Santral Uyku Apne Sendromu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Santral Uyku Apne Sendromu"

Transkript

1 Santral Uyku Apne Sendromu Dr.Levent Karasulu Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuarı

2 Santral Uyku Apne Sendromu (SUAS) Uyku sırasında soluk hava akımı kesilmesi üst hava yolunda bir obstrüksiyon (obstrüktif apne), solunum çabası kaybı (santral apne) veya her ikisinin de beraber görülmesinden kaynaklanır. Santral uyku apnesi, uyku sırasında solunum eforun kısa süreli kaybı sonucu tekrarlayan apne atakları ile karakterize klinik bozukluktur.

3

4 Tanım (SUAS) A + B + C: A: Aşağıdakilerden en az birinin varlığı: Gündüz aşırı uyku hali Gece sık arousal veya uyanma B: Gece boyunca alınan PSG kayıtlarında uyku saati başına en az 5 santral tipte apne ve/veya hipopne saptanması (Santral apne-hipopne indeksi >5) C: Santral tipte apne ve hipopnelerin sayısının tüm apne ve hipopnelerin %50 sini oluşturması

5 Solunum Olayı Olarak Santral Apnenin Kaydı Tanı için tüm gece polisomnografi kaydı gereklidir. Solunum eforunun değerlendirilmesi santral apne tanısında merkezi öneme sahiptir. Solunum eforu için altın standart özofagus basınç ölçümüdür. RIP (respiratory inductive plethysmography) solunum eforunun tayininde çoğunlukla yeterli olur. Uyku saati başına 5 santral apne normalin üst sınırı olarak kabul edilir Diğer yandan obstrüktif ve santral apnelerin bir arada bulunduğu durumlarda solunum olaylarının %50 den fazlasının santral olması santral uyku apne sendromu tanısı koydurur.

6 Apnenin ösofageal basınçla kaydı Hava akımı Toraks Abdomen Ösofageal basınç SpO2 Horlama

7 Obstrüktif Santral Apne

8 Akım Ösofagus basıncı PTT

9 Akım THO ABD Pes (cmh 2 0) PTT (ms) A B C BP B C

10 Santral Uyku Apne Sendromu Hiperkapnik SUAS CO2 ye karşı solunumsal yanıtta zayıflama Solunum pompasının yetersizliği Örn.santral alveoler hipoventilasyon Send.KOAH, nöromuskuler hastalıklar Göğüs duvarı deformiteleri Hipokapnik-Normokapnik SUAS Solunum kontrolünde intermitant dengesizlik ve karbondioksit düzeyindeki değişikliklere aşırı yanıt Örn:İdiopatik santral uyku apnesi Yüksek irtifaya bağlı SUAS CSS-SUAS Periodik Solunum CSS

11 Santral Uyku Apne Sendromu Hiperkapnik SUAS Solunum kontrolü ya da mekaniğinin bozulması sonucu gelişir. Uykuda ve uyanıklıkta hiperkapni söz konusudur Nonhiperkapnik SUAS Üst solunum yolu obstrüksiyonu olmaksızın solunum merkezinin solunum kaslarına komut vermeyi durdurmasıyla karakterizedir. Normokapni veya hipokapni söz konusudur.

12 Hiperkapnik SUAS Hipoventilasyon sendromları başlığı altında incelenir. Öncelikli sorun alveolar hipoventilasyondur. Santral alveoler hipoventilasyonu olan hastalarda tabloya santral apne ve hipopneler de eklenebilir. Ancak birliktelikleri şart değildir.

13 Hipoventilasyon Sendromları Santral alveoler hipoventilasyon Santral uyku apne sendromu Obezite hipoventilasyon sendromu Nöromüsküler hastalıklar Göğüs duvarı deformiteleri ve diğer restriktif akciğer hastalıkları KOAH

14 Santral Alveoler Hipoventilasyon Primer (idiyopatik) Primer santral hipoventilasyon (erişkinlerde) Konjenital santral hipoventilasyon (Ondine s Curse) Sekonder SSS hastalığı (Shy drager sendromu, disotonomi, DM, familial disotonomi, stroke, poliomiyelitis, ensefalit, multipl sleroz, vasküler malformasyon, travma, servikal post. Kordotomi, Chiari malformasyonu gbi)

15 Alveoler Hipoventilasyon Solunumun merkezi kontrolünde bozulma Solunum mekaniğinde bozulma Solunum kas yorgunluğu

16 1.Periferik kemoresöpterlerden gelen afferent input 2.Solunum merkezi ya da her ikisinde birden sorun vardır

17 Primer Santral Hipoventilasyon Erkeklerde daha sıktır (%80), Tanı konduğunda yaş arasındadır. Hiperkapni ve hipoksemilerine rağmen yıllarca hiçbir yakınmaları olmayabilir. Bazı olgularda tanı ya araya giren bir enfeksiyon sonucu akut solunum yetmezliği geliştiğinde ya da herhangi bir nedenle genel anestezi verildiğindeortayaçıkar. Ya da pulmoner hipertansiyon ve kor pulmonale gibi komplikasyonlar bizi tanıya götürür.

18 Santral alveoler hipoventilasyon tablosunda, solunum kontrolünün çeşitli aşamaları suçlanmıştır. Bu hastalara FiO2 %100 olacak şekilde oksijen verildiğinde solunum merkezinini deprese olabildiğinin gösterilmesi periferik reseptörlerin impulsları merkeze iletebildiğini yani çalıştığını gösterir. En çok kabul gören düşünce nasıl iletilirse iletilsin santral ve periferik sinyallerin integrasyonundaki bozukluktur.

19 Polisomnografi hem ayırıcı tanı hem de uyku apnelerinin araştırılması açısından önemlidir. Hipoventilasyon uykuda derinleşir. Bu durum evre 3-4 de daha belirgindir. REM de az miktarda bir düşme olur ya da hiçbir değişiklik olmaz. Genellikle bu sendrom, enfeksiyona bağlı akut solunum yetmezliği gelişene dek ortaya çıkmaz. Bazı hastaların tekrarlayan solunum yetmezliği öyküsü vardır. Bazılarında açıklanamayan kronik hipoksemiye bağlı polistemi veya kor pulmonale görülebilir. SFT normaldir. Tipik bulgu kan gazlarındaki hiperkapnin istemli hiperventilasyonla düzelmesidir. Sekonder santral alveoler hipoventilasyonda altta yatan hastalığın bulguları vardır.

20 Tedavi Progesteron ve teofilin Elektrofrenik pacing(santral apnelere etkisiz) Noninvaziv mekanik ventilasyon

21 Konjenital Santral Hipoventilasyon Nadir bir hastalıktır ATS 1999 raporlarına göre 100 kadar hasta bulunmaktadır. Severinghaus ve Mitchell 1962 de kordotomi sonrası 3 hastada gelişen santral hipoventilasyona Ondine adını vermişlerdir. Uyanıklıkta solunum normalken uykuda solunum kontrolü ortadan kalkar

22 Konjenital Santral Hipoventilasyon Karnitine eksikliği Hirsprung hastalığı Ganglionöroma Nöroblastoma Göz anomalileri(ışık refleksi kaybı gibi) İle birlikte görülebilir.

23 Tedavi Trakeostomi + Mekanik ventilasyon Diyafragma pacing + BPAP

24 Nonhiperkapnik CSAS Primer (idiyopatik) CSAS Sekonder Konjestif kalp yetmezliği Yüksek irtifa Santral sinir sistemi hastalığı Böbrek yetmezliği

25 Patojenez Solunumun merkezi kontrolü ile ilgili özellikler Üst hava yolu Kardiyopulmoner etkileşim Nörolojik sorunlar

26 Solunum kontrolü Solunumun Merkezi kontrolü işbirliği içerindeki iki temel veri sisteminin etkisi ile düzenlenir Otomatik veya metabolik kontrol sistemi Davranışsal veya istemli etkiler.

27

28 Solunum Kontrolü Otomatik veya metabolik kontrol sistemi kemoreseptörler,vagal intrapulmoner reseptörler ve periferik reseptörlerden gelen bilgileri işleme koyan ve solunumun şeklini düzenleyen sayısız beyin kökü mekanizmasından oluşur. Bu sistem ventilasyonun regüler olmasını ve herhangi bir zamanda vücudun metabolik ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesini sağlar

29 Solunum Kontrolü Davranışsal veya istemli etkiler. Uyanıklık sırasında retiküler aktive edici sistemin etkisiyle veya solunumsal kontrol alanlarına görme, duyma gibi solunumsal olmayan duyu mekanizmalarının anlık etkileri sayesinde ventilasyon uyanıklıkta daha yüksek seviyelerde tutulur.

30 Solunumun Doğal Kontrolü Uyanıklık Bradley & Phillipson. Clin Chest Med. 1992;13:

31 Solunum kontrolü Uyku sırasında özellikle NREM döneminde solunum metabolik kontrol sistemi tarafından kontrol edilir. Hipoksi uyaranının oksijen verilmesi ile ortadan kaldırılması durumunda uyku sırasında ventilasyonun azaldığı ve evvelden santral apnelerin gözlendiği bireylerde santral apnelerin süresinin uzadığı görülür. Hipokapnik alkalozun, hiperkapnik ventilasyon tetiklemesini azaltarak santral apnelere neden olduğu gösterilmiştir.

32 NREM uykusu sırasında hem hipoksiye hem de hiperkapniye olan solunum cevabının azalır ve bu azalma REM uykusu sırasında daha da belirginleşir. Özellikle NREM sırasında kemoreseptör mekanizmalar ritmik ventilasyonun sağlanmasında önemlidir.

33 Solunumun Doğal Kontrolü Uyanıklık->NREM Bradley & Phillipson. Clin Chest Med. 1992;13:

34 Üst havayolu Uyku sırasında farengeal havayolu kollapsı solunum inhibe eden refleksleri başlatır ve bu şekilde santral apneler ortaya çıkar ki bu durum sıklıkla supin pozisyonda olur. Bu düşünce orofarengeal anestezinin santral apneleri ortadan kaldırması veya nasal CPAP ın santral apneler de dahil olmak üzere tüm apneleri ortadan kaldırmasıyla da desteklenir.

35 Üst solunum yolu santral apne oluşumuna dolaylı yollarla da katılabilir. Horlama ile üst solunum yolunda direnç artışı arousala yol açar ve bu geçiş süreci santral apne oluşumunu kolaylaştır

36 Nörolojik Problemler: Shy-Drager sendromu, Ailesel disotonomi, Diabetes mellitusa bağlı otonom nöropati Poliomyelit Tümör, infarkt, hemoraji veya ensefalit Servikal kordotomi. müsküler distrofi myastenia gravis

37 Uyku başlangıcı Arousal Hiperventilasyona bağlı hipokapni Hipoksi (yüksek irtifa) KKY, pulmoner konjesyon, SSS hastalığı Uzamış dolaşım süresi

38 İdiyopatik CSAS A + B + C: A: Aşağıdakilerden en az birinin varlığı: Gündüz aşırı uyku hali Gece sık arousal veya uyanma B: Gece boyunca alınan PSG kayıtlarında uyku saati başına en az 5 santral tipte apne ve/veya hipopne saptanması (Santral apne-hipopne indeksi >5) C: Santral tipte apne ve hipopnelerin sayısının tüm apne ve hipopnelerin %50 sini oluşturması PaCO2 < 45 mmhg

39 Genellikle periyodik solunum şeklinde kendini gösterir. Solunum merkezindeki dalgalanmalar sırasında geçici olarak PaCO2 düşer ve solunumu stimüle eden eşik değerin altında kalır.

40 Klinik OSAS lılara göre yaş ortalaması daha yüksektir Erkeklerde daha sık görülür Genellikle obez değilllerdir Horlama daha nadirdir Gündüz aşırı uyku hali vardır Temel başvuru yakınması uykusuzluktur

41 Tedavi Karbondioksit inhalasyonu Oksijen tedavisi Asetazolamid Teofilin Medroksiprogesteron CPAP

42 KKY SUAS- Cheyne Stokes Solunumu(CSS)

43 Cheyne Stokes Solunumu Non- hiperkapnik kreşendo ve dekreşendo solunum paternini izleyen santral apne ve hipopneler olarak tarif edilir. Bu nedenle Cheyne-Stokes solunum paterni ile santral uyku apnesi (SUAS-CSS) olarak ta bilinir.

44 Cheyne-Stokes Solunumu ile Birlikte Santral Uyku Apnesi

45 SUAS-CSS Özellikleri Arousal solunumun tepe yaptığı noktada görülür. Genellikle NREM 1-2 de görülür, REM ya da SWS de daha nadirdir. Arousal ve evre geçişleriyle tetiklenir. Hiperventilasyon ve hipokapni ile ilişkilidir. Genellikle hipoksemi görülmez ya da görülürse minimaldir.

46 Uyku Apnesi ve Kalp Yetmezliği Obstrüktif KKY nedeni? Santral KKY sonucu? Üst hava yolu instabilitesi BMI ~35 kg/m 2 LVEF ~ 35% Mansfield et al, AJRCCM 2002;165:B21 Kemoreseptör Instabilitesi BMI ~ < 27 kg/m 2 LVEF ~ 20 % Solin et al. Circulation 1999;99:1574

47 KKY de Apne Tipleri Hypoksemi SUAS-CSS Hafif/ Orta OSA Orta/ Ağır Arousallar SUAS-CSS Hiperventilasyon ortası, SA tetikler OSA Apne sonunda, Karbondioksit SUAS-CSS Genellikle düşük OSA Genellikle normal bazen yüksek Cinsiyet SUAS-CSS Erkek cinsiyette daha sık OSA Erkek ve kadın Ortopne/ Paroksismal nokturnal dispne SUAS-CSS Sık OSA Daha nadir.

48 Hipertansiyon Myokard Iskemisi İlaçlar Kalp Yetmezliğinde SUA Sol Ventrikül Sol Ventrikül Hasarı Tedavisiz OSA? Pulmoner kapiller Basınçta artış Hiperventilasyon Sempatik akt Akciğer Volumu Azalır Kardiak output ta düşüş Dolaşım Gecikmesi Santral uyku apnesi ve Cheyne Stokes Solunum Paterni

49 KKY siddeti ile SUA Arasındaki İlişki (AHI) Solin et al. Circulation. 1999;;99:

50 Fizyopatoloji Hiperventilasyon Periferik ve santral kemoduyarlıkta artış Uzun dolaşım zamanı Küçük akciğer volumleri

51 SUA da CO2 ile ani düzelme Oda Havası Karbondioksit Oda Havası Oksijen Lorenzi-Fihlo et al. AJRRCM 1999;159:

52 SUAS-CSS de ~ 500 ml Ölü Boşlukla Ani Düzelme Xie et al, JAP1997;82:918 Ölü Boşluksuz Ölü Boşlukla

53 CSR esnasında Üst Hava Yolu Kollapsı? Termistörde izlenen kardiak osilasyon aniden kesilir

54 Cheyne-Stokes Solunumu Yüksek ve zararlı katekolamin düzeyleri Kemosensitivitede artış ve hiperventilasyon Solunum iş yükünde artış Aritmi sıklığında artış Uyku mimarisinde bozulma Ortopne ve paroksismal nokturnal dispne.mortalitede artış? İle ilişkilidir

55 Tedavi Seçenekleri KKY nin optimal tedavisi ACE inhibitorleri, rehabilitasyon, vs NIMV CPAP BiLevel PAP ASV Oksijen Diğer Teofilin, Asetazolamide, Sedatifler

56 KKY nin optimal tedavisi Yoğun KKY tedavisi 4 hafta captopril: AHI 35->20 / saat Walsh, British Heart J 4 aylık yoğun tedavi sonrası AHI 39-> 19/saat Solin Circulation, 1999

57 Oksijen Yazar N Süre Doz Azalma (%)Mutlak LorenziFihlo ay değişken 19 AHI Krachman gece 2 l/dak 59 AHI Hanly 3 9 1gece 2-3 l/dak 37 AHI Javaheri gece 2-4 l/dak 62 AHI Franklin gece % AHI 34 5 Andreas gece 4 l/dak 62 AHI Staniford gece 2 l/dak 70 Santral AHI AJRCCM. 1999;159: Chest 1999;116: Ann Intern Med 1989;111: Sleep 1999;22: Chest 1997;111: JACC 1996;27: Eur Heart J 1998;19:922.

58 Oksijen Santral uyku apnesi ile CSS olan hastaların tamamı normoksemiktir Oksijen etkisini büyük olasılıkla ventilasyonu azaltıp CO2 yi yükselterek yapmaktadır Kardiak outputu azaltır (Haque et al. JACC 1996;27:353. Mak Chest 2001) Pulmoner arter wedge basıncını yükseltir(haque et al. JACC 1996;27:353) SUAS yı arttırabilir(wilkinson et al. J Physiol. 1997;04:199) Oksijen radikali oluşumuna yol açabilir (Prbhakar. AJRCCM 2002;176:859)

59 NIMV Akut pulmoner ödem tedavisinde etkilidir CSS hastaları da subakut pulmoner ödem olarak kabul edilebilir

60 NIMV Continuous positive airway pressure (CPAP) Bi-level PAP(BPAP) Adaptive Servo Ventilation (ASV)

61 KKY ve CPAP Tkacova R, Bradley TD, M. Dekker, Vol. 146, 2000

62 SUAS da CPAP Alveoler basıncı arttırır Akciğer volümünü ve oksijenasyon kapasitesini arttırır İnspirium kaslarına yardım eder Bronkodilatasyon sağlar Sol ventrikül transmural basıncını azaltır Sempatik eksitasyonu düzenler Uykuda üst hava yolunu stabilize eder

63 SUAS CSS de CPAP ın Kronik Etkileri

64 CPAP ın SUAS-CSS lu Hastalarda Sürviye Etkisi Circulation. 2000;102:61-66

65 CSS Hastalarında CPAP : Orta vadede CSS de ventilasyonu azaltıp CO2 yi yükselterek düzelme sağlar Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunu arttirir, sempatik aktiviteyi azaltır

66 BPAP ve CPAP Cihazlarının KKY ye Bağlı CSS de Etkileri 16 adet KKY ve CSS hastasında düşük basınçlarda BPAP ve CPAP arasında aşağıdaki parametreler açısından fark bulunamamış AHI Arousal indeksi Uyku kalitesi Gün içi uykululuk Dolaşım zamanı Köhnlein, ERJ 2002;20:934-41

67 Adaptive Servo Ventilasyon Tedaviye daha kolay başlangıç CPAP a benzer hemodinamik sonuçlar Uykuda daha hızlı normale dönüş Ventilatöre bağlı hipokapni daha az

68 SUAS CSS de Servo kontrollü ventilasyonun akut etkileri Teschler et al. AJRCCM 2001;X164:614 ASV pco2 düzeylerinde artışa yol açarak SUAS-CSS unu Düzeltmiş arousalları azaltıp SWS ve REM uykusunu arttırmıştır, Kardiak fonkiyon üzerine etkileri hala net değildir

69 Tedavisiz ASV ile tedavi altında EMG EMG EOG EOG EEG EEG Abdomen Abdomen Airflow S a O 2 95% 85% Press cmh 2 O Airflow 15 0 S a O 2 95% 85%

70 Ventilation

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ

UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİ Prof.Dr. Oğuz Köktürk Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uykunun sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir olgu olmasının yanında, solunum sisteminin

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı

II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3)

II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3) EVDE MEKANİK VENTİLASYON Dr. Tülay Yarkın Giriş: Kronik solunum yetmezliğinin tedavisinde evde uzun süreli mekanik ventilasyon (USMV), önemli ve başarılı bir teknik olarak özellikle göğüs duvarı ve nöromüsküler

Detaylı

Solunum Yetmezliği PROF DR NURHAN KÖKSAL OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD.

Solunum Yetmezliği PROF DR NURHAN KÖKSAL OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. Solunum Yetmezliği PROF DR NURHAN KÖKSAL OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. Sunum Planı: Tanım, Epidemiyoloji, Solunum yetmezliği (SY) tipleri, Solunum yetmezliği patofizyolojisi, Solunum yetmezliği

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01.

EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01. EVDE UZUN SÜRELİ OKSİJEN TEDAVİSİ Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hast. AD Diyarbakır Bursa-19.01.2012 SUNUM PLANI Oksijen tedavisi genel tanımı, tarihçesi Oksijen

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

Hızlı göz hareketleri ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromu: Antropometrik ve

Hızlı göz hareketleri ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromu: Antropometrik ve KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2012; 60(1): 13-19 Geliş Tarihi/Received: 10/06/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/11/2011 Hızlı göz hareketleri ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromu:

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4)

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4) 20 Ocak 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27116 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4) Bilindiği üzere, (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra Tebliğ olarak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

Çocuk Yaş Grubunda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

Çocuk Yaş Grubunda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Derleme / Review DO I: 10.4274/jtsm.08 Türk Uyku Tıbbi Dergisi 2014;2:38-42 Journal of Turkish Sleep Medicine 2014;2:38-42 Obstructive Sleep Apnea Syndrome in Pediatric Age Group Gülçin Benbir, Derya Karadeniz

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Anestezi/1 Anestezi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Anestezi/3 Hakkımda:

Detaylı

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI İçindekiler ANESTEZİYE GİRİŞ... 3 ANESTEZİ RİSKİNİN BELİRLENMESİ... 3 SIVI VE GIDA ALIMININ SINIRLANDIRILMASI... 4 PREMEDİKASYON... 4 GENEL ANESTEZİ... 8 ANESTEZİ İNDÜKSİYONU... 8 ANESTEZİ İDAMESİ... 10

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ KISIM 2 KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ BÖLÜM 2.1 BÖLÜM 2.2 Pratikte Kalp Yetersizliği: Kılavuzlar ve Klinik Kanıtlarla; Akut/Kronik KY de Teşhis, Tedavi, Ayırıcı Tanı, Korunma ve Tedavi Sorunları Prof. Dr. Rasim

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com

PULMONER REHABİLİTASYON. Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com PULMONER REHABİLİTASYON Doç. Dr. Pınar Ergün drpinarergun@gmail.com Pulmoner rehabilitasyon (PR) Avrupa Solunum Araştırmaları Derneği (ERS) ve Amerika Toraks Derneği (ATS) tarafından kronik solunum hastalığı

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi Uykuda Solunum Bozuklukları Dizisi: 15 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Cerrahi Tedavi Oğuz KÖKTÜRK*, Yusuf KEMALOĞLU** * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ** Gazi Üniversitesi

Detaylı

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı 2.Çocuk Kliniği Klinik Şefi : Doç.Dr. Gülnur TOKUÇ ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN

Detaylı

NON-ĠNVAZĠV MEKANĠK VENTĠLASYON UYGULANAN HASTALARIN YAġADIKLARI SORUNLARIN VE BAKIM GEREKSĠNĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

NON-ĠNVAZĠV MEKANĠK VENTĠLASYON UYGULANAN HASTALARIN YAġADIKLARI SORUNLARIN VE BAKIM GEREKSĠNĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T. C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI NON-ĠNVAZĠV MEKANĠK VENTĠLASYON UYGULANAN HASTALARIN YAġADIKLARI SORUNLARIN VE BAKIM GEREKSĠNĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi SıvıElektrolit ve AsitBaz Dengesi 1 Dr. Tevfik ECDER, 2 Dr. Sezai VATANSEVER, Dr. Kerim GÜLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1 Nefroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Acil

Detaylı

Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım

Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber Aileler İçin Rehber Konjenital Musküler Distrofiye (KMD) Yaklaşım Aileler İçin Rehber GİRİŞ Bu aile rehberi Konjenital

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

Editör: Şamil AKTAŞ Yazarlar; İbrahim HIZALAN, Esen KIYAN, Akın Savaş TOKLU, Belma, AĞAOĞLU, Selin Gamze SÜMEN, Tunç TİRYAKİ, Hakan SİVRİKAYA

Editör: Şamil AKTAŞ Yazarlar; İbrahim HIZALAN, Esen KIYAN, Akın Savaş TOKLU, Belma, AĞAOĞLU, Selin Gamze SÜMEN, Tunç TİRYAKİ, Hakan SİVRİKAYA Editör: Şamil AKTAŞ Yazarlar; İbrahim HIZALAN, Esen KIYAN, Akın Savaş TOKLU, Belma, AĞAOĞLU, Selin Gamze SÜMEN, Tunç TİRYAKİ, Hakan SİVRİKAYA İÇİNDEKİLER KBB Muayenesi Prof. Dr. İbrahim HIZALAN Solunum

Detaylı

Dr.Ömer Kurtipek ASĐT-BAZ DENGESĐ VE KAN GAZLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

Dr.Ömer Kurtipek ASĐT-BAZ DENGESĐ VE KAN GAZLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ASĐT-BAZ DENGESĐ VE KAN GAZLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Asit-baz dengesi, vücut sıvılarında hidrojen iyonu (H + ) konsantrasyonunun dengesidir. Vücut sıvılarında çok az miktarda H + iyonu bulunmasına rağmen;konsantrasyonundaki

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı