Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-"

Transkript

1 Dr. Mustafa YAVUZ Elektrik Piyasası Kanunu nun Öngördüğü Hukuki Rejim ve Elektrik Tedarik Sözleşmeleri -Özellikle İkili Anlaşma-

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR...ix İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxiii KAYNAKÇA...xxvii GİRİŞ Konunun Takdimi, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI...1 I. KONUNUN TAKDİMİ...1 II. KONUNUN ÖNEMİ KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...12 Birinci Bölüm KONUYLA İLGİLİ TEMEL VE TEKNİK KAVRAMLAR İLE ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN ÖNGÜRDÜĞÜ HUKUKÎ REJİM 3. KONUYA İLİŞKİN TEMEL VE TEKNİK KAVRAMLAR...15 I. ELEKTRİK ENERJİSİ KAVRAMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ...15

3 xii A. ELEKTRİK ENERJİSİ KAVRAMI...15 B. ELEKTRİĞİN GENEL ÖZELLİKLERİ...18 C. ELEKTRİĞİN FONKSİYONEL UNSURLARI...21 II. ÜRETİM KAVRAMI...21 III. İLETİM KAVRAMI IV. DAĞITIM KAVRAMI V. ELEKTRİK ARZI KAVRAMI VI. ELEKTRİK TEDARİKİ KAVRAMI ELEKTRİK PİYASASININ TARİHİ GELİŞİMİ VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNU NUN ÖNGÜRDÜĞÜ HUKUKÎ REJİM VE İŞLEYİŞİ...27 I. ELEKTRİK PİYASASININ TARİHÎ GELİŞİMİ...27 A. ELEKTRİĞİN TARİHÎ GELİŞİMİ...27 B. SERBEST PİYASAYA GEÇİŞ SÜRECİ UYGULAMALARI...32 C. ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE TEMEL YAPILANMA MODELLERİ Genel Olarak Yapılanma Çeşitleri a. Dikey Bütünleşmiş Yapılanma b. Tek Alıcılı Yapılanma c. Toptan Satışta Rekabetin Mümkün Olduğu Yapılanma...35 d. Perakende Satışta Rekabetin Mümkün Olduğu Yapılanma e. Değerlendirme ve Kanaatimiz...37 II. TÜRKİYE DE ELEKTRİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN HUKUKÎ GELİŞİMELER A. ELEKTRİK PİYASASI KANUNU ÖNCESİ HUKUKÎ DURUM Genel Olarak... 38

4 xiii Sayılı Kanun Sayılı Kanun Sayılı Kanun ve 4047 Sayılı Kanunlar /8268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Sayılı Kanun Yönetmelikler...45 B. ELEKTRİK SEKTÖRÜNDE REFORM SÜRECİ VE ELEKTRİK PİYASASI KANUNU...47 C. ELEKTRİK PİYASASI KANUNU NDA ÖNGÖRÜLEN PİYASA FAALİYETLERİ Genel Olarak Lisans Alma Mecburiyeti a. Lisansın Hukukî Niteliği b. Lisansın Tabi Olduğu Usul ve Esaslar...52 c. Lisansa Tabi Faaliyetler Üretim Faaliyeti İletim Faaliyeti a. Genel Olarak b. Dengeleme ve Uzlaştırma Sistemi...57 aa. Genel Olarak...57 bb. Piyasa Modelleri...58 cc. Türkiye de Kabul Edilen Model...58 aaa. Gün Öncesi Planlama ve Gün Öncesi Piyasası...62 bbb. Dengeleme Güç Piyasası c. İletim Faaliyeti ve Ayrıştırma Dağıtım Faaliyeti Toptan Satış Faaliyeti Perakende Satış Faaliyeti Elektrik Piyasasında Organize Sanayi Bölgelerinin Hukukî Durumu ve Faaliyetleri...75

5 xiv D. ELEKTRİĞİN KAMU HİZMETİ NİTELİĞİ VE EVRENSEL HİZMET YAKLAŞIMI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU KARARLARININ SÖZLEŞMELERE ETKİSİ...81 I. İKİNCİL MEVZUAT VE KURUL KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI...81 II. İKİNCİL MEVZUAT VE KURUL KARARLARINA AYKIRI SÖZLEŞMELERİN HUKUKİ SONUÇLARI...81 III. EPDK KARARLARININ İPTAL EDİLMESİNİN PİYASA KATILIMCILARINA VE YAPILAN SÖZLEŞMELERE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. DOKTRİN B. UYGULAMA C. GÖRÜŞÜMÜZ İkinci Bölüm ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK SÖZLEŞMELERİ, ÖZELLİKLE İKİLİ ANLAŞMALAR 6. ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİK SÖZLEŞMELERİ...93 I. GENEL OLARAK...93 II. ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ...95 A. KAVRAM...95 B. SÖZLEŞMEYE BAĞLI BORÇ İLİŞKİSİNİN VAR LIĞI Borç İlişkisi Kavramı Sosyal Tipli Davranıştan Doğan Borç İlişkisi...98 C. İKİ TARAFA TAM BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME OLMASI...101

6 D. SÜREKLİ BORÇ DOĞURAN SÖZLEŞME OLMASI E. ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ OLMASI Elektrik Faaliyetlerinin Tabi Olduğu Hukukî Rejim Elektrik Tedarik Sözleşmelerinin Tabi Olduğu Hukukî Rejim a. İdarî Sözleşme-Özel Hukuk Sözleşmesi Ayrımında Kıstaslar b. Elektrik Tedarik Sözleşmelerinin Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Olması aa. Elektrik Piyasası Kanunu ndan Önce bb. Elektrik Piyasası Kanunu ndan Sonra F. İLTİHAKÎ SÖZLEŞME KAVRAMI BAKIMINDAN ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ G. SÖZLEŞME YAPMA MECBURİYETİ BAKIMINDAN ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Genel Olarak Sözleşme Yapma Mecburiyeti ve Sonuçları Elektrik Tedarik Sözleşmelerinde Sözleşme Yapma Mecburiyeti İKİLİ ANLAŞMALAR I. TANIMI II. İKİLİ ANLAŞMANIN TARAFLARI A. TEDARİKÇİ B. TÜKETİCİ Genel Olarak Tüketici Kavramı Elektrik Piyasası Kanunu na Göre Tüketici Kavramı a. Serbest/Serbest Olmayan Tüketici Ayrımı xv

7 xvi b. Talep Birleştirme Yoluyla Serbest Tüketici Niteliğinin Kazanılması III. İKİLİ ANLAŞMANIN UNSURLARI A. ELEKTRİK ENERJİSİ VE/VEYA KAPASİTE TEDARİKİ Elektriğin Hukukî Niteliği Medenî Hukuk Bakımından Elektriğin Hukukî Niteliği B. BEDEL C. TARAFLARIN ANLAŞMASI D. İKİLİ ANLAŞMANIN PİYASA İŞLETMECİSİNE BİLDİRİM MECBURİYETİ GETİRMESİ IV. İKİLİ ANLAŞMANIN HUKUKÎ NİTELİĞİ A. SATIM SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞÜ B. SÜREKLİ EDİMLİ BORÇ İLİŞKİSİ GÖRÜŞÜ C. KARIŞIK MUHTEVALI SÖZLEŞME GÖRÜŞÜ Genel Olarak İkili Anlaşmanın Karışık Muhtevalı Sözleşme Olup Olmadığı D. ÇERÇEVE SÖZLEŞME GÖRÜŞÜ E. SUİ GENERİS SÖZLEŞME GÖRÜŞÜ F. İKİLİ ANLAŞMAYA UYGULANACAK HÜKÜMLER V. İKİLİ ANLAŞMANIN GENEL ÖZELLİKLERİ A. RIZAÎ SÖZLEŞME OLMASI B. TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞME OLMASI C. EŞYA EDİMLİ SÖZLEŞME OLMASI D. SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİ DOĞURAN SÖZLEŞME OLMASI

8 xvii 8. İKİLİ ANLAŞMALARIN ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜMLERİ VE BUNUN PİYASANIN İŞLEYİŞİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN DİĞER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI I. İKİLİ ANLAŞMALARIN ÇEŞİTLİ GÖRÜNÜMLERİ A. FİZİKÎ TESLİM İÇEREN İKİLİ ANLAŞMALAR Her Şey Dâhil (All-Inclusive) Sözleşme Tam Tedarik Sözleşmesi Sabit Miktarlı Tedarik Sözleşmesi Ekolojik Ürünlere Dayalı İkili Anlaşmalar Rezerv Tedarik veya Yedek Tedarik Sözleşmesi Elektriğin Kesilebileceği Sözleşmeler Fiyatı Değişebilen Sözleşmeler B. MALÎ İKİLİ ANLAŞMALAR Forward Sözleşme Opsiyon Sözleşmesi Vadeli İşlem Sözleşmeleri II. DENGELEME VE UZLAŞTIRMA SİSTEMİ VE PİYASA KATILIM ANLAŞMASI A. GENEL OLARAK B. DENGELEME VE UZLAŞTIRMA SİSTEMİ C. PİYASA KATILIM ANLAŞMASI Tanımı Hukukî Niteliği a. Piyasa Katılım Anlaşmasının Genel İşlem Şartları Niteliğinde Olup Olmadığı aa. Genel İşlem Şartları bb. Piyasa Katılım Anlaşması ve Genel İşlem Şartları İlişkisi cc. Genel İşlem Şartları Çerçevesinde Piyasa Katılım Anlaşmasının Yorumu ve Denetimi

9 xviii b. Piyasa Katılım Anlaşmasının Çerçeve Sözleşme Niteliğinde Olup Olmadığı c. Piyasa Katılım Anlaşmasında Tarafların Hak ve Yükümlülükleri III. PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN İKİLİ ANLAŞMADAN AYIRT EDİLMESİ A. PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI B. PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ C. PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI D. PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI E. PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ F. TEMEL TEDARİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ Temel Tedarik Yükümlülüğü Yedek Tedarik Yükümlülüğü IV. KAÇAK VE USULSÜZ ELEKTRİK KULLANIMI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ V. YAN HİZMET ANLAŞMALARININ İKİLİ ANLAŞMADAN AYIRT EDİLMESİ A. YAN HİZMET KAVRAMI Zorunlu Yan Hizmetler Ticarî Yan Hizmetler B. YAN HİZMET ANLAŞMALARININ HUKUKÎ NİTELİĞİ VI. BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM ANLAŞMALARI VE İKİLİ ANLAŞMA A. BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM ANLAŞMALARI B. TANIMI

10 xix C. BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM ANLAŞMALARININ TARAFLARI D. BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM ANLAŞMALARININ HUKUKÎ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİ Genel Olarak Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarının Unsurları ve Tipinin Belirlenmesi a. Sisteme Bağlantı Unsuru b. Bağlantı Bedeli c. Sistem Kullanım Unsuru d. Sistem Kullanım Bedeli e. Reaktif Enerji Bedeli f. Diğer Yan Unsurlar ve Yükümlülükler g. Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarının Birlikte Değerlendirilmesi ve Tipinin Tespiti Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarından Doğan Sorumluluk Üçünü Bölüm İKİLİ ANLAŞMALARIN HÜKÜM VE SONUÇLARI İLE SONA ERMESİ 9. İKİLİ ANLAŞMALARIN GENEL HÜKÜM VE SONUÇLARI I. GENEL OLARAK II. TEDARİKÇİ VE ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ A. TEDARİKÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Tedarikçinin Elektrik Sağlama Yükümlülüğü İkili Anlaşmaları Bildirim Yükümlülüğü...264

11 xx 3. Tedarikçinin Dengesizlik Yüzünden Oluşan Maliyetten Sorumlu Olması Nakil Sebebiyle Oluşan Kaybı Karşılama Yükümlülüğü Tedarikçinin Portföyüne Alıcı Dâhil Olması Halinde Bunun İçin Teminatı Tamamlama Yükümlülüğü İkili Anlaşmanın Sona Ermesinin Piyasa İşletmecisine Bildirilmesi Yükümlülüğü Tüketici Adına Vergi veya Benzeri Malî Yükümlülükleri Ödeme Yükümlülüğü Müşteriye Yapılan Nakil Sebebiyle Sistem Kullanım Bedeli Maliyetlerini Ödeme Yükümlülüğü Tedarikçinin Ayrıntılı Fatura Düzenleme Mecburiyeti Tedarikçinin Bilgi Verme Yükümlülüğü Tedarikçinin Diğer Yükümlülükleri Tedarikçinin Teslim ve Mülkiyeti Devir Borcu ile Ayıba Karşı Tekeffül Yükümlülüğünün Bulunup Bulunmadığı Sorunu B. ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Elektrik Bedelini Ödeme Yükümlülüğü a. Bedelin Tespiti b. Bedelin Ödeme Zamanı ve Yeri Alıcının Kabz Borcunun Olup Olmadığı a. Genel Olarak Alıcının Kabz Borcu b. İkili Anlaşmalarda Kabz Borcunun Uygulama İmkânının Bulunup Bulunmadığı Meselesi İkili Anlaşma Yapmak için Serbest Tüketici Olma Şartını Sağlama Yükümlülüğü Bir Önceki Tedarikçisine Yükümlülüklerini Yerine Getirdiğini Belgeleme Yükümlülüğü Teminat Verme Yükümlülüğü

12 xxi 6. Çok Zamanlı Ölçüm Yapabilen Sayaç Bulundurma Yükümlülüğü Tüketicinin Üçüncü Bir Kişiye Elektriği Satmama Yükümlülüğü Bilgi Verme Yükümlülüğü İKİLİ ANLAŞMALARDAN DOĞAN SORUMLULUK I. BORCA AYKIRILIĞA BAĞLANAN GENEL HÜKÜMLER A. GENEL OLARAK B. İKİLİ ANLAŞMALAR BAKIMINDAN BORCA AYKIRILIK Aslî Edim Yükümleri Bakımından Temerrüt Hükümleri Yönünden Yan Yükümler Bakımından II. SORUMSUZLUK ANLAŞMALARININ ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ A. SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI B. SORUMSUZLUK ANLAŞMALARININ GENEL ESASLARI C. ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE SORUMSUZLUK KAYITLARI ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ I. GENEL OLARAK II. ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ A. ALICININ ÖLÜMÜ VEYA TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ B. İMKÂNSIZLIK III. ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKÎ İŞLEM İLE SONA ERMESİ

13 xxii A. TARAFLARIN ANLAŞMASI İLE SONA ERMESİ B. FESİH IV. ZAMANAŞIMI A. GENEL OLARAK B. ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ SONUÇ...319

Doğal Gaz Tedarik Sözleşmeleri

Doğal Gaz Tedarik Sözleşmeleri Av. Özgür SÜZER Av. Burak KEPKEP İstanbul, 17 Aralık 2011 Doğal Gaz Ülkemizde enerji ihtiyacının her geçen gün artması, dünya konjonktüründeki değişimler ve liberal piyasa düzenlemeleri: Doğal Gazın ithalatından,

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26391 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Hizmet Sözleşmesi I Prof. Dr. Cevdet YAVUZ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Emekli Öğretim Üyesi TÜRK BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Giriş - Geçirim (Temlik) Borcu Doğuran Sözleşmeler- Kullanma

Detaylı

İÇİNDEKİLER CİLT I GİRİŞ ŞİRKET DERNEK VAKIF KAVRAMLARI ORTAKLIK KAVRAMI VE DİĞER KURUMLAR I. -GENEL OLARAK TOPLULUKLAR-3 II. -ŞİRKET, DERNEK VE

İÇİNDEKİLER CİLT I GİRİŞ ŞİRKET DERNEK VAKIF KAVRAMLARI ORTAKLIK KAVRAMI VE DİĞER KURUMLAR I. -GENEL OLARAK TOPLULUKLAR-3 II. -ŞİRKET, DERNEK VE İÇİNDEKİLER CİLT I GİRİŞ ŞİRKET DERNEK VAKIF KAVRAMLARI ORTAKLIK KAVRAMI VE DİĞER KURUMLAR I. -GENEL OLARAK TOPLULUKLAR-3 II. -ŞİRKET, DERNEK VE VAKIF KAVRAMLARI-4 III. -ADİ ORTAKLIK TEMELİNE DAYALI ORTAKLIK

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ

SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ Dr. Fatma Dilek KABUKÇUOĞLU ÖZER 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile Karşılaştırmalı ve Gerekçeli 6327 sayılı Kanunla Değişik SİGORTACILIK KANUNU ŞERHİ

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

TİCARİ İŞLETME HUKUKU

TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME HUKUKU Kitabın Yazarı ve 6. Basıyı Yapan Dr. Reha POROY İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Ticaret Hukuku Profesörü Kitabını 7-14. Basılarını Hazırlayan Dr. Hamdi YASAMAN Galatasaray

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011

ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 ELEKTRİK PİYASASI SEKTÖR RAPORU 2011 Ankara, 2012 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (Kanun); elektriğin yeterli, kaliteli,

Detaylı

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Ocak 2015 ANKARA ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ELEKTRİK TOPTAN SATIŞ VE PERAKENDE SATIŞ PİYASASI SEKTÖR ARAŞTIRMASI Raportörler Cengiz SOYSAL Metin PEKTAŞ Selen Yersu ŞAHİN

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kv ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

YÖNETMELİK. ç) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kv ve altındaki hatlar üzerinden naklini, 17 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29003 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında;

Detaylı

GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ

GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ Doç. Dr. Kerim ATAMER 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nu ve 6103 Sayılı Kanun u Hazırlayan Komisyonun Üyesi GEMİ VE UÇAK İPOTEĞİNİN HUKUKSAL TEMELLERİ İçindekiler (Özet) Önsöz...VII İçindekiler (Özet)...

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29003 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği 7 Eylül 2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ 17 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29003 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ticaret hukukunun genel ilkeleri

ticaret hukukunun genel ilkeleri Prof. Dr. AYŞE NUR BERZEK Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ticaret hukukunun genel ilkeleri 10. Baskı Yay n No : 2935 Hukuk Dizisi : 1445 10. Baskı - Eylül 2013 İSTANBUL

Detaylı

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28783 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi

Arzu GENÇ ARIDEMİR. Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi Arzu GENÇ ARIDEMİR Mirasın Açılmasından Sonra Yapılan Miras Payının Devri Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII KAYNAKÇA... XXI GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm MİRAS PAYININ DEVRİ

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; aktif elektrik enerjisi arz ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24887 ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç, kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Lisanssız üretim faaliyetinde bulunan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile kurulan üretim tesislerinin denetlenmesine,

YÖNETMELİK. ç) Lisanssız üretim faaliyetinde bulunan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri ile kurulan üretim tesislerinin denetlenmesine, 2 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28783 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE

Detaylı