DOĞALGAZ TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE AL YA DA ÖDE KAYDI. Av. Bekir Akıncı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞALGAZ TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE AL YA DA ÖDE KAYDI. Av. Bekir Akıncı"

Transkript

1 DOĞALGAZ TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE AL YA DA ÖDE KAYDI Av. Bekir Akıncı 1

2 I. GENEL OLARAK DOĞALGAZ SATIM SÖZLEŞMELERİ Ülkemizde ve dünyada enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için yaygın olarak kullanılan kaynaklardan biri doğalgazdır. Elektrik enerjisi üretimi, sıcak su sağlanması ve ısınma alanında doğalgaz enerjisinin kullanımı giderek artmaktadır. Bu amaçla bizzat devletlerin veya devlet şirketlerinin üretici ya da alıcı sıfatıyla doğalgaz piyasasına girdikleri görülmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de doğalgaz sektörü serbest rekabet ortamına açılmış ve özel şirketlere de bazı şartlar dâhilinde gaz tedarik etme ve pazarlama hakkı verilmiştir 1. Piyasada yapılan doğalgaz tedarik sözleşmeleri ve bizatihi piyasanın kendisi doğalgazın yapısından ve bulunduğu coğrafyadan oldukça etkilenmiştir. Doğalgazın yalnızca belirli bölgelerde çıkarılıyor olması taşınmasını zaruri kılmıştır. Taşımanın ne şekilde yapılacağı da sözleşmenin niteliğine ve özellikle süresine etki etmektedir. Doğalgazın gaz haliyle taşınması ancak boru hatlarının varlığı halinde mümkün olmaktadır. Sıvılaştırma suretiyle (LNG (Liqudated Natural Gas)) taşıma ise oldukça güç ve maliyetlidir. Zira bu halde doğalgazın ihraç noktasında sıvılaştırma terminallerinin, ithalat noktasında ise tekrar gaza dönüştürme terminallerinin bulunması icap eder 2. Ayrıca LNG nin ekonomik açıdan rekabet gücüne sahip olabilmesi için 4800 km nin üzerindeki mesafelerin söz konusu olması gerekmektedir 3. Doğalgaz tedarikinin bu kadar güç olması maliyetin de yükselmesine neden olmaktadır. Bir bölgeye doğalgaz boru hatlarının kurulması yahut dönüştürme terminallerinin inşa edilmesi hem uzun zaman almakta, hem de banka kredilerine yönelme zorunluluğu doğurmaktadır. Bankalar ise kredileri ancak önemli teminatlar karşılığında vermektedirler. Bu sebeple uzun dönemli doğalgaz sözleşmeleri imzalanmakta ayrıca bankanın alacağına kavuşabilmesi için bu sözleşmelere al ya da öde (take or pay) kayıtları konulmaktadır 4. Doğalgaz boru hattı altyapısının bunulduğu bölgelerde ise nispeten daha kısa süreli sözleşmelerle karşılaşılabilmektedir. 1 Yıldırım, Köşgeroğlu, 112, dn., Köşgeroğlu, Ayrancı, 308; Köşgeroğlu, 115; Rigacci, 8. 2

3 Al ya da öde kayıtlarının niteliğine geçilmeden önce uzun ve kısa dönemli sözleşmeler hakkında kısaca bilgi vermeyi faydalı görmekteyiz. Doğalgaz, petrolden farklı olarak uluslararası bir piyasa ürünü olarak kabul edilmemektedir 5. Yüksek taşıma maliyeti ve sabit dağıtım sistemleri sebebiyle tarihsel olarak doğalgaz pazarları birbirlerinde ayrı olarak gelişmiş ve bir dünya pazarı oluşmamıştır. Bu pazarlar öncelikle zengin doğalgaz kaynaklarına sahip ülkelerde gelişmiş, buradan kendi kaynaklarıyla ihtiyaçlarını karşılayamayan ve enerji talebi uluslararası boru hatlarıyla gaz naklini gerektiren ülkelere taşınmıştır. Gaz talep eden ülkenin mevcut bir boru hattına bağlı olup olmayışı uygulanacak projenin büyüklüğünü de etkilemektedir. Mevcut bir boru hattına bağlı olmayan ülkelerde toptan proje usulü ile içinde altyapı hizmetlerini de barındıran yatırımlar yapılmaktadır 6. Mevcut bir boru hattına bağlı ülkelerde ise büyük, orta ve küçük çapta projeler gerçekleştirilebilmektedir. Projenin büyüklüğü yapılacak sözleşmelerin süresini de doğrudan etkilemektedir. Büyük projelerin finanse edilebilmesi için uzun süreli sözleşmeler gerekli iken, daha küçük ölçekli projelerde kısa süreli sözleşmeler tercih edilebilmektedir 7. Sözleşmenin süresinin uzun ya da kısa olması çeşitli avantajları ve dezavantajları beraberinde getirmektedir. Kısa süreli sözleşmelerde, özellikle son dönemlerde serbest piyasaya geçişle birlikte, piyasadaki rekabet tarafların koşullarından daha iyi yararlanması söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte doğalgaz nakil alt yapısı bulunmayan ya da gelişmemiş olan ülkelerde bu alt yapının tesisi gerekmekte ve bu da büyük maliyetler doğurmaktadır. Keza yeni bir doğalgaz sondaj, çıkarma, işletme faaliyetine girişilecek olması da maliyeti artırmaktadır 8. Bu maliyetlerin karşılanabilmesi için ise çeşitli yatırımcılar, kredi veren kuruluşlar ve ilgili devletler sözleşmenin müzakerelerinde yer almakta ve bunların her biri farklı menfaatlere hizmet etmektedir. Sözleşmenin kısa ya da uzun süreli olması da bu noktada önem kazanmaktadır. Kısa süreli sözleşmelerde satın alınan gazın miktarı da uzun süreli sözleşmeye oranla genellikle düşük kalmakta ve alacaklıların beklentilerinin karşılanmamasına neden olmaktadır. Uzun süreli sözleşmelerde ise miktarın ve dolayısıyla sözleşme bedellerinin çok yüksek boyutlara ulaşması, alacaklıların alacaklarına kavuşması 5 Köşgeroğlu, Köşgeroğlu, Arawolo, 18; Ayrancı, 308; Köşgeroğlu, 115; Yıldırım, Arawolo, 20; Ayrancı,

4 için bir teminat olarak görülmektedir. Ayrıca uzun sureli sözleşmeler hukuki işlem maliyetini (transaction cost) de düşürmektedir 9. Başta üretici olmak üzere diğer alacaklıların da teminatını oluşturan bir diğer unsur ise sözleşmedeki al ya da öde kayıtlarıdır. Bu kayıt sayesinde üretici firmalar satım garantisi elde etmekte iken, diğer alacaklılar da bu sayede kredilerinin teminatını sağlamaktadırlar. II. DOĞALGAZ SATIM SÖZLEŞMELERİNDE AL YA DA ÖDE KAYITLARI 1. Genel Olarak Doğalgaz tedarik sözleşmelerinde tarafların asli yükümlülükleri gaz sağlama ve sağlanan gazın bedelinin ödenmesidir. Bununla birlikte birtakım yan yükümlülükler de mevcuttur. Bu asli ve yan yükümlülükler bir çerçeve anlaşmayla ortaya konulmakta ve bu çerçeve anlaşmanın süresi 25 yılı bulabilmektedir 10. Bu çerçeve anlaşmalar tarafların birbirlerine olan yükümlülüklerini oldukça sert hükümlerle düzenlemekte ve anlaşmanın uzun süresi boyunca işleyebilmesini (adaptation in long-term contracts) sağlamaktadır 11. Bu sert hükümlerin bir tanesi de al ya da öde kaydıdır. Al ya da öde kaydı içeren sözleşmelerde alıcı, her dönem için asgari olarak belirlenen bir miktar doğalgazı satın almayı yükümlenirken, satıcı da bu miktar doğalgazı teslime hazır bulundurmayı taahhüt eder 12. Satıcının tedarik yükümlülüğü açısından sözleşmeleri ikiye ayırmak mümkündür. Bunların ilki rezerve bağlı gaz satım sözleşmeleridir. Rezerve bağlı gaz satım sözleşmelerinde belli rezervler, alanlar ya da bölgeler alıcıya gaz teslimatı yapılmak üzere tahsis edilir. Buna karşılık şartlı veya tedarik esaslı sözleşmelerde ise üzerinde anlaşılan miktarda gazın teslim edilmesi gerekir. Bu ayırımın önemli noktası teslimat yapılmaması halinde zararın kim tarafından karşılanacağıdır. Rezerve bağlı satım sözleşmelerinde rezervin tükenmesi halinde zarara alıcı katlanırken, tedarik esaslı sözleşmelerde taahhüdün yerine getirilmemesi halinde oluşan zarara satıcı katlanmaktadır Rigacci, Creti / Villeneuve, 76; Yıldırım, Rigacci, Ayrancı, 306; Creti / Villeneuve, 76; Neuhoff /Hirschhausen, 2; Rigacci, 7; Yıldırım, Creti / Villeneuve, 76; Köşgeroğlu,

5 Özellikle uzun süreli doğalgaz sözleşmelerinde alıcının yükümlülüğü de özellik gösterir. Al ya da öde kaydının bulunmadığı daha kısa süreli sözleşmelerde (take and pay contracts) 14, kural olarak tesellüm edilen gaz miktarı ölçüsünde ödeme yükümlülüğü doğar. Bu tür sözleşmelerde toplam miktar belirlenmez, bunun yerine birim fiyat tespit edilir. Çekilen her birim miktar doğalgaz için birim fiyat kat sayısı uygulanır ve nihayetinde alıcının ödemekle yükümlendiği bedel tespit edilir 15. Bu tür sözleşmelerde alıcının edimini ifa etmemesi halinde satıcının alıcıyı temerrüde düşürmesi ve alacağını genel kurallar gereğince talep etmesi gerekir 16. Bu da uzun ve riskli bir yoldur. Al ya da öde kaydının bulunduğu sözleşmelerde ise alıcı edimi tesellüm etmese dahi ödeme yapmakla yükümlü tutulur 17. Bir başka deyişle, bu tür sözleşmelerde şarta bağlı olmayan alım taahhüdü bulunduğu için alıcı gazı kabz etse de etmese de taahhüt ettiği bedeli ödemekle yükümlüdür. Bu sebeple bu tür al ya da öde kaydı içeren sözleşmeler için al ya da alma fakat öde (take or not take but pay) tabirinin niteliğe daha uygun düştüğü doktrinde ifade edilmektedir 18. Doğalgaz sözleşmelerine bu tür asgari alım şartlarının koyulmasının bir sebebi de doğalgazın maddesel mahiyetinden ileri gelmektedir. Doğalgaz, niteliği itibariyle istenilen yerde üretilemeyen, üretimi ve nakli için boru hatlarına ihtiyaç duyulan, sıvılaştırılmadığı takdirde depolanamayan ve mutlaka tüketilmesi gereken, üretim fazlası çoğunlukla yakılan bir kaynaktır 19. Dolayısıyla üreticinin ürettiği gazı elinde depolaması çok güç ve pahalıdır. Bu sebeple üreticiler belirli miktarda gazın alımının garanti edilmesi ihtiyacını duymaktadırlar. Bu da sözleşmelere al ya da öde şartı konulması sonucunu doğurmaktadır 20. Al ya da öde kayıtları sayesinde üreticiler bir yandan satış garantisi elde ederken diğer yandan da yüksek maliyetleri için kredi temini sağlamaktadırlar. Zira üretici firmalar, al 14 Rigacci, Ayrancı, Ayrancı, 310; Take or pay kaydı içeren sözleşmelerle take and pay kaydı içeren sözleşmeler arasındaki bir diğer fark da alicinin edimini ifa etmemesinde ortaya çıkmaktadır. Al ya da öde (take or pay) sözleşmelerinde alıcı gaz teslim alma edimini zamanında ifa etmezse bu durum sözleşmeye aykırılık teşkil etmezken, al ve ode (take and pay) sözleşmelerinde alicinin gazi tesellüm edememesi temerrüdüne yol açabilir (Rigacci, 8). 17 Ayrancı, 310; Creti / Villeneuve, 76; Yıldırım, 33; Köşgeroğlu, Ayrancı, Yıldırım, Ayrancı, 308; Rigacci, 8. 5

6 ya da öde kaydı sayesinde ifası büyük ölçüde garantilenen alacaklarını teminat ya da ifa amaçlı olarak bankalara temlik edebilmektedir 21. Uzun süreli sözleşmelerde alıcının al ya da öde yükümlülüğü tarafların sözleşmeyi imzaladığı tarihte (effective date) başlamayabilir. Tarafların sözleşmeyi imzaladıkları tarih yürürlük tarihi olarak kabul edilmektedir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi birtakım ön koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak ötelenebilir. İmza tarihinden sözleşmenin sona erdiği tarihe kadar geçen dönem ise esas dönem (basic term) olarak adlandırılır. Bu dönemin süresi projenin büyüklüğüne göre belirlenir. Projenin büyüklüğü gaz arama faaliyetleri, üretim ve altyapı yatırımlarıyla doğru orantılıdır. Yürürlük tarihinden itibaren tarafların üzerinde mutabık kaldığı bazı önkoşulların yerine getirilmesi süreci (pre-commissioning period) başlar. Bu süreçte üretim ve nakil tesislerinin inşası tamamlanır, altyapı hazır hale getirilir. Sürecin uzunluğu bu faaliyetlerin büyüklüğüne göre değişir. Üretim ve nakil tesisleri tamamlandıktan sonra işletmeye alma (commissioning period) başlar. Bu dönemde ise tesislerin çalışması denetlenir ve gerekli ayarlamalar yapılır. Tüm bu aşamalardan sonra başlangıç tarihi (starting date) nin gelmesiyle artık tarafların esas yükümlülüklerini içeren dönem başlar. Bu dönemde satıcı-üretici gazı hazır etme ile yükümlenirken, alıcı da tesellüm etme borcu altına girer. İşte alıcının asgari alım yükümlülüğü de bu tarihten itibaren başlar 22. Sözleşmelerde satıcının teslim yükümlülüğüne ilişkin olarak gazın alıcıya teslim edilmesi yahut teslime hazır bulundurulması gibi ibarelerin kullanıldığı ifade edilmektedir 23. Dolayısıyla satıcının edimini yerine getirmiş sayılması için teslime hazır bulundurulma yeterli olup, fiilen alıcıya teslim gerekli görülmemektedir. Keza al ya da öde kaydı içeren sözleşmelerde alıcının gazı kabz etmemesi halinde satıcının alıcıyı alacaklı temerrüdüne düşürmesi gerekmemektedir. Belirlenen ifa zamanında, belirlenen miktarda gazın teslim alınmamış olması al ya da öde kaydının hüküm ihtiva etmesi için yeterlidir. Uzun süreli sözleşmelerde alıcının gaz ihtiyacı zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Doğalgaza ilişkin toplumsal talebin düşmesi, başka bir enerji türünün tercih edilmesi, başka bir gaz sağlayıcının tercih edilmesi gibi sebeplerle alıcının talep edeceği miktar düşebileceği gibi, çeşitli sebeplerle alıcı gazı ifa zamanından önce de talep edebilir. Al 21 Ayrancı, 308; Rigacci, Köşgeroğlu, Köşgeroğlu, 135; Rigacci, 8. 6

7 ya da öde kayıtları bu ilişkinin dengelenmesi görevini de ifa etmektedir. Zira alıcı her ne kadar ihtiyaç duymasa da, al ya da öde kaydı sebebiyle, dönemlik asgari bir miktarı alma ya da almasa bile bunun karşılığı parayı ödeme taahhüdünde bulunmakta, diğer yandan bir dönemde alımı garanti edilen gaz miktarının aşılması halinde, aşılan miktar gelecek dönemlerdeki alım yükümlülüğünün kapsamından mahsup edilebilmektedir 24. Alıcının almadığı gazın bedelini ödemeyi taahhüt etmesi, üreticinin üzerindeki riski dağıtma fonksiyonu icra eder 25. Nitekim üretici yüksek miktarda yatırım ve masraf yaparak gaz çıkarır ve bunu derhal teslim etmek ister. Bu gazın tesellüm edilmemesi halinde ise al ya da öde kaydı konulmayan sözleşmelerde üretici zarara uğrama riskiyle karşı karşıya kalır. Bu sebeple alıcının kabz ettiği kadar ödeme yapması kabul edilmemekte ve al ya da öde kaydıyla da sözleşme konusu miktarın alıcı tarafından her halükârda karşılanması sağlanmaktadır 26. Al ya da öde kaydıyla belirlenen asgari alım miktarı sözleşme bedelinin tamamına yahut bir bölümüne ilişkin olabilmektedir. Bu miktarın sözleşme bedelinin bir bölümüne ilişkin olması halinde, alıcının kabz borcunu yerine getirmemesi riski taraflarca paylaşılmaktadır 27. Al ya da öde kaydıyla gazın alıcı tarafından kabz edilmemesi riskini üzerinden atan satıcı bu kez de fiyat riskini üstlenmektedir 28. Sözleşmenin kurulması ile ifası arasında üreticinin lehine fiyat değişiklikleri meydana gelse dahi üretici bu artıştan yararlanamamakta ve kararlaştırılan bedel üzerinden gazı satma borcunu yerine getirmektedir. Yüksek fiyat talep edebilmesi için sözleşmede buna ilişkin bir hüküm bulunması gerekmektedir 29. Belli bir asgari alım taahhüdü gerçekleştiren ithalatçı alıcılar, satın aldıkları gazı dağıtıcı şirketlere ya da başka ithalatçılara satabilmektedirler. Bu amaçla ithalatçı gazı sürekli olarak ifaya hazır tutmaktadır. Bununla birlikte alt alıcıların asgari alım yükümlülüğü bulunmaması, kabz riskini ithalatçı alıcı üzerinde bırakmaktadır 30. Al ya da öde kaydı sebebiyle ödeme yapmak zorunda kalan alıcının bu gazı daha sonra üreticiden alması mümkündür. Bu amaçla sözleşmelere hüküm konulmaktadır (make up ya da carry 24 Ayrancı, 308; Creti / Villeneuve, 75; Yıldırım, Rigacci, Ayrancı, 309; Hegde / Fjeldstad, 30; Rigacci, Ayrancı, 309; Hegde / Fjeldstad, 30; Rigacci, Rigacci ise take or pay klozunun amacının fiyat riskini paylaştırmak değil, sadece gazin teslim alınmaması riskini dağıtmak olduğunu belirtmektedir. Satcinin fiyat dalgalanmalarından yararlanamaması ise hükmün dolaylı bir sonucu olarak ifade edilmektedir (Rigacci, 8). 29 Ayrancı, 310; Bununla birlikte sözleşmelerde ödenecek bedelin petrol gibi piyasalara bağlandığı ve bu piyasalardaki fiyat değişikliklerinin sözleşme fiyatını etkilediği ifade edilmektedir (Creti / Villeneuve, 75; Neuhoff /Hirschhausen, 2.). 30 Ayrancı,

8 forward hükümleri). Hükümlerde al ya da öde kaydı nedeniyle bedeli ödenen gazın takip eden dönemlerde çekilebilmesi kararlaştırılmaktadır 31. Make up hükümleri aliciya daha önceki dönemlerde bedelini ödemek zorunda kalıp da tesellüm edemediği doğalgazın bir kısmını ayrıca bir bedel ödemeksizin çekme hakki tanıyan kayıtlardır 32. Make up kozları çoğunlukla al ya da öde kaydının içine derç edilmekte ve bununla alicinin korunması amacı güdülmektedir. Herhangi bir miktar ve zaman sınırlamasına gidilmediği takdirde, bu şartın varlığı alıcıyı al ya da öde klozunun bütün riskinden kurtarıcı mahiyettedir. Fakat uygulamada belli sure içinde kullanma (timing), belli miktara kadar kullanma (maximum quantity) gibi limitlerle sözleşmelerde yer verildiği görülmektedir 33. Carry forward ise make up klozunun tam tersi bir anlayışla düşünülen ve yine aliciya kolaylık sağlayan bir hükümdür. Al ya da öde kaydı gereğince taahhüt edilen asgari alim miktarına ulaşamayan alicinin bu miktara kadar ödeme yapması gerekir. Fakat alıcı daha önceki dönemlerde bu miktarın üzerine çıkan alımlar gerçekleştirmişse, limit ustu alımlarla limit altı alımlar karşılıklı mahsup edilir. Böylece alıcı fazladan ödeme yapmaktan kurtulabilir ya da daha düşük miktarda ödeme ile kurtulabilir Asgari Alım Yükümlülüğünün Hukuki Mahiyeti Hakkında Görüşler Asgari alım yükümlülüğünün hukuki mahiyeti hakkında doktrinde üç temel görüş bulunmaktadır. Bunlar; i) Cezai şart görüşü, ii) Götürü tazminat görüşü, iii) Gerçek olmayan cezai şart görüşü. i. Cezai Şart Görüşü Bazı sözleşmelerde yer alan ve gazın çekilmemesi halinde yüzde 85 lere varan alım taahhüdünün cezai şart mahiyeti taşıdığı doktrinde ifade edilmektedir 35. Zira bu derece yüksek oranda ödeme şartının karşı tarafı alım yapmaya zorladığı ve be bunun da cezai şartın ifayı temin özelliğiyle örtüştüğü düşünülebilir. Asgari miktarda gazın teslim edilmesinde üreticinin 31 Ayrancı, Rigacci, Rigacci, Rigacci, Bkz.: Yıldırım, 35, dn. 13 deki yazarlar; Hegde / Fjeldstad, 30. 8

9 ve tedarikçinin menfaati vardır ve bu menfaatin gerçekleşebilmesi için alıcı üzerinde bir baskı oluşması gerekmektedir. Asgari alım kaydı da bu baskının oluşması ve alıcının ifaya zorlanabilmesi için büyük önem taşır. Cezai şartın işlevlerinden birisinin sözleşmeyi ifaya zorlamak olduğu düşünüldüğünde böyle bir kaydın cezai şart olarak değerlendirilmesi mümkündür. Bu görüş benimsendiğinde alıcının önünde iki seçimlik hak bulunmaktadır. Bunlardan birisi gazı tesellüm etmek, diğeri de cezai şartı ödemek. Bu görüş kabul edilirse hâkim aşırı gördüğü cezai şartı indirme yetkisine sahip olur (TBK. m. 182/III) 36. ii. Tazminat Görüşü Bu görüşe göre ise, sözleşmede kararlaştırılan asgari alım taahhüdünün yerine getirilmesinin, satıcıyı uğraması muhtemel zararlara karşı koruyan bir götürü tazminat niteliğinde olduğu kabul edilmektedir. Bu halde, tazminat ödeme borcunun doğumu için asgari ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması yeterli kabul edilmekte ve zarar görenin başkaca hususları ispatı aranmamaktadır 37. Şu halde cezai şart görüşü ile tazminat görüşü arasındaki en büyük fark amaçlarda ortaya çıkmaktadır. Cezai şart görüşünde önleme amacı ön planda iken, tazminat görüşünde zararın denkleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bununla birlikte zararın doğmadığı hallerde de cezai şart talep edilebilmekteyken, tazminat ödenmesi söz konusu olmaz. Zararın mevcut olmadığını ise kendisinden tazminat talep edilen taraf ispat eder. iii. Gerçek Olmayan Cezai Şart Görüşü Bu görüşe göre cezai şart ve tazminat görüşlerine katılmak mümkün değildir. Al ya da öde kaydı içerdiği dinamikler, özellikle konulmasında güdülen amaçlar itibariyle bir cezai şart olarak değerlendirilemez. Hem ifaya eklenen cezai şartta hem de seçimlik cezai şartta asıl amaç borçluyu ifaya zorlamak iken, dönme cezasında borçlu öngörülen cezayı ödeyerek sözleşme ile bağlı kalmaktan kurtulma hakkına sahiptir. Ne var ki böyle bir durumun kabulü al ya da öde kaydı ihtiva eden doğalgaz sözleşmeleri için söz konusu 36 Yıldırım, Yıldırım, 35. 9

10 değildir 38. Ayrıca gaz tedarik sözleşmelerinde asıl amaç borçluyu ifaya zorlamak değil, fiyat avantajı sağlamak, ödeme garantisi tesis etmektir. Böylece riskin dağıtılması mümkün olmaktadır 39. Borçlunun ceza ödemek suretiyle sözleşmeden dönme hakkı kazanması da mümkün değildir, ileriki dönemlerde de taahhüdüyle bağlı tutulmaktadır. Götürü tazminat görüşüne de katılmak mümkün değildir. Zira burada da amaç zarar göreni ispat külfetinden kurtararak uğradığı zararın tazmininde kolaylık sağlamaktır. Tıpkı cezai şartta olduğu gibi tazminatta da kararlaştırılan miktar karşı tarafı aşırı olarak zarara uğratacak nitelik taşıyorsa hâkim miktarında indirim yapabilir. Buna karşılık zarar miktarı sözleşmede kararlaştırılandan daha fazla ise sözleşme ile kararlaştırılan miktar bir üst sınır olarak kabul edilmektedir 40. Bütün bu haller ise doğalgaz sözleşmelerindeki asgari ödeme kayıtlarının amacını ve sonuçlarını karşılamamaktadır. Gerçek olmayan cezai şart ise hukuken izin verilen bir davranışın sergilenmesi veya tanınan bir hakkın (cayma veya fesih hakkının) kullanılması halinde üstlenilen bir edim yükümlülüğü olarak kabul edilmektedir 41. Gerçek cezai şart akde aykırılık durumunda söz konusu olurken, gerçek olmayan cezai şart için akde ayrılık şart değildir. Keza gerçek cezai şart da genellikle asıl borca bir aykırılık söz konusu iken, gerçek olmayan cezai şart asıl borcun ferilerine ilişkin olabilmektedir. Yine gerçek olmayan cezai şart, doktrinde seçimlik borç niteliğinde görülmekte ve şarta bağlı olarak kararlaştırılan asli edim karakteri taşıdığı ifade edilmektedir 42. Seçimlik borçlarda seçim hakkı borçluya tanınmışsa, borçlu dilediği edimi seçerek ifa edebilir. Bununla birlikte asgari alım yükümlülüğünün yerine getirilmesi için bir zaman dilimi ve kesin vade belirlenmişse ve bu vadede edim ifa edilmemişse bir görüşe göre imkânsızlık söz konusudur. Seçim hakkı borçluda iken, edimlerden birinin ifası borçlunun kusuruyla imkansız hale gelmişse borcun konusu diğer edim olmaktadır 43. Bu nokta da alınmayan gazın bedelini ödeme yükümlülüğü doğmaktadır. Bu durumda alıcı seçimlik borçlardan herhangi birisini, yani gazı tesellüm etme ya da tesellüm etmediği gazın bedelini ödeme edimlerinden birini yerine getirmesi halinde borcundan kurtulur. Bununla birlikte borçlunun öncelikli edimi gazı almak olarak ifade edilmektedir. Gazı almak mümkün değilse bu takdirde borçlu asgari alım miktarının bedelini ödemek suretiyle ifada bulunabilmektedir 44. Kanaatimizce bu görüşün eleştirilebilecek noktası seçim hakkının kullanımına ilişkindir. Zira seçimlik borçlarda seçme yetkisi taraflardan birine verilmişse, seçme yetkisini 38 Yıldırım, Rigacci,, 8; Yıldırım, Yıldırım, Yıldırım, Yıldırım, 38, dn. 23 deki yazarlar. 43 Eren, 928; Yıldırım, Yıldırım,

11 haiz taraf kural olarak edimlerden dilediğini seçebilmektedir. Fakat al ya da öde kaydı içeren sözleşmelerde, seçme yetkisini sahip borçlunun öncelikle gazı tesellüm etme edimini seçmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu da bir çelişkiye sebebiyet vermektedir. 11

12 III. SONUÇ Doğalgaz kaynaklarının belli coğrafyalarda bulunması ve taşınmasındaki güçlükler ve yüksek maliyetler doğalgaz alıcılarını uzun süreli sözleşmeler yapmaya yöneltmektedir. Uzun süreli sözleşmeler sayesinde projenin finansı sağlanmakta ve alacaklıların alacakları teminat altına alınabilmektedir. Al ya da öde kayıtları da özellikle uzun süreli doğalgaz sözleşmelerinde görülen ve alıcının gazı tesellüm etmeme riskini taraflar arasında dağıtan hükümlerdir. Bu hükümlerin mahiyetinin cezai şart olduğu, götürü tazminat olduğu ve gerçek olmayan cezai şart olduğu doktrinde ifade edilmektedir. Bu kayıtların bir diğer özelliği ise alacaklılar açısından teminat işlevi görmesidir. Nitekim bu kayıtlar sayesinde üretici yüksek maliyetlere katlanarak elde ettiği gazı satma garantisi elde etmekte, üreticiye kredi veren bankalar da bu alacakları teminat amaçlı temlik alarak kredilerinin geri dönüşümünü sağlamaktadırlar. Ülkemizin de bir doğalgaz ithalatçısı olması sebebiyle al ya da öde kayıtları zaman zaman gazete haberlerine de konu olabilmektedir. Geçtiğimiz aylarda de gazetelerde gördüğümüz Alınmayan Gaza Milyar Dolar Ödendi başlıklı haberlerde al ya da öde kayıtları sebebiyle ödenmek zorunda kalınan asgari alım bedelleri belirtilmiştir. Bedeli önceden ödenen doğalgaz, sözleşmedeki hükme göre takip edilen yıllarda tekrar çekilebilmektedir. Fakat bunun da sözleşmede belirtilen kısa zaman aralığında yapılması gerekmektedir. 12

13 KAYNAKÇA Ayrancı, Hasan : Enerji Sözleşmeleri, Ankara Köşgeroğlu, Banu : Enerji Yatırım Sözleşmeleri ve Bunların Uluslararası Yatırım Anlaşmaları ilekorunması, İstanbul, Neuhoff, Karsten / Von Hirschhausen, Christian Arawolo, Oluseyde : Longterm Contracts and Take-or-Pay Clauses in Natural Gas Markets, rg0505.pdf : Abolotion of Long Term Contracts: The Implications and Options for Bankability for Energy Financing, _Long-Term%20Contracts%20- %20Energy%20Project%20Financing.pdf (Erişim Tarihi: ) Creti, Anna/ Villeneuve, Bertrad :Longterm Contracts and Take-or-Pay Clauses in Natural Gas Markets :http://digitalcommons.mcmaster.ca/cgi/viewcont ent.cgi?article=1249&context=esr&seiredir=1&referer=http%3a%2f%2fscholar.google.co.uk% 2Fscholar%3Fq%3DTAKE%2BOR%2BPAY%2Bclauses %2Bin%2Bnatural%2Bgas%2Bagreements%26btnG%3D %26hl%3Dtr%26as_sdt%3D0%26as_vis%3D1#search=% 22TAKE%20OR%20PAY%20clauses%20natural%20gas %20agreements%22 Carlos Gomero Rıgaccı : Should Take-Or-Pay Payments Be Subject To Royaltıes Assessıng The Effects Of Take-Or-Pay Provısıons On The Relatıonshıp Between The State And Producer. Yıldırım, M. Fadıl :Doğalgaz Tedarik Sözleşmelerinde Asgari Alım Yükümlülüğü Ve Al Ya Da Öde Kaydının Hukuki Niteliği, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:2 Sayı:2 Yıl:2011, s.,

Işıl YELKENCİ. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi

Işıl YELKENCİ. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması. Alıcının Sözleşmeden Dönmesi Işıl YELKENCİ Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI

Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI Yrd. Doç. Dr. Güler GÜMÜŞSOY KARAKURT ESER SÖZLEŞMESİNDE YÜKLENİCİNİN BORCA AYKIRILIĞININ ÖNCEDEN BELLİ OLMASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1 BİRİNCİ

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ Feyza Eren SAYIN PAKET TUR SÖZLEŞMESİ 6502 Sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik Kapsamında İsviçre Paket Tur Kanunu, 1990 ve 2015 tarihli Avrupa Birliği Paket Tur Yönergeleri ile

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U

BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U BORÇLAR HUKUKU KISA ÖZET HUK110U 2 DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 3 İÇİNDEKİLER; 1. Ünite - Borç İlişkisinin Temel Kavramları- Borçların

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' un 4 ncü maddesi hükümlerinin

Detaylı

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi

Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi Yrd. Doç. Dr. Ömer ÇINAR İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Borçlar Kanununa Göre Kefilin Sorumluluğunun Sona Ermesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ 1 YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT DÜZENLEMESİ GİRİŞ Hukuki açıdan faiz;; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için bir hukuki işlem veya yasa uyarınca ödenmesi

Detaylı

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu Madde 0003: Tanımlar Bu Kanunun uygulanmasında; 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Detaylı

Dr. ABDULKERİM YILDIRIM MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI

Dr. ABDULKERİM YILDIRIM MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI Dr. ABDULKERİM YILDIRIM MESAFELİ SÖZLEŞMELERDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii SUNUŞ...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR CETVELİ...xxiii GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ, ÇALIŞMA PLANI, TERMİNOLOJİ

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, motorlu taşıtlar dağıtım ve servis anlaşmalarının 7/12/1994 tarihli ve 4054

Detaylı

Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı, 2015. (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin)

Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı, 2015. (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Bütünleme Sınavı Cevap Anahtarı, 2015 (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) Olay I 1. Taraflar arasında sözleşme 03.05.2015 tarihinde yapılmış, bundan bir gün önce ise kurulun

Detaylı

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 Kefalet sözleşmesi; kefilin, borçlunun borcunu ödememesi, yani borcun ifa edilmemesi halinde

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ (4 Eylül 2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI I- YASAL SİSTEM 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Yasası nın İhracat İstisnasını düzenleyen 11/c maddesi, İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı. (Çift Numaralı Öğrenciler İçin)

Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı. (Çift Numaralı Öğrenciler İçin) Özel Borç İlişkileri Dersi Vize Sınavı Cevap Anahtarı (Çift Numaralı Öğrenciler İçin) Sorular ve Cevaplar: 1) Olayın özelliklerini dikkate alarak, (A) ile (B) arasındaki sözleşme ilişkisini nitelendirerek,

Detaylı

KONU : Taslak Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Hakkında TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NA

KONU : Taslak Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Hakkında TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NA 28/05/2014 KONU : Taslak Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Hakkında TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Görüşü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NA Sayın Bakanlığınız tarafından hazırlanan Taslak Satış

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015 Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik Sayfa 1 / 3 Müşteri Hizmetleri 0342 321 05 19 Anasayfa % ' Ürünler 1 Ürün Sepette Kurumsal Hoşgeldin, Ali Kılıç Çıkış Yap Kargo Takibi Haberler

Detaylı

İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİLİĞİ

İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİLİĞİ İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Müslim DEMİR* 28 1-GİRİŞ İş sözleşmesi sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşme türüdür. Ancak bu süreklilik ebediyen devam eden bir süreklilik

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMERLERİNDE YÜKLENİCİ TEMERRÜDÜNDE İŞ SAHİBİNİN HAKLARI. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMERLERİNDE YÜKLENİCİ TEMERRÜDÜNDE İŞ SAHİBİNİN HAKLARI. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMERLERİNDE YÜKLENİCİ TEMERRÜDÜNDE İŞ SAHİBİNİN HAKLARI Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 02.05.2017 ozgur@eryigithukuk.com Ülke ekonomisinin büyük

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

TÜRK BORÇLAR KANUNU VE VİYANA SATIM KONVANSİYONU (CISG) HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA GÖNDERME SATIMI

TÜRK BORÇLAR KANUNU VE VİYANA SATIM KONVANSİYONU (CISG) HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA GÖNDERME SATIMI Dr. A. Özge YENİCE Çuıkurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜRK BORÇLAR KANUNU VE VİYANA SATIM KONVANSİYONU (CISG) HÜKÜMLERİ IŞIĞINDA GÖNDERME SATIMI İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ 27.05.2017/69-1 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ ÖZET : 6183 sayılı AATUH Kanuna eklenen 48/A maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının

Detaylı

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM

İÇİNDEKİLER BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR VII IX GİRİŞ 1 BIRINCI BOLUM KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARIHSEL GELIŞIM 1. BORÇ KAVRAMı VE ALACAKLıNıN TEMERRÜDÜNE KONU OLABILECEK BORÇLAR 5 I. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ 5 n. BORCUN

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85

30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85 30.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/85 KONU: : Maliye Bakanlığınca Belirlenen Mükelleflerden Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbraz

Detaylı

KDV Bizden. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. E. Baş Hesap Uzmanı.

KDV Bizden. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. E. Baş Hesap Uzmanı. 1 KDV Bizden *Yaklaşım Dergisinin 213 sayısında yayınlanmıştır Zihni E. Baş Hesap Uzmanı KARTAL Giriş Uygulamada özellikle otomotiv, dayanıklı tüketim ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketler

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/821 Karar No. 2010/30728 Tarihi: 26.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 MUACCELİYET TEMERRÜD İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ALACAĞININ

Detaylı

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KONU İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi nin ( Sözleşme ) konusu, Satıcı nın, Alıcı ya (Tüketici ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Yrd. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN Ünite 2 devam Dördüncü Hafta Ünite II DAMGA VERGİSİNİN

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK Yaklaşım Dergisi nin 221. sayısında yayınlanmıştır Zihni KARTAL Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı I. GİRİŞ Tecil etmek, ertelemek anlamına gelmektedir. Tecili, vergi uygulamasında,

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

I. CEZAİ ŞART VEYA CEZA KOŞULU

I. CEZAİ ŞART VEYA CEZA KOŞULU 1 I. CEZAİ ŞART VEYA CEZA KOŞULU Cezai şartı, asıl borcun hiç ya da gereği gibi yerine getirilmemesi halinde alacaklının borçluya ifa etmekle yükümlü olduğu edim borcu şeklinde tanımlayabiliriz. Bu tanım,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yeni asgari ücret devam eden personel ihalelerinin fesih nedeni olabilir mi? (Düzenleyici Karar)

Yeni asgari ücret devam eden personel ihalelerinin fesih nedeni olabilir mi? (Düzenleyici Karar) Yeni asgari ücret devam eden personel ihalelerinin fesih nedeni olabilir mi? (Düzenleyici Karar) İdarelerce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet aliımı ihalelerinde istihdam edilen baı işçilerin maaşının

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SORUNLAR DEVAM EDİYOR

CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SORUNLAR DEVAM EDİYOR CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SORUNLAR DEVAM EDİYOR Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ İşletmelerin satışlarını artırmak için devamlı olarak çalıştıkları bayi ve alıcılarına belli bir dönemde

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-73 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik BÜLTEN NO:101 Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik 684 sayılı KHK ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ön ödemeli konut satışına ilişkin 45.maddesi değiştirilmiştir.

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Yrd. Doç. Dr. Işık ÖNAY Dr. Tülay A. ÜNVER BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER 2. BASIYA ÖNSÖZ...V 1. BASIYA ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XV Birinci

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27866 Amaç MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mesafeli sözleşmelere

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 93767041-120[89-2015-1]-73 Konu : İstisnası AR-GE Faaliyetlerinde Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı