Çevre Dostu Teknoloji Üretimi ile Kazanmak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevre Dostu Teknoloji Üretimi ile Kazanmak"

Transkript

1 Çevre Dostu Teknoloji Üretimi ile Kazanmak Erkan Sevinç Makina Yük. Y Müh. M Avrupa Patent Vekili

2 DOĞA A NİÇİN N N KİRLETK RLETİLDİ? Yüksek gelir elde etmek içini in Sınırsız şekilde tüketmek t ve zarar vermenin yan etkileri bilinmediği i içini in (bilinse bile) Çevre dostu olmak ek yatırım m ve maliyet anlamına na geldiği i içini in Dünya genelinde yeknesak regülasyon eksikliği nedeniyle (yasalar zamanında nda zorlamadığı için) in) Rekabet gereksinimi 2

3 NİÇİN ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİ? a) Daha temiz bir dünyada d yaşamak amak içini in b) Çocuklarımıza daha temiz ve yaşan anılır r bir dünya bırakmak b içini in c) Gelir elde etmek ya da tasarruf yapmak içini in d) Hepsi Kirlenmeden en çok sorumlu olan en çok sanayileşmi miş ülkelerin sanayi mensupları bugün n hangi yanıt t verir? 3

4 ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİ = PAHALI TEKNOLOJİ, ya da EK MALİYET GEREKSİNİMİ (?) (E/H) 4

5 ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİ = GELİR R ELDE ETME ALANI (?) (E/H) (ETİK K DEĞERLER?) ERLER?) 5

6 ÖRNEK : BT (Bilgi Teknolojileri) Alanı Dünya üzerinde 1 milyardan daha fazla PC bulunduğu tahmin ediliyor. Bunların n her biri enerji tüketiyor t ve (dolayısıyla) yla) karbon dioksid salınımına na neden oluyor (enerji petrol) petrol). Bu miktardaki bilgisayarın n yılda y toplam 506 milyar kwh enerji tükettit kettiği i ve bunun ise 70 milyon yeni otomobilin yaydığı karbon dioksid salınımına na eşit olduğu u tahmin ediliyor. Karbon (-monoksid( monoksid, dioksid-) ) = zehir (canlılar lar için i in yaşam am tehdidi, kaynağı ğı: karbon türevi t yakıtlar, yani petrol) 6

7 Amerikan Pazar Araştırmac rmacısı Gartner Inc.. masaüst stü bilgisayarların n güçg tüketiminin yönetilmesi (EnergyWise )) yoluyla; - örn. 2,500 bilgisayara sahip bir şirketin yılda y USD-43,300 daha az elektrik gideri olacağı ğını, - Bilgisayarların n kullanılmad lmadıkları sürelerde tamamen kapatılmas lması ya da fişten çekilmesi (no standby) ) halinde bu kazanımın n USD-6,500 miktarında artırılabilece labileceğini ini açıkladı. - Avustralya lı yazılım üreticisi Verdiem,, Microsoft un sponsorluğu u altında Edison isimli bir yazılım üretti. 7

8 Edison yazılımı PC lerin enerji tüketimini t takip ederek enerji tasarrufu sağlıyor. Araştırmalar, rmalar, bir masaüst stü bilgisayarın n tükettit kettiği i enerjinin aslında %80 inin boşa harcandığı ığını gösteriyor. Ücretsiz olan yazılımın n her yıl y l 10 milyon kişi i tarafından indirilmesi hedefleniyor. Ancak bu sayı,, dünya d üzerindeki tüm m bilgisayarların n yalnızca %1 ine karşı şılık k geliyor. Yine de bu tasarruf, 500,000 otomobilin her yıl y l tükettit kettiği karbon yakıtı nedeniyle ortaya çıkan CO 2 emisyonuna eşit. 8

9 Avustralya lı GreenInnovation şirketi, 22 milyon nüfuslu n Avustralya da toner kartuşu u tüketimini t inceledi. Toner kartuşlar ları,, plastik, metal, toner tozu, mürekkep m ve köpük k bir dizi malzeme kullanılarak larak üretiliyor. Bunların tamamı üretimi ve dahasıyla çöpe dönüşmesi d aşamalarında insan sağlığı açısından potansiyel tehlikeli ürünler. Avustralya da her dakika 34 kartuş çöpe atılıyor, yılly llık çöp miktarı 5,000 ton. Her lazer toneri kartuşunun unun imali için i in 3,4 litre yağ (petrol) harcanıyor. Kartuşlar ların n geri dönüşümü sağlanabilse, her yıl y l toplan 4,3 milyon litre petrol tasarruf edilebilirdi. 9

10 Yapılan araştırmada rmada çöpe atılan kartuşlar ların, %90 ının n lazer yazıcı kartuşlar ları olduğu belirlenmiş.. Bir kartuşun un çözünmesi ve doğaya karış ışması 450 yıl y l gerektiriyor. GreenInnovation şirketinin kendi ürünleri için i in getirdiği çözüm, üretilen her yazılımın n içerisine i ücretsiz bir bir.pdf. dönüştürücüsünün n ilave edilmesi! (geri dönüşüm d m değil! ekonomi?) 10

11 Venture Capital : KPCB (Kleiner Perkins Caufied & Byers,, ABD) Google,, Amazon.com ve Sun Microsystems in in ticari hayata geçmek için in desteklenmelerini sağlayan risk sermayesi şirketi Kleiner Perkins Caufied & Byers (KPCB) Ekim 2006 da yaptığı bir açıklamada : 21. yüzyy zyılın n en büyük b k ekonomik şansının çevre dostu teknolojiler üzerine inovasyon yapılmas lması olduğunu unu belirtti. 11

12 Şirket her yıl y KPCB Yeşil İnovasyon Yarış ışmasında kazanana USD-100,000 ödül l veriyor. Yarış ışma dünyand nyanın her yerinden gerçek ek ya da tüzel t kişilik ilik olsun herkese açık. Risk sermayesi şirketi KPCB, ayrıca - temiz su, - temiz enerji, - temiz ulaşı şım, ve - küresel ısınma konularında nda takip edilmesi gereken politika ile ilgili olarak fikir üretenler arasından kazanana her yıl y l USD-50,000 ödül l veriyor. 12

13 ABD menşeili eili KPCB Risk sermayesi şirketinin ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLER LER alanında nda desteklemekte olduğu şirketlerden kimileri aşağıa ğıdaki gibi; - Altarock Energy (Jeotermal enerji tüketimi t üzerinde geliştirmeler yapar) - AltraBioFuel (Yenilenebilir yakıtlar ethanol ve biodizel- geliştirmesi ile ilgili çalışır) (2007 sonrası: : 50 patent bsvr) - Amyris (Sentetik bioloji teknikleri kullananlar için i in bir yakıt t ve bio kimyasal endüstriler için i in moleküler ler geliştirme yapar) (2007 sonrası: 15 patent bsvr) - Ausra (Üretim alanları için in güneg neş enerjisini kullanarak enerji üretimi tesisleri tasarlar) (2007 sonrası: : 10 patent bsvr), - BloomEnergy (Havadaki hidrojen ve oksijeni kullanarak yenilenebilir yakıt t hücreleri h geliştirir) (2007 sonrası: : 55 patent bsvr) 13

14 KPCB Venture Capital Destekleri: - Fisker Automotive (Çevre dostu spor otomobiller üretir) - GreatPoint Energy ( Kömür K r ve karbon temelli hammalzemelerden temiz doğalgaz üretir) (2008 sonrası: : 8 patent bsvr) - Lehigh Tech (Kullanılm lmış oto lastiklerini, değişik ik sanayi kimyasallarına dönüştürür) d r) (2006 sonrası: : 8 patent bsvr) - Lilliputian Systems (Taşı şınabilir elektronik ve kablosuz cihazlar için i in minyatür r yakıt t hücreleri h geliştirir) (2006 sonrası: : 9 patent bsvr) - Mascoma Corp.. (Ucuz ve yenilenebilir bir enerji olan selülozik lozik ethanol üretimi için i in geliştirme yapar) (2007 sonrası: : 7 patent bsvr) - Miasole (İnce film şeklindeki güneg neş enerjisi dönüştürücülerini d üretir) (2004 sonrası: : 14 patent bsvr) 14

15 KPCB Venture Capital Destekleri: - RPX Corp.. (Dünyan nyanın n ilk defansiv patent toplayıcısıdır. Teknoloji şirketlerinin patent tecavüzü risklerini azaltmak için i in patent hakları satın n alır r ve yılly llık üyelik yoluyla elindeki patent havuzunun defansif amaçlarla kullanımını temin eder. - Silverspring Networks ( Güvenli G ve yüksek y kaliteli yeni bir iletişim im sistemi geliştirmektedir.) (2007 sonrası: : 2 patent bsvr) - Verdiem (PC ve monitörler üzerinde network seviyesinde kontrol uygulayarak enerji tüketimini t %30-50 aralığı ığında azaltan bir yazılım geliştirmektedir.) 15

16 (KPCB Risk Sermayesi şirketinin yaklaşı şımı sonrası) NİÇİN ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİ? a) Daha temiz bir dünyada d yaşamak amak içini in b) Çocuklarımıza daha temiz ve yaşan anılır r bir dünya d bırakmak içini in c) Gelir elde etmek ya da tasarruf yapmak içini in d) Hepsi Risk Sermayesi şirketleri (örn.( KPCB), etik değerleri erleri takip etmek üzere değil, gelir elde etmek üzere kurulmuş şirketlerdir! 16

17 ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİ = GELİR R ELDE ETME ALANI YANIT : EVET (ETİK K DEĞERLER ERLER KAYIP MI OLDU?) 17

18 IBM tarafından Ekim 2007 de açıklanan a Big Green Innovations adlı raporda yer alana satır r başlıklar kları; - Atmosferik ısınma artık k herkesçe e kabul edilen bir durumdur, - Dünya nüfusunun n %41 i i su sıkınts ntılı alanlarda yaşı şıyor (bu alanlar artan şekilde gelişmi miş batı ülkelerini de kapsıyor, örn. ABD nin batısı, Avustralya, İngiltere) - Enerji kaynakları üzerinde artan bir baskı var (özellikle( Çin, Hindistan gibi hızlh zlı sanayileşen en ülkeler tarafından yılında y enerji ihtiyacının n Asya nın n kimi kısımlark mlarında %130 artması bekleniyor) - Yöneticiler (CEO, CFO) ilgilerini enerji ve çevre maliyetlerine yöneltiyor (CO 2 salınımlar mları) - Birçok yatırımc mcı,, düşük d k performanslı çevre dostu teknolojileri önemli bir risk kaynağı olarak görüyor. g 18

19 IBM in sahip olduğu Big Green s Portfolio aşağıdaki dört d temel alana sahip - Gelişmi miş su yönetimiy - Alternatif enerji kaynakları - Karbon yönetimiy - Bilgisayar ile modelleme 19

20 IBM Kurumsal Politika Direktifi, Madde 139 (özet,( Nisan 2007 değişikli ikliği i ile); Güvenli ve sağlıkl klı bir işyeri i temin edin Çevreye karşı sorumlu bir komşu u olun Doğal kaynaklara saygı duyun Geliştirdi tirdiğiniz, iniz, ürettiğiniz iniz ve pazarladığı ığınız ürünler kullanım bakımından güvenli, g enerji sarfiyatı bakımından verimli, çevreyi koruyan, geri dönüşümld mlü ya da güvenli g olarak elden çıkartılabilen olmalı Doğay ayı olumsuz yönde y etkilemeyen geliştirme ve üretim yöntemleri y kullanın Enerjiyi sorumlu şekilde kullandığı ığınızdan emin olun Küresel çevre sorunlarına na getirilen teknolojik çözümlerin geliştirilmesine destek olun Devletlerce zorunlu kılınan k tüm t şartnamelere uygunluk gösterin g ve dahasıyla bunların üzerindeki standartlara çıkın Titiz bir şekilde denetleme yapın n ve kendinizi ölçün. AMAÇ NEDİR R (?) (ETİK K DEĞERLER ERLER + GELİR) 20

21 ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİ = GELİR R ELDE ETME ALANI AMAÇLANAN SONUÇ (DOĞRU YÖNETY NETİM M + DOĞRU PLANLAMA + EĞİTİMLİ KADROLAR + ÇEVRE DOSTU İNOVASYON) = ÇEVRE DOSTU GELİR (NE ÜRETİYOR, SATIYOR YA DA PAZARLIYOR OLURSANIZ OLUN) 21

22 TEŞEKK EKKÜRLER Erkan Sevinç Makina Yük. Y Müh. M Avrupa Patent Vekili

FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN TEKNOLOJİ TRANSFERİNDEKİ ROLÜ. Erkan Sevinç Makina Yük. Müh. Avrupa Patent Vekili

FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN TEKNOLOJİ TRANSFERİNDEKİ ROLÜ. Erkan Sevinç Makina Yük. Müh. Avrupa Patent Vekili FİKRİ VE SINAİ HAKLARIN TEKNOLOJİ TRANSFERİNDEKİ ROLÜ Erkan Sevinç Makina Yük. Müh. Avrupa Patent Vekili FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI Fikri Mülkiyet Hakları, bugüne kadar hiçbir zaman bugün olduğu kadar ekonomik

Detaylı

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008 IV. Türkiye T Sektörel Ekonomi Şurası 27 Ağustos 2008 Türkiye Ambalaj Meclisi TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 1 Gıda ve gıda g ile temas eden ambalajlara ait yönetmeliy netmeliğin in etkin bir şekilde uygulanamaması

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Türkiye'de Düşük Karbonlu Topluma Geçişi ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümedeki Rolü REC Türkiye Hakkında Kâr amacı bulunmayan,

Detaylı

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ SİSTEMİ Mustafa PEKAÇAR EVD Enerji Yönetimi ve Dan. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. Ege Bölge Mimar Sinan Mah. 1430 Sok. No:3 D:2 Alsancak Konak / İzmir mustafa.pekacar@evd.com.tr ÖZET Toplam enerji maliyetlerinin

Detaylı

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım

Tasarım ve Dizgi Kırmızı Tasarım EKOSKOP TTGV, 2014 Çalışma Grubu ve Editöryal Tasarım Evren Bükülmez, Kemal Işıtan, Yücel Telçeken, Ferda Ulutaş Deniz Can Tanık, Diren Kocakuşak (TTGV Yeşil Başarı Öyküleri) Tasarım ve Dizgi Kırmızı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı

İÇİNDEKİLER. Erdemir Ar-Ge Merkezi. Vizyon. Çevresel Performans. Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı. 2020 Vizyonumuz. Çevre Yönetim Yaklaşımı SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER Vizyon 3 Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2020 Vizyonumuz 6 Rapor Kapsamı 8 Erdemir ve İsdemir Yönetim Sistemleri Politikası 9 Kurumsal Profil ve Ekonomik

Detaylı

türkiye nin internet haritası

türkiye nin internet haritası KOBİLER İÇİN AĞ ÇÖZÜMLERİ REHBERİ www.itadvisor.com.tr HAZİRAN 2014 SAYI 55 türkiye nin internet haritası Hayatımızın temeline oturan internet olgusu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişiyor.

Detaylı

Canon Avrupa Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012

Canon Avrupa Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Canon Avrupa Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 canon-europe.com Sürdürülebilirlik = Çevre, Toplum ve İş Erişilebilirliği iyileştirmek için, sürdürülebilirliğe ilişkin raporlarımızı, sürdürülebilirliğin

Detaylı

Çevre Dostu bir Kurum Oluşturma

Çevre Dostu bir Kurum Oluşturma Çevre Dostu bir Kurum Oluşturma 21. yüzyılın son büyük engeli ortadan kaldırılıyor Nisan 2009 / Tanıtım Broşürü Brandi McManus, Çözümler VP, Enerji Enerjinizle daha fazlası SM Özet I. Özet...3 II. Tüfekler,

Detaylı

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU D A H A İ Y İ B İ R D Ü N YA İ Ç İ N... 2011-2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. Raporumuz Hakkında İçdaş ın bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2011-2012 yıllarına

Detaylı

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7

YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 İÇİNDEKİLER YÖNETİMDEN 4 Genel Müdür'ün Mesajı 4 Sürdürülebilirlik Koordinatörü'nün Mesajı 7 ŞİŞECAM'A BAKIŞ 8 Küresel Ölçek 10 Topluluğun Yapısı 11 Finansal Performans 16 Kurumsal Yönetim 18 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Detaylı

TÜREB DERGİ 01. Taner Yıldız. RÖPORTAJ TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu. RÖPORTAJ TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya

TÜREB DERGİ 01. Taner Yıldız. RÖPORTAJ TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu. RÖPORTAJ TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya DERGİ 01 Yıl 1 / Sayı 01 Mart / Nisan / Mayıs 2015 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız RÖPORTAJ TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu RÖPORTAJ TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu. 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 İçindekiler Rapor Hakkında Murahhas Aza Mesajı CCİ 2020 Vizyonu ve Stratejik Yönetim Çerçevesi 2011 Yılında Gerçekleşenler Sürdürülebilirlik

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III İÇİNDEKİLER I. OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU... III A. Kuruluş... III B. Platformun Vizyonu ve Misyonu...

Detaylı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı

Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı 1 Bölüm 1 - Raporun Amaç ve Kapsamı İlerleme Bildirimi Bu rapor, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi için yıllık ilerleme bildirim (COP) koşullarını ve gelişimini açıklamayı hedeflemektedir.

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Sessiz Katil. Türkiye neden kömürlü termik santrallerden vazgeçip yeşil enerjiye geçmeli?

Sessiz Katil. Türkiye neden kömürlü termik santrallerden vazgeçip yeşil enerjiye geçmeli? Sessiz Katil Türkiye neden kömürlü termik santrallerden vazgeçip yeşil enerjiye geçmeli? Daha fazla bilgi için iletişim: bilgi.tr@greenpeace.org Yazan: Lauri Myllyvirta Katkıda Bulunanlar: Yenal Bilgici,

Detaylı

Enerji verimliliği ve çevreci teknoloji. Yeni standartlar. Biyolojik arıtma

Enerji verimliliği ve çevreci teknoloji. Yeni standartlar. Biyolojik arıtma Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araşt rmalar dergisi l Mayıs 2011 www.siemens.com.tr Yeni standartlar Üretilen enerjinin yüzde 70 inin kullanıldığı sanayide verim, yüksek verimli motorlarla artacak.

Detaylı

Europe & International. İstikrar. Sürdürebilirlik. Müşteri Odaklılık. ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ. SİZİN BAŞARINIZ İÇİN. www.mondigroup.com

Europe & International. İstikrar. Sürdürebilirlik. Müşteri Odaklılık. ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ. SİZİN BAŞARINIZ İÇİN. www.mondigroup.com Europe & International İstikrar. Sürdürebilirlik. Müşteri Odaklılık. ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ. SİZİN BAŞARINIZ İÇİN. Çevre Dostu Olmak -> Neden? Çevre Dostu Olmak Çevre dostu ürünler satın alırken çevresel etkilerin

Detaylı

Türk ye kl mlend rme sektörü, 2000 l yılların

Türk ye kl mlend rme sektörü, 2000 l yılların SAYFA 01 SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI Hedef, ü 25 m lyar dolarlık büyüklüğe taşımak / 02 Alarko Carr er, yen ürünlerle ş hacm n artırmaya odaklandı / 04 Baymak ın bu yılk büyüme hedef yüzde 10 / 06 MAYIS 2015

Detaylı

GÜNDEM TEKNO. Akıllı Teknolojiler. Ne Kadar Akıllı Olacak? Geleceği İyi Okumak Gerekiyor YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR

GÜNDEM TEKNO. Akıllı Teknolojiler. Ne Kadar Akıllı Olacak? Geleceği İyi Okumak Gerekiyor YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR TEKNO GÜNDEM Yıldız Teknopark Dergisi Yıl:1 Sayı:4 Kasım-Aralık 2014 Akıllı Teknolojiler Ne Kadar Akıllı Olacak? YILDIZ TEKNOPARK GELECEGI TASARLIYOR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİ Geleceği İyi Okumak

Detaylı

YEŞİL İNSANA YAKIŞIR İŞLER EKONOMİDE İYİ ÖRNEKLER TÜRKİYE DEN VAKA ÇALIŞMASI

YEŞİL İNSANA YAKIŞIR İŞLER EKONOMİDE İYİ ÖRNEKLER TÜRKİYE DEN VAKA ÇALIŞMASI YEŞİL EKONOMİDE İNSANA YAKIŞIR İŞLER TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER VAKA ÇALIŞMASI YEŞİL EKONOMİDE İNSANA YAKIŞIR İŞLER TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER VAKA ÇALIŞMASI Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2015 İlk

Detaylı

T.C. GDO lu. Bitki Çeşitlerinin Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonunun AB Ülkelerinde Yerinde İncelenmesi

T.C. GDO lu. Bitki Çeşitlerinin Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonunun AB Ülkelerinde Yerinde İncelenmesi T.C. TARIM VE KÖYİŞK İŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM M VE GELİŞ İŞTİRME GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ GDO lu Bitki Çeşitlerinin Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonunun AB Ülkelerinde Yerinde İncelenmesi GDO NEDİR?

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ / Mart 2013 Sayı: 564 / ISSN 1303-1333

İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ / Mart 2013 Sayı: 564 / ISSN 1303-1333 İSTANBUL SANAYİ ODASI DERGİSİ / Mart 2013 Sayı: 564 / ISSN 1303-1333 Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar: Sanayileşme çalışmalarımızda çevreyi koruma ilkesi en öndedir Risk ve girişim sermayesi

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Çevreci Portföy Siemens e ödül getiren tesis Siemens Gebze tesisleri, Türkiye nin ilk altın yeşil bina sertifikalı (LEED Gold)

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI KİMYA ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2023 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara 2015. Necatibey Cad. No: 110/A 06100

Detaylı

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI

İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI RAP RU İçindekiler I. ÖZETLE 2013 YILI II. MESAJLAR a. YÖNETİM KURULU BAŞKANI b. GENEL MÜDÜR III. KURUMSAL PROFİL a. ÇİMSA HAKKINDA b. MİSYONUMUZ c. ÜRÜNLERİMİZ ve HİZMETLERİMİZ IV. İŞ YAPMA İLKELERİMİZ

Detaylı

Yeşil gelecek. Şehrin doğası Megakentler yeni teknolojiler sayesinde daha yeşil görünecek.

Yeşil gelecek. Şehrin doğası Megakentler yeni teknolojiler sayesinde daha yeşil görünecek. Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araşt rmalar dergisi l Haziran 2010 www.siemens.com.tr Şehrin doğası Megakentler yeni teknolojiler sayesinde daha yeşil görünecek. Yeşil gelecek İklim değişikliğiyle

Detaylı