BAŞBAKANLIK HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞBAKANLIK HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1

2 BAŞBAKANLIK HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 19 Ekim 1984 tarihinde yürürlüğe giren 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Halkla İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri yeniden düzenlenmiştir. Türk vatandaşları ile Türkiye' de ikamet eden yabancıların, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunla dilek ve şikayetlerini yetkili makamlara yazı ile bildirme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu da vatandaşlarımız ile Türkiye'de ikamet eden yabancılara "bilgi edinme hakkı" tanımıştır. Her iki kanun ile ilgili başvurular Başbakanlık'ta "Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı" tarafından kabul edilmektedir.

3 HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI NIN GÖREVLERİ 3056 sayılı Kanun'da Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın görevleri şöyle sayılmıştır. Hükümet çalışmalarının kamuoyundaki tesirlerini değerlendirmek, Vatandaşlar tarafından Başbakanlığa gönderilen her türlü yazılı ihbar, şikayet ve dilekleri değerlendirmek ve cevaplandırmak için gerekli işlemleri yapmak, Kamu görevleri ile ilgili olarak vatandaşlara idari danışma hizmeti yapmak, bu konularda Başbakanlığa bağlı kuruluşlar ve Bakanlıklardaki koordinasyonu sağlamak. Vatandaşlarımızın Başbakanlığa (veya doğrudan Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına) gönderdikleri her türlü yazılı istek, görüş, öneri, ihbar ve şikayetler, Başkanlığımızdaki görevliler tarafından incelenerek değerlendirilmekte; gereği yapılmak üzere ilgili bakanlık, valilik, kamu kurum ve kuruluşlarına iletilmektedir.

4 HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI NIN GÖREVLERİ Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Başbakanlığa gelerek taleplerini sözlü olarak iletmek isteyenlere de danışma hizmeti vermektedir. Sayın Başbakan'a ve Başbakanlığa bilgisayar ortamında ulaşan mesajlar da Halkla İlişkiler Dairesinde işlem görmektedir. Başbakanlığa Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan başvuruların işlemleri de Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nda yapılmaktadır. Bu kanun gereği Başkanlık bünyesinde Bilgi Edinme Ünitesi oluşturulmuştur. Bilgi Edinme Ünitesi görevlileri yazılı, faks ya da internet yoluyla yapılan başvuruları inceleyerek cevaplandırmakta ya da gereğinin yapılması için ilgili makama göndermektedir. Başvuru bir başka makama gönderilmiş ise, bu bir yazıyla başvuru sahibine bildirilmektedir. Aynı Kanun uyarınca Başbakanlık bünyesinde oluşturulan, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun sekreterya hizmetleri de Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

5 BİMER NEDİR? "Başbakanlık İletişim Merkezi" BİMER; bilişim ve iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. İyi ve sağlıklı işleyen bir halkla ilişkiler uygulaması için günümüz iletişim teknolojilerinin kullanılması bir zorunluluktur. Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığınca «BİMER SİSTEM PROGRAMI» oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarının tümü açık tutularak, müracaatlar her zaman ve her yerden yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra, müracaatlara daha hızlı, etkin ve ekonomik bir şekilde cevap verilebilmesine imkan sağlanmıştır. BİMER uygulaması kapsamında Başbakanlık, Bakanlık, Valilik ve Kaymakamlıkların tümünde "Halkla İlişkiler Müracaat Büroları" kurulmuştur.

6 «ALO 150» NEDİR "Alo 150" aramalarını cevaplamak üzere sadece valiliklerimizde çağrı merkezleri bulunmaktadır. "Alo 150" numarası herhangi bir ilimizden arandığında o ilin valiliğindeki halkla ilişkiler görevlisi telefonu açar. BİMER web sayfası üzerinden telefonla arayan vatandaşın kişisel bilgilerini, müracaatının konusunu ve detaylarını kaydeder. Daha sonra kayıt altına alınan bu müracaat, Valilikteki yetkili tarafından Kaymakamlık, İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü'ne sistem üzerinden gönderilir. Gönderilen müracaat ilgili kurumlarca sonuçlandırılır ve müracaat sahibine bilgi verilir. Bu sayede yerel düzeyde çözülebilecek müracaatlar Başbakanlığa ve Bakanlıklara gelmeden cevaplandırılır. Böylece zaman ve paradan tasarruf edilmiş olur.

7 BİMER in İŞLEYİŞİ BİMER sisteminde Valilik ve Valilik kapsamındaki Kaymakamlık, İl Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri ile Bakanlıklar'ın Merkez Teşkilatı, Genel Müdürlük, Müstakil Daire Başkanlığı ve yine Bakanlıklar'ın bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarına kullanıcı adı ve sisteme giriş şifresi tahsis edilmiştir. Tüm kullanıcılar her gün kullanıcı adı ve şifresi ile BİMER programına girer ve o gün kendisine gelen müracaatların işlemini yapar. BİMER uygulamasında valilikler, il kapsamındaki kaymakamlıkların, il müdürlüklerinin ve bölge müdürlüklerinin koordinasyon ve takibinden sorumludur. Bakanlıklar da merkez, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarına BİMER aracılığı ile gönderilen müracaatların takip ve koordinasyonundan sorumludur. Her ay Valilik ve Bakanlıklara yapılan müracaatların sayıları, konularının ne olduğu ve müracaatların cevaplandırılma süreleri sistem tarafından rapor haline getirilir. Bu rapor her ay Sn. Başbakan, tüm Bakanlıklar ile Valiliklerimize (Valiliklere ilişkin rapor İçişleri Bakanlığı'na) gönderilir. BİMER e yazılı, sözlü, faks ya da internet yoluyla yapılan tüm başvurular Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkındaki Kanun ve bunlarla ilgili yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilir.

8 BİMER SİSTEMİNİN KULLANIMI

9 BİMER SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER BİMER sistemine https://bimer.gov.tr internet adresinden giriş yapılmaktadır (açılacak olan internet sayfasında araç çubuğundaki adres tamamen silinmelidir). BİMER sistemine Bakanlık/Valilik/Kaymakamlık ve alt birimlerince belirlenen BİMER yetkilileri/koordinatörleri https://bimer.gov.tr adresinde yer alan DUYURULAR butonuna tıklayarak Bimer Kullanıcı Formuna ulaşılmaktadır. Bu formdaki bilgiler doldurarak bağlı bulundukları Valilik/Kaymakamlık BİMER koordinatörlerine bildirmeleri gerekmektedir. BİMER sisteminden ayrılan kullanıcıların ise bunu bildirmeleri ve ilgili koordinatör tarafından pasif hale getirilmeleri gerekir. Kullanıcılar sistemden silinmez (geçmişteki evrak sevkiyatında problem oluşmaması için), pasif hale getirilirler. Pasif hale getirilen kullanıcı sisteme giriş yapamaz. BİMER sistemine birden fazla kullanıcı tanımlanabilir, her kullanıcı kendi TC kimlik numarasıyla giriş yapmalıdır. Başka bir kullanıcının TC kimlik numarasıyla sisteme giriş yapılmamalıdır. Bir kullanıcı sistemde birden fazla birimde tanımlanmaz.

10 Sisteme giriş yapabilmek için öncelikle, kurum tarafından görevlendirme yapılmalı ve BİMER sisteminde kullanıcı olarak ataması yapılmalıdır. Kullanıcı başvuru formu, giriş sayfasında yer alan Duyurular bölümünde yer almaktadır. BİMER sisteminde kullanıcı olarak atama işlemi, BİMER koordinatörlerince yapılabilir.

11 SİSTEME GİRİŞ İÇİN internet erişim ADRESİ: https://bimer.basbakanlik.gov.tr İnternet erişim adresini yazın ve açılış sayfasına girin Gerekli olan bilgileri ve güncellemeleri okumak için «Duyurular»ı tıklayın.

12 BİMER KULLANICILARININ ŞİFRE OLUŞTURMA İŞLEMİ BİMER sistemindeki her kullanıcının, kullanıcı adı TC Kimlik Numarasıdır. Kullanıcı şifre alabilmek için; kullanıcı adına TC kimlik numarasını ve şifre kısmına da bir defaya mahsus TC kimlik numarasını yazarak giriş tuşuna basar. Şifre belirlenecek kısım karşımıza çıkar. Kullanıcı TC No kısmına kullanıcı TC kimlik numarası yazılır, Yeni Şifre yazan bölüme kullanıcının belirleyeceği şifre yazılır, Yeni Şifre Tekrar kısmına belirlenen şifre tekrar yazılır. Şifre 8 karakterden oluşmalı, içerisinde en az 2 karakter rakam olmalıdır. Ayrıca doğum tarihi şifre olarak verilmez. En son olarak değiştir yazan bölüme basılarak şifre oluşturma işlemi tamamlanmış olur. Kullanıcı tarafından şifre unutulduğunda veya yeni şifre alınmak istendiğinde; Kullanıcı İşlemlerinden Kullanıcı Bilgilerine girilir, sol alt köşedeki Reset tuşuna basılarak şifre silinir (şifre resetlenmiştir yazısı çıkmaktadır). Kullanıcı tekrardan yeni şifre oluşturabilir.

13 ŞİFRE OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ 1-) BİMER de tanımlanan kullanıcı, sisteme ilk kez giriş yapacağında, şifre bölümüne de TC kimlik numarasını yazacaktır. Güvenlik kodu da yazıldıktan sonra giriş butonunu tıklanacak, sistem, otomatik olarak şifre oluşturma sayfasına yönlendirecektir. 2-) Kullanıcı TC numaranızı, şifrenizi ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra, giriş butonuna basın.

14 BİMER SİSTEMİNE KULLANICI TANIMLAMA İŞLEMİ Kullanıcı işlemleri butonunun üzerine gelindiğinde kullanıcı ekleme butonu çıkmaktadır. İlk önce bu buton tıklanır sonra sol taraftan hangi birime kullanıcı tanımlanmak isteniyorsa birimin üzerine bir kez tıklanır (birim kırmızı renge döner ve kullanıcı ekle nin üzerinde ilgili birimin adı çıkar). Sisteme kullanıcı eklemede yaşanacak bir problem halinde Başbakanlık BİMER Koordinatörlerine ulaşılması gerekmektedir. Bimer Koordinatörleri alt birimi olan kurumlara tanımlanmaktadır. Örneğin Valilik/Kaymakamlık. Alt birimi olmayan kurumlara ise Bimer Yetkilileri tanımlanır.

15 1-)Sistem çubuğunda yer alan Kullanıcı işlemlerinin üzerine gelinir ve açılan menüden «kullanıcı ekle» seçilerek tıklanır. Kullanıcı tanımlama işlemleri (1)

16 Kullanıcı tanımlama işlemleri (2) 2-)Açılan pencerede önce, sol taraftaki kütükten, kullanıcı tanımlanacak birim seçilir ve üzeri tıklanır. Seçilen birimin rengi kırmızı olarak görünür. 3-)Kullanıcı bilgileri ile ilgili bölümler, nüfus kaydındaki gerçek bilgilere göre doldurulur. 4-) «Durum» kısmına «aktif» Seçeneği işaretlenir ve «kaydet» butonu tıklanır.

17 BİMER SİSTEM ANA SAYFASI Sistem sayfası açıldığında önce «gelen kutusu» işleminin yapılacağı sayfa açılır. Başlık çubuğunda «Başvuru işlemleri, kullanıcı işlemleri, birim işlemleri, detaylı sorgu, istatistik, çıkış» butonları bulunur. Gelen başvurular Kapalı zarf şeklindedir. Açık zarf şeklindeki işaret ise, okunmuş ve BİMER e sevki yapılmış başvuruları içerir. Yazıcı şeklinde görülen işaret tıklandığında, başvuru metni görüntülenir ve yazıcıdan çıktısı alınabilir.

18 GELEN KUTUSU ndan işlem yapma Sistem sayfası açıldığında önce «gelen kutusu» işleminin yapılacağı sayfa açılır. Sayfada yer alan ikon (ZARF) tıklanır ve başvuru açılır.

19 AÇILAN BAŞVURUYA İŞLEM YAPMA Ana sayfada Gelen Kutusundaki başvurular görülmektedir. Başvuruyu açabilmek için sol tarafta bulunan simge tıklanır. Evrakların çıktısının alınabilmesi için başvuran bilgilerinin sonunda bulunan simge tıklanarak başvurunun çıktısı alınabilir. Başvuru açıldığında İşlem, Sevk, İade, Yazdır ve Döküm butonları bulunmaktadır. Başvurunun sevk edilmesi gerekiyorsa; sevk butonu tıklanır, sağ taraftan birim adı seçilir (birim kırmızı renge dönüşür) üst tarafta bulunan Gereği (G) veya Bilgi (B) butonlarından biri tıklanarak ve sağ üst bölümdeki ekle tuşu tıklanarak evrak sevk edilir. Evrak sevk edildikten sonra otomatik olarak kırmızı renkli olarak sevk edildi yazısı çıkar. Evrak sevk edildikten sonra Kapat tıklanır ve evrak gelen kutusundan düşer. Açıklama bölümüne açıklama yazılması gerekiyorsa sevk etmeden önce açıklama notu yazılmadır. Döküm butonunda ise, matbu yazılar bulunmaktadır.

20 Açılan sayfada, Sevk, Döküm, İşlem ve İade butonları İŞLEMLERİ: Açılan başvuru dikkatlice okunur ve hangi işlem yapılacaksa onunla ilgili buton seçilir.

21 1-) İLGİLİ ALT BİRİM seçilir. Seçilen birim sol taraftaki listede kırmızı yazı ile işaretlenir. Sevk butonu işlemleri (1) 2-) «Gereği» ya da «Bilgi» butonlarından biri seçilir. 5-) Ekle butonu tıklanır 3-) Aşağı doğru yönde olan oklar tıklanarak, ilgili «KONU» ve «ALT KONU» seçilir. 4-) Herhangi bir açıklama gerekiyorsa yazılır: ÖRN. «Gizlilik esaslarına riayet edilmesi» gibi. Veya, «Evrak aslı alındıktan sonra işleme alınması» gibi. Ya da, «İLGİ» notları vs.

22 Sevk butonu işlemleri (2) 7-) SEVK ET butonu tıklanır 6-) Ekle butonu tıklandıktan sonra ekranda seçtiğiniz tüm işlemler görünür. Eğer bunlar görünmüyorsa, SİL butonunu tıklayıp sevk işlemlerini tekrarlamanız gerekir.

23 Sevk butonu işlemleri (3) 8-) SEVK ET butonu tıklandıktan sonra ekranda kırmızı yazı ile sevk edildiği görülecektir. Bu yazı çıkmıyorsa tekrar sevk butonuna basmanız gerekir. 9-) Ekranda kırmızı yazı ile sevk edildiği bilgisi görüldükten sonra KAPAT butonu tıklanır.

24 İŞLEM BUTONU Başvuruya işlem yapılacaksa; işlem butonu tıklanır. İşlem Türlerinden biri seçilir ve yapılan işlemin açıklaması sağ tarafa yazılarak Kaydet tuşu tıklanır. Bu evraklar İşlem Yapılanlar bölümüne düşmektedir. İşlem Türünde Gereği Yapıldı, Dosyaya Kaldırıldı (İşlemi Bitti), Kişiye cevap Yazıldı, İlgili Kuruma/Birime Gönderildi, Yazışma Süreci Beklenenler butonları bulunmaktadır. Yapacağınız işleme göre bunlardan birini seçmeniz gerekmektedir. Örneğin evrak sonuçlandı ve vatandaşa cevap yazılacak ise, «Kişiye Cevap yazıldı» tıklanır şahsa hangi tarih ve sayı ile cevap verildiyse açıklama kısmına yazılarak kaydedilir.

25 İŞLEM BUTONU FONKSİYONLARI(1) İŞLEM BUTONU, Genel olarak BAŞVURU SONLANDIRMA amacıyla kullanılır. Kutucukta görülen işlemlerden biri seçilir Yandaki boşluğa açıklaması yazılır.

26 İŞLEM BUTONU FONKSİYONLARI(2) Kişiye cevap işlemi seçili Kişiye cevap işlemi ve işlemin açıklaması: (Kişiye verilen cevap metni)

27 İŞLEM BUTONU FONKSİYONLARI(3) Başka bir kuruma yazı yazıldı ve cevap bekleniyorsa İlgili Kuruma/Birime Gönderildi seçeneği tıklanır, açıklama kısmına hangi kuruma gönderildi ise yazılarak kaydedilir. İlgili kurum tarafından cevap geldiğinde Başvuru İşlemleri butonunun üzerine gelinerek Başvuru tıklanır. Sol alt köşede bulunan Evveliyatı Bul butonuna evrakın sayısı yazılarak tıklanır. Karşımıza çıkan işareti tıkladığımızda evrak tekrar açılmaktadır. Alt kısımdaki işlem butonu tıklanarak Kişiye Cevap Yazıldı butonunda gerekli işlem yapılır. NOT: Vatandaşlara ilgili kurum tarafından (posta / e-posta) cevap verilmesi gerekmektedir. İşlemi yapılanlara kaydedilen bilgileri vatandaşlar görememektedir. Bu işlem BİMER sistem kullanıcılarının takibi için gereklidir.

28 DÖKÜM butonu ayrıntıları Başvuru sahiplerine gönderilecek olan matbu cevap/yazı şablonları bu bölümde yer alır. Kişiye gönderilmesi gereken cevap/yazı hangi konu ile ilgili ise, o yazının üstü tıklanır. Açılan sayfada kişinin adresi otomatik olarak yer almaktadır. Bu sayfanın yazıcıdan çıktısı alınarak kişiye/vatandaşa postalanır. İnternet yoluyla yapılmış başvuru ise, yazının metni kopyalanarak, e-posta adresine gönderilir. Ayrıca, başvuruya ilişkin cevap/yazı metni kopyalanır, «işlem» butonu açılarak, «kişiye cevap» kısmı işaretlenir, sonra açıklama kısmına yapıştırılır ve kaydedilir.

29 İADE BUTONU İŞLEMLERİ 1-) Başvuru yanlışlıkla (sehven) kurumuza gönderilmiş ise ilgili birime iade edilmelidir. Evrak açıldığında alt tarafta bulunan İade butonu tıklanır. 2-) Açılan pencerede işlem yapılır ve açıklama kısmına MUTLAKA iade nedeni yazılarak İade Et butonu tıklanır.

30 YENİ BAŞVURULAR işlemleri (1) 1-)Sistem sayfasında «Başvuru işlemleri «menüsünden «Yeni başvurular» seçilir. 4-)Başvuru açılıp okunmadan önce kilit açık durumdadır. 2-)Zarf şeklindeki ikonun üzeri tıklanır ve metin açılır. 3-)Metin açıldıktan sonra, Diğer başvurulardaki gibi işlem yapılır.

31 YENİ BAŞVURULAR işlemleri (2) 5-)Başvuru açılıp okundu ise ve Okuyan kişi işlem yapmamışsa, başvuru sayfada kilitli olarak görünür. Kim okudu ise, ancak o kullanıcı işlem yapabilir. 6-)Başvurunun üzeri tıklanır

32 YENİ BAŞVURULAR işlemleri (3) Açılan sayfada, daha önce anlatılan işlemler yapılır. Başvuru ile ilgili hangi işlem yapılacaksa onunla ilgili buton seçilir.

33 -YAZILI BAŞVURU (mektup veya faks) - TELEFONLA ALINAN BAŞVURU girişi Valilikler tarafından Alo 150 Doğrudan Başbakanlık Hattı aracılığı ile alınan başvurular ile mektupla veya faksla gelen başvurular da sisteme Başvuru olarak işlenir. Girişi yapılmış olan başvurular sistemde, Yeni Başvurular Bölümüne düşmektedir. Başvuru oluşturabilmek için Başvuru İşlemlerinden Başvuru butonu seçilir. Başvuran Bilgileri, Başvuru Bilgileri ve Başvuru Metni doldurularak Kaydet tuşu tıklanır. Sistem tarafından otomatik olarak evrak sayısı belirlenir. Altta İşlem, Sevk, Döküm butonları bulunmaktadır. Yapılacak işleme göre bunlardan biri seçilerek gereği yapılır. Yeni Başvurulara düşen evrak, evrakı açan kullanıcıya kilitlenmektedir. Okunan evrak sembolü dönüşmektedir. NOT: Vatandaşlar kimlik bilgilerinin gizlenmesini talep etmekteyse Başvuran Bilgilerinin altında bulunan Kimlik Gizli mi kutucuğu tıklanarak kimlik bilgileri gizlenir.

34 - YAZILI BAŞVURU (mektup veya faks) - TELEFONLA ALINAN BAŞVURU girişi yapma işlemleri: Başvuru girişi/kaydı yapmak için Başlık çubuğundaki Başvuru işlemleri menüsü tıklanır ve Başvuru seçilerek tıklanır.

35 Başvuru menüsüne tıklandığında Başvuran kişinin kimlik bilgilerinin ve talebinin kaydedileceği Başvuru Bilgileri formu gelir. Başvuran ve Başvuru bilgileri girişi Başvurunun geliş yolunu buradan seçin. (Mektup, internet Telefon, faks vb.) Başvuranın kimlik bilgileri GİZLİ olması gerektiğinde burayı tıklayın Başvuru metnini olabildiğince ayrıntılı şekilde yazın. Ne?, Neden?, Nasıl?, Nerede?, Ne Zaman?, Kim? Bilgilerini içeren biçimde yazmanız başvurunun değerlendirilmesinde etkili olacaktır. Başvuru sayısı kaydet butonuna bastıktan sonra sistem tarafından otomatik verilecektir Talebe göre, seçeneklerden birini işaretleyip, KAYDET butonunu tıklayın

36 Kaydet seçeneğini tıkladıktan sonra sistem otomatik olarak bir sayı verir ve kaydedildiği ekranda gösterilir. Sisteme kaydetme ve tarih sayı alma

37 Başvuru sayfasında herhangi bir ekleme veya düzeltme yaptıktan sonra tekrar Kaydet seçeneği tıklandıktan sonra sistem yeni bilgileri içerecek biçimde güncellenir Başvuru girişine ek yapma-güncelleme

38 İşlem-sevk-döküm butonları Kaydedilen başvuru ile ilgili hangi işlem yapılacaksa onunla ilgili buton seçilir İŞLEM, SEVK ve DÖKÜM, butonları fonksiyonları için daha önce anlatılan işlemler yapılır.

39 KULLANICI EKLEME ve KULLANICI TAŞIMA Sistem sayfasındaki başlık çubuğunda Kullanıcı Ekle ve Tüm Kullanıcılar bölümleri bulunmaktadır. Bakanlık / Valilik/ Kaymakamlık BİMER Koordinatörleri tarafından kullanıcı eklenebilir. Kullanıcı Ekle butonu bir kez tıklandıktan sonra sol taraftan kullanıcının tanımlanacağı kurum üzerine bir kez basılır (birim kırmızı hale gelir ve Kullanıcı Bilgilerinin üstünde ilgili birimin adı yazar). Kullanıcı Bilgileri girilerek Kaydet tuşu tıklanır. Sistem tarafından kullanıcının tanımlandığına dair yazı çıkar. Kullanıcı başka bir birimde kayıtlı ise uyarı yazısı gelir, bu durumda Başbakanlık BİMER Koordinatörünüzü aramanız gerekmektedir. BİMER Koordinatörleri tarafından alt birim kullanıcılarına ulaşılmak istendiğinde Kullanıcı İşlemlerinden Tüm Kullanıcılar tıklanır. Hangi birimdeki kullanıcıya ulaşılmak isteniyorsa sol tarafta bulunan birim adlarının üzerine bir kez tıklanır. Bimer kullanıcısının başka bir birime taşınması gerekiyorsa Başbakanlık Bimer Koordinatörü aranmalıdır. KULLANICI TAŞIMA İŞLEMİ sadece Başbakanlık Bimer Koordinatörlerince yapılmaktadır.

40 KULLANICI EKLEME İŞLEMLERİ 2-)Açılan pencerede önce, sol taraftaki kütükten, kullanıcı tanımlanacak birim seçilir ve üzeri tıklanır. Seçilen birimin rengi kırmızı olarak görünür. 1-)Sistem çubuğunda yer alan Kullanıcı işlemlerinin üzerine gelinir ve açılan menüden «kullanıcı ekle» seçilerek tıklanır. 3-)Kullanıcı bilgileri ile ilgili bölümler, nüfus kaydındaki gerçek bilgilere göre doldurulur. 4-) «Durum» kısmına «aktif» Seçeneği işaretlenir ve «kaydet» butonu tıklanır.

41 KULLANICI SİLME ve ŞİFRE YENİLEME Kullanıcı görevden ayrılmış ise, koordinatör tarafından ilgili birimden tüm kullanıcılar listesinden ismi bulunur. İsminin yanındaki ikon tıklanır. Çıkan Kullanıcı bilgisi menüsündeki pasif butonu tıklanıp, kaydet e basılır. Pasif hale getirilmiş kişilerin kullanıcı listesindeki bilgileri kırmızı yazı ile görüntülenir. Kullanıcı şifresini unuttu ise veya değiştirmek istiyorsa, o kişinin kullanıcı bilgisi açılır ve Reset butonu tıklanır, kaydet yapılır ve kapatılır. Reset işlemi yapılmış olan kullanıcı yeniden şifre oluşturmak zorundadır.

42 KULLANICI SİLME ve ŞİFRE YENİLEME İŞLEMLERİ 1-)Sistem çubuğunda yer alan Kullanıcı işlemleri menüsünden «tüm kullanıcılar» seçilir. 4) Çıkan Kullanıcı bilgisi menüsündeki pasif butonu tıklanıp, kaydet e basılır. 2-)Kullanıcının görev aldığı birim seçilir ve üzeri tıklanır. 3-)Kullanıcının ismi bulunur ve ikon tıklanır. Şifre sıfırlama işlemi, kullanıcı aktif değil ise, aktif hale getirilip, RESET butonu ile yapılır.

43 BİRİM EKLEME İŞLEMLERİ 1-)Sistem çubuğunda yer alan Birim işlemleri menüsünden «birim ekle» seçilir. ÖNEMLİ NOT: Birim ekleme ve birimi pasif hale getirme yetkisi Başbakanlık Koordinatörlerinde bulunmaktadır. 2-)Kütükten birim eklenerek kurum seçilir ve üzeri tıklanır 3-) Gerekli bilgiler yazıldıktan sonra, «aktif» butonu seçilir ve «Kaydet» tıklanır.

44 DETAYLI SORGU VE EVVELİYAT BULMA Detaylı Sorgu bölümünden, başvurulara yapılmış olan işlemler, evveliyatlar bulunabilir. Bunun için başlık çubuğunda yer alan «Detaylı Sorgu» tıklandıktan sonra açılan ekrandaki Başvuru Sayısı bölümüne evrak takip sayısı yazılır ve «bul» butonu tıklanır. Bu bölümde kurumunuza gönderilmemiş başvuru olsa bile, başvurunun gittiği kurumları/yapılan işlemleri görebilirsiniz. Eğer evrak kurumunuza gönderilmiş ise evrak metnini de görebilirsiniz. Vatandaşlar evrak takip sayılarını bilmiyorsa Ad Soyad /İl ya da TC Kimlik Numaraları girilerek bulunabilir. Detaylı Sorgu sayfasının alt kısmında Sorgu Kriterleri belirtilmiştir. Bu sayfadan da çıktı alınabilmektedir. EVVELİYAT, detaylı sorgu bölümünün dışında, «Başvuru işlemleri menüsünden» de bulunabilir. Bunun için «Başvuru» sayfası açıldıktan sonra, isim soyadı yazarak aşağıda yer alan «Evveliyat» butonunu tıklayabilirsiniz. Veya sayfanın altında yer alan «evveliyat» butonun yanındaki boşluğa başvuru sayısını yazarak da ulaşabilirsiniz.

45 DETAYLI SORGU VE EVVELİYAT BULMA 1-)Sistem çubuğunda yer alan Detaylı sorgu tıklanır. 2-) Biliniyorsa Başvuru sayısı yazılır ve «bul» butonu tıklanır. 3-) Başvuru sayısı bilinmiyorsa, ad-soyad vs gibi kriterler yazılır ve «Bul» butonu tıklanır.

46 İSTATİSTİK işlemleri İstatistik bölümünü tıklayarak kurumunuzun 20 Eylül 2011 tarihinden bugünün tarihine kadarki evrak sayılarına ulaşabilirsiniz. Bu tarihten önceki evrak sayılarınızı BİMER Eski Sisteminden almanız gerekmektedir. Bu sayfaya giriş yapabilmek için ise BİMER kullanıcı giriş sayfasının sol üst köşesinde bulunan Bimer Eski Sistemine Ulaşmak İçin Tıklayınız butonunu kullanmalısınız. İstatistik butonuna bir kez tıkladıktan sonra biriminizin üzerine gelip bir kez basmanız gerekmektedir. Biriminiz kırmızı renge dönüşür ve ekranda istatistiki bilgileriniz görünür. Tarih aralığı belirterek istatistik almak istiyorsanız, ilk yaptığınız işlemi gerçekleştirdikten sonra sağ üste bulunan kutucuklara başlangıç ve bitiş tarihleri yazılarak işaretine basılmalıdır. Sayfadaki tarih bölümlerine hangi tarih aralığındaki başvuru sayısının istatistiğini almak istiyorsanız, o tarih aralıkları yazılır. Sol taraftaki kurum isminin üzerine gelerek kurum ismi kırmızı olunca istatistikî bilgi gelir. ÇIKIŞ Kullanıcı sistemini kullanmadığı zamanlarda sağ üst köşede bulunan çıkış butonundan sistemini kapatmalıdır.

47 İSTATİSTİK işlemleri 2-)Ekranın sol tarafından birim seçilir ve üzeri tıklanır. 1-)Sistem çubuğunda yer alan «istatistik» seçilir. 3-)Belirli tarihler arası aranıyorsa, birinci kutucuğa eski tarih, ikinci kutucuğa son tarih yazılır ve bul işareti tıklanır.

48 BİMER KULLANICILARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR(1) BİMER Sistemi üzerinden alınan başvurular 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu ve 2006/3 Başbakanlık Genelgesine göre işleme alınmaktadır. BİMER kullanıcıları şifrelerini başkalarıyla paylaşmamalı, başka bir kullanıcı adına işlem yapmamalıdırlar. Bir birime birden fazla kullanıcı sisteme tanımlanabilir. Şifrenizi unuttuğunuzda Valilik/Kaymakamlık ya da Başbakanlık BİMER Koordinatörlerini arayarak şifrenizin sıfırlanmasını sağlamalısınız. BİMER sistemi günlük takip edilmeli ve evrakların yasal süreleri geçmeden işlem yapılması sağlanmalıdır. Alt birimler bu konuda belirli aralıklarla denetlenmelidir. Başvuru sahibine (iletişim/adres bilgilerine göre) yapılan işlem ya da işlemler sonucundan bilgi verilmeli, ayrıca yapılan işlem sisteme kaydedilmelidir.

49 BİMER KULLANICILARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR(2) Şikayet/İhbar içerikli başvurularda ve GİZLİLİK ESASINA RİAYET EDİLMESİ RİCASIYLA ibaresi bulunan başvurularda vatandaşların işlemlerinin gizlilik içerisinde yapılmasına özen gösterilmelidir. İsimsiz Başvurular için izlenecek yol şudur: Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının kullanılmasını yeniden düzenleyen 2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinde yer alan ad, soyad ve adres bulunmayan, imza taşımayan, belli bir konu içermeyen, ya da yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili dilekçeler cevaplandırılmayacaktır. Ancak, bu unsurları ihtiva etmemekle birlikte, başvurulara olayla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler eklenmiş veya somut nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayanılıyor ise, bu hususlar ihbar kabul edilerek idarece işlem yapılabilir maddesine istinaden bu tarz isimsiz başvurular işleme alınabilir.

50 BİMER KULLANICILARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR(3) Gerekli durumlar haricinde evrakların çıktısı verilmemelidir. Başvuruya ilişkin çıktı verilmesi gerekiyorsa, sevk zincirinde Bimer kullanıcılarının isimleri gizlenerek, kurum amirinin imzası dahilinde verilmelidir. 150 hattından alınan başvurularda şahısların takip edebilmesi için evrak takip tarih ve sayıları verilir. Başvuran haricinde evrak hakkında başka kişilere bilgi verilemez. Kurumunuza sevk edilmiş evrak, sehven(yanlışlıkla) sevk edilmiş ise dosyaya kaldırılmamalı, üst birime iadesi ya da ilgili kuruma sevki gerçekleştirilmelidir. Soruşturma/inceleme gerektiren başvurularda yasal cevap verme süresi aşılabilir. Bu gibi durumlarda ilgili kurum tarafından şahsa, süre aşımı konusunda bilgi verilmelidir.

BİMER SİSTEMİ KULLANICI REHBERİ

BİMER SİSTEMİ KULLANICI REHBERİ BİMER SİSTEMİ KULLANICI REHBERİ İÇİNDEKİLER Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 4-5 Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı nın Görevleri 6 BİMER Nedir? 7 BİMER e nasıl başvurular? 8 Alo150 Nedir?

Detaylı

Sevgili Arkadaslar, Yani doldurup GONDER dediginizde BIMER e gitmis oluyor. Tum muracaatlarinizi lutfen buradan da yapin.

Sevgili Arkadaslar, Yani doldurup GONDER dediginizde BIMER e gitmis oluyor. Tum muracaatlarinizi lutfen buradan da yapin. Sevgili Arkadaslar, 1. Asagidaki BIRINCI YAZIDAKI linki tikliyorsunuz, ornek olarak kopyaladigim sekil dogrudan basbakanlik sayfasindan cikiyor. Doldurup yolluyorsunuz. BIMER e dogrudan muracaat etmis

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - MÜKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Temmuz 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 Amaç 4 2 Giriş 4 3 Arama ve İşlemler 6

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU Sayfa No 1/14 KULLANICI EKRANI KULLANICI EKRANLARININ KULLANILMASI ne Giriş İçin Site Adresinin Yazılması İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilen hizmet ve araç taleplerinin

Detaylı

GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU

GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU GİDEN EVRAK KAYIT SAYFASI KULLANICI KILAVUZU 2012 İÇERİK 1 EVRAK OLUŞTUR... 3 1.1 Gizlilik Derecesi... 5 1.2 Yazı Durumu... 5 1.3 Konu Grubu ve Konu seçme... 6 1.3.1 Konu Grubu Favori Belirleme... 7 1.4

Detaylı

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu EMANUSCRIPT YAZAR İÇİN KULLANIM KILAVUZU 1. Sisteme Giriş Sisteme Kayıtlı Yazar ise Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu e-mail adresidir) ve şifresini

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

Bilin tarafından verilen Kullanıcı Adı ve Şifresini bu alanlara giriniz. Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı Ltd. Şti.

Bilin tarafından verilen Kullanıcı Adı ve Şifresini bu alanlara giriniz. Bilin Yazılım ve Bilişim Danışmanlığı Ltd. Şti. Çağrı Takip Sistemi Bilin Çağrı Takip Sistemi ne, Internet Explorer adres sahasına http://www.bilin.com yazarak ulaşabilirsiniz. Açılan sayfada Çağrı Sistemine girebilmeniz için gerekli olan Kullanıcı

Detaylı

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşlemleri YÖNETİCİ MODÜLÜ Bölüm - 01

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşlemleri YÖNETİCİ MODÜLÜ Bölüm - 01 0 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşlemleri YÖNETİCİ MODÜLÜ Bölüm - 0 9 0 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşlemleri Kullanıcı Girişi 2 3. Güvenlik Kodu örn;5622 alt tarafta bulunan kutuya yazılır.

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU EBYS birim sorumluları, kendi birimlerinde görev yapan ve EBYS sistemine kayıtlı

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Görebilirlik Kuralları Kullanıcı Kılavuzu

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Görebilirlik Kuralları Kullanıcı Kılavuzu T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Görebilirlik Kuralları Kullanıcı Kılavuzu Mart 2012 İçerik 1.1 Kişisel Evrak Aramalarında Bulabileceğiniz Evraklar... 4 1.1.1 Kişisel Gelen

Detaylı

BAPSİS PROJE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ EKRANI

BAPSİS PROJE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ EKRANI BAPSİS PROJE DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ EKRANI Sayfa Hakkında Bu ekran proje yöneticisinin devam eden projesi için Proje Adı, Proje Ekibi, Proje Süresi ve/veya Malzeme değişikliği taleplerini yapabileceği ve

Detaylı

NASIL PROJE GİRİŞİ YAPABİLİR?

NASIL PROJE GİRİŞİ YAPABİLİR? EĞİTİM DOSTLARI www.egitimdostlari.org ÖĞRETMENLER NASIL PROJE GİRİŞİ YAPABİLİR? ADIM: 1 SİTEYE GİRİŞ Giriş butonu sayfanın sol üst tarafında bulunmaktadır. Üye girişi veya kayıt yapmak için buraya tıklayınız.

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ

PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ PERSONEL KAYMAKAM ADAYLIĞI MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYMAKAM ADAYLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Eylül 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 AMAÇ... 4 2 GİRİŞ... 4 3 KAYMAKAM ADAYLARI... 6 3.1.STAJ

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 EPOSTA SİSTEMİNE BAĞLANMA... 3 ESKİ E-POSTLAR... 5 YENİ KİŞİ VEYA GÖREV OLUŞTURMA... 6 MESAJ YAZMA... 6 KİŞİLER...

Detaylı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Bu Eğitim Dokümanı Bilişim Merkezi Modelleme Grubu Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır. İçindekiler Kurumsal Grup E-Posta Nedir?... 2 Amaçlar... 3 1. Liste Talebinde

Detaylı

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ (İlişik Kesme Formunun Başlatılması)

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ (İlişik Kesme Formunun Başlatılması) 1. Birim Sorumlusu İşlemleri: İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ (İlişik Kesme Formunun Başlatılması) 1.1. Adım: Sol üst köşede bulunan logodan açılan pencerede Formlar menüsünden, Personel İlişik Kesme Ekle butonuna

Detaylı

Kırklareli Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi Evrak Kayıt Programı Kullanım Kılavuzu Kırklareli Üniversitesi Evrak takibi açısından kullanıcıya büyük ölçüde hız ve evrakın kolay bulunabilme özelliği vermiştir. Deftere yapılan kayıt esnasında yaşanılan

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

GELEN EVRAK KAYIT KULLANICI KILAVUZU

GELEN EVRAK KAYIT KULLANICI KILAVUZU GELEN EVRAK KAYIT KULLANICI KILAVUZU 2012 İÇERİK GELEN EVRAK KAYIT... 4 1.1. Gelen Evrak Detaylı Kayıt... 4 Geliş Şekli: Evrakın birime ulaşma şekli seçilir, birden fazla kutucuk işaretlenebilir.... 5

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI YATIRIMCI-GEZGİN ÜYE ÜYELİK KILAVUZU

KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI YATIRIMCI-GEZGİN ÜYE ÜYELİK KILAVUZU KURUMSAL YÖNETİM VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ PORTALI YATIRIMCI-GEZGİN ÜYE ÜYELİK KILAVUZU İÇİNDEKİLER ÜYELİK... 3 YATIRIMCI ÜYE... 4 e-devlet Şifresi ile Üyelik Kaydı... 4 T.C. Kimlik Numarası ve MKK Şifresi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PROJE TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. PROJE SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN MEDULA YETKİ SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN MEDULA YETKİ SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN MEDULA YETKİ SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU MEDULA Hastane Uygulaması ve Şahıs Ödemeleri Sisteminde kullanıcı tanımlanması ve mevcut kullanıcıların yetkilerinde değişiklik

Detaylı

İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR MALLAR UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU

İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR MALLAR UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIR MALLAR UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU TAŞINIR MALLAR YÖNETİM ŞUBESİ ŞUBAT 2009 / ANKARA 1- SİSTEME GİRİŞ Sisteme www.muhasebat.gov.tr

Detaylı

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma:

EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ. 1 - Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma: EKOM WEB DESIGNER PROGRMI KULLANMA KILAVUZ 1 Web Sayfası Tasarımı Oluşturma / Var Olan Tasarımı Açma 2 Web Sayfasına Yeni Element Ekleme Ve Özelliklerini Belirleme Değişiklik Yapma 3 Web Sayfası Tasarımını

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ 1.1. Anonim Şirket Kuruluşu : ADIM 1 TÜR SEÇİMİ : Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı

Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı

Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı Mustafa DAKMAz Uyumsoft Mersis Eğitim ve Uygulama Danışmanı MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. Sisteme giriş, http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/

Detaylı

EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb)

EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb) EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu ( W eb) İçindekiler EBA Dosya Nedir?... 1 Kimler kullanabilir?... 2 Uygulama Ne işe Yarar?... 2 Sisteme internet üzerinden giriş nasıl yapılır?... 2 Yeni bir klasör

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

DUYURU PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

DUYURU PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ 1 DUYURU PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Duyuru Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sayfalarına duyuru ekleme, silme vb. işlemleri yapabilmek, duyuruları takip edebilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI İÇİN MERKEZ HARCAMA YETKİLİSİ YETKİLENDİRME KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI İÇİN MERKEZ HARCAMA YETKİLİSİ YETKİLENDİRME KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI İÇİN MERKEZ HARCAMA YETKİLİSİ YETKİLENDİRME KILAVUZU MAYIS 2008 KİMLİK YÖNETİMİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İÇİNDEKİLER 1-SİSTEME GİRİŞ... 3

Detaylı

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel

1. Portala Giriş. 2. Portalın Kullanımı Genel 1. Portala Giriş Masraf beyanı portalına girmek için http://www.agmasraf.com adresine girilir. Sistem sizi tanıyarak girişi gerçekleştirir, şifre sorması durumunda Kullanıcı adı kısmına; sicil numarası,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ...2 2. SİSTEME GİRİŞ... 2 DOKÜMAN YÖNETİMİ... 4 3.1 İÇ TETKİK EKRANI...4 İÇ TETKİK... 5 4.1 İÇ TETKİK

Detaylı

MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir.

MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir. Sisteme giriş, http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden gerçekleştirilir. İşlem yapabilmek

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Genelge... 2 EBYS Giriş... 3 Şifre Değiştirme... 4 Örnek Belge Oluşturma... 5 Olur Yazısı... 5 1) Süreç Kayıt... 6 2) İmzalayacak

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ. 1 - GİRİŞ 1 2 - PORTAL / ANA SAYFA 1 2.1 Sisteme Giriş Yapılması 2 İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! SİSTEM YÖNETİMİ 1 - GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Sistem Yönetiminin

Detaylı

ENSTİTÜ ONLINE BAŞVURU. /ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx

ENSTİTÜ ONLINE BAŞVURU. /ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx ENSTİTÜ ONLINE BAŞVURU /ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx Enstitüye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıt işlemlerini yapabilecekleri link aşağıdadır. İnternet sitenizde öğrencilere online kayıt

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE MAAŞ UYGULAMASI İÇİN GENEL KULLANICI YETKİLENDİRME KILAVUZU EKİM 2008 KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler 1- SİSTEME GİRİŞ... 4 2- KULLANICI TANIMLAMA

Detaylı

ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ

ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. Şirket kuruluşu yapmak için Tescil Başvuru linkine

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız.

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Sisteme giriş yapıldıktan sonra karşımıza bu ekran gelir. Burada sol üstte bulunan

Detaylı

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu

Gidilen sayfadan bir önceki sayfaya geçilir. Şekil Git İşlemi diyalog kutusu BÖLÜM 6 6. BELGELER ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER 6.1. Git işlemi Yazılan belgeler rapor, ödev, kitap tez gibi sayfalarca uzunlukta olabilir. Sayfalarca uzunluktaki belgede herhangi bir sayfaya gitmek

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK TAKİP VE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU 1 I. İçindekiler 1. DESTEK BAŞVURU SİSTEMİ WEB ADRESİ... 3 2. GİRİŞ EKRANI... 3 3. KAYIT VE

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ I. BÜTÇE MODÜLÜ Yetki ve Yetkililer DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ oluşur. Bütçe modülü, işletme veri giriş yetkisi, işletme bütçe onay yetkisi ve merkez bütçe onay yetkilerinden ve yetkililerinden

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu. Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI Tedarikçi Teklif Oluşturma Kılavuzu Sisteme Giriş Teklif Oluşturma Teklif Düzenleme Versiyon: 2 Tarih: 24.07.2017 İÇİNDEKİLER ASELSAN Tedarikçi Portalı na Giriş... 2 Teklif Oluşturulması...

Detaylı

DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ

DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. Şirket

Detaylı

BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ

BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ BANKA HOLDİNG - SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı

BELGE SAHİPLERİNİN MÜNHAL NOTERLİKLERE ATAMA VE VAZGEÇME TALEPLERİNİN VATANDAŞ PORTALI ARACILIĞI İLE ALINMASINA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMA

BELGE SAHİPLERİNİN MÜNHAL NOTERLİKLERE ATAMA VE VAZGEÇME TALEPLERİNİN VATANDAŞ PORTALI ARACILIĞI İLE ALINMASINA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMA BELGE SAHİPLERİNİN MÜNHAL NOTERLİKLERE ATAMA VE VAZGEÇME TALEPLERİNİN VATANDAŞ PORTALI ARACILIĞI İLE ALINMASINA İLİŞKİN AYRINTILI AÇIKLAMA Başvuru öncesi önemli birkaç hatırlatma; Başvuru yapabilmeniz

Detaylı

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu

DENEME SINAVI. ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu DENEME SINAVI ECDL BAŞLANGIÇ Hesap Tablosu 1. Hesap Çizelgesi (Microsoft Office - Excel) uygulamasını açınız. Başlat > Programlar > Microsoft Office > Microsoft Office Excel 2003 yolu izlenerek Excel programı

Detaylı

İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ

İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda isletmenizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. İsletme kuruluşu yapmak

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.4.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/28

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.2.1.1.4.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1/28 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen İcrai Haciz Terkini işlemi için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılarak ilgili bölümlere girişler yapılır. Başvuruya Ait Taşınmaz Mal (Zemin Tanım) bölümüne

Detaylı

FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU

FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU FİNDEKS E TİCARİ ÜYE OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAŞVURU EKRANI KULLANIM KILAVUZU Konu Başlıkları GENEL BİLGİ FİNDEKS TİCARİ ÜYELİK

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU DESTEK SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU I. İçindekiler 1. DESTEK BAŞVURU SİSTEMİ WEB ADRESİ... 2 2. GİRİŞ EKRANI... 2 3. KAYIT VE SİSTEME GİRİŞ...

Detaylı

EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011

EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011 EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011 1- BÖLÜME GĐRĐŞ: Stawiz kullanıcı menüsünde bulunan ĐŞLEMLER başlığı altındaki EPDK MUTABAKAT seçilerek girilir. Bu bölümü, EPDK ĐŞLEMLERĐ yetkisi olan kullanıcılar görebilir ve

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Etkinlik Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu

Süleyman Demirel Üniversitesi Etkinlik Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu Süleyman Demirel Üniversitesi Etkinlik Takip Sistemi Kullanım Kılavuzu Etkinlik takip sistemine https://etkinlik.sdu.edu.tr adresinden ulaşılmaktadır. Bu sayfa Şekil 1. de gösterilmiştir. SDÜ Etkinlik

Detaylı

Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı

Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı İçindekiler 1. Giriş Ekranı 2. Genel Görünüm 3. Dosyalar 4. Firmalar 5. Aktivasyon 1 6. Aktivasyon 2 1. Giriş Ekranı Redcrm sistemine giriş için kullanılacak linkler

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı YETKİ MODÜLÜ YETKİ TALEP İŞLEMİ. Didem AKKAYA Şubat 2014 v1.

Kullanıcı Kılavuzu. T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı YETKİ MODÜLÜ YETKİ TALEP İŞLEMİ. Didem AKKAYA Şubat 2014 v1. Kullanıcı Kılavuzu T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı YETKİ MODÜLÜ YETKİ TALEP İŞLEMİ Didem AKKAYA Şubat 2014 v1.0 İçindekiler 1. Giriş... 2 2. Kullanıcı Tarafından Yetki Talep Edilmesi...

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ E-ANKET SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ E-ANKET SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ E-ANKET SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Anket uygulaması, üniversite bünyesinde idari ve akademik anlamda bilgi toplama, analiz etme, yayınlama ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış bir yazılımdır.

Detaylı

DUMANSIZ HAVA SAHASI DENETĠM SĠSTEMĠ V.1.1. YAZILIM GÜNCELLEME KILAVUZU

DUMANSIZ HAVA SAHASI DENETĠM SĠSTEMĠ V.1.1. YAZILIM GÜNCELLEME KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire BaĢkanlığı DUMANSIZ HAVA SAHASI DENETĠM SĠSTEMĠ V.1.1. YAZILIM GÜNCELLEME KILAVUZU ANKARA-2013

Detaylı

İŞ LİSTESİ. Ekran 1: İş Listesi- İşler

İŞ LİSTESİ. Ekran 1: İş Listesi- İşler İŞ LİSTESİ Erişim Yolu : EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Ana Menü İşlevi : EBYS ye bağlanıldığında ilk gelen ekrandır. Kullanıcıların kendilerine gelen tüm evrakları gördükleri ve hızlı işlem yapabildikleri

Detaylı

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu.

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu. GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI Kullanım Kılavuzu www.gapcotton.org İçindekiler İÇİNDEKİLER GAP COTTON... 1 GAPCOTTON LAB PORTALI... 1 Kullanım Kılavuzu... 1 İçindekiler... 2 A. Sunuş... 4 1. Kayıt İşlemi...

Detaylı

Sağlık Tesisleri nde Mali Hizmetler Programı (Kiksoft) Yardımcı Döküman

Sağlık Tesisleri nde Mali Hizmetler Programı (Kiksoft) Yardımcı Döküman Sağlık Tesisleri nde Mali Hizmetler Programı (Kiksoft) Yardımcı Döküman Sağlık Tesisleri, HBYS yoluyla servislerden gelen malzeme taleplerini değerlendirir, stokta olmayan malzemelerin teminini, doğrudan

Detaylı

Ürün kalemlerinin satırında sipariş aşaması sevk durumuna getirilir.

Ürün kalemlerinin satırında sipariş aşaması sevk durumuna getirilir. EPLATFORM FATURA KESİM İŞLEMLERİ Sipariş formu satış tarafından iletilir Workcube de sipariş numarasına göre sipariş bulunur Siparişin içerisine girilir, süreç kısmında süreç faturalandı seçilir. o İrsaliye

Detaylı

Servis Güzergâhları Optimizasyonu. Rotaban Viewer Kullanım Kılavuzu

Servis Güzergâhları Optimizasyonu. Rotaban Viewer Kullanım Kılavuzu Servis Güzergâhları Optimizasyonu Rotaban Viewer Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1 Giriş... 1 1.1 Rotaban Nedir?... 1 2 Rotaban Viewer... 2 2.1 Giriş... 2 2.2 Ana Sayfa... 3 2.2.1 Adres Güncelleme... 3 2.2.2

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU 1. AÇIKLAMA Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Elektronik Uygulamalar Projesi Sistemi internet üzerinden çalışan bir sistemdir ve sisteme girişiniz internet üzerinden olacaktır. Ancak TİTCK'nın

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ

TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ TÜRK EDEBİYATI İSİMLER SÖZLÜĞÜ SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ 1. Yeni madde talebinde nasıl bulunulur? 2. Talep edilmiş maddeler nasıl listelenir/düzenlenir/silinir? 3. Editörün atamış olduğu madde nasıl kabul/ret

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ

BAŞVURU SAHİBİ KAYIT İŞLEMLERİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAŞVURU SAHİBİ KAYIT

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.8 11/04/2012 İÇİNDEKİLER 1 ŞEKİL LİSTESİ... 3 1 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ... 4 2 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ UYGULAMASI İÇİN GEREKLİLİKLER... 6 3 T.N.B. DUYURU SİSTEMİ

Detaylı

Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş. E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır.

Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş. E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır. Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş Sisteme Giriş: E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Hukuk Müşavirliği

Detaylı

ONLINE BORSA (WEBFX+) KULLANIM KILAVUZU

ONLINE BORSA (WEBFX+) KULLANIM KILAVUZU ONLINE BORSA (WEBFX+) KULLANIM KILAVUZU 1. Şifre Oluşturma İşlemi 2. Online Borsa Erişim 3. Online Borsa Uygulamasında Portföy e Bağlantı 4. Portföy Bilgileri Görüntüleme 5. Emir İletimi 6. Hazır Emirler

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ ve KAPSAM... 3 1.2. YAZILIMA GENEL BAKIŞ... 3 2. SİSTEM KULLANMI... 3 2.1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.2. BİLDİRİM İŞLEMİ

Detaylı

KONFİGURASYON TANIMLARI

KONFİGURASYON TANIMLARI 0 KONFİGURASYON TANIMLARI Konfigurasyon tanımlamalarını yapmak için, ilgili personelin TAKBİS TM Fonksiyonları modülünde "İşlemler" bölümünden İşlemleri ekranı açılır. bölümü seçilir. Randevu Onay 1 Konfigurasyon

Detaylı

NOT: 1 hasta gün içerisinde en çok 3 polikliniğe muayene olabilir. ÖZEL HASTA GİRİŞİ

NOT: 1 hasta gün içerisinde en çok 3 polikliniğe muayene olabilir. ÖZEL HASTA GİRİŞİ HASTA ARAMA 1- Hastanın adı soyadı tam veya bir kısmı yazılır. 2- Hasta adı tam yazılarak arattırılmak istenirse tam seçeneği veya kısmi seçeneği seçilerek ad ve soyadın bir kısmı yazılır aramayı başlat

Detaylı

OKULSPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU http://www.okulsportal.gsb.gov.tr

OKULSPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU http://www.okulsportal.gsb.gov.tr OKULSPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU http://www.okulsportal.gsb.gov.tr 1.AŞAMA : SİSTEME GİRİŞ http://okulsportal.gsb.gov.tr/ adresinden Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemine tıklayarak

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...

Detaylı

ATAMA TALEP FORMLARININ GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ

ATAMA TALEP FORMLARININ GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ ATAMA TALEP FORMLARININ GÖNDERİLMESİ YÖNTEMİ 1- Kırtasiyeciliği engellemek ve taleplerin Genel Sekreterliğimize daha çabuk ulaşabilmesi amacıyla, atama talep formlarının ekli cetvelde belirtilen tarihe

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

GIDA İŞLETMELERİNİN MODERNİZASYON VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ

GIDA İŞLETMELERİNİN MODERNİZASYON VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ GIDA İŞLETMELERİNİN MODERNİZASYON VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ GİRİŞ Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin geçiş hükümleri gereği modernizasyon planı vermiş olan onaya tabi gıda işletmelerinin

Detaylı

MARM ASSISTANCE YOL YARDIM SİSTEMİ

MARM ASSISTANCE YOL YARDIM SİSTEMİ MARM ASSISTANCE YOL YARDIM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU Nisan 2013 MARM ASSISTANCE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ Yenişehir Mh. Mustafa Akyol Sk. Grup Center İş Mrkz. No:9/158 34912 Kurtköy Pendik/İSTANBUL Tel

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. Kullanma Kılavuzu 1 GİRİŞ... 2 SİSTEME GİRİŞ... 2

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. Kullanma Kılavuzu 1 GİRİŞ... 2 SİSTEME GİRİŞ... 2 Kullanma Kılavuzu 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ........................................................ 2 SİSTEME GİRİŞ.................................................. 2 BİLGİSAYAR ENVANTERİ...........................................

Detaylı

İçindekiler T.C. BAŞBANAKLIK ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

İçindekiler T.C. BAŞBANAKLIK ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU İçindekiler Yayım Takip Sistemi (YAYSİS)... 2 https://yaysis.ayk.gov.tr... 2 I. Sisteme Kayıt... 2 II. Üye Giriş... 4 III. Eser/Makale Başvurusu... 4 IV. Başvuru Takibi... 7 V. Hakemden Gelen Düzeltmeler...

Detaylı