Seyahat Sigortası Hizmet Sözleşmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seyahat Sigortası Hizmet Sözleşmesi"

Transkript

1 Seyahat Sigortası Hizmet Sözleşmesi İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş ve Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109, Kat-7 Beşiktaş, İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olan AIG Sigorta Anonim Şirketi (bundan böyle Şirket olarak anılacaktır) ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş ve... adresinde faaliyet göstermekte olan... (bundan böyle Acente olarak anılacaktır) ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş ve... adresinde faaliyet göstermekte olan...(bundan böyle Seyahat Acentesi olarak anılacaktır) arasında... tarihinde aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir. Şirket, Acente ve Seyahat Acentesi bundan böyle birlikte Taraflar ayrı ayrı Taraf olarak anılacaktır. 1- Konu: İşbu Sözleşme nin konusu Seyahat Acentesi tarafından Türkiye den yurtiçi ve yurtdışına düzenlenen paket turlar nezninde seyahat acenteleri tarafından yolcuları adına düzenlenmesi mecburi tutulan Seyahat Sigortası ( Ürün ) pazarlama ve satışının yapılmasına ilişkindir. Şirket ve Seyahat Acentesi nin Acente aracılığı ile başka ürünlerle ilgili yapacakları işlemler bu Sözleşme kapsamında değildir. 2- Koşullar: (a) Seyahat Acentesi, düzenleyeceği yurtiçi ve yurtdışı turlarda, yolcularına, Şirket in Paket Tur Sözleşmesi çerçevesinde ilgili Seyahat Sigortası ürünlerini düzenlemekle ilgili yetkili olduğu ve satın alınan paket tur sözleşmesi nezdinde Seyahat Acentesi tarafından sigortalandırıldıklarına ilişkin bilginin verilmesinden sorumludur. (b) Seyahat Acentesi, düzenleyeceği yurtiçi ve yurtdışı turlarda, yolcuların seyahatleri için gerekli olan ilgili sigorta ürününe ilişkin talepleri e posta yolu ile Acente ye bildirecek;acente poliçelerin tanzim edilmesi için e-posta yolu ile Şirket e bilgi verecektir.poliçeler Şirket tarafından tanzim edilerek,acente ye gönderilecektir.acente yine yolu ile poliçeleri Seyahat Acentesi ne gönderecektir.poliçelerin, Seyahat Sigortası Poliçe Özel ve Genel Şartları ve Mesleki Sorumluluk Poliçe Özel ve Genel Şartları ile birlikte Seyahat Acentesine ulaştırılması Acente nin; Sigorta Ettiren olarak bu belgelerin müşterisine ulaştırılması ise Seyahat Acentesi nin sorumluluğundadır. (c) Taraflar, Ürün ün anlaşmaya varılmış koşulları üzerinden düzenlenmesi konusunda mutabakata varmışlardır. 3- Teminatın kapsamı: (a) Taahüdün Yerine Getirilmemesi; Seyahat Acentesinin Sözleşme süresi içerisinde satmış olduğu paket turlarla ilgili olarak lehtara/müşteriye voucher/kayıt formu üzerinde yazılı olarak taahhüt ettikleri hizmetlerin Seyahat Acentasının İflası da dahil olmak üzere yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluğunu lehdar başına azami paket tur bedeli ile sınırlı, sözleşme başına ise poliçe şartlarında belirtilen Azami tazminat Limiti ile sınırlı olmak üzere temin edilmiştir. (b) Hizmetin Taahüt Edilen Şekilde Verilmemesi; Seyahat Acentesinin sözleşme süresi içerisinde satmış olduğu paket turlarla ilgili olarak lehtara/müşteriye voucher/kayıt formu üzerinde yazılı oarak taahhüt ettikleri hizmetlerin taahhüt edilen şekilde verilmemesi veya eksik verilmesinden kaynaklanan sorumluluğunu lehtar başına en fazla paket tur bedeliyle sınırlı, sözleşme başına ise poliçede belirtilen azami limitle sınırlı olmak üzere temin edilmiştir. (c) Ferdi Kaza, Seyahat ve Seyahat aksaklıkları teminatları ise Seyahat Acentesi ile anlaşmaya varılan şartlar nezninde temin edilecektir. (d) 3.cü şahıslardan kaynaklanan sebeplerden ötürü Hizmetin taahüt edilen şekilde verilmemesi ve Seyahat acentesinin iflası teminat dışı haller arasında yer almaktadır.

2 Belirtilen her iki teminat sadece ve ancak... tarafından kaynaklanan sebeplerde işleme girmektedir. 4- Tarafların Hak, Yükümlülükleri ve Koşullar: (a) İş bu Sözleşme nin imzalandığı tarih itibariyle Sigorta Ettiren tarafından Yurtdışına ve Yurtiçine düzenlenen paket turlara Zorunlu Paket Tur Seyahat Sigortası Poliçesi dahil edilecektir. (b) Taraflar Yurtdışına ve Yurtiçine seyahat eden müşterilerine ait Zorunlu Paket Tur Seyahat Sigortası Poliçesini işbu sözleşmede belirlenen koşullar, şartlar ve Poliçe Özel ve Genel Şartları çerçevesinde sunacaktır. (c) Şirket in poliçeyi düzenleyebilmesi için Seyahat acentesi aşağıdaki bilgileri eksiksizce Şirket ile paylaşacaktır. Paket turun adı Seyahat edilecek yer Türkiye içi düzenlenen turlarda seyahat edilecek şehir yada belde adı Paket tura katılan yolcu yada yolculara ait isim, soyisim, doğum tarihi, TC kimlik numarası İşbu poliçe ikametgahı Türkiye olan TC vatandaşları ve Türkiye de oturma yada çalışma izni bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar için geçerlidir. (d) İşbu Sözleşme kapsamında, teknik arızalar da dahil olmak üzere sistem üzerinde ya da internet trafiğinde bilgilerin eksik alınması, iletilmesi, ve/veya kaybolması halinde, Seyahat Acentesi durumu derhal Şirket e ve Acente ye bildirecek, Şirket ve Acente veri kaybının kaynağı ve giderilmesine ilişkin durumu sonuçlandıracaklardır. (e) Seyahat Acentesinin hata, ihmal, kasıt ve kötü niyetli hareketlerinden yada Seyahat Acentesi nin Şirket e zamanında bildirim yapmamasından dolayı, müşterilerinin ya da üçüncü kişilerin Şirket e karşı yöneltebilecekleri her cins ve nitelikte talep, iddia, tazminat ve istekler derhal Seyahat Acentesi tarafından yerine getirilecek, ve sözkonusu şahısların bu sebeple ileri sürebilecekleri bilcümle tazminat ve sair mali yahut mali sonuçlu talepleri Seyahat Acentesi tarafından karşılanacaktır. (f) Seyahat Acentesi nin eksik bildirim de bulunduğu tespit edilen hasara ilişkin tazminat ödemesi Seyahat Acentesi ne rücü edilecektir. (g) Sözleşme kapsamında verilen prim ve teminatların hasar prim oranının %20 den fazla gerçekleşmesi durumunda Şirket in belirtilen teminat, prim üzerinde değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. (h) Sigorta Ettiren, Sigortacı nın önceden yazılı izni olmadan, Sigortacı nın ya da onun iştiraklerinin, şubelerinin ya da bağlı kuruluşlarının, tescilli ya da tescilsiz ticari marka, hizmet işareti, logo, kurumsal ya da ticari isim, malzeme, URL ve diğer tescilli isim ya da tanımlayıcı gibi fikri ve sanat eserlerini kullanmayacaklardır. (i) Sigorta Ettiren Sözleşme nin sona ermesini takiben herhangi bir şekilde AIG Sigorta logosu ve ünvanını kullanmayacak ve üzerinde Sigortacı ve Poliçe ye ilişkin tüm yazı ve işaretleri bulunan sertifikalar ile işlem yapılmayacak ve imha edilecektir. 5- Prim Tahsilatı: İşbu sigorta ürünleri, Seyahat Acenteleri tarafından yolcuları adına düzenlemek ile yükümlü oldukları ve sigorta priminin yine Seyahat Acentesi tarafından ödenmesini gerektiren koşul ve içeriğe sahiptir. Ürün e ilişkin tahsilat, peşin yada kredi kartı esasına göre yapılacak olup, bu ödemeler Seyahat Acentesi tarafından Şirket in banka hesabına yatırılacaktır.

3 6- Gizlilik: Taraflar; birbirlerine vermiş oldukları yazılı ve sözlü bilgilerin gizli bilgiler olduğunu kabul eder ve tüm bilgileri, doküman ve verileri daima gizli tutmayı, yasal zorunluluklar hariç diğer Taraf ın izni olmadan, diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarmamayı ve bu bilgileri işbu Sözleşme de belirtilen haller dışında başka herhangi bir amaçla kullanmamayı kabul ve taahhüt eder ve bunun için gerekli tedbirleri alır. Ancak Şirket, işbu Sözleşme kapsamındaki bilgileri işin ifası gereği bağlı ve yan kuruluş, danışman ve/veya hizmet sağlayıcı gibi firmalara verebilir. 7- Süre ve Fesih: İşbu Sözleşme nin süresi imza tarihinden itibaren bir (1) sene olup, Taraflar ca Sözleşme süresinin sona ermesinden bir (1) ay öncesinden feshi ihbar gönderilmediği takdirde tüm hükümleriyle kendiliğinden yenilenmiş sayılacaktır. Şirket, Sözleşme Süresi içinde Seyahat Acentesi nin işbu Sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, Sözleşme yi herhangi bir neden bildirmeksizin yazılı bir bildirimle derhal sona erdirebilecektir. 8- Yolsuzluk Rüşvetle Mücadele Mevzuatına Uygunluk Taraflar, işbu Sözleşme den kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirirken kendilerinin veya doğrudan/dolaylı yan kuruluşlarının, kardeş şirketlerinin veya yukarıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer iş ortaklarının ve/veya çalışanlarının hiçbir koşul altında bir kamu görevlisine[1] veya çalışanına hizmet ile ilgili olarak belli bir işi yapması ya da yapmaması veya yaptırması ya da yaptırmaması için asla para, hediye ve sair menfaatler sağlamamayı birbirlerine kabul ve taahhüt eder. AIG makul bir nedene dayanarak... Sti. nin bu maddedeki garantileri ihlal ettiği kanaatine varırsa, Sözleşme AIG tarafından derhal... Şti ne karşı hiçbir sorumluluk doğurmaksızın derhal feshedilebilir. 9- Değişiklikler: İşbu Sözleşme hükümleri ancak Taraflar ın yetkililerince kabul edilmiş ve imzalanmış yazılı bir sözleşme ile değiştirilebilir. 10- Tebligat Adresleri: Taraflar işbu Sözleşme de yer alan adreslerin yasal tebligat adresleri olduğunu, herhangi bir adres değişiklikliğinin diğer tarafa noter vasıtasıyla bildirileceğini, aksi takdirde Sözleşme de yer alan adrese yapılacak tebligatın geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler. Taraflar a yapılacak bütün ihbarlar, onaylar, talepler ve diğer tür yazışmalar ( İhbarlar ), ancak elden teslim edildiğinde veya Taraflar ın aşağıda belirtilen adreslerine, taahhütlü veya iadeli taahhütlü posta veya özel kurye ile gönderildiği taktirde (ki her seferinde alındı makbuzu ibrazı zorunludur), veya aşağıda belirtilen numaralara fax, telex veya bir başka elektronik transfer yoluyla gönderildiği taktirde (teyid raporu ile alındının ispatlanması şartıyla) usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş sayılacaktır. Ancak, Türk Ticaret Kanunu nun 18.maddesine göre işbu Sözleşme nin feshi, Sözleşme den rücu veya diger Taraf ı temerrüde düşürmek maksadiyle yapılacak tebligatlar ancak Türk noterinden veya alındı makbuzlu iadeli taahhütlü posta ile gönderilirse geçerli olacaktır ve Türk Hukuku na göre tebliğin yapıldığı gün gözönüne alınacaktır. [1] Daha açık ifadeyle, bir kamu görevlisi resmi makamların memurlarını, hastaneler, klinikler, üniversiteler, resmi kuruluşlar, kamu şirketleri, okullar, fuar merkezleri ve stadyumlar gibi yerlerde çalışan kişileri ifade etmektedir.

4 AIG SİGORTA A.Ş. Ferdi Kaza Bölümü dikkatine AIG Sigorta A.Ş. Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule K: Beşiktaş İstanbul ACENTE SEYAHAT ACENTESİ 11- Uygulanacak Hukuk: İşbu Sözleşme hükümleri Türk Hukuku na tabii olup, Sözleşme hükümlerinin uygulanması sırasında çıkacak herhangi bir hukuki anlaşmazlıkta İstanbul Merkez (Sultanahmet, Sirkeci ve Levent) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İş bu Sözleşme üç (3) nüsha halinde... tarihinde tanzim ve imza edilmiştir. AIG Sigorta A.Ş. ACENTE: SEYAHAT ACENTESİ

5 Ek-1 Ürün Bilgileri 1- TRAVEL GUARD YURTİÇİ ZORUNLU PAKET SEYAHAT SİGORTASI 2- TRAVEL GUARD SCHENGEN PLUS ZORUNLU PAKET SEYAHAT SİGORTASI 3- TRAVEL GUARD TÜM DÜNYA ZORUNLU PAKET SEYAHAT SİGORTASI

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi:... 2...(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:...

Detaylı

HESAP NO:1970 ) ÖZEL BÜTÇE HESABI

HESAP NO:1970 ) ÖZEL BÜTÇE HESABI PROTOKOL 1-TARAFLAR İşbu protokol, bir taraftan Beştepe Söğütözü Cad. 14E Yenimahalle 06560, ANKARA adresinde mukim T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile diğer taraftan Altındağ Doğanbey

Detaylı

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Bulgurlu mah. Bağcılar cad. No:1/A Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim NÜANS Turizm Tanıtma ve Reklamcılık A.Ş. (Bundan böyle NÜANSTUR VE SÜRATTUR olarak

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus)

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) LEADİNPLUS Esentepe Mah. Şairler Sok.96-A Hanedar Apt. 1. ve 2 kat Esentepe / İstanbul www.leadinplus.com

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ELEKTRONİK ACENTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İş bu Elektronik Acente ve Kurumsal Müşteri Üyelik Sözleşmesi nin (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), taraflarca onaylayıp imzalanması ile birlikte Sözleşme

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Çırpıcı Mah.Turan Güneş Cad. No:117 Zeytinburnu

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESKEN ADI SOYADI: TARİH: ESS15-V2 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ (MESKEN GRUBU) MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Selvi Çıkmazı

Detaylı

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL ENTEGRATÖR MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi ( Sözleşme ); Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Ticari Merkezi; Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi,

Detaylı

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR BAYİ ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ WWW.SEBILBILGISAYAR.COM.TR ÜYELİK VE CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR Bir tarafta; Sebil Bilgisayar Mühendislik İnşaat ve Sanayi Ticaret A. Ş., Akay Cad. No:12/1-2-3 Bakanlıklar/ANKARA adresinde

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

PURDAŞ ELEKTRONİK ALİ PURDAŞ E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS (MAİL ORDER) KULLANIM SÖZLEŞMESİ: Purdaş Elektronik Ali Purdaş üyesi olmak ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve onaylamanız gereklidir. PURDAŞ

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI İLK BAŞVURU BELGE AKIŞI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI İLK BAŞVURU BELGE AKIŞI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI İLK BAŞVURU BELGE AKIŞI Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası Programı ndan yararlanmak isteyen ihracatçı firma Teklifnameyi doldurup ekleri ile birlikte Türk

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

ÖRNEKTİR ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTİR ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan DENİZBANK A. Ş. ( Banka olarak anılacaktır) ile diğer taraftan bu sözleşmenin sonunda adı/soyadı, ünvanı ve işletme adı yazılı müşteri (bundan böyle Üye İşyeri olarak

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ Koalay.com web sitesi ( Site ), tüm hakları Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. a ( Telesure ) ait olan, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen ruhsat ve

Detaylı

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. TELEKOM NET İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. DOĞRUDAN SATIŞ İŞ ORTAKLIK (BAYİLİK) SÖZLEŞMESİ İŞ ORTAĞI BİLGİLERİ Ad ve Soyad: T.C. Kimlik No: Adres: e-posta: İrtibat Telefonu: GSM: Sponsorunuzun adı, soyadı

Detaylı

OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ OPRİSK DERGİSİ ABONELİK KOŞULLARI VE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.(FORS) tarafından yürütülen ve işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi

Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi Web-Oksid KULLANIM SÖZLEŞMESi 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan adresinde mukim (Bundan böyle BAYI olarak anılacaktır- ile diğer taraftan Sivritaş Sok. No:11/B Mecidiyeköy İstanbul adresinde

Detaylı

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAZBİM YAZILIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. BayiWeb.net ONLİNE BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1-Taraflar Bir taraftan, Yenisahra Mah. Sütçüyolu Cad. Tuğmaner İş Merkezi No: 62/1 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim

Detaylı