Nisan 2011 Boğaziçi Üniversitesi KİK Görüşmeleri Taslak Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nisan 2011 Boğaziçi Üniversitesi KİK Görüşmeleri Taslak Raporu"

Transkript

1 Nisan 2011 Boğaziçi Üniversitesi KİK Görüşmeleri Taslak Raporu 1- Üniversitemizde akademik personelin kadro sorunları halen devam ederken, YÖK ün üniversitemize yönelik kadro vermeme politikası üniversitemiz akademik personelince açıkça cezalandırma olarak konuşmalara konu olmaktadır. Bu politikalar nedeniyle, öğretim elemanlarımız uzun zamandır birçok konuda fedakarlık yaparak kadrolarını beklerken bu süreç artık katlanılamaz noktaya varmıştır. Bu sürece ilişkin olarak üniversitemiz girişimlerin daha etkin hale getirme yönünde adımlar atmallı, kadro politikasının değişmesi yönünde öğretim üyelerini de sürece aktif bir şekilde katarak konuyla ilgili olarak kamuoyu baskısı oluşturulmalıdır. Üniversitemizde bölümlerin kontenjanları hızla artarken, kadrolara ilişkin yaşanan sıkıntılar uzun vadede eğitim kalitesinin de düşmesini kaçınılmaz olarak beraberinde getirecektir. 2- Okul Öncesi Eğitim Merkezi nin çalışanların ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için kapasitesi artırılmalı, anne ya da baba çalışma kriteri gözetilmeksizin bir yaşını dolduran çocuklar, ebeveynlerden hangisi çalışırsa çalışsın merkeze alınmalıdır. 3- Üniversitemizin Hisar Kampüs te bulunan kapalı yüzme havuzunda, Güney Kampüs te bulunan açık yüzme havuzunda, Kilyos Sarıtepe Kampüsü nde bulunan ve Haziran, Temmuz ve Ağustos ayında Boğaziçi Üniversitesi mensupları için açılan yurt gibi sosyal tesislerde Eğitim Sen üyelerine %50 oranında indirim sağlanması talebimizdir. Ayrıca yüksek fiyatlar nedeniyle Kilyos Kampüsü nde bulunan plajımızdaki kafeteryadan idari personelimizin faydalanması neredeyse imkânsız durumdadır. Bu kafeteryadan personelimizin de faydalanabilmesi için akademik personelimizin faydalandığı indirimli uygulamanın idari personelimiz için de uygulanmasını talep ediyoruz. Bunun dışında genel olarak spor salonlarında, yüzme havuzunda akademik personele sağlanan kimi hakların eşitlik ilkesi temelinde idari personele de uygulanması talebimizdir. 4- Bazı atölyeler ile matbaa, cilthane ve garajda çalışan personelimizin çalışma koşulları, sağlık açısından ofis ve büro niteliği taşıyan yerlere nazaran çeşitli olumsuzluklar taşımaktadır. Belirtilen yerlerde çalışanların yılda iki defa tam teşekküllü bir hastanede check-uptan geçirilmesinin sağlanması talebimizdir. 5- Maliye Bakanlığı nca her yıl belirlenen giyecek yardımı dışında, atölyeler, hizmetli kadrosundaki memurlar ile arazide çalışan bahçıvanların mevsimlere ve görev yerlerinin özelliğine göre giyim ihtiyaçlarının karşılanması talebimizdir. 6- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yılda iki defa ve 12 Mart 2010 tarihli Resmi Gazetedeki değişiklik genelgesi dikkate alınarak yapılması, birimlerin değişikliğe uygun kadro taleplerinin dikkate alınması talebimizdir /26 sayılı, Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler konulu Başbakanlık genelgesinde, kamu personelini ilgilendiren lojman, kreş vb. sosyal haklara ilişkin olarak yapılan çalışma ve komisyonlara: uygulamanın kapsamına giren kurum, birim veya işyeri bazında en çok üye kaydetmiş sendikadan bir temsilcinin katılımına imkan sağlanacaktır ifadeleri yer almaktadır. Üniversitemizde de bu konlarda yapılan çalışmalara bir Eğitim Sen temsilcisinin aktif katılımının sağlanması yönünde gerekliliklerin yerine getirilmesi talebimizdir. Ayrıca aynı genelgede kamu görevlilerinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisinin de disiplin ve yüksek disiplin kurulu

2 çalışmalarına katılmalarına imkan sağlanması da belirtilmektedir. Bu başlıkta da yine gereğinin yapılması talebimizdir. 8- Birim amirlerine bir yazı gönderilerek kendilerine o birimde çalışan idari personelden görev tanımı dışında bir iş istenilmesi halinde bunun ancak imzalı bir yazı ile talep edilebileceği bildirilmelidir. 9- Taşeronlaşma hükümetlerin, sendikalaşmanın önüne set çekerek ucuz emek gücünü yaygınlaştırmak üzere uygulamaya koyduğu ve yaygınlaştırdığı, emek örgütlerinin ise karşı durduğu bir uygulamadır. Bu uygulama üniversitemizde de gittikçe yaygınlaşırken, taşeronlaşma, şirketler tarafından da ağır sömürü koşulları nedeniyle önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Yaşanan uygulama itibariyle ekonomik şartlar, özlük hakları ve örgütlenme bakımından mağdur olan taşeron emekçiler, kazananlar ise firmalar ve şirketlerdir. Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2. Maddesi nde işçilerin özlük haklarına ilişkin hakları ve alacakları noktasında asıl işverenin (Üniversitemizde Rektörlük) alt işverenle birlikte sorumlu olduğu belirtilmektedir. Dolaysıyla üniversitemizde taşeron işçilerinin çalışma koşullarına ilişkin sorumluluk sahibidir ve açılabilecek olası davalarda mağdur duruma düşmesi sözkonusudur. Diğer kurumlarda olduğu gibi üniversitemizde de taşeronlaşma uygulamalarına son verilmesi ve bu yönde girişimlerin başlatılması sendikamızın acil taleplerindendir. Taşeron çalıştırma uygulamalarının son verilmesine kadar taşeron işçilerin izin hakkı ve diğer başlıklardaki koşullarda iyileştirmelerde bulunabilmesi için harekete geçilmelidir. Bu gelişmeleri takip etmek için bir taşeron çalışanlar komisyonu kurulması ve Eğitim Sen üyelerinden bir kişinin de bu komisyonda yer alması talebimizdir. Ayrıca taşeron çalışanlarımız diğer idari personelimizin yararlandığı kütüphane hakkından da yararlanamamaktadır. Üniversitemizin en büyük zenginliklerinden biri olan kütüphanemizden taşeron çalışanlarımızın da faydalanması talebimizdir. 10- Yapı İşleri Arazi Değerlendirme biriminde çalışan 9 Tez Kop-İş Sendikası üyesi yemekhaneden ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Aynı birimde aynı işi yapan fakat memur statüsünde olan Eğitim Sen üyesi çalışanlarımız ise bu haktan faydalanamamaktadır. Yaklaşık 15 kişi olan bu çalışanlarımızın da bu haktan yararlandırılması talebimizdir. 11- Üniversitemiz yapılan son personel alımında engelli bireylerin istihdamında önemli bir adım atarak, kamu kurumları arasında hepimizi onurlandıran örnek bir uygulamaya imza atmıştır. Bu bağlamda, Engelliler Komisyonunun kampüs yerleşkesi içerinde bireysel farklılıklara esas alarak düzenlemeye çalıştığı tam ve etkin katılım ilkesini özellikle engelli personel için alınacak önlemlere ve oluşturulacak eylem planlarına katkıda bulunmak için bir Eğitim Sen temsilcisine de komisyonda yer verilmesi talep etmekteyiz. 12- Üniversitemiz çalışanlarının yarıya yakınını kadın emekçiler oluşturmaktadır. Bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ne denk gelen günlerde, Eğitim Sen İstanbul 6 No lu Üniversiteler Şubesi nin girişimleriyle Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi nde 8 Mart günü bu üniversitelerde çalışan kadın emekçiler idari izinli sayılmışlardır. Üniversitemiz kadın emekçilerinin de 8 Mart ta düzenlenecek etkinliklere rahat katılabilmesi için böyle bir kararın üniversitemizde de alınması kadın çalışanlarımızı çok mutlu edeceği gibi üniversitemize de yakışan bir karar olacaktır.

3 13- Eğitim-Sen yaklaşık 600 üyesiyle üniversitemizdeki yetkili sendikadır. Eğitim Sen Boğaziçi Üniversitesi İşyeri Temsilciliği Türkiye deki kamu üniversiteleri içerisinde oransal olarak sendikalaşma açısından % 30 lara varan sayı ile en önde yer almakta, bu anlamda neredeyse Avrupa daki %35 lere sendikalaşma oranına yaklaşmaktadır. Sendikamız Eğitim-Sen örgütlü toplumun aktif bir yurttaşlığın inşası için en temel koşullardan biri olduğuna inanmakta, bu bağlamda bütün çalışanları sendikalı olmaya özendirmek, bünyesine katmak için çaba göstermektedir. Sendikamız böylesine büyük ve dinamik bir örgüt olmasına rağmen, çok önemli ve çalışan herkesi (sendika üyesi olmayanlar da dâhil) ilgilendiren konularda yaptığı etkinlikleri duyurabilmek için genel mail grubunu kullanamamakta, çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Bunun aşılması için halkla ilişkiler üzerinden Eğitim Sen tarafından gerekli görülen maillerin tüm personele ulaştırılmasının önünün açılması talebimizdir. 14- Gece vardiyasında çalışan güvenlik görevlileri ile yapılan görüşmelerde, bu çalışanlarımız, ulaşım ücretlerinin sorunsuz denilecek boyutta ödendiği belirtilmekte ise de yemek kumanyalarına ilişkin ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Çalışanlara verilen yemek kumanyaları bir öğünde alınması gereken kalori miktarını sağlamaktan uzak, sağlıksız ve yetersizdir. Aynı şekilde kütüphane, santral, bilgisayar labaratuvarı ve spor tesisleri gibi yerlerde yine vardiyalı çalışan çalışanlarımız belli dönemlerde yemekhanede yemek çıkmaması nedeniyle tamamen dışarıya bağımlı kalmakta, bu durum da ekonomik olarak çalışanları zorlamaktadır. Gerek güvenlik görevlilerin gerekse de belli dönemlerde yukarıda belirtilen yerlerde çalışan personelimizin sağlıklı, hijyenik ve yeterli yemek verilmesi noktasında gereğinin aciliyetle yapılması talebimizdir. 15- Üniversitemizde genel olarak lojman yetersizliği ilk göze çarpan sorunlardan biridir. İstanbul gibi bir şehirde, gerek ev kiralarının yüksekliği gerekse de diğer başka nedenlerden dolayı lojman ihtiyacı çok daha yakıcı bir şekilde kendini hissettirmektedir. Lojmanların sayısının hızla artırılması akademik ve idari personelimizin en önemli ihtiyaç başlıklarından biridir. Diğer taraftan dönem dönem gruplar halinde üniversitemizde çalışmayan başlayan yeni memurlar şehre yabancı kalmakta, ekonomik olarak henüz yolun başında olmalarından kaynaklı olarak barınma sorununu daha ağır şekilde yaşayabilmektedirler. Yeterli lojman oluşturulana kadar ilk elden ihtiyaç sahibi yeni memurlar için uygun olabilecek yerlerde çeşitli olanaklar yaratılarak bu arkadaşlarımızın yerleştirilmesinin sağlanmasının kendilerinin şehre ve üniversitemize uyum sürecinde kolaylaştırıcı olacaktır. Ayrıca genel olarak lojmanlardan uzun süreli faydalandırma gibi durumlarda bu durumun hangi koşullarda olacağı net bir şekilde tanımlanmalı ve bunlara uyulmalıdır. 16- Üniversitede yaşayan özellikle kedi ve köpek gibi hayvan dostlarımız için ülkemizde ve dünyada uygulamaya konulan olumlu örneklerden yola çıkarak çeşitli girişimlerde bulunulmalıdır. Gerekli girişimler, hem bu hayvanlarımızın daha sağlıklı ve korunaklı bir ortamda yaşamaları, hem de zaman zaman çalışanlarımızın yaşadığı saldırı, ısırma gibi insan yaşamını ve psikolojisini tehdit edebilecek olumsuzlukları önlemek için önemlidir. 17- Bugün gelinen noktada üniversitemizdeki revir acil durumlarda müdahale edebilmek için dahi gerekli doktor ihtiyacını sağlayamamaktadır. Ana kampüsümüz dışında aynı şekilde diğer kampüslerimizde de doktor, sağlık görevlisi sıkıntısı yaşanmaktadır. Bütün çalışanlarımızın sağlıklı yaşam hakkı için gerekli doktor ve sağlık personelinin

4 istihdamının sağlanması talebimizdir. Ayrıca ana kampüsümüzde bulunan revirimizde, başta dahiliye, çocuk, jineokoloji ve psikayatri doktorları olmak üzere personel ihtiyacı acil bir şekilde karşılanmalıdır. 18- Eğitim Sen her yaz üniversitemiz çalışanlarının çocuklarına yönelik olarak yaz okulu düzenlemektedir. Yaz okulunun en verimli şekilde geçmesi, çalışanlarımızın çocuklarının bu sürede dinlenerek öğrenmesi, sağlıklı bir vücut için aktif bir şekilde sportif faaliyetlerde bulunması üniversitemizin düzenlediğimiz yaz okula verdiği destekle de yakından ilişkilidir. Üniversitemizin düzenlediğimiz yaz okuluna gerek ihtiyaçlar gerekse de üniversite olanaklarından faydalanmanın artırılması yönünde daha fazla destek vermesi talebimizdir. Kandilli Kampüsü Üniversitemizin ana kampüsüne belli bir uzaklıkta bulunan ve yeni bölümlerin taşınmasıyla çalışan sayısı ve kampüs hayatına ilişkin hareketliliği artan Kandilli Kampüsü nde bulunan çalışanlarımız yukarıda belirtilen genel sorunların dışında ayrıca özel sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlar ve bunlara ilişkin taleplerimize aşağıda yer verilmektedir. 1. Kandilli kampüsünde yaşanan en temel sıkıntılardan biri kampüsteki kreş ihtiyacıdır. Daha önce kampüste çalışan personelimizin çocuklarına kreş sağlanması için bazı okul öncesi eğitim kurumları ile protokoller yapılması gibi çeşitli girişimlerde bulunulmuş, ancak bunlar özellikle belirlenen ücretlerin personelin karşılayabileceğinin üzerinde olması ve başka çeşitli problemler nedeniyle başarılı bir şekilde devam etmemiştir. Şu anda da daha önce bir kurumla yapılmış protokol sona ermiştir. Bu kampüsümüzde yaşanan bu ihtiyaç aciliyet taşımakta, bu sıkıntının giderilmemesi çalışanlarımızı mağdur etmektedir. Bu sorunun giderilmesine yönelik acilen yeni girişimlerde bulunulması gerekmektedir. Bunun yanında kampüse bir çocuk oyun odasının kurulması da Kandilli kampüsündeki çalışan personelimiz tarafından dile getirilmiş bir taleptir. Kampüsteki kreş ihtiyacının giderilmesi için izlenebilecek çeşitli yollar, üzerlerinde müzakere etmek üzere aşağıda önerilmiştir: a. Kampüse ihtiyacın karşılanmasını sağlayacak bir kreşin inşa edilmesi ve öğretmen ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması. b. Ana kampüste bulunan kreşin kapasitesinin artırılarak Kandilli kampüs çalışanlarımızın çocuklarının güvenli ve gerekli donanımı olan araçlarla ana kampüste bulunan kreşe taşınması. 2. Genel olarak lojman ihtiyacının karşılanması tüm çalışanlarımız için en önemli problemlerden biri olarak devam ederken, Kandilli kampüsümüzde lojmanlara ilişkin özel bir sorun da dikkat çekmektedir. Bu kampüsümüzde sınırlı sayıda lojman bulunmakta ve bu lojmanların da çok sınırlı sayıda olanı kampüste çalışan personelimiz tarafından kullanılmaktadır. Kandilli kampüsünde çalışan personelin gece ve haftasonu nöbetleri olması nedeniyle bu kampüsümüzde bulunan sınırlı lojmanların sadece kampüs çalışanları tarafından kullanılması sorunu acilen çözüm beklemektedir. Ayrıca diğer kampüslerde kaldırılan kampüs amirliği uygulaması bu kampüsümüzde uygulanmaktadır. Bu uygulamanın bu kampüsümüzde de biran önce kaldırılması talebimizdir.

5 3. Kandilli kampüsünde yaşanan bir sıkıntı da çeşitli personel ihtiyaçları olarak görülmektedir. Kampüste bazı binalarda hiç temizlik elemanı bulunmazken, ayrıca kampüsün çeşitli ihtiyaçlarını giderecek marangoz, tesisatçı, kaynakçı, boyacı gibi personellerde bulunmamaktadır. Hızla gelişen bir kampüsümüz olan Kandilli de ihtiyaç olan işleri bu işleri ilgili bir donanımları olmayan personeller yapmak zorunda kalmaktadır. Ayrıca teknik elemanların yoğunlukta çalıştığı bu kampüsümüzde çalışma koşullarından dolayı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısına konulan fazla mesai ücretlerinin çalışanlarımıza uygulanması talebimizdir. 4. Ana kampüslerimizle Kandilli kampüsümüz arasındaki ulaşımda da çok fazla problem yaşanmaktadır. Kandilli kampüsümüzle ana kampüsümüz arasında ulaşım sabah ve öğlen gidiş-gelişleriyle ile günde iki kez sağlanmaktadır. Bu seferler, özellikle Kandilli ile ana kampüslerimiz arasında sürekli gidiş-geliş yapmak ihtiyacında olan ve iki kampüste de belli bir zaman harcayan akademik personelimiz ve öğrencilerimiz için yetersiz kalmaktadır. Bu seferlerin karşılıklı olarak belli periyotta artırılması gerekmektedir. Ulaşım ihtiyacının giderilmesine ilişkin olarak planlamanın hızla yapılması gerekmektedir. 5. Kandilli kampüsümüzde aydınlatmanın arttırılması ve çeşitli kritik yerlere güvenlik kameraları yerleştirilmesi, kampüsteki yatırımların ciddiyeti de dile getirilerek bazı personellerimiz tarafından ifade edilmiştir.

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015 YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ İDARİ VE TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04-05 NİSAN 2015 Sendikamız Eğitim Sen, Ortak Yaşam İlkelerimiz de ifade ettiğimiz üzere akademik,

Detaylı

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI 7. OLAĞAN GENEL KURUL KARAR ÖNERGELERİ

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI 7. OLAĞAN GENEL KURUL KARAR ÖNERGELERİ 7. OLAĞAN GENEL KURUL KARAR ÖNERGELERİ Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Merkezi Adına Sahibi: Fikret ASLAN (Genel Başkan) Yazı İşleri Müdürü: Ahmet ACAR (Genel Basın Yayın Halkla İlişkiler Sosyal

Detaylı

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır.

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Milyonlarca kamu görevlisi, emekliler, dul ve yetimler, gazilerimiz

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 44. Dönem Çalışma Programı. 1) Çalışma anlayışımız, ilkelerimiz, görev ve sorumluluklarımız

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 44. Dönem Çalışma Programı. 1) Çalışma anlayışımız, ilkelerimiz, görev ve sorumluluklarımız TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 44. Dönem Çalışma Programı 1) Çalışma anlayışımız, ilkelerimiz, görev ve sorumluluklarımız Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan aldığı yetki ve sorumluluğu yerine getirebilmek

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

ÜRETEN SENDİKA VE ÇÖZÜM SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ KAZANDIRAN SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ

ÜRETEN SENDİKA VE ÇÖZÜM SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ KAZANDIRAN SESSİZ OLMAZ SENSİZ HİÇ OLMAZ SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ Büro Memur-Sen olarak gerçekleştirdiğimiz her kurum ziyaretinde ya da sendika üyesi olmayan her memurla konuştuğumuzda dudaklardan dökülen ilk cümle sendika ne işe yarıyor ya da

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: MAHALLE KREŞLERİ 1 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Mart 2009 1 Bu araştırma Açık Toplum Vakfı'nın desteği ile kamuoyuna

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi PARTİ MECLİSİ

Cumhuriyet Halk Partisi PARTİ MECLİSİ Cumhuriyet Halk Partisi PARTİ MECLİSİ TOPLANTISINA SUNULAN MERKEZ YÖNETİM KURULU RAPORU 24 ŞUBAT 2011 CHP PARTİ MECLİSİNE SUNULAN MYK RAPORU (24 Şubat 2011) İÇİNDEKİLER MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GÖREV

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Kamu Kesiminde Ücret Adaletsizliği ve Nedenleri

Kamu Kesiminde Ücret Adaletsizliği ve Nedenleri Kamu Kesiminde Ücret Adaletsizliği ve Nedenleri GİRİŞ Devletin temel amacı sınırları içinde yaşayan insanların ortak nitelikteki gereksinmelerini karşılamaktır. Devlet bu amacını kamu hizmeti sunarak yerine

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2006 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU NİSAN-2007 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III TABLOLAR...V GRAFİKLER...IX BAKAN SUNUŞU... 1

Detaylı

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği

Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Yok Sayılanlar; Kamp Dışında Yaşayan Suriye den Gelen Sığınmacılar İstanbul Örneği Suriye den İstanbul a Gelen Sığınmacıları İzleme Platformu Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE (KADİM) PROJESİ

KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE (KADİM) PROJESİ I. PROJENİN ADI KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE (KADİM) PROJESİ (KADİM) Projesi II. PROJENİN ÖZETİ Bu proje Türkiye de kayıt dışı istihdama ve yabancı kaçak işçi istihdamına neden olan faktörlerin ortadan

Detaylı

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı

GÜNDEM 1- Yoklama ve açılış 2- Divan heyetinin teşekkülü 3- Saygı duruşu ve İstiklal marşı 4- Raporların okunması ve müzakeresi a-) Faaliyet raporu b-) Hesap raporu c-) Denetim raporu 5- Yönetim ve Denetimin

Detaylı

Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz.

Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz. Ekim 2012 Sayın Milletvekili Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz. Bizler 2010 yılından beri kamu harcamalarını

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 13. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan, en geniş

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni

İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanan değerlendirme metni İş Sağlığı ve Güvenliği Mezvuatı ile ilgili son gelişmeler Dünyanın birçok ülkesinde üzerinde önemle durulan iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı