ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ"

Transkript

1 ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJESİ PROJE RAPORU 2011 Çerkezköy Belediye Başkanı Sn. Ali ERTEM in destekleri ile...

2

3 YAYINA HAZIRLAYAN Çerkezköy Bölgesel Gelişim Çalışması Grubu adına Dr. Gökhan İNCE Endüstri Mühendisi TASARIM / BASIM Sima Ajans Çerkezköy Bölgesel Gelişim Projesi - Proje Raporu hakkındaki görüşlerinizi ve önerilerinizi e-posta adresine veya (0282) no lu faks numarasına bekler, saygılar sunarız.

4 Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet e sahip çıkmak, Çanakkale yi, Kurtuluş Savaşı nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara elele güçlü biçimde yürüyecektir. Mustafa Kemal ATATÜRK

5 GİRİŞ Önsöz Yönetici Özeti İçindekiler Tablolar Kısaltmalar 04

6 ÖNSÖZ üfusu 'e yaklaşan Çerkezköy, Tekirdağ ın en çok Ngöç alan ilçeleri arasındadır. Başta tekstil olmak üzere değişik sektörlerde imalat yapan 300'ü aşkın firma ilçemizde bulunmaktadır. Bu da ilçemizi dinamik bir yerleşim merkezine dönüştürmüştür. Gümrük verilerine göre ilçeden yapılan ihracat 2010'da 500 milyon dolardır. Ambarlı, Halkalı ve Çorlu gümrüklerinden yapılan ihracat bu rakama dahil edildiğinde miktar 2,2 milyar dolara çıkmaktadır. Türkiye'nin yıllık ihracatı 114 milyar dolardır. Hedef 2015 için 201 milyar dolar; 2019'da 317 milyar dolar; 2023'de 500 milyar dolar olarak düşünülmektedir. Çerkezköy bu büyüme hızının da önüne geçerek 2023'te ihracatını beş kat büyüterek 10 milyar dolara ulaştıracaktır. İlçemizin çeşitli sorunları vardır. Bugün bile yoğun bir trafik ve çevre kirliliği gibi sorunlarla uğraşmaktadır. Bize düşen görev bu sorunları ortadan kaldırmak ve gelecekte de modern bir şehir inşa etmektedir. Şehrin nüfusu ve fabrika sayısı hızla artacaktır. Doğalgaz, su, elektrik vb. ihtiyaçlarını giderecek yatırımlar şimdiden yapılmalıdır. Çevre kirliliğinin önüne geçecek katı atık bertaraf tesisi ve atık su arıtma tesisi gibi tesisler zamanında kurulmalıdır. Sanayi Bölgeleri de gelişimlere ayak uydurmalı ve yeniden düzenlenmelidir. Çerkezköy'de yaşayan insanları mutlu etmek görevimizdir yılında yapılan ''Çerkezköy 2023 Kent Vizyonu Çalışması'nda ortaya çıkacak sorunları belirlemiştik. Şehircilikte, çevrede ve sosyal alanlarda ortaya çıkacak sorunlar belirlenerek çözüm yolları üzerinde durulmuştu. Amacımız artan nüfusla birlikte refah seviyesini artırmak olarak belirlenmişti. Bu çalışmaya ilçemizde yaşayan farklı meslek gruplarındaki vatandaşlarımız katılmış ve onların görüşleri alınmıştı. Ülkemizi ileri götürmek için hepimize görev düşmektedir. Daha çok çalışmak zorundayız. İnanıyoruz ki bugün bu çalışmada detayları verilen ve yeni ortaya konulacak projelerle gelişim sağlanacaktır. Ortaya konulacak projelerle ileri teknolojiyi yakalamış, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve az enerji tüketen sanayinin ağırlıkta olduğu bir Çerkezköy inşa etmek için el ele gönül birliği içinde çalışmalıyız. Böyle olursa ülke ekonomisine de büyük katkı sağlanacaktır. Yapılan bu çalışmayla kentin değişik dinamikleri harekete geçirilecektir. Değişik projelerle, kısa ve uzun vadede yapılan planlamalarla, proje detaylandırması çalışmalarıyla ve kaynak teminiyle istenilen hedefe ulaşılacaktır. Bu çalışmanın Çerkezköy'ün geleceğine yön vereceğine inanıyorum. Çerkezköy Bölgesel Gelişim Projesi - Proje Raporu nun oluşması için zamanını ayıran ve enerjisini sunan Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan İNCE' ye ve projeleriyle destek veren tüm katılımcılara teşekkür eder, adına şükranlarımı sunarım. Ali ERTEM İnşaat Mühendisi Çerkezköy Belediye Başkanı 05

