T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı"

Transkript

1 T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Birim Ara Faaliyet Raporu

2

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR ve GRAFİKLER... ii 1. Birime İlişkin Genel Bilgiler Görev ve Sorumluluklar İnsan Kaynakları Bilgi Teknolojileri Kullanımı Birim Faaliyetleri ve Performansı Faaliyetler Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı Proje İzleme Faaliyetleri Sayılı Kanun Kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı na Olan Borçların Yapılandırılması Katılım Sağlanan Toplantı, Konferans, Eğitim Eğitim Toplantı, Konferans ve Seminer Diğer Faaliyetler i 2.3. Birim Performansı ve Değerlendirme Birim Kabiliyet ve Kapasitesinin Değerlendirilmesi Üstünlük Zayıflık Değerlendirme Öneriler ve Tedbirler... 12

4 TABLOLAR ve GRAFİKLER Tablolar Sayfa Tablo-1: İzleme ve Değerlendirme Birimi Personellerine İlişkin Bilgiler... 2 Tablo-2: İzleme ve Değerlendirme Biriminde Kullanılan Yazılım ve Donanımlar... 2 Tablo-3: 2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı Kapsamında Sözleşmeleri İmzalanan Projeler... 3 Tablo 4: 2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı Kapsamında Yapılan Ödeme Miktarları. 4 Tablo 5:2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı Kapsamında Desteklenen Projelerin Çıktıları... 5 Tablo 6:30 Haziran 2011 İtibariyle Ajans Katkı Payı Durumu... 6 Grafikler Sayfa Grafik-1: 2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı Kapsamında Sağlanan Destek Grafiği... 5 Grafik 2:2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı Kapsamında Desteklenen Projelerin Sözleşmede Yer Alan Bütçeleri ile Gerçekleşen Bütçelerinin Grafiksel Gösterimi... 6 ii

5 1. Birime İlişkin Genel Bilgiler 1.1. Görev ve Sorumluluklar İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB) nin Görev ve Sorumlulukları şu şekildedir: Bölge planı ve programlarının gerçekleşmesi amacıyla desteklenen faaliyet ve projeleri izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve DPT ye bildirmek. Destek programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı gösterge setinin belirlenmesine katkı sağlamak. Ajansın yürüttüğü programların, desteklediği proje ve faaliyetlerin ilerlemelerine yönelik değerlendirmeler yapmak, periyodik değerlendirme raporları hazırlamak; bölgenin kalkınması bakımından yarattığı etki ve sonuçları ile başarı düzeylerini tespit etmek amacıyla etki değerlendirmelerini yapmak. DPT ile koordineli bir şekilde, Ajansın sağlayacağı mali ve teknik desteklerin izleme ve değerlendirmesine yönelik temel ilke ve kurallar, sorumluluklar, kullanılacak belge ve formların standartları, yararlanıcıların proje ve faaliyetlerini uygularken uymaları gereken kuralların yasal ve kurumsal altyapısının tasarlanmasına katkıda bulunmak. Desteklenen proje ve faaliyetler için tasarlanan izleme bilgi sisteminin koordinasyonunu sağlamak. Ajanstan destek almaya hak kazanmış proje/faaliyet sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak, sözleşme imzalanması sürecine aktif olarak katılmak. Sözleşme öncesinde, Genel Sekreterce gerekli görülen projelere ön izleme ziyareti yapmak. Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak; projenin risk ve ihtiyaç analizlerine göre ön ödeme yapılmasının uygunluğu ve ön ödeme miktarı konusunda görüşünü Genel Sekretere bildirmek. Yararlanıcılara, proje/faaliyet uygulama ve satın alma usulleri, izleme bilgi sisteminin kullanımı, raporlama gibi konularda eğitimler vermek; uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek. Desteklenen proje/faaliyetlere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek. Uygulama aşamasına geçmiş proje ve faaliyetlerde öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak, uygulamanın belirlenen ilke ve kurallara, usul ve esaslara ve sözleşme hükümlerine uygun yürümesini sağlamak. Riskleri önceden tespit ederek düzeltici ve önleyici tedbirler almak, gerekiyorsa sözleşme değişiklikleri, fesih, usulsüzlükler, geri ödemeler vb. ilgili işlemleri yapmak. Yararlanıcılar tarafından sunulan raporları ve ödeme taleplerini değerlendirmek, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak, yapılan harcamaların usule uygunluğunu denetlemek. Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak. Genel sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek. 1

6 1.2. İnsan Kaynakları İzleme ve Değerlendirme birimi (İDB), Ajans çalışma birimleri oluşturulmasını müteakip 6 uzman personel ile çalışmaya başlamıştır. Ancak, Haziran ayı başında bir personelin Sinop Yatırım Destek Ofisine, bir personelin Kastamonu Yatırım Destek Ofisine ve bir personelin Satın Alma, İdari İşler ve Destek Hizmetleri Birimine geçmesiyle birimde çalışan personel sayısı 3 e düşmüştür. Birimde çalışan personele ilişkin bilgiler Tablo-1 de gösterilmiştir. Birim, Bölüm 1.1 de belirtilen Görev ve Sorumlulukları yerine getirebilecek sayıda personele sahip değildir. İhtiyaca uygun personelin birimde istihdam edilmesi için planlama çalışmaları devam etmektedir. 2 Tablo-1: İzleme ve Değerlendirme Birimi Personellerine İlişkin Bilgiler Personel İsmi Lisans Mezuniyeti Yüksek Lisans Bilgileri Bildiği Yabancı Diller Fatih YUMUŞ Volkan BEDER Aykut ONAT Berkol ALEVLİ Mehmet Uğur SERİN Sedat ZEYTİN Gazi Üniversitesi Maliye İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Başkent Üniversitesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Gaziantep Üniversitesi İktisat - İngilizce Sakarya Üniversitesi İşletme Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi İngilizce, İtalyanca İngilizce, Rusça - İngilizce Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi İngilizce, Almanca İngilizce İnsan kaynakları politikası ile uyumlu olarak İzleme ve Değerlendirme Birimi nde çalışan personellerin kısa vadede alması planlanan eğitimler aşağıdaki gibidir: Muhasebe Eğitimi, Fizibilite Raporu Hazırlama Eğitimi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Birim, yürütmüş olduğu işleri etkin bir şekilde yerine getirmek için bilgi teknolojilerini kullanmaya yönelik gerekli hassasiyeti göstermektedir. 30 Haziran itibariyle birimde kullanılan yazılım ve donanımlara ilişkin bilgiler Tablo-2 de gösterilmiştir. Tablo-2: İzleme ve Değerlendirme Biriminde Kullanılan Yazılım ve Donanımlar Adet Yazılım Adet Donanım 1 Photoshop 3 Dizüstü Bilgisayar 3 MS Office 3 Yazıcı 3 Anti-virüs 1 Harici Bellek 3 Fotoğraf Makinesi 1 3G Modem 3 Cep Telefonu 1 Sunum Oynatıcısı

7 2. Birim Faaliyetleri ve Performansı 2.1. Faaliyetler Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı Proje İzleme Faaliyetleri T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı TL hibe desteği ile çıktığı 2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında toplam değeri ,75 TL olan 6 proje ile sözleşme imzalamıştır. Sözleşmesi imzalanan ve başarı ile sonuçlandırılan projeler Tablo-3 te yer almaktadır. Tablo-3: 2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı Kapsamında Sözleşmeleri İmzalanan Projeler P. No Başvuru Sahibi Proje Adı Bölgede İşgücüne ve İstihdama Katkı Sağlamaya Yönelik 1 Türkiye İş Kurumu Kastamonu İl Müdürlüğü Araştırma 2 Kastamonu İşadamları Derneği TR82 Düzey 2 Bölgesi İşletmelerinin Analizi 3 Sinop Ticaret ve Sanayi Odası TR82 Düzey 2 Bölgesi Turizm Master Planı ve Turizm Sektör Profillerinin Oluşturulması 4 Çankırı Karatekin Üniversitesi Çankırı İli Kümelenme Analizi 5 6 Çankırı Belediye Başkanlığı (Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi) Çerkeş Kültür, Turizm, Doğa ve Çevre Derneği Araştırma Merkezi Tasnif, Kayıt, Restorasyon Proje Stratejisi Saraydan Çerkeş e, Çerkeş ten Herkese, Çerkeş Yemekleri 24 Ocak 2011 tarihinde proje sahipleriyle sözleşme imzalanmadan önce yararlanıcıların çeşitli sunumlarla proje uygulama süreci ile ilgili bilgi edinmeleri ve projelerini izleyecek uzmanlarla tanışmaları sağlanmıştır. 3 Sözleşmelerin İmzalanması

8 evraklar için bu rehberden yararlanmaları gerektiği bildirilmiştir. Yararlanıcıların projeleri uygulama aşamasında uymaları gereken Proje Uygulama Rehberi, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanarak yararlanıcılara verilmiştir. Yararlanıcılara Bildirim Mektubu, Zeyilname, Proje Dokümantasyonu, Rapor Formatları ve diğer yardımcı Her projeye atanan bir izleme uzmanı, proje uygulama süresince yararlanıcılarla sürekli iletişim halinde bulunmuştur ve 3 aylık uygulama süresince her proje ofisine en az 3 kez izleme ziyareti yapılmıştır. 4 İzleme Ziyaretleri Fotoğrafları Sözleşmesi imzalanan projelere ön ödemeleri yapılmıştır. Projeler tamamlandıktan sonra ise nihai ödemeleri yapılmıştır Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında projelere yapılan ön ve nihai ödemeler Tablo-4 teki gibidir: Tablo-4: 2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı Kapsamında Yapılan Ödeme Miktarları Ön Ödeme Nihai Ödeme Toplam ,11 TL ,63 TL ,74 TL

9 2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında projeler uygulandıktan sonra Ajansın sağlamış olduğu nihai destek ,74 TL olmuştur. Ajansın projelere sağlamış olduğu nihai destekler Grafik-1 de gösterilmektedir. Grafik-1: 2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı Kapsamında Sağlanan Destek Grafiği Uygulama Sonrası Ajans Destek Miktarı , , ,10 Bölgede İşgücüne ve İstihdama Katkı Sağlamaya Yönelik Araştırma TR82 Düzey 2 Bölgesi İşletmelerinin Analizi TR82 Düzey 2 Bölgesi Turizm Master Planı ve Turizm Sektör Profillerinin Oluşturulması , ,00 Çankırı İli Kümelenme Analizi Araştırma Merkezi Tasnif, Kayıt, Restorasyon Proje Stratejisi ,34 Saraydan Çerkeş e, Çerkeş ten Herkese, Çerkeş Yemekleri 5 Desteklenen projelerin ürettiği, bölgeye faydası olacak çıktılar, Tablo-5 te gösterilmektedir. Tablo-5:2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı Kapsamında Desteklenen Projelerin Çıktıları P. No Proje Adı Proje Çıktısı Bölgede İşgücüne ve İstihdama Katkı Sağlamaya TR 82 Düzey II Bölgesi (Kastamonu-Çankırı- 1 Yönelik Araştırma Sinop İlleri) İş Piyasası İhtiyaç Analizi 2 TR82 Düzey 2 Bölgesi İşletmelerinin Analizi TR82 Düzey 2 Bölgesi İşletmelerinin Analizi 3 TR82 Düzey 2 Bölgesi Turizm Master Planı ve Turizm Sektör Profillerinin Oluşturulması TR82 Düzey 2 Bölgesi Turizm Master Planı 4 Çankırı İli Kümelenme Analizi Çankırı İli Kümelenme Analizi Proje Raporu 5 6 Araştırma Merkezi Tasnif, Kayıt, Restorasyon Proje Stratejisi Saraydan Çerkeş e, Çerkeş ten Herkese, Çerkeş Yemekleri Araştırma Merkezi Tasnif, Kayıt, Restorasyon Proje Stratejisi Raporu Çerkeş Yemekleri Kitabı

10 Bölgede İşgücüne ve İstihdama Katkı Sağlamaya Yönelik Araştırma TR82 Düzey 2 Bölgesi İşletmelerinin Analizi TR82 Düzey 2 Bölgesi Turizm Master Planı ve Turizm Sektör Profillerinin Oluşturulması Çankırı İli Kümelenme Analizi Araştırma Merkezi Tasnif, Kayıt, Restorasyon Proje Stratejisi Saraydan Çerkeş e, Çerkeş ten Herkese, Çerkeş Yemekleri Desteklenen projelerden sadece Çerkeş Yemekleri Projesi nin bütçesinin tamamı harcanmıştır. Diğer projelerin bütçesi tamamen harcanmamıştır. Projelerin sözleşmede yer alan bütçeleri ile gerçekleşen bütçeleri Grafik-2 de gösterilmektedir. Grafik-2: 2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı Kapsamında Desteklenen Projelerin Sözleşmede Yer Alan Bütçeleri ile Gerçekleşen Bütçelerinin Grafiksel Gösterimi , , , , , ,00 0,00 Revize Bütçe Uygulama Sonrası Bütçe 6 Yukarıdaki grafiğe göre proje bütçelerinin gerçekleşme oranı %96,47 olmuştur Sayılı Kanun Kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı na Olan Borçların Yapılandırılması Kalkınma ajanslarının, 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Sanayi ve Ticaret Odalarından olan alacaklarının 6111 Sayılı Kanun kapsamında yine İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile Sanayi ve Ticaret Odalarının talepleri doğrultusunda 2009 ve 2010 yıllarına ait yapılandırmaları tamamlanmıştır. Katkı paylarını yapılandırma sürecinde 63 Belediye, 3 İl Özel İdaresi ve 7 Ticaret ve Sanayi Odası ile iletişime geçilmiştir. 1 Belediye borç bildirimini yapmamıştır ve Borç bildirimi yapan kurumlardan 36 sı yapılandırma talebinde bulunmamıştır. 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle Ajans katkı paylarındaki durum il bazında Tablo-6 daki gibidir. Tablo-6: 30 Haziran 2011 İtibariyle Ajans Katkı Payı Durumu İller Yapılandırılan Tutar Ödenen Tutar Çankırı , ,72 Kastamonu , ,43 Sinop , ,36 TOPLAM , ,78

11 2.2. Katılım Sağlanan Toplantı, Konferans, Eğitim Eğitim Kalkınma Ajansları Personel Eğitimi programı, DPT tarafından Şubat 2011 tarihlerinde Ankara da düzenlenmiş olup; birim personellerin tamamı bu seminere katılmıştır. Bu programda, Kalkınma Ajansları nın kuruluşu ve mevzuatı ile Bölgesel Kalkınma ve Bölge Planlama konularında bilgiler verilmiştir Şubat 2011 tarihleri arasında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı na (OKA) İzleme ve Değerlendirme Birimi nin tecrübelerini paylaşmak için ziyarette bulunulmuştur. Bu ziyarette izleme faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olunmuş ve OKA uzmanları ile proje izleme ziyaretine gidilmiştir Mart 2011 tarihleri arasında İpekyolu Kalkınma Ajansı nda düzenlenen Teklif Çağrısı Süreçleri Yönetimi Eğitimi ne katılım sağlanmıştır Mart 2011 tarihleri arasında OKA da Kamu İhale Kurumu Uzmanlarının verdiği Kamu İhale Mevzuatı Eğitimine katılım sağlanmıştır. 7 OKA Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Fotoğrafları Mart 2011 tarihleri arasında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitim Merkezi nin verdiği eğitime katılım sağlanmıştır. Bölge Planı nda Coğrafi Bilgi Sistemlerini (CBS) etkin bir şekilde kullanabilmek adına ODTÜ Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri EABD Araştırma Görevlilerinden Gülcan SARP ve Reşat GEÇEN, PPKB personellerinden 3 uzmana Şubat 2011 tarihinde CBS Eğitimi vermiştir. Bu eğitimde, CBS ye giriş, mekânsal analiz, haritalama ve 3 boyutlu modelleme konuları uygulamalı olarak anlatılmıştır. Birimimizden bu eğitime gün düzeyinde katılım sağlanmıştır. Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin (KAYS) performans yönetimi modülünün kurulmasına ve performans kriterlerinin tartışılması yönelik DPT tarafından 16 Mart 2011 tarihinde Ankara da düzenlenen KAYS Süreç Modelleme Çalışmaları/Performans Yönetimi Modülü toplantısına katılım sağlanmıştır.

12 Toplantı, Konferans ve Seminer 4 Ocak 2011 tarihinde Genel Sekreter tarafından Bölge Milletvekillerine yapılacak sunum için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 5 Ocak 2011, 7 Ocak 2011 ve 19 Ocak 2011 tarihlerinde Ajansın düzenlediği İGEME Ülke Masaları- Afrika Pazarı ve İhracatta Devlet Yardımları, İGEME İspanya-Ukrayna ve Devlet Yardımları ve İGEME İtalya - Avusturya Pazarları Ve İhracatta Devlet Yardımları konulu seminerlere katılım sağlanmıştır. KUZKA-İGEME Seminer Fotoğrafları Ocak 2011 tarihinde Çukurova Kalkınma Ajansı nda düzenlenen tecrübe paylaşımı toplantısına katılım sağlanmıştır. Toplantıda Kalkınma Ajansı uzmanları edindikleri tecrübeleri birbirlerine aktararak paylaşımda bulunmuşlardır Ocak 2011 tarihinde Ağlı, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerine Bölge İlçelerini tanıma, İlçe Yöneticileri ile tanışma ve Ajansı tanıtma amaçlı ziyarette bulunulmuştur. 13 Ocak 2011 tarihinde Cide ve Şenpazar ilçelerine Bölge İlçelerini tanıma, İlçe Yöneticileri ile tanışma ve Ajansı tanıtma amaçlı ziyarette bulunulmuştur Ocak 2011 tarihinde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi, Ankara da 5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu düzenledi. Sempozyumda yerli ve yabancı katılımcılar tarafından bölgesel kalkınma ana konusu çerçevesinde ticaret ve sanayi politikaları, teşvikler, özel ekonomi bölgeleri ve kümelenme konuları ele alınmıştır. 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde DPT- Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Yazılımı Tanıtım ve Uygulama Eğitimi ne katılım sağlanmıştır. 11 Şubat 2011 tarihinde Uludağ İhracatçı Birliğinin düzenlediği Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 3.Uluslararası AR-GE Projeler Pazarı na katılım sağlanmıştır. 14 Şubat 2011 tarihinde Sinop ta Ajansın düzenlediği Sinop İl Çalıştayı na katılım sağlanmıştır. 21 Şubat 2011 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı nda düzenlenen ICT-PSP toplantısına katılım sağlanmıştır Mart tarihleri arasında Ankara da düzenlenen Başkentte Kastamonu Günleri ne birim uzmanları düzeyinde katılım sağlanmıştır. Fuar alanında ziyaretçilere bölgemizi tanıtıcı broşürler, kitapçıklar ve promosyon ürünleri (kalem, bez çanta, takvim vb.) dağıtılmıştır.

13 Başkent te Kastamonu Günleri Fotoğrafları 18 Mart 2011 tarihinde Kalkınma Bankası nın düzenlediği Kalkınma Ajanslarının Kurumsal Kapasite Geliştirme Faaliyetlerine Yönelik Eğitim İhtiyaçları konulu toplantıya katılım sağlanmıştır. 21 Nisan 2011 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi- Düşük Karbonlu Gelecek için Eko Bina Çözümleri konulu panele katılım sağlanmıştır. 11 Mayıs 2011 tarihinde Çankırı Karatekin Üniversitesi nde düzenlenen Tübitak İl Yenilik Platformu Konferansı na katılım sağlanmıştır. 17 Mayıs 2011 tarihinde Çankırı Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası Temini işlemleri yapılmıştır. 27 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen Üreten Kobiler 1.İstişare Toplantısı na katılım sağlanmıştır. 31 Mayıs 2011 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı ile görüşme ve Sinop YDO nun tanzimi yapılmıştır. 1. Kalkınma Ajansları Konferansı, Haziran 2011 tarihinde Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. DPT ve 26 Ajansında katılım sağladığı konferansta, Bölgesel Kalkınmanın en iyi şekilde sağlanabilmesi için mevcut Ajans yapılarının ve mevzuatının iyileştirilmesine ve Ajansların karşılaştıkları sorunlarının tespit edilmesi, çözülmesi ve daha sonraki süreçte hazırlanacak eylem planlarında kullanılacak raporların oluşturulmasına yönelik işlikler, paneller ve seminerler düzenlenmiştir Kalkınma Ajansları Konferansı Fotoğrafları 9 Haziran 2011 tarihinde Ajansın Çankırı da düzenlediği 2011 Yılı Mali Destek Programları İl Bilgilendirme Toplantısı na katılım sağlanmıştır. 17 Haziran 2011 tarihinde Ajansın Sinop ta düzenlediği 2011 Yılı Mali Destek Programları İl Proje Yazma Eğitim Toplantısı na katılım sağlanmıştır Haziran 2011 tarihlerinde Gerze ve Ayancık ta Ajansın düzenlediği Mali Destek Programları İlçe Proje Yazma Eğitim Toplantıları na katılım sağlanmıştır.

14 28 Haziran 2011 tarihinde Araç ta Ajansın düzenlediği Mali Destek Programları İlçe Proje Yazma Eğitim Toplantıları na katılım sağlanmıştır Diğer Faaliyetler Ajansın ihtiyaç duyduğu mal, ofis sarf malzemesi ve yazılım benzeri ürünlerin satın alımı işlerini çoğunlukla İzleme ve Değerlendirme Birimi personeli gerçekleştirmiştir. Ajans ta Bilgi İşlem personeli bulunmadığı için bilgi işlem faaliyetlerini İzleme ve Değerlendirme Birimi yürütmüştür. Ajans binasının zemin katındaki boşluk bölüm değerlendirilerek toplantı salonu ve misafir kabul bölümü yapılmıştır. Havaalanı ile ilgili fizibilite raporuna katkı sağlanmıştır. Program Yönetimi Birimi tarafından yürütülen İlçe Proje Yazma ve Bilgilendirme Eğitimlerine destek ve katılım sağlanmıştır Birim Performansı ve Değerlendirme Birimin uzun süre Bölge Planı odaklı çalışması ve birim performansını belirleyecek ölçütlerin henüz belirlenememesinden dolayı performans ölçümü yapılamamıştır. 10

15 3. Birim Kabiliyet ve Kapasitesinin Değerlendirilmesi 3.1. Üstünlük İDB nin üstünlükleri şu şekildedir: Nitelikli personel Personellerin arasındaki uyum ve koordinasyon Personelin çalışma isteği ve arzusu Yüksek motivasyon Birimin görev ve sorumlulukları yerine getirme konusunda bilinçli olması Verilen görevleri zamanında ve istenilen şekilde yerine getirme 3.2. Zayıflık İDB nin zayıflıkları şu şekildedir: Birimde çalışan personelin, birimin görev ve sorumlulukları yerine getirme konusunda sayıca yetersiz olması Bazı uzmanlık dallarında personel bulunmaması Birim personelinin eğitim ihtiyacı 3.3. Değerlendirme Ajans kuruluş aşamasında olduğundan İzleme ve Değerlendirme Birimi personeli asli görevlerinin dışında birçok görevle meşgul olmuştur. Bu durum Birim personelinin yeterli eğitimi alamamasına ve asli görevlerine yoğunlaşamamasına yol açmıştır. 11

16 4. Öneriler ve Tedbirler 2011 Yılı Mali Destek Programları kapsamında destek almaya hak kazanan projelerle sözleşmeler imzalandıktan sonra izleme ziyaretlerine başlanacaktır. Bu nedenle, birime ihtiyaç duyduğu nitelikte ve sayıda personel alınması ve/veya takviye edilmesi gerekmektedir. Birim, ihtiyaç duyduğu personellerin nitelikleri ve sayılarının tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmaları yürütmektedir. Birimde çalışan personeller her ne kadar yüksek niteliğe sahip olsa da bazı görevler ve sorumlulukların yerine getirilmesi konusunda zaman zaman ihtiyaca cevap verememektedir. Bu nedenle, birim personelinin ihtiyaç duyduğu bir takım eğitimleri almaları gerekmektedir. Birime yeni alınacak ya da diğer çalışma birimlerinden İDB ye geçecek olan personellerin, birimin çalışmasını aksatmadan, birim içindeki uyumu bozmadan ve proje izlemenin ciddiyetini kavrayacak şekilde birim çalışmalarına dâhil olmaları ve görevlerini en iyi şekilde sürdürmeleri için gerekli uyum sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Birimin standart görev ve sorumlulukları arasında yer almasa da ihtiyaca binaen bazı görevleri ve sorumlulukları üzerine alması gerekmektedir. 12

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 1 DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2010 4 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU DAKA FAALİYET RAPORU 2010 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik

Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Grafik Tasarım & Baskı A grafik EKLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet

Detaylı

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR

Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Karacadağ Kalkınma Ajansı Adres: Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:5/A 2080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (42) 237 2 6-7 Faks : 0 (42) 237 2 4 E-posta : info@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU BİTLİS - MUŞ - HAKKARİ - VAN

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU BİTLİS - MUŞ - HAKKARİ - VAN DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2011 BİTLİS - MUŞ - HAKKARİ - VAN DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI FAALİYET RAPORU 2011 4 Dünyada rekabetçi ve küresel güç olarak karşımıza çıkan ülkelere baktığımızda,

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

AJANS FAALİYET RAPORU

AJANS FAALİYET RAPORU 2012 AJANS FAALİYET RAPORU MART 2013 2012 Faaliyet Raporu YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü

Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü Anadolu nun Zirvesinde Kalkınmanın Köprüsü 2011 YILI ARA FAALİYET RAPORU Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ...

İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... Sayfa 1 / 92 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 SUNUŞ... 3 1 GENEL BİLGİLER... 4 1.1 Misyon ve Vizyon... 4 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler... 6 1.3.1 Fiziksel Yapı... 6 1.3.2

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU

2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU BAKKA TR81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (ZONGULDAK KARABÜK BARTIN) 2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU BAKKA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZONGULDAK KARABÜK

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2015 YILI 6 AYLIK AJANS FAALİYET RAPORU TEMMUZ, 2015 Sayfa 1 / 67 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Kurulduğu ilk günden bu yana sürdürülebilir

Detaylı

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 / 72 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 ŞEKİLLER... 4 KISALTMALAR... 5 SUNUŞ... 6 A. GENEL BİLGİLER... 8 A.1. Misyon ve Vizyon... 8 A.2. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI NSI 10 YILI AROU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2010 Mart 2013 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... 1 A) ÇKA Kurumsal Misyon ve Vizyonu... 1 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 C) Kurumsal

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Sebahattin ÖZTÜRK Erzurum Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2012 yılının ilk yarısında

Detaylı

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI 2012 mali- YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER T.C. TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 6 KISALTMALAR... 7 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1.

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M. Kemal ATATÜRK 2 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M.Kemal ATATÜRK

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 A. VİZYON VE MİSYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1. Fiziksel

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor. M. Kemal ATATÜRK

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı