Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)"

Transkript

1 FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif olmak üzere iki çesit elektrik yükü vardır. SI Birim Sisteminde elektrik yükünün birimi Coulomb (C) dur. Temel elektrik yükü bir elektronun yükü olarak tanımlanmıştır ve -1.6 x C a eşittir. Elektrik yükü daima korunur. İletkenler içlerinde yüklerin serbestçe hareket ettikleri malzemelerdir, oysa yalıtkanlarda serbest elektron sayısı oldukca azdır. Yükleme Yöntemleri: Proton sayısından fazla elektrona sahip bir cisim negatif yüklü, daha az elektronu olan bir cisim ise pozitif yüklüdür. Bir cisim sürtünme, iletim ve indüksiyon ile yüklenebilir. Coulomb Yasası: Elektrik yükleri birbirlerine kuvvet uygularlar; benzer yükler birbirini iterken zıt yükler çeker. Q 1 ve Q 2 nokta yükleri için kuvvetin büyüklüğü Q Q 1 F= k 2 ifadesi ile verilir ve Coulomb yasası olarak bilinir. SI birim sisteminde k değeri 1/4 o olarak verilir ve o boşluğun elektriksel geçirgenliğidir. Elektrik Alanı: Elektrik alan herhangi bir yükün veya yük grubunun etrafında oluşur. Bu alana konan yüklü bir cisme etki eden kuvvet elektrik alan ile orantılıdır. Uzayda herhangi bir noktadaki bir ya da daha fazla yük nedeni ile oluşan elektrik alan, E= F / q olarak tanımlanır. Elektrik alanı pozitif yüklerden başlayıp negatif yüklerde sonlanan elektrik alan çizgileri ile gösterilir. Bir iletken içindeki durağan elektrik alan (hareketli hiçbir yük yok ise) sıfırdır ve yüklü bir iletkenin hemen dışındaki elektrik alan çizgileri iletken yüzeyine diktir. Yük Yoğunluğu: Sürekli yük dağılımı durumunda çizgisel yük yoğunluğu ( = Q/L), yüzey yük yoğunluğu ( = Q/A) ve hacim yük yoğunluğu ( = Q/V) dikkate alınmalıdır. Sabit bir elektrik alanda hareket eden yüklü bir parçaçığın ivmesi a= qe / m ifadesi ile verilir. Elektrik dipol bir birinden l mesafesi kadar ayrılmış iki eşit fakat zıt yükten oluşur. Dipol momenti p = Q l dir. Düzgün bir elektrik alana yerleştirilmiş dipol, net bir torka maruz kalır (eğer p, E ye paralel değil ise). r'nin l den çok büyük olması koşuluyla dipol tarafından oluşturulan elektrik alan, dipolden uzaklaştıkca uzaklığın (r) kübü oranında azalır, E α 1/r 3. Dipole etkiyen tork = p x E ifadesi ile, dipolün potansiyel enerjisi ise U = -p. E ifadesi ile verilir. Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 21 den sorumlusunuz. r 2 2.Hafta: Gauss Yasası (Bölüm 22) Elektrik akısı: A alanından geçen elektrik akısı bir E elektrik alanı için = E. da ifadesi ile verilir. da nın doğrultusu, da alanının yüzeyine dik ve kapalı yüzeyden dışarı doğrudur. Yüzey boyunca akı bu yüzeyden geçen elektrik alan çizgilerinin sayısı ile doğru orantılıdır. 1

2 Gauss Yasası na göre kapalı bir gauss yüzeyinden geçen net elektrik akısı bu yüzey tarafından çevrelenmiş net yükün (q iç,), o sabitine bölümüne eşittir. = E. d A = Gauss yasası verilen bir yük dağılımı için elektrik alanı belirlemekte kullanılır. q iç o Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 22 den sorumlusunuz. 3.Hafta: Elektriksel Potansiyel (Bölüm 23) Elektriksel Potansiyel ve Enerji: Elektriksel potansiyel, birim yük başına elektriksel potansiyel enerji olarak tanımlanır. Uzaydaki herhangi iki nokta arasındaki potansiyel fark, bu iki noktaya yerleştirilmiş q test yüklerinin potansiyel enerjisindeki farkın q yüküne bölünmesi ile bulunur: V ba = (U b U a ) / q. Potansiyel, volt (1 V = 1J/C) cinsinden ölçülür ve kimi zaman voltaj olarak anılır. Bir q yükü V ba potansiyel farkı boyunca hareket ettiği zaman potansiyel enerjisindeki değişim U = qv ba eşitliği ile verilir. İki nokta (a ve b) arasındaki potansiyel fark ayrıca eşitliği ile verilir. V ba = - b a E. dl Eğer elektrik alan düzgün ise ifade V ba = -Ed ya dönüşür. Burada d iki nokta arasındaki mesafeye (alan çizgilerine paralel) eşittir. V bilindiği takdirde, E nin bileşenleri yukardaki ifadenin tersinden bulunabilir: V V V E x = - E y = - E z = - x y z Bir eşpotansiyel çizgisi ya da yüzeyinin tümü aynı potansiyeldedir ve her noktada elektrik alana diktir. Bir nokta yük Q nun oluşturduğu elektrik potansiyel, V= kq/r ile verilir. Herhangi bir yük dağılımı dolayısı ile oluşan potansiyel, tüm yüklerin potansiyellerinin integrali (toplamı) alınarak bulunabilir: dq V = k r Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 23 den sorumlusunuz. 4.Hafta: Sığa ve Dielektrikler (Bölüm 24) Kondansatör aralarında potansiyel farkı bulunan iki iletkenden oluşur ve yük biriktirmek için kullanılır. İki iletken genellikle eşit ama zıt yük, Q, taşırlar ve bu yükün iletkenler arasındaki potansiyel farka oranı sığa, C (Farad) olarak anılır, C = Q / V 2

3 Paralel plakalı bir kondansatörün sığası, C= o A/d ile tanımlanır. Burada A her bir plakanın alanı, d ise plakalar arası uzaklıktır. Dielektrikler : İletkenler arasındaki boşluk, iletken olmayan hava, kağıt ve plastik gibi maddeler içerir. Bu maddeler dielektrik olarak anılır; sığa dielektrik sabiti K (hava için yaklaşık 1 dir) denilen dielektriğin özelliği ile orantılıdır. Paralel plakalı bir kondansatör için C = K o A/d = A/d dir. Burada = K o dielektrik malzemenin geçirgenliği olarak tanımlanır. Kondansatörlerin Bağlanması : Kondansatörler paralel bağlandıklarında, eşdeğer sığa: C eş = C 1 + C 2 + ile verilir. Seri bağlandıklarında ise, eşdeğer sığanın tersi her bir sığanın tersinin toplamına eşittir: 1/C eş = 1/C 1 + 1/C 2 + Enerji: Yüklü bir kondansatör elektrik enerjisi depolar: U= ½ QV= ½ CV 2 = ½ Q 2 /C Bu enerjinin plakalar arasındaki elektrik alanda depolandığı düşünülebilir. Serbest uzayda herhangi bir elektrik alan E için, enerji yoğunluğu u (birim hacimdeki enerji): ile gösterilir. Bir dielektriğin varlığında, ifade u = ½ o E 2 u = ½ K o E 2 = ½ E 2 olur. Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 24 den sorumlusunuz. 5.Hafta: Akım ve Direnç (Bölüm 25) Elektrik akımı, I, zamana göre elektrik yük akışını tanımlar ve Amper (A) cinsinden ölçülür. 1 Amper, bir noktadan 1 saniyede geçen 1 Coulomb luk yük akışıdır: I= dq/dt. Elektrik akımının yönü pozitif yüklerin yönüdür. Bir telde, gerçekte serbest elektronlar hareket eder, dolayısı ile elektronlar yönünün tersine akarlar. Elektrik akımı daima yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğrudur. Ohm yasası V = IR olarak bilinir. Burada I, uçlarına V potansiyel farkı uygulanan malzemedeki akımdır. Direncin birimi Ohm ( ) dur ve 1 = 1 V/A. Bir telin R direnci kesit alanı A ile ters orantılı, telin uzunluğu l ve özdirenci ile doğru orantılıdır. Özdirenç, metaller için sıcaklıkla artar o[1 + T], fakat yarı iletkenler için düşebilir. Çok düşük sıcaklıklarda bazı malzemeler süperiletken olur, bu durum elektriksel direncin sıfır olması anlamına gelir. Güç: Bir R direncinde elektrik enerjisinin başka bir enerji biçimine (ısı, ışık, vb.) dönüşme hızıdır ve P = IV= I 2 R = V 2 / R ifadesi ile verilir. Elektrik akımı doğru akım (dc) ya da alternatif akım (ac) olabilir. Doğru akım bir yönde kararlı akımı ifade ederken, alternatif akım akımın yönünün belirli bir f frekansında (tipik olarak 50 Hz) değiştiğini anlatır. Alternatif akım genellikle zamanın fonksiyonu olan bir sinüs dalgasıdır: I = I o sin t, burada = 2 f dir. Akım yoğunluğu j kesit alandan geçen akımdır. Akım yoğunluğu, birim hacimdeki yük taşıyıcılarının sayısı (n), yükleri (q) ve sürüklenme hızları (v s ) ile ilişkilidir: j = nqv s. Bir tel içindeki elektrik alan elektrik alan ile ilişkilidir: j = E. Burada = 1/ iletkenliktir. Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 25 den sorumlusunuz. 3

4 6.Hafta: Doğru Akım Devreleri (Bölüm 26) Elektromotor Kuvvet (emk): Enerjinin bir türünü elektrik enerjisine çeviren cihazlara emk kaynağı denilir. Bir batarya seri iç direnci (r) ile bir emk kaynağı olarak davranır. emk ise bataryadaki kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan potansiyel farktır ve akım olmadığı zaman bataryanın uçları arasında okunan voltaja eşittir. Bataryadan akım geçtiğinde bataryanın uçları arasındaki voltaj emk dan iç dirençte harcanan Ir miktarınca küçüktür: = IR + Ir Dirençlerin Bağlanması : Dirençler seri bağlandığında (uç uca) eşdeğer direnç; R eş = R 1 + R 2 +. dir. Paralel bağlı dirençler için eşdeğer direncin tersi ; 1/R eş = 1/R 1 + 1/R 2 + şeklinde verilir. Kirchhoff kuralları karmaşık devrelerde akımların ve voltajların belirlenmesinde kullanılır. Kirchhoff un kavşak kuralı elektrik yükünün korunumuna dayanmaktadır ve bir düğüm noktasına giren akımlar toplamının ayrılan akımlar toplamına eşit olduğunu söylemektedir. İkinci yasa ya da çevrim kuralı enerjinin korunumuna dayanmakta ve bir devrede herhangi kapalı bir yol boyunca voltaj değişimlerinin cebirsel toplamının sıfır olduğunu ortaya koymaktadır. Bir RC devresinde, yüksüz bir kondansatör yüklenirken üzerindeki yükün herhangi bir t zamanındaki değeri, q(t)= Q (1-e -t/rc ) ifadesi ile verilir. Burada Q maksimum yük (Q = CE) ve RC zaman sabitidir. Devredeki akım I(t)= E/R e -t/rc ifadesi ile verilir. Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 26 dan sorumlusunuz 7. Hafta: Manyetik Alanlar (Bölüm 27) Bir mıknatıs kuzey ve güney olmak üzere iki kutuba sahiptir. Mıknatısın kuzey kutbu, mıknatıs serbest bırakıldığında dünyanın kuzeyini gösterir. Mıknatısın zıt kutupları birbirini çekerken benzer kutuplar birbirini iter. Manyetik Alan ve Kuvvet: Manyetik alan mıknatısın etrafını çevreler. Manyetik alan için SI Birim Sisteminde Tesla (1 T= Wb/m 2 = 10 4 Gauss) kullanılır. B manyetik alanı, v hızı ile hareket eden bir q yükü üzerine F = qv x B formülü ile verilen bir kuvvet uygular. Düzgün bir manyetik alana dik hareket eden yüklü bir parçacık bir çember üzerinde hareket eder. Bu çemberin yarıçapı r = mv/qb ile verilir. Elektrik ve manyetik alanın ikisinin de olduğu durumda kuvvet Lorentz kuvveti olarak adlandırılır. F = qe + qv x B. Elektrik akımı manyetik alan yaratır. Manyetik alan elektrik akımı üzerinde kuvvet uygular. B manyetik alanında I akımı taşıyan sonsuz küçük bir dl teli üzerindeki kuvvet df = I d l xbile verilir. Kuvvetin yönü tele ve manyetik alana diktir ve sağ el kuralı ile bulunur. Bir B manyetik alanındaki akım ilmeğine etkiyen tork = x B dir. Burada μ ilmeğin manyetik dipol momentidir: μ = NIA. 4

5 Burada N, I akımı geçen telin sarım sayısıdır ve A vektörü ilmek düzlemine diktir (sağ el kuralını kullanınız). Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 27 den sorumlusunuz 8. ve 9. Haftalar: Manyetik Alan Kaynakları (Bölüm 28) Bilinen bir akım düzeninin meydana getirdiği manyetik alanı belirlemede Biot-Savart yasası faydalıdır. Bu yasa db= ( o I /4 )dl x ^ r /r 2 eşitliğini ortaya koyar. Burada db, sonsuz küçük dl uzunluğu boyunca akan I akımının P noktasındaki manyetik alanıdır ve ^ r, dl den P ye doğru uzanan vektörün birim vektörüdür. Toplam manyetik alan B, tüm db lerin toplamıdır (integral). o boşluğun manyetik geçirgenliğidir. Ampere yasası B manyetik alanının herhangi bir kapalı ilmek boyunca çizgi integralinin değeri şu ifade ile verilir: B. dl = o I iç Bırada I iç, kapalı ilmeğin çevrelediği herhangi bir yüzeyden geçen net akımdır. Uzun düz bir telden r kadar uzaklıkta B manyetik alanı B= oi / 2 r ile verilir. Manyetik alan çizgileri teli merkez alan çemberlerdir. Uzun sıkı sarımlı bir bobin içindeki manyetik alan B= o ni dır. Burada n (=N/l) birim uzunluktaki sarım sayısı ve I her bir sarımdan geçen akımdır. Bir ilmekten geçen manyetik akı B= B.dA ifadesine eşittir. 28-7, 28-8, 28-9, kesimleri hariç, örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil tüm bölüm 28 den sorumlusunuz. 10.Hafta: Faraday Yasası (Bölüm 29) Faraday Yasası: Bir devrede oluşan indüksiyon emk devreden geçen B manyetik akı değişimiyle orantılıdır. İndüklenmiş emk in büyüklüğü E = -N d B /dt ifadesi ile verilir. Faraday yasası, B manyetik alanına dik ve v hızı ile hareket eden l uzunluğundaki düz telin uçları arasında indüklenmiş bir emk, E = Blv olacağını söyler. Faraday yasası ayrıca değişen bir manyetik alanın bir E elektrik alanı üreteceğini gösterir: E.dl= - d B /dt = E Bu bağıntı Faraday indüksiyon yasasının genel biçimidir. Lenz Yasası: Bir iletkendeki indüklenmiş akım, manyetik akı değişimine karşı koyacak yöndedir. Bir elektrik jenaratörü mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Çalışma prensibi Faraday yasasına dayanır. Transformatör, ac voltajın büyüklüğünü değiştiren bir cihazdır, birincil ve ikincil sarımdan oluşur. Birincil sarımda ac voltaj sebebi ile değişen akı ikincil sarımda bir ac voltaj indükler. 5

6 Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil, tüm bölüm 29 dan sorumlusunuz. 11.Hafta: İndüktans (Bölüm 30) Öz-indüksiyon: Basit bir bobinde zamanla değişen akım bir zıt emk, E, indükler: E = -L di/dt. Burada L öz-indüktanstır. SI birim sisteminde L nin birimi Henry dir. Bu öz-indüklenmiş emk, alternatif akıma karşı bir empedans olarak davranır. L yi ayrıca L= N B/I biçiminde de yazabiliriz. Burada B, I akımı sonucu bobin içinde oluşan akıdır. Enerji: L indüktansındaki akım I olduğu zaman indüktansta depolanmış enerji U= ½ LI 2 ifadesi ile verilir. Bu enerjinin bobinin manyetik alanında depolandığı düşünülebilir. Herhangi bir B manyetik alanındaki enerji yoğunluğu u = ½ B 2 / o dır. RL Devreleri: L indüktansı ile R direnci bir emk kaynağına, E, seri olarak bağlandığı zaman, akım I= (E/R) (1-e -t/ ) eşitliği ile verilir. Burada = L/R zaman sabitidir. Üreteç bir anda devre dışı bırakıldığında, akım eksponansiyel olarak azalır: I = I o e -t/ Karşılıklı indüktans: Bir bobinde değişen akım yakınına yerleştirilmiş ikinci bir bobinde bir emk indükleyecektir. Karşılıklı indüktans, M, E 2 = -M di 1 /dt olarak tanımlanır. M yi ayrıca M= N 2 12 / I 1 olarak da yazabiliriz. Burada 12 birinci bobin sebebiyle oluşan ve ikinci bobinden geçen manyetik akıdır. Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil, bölüm 30 un ilk beş kesiminden sorumlusunuz. 12. Hafta: Elektromanyetik Dalgalar (Bölüm 31) Maxwell s denklemleri: J.C. Maxwell in sentezini yaptığı teoriye göre tüm elektrik ve manyetik olaylar dört denklemle açıklanabilir. Bu denklemler Maxwell denklemleri olarak bilinir: E. da = Q/ o E. dl = - d B /dt B. da = 0 B. dl = oi + d E /dt soldaki iki tanesi manyetizma ve elektrik için Gauss yasalarıdır, sağdaki iki tane ise Faraday ve Ampere yasalarıdır. Işığın Hızı: Maxwell teorisi, enine elektromanyetik (EM) dalgaların ivmelenen elektrik yükleri ile üretilebileceğini ve bu dalgaların boşlukta ışık hızı (c= 1 / ( ) = x 10 8 m/s) ile yayılacağını öngörmüştür. EM Dalgalar: Bir EM dalgadaki titreşen elektrik ve manyetik alanlar yayılma yönüne ve birbirlerine diktir. Elektromanyetik spektrum pek çok dalga boyunda (mikrodalga ve radyo dalgalarından görünür ışığa, X ve gama ışınlarına kadar) EM dalga içerir. Bunların hepsi boşlukta c= f hızı ile hareket ederler. dalga boyu, f ise dalganın frekansıdır. Işığın dalga boyu rengini belirler, görünür bölge 400 nm den (mor) 750 nm ye (kırmızı) kadar uzanır. EM dalga tarafından taşınan enerji Poynting vektörü tarafından tanımlanır: S= 1 o E x B Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil, tüm bölüm 31 den sorumlusunuz. 6

7 13. Hafta: Işık (Bölüm 32) Işık bir EM dalgadır. Ayrıca foton denilen parcaçıklardan oluştuğu da bilinir. Işık, ışın denilen, düz bir yol boyunca maddenin kırılma indisine (n) bağlı olan bir v hızı ile seyahat eder: v= c/n, burada c ışığın boşluktaki hızıdır. Yansıma: Işık düz bir yüzeyden yansıdığı zaman, yansıma açısı gelme açısına eşittir (yansıma yasası). Kırılma: Işık bir saydam ortamdan diğerine geçerken kırılır. Kırılma yasası (Snell yasası) n 1 sinθ 1 = n 2 sinθ 2 eşitliği ile ifade edilir. Burada n 1 ve θ 1 gelen ışın için kırılma indisi ve gelen ışının yüzeyin normali ile yaptığı açı, n 2 ve θ 2 ise kırılan ışın için kırılma indisi ve kırılma açısıdır. Dağınım: Prizma (ve diğer saydam malzemeler) beyaz ışığı onu oluşturan renklere ayırır. Çünkü kırılma indisi dalga boyu ile değişir. Tam Yansıma: Işık ışınları kırılma indisi düşük bir ortamın sınırına ulaştıklarında, gelme açısı, θ 1, Snell yasasında θ 2 > 90 gibi bir sonuç verecek bir açı ise tamamen içe yansır. Bu durum θ 1 kritik açıyı (θ c ) aştığı durumlarda meydana gelir. Kritik açı, sin θ c = n 2 /n 1 ifadesi ile verilir. Aynalar: Bir küresel ayna çukur (içbükey) ya da tümsek (dışbükey) olabilir. Bir çukur ayna paralel ışık ışınlarını (çok uzak bir cisimden gelen) odak noktası denilen bir noktada toplar. Bu noktanın aynadan uzaklığı aynanın odak uzaklığıdır (f) ve R/2 e eşittir. Burada R aynanın eğrilik yarıçapıdır. Ayna Denklemleri: Herhangi bir cismin ayna tarafından oluşturulan görüntüsünün büyüklüğü ve konumu ışınları izleyerek bulunabilir. Görüntü (d g ), cisim (d c ) ve odak (f) uzunlukları arasındaki ilişki ayna denklemi ile verilir: 1/d c + 1/d g = 1/f. Büyütme m, m= h g /h c = -d g /d c eşitliği ile ifade edilir. Bir görüntü ekran üzerinde oluşuyorsa bu görüntüye gerçek görüntü denilir, aksi takdirde görüntü sanaldır. Örnekler ve bölüm sonundaki problemler dahil, tüm bölüm 32 den sorumlusunuz. 14.Hafta: Genel Tekrar Geometrik Optik (Bölüm 32 ve 33) Aşağıdaki konular seçmelidir: Küresel Yüzey : Kırılma indisi n 1 olan bir ortam ile n 2 olan bir ortam arasındaki küresel bir yüzeye birinci ortamdan gelen bir ışın için n 1 /d c + n 2 /d g = (n 2 -n 1 )/R eşitliği yazılabilir. Aynı eşitlik, çukur ve tümsek küresel yüzeylerin her ikisine de d c, d g ve R nin işaretleri uygun alınmak şartı ile uygulanabilir. Mercek Yapımcısının Denklemi : İnce mercekler, cisme yakın yüzeyde kırılma sebebi ile oluşan görüntü, merceğin ikinci yüzeyindeki kırılma için cisim olarak düşünüldüğünde anlaşılabilir. Kırılma indisi n o olan bir ortamdaki mercek için 1/f = [(n mercek /n o )-1](1/R 1-1/R 2 ) eşitliği geçerlidir. Mercekler: Bir ince mercek için paraksiyal ışın yaklaşımında mercek denklemleri ayna denklemleri ile aynıdır. Merceğin gücü, P = l/f, diyoptri (m -1 ) cinsinden ifade edilir. Geometrik optikteki değişik denklemleri kullanırken önemli olan, hesaba katılan tüm değerler için işaretleri doğru kullanmaktır: Problemleri çözerken bunları dikkatlice gözden geçiriniz. Büyüteçlerde, gözlük camlarında, kameralarda, mikroskop ve teleskoplarda olduğu gibi, ince mercekler optik araçlar yaparken tek ya da mercek sistemi halinde kullanılabilirler. 7

8 Girişim (Bölüm 34) Girişim: Işığın dalga teorisi girişim ve kırınım olayları ile desteklenmektedir. Kırılma indisi n olan bir ortamda ışığın dalga boyu n = / n ifadesi ile verilir, burada boşluktaki dalga boyudur. Frekans asla değişmez. Young deneyi: ışığın girişimini gösterir. Yapıcı girişimi sağlayan θ açısı aşağıdaki ifade ile verilir: sin θ = m /d Burada d, yarıklar arası uzaklık; m= 0, ±1, ±2, ±3,...dir. Söndürücü girişim olayında, sin θ = (m+1/2) /d ile verilir. Çift yarık girişim deseninin herhangi bir noktasındaki ışık şiddeti I θ I θ = I o cos 2 ( /2) ifadesi ile verilir, burada I o, θ = 0 daki şiddettir ve faz açısı = (2 d/ ) sinθ dır. Girişim için koherent (eşfazlı) dalgalar gereklidir. Kırınım ve Kutuplanma (Bölüm 35) Kırınım ışığın, diğer dalgalar gibi, dar bir yarıktan geçtikten sonra saçılmasını ve rastladığı bir cisim etrafında yolundan sapmasını ifade eder. Bu sapma kırınım deseninin oluşmasına neden olur. Genişliği a olan dar bir yarıktan geçen ışık, sin θ = m / a ile verilen bir θ açısında minimuma sahip bir desen oluşturur. Burada m, ±1, ±2, ±3, gibi değerlerdir, fakat 0 (sıfır) degildir. Çünkü m = 0 da desen en kuvvetli maksimuma sahiptir. Tek yarık kırınım deseninin herhangi bir noktasında şiddet I θ = I o [sin( /2) / ( /2)] 2 = 2 a sinθ ifadesi ile verilir. Kırınım ağı, birbirlerinden d mesafesi ile ayrılmış pek çok paralel yarık ve çizgiden oluşur. Yapıcı girişim tepeleri d sin θ = m ile verilen θ değerleri için oluşur. Burada m = 0,1, 2,. Tepeler, basit bir çift yarık düzeneğinde olduğundan çok daha keskin ve parlaktır. Kutuplanma: Kutuplanmamış ışığın elektrik alan vektörleri her yönde enine titreşir. Eğer E elektrik alan vektörü her zaman aynı yönde titreşiyor ise ışığın çizgisel kutuplanmış (lineer polarize) olduğu söylenir. E ile yayılma doğrultusunun oluşturduğu düzlem, dalganın kutuplanma düzlemidir. Kutuplanmış demetin şiddeti I o cos 2 θ ifadesi ile verilir. Burada θ, polarizör ve analizörün eksenleri arasındaki açıdır. Brewster Yasası: Işık, yansıma ile de kısmen ya da tamamen kutuplanabilir. Havada seyahat eden ışık kırılma indisi n olan bir ortamdan yansıdığında, yansıyan ışık gelme açısı n = tan θ p (Brewster yasası) eşitliğine uyuyorsa tamamen düzlem kutuplanır. 8

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1)

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1) (4) Elektrostatik Giriş Elektrostatik zamana bağlı olarak değişen elektrik alanlar için temel oluşturur. Pek çok elektronik cihazın çalışması elektrostatik üzerine kuruludur. Bunlara örnek olarak osiloskop,

Detaylı

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI GENEL FİZİK II DERS NOTLARI Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa POLAT Prof. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM 1 BÖLÜM-1 Elektrik Yükü Bu bölümde, maddenin özelliklerinden birisi olan elektrik yükü ile tanışacağız.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİĞİN TEMEL ESASLARI 522EE0010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Yük Elektriksel yük maddelerin temel özelliklerinden biridir. Elektriksel yükün iki temel

Detaylı

M.Ş.BÜLBÜL. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye,

M.Ş.BÜLBÜL. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye, CANLANDIRMALI FİZİK ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA M.Ş.BÜLBÜL Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye, İçindekiler 1. SABİT İVMELİ HAREKET 2. BASİT AC DEVRELERİ 3. BOHR

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Konu başlıkları. Sıvı Kristal Nedir? Sıvı kristallerin genel özellikleri. Sıvı Kristal Çeşitleri. Sıvı Kristallerin Kullanım Alanları

Konu başlıkları. Sıvı Kristal Nedir? Sıvı kristallerin genel özellikleri. Sıvı Kristal Çeşitleri. Sıvı Kristallerin Kullanım Alanları Konu başlıkları Sıvı Kristal Nedir? Sıvı kristallerin genel özellikleri Sıvı Kristal Çeşitleri Sıvı Kristallerin Kullanım Alanları Liquid Crystal Display(LCD) LCD Paneller LCD Televizyon Teknolojisi Giriş

Detaylı

1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR)

1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR) 1.7 KONDANSATÖRLER (KAPASİTÖR) Kondansatör, elektronların kutuplanarak elektriksel yükü elektrik alanın içerisinde depolayabilme özelliklerinden faydalanılarak, bir yalıtkan malzemenin iki metal tabaka

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 5EE003 Ankara 0 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN KUMANDASI ANKARA 2008 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...iii

Detaylı

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma

Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER. Elektriksel Kutuplaşma. Dielektrik malzemeler. Kutuplaşma Türleri 15.4.2015. Elektronik kutuplaşma Dielektrik malzeme DİELEKTRİK ÖZELLİKLER Dielektrik malzemeler; serbest elektron yoktur, yalıtkan malzemelerdir, uygulanan elektriksel alandan etkilenebilirler. 1 2 Dielektrik malzemeler Elektriksel alan

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ Dr. Cemile BARDAK Ders Gün ve Saatleri: Çarşamba (09:55-12.30) Ofis Gün ve Saatleri: Pazartesi / Çarşamba (13:00-14:00) 1 TEMEL KAVRAMLAR Bir atom, proton (+), elektron (-) ve

Detaylı