GAZİANTEP ATIK ARITMA, YAKMA VE DEĞERLENDİRME TESİSİ FİZİBİLİTE PROJESİ. Sözleşme No TRC1/11/ DFD/2051 ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZİANTEP ATIK ARITMA, YAKMA VE DEĞERLENDİRME TESİSİ FİZİBİLİTE PROJESİ. Sözleşme No TRC1/11/ DFD/2051 ÖN FİZİBİLİTE RAPORU"

Transkript

1 GAZİANTEP ATIK ARITMA, YAKMA VE DEĞERLENDİRME TESİSİ FİZİBİLİTE PROJESİ Sözleşme No TRC1/11/ DFD/2051 ÖN FİZİBİLİTE RAPORU Bu proje 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek programı kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 0

2 GAZİANTEP SANAYİ ODASI ENTEGRE KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU Yük. Müh. Şermin DELİPINAR TAGEM TEKNOLOJİ AR- GE VE DANIŞMANLIK MERKEZİ OCAK

3 GAZİANTEP SANAYİ ODASI ENTEGRE KATI ATIK BERTARAF TESİSİ PROJESİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu raporun amacı Gaziantep Sanayi Odası tarafından (GSO) Gaziantep te kurulması düşünülen Entegre Atık Bertaraf Tesisi nin kurulmasının uygun olup olmadığının araştırılmasıdır. Bunun için Gaziantep Sanayi Odası tarafından yaptırılan anketle elde edilen bilgiler ile üniversiteler, TÜBİTAK ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen bilgiler kullanılmıştır. GSO tarafından yaptırılan anketle elde edilen bilgiler böyle bir araştırmanın yapılması için yeterli değildir. 2.MATERYAL VE YÖNTEM 2.1.Genel Her şeyden önce kurulacak böyle bir bertaraf tesisinin sadece Gaziantep e değil yakın çevresine de hizmet vermesi daha uygun olur. Bunun için bölgesel verilere ihtiyaç vardır ve GSO ya kayıtlı irili ufaklı tüm sanayi kuruluşu yerine bölgede faaliyet gösteren en büyük atık üreticisine detaylı inceleme yapılması daha sağlıklı verilerin teminini sağlayabilirdi. Bu nedenle sanayiden kaynaklanan ve kurulması düşünülen İzaydaş benzeri Entegre Bertaraf Tesisi nde giderilecek olan atıkların miktarı, karakterizasyonu, özellikle yakılması gerekli atıkların kalorifik değerlerinin tesbiti ile lojistik ve depolama alanlarının belirlenmesi gerekli olmaktadır. Bu tip tesislerin planlanması için tehlikeli atık türlerinin listesi ve atık miktarlarına ihtiyaç vardır. Çeşitli çalışmalar neticesinde Türkiye deki anketlere dayalı tehlikeli atık miktarlarının TUİK verilerine göre ton/yıl arasında olduğu ifade edilmektedir. Türkiye için hazırlanan bir çalışmada nüfus, sanayide çalışan sayısı ve tehlikeli atıkların bölgesel dağılımı % olarak Tablo 1 de verilmiştir. Buna göre; Türkiye de ortaya çıkan tehlikeli atıkların % 1,2 si Gaziantep, Adıyaman ve Kilis te oluşmaktadır. Şanlıurfa ve Diyarbakır da ise bu değer %0,6 olmaktadır. Adı geçen çalışma Tehlikeli Atıkların Bölgesel Yönetimi için Şekil 1 ve 2 deki ilk tahminleri ve önerileri getirilmiştir[1]. 2

4 Tablo 1: Bölgesel Dağılım(%) : Nüfus, Sanayi çalışan sayısı, Tehlikeli atık [1] Şekil 1: Türkiye de şehirlere göre atık miktarları [1] 3

5 Şekil 2: Tehlikeli Atık Yönetimi için Türkiye deki Bölgesel Sistemler [1] İzaydaş A.Ş. de bertaraf edilen atıkların sektöre göre dağılımı Şekil 3 de gösterilmiştir. Şekil 3: İzaydaş A.Ş. de bertaraf edilen atıkların sektörel dağılımı (2006) [2] 4

6 T.C. Çevre Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yıllarını kapsayan Atık Yönetimi Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu çalışmada Atık Yönetimi Mevzuatı, Katı Atık Eylem Planı, Tehlikeli Atık Eylem Planı, ve İllere Göre Katı Atık Eylem Planları ana başlıkları altında detaylı olarak irdelenmiştir. Bu çalışmaya göre entegre bertaraf tesisi kurulması gereken bölgeler Şekil 4 te gösterilmiştir. Bu bölgelerdeki çalışmaların 2007 yılındaki durumları Şekil 5 te verilmiştir. Çevre Bakanlığı nın bu çalışma raporuna göre Gaziantep in içinde bulunduğu bölge; Kayseri, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerini de kapsamaktadır [2]. Ancak Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır illerinin de bu bölgeye dahil edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Buna göre, Gaziantep te, kurulması düşünülen Entegre Bertaraf Tesisi adı geçen illere hizmet verecek şekilde planlanmalıdır. Şekil 4: Bölgesel Planlama çerçevesinde oluşturulan bertaraf tesisi kurulması gereken bölgeler [2] Şekil 5: Entegre bertaraf tesislerinin bölgesel planlamaya göre kurulacağı yerler ve 2007 deki durumları [2]. 5

7 Bakanlık tehlikeli atıkların ara depolama ihtiyaçlarını da belirlemiştir. Tehlikeli atıkların ara depolama inşası için önceliklendirme listesi ve kapasiteleri Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2: Tehlikeli atık ara depolama inşası için önceliklendirme listesi [2] TÜİK verilerine göre Türkiye de üretilen tehlikeli atık miktarı 1,12 milyon ton/yıl.dır. bu atıkların bertaraf şekilleri yüzde olarak Şekil 6 da gösterilmiştir. Şekil 6: Türkiye de üretilen tehlikeli atık miktarı ve bertaraf yüzdeleri (TÜİK 2004) [2] 6

8 Yine TUİK verilerine göre sanayi gruplarında oluşan tehlikeli katı atık miktarları Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3: Sanayi grubuna göre oluşan tehlikeli katı atık miktarı (TÜİK 2004) [2] Haziran 2007 tarihi itibarı ile tehlikeli atık geri kazanım tesislerinin toplam kapasiteleri Tablo 4 te verilmiştir. Tablo 4: Gerikazanım faaliyetine karşılık tesis sayısı (Haziran 2007) [2] 7

9 Türkiye de Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan Atık Yönetimi Eylem Planı nda o tarihteki endüstriyel atık bertarafı için kurulmuş ve Çevre Bakanlığı tarafından lisans verilmiş tesislerin sayısı ve gerikazanılan atık türleri ve bunların kapasiteleri Tablo 5 te gösterilmiştir. Tablo 5: Mevcut bertaraf tesisleri kapasiteleri (Kasım 2007) [2] Çevre Bakanlığı nın hazırladığı Atık Yönetimi Eylem Planı ( ) nda illere göre Katı Atık Eylem Planları alt başlığı altında 81 ilde yapılacak çalışmalar, önerilen birlik yapısı ve mevcut atık durumları belirtilmiştir. Ayrıca, Eylem Planı doğrultusunda yapılacak çalışmalarda gösterilmiştir. Bu raporda, çalışma bölgesi kapsamındaki Gaziantep ve çevre illere ait bilgiler, aşağıda özetlenmiştir. GAZİANTEP Gaziantep Katı Atık ana planında Gaziantep ili birlik yapısı olarak; Gaziantep Batı ve Gaziantep Doğu olarak ikiye ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsadığı yerleşim birimleri, nüfusları ve atık miktarları aşağıda verilmiştir. Ayrıca Tablo 6 da Tıbbi atık miktarları ve Tablo 7 de ise Eylem planı doğrultusunda yapılacak çalışmalar gösterilmiştir. Gaziantep Batı Kapsadığı yerleşim birimleri : Şehitkamil, Şahinbey, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli, (Kilis M., Musabeyli, Elbeyli, Polateli) Nüfus : : ton/yıl ; 0,94 kg/kişi-gün 8

10 Gaziantep Doğu Kapsadığı yerleşim birimleri : Araban, Yavuzeli, Nizip, Karkamış Nüfus : : ton/yıl ; 0,94 kg/kişi-gün Tablo 6: Tıbbi Atıklar Fiili Yatak Sayısı Toplam Tıbbi Atık Miktarı Kg/gün Kg/yıl Mevcut durum Düzenli Depolama Planlanan Bertaraf Yöntemi Sterilizasyon Projenin Durumu 2008 yılı başında sterilizasyona geçilmesi planlanmıştır İşletmeye Geçiş Tarihi 2008 Tablo 7: Eylem Planı Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalar HATAY Raporda Hatay Katı Atık Ana Planı nda önerilen birlik yapısına göre Hatay ili; Hatay Batı ve Hatay Doğu olarak ikiye ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsadığı yerleşim birimleri, nüfusları ve atık miktarları aşağıda verilmiştir. Ayrıca Tablo 8 da tıbbi atık miktarları ve Tablo 9 da ise Eylem Planı Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalar gösterilmiştir. 9

11 Hatay Batı Kapsadığı yerleşim birimleri : İskenderun, Erzin, Dörtyol, Belen Nüfus : : ton/yıl ; 0,9 kg/kişi-gün Hatay Doğu Kapsadığı yerleşim birimleri : Antakya, Altınözü, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı, Hassa(A) Nüfus : : ton/yıl ; 0,90 kg/kişi-gün Tablo 8: Tıbbi Atıklar Fiili Yatak Sayısı Toplam Tıbbi Kg/gün Kg/yıl Mevcut durum Özel çukurlarda kireçleyerek gömme Planlanan Bertaraf Yöntemi Düzenli depolama Projenin Durumu Katı atık bertaraf tesisi içinde tıbbi atık lotu yapılmış olup, geçici kabulden sonra açılacaktır. İşletmeye Geçiş Tarihi 2008 Tablo 9: Eylem Planı Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalar 10

12 İÇEL(Mersin) Raporda İçel Katı Atık Ana Planı nda önerilen birlik yapısına göre İçel ili; Mersin Batı ve Mersin Doğu olarak ikiye ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsadığı yerleşim birimleri, nüfusları ve atık miktarları aşağıda verilmiştir. Ayrıca Tablo 10 de tıbbi atık miktarları ve Tablo 11 de ise Eylem Planı Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalar gösterilmiştir. Mersin Batı Kapsadığı yerleşim birimleri : Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Mut, Silifke Nüfus : : ton/yıl ; 1 kg/kişi-gün Mersin Doğu Kapsadığı yerleşim birimleri : İçel M., Çamlıyayla, Tarsus, Erdemli Nüfus : : ton/yıl ; 1 kg/kişi-gün Tablo 10: Tıbbi Atıklar Fiili Yatak Sayısı Toplam Tıbbi Atık Miktarı Kg/gün Kg/yıl Mevcut durum Özel çukurlarda kireçleyerek gömme Planlanan Bertaraf Yöntemi Sterilizasyon Projenin Durumu Sterilizasyon Tesisi Uygulama projesi yapılmaktadır. İşletmeye Geçiş Tarihi 2010 Tablo 11: Eylem Planı Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalar 11

13 KAYSERİ Raporda Kayseri Katı Atık Ana Planı nda önerilen birlik yapısına göre Kayseri ili; Kayseri Güney ve Kayseri Kuzey olarak ikiye ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsadığı yerleşim birimleri, nüfusları ve atık miktarları aşağıda verilmiştir. Ayrıca Tablo 12 de tıbbi atık miktarları ve Tablo 13 de ise Eylem Planı Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalar gösterilmiştir. Kayseri Güney Kapsadığı yerleşim birimleri : İncesu, Yeşilhisar, Hacılar, Talas, Tomarza, Yahyalı, Kocasinan, Melikgazi, Develi Nüfus : : ton/yıl; 0,94 kg/kişi-gün Kayseri Kuzey Kapsadığı yerleşim birimleri : Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Bünyan, Akkışla, Pınarbaşı, Sarız Nüfus : : ton/yıl ; 0,94 kg/kişi-gün Tablo 12: Tıbbi Atıklar Fiili Yatak Sayısı Toplam Tıbbi Atık Miktarı Kg/gün Kg/yıl Mevcut durum Özel çukurlarda kireçleyerek gömme Planlanan Bertaraf Yöntemi Sterilizasyon Projenin Durumu Aralık 2006 da Belediye çöp transfer istasyonunda sterilizasyon tesisi inşaatına başlanmıştır de bitirilmesi planlanmaktadır. İşletmeye Geçiş Tarihi

14 Tablo 13: Eylem Planı Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalar KAHRAMANMARAŞ Raporda Kahramanmaraş Katı Atık Ana Planı nda önerilen birlik yapısına göre Kahramanmaraş ili; Kahramanmaraş Güney ve Kahramanmaraş Kuzey olarak ikiye ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsadığı yerleşim birimleri, nüfusları ve atık miktarları aşağıda verilmiştir. Ayrıca Tablo 14 de tıbbi atık miktarları ve Tablo 15 de ise Eylem Planı Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalar gösterilmiştir. Kahramanmaraş Güney Kapsadığı yerleşim birimleri : Maraş M., Türkoğlu, Andırın, Pazarcık, Çağlayancerit Nüfus : : ton/yıl ; 0,9 kg/kişi-gün Kahramanmaraş Kuzey Kapsadığı yerleşim birimleri : Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun Nüfus : : ton/yıl ; 0,9 kg/kişi-gün 13

15 Tablo 14: Tıbbi Atıklar Fiili Yatak Sayısı Toplam Tıbbi Atık Miktarı Kg/gün Kg/yıl Mevcut durum Özel çukurlarda kireçleyerek gömme Planlanan Bertaraf Yöntemi Projenin Durumu Katı Atık depolama Sahası için ÇED olumlu kararı alınmış olup Genelge doğrultusunda tıbbi atıklar da bertaraf edilecektir. İşletmeye Geçiş Tarihi 2012 Tablo 15: Eylem Planı Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalar MALATYA Raporda Malatya Katı Atık Ana Planı nda önerilen birlik yapısına göre Malatya ili sınırları kapsamındaki yerleşim birimleri, nüfusları ve atık miktarları aşağıda verilmiştir. Ayrıca Tablo 16 da Tıbbi atık miktarları ve Tablo 17 de ise Eylem planı doğrultusunda yapılacak çalışmalar gösterilmiştir. 14

16 Malatya Kapsadığı yerleşim birimleri : Malatya M., Doğanşehir, Doğanyol, Yeşilyurt, Pötürge, Kale, Akçadağ, Battalgazi Nüfus : : ton/yıl ; 0,8 kg/kişi-gün Tablo 16: Tıbbi Atıklar Fiili Yatak Sayısı Toplam Tıbbi Atık Miktarı Kg/gün Kg/yıl Mevcut durum Düzenli Depolama Planlanan Bertaraf Yöntemi Projenin Durumu İşletmeye Geçiş Tarihi Tablo 17: Eylem Planı Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalar 15

17 ADANA Raporda Adana Katı Atık Ana Planı nda önerilen birlik yapısına göre Adana ili; Adana Güney ve Adana Kuzey olarak ikiye ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsadığı yerleşim birimleri, nüfusları ve atık miktarları aşağıda verilmiştir. Ayrıca Tablo 18 de Tıbbi atık miktarları ve Tablo 19 da ise Eylem planı doğrultusunda yapılacak çalışmalar gösterilmiştir. Adana Güney Kapsadığı yerleşim birimleri : Seyhan, Yüreğir, Yumurtalık, Ceyhan, İmamoğlu, Pozantı, Karaisali Nüfus : : ton/yıl ; 0,94 kg/kişi-gün Adana Kuzey Kapsadığı yerleşim birimleri : Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Kozan Nüfus : : ton/yıl ; 0,94 kg/kişi-gün Tablo 18: Tıbbi Atıklar Fiili Yatak Sayısı Toplam Tıbbi Atık Miktarı Kg/gün Kg/yıl Mevcut durum Özel çukurlarda kireçleyerek gömme Planlanan Bertaraf Yöntemi Sterilizasyon Projenin Durumu Katı Atık Yönetimi projesi ile ilgili olarak ÇED süreci devam etmektedir. Proje kapsamında tıbbi atık sterilizasyon tesisi kurulacaktır. İşletmeye Geçiş Tarihi

18 Tablo 19: Eylem Planı Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalar OSMANİYE Raporda Osmaniye Katı Atık Ana Planı nda önerilen birlik yapısına göre Osmaniye ili; sınırları kapsamındaki yerleşim birimleri, nüfusları ve atık miktarları aşağıda verilmiştir. Ayrıca Tablo 20 de Tıbbi atık miktarları ve Tablo 21 de ise Eylem planı doğrultusunda yapılacak çalışmalar gösterilmiştir. Kapsadığı yerleşim birimleri : Osmaniye M., Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbaş, Toprakkale Nüfus : : ton/yıl ; 0,9 kg/kişi-gün Tablo 20: Tıbbi Atıklar Fiili Yatak Sayısı Toplam Tıbbi Kg/gün Kg/yıl Mevcut durum Özel çukurlarda kireçleyerek gömme Planlanan Bertaraf Yöntemi Sterilizasyon Projenin Durumu Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi kapsamında sterilizasyon tesisi de yeralmaktadır. İşletmeye Geçiş Tarihi

19 Tablo 21: Eylem Planı Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalar KİLİS Raporda Kilis Katı Atık Ana Planı nda önerilen birlik yapısına göre Kilis ili sınırları kapsamındaki yerleşim birimleri, nüfusları ve atık miktarları aşağıda verilmiştir. Ayrıca Tablo 22 de Tıbbi atık miktarları ve Tablo 23 de ise Eylem planı doğrultusunda yapılacak çalışmalar gösterilmiştir. Kapsadığı yerleşim birimleri : Kilis M., Musabeyli, Elbeyli, Polateli(Şehitkamil), Şahinbey, İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli, -(Gaziantep) Nüfus : : ton/yıl ; 0,94 kg/kişi-gün Tablo 22: Tıbbi Atıklar Fiili Yatak Sayısı Toplam Tıbbi Atık Miktarı Kg/gün Kg/yıl Mevcut durum Planlanan Bertaraf Yöntemi Sterilizasyon Projenin Durumu Uygulama Projesi aşamasındadır. İşletmeye Geçiş Tarihi

20 Tablo 23: Eylem Planı Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalar ADIYAMAN Raporda Adıyaman Katı Atık Ana Planı nda önerilen birlik yapısına göre Adıyaman ili sınırları kapsamındaki yerleşim birimleri, nüfusları ve atık miktarları aşağıda verilmiştir. Ayrıca Tablo 24 de Tıbbi atık miktarları ve Tablo 25 da ise Eylem planı doğrultusunda yapılacak çalışmalar gösterilmiştir. Kapsadığı yerleşim birimleri : Adıyaman M., Besni, Çelikhan, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik, Tut, Gerger(A) Nüfus : : ton/yıl ; 0,8 kg/kişi-gün Tablo 24: Tıbbi Atıklar Fiili Yatak Sayısı Toplam Tıbbi Kg/gün Kg/yıl Mevcut durum Özel çukurlarda kireçleyerek gömme Planlanan Bertaraf Yöntemi Projenin Durumu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi kapsamında, tıbbi atıklar projeye dahil edilmiştir. Ancak yaklaşım belirtilmemiştir. İşletmeye Geçiş Tarihi

21 Tablo 25: Eylem Planı Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalar ŞANLIURFA Şanlıurfa Katı Atık ana planında Şanlıurfa ili kirlilik yapısı olarak; Şanlıurfa Batı ve Şanlıurfa Doğu olarak ikiye ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsadığı yerleşim birimleri, nüfusları ve atık miktarları aşağıda verilmiştir. Ayrıca Tablo 26 da Tıbbi atık miktarları ve Tablo 27 de ise Eylem planı doğrultusunda yapılacak çalışmalar gösterilmiştir. Şanlıurfa Batı Kapsadığı yerleşim birimleri : Şanlıurfa M., Halfeti, Birecik, Suruç, Bozova, Akçakale, Harran, Hilvan Nüfus : : ton/yıl ; 0,8 kg/kişi-gün Şanlıurfa Doğu Kapsadığı yerleşim birimleri : Ceylanpınar, Siverek, Viranşehir Nüfus : : ton/yıl ; 0,8 kg/kişi-gün 20

22 Tablo 26: Tıbbi Atıklar Fiili Yatak Sayısı Toplam Tıbbi Kg/gün Kg/yıl Mevcut durum Özel çukurlarda kireçleyerek gömme Planlanan Bertaraf Yöntemi Sterilizas yon Projenin Durumu Katı atık depolama sahası inşaatı bittikten sonra sterilizasyon tesisi kurulucaktır. İşletmeye Geçiş Tarihi 2012 Tablo 27: Eylem Planı Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalar DİYARBAKIR Raporda Diyarbakır Katı Atık Ana Planı nda önerilen birlik yapısına göre Diyarbakır ili sınırları kapsamındaki yerleşim birimleri, nüfusları ve atık miktarları aşağıda verilmiştir. Ayrıca Tablo 28 de Tıbbi atık miktarları ve Tablo 29 da ise Eylem planı doğrultusunda yapılacak çalışmalar gösterilmiştir. 21

23 Kapsadığı yerleşim birimleri : Diyarbakır M., Çınar, hani, Kocaköy, Eğil, Dicle, Lice, Kulp, Hazro, Silvan, Bismil, Çüngüş(A), Çermik(A), Ergani (A) Nüfus : : ton/yıl ; 1,0 kg/kişi-gün Tablo 28: Tıbbi Atıklar Fiili Yatak Sayısı Toplam Tıbbi Atık Miktarı Kg/gün Kg/yıl Mevcut durum Özel çukurlarda kireçleyerek gömme Planlanan Bertaraf Yöntemi Sterilizasyon Projenin Durumu Katı Atık entegre tesisi planlama ve uygulama projeleri yapılmaktadır. İşletmeye Geçiş Tarihi 2012 Tablo 29: Eylem Planı Doğrultusunda Yapılacak Çalışmalar 22

24 2.2 Atık Miktarları Bölgedeki atık miktarları genel olarak verilmiş ve tehlikeli atıklar için ayrı bir çalışma yapılmamıştır. Gaziantep Sanayi Odası tarafından hazırlatılan Atık Envanteri Raporu nda Ek-1 de verilen hususlar sorgulanmıştır. İşletmelerde ortaya çıkan tehlikeli atıklar sanayicinin cevabına göre belirlenmiştir. Envanter Raporu na göre tehlikeli atık çıkaran firma sayısı 37 olarak belirtilmiştir. Bu işletmelerde ortaya çıkan tehlikeli atık miktarı 46,127 ton/yıl olarak belirtilmiştir. Tehlikeli atıklarının bulunduğunu belirten firmaların oranı % 7,4 olarak tesbit edilmiştir. Bu değerin sorgulanması gerekmektedir. Ayrıca bu kısım verilen firmalardan 22 tanesi tehlikeli atıkların atık yağ olduğunu belirtmiştir. 3 tane firma ise ambalaj atıklarının olduğunu belirtmiştir. Bu firmalar istisna edilirse geriye 14 firma kalmaktadır. Ayrıca boyalı su ismiyle alınan bir tehlikeli atık türü de yoktur. Bu değerler Ek-2 de görülmektedir. Özetle Sanayi Odası Envanter Raporu nda belirlenen veriler ve bilgiler yeterli değildir. Geçtiğimiz yıllarda Çevre Bakanlığı Türkiye de Sanayiden Kaynaklı Tehlikeli Atıkların Yönetimi nin iyileştirilmesi ve Katı atık Yakma Tesisleri için 2 adet rapor hazırlatmıştır. Bu raporlardan aşağıdaki verilere ulaşmak mümkündür. Gaziantep+ Kilis+ Adıyaman illerinde oluşabilecek tehlikeli atık miktarı ton/yıl, bu illere Mersin ve Adana eklenmesi durumunda ton/yıl, Ş.Urfa ve Diyarbakır eklenmesi durumunda ton/yıl eklenmesi gerekir. Bu durum gerçekleşirse toplam tehlikeli atık miktarı ton/yıl olabilir. Ancak sadece Gaziantep Sanayicileri için planlama yapılırsa atık temininde de sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle kurulması düşünülen Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi nin bölgesel olarak düşünülmesi önerilmektedir. 2.3 Maliyet Katı Atık Yakma Tesisleri nin maliyetleri bir fikir edinmek için Bakanlıkça hazırlanan raporlardan istifade edilerek aşağıda verilmiştir. 23

25 Tablo 30: Katı Atık Yakma Tesisleri için Yatırım Maliyeti (milyon TL) [3] Birim Evsel Katı Atık yakma Tesisi Tehlikeli Atık Yakma Tesisi Kapasite 30 ton/saat (720 ton/gün) 10 ton/saat(240 ton/gün) Bina ve Altyapı İnşaatı Yakma ve Enerji Kazanma birimleri Bacagazı, Atıksu, ve Katı Artık Arıtma/işleme Tehlikeli atık için Ara Depolama Elektroteknik Ekipman Enerji Nakil Teknolojisi Yardımcı Tesisler Toplam Ayrıca bazı Avrupa ülkeleri yakma ve depolama bedelleri atığın tonu başına verilmiştir (Tablo 31). Tablo 31: Avrupa Ülkeleri Yakma ve Depolama Maliyetleri [3] Avusturya Fransa İtalya Portekiz İspanya İsveç Yakma Bedeli ( /ton) (1999) Düzenli Depolama Bedeli ( /ton) Beklenen Gelişme >87 >60 > (1999) >15 86 (2000) Elektrik Satış Bedeli ( /kwsa) Bilgi yok 0,033 0,14 0,045 (1999) 0,06 0,023 İşletme giderleri için İzmit Katı Atık Yakma Tesisi (İzaydaş) nin giderleri aşağıda Tablo 33 de verilmiştir. Bu değerler, Türkiye için bir örnekleme yapmak için verilmiştir. Tablo 33: İzaydaş A.Ş. gider tablosu [4] Gider tipi US $ /yıl Teknik personel Büro personeli idari personel Büro Giderleri Kimyasal Sarfiyatı Bakım Tamirat Amortisman Giderleri Toplam

26 2.4. Örnek Tesis Ülkemizde ilk ve tek olarak Entegre Bertaraf Tesisi, İZAYDAŞ olduğundan kurulması düşünülen tesisin İzaydaş benzeri olması da istendiğinden İzaydaş la ilgili özet bilgiler verilmiştir. İzaydaş A.Ş.- İzmit, entegre projesi kapsamındaki tesisleri işletmek üzere 1996 da kurulmuş olup 1997 den beri atık kabul etmektedir. İzaydaş İzmit Atık ve Atıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme Anonim Şirketi aşağıdaki tesislerin işletmeciliğini yapmaktadır. - Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisleri - Düzenli depolama Alanları - Harfiyat Sahaları - Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri - Biyogaz Tesisi İşletmeciliği İzaydaş Yakma Tesisi proje parametreleri aşağıda verilmiştir; Yakma Kapasitesi Katı Atıklar Sıvı Atıklar Isıl Değer Elektrik Üretim : ton/yıl (6150kg/sa) : 3750 ton/yıl : 2400 ton/yıl : 85 GJ/sa : 5,2 MV İzaydaş A.Ş. ana bölümleri aşağıdaki gibi olup iş akış şeması Şekil 7 de gösterilmiştir. Ana Bölümler; Ara Depolama Yakma Buhar ve Enerji Üretimi Atık Gaz Arıtımı Atıksu Arıtma Sistemi Kül ve Cüruf Toplama Sistemi 25

27 Şekil 7: İzaydaş A.Ş. İş akış şeması [4] İzaydaş, aynı zamanda, laboratuar, tehlikeli atık taşımacılığı ve danışmanlık hizmeti de vermektedir. İzaydaş Yakma Tesisi nde endüstriden kaynaklanan yanabilir özelliğe sahip plastik atıklar, kullanılmış yağlar, ilaç ve kozmetik atıkları, petrokimya atıkları, pvc, solvent, boya atıkları, yapıştırıcı ve yapışkanlar, arıtma tesisi çamurları vb. tehlikeli atık ile klinik atıklar yakılarak bertaraf edilmektedir. Tesise kabul edilen Tehlikeli Atıklar ın beyanı, etiketlenmesi, taşınması ve bertarafı Çevre Bakanlığı nın ilgili yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. İzaydaş Tesisleri ne patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler, mezbaha atıkaları, kadavra, akü ve piller kabul edilmemektedir. Bertaraf edilecek atıklardan alınacak ücretlere bir örnek olmak üzere İzaydaş ın 2012 fiyat listesi Tablo 34 te verilmiştir. Ancak bu fiyat listesi müşterinin sürekliliğine ve atık miktarına göre değişebilmektedir. 26

28 Tablo 34 : İzaydaş Fiyat listesi (2012) [4] 3. SONUÇ Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından yapılması düşünülen Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi nin yapılabilirliği Türkiye genelinde ve Gaziantep özelinde değerlendirilmiştir. Değerlendirmede Çevre Bakanlığı nın yaptırdığı ve yaptığı çalışmalardan yararlanılmıştır Tesisin Konumu Tesisin kurulacağı yere karar verebilmek için nerelerden atık kabul edileceğinin bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca bölgede kurulacak veya kurulması muhtemel katı atık tesisinin yerinin de bilinmesine ihtiyaç vardır. Çevre Bakanlığı tarafından Entegre bertaraf tesislerinin bölgesel 27

29 planlamaya göre kurulacağı yerler ve durumları belirlenmiştir. Atık Yönetimi Eylem Planı ( ) raporun İzaydaş ın dışında 5 adet bertaraf tesisi öngörülmüştür. Bunlardan bir tanesini Tarsus ta kurulması planlanırken bölge sakinlerinin itirazları üzerine durum mahkemeye intikal etmiştir. Bu tesis, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana, Osmaniye, ve Mersin illerini kapsamaktadır. Buraya kurulacak tesis hayata geçerse Gaziantep te böyle bir tesisin kurulmasına gerek yoktur. Ancak Bakanlık mahkemeyi kaybederse tesisi yeri Gaziantep e kaydırılabilir. Bu durumda Malatya, Adıyaman, ve Şanlıurfa illerinin de projeye dahil edilmesi gerekir. Tesisin yerinin sanayi tesislerine yakın olması önerilmektedir. Kurulacak tesisin yeri, atık kabul edilecek birimlere karar verildikten sonra belirlenmelidir. Atık kabul edilecek iller ve sanayi kuruluşları belirlendikten sonra kapasite ortaya çıkacaktır. Yıllık yakılması gereken atık miktarının ton veya daha fazla olmasının maliyetler açısından daha fizıbıl olacağı hususunda genel bir kanaat mevcuttur Tesis Yönetimi ve İşleyişi Bu konuda İzaydaş uygulaması iyi bir örnek olabilir. Kurulması planlanan tesis için bir birlik ve iştiraklerin oluşturulması uygun olacaktır. Büyükşehir Belediyesi ve /veya Belediye Birlikleri ve Sanayi Odasının iştirakleri ile kurulacak anonim şirket, işletme ve hatta kuruluş için ideal bir çözüm olabilir. Tesise kabul edilecek ve kabul edilemeyecek atıklar İzaydaş örneğindeki gibi olabilir. Netice olarak, böyle bir tesisin kurulmasına karar vermeden önce bölgedeki atık envanterinin çıkarılması, illerdeki mevcut katı atık bertaraf projelerinin ve gerçekleşme aşamalarının araştırılması gerekmektedir. Ayrıca tesise kabul edilmesi düşünülen atıkların hem depolama için hem de yakma için atık karakterizasyonunun bilinmesi hem de yanabilir atıklarla kalorifik değerlerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. Burada açıklanan hususlar belirlendikten sonra tesisin yapılıp yapılmamasına sıhhatli bir karar verilebilir. 28

30 KAYNAKLAR: [1] Life Hawaman Projesi: Türkiye de Sanayi den Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların Yönetiminin İyileştirilmesi Life06TCY/TR/ [2] T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Eylem Planı ( ) [3] Katı Atık Yakma Tesisleri için Teknoloji ve Yer seçimi Teknik Fizibilite Raporu, DVH Consultants, BV, R&R Bilimsel Teknik Hizmetler [4] İzaydaş Tanıtım Kitapçığı ve ŞahsiGörüşme 29

31 GAZİANTEP SANAYİ ODASI ADRES İSTASYON CADDESİ NO:2 KAT:4 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP TELEFON FAKS URL İpekyolu Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İpekyolu Kalkınma Ajansı ve/veya T.C. Kalkınma Bakanlığı nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Gaziantep Sanayi Odası na aittir. 30

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2012 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2012YFR v2.01web 1 İçindekiler VİZYONUMUZ... 10 MİSYONUMUZ... 10 KALİTE POLİTİKAMIZ... 11 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Aynur KEMİRTLEK İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. E-posta:akemirtlek@istac.com.tr 1.GİRİŞ Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKÝYE BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419 21 00 Faks: (0312)

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Mart 2011 Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz 1 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Tarife Hesaplama

Detaylı

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 20 Ocak 2012 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1.GENEL BİLGİ... 2 2. MALİ DESTEK PROGRAMLARI... 3 2.1. Doğrudan Finansman Desteği... 4 2.1.1. Hazırlık Çalışmaları...

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU

GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİ ÇEVRE DURUM RAPORU Hazırlayan: Ceren AKSU 2013 İÇİNDEKİLER KARŞILAŞTIRMALI GÖSTERGELER... 2 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ... 3 KATI ATIK YÖNETİMİ... 7 HAVA KALİTESİ

Detaylı

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI

TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI TR72 BÖLGESİ ALT BÖLGE ÇALIŞMASI Hazırlayanlar Burçak YÜKSEL (Birim Başkanı) Fuat PARLAK (Uzman) Hande İNAN CENGİZ (Uzman) Nejat Semih DEMİRTOKA (Birim Başkanı) Pınar POLATKAN (Uzman) Rahime Şeyma BEKLİ

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)

YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ YALOVA-ÇİFTLİKKÖY TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ BAŞVURU DOSYASI YALOVA İLİ, ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ, LALEDERE KÖYÜ DERİNDERE,

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY

AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY AB ÇEVRE MÜZAKERELERİNDE TÜRKİYE UTKU TUNCAY 1 1. GİRİŞ Çevre koruma, 20. yüzyılın tüm yer küreyi etkileyen çevre sorunları nedeniyle gelişmiş toplumların son dönemlerdeki en büyük sorunsalı haline gelmiştir.

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ HAZIRLAYAN ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2013 AÇIKLAMA İlk "İl Çevre Durum Raporları Formatı"

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

GAPGREEN. SÖYLEŞİ Kürşat Göncü, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreteri GAP ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMALIĞI KULUÇKA MERKEZİ KURULUYOR

GAPGREEN. SÖYLEŞİ Kürşat Göncü, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreteri GAP ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMALIĞI KULUÇKA MERKEZİ KURULUYOR GAPGREEN Aralık 2014 Sayı: 2 Üç ayda bir yayınlanır ISSN: 2148-760X SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE YEŞİL BÜYÜME Geri dönüşümlü kağıt kullanılmıştır. GAP ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMALIĞI KULUÇKA MERKEZİ KURULUYOR

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı