Sağlıkta Güven İş te Güvenlik.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlıkta Güven İş te Güvenlik. www.bursaaritmiosgb.com"

Transkript

1 Sağlıkta Güven İş te Güvenlik

2 Sevmek fiilinden sonra gelen dünyanın en güzel fiili yardım etmektir. V. Suttner İş yeri hekimliği hizmetleri İş güvenliği uzmanlığı hizmetleri İş yeri yardımcı sağlık personeli hizmetleri Mobil sağlık danışmanlığı Ortam ölçümleri danışmanlığı İlk yardım eğitimleri danışmanlığı Çevre danışmanlık hizmetleri İş hijyeni eğitimleri Risk değerlendirme Acil durum planları

3 Bursa Aritmi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Bursa Aritmi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; 2013 yılında kurulan Turkuaz OSGB ve Aritmi OSGB nin güç birliğinden doğmuştur. İş yeri hekimliği ve iş güvenliği alanlarında lider ve referans kuruluş olmayı hedeflemektedir. Kurucu ortakları 2000 yılından bu yana aktif iş yeri hekimliği hizmeti veren ve İSG yönetim sistemi kültürü oluşturma aşamalarında çalışan, alanında uzman hekimlerden oluşmaktadır. Aynı zamanda 9 yılı aşkın süredir 3 hastane ve bu hastanelere bağlı olan grup şirketlerinde, 600 sağlık personeli ile sağlık sektöründe profosyonel hizmet veren, Güney Marmara bölgesinde lider Aritmi hastaneler grubunun da bir üyesidir. Amacımız, sağlık alanındaki tecrübelerimizi sizlerle buluşturmak ve sektörel tecrübeye sahip iş güvenliği uzmanlarımız ve iş yeri hekimlerimiz ile hastaneler grubumuzun tüm doktor, ekipman ve personel imkanlarını sizlere sunarak işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda ihtiyaç duyabileceğiniz mühendislik ve tıp bilimi hizmetlerini sizlerle buluşturmaktır. İş yerlerinde meslek hastalıkları ve iş kazaları, hiç umulmadık bir zamanda işçinin ve iş verenin karşısına çıkmaktadır. Bu durum ile beraber yürürlüğe giren 6331 sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği kanunu sonucunda gerek maddi, gerekse manevi bir çok sorunla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bursa Aritmi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi iş güvenliği uzmanları, konusunda uzman iş yeri hekimleri ve grubun hastane işletmeleri ile işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemleri kültürünü, çalışanlarınız ile beraber oluşturmak için sizlerin yanında hizmet verecektir. Bursa Aritmi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ailesi olarak sektörün referans kadroları ile birlikte teknik araç gereç, alt yapı desteği ile işçi sağlığı ve iş güvenliği alanlarında beraber çalışmaya hazır olduğumuzu bildirir, ulusal yasalar ile uluslar arası sözleşmelerin kurallarını gözeterek, kurumsal ve kişisel haklara saygı göstererek,etik kurallardan ödün vermeden, işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini sunumunda iş birliğimizin sürekli, verimli ve başarılı olmasını dileriz.

4 OSGB LER ile Çalışmak İşverenlere ve Firmalara Hangi Avantajları Sağlar? 1) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli gibi konusunda profesyonel kişiler görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak. İş Kanunu ndan doğan (kıdem tazminatı, izinleri ve sosyal haklar) gibi durumlar Bursa Aritmi OSGB tarafından karşılanacaktır. 2) Hizmet alımınız faturalandırılacağı için vergi avantajı sağlanmış olacaktır. 3) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek:1 gereği bulundurmanız zorunlu olan Asgari Malzeme Listesi ve ayakta teşhis ve tedavi yönetmeliği gereği zorunlu olan ilaç ve aşıları bulundurmanız gerekmeyecektir. 4) Kurumumuz işveren adına kanun, yönetmelik ve tüzük içeren iş sağlığı ve iş güvenliği maddelerini, bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip eder, iş sağlığı ve iş güvenliği arşiviniz tarafımızdan hazırlanır, işverene raporlama yapılır. Bursa Aritmi OSGB ile Çalışmak İşverenlere ve Firmalara Hangi Avantajları Sağlar? 1) İşletme körlüğü ortadan kaldırılacak; uzman kadromuz tarafından eksiklikler ve gereklilikler raporlandırılacaktır. 2) İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, sağlık tetkikleri vb. hizmetleri ayrı kişi ve kurumlardan almak yerine Bursa Aritmi OSGB güvencesi ile tek adresten alabileceksiniz. 3) Eksiklikleri belirlemekle kalmayıp en uygun çözüm de sizlere sunulacaktır. 4) Şirket sırlarınız etik değerler çerçevesinde özenle korunacaktır. 5) Bursa Aritmi OSGB 6331 sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği kanunu ve buna bağlı yönetmelik, tüzük ve uluslararası sözleşmelerin uygulamasında ve iş güvenliği kültürünü oluşturmasında için en yakın danışmanız olacaktır. 6) Çalışanlar ile odak görüşmeleri (Sabone Stratejisi), iş ortamı tehlike analizleri (Elmeri Yöntemi) ile sürekli takip edilen ve raporlandırılabilen bir kültür oluşturulacaktır. 7) Firma çalışanlarıyla birlikte işçi sağlığı ve iş güvenliği kültürü oluşturulacak, Ramak kala ve Tehlike bildirimleri, çalışanlarla beraber yapılan risk analizleri, ödül ve disiplin yönetimi sayesinde firma yapısına özel, sürdürülebilir ve katılımcı bir sitem kurulacaktır.

5 İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti BURSA ARİTMİ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ; firmaların talepleri doğrultusunda, iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dahilinde gerçekleştirmek üzere İş Güvenliği Uzmanlığı ve/veya İş Güvenliği Danışmanlığı sözleşmelerini yaparak hem proje kapsamlı, hem de belirli sürelerle sözleşmeler yapmaktadır. İş güvenliği uzmanlık sözleşmesi ile; uzmanımız işletmenizde yasal mevzuatta tanımlanmış olan görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu bağlamda tesisinizde isg kurul toplantıları, risk analizleri, iş güvenliği eğitimleri, sağlık güvenlik biriminin işleyişinin takibi, haftalık gözetim raporlarının yapılması vb. hizmetler gerçekleştirilecektir. 1) Rehberlik, 2) Risk Değerlendirmesi, 3) Çalışma Ortamı Gözetimleri, 4) Eğitim ve Kayıt ÇALIŞANLARA YÖNELİK İŞÇİ GÜVENLİĞİ EĞİTİM KONULARIMIZDAN BAZILARI 1. Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, c) İşyeri temizliği ve düzeni, ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar 2. Sağlık konuları a) Meslek hastalıklarının sebepleri, b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, c) Biyolojik ve psiko-sosyal risk etmenleri, ç) İlkyardım 3. Teknik konular a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, b) Elle kaldırma ve taşıma, c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, d) Ekranlı araçlarla çalışma, e) Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, ı) Tahliye ve kurtarma

6 Acil Durum Planlamaları BURSA ARİTMİ OSGB olarak işletmelerin acil durum planlamalarını, yangın söndürme, ilkyardım ve yangın tatbikatlarını gerçekleştiriyoruz. Yanıcı-patlayıcı maddelerin kullanıldığı işyerlerinde patlamadan korunma dokümanları ve talimatları hazırlayarak işletmede alınması gerekli tedbirleri planlıyoruz. Bir yangın, deprem ya da diğer beklenmedik acil felaketler durumunda saniyelerin ve en küçük kritik bilginin servet değerinde olduğunu biliyoruz. Yapılan bu uygulamalar sayesinde hem işletmenin acil durumlar karşısındaki reflekslerini geliştirmeyi, hem de çalışanların bilinç düzeylerini arttırmayı hedefliyoruz. Acil durum plan, eğitim ve tatbikatlardan elde ettiğimiz sonuçları risk analizi çalışmaları içerisinde değerlendirerek gerekli tüm araç-gereç ve teçhizat eksiklerinin giderilmesini sağlıyoruz. Risk Değerlendirmesi BURSA ARİTMİ OSGB; iyi yetişmiş tecrübeli personeli ile işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla Tehlike Risk Değerlendirmesi hizmeti vermektedir. Bu bağlamda İş Güvenliği Uzmanı personelimiz işyerinde tüm saha içerisinde iş proseslerini ve tehlike kaynaklarını gerekli süre içerisinde izlemekte ve çeşitli ölçümler ve gözlemler yardımıyla işyerlerindeki riskleri belirlemektedir. Yapılan değerlendirme çalışması Risk Değerlendirme Raporu şeklinde işletmeye sunulmaktadır. Bu raporlama çalışması işyerleri için bir iş güvenliği yol haritası dır. İşyerlerinin yapması gereken, bu yol haritasını takip ederek mevcut tehlike kaynaklarını ve riskleri en aza indirmeye çalışmaktır. Bu çalışmanın işyerlerindeki çalışma şartları ve yeni durumlara bağlı şekilde sürekli yenilenmesi gereklidir.

7 İşyeri Hekimliği Hizmetleri İş Yeri Hekimliği Hizmetlerimiz; iş yeri hekimliği ve acil sağlık hizmetleri konusunda uzman, deneyimli hekim kadromuz tarafından verilmektedir. Rehberlik ve danışmanlık İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler Periyodik kontrol ve incelemeler Risk değerlendirme çalışmalarına katılım Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda öneriler İş ile çalışanın uyumu ile ilgili değerlendirme ve öneriler Sağlık gözetimi Gece postaları dahil sağlık gözetimi İşe giriş ve periyodik muayeneler İşe dönüş muayenesi Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Muayenesi ve Raporu Risk grupları tespiti ile ilgili çalışmalar Gebe ve emzikli çalışanların takibi Meslek hastalığı takibi Kronik hastalıkların takibi Birden fazla iş kazası geçirmiş olanların tespiti ile ilgili değerlendirmeler Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi Gerekli laboratuvar tetkikleri, radyolojik muayeneler için çözüm ortaklığı Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu Eğitim ve bilgilendirme Genel sağlık eğitimi İlk yardım eğitimi İş sağlığı eğitimi Hijyen eğitimi Ergonomi eğitimi Diğer Sağlık Personelinin Görevleri Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak. Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak. Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak. İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak. Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak. İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak. İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek. İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

8 Osmangazi Tıp Merkezi Mobil Sağlık Aracı Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği işyerlerinde çalışanları sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. Yasal mevzuat gereği yaptırımların dışında unutulmamalıdır ki insan sağlığı her şeyden önemlidir. Mobil Sağlık Araçları ile yapılan bazı tetkikler: İşitme Testi (Odiometri) Akciğer Grafisi Solunum Fonksiyon Testi ( SFT ) Aşı Uygulamaları Laboratuvar Tetkikleri Görme Bozuklukları ve Renk Körlüğü Taramaları Portör Taramaları Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseselerde çalışanlarda portör taramaları yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca halk sağlığı açısından da büyük önem taşımaktadır. Mobil portör ekimiz ve mobil sağlık aracımız işyerlerinize gelerek bu uygulamaları sizin için yapmakta ve takip etmektedir. Portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır Akciğer grafisi (tüberküloz yönünden en az yılda bir) Gaita kültürü (salmonella ve sigella yönünden en az yılda bir) Dışkının mikroskobik incelenmesi (entamoeba, histolytica kistleri giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden altı ayda bir) Boğaz ve burun kültürü (staphylococcus aureus yönünden en az yılda bir)

9 İlkyardım Eğitimi Danışmanlığı İlkyardım eğitiminin amacı olay yerinde yaralının veya hastanın hayati tehlikesini ortadan kaldıracak; yaşamsal fonksiyonlarını sürdürülebilmesini sağlayacak uygulamalar yapan bireyler yetiştirmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren İlk Yardım Yönetmeliği ne göre; Tüm kurum ve kuruluşlarda her yirmi personel için bir adet olmak üzere Temel İlkyardım Eğitim Sertifikası almış ilkyardımcı bulundurulması zorunludur. Firmamızın kurumsal işbirliği ve çözüm ortaklığı yaklaşımı ile verilen ilkyardım eğitimleri iki şekilde planlanabilir; Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi: Program süresi: Eğitimin toplam süresi 16 saattir. Eğitim planlaması: Bireysel ve kurumsal istekler doğrultusunda eğitim tarihi belirlenir. Sertifikasyon: Eğitim sonunda katılımcılar, İl Sağlık Müdürlüğü nün denetiminde yapılan teorik ve pratik sınava girer. Bu sınavı başarı ile tamamlayan katılımcılara İl Sağlık Müdürlüğü onaylı ilkyardım sertifikası ve kimlik kartı verilir. İlkyardım Güncelleme Eğitimi: Program Süresi: Eğitim toplam süresi 8 saattir. Eğitim planlaması: Bireysel ve kurumsal istekler doğrultusunda eğitim tarihi belirlenir. Hijyen eğitimi Hijyen eğitimlerini başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlarının almaları gerekmektedir. 24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu nun 127. maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu eğitimin bütün çalışanlara verilmesini işyeri yetkilileri sağlamalıdır. Hijyen Yönetmeliği Hangi İş Kollarını Kapsar? Gıda üretim ve perakende işyerleri. İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan işyerleri. Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler. Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler. İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği işyerleri. Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları. Temel konular El Hijyeni Saç - tırnak bakımı ve hijyeni Ağız bakımı ve hijyeni Ayak bakımı ve hijyeni Perine hijyeni

10 Çevre Danışmanlığı ve Ortam Ölçümleri Mevzuatı Hizmetleri Çözüm Ortaklığı 12 Kasım 2010 tarihinde yayınlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları hakkında yönetmelik gereğince işletmeler; En az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet almakla yükümlüdür. 31 Aralık 2010 tarihinden sonra Çevre Görevlisi bulundurulmaması veya Çevre Danışmanlık Firmaları ndan hizmet alınmaması halinde; 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 20.maddesi uyarınca ilgili merciler tarafından idari para cezası uygulanmaktadır. Yasal zorunluluk olan belgeli çevre görevlisi istihdam etmeyi istemiyorsanız Bursa Aritmi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Çevre Danışmanlığı Hizmetlerini size bu hizmeti vererek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na karşı tüm yükümlülükleriniz de danışmanlık sağlamaktadır.

11 Tel: Gsm: Alaaddin Bey Mh Sk. Ayaz Plaza No: 1/D Nilüfer / BURSA

Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır.

Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği tüm hizmet alanlarında onların yanında olmaktır. biz kimiz? Hekimpark Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere kurulmuştur. Öncelikli amacı, firmaların İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında

Detaylı

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Ekin Efe OSGB; 2012 yılı itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak hizmet vermek amacıyla yetkilendirilmiştir.

Detaylı

Bize Ulaşın www.merkezsaglikosgb.com. info@merkezsaglikosgb.com. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Bize Ulaşın www.merkezsaglikosgb.com. info@merkezsaglikosgb.com. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Bize Ulaşın www.merkezsaglikosgb.com info@merkezsaglikosgb.com Ortak Sağlık Güvenlik Birimi HAKKIMIZDA Merkez Sağlık OGSB; İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere kurulmuştur.

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

www.evrenselosgb.com.tr Sayın Yetkili,

www.evrenselosgb.com.tr Sayın Yetkili, TANITIM BÜLTENİ Sayın Yetkili, 2014 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın onayı ile yetkilendirilmiş olan Evrensel Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB), İstanbul - Esenler ilçesinde iş sağlığı

Detaylı

İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İNSANCA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ www.insancaosgb.com Gönlümüzde İnsan, Hedefimizde İnsan için İş Sağlığı ve Güvenliği www.insancaosgb.com Yaşamak için mi çalışmak, çalışmak için mi yaşamak? Cevap yaşamak

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

www.aspirisguvenligi.com

www.aspirisguvenligi.com www.aspirisguvenligi.com kimlerle çalışıyoruz? BUCAKÖY HES NTON BETON ENERJİ NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. K A S ESSARAN T AMBALAJ OZALTIN TOPRAK SANA ve ALPER ÇELEB KATSAN K Quality-Our Reason For Being

Detaylı

biz kimiz? Sağlıklı ve Güvenlikli bir çalışma hayatı diliyoruz. Turgut VARLIK

biz kimiz? Sağlıklı ve Güvenlikli bir çalışma hayatı diliyoruz. Turgut VARLIK biz kimiz? Firmamız 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında; İş Güvenliği, İş Sağlığı, Mühendislik Hizmetleri, İş Güvenliği Eğitimleri, Risk Analizi Çalışmaları,

Detaylı

BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. BAYRAKLI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ VE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sicil Numarası :1217 Bayraklı OSGB olarak, 6331 Sayılı İş Sağlığı

Detaylı

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 1. Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır? Kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini,

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ Çankaya Şirketler Grubu, tüm işyerleri ve fabrikalara; 4857 sayılı İş Kanunu, İş Kanunu na bağlı mevzuat ve yönetmelikler, TSE, ISO ve OHSAS 18001 kapsamında iş ve işçi

Detaylı

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 6331 sk NUN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, ACİL DURUM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERE YÖNELİK YAYIMLANAN İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİ Prof.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Elazığ İl

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

Resmî Gazete YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK 27 Kasım 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELĐK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ KOÇ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Koç Üniversitesi nde İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarının sağlanması amacıyla uyulması

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Amaç Katılımcıların, çalışma ortamı gözetiminin tanımı, kapsamı ve iş güvenliği uzmanının çalışmalarındaki yeri ve önemini kavramalarına yardımcı olmaktır. Öğrenme Hedefleri Çalışma

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı