Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart Mart 2011 Şube Çalışma Raporu İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE. ÖZLÜK ve HUKUK ÇALIŞMALARIMIZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eğitim Sen İstanbul 7 Nolu Şube Mart 2008 - Mart 2011 Şube Çalışma Raporu İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE. ÖZLÜK ve HUKUK ÇALIŞMALARIMIZ"

Transkript

1 EĞİTİM SEN İSTANBUL 7 NOLU ŞUBE ÖZLÜK ve HUKUK ÇALIŞMALARIMIZ 187

2 HUKUK SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMA RAPORU Eğitim-Sen, kurulduğu günden beri mücadele tarihinden devralmış olduğu geleneği sürdürmüş ve bu tarihe yeni aşamalar ekle-yerek bugüne gelmiştir. Bu süreç içindeki her aşamada birçok bedel ödendiği gibi, her biri eğitim emekçilerinin mücadelesi sonucunda hayata geçmiş olan kazanımlar da elde edilmiş bulunmaktadır. Elde edilen kazanımların çalışma hayatında kalıcı hale gelebilmesi ve yerleşik kurallara dönüşebilmesi, büyük ölçüde bu kazanımların hukuksal düzenlemelerle güvence altına alınması ve norm haline getirilmesiyle de yakından ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında, sendikal mücadele içindeki hukuksal kazanımların, gerek mücadelenin elde ettiği başarıların korunması açısından, gerekse daha ileri kazanımların elde edilmesinde hareket edilecek zeminin güçlendirilmesi bakımından önemli bir yeri olduğu anlaşılmaktadır. Eğitim-Sen İstanbul 7 Nolu Şube Hukuk sekreterliği, dönemi çalışmalarında, bir yandan sendikal mücadele içinde elde edilen kazanımların norm haline dönüşebilmesi için yapılması gerekenler ile ilgili çaba harcarken, diğer yandan hukuksal mücadelenin, sendikal-siyasal mücadeleyi besleyip büyütebilecek bir alt yapı oluşturmasını sağlamaya çalışmak perspektifi ile hareket etmiştir. Bu bakış açısı ile sekreterliğimizin çalışmalarına çizilmeye çalışılan yön, bu doğrultuda şekillendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda hukuksal çalışmaların genel hatları belirlenirken; 1. İstanbul şubeleri ile birlikte hareket edilerek, ön görülen çalışmaların diğer şubelerle koordinasyon içinde yapılmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla diğer şube hukuk sekreterlikleri ile düzenli toplantılar yapılarak yakın, orta ve uzak vadede ortak yapılacak çalışmaların planlanmıştır. Yapılan planlamalar sonucunda elde edilen veriler, diğer şube hukuk sekreterlikleri ile paylaşılarak deneyimlerin ortaklaştırılmasına katkıda bulunulmasına çalışılmıştır. 2. Hukuksal sorunların çözümü sırasında, zamanında müdahale etmenin yanı sıra, eğitim emekçilerinin sorunlarının genel çerçevesi belirlenerek, sorunlarla karşılaşılmadan önleyici müdahalelerin de zamanında yapılması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla diğer şubelerimizle eş zamanlı olarak başvuru ve kampanyaların hukuksal alt yapısı geliştirilmiştir. 188

3 3. Sendikal mücadelemizin kazanımlarının sadece mevcut yasal düzenlemelerle belirlenmiş olan sınırlar içinde olmayacağından hareketle, fiili-meşru mücadele ile elde edilen kazanımları da ön plana çıkararak, bunlar üzerinden mücadele yürütülmeye çalışılmıştır. Bunun en son ve yaygın örneği 25 Kasım grevi sırasında yaşanmış ve bütün engellemelere karşın, Grev, bir hak olarak bir kez daha kazanılmıştır. 4. Sendikal örgütlenmelerde giderek daha da belirginleşen daralma sorunu, sendikal örgütlenme sorununun yeniden tarif edilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu tartışmaya katkı sağlayabileceğinden de hareketle, sendikal örgütlenme çeperini, veli ve öğrencileri de kapsayacak şekilde genişletebilecek bir hukuksal destek mekanizmasının geliştirilmesine çalışılmıştır. Özellikle 25 Kasım grevi sonrasında bu potansiyel, belirgin bir şekilde ortaya çıkmış bulunmaktadır. 5. Sendikal kazanımlarımızın meşruiyetinin gerek ulusal, gerekse uluslararası hukuk normları üzerinden de güvence altına alınmaya çalışılması amacından ve aynı zamanda, sendikal-demokratik mücadelenin bir üst aşamaya geçirilmesi gerektiği zorunluluğundan hareketle, sendikal eylemlere katıldıkları için idari disiplin cezalarına çarptırılmış olan 95 üyemiz adına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde davalar açılmış olup AİHM süreci devam etmektedir. 6. Bütün bu orta ve uzun vadeli çalışmaların yanı sıra, üyelerimizin işyerlerinde karşılaştıkları özlük ve hukuk sorunlarına, en kısa zamanda ve en doğru biçimde müdahale edilmeye çalışılmış, üyelerimizin kendilerini güçlü hissedebilmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. 7. Üyelerimize sağlanacak hukuk yardımının şekli ve niteliği ile ilgili olarak diğer şubelerimizle birlikte oluşturulan ilkelerden hareketle, hukuk yardımı ile ilgili standartlar oluşturulmuştur. 8. Diğer sekreterliklerle işbirliği yapılarak şube yönetim kurulu çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Dönemimizde gerçekleştirilen çalışmaların, sonraki dönemlerde yapılacak olan daha ileri kazanımlara katkı sağlayacağına inanıyoruz. 189

4 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ATA ÖZER İN GENÇLİK LİSESİ YAPTIRMA ADI ALTINDA ÖĞRENCİLERDEN 5 TL TOPLANMASINA KARŞI ÇIKARAK DURDURDUK. 25 MAYIS 2008 H ukuk Sekreterliği mizin haberleştirdiği İstanbul İl MEM Ata Özer in bu girişimi basında teşhir edilerek durduruldu. 190

5 14 MART 2 SAATLİK İŞBIRAKMA EYLEMİMİZİN HAKLILIĞINI VE CEZA VERİLEMEYECEĞİNİ HUKUK DA ONAYLADI. 23 OCAK 2009 Mart 2008 tarihinde konfederasyonumuz KESK in de içinde bulunduğu EMEK 14 PLATRFORMU nun 2 saatlik iş bırakma eylemine katılmalarından dolayı disiplin cezası verilmiş olan Silivri deki üyelerimizden üç kişi için sendika avukatımız aracılığı ile İdare Mehkemesinde açmış olduğumuz davalar sonuçlanmıştır. Mahkeme kararlarına göre, Sendikanın kararıyla iş bırakma eylemine katılan eğitim çalışanlarına verilmiş olan cezalar hukuka uygun bulunmamış ve iptal edilmiştir. 191

6 ESENYURT ALİ KUL ÇPL DE ÖĞRENCİ VE EĞİTİM ÇALIŞANLARI YÜKSEK GERİLİM ALTINDA! CUMHURİYET GAZETESİ 29 MART 2009 Eğitim-Sen İstanbul 7 No lu Şube Hukuk Sekreteri Zeynel Özgün Sağlıksız koşulların en kısa zamanda öğrencilerimizin ve çalışanların sağlıklarının gözetileceği şekilde değiştirilmesini ve mağdur olan öğrenci velileri ile eğitim çalışanlarını, yasal haklarını kullanarak mevcut duruma karşı girişimde bulunmaya çağırıyoruz. Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, Veliler şikâyet edeceklerine teşekkür etsinler diye konuştu. Daha önce okul bahçesinin yaklaşık 75 metre kadar dışında olan bir başka yüksek gerilim hattı direği de okul bahçesi içine alındı. Esenyurt Ali Kul Çok Programlı Lisesi öğrencilerinin yüksek gerilim hattı altında eğitim gördükleri ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer skandal uygulamaya Milli Eğitim Bakanlığı nın da izin verdiğini belirterek olayı doğruladı. Özer, Gerilim hattının yükseltilmesi karşılığında okula spor salonu yapılmasını istedik. Veliler şikâyet edeceklerine teşekkür etsinler dedi. Gazetemize şikâyette bulunan veliler, Ali Kul Çok Programlı Lisesi nin ilk yapıldığında yüksek gerilim hattı altında olduğunu ve bu gerilim hattını kaldırmak için başvuruda bulunduklarını belirterek, Şu an yüksek gerilim hattının yanı sıra çatısından da ikinci bir gerilim hattı geçiyor sözleriyle isyan ettiler. Okulun hemen yanında devam eden inşaatın alışveriş merkezi ya da iş merkezi olacağını söyleyen veliler, İnşaat yapılacak arazideki gerilim hattını da okulun bahçesine koydular. Bunun için İl Milli Eğitim Müdürlüğü nden spor salonu sözü almışlar iddiasında bulundular. 192 Eğitim-Sen İstanbul 7 No lu Şube Hukuk Sekreteri Zeynel Özgün, öğretim yılının ilk yarısı içinde okulun bahçesindeki direğin kaldırılması bir yana, bahçeye bir yüksek gerilim direği daha eklendiğini vurgulayarak şunları söyledi: Daha önce okul bahçesinin yaklaşık 75 metre kadar dışında olan bir başka yüksek gerilim direği de okul bahçesi içine alındı. Bu direğin okul bahçesine alınması için ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinin izin vermiş olması gerekir. Sağlıksız koşulların en kısa zamanda öğrencilerimizin ve çalışanların sağlıklarının gözetileceği şekilde değiştirilmesini ve mağdur olan öğrenci velileri ile eğitim çalışanlarını, yasal haklarını kullanarak mevcut duruma karşı girişimde bulunmaya çağırıyoruz. Özer: Onay verildi: Ata Özer ise okulun bahçesinde var olan bir gerilim hattının yükseltildiğini belirterek, Olan gerilim hattı onay çerçevesinde yükseltildi. Biz de karşılığında okula spor salonu yapılmasını istedik. Adamları ikna ettik. Bakanlıktan onay çıktı ve yaptırdık. Burada günah nerede. Veliler şikâyet edeceklerine teşekkür etsinler dedi. NİHAN İNAL-CUMHURİYET GAZETESİ 29 MART 2009

7 25 KASIM GREVİ İLE İLGİLİ TÜM İŞYERLERİNİN MÜDÜRLÜKLERİNE CEZA VEREMEYECEKLERİNE İLİŞKİN HUKUKİ DAYANAKLARI BELİRTEN DOSYA GÖNDERİLDİ. 95 ÜYEMİZLE İLGİLİ AHİM DE DAVA AÇILMIŞ OLUP DAVA SÜRECİ İŞLEMEKTEDİR. 193

8 REHBER ÖĞRETMENLERE KARAKOL NÖBETİ KABUL EDİLEMEZ. 27 KASIM

9 Avcılar ilçesinde kaymakamlık üzerinden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nden gönderilen bir yazı ile okullardaki rehber öğretmenlere karakol nöbeti kondu. İlçedeki tüm okullardaki rehber öğretmenlere nöbet günlerini ve yerini içeren bir çizelge ile ilgili yazı tebliğ edildi. Bu durumu Eğitim Sen üyesi rehber öğretmenlerin şubemize bildirmesi üzerine bu duruma karşı çıkarak hukuk sekreterliğimiz tarafından sendikanın avukatı üzerinden yürütmeyi durdurmak için mahkemeye başvurma çalışmaları başlattık. Aynı zamanda basınla da paylaşarak durumu kamuoyuyla paylaştık. Bu uygulama kabul edilemez. Hukuka ve mesleki değerlerimize aykırı olan bu zorunlu uygulama geri alınıncaya kadar her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Kendilerine nöbet görevi ve ilgili yazı tebliğ edilen rehber öğretmelerin bu göreve gitmemeleri ve durumla ilgili şubemize başvurmalarını bekliyoruz. REHBER ÖĞRETMENLERE KARAKOLLARDA ZORUNLU NÖBETTE GERİ ADIM ATTIRDIK. Girişimlerimiz sonuç verdi: Rehber Öğretmenlere karakolda zorunlu nöbet uygulaması kaldırıldı. Şube hukuk sekreterliğimizin girişimleri ve durumu basına yansıtmamız sonrasında Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından aranarak bu konudaki talebin zorunlu ve onayıyla nöbet listeleri yapılan ve tebliğ edilen Rehber Öğretmenlere zorunlu karakol nöbeti uygulaması öğretmenlere ve öğretmenliğe bakışın bir yansımasıdır. Bu uygulama aynı zamanda uzun zamandır uygulamaya konulmak istenen gün boyu nöbet şeklinde olmadığı bu konudaki eksikliğin bir yazı ile düzeltileceği belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü nün 3 Aralık 2010 tarihli Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nün 9 Aralık 2010 tarihli Kaymakamlığa onay başvurusu ve Avcılar Kaymakamlığı nın 11 Aralık 2010 tarihli Eğitim Sen in başından beri karşı çıkarak engellediği, son Milli Eğitim Şurasında da öğretmenliğin sözleşmeli olmasını hedefleyen Kamu Personel Rejim Yasası çalışmalarındaki esnek çalıştırmanın bir ön hazırlığıdır. Bu uygulamalara karşı mücadelemizi güçlendirerek sürdürüp Mesleğimize, Onurumuza, Geleceğimize sahip çıkacağız. 195

10 HUKUKİ SÜRECE BAŞVURAN ÜYELERİMİZ VE HUKUKİ DURUMLARI : ÜYENİN ADI VE SOYADI ADİL GEDİKLİ ADNAN HAVARE ADNAN HAVARE ADNAN HAVARE AHMET ELVER AHMET KAYABAY ARSLAN PARLATAN ASLI KADER AYDOĞAN ASLI KADER AYDOĞAN ASLI KADER AYDOĞAN "AÇILMA TARİHİ" DAVALI TARAF İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL SİLİVRİ K.ÇEKMECE BAŞAKŞEHİR İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL AŞKIN GÜL K.ÇEKMECE AYLİN DEMİR- TABAN AYSUN BORUCU AYTAÇ ERDOĞAN BARIŞ KİRAZ BEYHAN ADIGÜZEL BURCU GÜLEŞ BURCU İLDENİZ CAHİT YASLAN CAHİT YASLAN CENGİZ ERCAN İSTANBUL AVCILAR AVCILAR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ESENYURT MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI K.ÇEKMECE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DAVA KO- NUSU MAH- KEME DOSYA NO DURUMU 6 İDARE 2008/1196 KAZANILDI ATAMA 8 İDARE 2010/593 SÜRÜYOR MAAŞ KESME DOSYA TALEBİ EĞİTİM ÖDENEĞİ MAAŞ KESME BELGE İSTEME MAAŞ KESME DERS ÜCRETİ K 6 İDARE 2010/652 KAZANILDI 5 İDARE 2010/823 SÜRÜYOR 1 İDARE 2008/1216 KAZANILDI 3 İDARE 2007/376 1 İDARE 2010/2348 SÜRÜYOR 10 İDARE 2010/248 SÜRÜYOR 5 İDARE 2010/677 KAZANILDI 1 İDARE 2010/1007 REDDEDİLDİ YOLLUK 3 İDARE 2008/144 KAZANILDI 2 İDARE 2008/1260 KAZANILDI 9 İDARE 2008/1265 KAZANILDI ATAMA 5 İDARE 2007/1527 KAZANILDI MAAŞ KESME 5 İDARE 2008/1132 KAZANILDI SİCİL 8 İDARE 2009/422 REDDEDİLDİ NORM KADRO ATANMA 10 İDARE 2009/520 KAZANILDI SİCİL 1 İDARE 2009/499 KAZANILDI ANADOLU LİSESİ ATA 8 İDARE 2008/872 KAZANILDI SİCİL 1 İDARE 2010/793 KAZANILDI UZMAN ÖĞRET- MENLİK 8 İDARE 2011/48 YENİ DAVA 196

11 EMİNE ZEYTÜNLÜ İLKSAN EMEK LİLİK EROL AKYAZ BAŞAKŞEHİR EVRİM ERDOĞAN İSTANBUL FATMA ATİK AVCILAR FEVZİ KAR- PUZCU FİKRET ŞAHİN GIYASET- TİN KARA- HAN GÖNÜL ÜSTÜNDAĞ GÜLAY KESKİN KILIÇ GÜLDEREN DEMİR GÜLÜZAR ÖÇAL H.NİLGÜN ŞAHİNKAYA HASAN AYDOĞAN BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR AVCILAR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL İSTANBUL ANK /457 KAZANILDI SİCİL 4 İDARE 2009/208 REDDEDİLDİ ATAMA 7 İDARE 2007/1525 KAZANILDI NORM FAZLALIĞI 6 İDARE 2011/63 YENİ DAVA SİCİL 10 İDARE 2010/375 KAZANILDI SİCİL 3 İDARE 2009/1938 REDEDİLDİ EK DERS 8 İDARE 2007/1145 KAZANILDI UZMAN ÖĞRET MENLİK MAAŞ KESME NORM KADRO ATANMA 4 İDARE 2011/61 SÜRÜYOR 10 İDARE 2009/431 REDDEDİLDİ 6 İDARE 2008/1194 KAZANILDI 1 İDARE 2008/1217 KAZANILDI 10 İDARE 2008/562 REDDEDİLDİ ATAMA 4 İDARE 2006/2211 KAZANILDI HATİCE ÖZTÜRK İLKSAN AİDAT İADESİ HATİCE SUT SİLİVRİ HATİCE SUT SİLİVRİ HATİCE YASEMİN ÇAĞİNE HİLMİ AKBAŞ HÜLYA BÖREKÇİ HÜSEYİN DOĞAN HÜSEYİN S K SARILAR İHSANİ ERSOY AVCILAR FATİH İSTANBUL DOSYA TALEBİ 8 İDARE 2010/480 SÜRÜYOR 5 İDARE 2009/2061 SÜRÜYOR SİCİL 7 İDARE 2010/479 SÜRÜYOR SİCİL 1 İDARE 2009/460 REDDEDİLDİ MÜSTAFİ 6 İDARE 2007/1811 RED EDİLDİ MÜDÜR ATAMA 8 İDARE 2008/1154 KAZANILDI 5 İDARE 2008/1317 KAZANILDI 2 İDARE 2008/1261 KAZANILDI 6 İDARE 2010/1991 SÜRÜYOR İPEK PINAR CIKOĞLU İSTANBUL NORM KADRO ATANMA 8 İDARE 2008/527 KAZANILDI İZZET KOÇAK 8 İDARE 2008/1155 KAZANILDI 197

12 KASIM DEMİR KASIM DEMİR KEMAL YÜKSEL MEHMET SUT MEHMET SUT MEHMET SUT MEHMET SUT MEHMET SUT MEHMET SUT MURAT KÖKSAL MURAT SATIR MUSTAFA DURĞAN NACİYE ARSLAN NAMIK BORUCU NEJMİYE KAYA NERMİN ARSLAN NESRİN NURLU NEVİN BARIŞ KARADAĞ NİMET GÖKTEPE NURHAN GÜZİN ÇARÇAK NURSEL DOĞAN ONUR GEDİKLİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜDÜR ATAMA SGK PRİM ÖDEMESİ SİLİVRİ SİLİVRİ SİLİVRİ SİLİVRİ SİLİVRİ SİLİVRİ K.ÇEKMECE İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İSTANBUL SİLİVRİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 4 İDARE 2008/1229 KAZANILDI 7 İDARE 2009/845 SÜRÜYOR 8 İDARE 2010/264 SÜRÜYOR KUSURLU S 3 İDARE 2009/2075 SÜRÜYOR SİCİL 4 İDARE 2010/539 SÜRÜYOR KUSURLU S 3 İDARE 2010/566 KAZANILDI MAAŞ KESME MAAŞ KESME BELGE İSTEME 5 İDARE 2010/639 SÜRÜYOR 7 İDARE 2010/568 KAZANILDI 3 İDARE 2010/741 SÜRÜYOR YOLLUK 5 İDARE 2008/192 KAZANILDI ATANMA TALEBİ NORM KADRO ATANMA MAAŞ KESME ANADOLU LİSESİ ATA 6 İDARE 2008/1364 KAZANILDI 10 İDARE 2008/1175 KAZANILDI 5 İDARE 2008/1315 KAZANILDI 5 İDARE 2008/1313 KAZANILDI 7 İDARE 2008/178 KAZANILDI 3 İDARE 2008/1225 KAZANILDI 10 İDARE 2008/1174 KAZANILDI 6 İDARE 2010/766 SÜRÜYOR 6 İDARE 2008/1062 KAZANILDI 5 İDARE 2008/1009 KAZANILDI 9 İDARE 2008/1267 KAZANILDI 2 İDARE 2008/1262 KAZANILDI ÖZGE POR- SUK ESENYURT SİCİL 8 İDARE 2009/467 KAZANILDI ÖZGÜR KOÇAK 6 İDARE 2008/1195 KAZANILDI ÖZLEM TOLU İSTANBUL BELGE İSTEME 3 İDARE 2010/249 REDDEDİLDİ 198

13 ÖZLEM TOLU ÖZLEM TOLU ÖZLEM TOLU/ASLI KADER ERDOĞAN PERİHAN M KUR- TULMAZ SEBAHATTİN DİLBER SELİN YÜK- SEK SELMA TU- ZELTÜRK SEMRA GÜNGER SEVGİ ATALAY SEYİT KA- RAÇAM SİBEL. SEBİLE YAVUZ SUAT KA- PLAN TAMER GENÇ TAMER GENÇ TEKİN ÖZOĞLU TEKİN ÖZOĞLU İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI K.ÇEKMECE K.ÇEKMECE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI B.ÇEKMECE AVCILAR İSTANBUL B.ÇEKMECE B.ÇEKMECE ÜLKÜ AYAN YAKUP KAYA YAŞAR BAYKARA YEŞİM ÖRENEL YEŞİM ÖRENEL YUSUF KALKAN ZEYTİNBURNU 22.Ara İSTANBUL B.ÇEKMECE B.ÇEKMECE AVCILAR MAAŞ KESME DERS ÜCRETİ K BELGE İSTEME MD YRD ATANMA ATANMA TALEBİ UZMAN ÖĞRET- MENLİK 9 İDARE 2010/632 REDDEDİLDİ 6 İDARE 2010/651 SÜRÜYOR 10 İDARE 2010/612 SÜRÜYOR 8 İDARE 2008/1157 KAZANILDI 4 İDARE 2008/934 REDDEDİLDİ 7 İDARE 2008/324 KAZANILDI 1 İDARE 2011/50 SÜRÜYOR YOLLUK 2 İDARE 2008/328 KAZANILDI GÖREVLEN DİRME MÜDÜR ATAMA 7 İDARE 2008/1187 KAZANILDI 6 İDARE 2010/574 REDDEDİLDİ 2 İDARE 2009/833 REDDEDİLDİ YOLLUK 3 İDARE 2008/289 KAZANILDI MAAŞ KESME 7 İDARE 2008/906 KAZANILDI ATAMA 3 İDARE 2008/928 REDDEDİLDİ EK DERS 1 İDARE 2008/912 KAZANILDI SİCİL 9 İDARE 2008/975 KAZANILDI 4 İDARE 2008/1228 KAZANILDI SİCİL 4 İDARE 2009/574 REDDEDİLDİ ATANMA 8 İDARE 2008/1979 REDDEDİLDİ YOLLUK 1 İDARE 2008/300 KAZANILDI YOLLUK 10 İDARE 2008/309 KAZANILDI MAAŞ KESME 8 İDARE 2008/1001 KAZANILDI ZAFER ARSLAN GÖRÜR 9 İDARE 2008/1266 KAZANILDI 199

14 HUKUK SEKRETERLİĞİ ÇALIŞMALARI 29 OCAK 2011 : İSTANBUL ŞUBELERİ HUKUK SEKRETERLERİ TOPLANTISI 11 OCAK 2011 : ÜYEMİZ FATMA ATİK İÇİN ÖZLÜK NORM KADRO 10 OCAK 2011 : ÜYEMİZ CENGİZ ERCAN İÇİN ÖZLÜK HAKKI TALEPLİ DAVA AÇILMASI 10 OCAK 2011 : ÜYEMİZ SELMA TÜZELTÜRK İÇİN ÖZLÜK HAKKI TALEPLİ DAVA AÇILMASI 24 ARALIK 2010 : ÜYELERİMİZE 26 MAYIS GREVİ İLE İLGİLİ SAVUNMA ÖRNEKLERİNİN GÖNDERİLMESİ VE HUKUKİ SÜRECİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ 09 ARALIK 2010 : ÜYEMİZ IŞIL ÇAĞLAYAN'IN TALEBİ ÜZERİNE PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI 02 ARALIK 2010 : ESENKENT ATATÜRK İ.Ö.OKULUNDA NORM FAZLASI DURUMUNDA OLAN ÖĞRETMENLERİN BAŞVURU SÜREÇLERİNİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ 26 KASIM 2010 : ÜYEMİZ ARSLAN PARLATAN İÇİN DİSİPLİN 22 KASIM 2010 : AVCILAR'DAKİ REHBER ÖĞRETMENLERE ZO- RUNLU KARAKOL NÖBETİ İLE İLGİLİ HUKUKİ ÇALIŞMA 09 KASIM 2010 : ÜYEMİZ CEMAL BEDİR'İN TALEBİ ÜZERİNE, AYAKTA TEDAVİ BEYAN BELGESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GÖNDERİLMESİ 08 KASIM 2010 : GÜMÜŞPALA ANAOKULU ÖĞRETMENLERİ İÇİN NÖBET GÖREVİ İLE İLGİLİ YAZILI BAŞVURU YAPILMASI 02 KASIM 2010 : ÜYEMİZ MUSTAFA NALDEMİRCİ'YLE, OKUL- DA YAŞANAN GENEL SORUNLARLA İLGİLİ SÜRECİN PLAN- LANMASI 28 EKİM 2010 : ÜYELERİMİZE AYAKTA TEDAVİ BEYAN BELGESİ ÖRNEĞİNİN VE KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMANIN GÖNDERİLMESİ 13 EKİM 2010 : EĞİTİM-SEN M.Y.K SINA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERDEN YAPILAN KESİNTİLERLE İLGİLİ AÇIKLA- MA VE BAŞVURU TALEBİ İLETİLDİ. 200

15 23 EYLÜL 2010 : MUTABAKATLARLA İLGİLİ MÜFETTİŞ GÖRÜŞMESİ (ÇATALCA) - BÜYÜKÇEKMECE 23 EYLÜL 2010 : MUTABAKATLARLA İLGİLİ MÜFETTİŞ GÖRÜŞMESİ (K.ÇEKMECE) - KÜÇÜKÇEKMECE 23 EYLÜL 2010 : ÜYEMİZ MUSTAFA NELDEMİRCİ'YE OKU- LUNDA YAŞANAN GENEL SORUNLARLA İLGİLİ HUKUKSAL YARDIM YAPILDI VE SÜREÇ ŞEKİLLENDİRİLDİ. 17 EYLÜL 2010 : ÜYEMİZ İHSAN ERSOY İÇİN ATANMA KONU- LU DAVA AÇILMASI 07 EYLÜL 2010 : YAĞMUR PUSAT ADLI ÖĞRENCİNİN TALEBİ ÜZERİNE ZORUNLU DİN DERSİ İSTEMEDİĞİNE İLİŞKİN HU- KUKSAL YARDIM VE BAŞVURUSUNUN SAĞLANMASI 02 TEMMUZ 2010 : EĞİTİM SEN İSTANBUL ŞUBELERİ HUKUK SEKRETERLERİ TOPLANTISI - MECİDİYEKÖY 29 HAZİRAN 2010 : MUTABAKAT METİNLERİ VE ŞERHLERLE İLGİLİ MÜFETTİŞLERE BİLGİ VERME - K.ÇEKMECE 29 HAZİRAN 2010 : ÜYEMİZ EYLEM EŞREF İÇİN NORM KADRO SORUNU İLE İLGİLİ BAŞVURU YAPILDI-TOKİ ERTURUL GA Zİ İ.Ö.O. 24 HAZİRAN 2010 : ÜYEMİZ DİLARA DÖRTKAŞ İÇİN BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME YÜKSEK KURULUNA BAŞVURU DİLEKÇESİ HAZIRLANDI 16 HAZİRAN 2010 : İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE MUTABAKATLA İLGİLİ YAZILI BAŞVURU YAPILDI 08 HAZİRAN 2010 : EĞİTİM-SEN ÜYESİ ERSAN KARABABA'NIN HUKUK YARDIMI TALEBİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMA YAPILDI 07 HAZİRAN 2010 : BAHÇEŞEHİR ATATÜRK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE PROMOSYON KONULU BİLGİ İSTEĞİ BAŞVURUSU YAPILDI 12 MAYIS 2010 : ÜYEMİZ ELİF İLHAN'A İŞYERİNDE YAŞANAN SORUNLARLA İLGİLİ HUKUK YARDIMI YAPILDI 06 MAYIS 2010 : AVUKATLA ESENKENT ATATÜRK İLK. OKULU'NDA YAŞANANLARI TEMSİLCİ VE ÜYELERLE GÖRÜŞME 201

16 28 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ CAHİT YASLAN İÇİN SİCİL PUANI 26 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ ADNAN HAVARE İÇİN DOSYA TALEBİ 19 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ NEVİN BARIŞ KARADAĞ İÇİN NORM KADRO 15 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ MEHMET SÜT İÇİN BELGE İSTEME 08 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ ADNAN HAVARE İÇİN ATAMA KONU- LU DAVA AÇILMASI 08 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ ADNAN HAVARE İÇİN DİSİPLİN CE- ZASI 08 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ ASLI KADER AYDOĞAN İÇİN DİSİPLİN KONULU İKİ AYRI DAVA AÇILMASI 08 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ ÖZLEM TOLU İÇİN DİSİPLİN KONULU İKİ AYRI DAVA AÇILMASI 08 NİSAN 2010 : ÜYELERİMİZ ASLI KADER AYDOĞAN VE ÖZLÜM TOLU İÇİN BELGE İSTEME KONULU BİRER DAVA AÇILMASI 02 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ MEHMET SÜT İÇİN SİCİP PUANI 02 NİSAN 2010 : ÜYEMİZ MEHMET SÜT İÇİN DİSİPLİN 26 MART 2010 : ÜYEMİZ SEYİT KARAÇAM İÇİN GÖREVLENDİRME 23 MART 2010 : ÜYEMİZ HATİCE ÖZTÜRK İÇİN AİDAT İADESİ 23 MART 2010 : ÜYEMİZ HATİCE SÜT İÇİN SİCİL PUANI KONU- LU DAVA AÇILMASI 23 MART 2010 : ÜYEMİZ MEHMET SÜT İÇİN SİCİL PUANI 22 MART 2010 : HALİL AKKANAT Ç.P.LİSESİ MÜDÜRÜ İLE ÜYEMİZ SUAT ÜNAL'IN SORUŞTURMA SÜRECİNİ GÖRÜŞME 20 MART 2010 : İSTANBUL HUKUK SEKRETERLERİ TOPLAN- TISI - MECİDİYEKÖY 08 MART 2010 : ÜYEMİZ FEVZİ KARPUZCU İÇİN SİCİL PUANI 202

17 18 ŞUBAT 2010 : OKULLARDA ZORLA PARA TOPLAN- MASINA VE ÖĞRETMENLERİN GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN K.ÇEKMECE BÖLGESİNDEKİ ÖĞRETMENLERE BİLGİLENDİRME METNİ 18 ŞUBAT 2010 : ÜYEMİZ KEMAL YÜKSEL İÇİN PRİM ÖDEMESİ 16 ŞUBAT 2010 : ÜYEMİZ ASLI KADER AYDOĞAN İÇİN BELGE İSTEME 16 ŞUBAT 2010 : ÜYEMİZ ÖZLEM TOLU İÇİN BELGE İSTEME 08 ŞUBAT 2010 : ÜYEMİZ MEHMET DEMİR'İN HUKUKİ BAŞVURU DİLEKÇESİ HAZIRLAMA - AVCILAR ALİ KARAY İ.Ö.O MÜDÜR YARDIMCISI 29 OCAK 2010 : ATAMA ÖNCESİ ÖDÜLLENDİRMELER KONUSU - ESENYURT İLÇE MEM GÖRÜŞME 26 OCAK 2010 : AÇIKTAN VEKİL OLARAK ATANANLARIN EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ ÖDENMESİ ALMASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÇALIŞMASI 15 OCAK 2010 : BEYLİKDÜZÜ YAŞAR ACAR FEN LİSESİ - İŞYERİ GEZİSİ 11 OCAK 2010 : KÜÇÜKÇEKMECE DR. OKTAY DURAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENİ HALİL TURAN'IN KARŞILAŞTIĞI HUKUK DIŞILIĞA KARŞIN OKUL MÜDÜRÜ VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HAKKINDA İNCELEME İSTELİ YAZI İLE İL MEM'NE BAŞVURU 24 ARALIK 2009 : ESENYURT NCA VERİLEN GÜN VE 410/11269 SAYILI SORUŞTURMA ONAYININ KALDIRILMASI TALEBİ HK BAŞVURU DİLEKÇESİ 22 ARALIK 2009 : 25 KASIM 2009 TARİHİNDE YAPILAN UYARI GREVİ NEDENİYLE YÜRÜTÜLEN DİSİPLİN SORUŞTURMALARI HAKKINDA OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE BİLGİLENDİRME VE UYARI YAZISI 08 ARALIK 2009 : ÜYEMİZ HATİCE SÜT İÇİN DOSYA İSTEME 07 ARALIK 2009 : SİCİL RAPORLARINI İSTEME DİLEKÇE ÖRNEKLERİNİN HAZIRLANMASI VE ÜYELERE İLETİLMESİ 07 ARALIK 2009 : 2009 YILI SİCİL RAPORU TALEP DİLEKÇESİ HAZIRLAMA VE ÇALIŞMASI 203

18 20 KASIM 2009 : OKULLARA - 25 KASIM GREVİ HUKUKSAL AÇIDAN DA MEŞRUDUR - YAZISI 20 KASIM 2009 : ÜYELERE 25 KASIM GREVİ HUKUKSAL AÇI- DAN DA MEŞRUDUR BİLGİLENDİRME YAZISI 16 KASIM 2009 : ÜYEMİZFİKRET ŞAHİN İÇİN SİCİL PUANI 13 KASIM 2009 : ÜYEMİZ AYLİN UÇAR'IN DERS DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMA PROGRAMININ KABULÜ İÇİN DİLEKÖE HAZIRLA- MA - BEYLİKDÜZÜ BAKİ GÜNDÜZ İ.Ö.O. 30 EKİM 2009 : ÜYEMİZ MEHMET SÜT İÇİN SİCİL PUANI 29 EKİM 2009 : ÜYEMİZ MEHTAP KIRMIZI'NIN SAVUNMA- SINI HAZIRLAMA VE HUKUKİ DESTEK - ESENYURT SONNUR YALNIZOĞLU İ.Ö.O SINIF ÖĞRETMENİ 21 EKİM 2009 : ÜYELERE - SEVKLİ OLUNAN VE AYAKTA TEDAVİ GÖRÜLEN GÜNLERE İLİŞKİN EK DERS KESİNTİSİ YAPILMAYACAĞI BİLGİLENDİRME 15 EKİM 2009 : A. PARLAK İÇİN BANKA PROMOSYONU İLE İLGİLİ BİLGİ EDİNME DİLEKÇESİ HAZIRLANMASI 29 EYLÜL 2009 : ÜYEMİZ BÜLENT ÖZDEMİR'İN HAFTADA 30 SAAT DERSE GİRME TALEPLİ DİLEKÇESİNİ HAZIRLAMA 16 EYLÜL 2009 : NORM KADRO - HUKUK EĞİTİMİ - MECİDİYEKÖY 08 HAZİRAN 2009 : ÜYEMİZ KASIM DEMİR İÇİN ATANMA 26 MAYIS 2009 : K.ÇEKMECE 80. YIL İ.Ö.O MÜDÜRÜ TUR- GUT ERCAN HAKKINDA İL MEM'NE ŞİKAYET YAZISI VE BAŞVURUSU 25 MAYIS 2009 : ÜYEMİZ BERNA GÜNAY'IN OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE VEKALET TALEPLİ DİLEKÇESİNİ HAZIRLA- MA - ÇATALCA YALIKÖY İ.Ö.O 15 MAYIS 2009 : ÜYEMİZ SEBİLE SİBEL YAVUZ İÇİN ATANMA 12 MAYIS 2009 : BEYLİKDÜZÜ HÜSEYİN YILDIZ ANADOLU LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN BANKA PROMOSYON DİLEK- ÇELERİNİN HAZIRLANMASI 204

19 29 NİSAN 2009 : ÜYEMİZ HAZER YAKUT'UN SAVUNMA METNİNİN HAZIRLANMASI - SUDİ ÖZKAN ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 17 NİSAN 2009 : ÜYEMİZ ÖZLEM ULUKAYA YILMAZ'IN İŞYERİNDE YAŞADIĞI SORUNLARLA İLGİLİ ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI - HALİL AKKANAT ÇOK PRO- GRAMLI LİSESİ 16 NİSAN 2009 : ÜYEMİZ SUAT ÜNAL'IN İŞYERİNDE YAŞADIĞI SIKINTILARLA İLGİLİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ HAZIRLANMASI - ESENYURT HALİL AKKANAT Ç.P.L. 14 NİSAN 2009 : ÜYEMİZ ÖZGE SAĞSEN'İN YÜKSEK LİSANS NEDENİYLE BOŞ GÜN TALEPLİ DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMA- SI - AVCILAR ABDULKADİR UZTÜRK İ.Ö.O. 13 NİSAN 2009 : ÜYEMİZ BURCU GÜLEŞ İÇİN NORM KADRO 13 NİSAN 2009 : ÜYEMİZ YAKUP KAYA İÇİN SİCİL PUANI 03 NİSAN 2009 : SEÇİM GÖREVİ NEDENİYLE KATILINAN KURS GÜNÜ İÇİN KESİLEN EK DERS ÜCRET TALEP DİLEKÇESİ 02 NİSAN 2009 : ESENYURT HALİL FAHRİ ORMAN İLKÖĞRETİM OKULUNDA HASTALIK YAYILIYOR. BASIN METNİ. 02 NİSAN 2009 : ÖZLÜK SORUNLARIMIZ, SİCİL NOTLARI VE HUKUK YARDIMI - SEMİNER 31 MART 2009 : ESENYURT ESENKENT ATATÜRK İ.Ö.O. MÜDÜRÜ VAHAP FIRAT'IN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ İL MİLLİ EĞİTİM İNCELEME - SORUŞTURMA BÖLÜMÜNE DİLEKÇE 27 MART 2009 : ÜYEMİZ BURCU İLDENİZ İÇİN SİCİL PUANI 27 MART 2009 : ÜYEMİZ ÖZGE PORSUK İÇİN SİCİL PUANI 25 MART 2009 : ÜYEMİZ GÜLEY KESKİNKILIÇ İÇİN DİSİPLİN 19 MART 2009 : ÜYEMİZ BEYHAN ADIGÜZEL İÇİN SİCİL PUANI 19 MART 2009 : ÜYEMİZ HATİCE YASEMİN ÇAĞINE İÇİN SİCİL PUANI 205

20 16 MART 2009 : ESENYURT ALİ KUL Ç.P.LİSESİ YÜKSEK GERİLİM HATTI TEHLİKESİNDE - BASIN METNİ. 16 MART 2009 : ÜYEMİZ RAFET KAMER'İN TARİHLİ PROTOKOL İLE ALINAN BANKA PROMOSYONUNUN YASAL BİÇİMDE KULLANILMADIĞINA İLİŞKİN İL MEM'E ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI 16 MART 2009 : ÜYEMİZ RAFET KAMER'İN BÜYÜKÇEKMECE EMLAK KONUT MİMAR SİNAN LİSESİ'NDE İLGİLİ MEVZUA- TA UYGUN OLMAYAN HAZIRLAMA KURSLARI İLE İLGİLİ SORUŞTURMA YAPILMASI HAKKINDA ŞİKAYET DİLEKÇESİ HAZIRLAMA 11 MART 2009 : İLK ATAMA / AYLIKSIZ İZİN DÖNÜŞÜ / ASKERLİK DÖNÜŞÜ GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ ALMASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÇALIŞMASI 09 MART 2009 : ÜYEMİZ RAFET KAMER'İN 2006 YILI SİCİL RAPORUNA İTİRAZ MAHKEME DİLEKÇESİ HAZIRLAMA - BÜYÜKÇEKMECE EMLAK KONUT MİMAR SİNAN LİSESİ 09 MART 2009 : ÜYEMİZ RAFET KAMER'İN 2007 YILI SİCİL RAPORUNA İTİRAZ MAHKEME DİLEKÇESİ HAZIRLAMA - BÜYÜKÇEKMECE EMLAK KONUT MİMAR SİNAN LİSESİ 04 MART 2009 : BÜYÜKÇEKMECE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN A.K.P. ORGANİZASYONLARINA KATILMASINA İLİŞKİN BASIN METNİ. 25 ŞUBAT 2009 : SARI GELİN BELGESELİNİN OKULL- ARDA GÖSTERİMİ ENGELLENMELİDİR. TEMSİLCİLERE BİLGİLENDİRME METNİ 25 ŞUBAT 2009 : ERDOĞANLAR İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRÜ SAFFET KARAYAMA NIN HUKUK DIŞI TUTUMLAR- IYLA İLGİLİ İSTANBUL İL MEM'DEN SORUŞTURMA İSTEMİ BAŞVURUSU 23 ŞUBAT 2009 : ÜYEMİZ ENGİN YİĞİT'İN HAK KAYIPLARINA İLİŞKİN DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI - ERDOĞANLAR İLK ÖĞRETİM OKULU SINIF ÖĞRETMENİ 23 ŞUBAT 2009 : ÜYEMİZ YETER ŞEKER'İN İTİRAZ DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI - ERDOĞANLAR İ.Ö.O. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ 206

21 23 ŞUBAT 2009 : PENYELÜKS İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN BANKA PROMOSYONLARI İLE İLGİLİ BİLGİ İSTEĞİ DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI 18 ŞUBAT 2009 : ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM ÖZLÜK HAKLARI VE HUKUKİ SORUNLAR RAPORU HAZIRLANMASI 18 ŞUBAT 2009 : ESENYURT İLÇESİNDEKİ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN BANKA PROMOSYON TALEPLİ DİLEKÇELERİNİN HAZIRLANMASI VE ÜYELERE DUYURUL- MASI 17 ŞUBAT 2009 : K.ÇEKMECE'DE MAAŞLARIN GECİKMESİ İLE İLGİLİ BASIN METNİ HAZIRLANMASI 17 ŞUBAT 2009 : ÜYEMİZ SEVGİ YILMAZ'IN DOĞUM İZNİNDE GEÇEN SÜRELERLE İLGİLİ MAAŞ TALEP DİLEKÇESİ HAZIR- LAMA - FİRUZKÖY CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU 16 ŞUBAT 2009 : K.ÇEKMECE ŞUBAT 2009 MAAŞLARININ GEÇ YATIRILMASI VE EKDERSLERİN GEÇ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI METNİ. 06 ŞUBAT 2009 : ÜYEMİZ EROL AKYAZ İÇİN SİCİL PUANI 26 OCAK 2009 : İSTANBUL EĞİTİM SEN HUKUK SEKRETERLERİ TOPLANTISI - EĞİTİM SEN 2 NULU ŞUBE 26 OCAK 2009 : MEHTAP KIRMIZI'NIN KINAMA NA İTİRAZ DİLEKÇESİ - ESENYURT HALİL FAHRİ ORMAN İ.Ö.O. - SINIF ÖĞRETMENİ 21 OCAK 2009 : İSTANBUL İL MEM'NÜN İL İÇİ ATAMALARIN YAPILMAMASINA İLİŞKİN BASIN METNİNİN HAZIRLANMASI VE BASINA İLETİLMESİ 20 OCAK 2009 : ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM ÖZLÜK HAKLARI VE HUKUKİ SORUNLAR RAPORU 20 OCAK 2009 : ÜYEMİZ FADİM SÜRÜCÜ'NÜN SAVUNMASINI HAZIRLAMA VE HUKUKİ DESTEK - HALİL FAHRİ ORMANLI İ.Ö.O. MATEMATİK ÖĞRETMENİ 20 OCAK 2009 : ÜYEMİZ MEHTAP KIRMIZI'NIN SAVUNMASINI HAZIRLAMA VE HUKUKİ DESTEK - HALİL FAHRİ ORMANLI İ.Ö.O. SINIF ÖĞRETMENİ 207

22 20 OCAK 2009 : ÜYEMİZ SİNEM ÇAVUŞ'UN ESENYURT İLÇE MEM'NE İLÇENİN VERDİĞİ YAZILI UYARININ İPTAL EDİLMESİ DİLEKÇESİ HAZIRLAMA - ESENYURT LİSESİ REHBER ÖĞRETMENİ 12 OCAK 2009 : ÜYEMİZ FADİM SÜRÜCÜ'NÜN CEZAYA İTİRAZ DİLEKÇESİ HAZIRLAMA VE HUKUKİ DESTEK - HALİL FAHRİ ORMANLI İ.Ö.O. MATEMATİK ÖĞRETMENİ 30 ARALIK 2008 : EĞİTİMİN ŞUBEMİZ ALANINDAKİ SORUN- LARINA İLİŞKİN BASIN METNİ. 22 ARALIK 2008 : BEYLİKDÜZÜ İLÇE MEM'NE SENDİKA TEVKİFAT LİSTELERİNİN HER AY DÜZENLİ OLRAK GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN DİLEKÇE VE BAŞVURU 22 ARALIK 2008 : BEYLİKDÜZÜ 'NA TEVKİFAT LİSTELERİNİN VERİLMEMESİ İLE İLGİLİ İTİRAZ YAZISI VE BAŞVURU 22 ARALIK 2008 : ÜYEMİZ YAŞAR BAYKARA İÇİN ATANMA 14 KASIM 2008 : SİCİL RAPORLARINI İSTEYELİM ÇALIŞMASI 31 EKİM 2008 : AVCILAR İLÇE MEM'NÜN BİLGİ EDİNMEYE RED YAZISINA KARŞILIK BAŞBAKANLIĞA İTİRAZ YAZISI VE BAŞVURU 16 EKİM 2008 : ESENKENT ATATÜRK İÖO SIN- IF ÖĞRETMENLERİNİN NORM KADRO SAYISININ BELİRLENMESİNE ESENYURT İLÇE MEM'NE İTİRAZ YAZISI VE BAŞVURU 13 EKİM 2008 : NORM KADRO ÇİZELGELERİNİN İLANI HAK- KINDA TEMSİLCİ DİLEKÇELERİ HAZIRLANMASI 11 EKİM 2008 : EĞİTİM EMEKÇİLERİNİN HUKUK SORUNU - AVUKAT METİN İRİZ 11 EKİM 2008 : HUKUK EĞİTİMİ - İŞYERİ TEMSİLCİLERİNE - AVUKAT METİN İRİZ 09 EKİM 2008 : İŞYERİ TEMSİLCİLERİNİN OKULLARININ DERS ÇİZELGESİ İLE NORM KADRO ÇİZELGELERİNİN PANOYA ASILMASI TALEPLİ DİLEKÇE ÇALIŞMASI 09 EKİM 2008 : EK-DERS ÜCRETLERİNİN ZAMANINDA ÖDENMESİNE İLİŞKİN İLÇE MEM'LÜKLERİNE YAZI VE BAŞVURU 208

23 07 EKİM 2008 : ÜYEMİZ SEMRA GÜNGER'İN DERS DAĞITIMINA İTİRAZ DİLEKÇESİ HAZIRLAMA BİZİMKENT İLKÖĞRETİM OKULU 23 EYLÜL 2008 : ESENYURT İLÇESİNDE MAAŞ PROMOSYON KOMİSYONUNA İTİRAZ YAZISI VE BAŞVURU 22 EYLÜL 2008 : İSTANBUL'DA EĞİTİMİN SORUNLARI RAPORU HAZIRLAMA 22 EYLÜL 2008 : YENİ ATANANLARIN BANKA PROMOSYON DİLEKÇELERİNİN HAZIRLANMASI 13 EYLÜL 2008 : İSTANBUL HUKUK SEKRETERLERİ TOPLAN- TISI - MECİDİYEKÖY 08 EYLÜL 2008 : İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDEN NORM KADRO ÇİZELGELERİNİ İSTEME YAZISI 06 EYLÜL 2008 : İSTANBUL HUKUK SEKRETERLERİ TOPLAN- TISI - MECİDİYEKÖY 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ AYLİN DEMİRTABAN İÇİN DİSİPLİN 17 TEMMUZ 2008 : ÜYELERİMİZ HÜSEYİN S. VE K. SARILAR İÇİN DİSİPLİN KONULU BİRER DAVA AÇILMASI 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ KASIM DEMİR İÇİN DİSİPLİN CE- ZASI 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ PERİHAN M. KURTULMAZ İÇİN DİSİPLİN 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ ÜLKÜ AYAN İÇİN DİSİPLİN 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ ZAFER ASLAN GÖRÜR İÇİN DİSİPLİN 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ ADİL GEDİKLİ İÇİN DİSİPLİN CE- ZASI 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ AYSUN BORUCU İÇİN DİSİPLİN 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ GÜLDEREN DEMİR İÇİN DİSİPLİN 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ GÜLÜZAR ÖÇAL İÇİN DİSİPLİN 17 TEMMUZ 2008 : ÜYEMİZ HÜLYA BÖREKÇİ İÇİN DİSİPLİN 209

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İstanbul Tabip Odası 2012-2013 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti

İstanbul Barosu Yeni Adli Yıl Açılışında Tüm Üyelerini Son Duruşmaya Davet Etti Ayda bir yayımlanır. Yıl: Sayı: 91 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU KONYA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU 2014 Beyazıt Mahallesi Dokuz Eylül Sokak No:11 Selçuklu/KONYA Tel:353 88 53 Fax: 353 88 53 Cep: 0 507 973 61 05 e-mail:konyaegitimis@gmail.com İnternet

Detaylı

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik M E M U R - S E N K O N F E D E R A S Y O N U EGITIM-BIR-SEN E Ğ İ T İ M C İ L E R B İ R L İ Ğ İ S E N D İ K A S I H A B E R B Ü L T E N İ S A Y I : 3 5 Y I L : 6 A R A L I K 2 0 0 6 Avea ya Sus! dedik

Detaylı

2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu

2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu 2014-2015 Ara Genel Kurul Çalışma Raporu 1 İZMİR TABİP ODASI 2014-2015 Ara GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU İzmir -Nisan 2015 Tasarım özgür sabırlar İzmir Tabip Odası Prof.Dr.Nusret Fişek Cad. No: 5 Alsancak

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Formatted: Bottom: 2,22 cm Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 Katılanlar :36. Dönem Yön.Kurulu 37.

Detaylı

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 25 OCAK 2014 ANKARA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 91 Üyelere Verilen Hizmetler... 106

Detaylı

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz sayı 260/ 1 mayıs 2015 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 1 Mayıs 2015 Yoksul ülkelerin değişmez kaderi : Deprem Kayıpları...2 de 9.Ulusal Beton Kongresi toplandı 3 te Van da Kamulaştırma

Detaylı

15 ayda memur kanununu çıkaramayanlar, kendileri için 15 dakikada kanun çıkardı Bu ne yaman çelişki!

15 ayda memur kanununu çıkaramayanlar, kendileri için 15 dakikada kanun çıkardı Bu ne yaman çelişki! ayda memur kanununu çıkaramayanlar, kendileri için dakikada kanun çıkardı Bu ne yaman çelişki! Vatandaşlardan hastanelerde alınan katılım paylarının artırılmasını öngören Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU 2013 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 74 Üyelere Verilen Hizmetler... 80 Kurumsal Đlişkilerimiz...

Detaylı

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU MAYIS 2010 HAZIRLAYAN: İSTANBUL HALKEVİ SOSYAL HAK İZLEME BİRİMİ Eğitim: Hatice Allahverdi Sağlık: Erkut Güzel Barınma ve Kent: Başak Koramaz Çalışma yaşamı: Umar Karatepe

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SEN OSMANİYE ŞUBESİ

TÜRK EĞİTİM SEN OSMANİYE ŞUBESİ TÜRK EĞİTİM SEN OSMANİYE ŞUBESİ FAALİYET RAPORU ARALIK 2013 - OCAK 2015 OSMANİYE OCAK-2015 Aziz ve Muhterem Dava Arkadaşlarım. Bizim yolumuz; Adam olma sınavıdır. Bu yolda görevimiz; Kimliğimizi kazandığımız

Detaylı

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı İzmir cad. No: 41 Kızılay Ankara - Türkiye

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 Yıl: 1 Sayı: 2 İ Z M İ R B A R O S U E-BÜLTEN Aidat Borcu Nedeniyle Adli Yardım Listesinden Silinen Meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuzun Kararıyla Tekrar Listeye Dahil Edilmişlerdir 2011 Yılı

Detaylı

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU NİSAN 2010 ÖNSÖZ Şubat ve Mart 2010 raporlarının ardından üçüncü raporumuzu da yayınlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ayki raporumuzun en önemli eksikliği enerji alanındaki

Detaylı

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU ŞUBAT 2010 HAZIRLAYAN: İSTANBUL HALKEVİ SOSYAL HAK İZLEME BİRİMİ Eğitim: Hatice Allahverdi Sağlık: Erkut Güzel Barınma ve Kent: Başak Koramaz Çalışma yaşamı: Umar Karatepe

Detaylı

ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU

ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU DÜZENLİYORUZ Genel Başkan İsmail KONCUK, 16-18 Nisan 2010 tarihinde Ankara da geniş kapsamlı bir üniversite sempozyumu düzenleyeceklerini belirterek, üniversite çalışanlarından sempozyuma

Detaylı

BİRLEŞİK MÜCADELEYE! gündem... Dayak Yemeğe Devam (mı?) TTB den KHB ne yakın takip

BİRLEŞİK MÜCADELEYE! gündem... Dayak Yemeğe Devam (mı?) TTB den KHB ne yakın takip Genç hekimler G(ö)REV de! İzmir, İstanbul ve Ankara da asistan hekimler, iş, gelir, gelecek güvencesi ve sağlık hakkına sahip çıkmak için bir günlük uyarı eylemi yaparak iş bıraktılar. Asistan hekim eylemlerinin

Detaylı

1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar

1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar 1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar 1.1. TMMOB Etkinlikleri 1.1.1. TMMOB Toplantıları TMMOB 38. Dönem 1. Danışma Kurulu 38. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 2 Ekim 2004 tarihinde yapıldı. Toplantı

Detaylı

GÜNDEM Zalimlerin zulmüne boyun eğmeyeceğiz...

GÜNDEM Zalimlerin zulmüne boyun eğmeyeceğiz... Birleşik 2 Metal-İş Temmuz 2012 GÜNDEM Zalimlerin zulmüne boyun eğmeyeceğiz... Tarih, umut ve inancımızı kalpsiz ve karanlık bir çağın içinde sınıyor. Bize yaşanabilecek tek hayat olarak dayatılan kapitalizm

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 www.spo.org.tr ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI... 3 ŞUBELERDE YÖNETİM KURULLARI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI... 6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK... 7 METROPOLİTEN

Detaylı

Hukuk Mücadelemiz Devam Ediyor...

Hukuk Mücadelemiz Devam Ediyor... Yıl: 51 Sayı: 7-8-9 Temmuz/Ağustos/Eylül 2014 ISSN 1301-3572 ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANI Hukuk Mücadelemiz Devam Ediyor... Yıl: 51 Sayı: 7-8-9 TEMMUZ/AĞUSTOS/EYLÜL 2014 TMMOB Orman Mühendisleri

Detaylı

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI g ündem 1. GÜN Saat 10:00 1- Yoklama ve Açılış, 2- Başkanlık Divanının Seçimi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 5- Oda Başkanı nın Açılış

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik ADANA 12 Eylül- 12 Eylül ün 25 inci yıldönümü dolayısıyla yapılan mitinge katılındı. 16 Eylül- İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantısına katılındı. 28 Eylül- İKK toplantısına katılım sağlandı. 3 Ekim-

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Eylül 2012-Mart 2014 GENEL KURUL İLANI TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI 2. OLAĞAN GENEL KURULU Bilgisayar Mühendisleri Odası 2. Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2014 Cumartesi

Detaylı