RLENMESİ ÜLKE KAYNAKLARININ BELİRLENEN LMESİ KAMU KAYNAKLARININ EKONOMİK, K, ETKİN N VE LMESİ VE KULLANILMASINI SAĞLAMAYA YÖNELY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RLENMESİ ÜLKE KAYNAKLARININ BELİRLENEN LMESİ KAMU KAYNAKLARININ EKONOMİK, K, ETKİN N VE LMESİ VE KULLANILMASINI SAĞLAMAYA YÖNELY"

Transkript

1 TÜRKİYE DE KAMU İÇ MALİ KONTROLÜ ALANINDAKİ SON GELİŞ İŞMELER VE AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER 1 KAMU MALİ YÖNETİMİ-1 KAMU MALİ YÖNETİMİ, KAMU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KURUMLARI VE SÜRES REÇLERİ KAPSAR. BU SÜRES REÇ ÜÇ AŞAMADAN AMADAN MEYDANA GELİR. POLİTİKALARIN VE ÖNCELİKLERİN BELİRLENMES RLENMESİ ÜLKE KAYNAKLARININ BELİRLENEN POLİTİKALARA UYGUN OLARAK TAHSİS S EDİLMES LMESİ KAMU KAYNAKLARININ EKONOMİK, K, ETKİN N VE VERİML MLİ BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLMES LMESİ VE KULLANILMASINI SAĞLAMAYA YÖNELY NELİK K KONTROL VE DENETİM M MEKANİZMALARININ KURULMASI MALİYE POLİTİKASINI ETKİLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTME YETENEĞİ KAMU MALİ YÖNETİMİNİN KAPASİTES TESİNE BAĞLIDIR. 2

2 KAMU MALİ YÖNETİMİ-2 POLİTİKALARIN VE ÖNCELİKLERİN BELİRLENMES RLENMESİ ETKİN ÇALIŞAN AN BİR B R DEVLETİN, KAYNAK KISITINI DA DİKKATE D ALARAK STRATEJİK KARARLAR VERMESİ,, BU KARARLARI UYGULAMAK İÇİN N ORTA VADELİ PLANLAR YAPMASI VE BU POLİTİKALARI DESTEKLEYECEK ŞEKİLDE BÜTÇE B E YAPMASI GEREKİR. R. BU DA POLİTİKA ÜRETME KAPASİTES TESİNİN N VE BÜTÇE E SÜRES REÇLERİNİN N GÜÇG ÜÇLENDİRİLMESİNE BAĞLIDIR. 3 KAMU MALİ YÖNETİMİ-3 KAYNAKLARIN BELİRLENEN ÖNCELİKLERE UYGUN OLARAK TAHSİSİ: : BÜTÇEB BÜTÇE; KIT KAYNAKLARIN TAHSİS S ARACIDIR. İKTİSADİ PLAN VE POLİTİKALARIN GERÇEKLE EKLEŞTİRİLME LME ARACIDIR. KAMUNUN ORTAK İHTİYAÇLARININ NE KADARININ DEVLET ELİYLE KARŞILANACA ILANACAĞINI INI GÖSTEREN G TEMEL BİR B SİYASİ TERCİHT HTİR. HÜKÜMET POLİTİKASININ MALİ YANSIMASIDIR. 4

3 KAMU MALİ YÖNETİMİ-4 KAMU KAYNAKLARININ KULLANIMININ KONTROL VE DENETİMİNE İLİŞKİN N MEKANİZMALARIN KURULMASI BU MEKANİZMALAR MALİ KONTROL OLARAK ADLANDIRILMAKTADIR. İÇ KONTROL MALİ HİZMETLER BİRİMİB HARCAMA ÖNCESİ KONTROL HARCAMA SONRASI İÇ DENETİM DIŞ DENETİM DENETİM M MEKANİZMASININ DİĞD İĞER BİR B R UNSURU İSE MALİ RAPORLAMA VE BUNA UYGUN BÜTÇE B E KOD YAPISI VE DEVLET MUHASEBESİNİN N VARLIĞIDIR. IDIR. MALİ RAPORLAMANIN GELİŞ İŞMESİ, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRL RLİĞİN N TEMEL UNSURLARINDANDIR. 5 KAMU MALİ YÖNETİM M SİSTEMS STEMİMİZE YÖNELİK K ELEŞTİRİLER LER-1 MALİ YÖNETİM M SİSTEMS STEMİNİN N VE BÜTÇENB ENİN KAPSAMININ DAR KALDIĞI BÜTÇE E DIŞI I HARCAMALARIN ARTTIĞI KALKINMA PLANI İLE BÜTÇELER B ARASINDAKİ BAĞIN KOPTUĞU KAMU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILAMADIĞI HARCAMA SÜRECS RECİNİN N KATI ÖN N KONTROLE TABİ OLDUĞU HARCAMA SÜRECS RECİNDE YETKİ-SORUMLULUK DENGESİNİN İYİ KURULAMADIĞI BÜTÇE E HAZIRLAMA, UYGULAMA VE KONTROL SÜRECİNDE İDARELERE YETERLİ İNİSİYATİF TANINMADIĞI 6

4 KAMU MALİ YÖNETİM M SİSTEMS STEMİMİZE YÖNELİK K ELEŞTİRİLER LER-2 SAYIŞTAY DENETİMİ KAPSAMININ DAR KALDIĞI BÜTÇE E KOD YAPISININ YETERSİZ Z OLDUĞU MUHASEBE SİSTEMS STEMİNİN N YETERSİZ Z OLDUĞU ÇAĞDAŞ KAMU MALİ YÖNETİM M ANLAYIŞINDA INDA HAKİM M OLAN; STRATEJİK K PLANLAMA, ÇOK YILLI BÜTÇELEME, B PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME, HESAP VEREBİLİRL RLİK, MALİ SAYDAMLIK, ETKİN İÇ MALİ KONTROL İLKELERİNİN N SİSTEMDE S STEMDE YER ALMADIĞI MALİ YÖNETİMİN N OTOMASYON VE ENFORMASYON SİSTEMS STEMİNİN N YETERSİZ OLDUĞU 7 KAMU MALİ YÖNETİMİNDE NDE DEĞİŞİ ĞİŞİM MEVCUT SİSTEMS STEMİN N AKSAKLIKLARI İÇ ETKENLER KAMU KAYNAKLARININ KULLANIMI KONUSUNDA ARTAN KAMUOYU HASSASİYET YETİ KAMU KESİMİNDE VE AKADEMİK ÇEVRELERDE OLUŞAN DEĞİŞİ ĞİŞİM TALEPLERİ DIŞ ETKENLER AVRUPA BİRLB RLİĞİNE UYUM SÜRECS RECİ IMF VE DÜNYA D BANKASI İLE İLİŞKİLER 8

5 KAMU MALİ YÖNETİMİNDE NDE DEĞİŞİ ĞİŞİM ÇALIŞMALARI 8. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORUNDA 2001, 2002, 2003 YILLARI PROGRAMLARINDA ULUSAL PROGRAMDA (2001),(2003) KATILIM ORTAKLIĞI I BELGESİNDE IMF YE VERİLEN NİYET N MEKTUPLARINDA TÜRKİYE DE SAYDAMLIĞIN IN ARTTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN N YÖNETY NETİMİN N GELİŞ İŞTİRİLMESİ EYLEM PLANINDA 59. HÜKÜMET H PROGRAMINDA VE ACİL L EYLEM PLANINDA ELEŞTİRİLEN LEN KONULARDA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN D DEĞİŞİ ĞİŞİKLİKLERE KLERE YER VERİLM LMİŞTİR. 9 ULUSAL PROGRAM(2003)-1 MÜZAKERE KONULARINDAN 28-MALİ KONTROL BÖLÜMÜNE İLİŞKİN N OLARAK; AB UYGULAMALARINA, ULUSLARARASI KONTROL VE DENETİM M STANDARTLARINA UYUMLU OLARAK KAMU İÇ MALİ KONTROL MEVZUATININ KABUL EDİLMES LMESİ USULSÜZL ZLÜK K VE YOLSUZLUKLARIN ÖNLENMESİ İÇİN İDARİ KAPASİTEN TENİN GÜÇLENDİRİLMESİ DIŞ DENETİM M ALANLARININ ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN ŞEKİLDE GELİŞ İŞTİRİLMESİ 10

6 ULUSAL PROGRAM(2003)-2 KAYNAKLARIN EKONOMİK, K, ETKİLİ VE VERİML MLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETY NETİLMESİ USULSÜZL ZLÜK K VE YOLSUZLUĞUN UN ÖNLENMESİ ZAMANINDA VE GÜVENG VENİLİR R BİLGB LGİ EDİNİLMES LMESİ KONTROL VE DENETİM M FAALİYETLER YETLERİNİN NESNEL RİSK R YÖNETY NETİM M ANALİZLER ZLERİNE GÖRE BELİRLENM RLENMİŞ EN RİSKLR SKLİ ALANLAR ÜZERİNE YOĞUNLA UNLAŞMASI 11 ULUSAL PROGRAM(2003)-3 KURUMSAL YAPILANMAYA İLİŞKİN N OLARAK İÇ KONTROL UYUMLAŞTIRMA BİRİMİNİN B KURULMASI İÇ DENETİM M KOORDİNASYON KURULU KURULMASI İÇ DENETÇİLER LERİN N VE HARCAMA ÖNCESİ KONTROL SÜRECS RECİNDE YER ALANLARIN YETİŞ İŞTİRİLMESİ AMACIYLA SİSTEMLS STEMLİ VE KAPSAMLI EĞİE ĞİTİM M PROGRAMLARININ UYGULAMAYA KONULMASI KURUL, MALİYE BAKANLIĞI I VE HARCAMACI KURULUŞLAR LAR ARASINDA BİLGB LGİSAYAR AĞI A KURULMASI YETERİ KADAR İÇ DENETÇİ GÖREVLENDİRİLMESİ 12

7 ULUSAL PROGRAM(2003)-4 DIŞ DENETİME İLİŞKİN N OLARAK SAYIŞTAY KANUNUNUN DEĞİŞ ĞİŞTİRİLMESİ DIŞ DENETİM M STANDARTLARININ GELİŞ İŞTİRİLMESİ İDARİ VE KURUMSAL KAPASİTEN TENİN GÜÇLENDİRİLMESİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLER KLERİNDEN YARARLANILMASI 13 YENİ MALİ YÖNETİM M VE KONTROL SİSTEMİNİN N ANAHTAR KAVRAMLARI YÖNETİM M SORUMLULUĞU U MODELİ KAYNAKLARIN ETKİLİ,, EKONOMİK, K, VERİML MLİ KULLANIMI STRATEJİK K PLANLAMA PERFORMANSA DAYALI BÜTÇELEMEB ÇOK YILLI BÜTÇELEMEB HESAP VEREBİLİRL RLİK MALİ SAYDAMLIK TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE İÇ KONTROL SİSTEMS STEMİ ETKİN İÇ DENETİM GENİŞ KAPSAMLI DIŞ DENETİM 14

8 KAMU MALİ YÖNETİM M SİSTEMS STEMİNDE YENİ DÜZENLEMELER 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI F VE BORÇ YÖNETİMİNİN N DÜZENLENMESD ZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLES ZLEŞMELERİ KANUNU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BÜTÇE E KODLAMA YAPISI MUHASEBE SİSTEMS STEMİ 5217 SAYILI ÖZEL GELİR R VE ÖZEL ÖDENEK KANUNU SAYIŞTAY KANUN TASARISI PERSONEL KANUNU TASARISI 15 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MALİ YÖNETİM M VE BÜTÇENB ENİN N KAPSAMI GENİŞ İŞLETİLMİŞTİR HESAP VEREBİLİRL RLİK K SAĞLANMAKTADIR VE MALİ SAYDAMLIK KAYNAKLARIN ETKİLİ EKONOMİK K VE KULLANILMASI İLKESİ GETİRİLMEKTED LMEKTEDİR VERİML MLİ İDARELERİN İNİSİYATİFİ ARTTIRILMAKTADIR STRATEJİK K PLANLAMA VE PERFORMANS BÜTÇELEMEYE GEÇİLMEKTED LMEKTEDİR ESASLI ORTA VADELİ HARCAMA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE ÇOK YILLI BÜTÇELEMEYE B GEÇİLMEKTED LMEKTEDİR KAMUDA MUHASEBE BİRLB RLİĞİ SAĞLANMAKTA VE MALİ İSTATİSTİKLERİN N YAYIMLANMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR İÇ KONTROL SİSTEMS STEMİ KURULMAKTADIR İÇ DENETİM M SİSTEMS STEMİ KURULMAKTADIR SAYIŞTAY TAY IN DENETİM M KAPSAMI GENİŞ İŞLETİLMİŞTİR 16

9 MALİ YÖNETİM M VE BÜTÇENB ENİN KAPSAMI GENİŞ İŞLETİLMİŞTİR GENEL VE KATMA BÜTÇE B E YERİNE, GENEL VE ÖZEL BÜTÇE B E KAPSAMINDAKİ İDARELER İLE DÜZENLEYD ZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN BÜTÇELERB ELERİNİ KAPSAYAN MERKEZİ YÖNETİM M BÜTÇESB ESİ HAZIRLANACAKTIR GENEL YÖNETY NETİM M KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ AYNI MALİ YÖNETİM M VE KONTROL SİSTEMS STEMİNE TABİ TUTULACAKTIR BÜTÇELER ÜÇ YILLIK OLARAK HAZIRLANACAKTIR İDARELERİN N TÜM T M GELİR R VE GİDERLERG DERLERİ BÜTÇELERİNDE YER ALACAKTIR 17 İDARELER İTİBARİYLE KANUNUN KAPSAMI GENEL YÖNETY NETİM SOSYAL GÜVENLG VENLİK K MERKEZİ YÖNETİM M MAHALLİ İDARELER KURUMLARI GENEL BÜTÇEB ÖZEL BÜTÇEB DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 18

10 İŞ VE İŞLEMLER İTİBARİYLE KANUNUN KAPSAMI KAMU MALİ YÖNETİMİNİN N YAPISI VE İŞLEY LEYİŞİ KAMU BÜTÇELERB ELERİNİN N HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI TÜM M MALİ İŞLEMLER LEMLERİN N MUHASEBESİ VE RAPORLANMASI MALİ KONTROL 19 STRATEJİK K PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEMEB STRATEJİK K PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU (DPT) PERFORMANSA DAYALI BÜTÇELEME B REHBERİ (MALİYE BAKANLIĞI) I) BÜTÇELERİN N STRATEJİK K PLANLARA DAYANDIRILMASI BÜTÇELERİN N STRATEJİK K PLANLARDA YER ALAN MİSYON, VİZYON V VE STRATEJİK K AMAÇLARLA UYUMLU OLMASI BÜTÇELERİN N PERFORMANS GÖSTERGELERG STERGELERİNE GÖRE G DEĞERLEND ERLENDİRİLMESİ PERFORMANS DENETİMLER MLERİNİN N BU GÖSTERGELER G ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLE EKLEŞTİRİLMESİ RAPORLAMA 20

11 ÇOK YILLI BÜTÇELEMEB ORTA VADELİ PROGRAM HAZIRLANMASI ORTA VADELİ MALİ PLAN HAZIRLANMASI İDARELERİN N STRATEJİK K PLAN YAPMALARI İDARELERİN N YILI VE İZLEYEN İKİ YILIN GELİR R VE GİDER G TAHMİNLER NLERİNİ İÇEREN ÜÇ YILLIK BÜTÇE B E YAPMALARI BUNA GÖRE G ORTA VADELİ HARCAMA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE PLANLAMA- BÜTÇELEME İLİŞKİSİ KURULMAKTADIR 21 MUHASEBE BİRLB RLİĞİ VE MALİ İSTATİSTİKLER MUHASEBE BİRLB RLİĞİ SAĞLANMAKTADIR. GENEL İDARE KAPSAMINDAKİ İDARELERDE AYNI MUHASEBE SİSTEMS STEMİ KULLANILACAKTIR. TÜM T HESAPLARIN KONSOLİDE EDİLMES LMESİNE VE ULUSLARARASI KARŞILA ILAŞTIRMAYA İMKAN TANINMAKTADIR MALİYE BAKANLIĞI I BÜNYESB NYESİNDE NDE OLUŞTURULACAK KURUL, GENEL YÖNETY NETİM M KAPSAMINDAKİ İDARELERİN N UYGULAYACAĞI I MUHASEBE VE RAPORLAMA STANDARTLARINI, ÇERÇEVE EVE HESAP PLANI VE DÜZENLEYECEKLERD ZENLEYECEKLERİ RAPORLARIN ŞEKİL, SÜRE S VE TÜRLERT RLERİNİ TESPİT T EDECEKTİR KAMU MALİYES YESİNE İLİŞKİN N MALİ İSTATİSTİKLERİN HAZIRLANMASI VE KAMUOYUNA SUNULMASI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR 22

12 MALİ KONTROL SİSTEMS STEMİ REFORMLARI İÇİN N AB STANDARTLARI 1. MALİ KONTROL SÜRECS RECİNİ TANIMLAYAN BİR B R YASA 2. AMACA UYGUN İÇ KONTROL SİSTEM S STEM VE YÖNTEMLERİ -Muhasebe ve Raporlama Standartları ile Politika Belgesi -Otomasyona Dayalı Muhasebe -Fonların n Denetimini Ortaya Koyan Mekanizma -Ödeme Ve Taahhütler Üzerinde Harcama Öncesi Kontrol -İhale Kontrol Sistemi -Kamu Gelirleri Kontrolü 3. FONKSİYONEL OLARAK BAĞIMSIZ BİR B İÇ DENETİM 4. USULSÜZL ZLÜK K VE YOLSUZLUKLARI ÖNLEYİCİ BİR MEKANİZMA 23 İÇ KONTROL SİSTEMS STEMİ İÇ KONTROL: BÜTÇEYE VE YÜRÜRLY RLÜKTEKİ KURALLARA UYULMASINA, VARLIKLARIN KORUNMASINA, MUHASEBE KAYITLARININ GEÇERL ERLİLİĞİNİN N VE DOĞRULU RULUĞUNUN UNUN SAĞLANMASINA VE MALİ BİLGİLERİN N KULLANIMA HAZIR HALDE BULUNDURULARAK YÖNETSEL Y KARARLARIN KOLAYLAŞTIRILMASINA İMKÂN VEREN KURUMSAL YAPI, YÖNTEM, Y İŞLEM SÜRES REÇLERİ VE ARAÇLAR BÜTÜNÜNDEN B NDEN OLUŞUR UR İÇ KONTROL MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA GÖREVG REVİ MALİYE BAKANLIĞI I TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEKTY LECEKTİR ETKİN N BİR B İÇ KONTROL SİSTEMS STEMİNİN N KURULMASI İDARELERİN N YÖNETY NETİM M SORUMLULUĞUNDADIR UNDADIR 24

13 AB İLE UYUMLU MALİ YÖNETİM M VE KONTROL SİSTEMİNİN N ORGANİZASYONEL YAPISI MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM İÇ DENETİM M KOOR. KURULU MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMİ İÇ KONTROL MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMİ KAMU İDARESİ İÇ DENETİM M BİRİMİB MALİ HİZMETLER BİRİMİB 25 İÇ DENETİM M SİSTEMS STEMİ İÇ DENETİM M KOORDİNASYON KURULU KURULMUŞTUR RİSK ESASLI OLARAK İÇ DENETİM YAPILMASI ÜST YÖNETY NETİCİYE BAĞLI İÇ DENETÇİ İSTİHDAMI SERTİFİKALI İÇ DENETÇİLER İÇ DENETİM M STANDARTLARINA UYGUN SİSTEMATİK K VE SÜREKLS REKLİ DENETİM ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR 26

14 SAYIŞTAY DENETİMİ SAYIŞTAYIN HARCAMA ÖNCESİ KONTROL FONKSİYONU KALDIRILMIŞTIR SAYIŞTAY DENETİMİNİN N KAPSAMI GENİŞ İŞLETİLMİŞTİR. GENEL YÖNETY NETİM KAPSAMINDA YER ALAN MERKEZİ YÖNETİM M KAPSAMINDAKİ İDARELER, SOSYAL GÜVENLG VENLİK K KURUMLARI VE MAHALLİ İDARELER SAYIŞTAY DENETİMİNE TABİ TUTULMUŞTUR TUR 27 MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN B N YENİ SİSTEMDEKİ ÖNEMİ KAMU İDARELERİNİN N ARTAN MALİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İDARELERİN N MALİ HİZMETLER BİRİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEKTY LECEKTİR İDAREDE MALİ YÖNETİM M VE KONTROL GÖREVLERİNİN N SAĞLIKLI BİR B ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ,, BU BİRİMİN B N ORGANİZASYON YAPISI VE KAPASİTES TESİNE BAĞLIDIR KAMU KAYNAKLARININ ETKİLİ KULLANIMI, USULSÜZL ZLÜK K VE YOLSUZLUĞUN UN ÖNLENMESİ,, EKSİK BİLGİDEN KAYNAKLANAN HATALARIN ÖNLENMESİ, HESAP VERME SORUMLULUĞUNUN UNUN SAĞLANMASI, MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ HUSUSLARINDA BU BİRİMİN B ÖNEMLİ FONKSİYONLARI BULUNMAKTADIR BU FONKSİYONLAR, DOĞRUDAN ÜST YÖNETY NETİCİYE BAĞLI GÜÇG ÜÇLÜ BİR R MALİ HİZMETLER BİRİMİNİB GEREKTİRMEKTED RMEKTEDİR 28

15 HARCAMA ÖNCESİ KONTROL SAYILI KANUNUN 58 İNCİ MADDESİNDE HARCAMA ÖNCESİ KONTROL GÖREVG REVİ,, 59 UNCU MADDESİNDE İSE MALİ KONTROL YETKİLİLER LERİNİN N NİTELN TELİKLERİ VE ATANMASI DÜZENLENMD ZENLENMİŞTİR 29 HARCAMA ÖNCESİ KONTROL-2 KANUNDA, HARCAMA ÖNCESİ KONTROL SÜRECS RECİ: ÖDENEK TAHSİS S EDİLMES LMESİ YÜKLENMEYE GİRİŞİG İŞİLMESİ İHALE VE SÖZLES ZLEŞME YAPILMASI MAL VEYA HİZMETH ZMETİN N TESLİM M ALINMASI İŞİN N GERÇEKLE EKLEŞTİRİLMESİ ÖDEME EMRİ BELGESİ DÜZENLENMESİ HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDAN ALINACAK BENZERİ MALİ KARARLARI KAPSAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMD ZENLENMİŞTİR KANUNA GÖRE G HARCAMA ÖNCESİ KONTROL GÖREVİ, ÜST YÖNETY NETİCİNİN N ATADIĞI I VE DOĞRUDAN KENDİSİNE NE BAĞLI OLARAK ÇALIŞAN AN MALİ KONTROL YETKİLİLER LERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEKTY LECEKTİR. ANCAK GENEL BÜTÇE B E KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TAŞRA BİRİMLERB MLERİNDE BU GÖREV G İL DEFTERDARLIKLARI TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEKT LECEKTİR 30

16 HARCAMA ÖNCESİ KONTROL-3 KANUNDA ÖNGÖRÜLEN HARCAMA ÖNCESİ KONTROL MEKANİZMASI, ÖDEME İŞLEM LEMİNDEN ÖNCE HARCAMA SÜRECS RECİNİN ÇEŞİTLİ SAFHALARINDA, SERTİFİKALI MALİ KONTROL YETKİLİSİ TARAFINDAN UYGUNLUK KONTROLÜ YAPILMASI ESASINA DAYANMAKTADIR HARCAMA SÜRECS RECİNİN ÇEŞİTLİ SAFHALARINDA DEVREYE GİREN G MALİ KONTROL YETKİLİSİ; İŞLEMLER LEMLERİN N MEVZUATINA UYGUNLUĞUNU UNU KONTROL EDECEK, VİZE V VEYA UYGUN GÖRÜŞG VERECEKTİR VİZE VEYA UYGUN GÖRÜŞG VERİLMEYEN İŞLEMLER LEMLERİN GERÇEKLE EKLEŞTİRİLMESİ HALİNDE, HARCAMA YETKİLİSİ KİŞİSEL SORUMLULUK ÜSTLENMİŞ SAYILACAKTIR 31 HARCAMA ÖNCESİ KONTROL-4 KANUNUNUMUZDA ESAS ALINAN YÖNETİM M SORUMLULUĞU U MODELİNDE HARCAMA ÖNCESİ KONTROL; İŞLEMLER LEMLERİ GERÇEKLE EKLEŞTİREN KİŞİK İŞİLERİN N HER İŞLEM BİR ÖNCEKİ İŞLEM LEMİN N KONTROLÜNÜ DE İÇERECEK ŞEKİLDE, SÜRES REÇ KONTROLÜ OLARAK YAPILMAKTA, YÖNETY NETİM SORUMLULUĞUNUN UNUN BİR B R GEREĞİ OLARAK AYRICA UYGUNLUK KONTROLÜ YAPMAKLA GÖREVLİ KİŞİ VEYA KİŞİK İŞİLER SİSTEME S STEME DAHİL L EDİLMEMEKTED LMEMEKTEDİR BU MODELDE, İDAREDE GÜÇG ÜÇLÜ BİR İÇ KONTROL SİSTEMS STEMİ KURULARAK USULSÜZL ZLÜK K VE YOLSUZLUKLARIN ÖNLENMESİ SAĞLANMAKTADIR 32

17 YETKİ-SORUMLULUK SİYASİ VE YÖNETSEL Y YETKİ VE SORUMLULUKLAR AYRILMIŞTIR SÜREÇTE YER ALAN YETKİLİLER: LER: BAKAN ÜST YÖNETY NETİCİ HARCAMA YETKİLİSİ MALİ HİZMETLER BİRİMİB YÖNETİCİSİ MALİ KONTROL YETKİLİLER LERİ GERÇEKLE EKLEŞTİRME GÖREVLG REVLİLERİ MUHASEBE YETKİLİLER LERİ İÇ DENETÇİLER 33 YÖNETİM M VE KONTROL SÜRECS RECİNDE YETKİLİLER LER-1 BAKAN: HÜKÜMET POLİTİKALARININ UYGULANMASINDAN BÜTÇELERİN N HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDAN DİĞER BAKANLIKLARLA KOORDİNASYON VE İŞBİRL RLİĞİNDEN KAYNAKLARIN KULLANIMINDAN KAMUOYUNUN BİLGB LGİLENDİRİLMESİNDEN SİYASİ OLARAK SORUMLUDUR 34

18 YÖNETİM M VE KONTROL SÜRECS RECİNDE YETKİLİLER LER-2 ÜST YÖNETY NETİCİ: KAMU İDARESİ BÜTÇESİNİN SORUMLUSUDUR ÜST YÖNETY NETİCİLER: İDARELERİNİN N STRATEJİK K PLANLARININ VE BÜTÇELERİNİN N HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDAN KAYNAKLARIN ETKİLİ,, EKONOMİK K VE VERİML MLİ BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLMES LMESİ VE KULLANILMASINI SAĞLAMAKTAN MALİ YÖNETİM M VE KONTROL SİSTEMS STEMİNİN İŞLEY LEYİŞİNİN N GÖZETG ZETİLMESİ VE İZLENMESİNDEN NDEN KANUNDA BELİRT RTİLEN GÖREV G VE SORUMLULUĞUN UN YERİNE GETİRİLMES LMESİNDEN BAKANA KARŞI, MAHALLİ İDARELERDE İSE MECLİSLER SLERİNE KARŞI SORUMLUDURLAR 35 YÖNETİM M VE KONTROL SÜRECS RECİNDE YETKİLİLER LER-3 HARCAMA YETKİLİSİ: BÜTÇEYLE ÖDENEK TAHSİS S EDİLEN HER BİR B R HARCAMA BİRİMİNİN N EN ÜST YÖNETY NETİCİSİ HARCAMA YETKİLİSİDİR. HARCAMA YETKİLİSİ HARCAMA TALİMATI VERİR R VE ÖDEME EMRİNİ İMZALAR HARCAMA YETKİLİSİ: HARCAMA TALİMATLARININ BÜTÇE B İLKE VE ESASLARINA UYGUN OLMASINDAN HARCAMA TALİMATLARININ KANUN, TÜZÜK T VE YÖNETMELY NETMELİKLER İLE DİĞD İĞER MEVZUATA UYGUN OLMASINDAN ÖDENEKLERİN N ETKİLİ,, EKONOMİK K VE VERİML MLİ KULLANILMASINDAN SORUMLUDURLAR 36

19 YÖNETİM M VE KONTROL SÜRECS RECİNDE YETKİLİLER LER-4 MALİ HİZMETLER BİRİMİB YÖNETİCİSİ MALİ HİZMETLER BİRİMİ: B KAMU İDARESİNİN N BÜTÇESB ESİNİ HAZIRLAMAK İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE B E TAHMİNLER NLERİNİ YAPMAK BÜTÇE E KAYITLARINI TUTMAK ÖDENEK GÖNDERME G BELGELERİNİ DÜZENLEMEK BÜTÇE E UYGULAMA SONUÇLARINA İLİŞKİN N VERİLER LERİ DERLEMEK VE RAPORLAMAK HARCAMA YAPILMASI VE GELİR R TOPLANMASINA İLİŞKİN N MALİ İŞLEMLER LEMLERİ YÜRÜTMEK KESİN N HESABI HAZIRLAMAK GİBİG GÖREVLERİ YÜRÜTÜR 37 YÖNETİM M VE KONTROL SÜRECS RECİNDE YETKİLİLER LER-5 MALİ KONTROL YETKİLİSİ: HARCAMA KARARLARINI ÖNCEDEN KONTROLE TABİ TUTARAK VİZE V EDER VEYA UYGUN GÖRÜŞG VERİR HANGİ KARAR VE İŞLEMLER LEMLERİN N VİZE V VEYA UYGUN GÖRÜŞE G E TABİ TUTULACAĞI I MALİYE BAKANLIĞINCA INCA BELİRLEN RLENİR MALİ KONTROL YETKİLİLER LERİ YAPTIKLARI VİZE VE VERDİKLER KLERİ UYGUN GÖRÜŞLERDEN SORUMLUDUR 38

20 YÖNETİM M VE KONTROL SÜRECS RECİNDE YETKİLİLER LER-6 GERÇEKLE EKLEŞTİRME GÖREVLG REVLİLERİ: İŞİN N YAPILMASI VEYA YAPTIRILMASI MAL VEYA HİZMETH ZMETİN N ALINMASI TESLİM M ALMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER LEMLERİN YAPILMASI İŞLEMLER LEMLERİN N BELGELENDİRİLMES LMESİ ÖDEME İÇİN N GEREKLİ BELGELERİN HAZIRLANMASI GÖREVLERİNİ YÜRÜTÜRLER RLER 39 YÖNETİM M VE KONTROL SÜRECS RECİNDE YETKİLİLER LER-7 MUHASEBE YETKİLİSİ: ÖDEME AŞAMASINDA A AMASINDA ÖDEME EMRİ BELGESİ VE EKİ BELGELERDE: YETKİLİLER LERİN İMZASINI İLGİLİ MEVZUATINDA SAYILAN BELGELERİN N TAMAM OLMASINI MADDİ HATA BULUNUP BULUNMADIĞINI INI HAK SAHİBİNİN N KİMLK MLİĞİNİ YÖNLERİNDEN NDEN KONTROL EDER ÖDEMEYİ GERÇEKLE EKLEŞTİRİR R VE MUHASEBE KAYITLARINI TUTAR 40

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 DERLEYENLER Alfabetik Sırayla Adnan KUM Burcu B. BAŞAL Hasan Murat BERKSOY

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM 18 Haziran 2014 Ankara 1 İç Denetimin Tarihçesi (1) Amerika Birleşik Devletlerinde 1940 lı yıllardan itibaren yapılan bilimsel araştırmalarda, hukuka uygunluk denetimi

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 9 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 6 KAMU MALĠYESĠ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 YÖNETMELİK Ekli Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı