Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)"

Transkript

1 FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif olmak üzere iki çesit elektrik yükü vardır. SI Birim Sisteminde elektrik yükünün birimi Coulomb (C) dur. Temel elektrik yükü bir elektronun yükü olarak tanımlanmıştır ve -1.6 x C a eşittir. Elektrik yükü daima korunur. İletkenler içlerinde yüklerin serbestçe hareket ettikleri malzemelerdir, oysa yalıtkanlarda serbest elektron sayısı oldukca azdır. Yükleme Yöntemleri: Proton sayısından fazla elektrona sahip bir cisim negatif yüklü, daha az elektronu olan bir cisim ise pozitif yüklüdür. Bir cisim sürtünme, iletim ve indüksiyon ile yüklenebilir. Coulomb Yasası: Elektrik yükleri birbirlerine kuvvet uygularlar; benzer yükler birbirini iterken zıt yükler çeker. Q 1 ve Q 2 nokta yükleri için kuvvetin büyüklüğü Q Q 1 F= k 2 ifadesi ile verilir ve Coulomb yasası olarak bilinir. SI birim sisteminde k değeri 1/4 o olarak verilir ve o boşluğun elektriksel geçirgenliğidir. Elektrik Alanı: Elektrik alan herhangi bir yükün veya yük grubunun etrafında oluşur. Bu alana konan yüklü bir cisme etki eden kuvvet elektrik alan ile orantılıdır. Uzayda herhangi bir noktadaki bir ya da daha fazla yük nedeni ile oluşan elektrik alan, E= F / q olarak tanımlanır. Elektrik alanı pozitif yüklerden başlayıp negatif yüklerde sonlanan elektrik alan çizgileri ile gösterilir. Bir iletken içindeki durağan elektrik alan (hareketli hiçbir yük yok ise) sıfırdır ve yüklü bir iletkenin hemen dışındaki elektrik alan çizgileri iletken yüzeyine diktir. Yük Yoğunluğu: Sürekli yük dağılımı durumunda çizgisel yük yoğunluğu ( = Q/L), yüzey yük yoğunluğu ( = Q/A) ve hacim yük yoğunluğu ( = Q/V) dikkate alınmalıdır. Sabit bir elektrik alanda hareket eden yüklü bir parçaçığın ivmesi a= qe / m ifadesi ile verilir. Elektrik dipol bir birinden l mesafesi kadar ayrılmış iki eşit fakat zıt yükten oluşur. Dipol momenti p = Q l dir. Düzgün bir elektrik alana yerleştirilmiş dipol, net bir torka maruz kalır (eğer p, E ye paralel değil ise). r'nin l den çok büyük olması koşuluyla dipol tarafından oluşturulan elektrik alan, dipolden uzaklaştıkca uzaklığın (r) kübü oranında azalır, E α 1/r 3. Dipole etkiyen tork = p x E ifadesi ile, dipolün potansiyel enerjisi ise U = -p. E ifadesi ile verilir. Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 21 den sorumlusunuz. r 2 2.Hafta: Gauss Yasası (Bölüm 22) Elektrik akısı: A alanından geçen elektrik akısı bir E elektrik alanı için = E. da ifadesi ile verilir. da nın doğrultusu, da alanının yüzeyine dik ve kapalı yüzeyden dışarı doğrudur. Yüzey boyunca akı bu yüzeyden geçen elektrik alan çizgilerinin sayısı ile doğru orantılıdır. 1

2 Gauss Yasası na göre kapalı bir gauss yüzeyinden geçen net elektrik akısı bu yüzey tarafından çevrelenmiş net yükün (q iç,), o sabitine bölümüne eşittir. = E. d A = Gauss yasası verilen bir yük dağılımı için elektrik alanı belirlemekte kullanılır. q iç o Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 22 den sorumlusunuz. 3.Hafta: Elektriksel Potansiyel (Bölüm 23) Elektriksel Potansiyel ve Enerji: Elektriksel potansiyel, birim yük başına elektriksel potansiyel enerji olarak tanımlanır. Uzaydaki herhangi iki nokta arasındaki potansiyel fark, bu iki noktaya yerleştirilmiş q test yüklerinin potansiyel enerjisindeki farkın q yüküne bölünmesi ile bulunur: V ba = (U b U a ) / q. Potansiyel, volt (1 V = 1J/C) cinsinden ölçülür ve kimi zaman voltaj olarak anılır. Bir q yükü V ba potansiyel farkı boyunca hareket ettiği zaman potansiyel enerjisindeki değişim U = qv ba eşitliği ile verilir. İki nokta (a ve b) arasındaki potansiyel fark ayrıca eşitliği ile verilir. V ba = - b a E. dl Eğer elektrik alan düzgün ise ifade V ba = -Ed ya dönüşür. Burada d iki nokta arasındaki mesafeye (alan çizgilerine paralel) eşittir. V bilindiği takdirde, E nin bileşenleri yukardaki ifadenin tersinden bulunabilir: V V V E x = - E y = - E z = - x y z Bir eşpotansiyel çizgisi ya da yüzeyinin tümü aynı potansiyeldedir ve her noktada elektrik alana diktir. Bir nokta yük Q nun oluşturduğu elektrik potansiyel, V= kq/r ile verilir. Herhangi bir yük dağılımı dolayısı ile oluşan potansiyel, tüm yüklerin potansiyellerinin integrali (toplamı) alınarak bulunabilir: dq V = k r Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 23 den sorumlusunuz. 4.Hafta: Sığa ve Dielektrikler (Bölüm 24) Kondansatör aralarında potansiyel farkı bulunan iki iletkenden oluşur ve yük biriktirmek için kullanılır. İki iletken genellikle eşit ama zıt yük, Q, taşırlar ve bu yükün iletkenler arasındaki potansiyel farka oranı sığa, C (Farad) olarak anılır, C = Q / V 2

3 Paralel plakalı bir kondansatörün sığası, C= o A/d ile tanımlanır. Burada A her bir plakanın alanı, d ise plakalar arası uzaklıktır. Dielektrikler : İletkenler arasındaki boşluk, iletken olmayan hava, kağıt ve plastik gibi maddeler içerir. Bu maddeler dielektrik olarak anılır; sığa dielektrik sabiti K (hava için yaklaşık 1 dir) denilen dielektriğin özelliği ile orantılıdır. Paralel plakalı bir kondansatör için C = K o A/d = A/d dir. Burada = K o dielektrik malzemenin geçirgenliği olarak tanımlanır. Kondansatörlerin Bağlanması : Kondansatörler paralel bağlandıklarında, eşdeğer sığa: C eş = C 1 + C 2 + ile verilir. Seri bağlandıklarında ise, eşdeğer sığanın tersi her bir sığanın tersinin toplamına eşittir: 1/C eş = 1/C 1 + 1/C 2 + Enerji: Yüklü bir kondansatör elektrik enerjisi depolar: U= ½ QV= ½ CV 2 = ½ Q 2 /C Bu enerjinin plakalar arasındaki elektrik alanda depolandığı düşünülebilir. Serbest uzayda herhangi bir elektrik alan E için, enerji yoğunluğu u (birim hacimdeki enerji): ile gösterilir. Bir dielektriğin varlığında, ifade u = ½ o E 2 u = ½ K o E 2 = ½ E 2 olur. Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 24 den sorumlusunuz. 5.Hafta: Akım ve Direnç (Bölüm 25) Elektrik akımı, I, zamana göre elektrik yük akışını tanımlar ve Amper (A) cinsinden ölçülür. 1 Amper, bir noktadan 1 saniyede geçen 1 Coulomb luk yük akışıdır: I= dq/dt. Elektrik akımının yönü pozitif yüklerin yönüdür. Bir telde, gerçekte serbest elektronlar hareket eder, dolayısı ile elektronlar yönünün tersine akarlar. Elektrik akımı daima yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğrudur. Ohm yasası V = IR olarak bilinir. Burada I, uçlarına V potansiyel farkı uygulanan malzemedeki akımdır. Direncin birimi Ohm ( ) dur ve 1 = 1 V/A. Bir telin R direnci kesit alanı A ile ters orantılı, telin uzunluğu l ve özdirenci ile doğru orantılıdır. Özdirenç, metaller için sıcaklıkla artar o[1 + T], fakat yarı iletkenler için düşebilir. Çok düşük sıcaklıklarda bazı malzemeler süperiletken olur, bu durum elektriksel direncin sıfır olması anlamına gelir. Güç: Bir R direncinde elektrik enerjisinin başka bir enerji biçimine (ısı, ışık, vb.) dönüşme hızıdır ve P = IV= I 2 R = V 2 / R ifadesi ile verilir. Elektrik akımı doğru akım (dc) ya da alternatif akım (ac) olabilir. Doğru akım bir yönde kararlı akımı ifade ederken, alternatif akım akımın yönünün belirli bir f frekansında (tipik olarak 50 Hz) değiştiğini anlatır. Alternatif akım genellikle zamanın fonksiyonu olan bir sinüs dalgasıdır: I = I o sin t, burada = 2 f dir. Akım yoğunluğu j kesit alandan geçen akımdır. Akım yoğunluğu, birim hacimdeki yük taşıyıcılarının sayısı (n), yükleri (q) ve sürüklenme hızları (v s ) ile ilişkilidir: j = nqv s. Bir tel içindeki elektrik alan elektrik alan ile ilişkilidir: j = E. Burada = 1/ iletkenliktir. Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 25 den sorumlusunuz. 3

4 6.Hafta: Doğru Akım Devreleri (Bölüm 26) Elektromotor Kuvvet (emk): Enerjinin bir türünü elektrik enerjisine çeviren cihazlara emk kaynağı denilir. Bir batarya seri iç direnci (r) ile bir emk kaynağı olarak davranır. emk ise bataryadaki kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan potansiyel farktır ve akım olmadığı zaman bataryanın uçları arasında okunan voltaja eşittir. Bataryadan akım geçtiğinde bataryanın uçları arasındaki voltaj emk dan iç dirençte harcanan Ir miktarınca küçüktür: = IR + Ir Dirençlerin Bağlanması : Dirençler seri bağlandığında (uç uca) eşdeğer direnç; R eş = R 1 + R 2 +. dir. Paralel bağlı dirençler için eşdeğer direncin tersi ; 1/R eş = 1/R 1 + 1/R 2 + şeklinde verilir. Kirchhoff kuralları karmaşık devrelerde akımların ve voltajların belirlenmesinde kullanılır. Kirchhoff un kavşak kuralı elektrik yükünün korunumuna dayanmaktadır ve bir düğüm noktasına giren akımlar toplamının ayrılan akımlar toplamına eşit olduğunu söylemektedir. İkinci yasa ya da çevrim kuralı enerjinin korunumuna dayanmakta ve bir devrede herhangi kapalı bir yol boyunca voltaj değişimlerinin cebirsel toplamının sıfır olduğunu ortaya koymaktadır. Bir RC devresinde, yüksüz bir kondansatör yüklenirken üzerindeki yükün herhangi bir t zamanındaki değeri, q(t)= Q (1-e -t/rc ) ifadesi ile verilir. Burada Q maksimum yük (Q = CE) ve RC zaman sabitidir. Devredeki akım I(t)= E/R e -t/rc ifadesi ile verilir. Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 26 dan sorumlusunuz 7. Hafta: Manyetik Alanlar (Bölüm 27) Bir mıknatıs kuzey ve güney olmak üzere iki kutuba sahiptir. Mıknatısın kuzey kutbu, mıknatıs serbest bırakıldığında dünyanın kuzeyini gösterir. Mıknatısın zıt kutupları birbirini çekerken benzer kutuplar birbirini iter. Manyetik Alan ve Kuvvet: Manyetik alan mıknatısın etrafını çevreler. Manyetik alan için SI Birim Sisteminde Tesla (1 T= Wb/m 2 = 10 4 Gauss) kullanılır. B manyetik alanı, v hızı ile hareket eden bir q yükü üzerine F = qv x B formülü ile verilen bir kuvvet uygular. Düzgün bir manyetik alana dik hareket eden yüklü bir parçacık bir çember üzerinde hareket eder. Bu çemberin yarıçapı r = mv/qb ile verilir. Elektrik ve manyetik alanın ikisinin de olduğu durumda kuvvet Lorentz kuvveti olarak adlandırılır. F = qe + qv x B. Elektrik akımı manyetik alan yaratır. Manyetik alan elektrik akımı üzerinde kuvvet uygular. B manyetik alanında I akımı taşıyan sonsuz küçük bir dl teli üzerindeki kuvvet df = I d l xbile verilir. Kuvvetin yönü tele ve manyetik alana diktir ve sağ el kuralı ile bulunur. Bir B manyetik alanındaki akım ilmeğine etkiyen tork = x B dir. Burada μ ilmeğin manyetik dipol momentidir: μ = NIA. 4

5 Burada N, I akımı geçen telin sarım sayısıdır ve A vektörü ilmek düzlemine diktir (sağ el kuralını kullanınız). Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 27 den sorumlusunuz 8. ve 9. Haftalar: Manyetik Alan Kaynakları (Bölüm 28) Bilinen bir akım düzeninin meydana getirdiği manyetik alanı belirlemede Biot-Savart yasası faydalıdır. Bu yasa db= ( o I /4 )dl x ^ r /r 2 eşitliğini ortaya koyar. Burada db, sonsuz küçük dl uzunluğu boyunca akan I akımının P noktasındaki manyetik alanıdır ve ^ r, dl den P ye doğru uzanan vektörün birim vektörüdür. Toplam manyetik alan B, tüm db lerin toplamıdır (integral). o boşluğun manyetik geçirgenliğidir. Ampere yasası B manyetik alanının herhangi bir kapalı ilmek boyunca çizgi integralinin değeri şu ifade ile verilir: B. dl = o I iç Bırada I iç, kapalı ilmeğin çevrelediği herhangi bir yüzeyden geçen net akımdır. Uzun düz bir telden r kadar uzaklıkta B manyetik alanı B= oi / 2 r ile verilir. Manyetik alan çizgileri teli merkez alan çemberlerdir. Uzun sıkı sarımlı bir bobin içindeki manyetik alan B= o ni dır. Burada n (=N/l) birim uzunluktaki sarım sayısı ve I her bir sarımdan geçen akımdır. Bir ilmekten geçen manyetik akı B= B.dA ifadesine eşittir. 28-7, 28-8, 28-9, kesimleri hariç, örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 28 den sorumlusunuz. 10.Hafta: Faraday Yasası (Bölüm 29) Faraday Yasası: Bir devrede oluşan indüksiyon emk devreden geçen B manyetik akı değişimiyle orantılıdır. İndüklenmiş emk in büyüklüğü E = -N d B /dt ifadesi ile verilir. Faraday yasası, B manyetik alanına dik ve v hızı ile hareket eden l uzunluğundaki düz telin uçları arasında indüklenmiş bir emk, E = Blv olacağını söyler. Faraday yasası ayrıca değişen bir manyetik alanın bir E elektrik alanı üreteceğini gösterir: E.dl= - d B /dt = E Bu bağıntı Faraday indüksiyon yasasının genel biçimidir. Lenz Yasası: Bir iletkendeki indüklenmiş akım, manyetik akı değişimine karşı koyacak yöndedir. Bir elektrik jenaratörü mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Çalışma prensibi Faraday yasasına dayanır. Transformatör, ac voltajın büyüklüğünü değiştiren bir cihazdır, birincil ve ikincil sarımdan oluşur. Birincil sarımda ac voltaj sebebi ile değişen akı ikincil sarımda bir ac voltaj indükler. 5

6 Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil, tüm bölüm 29 dan sorumlusunuz. 11.Hafta: İndüktans (Bölüm 30) Öz-indüksiyon: Basit bir bobinde zamanla değişen akım bir zıt emk, E, indükler: E = -L di/dt. Burada L öz-indüktanstır. SI birim sisteminde L nin birimi Henry dir. Bu öz-indüklenmiş emk, alternatif akıma karşı bir empedans olarak davranır. L yi ayrıca L= N B/I biçiminde de yazabiliriz. Burada B, I akımı sonucu bobin içinde oluşan akıdır. Enerji: L indüktansındaki akım I olduğu zaman indüktansta depolanmış enerji U= ½ LI 2 ifadesi ile verilir. Bu enerjinin bobinin manyetik alanında depolandığı düşünülebilir. Herhangi bir B manyetik alanındaki enerji yoğunluğu u = ½ B 2 / o dır. RL Devreleri: L indüktansı ile R direnci bir emk kaynağına, E, seri olarak bağlandığı zaman, akım I= (E/R) (1-e -t/ ) eşitliği ile verilir. Burada = L/R zaman sabitidir. Üreteç bir anda devre dışı bırakıldığında, akım eksponansiyel olarak azalır: I = I o e -t/ Karşılıklı indüktans: Bir bobinde değişen akım yakınına yerleştirilmiş ikinci bir bobinde bir emk indükleyecektir. Karşılıklı indüktans, M, E 2 = -M di 1 /dt olarak tanımlanır. M yi ayrıca M= N 2 12 / I 1 olarak da yazabiliriz. Burada 12 birinci bobin sebebiyle oluşan ve ikinci bobinden geçen manyetik akıdır. Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil, bölüm 30 un ilk beş kesiminden sorumlusunuz. 12. Hafta: Elektromanyetik Dalgalar (Bölüm 31) Maxwell s denklemleri: J.C. Maxwell in sentezini yaptığı teoriye göre tüm elektrik ve manyetik olaylar dört denklemle açıklanabilir. Bu denklemler Maxwell denklemleri olarak bilinir: E. da = Q/ o E. dl = - d B /dt B. da = 0 B. dl = oi + d E /dt soldaki iki tanesi manyetizma ve elektrik için Gauss yasalarıdır, sağdaki iki tane ise Faraday ve Ampere yasalarıdır. Işığın Hızı: Maxwell teorisi, enine elektromanyetik (EM) dalgaların ivmelenen elektrik yükleri ile üretilebileceğini ve bu dalgaların boşlukta ışık hızı (c= 1 / ( ) = x 10 8 m/s) ile yayılacağını öngörmüştür. EM Dalgalar: Bir EM dalgadaki titreşen elektrik ve manyetik alanlar yayılma yönüne ve birbirlerine diktir. Elektromanyetik spektrum pek çok dalga boyunda (mikrodalga ve radyo dalgalarından görünür ışığa, X ve gama ışınlarına kadar) EM dalga içerir. Bunların hepsi boşlukta c= f hızı ile hareket ederler. dalga boyu, f ise dalganın frekansıdır. Işığın dalga boyu rengini belirler, görünür bölge 400 nm den (mor) 750 nm ye (kırmızı) kadar uzanır. EM dalga tarafından taşınan enerji Poynting vektörü tarafından tanımlanır: S= 1 o E x B Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil, tüm bölüm 31 den sorumlusunuz. 6

7 13. Hafta: Işık (Bölüm 32) Işık bir EM dalgadır. Ayrıca foton denilen parcaçıklardan oluştuğu da bilinir. Işık, ışın denilen, düz bir yol boyunca maddenin kırılma indisine (n) bağlı olan bir v hızı ile seyahat eder: v= c/n, burada c ışığın boşluktaki hızıdır. Yansıma: Işık düz bir yüzeyden yansıdığı zaman, yansıma açısı gelme açısına eşittir (yansıma yasası). Kırılma: Işık bir saydam ortamdan diğerine geçerken kırılır. Kırılma yasası (Snell yasası) n 1 sinθ 1 = n 2 sinθ 2 eşitliği ile ifade edilir. Burada n 1 ve θ 1 gelen ışın için kırılma indisi ve gelen ışının yüzeyin normali ile yaptığı açı, n 2 ve θ 2 ise kırılan ışın için kırılma indisi ve kırılma açısıdır. Dağınım: Prizma (ve diğer saydam malzemeler) beyaz ışığı onu oluşturan renklere ayırır. Çünkü kırılma indisi dalga boyu ile değişir. Tam Yansıma: Işık ışınları kırılma indisi düşük bir ortamın sınırına ulaştıklarında, gelme açısı, θ 1, Snell yasasında θ 2 > 90 gibi bir sonuç verecek bir açı ise tamamen içe yansır. Bu durum θ 1 kritik açıyı (θ c ) aştığı durumlarda meydana gelir. Kritik açı, sin θ c = n 2 /n 1 ifadesi ile verilir. Aynalar: Bir küresel ayna çukur (içbükey) ya da tümsek (dışbükey) olabilir. Bir çukur ayna paralel ışık ışınlarını (çok uzak bir cisimden gelen) odak noktası denilen bir noktada toplar. Bu noktanın aynadan uzaklığı aynanın odak uzaklığıdır (f) ve R/2 e eşittir. Burada R aynanın eğrilik yarıçapıdır. Ayna Denklemleri: Herhangi bir cismin ayna tarafından oluşturulan görüntüsünün büyüklüğü ve konumu ışınları izleyerek bulunabilir. Görüntü (d g ), cisim (d c ) ve odak (f) uzunlukları arasındaki ilişki ayna denklemi ile verilir: 1/d c + 1/d g = 1/f. Büyütme m, m= h g /h c = -d g /d c eşitliği ile ifade edilir. Bir görüntü ekran üzerinde oluşuyorsa bu görüntüye gerçek görüntü denilir, aksi takdirde görüntü sanaldır. Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil, tüm bölüm 32 den sorumlusunuz. 14.Hafta: Genel Tekrar Geometrik Optik (Bölüm 32 ve 33) Aşağıdaki konular seçmelidir: Küresel Yüzey : Kırılma indisi n 1 olan bir ortam ile n 2 olan bir ortam arasındaki küresel bir yüzeye birinci ortamdan gelen bir ışın için n 1 /d c + n 2 /d g = (n 2 -n 1 )/R eşitliği yazılabilir. Aynı eşitlik, çukur ve tümsek küresel yüzeylerin her ikisine de d c, d g ve R nin işaretleri uygun alınmak şartı ile uygulanabilir. Mercek Yapımcısının Denklemi : İnce mercekler, cisme yakın yüzeyde kırılma sebebi ile oluşan görüntü, merceğin ikinci yüzeyindeki kırılma için cisim olarak düşünüldüğünde anlaşılabilir. Kırılma indisi n o olan bir ortamdaki mercek için 1/f = [(n mercek /n o )-1](1/R 1-1/R 2 ) eşitliği geçerlidir. Mercekler: Bir ince mercek için paraksiyal ışın yaklaşımında mercek denklemleri ayna denklemleri ile aynıdır. Merceğin gücü, P = l/f, diyoptri (m -1 ) cinsinden ifade edilir. Geometrik optikteki değişik denklemleri kullanırken önemli olan, hesaba katılan tüm değerler için işaretleri doğru kullanmaktır: Problemleri çözerken bunları dikkatlice gözden geçiriniz. Büyüteçlerde, gözlük camlarında, kameralarda, mikroskop ve teleskoplarda olduğu gibi, ince mercekler optik araçlar yaparken tek ya da mercek sistemi halinde kullanılabilirler. 7

8 Girişim (Bölüm 34) Girişim: Işığın dalga teorisi girişim ve kırınım olayları ile desteklenmektedir. Kırılma indisi n olan bir ortamda ışığın dalga boyu n = / n ifadesi ile verilir, burada boşluktaki dalga boyudur. Frekans asla değişmez. Young deneyi: ışığın girişimini gösterir. Yapıcı girişimi sağlayan θ açısı aşağıdaki ifade ile verilir: sin θ = m /d Burada d, yarıklar arası uzaklık; m= 0, ±1, ±2, ±3,...dir. Söndürücü girişim olayında, sin θ = (m+1/2) /d ile verilir. Çift yarık girişim deseninin herhangi bir noktasındaki ışık şiddeti I θ I θ = I o cos 2 ( /2) ifadesi ile verilir, burada I o, θ = 0 daki şiddettir ve faz açısı = (2 d/ ) sinθ dır. Girişim için koherent (eşfazlı) dalgalar gereklidir. Kırınım ve Kutuplanma (Bölüm 35) Kırınım ışığın, diğer dalgalar gibi, dar bir yarıktan geçtikten sonra saçılmasını ve rastladığı bir cisim etrafında yolundan sapmasını ifade eder. Bu sapma kırınım deseninin oluşmasına neden olur. Genişliği a olan dar bir yarıktan geçen ışık, sin θ = m / a ile verilen bir θ açısında minimuma sahip bir desen oluşturur. Burada m, ±1, ±2, ±3, gibi değerlerdir, fakat 0 (sıfır) degildir. Çünkü m = 0 da desen en kuvvetli maksimuma sahiptir. Tek yarık kırınım deseninin herhangi bir noktasında şiddet I θ = I o [sin( /2) / ( /2)] 2 = 2 a sinθ ifadesi ile verilir. Kırınım ağı, birbirlerinden d mesafesi ile ayrılmış pek çok paralel yarık ve çizgiden oluşur. Yapıcı girişim tepeleri d sin θ = m ile verilen θ değerleri için oluşur. Burada m = 0,1, 2,. Tepeler, basit bir çift yarık düzeneğinde olduğundan çok daha keskin ve parlaktır. Kutuplanma: Kutuplanmamış ışığın elektrik alan vektörleri her yönde enine titreşir. Eğer E elektrik alan vektörü her zaman aynı yönde titreşiyor ise ışığın çizgisel kutuplanmış (lineer polarize) olduğu söylenir. E ile yayılma doğrultusunun oluşturduğu düzlem, dalganın kutuplanma düzlemidir. Kutuplanmış demetin şiddeti I o cos 2 θ ifadesi ile verilir. Burada θ, polarizör ve analizörün eksenleri arasındaki açıdır. Brewster Yasası: Işık, yansıma ile de kısmen ya da tamamen kutuplanabilir. Havada seyahat eden ışık kırılma indisi n olan bir ortamdan yansıdığında, yansıyan ışık gelme açısı n = tan θ p (Brewster yasası) eşitliğine uyuyorsa tamamen düzlem kutuplanır. 8

Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör. Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26

Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör. Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26 Elektrostatik Elektrik Alan Elektrik Akı Kondansatör Kaynak : Serway-Beichner Bölüm 23, 24, 26 İndüksiyon Nötr Maddenin indüksiyon yoluyla yüklenmesi (Bir yük türünün diğer yük türüne göre daha fazla olması)

Detaylı

Faraday Yasası. 31. Bölüm

Faraday Yasası. 31. Bölüm Faraday Yasası 31. Bölüm 1. Faraday İndüksiyon Yasası Faraday ve Henri: Değişen manyetik alanlar da emk (dolayısıyla akım) oluşturur. Şekilde görüldüğü gibi akım ile değişen manyetik alan arasında bir

Detaylı

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Akım, Direnç ve Elektromotor Kuvvet

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Akım, Direnç ve Elektromotor Kuvvet Ders Hakkında Fizik-II Elektrik ve Manyetizma Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fen ve mühendislik öğrencilerine elektrik ve manyetizmanın temel kanunlarını lisans düzeyinde öğretmektir. Dersin İçeriği Hafta

Detaylı

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır.

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır. Manyetik Alanlar Manyetik Alanlar Duran ya da hareket eden yüklü parçacığın etrafını bir elektrik alanın sardığı biliyoruz. Hatta elektrik alan konusunda şu sonuç oraya konulmuştur. Durgun bir deneme yükü

Detaylı

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu Akım ve Direnç Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız tartışmalar durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik yüklerinin hareket halinde olduğu durumları inceleyeceğiz.

Detaylı

2. Işık Dalgalarında Kutuplanma:

2. Işık Dalgalarında Kutuplanma: KUTUPLANMA (POLARİZASYON). Giriş ve Temel ilgiler Işık, bir elektromanyetik dalgadır. Elektromanyetik dalgalar maddesel ortamlarda olduğu gibi boşlukta da yayılabilirler. Elektromanyetik dalgaların özellikleri

Detaylı

mercek ince kenarlı (yakınsak) mercekler kalın kenarlı (ıraksak) mercekle odak noktası odak uzaklığı

mercek ince kenarlı (yakınsak) mercekler kalın kenarlı (ıraksak) mercekle odak noktası odak uzaklığı MERCEKLER Mercekler mikroskoptan gözlüğe, kameralardan teleskoplara kadar pek çok optik araçta kullanılır. Mercekler genelde camdan ya da sert plastikten yapılan en az bir yüzü küresel araçlardır. Cisimlerin

Detaylı

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Doğru Akım Devreleri Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Yasası Elektromotor Kuvvet (EMK) Kirchoff un Akım Kuralı Kirchoff un İlmek Kuralı Seri ve Paralel

Detaylı

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ELEKTRİK YÜKÜ 1.1. ELEKTRİK YÜKÜ VE ÖZELLİKLERİ YALITKANLAR VE İLETKENLER...

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ELEKTRİK YÜKÜ 1.1. ELEKTRİK YÜKÜ VE ÖZELLİKLERİ YALITKANLAR VE İLETKENLER... İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ELEKTRİK YÜKÜ 1.1. ELEKTRİK YÜKÜ VE ÖZELLİKLERİ... 2 1.2. YALITKANLAR VE İLETKENLER... 4 1.2.1. İletkenler, Yalıtkanlar ve Yarıiletkenler... 4 1.2.2. Topraklanma...

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

Manyetizma. Manyetik alan çizgileri, çizim. Manyetik malzeme türleri. Manyetik alanlar. BÖLÜM 29 Manyetik alanlar

Manyetizma. Manyetik alan çizgileri, çizim. Manyetik malzeme türleri. Manyetik alanlar. BÖLÜM 29 Manyetik alanlar ÖLÜM 29 Manyetik alanlar Manyetik alan Akım taşıyan bir iletkene etkiyen manyetik kuvvet Düzgün bir manyetik alan içerisindeki akım ilmeğine etkiyen tork Yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik alan içerisindeki

Detaylı

Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası

Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası 1. Akım Şiddeti Elektrik akımı, elektrik yüklerinin hareketi sonucu oluşur. Ancak her hareketli yük akım yaratmaz. Belirli bir bölge ya da yüzeyden net bir elektrik yük akışı olduğu durumda elektrik akımından

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-3

Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-3 Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-3 Faz ve Grup Hızı Güç ve Enerji Düzlem Dalgaların Düzlem Sınırlara Dik Gelişi Düzlem Dalgaların Düzlem Sınırlara Eğik Gelişi Dik Kutuplama Paralel Kutuplama Faz ve Grup

Detaylı

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Faraday Yasası

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Faraday Yasası Ders Hakkında Fizik-II Elektrik ve Manyetizma Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fen ve mühendislik öğrencilerine elektrik ve manyetizmanın temel kanunlarını lisans düzeyinde öğretmektir. Dersin İçeriği Hafta

Detaylı

SIĞA VE DİELEKTRİKLER

SIĞA VE DİELEKTRİKLER SIĞA VE DİELEKTRİKLER Birbirlerinden bir boşluk veya bir yalıtkanla ayrılmış iki eşit büyüklükte fakat zıt işaretli yük taşıyan iletkenlerin oluşturduğu yapıya kondansatör adı verilirken her bir iletken

Detaylı

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Doğru Akım Devreleri-1

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Doğru Akım Devreleri-1 Ders Hakkında Fizik-II Elektrik ve Manyetizma Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fen ve mühendislik öğrencilerine elektrik ve manyetizmanın temel kanunlarını lisans düzeyinde öğretmektir. Dersin İçeriği Hafta

Detaylı

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? Temel Kavramlar Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2014-2015 Bahar Yarıyılı 10. Bölüm Özeti 26.05.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2014-2015 Bahar Yarıyılı 10. Bölüm Özeti 26.05.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ102 FİZİK-II Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya 2014-2015 Bahar Yarıyılı 10. Bölüm Özeti 26.05.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY Bölüm 10: Faraday Yasası 1. İndüksiyon (Etkileme) Deneyleri 2. Faraday

Detaylı

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri 2. Alternatif Akım =AC (Alternating Current) Değeri ve yönü zamana göre belirli bir düzen içerisinde değişen akıma AC denir. En çok bilinen AC dalga biçimi Sinüs dalgasıdır. Bununla birlikte farklı uygulamalarda

Detaylı

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Elektriksel Potansiyel

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Elektriksel Potansiyel Ders Hakkında FizikII Elektrik ve Manyetizma Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fen ve mühendislik öğrencilerine elektrik ve manyetizmanın temel kanunlarını lisans düzeyinde öğretmektir. Dersin İçeriği Hafta

Detaylı

ELEKTROMANYETİK DALGALAR

ELEKTROMANYETİK DALGALAR ELEKTROMANYETİK DALGALAR Hareket eden bir yük manyetik alan oluşturur. Yük sabit hızla hareket ederse, sabit bir akım ve sabit bir manyetik alan oluşturur. Yük osilasyon hareketi yaparsa değişken bir manyetik

Detaylı

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Yük Elektriksel yük maddelerin temel özelliklerinden biridir. Elektriksel yükün iki temel

Detaylı

KUTUPLANMA (Polarizasyon) Düzlem elektromanyetik dalgaların kutuplanması

KUTUPLANMA (Polarizasyon) Düzlem elektromanyetik dalgaların kutuplanması KUTUPLANMA (Polarizasyon) Kutuplanma enine dalgaların bir özelliğidir. Ancak burada mekanik dalgaların kutuplanmasını ele almayacağız. Elektromanyetik dalgaların kutuplanmasını inceleyeceğiz. Elektromanyetik

Detaylı

ELEKTRİK VE MANYETİZMA

ELEKTRİK VE MANYETİZMA ELEKTRİK VE MANYETİZMA ELEKTROSTATİK 1)COULOM KANUNU: İki yük arasındaki itme ya da çekme kuvveti yüklerin çarpımı ile doğru yükler arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. q1q 1 u kanun F k şeklinde

Detaylı

FARADAY YASASI Dr. Ali ÖVGÜN

FARADAY YASASI Dr. Ali ÖVGÜN FİZK 104-202 Ders 9 FARADAY YASASI Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kaynaklar: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temelleri 2.Kitap (HALLIDAY & RESNIK) -Üniversite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) http://fizk104.aovgun.com

Detaylı

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R - - ŞUBT KMPI SINVI--I. Grup. İçi dolu omojen yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında açısal ızı ile döndürülüyor e topun en alt noktası zeminden yükseklikte iken serbest bırakılıyor. Top zeminden

Detaylı

İç direnç ve emk. Seri bağlı dirençler. BÖLÜM 28 Doğru Akım Devreleri. İç direnç ve emk. ve emk. Elektromotor kuvvet (emk) kaynakları.

İç direnç ve emk. Seri bağlı dirençler. BÖLÜM 28 Doğru Akım Devreleri. İç direnç ve emk. ve emk. Elektromotor kuvvet (emk) kaynakları. BÖLÜM 8 Doğru Akım Devreleri Elektromotor Kuvveti emk iç direnç Seri ve Paralel Bağlı Dirençler Eşdeğer direnç Kirchhoff Kuralları Düğüm kuralı İlmek kuralı Devreleri Kondansatörün yüklenmesi Kondansatörün

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-4 Kondansatörler ve Bobinler

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-4 Kondansatörler ve Bobinler Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-4 Kondansatörler ve Bobinler Kondansatörler Kondansatör, elektronların kutuplanarak elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolayabilme

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-2 Dalga Denkleminin Çözümü Düzlem Elektromanyetik Dalgalar Enine Elektromanyetik Dalgalar Kayıplı Ortamda Düzlem Dalgalar Düzlem Dalgaların Polarizasyonu Dalga Denkleminin

Detaylı

Alternatif Akım Devreleri

Alternatif Akım Devreleri Alternatif akım sürekli yönü ve şiddeti değişen bir akımdır. Alternatif akımda bazı devre elemanları (bobin, kapasitör, yarı iletken devre elemanları) doğruakım devrelerinde olduğundan farklı davranırlar.

Detaylı

MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 6 Çözümler

MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 6 Çözümler Adam S. Bolton bolton@mit.edu MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 6 Çözümler 5 Nisan 2002 Problem 6.1 Dönen Bobin.(Giancoli 29-62) Bobin, yüzü manyetik alana dik olarak başlar (daha bilimsel konuşmak gerekirse,

Detaylı

Elektrik ve Magnetizma

Elektrik ve Magnetizma Elektrik ve Magnetizma 1.1. Biot-Sawart yasası Üzerinden akım geçen, herhangi bir biçime sahip iletken bir tel tarafından bir P noktasında üretilen magnetik alan şiddeti H iletkeni oluşturan herbir parçanın

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı 9 Mart 20 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: :00 Bitiş Saati: 2:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı ve

Detaylı

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1)

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1) (4) Elektrostatik Giriş Elektrostatik zamana bağlı olarak değişen elektrik alanlar için temel oluşturur. Pek çok elektronik cihazın çalışması elektrostatik üzerine kuruludur. Bunlara örnek olarak osiloskop,

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için

Detaylı

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Manyetik Alan Kaynakları-1

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Manyetik Alan Kaynakları-1 Ders Hakkında Fizik-II Elektrik ve Manyetizma Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fen ve mühendislik öğrencilerine elektrik ve manyetizmanın temel kanunlarını lisans düzeyinde öğretmektir. Dersin İçeriği Hafta

Detaylı

FİZK Ders 8 MANYETIK ALAN. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

FİZK Ders 8 MANYETIK ALAN. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü. FİZK 104-202 Ders 8 MANYETIK ALAN Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kaynaklar: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temelleri 2.Kitap (HALLIDAY & RESNIK) -Üniversite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) http://fizk104.aovgun.com

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-1 Diferansiyel Formda Maxwell Denklemleri İntegral Formda Maxwell Denklemleri Fazörlerin Kullanımı Zamanda Harmonik Alanlar Malzeme Ortamı Dalga Denklemleri Michael Faraday,

Detaylı

Bölüm 1 Elektrik Alanları. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 1 Elektrik Alanları. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU E Bölüm 1 Elektrik Alanları Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ELEKTRİK ALANLARI Elektrik Yüklerinin Özellikleri Coulomb Kanunu Elektrik Alanı Düzgün Bir EA da Yüklü Parçacıkların Hareketi Elektrik Yüklerinin

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Bahar Yarıyılı 9.Bölümün Özeti Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Bahar Yarıyılı 9.Bölümün Özeti Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ102 FİZİK-II Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 9.Bölümün Özeti Ankara Aysuhan OZANSOY Bölüm 9: Manyetik Alan Kaynakları 1. Biot-Savart Kanunu 1.1 Manyetik Alan

Detaylı

FİZK Ders 5. Elektrik Alanları. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

FİZK Ders 5. Elektrik Alanları. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü. FİZK 104-0 Ders 5 Elektrik Alanları Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kaynaklar: -Fizik. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temelleri.Kitap (HALLIDAY & RESNIK) -Üniversite Fiziği (Cilt ) (SEARS ve ZEMANSKY) http://fizk104.aovgun.com

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI ve LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller

Detaylı

MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 3 Çözümler

MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 3 Çözümler Adam S. Bolton bolton@mit.edu MIT 8.02, Bahar 2002 Ödev # 3 Çözümler 1 Mart 2002 Problem 3.1 Seri ve paralel bağlı kapasitörler. (Giancoli 24-23) (a) İlk önce kombinasyonunun eşdeğer sığası ü bulalım.

Detaylı

9. MANYETİK ALAN AMAÇLAR

9. MANYETİK ALAN AMAÇLAR 9. MAYETİK ALA AMAÇLAR 1. arklı mıknatıslar tarafından oluşturulan manyetik alan çizgilerini gözlemek. 2. Manyetik alanın pusula iğnesi üzerindeki etkisini incelemek. 3. ir selenoidden geçen akıma uygulanan

Detaylı

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ELEKTRİKSEL POTANSİYEL Elektriksel Potansiyel Enerji Elektriksel potansiyel enerji kavramına geçmeden önce Fizik-1 dersinizde görmüş olduğunuz iş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu kavramları ile

Detaylı

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler Buraya dek sınırsız ortamlarda tek başına bulunan antenlerin ışıma alanları incelendi. Anten yakınında bulunan başka bir ışınlayıcı ya da bir yansıtıcı,

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

Doğru Akım Devreleri

Doğru Akım Devreleri Doğru Akım Devreleri ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için elektromotor kuvvet (emk) adı verilen bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Şekilde devreye elektromotor

Detaylı

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ 14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ Sinüsoidal Akımda Direncin Ölçülmesi Sinüsoidal akımda, direnç üzerindeki gerilim ve akım dalga şekilleri ve fazörleri aşağıdaki

Detaylı

Statik Manyetik Alan

Statik Manyetik Alan Statik Manyetik Alan Noktasal Yüke Etki eden Manyetik Kuvvet Akım Elemanına Etki Eden Manyetik Kuvvet Biot-Savart Kanunu Statik Manyetik Alan Statik manyetik alan, sabit akımdan veya bir sürekli mıknatıstan

Detaylı

FİZİK II ELEKTRİK VE MANYETİZMA

FİZİK II ELEKTRİK VE MANYETİZMA FİZİK II ELEKTRİK VE MANYETİZMA Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 3/27/17 Ders Hakkında FizikII Elektrik ve Manyetizma Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fen ve mühendislik öğrencilerine

Detaylı

Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON Hedef Öğretiler Faraday Kanunu Lenz kanunu Hareke bağlı EMK İndüksiyon Elektrik Alan Maxwell denklemleri ve uygulamaları Giriş Pratikte Mıknatısın hareketi akım oluşmasına

Detaylı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK DURGUN ELEKTRİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında

Detaylı

Bu bölümde Coulomb yasasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Gauss yasasının kullanılmasıyla simetrili yük dağılımlarının elektrik alanlarının çok

Bu bölümde Coulomb yasasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Gauss yasasının kullanılmasıyla simetrili yük dağılımlarının elektrik alanlarının çok Gauss Yasası Bu bölümde Coulomb yasasının bir sonucu olarak ortaya çıkan Gauss yasasının kullanılmasıyla simetrili yük dağılımlarının elektrik alanlarının çok daha kullanışlı bir şekilde nasıl hesaplanabileceği

Detaylı

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları

OPTİK. Işık Nedir? Işık Kaynakları OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT. Fizik Bölümü

BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ. Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT. Fizik Bölümü 2015-2016 BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ Yrd. Doç. Dr. Hakan YAKUT SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ofis: FEF A Blok, 3. Kat, Oda No: 812, İş tel.: 6092 (+90 264 295 6092) BÖLÜM 6 DOĞRU AKIM DEVRELERİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 4 Vektörler 11.1.1.1. Vektörlerin

Detaylı

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ Dr. Cemile BARDAK Ders Gün ve Saatleri: Çarşamba (09:55-12.30) Ofis Gün ve Saatleri: Pazartesi / Çarşamba (13:00-14:00) 1 TEMEL KAVRAMLAR Bir atom, proton (+), elektron (-) ve

Detaylı

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri

32 Mercekler. Test 1 in Çözümleri Mercekler Test in Çözümleri. Mercek gibi ışığı kırarak geçiren optik sistemlerinde hava ve su içindeki odak uzaklıkları arklıdır. Mercek suyun içine alındığında havaya göre odak uzaklığı büyür. Aynalarda

Detaylı

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım devreleri Manyetik alanlar Akım nedeniyle oluşan manyetik

Detaylı

BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ. Doç. Dr. Hakan YAKUT. Fizik Bölümü

BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ. Doç. Dr. Hakan YAKUT. Fizik Bölümü 2015-2016 BAHAR YARIYILI FİZİK 2 DERSİ Doç. Dr. Hakan YAKUT SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ofis: FEF A Blok, 3. Kat, Oda No: 812, İş tel.: 6092 (+90 264 295 6092) BÖLÜM 7 MANYETİK ALANLAR 2 İÇERİK

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Şaban ULUS Şubat 2014 KAYSERİ

Detaylı

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI T.C. TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI İKİ ELEKTROMIKNATIS ARASINDA BULUNAN BİR DEMİR PARÇACIĞIN HAREKETİ HAZIRLAYANLAR

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR ÇUKUR AYNA. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir.

KÜRESEL AYNALAR ÇUKUR AYNA. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir. KÜRESEL AYNALAR Yansıtıcı yüzeyi küre parçası olan aynalara denir. Küresel aynalar iki şekilde incelenir. Yansıtıcı yüzeyi, küre parçasının iç yüzeyi ise çukur ayna yada içbükey ayna ( konveks ayna ) denir.eğer

Detaylı

Ahenk (Koherans, uyum)

Ahenk (Koherans, uyum) Girişim Girişim Ahenk (Koherans, uyum Ahenk (Koherans, uyum Ahenk (Koherans, uyum http://en.wikipedia.org/wiki/coherence_(physics#ntroduction Ahenk (Koherans, uyum Girişim İki ve/veya daha fazla dalganın

Detaylı

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Doğru Akım Devreleri-2

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Doğru Akım Devreleri-2 Ders Hakkında Fizik-II Elektrik ve Manyetizma Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fen ve mühendislik öğrencilerine elektrik ve manyetizmanın temel kanunlarını lisans düzeyinde öğretmektir. Dersin İçeriği Hafta

Detaylı

1. Sunum: Kapasitans ve İndüktans. Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN- R. Mark NELMS

1. Sunum: Kapasitans ve İndüktans. Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN- R. Mark NELMS 1. Sunum: Kapasitans ve İndüktans Kaynak: Temel Mühendislik Devre Analizi, J. David IRWIN- R. Mark NELMS Kapasitans ve İndüktans Kondansatörler elektrik alanlarında, indüktörler ise manyejk alanlarında

Detaylı

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley Bölüm 7 Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet Hedef Öğretiler Manyetik Kuvvet Manyetik Alan ve Manyetik Akı Manyetik Alanda Yüklerin hareketi Yarıiletkenlerde Manyetik Kuvvet hesabı Manyetik Tork Elektrik Motor

Detaylı

Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 30.09.2011 Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton sayısından

Detaylı

DA DEVRE. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI

DA DEVRE. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI DA DEVRE Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI BÖLÜM 1 Temel Kavramlar Temel Konular Akım, Gerilim ve Yük Direnç Ohm Yasası, Güç ve Enerji Dirençsel Devreler Devre Çözümleme ve Kuramlar

Detaylı

Elektrik Yük ve Elektrik Alan

Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Hedef Öğretiler Elektrik yükler ve bunların iletken ve yalıtkanlar daki davranışları. Coulomb s Yasası hesaplaması Test yük kavramı ve elektrik alan tanımı.

Detaylı

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksandokuz terdir. Thomas Alva Edison İçerik TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI Transdüser ve Sensör

Detaylı

Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR?

Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR? Soru-1) IŞIK TAYFI NEDİR? Beyaz ışığın, bir prizmadan geçtikten sonra ayrıldığı renklere ışık tayfı denir. Beyaz ışığı meydana getiren yedi rengin, kırılmaları değişik olduğu için, bir prizmadan bunlar

Detaylı

Fizik II Elektrik ve Manyetizma İndüktans

Fizik II Elektrik ve Manyetizma İndüktans Ders Hakkında Fizik-II Elektrik ve Manyetizma Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fen ve mühendislik öğrencilerine elektrik ve manyetizmanın temel kanunlarını lisans düzeyinde öğretmektir. Dersin İçeriği Hafta

Detaylı

Girişim; iki veya daha fazla dalganın üst üste binerek, yeni bir dalga şeklinde sonuç

Girişim; iki veya daha fazla dalganın üst üste binerek, yeni bir dalga şeklinde sonuç GİRİŞİM Girişim olayının temelini üst üste binme (süperpozisyon) ilkesi oluşturur. Bir sistemdeki iki farklı olay, birbirini etkilemeden ayrı ayrı ele alınarak incelenebiliyorsa bu iki olay üst üste bindirilebilinir

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ 8. ATENATİF AKIM E SEİ DEESİ AMAÇA 1. Alternatif akım ve gerilim ölçmeyi öğrenmek. Direnç, kondansatör ve indüktans oluşan seri bir alternatif akım devresini analiz etmek AAÇA oltmetre, ampermetre, kondansatör

Detaylı

BÖLÜM 2. Gauss s Law. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

BÖLÜM 2. Gauss s Law. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley BÖLÜM 2 Gauss s Law Hedef Öğretiler Elektrik akı nedir? Gauss Kanunu ve Elektrik Akı Farklı yük dağılımları için Elektrik Alan hesaplamaları Giriş Statik Elektrik, tabiatta birbirinden farklı veya aynı,

Detaylı

Adı-Soyadı : Numarası : Bölümü : Grubu : A / B / C İmza : Numarası : 1 Adı : Elektrik Alan Çizgileri Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p)

Adı-Soyadı : Numarası : Bölümü : Grubu : A / B / C İmza : Numarası : 1 Adı : Elektrik Alan Çizgileri Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p) T.C. FİZİK-2 LABORATUARI DENEY RAPORU ÖĞRENCİNİN Numarası : Grubu : A / B / C İmza : Numarası : 1 Adı : Elektrik Alan Çizgileri Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p) Teorisi Aşağıdaki soruları

Detaylı

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: OYADI: o: ınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI OT:... 1. ıknatıslarla ilgili olarak; I. Bir mıknatısın çekme özelliğinin fazla olduğu uç kısımlarına mıknatısın kutuları denir. II. Tek kutuplu bir mıknatıs

Detaylı

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri Test 1 in Çözümleri 1. 5 dalga tepesi arası 4λ eder.. Su Dalgaları Testlerinin Çözümleri 4λ = 0 cm 1 3 4 5 λ = 5 cm bulunur. Stroboskop saniyede 8 devir yaptığına göre frekansı 4 s 1 dir. Dalgaların frekansı;

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Bu bölüm, çeşitli şekillerde birbirlerine bağlanmış bataryalar, dirençlerden oluşan bazı basit devrelerin incelenmesi ile ilgilidir. Bu tür

Detaylı

2014/2 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ FİZİK 2 UYGULAMA 4

2014/2 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ FİZİK 2 UYGULAMA 4 2014/2 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ FİZİK 2 UYGULAMA 4 (SIĞA ve DİELEKTRİK/AKIM&DİRENÇ ve DOĞRU AKIM DEVRELERİ) 1. Yüzölçümleri 200 cm 2, aralarındaki mesafe 0.4 cm olan ve birbirlerinden hava boşluğu ile ayrılan

Detaylı

ELEKTRİK VE MANYETİZMA

ELEKTRİK VE MANYETİZMA ELEKTRİK VE MANYETİZMA Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 Ders Hakkında FizikII Elektrik ve Manyetizma Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fen ve mühendislik öğrencilerine elektrik

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER KAVRAMLAR

TEMEL İŞLEMLER KAVRAMLAR EM 420 Yüksek Gerilim Tekniği TEMEL İŞLEMLER VE KAVRAMLAR YRD.DOÇ. DR. CABBAR VEYSEL BAYSAL ELEKTRIK & ELEKTRONIK YÜK. MÜH. Not: Tüm slaytlar listelenen ders kaynaklarından alıntı yapılarak ve faydalanılarak

Detaylı

Statik Manyetik Alan

Statik Manyetik Alan Statik Manyetik Alan Amper Kanunu Manyetik Vektör Potansiyeli Maxwell in diverjans eşitliği Endüktans 1 Amper Kanununun İntegral Formu 2 Amper Kanununun İntegral Formu z- ekseni boyunca uzanan çok uzun

Detaylı

TEMEL BİLGİLER. İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir.

TEMEL BİLGİLER. İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir. TEMEL BİLGİLER İletken : Elektrik yüklerinin oldukça serbest hareket ettikleri maddelerdir. Örnek olarak bakır, gümüş ve alüminyum verilebilir. Yalıtkan : Elektrik yüklerinin kolayca taşınamadığı ortamlardır.

Detaylı

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER

F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ A. DEVRE ELEMANLARI VE TEMEL DEVRELER Alternatif akım devrelerinde akımın geçişine karşı üç çeşit direnç (zorluk) gösterilir. Devre elamanları dediğimiz bu dirençler: () R omik

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 8. Bölüm özeti 06.05.2015 Ankara A. OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 8. Bölüm özeti 06.05.2015 Ankara A. OZANSOY FİZ102 FİZİK-II Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı 8. Bölüm özeti 06.05.2015 Ankara A. OZANSOY Bölüm 8: Manyetik Alan 1. Mıknatıslar ve manyetik alan 2. Elektrik Yüküne

Detaylı

Q27.1 Yüklü bir parçacık manyetik alanfda hareket ediyorsa, parçacığa etki eden manyetik kuvvetin yönü?

Q27.1 Yüklü bir parçacık manyetik alanfda hareket ediyorsa, parçacığa etki eden manyetik kuvvetin yönü? Q27.1 Yüklü bir parçacık manyetik alanfda hareket ediyorsa, parçacığa etki eden manyetik kuvvetin yönü? A. Manyetik Alan doğrultusunda. B. Manyetik Alan doğrultusuna zıt. C. Manyetik Alan doğrultusuna

Detaylı

Temel Yasalar ve Uygulamaları

Temel Yasalar ve Uygulamaları Temel Yasalar ve Uygulamaları 1) Yeryüzünde hangi doğrultuda tutup, hangi yönde hareket ettireceğiniz bir iletkende maksimum gerilim indüklenir / yada hangilerinde indüklenmez. Yanıt 1: Maksimum emk nin

Detaylı

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU

FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI FİZ209A OPTİK LABORATUVARI DENEY KILAVUZU TÇ 2007 & ҰǓ 2012 Öğrencinin Adı

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI 12. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGA MEKANİĞİ 2. Konu ELEKTROMANYETİK DALGA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Elektromanyetik Dalga Testin 1 in Çözümleri 1. B manyetik alanı sabit v hızıyla hareket ederken,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Anten Parametrelerinin Temelleri Samet YALÇIN Anten Parametrelerinin Temelleri GİRİŞ: Bir antenin parametrelerini tanımlayabilmek için anten parametreleri gereklidir. Anten performansından

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Bahar Yarıyılı Bölüm-6 Özeti Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Bahar Yarıyılı Bölüm-6 Özeti Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ102 FİZİK-II Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-6 Özeti 21.04.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY Bölüm 6: Akım, Direnç ve Devreler 1. Elektrik Akımı ve Akım Yoğunluğu

Detaylı

FTR 205 Elektroterapi I. Temel Kavramlar. yrd.doç.dr. emin ulaş erdem

FTR 205 Elektroterapi I. Temel Kavramlar. yrd.doç.dr. emin ulaş erdem FTR 205 Elektroterapi I Temel Kavramlar yrd.doç.dr. emin ulaş erdem Elektrik, Akım, Gerilim Nedir? Elektriği anlamak için ilk olarak maddenin en kucuk birimi olan atomları anlamak gerekir. Atomlar bir

Detaylı