2016 tarihli ve 13437541 sayılı Olur u ile uygulanmaktadır. Proje Adı Proje Konusu Amacı Projeyi Düzenleyen

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI T.C. GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI GÜMÜŞHANE 2011 ATATÜRK DİYOR Kİ; Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için, en hakiki mürşit

Detaylı

ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ

ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ ÇEAŞ ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, OKUL ETKİNLİKLERİ PLANI ÇİZELGESİ 1- da yapılan programlar 40 dk., tören alanında yapılan programlar ise 20 dk. Geçemez. 2- da yapılacak törenlerde hangi

Detaylı

İL PROJE YÖNETİM KURULU

İL PROJE YÖNETİM KURULU İL PROJE YÖNETİM KURULU -Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinden Sorumlu Şube Müdürü: Mustafa ÇAĞLAYAN, -Trabzon Belediyesi temsilcisi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat YETER -İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 20.01.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/02 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Tarih Anabilim Dalı Başkanlığının

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 23.02.2017 05 2017 05/01-24 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı