Fotometrik büyüklükler, ölçümler ve lambalar. Doç. Dr. Önder Güler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fotometrik büyüklükler, ölçümler ve lambalar. Doç. Dr. Önder Güler"

Transkript

1 Fotometrik büyüklükler, ölçümler ve lambalar Doç. Dr. Önder Güler

2 IŞIK Göze etki eden özel bir enerji şekli olup dalga veya foton şeklinde yayıldığı kabul edilir. Eletromagnetik dalgalar dalga uzunluklarına göre sıralanacak olurlarsa elektromagnetik spektrum (tayf) elde edilir. Bu tayfın 380nm ile 780nm dalga uzunluklu kısmı ışık olarak adlandırılan bölgedir. Fotometri insan gözü tarafından algılanan optik radyasyonların (ışımanın) ölçümü ile ilgilenir.

3 Elektromanyetik spektrum (tayf) 1x10-5 1x10-3 1x10-1 1x10 1 1x10 3 1x10 5 1x10 7 1x10 9 1x10 11 nm Kozmik ışınlar Gamma ışınları Morötesi ışınlar Kızılötesi ışınlar Radyo dalgaları x ışınları Endüksiyonla ısıtma Işık Morötesi ışınlar Mor 410 Mavi 470 Yeşil 520 Sarı 590 Turuncu Kırmızı Kızıl ötesi ışınlar Işığın spektrumu (tayfı)

4 Gözün Spektral Duyarlığı veya Radyasyonların Görülebilme Faktörü Göz bütün radyasyonlara aynı derecede duyarlı değildir. Başka bir deyişle göz, eşit enerji akılı ancak farklı dalga boylu radyasyonları (renkleri) farklı katsayılarla değerlendirir. Bu özelliğe gözün spektral duyarlığı denir. M' V l V'(l) V(l) Uluslararası Aydınlatma Komisyonuna göre aydınlık ve karanlık görmede standart göze ait spektral duyarlık eğrileri. M K K' l

5 Işık Üretimi ile İlgili Bazı Kavramlar Spektral Enerji Akısı Yoğunluğu Işınlama yapan bir cismin birim yüzeyinden birim zamanda çıkan radyasyon enerjisinin birim dalga uzunluğu aralığına düşen kısmına spektral enerji akısı yoğunluğu denir ve p l ile gösterilir; birimi (W/m 2 m) dir; uygulamada bunun yerine (W/mm 2 m) veya (W/cm 2 m) birimleri de kullanılır. Enerji Akısı Yoğunluğu Işınlama yapan bir cismin birim yüzeyinden birim zamanda çıkan radyasyon enerjisine enerji akısı yoğunluğu denir ve f ile gösterilir. Birimi W/m 2 veya W/cm 2 dir Enerji Akısı Enerji akısı yoğunluğu S yüzeyi üzerinde ds'ye göre integre edilirse enerji akısı elde edilir. Enerji akısı birimi W'tır.

6 Işık akısı (lm) Işık kaynağından çıkan ve normal gözün gündüz görmesine ait spektral duyarlık eğrisine göre değerlendirilen enerji akısına denir. = K o F V l K o = enerji akısının fotometrik eşdeğeri F = enerji akısı (W) V l = gözün spektral duyarlığı veya radyosyanların görülebilme faktörü Etkinlik faktörü (e) Birim: lm/w Bir ışık kaynağından çıkan toplam ışık akısının kaynağın gücüne oranıdır. e = / P

7 Bazı ışık kaynaklarının ışık akıları Lamba tipi Güç (W) Işık akısı (lm) Bisiklet farı 3 30 Akkor telli lamba Kompakt fluoresan lamba Tüp flüoresan lamba Yüksek basınçlı civa buharlı lamba Yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba Alçak basınçlı sodyum buharlı lamba Metal halojen lamba

8 Işık akısı ve renksel özellik ölçümleri; Işık akısı ölçümleri Ulbricht küresi ile yapılır. Laboratuar ortamında gerçekleştirilen ölçümlerdir. spektroradyometre

9 Işık akısı genel olarak düzgün yayılmaz; uzayın farklı doğrultularında yoğunluğu farklıdır. Bu durumu daha iyi anlayabilmek için uzay açı kavramına ihtiyaç vardır. Genel olarak bir ışık kaynağının toplam ışık akısı, uzayın muhtelif kısımlarına yayılan kısmi ışık akılarının toplamı olarak düşünülebilir. İçinden kısmi bir ışık akısı geçen koni veya piramit şeklindeki uzay parçasına uzay açı denir. Kısmi ışık akıları ve kısmi uzay açıları

10 Uzay açı R a Uzay açının tanımı S Bu küre parçasının alanının (S), R yarıçapının karesine bölümüne uzay açı denir S 2 R

11 Işık şiddeti: I a (candela=cd) Noktasal ışık kaynakları için tanımlanır ve doğrultuya bağlı bir büyüklüktür, sembolü I'dır. Noktasal bir ışık kaynağının herhangi bir a doğrultusundaki ortalama ışık şiddeti, I ort, bu doğrultudaki birim uzay açıdan çıkan ışık akısıdır N a R I a D a I a D D d lim a 0 D d a a D Noktasal bir ışık kaynağının a doğrultusundaki I a ışık şiddetinin tanımlanması.

12 Işık şiddeti değerine bazı örnekler Işık şiddeti (cd) Reflektörsüz bisiklet farı (herhangi bir doğrultuda) 2.5 Reflektörlü bisiklet farı (ışık hüzmesinin ortasında) 250 Reflektörlü akkor telli lamba (ışık hüzmesinin ortasında) El feneri (ışık hüzmesinin ortasında)

13 Fotometride SI (Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Komitesi) sistemindeki ana birim kandela dır. Diğer bütün fotometrik birimler kandela dan türetilmiştir. Bobin Porselen kap Toryumoksit tozu Toryumoksit kap Platin Toryumoksit boru Işık şiddeti birimi candela nın tanımına yarayan etalon siyah cisim. Kandela için 1979 dan önce şöyle bir tanım kabul edilmiştir; ışık şiddeti birimi kandela olup, platinin katılaşma sıcaklığında (2042 o K) bulunan siyah cismin 1 cm 2 lik delik yüzeyine dik doğrultuda doğurduğu ışık şiddetinin 60'da birine eşittir dan sonra ise referans kandela için şöyle bir tanım yapılmıştır; 540x10 12 Hz (555 nm) lik tek renkli radyasyon yayan bir ışık kaynağının belli bir doğrultudaki ışık şiddeti 1 sr lık uzay açı içinde 1/683 W dır.

14 Noktasallık tanımı Bir ışık kaynağı ancak yeter derecede büyük bir uzaklıktan, yani sınır uzaklığı veya kritik uzaklık adı verilen bir uzaklıktan veya bundan daha büyük bir uzaklıktan bakıldığı zaman noktasal kabul edilebilir. Sınır uzaklığı, % 1'den küçük hata ile ışık kaynağının en büyük boyutunun yaklaşık 10 katı ve % 1 ila % 2 arasındaki bir hata ile de 5 katı mertebesindedir. Doğru veya band şeklindeki ışık kaynaklarında, sınır uzaklığı, duruma göre daha küçük alınabilir. Projektörlerde ise, bu kural asla geçerli değildir. Orada sınır uzaklığı çok daha büyük olup, projektör delik çapının en az 100 katı mertebesindedir. Küresel ışık kaynakları ise, her uzaklıktan noktasal kabul edilebilecek özel bir duruma sahiptirler. Işık şiddeti kavramı noktasallık kavramına sıkı sıkıya bağlıdır. Çünkü ancak bu sayede ışık şiddetinin tanımı mümkündür. Noktasal olarak kabul edilemeyen bir ışık kaynağı için, yani sınır uzaklığından daha küçük uzaklıklar için ışık akısı tanımlanabilir; fakat ışık şiddeti tanımlanamaz

15 ışık dağılım eğrisi (polar fotometrik eğri) C düzlemleri Armatürden geçen düşey ekseni dönme ekseni olarak alan C düzlemlerindeki ışık dağılım eğrileri bu düzlemler içinde düşeyle açıları yapan ışık şiddeti vektörleriyle verilir.

16 Armatüre ait ışık şiddeti değerleri tablosu Armatüre ait ışık şiddeti değerleri tablosu I(C, ) cd/1000 lm

17 Işık şiddeti değerlerinin ölçümü Armatüre ait ışık şiddeti değerleri içi mat siyah boya ile boyanmış fotometri laboratuarında ganyofotometre yardımı ile ölçülür. Near Field Goniophtometer Far Field Goniophtometer

18 Tek aynalı Çift aynalı

19 Aydınlık düzeyi : E (lux) Ortalama aydınlık düzeyi birim yüzeye düşen ışık akısının dik bileşenidir D d a D E lim D S 0 D d DS d ds d M D S Dedektör tipi: Silikon foto diyod Aydınlık düzeyinin tanımı Aydınlık düzeyi ölçümleri lüksmetre ile gerçekleştirilir.

20 Aydınlık düzeyi değerine ait bazı örnekler Aydınlık düzeyi (lx) Bulutsuz bir yaz günüde öğle vakti Bulutsuz bir yaz gününde gölgede Parçalı bulutlu havada 5000 İyi aydınlatılmış ofiste 1000 Orta aydınlatılmış oturma odasında 100 Aydınlatılmış yol yüzeyinde 5-30 Açık bir akşam ay ışığında 0.25

21 Parıltı: L a (cd/m 2 ) Parıltı, en genel halde, yüzeyin belirli bir noktasına ve bakılan doğrultuya bağlıdır. Konunun kolay anlaşılması için, yüzeyin her noktasındaki parıltının eşit olduğu hali gözönüne alırsak, a doğrultusundaki parıltı, o doğrultuki görünen birim yüzeyden çıkan ışık şiddetidir Parıltı ölçümleri parıltı ölçer (lüminansmetre) ile gerçekleştirilir. DSn M DS a DIa G n Bir yüzeyin bir M noktasının a doğrultusundaki parıltısının tanımı.

22 Parıltı değerine ait bazı örnekler Parıltı (cd/m 2 ) Güneşin yüzeyi Şeffaf akkor telli lambanın flamanı Opal akkor telli lambanın balnu Fluoresan lamba Ayın yüzeyi 2500 Güneş ışınları altındaki kumsal lx altında beyaz kağıt (ρ=%80) lx altında griz kağıt (ρ=%40) lx altında siyah kağıt (ρ=%4) 5 Aydınlatılmış yol yüzeyi 0.5-2

23 Kosinüs Yasası D a DS S yüzeyinin aydınlık düzeyi E = E n cosa

24 Uzaklıklar Karesiyle Ters Orantı Yasası Noktasal bir ışık kaynağı herhangi bir α doğrultusunda I α ışık şiddetini doğuruyorsa, bu doğrultuya dik düzlemlerdeki aydınlık düzeyleri düzlemlerin kaynağa olan uzaklıklarının karesiyle ters orantılıdır. 2 En r 1 E n1 r 2 N r1 r a M1 I a DSn1, En1 Uzaklıklar karesiyle ters orantı yasasının çıkarılması. DS n, E n M DS, E

25 Noktasal Aydınlatma formülü a I E a M. cosa r n r 2 I a a M

26 Lambert Yasası Işık yayan bir yüzeyin parıltısı, her doğrultuda sabit ise bu yüzeye Lambert yasasına göre ışık yayan yüzey veya ideal dağıtıcı yüzey denir. L a = L = sabit Eğer bir cisim Lambert yasasına uygun ışık yayıyorsa mat görünüşlüdür. Siyah cisim, opal camlar, badanalar v.b. ideal dağıtıcı cisim olarak kabul edilebilir. Lambert yasasına uygun ışık yayan yüzeylerde (cisimlerde) φ= π.l.s Burada φ(lm) cinsinden yüzeyin yaydığı toplam ışık akısını, L Lambert yasasına göre yüzeyin sabit olan cd/m 2 cinsinden parıltısını ve S de m 2 cinsinden yüzeyin alanını gösterir.

27 Lambert yasasının daha iyi anlaşılması için bu yasaya uygun ışık yayan basit (temel) aydınlatma aygıtlarının ışık akıları ve ışık dağılım eğrileri Düzlem S I a = I o. cos a M a φ = π.i o I o I a Lambert yasasına uygun ışık yayan düzlemsel ışık kaynağının ışık dağılım eğrisi. Işık yayan ikincil düzlemlerin genel olarak yansıtma faktörü ρ < 1 olduğundan düzleme gelen φ ışık akısının φ ρ = ρφ kısmı yansır ve Lambert yasasına göre ışık yayar. Bundan dolayı φ ρ = ρ.φ = ρ. E. S = π. L. S ρ. E = π. L

28 Küre I a = I o =sabit r φ = 4 π.i o a I a Lambert yasasına uygun ışık yayan bir küresel ışık kaynağının ışık dağılım eğrisi. Yarı küre r a I a I a = I o /2 (1+cosa) φ = 2 π.i o I o Lambert yasasına uygun ışık yayan küresel bir ışık kaynağının ışık dağılım eğrisi.

29 Silindir d h I o I a = I o. sina φ = π 2.I o a I a Lambert yasasına uygun ışık yayan silindirik bir ışık kaynağının ışık dağılım eğrisi

30 Ömür Ekonomik ömür: İstatistiksel bakımdan değerlendirmeye yetecek sayıda lambadan oluşan bir aydınlatma tesisatında, 100 saat kullanımdan sonraki toplam ışık akısının lambaların kullanılamaz hale gelmesi ve ışık akılarının azalmasından dolayı yaklaşık %30 değer kaybetmesi için geçen süredir. Ortalama ömür: İstatistiksel bakımdan değerlendirmeye yetecek sayıda lambadan oluşan bir aydınlatma tesisatında, normal şartlarda lambaların %50 sinin kullanılamaz hale gelmesi için geçen süredir.

31 Renk sıcaklığı Birim: Kelvin ( K ) Eğer bir cisim, üzerine düşen değişik dalga boylarındaki radyasyonların hepsini yutabiliyorsa bu cisme siyah cisim denir ve siyah cismin spektral yutma faktörü teorik olarak 1 kabul edilir. Yutma faktörü 1 olan cisimler ise üzerlerine gelen ışığın tüm dalga boylarını yutarlar. Bu bağlamda renk sıcaklığı, siyah bir cisme ısı enerjisi verildiğinde önce ısınmaya başlayacak sonra sarımsı, sarı, sarı beyaz ve sonunda mavi beyaz bir ışık yayacaktır. Işık kaynaklarının ışık rengi, tayflarındaki ışınım yoğunluklarının farklı şekilde olmalarına bağlıdır. Bir cismin gerçek sıcaklığı yerine renk sıcaklığı adı verilen bir sıcaklık konduğu zaman o sıcaklıktaki siyah cisim gibi ışık yaydığı sıcaklığa renk sıcaklığı denir. Renk sıcaklığı ( K) Işık rengi < 3300 Sıcak (kırmızımsı beyaz) Orta sıcak (beyaz) >5300 Soğuk (mavimsi beyaz) Renk ölçer (Color meter)

32 Renksel geriverim endeksi (R a ) Işık kaynaklarının aydınlattıkları cisimlerin renklerini ayırt ettirebilme özelliklerine renksel geriverim endeksi denir. Değişik ışık kaynaklarının renksel karakteristiklerini karşılaştırabilmek için renksel geriverim indeksi (Color Rendering Index CRI) kullanılmaktadır. Bir referans kaynak ile çeşitli ışık kaynaklarının bu karakteristikleri ölçülebilmektedir. Bu ölçümlerde, spektrumu sürekli olan güneş referans alınmaktadır. Renksel geriverim R a ile gösterilir ve birimi yoktur. Bir ışık kaynağının renksel geriverim indeksi, maksimum olan 100 değerine sahipse (Ra=100), o kaynağın spektral dağılımları alınan referans kaynak ile aynı olduğu anlamına gelmektedir. Yani güneşin altında görünen renkler, renksel geriverim indeksi Ra=100 olan ışık kaynaklarında aynı şekilde algılanmaktadır DIN 5035 Normuna göre kategoriler Renksel geriverim 1A B A B

33 Işık üretimi -Termik Işık Üretimi: En eski ve hala en yaygın kullanılan ışık üretim şeklidir. Sıvı ya da katılar yüksek sıcaklıkta kızgın duruma geçtikleri zaman akkor hale gelirler ve ışık yayarlar. Enkandesen lambalar da bu esasa göre ışık üretirler. Termik ışık üretiminde üretilen ışığın dalga spektrumu süreklidir. Bu sebeple termik ışık kaynaklarının renksel geriverim değerleri güneş ışığına çok yakındır. Günümüzde termik ışık üretim esasına göre ışık üreten kaynaklar içinde en yaygın kullanılanları enkandesen ve halojen lambalardır. Luminesan Işık Üretimi: Luminesan ışık üretiminde termik ışık üretiminde olduğu gibi cismin sıcaklığı önemli değildir. Atom ve moleküller uyarılmış durumdan temel duruma geçerken aldıkları enerjiyi ışınım olarak geri verirler. Bu durum iki katı elektrot arasındaki normalde yalıtkan halde bulunan gazın elektrik akımı ile iletken hale gelip, oluşan elektron akışının gaz atomlarını uyarması ya da iyonize etmesi ile gerçekleşir. Bir elektrottan diğerine akan elektronlar yollarına çıkan gaz atomları ile çarpışır. Bu durumda hareket halindeki elektronların hızına bağlı olarak üç farklı durum olabilir: 1. Elektronların hızı küçükse atoma çarpan elektronlar elastik olarak yansırlar ve ışıma meydana gelmez. Isı açığa çıkar. 2. Elektronların hızı atomları uyarmak için yeterli büyüklükte ise elektronlar atomları uyarır ve atomlar temel durumlarına geçerken ışıma olur. 3. Elektronların hızı atomları iyonize edecek kadar büyükse, atom iyonize olur ve ortamda yeni parçacıklar oluşur. Lüminesan ışık üretiminde termik ışık üretiminin aksine ışığın spektrumu sürekli değildir. Kullanılan gazların çeşidine ve kısmi basınçlarına göre belli dalga boylarında ışık yayarlar. Bu esasa göre çalışan lambalar, içindeki gazın basıncına göre yüksek basınçlı ya da alçak basınçlı olarak adlandırılır. Günümüzde kullanılan deşarj lambalarında genellikle civa ya da sodyum gazı kullanılmaktadır

34

35 Işık kaynaklarının gelişimi

36 Işık kaynakları

37 Bir akkor telli lamba, üç kısımdan oluşur: 1) Işık yayan tel, 2) Havası boşaltılmış veya dolgu gazı (asal gaz) doldurulmuş cam balon, 3) Işık yayan telden elektrik akımının geçmesini sağlayan başlık Bir akkor telli lambanın boyutları D (mm) çap ve L (mm) uzunluk olarak verilir.

38 Halojen Lambalar

39 Deşarj Lambalarının Çalıştırılması İçin Gerekli Araçlar Deşarj lambaları akkor telli veya karma ışık lambaları gibi doğrudan doğruya şebekeye bağlanmazlar. Bunlar, akım sınırlayıcı ve lambayı ateşleyici araçlara gereksinim gösterirler.

40 Fluoresan Lambalar

41 Kompakt Fluoresan Lambalar (KFL)

42 Yüksek Basınçlı Civa Buharlı Deşarj Lambaları

43 Metal Halojen Lambalar (Metal Halide Lambalar)

44

45 Alçak Basınçlı Sodyum Buharlı Deşarj Lambaları

46 Yüksek Basınçlı Sodyum Buharlı Deşarj Lambaları

47

48 Lamba tipi Lamba gücü (W) Işık akısı (lm) Etkinlik fak. (lm/w)* Yüksek basınçlı civa buharlı İçten ateşlemeli yüksek basınçlı sodyum buharlı Fluoresan kaplamalı elipsoidal yüksek basınçlı sodyum buharlı (dıştan ignitörlü) Şeffaf tüp yüksek basınçlı sodyum buharlı Alçak basınçlı sodyum buharlı Metal halojen lamba * Etkinlik faktörü balast kaybı dikkate alınarak hesaplanmıştır. ** Işık akısının %30 değer kaybettiği ana kadar geçen süre. Ekonomik ömür (saat)** Renksel geriverim (R a )

49 LED LED, ingilizce'de Light Emitting Diode kelimelerinin kısaltılmış halidir ve Işık Yayan Diyot anlamına gelir. LED ler elektrik enerjisini ışığa dönüştüren yarı iletken devre elemanlarıdır. Uyarılmış elektronlar, uyarılmış durumdan normal duruma geçerken enerji açığa çıkmaktadır. Bu durum bir yarı iletkende gerçekleştiği zaman, uyarılan elektronlar bir miktar enerji açığa çıkaracaktır. Silikon da açığa çıkan bu enerji görülebilir ışık üretemezken, farklı bileşiklerde (örn. GaAs) bu mümkün olmaktadır. Üretilen ışığın dalga boyları, iletim bandı ve elektronların valans bandı arasındaki enerji boşluğuna bağlı olarak değişir. Bu durumda dalga boyu; hc / Eg = λ λ : dalga boyu h : Planck sabiti c : ışık hızı Eg : enerji boşluğu LED in en önemli kısmı yarı iletken malzemeden oluşan ve ışık yayan LED çipidir. LED çipi noktasal bir ışık kaynağıdır ve kılıf içine yerleştirilmiş yansıtıcı eleman sayesinde ışığın belirli bir yöne doğru yayılması sağlanır.

50 LED doğası gereği tek renklidir. İlk ticari LED ler kırmızı olmakla birlikte, günümüzde LED ışık kaynakları ile hemen hemen tüm renkler elde edilebilmektedir. LED lerin genel aydınlatma piyasasına önemli ölçüde girebilmeleri, beyaz ışığın yüksek etkinlik faktörleriyle üretimi sayesinde mümkün olmuştur. LED lerde beyaz ışığın eldesinde kullanılan yöntemler şu şekildedir - Kısa dalga boylarında ışıma yapan bir diyotun, kısa dalga boylarındaki ışınları absorbe edip bunları uzun dalga boylarına dönüştüren fosfor ile kaplanması: Bu yöntem günümüzde beyaz ışık eldesinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. - Mor ötesi bölgede ışıma yapan bir diyot ile bir veya daha fazla fosfor tabakasının birleştirilmesi: Bu yöntemle mor ötesi ışık görünür bölgede ışığa dönüştürülür. - Farklı görünür dalga boylarında ışıma yapan en az 3 adet diyotun birleştirilmesi: Bu yöntemle elde edilen beyaz ışığın renk sıcaklığı, kullanılan renklerin oranına bağlıdır.

51

52 COB LED İngilizce chip on board kelimelerinin baş harflerinden oluşan paketlenmiş LED dizininin jenerik adıdır. Esas itibarı ile bir bord üzerine dizilmiş birden fazla LED yongasının paketlemiş adıdır. Power LED Aydınlatmada kullanılan yüksek ışık ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretilmiş 0.5 W ve daha fazla elektrik tüketen LED ışık kaynakları powerled (güç LED leri) olarak adlandırılır. SMD LED İngilizce Surface Mount Device (yüzeye monte edilebilen eleman) kelimelerinin kısaltmasıdır.

53 Akım sınırlamalı besleme kaynakları Power Led lerin beslemesinde kullanılmaktadır. Power Led lerin güçleri genelde 0.5W, 1W, 2W,3W ve 5W olup, bunlar genelde 350mA, 700mA, 1050mA, 1400mA ve 1750mA LED sürücüler ( LED driver) ile beslenmektedir. Power Led's üretici firmaları ürünlerinin beslenmesinde mutlaka Akım sınırlamalı LED güç kaynaklarının kullanılmasını istemektedirler. Bunun ana nedeni, Power Led ler akım sınrlaması olmaz ise fazla akım çekerler, buda ısınmalarına ve LED's lerin tercih edilmesinin ana sebebi olan ömürlerinin uzunluğunu kısaltır.

54 Unlike traditional bulbs, light is emitted in one direction and heat goes out the other LED Junction

55

56 Thermal Losses Light output vs. increased junction temperature T j

57 LED Junction Temperature vs. Lifetime T j affects LED lifetime & long-term lumen maintenance Tj ( C) X X + 10 X + 20 L70 51,000 hrs 44,000 hrs 38,000 hrs

58 LED Electrical Design Goal: Control light output of LED system LED light output varies with current 250 Relative Intensity (%) Forward Current (ma)

59

60

61

62 IESNA LM-79-08: Approved Method: Electrical and Photometric Measurements of Solid State Lighting Products, (Standart yöntem: Katı hal aydınlatma ürünleri için elektriksel ve fotometrik ölçümler) 2008 yılında çıkan bu standart, LED ışık kaynaklı armatürlerin, LED ışık motorlarının (LED çip + soğutucu elemanları) ve kendinden balastlı LED lambaların fotometrik ve elektriksel ölçümlerini içermektedir. Toplam ışık akısı, etkinlik faktörü, renksel özellikleri, açısal ışık şiddeti ölçümleri için, küre-spektroradyometre, kürefotometre ve gonyofotometre yöntemleri açıklanmaktadır. LED çiplerinin ölçümünü kapsamaz. Konvansiyonel armatürler genel olarak bağıl fotometri ile ölçülürler. Etkinlik değeri belirlenmek istenen armatür ve ışık kaynağı bir arada ölçülerek armatür ışık akısı belirlenir. Daha sonra ışık kaynağı çıplak olarak ölçülür ve iki değer oranlanarak armatürün ışık çıktı oranı (LOR: Light Output Ratio) hesaplanabilir. LED armatürler için ışık kaynağı ve armatür gövdesini ayrı ölçmek mümkün değildir. Bunun en önemli sebebi LED lerin armatür içinde ve dışında sınır koşulları değiştiği için performanslarının değişmesidir. Bu sebeple LED ışık kaynağı kullanan armatürler için mutlak fotometri ölçümleri yapılmalıdır. Bu sebeple LM 79-08, LED armatürler için mutlak fotometri önermektedir. Ortam koşulları 25 C olarak standartlaştırılmıştır. Armatürün ölçülmesi için ısıl dengeye gelmesi beklenmelidir. Armatürün ısıl dengeye ulaştığını anlamak için 15 dakika aralıklarla elektriksel ölçüm alınmasını, bu ölçümler arasındaki fark binde beşten az olduğu takdirde armatürün ölçülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca farklı montaj şekillerinde armatürün ısıl dengesi değişeceği için, armatürü orijinal yanma pozisyonunda ölçülmesini önermektedir. En ideal ölçüm koşulları için şartlar sunan LM 79-80, LED lerin gerçek çalışma koşullarındaki performansları için bir yol önermemektedir.

63 IESNA LM-80-08: Approved Method: Lumen Maintenance Testing of LED Light Sources, (Standart yöntem: LED ışık kaynaklarının zamana bağlı ışık akısı ölçümleri) 2008 yılında çıkan IESNA LM-80-08, LED çipleri için (armatürleri içermemektedir) zamana bağlı ışık akısı düşümü ölçüm yöntemlerini içermektedir. Bu standarda göre LED ler; 55 C, 85 C ve üreticinin belirleyeceği bir paket sıcaklığında en az 6000 saat çalışır halde tutulmalıdır. LED leri belirli sıcaklık derecelerinde tutmak için sabit sıcaklık düzenekleri oluşturulmalıdır. Minimum her 1000 saatte bir, 25 C ortam sıcaklığında fotometrik ölçüm alınarak LED lerin ışık akılarındaki düşüş kayıt edilmelidir. Ölçüm sonuçları ile farklı sıcaklık derecelerindeki ışık akısı azalmalarının karakterize edilmesi amaçlanmaktadır. Minimum 6000, tercihen saat süren bu ölçümlerin sonundaki ışık akısı değerleri, ilk durumla karşılaştırılarak düşüş belirlenmelidir. LM sadece ölçülen süre için sonuçların verilmesine izin verir. LED ışık kaynaklarının performansı genel olarak; kullanım sıklığı, yardımcı komponent ve armatürlerin etkisi, ortam sıcaklığı, hava akışı ve yönelimlerine bağlı olarak değişmektedir. LM sadece kontrollü bir laboratuvar ortamında LED ışık kaynaklarının ışık akılarını koruma miktarı ölçümü için bir yol tanımlar. Ölçülen LED ışık kaynaklarının gerçek uygulamalardaki ve armatür içindeki performansı için bir tahmin öngörmez. Mutlak ölçülen çalışma saati dışındaki tahminler için bir ekstrapolasyon yöntemi önermez. LED in ömrü için, LM verilerinin belirli bir metot ile ekstrapolasyonu ise, IESNA TM Life Estimation Test Method standardı ile gerçekleştirilir.

64 IESNA TM 21-11: Life Estimation Test Method (Ömür öngörü test yöntemi) IES LM 80-08, Işık Kaynaklarının, İlk Durumdaki Işık Akılarını Koruma Yüzdesi Ölçümü standardı inorganik LED bazlı paketlerin, modüllerin ve çiplerin ilk durumdaki ışık akısı koruma yüzdelerinin ölçülmesini kapsar. LED lerin ışık akılarının düşme karakterini belirler. LED üreticileri, minimum 6000 saatlik ölçüm ile LED ışık kaynaklarının LM raporlarını sunmaktadır. LED lerin 6000 saat sonrasındaki ışık akılarını tahmin etmek için ise geçerli bir yöntem yoktur. LED lerin ışık akılarını koruma yüzdeleri, ilk ışık akılarının, kullanım ömrü boyunca ne kadar koruduklarını belirtir ve p koruma yüzdesi olmak üzere Lp ile belirtilir. Örneğin L 70 (saat olarak), LED in ilk ışık akısının %70 ine düştüğü zamanı gösterir. Bu zaman birçok değişkene bağlıdır (sıcaklık, sürme akımı, kullanılan malzeme vb.). LED lerin ışık akılarını koruma yüzdeleri, bu değişkenlerden dolayı, üreticiler arasında ve hatta aynı üretici için değişebilmektedir. TM 21-11, LM ölçümlerinden elde edilen veriler ile, uzun dönem performans tahmini yapmak için bir metot önerir. LM de belirtilen tüm test koşulları geçerlidir. Tavsiye edilen minimum numune sayısı 20 dir. 20 numune ile yapılan ölçümler ile, ölçüm süresinin (6000, saat vb.) maksimum 6 katına kadar projeksiyon yapılabilir arasındaki numune sayıları için, ölçüm süresinin 5.5 katına kadar projeksiyon yapılabilir. 10 taneden az numune sayısı için projeksiyon yapılmamalıdır. Önerilen metot, LM ile ölçülmüş verilere eğri-uydurma yöntemi ile, LED lerin ilk ışık akısının belirli miktara (genelde %70) düşene kadar geçen süreyi ve bu süre sonundaki ışık akısını tahmin eder. Ölçülen her numune için, önerilen yöntem ayrıca kullanılır. Ölçülen veriler, ilk ölçüm anında (0. Saat) %100 e karşı gelecek şekilde normalize edilir. Ölçülen bütün numunelerden elde edilen verilerin ortalaması kullanılır. D, ölçüm süresini göstermek üzere, en az 6000 saat (tercihen saat) ölçümün son 5000 saati kullanılır. İlk 1000 saatlik veri kullanılmaz saatten uzun ölçümlerde ölçüm süresinin son yarısı kullanılır. Örneğin saatlik bir ölçüm için, arasındaki veriler kullanılmalıdır. Işık akısı koruma zamanı Denklem 4 te verildiği gibi gösterilir. L p = (Dk) (4) p = İlk durumdaki ışık akısının korunan yüzdesi D = Toplam ölçüm zamanı nın 1000 e bölünerek en yakın tamsayıya tamamlanmış hali Örnek olarak, L 70 = (6k), 6000 saatlik ölçüm verisi için, ilk durumdaki ışık akısının %70 e düştüğü süre olarak söylenmelidir. Eğer ölçülen veri üzerinden hesaplanan ışık akısını koruma yüzdesi zamanı, ölçüm zamanının 6 katından fazla ise, TM 21 sonucu büyüktür işareti ile verilir. L 70 (6k) > saat (T = 55 C, I = 350 ma), 6000 saatlik ölçüm süresi sonunda, LED %70 ten fazla ışık akısını korumuştur. LED in %70 ışık akısını koruma zamanı, saatten fazladır olarak yorumlanmalıdır.

65 Saha ölçümleri İç aydınlatma ölçümleri -Aydınlık düzeyi ölçümleri: Ölçüm alanı genelde 1mx1m boyutunda gridlere bölünür. Her gridin ortasındaki aydınlık düzeyi değeri lüksmetre ile ölçülür. E ort HNS E i i 1 ort HNS U oa E E min * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Ölçüm gridleri

66 Yol aydınlatması -Aydınlık düzeyi: lüksmetre ile ölçüm yapılır -Parıltı: Parıltı ölçer ile ölçüm yapılır. Hesap noktaları D/2 D 60m * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 60m w ş /2 * * * * * * * * * * d * * * * * * * * * * * * * * d/2 * * * * * * w ş N: boyuna doğrultudaki hesap noktaları sayısı eğer direkler arası mesafe; s 30m ise N = 10 eğer direkler arası mesafe; s > 30m ise D 3m olacak şekilde N belirlenir. Her bir şeritte enine doğrultudaki hesap çizgisi sayısı : 3 d: Enine doğrultuda hesap noktaları arasındaki mesafe: w ş / 3 Gözlemci konumu: Hesap alanındaki ilk armatürden 60m geride ve her şeridin ortasında bulunmaktadır. Hesap alanındaki toplam hesap noktası sayısı (HNS) : N x şerit sayısı x 3

67 Yol Aydınlatması tesisatlarında hesaplanacak parametreler Ortalama parıltı düzeyi, (Lort- cd/m 2 ) Tüm hesap noktalarında, gözlemci konumuna göre hesaplanmış parıltıların toplamının, hesaplanan nokta sayısına bölümü ile elde edilir. Her gözlemci konumu için ayrı ayrı hesaplanır. Ortalama parıltı düzgünlüğü (U o ) Minimum yol parıltısının, ortalama yol parıltısına oranıdır. Her gözlemci konumu için ayrı ayrı hesaplanır. L HNS i ort 1 L i HNS U o L L min o

68 Boyuna parıltı düzeyi düzgünlüğü, (U l ) Gözlemcinin bulunduğu her şeridin orta çizgisi boyunca hesaplanan minimum yol parıltısının, maksimum yol parıltısına oranıdır. Her bir yol şeridi için, ayrı ayrı hesaplanması gereklidir. U l L min L max

ELK464 AYDINLATMA TEKNİĞİ

ELK464 AYDINLATMA TEKNİĞİ ELK464 AYDINLATMA TEKNİĞİ Işık Kaynakları Enkandesan Lambalar Deşarj Lambaları floresan ve LED ler (Hafta 5) Yrd.Doç.Dr. Zehra ÇEKMEN Aydınlatma Çeşitleri Aydınlatılan Yere Göre Aydınlatma İç Aydınlatma

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TEDAŞ-ARGEP/2010-057.B Eylül-2010 Revize Aralık 2013 Revize

Detaylı

1 AYDINLATMA BÖLÜM -1. 1.1 Aydınlatmanın Niceliği. 1.2 Aydınlatmanın Niteliği

1 AYDINLATMA BÖLÜM -1. 1.1 Aydınlatmanın Niceliği. 1.2 Aydınlatmanın Niteliği BÖLÜM -1 1 AYDINLATMA Bir ortamı ve içerisindeki nesneleri istenilen ölçütlerde görsel algılamaya uygun kılacak şekilde tasarlanmış ışık uygulamaları aydınlatma olarak tanımlanır. Bir hacmin tamamında

Detaylı

AYDINLATMA TEKNİĞİ SEMİNER NOTLARI

AYDINLATMA TEKNİĞİ SEMİNER NOTLARI FİZİĞİ YAPI ENSTİTÜSÜ UZMANLIK AYDINLATMA TEKNİĞİ SEMİNER NOTLARI AYDINLATMA TEKNİĞİ SEMİNER NOTLARI GİRİŞ Aydınlatmanın ve Aydınlatma Tekniğinin Geçmişi İnsanların çevrelerini algılamaları, kendi dışlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

LED Teknolojileri ve Standartları

LED Teknolojileri ve Standartları LED Teknolojileri ve Standartları M. Berker YURTSEVEN ATMK Üyesi İTÜ Enerji Enstitüsü Odakule, 02.04.2012 İçerik Giriş Aydınlatma Amaçlı Kullanılan LED ler Uluslararası LED Aydınlatma Standartları LED

Detaylı

K.K.T.C. ELEKTRİK KU K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU LED IŞIK KAYNAKLI SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TASLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

K.K.T.C. ELEKTRİK KU K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU LED IŞIK KAYNAKLI SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TASLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ K.K.T.C. ELEKTRİK KU K.K.T.C. ELEKTRİK KURUMU LED IŞIK KAYNAKLI SOKAK AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TASLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu taslak şartname 29 Eylül 2014 pazartesi mesai bitimine kadar Web Sayfamızda yayınlanacaktır.

