6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU"

Transkript

1 6102 SAYILI (YENİ) TÜRK TİCARET KANUNU Değerli müvekkillerimiz; tarihinde yürürlüğe girecek 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, tarihinde önemli değişikliklere uğramıştır. (değişiklikler henüz Cumhurbaşkanı nca onaylanıp, Resmi Gazetede yayınlanmamıştır). Kanunun yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce gerçekleşen bu değişiklikler nedeniyle gerçek anlamda bir bilgi kirliliği yaşanmaktadır maddeden oluşan 6 kitaplık yeni Türk Ticaret Kanunu bir çok esaslı değişikliğe sahip olup, eski kanunun %45 lik bölümü aynen korunmuştur. Ekleriyle beraber yaklaşık 1400 sayfa olan Yeni Türk Ticaret Kanunu nu ve uygulamasının tamamını bir özet şeklinde sunulması mümkün değildir. Ancak sizler için hazırladığımız bu mikro özet merak edilen tüm konuları soru cevap mantığıyla cevaplamakta ve detaylara girmeyerek yalnızca pratik uygulamada gereksinim duyabileceğiniz kapsamlı ve tarihi itibariyle GÜNCEL bilgileri içermektedir. Unutulmamalıdır ki her yeni kanun yürürlüğe girdikten sonra yeni kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, yönetmelikler ve uygulama tebliğleri ile belirli hale gelir. Bu nedenle kapsamlı düzenlemelere sahip yeni Türk Ticaret Kanunu da zaman içerisinde uygulama esaslarına sahip olacaktır. Saygılarımızla. Ka Hukuk Bürosu / Av. Aktan Nejat Aksoy Ka Hukuk Bürosu / İstanbul Tüm Hakları Saklıdır.

2 YENİ KANUNDA YENİ OLAN NEDİR? Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) her şeyden önce ilkesel değişikliklere sahiptir. TTK ticaret hayatının ve ticari müesseselerin ŞEFFAF, KURUMSAL, DENETLENEBİLİR ve DÜNYA İLE UYUMLU olmasını amaçlamaktadır. Şirketler mali ve idari bilgilerini kamuyla daha çok paylaşmak durumunda kalacaklar, daha çok denetime açık olacaklar, idari ve mali yönetimlerini daha kurumsal ve dünyada kabul görmüş sistemlerle uyumlu bir şekilde yeniden yapılandıracaklardır. Yeni TTK; ticari defterlerin UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) çerçevesi de tutulması, tek ortaklı anonim ve limited şirket kurulabilmesi, şirketler topluluğu esaslarının düzenlenmesi, şirketlerin internet sitesi kurmasının zorunlu hale gelmesi, şirketlerin yalnızca ana sözleşmesinde yazılı faaliyet konularıyla sınırlı olmayıp ana sözleşmede yazmasa bile dilediği her konuda faaliyette bulunabilmesi, internet ortamında ticari defter tutulabilmesi ve yönetim kurulu toplantıları yapılabilmesi, genel kurul çağrılarının internet üzerinden yapılabilmesi, şirket birleşmelerinin ve bölümlenmelerinin düzenlenmesi, imtiyazlı hisse sahiplerine karşı azlık hisselerinin korunması gibi bir çok hususta önemli yenilikler içermektedir. YENİ YASANIN YÜRÜRLÜK TAKVİMİ NASILDIR? tarihinde yeni TTK yürürlüğe girecek ve uygulanmaya başlayacaktır tarihinde şirketler finansal tablo hazırlarken IFRS ve Türkiye Finansal Raporla Standartları (TFRS) na tabi olacaklardır tarihine kadar, bağımsız denetçi zorunluluğu bulunan şirketler gerekli bağımsız denetçi atamalarını yapacaklardır tarihine kadar şirketler ana sözleşmelerini yeni yasaya uygun hale getireceklerdir tarihine kadar internet sitesi kurması zorunlu şirketler, internet sitesi kuracaklardır tarihine kadar şirketler sermayelerini yeni TKK esaslarında yer alan en az sermaye tutarına yükselteceklerdir.

3 TEK KİŞİLİK LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLER İLE YÖNETİMİ NASIL OLACAK? Yeni TTK limited ve anonim şirketlerin tek ortaklı olabilmesini sağlayarak, eski kanun zamanında yasa gereği gerekli olan fazlalık ortaklar dan şirketleri kurtarmış ve şirketin esas sahibinin şirketini realiteye uygun olarak yönetebilmesine imkan tanımıştır. Düzenlemeye uygun olarak yönetim kurulunun en az 3 kişiden oluşması şartı da kaldırılmıştır. Tek kişilik limited yada anonim şirket sahibi, tek başına şirketini yönetebilir. Kararları kendisi alabilir ve uygulayabilir. Dilerse şirketin yönetimini kuracağı bir icra kurulu ile paylaşabilir. Düzgün bir şirket ana sözleşmesi yapılması kaydıyla; şirke yönetimi üçüncü kişilere devredilebilir. Faydalı Bilgi: Herhangi bir nedenle, bir anonim şirketin tek pay sahibi veya bir limited şirketin tek ortağı olan gerçek veya tüzel kişi, Yeni TTK nın yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içinde bu sıfatını, adını, adresini ve vatandaşlığını; - Anonim şirketlerde yönetim kuruluna, - Limited şirketlerde müdüre veya müdürlere, noter aracılığıyla bildirmelidir. ÇOK ORTAKLI ŞİRKETİMİ TEK KİŞİLİK ŞİRKETE YADA ŞAHIS ŞİRKETİNE NASIL ÇEVİRİRİM? Mevcut çok ortaklı şirketinizi tek kişilik şirkete çevirme konusunda henüz yayınlanan bir uygulama tebliği bulunmamaktadır. Bu nedenle prosedürün sonradan değişme olasılığı bulunmakla birlikte, şuan için; öncelikle tarihinde yeni kanunun yürürlüğe girmesi gerekmektedir, kanun yürürlüğe girdikten sonra şirkete ait tüm hisselerin, tek bir ortağa devredilmesi gerekir (bu işlemler esnasında eskiden olduğu gibi öncelikle noterde hisse devri yapılmalı ve hisse devri ortaklar pay defteri ne kaydedilerek, değişiklik Ticari Sicil Gazetesinde yayınlanmalıdır). Eğer şirketinizi şahıs şirketine çevirmek istiyorsanız öncelikle yukarıdaki işlemleri yapmalı, daha sonra nev i değişikliği prosedürüne uyarak; nev i değişikliği hakkında karar alınmalı, bu kararda Ticari Sicil Gazetesinde yayınlanmalıdır. FAYDALI BİLGİ: Limited şirket hisse devri, yasa gereği her zaman gelir vergisine tabidir. Ancak anonim şirket hisse devri (hisseleri 2 yıl elde bulundurmuş olmak kaydıyla) vergiden muaftır. Bu nedenle tek kişilik limited şirkete geçmek için yüklü bir vergi ödemektense, şirketinizi özel bir yöntemle anonim şirkete çevirerek vergi muafiyetinden faydalanabilirsiniz.

4 ÖLÜ DURUMDAKİ ŞİRKETİMİ KAPATMAM DAHA MI KOLAYLAŞTI? Yeni kanun ölü şirketlerin feshi hakkında sanılandan daha kısıtlı bir düzenlemeye sahip olmakla birlikte; aşağıda yer alan durumlara uyan şirketlerin tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi ilgili kanunlardaki tasfiye usulüne uyulmaksızın, daha kolay yapılacak. İlgili Geçici 7 inci maddeye göre; - Sermaye taahhüt koşulunu yerine getirmemiş anonim ve limited şirketler, - Münfesih olmuş (sona ermiş) veya kamunun yayımından itibaren iki yıl içinde münfesih olan şirketler, - Herhangi bir nedenle dağılmış olan kooperatifler, - Son beş yılda olağan genel kurul yapmamış anonim şirketler ile kooperatifler, - Tasfiye işlemi başlamış ama çeşitli nedenlerle tamamlanmamış şirket ve kooperatifler, tasfiye edilecekler. Bu madde kapsamındaki şirket ve kooperatifler, ilgili ticaret sicil müdürlüğünce re sen veya herhangi bir kişi, kurum veya kuruluşça, kanıtlarıyla birlikte yapılacak bildirim üzerine, ticaret sicili kayıtları üzerinden yapılacak incelemeyle tespit edilecek.

5 ANONİM ŞİRKET Mİ? LİMİTED ŞİRKET Mİ DAHA AVANTAJLI? Yeni kanunla anonim şirket eski kanundaki hantal ve yönetilmesi zor halinden arındırılarak, daha dinamik bir hale getirilmiştir. Özellikle tek kişilik anonim şirketlerin yönetimi neredeyse limited şirketle aynıdır. Limited şirket daha çok küçük bir anonim şirket gibi yapılandırılmıştır. Ancak anonim şirket sahip olduğu vergi avantajları, daha kurumsal bir yapıya sahip olması nedeniyle verimlilik sağlaması, anonim şirketlerde ortakların kişisel mallarıyla sorumluluğunun bulunmaması (Örn: vergi borcu veya işçi sosyal güvenlik prim borçlarından limited şirket ortağı kendi servetiyle de sorumluyken anonim şirket ortağının hiç sorumluluğunun bulunmaması), teşvik fonlarından daha kolay yararlanabilmesi, şirket için prestij sağlaması ve yeni kanunda çok detaylı bir şekilde düzenlendiği için hukuksal anlamda daha net olmasıyla öne çıkmaktadır. Kısaca anonim şirket, limited şirkete göre çok daha avantajlıdır. Limited şirketin yeni kanunda düzenlenmesi neredeyse tamamen anonim şirkete gönderme yapılarak gerçekleştirilmiştir. Kıyaslamalı özet tablo aşağıdadır; YENİ TTK'YA GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KIYASLAMASI ANONİM ŞİRKET LİMİTED ŞİRKET 1. Tek kişi ile kurulabiliyor 1. Tek kişi ile kurulabiliyor. 2. Yönetim kurulu üyesi olmayan ortağın, 2. Şirketin vergi ve SSK (4/a) primi şirketten tahsil edilemeyen vergi ve SSK (4/a) primi borçlarından hiç bir sorumluluğu yok. borçlarının, şirketten ve müdürden tahsil edilemeyen kısmından tüm malvarlığıyla 3. Şirket pay senedinin, iki yıl geçtikten sonra satılmasından doğan kazanç tutarı (örneğin 1 milyon lira) gelir vergisine tabi değil. 4. Şirket hissesinin satışının, noterden yapılma mecburiyeti yoktur. Hamiline yazılı pay senedi varsa pay senedinin teslimi yeterlidir. Ticaret sicilinde tescil mecburiyeti de yok. sorumlu. 3. Şirket hissesi 5 yıl hatta 15 yıl sonra dahi satıldığında, elde edilen kazanç, (örneğin 1 milyon lira) değer artışı kazancı" olarak, gelir vergisine tabi. 4. Şirket hissesi satışının noterden yapılma mecburiyeti var. Ayrıca genel kurul onayı gerekiyor. Pay devri onayının, Ticaret Siciline tescili gerekiyor ve oldukça masraflı. 5. Halka açılma olanağı var. 5. Halka açılma olanağı yok. 6. Hamiline pay senedi bastırmadan kaynaklanan bazı özel avantajlar var. 7. Ortaklar ve onlara yakın kişilerin şirkete verilen ve öz kaynakların yerini tutan ödünçler, her zaman iade edilebilir. 8. Şirket sözleşmesi, esas sermayesinin yarısını temsil eden ortakların kararıyla değişebiliyor (Md. 421). 6. Hamiline pay senedi bastıramaz. Nama yazılı pay senedi bastırabilir ama bunu sadece ortaklığı ispat için kullanabilir. Satışında vergi avantajı yok. 7. A.Ş'lerin aksine, sırada en sonda yer alanlar da dahil olmak üzere, diğer tüm alacaklardan sonra iade edilir. 8. Şirket sözleşmesi, esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir (Md. 589).

6 ŞİRKETTİMDEN NASIL PARA ÇEKECEĞİM? Yeni TTK nın tarihindeki değişiklikten önce getirdiği ortaklara şirketin borçlanma yasağı gerçek anlamda ağır para cezaları ve iki yıla kadar hapis cezası içermekteydi. Son değişiklikle ortakların şirkete borçlanması halinde öngörülen hapis cezası kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan sermaye borçlarını ödemedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı, geçmiş yıl zararını karşılayacak düzeyde olmadıkça, şirkete borçlanamayacaklar şeklindedir. Yani şirkete vadesi gelmiş sermaye taahhüdü borcu bulunmayan ortaklar, şirketlerinin karlılık durumuna göre, şirketten borç para çekebileceklerdir. Her ne kadar doğrudan hapis cezası almayacaksanız da halen hakkınızda dava açılmakta ve para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca yukarıda yer alan koşullara uymaksızın borç para verenler 73 bin Türk Lirası na kadar adli para cezası alacaklar ve bu para cezasını ödemezlerse 2 yıla kadar hapis yatacaklar. Bu nedenle şirketinizden para tahsili esnasında öncelikle yukarıda yer alan esaslara uymanız ve daha sonra aşağıda yer alan yollardan birini kullanmanız gerekecektir. 1- Şirketinizden ücret (maaş) alabilirsiniz. Şirket müdürü olarak size bağlanan ücret her ne kadar şirketinize vergi yükü getirecekse de alacağınız ücret gider olarak hesaplara geçeceğinden şirketiniz daha az geçici kurumlar vergisi ödeyecektir. 2- Şirket hesaplarında birikmiş (2012 yılı öncesi) kar varsa bu kar ortaklara dağıtılabilir. Yada şirket ortaklarına (2012 yılı içinde) kar payı avansı dağıtabilirsiniz. Faydalı Bilgi: Bu işlemleri yaparken mutlaka muhasebecinizle görüşmeli ve şirketinizin mali tablosuna göre uygun bir planlama yapmalısınız. Ayrıca pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan (TTK 393. Md. Sayılan) yakınları şirkete nakit borçlanamazlar. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti, teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz.

7 HAPSE GİRMEYEN ŞİRKET ORTAĞI KALMAYACAK MI? Yeni kanun yürürlüğe girmeden önce özellikle yazılı basında en çok yer alan manşet Hapse girmeyen şirket ortağı kalmayacak! idi. Ancak son yapılan değişikliklerle şirket ortaklarını hapis cezası ile yüz yüze bırakan kanun maddelerinin neredeyse tamamı değiştirilerek yumuşatıldı. Kanunun ilk halinde hapis yada adli para cezası olarak verilen cezalar idari para cezası na çevrildi. Gerçekten de kanunun ilk halinde onlarca hapis cezası gerektiren suç varken, son yapılan değişiklikle cezaları; TL. ve TL. idari para cezası gerektiren suçlar, 90 ila 300 gün arasında adli para cezası ( yani her hapis günü için belirlenecek bir para cezası) gerektiren suçlar ve Üç aydan 2 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası gerektiren suçlar olarak sınıflayabiliriz. Yukarıda yer alan üç sınıf ceza doğrudan para cezası mahiyetindeyken aşağıda yer alan suçlar ise hapis veya adli para cezası gerektirmektedir. Üç aydan 2 yıla kadar hapis cezası VEYA adli para cezası içeren suçlar: 1- Tacirin ticaret unvanına, kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olarak ekler yapması 2 - Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya esas sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi göstermek. 3 - Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişilerin ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak şekilde ek yapmaları. 4 - Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimelerinin bir ticaret unvanına bakanlar kurulu kararı olmaksızın ek yapılması. 5 - Ticaret unvanının, işletmeden ayrı olarak başkasına devredilmesi. Son olarak: Ticari sırların izinsiz kullanılması veya açıklanmasının cezası ; bir yıldan üç yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıdır. Faydalı Bilgi: Her ne kadar hapis cezaları son değişiklikle yumuşatıldıysa da görüldüğü üzere bir çok ceza hapis veya adli para cezası şeklinde düzenlenmektedir. Kanunda yer alan bu düzenleme nedeniyle şirket ortaklarının hapis cezası alması daha düşük bir olasılık haline gelmekteyse de, şirket ortakları eskisine oranla çok daha fazla davada sanık olarak yer alacaklardır. Bu nedenle şirket ortaklarının nasıl olsa hapis cezası almam mantığıyla davranmamaları ve yeni düzenlemelere uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

8 BAĞIMSIZ DENETÇİ VE İŞLEM DENETÇİSİ NEDİR? Yeni TKK nın en merak edilen konularından biride şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulması (şirketin, şirketten bağımsız denetçiler yani şirket namına çalışmayan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SMMM veya Yeminli Mali Müşavir YMM tarafından denetlenerek, denetleme raporları düzenlemesi) ve bağımsız denetimin nasıl uygulanacağı konusuydu. Yapılan son değişiklikle bu konu iyice belirsiz hale geldi, çünkü son düzenleme ile bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu na verildi. Şu anda Bakanlar Kurulu nun hali hazırda yapmış olduğu bir düzenleme bulunmaması nedeniyle hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı konusunda büyük bir belirsizlik bulunuyor. Ayrıca son değişiklikle daha önce tahsisi zorunlu olan işlem denetçisi (yalnızca birleşme, kuruluş vb. belirli işlemleri denetleyen bağımsız denetçi) kurumu tamamıyla kaldırılmıştır. Faydalı Bilgi: Hiçbir kesinlik bulunmamakla beraber bakanlıklardan edindiğimiz bilgilere göre ilk etapta yıllık cirosu 50 milyon Türk Lirası ndan fazla olan şirketler bağımsız denetime tabi tutulacaklar. Ancak bir süre sonra özellikle KOBİ ler cirolarına göre 3 ayrı sınıfa bölünerek, farklı bağımsız denetim esaslarına tabi olacaklar. ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ KURMA ZORUNLULUĞU VE KAPSAMI? Yeni TKK nın şeffaflık ilkesine bağlı olarak getirdiği şirketlerin internet sitesi kurmasının ve belli bilgilere internet sitelerinde yer vermesinin zorunlu olması konusu da, internet sitesinde yayınlanacak bilgilerin çok kapsamlı olması nedeniyle tepki toplamıştı. Yapılan son düzenleme ile internet sitesinden yayınlanması gereken bilgilerin kapsamı oldukça daraltıldı. Son düzenlemeyle sadece Bakanlar Kurulunun yapacağı düzenleme ile bağımsız denetime tabi tutulan şirketlerin internet sitesi kurması zorunludur maddesi eklenmiş ve internet sitesi içerisinde yayınlanması zorunlu olan bilgilerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın yayınlayacağı yönetmelikle belirleneceği kararlaştırılmıştır. Yani bağımsız denetime tabi şirketlerden değilseniz internet sitesi kurma ve belli bilgileri yayınlama zorunluluğunuz bulunmuyor. Gerek Bakanlar Kurulunun gerekse Gümrük ve Ticaret Bakanlığının mevcut düzenlemeleri henüz yapmamış olması ve internet sitesi kurma zorunluluğunun tarihinde başlaması nedeniyle şirketinizin mevcut bir internet sitesi yoksa (büyük ihtimalle internet sitelerinin belirli bir formatla düzenlenecek olması nedeniyle) bu konuda aceleci davranmamanızı tavsiye diyoruz. Faydalı Bilgi: Son düzenleme ile internet sitesi kurması zorunlu olan şirket yetkililerine getirilen hapis cezası kaldırılarak, ceza 100ile 300 gün adli para cezasına çevrilmiştir.

9 ŞİRKET YÖNETİM KURULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR? - Yönetim kurulunun sorumlulukları arttırılarak, devredilemez yetkiler verilmiştir. - Yönetim kurulu şirket temsil ve yetkilerinin tamamını bir yada birden fazla yönetim kurulu üyesine devredebilecektir, böyle bir devir yapılmazsa yönetim kurulu üyeleri müteselsil (birlikte) sorumludur. - Yönetim kurulu üyelerinin şirketin paydaşı olması zorunluluğu kaldırılmıştır. - Tüzel kişilerinin şirket yönetim kurulu üyesi olarak görev yapabilmesi mümkün hale gelmiştir. - Yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapıla bilmesi imkanı getirilmiştir. - Yönetim kurulu üyelerinden en az birinin Türk vatandaşı olması ve Türkiye de ikamet etmesi zorunluluğu getirilmiştir. ŞİRKET GENEL KURULDAKİ DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR? Yeni TTK esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak aramış olduğu toplantı ve karar nisapları bakımından mevcut kanundan çok farklı bir sistematik benimsemiştir. Yeni TTK ise, farklı sözleşme değişiklikleri için 4 farklı nisap öngörmüştür. Buna göre, 1) Oybirliği gerektiren konular; bilanço zararlarının kapatılması için yüküm ve ikinci yüküm koyan kararlar, şirket merkezinin yurtdışına taşınmasına ilişkin kararlar, 2) Esas sermayenin en az % 75 inin olumlu oyunu gerektiren konular; şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi, imtiyazlı pay oluşturulması, nama yazılı paylarının devrinin sınırlandırılması, 3) Esas sermayenin en az % 50 sinin olumlu oyunu gerektiren konular; esas sözleşmede her türlü değişikliğe ilişkin kararlar, nevi değiştirme, birleşme ve bölünmeye ilişkin kararlar, 4) Esas sermayenin en az % 60 ının olumlu oyunu gerektiren konular; yeni pay alma hakkının kaldırılması ya da sınırlandırılmasına ilişkin kararlar, Ayrıca: Pay senetleri menkul kıymet borsasında işlem gören şirketlerde; olağan toplantı ve karar yeter sayıları için sermayenin en az dörtte birinin hazır olması ve mevcut oyların çoğunluğu ile karar verilmesi gerekmektedir.

10 - Genel kurul ve yönetim kurulunun devredilemez yetkileri yeni kanunda tek tek belirlenmiştir. - Genel kurul kararlarının iptali (butlanı) sebepleri tek tek belirlenmiştir. İptal edilen karar hiç doğmamış hükmünde olacak ve mahkemece re sen değerlendirilecektir. - Genel Kurul toplantıları online (internet üzerinden) yapılabilecektir. - Genel kuruldan 15 gün önce tüm paydaşlar daha önce sahip olmadıkları derecede şirket hakkında inceleme ve bilgi alma hakkına sahiptirler. (Paydaşlar tüm defter ve bilançoları hatta faturaları dahi inceleyebilirler) - Azınlık hakları (yani yeni adıyla azlık hakları - az oranda paydaş olanların hakları) güçlendirilmiştir. - %100 Katılım olması ve katılımın genel kurul süresince devam etmesi şartıyla, çağrı yapılmadan da genel kurul düzenlenebilir. IFRS NEDİR? ŞİRKET MUHASEBESİ NASIL TUTULMALI? Yeni TTK nın en önemli yeniliklerinden biri şirketlerin finansal yapılanmalarının uluslararası kriterlere uygun hale getirilmesi ve bu standartlar sayesinde daha şeffaf olması yönündeki düzenlemelerdir. Yeni kanunla şirketlerin IFRS yani Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına uygun şekilde defter tutmaları zorunlu hale getirilmiştir. IFRS uygunluğu ülkemizde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından belirlenecektir. Sizlere bu denli kısa bir özet içerisinde tek tek IFRS uygulamalarını açıklamamız pratik olmayacaktır. Ancak bu düzenlemenin şirketlerde şeffaflığı sağlamak ve kayıt dışı işlemleri kontrol altına almayı amaçlayan bir yapıda olduğunu iletmeliyiz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu IFRS uygulamasına geçilmeden önce şirket içerisinde gerekli yapılanmanın önceden tamamlanmış olması gerekliliğidir. Bu nedenle şirketinizin serbest muhasebecisi veya yeminli mali müşaviri ile bir durum değerlendirmesi ve planlama yapmanız, şirket uyumluluğunu tarihinden önce tamamlamanız menfaatinize olacaktır. Faydalı Bilgi: Şirket finansal yapısını tarihine kadar IFRS e uygun hale getirmeyen şirket sorumluları idari para cezası alacaktır.

11 TİCARİ DEFTERLERE GELEN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR? Yeni TTK na göre, 6 defterin açılış ve kapanış tasdikleri yaptırılacaktır. Yevmiye, defteri kebir ve envanter defterinin açılış tasdiki zorunlu olacak. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunması halinde, ilk açılış tasdikinden sonra bu defterler, açılış tasdiki yaptırılmadan kullanılabilecektir. Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar, notere yaptırılacaktır. Ayrıca ticaret şirketleri, ticari defterlerini (esasları sonradan belirlenecek bir sistemle) elektronik ortamda tutabilecekler ve defterlerini bu şekilde tutmaları halinde, bu defterler için noter onayı aranmayacaktır. Faydalı Bilgi: Yapılan son değişiklikle ticari defterlerini TKK esaslarınca tutmayan şirketler için öngörülen hapis cezası kaldırılarak, bunun yerine TL. idari para cezası uygulanacaktır. ŞİRKETİMİ NASIL BİR YÖNTEMLE YENİ KANUNA UYUMLU HALE GETİRİRİM? Şirketinizi yeni TTK ile uyumlu hale getirmek için 3 aşamalı bir yöntem öngörülmektedir. 1- DURUM TESPİTİ: Öncelikle şirketinizin serbest muhasebecisi veya yeminli mali müşaviri, şirket avukatı, şirket ortakları ve şirket yöneticileri ile bir toplantı yaparak; şirketinizin finansal ve idari durumunu, şirketin hangi yönlerde yeni kanun gerekliliklerine uygun veya uyumsuz olduğunu belirlemelisiniz. Doğru durum tespitinin yapılabilmesi için belli kontrol listeleri ile şirket denetlenebilir veya farklı bir kuruluştan denetleme raporu da alınabilir. 2- EYLEM PLANI YAPILMASI: Toplantıda belirlenen esasları göz önüne alarak ve özellikle şirketin mali ve idari ihtiyaçlarını değerlendirerek bir eylem planı belirlemelisiniz. Bu planlama esnasında şirketiniz yapısına göre gerekirse hissedarlar arası pay devri, şirketin birleşmesi yada bölünmesi, şirketin nev isinin değiştirilmesi (örn. Anonim şirket yada şahıs şirketine geçilmesi, sermaye artırımı yapılması gibi) stratejik planlama yapılmalıdır. 3- DÜZENLEME FAALİYETLERİ: Kanunda konulan süre sınırlamalarına uyularak ve belirlenen eylem planına uygun şekilde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Burada önemli olan unsurlardan biride idari personele yeni TTK ve getirdiği yenilikler üzerine gerekli eğitimlerin verilmesidir. Unutulmamalıdır ki yeni TTK nın esas amaçlarından biri ticari hayatta şeffaflığı sağlamaktır. Dolayısıyla şirketiniz hiç olmadığı kadar denetime açık bir yapı içerisine girmek zorunda kalacaktır. Denetime uygun hale gelmenin tek yolu da kurumsal bir finansal ve idari sistem kurmaktır.

12 DİĞER YENİLİKLER NELERDİR? Cari hesaplar ve ticari iş niteliğindeki ödünç sözleşmeleri haricinde birleşik faiz yasağı net şekilde düzenlendi. Ticari unvanın, iş yerinde görünür bir şekilde yer alması şartı getirildi. Ticari defterlerin hukuki anlaşmazlıklarda kesin delil olma hükmü kaldırılarak, ticari defterler takdiri delil haline getirildi. Şirketlerin birleşmeleri ve bölünmeleri esasları kapsamlı olarak düzenlendi. Şirketlerin ana sözleşmelerini tarihine kadar yeni TKK hükümlerine uygun hale getirmeleri zorunluluğu getirildi. Şirketler Topluluğu müessesi düzenlenerek, grup şirketlerinin ana şirket ve yavru şirketler arasındaki organik bağ kanunen düzenlendi. (Faydalı Bilgi: Şirketler topluluğu ortağı iseniz şirketlerinizi yeni yasa esaslarınca derhal düzenlemeniz gerekmektedir.) Anonim şirketlerin kuruluş türlerinden biri olan tedrici kuruluş usulü kaldırılmıştır. Limited şirketlerin en az sermayesi TL., anonim şirketlerin en az sermayesi TL. dir. Ancak halka arzı yapılmayan ve kayıtlı sermayeyi benimsemiş anonim şirketlerin en az sermayesi TL. olmalıdır. Şirkete sermaye olarak getirilen gayrimenkuller, eskiden olduğu gibi tapu sicilinde sermayeyi getiren ortak adına kayıtlı olamayacaktır. Şirkete sermaye olarak getirilen gayrimenkul şirket adına tescil edilecektir. Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları (sonradan düzenlenecek bir sistemle) online olarak internet üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Şirketini kötü yöneten ortaklar şirketten azledilebilecektir. Ayrıca hileli veya muvazaalı işlem yapan şirketlere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı fesih davası açabilecektir. Şirket kuruluşunda blokaj sistemi getirilmiştir. Şirketin esas sermayesinin ¼ ü kuruluşta bloke edilir. Kalan ¾ ise 24 ay içinde ödenmelidir. Ticari işletmeyle ilgili düzenlenen mektuplarda ve ticari defterlerin tutulmasına esas olan defterlerde; tacirin sicil numarası, ticari unvanı, ticari işletme merkez adresi ve (eğer internet sitesi kurması zorunlu şirketlerdense) internet sitesi yazılması zorunludur. Ticari davaların görüleceği mahkemelerin görev yapılanmasında değişikliğe gidilmiştir. Bağımsız denetçilerin kimler olabileceği ve hangi ilkelerle görev yapacakları son değişiklik ile yeniden düzenlenmiştir. Bir şirket kurmak yada kulu bir şirketin sermayesini arttırmak için çağrı yapılarak halktan para toplanması yasaklanmıştır. Şirket kuruluşlarında paydaşların ödemeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarını, ifa yeri ve zamanını (imzası noterlikte onanmış şekilde) içeren bir irade beyanı vermeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesi konusunda her ne kadar Bakanlar Kuruluna yetki tanınmışsa da ilerleyen zamanlarda bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin sınırları genişleyeceği için; KOBİ sınıflandırmalarının yapılması yetkisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığına devredilmiştir.

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ Baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu iş dünyasından gelen talepler üzerine 109 maddede değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat 13 Eylül 2012 Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu nda

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler.

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 14 Şubat 2011 tarihli

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR Kemal ŞENOL S.M. Mali Müşavir Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 01.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren ve 54 yıl boyunca Türkiye ticari hayatını düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirküler Rapor 07.09.2012/162-1 TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÖZET : Yeni Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83 KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete de 6335 Sayılı Türk Ticaret

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI HALİL ÇAMÖNÜ AVUKAT halilcamonu@gmail.com 1. GENEL BİLGİ Şirketlerin ticari

Detaylı

6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Getirilen Değişiklikler 6335 sayılı Kanun da yer alana önemli değişikliklerin

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk.

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 Konusu : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. 6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun;

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 06 EKİM 2012 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Detaylı

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI YÜRÜRLÜK TARIHI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğü ile ilgili tarih, 1534. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 01.07.2012 olarak belirtilmiştir. 2 ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun un (TTK) tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu defterler,

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

Tarih: 09.07.2012 Sayı : 2012/23 Konu: Türk Ticaret Kanunu nda 6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler Hk.

Tarih: 09.07.2012 Sayı : 2012/23 Konu: Türk Ticaret Kanunu nda 6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler Hk. Tarih: 09.07.2012 Sayı : 2012/23 Konu: Türk Ticaret Kanunu nda 6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler Hk. Bilindiği üzere çoğunluk hükümleri itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan

Detaylı

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Yeni TTK tüm sermaye şirketlerine bağımsız denetim yükümlülüğü getirmekteydi, ancak 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir.

Türkiye deki başlıca şirket türlerinin temel özellikleri aşağıdaki gösterilmektedir. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET KURULUŞU Türkiye deki yabancı sermaye mevzuatının temelinde, ayrım gözetmeme ve eşit muamele ilkeleri yatar. Yabancı yatırımcılar yerli bir şirketle aynı konuma sahiptirler. Yabancı

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

Konu: 2017 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk.

Konu: 2017 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk. No: 2016/97 Tarih: 20.12.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Konu: Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Özet: Halka açık olmayan anonim şirketler, sermayesi

Detaylı

Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;

Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda; Tarih: 07.12.2012 Sayı : 2012/24 Konu: Tutulması ve Tasdik Ettirilmesi Gereken Defterler Hk. 01.07.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu tacirin tasdik ettirmesi

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Önceki hafta yayımlanan yazımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim ve Limited Şirketler konusu ele

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. SİRKÜLER 14/11 15.12.2014 KONU: Yasal Defterler ve Tasdik İşlemleri Hk. Yılsonuna yaklaştığımız bugünlerde 2015 yılı için kullanılacak yasal defterlerle

Detaylı

SİRKÜLER. 2015 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Zamanları Hakkında

SİRKÜLER. 2015 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Zamanları Hakkında SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 16.12.2014 SİRKÜLER NO : 2014/44 Tarih 16.12.2014 Sayı Resmi Gazete No Mevzuat Türü VUK Yayınlama Tarihi Geçerlilik Süresi Açıklama 2015 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik

Detaylı

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU :

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : Limited Şirketlerin sermayesi 10.000.- TL, Anonim Şirketlerin sermayesi 50.000.- TL. ve kayıtlı sermaye sistemini kabul eden Anonim Şirketlerde 100.000.-

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

TTK. Dijital. Uyum. Şeffaflık. Analizi. Kurumsal Risk. Hukuki. Raporlama. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Son Değişiklikler.

TTK. Dijital. Uyum. Şeffaflık. Analizi. Kurumsal Risk. Hukuki. Raporlama. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Son Değişiklikler. Ana Sözleşme Yeni Sermaye Finansal Raporlama UFRS Dönüşümü İç Kontrol Bağımsız Denetçi Bilanço Muhasebe Sistemleri Yönetim Kurulu Elektronik İmza TTK Hukuki Proje Fina orlama Yönetimi Kur Hukuki Gereklilikler

Detaylı

Yeni TTK da Uygulama ve Takvim

Yeni TTK da Uygulama ve Takvim Yeni TTK da Uygulama ve Takvim M U S T A F A U Ç K A Ç ALİ KARAKUŞ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavir 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 1 2 3 4 5 6 7

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

New Ideas Make a Difference

New Ideas Make a Difference Özet Mali Bülten Tarih: 07.11.2012 Sayı:S.2012/15 Değerli Müşterimiz; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 6273 ve 6335 sayılı kanunlar ile getirilen değişiklikleri içerin özet mali bültenimiz yer alan açıklamalarımız

Detaylı

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmede iki taraf bir arada Taraflar olarak anılacaktır. 1. Bölünme İşlemine Katılan Şirketler ve Bölünmenin Kapsamı

BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmede iki taraf bir arada Taraflar olarak anılacaktır. 1. Bölünme İşlemine Katılan Şirketler ve Bölünmenin Kapsamı BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi İş Kuleleri Kule-3 4. Levent/İstanbul adresinde olup İstanbul Ticaret Siciline 495852 numarası ile kayıtlı Soda Sanayii A.Ş. (aşağıda kısaca Soda olarak anılacaktır)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/212 Ref: 4/212 I- FİZİKÎ OLARAK (KAĞIT ORTAMINDA) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/212 Ref: 4/212 I- FİZİKÎ OLARAK (KAĞIT ORTAMINDA) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ SİRKÜLER İstanbul, 09.12.2016 Sayı: 2016/212 Ref: 4/212 Konu: RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ I- FİZİKÎ OLARAK (KAĞIT ORTAMINDA) TUTULAN RESMİ DEFTERLERİN AÇILIŞ, ARA VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 6335 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi ATILIM ÜNİVERSİTESİ 8 Kasım 2012 1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TTK BÜYÜK BİR İHTİYAÇTI. TBMM'DE İKTİDAR VE MUHALEFET

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU CEZALAR TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (TTK.38/1)

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU CEZALAR TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (TTK.38/1) SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 CEZAYI GEREKTİREN FİİL TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (TTK.38/1) TACİRİN, TİCARİ İŞLETMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİ, TİCARET UNVANIYLA YAPMAMASI VE İŞLETMESİYLE İLGİLİ

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER

A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER 1. Gerçek Kişi Tacirler 1.1. Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar İçin (Tebliğ, m.5/f.1) 1.1. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

SİRKÜLER ( ) Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.

SİRKÜLER ( ) Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır. İstanbul, 02.12.2013 SİRKÜLER (2013-18) Konu: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun defterler, defter tutma ve envanterle ilgili düzenlemeleri, tasdik zamanları ve kayıtlar hk. Sayın Şirket yetkilisi, Bilindiği

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ. 6335 Sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin bazıları aşağıdaki gibidir;

MUHASEBE BÖLÜMÜ. 6335 Sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerin bazıları aşağıdaki gibidir; MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

2013 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER İLE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ

2013 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER İLE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ Sirküler Rapor 13.12.2012/199-1 2013 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER İLE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKLERİ ÖZET : 2013 yılında tutulacak ticari defterler ile bu defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İŞ HAYATIMIZA GETİRDİĞİ TEMEL YENİLİKLER. Av. Gürsel Özdoğan 27 Haziran 2012

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İŞ HAYATIMIZA GETİRDİĞİ TEMEL YENİLİKLER. Av. Gürsel Özdoğan 27 Haziran 2012 1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İŞ HAYATIMIZA GETİRDİĞİ TEMEL YENİLİKLER Av. Gürsel Özdoğan 27 Haziran 2012 İLKELER 2 Şeffaflık Hesap verebilirlik Kurumsallaşma Elektronik ortamda hukuki işlem tesis edebilme

Detaylı

Bir ticaret unvanına "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Bir ticaret unvanına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. LİMİTED ŞİRKETLER Tanımı Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Amaçları

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı.

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net 03 Temmuz 2012

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Duyuru : 2012/42 28.11.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/42 28.11.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/42 28.11.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) KONU : KULLANILMASI VE TASDİKİ ZORUNLU TİCARİ DEFTERLER VE KANUNA AYKIRILIK HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR Bilindiği üzere 6102 sayılı yeni

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı NO: 2012/96 KONU: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6172 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Eski TTK) nda yer almayan avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 64. Defter tutma yükümlülüğü: (1) (Değişik fıkra: 6335 S.K. 26.06.2012/m.8) "Her tacir, ticari

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda yapılan değişiklikler

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda yapılan değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu nda yapılan değişiklikler 13.01.2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi nde 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk.

No: 2015/67 Tarih: 03.12.2016. Konu: 2016 yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdikine ilişkin açıklamalar Hk. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/67

Detaylı

Sirküler no: 085 İstanbul, 29 Haziran 2012

Sirküler no: 085 İstanbul, 29 Haziran 2012 Sirküler no: 085 İstanbul, 29 Haziran 2012 Konu: 6335 Sayılı Kanun ile Yeni Türk Ticaret Kanunu nda yapılan değişiklikler. Özet: 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan ve bir çok maddesi 1

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 27.11.2008 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Yayımlandı DUYURU NO:2008/125 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

SİRKÜLER. KONU: 2014 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Zamanları Hakkında

SİRKÜLER. KONU: 2014 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Zamanları Hakkında SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 10.12.2013 SİRKÜLER NO : 2013/67 KONU: 2014 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Zamanları Hakkında A) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.11.2013 Sayı: 2013/020 Konu: 90 SAYILI K.H.K. NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE ŞİRKETLERİN ORTAKLARINA, ÇALIŞANLARINA, İŞTİRAKLERİNE VE DİĞER TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE FAİZ KARŞILIĞI VERDİKLERİ

Detaylı

2015 YILINDA UYULMASI GEREKEN BAZI YÜKÜMLÜLÜKLER

2015 YILINDA UYULMASI GEREKEN BAZI YÜKÜMLÜLÜKLER Duyuru : 2014/44 05.12.2014 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 2015 Yılında Uyulması Gereken Bazı Yükümlülükler Hakkında Açıklamalar. İlgili duyuruya aşağıda yer verilmiştir. KONU: 2015 YILINDA

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ

Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi I- GİRİŞ Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu na(1) (ETTK) göre sadece bir ticaret şirketi, başka bir ticaret şirketine nevi (tür)

Detaylı

E-BÜLTEN l 12.10.12 l SİRKÜLER

E-BÜLTEN l 12.10.12 l SİRKÜLER LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLER Değerli Meslektaşlarım, Yeni TTK da Limited şirketlerde müdürler konusu son günlerde en çok konuşulan konuların başında gelmektedir. Müdürler yeniden seçilecek mi? Müdürler

Detaylı