7 YÖNETİCİ ÖZETİ 06 u çalışma, Çerkezköy 'ün gelişimine katkı sağlamak üzere B2009 yılında ortaya konulan Çerkezköy 2023-Kent Vizyonu çalışmalarını kısa bir değerlendirmenin dışında, ağırlıklı olarak Mart-Haziran 2011 döneminde 'nin koordinatörlüğünde yürütülen Bölgesel Gelişimi Artırmak Yönünde Çerkezköy Proje Hazırlıkları Toplantıları'nın çıktılarını ve Çerkezköy'ün gelişimine katkı sağlayacağı öngörülen bilgileri içermektedir. Ayrıca ilçe açısından yıllarını kapsayacak bir stratejik planlama çalışması da, çalışmanın son bölümünde sunulmuştur. Bölgesel Gelişimi Artırmak Yönünde Çerkezköy Proje Hazırlıkları Toplantıları nın temel amacı, Çerkezköy'ü daha iyi yaşanabilir bir kent haline getirme yönünde ihtiyaç duyulan çalışmaları, kentte yaşayan insanlarla birlikte ortaya koymaktır. Ayrıca Çerkezköy'de yaşayan insanların katılımlarıyla ortaya konulan bu çalışmaların geliştirilmesi de amaçlanmıştır. Çalışmanın yapıldığı 2011 Mart-Haziran aylarındaki dört aylık çalışma döneminde, bölgesel gelişime fayda sağlayacak yeni projelerin üretilmesi yanında bölge ve ülke çapında örnek olmak, bölgenin proje yapma kapasitesini yükseltmek, ilçe nüfusunun önemli bir oranını oluşturan öğrencilerin AB Projeleri kapsamında mesleki ve kişisel gelişimini sağlayıcı (yabancı dil, farklı kültür tanıma, adaptasyon ve özgüven sağlayıcı) projeler ortaya koymak, farklı kurum-kuruluş ve kişiler arası etkileşimi artırmak ve sinerji yaratmak hedeflenmiştir. Bu çalışmanın ortaya konulmasında yapılan proje hazırlık toplantıları kapsamında, ilçemizde yaşayan farklı çevre ve mesleklerden Eğitim, Sağlık, Spor, Ekonomi, Kırsal Kalkınma, Kültür-Sanat, Çevre, Enerji, İletişim, Kentsel Gelişim, Sivil Toplumun Geliştirilmesi başlıklarında farklı gruplar oluşturularak grupların gerek kendi ihtisaslarında ve gerekse farklı konularda proje oluşturması da desteklenmiştir. Ç a l ı ş m a n ı n i l k b ö l ü m ü n d e Çerkezköy'ün genel bir değerlendirmesi y a p ı l a r a k m e v c u t s a n a y i t r e n d i, nüfus,eğitim,sağlık,insan kaynağı,kentsel planlama, ilçede yürütülmekte olan projeler, yükselen sektörler, yatırım iklimi ve oluşan problemlere ilişkin bilgiler verilmiş ve bir SWOT analizi yapılarak ilçenin durumu özetlenmiştir. İkinci bölümde Çerkezköy açısından örnek olabileceği düşünülen dünyada endüstriyel dönüşüm yapan bölgeler anlatılmıştır. Üçüncü bölümde teknoparkların bir kentin ekonomik ve sosyal dönüşümü üzerine olası etkileri hakkında ülkemizden yerel bir örnek olan Mersin Teknopark hakkında bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde Çerkezköy'deki sosyal ve ekonomik gelişim konusunda yerel insanların 2009 yılında yaptığı Çerkezköy Kent Vizyonu Çalışması 'nda ele alınan projelerin geldiği nokta aktarılmıştır. Çalışmanın beşinci bölümünde ilçenin gelişimini hızlandıracak yeni projeler Çerkezköy Bölgesel Gelişim Projeleri başlığı altında incelenmiştir. Bu çalışmanın altıncı bölümünde değinilen Çerkezköy Stratejik Planlama Çalışması, geniş bir bakış açısıyla ilçenin öncelikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çerkezköy, halen yoğun göç alan bir ilçe olduğundan, toplumsal duyarlılık kapsamında kentlilik bilincinin oluşturulmasına, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine ve kent içi iletişiminin artırılmasına özellikle ihtiyaç duyulmaktadır. Ç a ğ d a ş b i r k e n t y ö n e t i m i n i n oluşturulmasına yönelik olarak, katılımlı bir yönetimin sağlanması, proje üreten dinamik bir

8 yapının oluşturulması ve kentin etkin tanıtımının yapılması önümüzdeki günlerde ilçede daha önemli hale gelecektir. 1974'ten bugüne kadar önemli ölçüde gelişim gösteren sanayi yapısının katma değeri daha yüksek üretim sağlayan bir sanayiye dönüşmesi, yerel ticaretin geliştirilmesi, sanayinin gelişimine ve göçün artışına bağlı çevre problemlerinin çözümünde kalıcı ve modern çalışmaların yapılması, ilçede faaliyet gösteren fabrikaların daha ağırlıklı olarak Ar-Ge projelerine eğilmesi ve yenilikçi genç zihinlerin gelişmesine katkı sağlayacak yenilikçi yerel projelerin ortaya konulması gerekmektedir. Ç e r k e z k ö y ' d e f i z i k s e l o r t a m ı n iyileştirilmesi için ilçe, belde ve köylerin güzelleştirilmesi yönündeki çabaların artırılması, planlı kentleşme yönünde yerel yönetimlerin daha çok çalışması, mevcut kara ve demiryolu ulaşımının geliştirilmesi ve Çerkezköy için tüm beldeleri ve köyleri de kapsar bir şekilde çağdaş bir kentsel altyapının oluşturulması önem taşımaktadır. Gelişim halindeki Çerkezköy'de sosyal ve beşeri ortamı iyileştirme alanında mevcut sağlık imkanlarının geliştirilmesi, sporun daha çok desteklenmesi, eğlence - dinlenme imkanlarının ve başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere tüm toplumun ihtiyaçlarına yönelik sosyal hizmetlerin artırılması, sosyal ekonomik ve akademik anlamda girişimci insanların yetiştirilmesi, yaşamı tehdit eden risklerin azaltılması yapılması gereken çalışmalar olarak görülmektedir. Ayrıca gerek kamu ve gerekse özel sektör yöneticilerinin sonuç odaklı bir çalışma yanında vatandaş insan odaklı hizmet anlayışını geliştirmelerinin bölgemize ve ülkemize çok önemli katkılar sağlayacağına daha çok inanmaları şarttır. Ayrıca ilçede havanın ve suyun temizliğinin yanında kaliteli bir toprak yapısı vedaha yeşil bir Çerkezköy'ü ortaya koymak herkesin ortak özlemidir. İlçe halkının gelişmiş ülkelerle aramızdaki farkı görmeleri için eğitime ihtiyaçları vardır. Bunun yanında halkımız Çerkezköy'ü yakından tanıyarak ve benimseyerek katılımcı bir anlayışa da sahip olmalıdır.bu alanda yapılacak sivil toplum çalışmalarına katılmalı ve gelişme çabalarına da destek vermelidir. S o s y a l s o r u m l u l u k a n l a y ı ş ı y l a gerçekleştirilen ve yedi bölümden oluşan bu çalışmayla Çerkezköy'ün gelişimine katkı sağlamak hedeflenmiştir. Kuşkusuz çalışmada eksik görülen veya geliştirilecek konular olacaktır. Yeniden değerlendirilmesi gereken konularda değerli okuyucunun görüşlerini gönderebileceği bir e-posta adresi de belirtilmiştir. Çerkezköy Bölgesel Gelişim Projesi- P r o j e R a p o r u " ç a l ı ş m a s ı n ı h t t p : / / w w w. c e r k e z k o y. b e l. t r / i n d i r / cerkezkoybolgeselgelisimraporua4.pdf internet adresinden elektronik dosya olarak indirebilirsiniz. Ç a l ı ş m a n ı n g e r ç e k l e ş m e s i n d e desteklerini esirgemeyen başta Çerkezköy Kaymakamı Sn. Ayhan BAYHAN'a, projelerin oluşturulmasında katılımcılara atölye imkanı sağlayan ve raporun olgunlaşmasında katkı sunan Çerkezköy Belediye Başkanı Sn. Ali ERTEM'e, fikirleri ve projeleriyle bu raporun ortaya çıkmasının esas sebebi olan tüm katılımcılara teşekkür ederim. Saygılarımla Dr. Gökhan İNCE Endüstri Mühendisi 07

9 08 Çerkezköy Atatürk Meydanı

10 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 5 YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 İÇİNDEKİLER... 9 TABLO LİSTESİ FOTOĞRAF LİSTESİ...12 HARİTA LİSTESİ...14 EKLER...14 KISALTMALAR BÖLÜM ÇERKEZKÖY'ÜN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ MEVCUT SANAYİ TRENDİ YÖNETİM NÜFUS GELİŞİMİ EĞİTİM SAĞLIK İNSAN KAYNAĞI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE KATILIM KENTSEL PLANLAMA ÇERKEZKÖY'DE ÖNEMLİ PROJELER Hızlı Tren Kentsel Dönüşüm Konut Yapımı Evsel Nitelikli Atık Su Arıtma Tesisi Katı Atık Bertaraf Tesisi Çerkezköy Küçük Sanayi Sitesinin Taşınması ÇERKEZKÖY'DE YATIRIM İKLİMİ Ulaşım Ekonomi Konaklama Sanayi Altyapısı Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB ) Veliköy Sanayi Bölgesi Yeni Kurulacak Sanayiler Açısından Dikkat Edilecek Hususlar ÇERKEZKÖYDE YÜKSELEN SEKTÖRLER Endüstriyel Gelişim Halindeki Sektörler Konut Sektörü Lojistik ARGE MARKA ÇEVRE TARIMSAL ÜRETİM ÇERKEZKÖY ÜN BELDELERİNDE VE KÖYLERİNDE GELİŞİM ÇERKEZKÖY'ÜN SWOT ANALİZİ Çerkezköy'ün Güçlü Yönleri Çerkezköy'ün Zayıf Yönleri Çerkezköy Açısından Fırsatlar Çerkezköy Açısından Tehditler

11 2.BÖLÜM BÖLGESEL DÖNÜŞÜM BÖLGESEL ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİ ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM: DÜNYADAN ÖRNEKLER Greenland Sanayi Bölgesi- Norveç Ronneby Bölgesi İsveç Uusimaa Bölge- Finlandiya Küme (Cluster ) Yönetiminin Gücü- İtalya BÖLÜM TEKNOPARKLARIN BİR KENTİN EKONOMİK VE SOSYAL DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNDEKİ OLASI ETKİLERİ: MERSİN ÖRNEĞİ BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER BÖLGENİN KENTİN EKONOMISİNE KATKILARI BÖLGENİN KENTİN SOSYAL DÖNÜŞÜMÜNE KATKILARI TEKNOPARKIN FİRMALARA SUNDUĞU HİZMETLER GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞBİRLİKLERİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY'DE 2009'DA YAPILAN ÇERKEZKÖY 2023 KENT VİZYONU ÇALIŞMASINDA ELE ALINAN PROJELERİN MEVCUT DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KURUMSAL PROJELER KİŞİSEL PROJELER BÖLÜM ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJELERİ ÇERKEZKÖY BÖLGESEL GELİŞİM PROJELERİ BÖLÜM VİZYON,STRATEJİK AMAÇ VE EYLEMLER ÇERKEZKÖY VİZYONU STRATEJİK AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER VİZYON VE STRATEJİ ŞEMASI PERFORMANS GÖSTERGELERİ KOORDİNASYON İZLEME-DEĞERLENDİRME BÖLÜM SONUÇ KAYNAKLAR EKLER

12 TABLO LİSTESİ TABLO 1 : Çerkezköy'deki Nüfus Değişimi TABLO 2 : Çerkezköy Nüfusu TABLO 3 : Çerkezköy'deki Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayısı ( ) TABLO 4 : Çerkezköy'de Hastanelerde Sağlık İmkanları TABLO 5 : Çerkezköy'de Bitirilen Eğitim Düzeyi, Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Nüfus TABLO 6 : Çerkezköy'de İstihdam Miktarı TABLO 7 : Çerkezköy de İlçe Merkezi Yıllara Göre Nüfus Değişimi TABLO 8 : Tarafından Verilen Ruhsat Miktarları TABLO 9 : Yıllara Göre Tekirdağ'a ve Çerkezköy'e Gelen Turist Sayısı TABLO 10 : Ç.O.S.B'de Bulunan Yabancı Sermayeli Firmaların Sayısı TABLO 11 : Türkiye İhracatçılar Meclisi En Büyük 1000 İhracatçı Listesindeki Çerkezköy Firmaları TABLO 12 : İSO - İlk 500'e Giren Veliköy Sanayi Bölgesi Firmaları TABLO 13 : Çerkezköy'de Çevre Sorunlarının Öncelik Sırası TABLO 14 : Çerkezköy'de Tarımsal Üretim TABLO 15 : Bölgesel Endüstriyel Dönüşüm Yöntemleri TABLO 16 : Norveç: Greenland Sanayi Bölgesi TABLO 17 : İsveç: Ronneby Bölgesi Dönüşümü TABLO 18 : Finlandiya: Uusimaa Turizm Sektörü TABLO 19 : İtalya: Küme (Cluster) Yöntemi TABLO 20 : Çerkezköy 2023 Kent Vizyonu Çalışmasındaki Kurumsal Projeler TABLO 21 : Çerkezköy 2023 Kent Vizyonu Çalışmasındaki Kişisel Projeler TABLO 22 : Çerkezköy Bölgesel Gelişim Projeleri 2011 Dağılım Tablosu TABLO 23 : Çerkezköy Bölgesel Gelişim Çalışmasına Projeleri ile Destek Verenler TABLO 24 : Çerkezköy Bölgesel Gelişim Çalışması Projeleri TABLO 25 : Vizyon ve Strateji Şeması TABLO 26 : Stratejik Amaçlar

13 FOTOĞRAF LİSTESİ FOTOĞRAF 1 : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi FOTOĞRAF 2 : Çerkezköy Genel Görünüm FOTOĞRAF 3 : Çerkezköy Atatürk Viyadüğü FOTOĞRAF 4 : Çerkezköy de Okullar FOTOĞRAF 5 : Müjgan-Serkan Karagöz İş Okulu ve İlköğretim Okulu FOTOĞRAF 6 : Çerkezköy de Hastaneler FOTOĞRAF 7 : Çerkezköy Sağlık Hizmetleri FOTOĞRAF 8 : Çerkezköy Meslek Yüksekokulu FOTOĞRAF 9 : Çerkezköy Pazaryeri FOTOĞRAF 10 : Sanayide Kadın İstihdamı FOTOĞRAF 11 : Çerkezköy de Yaşam FOTOĞRAF 12 : Çerkezköy Atatürk Meydanı FOTOĞRAF 13 : Atatürk Viyadüğü ne Havadan Bakış FOTOĞRAF 14 : Çerkezköy de Toplu Konutlar FOTOĞRAF 15 : Çerkezköy Alışveriş Merkezleri FOTOĞRAF 16 : Hızlı Tren Projesi FOTOĞRAF 17 : Çerkezköy de Kentleşme FOTOĞRAF 18 : Çerkezköy-Kumlugeçit Emlak Konutları FOTOĞRAF 19 : Çerkezköy de Kurulacak Atıksu Arıtma Tesisi Örneği FOTOĞRAF 20 : Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi FOTOĞRAF 21 : Çerkezköy Otoban Bağlantı Yolu FOTOĞRAF 22 : Çerkezköy Tren İstasyonu FOTOĞRAF 23 : Çerkezköy de Tekstil FOTOĞRAF 24 : Çerkezköy Polisevi FOTOĞRAF 25 : Çerkezköy de Konaklama FOTOĞRAF 26 : Organize Sanayi Bölgesinde Üretim FOTOĞRAF 27 : Üretim Bandında Kontrol FOTOĞRAF 28 : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Girişi FOTOĞRAF 29 : Veliköy Sanayi Bölgesi Girişi FOTOĞRAF 30 : Veliköy Sanayi Bölgesi FOTOĞRAF 31 : Fabrikada Çalışanlar... 36

14 FOTOĞRAF 32 : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi FOTOĞRAF 33 : Gelişim Halindeki Sektörler FOTOĞRAF 34 : Çerkezköy de Konut Sektörü FOTOĞRAF 35 : Ar-Ge Çalışmaları FOTOĞRAF 36 : Ambalaj Atığı Toplama Faaliyetleri FOTOĞRAF 37 : Ambalaj Atıklarını Kaynağında Toplama Çalışmaları FOTOĞRAF 38 : Çerkezköy de Tıbbi Atıkların Toplanması FOTOĞRAF 39 : Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması FOTOĞRAF 40 : Çerkezköy de Hayvansal Üretim FOTOĞRAF 41 : Çerkezköy de Tarım FOTOĞRAF 42 : Çerkezköy Belediye Meydanı Panorama FOTOĞRAF 43 : Kapaklı Beldesi FOTOĞRAF 44 : Kızılpınar Beldesi FOTOĞRAF 45 : Mersin Teknopark FOTOĞRAF 46 : Mersin Teknopark Çalışmalarından FOTOĞRAF 47 : Teknopark Hizmetleri FOTOĞRAF 48 : Atatürk Caddesi Panorama FOTOĞRAF 49 : Marmara Belediyeler Birliği Yönetişim Ödülü FOTOĞRAF 50 : ne MBB Tarafından Verilen 2009 Yönetişim Ödülü FOTOĞRAF 51 : Kurumsal Proje Tasarımları FOTOĞRAF 52 : Çerkezköy Atatürk Caddesi FOTOĞRAF 53 : Çerkezköy Altıyol Kavşağı FOTOĞRAF 54 : Çerkezköy Örnek Konut Projelerinden FOTOĞRAF 55 : Stratejik Planlama FOTOĞRAF 56 : Kültür Merkezi Proje Çalışmalarından

15 HARİTA LİSTESİ HARİTA 1 : Harita Üzerinde Çerkezköy HARİTA 2 : Çerkezköy, Beldelerin ve Köylerin Konumları AB ÇED ÇMYO ÇOSB İMP MBB STK SWOT TİM EKLER EK 1 : Çerkezköy Sosyo Ekonomik Değerler EK 2 : Çerkezköy - Bölgesel Gelişimi Artırıcı Proje Çalışmaları - Proje Süreç Tasarım Formu KISALTMALAR : Avrupa Birliği : Çevresel Etki Değerlendirmesi : Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi : İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi : Marmara Belediyeler Birliği : Sivil Toplum Kuruluşları : SWOT Analizi (Strength-Weakness-Opportunities-Threath) Güçlü Yönler-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler Analizi : Türkiye İhracatçılar Meclisi 14

16 I. BÖLÜM ÇERKEZKÖY ÜN GENEL DEĞERLENDİRMESİ Mevcut Sanayi Trendi Yönetİm Nüfus Gelişimi Eğitim Sağlık İnsan Kaynağı Sivil Toplum Kentsel Planlama Çerkezköy de Önemli Projeler Çerkezköy de Yatırım İklimi Çerkezköy de Yükselen Sektörler Ar-Ge Marka Çevre Tarımsal Üretim Beldelerde ve Köylerde Gelişim Çerkezköy ün SWOT Analizi 15

17 1.BÖLÜM: ÇERKEZKÖY ÜN GENEL DEĞERLENDİRMESİ 1.1 MEVCUT SANAYİ TRENDİ Ülkemiz 2011 yılında yıllarını kapsayan ve 72 eylemden oluşan Sanayi Strateji Belgesini uygulamaya başladı. Belgede yer alan eylemleri hayata geçirdikçe, sanayimizin rekabet gücü ve verimliliğini yükseltecek, üretimde yüksek teknolojili ürünlerin payını artıracak ve dünya ihracatından daha fazla pay alacağız (Anonim 2010a). Önümüzdeki dönemler için yapılan projeksiyonlarda dünyadaki ekonomik güç dengesinin hızla Batı'dan Doğu'ya kayacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda Türkiye ve bölgemiz sıklet merkezlerinden birini oluşturmaktadır. Son dönemde gerekli uygulamaları yapacak yöneticiler, ülkemizin coğrafi ve kültürel havzasında yaşanan gelişmeleri, yükselen talepleri dikkate alarak Türkiye'nin kalkınmasını sağlayacak Güçlü Türkiye Vizyonu'na hizmet edecek projeleri geliştirmek zorundadır. Cumhuriyetimizin 100.yılında; Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüklüğü bakımından dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alması, 82 milyonu aşan bir nüfusla, kişi başına milli gelirin 25 bin dolara yükselmesi, En az 2 trilyon dolarlık bir ekonomi büyüklüğüne ulaşması hedeflenmektedir (Anonim 2011a). Bu gelişmeler doğrultusunda ülkemizin önümüzdeki günlerde artacak önemini kavramalıyız. Bu bize Çerkezköy Vizyonu ile hareket etme, duyarlı ve sorumlu bir vatandaş olma bilinci kazandırarak mal ve hizmet üretimini ar tırmada katkı sağlayacaktır. Tekirdağ iline bağlı Çerkezköy ilçesi 1970'li yıllara kadar ağırlıklı bir tarım alanı niteliğindeyken, ilçeye fabrikaların gelmesiyle sanayi bölgesi niteliğini kazanarak hızlı bir gelişime uğramıştır. Bu gelişim, gerek yeni gelen fabrikalarla ve gerekse yeni göçlerle artarak sürmektedir. Fotoğraf 1 : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 16

18 Çerkezköy, yatırım alanları açısından mevcut Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) dışında Veliköy Sanayi Bölgesi olarak bilinen büyük işletmelerin faaliyet gösterdiği alanlara da sahiptir. Çerkezköy'de Organize Sanayi Bölgesinin (ÇOSB) dışında olup, bölgelerindeki ortak çalışmaları henüz bir organizasyon kapsamında yönetilmeyen sanayi işletmelerinin de Organize Bölge'ye benzer bir yönetim-organizasyon kavuşturulmasına acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Çerkezköy' de ağırlıklı olarak tekstil işletmeleri bulunmasına rağmen kimya, metal, plastik, demir-çelik,lastik, deri, orman sanayi, gıda, cam, kağıt ve elektrik-elektronik işletmelerinin varlığı dikkat çeker bir hale gelmiştir. Bölgemiz yabancı yatırımcılar açısından da dikkat çeker bir konuma ulaşmıştır. Halen Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesindeki yabancı yatırım adedi 31'dir. 1.2 YÖNETİM Çerkezköy, yerel olarak merkez ilçe ve dört b e l d e b e l e d i y e s i yönetimi'nden oluşmaktadır. Merkez ilçe, gelişim ve uygulamalar açısından ihtiyaçları karşılamada ön planda olmakla birlikte, tüm beldelerin merkezi bir planlama kapsamında g e l i ş t i r i l m e s i d e z o r u n l u l u k h a l i n e gelmiştir. Fotoğraf 2 : Çerkezköy Genel Görünüm Çerkezköy'deki sanayi profiline bakıldığında büyük, kurumsal ve yabancı şirketler dışında KOBİ'lerin ağırlığı da gözlenmektedir. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) yönetimi, mevcut haliyle profesyonel bir nitelik arz etmekte olup, gerek ÇOSB alanındaki işletmelerin ihtiyaç duyduğu alt yapının ve gerekse bölgesel gelişimi sağlayıcı projelerin uygulanmasında ağırlıklı konumdadır. Veliköy Sanayi Bölgesi nde de ÇOSB benzeri bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmakta olup, bölge sanayicileri tarafından bu yapılanmanın çalışmaları sürdürülmektedir. 1.3 NÜFUS GELİŞİMİ Çerkezköy 1974'den sonra, kurulan Organize Sanayi Bölgesi sebebiyle gerek Trakya bölgesinden ve gerekse diğer bölgelerden göç almaya başlamıştır. Özellikle 2000 sonrasında ilçe nüfusunun yoğunluğu artmış olup, İMP (=İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi)'nin öngörülerine göre 2023 yılında 'e erişeceği tahmin edilmektedir (Anonim 2009b). 17

19 Tablo 1 : Çerkezköy deki Nüfus Değişimi YILLAR ÇERKEZKÖY İLÇE MERKEZİ ÇERKEZKÖY KIRSAL NÜFUS ÇERKEZKÖY TOPLAM TEKİRDAĞ TÜRKİYE BELDELER (ÇERKEZKÖY) KAPAKLI KARAAĞAÇ KIZILPINAR VELİKÖY BELDE TOPLAMI KÖYLER (ÇERKEZKÖY) BAHÇEAĞIL KARLIKÖY PINARÇA UZUNHACI YANIKAĞIL KÖY TOPLAMI BELDE VE KÖYLER Kaynak: Çerkezköy Belediye Başkanlığı Tablo 1 incelendiğinde Çerkezköy'ün toplam nüfusunun 1975 yılında iken 2010 yılında kişi olduğu görülmektedir. Bu tablodan 2000 yılı sonrası nüfusun ilçede daha çok arttığı tespit edilmiştir.çerkezköy yılları arasında Tekirdağ'ın en fazla göç alan ilçesidir. Fotoğraf 3 : Çerkezköy Atatürk Viyadüğü 18

20 Köyler Tablo 2 : Çerkezköy Nüfusu 2010 Toplam Erkek Kadın Çerkezköy İlçe Merkezi Harita 1 : Harita Üzerinde Çerkezköy Kapaklı Beldeler Karaağaç Kızılpınar Veliköy Bahçeağıl Karlı Pınarça Uzunhacı Yanıkağıl Toplam Kaynak: Çerkezköy'de 2010 yılı TÜİK verilerine göre yaşayan kişiden 'si erkek, 'si ise kadındır. Erkek nüfusun ilçede daha ağırlıklı (% 52) olması fabrikalarda çalışmaya gelen erkeklerin sayısının daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 1.4 EĞİTİM Tekirdağ'ın en genç nüfusuna sahip ilçelerinden olan Çerkezköy'de eğitim göstergeleri, bu genç nüfus kalabalığına paralel büyüklük göstermektedir eğitim öğretim yılı verilerine göre ilçe merkezi ve beldelerinde okul öncesi, ilköğretim ve lise seviyesinde eğitim gören öğrencilerin sayısı kişiye ulaşmıştır. İlçe genelinde 1 özel ilköğretim okulu ile 7 özel dershane, 2 etüt merkezi, 4 bilgisayar kursu, 6 motorlu taşıyıcılar sürücü kursu, 7 özel yurt ve 3 adet özel rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Fotoğraf 4 : Çerkezköy de Okullar Tablo 3 : Çerkezköy deki Okul-Öğrenci ve Öğretmen Sayısı ( ) Okullar İlçe Merkezindeki Okul Sayısı Belde ve Köylerdeki Okul Sayısı Toplam Öğretmen Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Okul Öncesi Eğitim Veren İlköğretim Lise Toplam Kaynak: Çerkezköy Milli Eğitim Müdürlüğü

21 Fotoğraf 5 : Müjgan - Serkan Karagöz İş Okulu ve İlköğretim Okulu 1.5 SAĞLIK Fotoğraf 6 : Çerkezköy de Hastaneler Çerkezköy'de 3-21 yaş grubundaki hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özürlülerin eğitimlerinin yapılması amacıyla yapılan 120 kız - erkek öğrenci kapasiteli Müjgan - Serkan Karagöz İş Okulu ve İlk Öğretim Okulu nun inşaatı tamamlanmış durumdadır. Çerkezköy de artan nüfusa bağlı olarak sağlık kurumlarının sayısı artmaktadır yılı verilerine göre Çerkezköy de bir devlet hastanesi ve iki özel hastane bulunmaktadır. Gerek ilçeden ve gerekse ilçe dışından gelen hastalara modern hizmet verme çabası içerisinde bulunan Çerkezköy deki sağlık kurumlarının imkanları Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 4 : Çerkezköy de Hastanelerde Sağlık İmkanları Çerkezköy ilçe merkezinde 27 adet ve dört beldesinde 12 adet olmak üzere toplam 39 eczane bulunmaktadır yılı Ocak ayı verilerine göre ilçe merkezinde 17 adet ve dört beldesinde 24 olmak üzere toplam 41 aile hekimi görev yapmaktadır. İlçede 15 adet Aile Sağlığı Merkezi, 11 adet serbest çalışan diş hekimi ile 12 adet optisyen işyeri vardır. Fotoğraf 7 : Çerkezköy Sağlık Hizmetleri Devlet Hastanesi Özel Hastaneler Uzman Doktor Pratisyen Doktor Hemşire Ebe 26 9 Diş Tabibi Ambulans Adedi 2 2 Kaynak: Çerkezköy Sağlık Grup Başkanlığı

22 1.6 İNSAN KAYNAĞI Çerkezköy nüfusunun % 20'si ( kişi) ilköğretim ve lise seviyesindeki okullarda öğrencidir. Nüfusun yaklaşık % 35'i ise fabrikalarda çalışmaktadır. 800'ü aşkın öğrencinin bulunduğu Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu nun (ÇMYO), mevcut sanayiye daha fazla destek verecek bir altyapıya kavuşturulmasına ihtiyaç vardır. Diğer taraftan sanayinin gelişimi ile bölgenin aldığı vasıfsız işgücü göçü de devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde ağırlığını daha çok hissettirecek nitelikli elemanların yetiştirilmesi ve temin edilmesinde etkili projelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Yaş Grubu Cinsiyet Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen İlkokul mezunu İlköğretim mezunu Fotoğraf 8 : Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Tablo 5 : Çerkezköy de Bitirilen Eğitim Düzeyi, Cinsiyet ve Yaş Grubuna göre Nüfus 2010 Ortaokul veya dengi okul mezunu Lise veya dengi okul mezunu Yüksekokul veya fakülte mezunu Yüksek lisans mezunu Doktora mezunu Bilinmeyen 6-13 Erkek Kadın Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Kaynak: Toplam

23 Tablo 5 incelendiğinde, 2010 yılı sonu TÜİK verilerine göre, Çerkezköy'de kişinin (%2,6) okuma-yazma bilmediği ve ilkokul mezunu kişi (%22,5) olduğu görülmektedir.ayrıca kişilik okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen grubun i ç e r i s i n d e h a l e n i l k ö ğ r e t i m e d e v a m e d e n l e r i n o l d u ğ u d a i f a d e edilmelidir.yüksekokul,üniversite,lisansüstü ve doktora mezunu toplam kişiden oluşan %5'lik grup ise Çerkezköy'de eğitim açısından yapılması gereken çalışmalar olduğunu göstermektedir. Fotoğraf 9: Çerkezköy Pazaryeri Çerkezköy'de yaş ve cinsiyet aralığına göre çalışan sigortalı sayısını g ö s t e re n a ş a ğ ı d a k i Ta b l o 6 incelendiğinde erkek nüfusun ağırlıklı o l a r a k i s t i h d a m e d i l d i ğ i görülmektedir. İstihdam edilen toplam kişi içerisinde erkeklerin oranı %74,86, kadınların oranı ise % 25,14'dür. Gerek erkek ve gerekse kadınlarda yaş aralığı 0-40 arasında olanlarının ağırlıklı olarak istihdam e d i l d i k l e r i ( t o p l a m % 8 2, 0 2 ) görülmektedir. İstihdam edilenler içinde kadın nüfusunun düşük olduğu tespit edilmiştir. 22 Bölgede artacak fabrika sayısına bağlı olarak lojistik, mekatronik, ev işleri (bakıcı-hizmetli-ev temizliği vb), iş güvenliği, kreş, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, atıkların taşınması ve gittikçe azalan enerji - su kaynaklarının yönetimine ilişkin yeni çalışma alanlarının öne çıkması beklenmektedir. İlçede mevcut meslek lisesinden mezun olanlar fabrikaların ihtiyacını sayısal olarak karşılayamamaktadır. Bu noktada bölgedeki işletmelerin fiili ihtiyaçlarına göre daha çok meslek lisesi mezunu sağlayacak şekilde kapasite ar tırımına gidilmesi gerekmektedir. Ayrıca mezun olacak öğrencilerin donanımlarının artırılması ve piyasanın ihtiyaçlarına daha çok Tablo 6 : Çerkezköy de İstihdam Miktarı Yaş Aralığı Cinsiyet Sigortalı Sayısı Yüzde Oranı 0-30 ERKEK ,48% 0-30 KADIN ,13% ERKEK ,31% KADIN ,10% ERKEK ,23% KADIN ,59% ERKEK ,47% KADIN 176 0,31% ERKEK 139 0,24% KADIN 7 0,01% 65+ ERKEK 76 0,13% 65+ KADIN 2 0,00% TOPLAM Kaynak: Çerkezköy Sosyal Güvenlik Kurumu

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM

GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM GENEL SOSYOEKONOMİK GÖRÜNÜM 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı na göre Afyonkarahisar ın nüfusu 706.371 dir ve ülke genelinde 31. sıradadır. Bu nüfusun 402.241 i il ve ilçe merkezlerinde, 304.130 u ise

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi AĞRI İL RAPORU

T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi AĞRI İL RAPORU T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Analiz Dairesi AĞRI İL RAPORU KALKINMA AJANSLARI Kalkinma Bakanligi - IDAD 1 / 14 A. BEŞERİ VE SOSYAL GÖSTERGELER

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BORNOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 21.12.2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 85 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TARİHÇE Birincisi: İkincisi: Üçüncüsü:

TARİHÇE Birincisi: İkincisi: Üçüncüsü: GİRİŞ Çerkezköy Tekirdağ ın bir ilçesidir. Sanayi merkezi olarak Türkiye de önde gelen ilçelerden ve merkezlerden biridir. Adını dünyaya duyurmuş bir marka kenttir. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ YALOVA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 YALOVA GENEL BİLGİLER Nüfus (2016); Yalova: 241.665 Türkiye:79.814.871 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU BÜYÜKYONCALI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU AĞUSTOS, 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1.

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ AFYONKARAHİSAR IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 AFYONKARAHİSAR GENEL BİLGİLER Nüfus; Afyonkarahisar: 709.015 Türkiye:78.741.053

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ VAN GENEL BİLGİLER VAN TÜRKİYE VAN IN PAYI Nüfus (TÜİK 2012) 1.051.975 75.627.384 1,39% İlçe Merkezleri Nüfusu (TÜİK 2012)

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR Övgü PINAR 2012 yılından bu yana yürürlükte olan yatırım teşvik sistemi, ülkemizin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER KAUÇUK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU 1.GENEL DURUM 2. SEKTÖR İHRACAT ORANLARI

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU SELMA KISA PLANLAMA TEKİRDAĞ İLİ, KINALI-SARAY DEVLET YOLU KAPAKLI GEÇİŞİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 2017 İÇİNDEKİLER AMAÇ... 2 KAPSAM... 2 YÖNTEM... 2 1. PLANLAMA ALANINA

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ SON ÜÇ YILDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ MEHMET KARAKUŞ 11 ARALIK 2015 Adana Sanayi Odası Son Üç Yılda Adana İline Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri-Özet Türkiye nin 2023 vizyonu ile üretim,

Detaylı

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM

ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM ANTALYA İLİ, DÖŞEMEALTI İLÇESİ, TOPTAN TİCARET ALANI OLARAK PLANLI ALANDA KAVŞAK-YOL DÜZENLEMESİ VE DİĞER DÜZENLEMELERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU MAYIS 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2014 / ANKARA 1 44 MALATYA 1.İLİN SANAYİ YAPISI Malatya da tarıma dayalı sanayi sektöründe; şeker fabrikası, kayısı

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

ÇEVRE DÜZENİ PLANI UYGULAMALARI

ÇEVRE DÜZENİ PLANI UYGULAMALARI ÇEVRE DÜZENİ PLANI UYGULAMALARI NALAN GÜLEN ŞEHİR PLANCISI TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAR ARASI KADEMELENME ÜLKE PLANI - KALKINMA PLANI (Kalkınma Bakanlığı) BÖLGE PLANLARI (Kalkınma

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KAHRAMANMARAŞ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kahramanmaraş: 1.075.706 Türkiye:76.667.864

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/5.000 ÖLÇEKLİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MALATYA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MALATYA GENEL BİLGİLER Nüfus; Malatya: 762.538 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle]

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle] ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015 [Type the document subtitle] YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Etiyopya ya ihracat yapan 23 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri

Planlama Alanının Bölge İçindeki Yeri TEKİRDAĞ - ERGENE VELİMEŞE BELEDİYESİ REVİZE İMAR PLANINDA YAPILAN 4044, 4045, 4046, 9925, 8897 PARSELLER, 686 ADA1 PARSEL İLE 695 ADA 1 PARSELE AİT 1/25000 ÖLÇEKLİ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

ASB AVANTAJLAR Bülten 2010

ASB AVANTAJLAR Bülten 2010 ASB AVANTAJLAR Bülten 2010 SERBEST BÖLGE; TÜRKİYE NİN EN KAPSAMLI YATIRIM TEŞVİK MODELİ %100 kurumlar vergisi muafiyeti (üretici firmalar için) 45 seneye kadar ruhsat ve muafiyet süreleri İhracat ağırlıklı

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı