PTT GENEL MÜ DÜ RLÜ G Ü 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PTT GENEL MÜ DÜ RLÜ G Ü 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 PTT GENEL MÜ DÜ RLÜ G Ü 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Temmuz 2012

2 Bakan Sunuşu Bilindiği üzere, ulaştırma ve haberleşme; ülkelerin ekonomik yönden gelişerek, güçlenmelerine ve sosyal refahın yaygınlaşarak, artmasına imkan sağlayan başlıca sektörlerdir. Bunun yanı sıra, her biri müstakil birer iktisadi faaliyet konumundaki ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin, diğer bütün iktisadi faaliyet ve sektörlerle çok yakın ilişkileri bulunmaktadır. Ülke olarak, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde belirlediğimiz hedefleri yakalamamız, ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde sağlayacağımız planlı gelişme ile doğrudan orantılıdır. Bu çerçevede; nün faaliyet ve projelerinin öncelikli hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi maksadıyla hazırlanan 2013 Yılı Performans Programının Ülkemiz için hayırlı olmasını diler, bu vesileyle programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Binali YILDIRIM Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı I

3 Genel Müdür Sunuşu Kuruluşumuzun stratejik planlamasında amaç ve hedeflerimiz ile kaynaklar arasında dengeyi gözetecek tutarlı ve gerçekleştirilebilir önceliklere dayanan, öngörülebilirliği arttıracak, belirsizlikleri azaltacak ve iç tutarlılığı olan politikalar oluşturulması ilke olarak benimsenmiştir. Sektörümüzde yaşanan yenilikler, müşteri beklentileri, pazardaki serbestleşme ve artan rekabet şartları da göz önüne alınarak posta hizmetlerinin günün koşullarına uygun olarak verilmesini zorunlu kılmıştır. Kaynakların sınırlı, ihtiyaçların ise sonsuz olması kurumları, stratejik önceliklerini belirlemeye itmektedir. Bu bağlamda; olarak stratejik planlamada amacımız, gelişen ve sürekli kendini yenileyen, bilgi ve planlama temellerine dayanan istikrarlı bir kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda kurumsal yapıyı sürekli kılmak, çağın getirdiği tüm yenilikleri hizmetlerimize yansıtmak ve geleceği doğru planlayarak Kuruluşumuzu yeni ufuklara taşımaktır. Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında yetkin personel ile etkin hizmet sunan öncü Kuruluş vizyonu çerçevesinde Kuruluşumuz Stratejik Planı ile bağlantılı olarak 2013 Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Kuruluşumuzun performansının ölçülebildiği ve şeffaflık açısından kamu kaynaklarının etkin kullanılması yönünde büyük katkısı olacağını düşündüğüm 2013 Yılı Performans Programının başarı ile uygulanmasını diler ve hazırlanması çalışmalarında emeği geçen Stratejik Planlama Ekibi başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ederim. Osman TURAL Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür II

4 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ BİRİMİ 1 Özay ATBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı 2 Ayla GÖNÜLLÜ Başkan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3 Aysun KILIÇ DURA Müfettiş Teftiş Kurulu Başkanlığı 4 Hayriye Çağla ORDUOĞLU Hukuk Müşaviri Hukuk Müşavirliği 5 Alper ATEŞOĞLU Şube Müdürü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 6 Seher SAMADİ Başkan Yardımcısı Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı 7 Sabahattin VURAL Başkan Yardımcısı Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı 8 Alpaslan YALÇIN Başkan Yardımcısı Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı 9 Seyf Ali TUNÇ Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 10 Erdoğan GÜL Başkan Yardımcısı Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 11 M.Nihat BIÇAK Başkan Yardımcısı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 12 Hüseyin UCA Başkan Yardımcısı Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı 13 Selami ÖZSOY Başkan Yardımcısı Malzeme Dairesi Başkanlığı 14 Serdar TEKELİOĞLU Başkan Yardımcısı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 15 Ülkü GÖKYER Şube Müdürü Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı 16 İbrahim Kasım ALPASLAN Şube Müdürü Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 17 A.Doğan BAŞOL Başkan Yardımcısı Eğitim Dairesi Başkanlığı 18 Ahmet FİDAN Başkan Yardımcısı İdari İşler Dairesi Başkanlığı Raportör 1 Esra ÇELİK GÖKSEL Memur Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı III

5 İÇİNDEKİLER Sayfa Numarası BAKAN SUNUŞU... I GENEL MÜDÜR SUNUŞU... II STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... III İÇİNDEKİLER... IV ÇİZİM LİSTESİ... V ÇİZELGE LİSTESİ... V KISALTMALAR... V BİRİNCİ BÖLÜM MİSYON, VİZYON... 1 TEMEL İLKELER GENEL BİLGİLER A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B- TEŞKİLAT YAPISI... 5 C- FİZİKSEL KAYNAKLAR... 6 D- İNSAN KAYNAKLARI İKİNCİ BÖLÜM 2. PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER B- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER C- PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI EKLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER TABLOSU IV

6 ÇİZİM VE ÇİZELGELER LİSTESİ ÇİZİM LİSTESİ Sayfa No Çizim 1: Organizasyon Şeması 5 Çizim 2: İşyerleri 7 ÇİZELGE LİSTESİ Sayfa No Çizelge 1: Donanım Durumu 6 Çizelge 2: Taşıt Durumu 6 Çizelge 3: Kiralık Taşıt Durumu (Filo) 6 Çizelge 4: Kiralık Taşıt Durumu (Şoförlü ve Yakıt Dahil) 7 Çizelge 5: Bina Durumu 7 Çizelge 6: Posta İşleme Merkezleri 8 Çizelge 7: Kargo İşleme Merkezleri 8 Çizelge 8: Lojmanlar 8 Çizelge 9: Posta Makineleri 8 Çizelge 10: Statülerine Göre Personel Sayıları 10 Çizelge 11: Hizmet Sürelerine Göre Personel Sayıları 10 Çizelge 12: Eğitim Durumlarına Göre Personel Sayıları 10 Çizelge 13: 399 Sayılı KHK de Belirtilen Cetvellere Göre Personel Dağılımı 11 Çizelge 14: Yaş Gruplarına Göre Personel Sayıları 11 Çizelge 15: Cinsiyete Göre Personel Sayıları 11 KISALTMALAR G+1, G+2, G+3 PİM KİM OMAS KEP HGS Gün+1, Gün+2, Gün+3 Posta İşleme Merkezi Kargo İşleme Merkezi Otomatik Mektup Ayırım Sistemi Kayıtlı Elektronik Posta Hızlı Geçiş Sistemi V

7 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER MİSYON, VİZYON VE TEMEL İLKELER MİSYON Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında; Tecrübesi, Teknolojisi, Türkiye çapında yaygınlaşmış hizmet ağı ile Ekonomik, hızlı, güvenli ve Kaliteli hizmet sunmak. VİZYON Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında yetkin personel ile etkin hizmet sunan öncü Kuruluş Yılı Performans Programı 1

8 TEMEL İLKELER Sektörde liderlik Tecrübeyle geleceğe yön vermek Güvenilirlik Tarafsızlık Sosyal sorumluluk Çevreye duyarlılık Gelişmiş teknoloji kullanmak Uluslararası standartlara uygunluk Ulaşılabilirlik Kesintisiz, makul ücretli, kaliteli ve süratli hizmet Müşteri memnuniyeti Yenilikçilik Kişisel verilerde gizlilik Etkinlik Saydamlık 2013 Yılı Performans Programı 2

9 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR PTT, 02/03/1950 tarih ve 5584 sayılı Posta Kanunu ve Posta Tüzüğü, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tüzüğü ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve 22/02/2000 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan PTT Ana Statüsünde belirtilen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermektedir yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan, 1984 yılında Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsüne geçirilmiştir. 18/06/1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun ile PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılanması öngörülmüş olup 24/04/1995 tarihinden itibaren T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü müstakilen çalışmaya başlamıştır. 29/01/2000 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı Kanunun 24. maddesi ile "T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir. PTT, 5584 sayılı Posta Kanunun 9. maddesinin verdiği yetki uyarınca Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında hizmet vermekte olup, -Dünya Posta Birliği (UPU), -Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı (CEPT), -Avrupa Posta Mevzuat Komitesi (CERP), -Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (POSTEUROP), -Uluslararası Paralı Posta Hizmetleri Komisyonu ve İşleri (ICPFSB), -Avrupa Posta Bankaları ve Çek Merkezi Bilgisayar Şebekesi (EUROGIRO), -Bölgesel İşbirliği Modelleri ve Posta İşbirliği Projesi (EUROMED) gibi uluslararası kuruluşlarının daimi üyesidir. PTT nin uygulamadaki Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen görevleri; yurtiçi ve yurtdışı açık ve kapalı mektuplar, kartlar, gazeteler, dergiler, kitaplar, her türlü basılmış kağıtlar, küçük paketler ve değer konulmuş mektuplar, kargo/kurye, yurtdışı koli ve APG ile tebliğ kağıtlarını kabul etmek, taşımak ve dağıtmak, posta ve telgraf havaleleri ile posta çeki işlemlerini yapmak, bu hizmetlerin emniyet, süratli ve özenli şekilde yürütülmesi için posta mevzuatını ve posta telgraf ücret tarifesini hazırlamak, posta işleme, yollama ve dağıtım sistemlerini düzenlemek, gerektiğinde bunları günün şartlarına göre değiştirmek ve geliştirmektir. Bunların yanı sıra, ilgili Kanunda belirtilen telgraf hizmetleri kapsamında PTT işyeri, fonotel veya internet üzerinden kabul edilen telgrafları alıcılarına ulaştırmaktadır. PTT ayrıca; işyerlerinin açılması, kapatılması ve işyeri değişikliklerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmektedir Yılı Performans Programı 3

10 5584 sayılı Posta Kanunu nun Posta Tekeli başlıklı 2 nci maddesi uyarınca; açık ve kapalı mektuplar ile üzerinde haberleşme mahiyetinde yazı bulunan kartlar ile postada alınacak ücretleri gösteren posta pulları, anma pulları, posta kartları, ilk ve özel gün zarflarını bastırıp satışa çıkarmak, 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamındaki her türlü tebliğ evrakının kabulü, toplanması, işlenmesi, sevk ve dağıtımı PTT nin tekel alanına dahildir. PTT; PTTBank hizmetleri kapsamında yer alan havale, posta çeki ve döviz alım hizmetlerinin yanı sıra SGK kapsamında; Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve diğer ödemeleri ile sosyal yardım ödemeleri, elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon ve GSM telefon faturalarının tahsilatı, anlaşmalı bankaların kredi kartı ödemelerinin tahsilatı ile bu bankalar adına yapılan nakit yatırma işlemleri, bireysel kredi tahsilatı, TL ve döviz cinsinden ucuz para transfer işlemi, kredi işlemlerine aracılık, TCDD yolcu bileti satışı, Milli Piyango bilet satışı, abonelik işlemleri, e-devlet şifresi, sigorta acenteliği, anlaşmalı kurum tahsilatları ve konsinye ürün satışı yapmaktadır. Kargo, APS ve KKTS gönderileri olarak adlandırılan posta gönderileri, 11/06/2011 tarihi ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan PTT Kargo ve Kurye Gönderileri Hakkında Yönetmelik ile yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda, ağırlık olarak en fazla 2 kg, hacimsel olarak 2 desiye kadar olan ve en seri yoldan alıcılara ulaştırılacak evrak, doküman ve eşya bulunan gönderiler kurye, pasaport, kimlik kartı, banka kartı gibi özellikli maddeleri ihtiva eden gönderiler nitelikli kurye, il ve ilçe merkezlerinde kabulünün yapıldığı gün alıcılarına ulaştırılacak 30 kg a kadar olan gönderiler şehiriçi ekspres kurye, 2 kilo ve 2 desinin üzerinde ve kapsamında eşya bulunan gönderiler kargo, ağırlıklı olarak uçakla ve en seri yoldan alıcılarına ulaştırılması istenen ve kapsamında eşya bulunan 2 kg üzerindeki gönderiler VIP kargo hizmeti olarak verilmektedir. Ayrıca, yurtdışına yapılacak gönderilerde yurtdışı koli ve APG hizmeti de verilmektedir. Bu hizmetlere ek olarak, iç hat kargo geçiş hizmeti ile hava limanı/havaalanlarında kargo firmalarına ait tüm kargoların kontrollü bir şekilde alınıp verilmesini içermekte olup kargo şirketlerine ait gönderilerin ücreti mukabilinde kontrollü geçişi PTT tarafından sağlanmaktadır. İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Adana, Antalya, Trabzon, Gaziantep ve Samsun/Çarşamba havalimanlarında/ alanlarında İç hat Kargo Geçiş Hizmeti işletmeciliği PTT tarafından yapılmaktadır Yılı Performans Programı 4

11 B. TEŞKİLAT YAPISI Çizim 1: Organizasyon Şeması 2013 Yılı Performans Programı 5

12 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR 2011 yılsonu itibariyle Kuruluşumuzda mevcut olan fiziksel ve teknolojik kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Çizelge 1: Donanım Durumu (Adet) BİLGİSAYAR DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 500 YAZICI (MATRİX) YAZICI (LASER) BARKOD OKUYUCU BARKOD YAZICI NETWORK CİHAZI EL TERMİNALİ KART OKUYUCU/YAZICI Çizelge 2: Taşıt Durumu (Adet) BİNEK 4 KAMYON 12 MİNÜBÜS 15 OTOBÜS 1 PANEL 537 PİKAP 19 STW 26 ZIRHLI 10 MOTOSİKLET 314 SCOOTER GENEL TOPLAM BİSİKLET Çizelge 3: Kiralık Taşıt Durumu (FİLO) (Adet) BİNEK 104 KOMBİVAN 338 PANEL ZIRHLI 64 TOPLAM Yılı Performans Programı 6

13 Çizelge 4: Kiralık Taşıt Durumu (Şoförlü ve Yakıt Dahil) (Adet) BİNEK 8 KAMYON 3 PANEL 161 MİNİBÜS 88 OTOBÜS 67 TOPLAM ve 2010 yıllarında sözleşmeleri biten şoförlü ve yakıt dahil taşıt edinmelerinin yerine şoförsüz ve yakıt hariç (filo) yöntemiyle taşıt edinme yoluna gidilmiş olup bu kapsamda 2009 yılı için 622 adet, 2010 ve 2011 yılları için ise adet taşıt edinilmiştir. Filoya geçilmekteki asıl amaç taşıtların daha verimli kullanılması ve %30 a yakın tasarrufun beklenmesidir. Aynı zamanda Kuruluşumuzun prestiji ve hizmet kalitesi açısından da filo tercih edilmiştir. Sözleşme süreleri 31/12/2011 tarihinde biten taşıtların yerine hizmetlerimizin aksatılmadan yürütülmesini teminen sözleşme süresi 31/07/2012 tarihini geçmeyecek şekilde şoförlü ve yakıt dahil yöntemle taşıt edinilmesi uygun görülmüştür. Çizelge 5: Bina Durumu (Adet) İDARE MALI KİRALI TAHSİSLİ 998 TOPLAM Yeni gayrimenkullerin satın alınması nedeniyle İdare malı binalarda; bedelsiz olarak yeni yerler tahsis edilmesi nedeniyle de tahsisli binalarda artış gözlenmektedir. Kiralı binalar da ise; yıllar itibariyle artış gözlenmektedir. Bu artış; ihtiyaç, yeni şube açılması, mevcut binaların hizmet için yetersiz kalması (alan yetersizliği, WC bulundurma zorunluluğu, güvenlik vb.) ve PTTBank tadilatları süresince geçici kiralamalar gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Çizim 2: İşyerleri MERKEZ ŞUBE ACENTE TOPLAM Posta, Lojistik ve PTTBank hizmetleri, 86 Başmüdürlüğe bağlı merkez, şube ve 914 acente olmak üzere toplam işyeri ile yürütülmektedir Yılı Performans Programı 7

14 Çizelge 6: Posta İşleme Merkezleri 1 Adana * 11 İstanbul Anadolu Yakası * 2 Afyon * 12 İstanbul Avrupa Yakası * 3 Ankara * 13 İstanbul Uluslararası 4 Antalya 14 İzmir * 5 Bursa * 15 Kayseri * 6 Diyarbakır * 16 Konya 7 Erzurum * 17 Samsun * 8 Eskişehir 18 Sivas 9 Gaziantep 19 Trabzon 10 Mersin 20 Van * * 11 ilde bulunan 12 PİM, bölge PİM olarak öngörülmüştür. Çizelge 7: Kargo İşleme Merkezleri * 1 Adana 8 İstanbul Avrupa Yakası 2 Afyonkarahisar 9 İzmir 3 Ankara 10 Kayseri 4 Antalya 11 Kocaeli 5 Bursa 12 Konya 6 Eskişehir 13 Samsun 7 İstanbul Anadolu Yakası 14 Erzurum * KİM lerin öncelikle bölge PİM bulanan illerde kurulması öngörülmektedir. Sivas, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin PTT Başmüdürlüklerinde Kargo İşleme Merkezi açılması düşünülmektedir. Çizelge 8: Lojmanlar (Adet) İDARE MALI KİRALIK 1 TAHSİSLİ 5 TOPLAM Çizelge 9: Posta Makineleri (Adet) OMAS 4 OTOMATİK DAMGA MAKİNESİ 408 ELEKTRONİK TERAZİ ÇEMBERLEME/LİYAS MAKİNESİ 702 ÜCRET ALMA MAKİNESİ ÜCRET ÖDEME MAKİNESİ * * Ücret Ödeme Makinesi, Kuruluşumuz kaynağı olmayıp isteyen müşterilerimizin kendi gönderileri için kullandığı, kontrol ve kontör yükleme işlemlerinin ise Kuruluşumuz tarafından yapıldığı makinelerdir Yılı Performans Programı 8

15 2012 yılında 3 adet Otomatik Mektup Ayırım Sistemi (OMAS), posta hizmetleri için 77 adet, kargo hizmetleri için ise 23 adet ( % 20 artırım ile 27 adet) olmak üzere toplam 100 adet Çemberleme/Liyas Makinesi, 424 adet Ücret Alma Makinesi, 1 adet Poşetleme ve Etiketleme Sistemi, İstanbul Avrupa Yakası ile Ankara Kargo İşleme Merkezleri için 2 adet Kaba Maddeleri (kurye gönderileri için) Ayrım Makinesi alınması planlanmaktadır. Dağıtım binasında KİM hizmetleri de yürütülecek olup KİM binası için ayrılan alana Lojistik binası yapılması için çalışmalara başlanmıştır Yılı Performans Programı 9

16 D. İNSAN KAYNAKLARI Kuruluş çalışanlarıyla ilgili veriler kadro durumları, hizmet süreleri, eğitimleri ve statülerine göre değerlendirilmiştir yılsonu itibariyle personel görev yapmaktadır. Bunun dışında tekel dışı gönderilerinin ayrım ve dağıtım hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle firma elemanı çalıştırılmaktadır. Personelin u kadrolu, si sözleşmeli, 789 u ise daimi işçi statüsündedir. Çizelge 10: Statülerine Göre Personel Sayıları (Kişi Sayısı) KADROLU SÖZLEŞMELİ DAİMİ İŞÇİ 789 HİZMET SATIN ALMA YOLUYLA İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL TOPLAM Kuruluşumuzda görev alan personel sayısal olarak yeterlidir; ancak değişen piyasa koşulları, rekabet şartları, teknoloji ve müşteri beklentileri dikkate alındığında nitelik olarak daha dinamik ve gelişmiş teknolojiyi kullanabilen bir personel yapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Kuruluşumuzca ihtiyaç duyulan bu personel profilinin oluşturulabilmesi amacıyla, öncelikle mevcut insan kaynağının kurum içi ve kurum dışı eğitim olanakları ile geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan özellikleri kazanmasının sağlanmasına çalışılmaktadır. Ayrıca yeni açılan Posta Hizmetleri Bölümü mezunlarının da istihdam edilmesi suretiyle, mesleki eğitim altyapısına sahip insan kaynağı ihtiyacının karşılanması yoluna gidilmektedir. Çizelge 11: Hizmet Sürelerine Göre Personel Sayıları (Kişi Sayısı) 0-5 YIL 6-10 YIL YIL YIL YIL YIL 30+ YIL TOPLAM KADROLU SÖZLEŞMELİ TOPLAM YÜZDE 21,32 4,73 10,72 13,99 21,56 20,56 7, Her yıl ölüm, emeklilik, istifa, başka kurumlara geçiş v.b. nedenlerle boşalan, yaklaşık pozisyonun doldurulması amacıyla personel alımı yapılmaktadır. Çizelge 12: Eğitim Durumlarına Göre Personel Sayıları DOKTORA YÜKSEK LİSANS YÜKSEKOKUL (Kişi Sayısı) LİSE VE DENGİ İLKÖĞRETİM İLKOKUL TOPLAM KADROLU SÖZLEŞMELİ TOPLAM YÜZDE 0,01 2,78 50,69 32,14 11,64 2, Yılı Performans Programı 10

17 Personel alımında, Kuruluşumuz tarafından sunulan hizmetlerin gereklerinin karşılanması, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve rekabet koşullarına uyum sağlanması açısından 4 yıllık lisans eğitimi almış personelin memur pozisyonları için temin edilmesi, dağıtıcı pozisyonlarını doldurmak amacıyla da en az 2 yıllık ön lisans eğitimi almış personelin tercih edilmesi yoluna gidilmektedir. Böylece eğitim seviyesi yüksek bir personel profili oluşturulmaya çalışılmaktadır. Personel alımı mevcut mevzuat çerçevesinde KPSS sonucuna göre ÖSYM Başkanlığının yerleştirmesi suretiyle yapılmaktadır. Ayrıca başka kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve naklen Kuruluşumuzda görev almak isteyenlerden, kamu hizmeti bulunup da bir nedenle görevinden ayrılan ve yeniden görev almak isteyenlerden, bunun yanında kanuni atamalar çerçevesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce bakılan ve korunan çocuklar arasında sınavla veya şehit yakınlarından atama yapılması suretiyle de personel alımı yapılmaktadır. Çizelge 13: 399 Sayılı KHK de Belirtilen Cetvellere Göre Personel Dağılımı (Kişi Sayısı) I Sayılı Cetvel II Sayılı Cetvel III Sayılı Cetvel 1 Daimi İşçi, Geçici İşçi, Taşeron Firma Çizelge 14: Yaş Gruplarına Göre Personel Sayıları (Kişi Sayısı) TOPLAM KADROLU SÖZLEŞMELİ TOPLAM YÜZDE 2,77 13,93 10,56 10,78 16,26 28,94 12,91 3,03 0, Emeklilik, istifa, ölüm, başka kurumlara geçiş vb. sebeplerle Kuruluşumuzdan ayrılan ve yaş ortalaması yüksek olan personelin yerine istihdam edilen, yeni işgünün yaş ortalamasının daha düşük olması yaş profilinin gençleşmesini sağlamaktadır. Çizelge 15: Cinsiyete Göre Personel Sayıları (Kişi Sayısı) KADIN ERKEK TOPLAM KADROLU SÖZLEŞMELİ TOPLAM YÜZDE 22,98 77, Personel alımı mevcut mevzuat çerçevesinde yapılmakta olup bu süreçte herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetilmemektedir Yılı Performans Programı 11

18 A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER İKİNCİ BÖLÜM PERFORMANS BİLGİLERİ Performans Programına temel olan politika ve öncelikler aşağıda belirtilmiştir. A HÜKÜMET PROGRAMI Son 9 yıllık dönemde PTT ve posta işlemlerinde büyük bir dönüşüm yaşanmış, Türkiye genelinde kapsamlı ve kaliteli bir hizmet ağı kurulmuş, bankacılık ve pek çok kamu ve özel sektör hizmetine PTT işyerleri ile ulaşılabilir hale gelinmiştir. 2015'e kadar posta sektörü kontrollü ve kademeli bir şekilde serbestleştirilerek sektörde tam rekabetçi ortam sağlanacaktır. A.2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU POSTA HİZMETLERİ ALT KOMİSYON RAPORU Bilim ve teknolojideki gelişmelerin haberleşme alanında uygulama imkanı bulmasıyla, haberleşme araçları çeşitliliğe ve yaygınlığa erişmiş ve ürün yelpazesi, üretim hacmi ve tasarımının geliştirilmesi yoluyla rekabetin önünü açmıştır. Bugün, ülkelerin ve endüstrilerin gelişmişlik düzeyinin ve rekabet gücünün değerlendirilmesinde en önemli unsurlardan biri bilgiye ulaşmadaki sürat ve güvendir. Bu nedenle endüstrilerin temel amacı bilgiyi etkin olarak kullanarak daha yüksek katma değerde mal ve hizmet üretimine kaymaktır. Haberleşme hedeflerinin her türlü hizmet anlayışını çok yönlü karşılayabilmesi için çağımızın ihtiyacı olan ve hızla değişen ana unsurlara günün teknolojisi uygulanarak beklenen kalite standartlarına ulaşılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede etkin çalışan bir posta piyasası da ekonomik ve sosyal faaliyetler için kritik önem taşımaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sonucu olan yeni haberleşme araçları posta piyasalarına büyük ölçüde rakip olmakta, evrensel hizmet sağlayıcısı olarak Kuruluşun gelirleri önemli oranda azalmakta bu durum sosyal bütünlüğün geleceği adına endişelere yol açmaktadır. Posta hizmetlerinin ekonomik ve sosyal faaliyetler için hayati bir öneme sahip olduğu göz önünde bulundurularak, bu hizmetleri modernize etmek ve geliştirmek kamu yararına olacaktır. Dünya genelinde yaşanan rekabet, teşebbüsleri rakiplerinden daha etkin hizmet sağlamaya zorlamaktadır. Yeni posta hizmet türlerinin hızla geliştiği bir ortamda, sektörde yeni yatırım ve istihdamı desteklemek ve oluşturulacak rekabet ortamının sürdürülebilirliğini tesis etmek amacıyla piyasa disiplininin sağlanması gerekmektedir. Gerek dünyada meydana gelen hızlı değişiklikler gerekse AB ye katılım süreci de göz önünde tutularak özellikle AB nin Posta Direktiflerinde yer alan hususlardan; işletme ve düzenleme fonksiyonlarının ayrıştırılması, düzenleyici ve denetleyici otoritenin oluşturulması, posta tekelinin kapsamının belirlenmesi, etkin bir rekabet ortamının tesis edilerek sürdürülmesi, evrensel posta hizmetinin tanımı, kapsamı ve ilkeleri ile posta sektöründe faaliyet gösterecek tüm işletmecilerin yükümlülüklerinin ve tüketicilerin haklarının yer alması ve bu yönde atılan adımların bir an önce sonuçlandırılması Ülkemiz için büyük önem taşımaktadır Yılı Performans Programı 12

19 A.2.2. Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) Açısından Temel Yansımalar Ülkemizde öncelikle politika belirleme, düzenleme ve işletme fonksiyonlarının ayrıştırılarak piyasadaki aktörlerin rollerinin net bir şekilde tanımlanması ve piyasanın etkin olarak çalışabilmesi açısından öncelikle 5584 sayılı Posta Kanunu yeniden ele alınarak, posta sektörünü bütünüyle düzenleyecek ve AB düzenlemeleriyle uyumlu olacak bir yapıya kavuşturulacak ve Kuruluşun işletmeci ve düzenleyici fonksiyonları birbirinden ayrıştırılarak posta piyasasını düzenlemek ve denetlemekle görevli operasyonel açıdan bağımsız bir birim oluşturulacaktır. Düzenleyici ve denetleyici birim piyasada hakim durumun kötüye kullanılması, tekelci işletmecinin tarifeleri, erişim koşulları, evrensel hizmet sunumu, hizmet kalitesi ve haksız çapraz sübvansiyon gibi birçok konuda yapacağı düzenlemelerle piyasanın etkin ve rekabetçi bir ortamda işlemesini sağlayacak ve tüketicilerin faydasını maksimum düzeye çıkaracaktır. Piyasanın rekabete açılabilen alanları rekabete açılacak bu sayede piyasaya yeni girecek işletmecilerle mevcut rekabet seviyesi daha da yukarılara çekilecek, hizmetler çeşitlenecek, fiyatlar düşecek ve bu yolla tüketici memnuniyeti de artırılmış olacaktır. Ayrıca piyasaya yeni girecek işletmecilerle hem yeni şebeke yatımları gerçekleştirilecek hem de yeni istihdam yaratılacaktır. Değişen piyasa yapısına uygun bir şekilde organizasyonel ve idari yapının bu kapsamda gözden geçirilmesi ve Kuruluşun yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu sayede etkin bir kuruluş yapısına kavuşulacak ve evrensel hizmet sağlayıcısı olarak hem kar eden bir kuruluş haline gelecek hem de kaliteli ve erişilebilir fiyatlarla hizmet sunabilecek bir yapıya kavuşturulmuş olacaktır. A.3. ORTA VADELİ PROGRAM ( ) Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması Posta sektörü kalite, güvenilirlik ve erişilebilirlik esasları çerçevesinde ve rekabetçi bir anlayışla yeniden yapılandırılacak ve sektörde etkin düzenleme ve denetim sağlanacaktır. A.4. DOKUZUNCU KALKINMA PLANI ( ) 2012 YILI PROGRAMI Posta ve Yayıncılık Posta hizmetleri piyasasının kademeli bir şekilde serbestleştirilmesi, etkin rekabet ortamının sağlanması, sektörde politika belirleme, düzenleme ve işletme birimlerinin ayrılması ve sektörün ilgili AB Direktifleri paralelinde yeniden yapılandırılmasına yönelik hazırlanan kanun hükmünde kararname tasarısı taslağı Başbakanlığa sunulmuştur Yılı Performans Programı 13

20 Politika Öncelikleri ve Tedbirler Öncelik / Tedbir Sorumlu / işbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak işlem ve Açıklama Öncelik 54. Posta sektörü kalite, güvenilirlik ve erişilebilirlik esasları ve AB düzenlemeleri paralelinde rekabetçi bir anlayışla yeniden yapılandırılacak ve sektörde etkin düzenleme ve denetim sağlanacaktır. Tedbir 103. Posta hizmetleri piyasasının, AB düzenlemeleri de dikkate alınarak, kademeli olarak serbestleştirilmesi, piyasada etkin rekabet ortamının sağlanması ve PTT Genel Müdürlüğünü sektörde oluşacak rekabet ortamına hazır hale getirilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılacaktır. Ulaştırma Bakanlığı (S); Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, PTT Mart Sonu A.5. DOKUZUNCU KALKINMA PLANI ( ) Posta sektörünü bütünüyle düzenleyen yeni kanun hükmünde kararname tasarısı taslağı PTT Gn. Md. tarafından hazırlanmış olup, "Posta Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname Tasarısı" taslağı olarak 2011 yılı Eylül ayında Başbakanlığa sunulmuştur. Kayıtdışı Ekonominin Azaltılması 116. Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında mali sistemin kullanımına yönelik olarak düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, 2001 yılı Eylül ayından itibaren mali kuruluşlarca yapılacak işlemlere taraf olanların vergi kimlik numarasının ilgili belge ve kayıtlarda kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Diğer taraftan, TL yi aşan tahsilat ve ödemelerin bankalar ve PTT aracılığıyla yapılması uygulaması başlatılmıştır. Ayrıca, kayıtdışı işlemlerin tespitine yönelik olarak mali kayıtları esas alan bir veri ambarı uygulaması geliştirilmiştir. A.6. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE POSTA HİZMETLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR RAPORU 2011 A.6.1. TÜRKİYE DE SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ Avrupa Birliğine Katılım Sürecinin Etkileri 4000 sayılı Kanun ile yeniden yapılandırılan, faaliyet ve hizmetlerini 02/03/1950 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe giren 5584 sayılı Posta Kanunu hükümleri uyarınca ifa etmektedir Yılı Performans Programı 14

21 Posta Kanununun yürürlük tarihi eski olmakla birlikte bugüne dek düzenleme alanındaki ihtiyaçlara cevap verir nitelikte olmaya devam etmiştir. Ancak, gerek ulusal bazda gerekse uluslararası antlaşma ve düzenlemelerde gözlenen değişim, kurumsal ve bireysel boyutlarda yaşanmaktadır. Ekonomilerdeki serbestleşme ve rekabet üstünlüğü ülke ve blokları yeni hizmet ve teknoloji üretmeye zorlamaktadır. Türkiye de evrensel posta hizmetine ilişkin açık bir tanım bulunmamakla birlikte, yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerini belirlenmiş ilke ve kurallarla ülke genelinde bütün yerleşim birimlerinde, her iş gününde, herkese eşit ücretle sunan PTT, fiili olarak evrensel hizmet sağlayıcısı konumundadır. AB üyesi ülkelerde olduğu şekliyle düzenleyici kurum ve işletmeci için ayrı bir birim bulunmayıp, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nın ilgili Kamu İktisadi Kuruluşu olan PTT; 5584 sayılı Posta Kanunu ve Ana Statüsü uyarınca posta sektöründe mevzuat düzenleme ve işletme unsurlarını bir arada yürütmektedir. Posta hizmetlerinin; sürdürülebilir, uygulanabilir, milli güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilen, kalkınmayı destekleyen, finanse edilebilir ekonomik ve sosyal politikalarla desteklenen, uluslararası yükümlülükleri yerine getiren hizmetler olarak sürdürülmesi ve gerekli modernizasyonun sağlanarak hizmet kalitesinin yükseltilmesi ile posta sektörünün ve evrensel posta hizmetinin sınır ve faaliyetlerinin belirlenmesi gerekliliği karşısında, PTT Genel Müdürlüğü, gelişen teknoloji ve şartlara uyum sağlamak amacıyla, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Kanun Tasarısı ile Posta Sektörü Kanun Tasarısı hazırlanarak 03/06/2004 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü ne sunulmuştur. Bakanlık nezdinde yapılan komisyon çalışmalarıyla son şekli verilen Posta Sektörü Kanun Tasarısına sektörü temsil edenlerin katılımı ile 31/05/2005 tarihinde başlayan bir dizi toplantı sonucu mutabık kalınan metin adresinde yayımlanarak ilgili kuruluşların görüşlerine sunulmuştur. Gerek ilgili kuruluşlardan alınan görüşler ve gerekse görülen lüzum üzerine yeniden oluşturulan Posta Sektörünün Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı 24/01/2006 tarihinde Ulaştırma Bakanlığına sunulmuştur. 16/01/2007 tarihinde Brüksel de yapılan, Türkiye Avrupa Birliği İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi 5. toplantısında anılan kanun taslağının İngilizce çeviri metninin Komisyona iletilmesi talep edilmiş, Heyet Başkanınca bu talep kabul edilerek hazırlanan çeviri metni 07/02/2007 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı na, 06/03/2007 tarihinde de Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ne sunulmuştur. Sektöre dair yasa tasarısı ile mevzuat ve işletme otoriteleri birbirinden ayrılacağı için bu yeni yasal zeminde 5584 sayılı Posta Kanunu nun yerine geçmek üzere ve PTT nin posta sektöründeki firmalarla eşit şartlarla hizmet verebileceği bir yasal düzenlemenin oluşmasını teminen nün Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. Karşılıklı görüşler ve görülen lüzum üzerine Kamu Sermayeli Şirketler Hakkındaki Kanun Tasarısı da göz önüne alınarak 233 sayılı KHK ve PTT Ana Statüsünün maddeleri çerçevesinde hazırlanan T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Kanun Tasarısı Taslağı na alternatifli şekilde hazırlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı ile Posta Sektörünü düzenleyen Kanun Tasarısına dair alınan görüşler göz önüne alınarak hazırlanan Posta Hizmetleri Kanun Tasarısı Taslağı 12/02/2008 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı na sunulmuştur. Söz konusu Tasarı taslaklarına ilişkin olarak yapılan görüşmeler çerçevesinde meydana gelen değişiklikler işlenmek suretiyle 24/11/2008 tarihi ile 2013 Yılı Performans Programı 15

22 21/01/2009 tarihinde yasalaşma sürecine aktarılmalarını teminen Ulaştırma Bakanlığı na sunulmuştur. Ulaştırma Bakanlığınca her iki kanun tasarısı görüş alınmak üzere Bakanlıklar ile ilgili Kurum ve Kuruluşlara sunulmuştur. Söz konusu tasarılara ilişkin alınan görüşler, değerlendirilmesi ve taslağın son şeklinin alması amacıyla PTT ye 10/03/2009 tarihinde aktarılmıştır. Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı Taslağı ve Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı hakkında Kurum ve Kuruluşlardan alınan görüşler değerlendirilmek suretiyle, her iki kanun tasarı taslağının yeni şekilleri verilerek, genel gerekçe, görüşe gönderilen taslaklar, taslaklara ilişkin görüşler, görüşlerin değerlendirildiği form ve madde gerekçeleri ile birlikte kanunlaşma süreci tamamlanmasını teminen Başbakanlığa intikal ettirilmek üzere 28/04/2009 tarih ve 3441 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığına sunulmuştur. 29/05/2009 tarih ve 1857 sayılı DPT Müsteşarlığı görüşleri 02/06/2009 tarih ve 1392 sayılı Ulaştırma Bakanlığı yazısı ile PTT ye aktarılmış olup anılan görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda oluşan Kanun Taslak metinleri yasalaşma sürecine aktarılmasını teminen 28/12/2009 tarih ve 7793 sayılı yazı ile Ulaştırma Bakanlığına sunulmuş, Ulaştırma Bakanlığınca da 02/02/2010 tarih ve 266 sayılı yazı ile Başbakanlığa aktarılmıştır. Bakanlıklardan ve Kuruluşlardan alınan görüşlerin değerlendirilmesi sonucunda, anılan Kanun taslakları birleştirilerek Posta Hizmetleri ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı olarak tek bir metin halinde düzenlenmiş ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından 03/02/2010 tarihi itibariyle Başbakanlığa sunulmuştur. Başbakanlık Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı olarak adlandırılan tasarı 19/07/2010 tarihinde Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. Ancak yasalaşma süreci sonuçlandırılamadığından Ulaştırma Bakanlığının 13/07/2011 tarih ve 2161 sayılı yazıları ile PTT ye iade edilmiştir. Anılan tasarı Posta Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname şeklinde yeniden düzenlenerek 14/07/2011 tarih ve 3093 sayılı yazımızla Ulaştırma Bakanlığına arz edilmiş olup, yayımlanmasını teminen Ulaştırma Bakanlığının 19/07/2011 tarih ve 2211 sayılı yazısı ile Başbakanlığa sunulmuştur. Nihai olarak; daha önce posta sektörünü düzenleyen ve PTT yi A.Ş. olarak yapılandıran önce Kanun ve daha sonra Kanun Hükmünde Kararname olarak düzenlenen Tasarı bu kez sektörel düzenlemeler ayrıştırılarak, sadece PTT yi A.Ş. olarak düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname tasarısı olarak Ulaştırma Bakanlığına 09/09/2011 tarih ve 3674 sayılı yazı ile sunulmuş, Ulaştırma Bakanlığının 12/09/2011 tarihli yazısı ile de Başbakanlığa arz edilmiştir. Posta Hizmetleri Kanunu Tasarı Taslağı, 25/06/2012 tarihinde Bakanlar Kuruluna arz edilmiştir. AB Üyesi Ülkelerde Serbestleşme (Posta Tekelinin Kaldırılması) AB Posta Direktifleri uyarınca AB üyesi ülkelerde posta tekeli, 2000 yılında 350 gram ve temel tarifesinin 5 katı, 2003 yılında 100 gram ve temel tarifesinin 3 katı ve 2006 yılında da 50 gram ve temel tarifesinin 2,5 katı olarak uygulanmıştır Yılı Performans Programı 16

23 Halen uygulanmakta olan 50 gramlık posta tekeli limiti 31/12/2010 tarihinde tamamen kalkmış olmasına karşın bu limit 31/12/2012 tarihine kadar Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya ve Slovakya da devam edecektir. Öte yandan belirlenen bu tekel limitleri İsveç ve Finlandiya da hiç uygulanmamış, Estonya da 2003 yılından, İngiltere de 2006 yılından, Almanya da 01/01/2008, Hollanda da 01/08/2008, Avusturya da 12/10/2009, Slovenya da 28/09/2009, Danimarka da 31/12/2010, Fransa da 23/12/2010, Belçika da 04/01/2011, Bulgaristan da 05/01/2011, İspanya da 10/01/2011, İtalya da 23/03/2011 tarihinden itibaren tamamen kaldırılmıştır. Mevcut durumda yürürlükte bulunan 5584 sayılı Posta Kanununa göre; Açık ve kapalı mektuplar ile üzerlerinde haberleşme mahiyetinde yazı bulunan kartlar ağırlık limiti olmaksızın PTT nin tekeli altındadır. Bununla birlikte, posta tekelinin sınırlandırılmasına yönelik mevzuat çalışmaları devam etmektedir. A.6.2. PTT NİN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ Bugünkü Çalışmalar ve Planlar PTT nin projeleri ve yatırım planları posta hizmetlerinin mekanizasyonu ve modernizasyonun sağlanması, lojistik hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, posta hizmetleri mevzuatının günün gelişen ve değişen şartlarına ve AB uyum sürecine göre revize edilmesi ve uygulanması şeklinde yapılandırılmaktadır. PTT, sunmuş olduğu hizmet ve ürünler kapsamında özel şirketlerle rekabet etmek zorunluluğundan, kendini yenileme, kaliteli, sürekli ve hızlı hizmet ve ürün sunmak konusunda etkin çalışmaları, yenilikçi teknolojileri kullanma gayretleri ve operasyonel etkinliği artırıcı çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bunların arasında özellikle, verimliliği arttırıcı BT dışı elektronik sistemlerin daha fazla uygulamaya konması, otomatik ayırım sistemli Kargo İşleme Merkezlerinin (KİM) kurulması, PİM lerde RFID uygulamaları, x-ray cihazları, Otomatik Mektup Ayrım, Konveyör ve Akıllı Konveyör, Birleşik Posta (Hybrid Mail) Sistemleri, e- tebligat, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), Personelsiz Posta Teslim Cihazı, PTT merkez ve şubelerinde posta çeki hizmetine yönelik işlemlerde kullanımının yanı sıra alışverişlerde ve tüm ATM cihazlarında kullanılabilmesi amacıyla bütün posta çeki hesap sahiplerine mevcut Pttkart ların yerini alacak olan Maestro (MasterCard) logolu Pttkart ların dağıtılması, PTTBank fiziksel ortamın iyileştirilmesi ve mevzuat çalışmaları ile PTT nin yeniden yapılandırılması konuları ön plana çıkmaktadır. Birleşik Posta Hizmeti ile gelişmiş ülkelerde uygulanan dijital veya elektronik ortamda iletilen verilerin, hizmetin verildiği, alıcıya en yakın baskı merkezine (Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir, Mersin) elektronik ortamda aktarılarak alıcı adreslerine göre baskı makinelerinde çoğaltılıp, zarflanarak alıcılarına ulaştırılması hizmeti uygulamaya konulmuştur. Mektup Sepeti Projesi ile bireysel müşterilerin web ortamında gönderiyi dizayn etmesi, alıcı adreslerinin ve içerik bilgilerini girmesi, ücret hesaplaması ve web üzerinden ödeme yapması planlanmaktadır Yılı Performans Programı 17

24 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Projesi, posta hizmetlerinde PTT nin mevcut teknoloji düzeyini daha da ileri götüren bu uygulama, geleneksel posta pulunun elektronik ortamda eşdeğeri olup e-postaları hukuken geçerli hale getiren bir sistemdir. Tarih, saat, dijital tanımlama logosu, içerik doğrulama ve kriptolama özelliklerinin yanı sıra en önemli özelliği yapısının değiştirilemez olmasıdır. Bu proje kapsamında kullanılan zaman damgası, gönderilerin elektronik olarak orijinalliğinin bozulmadığı ve dokümanın değiştirilmediğinin hukuki kanıtıdır. e-tebligat Projesi, 19/01/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2. Maddesinde Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. hükmünün yer alması nedeniyle, elektronik ortamda değiştirilemez ve inkar edilemez bir zaman damgası ile damgalanan bir gönderinin muhatabına ulaştırılmasına yönelik e-tebligat hizmetinin PTT tarafından verilmesi gündeme gelmiş olup söz konusu hizmete ilişkin Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayınlanması beklenmektedir. Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Projesi kapsamında PTT ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında ücretli geçiş yapılan otoyol ve köprülerde kuyrukların önlenmesi, vatandaşlarımızın hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde alabilmesini teminen OGS ve KGS dışında yeni bir sistem olan Hızlı Geçiş Sisteminin (HGS) kurulması ve işletilmesi amacıyla imzalanan protokol uyarınca sistemin kurulması ve işletilmesi yetkisi münhasıran ne verilmiştir. Proje kapsamında kurulum ve test çalışmaları İzmir-Aydın ve İzmir-Çeşme otoyollarında başlamıştır. E-Ticaret projesi kapsamında internet üzerinden çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere ait ürünlerin satılacağı, müşterilerin internet üzerinden kolayca erişim sağlayarak çok sayıda ve farklı sektörlerdeki markaların tercih edilebileceği bir e-ticaret sitesinin fiilen hizmete geçirilmesi planlanmış olup 2012 yılında proje hayata geçirilerek internet sitesi hizmete sunulmuştur Yılı Performans Programı 18

25 B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ 1. Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 1.1 Hedef 1.2 Hedef 1.3 Posta hizmetlerinde UPU, PostEurop ve evrensel hizmet standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Posta hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Posta gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek müşteri memnuniyetini artırmak. STRATEJİK AMAÇ 2. Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. STRATEJİK AMAÇ 3. Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Hedef 2.1 Hedef 2.2 Hedef 2.3 Hedef 3.1 Hedef 3.2 Hedef 3.3 Hedef 3.4 Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Kargo hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak da hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Kargo gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek, yakınma sayısında her yıl belli oranlarda azalma sağlamak suretiyle, müşteri memnuniyetini artırmak. Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı sağlamak. PTTBank hizmetlerinin sunum kanallarını teknoloji desteğiyle artırmak. PTT işyerlerinde satılan ürünlerin sayısını ve çeşidini artırmak. Parasal hizmetlerle ilgili yakınma konusu edilen hususların giderilerek müşteri memnuniyetini sağlamak Yılı Performans Programı 19

26 Hedef 4.1 Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Yönetim Sistemi oluşturmak. Hedef 4.2 İşletme faaliyetlerinin planlanmasına ve yönetime karar desteği sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla Maliyet Muhasebesi Sistemi oluşturmak. STRATEJİK AMAÇ 4. Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hedef 4.3 Hedef 4.4 Hedef 4.5 Hedef 4.6 Hedef 4.7 PTT Mevzuatında yapılacak değişiklikler kapsamında ikincil mevzuatı güncellemek. Personelin; rekabet koşullarına uygun olarak alanında uzmanlaşmasını, motivasyonunun artışını ve kurumsal yetkinlik ile kurum kültürünün geliştirilmesini eğitim yoluyla sağlamak. Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak üzere personel sayısındaki azalışlar karşısında ihtiyaç duyulan personeli temin etmek. Doğrudan hizmet sunumunda kaliteyi yükseltirken sürati de artırmak için bu alanda çalışan personelde nitelik ve nicelik olarak gelişmeyi sağlamak. Bilgi ve belge yönetimindeki etkinliğin artırılmasını sağlamak. Hedef 4.8 Hedef 4.9 Hedef 4.10 Hedef 4.11 Kurumsal güvenliği ve denetimi sağlamak. Bilgiyi yöneterek yönetimi bilgilendirmede ve hizmetlerin sunumunda etkililik, kalite ve sürati artıracak teknolojik altyapıyı Kurumsal Kaynak Planlamasına geçerek oluşturmak. Tanıtım ve pazarlama yoluyla PTT nin Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında pazardaki konumunu güçlendirmek. Stratejik Planlama dönemi ( ) içerisinde Kurumsal politika oluşturma ve uygulama kapasitesini artırmak Yılı Performans Programı 20

27 C. PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (1) Stratejik Amaç 1 Hedef 1.1 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Posta hizmetlerinde UPU, PostEurop ve evrensel hizmet standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Performans Göstergesi 1 İl merkezine gelen kayıtlı mektup postası gönderilerinin G+2 de teslim edilme oranı 2 Kayıtlı mektupların kabulden teslimine kadar (uçtan uca) G+3 te teslim edilme oranı 3 Kayıtsız mektupların kabulünden teslimine kadar (uçtan uca) G+3 te teslim edilme oranı 4 5 Yurtdışından ülkemize gelen mektup postası gönderilerinin ülkemize girişinden itibaren G+3 te alıcısına teslim edilme oranı Ülkemizden yurtdışına kabul edilen mektup postası gönderilerinin G+3 te ülkemizden çıkışının sağlanma oranı 6 Yurtdışı mektup postası gönderilerinin UPİM ce G+1 de işlenerek ileriye sevkinin sağlanma oranı Performans Hedefi Ölçüt Birimi 2013 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 100 Üyesi bulunduğumuz UPU ve PostEurop tarafından gönderinin teslim süresi kavramı gönderinin kabulünden teslimine kadar geçen süre olarak belirtilmektedir. Her iki Birlik tarafından da hedefler bu kavram doğrultusunda belirlendiği için Hedef 1.1 in performans göstergelerinin tamamı adı geçen Birliklerin hedeflerine paralel olarak belirlenmiştir. Faaliyetler 1 Süreç haritaları konusunda Başmüdürlüklere eğitim verilerek posta trafiğinin en yoğun olduğu iller arası süreç haritalarının çıkarılması. İlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak İhtiyacı ( ) Özkaynak Dış Kaynak Toplam 1, 2, 3, 4, 5, Genel Toplam Yılı Performans Programı 21

28 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (1.1) Stratejik Amaç 1 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 1.1 Posta hizmetlerinde UPU, PostEurop ve evrensel hizmet standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Performans Göstergesi İl merkezine gelen kayıtlı mektup postası gönderilerinin G+2 de teslim edilme oranı Performans Hedefi % 85 Faaliyet 1 Süreç haritaları konusunda Başmüdürlüklere eğitim verilerek posta trafiğinin en yoğun olduğu iller arası süreç haritalarının çıkarılması. Sorumlu Birim veya Birimler Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı performans göstergeleri üyesi bulunduğumuz UPU ve PostEurop tarafından belirlenen hedeflere paralel olarak aynı kapsamda belirlendiğinden süreç haritalarının oluşturulması faaliyeti sadece 1 numaraları performans göstergesi ile ilişkilendirilmiştir. Süreç haritaları, uçtan uca tüm posta akış sürecini ayrıntılı bir şekilde gösteren haritalardır. Bu haritaların en önemli özelliği, alt süreçlerin her birinin başlangıç ve bitiş saatleri ile operasyon sürelerinin haritada yer almasıdır. Süreçteki darboğazları net bir şekilde tespit etmeye yarayan bu haritaların hazırlanması için öncellikle Kuruluş personeli tarafından Başmüdürlüklere eğitim verilecek ve daha sonra eğitim gören personel ile birlikte posta trafiğinin en yoğun olduğu posta akışlarının süreç haritaları çıkarılacaktır. Faaliyetin tamamı Kuruluş personeli tarafından gerçekleştirilecek olup süreç haritalarına ilişkin eğitim, Başmüdürlüklerde çalışan toplam 100 personele Genel Müdürlük personeli tarafından verilecektir. Faaliyetin maliyeti; eğitim görecek personel için birim maliyet 410, eğiticiye ödenecek ders ücreti için toplam 180, eğitim gereçleri ve diğer masraflar için 320 olmak üzere toplam olarak belirlenmiştir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 22

29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (2) Stratejik Amaç 1 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 1.2 Posta hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Performans Göstergesi Performans Hedefi Ölçüt Birimi Posta ve Telgraf hizmetleri toplam gelirin önceki yıla % 10 göre artış oranı Posta maddelerinin kabul, ayrım-sevk ve dağıtım hizmetlerinde kalitenin artırılması ve verimliliğin üst düzeye çıkarılması, bütün aşamalarda yapılacak iyileştirmeler ile birlikte kullanılan işletme kaynaklarının modernize edilerek Posta ve Telgraf hizmetleri gelirlerini artırmak hedeflenmiştir. 2 Modernize edilen PİM sayısı Adet 3 3 Otomatik Ayırım Sistemi kurulacak PİM sayısı Adet 3 PİM lerin posta ayırım, dağıtım ve güvenliğinin tam otomasyona sahip bir sistemle sağlandığı Akıllı Binaya dönüştürülmesi sağlanacaktır. Faaliyetler Posta maddelerinin usulüne uygun şekilde kabul edilmesi ve en hızlı şekilde ileriye sevkinin sağlanması. Posta maddelerinin hızlı ve güvenli bir şekilde işlenmesi, PİM lerde bekleme sürelerinin en aza indirilmesi ve dağıtım yapılacak yerlere sevkinin sağlanması. Posta maddelerinin tesliminin usulüne uygun ve bekletilmeksizin yapılması. İlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak İhtiyacı ( ) Özkaynak Dış Kaynak Toplam Yılı Performans Programı 23

30 Posta maddelerinin kabul, ayrım-sevk ve dağıtım aşamalarında kullanılan 4 işletme malzemelerinin, çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize edilmesi. 5 PİM lerin posta ayırım, dağıtım ve güvenliğinin tam otomasyona sahip bir sistemle sağlandığı Akıllı Binaya dönüştürülerek modernize edilmesi. İstanbul Anadolu Yakası, İzmir ve Ankara Posta 6 İşleme Merkezlerinde Otomatik Ayrım Sistemi kurulumunun sağlanması. Genel Toplam Yılı Performans Programı 24

31 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (2.1) Stratejik Amaç 1 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 1.2 Posta hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Performans Göstergesi Posta ve Telgraf hizmetleri toplam gelirin önceki yıla göre artış oranı Performans Hedefi % 10 Faaliyet 1 Posta maddelerinin usulüne uygun şekilde kabul edilmesi ve en hızlı şekilde ileriye sevkinin sağlanması. Sorumlu Birim veya Birimler Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Posta maddelerinin usulüne uygun şekilde kabul edilmesi faaliyeti Merkez Müdürlükleri ve PİM Müdürlüklerince sağlanmakta olup söz konusu yerlerde Posta ve Telgraf hizmetleri için kullanılan kaynaklar kabul, ayrım-sevk ve dağıtım hizmetleri faaliyetleri açısından maliyet kalemlerine ayrıştırılamadığından 2011 Yılı Bilanço ve Faaliyet Raporunda Posta ve Telgraf hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından katlanılması gereken giderlerin % 10 unun posta maddeleri kabulü faaliyetinde kullanıldığı tahmin edilerek oluşturulmuştur. Bu kalemler içerisinde işçi ücret ve giderleri, kadrolu personel giderleri, sözleşmeli personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi resim ve harçlar, amortisman giderleri yer almaktadır. Ayrıca 2011 yılında gerçekleşen giderlerin 2013 yılında % 10 artacağı öngörülmüştür. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 25

32 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (2.2) Stratejik Amaç 1 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 1.2 Posta hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Performans Göstergesi Posta ve Telgraf hizmetleri toplam gelirin önceki yıla göre artış oranı Performans Hedefi % 10 Faaliyet 2 Posta maddelerinin hızlı ve güvenli bir şekilde işlenmesi, PİM lerde bekleme sürelerinin en aza indirilmesi ve dağıtım yapılacak yerlere sevkinin sağlanması. Sorumlu Birim veya Birimler Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Posta maddelerinin hızlı ve güvenli bir şekilde PİM lerde işlenmesi ve dağıtım yapılacak yerlere sevkinin sağlanması faaliyetinin maliyeti diğer Posta ve Telgraf hizmetleri için kullanılan kaynaklar ile ayrıştırılamadığından 2011 Yılı Bilanço ve Faaliyet Raporunda Posta ve Telgraf hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından katlanılması gereken giderlerin % 20 sinin posta maddeleri ayırım-sevk faaliyetinde kullanıldığı tahmin edilerek oluşturulmuştur. Bu kalemler içerisinde işçi ücret ve giderleri, kadrolu personel giderleri, sözleşmeli personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi resim ve harçlar, amortisman giderleri yer almaktadır. Ayrıca 2011 yılında gerçekleşen giderlerin 2013 yılında % 10 artacağı öngörülmüştür. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 26

33 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (2.3) Stratejik Amaç 1 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 1.2 Posta hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Performans Göstergesi Posta ve Telgraf hizmetleri toplam gelirin önceki yıla göre artış oranı Performans Hedefi % 10 Faaliyet 3 Posta maddelerinin tesliminin usulüne uygun ve bekletilmeksizin yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Posta maddelerinin tesliminin usulüne uygun ve bekletilmeksizin yapılması dağıtıcı ve firma elemanı marifetiyle gerçekleştirilmekte olup söz konusu faaliyetin maliyeti diğer Posta ve Telgraf hizmetleri için kullanılan kaynaklar ile ayrıştırılamadığından 2011 Yılı Bilanço ve Faaliyet Raporunda Posta ve Telgraf hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından katlanılması gereken giderlerin % 70 inin posta maddeleri teslim faaliyetinde kullanıldığı tahmin edilerek oluşturulmuştur. Bu kalemler içerisinde işçi ücret ve giderleri, kadrolu personel giderleri, sözleşmeli personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi resim ve harçlar, amortisman giderleri yer almaktadır. Ayrıca 2011 yılında gerçekleşen giderlerin 2013 yılında % 10 artacağı öngörülmüştür. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 27

34 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (2.4) Stratejik Amaç 1 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 1.2 Posta hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Performans Göstergesi Posta ve Telgraf hizmetleri toplam gelirin önceki yıla göre artış oranı Performans Hedefi % 10 Faaliyet 4 Posta maddelerinin kabul, ayrım-sevk ve dağıtım aşamalarında kullanılan işletme malzemelerinin, çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize edilmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Posta maddelerinin kabul, ayrım-sevk ve dağıtım aşamalarında kullanılan işletme malzemelerinin, çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize edilmesi için Kuruluşumuzun 2012 Yatırım Programında, Muhtelif İşler Projesi kapsamında C-Posta Hizmetleri Malzeme ve Teçhizatı kaleminde talep edilen yatırım kalemleri yaklaşık maliyetler çerçevesinde değerlendirilmiş ve faaliyetin kaynak ihtiyacı olarak öngörülmüştür. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 28

35 Stratejik Amaç 1 Hedef 1.2 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 5 Sorumlu Birim veya Birimler FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (2.5) Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Posta hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Modernize edilen PİM sayısı 3 adet PİM lerin posta ayırım, dağıtım ve güvenliğinin tam otomasyona sahip bir sistemle sağlandığı Akıllı Binaya dönüştürülerek modernize edilmesi. Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Posta İşleme Merkezi Binalarının posta ayırım, dağıtım ve güvenliğinin tam otomasyona sahip bir sistemle sağlandığı Akıllı Binaya dönüştürülmesi suretiyle PİM binalarının bakım onarım ve tadilatlarının yapılarak modernizasyonlarının yapılması hedeflenmiştir. PİM binalarının modernizasyonu kapsamında 2011 yılında İstanbul-Hadımköy (yeni bina), Samsun ve Erzurum Binaları tamamlanmış olup 2012 yılında Trabzon, Kayseri ve Gaziantep PİM binalarının, 2013 yılında 3 adet daha PİM binasının modernizasyonunun tamamlanması planlanmıştır. Kaynak ihtiyacı, Kuruluşumuz yatırım programında bu faaliyet de öngörülerek planlaması yapılan Muhtelif İşler Projesi ödeneğinden karşılanacaktır. İstanbul Avrupa Yakası- Hadımköy PİM binasının yatırım programında proje adı İstanbul olarak belirtilmek suretiyle tamamen kendisine ait iken 2012 yılında proje adına ayrıca Lojistik Üs ilave edilmiştir. Mevcut PİM binalarının modernizasyonu için Muhtelif İşler Projesi Binalar İdame Yenileme alt kalemi için ayrılan ödenek kullanılacaktır. Gerçek maliyet binaların tadilatı için hazırlanacak uygulama projeleri ve yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması neticesinde ortaya çıkacaktır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 29

36 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (2.6) Stratejik Amaç 1 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 1.2 Posta hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Performans Göstergesi Otomatik Ayırım Sistemi kurulacak PİM sayısı Performans Hedefi 3 adet Faaliyet 6 İstanbul Anadolu Yakası, İzmir ve Ankara Posta İşleme Merkezlerinde Otomatik Ayrım Sistemi kurulumunun sağlanması. Sorumlu Birim veya Birimler Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Posta İşleme Merkezine kabul edilecek gönderilerin otomatik olarak işleme ve ayrımlarını sağlamak amacıyla son teknolojiye entegre Otomatik Mektup Ayrım Sistemlerinin İstanbul Anadolu Yakası, İzmir ve Ankara Posta İşleme Merkezlerinde kurulumu sağlanacaktır. Yapılan yaklaşık maliyet çalışmalarında proje maliyeti olarak öngörülmüştür. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 30

37 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (3) Stratejik Amaç 1 Hedef 1.3 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Posta gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek müşteri memnuniyetini artırmak. Performans Göstergesi Performans Hedefi Ölçüt Birimi Yakınmalara 1 hafta içerisinde cevap verme oranı % yılı için yakınmalara 1 hafta içinde cevap verme oranı, 4. 3 aylık dönemde % 42 olarak hedeflendiğinden 2013 yılı içinde yakınmalara 1 haftada cevap verme oranının hedefi % 43 olarak belirlenmiştir. 2 Posta hizmetleri ile ilgili müşteri memnuniyet oranı % 80 Müşteri talep ve beklentilerinin karşılanarak hizmetlerimize en iyi şekilde yansıtılabilmesi için memnuniyet oranlarının tespiti ve takibi gerekmektedir. İlgili Olduğu Faaliyetler Performans Göstergesi Tüm yakınmaların Basın Yayın ve 1 Halkla İlişkiler Müşavirliğinde toplanması ve takip edilmesi. (*) Genel Toplam (*) Amaç 2, Hedef 2.3 ün altında maliyetlendirilecektir. Kaynak İhtiyacı ( ) Özkaynak Dış Kaynak Toplam 2013 Yılı Performans Programı 31

38 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (4) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.1 Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Performans Göstergesi 1 İl merkezleri arasında kargo ve kuryelerin taahhüt edilen sürelerde teslim oranı Performans Hedefi Ölçüt Birimi 2013 % 70 Faaliyetler 1 Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin kabul işlemlerinin en hızlı şekilde yapılması. İlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak İhtiyacı ( ) Özkaynak Dış Kaynak Toplam Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin işleme, sevk ve nakillerinin hızlı ve güvenli şekilde yapılması. Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin tesliminin usulüne uygun ve bekletilmeksizin yapılması. Kargo ve kurye hizmetlerinde kullanılan malzemenin, donanım ve yazılımın revizyonu ve yenilenmesi. Kargo ve lojistik gönderilerinin kargo ve kurye olarak yapılandırılması sağlanarak kuryelerin sevkinde havayolundan yararlanılması Genel Toplam Yılı Performans Programı 32

39 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (4.1) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.1 Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Performans Göstergesi İl merkezleri arasında kargo ve kuryelerin taahhüt edilen sürelerde teslim oranı Performans Hedefi % 70 Faaliyet 1 Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin kabul işlemlerinin en hızlı şekilde yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Faaliyet maliyeti belirlenirken; 2012 yılı 5 aylık kargo ve lojistik giderleri toplamına göre 2012 yılsonu tahmin edilmiş ( ) % 15 fazlası alınarak 2013 yılı yaklaşık giderleri ( ) hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda toplam giderin % 10 unun kabul işlemleri için harcanacağı varsayılmıştır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 33

40 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (4.2) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.1 Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Performans Göstergesi İl merkezleri arasında kargo ve kuryelerin taahhüt edilen sürelerde teslim oranı Performans Hedefi % 70 Faaliyet 2 Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin işleme, sevk ve nakillerinin hızlı ve güvenli şekilde yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Faaliyet maliyeti belirlenirken; 2012 yılı 5 aylık kargo ve lojistik giderleri toplamına göre 2012 yılsonu tahmin edilmiş ( ) % 15 fazlası alınarak 2013 yılı yaklaşık giderleri ( ) hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda toplam giderin % 40 ının sevk işlemleri için harcanacağı varsayılmıştır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 34

41 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (4.3) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.1 Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Performans Göstergesi İl merkezleri arasında kargo ve kuryelerin taahhüt edilen sürelerde teslim oranı Performans Hedefi % 70 Faaliyet 3 Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin tesliminin usulüne uygun ve bekletilmeksizin yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Faaliyet maliyeti belirlenirken; 2012 yılı 5 aylık kargo ve lojistik giderleri toplamına göre 2012 yılsonu tahmin edilmiş ( ) % 15 fazlası alınarak 2013 yılı yaklaşık giderleri ( ) hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda toplam giderin % 50 sinin de dağıtım işlemleri için harcanacağı varsayılmıştır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 35

42 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (4.4) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.1 Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Performans Göstergesi İl merkezleri arasında kargo ve kuryelerin taahhüt edilen sürelerde teslim oranı Performans Hedefi % 70 Faaliyet 4 Kargo ve kurye hizmetlerinde kullanılan malzemenin, donanım ve yazılımın revizyonu ve yenilenmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Faaliyete ilişkin maliyet; Kuruluşumuz 2013 Yılı Yatırım Program Teklifinde yer alan Muhtelif İşler Projesi içerisinde kargo ve kurye hizmetleri için kullanılacak paylardan oluşmaktadır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 36

43 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (4.5) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.1 Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Performans Göstergesi İl merkezleri arasında kargo ve kuryelerin taahhüt edilen sürelerde teslim oranı Performans Hedefi % 70 Faaliyet 5 Kargo ve lojistik gönderilerinin kargo ve kurye olarak yapılandırılması sağlanarak kuryelerin sevkinde havayolundan yararlanılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Kurye gönderilerinin sevk süresini kısaltmak amacıyla havayolunu kullanabilecek Başmüdürlüklerin, kurye gönderilerinin sevkinde uçak kullanılması yönünde karar alındığından uçak taşıma maliyetinin artacağı öngörülmekte olup 2012 yılı için belirlenen nin % 6,5 fazlası alınarak faaliyete ilişkin kaynak ihtiyacı olarak hesaplanmıştır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 37

44 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (5) Stratejik Amaç 2 Hedef 2.2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Kargo hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak da hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Performans Göstergesi 1 Kargo ve kurye trafiğindeki artış oranı 2 Açılacak KİM (Kargo İşleme Merkez) Müdürlüğü/Kargo Dağıtım Müdürlüğü sayısı Performans Hedefi Ölçüt Birimi 2013 % 50 Adet 2 Faaliyetler 1 2 Kargo ve kurye kabul sayısını ve müşteri memnuniyetini artırarak müşteri portföyünü genişletmek için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması. Kargo ve kurye potansiyeli fazla olan, kargo ve lojistik gönderilerinin sevki açısından yoğunluk arz eden illerde KİM açılması. İlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak İhtiyacı ( ) Özkaynak Dış Kaynak Toplam Genel Toplam Yılı Performans Programı 38

45 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (5.1) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.2 Kargo hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak da hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Performans Göstergesi Kargo ve kurye trafiğindeki artış oranı Performans Hedefi % 50 Faaliyet 1 Kargo ve kurye kabul sayısını ve müşteri memnuniyetini artırarak müşteri portföyünü genişletmek için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Faaliyet maliyeti; 2011 yılı Bilanço ve Faaliyet raporuna göre kargo ve kurye hizmetlerine ait tanıtım giderleri toplamının ( ) % 15 fazlası alınarak 2012 yılı yaklaşık giderleri, bunun da % 15 fazlası alınarak 2013 yılı yaklaşık giderleri hesaplanarak olarak öngörülmüştür. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 39

46 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (5.2) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.2 Kargo hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak da hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Performans Göstergesi Açılacak KİM (Kargo İşleme Merkez) Müdürlüğü/Kargo Dağıtım Müdürlüğü sayısı Performans Hedefi 2 adet Faaliyet 2 Kargo ve kurye potansiyeli fazla olan, kargo ve lojistik gönderilerinin sevki açısından yoğunluk arz eden illerde KİM açılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Diyarbakır ve Gaziantep PTT Başmüdürlüğünde Kargo İşleme Merkezi açılması öngörülmüş ve bu merkezlere verilecek ödenek miktarı olarak belirlenmiştir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 40

47 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (6) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.3 Kargo gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek, yakınma sayısında her yıl belli oranlarda azalma sağlamak suretiyle, müşteri memnuniyetini artırmak. 1 Performans Göstergesi Kargo hizmetleri ile ilgili yakınma sayısındaki azalış oranı Performans Hedefi Ölçüt Birimi 2013 % 35 2 Kargo hizmetleri ile ilgili müşteri memnuniyet oranı % 93 Faaliyetler Tüm yakınmaların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde toplanması ve takip edilmesi. Özellikle kırılabilecek türde gönderilerin taşınması için kutu ve kafes alınması. Sigortalı-değerli gönderilerin taşınması için güvenlikli poşet alınması ile gönderi muhteviyatına müdahalenin önlenmesi. İlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak İhtiyacı ( ) Özkaynak Dış Kaynak Toplam , , Genel Toplam , , Yılı Performans Programı 41

48 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (6.1) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.3 Kargo gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek, yakınma sayısında her yıl belli oranlarda azalma sağlamak suretiyle, müşteri memnuniyetini artırmak. Performans Göstergesi Kargo hizmetleri ile ilgili müşteri memnuniyet oranı Performans Hedefi % 93 Faaliyet 1 Tüm yakınmaların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde toplanması ve takip edilmesi Sorumlu Birim veya Birimler Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Parasal Posta Dairesi Başkanlığı Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Kuruluşumuza gelen tüm yakınmaların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde toplanması ve takip edilmesi halinde tüm başvurular tek elden kayıt altına alınarak mükerrer başvurular önlenmiş olacak, müşterilerimizin Kuruluşumuzla ilgili şikayet, dilek, talep ve görüşlerinin daha hızlı değerlendirilmesi ve en kısa sürede çözümlenerek müşteri memnuniyeti sağlanacaktır. Söz konusu faaliyet için tam zamanlı beş personele ihtiyaç duyulmaktadır yılı itibariyle Kuruluşumuza bir personelin aylık maliyeti 3.670,39, beş personelin yıllık toplam maliyeti ise ,40 dir. İşlerin yürütülmesi için gerekli bilgisayar, yazıcı vs. maliyeti ise yaklaşık dir. * Aynı faaliyet; Hedef 1.3 ve Hedef 3.4 te de yer almakta olup mükerrerliğe yol açmaması için Hedef 2.3 te maliyetlendirilmiştir. Özkaynaklar ,40 Özkaynak ,40 Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI , Yılı Performans Programı 42

49 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (6.2) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.3 Kargo gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek, yakınma sayısında her yıl belli oranlarda azalma sağlamak suretiyle, müşteri memnuniyetini artırmak. Performans Göstergesi Kargo hizmetleri ile ilgili müşteri memnuniyet oranı Performans Hedefi % 93 Faaliyet 2 Özellikle kırılabilecek türde gönderilerin taşınması için kutu ve kafes alınması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı 2012 yılında taşıma kafesi alındığından 2013 yılı için kafes alınması planlanmamaktadır. Kırılabilecek eşyaların korunması için kutu alınması planlanmaktadır. Kuruluşumuz 2013 Yılı Yatırım Program Teklifinde birim fiyatı 41,4 olan kutudan adet alınması planlamaktadır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 43

50 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (6.3) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.3 Kargo gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek, yakınma sayısında her yıl belli oranlarda azalma sağlamak suretiyle, müşteri memnuniyetini artırmak. Performans Göstergesi Kargo hizmetleri ile ilgili müşteri memnuniyet oranı Performans Hedefi % 93 Faaliyet 3 Sigortalı-değerli gönderilerin taşınması için güvenlikli poşet alınması ile gönderi muhteviyatına müdahalenin önlenmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Sigortalı-değerli gönderilerin taşınması için güvenlikli poşet alınması ile gönderi muhteviyatına müdahalenin önlenmesi için maliyet öngörülmüştür. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 44

51 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (7) Stratejik Amaç 3 Hedef 3.1 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı sağlamak. Performans Göstergesi Performans Hedefi Ölçüt Birimi Parasal Posta işlem adedi Adet PTTBank konseptine uygun hale getirilecek işyeri sayısı Adet 338 Faaliyetler Tüm PTTBank hizmetlerinin hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi ve PTTBank hizmetlerinde kullanılan makine, malzeme ve teçhizat, yazılım ve donanım alımının yapılması. İşyerlerinin PTTBank konseptine uygun olarak düzenlenmesi. İhtiyaç duyulan yerlerde PTTBank konseptine uygun olarak bina yapılması. Yeni binaların makine, malzeme, teçhizat ve mefruşat alımının yapılması. İlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak İhtiyacı ( ) Özkaynak Dış Kaynak Toplam Genel Toplam Yılı Performans Programı 45

52 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (7.1) Stratejik Amaç 3 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Hedef 3.1 Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı sağlamak. Performans Göstergesi Parasal Posta işlem adedi Performans Hedefi adet Faaliyet 1 Tüm PTTBank hizmetlerinin hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi ve PTTBank hizmetlerinde kullanılan makine, malzeme ve teçhizat, yazılım ve donanım alımının yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Belirlenen faaliyet, 2013 yılında İşletme Bütçesinde yer alan PTTBank hizmetlerinin tahmini gider kalemlerinden oluşmaktadır. Bu giderler PTTBank hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından katlanılması gereken giderlerden oluşmaktadır. Bu kalemler içerisinde personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi, resim ve harç giderleri, amortisman giderleri, finansman giderleri, komisyon giderleri, faiz giderleri, karşılık giderleri, kambiyo giderleri ve çeşitli giderler yer almaktadır. Bu gider kalemlerinden PTTBank hizmetleri faaliyet alanına girenler fayda-maliyet ilişkisi içerisinde oranlanarak gider olarak yansıtılmıştır. Aynı şekilde fayda-maliyet ilişkisi içerisinde 2013 PTT Genel Müdürlüğü tahmini gelirleri içerisinde PTTBank gelirlerinin TL olması hedeflenmektedir. Bu gelirler içerisinde, PTTBank gelirlerinin tamamı ile faiz gelirlerinin % 72 si, komisyon gelirlerinin % 33 ü, konusu kalmayan karşılıkların % 33 ü, kambiyo karlarının tamamı, EFT gelirlerinin % 33 ü ve diğer olağandışı gelir ve karların PTTBank a ait olan kısımları yer almaktadır. Faaliyet süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli gelir sağlayacaktır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 46

53 Stratejik Amaç 3 Hedef 3.1 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 2 Sorumlu Birim veya Birimler FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (7.2) Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı sağlamak. PTTBank konseptine uygun hale getirilecek işyeri sayısı 338 adet İşyerlerinin PTT Bank konseptine uygun olarak düzenlenmesi. Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Kuruluşumuzca verilen Posta, Lojistik ve PTTBank hizmetlerinin belirlenen gaye, hedef ve uygun olarak kısa zamanda karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda ifası için postacılıkta gelişmiş ülkelerde olduğu gibi modern merkezlerde hizmetlerimizi, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda yaygınlaştırmak ve hizmetlerin süratli, kalitesiz ve kesintisiz sürdürülmesine yönelik olarak binalarımızın yenilenmesi için işyerlerimizin fiziki durumlarının bankacılık konseptine uygun olarak düzenlenmesi çalışmalarına 2004 yılından itibaren başlanılmıştır yılında 8, 2005 yılında 13, 2006 yılında 200, 2007 yılında 718, 2008 yılında 396, 2009 yılında 351, 2010 yılında 338 adet olmak üzere toplam 1997 işyerinin PTTBank konseptine uygun hale getirilmesi sağlanmıştır yılsonu itibariyle tüm işyerlerimizin PTTBank konseptine uygun hale getirilmesi planlanmış olup yıl içerisinde yeni yer kiralama veya satın alma suretiyle yeni işyerlerinin açılması halinde, bu yerlerin de PTTBank konseptine uygun olarak düzenlemesi yapılacaktır. Yatırım programında yer alan veya programa alınması talep edilerek uygun görülen yeni bina inşaatları kapsamında merkez ve şube işyerlerinin de PTTBank konseptine uygun olarak yapılması planlanmaktadır. İlgili faaliyete ilişkin maliyet, Kuruluşumuzun 2013 Yılı Yatırım Program Teklifinde yer alan İşyerlerinin PTTBank Olarak Düzenlenmesi Projesinin ödeneğinden karşılanmaktadır. PTT işyerlerinin PTTBank konseptine uygun olarak tadilatlarının önce işyerinin bulunduğu binada deprem ön incelemesi neticesinde binaya güçlendirme yapılması gerekmesi durumunda maliyetler değişkenlik göstermektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 47

54 Stratejik Amaç 3 Hedef 3.1 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 3 Sorumlu Birim veya Birimler FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (7.3) Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı sağlamak. PTTBank konseptine uygun hale getirilecek işyeri sayısı 338 adet İhtiyaç duyulan yerlerde PTTBank konseptine uygun olarak bina yapılması. Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 2013 Yılı Yatırım Program Teklifinde PTT Hizmet Binaları Projesi kapsamında yeni bina yapımı talepleri değerlendirilerek ihtiyaç olan yerlere inşaat sektöründeki yeni malzeme ve teknolojilere de yer verilerek, yeni binalarda müşterilerin hizmet alabileceği, işyerlerinde müşteri memnuniyetini ön plana çıkaran PTT konseptinin de işyerlerine uygulanarak yeni binaların yapılması planlanmıştır Yılı Yatırım Program Teklifinde öncelikle İnşaatı Bitecek Binalar alt kaleminde yer alan binaların inşaatının bitirilerek hizmete verilmesi ve Programda yer alan diğer binaların ise uygulama projelerinin planlandığı şekilde bitirilerek ihalelerinin yapılması ve inşaatlarına başlanılması hedeflenmektedir. İlgili faaliyete ilişkin maliyet Kuruluşumuzun 2013 Yılı Yatırım Program Teklifinde yer alan PTT Hizmet Binaları Projesinin maliyetinden oluşmaktadır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 48

55 Stratejik Amaç 3 Hedef 3.1 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 4 Sorumlu Birim veya Birimler FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (7.4) Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı sağlamak. PTTBank konseptine uygun hale getirilecek işyeri sayısı 338 adet Yeni binaların makine, malzeme, teçhizat ve mefruşat alımının yapılması. Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Yatırım programında PTT Hizmet Binaları Projesi kapsamında inşaatı bitirilecek hizmete verilen binalarla ilgili olarak bina projesinde bulunmayan ve Kuruluşumuzca toplu alımları yapılan makine, malzeme, teçhizat ve mefruşat alımlarının ilgili birimlerce yeni binalara sevk ve montajı sağlanmaktadır Yılı Yatırım Program Teklifinde gerek bitirilen yeni binalara gerekse PTTBank konseptine uygun düzenlemeleri yapılan işyerlerine yapı işleri yönünden ihtiyaç duyulan ve bina işletimine yönelik makine, malzeme ve teçhizat alımlarının yapılması planlanmıştır. İlgi faaliyete ilişkin maliyet, Kuruluşumuzun 2013 Yatırım Program Teklifinde yer alan Muhtelif İşler Projesi içerisinde Yapı İşleri için kullanılacak paylardan oluşmaktadır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 49

56 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (8) Stratejik Amaç 3 Hedef 3.2 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. PTTBank hizmetlerinin sunum kanallarını teknoloji desteğiyle artırmak. Performans Göstergesi Performans Hedefi Ölçüt Birimi Hizmete sunulacak Pttmatik sayısı Adet İnternet, Mobil ve Pttmatik aracılığıyla verilebilecek hizmet türünün, toplam hizmet türü içerisindeki payı % 85 Faaliyetler İlgili Olduğu Kaynak İhtiyacı ( ) Performans Özkaynak Dış Göstergesi Kaynak Toplam 1 Tüm il ve ilçelerde Pttmatik kurulması Alternatif ödeme kanallarının 2 çeşitlendirilerek uygulamalarının yaygınlaştırılması. Genel Toplam Yılı Performans Programı 50

57 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (8.1) Stratejik Amaç 3 Rekabet ortamında sunulan PTT Bank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Hedef 3.2 PTTBank hizmetlerinin sunum kanallarını teknoloji desteğiyle artırmak. Performans Göstergesi Hizmete sunulacak Pttmatik sayısı Performans Hedefi 150 adet Faaliyet 1 Tüm il ve ilçelerde Pttmatik kurulması. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Belirlenen faaliyet, 2013 yılında Yatırım Programında yer alan 150 adet Pttmatik cihaz alımı ve kullanımda olan Pttmatik cihazlarının işletim bedelinden oluşmaktadır. Kaynak ihtiyaçları yaklaşık maliyetler çerçevesinde tespit edilmiştir. Fayda-maliyet ilişkisi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile Kuruluşumuza sağlayacağı gelir/kaynak ayrıştırılamadığından Hedef 3.1 Faaliyet 1 ile elde edilecek gelir/kaynak içerisine dahildir. Faaliyetler süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli gelir sağlayacaktır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 51

58 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (8.2) Stratejik Amaç 3 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Hedef 3.2 PTTBank hizmetlerinin sunum kanallarını teknoloji desteğiyle artırmak. Performans Göstergesi İnternet, Mobil ve Pttmatik aracılığıyla verilebilecek hizmet türünün, toplam hizmet türü içerisindeki payı Performans Hedefi % 85 (Toplam hizmetlerimiz içinden İPÇ, Mobil ve Pttmatik aracılığı ile sunulanların oranı) Faaliyet 2 Alternatif ödeme kanallarının çeşitlendirilerek uygulamalarının yaygınlaştırılması. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı İlgili faaliyet için belirlenen maliyet, gişelerden verilen PTTBank hizmetlerinin alternatif ödeme kanalları aracılığıyla verilebilmesini teminen halen uygulanan İnteraktif Posta Çekinden verilen hizmetlerin kapsamının genişletilmesi, Pttmatiklerden yapılabilen hizmet çeşitliğinin arttırılması ve CepPTT uygulamasının geliştirilmesi amacıyla görevlendirilecek personele ilişkin personel maliyetinden oluşmaktadır. Kaynak ihtiyacı görevlendirilecek personele ilişkin yaklaşık olarak 1 yıllık personel maliyetleri çerçevesinde tespit edilmiştir. Fayda-maliyet ilişkisi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile Kuruluşumuza sağlayacağı gelir/kaynak ayrıştırılamadığından Hedef 3.1 Faaliyet 1 ile elde edilecek gelir/kaynak içerisine dahildir. Faaliyetler süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli gelir sağlayacaktır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 52

59 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (9) Stratejik Amaç 3 Hedef 3.3 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. PTT işyerlerinde satılan ürünlerin sayısını ve çeşidini artırmak. Performans Göstergesi Performans Hedefi Ölçüt Birimi Gişelerden satılacak ürün miktarı Adet e-ticaret platformu üzerinden satılacak ürün miktarı Adet Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında satılan etiket ve kart adedi Adet Faaliyetler 1 e-ticaret Projesini en kısa sürede devreye alarak müşteri profili ve hizmet çeşitliliğini artırmak. İlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak İhtiyacı ( ) Özkaynak Dış Kaynak Toplam Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Projesini en kısa sürede devreye alarak müşteri profili ve hizmet çeşitliliğini artırmak Genel Toplam Yılı Performans Programı 53

60 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (9.1) Stratejik Amaç 3 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Hedef 3.3 PTT işyerlerinde satılan ürünlerin sayısını ve çeşidini artırmak. Performans Göstergesi e-ticaret platformu üzerinden satılacak ürün miktarı Performans Hedefi adet Faaliyet 1 e-ticaret Projesini en kısa sürede devreye alarak müşteri profili ve hizmet çeşitliliğini artırmak. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Dünya çapında hızla gelişen e-ticaret sektörünün içinde yer alınması gerekliliğinden hareketle, Türkiye de bir ilke imza atarak 3 boyutlu alışveriş sitesi olan e-pttavm projesi 17 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen açılış töreniyle hayata geçirilmiştir. Bir alışveriş merkezinde bulunan bütün ürün yelpazesini kapsayacak şekilde tasarımı yapılan e-pttavm; internet üzerinden çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere ait ürünlerin satılacağı, müşterilerin internet üzerinden kolayca erişim sağlayarak çok sayıda ve farklı sektörlerdeki markaları 2 boyutlu ve 3 boyutlu platform üzerinden tercih edebileceği bir site olup hizmet çeşitliliği ve müşteri profilini artırmak hedeflenmektedir. Kaynak ihtiyacı, 2013 yılında e-ticaret projesi kapsamında açılan epttavm.com sitesine ait IDS (veri saklama ve güvenlik) giderleri ile hizmetin sürekliliği ve takibi için yaklaşık olarak 1 yıllık personel maliyeti çerçevesinde tespit edilmiştir. Fayda-maliyet ilişkisi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile Kuruluşumuza sağlayacağı gelir/kaynak, ürün ve firma bazında kar marjlarının farklılık göstermesi nedeniyle hesaplanamamaktadır. Faaliyet süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli gelir sağlayacaktır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 54

61 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (9.2) Stratejik Amaç 3 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Hedef 3.3 PTT işyerlerinde satılan ürünlerin sayısını ve çeşidini artırmak. Performans Göstergesi Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında satılan etiket ve kart adedi Performans Hedefi adet Faaliyet 2 Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Projesini en kısa sürede devreye alarak müşteri profili ve hizmet çeşitliliğini artırmak. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Paralı geçiş yapılan otoyollarda kuyrukların önlenmesi, vatandaşlarımızın hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde alabilmesini teminen OGS ve KGS dışında yeni bir sistem olan Hızlı Geçiş Sisteminin (HGS) kurulması ve işletilmesine ilişkin sistem ve donanımların tüm otoyollarda bulunan gişelere kurulması ile müşteri profilini arttırmak hedeflenmektedir. Kaynak ihtiyacı, 2013 yılında Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) projesi kapsamında satılacak olan etiket ( ) ve kart ( ) maliyeti çerçevesinde tespit edilmiştir. Faydamaliyet ilişkisi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile Kuruluşumuza sağlayacağı tahmini gelir/kaynak, 2013 yılında Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) projesi kapsamında satılacak olan etiket ( ) ve kart ( ) gelirlerinin toplamından ( ) oluşmaktadır. Faaliyet süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli gelir sağlayacaktır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 55

62 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (10) Stratejik Amaç 3 Hedef 3.4 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Parasal hizmetlerle ilgili yakınma konusu edilen hususların giderilerek müşteri memnuniyetini sağlamak 1 Performans Göstergesi Parasal hizmetlerle ilgili yakınmalara ilk bir hafta içinde cevap verilme oranı Performans Hedefi Ölçüt Birimi 2013 % 65 2 Parasal hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyet oranı % 94 Faaliyetler 1 Tüm yakınmaların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde toplanması ve takip edilmesi. (*) İlgili Olduğu Performans Göstergesi 2 Kaynak İhtiyacı ( ) Özkaynak Dış Kaynak Toplam 2 3 PTTBank hizmetleri ile ilgili yakınmalara ilgili her şubeden bir personelin görevlendirilmesi suretiyle, en kısa sürede başvurunun gereğinin sağlanması ve müşteriye bilgi verilmesi. Gişelerdeki yoğunluğun önlenmesi, uzun süre alan hizmetlerde müşterilerin daha iyi bilgilendirilebilmesi ve işlemlerin daha verimli bir şekilde yapılabilmesini teminen 1 inci ve 2 nci sınıf merkezlerde Bireysel Müşteri Hizmetleri adı altında yeni gişeler oluşturularak müşterilerimizin hizmetine sunulması Yılı Performans Programı 56

63 4 Kuruluşumuz bünyesindeki posta çeki hesap sahiplerine Visa/MasterCard özellikli debit (banka) kartların dağıtılması, bu kartların PTT merkez ve şubelerimizde posta çeki hizmetine yönelik işlemlerin yanı sıra alışverişlerde ve tüm ATM cihazlarında kullanılabilmesi, bununla birlikte posta çeki hesap sahiplerine kredi kartı ve ön yüklemeli kartlar sunarak hizmet yelpazesinin genişletilmesi yoluyla müşteri memnuniyetinin artırılması. İnteraktif Posta Çeki (İPÇ) şifresinin PTT merkezlerinden yapılan başvuru sonucunda 5 müşterinin cep telefonuna anında SMS yoluyla gönderilmesi ile zaman kaybının önlenmesi. Genel Toplam (*) Amaç 2, Hedef 2.3 ün altında maliyetlendirilecektir Yılı Performans Programı 57

64 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (10.1) Stratejik Amaç 3 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Hedef 3.4 Parasal hizmetlerle ilgili yakınma konusu edilen hususların giderilerek müşteri memnuniyetini sağlamak Performans Göstergesi Parasal hizmetlerle ilgili yakınmalara ilk bir hafta içinde cevap verilme oranı Performans Hedefi % 65 Faaliyet 2 PTTBank hizmetleri ile ilgili yakınmalara ilgili her şubeden bir personelin görevlendirilmesi suretiyle, başvurunun en kısa sürede gereğinin sağlanması ve müşteriye bilgi verilmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı İlgili faaliyet için belirlenen maliyet, PTTBank hizmetleri ile ilgili gelen yakınmaların en kısa sürede gereğinin sağlanması ve müşteriye cevap verilebilmesini teminen her şubeden görevlendirilen personelin yaklaşık 1 yıllık maliyetinden oluşmaktadır. Fayda-maliyet ilişkisi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile Kuruluşumuza sağlayacağı gelir/kaynak ayrıştırılamadığından Hedef 3.1 Faaliyet 1 ile elde edilecek gelir/kaynak içerisine dahildir. Faaliyetler süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli müşteri memnuniyetinin arttırılması hedeflenmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 58

65 Stratejik Amaç 3 Hedef 3.4 Performans Göstergesi FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (10.2) Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Parasal hizmetlerle ilgili yakınma konusu edilen hususların giderilerek müşteri memnuniyetini sağlamak Parasal hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyet oranı Performans Hedefi % 94 Faaliyet 3 Gişelerdeki yoğunluğun önlenmesi, uzun süre alan hizmetlerde müşterilerin daha iyi bilgilendirilebilmesi ve işlemlerin daha verimli bir şekilde yapılabilmesini teminen 1 inci ve 2 nci sınıf merkezlerde Bireysel Müşteri Hizmetleri adı altında yeni gişeler oluşturularak müşterilerimizin hizmetine sunulması. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Her geçen gün hizmet çeşitliliği artan PTT İşyerlerimizde hizmetlerin daha kaliteli sunulması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla, gişelerdeki yoğunluğun önlenmesi, uzun süre alan hizmetlerde müşterilerin daha iyi bilgilendirilmesi ve işlemlerin daha verimli bir şekilde yapılabilmesi bakımından; 1 ve 2 inci sınıf merkezlerde bazı hizmetler Bireysel Müşteri Hizmetleri adı altında oluşturulan yeni gişelerde verilmektedir. Kaynak ihtiyacı, açılacak olan yeni gişede görevlendirilen personel gideri çerçevesinde tespit edilmiştir. Fayda-maliyet ilişkisi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile Kuruluşumuza sağlayacağı gelir/kaynak ayrıştırılamadığından Hedef 3.1 Faaliyet 1 ile elde edilecek gelir/kaynak içerisine dahildir. Faaliyetler süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli müşteri memnuniyetinin arttırılması hedeflenmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 59

66 Stratejik Amaç 3 Hedef 3.4 Performans Göstergesi FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (10.3) Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Parasal hizmetlerle ilgili yakınma konusu edilen hususların giderilerek müşteri memnuniyetini sağlamak Parasal hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyet oranı Performans Hedefi % 94 Faaliyet 4 Kuruluşumuz bünyesindeki posta çeki hesap sahiplerine Visa/MasterCard özellikli debit (banka) kartların dağıtılması, bu kartların PTT merkez ve şubelerimizde posta çeki hizmetine yönelik işlemlerin yanı sıra alışverişlerde ve tüm ATM cihazlarında kullanılabilmesi, bununla birlikte posta çeki hesap sahiplerine kredi kartı ve ön yüklemeli kartlar sunarak hizmet yelpazesinin genişletilmesi yoluyla müşteri memnuniyetinin artırılması. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı İlgili faaliyet için belirlenen maliyet, Pttkart alımı ve kartların işletim bedelinden oluşmaktadır. Kaynak ihtiyacı yapılan sözleşme çerçevesinde tespit edilmiştir. Sözleşme bedeli USD olup, tutar karşılığı alınmıştır. Fayda-maliyet ilişkisi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile Kuruluşumuza sağlayacağı gelir/kaynak ayrıştırılamadığından Hedef 3.1 Faaliyet 1 ile elde edilecek gelir/kaynak içerisine dahildir. Faaliyetler süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli gelir sağlayacaktır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 60

67 Stratejik Amaç 3 Hedef 3.4 Performans Göstergesi FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (10.4) Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Parasal hizmetlerle ilgili yakınma konusu edilen hususların giderilerek müşteri memnuniyetini sağlamak. Parasal hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyet oranı Performans Hedefi % 94 Faaliyet 5 İnteraktif Posta Çeki (İPÇ) şifresinin PTT merkezlerinden yapılan başvuru sonucunda müşterinin cep telefonuna anında SMS yoluyla gönderilmesi ile zaman kaybının önlenmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı İnteraktif Posta Çeki (İPÇ) hizmetinden yararlanmak isteyen posta çeki hesap sahiplerinin herhangi bir PTT merkezine müracaat ederek PTT İnteraktif Posta Çeki Abonelik Sözleşmesi ni doldurduğu ve İPÇ şifrelerinin Genel Müdürlük tarafından müşterilerin adresine gönderilmekte iken, gereksiz yazışmalara, zaman kaybına ve müşteri yakınmalarına neden olmamak bakımından, İnteraktif Posta Çeki (İPÇ) hizmetinden yararlanmak için PTT merkezlerine başvuruda bulunan müşterilerimizin işlemlerinin gişe personeli tarafından yapılması ile müşterinin şifresinin sistem tarafından kılavuz hesabında kayıtlı olan cep telefonuna SMS ile gönderilmesi amaçlanmaktadır. Kaynak ihtiyacı, İnteraktif Posta Çeki şifre başvurusunda SMS gönderim maliyeti çerçevesinde tespit edilmiştir. Daha önce İPÇ başvuru işlemlerinde tahmini olarak yıllık (doküman, şifre zarfı, posta masrafı vb.) masraf yapılmakta iken yeni uygulama sadece 600 SMS maliyetinden oluşmaktadır. Fayda-maliyet ilişkisi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile Kuruluşumuza sağlayacağı gelir/kaynak ayrıştırılamadığından Hedef 3.1 Faaliyet 1 ile elde edilecek gelir/kaynak içerisine dahildir. Faaliyetler süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli müşteri memnuniyetinin arttırılması hedeflenmektedir. Özkaynaklar 600 Özkaynak 600 Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 61

68 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (11) Stratejik Amaç 4 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hedef 4.1 Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Yönetim Sistemi oluşturmak. Performans Hedefi Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2013 Performans kriterlerinin belirlenmesi ve mevcut Yıllık Zaman 1 yapıya uyarlama çalışmasının yapılması Dilimi Performans kriterlerinin belirlenmesi ve mevcut yapıya uyarlama çalışması için Performans Yönetim Sistemi Projesi kapsamında teorik çatı oluşturulmuş olup performans kriterlerinin belirlenmesi çalışmasının 2013 yılında gerekli danışmanlık hizmetinin alınması ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile mümkün olabileceği öngörülmektedir. Faaliyetler 1 Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi için danışmanlık ve eğitim hizmetinin alınması. İlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak İhtiyacı ( ) Özkaynak Dış Kaynak Toplam Genel Toplam Yılı Performans Programı 62

69 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (11.1) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.1 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 1 Sorumlu Birim veya Birimler Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Yönetim Sistemi oluşturmak. Performans Kriterlerini belirlemek ve mevcut yapıya uyarlama çalışmasının yapılması 2013 yılı Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi için danışmanlık hizmetinin alınması. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 63

70 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (12) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.2 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. İşletme faaliyetlerinin planlanmasına ve yönetime karar desteği sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla Maliyet Muhasebesi Sistemi oluşturmak. Performans Göstergesi Performans Hedefi Ölçüt Birimi Giderlerin (Evrensel hizmet giderleri dahil) maliyet hesaplarına yansıtılma oranı % 90 Tüm giderler içerisinde belirtilen % 90 oranı; - % 70 personel giderlerinden, - % 7 dışarından sağlanan fayda ve hizmet giderlerinden, - % 5 çeşitli giderlerden, - % 4 vergi, resim, harç ve amortisman giderlerinden, - % 11 taşıma giderlerinden, - % 3 ise diğer giderlerinden oluşmaktadır. Bu göstergenin belirlenme nedeni; İşletme faaliyetlerinin planlanmasına ve yönetime karar desteği sağlanmasına yardımcı olmaktır. Söz konusu hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı, giderleri oluşturan personel, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli vergi, resim ve harç, taşıma ve diğer giderler kullanılarak değerlendirilecektir Yılı Performans Programı 64

71 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (13) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.3 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. PTT Mevzuatında yapılacak değişiklikler kapsamında ikincil mevzuatı güncellemek. Performans Hedefi Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2013 Yıllık Zaman 1 Mevzuatın güncellenmesi Dilimi Posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, etkin rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak, posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ve Kuruluşumuzun serbestleşmekte olan posta sektöründe eşit rekabet koşulları içerisinde hareket edilmesini sağlamak amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına sunulan Posta Sektörü Kanun Tasarı Taslağının yasalaşma süreci tamamlanamadığından bu yasalara göre ikincil mevzuatın 2010 ve 2011 yıllarında güncellenmesi sağlanamamıştır Yılı Performans Programı 65

72 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (14) Stratejik Amaç 4 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hedef 4.4 Personelin; rekabet koşullarına uygun olarak alanında uzmanlaşmasını, motivasyonunun artışını ve kurumsal yetkinlik ile kurum kültürünün geliştirilmesini eğitim yoluyla sağlamak. Performans Göstergesi Performans Hedefi Ölçüt Birimi Kişi başına ortalama eğitim süresi Saat 22 2 Eğitime alınacak personel sayısı Kişi sayısı Kuruluşumuzun faaliyet gösterdiği hizmet sektöründe her gün değişen rekabet koşullarına, kişisel gelişime ve değişime, teknolojiye ve müşteri odaklı hizmet anlayışına uyum sağlayan mesleki bilgi ve donanıma sahip personelin yetiştirilmesi amacıyla 2013 yılında personelin eğitime alınması hedeflenmektedir. Görevde Yükselme Eğitimi ve sınavı sonucunda 3 Kişi sayısı 170 unvan alacak personel sayısı Merkez Müdürlüğü ve Şef unvanlarında münhal bulunan kadro/pozisyonların doldurulması hedeflendiğinden Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı sonucunda unvan alacak personel sayısının 170 e ulaşabileceği öngörülmektedir. Tüm personel içerisindeki lisans ve üstü eğitim almış 4 % 35 olanların oranı Faaliyetler İlgili Olduğu Kaynak İhtiyacı ( ) Performans Özkaynak Dış Göstergesi Kaynak Toplam 1 Yıllık eğitim planı oluşturulması ve uygulanması İdari ve teknik personel için Görevde Yükselme Eğitim ve sınavlarının düzenlenmesi Genel Toplam Yılı Performans Programı 66

73 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (14.1) Stratejik Amaç 4 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hedef 4.4 Personelin; rekabet koşullarına uygun olarak alanında uzmanlaşmasını, motivasyonunun artışını ve kurumsal yetkinlik ile kurum kültürünün geliştirilmesini eğitim yoluyla sağlamak. Performans Göstergesi Eğitime alınacak personel sayısı Performans Hedefi kişi Faaliyet 1 Yıllık eğitim planı oluşturulması ve uygulanması. Sorumlu Birim veya Birimler Eğitim Dairesi Başkanlığı Hizmet içi eğitim faaliyetleri için 2013 yılında tamamı özkaynaklardan karşılanmak üzere toplam harcama yapılması planlanmıştır. Bu harcamanın sinin Kurum dışından temin edilecek mesleki gelişim eğitimleri için kalan lik kısmının Kurum içi mesleki eğitimler için harcanması öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 67

74 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (14.2) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.4 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 2 Sorumlu Birim veya Birimler Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Personelin; rekabet koşullarına uygun olarak alanında uzmanlaşmasını, motivasyonunun artışını ve kurumsal yetkinlik ile kurum kültürünün geliştirilmesini eğitim yoluyla sağlamak. Görevde Yükselme Eğitimi ve sınavı sonucunda unvan alacak personel sayısı 170 kişi İdari ve teknik personel için Görevde Yükselme Eğitim ve sınavlarının düzenlenmesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 68

75 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (15) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.5 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak üzere personel sayısındaki azalışlar karşısında ihtiyaç duyulan personeli temin etmek. Performans Hedefi Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2013 Göreve yeni başlatılacak personel sayısı/görevinden 1 % 75 ayrılacak personel sayısı Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak üzere personel sayısındaki azalışlar karşısında ihtiyaç duyulan personeli temin etmek hedefi kapsamında, Kuruluşumuza Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi kapsamında tanınan yetkiler çerçevesinde personel sayısındaki azalışların giderilmesi amaçlamaktadır. Gerek Genel Yatırım ve Finansman Programında yer alan sınırlamalar gerekse ÖSYM nin yerleştirme takvimi nedeniyle hedefin altında gerçekleşme olabilmektedir Yılı Performans Programı 69

76 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (16) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.6 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Doğrudan hizmet sunumunda kaliteyi yükseltirken sürati de artırmak için bu alanda çalışan personelde nitelik ve nicelik olarak gelişmeyi sağlamak. Performans Hedefi Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2013 Doğrudan hizmet sunumunda çalışacak personel 1 % 82 sayısı/toplam personel sayısı Doğrudan hizmet sunumunda çalışan personel sayısı belirlenirken, merkezlerde ve şubelerde görev yapan personel sayısı dikkate alınmış, Kuruluşumuz Merkez Teşkilatı ve Başmüdürlüklerde ihtisas birimlerinde çalışan personel bu rakama dahil edilmemiştir Yılı Performans Programı 70

77 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (17) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.7 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Bilgi ve belge yönetimindeki etkinliğin artırılmasını sağlamak. Performans Göstergesi Performans Hedefi Ölçüt Birimi Yeniden düzenlenecek arşiv sayısı/toplam arşiv sayısı % Elektronik Doküman Yönetim Sisteminin yaygınlaştırılması Yıllık Zaman Dilimi 2013 Yılı Performans Programı 71

78 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (18) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.8 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Kurumsal güvenliği ve denetimi sağlamak. Performans Göstergesi Performans Hedefi Ölçüt Birimi Bilişim Güvenliği Eğitimi alacak personel sayısı Kişi Sayısı 80 2 Yıllık teftiş edilecek birim sayısı/toplam birim sayısı % 50 3 Güvenlik görevlisi sayısı Kişi Sayısı Her geçen gün gelişerek artan hizmet ağımızda personel, evrak ve işyeri güvenliğini sağlamak amacıyla 2013 yılında başlamak üzere özel güvenlik görevlisi için özel güvenlik hizmet alımı ihalesi yapılması planlanmaktadır. Faaliyetler 1 2 Teknik personele bilişim teknolojilerinin güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması için bağımsız bilişim güvenliği firmalarından eğitimler aldırılması. Temel güvenlik konusunda ise Kurum personelince gerekli eğitimlerin gerçekleştirilmesi. Binalara ihtiyaca göre güvenlik görevlisi istihdam edilmesi. İlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak İhtiyacı ( ) Özkaynak Dış Kaynak Toplam Genel Toplam Yılı Performans Programı 72

79 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (18.1) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.8 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 1 Sorumlu Birim veya Birimler Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Kurumsal güvenliği ve denetimi sağlamak. Bilişim Güvenliği Eğitimi alacak personel sayısı 80 kişi Teknik personele bilişim teknolojilerinin güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması için bağımsız bilişim güvenliği firmalarından eğitimler aldırılması. Temel güvenlik konusunda ise Kurum personelince gerekli eğitimlerin gerçekleştirilmesi. Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 73

80 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (18.2) Stratejik Amaç 4 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hedef 4.8 Kurumsal güvenliği ve denetimi sağlamak. Performans Göstergesi Güvenlik görevlisi sayısı Performans Hedefi kişi Faaliyet 2 Binalara ihtiyaca göre güvenlik görevlisi istihdam edilmesi. Sorumlu Birim veya Birimler İdari İşler Dairesi Başkanlığı 2012 yılında halen çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi için ödenek tahsis edilmiştir. Yeni alınacak özel güvenlik görevlisi için ihtiyaç duyulacak ilave ödenek Hazine Müsteşarlığınca hizmet alımları için tahsis edilen ödenekten karşılanacaktır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 74

81 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (19) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.9 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Bilgiyi yöneterek yönetimi bilgilendirmede ve hizmetlerin sunumunda etkililik, kalite ve sürati artıracak teknolojik altyapıyı Kurumsal Kaynak Planlamasına geçerek oluşturmak. Performans Göstergesi 1 Pilot uygulamalara başlanması Performans Hedefi Ölçüt Birimi 2013 Yıllık Zaman Dilimi Faaliyetler 1 2 Gerekli olan yazılımın tamamının ya da bir kısmının Kuruluş yazılımcıları tarafından gerçekleştirilmesi. Gerçekleştirilemeyen kısımların ise hizmet satın alma yöntemi ile mevcut yazılımlara entegre edilecek şekilde tedarik edilmesi. İlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak İhtiyacı ( ) Özkaynak Dış Kaynak Toplam Genel Toplam Yılı Performans Programı 75

82 Stratejik Amaç 4 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (19.1) Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hedef 4.9 Bilgiyi yöneterek yönetimi bilgilendirmede ve hizmetlerin sunumunda etkililik, kalite ve sürati artıracak teknolojik altyapıyı Kurumsal Kaynak Planlamasına geçerek oluşturmak. Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 1 Sorumlu Birim veya Birimler Pilot uygulamalara başlanması 2013 yılı Gerekli olan yazılımın tamamının ya da bir kısmının Kuruluş yazılımcıları tarafından gerçekleştirilmesi. Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 76

83 Stratejik Amaç 4 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (19.2) Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hedef 4.9 Bilgiyi yöneterek yönetimi bilgilendirmede ve hizmetlerin sunumunda etkililik, kalite ve sürati artıracak teknolojik altyapıyı Kurumsal Kaynak Planlamasına geçerek oluşturmak. Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 2 Sorumlu Birim veya Birimler Pilot uygulamalara başlanması 2013 yılı Gerçekleştirilemeyen kısımların ise hizmet satın alma yöntemi ile mevcut yazılımlara entegre edilecek şekilde tedarik edilmesi. Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 77

84 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (20) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.10 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Tanıtım ve pazarlama yoluyla PTT nin Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında pazardaki konumunu güçlendirmek. Performans Göstergesi Performans Hedefi Ölçüt Birimi Yapılan ve dahil olunan kampanya sayısı Adet 5 Özel gün ve haftalarda Kuruluşumuz hizmetlerinin kullanımının arttırılmasını teminen kampanyalar düzenlenecektir. 2 Geliştirilen sosyal sorumluluk proje sayısı Adet 7 3 Pazarlama yoluyla ulaşılan kişi ve kurum sayısı Adet Faaliyetler 1 Kampanya Yönetiminin oluşturulması ve geliştirilmesi. İlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak İhtiyacı ( ) Özkaynak Dış Kaynak Toplam Müşteri İlişkileri Yönetiminin kurulması ve geliştirilmesi. Genel Toplam Yılı Performans Programı 78

85 Stratejik Amaç 4 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (20.1) Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hedef 4.10 Tanıtım ve pazarlama yoluyla PTT nin Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında pazardaki konumunu güçlendirmek. Performans Göstergesi Yapılan ve dahil olunan kampanya sayısı Performans Hedefi 5 adet Faaliyet 1 Kampanya Yönetiminin oluşturulması ve geliştirilmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Tanıtım ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Sevgililer Günü, Anneler Günü, Ramazan ve Kurban Bayramı ile Yılbaşı kampanyaları kapsamında Kuruluşumuz hizmetlerinin tanınırlığının ve kullanılırlığının arttırılmasını teminen hazırlanacak kampanya içeriğine göre (kart veya mektup) kampanya başı yaklaşık olmak üzere toplamda nin reklam giderleri kaleminden harcanması öngörülmekte olup kampanya kapsamı genişletildiği veya daraltıldığı takdirde öngörülen ödenekte artış ve azalış olabilecektir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 79

86 Stratejik Amaç 4 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (20.2) Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hedef 4.10 Tanıtım ve pazarlama yoluyla PTT nin Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında pazardaki konumunu güçlendirmek. Performans Göstergesi Pazarlama yoluyla ulaşılan kişi ve kurum sayısı Performans Hedefi adet Faaliyet 2 Müşteri İlişkileri Yönetiminin kurulması ve geliştirilmesi Sorumlu Birim veya Birimler Tanıtım ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Projesinin kurulumu ile tanıtım ve pazarlama faaliyetleri daha etkin ve bir bütünlük içinde yürütülecek olup kampanya yönetiminin oluşturulması, pazarlama kanallarının güçlendirilmesi sağlanacak ve müşteri ilişkilerinin sistemli bir şekilde izlenmesi sayesinde Kuruluşumuza önemli katkılar kazandırılacaktır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - Dış Kaynaklar - Dış Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Yılı Performans Programı 80

PTT GENEL MÜ DÜ RLÜ G Ü 2010-2014 STRATEJİ K PLANİ (GÜ NCELLEŞTİ RME)

PTT GENEL MÜ DÜ RLÜ G Ü 2010-2014 STRATEJİ K PLANİ (GÜ NCELLEŞTİ RME) PTT GENEL MÜ DÜ RLÜ G Ü 2010-2014 STRATEJİ K PLANİ (GÜ NCELLEŞTİ RME) Temmuz 2012 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ 1. Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta

Detaylı

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Temmuz 2013 Bakan Sunuşu Bilindiği üzere, ulaştırma ve haberleşme; ülkelerin ekonomik yönden gelişerek, güçlenmelerine ve sosyal

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

Kargo sektörünün doğuşu ve gelişimi. PTT ve Kargo firmaları rakip değildir. İstihdam ve ekonomiye katkı

Kargo sektörünün doğuşu ve gelişimi. PTT ve Kargo firmaları rakip değildir. İstihdam ve ekonomiye katkı Kargo sektörünün doğuşu ve gelişimi Kargo sektörü 1980 sonrasında serbest piyasa ekonomisinin hızla gelişmesiyle birlikte stok maliyetlerinin artması sonucu doğmuş ve gelişmiştir. Gerek bireyler gerekse

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Temmuz 2011 Bakan Sunuşu Bilindiği üzere, ulaştırma ve haberleşme; ülkelerin ekonomik yönden gelişerek, güçlenmelerine ve sosyal refahın yaygınlaşarak,

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE POSTA HİZMETLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR RAPORU

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE POSTA HİZMETLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR RAPORU DÜNYADA ve TÜRKİYE DE POSTA HİZMETLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR RAPORU 2011 T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TANITIM ve PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012-1 - DÜNYADA ve TÜRKİYE DE POSTA HİZMETLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR RAPORU

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı 1 Sunumun Đçeriği 1. KEP e Duyulan Đhtiyaç 2. KEP Sistemi ve Yararları 3. Türkiye

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ 1. GİRİŞ: Son yıllarda bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ekonomik ve ticari alanı ve bu alanları düzenleyen hukuki yapıyı da büyük ölçüde etkilemiş, hukuki işlemlerin

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ÇALIIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİİK BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 1 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 655 Sayılı Kanun

Detaylı

BAŞVURU İŞLEMLERİ. Kurumsal Başvurular İçin;

BAŞVURU İŞLEMLERİ. Kurumsal Başvurular İçin; Elektronik Tebligat (e-tebligat) Kimler İçin Zorunludur? 7201 sayılı Tebligat Kanunu nun 7. Maddesinde yapılan değişiklik ile Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

DEMİRYOLLARI DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN YASAL DÜZENLEMELER

DEMİRYOLLARI DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN YASAL DÜZENLEMELER Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. DEMİRYOLLARI DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN YASAL DÜZENLEMELER Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü Tarafından

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı E-DENETİM Fatih ADANUR Ankara, 25.03.2016 1 Gündem 1. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Görevleri ve Yapısı 2. Elektronik Denetim Şubesi 3. Elektronik

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Serdar İMAMOĞLU Şube Müdürü 29.04.2014 BAŞKENT Ünv. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI 1 İçerik 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. PRENSİPLER... 3 4. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ BELİRLENMESİ... 4 5. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASININ UYGULANMASI... 5 6. ÜCRETLENDİRME UYGULAMALARININ

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSU YÖNETİM PROJESİ

KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSU YÖNETİM PROJESİ KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSU YÖNETİM PROJESİ SIRA NO HİZMETİN ADI Yurtiçi Havale Hizmeti Kabul 2 Yurtiçi Havale Hizmeti Ödeme 3 Posta Çeki Hizmeti Yatırma 4 Posta Çeki Hizmeti Aktarma 5 Posta Çeki Hizmeti

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 382) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ. Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ. Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul Neden KEP? Standart e-posta hizmetlerine ilave olarak, e-postanın gönderilip gönderilmediğine, Alıcısına ulaşıp

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Ocak 2017] İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı 15.06.2016 Gündem - Açılış Konuşmaları - Proje Tanıtımı ve Türkiye deki reform süreci - Genel Bilgilendirme - Ara - Demiryolu Altyapı Eriş. ve Kapasite

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI I. GİRİŞ Denetim plânı 2008-2010 yılları arasını kapsamakta olup, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesi,

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, evrensel posta hizmeti gelirlerinin tahsili ve giderlerinin yapılması

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR

AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI. 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR AB2015 17. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI 4-6 Şubat 2015 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN GELİR İDARESİNDE KULLANIMI (VEDOP) Öğr.Grv.Dr. Şennur ÖZTÜRK Anadolu Üniversitesi AÖF VERGİ

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı

Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları. ÇEVKO Vakfı Ülkemizdeki ve Yurtdışındaki Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışmaları ÇEVKO Vakfı ORGANİK KATI ATIKLAR A M B A L A J A T I K L A R I N I N K O N T R O L Ü Y Ö N E T M E L İ Ğ İ AMBALAJ ATIKLARI Ambalaj Direktifi

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı