RLENMESİ ÜLKE KAYNAKLARININ BELİRLENEN LMESİ KAMU KAYNAKLARININ EKONOMİK, K, ETKİN N VE LMESİ VE KULLANILMASINI SAĞLAMAYA YÖNELY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RLENMESİ ÜLKE KAYNAKLARININ BELİRLENEN LMESİ KAMU KAYNAKLARININ EKONOMİK, K, ETKİN N VE LMESİ VE KULLANILMASINI SAĞLAMAYA YÖNELY"

Transkript

1 TÜRKİYE DE KAMU İÇ MALİ KONTROLÜ ALANINDAKİ SON GELİŞ İŞMELER VE AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER 1 KAMU MALİ YÖNETİMİ-1 KAMU MALİ YÖNETİMİ, KAMU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KURUMLARI VE SÜRES REÇLERİ KAPSAR. BU SÜRES REÇ ÜÇ AŞAMADAN AMADAN MEYDANA GELİR. POLİTİKALARIN VE ÖNCELİKLERİN BELİRLENMES RLENMESİ ÜLKE KAYNAKLARININ BELİRLENEN POLİTİKALARA UYGUN OLARAK TAHSİS S EDİLMES LMESİ KAMU KAYNAKLARININ EKONOMİK, K, ETKİN N VE VERİML MLİ BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLMES LMESİ VE KULLANILMASINI SAĞLAMAYA YÖNELY NELİK K KONTROL VE DENETİM M MEKANİZMALARININ KURULMASI MALİYE POLİTİKASINI ETKİLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTME YETENEĞİ KAMU MALİ YÖNETİMİNİN KAPASİTES TESİNE BAĞLIDIR. 2

2 KAMU MALİ YÖNETİMİ-2 POLİTİKALARIN VE ÖNCELİKLERİN BELİRLENMES RLENMESİ ETKİN ÇALIŞAN AN BİR B R DEVLETİN, KAYNAK KISITINI DA DİKKATE D ALARAK STRATEJİK KARARLAR VERMESİ,, BU KARARLARI UYGULAMAK İÇİN N ORTA VADELİ PLANLAR YAPMASI VE BU POLİTİKALARI DESTEKLEYECEK ŞEKİLDE BÜTÇE B E YAPMASI GEREKİR. R. BU DA POLİTİKA ÜRETME KAPASİTES TESİNİN N VE BÜTÇE E SÜRES REÇLERİNİN N GÜÇG ÜÇLENDİRİLMESİNE BAĞLIDIR. 3 KAMU MALİ YÖNETİMİ-3 KAYNAKLARIN BELİRLENEN ÖNCELİKLERE UYGUN OLARAK TAHSİSİ: : BÜTÇEB BÜTÇE; KIT KAYNAKLARIN TAHSİS S ARACIDIR. İKTİSADİ PLAN VE POLİTİKALARIN GERÇEKLE EKLEŞTİRİLME LME ARACIDIR. KAMUNUN ORTAK İHTİYAÇLARININ NE KADARININ DEVLET ELİYLE KARŞILANACA ILANACAĞINI INI GÖSTEREN G TEMEL BİR B SİYASİ TERCİHT HTİR. HÜKÜMET POLİTİKASININ MALİ YANSIMASIDIR. 4

3 KAMU MALİ YÖNETİMİ-4 KAMU KAYNAKLARININ KULLANIMININ KONTROL VE DENETİMİNE İLİŞKİN N MEKANİZMALARIN KURULMASI BU MEKANİZMALAR MALİ KONTROL OLARAK ADLANDIRILMAKTADIR. İÇ KONTROL MALİ HİZMETLER BİRİMİB HARCAMA ÖNCESİ KONTROL HARCAMA SONRASI İÇ DENETİM DIŞ DENETİM DENETİM M MEKANİZMASININ DİĞD İĞER BİR B R UNSURU İSE MALİ RAPORLAMA VE BUNA UYGUN BÜTÇE B E KOD YAPISI VE DEVLET MUHASEBESİNİN N VARLIĞIDIR. IDIR. MALİ RAPORLAMANIN GELİŞ İŞMESİ, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRL RLİĞİN N TEMEL UNSURLARINDANDIR. 5 KAMU MALİ YÖNETİM M SİSTEMS STEMİMİZE YÖNELİK K ELEŞTİRİLER LER-1 MALİ YÖNETİM M SİSTEMS STEMİNİN N VE BÜTÇENB ENİN KAPSAMININ DAR KALDIĞI BÜTÇE E DIŞI I HARCAMALARIN ARTTIĞI KALKINMA PLANI İLE BÜTÇELER B ARASINDAKİ BAĞIN KOPTUĞU KAMU KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILAMADIĞI HARCAMA SÜRECS RECİNİN N KATI ÖN N KONTROLE TABİ OLDUĞU HARCAMA SÜRECS RECİNDE YETKİ-SORUMLULUK DENGESİNİN İYİ KURULAMADIĞI BÜTÇE E HAZIRLAMA, UYGULAMA VE KONTROL SÜRECİNDE İDARELERE YETERLİ İNİSİYATİF TANINMADIĞI 6

4 KAMU MALİ YÖNETİM M SİSTEMS STEMİMİZE YÖNELİK K ELEŞTİRİLER LER-2 SAYIŞTAY DENETİMİ KAPSAMININ DAR KALDIĞI BÜTÇE E KOD YAPISININ YETERSİZ Z OLDUĞU MUHASEBE SİSTEMS STEMİNİN N YETERSİZ Z OLDUĞU ÇAĞDAŞ KAMU MALİ YÖNETİM M ANLAYIŞINDA INDA HAKİM M OLAN; STRATEJİK K PLANLAMA, ÇOK YILLI BÜTÇELEME, B PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME, HESAP VEREBİLİRL RLİK, MALİ SAYDAMLIK, ETKİN İÇ MALİ KONTROL İLKELERİNİN N SİSTEMDE S STEMDE YER ALMADIĞI MALİ YÖNETİMİN N OTOMASYON VE ENFORMASYON SİSTEMS STEMİNİN N YETERSİZ OLDUĞU 7 KAMU MALİ YÖNETİMİNDE NDE DEĞİŞİ ĞİŞİM MEVCUT SİSTEMS STEMİN N AKSAKLIKLARI İÇ ETKENLER KAMU KAYNAKLARININ KULLANIMI KONUSUNDA ARTAN KAMUOYU HASSASİYET YETİ KAMU KESİMİNDE VE AKADEMİK ÇEVRELERDE OLUŞAN DEĞİŞİ ĞİŞİM TALEPLERİ DIŞ ETKENLER AVRUPA BİRLB RLİĞİNE UYUM SÜRECS RECİ IMF VE DÜNYA D BANKASI İLE İLİŞKİLER 8

5 KAMU MALİ YÖNETİMİNDE NDE DEĞİŞİ ĞİŞİM ÇALIŞMALARI 8. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORUNDA 2001, 2002, 2003 YILLARI PROGRAMLARINDA ULUSAL PROGRAMDA (2001),(2003) KATILIM ORTAKLIĞI I BELGESİNDE IMF YE VERİLEN NİYET N MEKTUPLARINDA TÜRKİYE DE SAYDAMLIĞIN IN ARTTIRILMASI VE KAMUDA ETKİN N YÖNETY NETİMİN N GELİŞ İŞTİRİLMESİ EYLEM PLANINDA 59. HÜKÜMET H PROGRAMINDA VE ACİL L EYLEM PLANINDA ELEŞTİRİLEN LEN KONULARDA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN D DEĞİŞİ ĞİŞİKLİKLERE KLERE YER VERİLM LMİŞTİR. 9 ULUSAL PROGRAM(2003)-1 MÜZAKERE KONULARINDAN 28-MALİ KONTROL BÖLÜMÜNE İLİŞKİN N OLARAK; AB UYGULAMALARINA, ULUSLARARASI KONTROL VE DENETİM M STANDARTLARINA UYUMLU OLARAK KAMU İÇ MALİ KONTROL MEVZUATININ KABUL EDİLMES LMESİ USULSÜZL ZLÜK K VE YOLSUZLUKLARIN ÖNLENMESİ İÇİN İDARİ KAPASİTEN TENİN GÜÇLENDİRİLMESİ DIŞ DENETİM M ALANLARININ ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN ŞEKİLDE GELİŞ İŞTİRİLMESİ 10

6 ULUSAL PROGRAM(2003)-2 KAYNAKLARIN EKONOMİK, K, ETKİLİ VE VERİML MLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETY NETİLMESİ USULSÜZL ZLÜK K VE YOLSUZLUĞUN UN ÖNLENMESİ ZAMANINDA VE GÜVENG VENİLİR R BİLGB LGİ EDİNİLMES LMESİ KONTROL VE DENETİM M FAALİYETLER YETLERİNİN NESNEL RİSK R YÖNETY NETİM M ANALİZLER ZLERİNE GÖRE BELİRLENM RLENMİŞ EN RİSKLR SKLİ ALANLAR ÜZERİNE YOĞUNLA UNLAŞMASI 11 ULUSAL PROGRAM(2003)-3 KURUMSAL YAPILANMAYA İLİŞKİN N OLARAK İÇ KONTROL UYUMLAŞTIRMA BİRİMİNİN B KURULMASI İÇ DENETİM M KOORDİNASYON KURULU KURULMASI İÇ DENETÇİLER LERİN N VE HARCAMA ÖNCESİ KONTROL SÜRECS RECİNDE YER ALANLARIN YETİŞ İŞTİRİLMESİ AMACIYLA SİSTEMLS STEMLİ VE KAPSAMLI EĞİE ĞİTİM M PROGRAMLARININ UYGULAMAYA KONULMASI KURUL, MALİYE BAKANLIĞI I VE HARCAMACI KURULUŞLAR LAR ARASINDA BİLGB LGİSAYAR AĞI A KURULMASI YETERİ KADAR İÇ DENETÇİ GÖREVLENDİRİLMESİ 12

7 ULUSAL PROGRAM(2003)-4 DIŞ DENETİME İLİŞKİN N OLARAK SAYIŞTAY KANUNUNUN DEĞİŞ ĞİŞTİRİLMESİ DIŞ DENETİM M STANDARTLARININ GELİŞ İŞTİRİLMESİ İDARİ VE KURUMSAL KAPASİTEN TENİN GÜÇLENDİRİLMESİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLER KLERİNDEN YARARLANILMASI 13 YENİ MALİ YÖNETİM M VE KONTROL SİSTEMİNİN N ANAHTAR KAVRAMLARI YÖNETİM M SORUMLULUĞU U MODELİ KAYNAKLARIN ETKİLİ,, EKONOMİK, K, VERİML MLİ KULLANIMI STRATEJİK K PLANLAMA PERFORMANSA DAYALI BÜTÇELEMEB ÇOK YILLI BÜTÇELEMEB HESAP VEREBİLİRL RLİK MALİ SAYDAMLIK TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE İÇ KONTROL SİSTEMS STEMİ ETKİN İÇ DENETİM GENİŞ KAPSAMLI DIŞ DENETİM 14

8 KAMU MALİ YÖNETİM M SİSTEMS STEMİNDE YENİ DÜZENLEMELER 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI F VE BORÇ YÖNETİMİNİN N DÜZENLENMESD ZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLES ZLEŞMELERİ KANUNU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BÜTÇE E KODLAMA YAPISI MUHASEBE SİSTEMS STEMİ 5217 SAYILI ÖZEL GELİR R VE ÖZEL ÖDENEK KANUNU SAYIŞTAY KANUN TASARISI PERSONEL KANUNU TASARISI 15 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MALİ YÖNETİM M VE BÜTÇENB ENİN N KAPSAMI GENİŞ İŞLETİLMİŞTİR HESAP VEREBİLİRL RLİK K SAĞLANMAKTADIR VE MALİ SAYDAMLIK KAYNAKLARIN ETKİLİ EKONOMİK K VE KULLANILMASI İLKESİ GETİRİLMEKTED LMEKTEDİR VERİML MLİ İDARELERİN İNİSİYATİFİ ARTTIRILMAKTADIR STRATEJİK K PLANLAMA VE PERFORMANS BÜTÇELEMEYE GEÇİLMEKTED LMEKTEDİR ESASLI ORTA VADELİ HARCAMA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE ÇOK YILLI BÜTÇELEMEYE B GEÇİLMEKTED LMEKTEDİR KAMUDA MUHASEBE BİRLB RLİĞİ SAĞLANMAKTA VE MALİ İSTATİSTİKLERİN N YAYIMLANMASI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR İÇ KONTROL SİSTEMS STEMİ KURULMAKTADIR İÇ DENETİM M SİSTEMS STEMİ KURULMAKTADIR SAYIŞTAY TAY IN DENETİM M KAPSAMI GENİŞ İŞLETİLMİŞTİR 16

9 MALİ YÖNETİM M VE BÜTÇENB ENİN KAPSAMI GENİŞ İŞLETİLMİŞTİR GENEL VE KATMA BÜTÇE B E YERİNE, GENEL VE ÖZEL BÜTÇE B E KAPSAMINDAKİ İDARELER İLE DÜZENLEYD ZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN BÜTÇELERB ELERİNİ KAPSAYAN MERKEZİ YÖNETİM M BÜTÇESB ESİ HAZIRLANACAKTIR GENEL YÖNETY NETİM M KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ AYNI MALİ YÖNETİM M VE KONTROL SİSTEMS STEMİNE TABİ TUTULACAKTIR BÜTÇELER ÜÇ YILLIK OLARAK HAZIRLANACAKTIR İDARELERİN N TÜM T M GELİR R VE GİDERLERG DERLERİ BÜTÇELERİNDE YER ALACAKTIR 17 İDARELER İTİBARİYLE KANUNUN KAPSAMI GENEL YÖNETY NETİM SOSYAL GÜVENLG VENLİK K MERKEZİ YÖNETİM M MAHALLİ İDARELER KURUMLARI GENEL BÜTÇEB ÖZEL BÜTÇEB DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 18

10 İŞ VE İŞLEMLER İTİBARİYLE KANUNUN KAPSAMI KAMU MALİ YÖNETİMİNİN N YAPISI VE İŞLEY LEYİŞİ KAMU BÜTÇELERB ELERİNİN N HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI TÜM M MALİ İŞLEMLER LEMLERİN N MUHASEBESİ VE RAPORLANMASI MALİ KONTROL 19 STRATEJİK K PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEMEB STRATEJİK K PLAN HAZIRLAMA KILAVUZU (DPT) PERFORMANSA DAYALI BÜTÇELEME B REHBERİ (MALİYE BAKANLIĞI) I) BÜTÇELERİN N STRATEJİK K PLANLARA DAYANDIRILMASI BÜTÇELERİN N STRATEJİK K PLANLARDA YER ALAN MİSYON, VİZYON V VE STRATEJİK K AMAÇLARLA UYUMLU OLMASI BÜTÇELERİN N PERFORMANS GÖSTERGELERG STERGELERİNE GÖRE G DEĞERLEND ERLENDİRİLMESİ PERFORMANS DENETİMLER MLERİNİN N BU GÖSTERGELER G ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLE EKLEŞTİRİLMESİ RAPORLAMA 20

11 ÇOK YILLI BÜTÇELEMEB ORTA VADELİ PROGRAM HAZIRLANMASI ORTA VADELİ MALİ PLAN HAZIRLANMASI İDARELERİN N STRATEJİK K PLAN YAPMALARI İDARELERİN N YILI VE İZLEYEN İKİ YILIN GELİR R VE GİDER G TAHMİNLER NLERİNİ İÇEREN ÜÇ YILLIK BÜTÇE B E YAPMALARI BUNA GÖRE G ORTA VADELİ HARCAMA PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE PLANLAMA- BÜTÇELEME İLİŞKİSİ KURULMAKTADIR 21 MUHASEBE BİRLB RLİĞİ VE MALİ İSTATİSTİKLER MUHASEBE BİRLB RLİĞİ SAĞLANMAKTADIR. GENEL İDARE KAPSAMINDAKİ İDARELERDE AYNI MUHASEBE SİSTEMS STEMİ KULLANILACAKTIR. TÜM T HESAPLARIN KONSOLİDE EDİLMES LMESİNE VE ULUSLARARASI KARŞILA ILAŞTIRMAYA İMKAN TANINMAKTADIR MALİYE BAKANLIĞI I BÜNYESB NYESİNDE NDE OLUŞTURULACAK KURUL, GENEL YÖNETY NETİM M KAPSAMINDAKİ İDARELERİN N UYGULAYACAĞI I MUHASEBE VE RAPORLAMA STANDARTLARINI, ÇERÇEVE EVE HESAP PLANI VE DÜZENLEYECEKLERD ZENLEYECEKLERİ RAPORLARIN ŞEKİL, SÜRE S VE TÜRLERT RLERİNİ TESPİT T EDECEKTİR KAMU MALİYES YESİNE İLİŞKİN N MALİ İSTATİSTİKLERİN HAZIRLANMASI VE KAMUOYUNA SUNULMASI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR 22

12 MALİ KONTROL SİSTEMS STEMİ REFORMLARI İÇİN N AB STANDARTLARI 1. MALİ KONTROL SÜRECS RECİNİ TANIMLAYAN BİR B R YASA 2. AMACA UYGUN İÇ KONTROL SİSTEM S STEM VE YÖNTEMLERİ -Muhasebe ve Raporlama Standartları ile Politika Belgesi -Otomasyona Dayalı Muhasebe -Fonların n Denetimini Ortaya Koyan Mekanizma -Ödeme Ve Taahhütler Üzerinde Harcama Öncesi Kontrol -İhale Kontrol Sistemi -Kamu Gelirleri Kontrolü 3. FONKSİYONEL OLARAK BAĞIMSIZ BİR B İÇ DENETİM 4. USULSÜZL ZLÜK K VE YOLSUZLUKLARI ÖNLEYİCİ BİR MEKANİZMA 23 İÇ KONTROL SİSTEMS STEMİ İÇ KONTROL: BÜTÇEYE VE YÜRÜRLY RLÜKTEKİ KURALLARA UYULMASINA, VARLIKLARIN KORUNMASINA, MUHASEBE KAYITLARININ GEÇERL ERLİLİĞİNİN N VE DOĞRULU RULUĞUNUN UNUN SAĞLANMASINA VE MALİ BİLGİLERİN N KULLANIMA HAZIR HALDE BULUNDURULARAK YÖNETSEL Y KARARLARIN KOLAYLAŞTIRILMASINA İMKÂN VEREN KURUMSAL YAPI, YÖNTEM, Y İŞLEM SÜRES REÇLERİ VE ARAÇLAR BÜTÜNÜNDEN B NDEN OLUŞUR UR İÇ KONTROL MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA GÖREVG REVİ MALİYE BAKANLIĞI I TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEKTY LECEKTİR ETKİN N BİR B İÇ KONTROL SİSTEMS STEMİNİN N KURULMASI İDARELERİN N YÖNETY NETİM M SORUMLULUĞUNDADIR UNDADIR 24

13 AB İLE UYUMLU MALİ YÖNETİM M VE KONTROL SİSTEMİNİN N ORGANİZASYONEL YAPISI MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM İÇ DENETİM M KOOR. KURULU MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMİ İÇ KONTROL MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMİ KAMU İDARESİ İÇ DENETİM M BİRİMİB MALİ HİZMETLER BİRİMİB 25 İÇ DENETİM M SİSTEMS STEMİ İÇ DENETİM M KOORDİNASYON KURULU KURULMUŞTUR RİSK ESASLI OLARAK İÇ DENETİM YAPILMASI ÜST YÖNETY NETİCİYE BAĞLI İÇ DENETÇİ İSTİHDAMI SERTİFİKALI İÇ DENETÇİLER İÇ DENETİM M STANDARTLARINA UYGUN SİSTEMATİK K VE SÜREKLS REKLİ DENETİM ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR 26

14 SAYIŞTAY DENETİMİ SAYIŞTAYIN HARCAMA ÖNCESİ KONTROL FONKSİYONU KALDIRILMIŞTIR SAYIŞTAY DENETİMİNİN N KAPSAMI GENİŞ İŞLETİLMİŞTİR. GENEL YÖNETY NETİM KAPSAMINDA YER ALAN MERKEZİ YÖNETİM M KAPSAMINDAKİ İDARELER, SOSYAL GÜVENLG VENLİK K KURUMLARI VE MAHALLİ İDARELER SAYIŞTAY DENETİMİNE TABİ TUTULMUŞTUR TUR 27 MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN B N YENİ SİSTEMDEKİ ÖNEMİ KAMU İDARELERİNİN N ARTAN MALİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İDARELERİN N MALİ HİZMETLER BİRİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEKTY LECEKTİR İDAREDE MALİ YÖNETİM M VE KONTROL GÖREVLERİNİN N SAĞLIKLI BİR B ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ,, BU BİRİMİN B N ORGANİZASYON YAPISI VE KAPASİTES TESİNE BAĞLIDIR KAMU KAYNAKLARININ ETKİLİ KULLANIMI, USULSÜZL ZLÜK K VE YOLSUZLUĞUN UN ÖNLENMESİ,, EKSİK BİLGİDEN KAYNAKLANAN HATALARIN ÖNLENMESİ, HESAP VERME SORUMLULUĞUNUN UNUN SAĞLANMASI, MALİ SAYDAMLIK VE KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ HUSUSLARINDA BU BİRİMİN B ÖNEMLİ FONKSİYONLARI BULUNMAKTADIR BU FONKSİYONLAR, DOĞRUDAN ÜST YÖNETY NETİCİYE BAĞLI GÜÇG ÜÇLÜ BİR R MALİ HİZMETLER BİRİMİNİB GEREKTİRMEKTED RMEKTEDİR 28

15 HARCAMA ÖNCESİ KONTROL SAYILI KANUNUN 58 İNCİ MADDESİNDE HARCAMA ÖNCESİ KONTROL GÖREVG REVİ,, 59 UNCU MADDESİNDE İSE MALİ KONTROL YETKİLİLER LERİNİN N NİTELN TELİKLERİ VE ATANMASI DÜZENLENMD ZENLENMİŞTİR 29 HARCAMA ÖNCESİ KONTROL-2 KANUNDA, HARCAMA ÖNCESİ KONTROL SÜRECS RECİ: ÖDENEK TAHSİS S EDİLMES LMESİ YÜKLENMEYE GİRİŞİG İŞİLMESİ İHALE VE SÖZLES ZLEŞME YAPILMASI MAL VEYA HİZMETH ZMETİN N TESLİM M ALINMASI İŞİN N GERÇEKLE EKLEŞTİRİLMESİ ÖDEME EMRİ BELGESİ DÜZENLENMESİ HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDAN ALINACAK BENZERİ MALİ KARARLARI KAPSAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMD ZENLENMİŞTİR KANUNA GÖRE G HARCAMA ÖNCESİ KONTROL GÖREVİ, ÜST YÖNETY NETİCİNİN N ATADIĞI I VE DOĞRUDAN KENDİSİNE NE BAĞLI OLARAK ÇALIŞAN AN MALİ KONTROL YETKİLİLER LERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEKTY LECEKTİR. ANCAK GENEL BÜTÇE B E KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TAŞRA BİRİMLERB MLERİNDE BU GÖREV G İL DEFTERDARLIKLARI TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEKT LECEKTİR 30

16 HARCAMA ÖNCESİ KONTROL-3 KANUNDA ÖNGÖRÜLEN HARCAMA ÖNCESİ KONTROL MEKANİZMASI, ÖDEME İŞLEM LEMİNDEN ÖNCE HARCAMA SÜRECS RECİNİN ÇEŞİTLİ SAFHALARINDA, SERTİFİKALI MALİ KONTROL YETKİLİSİ TARAFINDAN UYGUNLUK KONTROLÜ YAPILMASI ESASINA DAYANMAKTADIR HARCAMA SÜRECS RECİNİN ÇEŞİTLİ SAFHALARINDA DEVREYE GİREN G MALİ KONTROL YETKİLİSİ; İŞLEMLER LEMLERİN N MEVZUATINA UYGUNLUĞUNU UNU KONTROL EDECEK, VİZE V VEYA UYGUN GÖRÜŞG VERECEKTİR VİZE VEYA UYGUN GÖRÜŞG VERİLMEYEN İŞLEMLER LEMLERİN GERÇEKLE EKLEŞTİRİLMESİ HALİNDE, HARCAMA YETKİLİSİ KİŞİSEL SORUMLULUK ÜSTLENMİŞ SAYILACAKTIR 31 HARCAMA ÖNCESİ KONTROL-4 KANUNUNUMUZDA ESAS ALINAN YÖNETİM M SORUMLULUĞU U MODELİNDE HARCAMA ÖNCESİ KONTROL; İŞLEMLER LEMLERİ GERÇEKLE EKLEŞTİREN KİŞİK İŞİLERİN N HER İŞLEM BİR ÖNCEKİ İŞLEM LEMİN N KONTROLÜNÜ DE İÇERECEK ŞEKİLDE, SÜRES REÇ KONTROLÜ OLARAK YAPILMAKTA, YÖNETY NETİM SORUMLULUĞUNUN UNUN BİR B R GEREĞİ OLARAK AYRICA UYGUNLUK KONTROLÜ YAPMAKLA GÖREVLİ KİŞİ VEYA KİŞİK İŞİLER SİSTEME S STEME DAHİL L EDİLMEMEKTED LMEMEKTEDİR BU MODELDE, İDAREDE GÜÇG ÜÇLÜ BİR İÇ KONTROL SİSTEMS STEMİ KURULARAK USULSÜZL ZLÜK K VE YOLSUZLUKLARIN ÖNLENMESİ SAĞLANMAKTADIR 32

17 YETKİ-SORUMLULUK SİYASİ VE YÖNETSEL Y YETKİ VE SORUMLULUKLAR AYRILMIŞTIR SÜREÇTE YER ALAN YETKİLİLER: LER: BAKAN ÜST YÖNETY NETİCİ HARCAMA YETKİLİSİ MALİ HİZMETLER BİRİMİB YÖNETİCİSİ MALİ KONTROL YETKİLİLER LERİ GERÇEKLE EKLEŞTİRME GÖREVLG REVLİLERİ MUHASEBE YETKİLİLER LERİ İÇ DENETÇİLER 33 YÖNETİM M VE KONTROL SÜRECS RECİNDE YETKİLİLER LER-1 BAKAN: HÜKÜMET POLİTİKALARININ UYGULANMASINDAN BÜTÇELERİN N HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDAN DİĞER BAKANLIKLARLA KOORDİNASYON VE İŞBİRL RLİĞİNDEN KAYNAKLARIN KULLANIMINDAN KAMUOYUNUN BİLGB LGİLENDİRİLMESİNDEN SİYASİ OLARAK SORUMLUDUR 34

18 YÖNETİM M VE KONTROL SÜRECS RECİNDE YETKİLİLER LER-2 ÜST YÖNETY NETİCİ: KAMU İDARESİ BÜTÇESİNİN SORUMLUSUDUR ÜST YÖNETY NETİCİLER: İDARELERİNİN N STRATEJİK K PLANLARININ VE BÜTÇELERİNİN N HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINDAN KAYNAKLARIN ETKİLİ,, EKONOMİK K VE VERİML MLİ BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLMES LMESİ VE KULLANILMASINI SAĞLAMAKTAN MALİ YÖNETİM M VE KONTROL SİSTEMS STEMİNİN İŞLEY LEYİŞİNİN N GÖZETG ZETİLMESİ VE İZLENMESİNDEN NDEN KANUNDA BELİRT RTİLEN GÖREV G VE SORUMLULUĞUN UN YERİNE GETİRİLMES LMESİNDEN BAKANA KARŞI, MAHALLİ İDARELERDE İSE MECLİSLER SLERİNE KARŞI SORUMLUDURLAR 35 YÖNETİM M VE KONTROL SÜRECS RECİNDE YETKİLİLER LER-3 HARCAMA YETKİLİSİ: BÜTÇEYLE ÖDENEK TAHSİS S EDİLEN HER BİR B R HARCAMA BİRİMİNİN N EN ÜST YÖNETY NETİCİSİ HARCAMA YETKİLİSİDİR. HARCAMA YETKİLİSİ HARCAMA TALİMATI VERİR R VE ÖDEME EMRİNİ İMZALAR HARCAMA YETKİLİSİ: HARCAMA TALİMATLARININ BÜTÇE B İLKE VE ESASLARINA UYGUN OLMASINDAN HARCAMA TALİMATLARININ KANUN, TÜZÜK T VE YÖNETMELY NETMELİKLER İLE DİĞD İĞER MEVZUATA UYGUN OLMASINDAN ÖDENEKLERİN N ETKİLİ,, EKONOMİK K VE VERİML MLİ KULLANILMASINDAN SORUMLUDURLAR 36

19 YÖNETİM M VE KONTROL SÜRECS RECİNDE YETKİLİLER LER-4 MALİ HİZMETLER BİRİMİB YÖNETİCİSİ MALİ HİZMETLER BİRİMİ: B KAMU İDARESİNİN N BÜTÇESB ESİNİ HAZIRLAMAK İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE B E TAHMİNLER NLERİNİ YAPMAK BÜTÇE E KAYITLARINI TUTMAK ÖDENEK GÖNDERME G BELGELERİNİ DÜZENLEMEK BÜTÇE E UYGULAMA SONUÇLARINA İLİŞKİN N VERİLER LERİ DERLEMEK VE RAPORLAMAK HARCAMA YAPILMASI VE GELİR R TOPLANMASINA İLİŞKİN N MALİ İŞLEMLER LEMLERİ YÜRÜTMEK KESİN N HESABI HAZIRLAMAK GİBİG GÖREVLERİ YÜRÜTÜR 37 YÖNETİM M VE KONTROL SÜRECS RECİNDE YETKİLİLER LER-5 MALİ KONTROL YETKİLİSİ: HARCAMA KARARLARINI ÖNCEDEN KONTROLE TABİ TUTARAK VİZE V EDER VEYA UYGUN GÖRÜŞG VERİR HANGİ KARAR VE İŞLEMLER LEMLERİN N VİZE V VEYA UYGUN GÖRÜŞE G E TABİ TUTULACAĞI I MALİYE BAKANLIĞINCA INCA BELİRLEN RLENİR MALİ KONTROL YETKİLİLER LERİ YAPTIKLARI VİZE VE VERDİKLER KLERİ UYGUN GÖRÜŞLERDEN SORUMLUDUR 38

20 YÖNETİM M VE KONTROL SÜRECS RECİNDE YETKİLİLER LER-6 GERÇEKLE EKLEŞTİRME GÖREVLG REVLİLERİ: İŞİN N YAPILMASI VEYA YAPTIRILMASI MAL VEYA HİZMETH ZMETİN N ALINMASI TESLİM M ALMAYA İLİŞKİN İŞLEMLER LEMLERİN YAPILMASI İŞLEMLER LEMLERİN N BELGELENDİRİLMES LMESİ ÖDEME İÇİN N GEREKLİ BELGELERİN HAZIRLANMASI GÖREVLERİNİ YÜRÜTÜRLER RLER 39 YÖNETİM M VE KONTROL SÜRECS RECİNDE YETKİLİLER LER-7 MUHASEBE YETKİLİSİ: ÖDEME AŞAMASINDA A AMASINDA ÖDEME EMRİ BELGESİ VE EKİ BELGELERDE: YETKİLİLER LERİN İMZASINI İLGİLİ MEVZUATINDA SAYILAN BELGELERİN N TAMAM OLMASINI MADDİ HATA BULUNUP BULUNMADIĞINI INI HAK SAHİBİNİN N KİMLK MLİĞİNİ YÖNLERİNDEN NDEN KONTROL EDER ÖDEMEYİ GERÇEKLE EKLEŞTİRİR R VE MUHASEBE KAYITLARINI TUTAR 40

T.C. LARIN DR. AHMET KESİK İSTANBUL, 7 HAZİRAN 2005

T.C. LARIN DR. AHMET KESİK İSTANBUL, 7 HAZİRAN 2005 T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE E VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ TÜRK KAMU MALİ YÖNETİMİNDE NDE YERİNDEN YÖNETİM İLKESİ VE HARCAMACI KURULUŞLARIN LARIN İDARİ KAPASİTELER TELERİNİN N GELİŞ İŞTİRİLMESİ

Detaylı

ISO 9001:2008 STEMİ VE DENETİM

ISO 9001:2008 STEMİ VE DENETİM ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETY NETİM M SİSTEMS STEMİ VE DENETİM Nilay VURGUN DİKİCİ Kalite Koordinatörü nilayv@kizilay.org.tr 17.12.2011 Kan Hizmetleri Genel MüdürlM rlüğü Kalite Koordinatörl rlüğü 1 DENETİM

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

Yeni Mali Yapılanmada Muhasebe Sistemi

Yeni Mali Yapılanmada Muhasebe Sistemi Slide 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ Yeni Mali Yapılanmada Muhasebe Sistemi Ömer DUMAN Genel MüdürM HAZİRAN 2005 İSTANBUL Slide 2 PROGRAM ü1050 Sayılı Kanunun kapsamı ü5018 Sayılı

Detaylı

YENİ KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİ. M. Sait ARCAGÖK

YENİ KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİ. M. Sait ARCAGÖK YENİ KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİ M. Sait ARCAGÖK GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI Merkezi planlama Merkezi yönetim ve kontrol Mevzuat odaklı-kurallara dayalı Girdi odaklı Hata aramaya odaklı,

Detaylı

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME

PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (YAPI-REHBER-PİLOT UYGULAMA) ERTAN ERÜZ DAİRE BAŞKANI MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12 OCAK 2004 DAYANAK 5018 Sayılı Kanun, Madde 9 (Stratejik Planlama

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011

MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011 MALİYE BAKANLIĞI TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME SÜRECİ 03.02.2011 SUNUM PLANI I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE II. TÜRKİYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME III. SONUÇ 2 ÇOK YILLI BÜTÇELEME (ORTA VADELİ HARCAMA ÇERÇEVESİ) NEDİR?

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI İKİNCİ BÖLÜM TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde i Ön Mali Kontrol M. Sait ARCAGÖK Kamu Mali Yönetim Sisteminde Değişim Mali Yönetim Sisteminde Değişim İç Kontrol Anlayışında Değişim i Ön Mali Kontrol Anlayışında

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İÇ KONTROL UYGULAMALARINDA DIŞ DENETİM. FEYZULLAH OKUMUŞ (Sayıştay Uzman Denetçisi) MESUT ÜNAL (Sayıştay Uzman Denetçisi)

İÇ KONTROL UYGULAMALARINDA DIŞ DENETİM. FEYZULLAH OKUMUŞ (Sayıştay Uzman Denetçisi) MESUT ÜNAL (Sayıştay Uzman Denetçisi) İÇ KONTROL UYGULAMALARINDA DIŞ DENETİM FEYZULLAH OKUMUŞ (Sayıştay Uzman Denetçisi) MESUT ÜNAL (Sayıştay Uzman Denetçisi) 1 SUNUM PLANI A. İÇ KONTROL B. DIŞ DENETİM (Sayıştay Denetimi) C. İÇ KONTROL AÇISINDAN

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

YÖNETMELIK KAMU IDARELERINCE HAZIRLANACAK FAALIYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELIK

YÖNETMELIK KAMU IDARELERINCE HAZIRLANACAK FAALIYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELIK Maliye Bakanligindan: YÖNETMELIK KAMU IDARELERINCE HAZIRLANACAK FAALIYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELIK BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FIRAT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Stratejik Planlama Çalışmaları

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DEVLET TİİYATROLARII GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü

Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Faaliyet Raporları Hazırlama Broşürü Maliye Bakanlýðý Faaliyet Bu broşür; Birim Faaliyet Raporları ile Bakanlık Faaliyet nun 5018 sayılı Kanunun lafzı ve ruhuna uygun biçimde saydamlık ve hesap verebilirliği

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1 BÜTÇE E UYGULAMA AŞAMASINDA A AMASINDA PARLAMENTONUN İZLEME\GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE BÜTÇE B E ANALİZ Z KAPASİTES TESİ Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme tirme

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

Stratejik Plan ve Performans Programı-Temel Kavramlar

Stratejik Plan ve Performans Programı-Temel Kavramlar Stratejik Plan ve Performans Programı-Temel Kavramlar 20.06.2007 ANLATIM PLANI Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Stratejik Yönetim/Performans Yönetimi Performans Esaslı Bütçeleme Modelleri Ülkemiz Yaklaşımı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

DEVLET BÜTÇESİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ ORTA VADELİ PROGRAM ORTA VADELİ PROGRAM İÇERİĞİ

DEVLET BÜTÇESİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ ORTA VADELİ PROGRAM ORTA VADELİ PROGRAM İÇERİĞİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ DEVLET BÜTÇESİ Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması açısından özellik arz eden bir kanundur.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AİİLE VE SOSYAL POLİİTİİKALAR BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ 4. HAFTA GRUP ÇALIŞMASI

ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ 4. HAFTA GRUP ÇALIŞMASI 1 KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ ORGANİZASYON VE SÜREÇ PERFORMANS YÖNETİMİ 4. HAFTA GRUP ÇALIŞMASI 03 ŞUBAT 2011 2 SUNUM İÇERİĞİ 1 2 3 TÜRKİYE DE MEVCUT ÇOK YILLI BÜTÇELEME

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI Kasım 2010 Ankara 1/33 SUNUM PLANI Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı Taslağı Temel ilkeler Döner sermaye ve işletme kurulması Yönetim yapısı Gelir ve

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

LANGIÇ TOPLANTISI BAŞLANGI. Sayın: H.Abdullah KAYA. Eşleştirme Projesine Genel Bir Bakış 30 MART 2005

LANGIÇ TOPLANTISI BAŞLANGI. Sayın: H.Abdullah KAYA. Eşleştirme Projesine Genel Bir Bakış 30 MART 2005 BAŞLANGI LANGIÇ TOPLANTISI 30 MART 2005 Sayın: H.Abdullah KAYA Eşleştirme Projesine Genel Bir Bakış (BÖLÜM M II) 1 2 Eşleştirme Projesinin Gelişimi imi Proje başvurusu 5018 sayılı KMYK Kanununun hazırl

Detaylı

Kurtuluş ÖĞÜN GENEL KOORDİNATÖR

Kurtuluş ÖĞÜN GENEL KOORDİNATÖR Kurtuluş ÖĞÜN GENEL KOORDİNATÖR TARİHÇE 1975 YILINDA KİT K T OLARAK KURULMUŞTUR. FIAT HARİÇ MERCEDES BENZ-VOLVO VOLVO-MITSIBUSHI İLE DİZEL D MOTOR,ZF İLE AKTARMA OGANLARI KONUSUNDA İMZALANAN ÜRETİM M LİSANS

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KONYA OVASII PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. Performans. Ertan ERÜZ Daire Başkanı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. Performans. Ertan ERÜZ Daire Başkanı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Performans Esaslı Bütçeleme Ertan ERÜZ Daire Başkanı 2 Gündem Kamu Mali Yönetiminde Değişim Performans Esaslı Bütçeleme Nedir? Türkiye de Performans

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.2013/2890 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Kırıkkale Üniversitesinin tüm

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012)

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU (2012) B3020650000 B3020650000 B3020650000 B3020650000 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğü nün görev, yetki

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

TÜRKİYE DE PERFORMANS BÜTÇE UYGULAMASI

TÜRKİYE DE PERFORMANS BÜTÇE UYGULAMASI TÜRKİYE DE PERFORMANS BÜTÇE UYGULAMASI (Yerel Yönetimlerde) Hayrettin GÜNGÖR İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanı (Kamu Yönetimi Uzmanı) Email: : hayrettin.gungor@icisleri.gov.tr 1 SUNU PLANI BÜTÇE

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU + AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TANITMA FONU KURULU SEKRETERLİĞİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Kamu Mali Yönetim Eğitimi

Kamu Mali Yönetim Eğitimi Hollanda Maliye Bakanlığı Maliye ve Ekonomi Ulusal Akademisi ve Türkiye Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından işbirliği içinde hazırlanan Eğitim Programı Kamu Mali Yönetim Eğitimi

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2012 YILI BIRIM FAALIYET RAPORU i İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumlulukl ar 1 B- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Muratpaşa Belediyesinde yürütülecek ön malî kontrol faaliyetlerine

Detaylı

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK

İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK İZLEYEN İKİ YILIN BÜTÇE TAHMİNLERİNİ DE İÇEREN ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNİ HAZIRLAMAK Süreç No: 82.01-1 Bütçe çağrısının ve Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanması Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen

Detaylı

Ön Mali Kontrol Yönergesi

Ön Mali Kontrol Yönergesi Adıyaman Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Adıyaman Üniversitesi harcama birimleri ile Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 2012 yılında yükseköğretim kurumları bütçe

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 70 EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI NO KODU İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi YAYIN TARİHİ TAGEM.İKS.FRM.070 01.06.2012 71 72 73 Bütçe ve Mali

Detaylı