Post Demokrasi. Yazar: Colin Crouch. Polity Press, Londra, Çeviren: Emre Yıldırım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Post Demokrasi. Yazar: Colin Crouch. Polity Press, Londra, 2004. Çeviren: Emre Yıldırım"

Transkript

1 1 Post Demokrasi Yazar: Colin Crouch Polity Press, Londra, Çeviren: Emre Yıldırım

2 2 İçindekiler Giriş 1 Neden Post Demokrasi? 2 Küresel Şirket: Post Demokratik Dünyanın Anahtar Kurumu 3 Post Demokraside Sosyal Sınıf 4 Post Demokraside Siyasi Parti 5 Post Demokrasi ve Vatandaşlığın Ticarileşmesi 6 Sonuçlar: Nereye Gidiyoruz? Kaynakça

3 3 Giriş Bu kitap, zihnimi meşgul eden değişik soruların zamanla bir araya gelmesiyle oluştu ların sonlarına doğru sanayileşmiş ülkelerin hepsinde açıkça görülmeye başlandı ki, parti kimlikleri her ne olursa olsun, devlet politikalarının, kapitalist ekonominin sınırsız faaliyetlerinden korunmaya muhtaç olanlar yerine, bundan yararlanan zenginlerin çıkarlarını koruması yönünde hükümetler üzerinde sürekli ve kararlı bir baskı uygulanmaktaydı. Olağanüstü olan durum ise Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamına yakınında merkez-sol partiler iktidarında olmasına rağmen bu olguya karşı dikkate değer bir başarı gösterememeleriydi. Bir sosyolog olarak, bu durumun siyasetçilerin artık önemini yitirmesi üzerinden açıklanması ile yetinemezdim. Bu durumun yapısal dinamiklerle bir ilişkisi vardı: Öyle ki, 20. Yüzyılın neredeyse tamamında zenginlere ve toplumsal olarak avantajlı konumda olanların çıkarlarına karşı mücadele veren örgütlü işçi sınıfının yerine siyasal yapıda yeni bir şey konulamadı. İşçi sınıfının sayısal olarak küçülmesi, siyaseti geçmişte daima görüldüğü gibi, her çeşit ayrıcalıklara sahip olanların çıkarlarına hizmet eden bir biçime dönüştürmekteydi. Bu zaman zarfında, Andrew Gamble ve Tony Wright, yeni sosyal demokrasi hakkında The Political Quarterly ve Fabian Society için hazırlamakta oldukları kitaplarına bir bölüm ile katkıda bulunmamı istediler. Ben de bu iç karartıcı düşünceleri İşçi Sınıfı Politikalarının Parabolü (A. Gamble ve T. Wright (ed.) The New Social Democracy (Oxford: Blackwell, 1999), ss ) adlı bir bölüm altında geliştirdim. Bu kitabın 3. bölümü, adı geçen bölümün geliştirilmiş biçimidir ların sonlarında birçokları gibi ben de İngiltere`deki Yeni İşçi 1 hükümeti etrafında ortaya çıkmaya başlayan yeni siyasi sınıftan rahatsız olmaya başlamıştım. Partinin farklı düzeylerdeki lider kadroları yerini hükümetten destek bekleyen büyük şirketler için çalışan müşavirler, lobiciler ve danışmanlar ağına bırakıyordu. Benzer durumların başka yerlerde de görülmesine karşın İngiltere veya İşçi Partisi`nde bu denli keskin şekilde yaşanması İşçi Partisi nin eski lider kadrolarının 1980 lerin başlarında güvenilirliklerini yitirmiş ve dolayısıyla da kolayca altedilebilecek bir duruma gelmiş olmasından kaynaklanıyordu. 1 İngiliz İşçi Partisi`nin 1990`larda gerçekleştirdiği bazı temel parti içi reformlar sonucu seçim propagandalarında partinin artık değiştiğini göstermek için New Labour sloganı kullanıldı. E

4 4 Alessandro Pizzorno dan siyasi hayatın yapısı ve toplumun geri kalanı ile ilişkileri hakkında çok şey öğrenmiştim. Donatella Della Porta, Margaret Greco ve Arpad Szakolczai Sandro adına düzenledikleri Festschift e katkıda bulunmmı istediklerinde bu düşüncelerimi daha ayrıntılı bir şekilde geliştirme fırsatını elde ettim. Sonuçta ortaya çıkan çalışmanın, Interno ai partitie ai movimenti: militanti, iscritti, professionisti e il mercato (D. Della Porta, M. Greco ve A. Szakolczai (ed.), Identita, riconoscimento, scambio: Saggi in onore di Alessandro Pizzorno (Roma: Laterza, 2000) ss ) geliştirilmiş bir versiyonu bu kitabın 4. bölümüne dahil edilmiştir. Bu iki farklı tema yani işçi sınıfının gerilemesinin kitlelerin siyasal katılımında yarattığı boşluk ve toplumun geri kalanına yalnızca iş dünyası lobicileri üzerinden bağlı bir siyasal sınıfın gelişmesi, açık bir şekilde birbirine bağlıydı. Ayrıca bu temalar, Batı demokrasilerindeki zayıflamanın işaretlerine dikkat çeken giderek artan sayıda gözlemcinin açıklamalarına da katkı sağlamaktaydı. Muhtemelen post demokrasi dönemine girmekteydik. Bu fenomenin genel bir tartışma içerisinde ele alınmasıyla ilgilienebilecekleri düşüncesiyle Fabian Society 2 ile yakınlaştım. Post-demokrasi kavramını geliştirdim, değişimlerin ardındaki anahtar kurum olarak gördüğüm küresel şirket tartışmasını ve bu kötü duruma vatandaşların nasıl karşılık verebilecekleriyle ilgili bazı düşünceler ekledim (1., 2. ve 6. bölümlerin kısa versiyonları). Bu çalışma, Coping with Democracy (Fabian Ideas 598, Lodra: The Fabian Society, 2000) olarak yayınlandı. Bu küçük çalışma, Giuseppe Laterza nın kendi adındaki yayınevi gibi bazılarının dikkatlerini çekti. Kitabın İtalyanca baskısı, sosyal ve siyasal konular üzerine bir dizi kısa kitapla birlikte yayınlanması ile ilgilendiğini, fakat mevcut haliyle özel olarak İngiliz okuyucuya hitap ettiğine dikkat çekti. Ben de Postdemocrazia (Rome: Laterza, 2003) kitabında genel anlamda daha Avrupa tabanlı ampirik bir tartışma oluşturdum. Tam bu konuyla meşgul olduğum sırada bir başka konu ilgimi çekmeye başlamıştı: diğer birçok ülkede olduğu gibi İngiltere de de başta eğitim olmak üzere diğer kamu hizmetlerinin ticarileşmesi. Bu sıralarda eşim İngiltere de bir taşra kasabasında milli eğitimde idareci olarak çalışmaktaydı. Merkezi hükümet tarafından karımın ve meslektaşlarının üzerinde kendi çalışmalarını ve okullarının bazı faaliyetlerini özel firmalara devretmeleri yönünde ülke genelinde giderek artan bir baskıyı gözlemledim. Bu baskı, milli eğitim hizmetinin yapısını 2 Fabian Society

5 5 değiştirmeyi, böylece bu hizmetlerin kolaylıkla bu tür firmalara devredilmesini kapsamaktaydı. Böylece, kamu idarelerine göre firmalar bu hizmetleri daha mantıklı bir şekilde yürütebilirdi. Sağlık hizmetleri ve refah devletinin diğer alanlarında da benzer gelişmeler yaşanmaktaydı. Bu durum refah devletinde vatandaşlık kavramı ile ilgili ana sorunların dile getirilmeye başlanmasına sebep oldu. Ben de her iki genel sorunu ve özelde eğitimle ilgili durumu Fabian Society nin bir başka yayınında ele aldım: Commercialization and Citizenship: Education Policy and the Future of Publice Services (Fabian Ideas 606, Londra: The Fabian Society, 2003). Ama refah devletinin geleceği ile ilgili çelişkinin bir parçası olarak bu sorunlar aynı zamanda demokrasinin problemleri tartışmaları ile de bağlantılıydı. Küresel şirketlerin siyasi anlamda artan önemi, işçi sınıfının gerilemesi ile solda oluşan boşluk ve siyasi danışmanlar ve iş dünyası lobilerinden oluşan yeni siyasi sınıfın bu boşluğu doldurması, neden hükümetlerin sosyal politikalarının, işleri özel firmalara vererek, giderek bozulduğunu açıklamaya yardımcı olmaktaydı. Bu tartışma aynı zamanda bir post demokrasi tartışmasıydı ve aslında post demokrasinin pratikteki sonuçlarıyla ilgili temel bir örnek teşkil etmekteydi. Ben de Commercialization and Citizenship teki genel argümanları Postdemocrazia metnine dahil ettim. Daha sonra Coping with Post-Democracy nin oldukça genişletilmiş bir versiyonunu, yayın hakemlerinden gelen öneriler doğrultusunda, İtalyan baskısındaki tartışmaların yardımcı olduğu bazı değişiklikler ve siyasal sisteme uygun olarak, İngilizce olarak yeniden yayınlama fırsatı doğdu. Guiliano Amato ve Michele Salvati gibi bazı yorumcular, yapmakta olduğum tartışmanın, genel anlamda bir demokrasi tartışması olmasından ziyade sosyal demokrasinin problemleri ile ilgili olduğunu söylediler. Ralf Dahrendorf da benim, liberal demokrasiden ziyade eşitlikçi demokrasi konusunda ısrar ettiğimi söyleyerek benzer bir noktaya parmak bastı. Bu argümanlara itiraz etmek zorundayım. Eğer kalabalık ve sosyal olarak tanımlanmış gruplar içindeki seçmenlerin kamusal yaşama entegre olması engellenir ve siyasetle ilgili fikirlerinin küçük bir seçkin grup tarafından şekillenilmesine izin verilirse, evrensel anlamda vatandaşlıkla alakalı konularda ilkeli ve ciddi siyasetle ilgili birçok problem var demektir. Hükümetlerin ekonomik eylemleri lobiler tarafından çarpıtılır, hiçbir direnç noktası bırakmaksızın ayrıcalıklı siyaset yapma, yapısal boşluğu doldurur ve liberallerin inandıkları piyasa düzenini bozarsa, neoliberaller de en az sosyal demokratlar kadar konuyla ilgilenmek zorunda kalacaklardır.

6 6 1.Neden Post-Demokrasi 21. yüzyılın başında demokrasi son derece paradoksal bir durumda görülmektedir. Bir açıdan bakıldığında demokrasinin, dünya tarihi açısından doruk noktasını yaşadığı söylenebilir. Geçen çeyrek yüzyılda İber yarımadası, Sovyet imparatorluğunun büyük bir bölümü, Güney Afrika, Güney Kore ve Güney-Doğu Asya nın diğer bölgeleri ve son olarak Latin Amerika nın bazı ülkeleri, iyi kötü en azından serbest ve adil seçimleri kabul etmişlerdir. Artan sayıda ulus devletler önceki dönemlere kıyasla daha fazla demokratik uygulamalara gitmektedirler. Philippe Schmitter tarafından küresel demokrasiyle ilgili yürütülen bir araştırmanın verilerine göre, makul düzeyde serbest seçimlerin gerçekleştiği ülkelerin sayısı 1988 yılında 147 iken (Sovyet sisteminin çökmesi arifesinde), 1995 te 164 e ve 1999 da 191 e ulaşmıştır (Schmitter, özel görüşme, Ekim 2002; ayrıca bknz. Schmitter ve Brouwer, 1999). Daha titiz bir tanımlamayla gerçek anlamda serbest seçimlere bakıldığında veriler daha karmaşıktır: 1988 ile 1995 arası 65 ten 43 e açık bir düşüş vardır fakat 1999 da 88 ülkeye doğru bir yükseliş görülmektedir. Fakat aynı dönemlerde, demokrasinin sağlığını ölçmek için daha detaylı göstergelerin kullanıldığı Batı Avrupa, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve sanayileşmiş dünyanın diğer bölgelerindeki yerleşik demokrasilerdeki düşünceler daha kötümserdir. Örnek olarak verilebilecek bir olay, 2000 yılındaki ABD başkanlık seçimleridir. Florida da, eyalet valisi nin kardeşi olan George W. Bush un zaferiyle sonuçlanan seçimlerde sahte oy pusulaları olduğuna dair kesin kanıtlar bulunmuştur. Afrika kökenli Amerikalılar arasından çıkan bazı gösteriler dışında demokratik sürecin tahrif edilmesi olgusuna karşı çıkan çok az itiraz vardı. Sonuçta başarılı olmanın göstergesi olarak hakim görüş, borsalarda güvenli ortamı yeniden sağlamanın önemi olarak görülmektedir. Bu durum çoğunluğun kararını temin etmekten daha önemli bir durum olarak keşfedilmiştir.

7 7 Daha küçük bir anekdot ise Batı Avrupa, Japonya ve ABD den akademisyenlerin biraraya getirildiği seçkin bir yapı olan Trilateral Komisyonu nun hazırladığı rapordur ve bu rapora göre adı geçen ülkelerde demokrasi adına herşey iyi gitmemektedir (Pharr ve Putnam, 2000). Yazarlar, sorunu, öncelikle siyasetçilerin eylem kapasitelerinde bir düşme olduğu ve bunun sebebinin de meşruiyetlerinin giderek azalmasıyla sorun yarattığı şeklinde değerlendirmektedirler. Yazarların seçkin bir konumda olmalarına rağmen, bu konumları, problemin kitleler ile ilgili olduğunu görmelerini engellememiştir. Sonuçta vardıkları düşünceler, siyasetçileri ikna etmek noktasında zor görünse de, yeterli derecede rahatsızlık vermiştir. Putnam, Pharr ve Dalton un (2000) da işaret ettiği gibi, kitlelerin siyasetten ve siyasetçilerden giderek artan bir ivmeyle tatmin olamamasının, demokrasinin sağlığıyla ilgili bir kanıt olduğu ileri sürülebilir: siyaset anlamında yeterli olgunluğa ulaşmış ve talepkar olan kitleler, kendilerine göre daha riayetkar olan önceki nesillere kıyasla, liderlerinden daha fazla beklenti içindedirler. Bu önemli uyarıyı, birkaç farklı noktadan değerlendirebiliriz. Demokrasinin başarılı olabilmesi, sıradan kitlelere, tartışmalar ve bağımsız örgütlenmeler sayesinde siyasete aktif olarak katılım noktasında gerekli fırsatın verilmesi ve kitlelerin, bu fırsatı, kamusal yaşamın gündemini belirleyebilme noktasında kullanabilmeleri ile mümkündür. Bu iddiaya göre, geniş kitleler, pasif bir şekilde kamuoyu yoklamalarına katılmak yerine, etkili bir şekilde önemli siyasi tartışmalara katılmalı ve gündemi belirlemeli, siyasi olaylar ve konularla ilgili bilgi sahibi olarak sürece dahil olmalıdır. Bu iddia, diğer tüm imkansız idealler gibi hiçbir zaman tam anlamıyla başarılabilecek olmasa da, olması gerekeni belirterek, ideal modeli ortaya koymaktadır. İdeal model, uygulanabilirliğine inanılması ve eylemlerimizi ideal olana göre uyarlayarak kendimizi geliştirmeye çalışmamız açısından ele alındığında her zaman için değerlidir. İdeal olanın çıtasını düşürerek kolayca başarılabileceğini iddia eden yaygın bir yaklaşıma karşın demokrasiye bu yönde bir yaklaşım, daha elzemdir. Kendi kendini tatmin etme ve endişeleri ortadan kaldırma gibi bir gönül rahatlığı getiren yaygın yaklaşımın tecih edilmesi, demokrasinin zayıflamasına neden olan yolları ortaya çıkartmaktadır ve 60 lardaki Amerikalı siyaset bilimcilerinin yazılarına yeniden bakacak olursak, bu yazarların, demokrasi tanımlamalarını, ABD ve İngiltere gibi iki ülkenin siyasi uygulamalarındaki problemleri dile getirmeden, bu iki ülkedeki mevcut uygulamalara uygun şekilde yaptıklarını görürüz (örn. Almond ve Verba, 1963). Bu tavır, bilimsel analizden ziyade Soğuk Savaş ideolojisini yansıtmaktadır. Benzer bir yaklaşım, çağdaş demokrasi tanımlamalarında da görülmektedir. Aynı Amerikan etkisi, demokrasinin, gittikçe artarak,

8 8 aslında normatif bir kavram olmayan ve tarihsel şartlara bağlı bir model olan liberal demokrasi olarak tanımlanmasına neden olmaktadır (bu noktanın eleştirel bir yaklaşımı için bknz. Dahl, 1989 ve Schmitter, 2002). Bu model, seçimlere katılımın, kitlesel katılımın ana yöntemi olduğu; lobicilik faaliyetlerine geniş özgürlüklerin tanındığı ve kapitalist ekonomiye zarar verecek herhangi bir eylemden kaçınılan bir yönetim şeklinin hakim olduğu bir sistemdir. Bu sistem, geniş halk kitlelerinin ilgisine ve iş sektörü dışındaki diğer örgütlenmelerin oynadıkları rollere çok az dikkat eden bir modeldir. Liberal demokrasinin hırslı olmayan demokratik beklentilerinden tatmin olmanın verdiği gönül rahatlığı, benim, post demokrasi olarak adlandırdığım olguyu ortaya çıkartmaktadır. Bu modele göre, seçimler hala daha geçerliliğini korumakta ve hükümetleri değiştirebilmekte özelliğine sahip olmakla birlikte kitlelerin seçimlerle ilgili düşünceleri sıkı bir şekilde kontrol altında tutularak, ikna yöntemleri konusunda uzman kişilerden oluşan rakip gruplar tarafından yönlendirilmekte ve bu gruplar tarafından belirlenen az sayıda konuya dikkat çekilmektedir. Vatandaşlar pasif, hareketsiz hatta kayıtsız bir rol oynamakta, sadece önlerine gelenlere tepki vermektedirler. Açık seçik ortada olan bu seçim oyunun arkasında ise, siyaset, özelde, seçilmiş hükümetler ve büyük oranda iş dünyasının çıkarlarını temsil eden seçkinler arasındaki etkileşim ile şekillenmektedir. Bu model de, tıpkı ideal tip örneği gibi abartılıdır ama siyasi hayatımızın, ideal model ile post demokrasi arasındaki ölçekte nerede durduğu ve özelde, ikisi arasında ne yönde ilerlediğine dair sorgulamamız göstermektedir ki, bügünkü siyaset, post demokrasi olgusunun geçerli olduğuna dair yeterli kanıta sahiptir. Benim iddiam, gittikçe artan bir ivmeyle post demokrasi kutbuna doğru ilerlemekte olduğumuz yönündedir. Eğer bu konuda haklıysam, içinde bulunduğumuz durumu tanımlamakta kullanmış olduğum faktörler, bu kitabın öncelikle hitap ettiği siyasal eşitlikçiler ve sosyal demokratların özelde ilgilendikleri farklı bir noktayı daha açıklamaya yardımcı olacaktır. İktidarı giderek iş dünyası lobilerine devreden post demokrasi koşulları altında, iktidarın ve refahın yeniden dağıtımı yada yetkililerin çıkarlarının sınırlanması gibi güçlü eşitlikçi politikaların gündeme alınması gibi bir umut da vardır. Daha ileri düzeyde, eğer siyaset bu anlamda post demokratik hale gelmekteyse, siyasi solun 20. Yüzyıldaki çoğu kazanımları dönüşüme uğrayacaktır. Bu dönemde sol, bazı zaman ve mekanlarda tedrici olarak ve barışçıl bir temelde büyük bir mücadele vermiştir, diğer zaman ve mekanlarda ise şiddete ve baskıya karşı durmuş, yönetimle ilgili konularda sıradan insanların seslerini duyurmalarını sağlamıştır. Bugün bu sesler yeniden bastırılmış mıdır, halk

9 9 giderek zayıflarken iktisadi olarak güçlü olan, nüfuz etme araçlarını kullanmaya devam mı etmektedir? Bugünkü durum tam anlamıyla 20. yüzyılın koşullarına dönmek anlamına gelmemektedir çünkü tamamen farklı yönde bir seyir izlenmektedir. Geçmişten gelen mirasımızı yanımızda taşıyarak, tarihsel olarak çok farklı bir yerde konumlanmış durumdayız. Daha doğrusu, demokrasi bir parabol durumuna dönüşmüştür. Eğer bir parabolün dış hatlarının izinden giderseniz, kaleminiz koordinatların her birinden iki defa geçecektir: parabolün merkezinin tepe noktasına doğru bir kez ve dışa doğru farklı bir noktadan tekrar. Bu imgelem, post demokrasinin karmaşık özellikleri olarak ileride bahsedeceğim konu için çok önemlidir. Başka bir yerde (Crouch, 1999b), girişte değinildiği gibi, İngiliz işçi sınıfının deneyimlerine odaklanan işçi sınıfı politikalarının parabolü hakkında yazmıştım. 20. Yüzyılında, bu sınıf, Keynezyen talep yönetimi ve kurumsallaşmış endüstriyel ilişkilerin refah devletini şekillendirdiği dönemde, merkezde yer aldığı kısa zaman zarfındaki zayıf ve dışlanmış fakat giderek artan sayıda ve güçte siyasetin kapısına dayanan halinden; sayısal olarak azaldığı ve organizasyon yapısının giderek bozularak marjinalleştiği bir sona gelmiştir. Bu sonun ardından ve aynı zamanda, orta sınıf kazanımlarının patlama yaptığı bir yaşam şekline gelinmiştir. Parabol en net haliyle İngiltere ve belki bir de Avustralya örneğinde görülebilir: işçi sınıfının siyasi gücünün yükselişi aşamalı ve kapsamlı bir şekilde olurken düşüşü ise özellikle keskin olmuştur. Yükselişin benzer şekilde aşamalı ve kapsamlı olduğu diğer ülkelerde öncelikle İskandinavya da- düşüş bir hayli yavaş olmuştur. Kuzey Amerika işçi sınıfları ise derin düşüşü yaşamadan önce çok daha az etkileyici başarılar gerçekleştirmiştir. Şiddet, bazı örnekler hariç (Hollanda, İsviçre gibi), Batı Avrupa nın çoğu ülkesinde ve Japonya nın erken dönem tarihinde, daha huzursuz edici kesintilere sebep olmuştur. Komünizmin hakim olduğu işçi sınıfı hareketlerinin modelin çarpıtılmasına ve bozulmasına sebep olduğu Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki gidişat, çok daha farklı bir tablo çizmiştir. İşçi sınıfının çöküşü demokrasinin parabolik tecrübesinin görüntüsü açısından son derece önemlidir. Eşitlikçi politikaların krizi ve demokrasinin önemsizleşmesi gibi iki sorun, aynı anlama gelmek zorunda değildir. Eşitlikçiler, demokratik yönetimin refah ve iktidarın bölüşümü noktasında nasıl manipüle edildiğini umursamadıklarını söyleyebilirler. Muhafazakar bir demokrat, siyasal müzakerenin kalitesinin yükseltilmesinin, yeniden dağıtıcı politikalar ile sonuçlanması gerekmediğine dikkat çekebilir. Fakat, kritik bir nokta, bu iki sorunun bir yerde kesiştiğidir ve ben de bu kesişim noktasına odaklanmaya niyetlenmekteyim. Temel argümanlarım, bir taraftan demokrasi biçimsel anlamda her yerde kökleşmekte ve bazı

10 10 açılardan da günümüzde sağlamlaşmaktayken, diğer taraftan siyaset ve yönetim, giderek geri çekilmekte ve kontrol, demokrasi öncesi zamanların temel özelliği olan ayrıcalıklı seçkinlere geçmektedir. Bu sürecin en temel sonuçlarından birisi, eşitlikçi hedeflerin azalan önemidir. Bu durumun bir anlamı da demokrasinin problemlerinin, kitle iletişimin hatası ve spindoctorların, halen geçerliliğini koruyan etkili süreçleri kaçırmaları olarak görmektir. Demokratik Zamanlar Demokrasi talebinin hızla yayıldığı, sıradan insanlardan birçok ayrı grupların ve örgütlerin endişelerini giderecek siyasi bir yönetimin kurulması arayışının paylaşıldığı, demokratik olmayan toplumlara hakim olan güçlü çıkar gruplarının hazırlıksız yakalanarak savunmaya geçtikleri bir siyasal sistemde yeni talepleri nasıl yönetecek ve manipüle edeceklerini henüz keşfedemediği büyük rejim krizlerinin yaşandığı yılları takip eden ilk dönemler, bana göre, toplumların demokrasiye muhtemelen en yakın oldukları zamanlardır. Popüler siyasi hareketler ve partiler, kişisel tavrı demokratik olmanın dışında başka birşey ifade etmeyen patron figürlerin hakimiyeti altına girebilirler. Ama bu kişiler, kitle hareketlerinden gelen aktif baskının sıradan insanların beklentilerini temsil etmeye dönüştüğü noktadaki öznelerdir. Batı Avrupa nın çoğu ve Kuzey Amerika özelinde bizim demokratik zamanımız, 20. Yüzyılın ortalarına denk gelmiştir: Kuzey Amerika ve İskandinavya da 2. Dünya Savaşı ndan önce ve diğerleri için savaştan sonra. Bu dönemde, sadece Faşizm ve Nazizm gibi demokrasiye karşı duran en son hareketler küresel bir savaşta bozguna uğratılmamış aynı zamanda siyasi değişim, birçok demokratik hedefin gerçekleştirilmesini mümkün kılan büyük bir ekonomik kalkınma hamlesi noktasına gelmiştir. Kapitalizmin tarihinde ilk kez ekonominin genel durumu, maaşla çalışan kitlelerin refahına bağımlı hale gelmiştir. Bu durum Keynezyenizm olarak adlandırılabilecek ekonomi politikaların uygulanmasında açıkça görülmektedir. Aynı zamanda bu durum, Fordist üretim yöntemleri olarak nitelenen kitle üretim ve tüketim çemberi mantığında da görülmektedir. Komünist olmayan bu sanayileşmiş toplumlarda kapitalist iş dünyası çıkarları ile çalışan sınıf arasında bir sosyal uzlaşı noktasına yaklaşılmıştır. Kapitalist sistemin sürdürülmesi ile sistemin ürettiği eşitsizliğe karşı geniş kitlelerin sessiz protestosu arasındaki karşılıklı değişimde iş dünyası güçlerini kullanma kapasitelerinde belli sınırlamaları kabul etmeleri gerektiğini öğrendiler. Demokratik siyaseti irade bu sınırlamaları garanti altına almak için ulus devlet düzeyine odaklandı ve şirketler ulusal devletlerin idaresi altına girdiler.

11 11 Bu şekilde bir kalkınmanın en saf hali İskandinavya, Hollanda ve İngiltere ta görüldü. Diğer yerlerde ise önemli farklılıklar mevcuttu larda İskandinavya ile aynı zamanlarda büyük çapta refah devleti reformlarına girişmiş olmasına rağmen ABD de işçi hareketlerinin genel anlamda zayıf oluşu, 1950 lerde ülkenin refah devleti politikaları ve endüstriyel ilişkilerde elde ettiği erken dönem avantajlarını aşamalı olarak kaybetmesine sebep oldu lere kadar ekonominin Keynezyen politikalar ile sürdürülmesine rağmen ABD ekonomisinin kitle üretimi ve tüketimi için gerekli demokrasisi kendini sürekli olarak yeniden üretmeye devam etti. Farklı bir yön izleyen Batı Almanya 1960 ların sonlarına kadar Keynezyen talep yönetimine geçmemişti ama güçlü kurumsallaşmış endüstriyel ilişkilere ve güçlü bir refah devletine sahip oldu. Fransa ve İtalya daki süreç daha bulanıktı. Bu ülkelerde, komünizmin cazibesine kapılmamaları için işçi sınıfı taleplerine tanınan ayrıcalıklar ile işçi sınıfı menfaatlerinin doğrudan temsilinin reddedilmesi gibi garip bir bileşim vardı. Bu ayrıcalıklar bir dereceye kadar geçerliydi çünkü genel olarak komünist partiler ve birliklerin hakimiyeti altında ortaya çıkmışlardı. Uzun süredir devam eden savaş sonrası modelin sona ermesini doğuran koşulların oluştuğu 1970 lere kadar İspanya ve Portekiz demokratik sürece dahil olmamışlardı. Yunan demokrasisi ise sivil savaş ve uzun yıllar süren askeri diktatörlük ile kesintiye uğramıştı ların sonları ve 1950 lerin başlarındaki yüksek derecede ve geniş çapta siyasi katılım bir anlamda savaş sonrası yeniden inşa sürecinin kamusal sorumluluklar açısından hayati öneminin sonuçları ile bağlantılıdır. Ayrıca bazı ülkelerde, savaş sırasındaki yaşamın yoğun kamusallığının kalıntılarıyla da ilgilidir. Ama bu kamusallığın uzun yıllar sürmesini beklemekte mantıklı değildir. Seçkinler kısa zaman içinde nasıl yöneteceklerini ve manipüle edeceklerini öğrendiler. İnsanlar hayal kırıklığına uğramış, sıkılmış ve günlük işlerle meşgul bir hale geldiler. Reformların ilk etaptaki büyük başarılarının ardından sorunların büyüyen karmaşık yapısı, herşeyden haberdar olabilmeyi, akıllıca yorumlar yapmayı hatta birinin hangi tarafta olduğunu bilebilmeyi giderek zorlaştırdı. Siyasi örgütlere katılım her yerde düşüşe geçti ve sonunda seçimlere katılım noktasında bile bir ilgisizlikle karşılaşıldı. Bununla birlikte, kitle üretim ve tüketimine bağımlı bir ekonomik kalkınma için temel demokratik gereklilikler, 1970 lerin ortalarına kadar süren temel bir politika olarak kamusal harcamaların artırımı ile sürdürüldü. Bu yıllardaki petrol krizleri, Keynezyen sistemin enflasyonla mücadeledeki eksikliklerini gözler önüne serdi. Hizmet sektörünün yükselişi üretim/tüketim çemberinin sürdürülmesini sağlayan işçilerin oynadığı rolü giderek azalttı. Bu durumun etkisi Batı Almanya, Avusturya,

12 12 Japonya, ve diğer ülkelere göre, imalat sanayiinin büyümenin temel etmeni olduğu İtalya da geniş ölçüde görüldü. Kuzeydeki kuzenlerinin yıllardır farkında olduğu, politik güçlerinin tadını çıkarmaya daha yeni başlayan işçi sınıfına sahip İspanya, Portekiz ve Yunanistan daki problemler ise hatırı sayılır derecede farklılıklar göstermekteydi. Bu gelişmeler, sosyal demokrasinin izine çıktığı izlenimi verdiği kısa dönemde gerçekleşme şansını buldular. Sosyal demokrasinin kalesi olan İskandinav Baltık ülkeleri siyasal olarak sağa kayarken, birçok Akdeniz ülkesindeki sol partiler hükümetlerde önemli roller üstlendi. Fakat bu izin çok kısa sürdü. Bu Güney ülkelerindeki hükümetlerin, harcamalarını öncelikle refah devletini en aza indirme yönündeki dikkate değer başarılarına rağmen (Maravall, 1997) sosyal demokrasi hiçbir zaman için bu ülkelere iyice yerleşme şansını bulamadı. İşçi sınıfı, sanayileşmenin yoğunlaştığı dönemlerde gerçekleşme şansını bulduğu türden bir güçlenme imkanına kavuşamadı. Daha kötüsü ise İtalya, Yunanistan ve İspanya daki bu hükümetlerin siyasi yolsuzluk skandallarına karışmış olmasıydı ların sonlarında açıkça ortaya çıktı ki yolsuzluk sadece sol partiler yada güney ülkeleri ile sınırlı değil, tüm siyasal hayatın içine sıçramış durumdaydı (Della Porta, 2000; Della Porta ve Meny, 1995; Della Porta ve Vannucci, 1999). Aslında, yolsuzluk, demokrasinin sağlığının bozulmuş olduğunun önemli bir göstergesi olarak siyasi sınıfın, kötü, ahlaksız, denetimden uzak ve kamudan kopuk olduğunu işaret etmektedir. İlk olarak Güney Avrupa örnekleri, sonra da Belçika, Fransa ve bazen Almanya ve İngiltere ta yaşananlardan çıkacak üzücü ders, sol partilerin, kendi hareketleri ve partilerinin fenomeninden muaf tutulamayacaklarını öğretmektedir lerin sonlarında finansal piyasalardaki küresel serbestleşme, ekonomik hareketliliğin merkezini kitle tüketiminden hisse senetleri piyasalarına doğru kaydırdı. İlk olarak ABD ve İngiltere ta ortaya çıkan fakat hemen ardından hevesli bir taklitçilikle yayılan hissedarların değerlerini maksimize etme vurgusu ekonomik başarının temel göstergesi haline geldi (Dore, 2000); geniş çapta paydaşlara dayalı ekonomi arayışı ile ilgili tartışmalar derinden ilerlemekteydi. Yıllarca ısrarla dillendirilen, sermayeye karşı işçi sınıfı tarafından dile getirilen gelirin bölüşümü vurgusu tekrar düşüşe geçti. Demokratik ekonomi demokratik politikalar ile birlikte yavaş yavaş dize geldi. ABD demokrasinin küresel örneği olarak saygınlığını korumaya devam etti ve 1990 ların başlarında tekrar, savaş sonrası dönemdeki herkesin modernite ve hareketlilik arayışı içinde olduğu sorgulanmayan model konumuna yükseldi. Bununla birlikte, bugün ABD tarafından temsil edilen sosyal model, erken dönemde yaşananlarla kıyaslandığında çok farklı bir görünüm arzetmektedir. ABD deki model, çoğu

13 13 Avrupalı ve Japon için bir tarafta sağlam bir kapitalizm ve aşırı güçlü seçkinler ile diğer tarafta eşitlikçi değerler, güçlü ticari birlikler ve New Deal in refah devleti politikaları arasındaki yaratıcı uzlaşıyı temsil ediyor gibi gözükmektedir. Avrupalı muhafazakarlar, iki savaş arası dönemde faşizmi ve Nazi terörünü desteklemelerine sebep olan inaçlarına bağlı olarak kitleler ile diğerleri arasında herhangi bir artı-kazanç tercihi yapmalarına olanak tanıyacak durumda olmadıklarını düşünmektedirler. Ne zamandır yaygın olan bu yaklaşım savaşa ve rezalete sebep oldu, Avrupalı muhafazakarlar da kitle-üretim ekonomisi tabanlı Amerikan uzlaşısına can atar hale geldiler. Bu nedenle ABD, en az savaştaki askeri başarıları kadar, dünyanın esas demokrasi şampiyonu olarak meşru bir hak kazandı. Yine de Reagan döneminde ABD radikal bir değişim yaşamıştır. Bu dönemde, refah devleti öngörüsü geride kalmış, sendikalar marjinalleşmiş, zengin ile fakir arasındaki ayrım Üçüncü Dünya ülkeleri ile benzerlik göstermeye başlamış, eşitsizlikleri azaltma ile modernleşme arasındaki tarihi ortaklık tersine dönmeye başlamıştır. ABD örneği, komünizmden ortaya çıkanlar dahil dünya genelindeki seçkinlerin benimsediği bir gerçekliktir. Aynı zamanda ABD nin demokrasi konsepti, bu durumun, serbest kapitalist ekonomi dahilinde sınırlı bir yönetime ve kontrol altında tutulan seçimler ile demokratik yarışın azaltılmasına indirgenmesine sebep olmuştur. Demokratik Kriz? Hangi Kriz? Maksimum demokrasiye ulaşmanın zorlukları göz önünde tutulursa, demokratik zamanlardan uzaklaşmanın kaçınılmaz olduğu kabul edilmek zorundadır. Büyük kriz anları ve yeniden biraraya gelmeye izin veren değişimler yada daha gerçekçi olarak genel oy ilkesinin kabul edildiği toplumlar hariç tutulursa, geniş çapta katılımın şeklini değiştiren mevcut yapı içinde yeni kimlikler ortaya çıkacaktır. Hepimizin görebileceği gibi çok önemli olan bu olasılıklar gerçekleşme şansını da bulmaktadır. Her nedense çoğu zaman demokrasinin vereceği tepkileri beklemek zorundayız. Bu nedenlerle iş hayatındaki güçleri anlamak ve yaklaşımımızı, bu noktadaki siyasal katılım şekline uyarlamamız gerekmektedir. Eşitlikçiler post demokrasi akımını tersine çeviremezler ama post demokrasiyi kolaylıkla kabul etmekten ziyade onunla, yumuşatma, düzeltme zaman zaman mücadele etme gibi yöntemlerle, nasıl başa çıkacağımızı öğrenmemiz gerekmektedir.

14 14 İlerideki tartışmalarda öncelikle post demokrasi fenomeninin esas nedenlerininin bazılarını araştırmaya, daha sonra ise bu konuyla ilgili neler yapabileceğimizi ortaya koymaya çalıştım. İlk olarak, endişe ettiğimiz şeylere daha yakından bakmalıyız. Bunların çoğu, başlarken söylediklerimle doğrudan ilgilidir ve demokrasimizin durumu, herşeyin çok iyi gitmediğini göstermektedir. Tarışılabilecek önermelerden birisi demokrasinin en parlak dönemlerinden birini yaşamakta olduğudur. Bir taraftan seçilmiş hükümetlerin genel anlamda yaygınlaşmasına gönderme yapılırken diğer taraftan ve daha yakından baktıkça gelişmiş ülkelerdeki durumun siyasetçilerin, belki de daha önce hiç olmadığı kadar kamuya ve kitle iletişim araçlarına karşı daha az saygı gösterdiklerini görmekteyiz. İktidar ve sırları gittikçe daha fazla demokratik bakış açısına yaslanmaktadır. Sürekli ve ısrarlı bir şekilde hükümetlerin halka karşı sorumluluğunu artırmak için daha saydam bir hükümet ve anayasal reformlar için çağrılar yapılmaktadır. Kesin olan bir şey var ki, bugün itibariyle 20. Yüzyılın üçüncü çeyreğindeki demokratik zamanlardan daha demokratik bir çağda yaşamaktayız. Siyasetçilere, hak etmedikleri halde, saf ve uysal seçmenler tarafından daha fazla saygı ve bağlılık gösterilmektedir. Bir açıdan bakıldığında bugünkü siyasetçilerin düşünceleri manipüle etmeleri olarak görülen olgu bir başka açıdan ele alındığında siyasetçilerin zeki ve karmaşık bir yapıya sahip seçmenlerin görüşlerini öğrenmek için devasa bütçeleri harcama ve ardından da bu meraklı bir şekilde taleplere cevap vermek zorunda kalmaları ile alakalıdır. Kesin olan, demokrasinin kalitesindeki ilerleme olarak, bugünkü siyasetçilerin siyasal gündemi belirleme noktasında seleflerine göre çok daha tedirgin oldukları, kamuoyu araştırma teknikleri ve anketlerin sonuçlarından daha fazla almayı tercih ettikleri gerçeğidir. Bugünkü demokrasi ile ilgili iyimser görüşler, iş dünyası seçkinlerinin gücü ile ilgili temel problemler noktasında herhangi bir fikir vermemektedir. Bu kitabın gelecek bölümlerindeki ana sorunsal bu tema olacaktır. Ama aktif demokrat vatandaşlığın iki konsepti arasında çok önemli bir fark vardır. Bir tarafta, halktan grupların ve örgütlerin biraraya gelip kolektif kimlikler geliştirdikleri, bu kimliklerin çıkarlarını kavradıkları ve bu çıkarlara göre özgürce taleplerini formüle ettikleri ve siyasal sisteme yansıttıkları pozitif vatandaşlık konsepti yer almaktadır. Diğer tarafta ise siyasal muhalefetlerin ana eğilimi olarak siyasetçilerin hesap vermesine dayanan hem kamusal hem de özel yaşamda güvenilirliklerinin ayrıntılı bir şekilde sorgulanmaya açık olmasına inanan sorumluluk üzerine negatif etkinlik içeren vatandaşlık konsepti yer alır. Bu farklılaşım vatandaşlık haklarının iki farklı konsepti ile paralellik göstermektedir. Pozitif haklar, vatandaşların yapabilirliği üzerinden politikaya katılımlarını

15 15 düzenler: seçme ve seçilme hakkı, örgütler kurma ve katılma, doğru bilgi edinme hakkı gibi. Negatif haklar ise her bireyi diğerlerine ve özellikle de devlete karşı koruyan haklardır: yargıya başvurma, mülkiyet edinme hakkı gibi. Demokrasi vatandaşlık temelli her iki yaklaşıma da ihtiyaç duyar ama günümüzde esas önem verilen negatif olandır. Bu durum endişe vericidir çünkü demokrasinin yaratıcı enerjisini açıkça temsil eden pozitif vatandaşlıktır. Siyasi sınıfla olan tüm çatışmalarıyla birlikte negatif model, özünde siyasetin, yanlış birşey yaptıklarını keşfettiğimiz zaman kızgın kitleler tarafından utanç ve suçlama oklarına maruz kalan seçkinlerin işi olduğu yönündeki demokrasiye pasif yaklaşım fikrini paylaşır. Yanıltıcı olan, başarısızlık yada felaket olarak nitelenebilecek olayları yaşadığımız her zaman, bu olayların bir bakanın yada bürokratın istifaya zorlanması ile çözüme kavuşabileceğine inanmamız ve bu modelde hükümetleri yada siyaseti, seçkinlerin yalnız başına karar verdikleri küçük grupların işi olarak değerlendirmemizdir. Son olarak, açık yönetim, şeffaflık ve denetime ve eleştiriye açıklık doğrultusundaki hareketlerin gücü sorgulanabilir. Bu hareketler, 20. Yüzyılın son çeyreğinden beri neoliberalizmin siyasal ortak iyiye yaptığı katkı anlamında devlet güvenliği ve gizlilik gibi gerekçelere karşı ortaya çıkmışlardır. Hareketleri bir dizi gelişme izlemiştir. Çoğu ülkede gözle görünür oranda bir suç ve şiddet artışı ve fakir ülkelerden zengin ülkelere doğru göç konusunda ve genelde yabancılar hakkında bir endişe baş göstermiştir. Bütün bu gelişmeler, 11 Eylül 2001 de İslami teröristlerin ABD de gerçekleştirdiği intihar eylemleri niteliğindeki uçak saldırılarında doruk noktasına ulaştı. O zamandan beri ABD de ve benzer şekilde Avrupa da bir tarafta devlet güvenliği adına vatandaşların yöneticilerin faaliyetlerini denetleme haklarını reddeden gelişmeler olurken diğer tarafta, halk arasında casusluk yapma ve özel hayatla ilgili kazanılmış haklara tecavüz etme gibi devlet lehine yeni haklar geliştirildi. Anlaşılan o ki, önümüzdeki yıllarda iktidarın şeffaflığı adına 1980 ve 1990 lardaki birçok kazanımdan geriye dönülerek birincil öncelik küresel finansal çıkarlar haline gelecektir. Seçim Politikalarına Alternatifler Demokrasinin zayıflamasına neden olan gelişmelerin, gerçek dünyanın hedefleri ve giderek artan önemleriyle baskı gruplarından geldiği yönündeki tezimi destekleyen çok farklı kanıtlar

16 16 mevcuttur. Bütün bunlar sağlıklı pozitif vatandaşlığı oluşturan yapılar değil midir? Önemli bir tehlike, siyasetin parti ve seçim mücadelesi tabanlı sınırlı bir yapıya indirgenerek ele alınması ve yaratıcı vatandaşlığın bu alandan uzak tutularak dikkate alınmamasıdır. İnsanların oluşturduğu örgütler, evsizler, Üçüncü Dünya, çevre ve birçok başka amaç grubu daha zengin bir demokrasi ortaya koyar çünkü parti şemsiyesi altında faaliyet yürütmek paket bir programı kabul etmeyi gerektirirken, farklı amaç grupları özel amaçlardan istediğimizi seçmemize izin verir. Ayrıca imkanlar dahilindeki eylemlerin sınıflandırılması siyasetçilerin seçilmesine destek olmaktan daha kapsamlı bir faaliyettir. Ve, İnternet gibi modern şekliyle iletişim, yeni amaç gruplarını organize ve koordine etmeyi hiç olmadığı kadar kolay ve ucuz hale getirmiştir. Buradaki argüman, çok güçlüdür. Bu argüman ile tam olarak görüş ayrılığı içinde olmasam da, son bölümde göreceğimiz üzere, mevcut çıkmaz ile ilgili bazı cevapların bu argümanda yattığını söyleyebilirim. Yine de bu argüman aynı zamanda bazı zayıflıkları da içinde barındırmaktadır. İlk olarak, eylem güvenliği, yasallık ve idarecilerin harcamalarını denetleme gibi hedeflerle özünde siyasal gündemin peşinde olan amaç grupları ile doğrudan siyasetle uğraşan yada onu tamamen görmezden gelenleri birbirinden ayırmamız gerekmektedir. (Önceki dönemin bazı kesimleri sonrakileri de gerçekleştirmektedir fakat mesele bu değildir.) Siyasi birleşmeye karşı duran amaç grupları, son zamanlarda önemli oranda artış göstermiştir. Bu bir noktaya kadar demokrasinin kırılganlığı ve kapasitesi hakkındaki geniş çapta olumsuz görüşlerin yansıması ile açıklanabilir. Böyle bir açıklama tam olarak ABD deki durumu yansıtmaktadır. ABD deki durum, sol kanadın, özel sektördeki büyük çıkar ortaklıklarının siyaseti tekelleştirmesinden duyduğu rahatsızlık ile sağ kanadın hantal devlet yapısını reddederek siyaset dışı sivil ahlakı yüceltmesidir. Bu noktada Amerikan liberallerinden Robert Putnam ın sivil toplum hakkındaki olağanüstü popülarite kazanan kitabı Making Democracy Work (Putnam, Leonardi ve Nanetti, 1993) not düşülebilir. Bu durum, İtalya nın büyük bir bölümünde toplulukların ortaklaşa hareket etmedeki katı kuralları ve pratiklerinin idealize edilmiş bir versiyonunu gösterir ve bu inanç, devlete referans verilmeden geliştirilmiştir. İtalya dan gelen eleştiriler Putnam ın modelin sürdürülmesi için yerel politikaların önemini görmezden geldiği noktasında odaklanmaktadır (Bagnasco, 1999; Piselli, 1999; Trigilia, 1999). İngiltere ta da tıpkı Amerika da olduğu gibi bölünerek çoğalan birçok farklı grup mevcuttur. Bu gruplar, kişisel-yardım gruplarından cemaatçi ağ yapılarına, çevre izleme projelerinden

17 17 hayırsever faaliyetlere kadar geniş bir alanı kapsamakta ve refah devleti politikalarının geri çekilmesi nedeniyle sol tarafından önemsenen boşlukları umutsuzca doldurmaya çalışmaktadırlar. Çok ilginç, değerli ve önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bunun yanında kesin olan şey, bu grupların siyasetten uzak durmaları nedeniyle demokrasinin sağlığını ölçme noktasında siyasetten tarafından tanımlanan bir gösterge olarak alınmalarının mümkün olmamasıdır. Aslında bu faaliyetlerin bazıları, devletin toplumsal problemleri dikkate almaktan uzaklaştığı ve siyasal katılımın hem tehlikeli hem de imkansız olduğu demokratik olmayan toplumlarda da gelişme gösterebilir. Esas karmaşık olan yapı ikinci tür amaç gruplarıdır. Bu gruplar, siyasetle uyumlu hareket eden kampanyalar ve lobicilik faaliyetleri ile oyları örgütlemeyi yada yönlendirmeyi düşünmekten ziyade doğrudan iktidar politikalarını etkilemeyi amaçlarlar. Bu grupların faal oldukları toplumlar güçlü liberal toplumların kanıtıdır ama bu durum gerçek anlamda güçlü bir demokrasiyle aynı anlama gelmez. Liberal demokrasinin ortak idealine alıştığımız zamandan beri, çalışma hayatıyla ilgili iki ayrı unsuru görmezden gelmekteyiz. Vatandaşların siyaset yapma sürecini doğru şekilde etkileme kapasitesine sahip olabilmesi için demokrasinin gerçek anlamda eşitliklere ihtiyacı vardır. Bu sürecin sonuçlarına etki edebilmesi için liberalizmin yeteri kadar serbest ve çeşitli imkanlara ihtiyacı vardır. Bütün bu imkanlar ise içinde bulunulan koşullara doğrudan bağlantılıdır. Gerçek demokrasi, güçlü bir liberalizm olmadan ortaya çıkamaz. Ama bu ikisi, birbirinden tamamen farklı hatta belli noktalarda zıtlıklar içeren olgulardır. Bu farklılıklar, gerilimin gerçekten farkında olan 19. yüzyıl burjuva liberal çevrelerinde iyi idrak edilmiş noktalardı. Bu gerilim ise, siyasi faaliyetlerde eşitlik kriteri üzerine daha fazla ısrarın, kanunlar ve sınırlamalar ile eşitsizlikleri azaltmak anlamına geleceği, bunun da eylemin serbest ve çeşitli doğası konusunda liberalizmin ısrarını tehdit edeceği algılayışıydı. Basit ama önemli bir örneği ele alalım. Eğer partiler ve onların yandaşlarının kendi amaçları doğrultusunda kullanmak için çeşitli medya kaynaklarını ve reklamları satın almaları noktasında ilgili fonlara herhangi bir sınırlama getirilmezse, partiler varlıklı kişilerin çıkarları doğrultusunda desteklenebilir ve seçimleri kazanma noktasında çok büyük avantaj elde edebilirler. Böyle bir rejimde liberalizm desteklenirken demokrasi engellenecektir çünkü eşitlik ilkelerine uygun bir rekabet zeminine sahip olunamayacaktır. Bu örnek, ABD siyasetini yansıtmaktadır. Başka bir açıdan, devletin partileri mali açıdan desteklemesi, seçim kampanyaları harcamalarına sınırlamalar getirmesi, siyasi meseleler ile ilgili televizyon yayın

18 18 süreleri ile ilgili düzenlemeler yapması bir taraftan eşitliği ve demokrasiyi güçlendirirken diğer taraftan özgürlüğün kısıtlanması anlamına gelmektedir. Politik olarak aktif gruplar, hareketler ve lobilerin oluşturduğu dünya, demokratik politikalardan ziyade ortama hakim olmak için belli kuralların hüküm sürdüğü liberal siyasete ait bir dünyadır. Farklı amaçlar için uygun kaynaklar çok güçlü ve sistematik olarak çeşitlidir. İki ayrı nedenden ötürü, iş dünyası menfaatlerinin lobileri ciddi avantajlara sahiptir. Birincisi, Lindblom (1977) tarafından ikna edici şekilde tartışıldığı üzere, ABD nin çoğullukçu modelinin hayal kırıklığına uğramış eski savunucuları olan iş dünyasının, iktidarların bu kesimin çıkarlarını dikkate alması durumunda ekonomik başarılarındaki kendi temel kaygılarını tehlikeye atacaklarıdır. İkincisi, lobicilik faalliyetlerine ayırdıkları devasa bütçelerin aslında çok zengin oldukları için değil, lobilerin muhtemel başarılarının kendilerine yüksek oranda başarı getirecekleri beklentileridir. Lobicilik harcamalarını yatırım olarak düşünmektedirler. İş dünyası dışındaki çıkarlar ekonomik başarılara verilen zararı çok nadiren dikkate alırlar ve kendi lobiciliklerinin başarısı somut olarak kendilerine dönmemektedir (bu olgu, iş dünyası dışı çıkarların tanımlanmasında geçerlidir), yani bu kesimin maliyeti yatırım olarak değil harcama olarak değerlendirilir. Belli bir amaç doğrultusunda - örneğin sağlıklı gıda talebi- ortaya çıkan ve hükümeti lobicilik faaliyetleriyle etkilemeye çalışan fakat seçim siyasetini dikkate almayan bir amaç grubunun unutmaması gereken nokta, gıda ve kimyasal endüstrilerinin, amaç gruplarının kayıklarına karşı savaş gemileri ile karşı gelecekleridir. Sağlıklı bir şekilde gelişme gösteren liberalizm, iyi-kötü her türlü amacın dile getirilmesine, politik nüfuz arayışlarına ve halkın zengin siyasal katılımına gerçek anlamda izin verir. Ama böyle bir liberalizm, özünde sağlıklı bir demokrasi tarafından dengelenmedikçe, her zaman için sistematik olarak yolundan sapacaktır. Tabiki, iş dünyası çıkarlarının eşitsizliklerin üretiminde oynadığı rol, seçim politikalarının şeklini değiştirecektir ama bu durumun doğruluğunun anlamı, liberalizmin demokrasiye dahil olmasına ne derece izin verildiğine doğrudan bağlantılıdır. Partilerin finanse edilmesi ve medyanın kullanımı alanındaki garantinin artırımı, gerçek anlamda daha fazla demokrasi demektir. Diğer taraftan, seçim siyasetinin atropysinden ortaya çıkan liberal siyasetin modalitiesi daha fazla olması, eşitsizliklerin ortadan kaldrılması sürecini daha hassas bir hale getirmekte ve demokratik siyasetin kalitesini zayıflatmaktadır. Çıkar gruplarının etkin olduğu bir ortam maksimum demokrasiye ulaşma potansiyelimiz olduğunun kanıtıdır. Ama bu şekilde bir değerlendirme yapabilmek için post demokratik aktörlerin, liberal toplumun fırsatlarını kullanma olgularını iyi değerlendirmemiz gerekir.

19 19 Amerikan neo liberal modelinin düşüncesi olan, atalarına göre daha bireysel ve daha becerikli olan ve amaçlarını gerçekleştirmek için piyasa ekonomisini benimseyen ve buna özelliklere bağlı olarak da siyasi meseleler ile ilgili daha az ilgilenen (örn. Hardin, 2000) modern vatandaşların, atalarının ihtiyaç duyduğu gibi devlete ihtiyaç duymadıkları yönündeki teze, benzer argümanlarla karşı gelinebilir. Ama şirket lobilerinin amaçlarını gerçekleştirmek için devleti kullanmaları noktasında en ufak bir ilgisizlik görülmemektedir. ABD deki son durum, bu lobilerin, refah devletine yönelik kamu harcamalarının düşük seviyede tutulduğu, müdahaleci olmayan neo liberal bir devlet amacı düşüncesinde biraraya gelmektedirler. Aslolan, devletin, kitlelerin yaşamlarını garantiye alma noktasında daha geri çekilmesi ve kitleleri siyaseten ilgisiz kılması, şirketlerin, çıkarları doğrultusunda devleti kullanmalarını daha kolay hale getirmektedir. Bu noktanını anlaşılması noktasındaki başarısızlık, neo liberal düşüncenin temel saflığıdır. Post demokrasinin belirtileri Eğer sadece iki temel yaklaşımımız, demokrat ve demokrat olmayan, olursa, demokrasinin sağlığı ile ilgili tartışmaları ileri düzeye taşımamız mümkün olamaz. Post demokrasi fikri, demokratik zamanların ardından hissedilen can sıkıntısı, hayal kırıklığı ve hüsran gibi duyguların nedenlerini; kitlelerden daha etkin olan güçlü azınlık çıkarlarının siyasal sistemi kendileri için çalışır duruma nasıl getirdiklerini; siyasal seçkinlerin, çoğunluğun taleplerini yönetme ve yönlendirmeyi nerede öğrendiklerini ve yukarıdan aşağıya doğru reklam kampanyaları ile insanların oylarını kullanma noktasında nasıl ikna edildiklerini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu durum demokratik olmayan uygulamalar ile aynı şey değildir ama içinde bulunduğumuz dönemi yani demokrasi parabolünün diğer tarafını açıklamaktadır. Bu fikrin dçağdaş ileri toplumlarda ortaya çıktığına dair birçok belirti vardır. Bu belirtiler, demokrasinin ideal modelinden post demokratik modele doğru ilerlediğimiz noktasındaki kanıtları oluşturmaktadırlar. Bu ilerlemeyi açıklayabilmek için post eki ile ilgili terimlerin genel kullanımına kısaca göz atmak gerekmektedir. Post- eki düşüncesi, daha çok, post-endüstriyel, post-modern, post-liberal, post-ironik gibi çağdaş tartışmalar dahilinde ileri sürülmüştür. Yine de, daha kesin bir durumu açıkladığı söylenebilir. Özünde terim, post- ekinin önek olarak eklendiği kavramın ilerlemekte olduğunu ortaya koyan tarihsel bir parabolü ifade etmektedir. Daha doğru anlaşılması için soyut bir örnek olarak post-x i ele alalım. 1. zaman dilimi olan durum, pre-x olarak

20 20 adlandırılır ve bu zaman dilimi X kavramının temel bazı özelliklerinin eksikliğini ifade eder. 2. zaman dilimi durumunda X in en yoğun olduğu dönem gelir ve ne zaman ki X in 2.duruma birçok yeni şey eklenir ve X 1.durumdaki halinden de farklı bir konuma dönüşürse 3. zaman dilimi olan post-x ortaya çıkar. Bu gelişme, X in önemini azaltan yeni bazı şeylerin ortaya çıktığını ve derine inildiğinde 1. ve 2. zamandan farklı birçok şeyin yaşandığını gösterir. Yine de, X önemini korumaya devam etmekte ve X e ait birçok kalıntı varlığını sürdürmektedir. Diğer taraftan, X in, 1. zaman dilimine ait bazı özelliklerinin yeniden yaşanmaya başlandığı söylenebilir. Post- dönemlerin çok karmaşık bir yapı arzetmesi beklenir. (Eğer buradaki açıklamalar aşırı soyut kaçmışsa, okuyucu X gördüğü yerlere, daha belirgin bir örnekleme olarak endüstriyel kavramını koymayı deneyebilir.) Post-demokrasi de bu şekilde anlaşılabilir. Bir anlamda, post demokrasi ile birlikte yaşanan gelişmeler ile demokrasinin ötesine doğru bir ilerlemenin olduğu ve 20. yüzyılın ortalarında sağlanan geniş çapta uzlaşının ürettikleri ile yüzleşme noktasında siyasal olanın daha esnek bir yapı arzettiği söyleyebilir. Bazı yönlerden bakılınca, insanların yönetim düşüncesiyle karşı karşıya gelmesi neticesinde bu düşüncenin ötesine geçtik. Daha önce de değinildiği gibi bu gelişme, iktidara riayet etmenin sona ermesi ve özelde kitle iletişim araçlarının politikalar ile ilgili tutumundak değişim; yönetimin tam anlamıyla şeffaf hale gelmesi noktasındaki ısrar; siyaetçilerin yöneticiler kademesinden çok esnafa benzer bir seviyeye indirilmesi; koltuklarında kalabilmeleri için müşteriler inin talep ettiklerini anlamak için kaygılı arayışları gibi noktalarda vatandaşlık kavramının dengesindeki değişimini yansıtmaktadır. Siyaset dünyası ise yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak koyulmak istendiği herhangi bir çekiciliği olmayan ve köle gibi boyun eğen konuma karşı kendi cevabını verdi. Otorite ve saygı bağlamında önceki konumuna geri dönme ve halktan gelen talepleri kolayca fark etme gibi özelliklere yeniden sahip olamamakla birlikte, sürecin kontrolünü ele almadan kitlelerin görüşlerini keşfetmenin avantajlarını kendisine veren çağdaş siyasi manipülasyonun iyi bilinen tekniklerinin yardımına başvurdu. Ayrıca şov dünyası ve pazarlama gibi diğer sektörlerin yöntemlerini örnek alarak kendini daha rahat ve güvenli hissetti. Günümüz siyasetinin benzer paradoksları da bu noktalarda ortaya çıktı. Parti programlarının içerikleri ve parti rekabetinin karakteristiği hiç olmadığı kadar daha yumuşak ve yavan hale gelirken, hem kamuoyunu yönlendirme teknikleri hem de siyaseti denetlenebilir hale getirme gibi süreçler daha karmaşık bir forma kavuştu. Bu tarz siyaseti demokrasi dışı yada antidemokrat olarak nitelendiremeyiz çünkü siyasetçilerinin kaygılarının çoğu sonuçları doğrudan