Detaylı

AYDINLATMA TEKNİĞİ DERS NOTLARI

AYDINLATMA TEKNİĞİ DERS NOTLARI AYDINLATMA TEKNİĞİ DERS NOTLARI AYDINLATMANIN BİLEŞENLERİ Genel olarak aydınlatma, amacı bakımından; fizyolojik, dekoratif ve dikkati çeken aydınlatma olarak üçe ayrılıyordu. Bunlardan bilhassa fizyolojik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI İçindekiler 1. Dalgalar 1.1. Tanımlar 1.. İlerleyen Dalga 1.3. Kararlı (Durağan) Dalga 1.4. İki Ucu Sabit Bir Telde Kararlı Dalgalar. Işığın Doğası.1. Elektromanyetik

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUMU Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak Neler öğreneceksiniz:

Detaylı

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz ?????? ÜNİVERSİTESİ AÇIK KAYNAK DERS NOTLARI Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz???? Düzenleme Tarihi December 7, 2010 Basım Yeri Malatya Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental

Detaylı

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ Amaç İşyerindeki sağlığa zararlı fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri,

Detaylı

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi

FİBER OPTİK. Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi Işıkla Bilgi İletiminin Tarihçesi FİBER OPTİK Bilgi iletişiminin tarihi oldukça eskiye dayanır. İlk çağlar da insanlar ateş yakarak iletmek istedikleri bilgiyi bir tepeden bir başka tepeye aktardılar.

Detaylı

Ses Şiddeti ve Ses Şiddet Düzeyi... 446. Ses Frekansı ve Ses Hızı... 447. Ses Dalgalarında Doppler Olayı... 448. Rezonans... 449. Vuru Olayı...

Ses Şiddeti ve Ses Şiddet Düzeyi... 446. Ses Frekansı ve Ses Hızı... 447. Ses Dalgalarında Doppler Olayı... 448. Rezonans... 449. Vuru Olayı... ÜNİTE 3 4 MOERN MANYETİZMA FİZİ Bölüm 1 Işığın Manyetik Tanecikli Alan Yapısı 5 ALGALAR Sayfa No BÖLÜM 1 SES ALGALARI................................................. 445 Ses Şiddeti ve Ses Şiddet üzeyi...............................................

Detaylı

EMO İSTANBUL ŞUBESİ TARAFINDAN HOBİ ELEKTRONİK KURSU İÇİN DERLENMİŞTİR.

EMO İSTANBUL ŞUBESİ TARAFINDAN HOBİ ELEKTRONİK KURSU İÇİN DERLENMİŞTİR. PASİF DEVRE ELEMANLARI Elektrik-elektronik cihazlarını meydana getiren direnç, kondansatör, bobin, transformatör, diyot, tristör gibi elemanlara devre elemanı denir. Devre elemanları, pasif devre elemanları

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Gökhan Timuçin FEYZİOĞLU Tezi Yöneten: Yrd.Doc.Dr.

Detaylı

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün

alkın nsı ul Ka si Fibe otları Bo olum ojesi kapsa Fiiberiist Projes Bu do İİçerik ile ilg gili tek soru eknik Bilim k Y niveritesi Te armara Ün İsttanbu ul Ka alkın nma Ajan nsı Fiiberiist Projes si F roptik Ka Fibe ablo Derrs No otları Bo olum m1 Bu do oküman, İsstanbul Kalkınma Ajansı nın des steklediği Fiberist F Pro ojesi kapsa amında hazzırlanmıştır.

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU AEP 105 ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTU Öğr. Gör. Figen ALTINTAŞ 1 ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇMENİN ÖNEMİ Ölçme, bir büyüklüğün aynı cins başka bir

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

IARS İKLİM FİZİǦİ YAZ OKULU DERS NOTLARI 10-20 HAZİRAN 2009. ITAP Marmaris İKLİM FİZİǦİ. Prof. Dr. Levent KURNAZ BOǦAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

IARS İKLİM FİZİǦİ YAZ OKULU DERS NOTLARI 10-20 HAZİRAN 2009. ITAP Marmaris İKLİM FİZİǦİ. Prof. Dr. Levent KURNAZ BOǦAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ IARS İKLİM FİZİǦİ YAZ OKULU DERS NOTLARI 10-20 HAZİRAN 2009 ITAP Marmaris İKLİM FİZİǦİ Prof. Dr. Levent KURNAZ BOǦAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DERS ASİSTANI : Şükrü Murat CEBECİ (Boğaziçi Üniversitesi) DERS NOTU

Detaylı

Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri

Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri Prof. Dr. Aydınlatma Türk Milli Komitesi Başkanı İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Planlaması ve Yönetimi A.B.D. Başkanı ISO AGİD Genişletilmiş Sektör Toplantısı LED Aydınlatmada

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin

Detaylı

BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ

BÖLÜM-3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ 54 BÖLÜM3 HAVALANDIRMA FİLTRELERİ 3.1 HAVANIN ÖZELLİKLERİ Hava, %21 i Oksijen, %78 i Azot, %1 i Argon ve çok az miktarda diğer gazlardan oluşan bir gaz karışımıdır. Şekilde görüldüğü üzere, soluduğumuz

Detaylı

Kozmik X-ışın Astronomisi

Kozmik X-ışın Astronomisi Kozmik X-ışın Astronomisi D. J Adams Çeviri: Nuray Çakıroğlu . Gözlemsel Metotlar.1. Giriş X-ışın astronomisindeki tüm gözlemler Dünya atmosferinin üzerinden yapılmaktadır. 0.-0 kev enerji aralığındaki

Detaylı