Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 1.Versiyon Geçişi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 1.Versiyon Geçişi"

Transkript

1 Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 1 Ocak 2008 tarihi itibari ile ocak/2008 ücretleride uygulamaya girecek olan Asgari Geçim İndirimi, ücret bordroları hesaplanırken otomatik olarak hesaplanacaktır. Bordrolar hesaplanırken Asgari Geçim İndirimi nin hatasız hesaplanabilmesi için aşağıdaki bilgilerin güncel değerlerinin sisteme girilmiş olması gerekmektedir. 1. Asgari Geçim İndirimi ne ait yasal oran ve tutarlar 2. Aile Durum Bildirim Formu (Ek-1) ile personel tarafından hazırlanarak işletmeye verilen formların, sigortalı yakınları kartına girilmesi. 3. Yıl içinde personel in Aile Durum Bildirim Formu (ek-1) ile beyan ettiği değişikliklerin sigortalı yakınları kartına girilmesi. 1.Versiyon Geçişi Asgari geçim indirimi hesaplaması için eklenmiş olan alanlar versiyon geçişi işlemi ile varolan kayıtlara eklenecektir. Bu aşamada kullanıcı istediği taktirde personellerin Asgari Geçim İndiriminden yararlanma durumunun öndeğerini kendisi belirleyecektir. Şayet indirimden yararlanmayan personel sayısı daha fazla ise, versiyon geçişi başlatıldıktan sonra 9a/p/1.10 = = = > 9a/p/2.00 geçiş işlemi sırasında gelen pencerede Asgari Geçim İndirimi Yok seçilmelidir. Gene aynı pencerede yeni hazırlanan bordro zarfı LINK045/046 formu için öndeğer Tablo no seçilebilecektir. 2. Asgari Geçim İndirimine ait yasal oran ve tutarların girilmesi Parametreler, Yasal Tavan, Taban, Oran ve İndirimler seçeneği altına eklenen Asgari Geçim İndirimi Oranları ekranına Asgari ücretin ocak ayındaki brüt tutarı ile, personel ve yakınları için indirim oranlarının girilebileceği alanlar eklenmiştir. Bu alanlara ilgili mevzuat takip edilerek güncel değerler girilmelidir. Asgari ücretin girilmesinde sene içinde asgari ücrette yapılacak değişiklikler dikkate alınmayacaktır. 3. Aile Durumu Bildirim Formu (Ek-1) ile gelen bilgilerin sigortalı yakınları kartına girilmesi Sigortalı Yakınları Kartına yeni alanlar açılmış, işleyişine farklılık getirilmiştir (Bu kartın personel kartından güncellenmesi de engellenmiştir). Buna göre geçmiş dönem bordrolarının ileri tarihlerde tekrar hesaplanması durumunda uygun veriye ulaşabilmek için, seçeneğin ikinci sayfasına eş ve çocuk için farklı sahalar eklenmiştir. Varolan veya yeni girilen kartlarda, kayıtların asgari geçim indirimi olarak dikkate alınabilmesi için bu sahaların uygun olarak girilmesi gerekmektedir. Eşin gelir durumunu ya da çocuğun durumunu gösterir geçerli bilgi olmadığında asgari geçim indirimi hesaplanmayacaktır. 1

2 Aile Durum Bildirimi Ek: 1 ile alınan bilgilerin girişi ikinci sayfada yapılır. Yakınlık derecesi 1. Eşi, 9. Eski Eşi seçili olması halinde; Personelin medeni halinin değişmesi durumunda eş bilgisi eski eş olarak değiştirilmelidir. Bildirim formundaki her değişiklikte de gelir bilgilerine ait detay kayıt girilmelidir. Evlilik tarihi, Boşanma tarihi : Bilgi amaçlıdır. Bildirim Tarihi : Aile Durumu Bildirimi Ek: 1 ile personelin bildirimde bulunduğu tarihtir. Hesaplamalarda bu tarih baz alınırak bildirimin yapıldığı ay/yıldan itibaren hesaplamalarda değerlendirilir. AGİ Hesaplarına 0. dahil etme: Bildirim formunda kayıt olmadığında dahil etme seçilir. Bu tarihten itibaren yakını dikkate alınmaz yani asgari geçim indirimi hesaplanmaz. Hesaplamalarda hata olmaması için bildirimi yapılmayan eş ve çocuklar için bildirim tarihlerinde agi hesaplarına dahil etme seçili kayıt girilmelidir. 1. dahil et : Bildirim formunda kayıt var olduğunda seçilir ve asgari geçim indirimi hesaplarında dikkate alınır ve çalışma durum ile gelir durumu sahalarının kontrolü yapılır. Çalışma Durumu : Personel kartında varolan eşi ücretli sahası dikkate alınmayacak olup eşin çalışma durumu bu sahada belirtilmelidir. 0. Çalışmıyor: Gelir durumu kontrol edilir. 1. Çalışıyor : Asgari geçim indirimi hesaplanmaz. Gelir Durumu: 0. Yok : Eşin sadece emekli aylığı ya da hiç geliri olmaması durumunda yok seçilirmelidir. Bu durumda asgari geçim indirimi hesaplanır. 1. Var : Asgari geçim indirimi hesaplanmaz. Eşin Gelirine/Gelirlerine İlişkin Açıklama: Gelir durumu var olan personel için girilmesi zorunlu alandır. 2

3 Yakınlık derecesi 2. Çocuğu seçili olması halinde; Eşin gelir detayında olduğu gibi, çocuğun ek: 1 ile bildirimde gelen tüm değişiklikler de bu sayfaya kayıt olarak işlenmelidir. Bildirim tarihi ve AGI hesaplarına dahil et/etme eşte açıklandığı gibir. Çocuğun yakınlık durumu: 1. Öz 2. Üvey 3. Evlat edinilmiş 4. Nafakası sağlanılan çocuk 5. Ana babasını kaybetmiş torun Öğretimde Devam 0. Etmiyor : 18 yaşını doldurmuş çocuk için asgari geçim indirimi hesaplamaz. 1. Ediyor : Bildirim tarihinden itibaren 25 yaşını doldurmamış çocuk yakın için asgari indirimi hesaplar. Öğretime devam ediyorsa aşağıdaki alanların girişi zorunludur: Kayıt Tarihi Okul Adı Sınıfı Açıklama : Çocuğa bildirimde varsa açıklama girilir. Personel Sistemi 9a/9p/2.00 serisinde yapılan diğer değişiklikler : Ana menüye asgari Geçim İndirimi Formları eklendi. 3

4 01.Parametreler Öndeğerler Personel Kartı Öndeğerleri Asgari geçim indirimi öndeğer seçimi eklendi Maaş Hesaplama Parametreleri Genel Parametre ve Tanımlar Para Küpürleri Analizinde Asgari geçim İndirimi Net Ödenene 0. Dahil edilmesi : Küpür analizi net ödenen üzerinden yapılır 1. Dahil edilsin : Küpür analizi net ödenen + asgari geçim indirimi üzerinden yapılır Kağıt uyarlama parametreleri Tablo no ikiye LINK-045/046 bordro zarfı eklendi. Bu bordro zarfı, versiyon geçişi ile kullanıcıya sorularak istenilen tabloya getirilebilir. 4

5 04.01.Personel Kartı Asgari geçim indirimi sahası eklendi. Asgari Geçim 0. İndirimi Yok : İndirim hesaplanmaz. 1. İndirimi Var : Eş ve çocuk bilgilerine göre personele indirim hesaplar. Personel Kartı Devir Bilgileri sayfası Devreden Asgari geçim indirimi sahası eklendi. Ay içinde birden fazla bordro olduğunda asgari geçim indiriminin aylık limiti geçmemesi için kullanılır. 5

6 04.02.Bordro işlemleri Hesaplama yılı 2008 den itibaren sonuç sayfasında Asgari geçim indirimi ve Toplam Ödenecek sahalarının gösterimi eklendi. Toplam ödenecek de net ödenen + asgari geçim indirimi listelenir. Para küpür analizi parametrelerdeki seçime göre yapılır. 05. Hızlı Giriş Asgari geçim indirimi var/yok sahası eklendi. 08. Kontrol İşlemleri Personel Kartlarının Kontrolü Karttaki ay içinde devreden asgari geçim indirimi sahasının bordrolardan kontrolü ve düzeltilmesi sağlandı Kayıtlarda Personel Kodu Değişikliği Yakınları kartının detayındaki eşin gelir durumu ve çocukların durumu hakkındaki kayıtlarda değişiklik yapılması sağlandı Şirketlerarası Sigortalı Yakınları Transferi Yakınları kartının detayındaki eşin gelir durumu ve çocukların durumu hakkındaki kayıtların transferi sağlandı. (ayrı bir seçenek olarak mevcut olmayıp yakınları transfer edilirken yapılır) Bozuk ve Geçersiz Sigortalı Yakınları Kontrolü Yakınları kartının detayındaki eşin gelir durumu ve çocukların durumu hakkındaki kayıtlarda bozuk ve geçersiz kayıt kontrolü yapıldı. (ayrı bir seçenek olarak mevcut olmayıp yakınları kontrol edilirken yapılır) 10. Ay içinde Devir Bordrolardaki asgari geçim indirimi sahası karttaki ay içinde devreden asgari geçim indirimi sahasına atanır. 11. Yeni Aya Hazırlık Karttaki ay içinde devreden asgari geçim indirimi sahasına sıfırlanır 20. Banka Modülü Tüm banka seçeneklerinde Ödeme Türü seçim alternatiflerine 3. Asgari geçim indirimi ve 4. Maaş+Asgari Geçim İndirimi eklendi. Bu seçim hesaplama yapılacak yıl 2008 den itibaren gösterilir. 6

7 24. Sigortalı Yakınları Kartı Sigortalı Yakınları Kartı 5 sayfaya çıkarıldı. Sayfa : 1 Doğum tarihi çocuk için girilmesi zorunlu alan haline getirildi. Sayfa : 2 Aile Durumu Bildirim formu(ek:1) ile gelen bilgilerin sigortalı yakınlarına girişi bahsinde izah edilmiştir. Sayfa : 3 7

8 Sayfa : 4 Sayfa : Toplam Maaş Bordrosu Bordro yılı 2008 den itibaren bordrolardaki asgari geçim indirimi sahası sol tarafta listelenir. Net Ödenene eklenmez. 26. Bordro Zarfı Asgari geçim indirimi sahasının bordro zarfında basımı sağlandı. Parametrelerdeki, para küpür analizinde asgari geçim indirimi seçimine göre asgari geçim indirimi net ödenene eklenir veya eklenmez. 27. Hesap Pusulası Asgari geçim indirimi sahasının listelenmesi sağlandı. Parametrelerdeki, para küpür analizinde asgari geçim indirimi seçimine göre asgari geçim İndiriminin dahil olduğunde toplam ödenecek sahası listelenir. 8

9 83. Asgari Geçim İndirimi Formları 83. Aile Durumu Bildirimi (EK:1) Personelin yakınları kayıtlarındaki listelenen ay/yıla ait son durumu gösterir Aile Durumu Bildirimi (ek:1) i listeler. Gelir durumu bildirimi yapılmayan ya da çocuğun durumu bildirilmediğinde sadece personel listelenir. Sayfa : 1 Sayfa : 2 - Seçim aralıkları sayfası 84. Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro (EK:2) Personelin kazancını dikkate almaksızın, yakınları kayıtlarındaki eş, eski eş ve çocuğun bildirim tarihlerine göre İstenilen ay/yıla ya da tüm yıla ait tahmini asgari geçim indirimini listeler. Sayfa : 1 Liste türü: 1. Yılbaşı itibari ile : Ocak ayı itibari ile tüm personel için yıllık liste alınır. 2. Aylık : Verilen ay/yılda sadece değişen personellere ait liste alınır. Sayfa : 2 - Seçim aralıkları sayfası 9

10 Entegrasyon Modülü 9a/p/1.10 Personel Muhasebe Entegrasyonu Personel kütüklerinde bordro hesaplanan yıl 2008 olduğunda asgari geçim indirimi için hesap tanımının yapılabileceği aşağıdaki ekran getirilir. 10

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

Aşağıdaki anlatım sırası, personel bölümünün kullanım sıralaması dır.

Aşağıdaki anlatım sırası, personel bölümünün kullanım sıralaması dır. BORDRO MODÜLÜ Personel ücretlerinin hesaplanması, Fazla mesailerin hesaplanması Başka personel kartı açılmadan aynı personelin aynı ay içerisinde firmaya ait farklı işyerlerinde çalışmalarının takibinin

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

Bordro LOGO KASIM 2012

Bordro LOGO KASIM 2012 Bordro LOGO KASIM 2012 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 10 Öndeğer Tanımları... 11 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 12 Geçerli olacak parametre

Detaylı

Bordro LOGO Kasım 2011

Bordro LOGO Kasım 2011 Bordro LOGO Kasım 2011 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 11 Öndeğer Tanımları... 12 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 13 Geçerli olacak parametre

Detaylı

Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011

Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011 Ayarlar ve Araçlar LOGO Kasım 2011 İçindekiler Ayarlar... 4 Tip Tanımları... 6 Erişim Tipleri...6 Aile Bireyleri...7 Sağlık Kontrol Tipleri... 7 Öğrenim Durumu Tipleri... 7 Özel Durum Tipleri... 7 Ehliyet

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ Sosyal güvenlik reformu kapsamında 5510 sayılı kanun 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe

Detaylı

Personel Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Personel Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 PERSONEL MODÜLÜ 1 per9000 NT HAKKINDA... 6 2 Programa GİRİŞ... 8 3 SİSTEM Parametreleri... 10 3.1 Şirket Parametreleri... 10 3.1.1 Şirket Tanımı... 10 3.1.1.1 Firma Parametreleri... 10 3.1.1.2 Firma

Detaylı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS) 1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 2.4. Mesajlar

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS) 1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. 2.4. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 Mesajlar

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265) 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim

Detaylı

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KASIM - 2012 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen, -657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ... 2 1.1 SİCİL İŞLEMLERİ... 2 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 2 1.1.2 Personel Sicil Kartları (111100)... 5 1.1.3 İşten Ayrılan Personelin Sicil

Detaylı

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN BORDRO PLUS Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajı sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynağıdır. Kurumun misyon ve hedefini

Detaylı

Toplu İşlemler Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Toplu İşlemler Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 TOPLU İŞLEMLER MODÜLÜ 1 TOPLU işlemler... 4 1.1 Firma Seçimi...4 1.2 Personel Bildirimleri...5 1.2.1 Toplu Puantaj...5 Kazanç Tablosu... 6 1.2.2 Ödeme Bordrosu...7 1.2.3 Genel Rapor Tanımlama...8 1.2.4

Detaylı

PUANTAJ AKTARIM ĐŞLEMLERĐ

PUANTAJ AKTARIM ĐŞLEMLERĐ PUANTAJ AKTARIM ĐŞLEMLERĐ Versiyon : 3.6.8.x ve üstü İlgili Programlar : Ücret Bordrosu Sistemi Tarih : 31.10.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 1 (Yeni Başlayanlar) GĐRĐŞ PARALOG Ücret Bordrosu Sisteminde

Detaylı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS) 1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 2.4. Mesajlar

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012

GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 GO Plus Kasa LOGO Mart 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 6 Hesap Özeti Grafiği... 7 Kasa Döviz Toplamları... 8 Kasa Ekstresi... 9 Kasa İşlemleri... 10 Ekle... 10 Değiştir...

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012

GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 GO Plus Banka LOGO Kasım 2012 İçindekiler Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi... 11 Banka Hesapları...

Detaylı

Banka LOGO Ocak 2012

Banka LOGO Ocak 2012 Banka LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10 Banka

Detaylı

GO Plus Banka LOGO Mart 2012

GO Plus Banka LOGO Mart 2012 GO Plus Banka LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Banka... 4 Bankalar ve Banka Hesapları... 5 Bankalar... 6 Banka Bilgileri... 7 Banka Döviz Toplamları... 9 Banka Hareketleri... 10 Banka Ekstresi...

Detaylı

Borç / Avans Yönetimi LOGO

Borç / Avans Yönetimi LOGO Borç / Avans Yönetimi LOGO KASIM 2011 İçindekiler Borç / Avans Yönetimi... 4 Borç Tanımları... 5 Borç Tanım Bilgileri... 6 Borç Kayıtları... 8 Personel Borçlandırma... 9 Borç Toplamları... 11 Borç Taksitleri...

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/28/2011 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.10 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Sipariş Listeleri nden (browser) sevk durumu takibi Satış ve Satınalma Sipariş

Detaylı

Dış Ticaret Modülünde ithalat uygulamalarıda desteklenmiştir. Detay Bilgi

Dış Ticaret Modülünde ithalat uygulamalarıda desteklenmiştir. Detay Bilgi Genel Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin e-fatura uygulaması, 2013 yılında yapılan düzenlemelere göre bazı mükellef gruplarına

Detaylı

1. ÜCRETLİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ

1. ÜCRETLİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri İle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı