İSTANBUL MARENEGRO TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ NİN DÖNEMİNE İLİŞKİN DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL MARENEGRO TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ NİN 01.04.2010 31.03.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN DENETİM RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL MARENEGRO TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ NİN DÖNEMİNE İLİŞKİN DENETİM RAPORU 1- GİRİŞ İstanbul Kilyos ve 352 Parsellerde inşaa edilen Marenegro Projesi 239 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır. Projenin toplam arsa payı m2 dir. Maranegro Toplu Yapı Sitesi Yönetim Planı hükümlerine göre, yapılan Kat Malikleri Genel Kurulunda, Merkez Yönetim Kurulu Üyelerine; - Tuncer HUNCA - Sezgin BİROL - Güliz AYDIN - Mehmet Hakan VERAL seçilmişlerdir. Ancak Güliz AYDIN ın Merkez Yönetim Kurulundan ayrılması ile yerine Sermet ŞATIR atanmıştır. Aynı Genel Kurulda Merkez Denetim Kurulu Üyeliklerine; - S. Yavuz BAŞAL - İsmail AKYÜZ - Şenol SARRAFİ - Fikriye SARRAFİ - H. Birsen YÜKSEL seçilmişlerdir. Kat Malikleri Genel Kurulunda Sitenin Dönemini kapsayan aylık TL lik gider bütçesinden önceki dönemden oluşan aylık bütçe fazlalığı olan TL mahsup edildikten sonra TL lık bütçenin Kat Maliklerine yansıtılması kabul edilmiştir. Maranegro Toplu Yapı Sitesinin tapuya tescilli Yönetim Planına göre sitenin yönetim hizmetleri Kentsel Hizmetler Yapı ve İşletme San. Ve Tic. A.Ş. tarafından yürütülmekteyken Tarihli Marenegro Toplu Yapı Sitesi ve 352 Parsel Kat Malikleri olağanüstü genel kurul toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda yeni yönetici şirket Hotek Yapı Yönetim ve İşletim Hizmetleri A.Ş. olarak belirlenmiştir. Bu belirleme neticesinde site ilgili demirbaş ile makine teçhizat, proje, evrak, dosya, hesap, belge, sözleşme ve bilgilerin devir ve teslim işlemleri Tarihine kadar başarı ile gerçekleştirilmiştir. 2- SİTE BÜTÇESİNİN OLUŞTURULMASI Kat Malikleri Genel Kurulunca Sitenin Dönemi için aylık TL lik İşletme bütçesi kabul edilmesine rağmen, Merkez Yönetim Kurulu yeni yönetim firması Hotek Yapı Yönetim ve İşletim Hizmetleri A.Ş. ile bir araya gelerek bütçenin revizesi üzerinde çalışmış ve İşletme bütçesini aylık % 7,38 oranında düşürerek TL ye indirilmiştir. 1

2 Ancak Sitenin Nakit akış durumunun iyi olmaması, tahsil edilmeyen yüksek miktarda alacak bakiyesinin ( Tarihi ile ,17 TL) yanında yüksek miktarda ödenmemiş borcunun bulunması ( Tarihi ile ,44 TL) ve iş akitleri feshedilen personele ödenmesi gereken kıdem tazminaları (Yaklaşık TL) nedeniyle kat maliklerine yansıtılan işletme bütçesinde indirim yapılmamış ve aynı aidatların toplanmasına devam edilmiştir. Sonuç olarak Marenegro Toplu Yapı Sitesi için tahakkuk ettirilen aylık bütçeler ekte sunulmuştur. AYLAR TAHAKKUK ETTİRİLEN AİDATLAR NİSAN ,00 MAYIS ,00 HAZİRAN ,00 TEMMUZ ,00 AĞUSTOS ,00 EYLÜL ,00 EKİM ,00 KASIM ,00 ARALIK ,00 OCAK ,00 ŞUBAT ,00 MART ,00 NİSAN ,00 MAYIS ,00 HAZİRAN ,00 TEMMUZ ,00 AĞUSTOS ,00 EYLÜL ,00 EKİM ,00 KASIM ,00 KASIM 2011 EK AİDAT ,00 ARALIK ,00 OCAK ,00 OCAK 2012 EK AİDAT ,00 ŞUBAT ,00 MART ,00 TOPLAM ,00 2

3 3- YÖNETİMİN FAALİYETLERİ VE GELİR/GİDER HESAPLARI Sitenin Gelir ve Gider hesapları ile Yönetim ve Denetim Kurulu Kararları Noter tasdikli defterlere yazılmış olup, söz konusu defterlerin noter tasdik numaraları aşağıdaki gibidir. Yevmiye Defteri Beyoğlu 37. Noteri Kebir Defteri Beyoğlu 37. Noteri Karar Defteri Beyoğlu 37. Noteri Karar Defteri Beyoğlu 37. Noteri Maranegro Toplu Yapı Site Yöneticiliği tarafından incelenmek üzere sunulan her türlü belge ve yasal defterler incelenerek Denetim raporu oluşturulmuştur. Yönetim Kurulunun dönemine ait faaliyetleri, Sitenin gelir/gider durumu ve borç/alacak durumu hakkındaki tespitlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. YÖNETİM FAALİYETLERİ Tarihli Sinpaş Maranegro Toplu Yapı Sitesi Parsel Kat Malikleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yeni yönetici olarak seçilmiş olan Hotek Yapı Yönetim ve İşletim Hizmetleri A.Ş. ile dönemi için hizmet alım sözleşmesi imzalanmıştır. 2- Eski Yönetici Şirket olan Kentsel Hizmetler Yapı ve İşletme San.ve Tic. A.Ş. nin sözleşmesi feshedildiğinden Site ile ilgili tüm evrak, bilgi ve malzeme ve demirbaşların teslim edilmesi talep edilmiştir. Site ilgili evak, döküman ve malzemelerin Yönetim adına teslim alınması için Hotek Yapı Yönetim ve İşletim Hizmetleri A.Ş. de görevli uzman bir ekip tarafından teslim alınması sağlanmıştır. Teslimlere Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Birol ve Merkez Denetim Kurulu Üyesi İsmail Akyüz de nezaret edilmesi sağlanmıştır. 3- Sitede Yönetim ofisi olarak kullanılacak bir yerin bulunmaması sebebiyle öncelikle bir konteyner alımı değerlendirilmiş ancak daha sonra 350 Parselde bulunan 22 Nolu bağımsız bölüm Aylık TL bedelle Aralık 2010 Tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kiralanmıştır. Aralık 2011 Tarihinden itibaren aylık kira tutarı TL olmuştur. Yönetim ofisi olarak kiralanan bu yere toplantı masası ve diğer büro malzemeleri alınarak büro tefriş edilmiştir. Bu işlemler için 2.685,90 TL harcama yapılmıştır. Ayrıca kiralanan bu ofisin aylık 590.-TL tutarındaki aidatı da Site Yönetimi tarafından karşılanmıştır. 4- Eski Yönetici Şirket Kentsel Hizmetleri A.Ş nin Site Yönetimi kadrosunda bulunan 13 Personelin İş akitleri fesh edilerek, yasal kıdem, ihbar ve izin ücretleri ödenmiştir. Söz konusu 13 personele, ,07 TL Kıdem tazminatı, ,18 TL İhbar tazminatı ve 910,74 TL İzin ücreti olmak üzere toplamda ,99 TL yasal tazminat taksitler halinde ödenmiştir. 5- Siteye ait tüm enerji sayaçlar kontrol edilmiş otomatik ödemeye alınmış var olan yanlışlıklar düzeltilmiştir. 3

4 6- Maranegro Sitesi için Web Sayfası hazırlanarak hizmete açılmıştır. 7- Aidat tutarlarını zamanında ödemeyen Kat Maliklerine uygulanan gecikme tazminat tutarları bir kereye mahsus olmak üzere Ekim-Kasım 2010 aylarında uygulanmamış olup, aidat tahsilatları için kat maliklerine gerekli olan duyuruların yapıldığı görülmüştür. 8- Eski Yönetim Şirketi Kentsel Hizmetler Yapı ve İşletme San.ve Tic. A.Ş. nin Kasım 2010 ayı için kestiği faturaya itiraz edilerek geri gönderilmiştir. 9- Site Yönetimi, borçlu olduğu firmalar ile görüşülerek borç tasfiye protokolleri imzalanmış ve site borçlarının taksitler halinde ödemesi yapılmıştır. 10- Kat Maliklerinden alacakların tahsil edilmesi için kolaylıklar getirilmiş olup, böylece alacakların tahsil edilmesine çalışılmıştır. Kat Maliklerine faiz indirmi ve borçlarının taksitler halinde ödenmesi imkanı sağlanmıştır. Bu çalışma neticesinde 2.989,42 TL gecikme tazminatı iptal edilmiştir. 11- Sitenin banka hesaplarında bulunan nakit meblağların günlük repo ve alımı yapılarak değerlendirildiği gözlemlenmiştir. 12- Merkez Yönetim Kurulu site işlerini daha iyi takip edebilmek için her ayın 2. Pazartesi ve her ayın 4. Haftasındaki Çarşamba günü yönetim ofisinde toplanmış ve site için gerekli kararları almıştır. Bu toplantılara Merkez Denetim Kuruluda davet edilmiş ve toplantılara katılınmıştır. 13- Tüm ödemeler,sinpaş Marenegro Site Yönetimi hesapları bulunan ilgili bankalardan; Hotek Yapı Yönetim ve İşletim Hizmetleri A.Ş. (TSP) den bir yetkili ve 2 Merkez Yönetim Kurulu imzası ile yapılmıştır. 14- Hotek Yapı Yönetim ve İşletim Hizmetleri A.Ş. yaptıkları hizmetler için her ay çalışma çizelgeleri ve fatura detayları hazırlayarak MYK sunduğu ve alınan hizmetin MYK tarafından onaylanmasına müteakip fatura keserek hizmet bedelini tahsil ettiği görülmüştür. 15- Sitenin Kira bedeline, Vergi Dairesine beyanname verilmesi için Mali Müşavirlik Hizmetine ve Serbest Meslek Makbuzları karşılığı Avukatlık hizmetine, ait stopajın Vergi Dairesine ödenebilmesi için Sarıyer Vergi Dairesinden vergi numarası alarak tahakkuk eden vergilerin süresi içerisinde ödemesini yapmıştır. 16- Site içerisindeki Kanalizasyon hatlarındaki bozulma ve çökmelerin tespiti için Mahkemeden bilirkişi tespiti istenmiştir. Site içerisindeki kanalizasyonların kombine aracı ile temizlenmesine ve oluşan hasarların giderilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Sonuç olarak metre kanal temizliği ve kamara görüntü tespiti yapılarak karşılığında ,80 TL ödeme yapılmıştır. 17- Elektrik şebekesinde meydana gelen kesintiler nedeniyle yeni bir jenaratör alınmasına karar verilmiş olup, alınan teklifler neticesinde OPTİMUM ENERJİ Mühendislik ile jenaratör alımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Siteye alınan 770 Kwa gücündeki jenaratörün bedeli $ + KDV dir.ödeme tablosu aşağıda ki gibidir; 4

5 Merkez Yönetim Kurulu jenaratör bedeli olan $ ı; Peşinat $ 1. Taksit Tarihinde $ 2. Taksit Tarihinde $ 3. Taksit Tarihinde $ 4. Taksit Tarihinde $ şeklinde ödenmesini planlanmış ve ödemeler belirlenen sürelerde ödenerek firmaya olan borç tutarı sona erdirilmiştir. 18- Sitede kullanılan ATV motorunun arızalanması nedeniyle Site içerisinde kullanılmak üzere uygun fiyata ( TL) 1 adet ATV motor alındığı ve sitede kullanıldığı görülmüştür. 19- Site içerisinde haşere, kemirgen ve sinekler için yeni bir ilaçlama firması olan EKOPEST HAŞERE KONTROL HİZMETLERİ ile aylık TL bedelle anlaşma sağlanmıştır. 20- Site içerisinde kullanılmak üzere TL (KDV Dâhil) bedelle 1 adet yıkama motoru, 7.250,51 TL (KDV Dahil) bedelle Jeneratöre senkranizasyon kartı alınmıştır. 21- Site girişinde bulunan süs havuzu, güvenlik kulübeleri, yollarda bulunan yağmur suyu ızgaraları ve yol taşlarının tamiratları yapılmıştır tarihli Yönetim Kurulu 2011/12 no lu Kararı gereği; Ortak alanı Sulama saatlerinde (İSKİ) yaz aylarında yoğun tüketim olması sebebi ile ve site bütçesinin yetersiz olmasından kaynaklanan birikmiş su borcu olan TL 14 eşit taksite bölünmüş olup, bu taksitlerin 5 adedinin ödendiği bakiye TL taksit borcunun kaldığı tespit edilmiştir. Son su taksitinin vadesi Aralık 2012 ayıdır tarihli Yönetim Kurulu 2011/13-3 no lu Kararı gereği İcraya verilen Kat Maliklerinden tahsilatın hukuken hemen yapılamaması nedeniyle Sitedeki nakit sıkışıklığını aşmak amacıyla Kasım 2011 ve Ocak 2012 aylarında site İşletme Bütçesine Ek olarak 1 er tam aidat toplanması yönünde karar alınmıştır tarihli Yönetim Kurulu 2011/3-7 no lu kararı gereği Site içerisinde insan sağlığına ve güvenliğine tehlike oluşturabilecek alanların tel çitlerle kapatılması ve uyarı levhaları donatılması kararlaştırılmıştır tarihli Yönetim Kurulu 2011/14-1 no lu karar gereği; Siteye ait Parsellerin bulunduğu orman bölgesinde ki sınır duvarlarının yetersizliği ve dere yatağından gelen suyu karşılayacak güç ve fiziki şartlarda olmaması nedeni ile, yoğun yağmur sularının dere suyu ile birleşerek bu sınır duvarından aşarak gölet alanına ve hatta 352 parsel villa içlerine kadar taşma yapmasını engellemek için, mevcut sınır duvarının güçlendirilip yeterli fiziki boya ulaştırılması, site alt yapısında bulunan rögarların çökmesi ve belirli noktalarda kırık ve ters eğim sebebi ile birikme yaparak villaların içlerine taşma yapması ve diğer teknik ve yatırım konularını görüşmek, alt yapı ile ilgili izlenecek Hukuki yol haritasının belirlenmesi ve yasal müracaatların başlatılabilmesi için 20/27 Kasım 2011 tarihin de yapılmış olan Olağanüstü Genel 5

6 Kurul da Toplantıda katılan Parsel Hazırın un geçerli oy verip kabul ettiği, 352 Parsel Hazırun un ise red ettiği tutanaklarla tespit olunmuştur. 26- Yine 20/27 Kasım 2011 ayında yapılan Olağanüstü Genel Kurulda; 345 Parselden 2 Kişi, 348 parselden 3 Kişi, 350 parselden 3 kişi, 352 parselden 6 Kişi olmak üzere toplamda 14 kişiden oluşan Alt yapı ve Yatırımlarla ilgili Teknik (teklif toplama) komisyon kurulmuştur. Teknik Komisyonun çalışması sonucu oluşan yatırım bütçesi Genel Kurulun onayına sunulacaktır tarihli Yönetim Kurulu 2011/15-11 no lu karar gereği; Yönetim firması HOTEK YAPI YÖN. Ve İŞL. HİZM. A.Ş firmasının 8 Kasım 2010 tarihin de akdedilmiş hizmet sözleşmesinin maddesi gereğince 1 yılı doldurması sebebiyle, sözleşme bedeline yansıtılacak olan tutarın TEFE-TÜFE oranları dikkate alınarak % 10 yerine % 8 artış olarak karşılıklı mutabakat sağlandığı ve Kasım 2011 Hizmet faturası itibari ile uygulandığı görülmüştür tarihli Yönetim Kurulu 2012/1-1 no lu karar gereği; Aralık 2011 de sözleşme süresi dolan mevcut Güvenlik firması ORİON GÜVENLİK HİZM. LTD. ŞTİ. İle Sözleşmenin 30 Mayıs 2012 tarihine kadar uzatılması sağlanmıştır tarihli Yönetim Kurulu 2012/4-1 no lu karar gereği; İstanbul Sarıyer Zabıta Müdürlüğü tarafından gelen Gölet bölgesinin terk ine ilişkin tebligata konu olan sürenin uzatılması ve itirazına ilişkin site Avukatı Duygu SUSEVER e yetki verildiği görülmüştür. PERSONEL DURUMU Maranegro Sitesinin iş ve hizmetleri Hotek Yapı Yönetim ve İşletim Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalışan veya Hotek A.Ş. nin alt yüklenicisi olan firmalar tarafından karşılanmaktadır. Sitede Mart 2012 ayı itibariyle 47 Personel çalışmakta olup, bu personellerin tüm özlük ve sosyal hakları ilgili firmaların yükümlülüğünde olup gerekli konroller yapılmaktadır. Personellerin günlük çalışma çizelgeleri ve puantajları tutulmakta bu çizelge ve puantajlar göz önüne alınarak ay sonlarında sözleşme birim fiyatları üzerinden hakediş düzenlenmektedir. Personele yasal ücret ve artışların ilgili tarihlerde personele yansıtıldığı görülmüştür. Personellerin görev alanları aşağıdaki gibidir. Site Müdürü 1 Muhasebe Sorumlusu 1 Operasyon Sorumlusu 1 Teknik Personel 3 Güvenlik Personeli 30 Temizlik Personeli 5 Bahçe Bakım Personeli 6 Toplam 47 HESAP İNCELEMELERİ 6

7 Denetim Yaptığımız Tarihleri arasında Site kayıt ve belgelerini incelediğimizde ,51 TL Gelir, ,42 TL Gider tahakkuku yapılmıştır. GİDERLERİN DETAYI GİDER GRUBU GİDER GERÇEKLEŞMESİ PERSONEL GİDERLERİ ,27 Yönetim Personel Giderleri ,85 Teknik Personel Giderleri ,03 Temizlik Personel Giderleri ,26 Güvenlik Personel Giderleri ,13 İŞLETME (ENERJİ) GİDERLERİ ,56 Su Giderleri ,42 Elektrik Giderleri ,33 Doğalgaz Giderleri 6.929,00 Jenaratör Yakıt Giderleri ,81 SİTE FAALİYET GİDERLERİ ,30 Bahçe Bakım Giderleri ,90 Genel Temizlik Malzeme ve Hizmet Giderleri ,90 Yönetim Ofis Giderleri ,92 Toplu Taşıma Servis Giderleri ,98 Yönetim Firması Hizmet Ücreti ,18 Hukuk ve Müşavirlik Giderleri ,23 İlaçlama Giderleri ,50 Çevre Bakım - Onarım ve benzin ve araç kira Giderleri ,54 Anagayrımenkul Bakım Onarım Giderleri ,63 Suni Gölet Giderleri (Havuz Kimyasalları) ,95 Wellmare Tesis Giderleri ,52 Gayrımenkul Sigorta Giderleri 4.394,58 Ecrimisil Giderleri 1.462,99 Müteferrik Giderler ,48 YATIRIM VE DEMİRBAŞ GİDERLERİ ,16 Jenaratör Alım Giderleri ,78 Diğer Yatırım ve Demirbaş Alım Giderleri ,38 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 3.150,13 TOPLAM GİDERLER ,42 7

8 GELİRLERİN DETAYI GELİRLERİN DETAYI TARİHİ GERÇEKLEŞEN GELİR TUTARLARI Kat Maliklerine Yansıtılan Aidat Gelirleri ,00 Kat Maliklerine Yansıtılan Yatırım Aidat Gelirleri ,31 Kat Maliklerine Yansıtılan Gecikme Tazminatları ,39 Dava ve İcra Dairesi Gelirleri ,00 Broşür Dağıtım ve Film Çekim Gelirleri ,65 Sigorta Hasar Tazmin Gelirleri 5.050,00 Banka Faiz Gelirleri 877,86 Diğer Gelirler ,30 TOPLAM GELİRLER ,51 Söz konusu dönemin başlangıncında ( Tarihinde) bulunan ,05 TL alacak tutarı ile bu dönemde tahakkuk ettirilen ,70 TL tutarındaki alacak tutarının % 91,5 olan ,48 TL si tahsil edilmiştir. Sonuç olarak Sitenin bu dönemde ,51 TL Geliri, ,42 TL Gideri gerçekleşmiş ve ,09 TL gelir fazlası bulunmaktadır. Geçen Yıldan kalan ve bu yıl bütçeden mahsup edilen ,21 TL gelir fazlası ile birlikte ,30 TL Gelir fazlasına ulaşılmıştır. SİTENİN TARİHİ İLE VARLIKLARI ve BORÇLARI Bankalardaki Nakit ,78 Kasadaki Nakit Kat Maliklerinden Alacaklarımız ,20 Kat Maliklerinden İcra Alacaklarımız ,07 Diğer Alacaklar ,24 Verilen İş Avansları ,73 Sitenin Satıcılara olan borçları ,23 Personele borçlar -893,76 Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler ,35 Diğer Borçlar ,38 Belirsiz Tahsilatlar ,00 TOPLAM NET VARLIKLAR ,30 8

9 SONUÇ VE ÖNERİLER 1- Maranegro Site Yönetimine ait tarihleri arasındaki 24 aylık döneme ait fatura ve belgeler incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda belge ve faturaların usule uygun ve harcama yerlerine göre kayıt edildiği gözlemlenmiştir. 2- Kanuni ödemelerin nakit durumu dikkate alınarak yasal süresi içerisinde ödenmesi hususunda azami dikkatin gösterildiği tespit edilmiştir. 3- Aidat borçlarını zamanında ödemeyen kat maliklerine, Kat Mülkiyet Kanunu ve Yönetim Planında belirlenen oranda Gecikme Tazminatı tahakkuklarının yapıldığı tespit edilmiştir. 4- Site Yönetimine aidat, borcu yükselen site sakinlerinin uyarılarak ve akabinde icra kanalı ile borçlarının tasfiyesi cihetine gidilmesi önerilir Tarihi ile Kat maliklerinden ,07 TL tutarındaki alacak bakiyesi dikkate alındığında alacaklarımızın daha hızlı ve düzenli tahsil edilebilmesi için iki ayı aşan alacakların OTOMATİKMAN icraya verilmesi, aksi halde kanuni ödemeleri yapmak imkânsızlaşacağından ilgili kurumlara gecikme faizi ödemesi ile karşı karşıya kalınacaktır. Aidatlarını ödemeyen kat maliklerinden icraya verilenlerin, hesaplarının titizlikle takip edilmesi, İcra dairesi tarafından hesaplanan faiz ve diğer masrafların dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. 5- Kat Mülkiyet Kanunun değişmesi sebebiyle hazırlanan ve Tapu Müdürlüğüne gönderilen Yeni Kat Yönetim Planının tasdiki için yürütülen çalışmalara devam edilmesi gerekmektedir.. 6- Bazı Kat maliklerinin Kat Mülkiyet Kanunu ve Yönetim Planına aykırı olarak yapmış oldukları fiil ve ortak alan ihlallerinin düzeltilmesi için başlatılan çabaların titizlikle sürdürülmesi gerekmektedir. 7- Sitenin acil ihtiyacı nedeniyle alınmasına karar verilen $ lık ( ,98 TL Karşılığı) jenaratör yatırımı için Kat Maliklerine yansıtılan TL tutardan tahsil edilemeyen TL Hukuk servisine yönlendirilmiş olup, bu tutarın ,55 TL si Hukuk yolu ile Kalan ,45 TL nin tahsili için girişimlerde bulunulması önerilir. 8- Marenegro Projesinde yapımdan kaynaklanan eksiklik ve hatalar nedeniyle mahkeme aracılığı ile bilirkişi tespiti yapılmış ve tespitteki kusurlu iş ve işlemlerin yapılması için Sinpaş firmasına gerekli ihtarlar yapılmıştır. Konunun titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. 9- Sitenin Davaya intikal etmiş ,07 TL tutarında alacağı bulunmaktadır. Sözkonusu bu tutarın TL sının tahsili çok zor olduğu Avukatlar tarafından bildirilmştir. Bu nedenle site nakit sıkıntısı içerisinde bulunmuştur. Hizmet veren Hotek A.Ş. bu nakit sıkışıklığı nedeniyle yaklaşık 2 aylık hizmet bedelini almayarak 9

10 sitemizi finanse etmiştir. Yönetim Kurulu bu sıkışıklığı aşmak amacıyla Kasım 2011 ayı ile Ocak 2012 aylarında birer ek aidat toplanmasına karar vermiştir. Tahakkuk eden TL Kasım 2011 Ek Aidatından ,77 TL tahsil edilmiş, ,79 TL si Tahsilatı yapılmak üzere Hukuk servisine yönlendirilmiştir. Tahakkuk eden TL Ocak 2012 Ek Aidatından ,97 TL tahsil edilmiş, ,89 TL Tahsilatı yapılmak üzere Hukuk Servisine yönlendirilmiştir. Toplanan Ek Aidatlarla Hotek A.Ş ye 2 aylık hizmet faturası ödenmiştir. 10- Yönetim Kurulu ve hizmet firmasına bu dönem içinde yapmış olduğu tüm çalışmalar için teşekkür ederiz. S. Yavuz BAŞAL İsmail AKYÜZ Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi H. Birsen YÜKSEL Fikriye SARRAFİ Denetim Kurulu Üyesi DenetimKurulu Üyesi Ek 1: Tarihli İcmal Bilânço Ek 2: Tarihli Gelir Tablosu Ek 3: Tarihli Nakit Akış Tablosu Ek 4: Tarihli Bütçe Gerçekleşme Tablosu 10

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE.

MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. MARTI SİTESİ ÖZEL DENETİM RAPORU 01.01.2012-17.02.2013 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No:56-7 Kozyatağı-İSTANBUL www.moorestephens.com.tr 02.04.2013 Yönetimi Ataköy

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Sayı :gpk13/001 Konu : Göksuparkkonutları Toplu Yapı Yönetimi 2012 Yılı Faaliyet Raporu GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Okuma süresi yaklaşık 20 dakikadır! Sayfa 1 / 33

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

SPRADON QUARTZ 01.04.2011 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET VE DENETİM RAPORU

SPRADON QUARTZ 01.04.2011 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET VE DENETİM RAPORU 2011 2012 SPRADON QUARTZ 01.04.2011 31.03.2012 DÖNEMİ FAALİYET VE DENETİM RAPORU 1 Sayın Spradon Quartz Sitesi Malik ve Sakinleri Sizlerin de bildiği gibi Nisan 2011 ayından itibaren sitemizdeki tüm bloklar

Detaylı

ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR

ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR S.S. İSTANBUL DERİ MAMÜLLERİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ DERSANKOOP YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Tel: 0212 549 91 67 Fax: 0212 549 91 69 ZAMAN HİZMET ZAMANIDIR YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 01 DERSANKOOP YILLIK ÇALIŞMA

Detaylı

ESEN HUKUK BÜROSU. Akasya 1-2 Blokları Daire 1 Ataşehir-İstanbul Tel:(216) 456 9390 Faks:(216) 4569391 GENTRA LOJİSTİK A.Ş.

ESEN HUKUK BÜROSU. Akasya 1-2 Blokları Daire 1 Ataşehir-İstanbul Tel:(216) 456 9390 Faks:(216) 4569391 GENTRA LOJİSTİK A.Ş. ESEN HUKUK BÜROSU Akasya 1-2 Blokları Daire 1 Ataşehir-İstanbul Tel:(216) 456 9390 Faks:(216) 4569391 GENTRA LOJİSTİK A.Ş. HUKUKÇU RAPORU 15 EYLÜL 2011 1 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI NA

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ Madde 1) Taraflar: 1.1. İşbu sözleşme, bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki (Belediye olarak anılacaktır) İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ul. San. ve Tic. A.Ş. ( olarak anılacaktır) ile diğer

Detaylı

Avrupa Konutları Atakent 3 Denetim Kurulu Raporu Sıra no: 2014/2 Tarih: 30 Haziran 2014

Avrupa Konutları Atakent 3 Denetim Kurulu Raporu Sıra no: 2014/2 Tarih: 30 Haziran 2014 Avrupa Konutları Atakent 3 Denetim Kurulu Raporu Sıra no: 2014/2 Tarih: 30 Haziran 2014 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 41. Maddesi ve İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Halkalı 851. Ada 4 Parsel Avrupa

Detaylı

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI

TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI TASFİYE HALİNDE M E G E S BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2 0 1 3 YILI ALTINCI TASFİYE DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU/TASFİYE MEMURLUĞU FAALİYET RAPORLARI KURTKÖY SANAYİ MAHALLESİ HIZIR REİS CADDESİ

Detaylı

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ŞİRKET PROFİLİ 2 ŞİRKET AMACI VE FAALİYET KONUSU 2 ŞİRKET KÜNYESİ 3 ŞİRKET MİSYONU 3 ŞİRKET

Detaylı

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1 2 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

PARK ÇİFTLİK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ

PARK ÇİFTLİK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ PARK ÇİFTLİK KONUTLARI 01/06/2011 30/06/2012 YILLIK İDARİ FAALİYET RAPORU -1 - 1. ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU Temizlik İşleri Sitemizin temizlik işleri ile bahçe bakımı, malzemeli olarak ihale edilmiş ve

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 07.01.2003 tarihinde kurulan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket, Ana Ortaklık ) nin faaliyet konusu profesyonel elektronik

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 12 Ocak 1996 tarihinde kurulmuştur. Şirket in temel amaç ve

Detaylı

SUR YAPI ADAPARK KONUTLARI SİTESİ

SUR YAPI ADAPARK KONUTLARI SİTESİ SUR YAPI ADAPARK KONUTLARI SİTESİ Ocak 2012 Mayıs 2012 FAALİYET RAPORU Proje Adı: Adapark Konutları Sitesi Rapor Düz.Tar: 20.05.2012 Rapor Türü: Proje Aylık Faaliyet Raporu Rapor Dönem: Mayıs.2011 Rapor

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ŞİRKET PROFİLİ 2 ŞİRKET AMACI VE FAALİYET KONUSU 2 ŞİRKET KÜNYESİ 3 ŞİRKET MİSYONU 3 ŞİRKET

Detaylı

MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2013 14 DÖNEMİ 10 AYLIK FAALİYET ÖZETLERİ

MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2013 14 DÖNEMİ 10 AYLIK FAALİYET ÖZETLERİ MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2013 14 DÖNEMİ 10 AYLIK FAALİYET ÖZETLERİ TEMMUZ 2013 1. Yeşil alanlara Beyaz taşlarla peyzaj çalışması yapılmış ve taşlar için toplam 3.180 TL. ödenmiştir. 2. TYYK,

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 30 Kasım 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. 30 Kasım 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 Kasım 2007 Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar ve Dipnotları 30 KASIM 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOLARI...

Detaylı

DİPNOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1.1. Genel Bilgi Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) iştigal konusu bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI

2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI REVİZYON SINAVI 9 Ekim 2012-Salı 18:00 HATIRLATMA! Bu sınavda sorulan sorulara verilen cevaplarda; Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi

Detaylı

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN VE BAĞIMSIZ DENETİMDEN

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT SPK NIN SERİ:XI, NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 31 ARALIK 2007 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı