TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir"

Transkript

1 TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014

2 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine nazaran daha büyük bir öneme sahiptir. Çünkü, kutuplaşma Türkiye de birden fazla grup arasında görülmekte ve bazı gruplar arasında, son yıllarda yükselen siyasi kutuplaşmanın da etkisiyle oldukça tehlikeli bir düzeye ulaşmaktadır. 2

3 ÇALIŞMANIN AMACI BİLGESAM olarak toplumsal olaylardan ve sosyal endişelerden hareketle; kutuplaşmayı tanımlamayı Türkiye de toplumsal çatışmaya sebep olabileceği öngörülen boyutlarını tespit etmeyi kutuplaşmanın hangi gruplar arasında ve ne düzeyde olduğunu saptamayı 3 amaçlayan niceliksel bir çalışma yapılmıştır.

4 ÇALIŞMANIN AMACI Çalışma ile son dönemde daha fazla gündemde olan ve söylemlere yansıyan kutuplaşmanın; taraflarını, boyutlarını, düzeyini ve kutuplaşmayı besleyen etkenleri somut olarak gösteren bir Türkiye resmi çizmek hedeflenmiştir. 4

5 ÇALIŞMANIN AMACI 109 soruluk anket çalışmasının verilerine dönük ayrıntılı analiz ve raporlaştırma çalışması devam etmektedir. Bu sunum dosyası ile çalışmaya ait bazı temel bulguların kamuoyu ile önceden paylaşılması amaçlanmıştır. 5

6 ÇALIŞMANIN AMACI 109 soruluk anket formu internet tabanlı olarak ve tüm illerden katılım sağlanarak Mayıs 2014 ayı sonunda uygulanmaya başlanmış ve Haziran 2014 ayının ilk yarısında 5039 kişiye ulaşılmasıyla sonlandırılmıştır. Veri temizliği ve rassal eliminasyon yöntemi ile uygulanan kotalama (etnisite ve oy verilen siyasi parti temelinde) neticesinde Türkiye profiline daha yakın 3612 kişilik bir örneklem oluşturulmuş ve analizler bu örneklem üzerinden 6 gerçekleştirilmiştir.

7 ÇALIŞMANIN AMACI Bu kısa raporda; etnik, dini ve siyasi kutuplaşmayı ve ayrımcılığı ölçen 16 sorunun temel istatistikleri paylaşılmıştır. 7

8 8 ETNİK KUTUPLAŞMA

9 9 ETNİK KUTUPLAŞMA

10 10 ETNİK KUTUPLAŞMA

11 11 ETNİK KUTUPLAŞMA

12 12 ETNİK KUTUPLAŞMA

13 13 ETNİK KUTUPLAŞMA

14 ETNİK KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Türkiye de Kürt olmayanların Kürtlere bakışı, önemli düzeyde bir kutuplaşmanın işaretlerini vermektedir. Yaklaşık her 4-5 kişiden birisinin bir Kürt ile evlilik yoluyla akraba olmayı problem olarak görmesi (özel alan) ve yaklaşık her üç kişiden birisinin bir Kürt ün ülkede başbakan veya cumhurbaşkanı olmasından rahatsız olacağını beyan etmesi (kamusal alan), hem özel alanda hem de kamusal alanda ortaya çıkan mesafenin ve kutuplaşmanın göstergesidir. 14

15 ETNİK KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Bir diğer önemli bulgu ise yaklaşık her 10 kişiden birisinin Kürtlerle Türkiye de birlikte yaşamayı problem olarak görmesidir. Bu bulgu, ülkede bir kriz durumunda patlak verebilecek iç çatışma potansiyelini ortaya koymaktadır. 15

16 ETNİK KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Son iki yılda Çözüm Süreci nin de etkisiyle azalan terör olayları gerginliği ve kutuplaşmayı azaltmış olmakla birlikte Türkiye de Kürtlerle beraber yaşamak istemeyecek kadar radikal olanlar hala azımsanmayacak düzeydedir (%10). Not: Bu oran Terörle Mücadelede Toplumsal Algılar adlı BİLGESAM raporunda (2012:s.15) %15,8 olarak bulgulanmıştır. 16

17 ETNİK KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Türkiye de her iki etnik grubun birbirine bakışı değerlendirildiğinde, Türklerin Kürtlere yönelik tepkiselliğinin, Kürtlerin Türklere yönelik tepkiselliğinden daha yüksek olduğu görülmektedir. 17

18 ETNİK KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Genel olarak bakıldığında, her iki etnik grup arasında en yüksek kutuplaşma oranının %32,5 ile kamusal alanda Türklerin Kürtlere bakışında ortaya çıktığı görülmektedir. Bu tepkisellik düzeyi, ülkede iki etnik grup arasında yaşandığı düşünülen kutuplaşmanın aslında tahmin edilen düzeyin altında olduğunu göstermektedir. 18

19 ETNİK KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Çalışma bulguları, ortalama 5 Türk ten birisinin özel ve kamusal alanda Kürtlere yönelik bir tepkisellik beslediğini göstermektedir. 19

20 ETNİK KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Kürtlere yönelik algılara siyasi parti seçmenleri temelinde bakıldığında, her üç boyutta da tepkiselliğin en yoğun olduğu parti seçmeninin MHP liler olduğu görülmektedir. Tepkiselliğin yüksek olduğu ikinci parti seçmeni CHP iken, AKP seçmeni arasında Kürtlere karşı tepkisellik en düşük düzeydedir. 20

21 ETNİK KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI MHP seçmeninde hem özel alana hem de kamusal alana taşınan tepkisellik partinin milliyetçi söylemleri ve ideolojisi temelinde anlamlanmaktadır. 21

22 22 ETNİK AYRIMCILIK

23 23 ETNİK AYRIMCILIK

24 ETNİK AYRIMCILIK 24

25 ETNİK KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Kürtlerde geçmişte her 4 kişiden 3 ü etnik temelde ayrımcılık yaşadığını ifade ederken, bugün düşünüldüğünde ayrımcılık algısı önemli ölçüde azalmış olmasına rağmen kritik düzeydedir (%43,9) ve önemini korumaktadır. Ayrımcılık algısındaki düşüşün temel nedenleri, 2009 yılında başlayan demokratik açılım ve 2012 yılında başlayan Çözüm Süreci temelinde sağlanan iyileştirmelerdir. 25

26 ETNİK KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Kürtler arasında hem geçmişte hem de günümüzde en fazla ayrımcılığa maruz kaldığını belirten grup BDP/HDP seçmenidir. Kürtler arasında farklı siyasi partilere oy verenlerin ayrımcılık algısı genel olarak düşüş göstermekle birlikte, en dikkate değer azalma Kürt kökenli AKP seçmenindedir. 26

27 ETNİK KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Kürt kökenli AKP seçmenlerinin ayrımcılık algısının düşüş göstermesinin nedenleri, AKP nin iktidarda olması dolayısıyla bu grubun kendini temsil ediliyor hissetmesiyle mevcut iyileştirmelerin bu iktidar döneminde gerçekleştirilmiş olmasıyla 27 Açıklanabilir.

28 28 MEZHEPSEL KUTUPLAŞMA

29 29 MEZHEPSEL KUTUPLAŞMA

30 30 MEZHEPSEL KUTUPLAŞMA

31 31 MEZHEPSEL KUTUPLAŞMA

32 32 MEZHEPSEL KUTUPLAŞMA

33 33 MEZHEPSEL KUTUPLAŞMA

34 MEZHEPSEL KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Türkiye de yaklaşık her 3 kişiden birisi bir Alevi ile evlilik yoluyla akraba olmayı problem olarak görmektedir. Yaklaşık her beş kişiden birisinin bir Alevi nin ülkede başbakan veya cumhurbaşkanı olmasından rahatsız olacağını beyan etmesi ise mezhepsel temelde, kamusal alanda varlığını gösteren bir tepkiselliğe işaret etmektedir. Bulgular, Alevilere karşı özel yaşamda ortaya çıkan mesafenin kamusal alana göre daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 34

35 MEZHEPSEL KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Hem özel hem de kamusal alanda Sünnilerde Alevilere yönelik tepkiselliğin ve mesafenin, Alevilerin Sünnilere karşı tepkiselliğinden daha yüksek olduğu görülmektedir. 35

36 MEZHEPSEL KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Kamuoyunda var olduğu düşünülen Sünni-Alevi kutuplaşmasının, bu çalışmada bulgulanan düzeyin üzerinde olduğu değerlendirilebilir. Bu farklılaşmanın nedeni, iki grup arasındaki mesafenin temelde kişilerin zihinlerinde değil, toplumsal kalıplarda var olmasıdır. Her iki grup içinde bir diğerine karşı oluşan mahalle baskısı nedeniyle pratikte ortaya çıkan mesafeyi de unutmamak 36 gerekmektedir.

37 MEZHEPSEL KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Alevilere yönelik özel ve kamusal alandaki en fazla tepkisellik; dindarlığın, muhafazakarlığın ve Sünni kültürün daha çok sahiplenildiği AKP ve sonrasında MHP seçmeninde görülmektedir. 37

38 38 MEZHEPSEL AYRIMCILIK

39 MEZHEPSEL AYRIMCILIĞA AİT TEMEL BULGULAR Türkiye de geçmiş ile bugün karşılaştırıldığında Sünni inanca sahip kişilerin din temelli ayrımcılık algısı önemli bir düşüş gösterirken, Alevilerdeki dini ayrımcılık algısı bugün de geçmişteki düzeyiyle devam etmektedir. 39

40 MEZHEPSEL AYRIMCILIĞA AİT TEMEL BULGULAR Kendisini Sünni olarak tanımlayan kişilerin azalan ayrımcılık algısının temel nedeni, geçmişte inançları nedeniyle ve siyaseten mağdur olduğunu iddia eden bu insanların son üç dönemdir iktidarda olmasıdır. 40

41 41 DİNİ KUTUPLAŞMA

42 42 DİNİ KUTUPLAŞMA

43 DİNİ KUTUPLAŞMA 43

44 DİNİ KUTUPLAŞMA 44

45 DİNİ KUTUPLAŞMA 45

46 46 DİNİ KUTUPLAŞMA

47 47 DİNİ KUTUPLAŞMA

48 48 DİNİ KUTUPLAŞMA

49 49 DİNİ KUTUPLAŞMA

50 DİNİ KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Çalışma bulguları; inançsız kişilerin Kürtlere, Alevilere ve başka dinden insanlara göre, hem özel yaşamda hem de kamusal alanda daha mesafeli algılandığını göstermektedir. Başka dinden kişilere ve inançsızlara karşı duyulan tepkinin ve dini kutuplaşmanın, Kürtlere karşı tepkiden ve etnik kutuplaşmadan hem kamusal alanda hem de özel yaşamda daha yüksek olduğunu da vurgulamak gerekmektedir. 50

51 DİNİ KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Bu durum, Türkiye deki genel kanının aksine, kutuplaşmanın en yoğun şekilde etnik temelde yaşanmadığını; dini kutuplaşmanın da etnik kutuplaşma kadar önemli düzeyde, hatta bazı alanlarda çok daha fazla olduğunu göstermektedir. Başka dinden kişilere ve inançsızlara karşı özel ve kamusal alandaki en yüksek tepkisellik, beklentilerle ve diğer çalışma bulgularıyla örtüşen şekilde, geleneksel ve dini muhafazakarlığın öne çıktığı AKP ve sonrasında MHP 51 seçmenindedir.

52 DİNİ KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Başörtülü kişilere veya ailelerine yönelik özel alanda çok düşük olan tepkisellik, her 6-7 kişiden birisinin kamusal alanda bu kişileri önemli pozisyonlarda problem olarak algılaması şeklinde kendini göstermektedir. 52

53 DİNİ KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Bu konuda tepkisel olan kişiler, başörtülü bir ailenin Türkiye de başbakan ve cumhurbaşkanı olmasından rahatsız olduğunu veya olacağını ifade etmektedir. Başörtülü kişilere yönelik tepkisellik tüm toplumsal kesimlerde genel olarak oldukça düşük düzeyde olmasına rağmen, görece en yüksek tepkisellik CHP seçmenindedir. 53

54 54 DİNİ KUTUPLAŞMA

55 DİNİ KUTUPLAŞMA 55

56 56 SİYASİ KUTUPLAŞMA

57 SİYASİ KUTUPLAŞMA 57 Not: Bu grafikte yer alan dört ayrı sorunun analizinde, sorgulanan parti dışındaki parti seçmenlerinin görüşleri esas alınmıştır. Örnek olarak; AKP li birisi ile evliliği sorgulayan birinci soruda sadece CHP-MHP-HDP/BDP ve Diğer Partililerin görüşleri dikkate alınmıştır.

58 SİYASİ KUTUPLAŞMA 58 Not: Bu grafikte yer alan dört ayrı sorunun analizinde, sorgulanan parti dışındaki parti seçmenlerinin görüşleri esas alınmıştır. Örnek olarak; AKP li birisi ile evliliği sorgulayan birinci soruda sadece CHP-MHP-HDP/BDP ve Diğer Partililerin görüşleri dikkate alınmıştır.

59 SİYASİ KUTUPLAŞMA 59 Not: Bu grafikte yer alan dört ayrı sorunun analizinde, sorgulanan parti dışındaki parti seçmenlerinin görüşleri esas alınmıştır. Örnek olarak; AKP li birisi ile evliliği sorgulayan birinci soruda sadece CHP-MHP-HDP/BDP ve Diğer Partililerin görüşleri dikkate alınmıştır.

60 60 SİYASİ KUTUPLAŞMA

61 SİYASİ KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Kişilerin hem kamusal alanda hem de özel alanda en çok tepki duyduğu parti seçmeni BDP/HDP liler iken, AKP seçmeni siyasi kutuplaşmanın ve tepkiselliğin oldukça yükseldiği grup olarak ikinci sırada yer almakta; bu grubu ise CHP seçmeni takip etmektedir. MHP seçmeni ise diğer parti seçmenlerince hem kamusal hem de özel alanda görece en az tepki duyulan grubu oluşturmaktadır. 61

62 SİYASİ KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI BDP/HDP li seçmenlerin bir diğerine mesafesini ortaya koyan siyasi kutuplaşma bulgularına göre; diğer partilileri ülke yönetiminde görmeye dönük tepkisellik, onlarla evlilik yoluyla akraba olmaya dönük tepkilerden daha yüksektir. BDP/HDP lilere dönük tepkiselliğin temelinde etnik köken ile beraber örgütsel bağ düşüncesi etkili olmakla birlikte, AKP lilere dönük tepkisellik için benzer bir gerekçe söz konusu olmadığı halde var olan kutuplaşma düzeyi düşündürücüdür. 62

63 SİYASİ KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI BDP/HDP seçmenine yönelik algıların, her düzeyde Kürtlere bakıştan iki kat daha olumsuz olması, etnik temeldeki kutuplaşma yanında, örgütsel bağın siyasi alana taşındığı düşüncesine (Siyasi Kürtçülük) bir tepkisellik olarak yorumlanabilir. 63

64 SİYASİ KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI BDP/HDP lilerden sonra, en yüksek tepkisellik ve kutuplaşmanın AK Partililere bakışta kendini göstermesi, bu parti yöneticilerinin son iki yıl içinde, diğer kimlikleri ötekileştirici nitelikteki söylemleri ile açıklanabilir. 64

65 SİYASİ KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI AKP nin sürdürdüğü politikalar AKP seçmenini partiye daha çok yaklaştırırken kendinden olmayanı büyük ölçüde ötekileştirmiş ve uzaklaştırmıştır. 65

66 SİYASİ KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Ülkedeki siyasi kutuplaşmanın da en az dini kutuplaşma kadar yüksek; hatta özellikle AKP ve BDP/HDP seçmenine yönelik tepkinin dini ve etnik kutuplaşmadan çok daha fazla olduğunu söylemek gerekmektedir. 66 Bunun yanı sıra, etnik ve dini kimlik temelinde diğer gruplarla evlilik yoluyla akraba olma konusunda ortaya çıkan mesafenin siyasi alanda da gözlenir hale gelmesi, Türkiye de kutuplaşmanın boyutları hakkında oldukça çarpıcı sinyaller vermekte ve siyasi kutuplaşmanın kamusal alandan özel alana kadar indiğini göstermektedir.

67 SİYASİ KUTUPLAŞMANIN TEMEL BULGULARI Kesinlikle oy verilmeyecek siyasi partinin sorgulanmasından ortaya çıkan bulgular, en yüksek tepkiselliğin BDP/HDP ye yönelik olduğunu göstermektedir. Bu durum, hem etnik hem de siyasi kutuplaşmanın bir arada düşünülmesiyle daha anlamlı hale gelmektedir. 67

68 68 SİYASİ AYRIMCILIK

69 SİYASİ AYRIMCILIK 69

70 SİYASİ AYRIMCILIĞA AİT TEMEL BULGULARI Türkiye genelinde siyasi temelde ayrımcılık algısı geçmişe göre önemli derecede artmıştır. Bugün itibariyle her iki kişiden birisi siyasi kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğradığını düşünmektedir. Bu durum, siyasi temeldeki ayrımcılık algısının, son dönemde etnisite ve dini temeldeki ayrımcılık algısının üzerine çıktığını göstermektedir. 70

71 SİYASİ AYRIMCILIĞA AİT TEMEL BULGULARI Siyasi temeldeki ayrımcılık algısı geçmişe göre AKP seçmeninde önemli bir düşüş gösterirken, BDP/HDP seçmeninde değişmemiş, CHP ve MHP seçmeninde ise yaklaşık iki kat yükseliş göstermiştir. Artan siyasi ayrımcılıkta, son dönemde AK Parti nin kendinden olmayanı ötekileştiren söylemlerinin etkisini vurgulamak gerekmektedir. 71

72 SİYASİ AYRIMCILIĞA AİT TEMEL BULGULARI Ayrımcılık algısı, siyasi temeldeki kutuplaşma ile birlikte yorumlandığında; Türkiye de siyasi kutuplaşmanın pek çok alanda ayrımcılığa dönüşerek tehlike sinyalleri verdiğini de göstermektedir. 72

73 TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

KÜRTLER VE ZAZALAR NE DÜŞÜNÜYOR? ORTAK DEĞER VE SEMBOLLERE BAKIŞ

KÜRTLER VE ZAZALAR NE DÜŞÜNÜYOR? ORTAK DEĞER VE SEMBOLLERE BAKIŞ BİLGE ADAMLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Dr. Salih AKYÜREK KÜRTLER VE ZAZALAR NE DÜŞÜNÜYOR? ORTAK DEĞER VE SEMBOLLERE BAKIŞ RAPOR NO: 26 İSTANBUL 2011 KÜRTLER VE ZAZALAR NE DÜŞÜNÜYOR? ORTAK DEĞER VE

Detaylı

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 30 Mart Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 6 Nisan 20 KONDA Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi / 6 Nisan 20 Sayfa 2 / 78 İÇİNDEKİLER. SUNUŞ... 2. YEREL SEÇİMDE PARTİLER

Detaylı

KONDA. 7 Haziran. Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 7 Haziran. Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 7 Haziran Sandık ve Seçmen Analizi 18 Haziran 015 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ.... SANDIK SONUÇLARI... 4.1. Seçimlere Katılım Oranları..... Bölgelere Göre Oy Dağılımları... 1.. Bölgelerde Katılım Oranları

Detaylı

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE YE ETKİLERİ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE

Detaylı

Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler

Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması - Eylül 2012 Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması Eylül 2012 Anayasaya Dair Tanım ve Beklentiler Saha Araştırması - 2012 Türkiye Ekonomik

Detaylı

Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci Algı Araștırması

Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci Algı Araștırması Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci Algı Araștırması YAZARLAR: İlhan Kaya, Hasan Aydın, Metin Gültekin 1 YAYINLARI www.ukam.org Kürt Sorunu ve Çözüm Süreci Algı Araștırması YAZARLAR: İlhan Kaya, Hasan Aydın, Metin

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

29 Mart Yerel Seçimleri: Kazananı Bol Olan Bir Seçim

29 Mart Yerel Seçimleri: Kazananı Bol Olan Bir Seçim 11 Ömer ÇAHA Fatih Ün. İİBF Kamu Yön. Bl. 29 Mart 2009 yerel seçimleri partilerin pozisyonları bakımından radikal değişiklikler getirmemiş olmakla birlikte bazı mesajlar içeren bir sonuca sahiptir. Bilindiği

Detaylı

Kasım 2014 www.hugo.hacettepe.edu.tr

Kasım 2014 www.hugo.hacettepe.edu.tr 0 Kasım 2014 www.hugo.hacettepe.edu.tr 1 TEŞEKKÜR Türkiye deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum başlıklı bu çalışma Ocak-Ekim 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Dünyada eşi benzeri olmayan bu

Detaylı

TÜRKİYE VE ARAP BAHARI: TÜRKİYE NİN ORTA DOĞU POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

TÜRKİYE VE ARAP BAHARI: TÜRKİYE NİN ORTA DOĞU POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER TÜRKİYE VE ARAP BAHARI: TÜRKİYE NİN ORTA DOĞU POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Doç. Dr. Şaban Kardaş, TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Orta Doğu geçtiğimiz iki yıl boyunca

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

KADINA YÖNELİK ŞİDDET TÜRKİYE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Sosyal Araştırmalar Merkezi USAK RAPOR NO: 12-01 Dilek Karal Elvan Aydemir Mart 2012 Türkiye de Kadına Yönelik Şiddet USAK Sosyal

Detaylı

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı 59-96 Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı Günseli Bayraktutan Mutlu Binark Tuğrul Çomu Burak Doğu Gözde İslamoğlu Aslı Telli Aydemir Öz Yeni

Detaylı

SOL VE CHP Lİ SEÇMENİN CHP YE BAKIŞI

SOL VE CHP Lİ SEÇMENİN CHP YE BAKIŞI SOL VE CHP Lİ SEÇMENİN CHP YE BAKIŞI ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN KASIM - 2011 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar

Detaylı

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET Hande ŞAHİN 1 Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir.

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker.

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker. GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Özgür Arun ve Zeynep Diker Ocak 2009 Ankara 1 Teşekkür Bu rapor, Yerel Gündem 21 Batman Kent Konseyi nin talebi üzerine

Detaylı

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012)

SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ (2005-2010) ETKİ DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMASI (SONUÇ RAPORU-27/1/2012) İçindekiler Yönetici Özeti... iii Giriş... 1 I. Türkiye de Sivil Toplumun Genel Görünümü... 2 A. Türkiye

Detaylı

Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması

Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması Toplumun, Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması Proje Koordinatörü Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

Detaylı

WEB 1.0 DAN WEB 2.0 A BARIŞ ve DEMOKRASI PARTİSİ: 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT

WEB 1.0 DAN WEB 2.0 A BARIŞ ve DEMOKRASI PARTİSİ: 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT WEB 1.0 DAN WEB 2.0 A BARIŞ ve DEMOKRASI PARTİSİ: 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE FACEBOOK KULLANIMINDAN BİR KESİT Doç. Dr. Günseli BAYRAKTUTAN Prof. Dr. Mutlu BİNARK Tuğrul ÇOMU Gözde İSLAMOĞLU Burak DOĞU Yard.

Detaylı

Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com

Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com KİTAP İNCELEMESİ Bülent ARAS, Şule TOKTAŞ ve Ümit KURT, Araştırma Merkezlerinin Yükselişi,

Detaylı

Rapor No: 2013/01 Kasım 2013. Kadının Görünmeyen Emeği: İkinci Vardiya. Prof. Dr. Suna BAŞAK Yrd. Doç. Dr. Sevgi KINGIR Şehnaz YAŞAR

Rapor No: 2013/01 Kasım 2013. Kadının Görünmeyen Emeği: İkinci Vardiya. Prof. Dr. Suna BAŞAK Yrd. Doç. Dr. Sevgi KINGIR Şehnaz YAŞAR Rapor No: 2013/01 Kasım 2013 Kadının Görünmeyen Emeği: İkinci Vardiya Prof. Dr. Suna BAŞAK Yrd. Doç. Dr. Sevgi KINGIR Şehnaz YAŞAR KADININ GÖRÜNMEYEN EMEĞİ: İKİNCİ VARDİYA Prof. Dr. Suna BAŞAK Yrd. Doç.

Detaylı

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI

FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FEDERAL ALMANYA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN AİLE YAPISI VE SORUNLARI ARAŞTIRMASI Mustafa NURUAN Tacettin GÜNEŞ Rahime BEDER ŞEN Sadık GÜNEŞ Ahmet Rasim KALAYCI Mehmet

Detaylı

KONDA Barometresi TEMALAR. Ekim 2012. Gündelik Hayatta Üzüntü

KONDA Barometresi TEMALAR. Ekim 2012. Gündelik Hayatta Üzüntü KONDA Barometresi TEMALAR Gündelik Hayatta Üzüntü Ekim 2012 (Bu rapor abone sözleşmelerimizin gizlilik süreleri dolduktan sonra sözleşmelerdeki ilgili maddelerin KONDA ya verdiği haklar uyarınca yayınlanmıştır.)

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇIMLERI VE ADAYLAR SELAHATTİN DEMİRTAŞ IN SİYASAL ANLAMI

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇIMLERI VE ADAYLAR SELAHATTİN DEMİRTAŞ IN SİYASAL ANLAMI ANALİZ AĞUSTOS 2014 SAYI: 104 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇIMLERI VE ADAYLAR SELAHATTİN DEMİRTAŞ IN SİYASAL ANLAMI HÜSEYİN ALPTEKİN ANALİZ AĞUSTOS 2014 SAYI: 104 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇIMLERI VE ADAYLAR SELAHATTİN

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur.

Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği araştırmanın sonuç raporudur. AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI (Türk Ulusal Ajansı) Gençlik Programı Genel Koordinatörlüğü Bu çalışma Gençlik Programı nın 2007-2009 yılları arasındaki etkilerinin değerlendirildiği

Detaylı

AVRUPA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI VE 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

AVRUPA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI VE 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ AVRUPA DA YAŞAYAN TÜRKLERİN OY VERME DAVRANIŞLARI VE 2014 TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ Yazarlar Nermin Abadan-Unat Volkan Çıdam Dilek Çınar Zeynep Kadirbeyoğlu Selcan Kaynak Bahar Özay Sercan Taş Aralık

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 ARAŞTIRMA NİHAİ RAPORU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 YAŞAMA DAİR VAKIF Araştırma

Detaylı

TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI

TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI TEGV ETKİ ARAŞTIRMASI TEGV Etki Araştırması Infakto Research Workshop tarafından gerçekleştirilmiştir. Infakto Research Workshop ekibinin yanısıra, TEGV de oluşturulan proje grubu

Detaylı