ĞİŞİKLİĞİ STK BULUŞMASI 20 Aralık k 2006 Otel Seyhan, Adana

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĞİŞİKLİĞİ STK BULUŞMASI 20 Aralık k 2006 Otel Seyhan, Adana"

Transkript

1 İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ İÇİN STK BULUŞMASI 20 Aralık k 2006 Otel Seyhan, Adana

2 İklim Değişikli ikliği i Alanında nda Ortaklıklar; klar; Gerekli mi? Nasıl?

3 Dünyamızı tehdit eden en büyük b k tehlikelerden olan Küresel Isınma ve İklim Değişikli ikliği başta fosil yakıt t kullanımı, ormansızla zlaşma ve diğer insan etkinlikleri sonucunda ortaya çıkmış, ekonomik büyüme b ve nüfus n artışı bu süreci daha da hızlandh zlandırmıştır.

4 Bu olgu artık k bir senaryo olmanın ötesinde somut olaylarla da yaşanmakta anmakta ve izlenebilmektedir. Örneğin; Kuzey Kutbundaki buzulların n küresel k ısınma yüzünden y 35 yıl y l sonra tamamen yok olacağı öngörülmekte ise de Grönland Buzulu Tahmin Edilenden de Hızlı Erimektedir!

5 Yaşananlar ananlar Beklenenler SELLER ORMANSIZLAŞMA KURAKLIK VE GÖÇG ÖÇLER...

6 İnsan etkinliklerinin küresel ısınmaya katkısı şöyledir: Enerji Kullanımı % 49 Tarım % 13 Ormansızla zlaşma % 14 Endüstri % 24

7 Ne yazık k ki bu olumsuz süres reç görünür bir şekilde, önlem alınmaks nmaksızın, n, hızla h devam etmektedir. Örneğin, DünyanD nyanın n 4. büyük b ekonomisi olan Çin de gelecek 30 yılda otomobil sayısının n 15 kat artarak 200 milyona yaklaşaca acağı tahmin edilmektedir. (NTV-MSNBC VE AJANSLAR)

8 Silah ticareti, Savaşlar, Fosil yakıt t kullanımı, Ormansızla zlaşma Kirli teknoloji Tüketimin özendirilmesi Tüketim ekonomisi, Hızlı nüfus artışı ışı, Bütün n hızıyla h sürmektedir. s

9 İklim Değişikli ikliğinde inde Bütün B İnsanların n Payı Eşit mi? Hayır Payları Fazla Olanlar Endüstrileşmiş Ülkeler Zengin Ülkeler En Çok TüketenlerT Ülkelerin Zengin Kesimleri

10 İklim Değişikli ikliğinin inin Sonuçlar larından Kimler Etkilenecek? Bütün n DünyaD Bütün n Canlılar lar Bütün İnsanlar

11 İklim Değişikli ikliği i Alanında nda Ortaklıklar klar Elbette Gerekli Çünk nkü sorun; hiçbir kimsenin, hiçbir örgütün, hiçbir devletin, tek başı şına çözemeyece zemeyeceği i kadar büyük, acil ve yaşamsal amsal!

12 Peki bu mümkm mkün n mü m? Ortaklıklar klar ; İklim Değişikli ikliği i alanında nda olacağı ğına göre, g İklim Değişikli ikliği i ile mücadele alanında nda olmalıdır. Böylesi bir mücadelede m ise; Niyet birliği, i, Amaç birliği, i, Parasal olmayan çıkar birliği olması gerekiyor!

13 Sivil Toplum Kuruluşu u (STK) olarak; Gönüllü Kuruluşlar, lar, Meslek Odaları, Sendikalar, Ve siyasal örgütlenmeler Siyasi Partiler sayılabilir.

14 İklim Değişikli ikliğinden inden sorumlu olanları yeniden anımsayal msayalım m! Endüstrileşmiş Ülkeler Zengin Ülkeler En Çok TüketenlerT Ülkelerin Zengin Kesimleri

15 Siyasi Partiler, Sendikalar, Meslek Odaları veya Gönüllü Kuruluşlar lar olarak bu mücadelede m bunlarla ortak olabilir miyiz? Bence bunlarla ortak olamayız z! Olsa olsa bunlara karşı mücadelede ortak olabiliriz

16 Neler Yapılıyor?

17 İklim değişikli ikliği i alanında nda uluslararası işbirliği i girişimleri, imleri, 21 Mart 1994 tarihinde yürürly rlüğe e giren Birleşmi miş Milletler İklim Değişikli ikliği Çerçeve eve SözleS zleşmesi ile en üst düzeye d ulaşmış ıştır.

18 Ancak ve ne yazık k ki; Uluslararası platformlarda iş birliğini ini benimsiyor gibi görünen g Sözde Gelişmi miş Ülkeler (!) uluslar üstü sermayenin dayatması sonucu uygulamalarında çifte ölçünlü davranmaktalar! Örneğin : Uluslar arası toplantılar ları amacından uzaklaştırmakta ve bilerek geciktirmektedirler.

19 ÇEVREDEN KALKINMAYA! 1972 Stockholm Birleşmi miş Milletler Dünya D Çevre Konferansı 1992 Rio de Janeiro Birleşmi miş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı 2002 Johannesburg Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi

20 RİO O ZİRVESZ RVESİ 1992 İklim Değişikli ikliği Çerçeve eve SözleS zleşmesi BERLİN N 1995 Birinci Taraflar Konferansı KYOTO Kyoto Protokolü Buenos Aires 1998 Buenos Aires Eylem Planı LAHEY 2000 den BONN 2001 e Bonn Anlaşmas ması MARAKEŞ Marakeş Anlaşmas ması

21 Mutlu son mu? Ne yazık k ki yine değil! Protokol ü ün n yürürly rlüğe e girebilmesi için i in sözles zleşme taraflarından en az % 55 inin bu belgeyi onaylaması gerekmektedir. Ayrıca, bu grubun 1990 yılıy toplam karbondioksit emisyonlarının n % 55 ini temsil edebilecek durumda olması gerekmektedir. Rusya Federasyonu nun nun 18 Kasım m 2004 tarihinde katılma kararını Birleşmi miş Milletler e iletmesiyle her iki koşul da gerçekle ekleşmiş oldu. Bu çerçevedeevede Kyoto Protokolü ancak 8 yıl y l sonra 16 Şubat 2005 tarihinde yürürly rlüğe e girmiştir.

22 Sonra ne oldu? Sözde Gelişmi mişler (!) Önlem almak yerine karbon ticaretine başlad ladılar. lar. Kendi ülkelerinde yapamadıklar klarını, başka ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde, Demokrasinin yeterince gelişmedi mediği ülkelerde yapıyorlar, yorlar, Kirli teknolojilerini ihraç ediyorlar! Yapamazlarsa! Savaş çıkartıyorlar!

23 Ülkemizde de durum benzer şekilde kötü k! Fosil yakıt t yatırımlar mları hızla sürüyor s! Sugözü Termik Santralı Bakû Tiflis Ceyhan Boru Hattı

24 Sözde Gelişmi mişlerin (!) Kirli Teknoloji Transferi Hızla SürüyorS Termik Santrallar, Nükleer Santrallar, Çimento Sanayii, Gemi Söküm S m Tesisleri, Çöp p Yakma Tesisleri, Tehlikeli Atık k Yakma Tesisleri

25 Olumsuz Ulaşı şım m Politikaları : Raylı sistemlere ve demiryollarına yatırım yapılmamas lmaması, Karayollarına yatırım m yapılmas lması, Toplu ulaşı şım m politikalarının gerilemesi, Sıfır r faiz özel otomobil kredileri,

26 Hükümetimiz, bu olumsuz gidişe engel olmuyor, olmak niyetinde de değil! Aksine kolaylaştırıyor Çıkartılan Yasalar! Yeni Çevre Yasası! ÇED Kapsamı dışına alınan yatırımlar, Ertelenen hapis cezaları, Çıkartılmayan Yasalar! Temiz Enerji Yasası Enerjinin Etkin Kullanımı Yasası

27 İklim Değişikli ikliği i Alanında nda Ortaklıklar klar Gerekli mi? Evet!

28 Bizler, Savaşımımızı Sürdürüyoruz! Bireysel olarak, Derneklerimizle, Platformlarımızla, İnisiyatif Gruplarımızla, Hukuk Mücadelemizle, Eylemlerimizle! Yeter mi? Elbette yetmez! Başka mücadele ortaklarına da gerek var! Bizlerle, el ele, sorumluluk anlayışıyla, Gelecekten endişe duyarak, Gelecek kuşaklara daha iyi bir Dünya bırakabilmek için Mücadele edecek ortaklara gereksinimimiz var!

29 İklim Değişikliği ile Savaşımda Kimlerle Ortak Olabiliriz? Benzer amaçlı Gönüllü Kuruluşlarla, larla, Benzer amaçlı Meslek Odaları ile, Benzer amaçlı Sendikalarla, Benzer amaçlı Siyasi Partilerle, Benzer amaçlı Akademisyenlerle, Benzer amaçlı Uluslar arası STK larla, Benzer amaçlı Basın n Yayın n Kuruluşlar larıyla, Benzer amaçlı Sanatçılarla, Benzer amaçlı diğer kişi i ve kuruluşlarla larla!

30 İklim Değişikli ikliği i ile Savaşı şımda Kimlerle Ortak Olamayız z! ABD ile, AB ile, Hükümetlerle, Uluslar arası Sermaye ile İş birlikçi i Medya ile, İş birlikçi i Akademisyenlerle, Önünü göremeyenlerle, Gözünü para hırsh rsı bürümüş olanlarla, Sorumsuz sorumlularla,

31 Beni dinlediğiniz iniz için i in teşekk ekkür r ederim! Yeni yılda y herkese sağlıkl klı ve temiz bir çevrede, sağlık, mutluluk ve başar arılar diliyorum. A.Oktay Demirkan Doğu u Akdeniz Çevre Dernekleri ve Türkiye Çevre Platformu Dönem D Sekreteri

Prof. Dr. Cengiz TÜRET. Ekoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Cengiz TÜRET. Ekoloji Anabilim Dalı Karbon Borsası Prof. Dr. Cengiz TÜRET Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji BölümüB Ekoloji Anabilim Dalı Problem: Başta karbondioksit olmak üzere atmosfere salınan çeşitli sera gazı salınımlar mlarından

Detaylı

TÜRKİYE'NİN İKLİM POLİTİKALARINDA AKTÖR HARİTASI

TÜRKİYE'NİN İKLİM POLİTİKALARINDA AKTÖR HARİTASI TÜRKİYE'NİN İKLİM POLİTİKALARINDA AKTÖR HARİTASI Bankalar Caddesi No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul TÜRKİYE +90 212 292 49 39 +90 212 292 49 57 ISBN: 978-605-4348-91-6 @ ipc@sabanciuniv.edu w ipc.sabanciuniv.edu

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

REC Türkiye İklim Değişikliği Bülteni

REC Türkiye İklim Değişikliği Bülteni cemre cemre REC Türkiye iklim değişikliği bülteni. üç ayda bir yayımlanır. Nisan 2006 Bu yayın Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. AB Komisyonu Çevre Komisyoneri Stavros Dimas ile söyleşi BMİDÇS

Detaylı

Küresel İklim Değişikliğinin Uluslararası İlişkiler Boyutu ve Türkiye nin Politikaları

Küresel İklim Değişikliğinin Uluslararası İlişkiler Boyutu ve Türkiye nin Politikaları Küresel İklim Değişikliğinin Uluslararası İlişkiler Boyutu ve Türkiye nin Politikaları Volkan Ş. EDİGER * 1. Giriş ve Tanımlama İklim değişikliği (climate change), yerküre ikliminde birkaç on yıl veya

Detaylı

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi Çok geç olmadan harekete geçmek isteyenler için Hazırlayanlar Yunus Arıkan Gülçin Özsoy REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin

İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi yaklaşırken iklim konusunda sürdürülen uluslararası müzakereler 10 yıl önceki tartışmalardan

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Adres: Mustafa Kemal Mah. 41. Sok. No.42 Eskişehir Yolu 7.km 06520 Çankaya, Ankara Web: www.kssd.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Adres: Mustafa Kemal Mah. 41. Sok. No.42 Eskişehir Yolu 7.km 06520 Çankaya, Ankara Web: www.kssd. 1 Mart Haber Bülteni ne Başlarken olarak sizlere Haber Bültenimiz in Mart sayısını sunuyoruz. Bültenimizde yer alan haberlerimizi eşzamanlı olarak yenilenen web sayfamızda da bulabilirsiniz: www.kssd.org

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008

Ekonomi Şurası. 27 Ağustos 2008 IV. Türkiye T Sektörel Ekonomi Şurası 27 Ağustos 2008 Türkiye Ambalaj Meclisi TÜRKİYE AMBALAJ MECLİSİ Sorun 1 Gıda ve gıda g ile temas eden ambalajlara ait yönetmeliy netmeliğin in etkin bir şekilde uygulanamaması

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE SÖZLEŞMELERİ

ULUSLARARASI ÇEVRE SÖZLEŞMELERİ ULUSLARARASI ÇEVRE SÖZLEŞMELERİ Türkiye'nın İmzalayıp Onayladığı Uluslararası Çevre Sözleşmeleri Paris Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme (R.G. 14.2.1983) "Kültürel ve doğal mirasın

Detaylı

JOHANNESBURG ZİRVESİ: DAĞ FARE DOĞURDU AMA KİMSE ŞAŞIRMADI Feride Doğaner Gönel

JOHANNESBURG ZİRVESİ: DAĞ FARE DOĞURDU AMA KİMSE ŞAŞIRMADI Feride Doğaner Gönel JOHANNESBURG ZİRVESİ: DAĞ FARE DOĞURDU AMA KİMSE ŞAŞIRMADI Feride Doğaner Gönel Hiç kimsenin bir başkasının yaşamı üzerinde patent ya da lisans sözleşmesi yapma hakkı yoktur ve de olamaz. Dünya Sürdürülebilir

Detaylı

İklime özen göstermek İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve kyoto protokolü için kılavuz

İklime özen göstermek İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve kyoto protokolü için kılavuz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü, sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularındaki uluslararası anlaşmalar arasında en yenilikçi girişimler olarak anılmaktadır.

Detaylı

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU Aralık, 2008 1 Kyoto

Detaylı

AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele

AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Komisyonu AB öncülüğünde İklim değişikliği ile mücadele 2008 24 sayfa 16.2 x 22.9 cm Bu kitapçığa ve AB hakkındaki

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

TÜRKİYE - ÇİN BULUŞMASI: ENERJİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE - ÇİN BULUŞMASI: ENERJİ GÜNDEMİ TÜRKİYE - ÇİN BULUŞMASI: ENERJİ GÜNDEMİ % 2,5 2011 YILINDA DÜNYA ENERJİ TÜKETİMİNİN BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ ORANI ENERJİDE TÜRKİYE- ÇİN BULUŞMASI Enerji politikaları küresel güç denkleminin belirlenmesinde

Detaylı

Türkiye nin Enerji Kaynakları Çok Zengin

Türkiye nin Enerji Kaynakları Çok Zengin Türkiye nin Enerji Kaynakları Çok Zengin Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR Marmara Üniversitesi, YTAM Yeni Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Türkiye nin enerji kaynakları ve buna bağlı olarak

Detaylı

2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür. "Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı" Türkiye ve küresel ısınma

2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür. Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı Türkiye ve küresel ısınma Sayı: 4 Nisan 2006 2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür Türkiye ve küresel ısınma 'Doğu Anadolu Kalkınma' projesinin etkileri "Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı" Daha çok gence erişmek için bilgisayar

Detaylı

FARKINDALIK VE FARK YARATMAK: TÜRKİYE NİN CO2 SALIMLARI. Gürkan Kumbaroğlu & Yıldız Arıkan

FARKINDALIK VE FARK YARATMAK: TÜRKİYE NİN CO2 SALIMLARI. Gürkan Kumbaroğlu & Yıldız Arıkan FARKINDALIK VE FARK YARATMAK: TÜRKİYE NİN CO2 SALIMLARI Gürkan Kumbaroğlu & Yıldız Arıkan FARKINDALIK VE FARK YARATMAK: TÜRKİYE NİN CO2 SALIMLARI Açık Toplum Vakfı 1. Baskı Ağustos 2009, stanbul ISBN 978-605-5659-05-9

Detaylı

Iklım. Değişikliği. ve Türkiye

Iklım. Değişikliği. ve Türkiye Iklım Değişikliği ve Türkiye Her hakkı saklıdır. Kaynak belirtilmesi kaydıyla alıntılara izin verilir. Kaynakça Bilgisi: İklim Değişikliği ve Türkiye, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012 Ankara Önsöz

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KENTLEŞME KOMİSYONU

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE KENTLEŞME KOMİSYONU İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, DOĞAL KAYNAKLAR, EKOLOJİK DENGE, 6 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

Türkiye de Enerji ve Geleceği

Türkiye de Enerji ve Geleceği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye de Enerji ve Geleceği İTÜ Görüşü Nisan 2007 İSTANBUL www.itu.edu.tr Editör: Abdurrahman SATMAN Rektörlük Desteği: Haluk KARADOĞAN Raporu Hazırlayanlar: Ahmet ARISOY

Detaylı

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi

Şekiller Listesi. Tablolar Listesi. Kısaltma Listesi i ii Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

türkiye enerji [d]evrimi sürdürülebilir bir türkiye İÇİn enerji Yol haritasi

türkiye enerji [d]evrimi sürdürülebilir bir türkiye İÇİn enerji Yol haritasi türkiye enerji [d]evrimi sürdürülebilir bir türkiye İÇİn enerji Yol haritasi evrim uzunboylar/gp turkey IrIshka/dreamstIme Yana makarova/dreamstime avrupa YenIlenebIlIr enerji birliği rapor ulusal enerji

Detaylı