Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ"

Transkript

1 Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1 II. KAVRAM ve TARİHİ GELİŞİM...4 A. Genel Olarak...4 B. Finansman Kavramı Kavram Finansman Tedariki Yolları...9 a. Kurumsal Olmayan Finansman Tedariki...9 b. Modern Kurumsal Yapı...11 c. Türkiye Uygulaması...13 III. ARAŞTIRMA PLANI Birinci Bölüm GENEL OLARAK KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ 1. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI, UNSURLARI ve HUKUKÎ NİTELİĞİ I. KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ A. Tanımı... 23

3 x B. Unsurları Meslekî ve Ticarî Olmayan Bir Konutu Edinmeye Yönelik Bir Miktar Kredinin Verilmesi Tüketicinin Krediyi Belli Bir Ödeme Planı Çerçevesinde Geri Ödemeyi Borçlanması Konut Finansmanı Kuruluşu ile Tüketicinin Anlaşması C. Hukukî Niteliği...35 II. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ A. Tanımı B. Unsurları Kiralayanın Finansal Kiralama Konusu Konutun Zilyetliğini Her Türlü Faydayı Sağlamak Üzere Tüketiciye Bırakması Kiracının Kararlaştırılan Kira Bedelini Ödeme Borcu Altına Girmesi Finansal Kiralama Şirketi ile Kiracının Anlaşması C. Hukukî Niteliği KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNİN TARAFLARI I. TÜKETİCİ A. Genel Olarak Tüketici Kavramı B. Tüketici Kavramının Unsurları Gerçek veya Tüzel Kişi Olma Mal veya Hizmeti Ticarî veya Meslekî Olmayan Amaçlarla Edinme...55 II. KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARI...61 A. Bankalar Mevduat Bankaları Katılım Bankaları Kalkınma ve Yatırım Bankaları B. Finansal Kiralama Şirketleri...65 C. Finansman Şirketleri...65

4 3. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNİN KONUSU I. GENEL OLARAK II. KONUT KAVRAMI A. Genel Olarak B. Taşınır-Taşınmaz Ayırımında Konut Taşınır Mülkiyetinin Konusu Olarak Konut Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu Olarak Konut...73 C. Taşınmaz Mülkiyeti Kapsamında Konutun Niteliği Taşınmaz Mülkiyeti Kapsamında Konutun Taşıdığı Özellikler Taşınmaz Mülkiyeti Kapsamında Konut Türleri...78 a. Müstakil Yapı Niteliğinde Konut...78 aa. Kavram...78 bb. Medeni Kanun Uyarınca Tapu Siciline Kayıtlı Müstakil Yapılar...79 cc. Zabıt Defterine Kayıtlı Müstakil Yapılar dd. Tapusuz Taşınmazlardaki Müstakil Yapılar b. Kat Mülkiyetine Konu Konut aa. Medeni Kanun Uyarınca Tapu Siciline Kayıtlı Kat Mülkiyetine Tâbi Konutlar...85 aaa. Tamamlanmış Yapılarda Konutun Kat Mülkiyetine Konu Olması...85 bbb. İnşa Halinde veya İnşasına Başlanmamış Yapılarda Kat İrtifakına Konu Konut bb. Zabıt Defterine Kayıtlı Kat Mülkiyetine Tâbi Konutlar aaa. Tamamlanmış Yapılarda Zabıt Defterine Kayıtlı Kat Mülkiyetine Tâbi Konutlar bbb. İnşa Halinde veya İnşasına Başlanmamış Zabıt Defterine Kayıtlı Kat İrtifakına Tâbi Konutlar...91 cc. Kat Mülkiyeti Türlerine Göre Konutun Taşıdığı Özellikler...91 xi

5 xii aaa. Dikey Kat Mülkiyeti bbb. Toplu Yapı Kat Mülkiyeti c. Bağımsız ve Sürekli Hakka Konu Konut aa. Genel Olarak Bağımsız ve Sürekli Haklar bb. Üst Hakkına Konu Olarak Konutun Bağımsız ve Sürekli Hakka Konu Olması aaa. Ayrı Sayfaya Kaydedilmiş Bağımsız ve Sürekli Üst Hakkına Konu Müstakil Yapı Olarak Konut...98 bbb. Ayrı Sayfaya Kaydedilmiş Bağımsız ve Sürekli Üst Hakkına Konu Kat Mülkiyetine Tâbi Konut D. İmar Mevzuatı Kapsamında Konutun Değerlendirilmesi İmar Mevzuatı Uyarınca Konut Kavramı Konutun Yapı Kullanma İznini Almış Olması İmar Mevzuatına Aykırı, Kaçak Olarak İnşa Edilmiş Yapının Konut Finansmanı Açışından Değerlendirilmesi a. Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılar b. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ, İÇERİĞİ ve GENEL İŞLEM ŞARTLARI I. SÖZLEŞMELERİN ŞEKLİ A. Genel Olarak B. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Verme Zorunluluğu C. Şekle Aykırılığın Sonuçları II. SÖZLEŞMELERİN İÇERMESİ GEREKEN ZORUNLU KAYITLAR A. Genel Olarak B. Sözleşme Şartlarının Bulunmamasının Sonuçları III. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN GENEL İŞLEM ŞARTLARI A. Genel İşlem Şartları Kavramı B. Genel İşlem Şartlarının Denetimi Yürürlük (Bağlayıcılık) Denetimi

6 xiii 2. Genel İşlem Şartlarının Yorumu Genel İşlem Şartlarının İçerik Denetimi İkinci Bölüm KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNİN HÜKÜMLERİ 5. KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI I. KREDİ VERENİN BORÇLARI A. Sözleşme Öncesi Tüketiciyi Bilgilendirme Borcu B. Krediyi Verme Borcu C. Sözleşmede Öngörülen Şartların Tüketici Aleyhine Değiştirilememesi D. Sır Saklama Borcu E. Bağlı Kredilerde Konutun Hiç veya Zamanında Teslim Edilmemesinden veya Konutun Ayıplı Olmasından Dolayı Sorumluluk Bağlı Kredi Kavramı Konutun Hiç veya Zamanında Teslim Edilmemesinden Dolayı Sorumluluk Konutun Ayıplı Olmasından Dolayı Sorumluluk II. KREDİ ALANIN BORÇLARI A. Müzakere Aşamasında Bilgi Verme Borcu B. Krediyi Kabul Borcu C. Krediyi Geri Ödeme Borcu D. Faiz Ödeme Borcu Faiz Kavramı Konut Kredisi Sözleşmelerinin Ticarî İş Olarak Faize Tâbi Olması a. Konut Kredisi Alacaklısının Tacir Sıfatı Taşıması

7 xiv b. Konut Kredisi Sözleşmelerinde Faiz c. Konut Kredisi Sözleşmelerinde Anapara Faizi Söz Konusu Olması d. Faizin Belirlenme Yöntemi aa. Sabit Faizli Konut Kredisi Sözleşmeleri bb. Değişken Faizli Konut Kredisi Sözleşmelesi cc. Sabit ve Değişken Faizli Konut Kredisi Sözleşmesi. 199 e. Faiz Oranının Sözleşme Özgürlüğünce Belirlenebilmesi f. Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Temerrüt Sonrası Hukukî Sonuçlar aa. Temerrüt Faizi Oranının Kural Olarak Sözleşme Özgürlüğünce Belirlenebilmesi bb. Temerrüt Faizi Kararlaştırılmasa Dahi Akdî Faizin Temerrüt Faizine Dönüşmesi E. Teminat Gösterme Borcu Genel Olarak Teminat Kavramı ve Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Teminatın Önemi Konut Kredilerinde Aynî Teminat Olarak İpotek Uygulaması Konut Kredilerinde Şahsî Teminat Olarak Kefalet Uygulaması Konut Finansman Sözleşmelerinde Teminat Sınırlamaları Teminatın Muaccel Olmasına Dayalı Sonuçlar a. İpoteğin Muaccel Olması aa. Genel Olarak bb. İpoteğin Paraya Çevrilmesinde Konut Finansmanı İlişkin Getirilen Özel Düzenlemeler b. Kefalet Borcunun Muaccel Olması aa. Genel Olarak bb. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı...234

8 F. Sigorta Yaptırma Borcu Konut Finansman Sözleşmelerinde Sigorta Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Sigortanın Haksız Şart Oluşturmaması Konut Finansman Sözleşmelerinde Sigorta Türleri a. Konutun Korunmasına Yönelik Sigortalar aa. Zorunlu Deprem Sigortası bb. Bina Sigortası cc. Rizikonun Gerçekleşmesinin Hüküm ve Sonuçları.245 b. Kredi Hayat Sigortası aa. Genel Olarak bb. Rizikonun Gerçekleşmesinin Hüküm ve Sonuçları.252 aaa. Kredi Alanın Sigorta Ettiren Olduğu Hallerde.252 bbb. Konut Finansmanı Kuruluşunun Sigorta Ettiren Olduğu Hallerde c. Borç Ödemeden Aciz Halinde Sigorta (Kredi, Mes uliyet Sigortası) aa. Genel Olarak bb. Rizikonun Gerçekleşmesinin Hüküm ve Sonuçları Kredinin Erken Ödenmesinin Sigorta Sözleşmesine Etkisi G. Sözleşme Masraflarını Ödeme Borcu FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI I. KİRALAYANIN BORÇLARI A. Kiralananın Zilyetliğini Kiracıya Geçirme Borcu B. Kiracının Kiralanandan Yararlanmasına Engel Olacak Davranışlardan Kaçınma Borcu C. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu D. Kiralananı Bir Üçüncü Kişiye Devretmeme Borcu E. Kiralananı Sigorta Ettirme Borcu xv

9 xvi II. KİRACININ BORÇLARI A. Finansal Kiralama Bedelini Ödeme Borcu B. Kiralananı Özenle Kullanma Borcu C. Kiralananın Her Türlü Bakımını Yapma ve Onu Koruma Borcu D. Kiralananın Hasar ve Ziyaına Katlanma E. Kiralanana İlişkin Sigorta Primlerini Ödeme Borcu F. Kiralananın Zilyetliğini Bir Üçüncü Kişiye Devretmeme Borcu G. Teminat Gösterme Borcu H. Kiralananı Sözleşme Sonunda Tahliye Etme Borcu I. Sözleşme Masraflarını Ödeme Borcu Üçüncü Bölüm KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİ ve SÖZLEŞMELERİN SONA ERMESİ 7. KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİNDE BORCA AYKIRILIK HALLERİ, SONUÇLARI ve SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ.285 I. KREDİ VERENİN TEMERRÜDÜ ve BAĞLI KREDİLERDE SORUMLULUĞU A. Kredi Verenin Temerrüdü B. Bağlı Kredilerde Konutun Hiç veya Zamanında Teslim Edilmemesi ya da Ayıplı Teslim Edilmesinden Dolayı Kredi Verenin Sorumluluğu Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesi Kavramına Giren Durumlar a. Borçlunun Sorumlu Olduğu İfa İmkânsızlığı b. Borçlunun Temerrüdü aa. Temerrüdün Şartları

10 xvii bb. Borçlu Temerrüdünün Sonuçları aaa. Gecikme Tazminatı bbb. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdünün Hüküm ve Sonuçları c. Ayıptan Dolayı Sorumluluk aa. Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Şartları aaa. Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Maddî Şartları.312 bbb. Ayıba Karşı Tekeffül Borcunun Şeklî Şartları bb. Tüketicinin Sahip Olduğu Seçimlik Haklar Sahip Olunan Hakların Konut Finansmanı Kuruluşuna Karşı İleri Sürülmesi Sorumluluğun Niteliği Sorumluluğun Sınırı Satım Sözleşmesinden Dönmenin Kredi Sözleşmesine Etkisi II. TÜKETİCİNİN KREDİ BORCUNU ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞMESİ ve SONUÇLARI A. Temerrüde Düşülen Taksidi ve Temerrüt Faizi İsteme Hakkı Genel Olarak Temerrüt Faizinin Oranı a. Türk Lirası Olarak Alınan Kredilerde Temerrüt Faizi Oranı aa. Temerrüt Faizi Oranının Sözleşmede Kararlaştırıldığı Hallerde bb. Temerrüt Faizi Oranının Sözleşmede Kararlaştırılmadığı Hallerde aaa. Adî İşlerde bbb. Ticarî İşlerde b. Yabancı Para Üzerinden Alınan Kredilerde Temerrüt Faizi Oranı

11 xviii c. Temerrüt Faizini Talep Hakkının Kapsamı d. Temerrüt Faizinin Ödenmesinde Temerrüt Sebebiyle Faiz Yürütülememesi B. Temerrüt Faizi İle Karşılanamayan Zararın Tazmini C. Kalan Borcun Tümünü İsteme Hakkı Genel Olarak Şartları a. Bu Hakkın Sözleşmede Saklı Tutulması b. Birbirini İzleyen İki Ödemede Temerrüde Düşülmesi c. En Az Bir Aylık Süre Verilerek Muacceliyet Uyarısında Bulunulması Kalan Borcun Tamamının Muaccel Olmasının Sonuçları III. KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ A. Genel Olarak B. Konut Kredisi Sözleşmesinin Sona Erme Sebepleri Devri Edim Olarak Son Taksidin Ödenmesi Erken Ödeme İle Sona Erme a. Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşmesinde Erken Ödeme ve Erken Ödeme Ücreti b. Değişken Faizli Konut Finansmanı Sözleşmesinde Erken Ödeme C. Ölüm, Fiil Ehliyetinin Kaybı, İflas FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDE BORCA AYKIRILIK HALLERİ, SONUÇLARI ve SONA ERME I. KİRALAYANIN TEMERRÜDÜ ve KONUTUN AYIPLI OLMASINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU A. Finansal Kiralama Şirketinin Temerrüdü B. Konutun Ayıplı Olmasından Dolayı Sorumluluk II. TÜKETİCİNİN KİRA BEDELİNİ ÖDEMEDE TEMERRÜDE DÜŞMESİ ve SONUÇLARI

12 xix A. Temerrüde Düşülen Kira Bedelini ve Temerrüt Faizi İsteme Hakkı B. Finansal Kiralama Sözleşmesini Feshetme Kiracının Kira Bedelini Ödemede Temerrüde Düşmesine Dayalı Fesih a. Genel Olarak b. Şartları aa. Bu Hakkın Sözleşmede Saklı Tutulması bb. Birbirini İzleyen İki Ödemede Temerrüde Düşülmesi cc. En Az Bir Aylık Süre Verilerek Fesih Uyarısında Bulunulması c. Fesih Hakkının Kullanılması Haklı Nedenle Fesih a. Kiracının Sözleşmeden Doğan Borçlarını İhlal Etmesi b. Kiralayanın Sözleşmeden Doğan Borçlarını İhlal Etmesi c. Tarafların Kusuru Olmaksızın İşlem Temelinin Çökmesi Feshin Sonuçları III. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ A. Sözleşmede Öngörülen Sürenin Sona Ermesi ve Sonuçları Genel Olarak Kiracının Konutu Satın Alma Hakkı a. Genel Olarak b. Alım Hakkına İlişkin Anlaşmanın Şekli c. Alım Hakkının Kullanılmasının Şartları d. Alım Hakkının Kullanılması ve Sonuçları B. Kiralayanın Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi, İflas Etmesi veya İcra Takibine Uğraması

13 xx C. Kiracının Ölümü, Fiil Ehliyetini Kaybetmesi, İflası veya Aleyhine Yapılan Takibin Semeresiz Kalması D. Erken Ödeme ile Sona Erme Sabit Faizli Finansal Kiralama Sözleşmesinde Erken Ödeme Değişken Faizli Finansal Kiralama Sözleşmesinde Erken Ödeme E. Sona Ermenin Sonuçları SONUÇ KAYNAKÇA

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Hizmet Sözleşmesi I Prof. Dr. Cevdet YAVUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Emekli Öğretim Üyesi TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Giriş - Geçirim (Temlik) Borcu Doğuran Sözleşmeler- Kullanma

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan ve tarafımıza müzakere edilmek/incelenmek üzere elden teslim edilen finansal kiralama sözleşmesi

Detaylı

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin sağlıklı

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM 1. LEASING SÖZLEŞMESİNİN TANIMI

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM 1. LEASING SÖZLEŞMESİNİN TANIMI FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) SÖZLEŞMESİ I. BÖLÜM 1. LEASING SÖZLEŞMESİNİN TANIMI Son yıllarda moda isim haline gelen leasing esasında zenginliğin bir mala sahip olmakta yattığına ilişkin geleneksel ve köklü

Detaylı

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve ACUN MEKENGEÇ Arş. Gör. Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ,

SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Kasım 2013 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28835 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6502 Kabul

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALAR Sayın Kiracımız ve Kefilimiz; Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma- İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 12151 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6502 Kabul Tarihi : 7/11/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/11/2013 Sayı : 28835 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 54 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını

Detaylı

KANUN KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KANUN KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454 KANUN KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5582 Kabul Tarihi : 21/2/2007 MADDE 1 9/6/1932 tarihli

Detaylı

KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6502 Kabul Tarihi: 7/11/2013

KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6502 Kabul Tarihi: 7/11/2013 Tüketicinin Korunması Kanunu 28.05.2014 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 56.maddesine göre Garanti belgeleri artık üretici ve ithalatçılarca düzenlenecek Bakanlık Onayı yapılmayacaktır. Ancak

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi

AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU Aşağıda Bankamızın sabit faizli konut finansmanına ilişkin güncel bilgi ve koşullarına

Detaylı

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ Esas No : 1/787, 2/34, 2/49, 2/109, 2/280, 2/461, 2/576, 2/726, 2/882 4/7/2013 Karar No: 14 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM GİRİŞ... 31 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 31 2. TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞME.. 33 2.1. Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Kanunun Yürürlüğe Girmesi.. 35 2.2. Mülga 4077 sayılı Kanunda

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.No.. C.No.. DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ T.C.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.No.. C.No.. DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ T.C. TÜRKİYE CUMHURİYETİ Y.No.. C.No.. T.C. NOTER DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Ben aşağıda resmi mühür ve imzanın vaz-ı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının bana bahşettiği hak ve selahiyetleri

Detaylı

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği

Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Ulaşım Araçlarının İpoteği Gülen Sinem TEK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Ulaşım Araçlarının İpoteği İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı