\ "',)~1. ~UrrllA. t3ivi:vi\i]llll t3~c;,"i~t~~ t3u~u,"uz~ (:AL ~()I:2~~i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "\ "',)~1. ~UrrllA. t3ivi:vi\i]llll t3~c;,"i~t~~ t3u~u,"uz~ (:AL ~()I:2~~i"

Transkript

1 ~~ \ "',)~1. ~UrrllA. t3ivi:vi\i]llll t3~c;,"i~t~~ t3u~u,"uz~ (:AL ~()I:2~~i ~--~--.: _LA (:AL Editorler ProJ.Dr. Biilent TOP Z DOf Dr. Rasit URR Ph.Dr. MehmetAli G LEL ()1-():) ~""LUL ~()()CJ (: V()D"U U (j ()V V 2007 DENizLi C;ALYORESi YARDIMLA~MA VE DAYANI~MA DERNEGi YAYIN NUMARASI 3

2 <;:ALYORESi YARDIMLA~MA VE DAYANI~MA DERNEGi YA YIN NUMARASI: ~U~IIA (3iV~VI\~~ (3~t;,"i~T~~ (3U~U,"UZ~ t;al ~()v~si IJAI\~ (:AL 1J~l\iLLi EditOrler Prof. Dr. Biilent TOPUZ Do~. Dr. Rasit URHAN Ph. Dr. Mehmet Ali GULEL os-m ~~LiJL zeee (:AL ~V()znJ,"U [jill)i12il~12i 2007 DENizLi

3 YazIlardaki Her Turlu Yasal Sorumluluk Yazarlara Aittir. Yazilardan Kaynak Gostererek Almti Yapmak Serbesttir. Yay-ria Hazirlayan, Kapak Tasanrru ve Sayfa Diizeni Mehmet Ali GULEL Baski ve Cilt T~PRI'J< Toprak Of set Matbaacihk Ambalaj Insaat ith. ihr. San ve Tic Ltd. Sti. Bornova Cad. No.9/Z-0ztim i Merkezi I~IKKENT/izMiR Tel: (Pbx) Fax: Yazisma Adresi Cal Yoresi Yardimlasma ve Dayamsma Dernegi Ozel Idare Isham No DENizLi Web Adresi E-Postalar ISBN DENizLi

4 EYLUL 2006 <;AL SEMPOZYUMU KURULLARI DANI~MA KURULU Gazi SiMSEK Prof.Dr. Hasan KAZDAGLI Denizli Valisi Pamukkale Dniversitesi Rektoru DUZENLEME KURULU Hasan SILDAK Niyazi ULUGOLGE Hasan GONDDZ Yasar Halil YiGiT Ayhan DEMiRDOGER Prof.Dr. Hasan ERDOGAN Prof.Dr. Bulent TOPUZ Cal Kaymakami Bekilli Kayrnakarm Cal Belediye Baskam Bekilli Belediye Baskam Baklan Belediye Baskarn PAD Ogretim Uyesi PAD Ogretim Uyesi YURUTME KURULU Prof.Dr. Bulent TOPUZ Doy. Dr. Rasit URRAN Ph.Dr.Mehmet Ali GDLEL Hudaverdi AKBEYiK Hasan Huseyin BAYSAL YusufGOLSEVER PAD Ogretim Uyesi PAD Ogretim Uyesi Emekli Ogretim Uyesi PAD Personel Daire Baskam Denizli Muze Muduril Denizli TarIm n Mudtiru BiLiM KURULU Prof.Dr. Hasan KAZDAGLI Prof. Dr. Bulent TOPUZ Prof.Dr. Hasan ERDOGAN Prof.Dr. Huseyin BAGCI Prof.Dr. lnan OZER Prof.Dr. Yigit GONDD<;: Prof.Dr. LatifEL<;:i Prof.Dr. Huseyin KIRAN Prof.Dr.Sabahattin NAS Prof.Dr. Metin sxtct Prof.Dr. Tuncer BA YKARA Prof.Dr. Tlirker ASAN Prof.Dr. Yahya OZPINAR Prof.Dr. Orhan KARACA Baskan PAD TIp Fak. KBB ABD PAD Fen Edebiyat Fizik Bolumu PAD TIp Fak. Dekarn PAD Iktisat Fak. Dekaru PAD Teknik Egitim Fak. Dekam PAD Fen Edebiyat Fak. Dekaru PAO Egitim Fak. Dekam PAD Muhendislik Fak. Dekam ED Fen Edebiyat Fak. Edebiyat Bolumu ED Fen Edebiyat Fak. Tarih Bolumu PAD Denizli Meslek Yuksekokulu PAD Mlihendislik Fak. Jeoloji Bolumu ADD Ziraat Fakultesi

5 Prof Dr. Bahri KARLI Prof Dr. H. Orner KARPUZ Prof.Dr. Mustafa KA YMAK<;:I Prof Dr. Alaattin $EN Prof Dr. M.Atilla A$KIN Prof.Dr.Abdurrahman T ANRIOGEN Prof Dr. Sadtk <;:OKELEZ Prof Dr. Selahattin OZ<;:ELiK Doy.Dr. Celal $im$ek Doy.Dr. Mehmet MEDER Doy.Dr. Kadir PEKT A$ Doy.Dr. Rasit URRAN Yrd.Doy.Dr. Ercan HA YTOGLU Yrd.Doy. Dr. Veysi AKIN Yrd.Doy.Dr. Kasim tnce Yrd.Doy.Dr. Turgut TOK Yrd.Doy.Dr. Levent KURGUN Yrd.Doc.Dr. Kemal DA$CIOGLU Harran Univ. Ziraat Fakiiltesi PAD Fen Edebiyat Fak. Tiirk Dili Bolumu ED Ziraat Fakiiltesi PAD Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bolumu SDO Ziraat Fak. PAD Egitim Fakiiltesi Yasar Oniv. Isletme Bol, PAD Fen Edebiyat Fak. Tarih Bolumu PAD Fen Edebiyat Fak. Arkeoloji Bolumu PAD Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Bolumu PAD Fen Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bolumu PAD Fen Edebiyat Fakiiltesi Biyoloji Bolumu PAD Fen Edebiyat Fak. Tarih Bolumu PAO Fen Edebiyat Fak. Tarih Bolumu PAD Fen Edebiyat Fak, Sanat Tarihi Bolumu PAO Fen Edebiyat Fak. Tiirk Dili Bolumu PAO Fen Edebiyat Fak. Tiirk Dili PAO Egitim Fakiiltesi SEMPOZYUM SEKRETERLiGi Doc.Dr. Rasit URRAN Ph.Dr.Mehmet Ali GDLEL PAD Fen Edebiyat Fakiiltesi Biyoloji Bolumu Emekli Ogretim Uyesi SOSYAL KOMiTE Vesile ALKAN Asim AL TUNT A$ Ban~ATMACA Sefa BAY AL TUN Mesut BERGAMA Siileyman BOZ Ali <;:ANKAL Nazmi <;:ANKAL Atalay COZA Salih COZA Bekir<;:APAR Ethem <;:ELiK Abdullah DEDA irfanduman Mehmet DUMAN Mithat sxtct Rektorluk Ozel Kalem Kiip Saraplan n Hakern Kurulu Baskaru Jeoloji Miihendisi Rafting Egitrneni Izmir Kredi ve Yurtlar Bolge Mudur Yardll11C1SI Mimarlar Odasi Baskam Efe Gazozlan Bekilliler Demegi Baskani Terziler Odasi Baskarn Kizilay Dernegi Baskaru Calhlar Dernegi Kurucu Uyesi Iktisat Fakiiltesi Sekreteri Cal Yoresi Dernegi Baskarn Ugurlu Otocam Callilar Demegi Kurucu Uyesi Devlet Hastanesi Bashekimi 4

6 Vedat EVRAN ecdet ilhan Habip KlZIL TAS Mehmet KORKMAZ Halil KOK Mustafa ORKDT Dr.Vedat OZAL TUN Sezer OZTDRK Sadik TAMER- Bulent TOPKARA Ulvi TUNCAR Niyazi ULUC;OBAN Ibrahim YAY AN Ali ya('ju Dr. Galip YILDIZ Ticaret Borsast Meclis Baskam PAD Genel Sekreteri Pamukkale Haliciltk Turizm it Muduru Denizli Kooperatifciler Birligi Baskam Meteoroloji Muduru PAKDOS Baskam Gulturk Ofset Tarnnm Muduru Spor Bilimleri Yuksekokulu Sekreteri Baklanlilar Dernegi Baskaru PAD Hastaneleri Basmuduru Fen Bilimleri Enstitusu Sekreteri Yayanlar Kuruyemis Bereket Enerj i Diabet Demegi Baskarn 5

7 i<;indekiler Sayfa Numaralan 1. SEMPOZYUM KURULLARI 2. AC;ILI~ KONU~MALARI 2.1. Prof. Dr. Biilent TOPUZ Diizenleme Kurulu Baskam Niyazi ULUGOLGE Bekilli Kaymakarm Hasan SILDAK <;:alkaymakarru Prof. Dr. Hasan KAZDAGLI Pamukkale Universitesi Rektoru O. Nuri rtttz Denizli Milletvekili Gazi SiMSEK Denizli Valisi PANEL KONU~MALARI 3.1. Gecrnisten Giiniimiize <;:alyoresi 23 nee. Dr. Celal SiMSEK 3.2. <;:alyoresinde Ozel Ormancihk Calismalan 26 AdemOKLU 3.3. Baklan, Bekilli, <;:alllcelerinin Tanm Potansiyeli 29 Yusuf GULSEVER 3.4. Sarapcihk Sektorunun llimiz ve Ulkemiz Ekonomisindeki Veri 39 Yasin TOKAT 3.5. Bir Girisimcilik Oykusu 41 irfanduman 3.6. Meyve Bahcesi Kurulmasmda goz onune Almmasi Gereken Onemli Konular 43 Prof. Dr. Ali DNAL Cal Yoresi Orman Varhgi ile Ozel Agaylandlrma Cahsmalan 46 Rasim <;:ETiNER 3.8. Koyunculukta Islah Planlamalan 72 Prof. Dr. Orhan KARACA 3.9. Sebze Yetistiriciligi 78 Prof. Dr. Hiiseyin PADEM Yembitkileri 86 Sebahattin ALBA YRAK Dunyadaki Gelismeler Isigmda Bagcilik 91 Doy. Dr. Mustfa KELEN Bekilli'de Sarabm Tarihcesi ve Gelecegi 96 Asim ALTINT AS Tanm Urunleri Pazarlama Sorunlan 99 Ibrahim TEFENNiLi Renklerin Ruhu 101 OsmanAK<;:iT 4. DOGA VE C;EVRE OTURUMLARI 4.1. Baklan Havzasi (Baklan, Bekilli, <;:al)makrofunguslan 103 Kudret GEZER, Aziz TURKOGLU, Sacit KOSE 4.2. Cal, Bekilli ve Baklan Ilcelerinin (Denizli) Herpetofaunasi 115 Yakup KASKA, Rasit URHAN, Serdar DOSEN, YusufKATILMIS, Eyup BASKALE 4.3. Cal Yoresinin (Denizli) Kuslan 124 Ra~it URHAN, Derya KAHRAMAN, Yakup KASKA, Serdar DUSEN, Yusuf KATILMIS 4.4. Cal Yoresinin (Denizli) Memeli Hayvanlan 913 Serdar DUSEN, Rasit URHAN, Yakup KASKA, YusufKATILMIS, Eyup BASKALE 4.5. Cal, Baklan ve Bekilli IIcelerinin (Denizli) Toprak Akarlan (Acari) Uzerine On Cahsma 921 Rasit URHAN, Ayse OZMEN, Yakup KASKA 6

8 Vedat YE:;itU;t<;:EK Urnmu KIZ Turkusu Bekilli llcesi Turkusudur Mumtaz BA:;iKA Y A 8. KUL TUR VE EGiTiM OTURUMLARI 8.1. Bir Portre: Dedem Buylucu Huseyin Cavus [Gulel] Mehmet Ali GULEL 8.2. Bekilli'de Aile Gruplan ve Onlann Anlamlan VeyselDONBAZ 8.3. Batt Avrupa'ya Cal, Baklan ve Bekilli Civanndan Resmi Olarak Giden Uv "Misafir lsci'den" Birisi Olan Babam Osman GULEL ve Degisen Degerler HalilGULEL yilmda Cal ve Cevresinde Cocuklara Veri len Ad'lar Husarnettin TAT 8.5. Cal Yoresinin Yemek Kulturu Ramazan GOK<;:E 8.6. Bekilli Ilcesinde Gecmisten Gunumuze Gelen Yer, Esya, Soy, Arazi Adlan Fevzi KEYiK 8.9. Bekilli Ilcesine Bagh Yerlesim Yerlerinde Yasayanlarda Ozurluluk Sikhg: ve Turlerine Gore Dagrhnu Ali lhsan BOZKURT, Bulent TOPUZ, Niyazi ULUGOLGE Cal, Bekilli ve Baklan Lise Ogrencilerinin Cevreye Yonelik Tutumlannm Kar~lla~tIf11masl 662 Kudret GEZER, Sacit KOSE, GUI Hanim EROL Sosyo-ekonomik Degisimler Baglarmnda Cal'm Bir Kasabasi: "Selcen" Mehmet MEDER, Hande <;:ELIK Ilkogretim lkinci Kademe Ogrencilerinin Fen Bilgisine Yonelik Tutumlannm Kar~lla~tmI111asl: Cal, Bekilli ve Baklan Omegi Sacit KOSE, Kudret GEZER, Kadir BiLEN Cal BOlgesindeki Okullarda ingilizce Ogretiminin Sorunlan ve <;:Ozi.i111Onerileri 684 TuranPAKER Cal, Bekilli ve Baklan Ilcelerinin Sosyo-ekonomik Gelismislik Duzeyleri ve Dernografik 691 Yapilart Hande <;:ELiK, Mehmet MEDER Ilkogretim Okulu Ogretmenlerinin Egitim Sorunlanna Iliskin Gorusleri Emine Gaye ERME<;:, Aydan KUR:;iUNOGLU, Suna DEMiROGUJ 9. ARKEOLOJi VE SANAT TARiHi OTURUMLARl 9.1. Menderes Vadisindeki Yasamda Onemli Bir Merkez Apollon Lermenos Tapmagi ve Kutsal Alani Hasan Huseyin BA YSAL 9.2. Cal, Bekilli ve Baklan Ilceleri Ilkcag ve Sonrasi Yerlesim Yerlerinin Tarihsel Adlanna Genel Bir Bakis Mumtaz BA:;iKA Y A 9.3. Cal ve Baklan Ilcelerindeki Arkeolojik Kahntilar Celal :;iim:;iek 9.4. Medele'de Yasayan Tarihsel ve Kulturel Miras Nizami <;:UBUK 9.5. Belevi Kasabasmdaki Arkeolojik Kahntilar Bilal SOGUT 9.6. Cal ve Cevresindeki TUrk Donerni Eserleri uzerine Bir Arastirma Kadir PEKT A:;i 9.7. Cal-Kocakoy (Salvan) Camii Sakir <;:AKMAK 9.8. Ortakoyde Bir Sanat Degerimiz "Var" Cal Ortakoy Saray Evi Ahsap Suslemeleri Feryal BEYKAL ORHUN

9 ÇAL SEMPOZYUMU 1-3 EYLÜL 2006 DENİZLİ ÇAL BÖLGESĠNDEKĠ OKULLARDA ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETĠMĠNĠN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ Özet Turan PAKER * Bu çalışmanın amacı Çal bölgesindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki İngilizce öğretimine yönelik sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri oluşturmaktır. Bu amaçla bu bölgede çalışan İngilizce öğretmenlerine İngilizce öğretiminde karşılaştıkları sorunlara yönelik bir sormaca verilerek veriler toplanmıştır. Sonra veriler türlerine göre sınıflandırılmış ve en frekanslarına göre sıralanmıştır. Belirlenen sorunlara alan yazında yapılan uygulamalara ve deneyimlere dayanılarak çözüm önerileri sunulmuştur. Giriş Günümüzde yabancı dil öğrenmek ülkemiz için gerek eğitim, gerekse eğitim sonrası istihdam açısından en önemli unsur haline gelmiştir. Toplumda herkes bir yabancı dili, özellikle İngilizceyi öğrenmek istemektedir. Bunun için ilköğretimden başlamak üzere İngilizce öğretimi eğitim programlarında haftada iki saat ile başlayıp, sonra dört saate ve hatta yabancı dil ağırlıklı ortaöğretim okullarında ise 10 saate kadar çıkmaktadır. Ayrıca özel ilköğretim ve hatta okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar ilk yıldan itibaren İngilizce ile karşı karşıya kalmaktadır. Üniversitelerimizin bazıları, ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, Bilkent, vb., öğretim dilini İngilizce olarak belirlemişlerdir. Yine birçok üniversitemizin bazı bölümlerinde eğitim dili % oranında İngilizcedir. Bu bağlamda İngilizce öğrenmek ve öğretmek oldukça önemli bir konuma gelmiştir. Ayrıca ülkemizin turistik coğrafya ve tarihsel yapısı ülkeye birçok turist çekmekte ve bu turistlerin ağırlanması yabancı dil bilen eleman ihtiyacını doğurmaktadır. Yabancı dil (İngilizce) öğrenmeye yönelik ihtiyaçlarımızı çok iyi bilmemize rağmen, bunu gerek ilköğretim, gerek ortaöğretim ve hatta yükseköğretim düzeyinde başarılı bir şekilde gerçekleştiremiyoruz. Bunun altında yatan birçok neden vardır. Bu nedenlerden en önemlileri kısaca, yeterli düzeyde ve sayıda öğretmen, materyal ve donanım eksikliği ile öğrenci motivasyonu olarak üç grupta toplayabiliriz. Yukarıda belirtilen nedenlerden en önemlisi etkin şekilde dil öğretmeyi bilen nitelikli öğretmen kadrolarının yeterli düzeyde ve sayıda olmayışıdır. Ülkemizde Eğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun olanların yanı sıra ihtiyaç nedeniyle Fen-Edebiyat Fakültelerinin, İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Dilbilim, Mütercim Tercümanlık gibi eğitim programında dil öğretmeye yönelik hiçbir amacı ve dersi olmayan bu bölümlerinden mezun olan öğrenciler İngilizce öğretmeni olarak atanmışlardır. Bu da yetmiyormuş gibi yine ihtiyaç nedeniyle öğretim dili İngilizce olan üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olanlar sertifika programından geçirilerek İngilizce öğretmeni olarak atanmışlardır. Eğitim Fakültesi dışında yetişen bu kişiler biz babamızdan böyle gördük yöntemiyle ders işlemektedir. Özellikle öğretmenlik meslek bilgisi olmayan ve şu anda binlerce okulda görev yapan bu öğretmenler öğretmenliği okullarda deneme yanılmayla öğrenmeye çalışmaktadırlar. Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitim kurslarıyla durumu kurtarmaya çalışsa da bu öğretmenlerin yetiştirdiği ürünler ortadadır. Denileni anlayamayan, iki lafı bir araya getiremeyen, duygu ve düşüncelerini ifade edemeyen ürünler! Enginarlar ın (2003:68-69) ülkemizde çok çeşitli okullarda çalışan yabancı dil öğretmenleri ile ilgili tespiti çok önemlidir. Ona göre yabancı dil öğretmenlerinin çoğu ilk ve orta öğretim yaşamları boyunca; - anadili öğretilen yabancı dil olan öğretmenlerden hiç ders almamışlar, * Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 684

10 ÇAL SEMPOZYUMU 1-3 EYLÜL 2006 DENİZLİ - yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu ülkeye hiç gitmemişler, - iletişim gereksinimleri veya fırsatları olmadığı için sınıf dışında yabancı dili kullanmamışlar, - alt yazısı olmaksızın yabancı dilde film seyretmemişler, - yabancı dilde yayımlanan bir dergi veya gazeteyi sürekli okuma alışkanlığı edinmemişler. - derslerinde anadili (Türkçeyi) sıkça bir öğretim aracı olarak kullanılmaktadırlar. Öğretmenlerin öğretim süreci, sınıf içi uygulamaları, ölçme ve değerlendirmeleri incelendiğinde sorunun nedeni daha iyi anlaşılmaktadır. Öğretmenler modern dil öğretim yöntem ve tekniklerini ya hiç bilmemekte ya da bilse bile sınıf ortamında kullanmamaktadır. Bu da onların defolu ürün yetiştirmelerine sebep olmaktadır. Demirel (1990:23-26) yabancı dil öğretiminde temel alınan ilkeleri 10 madde halinde belirlemiştir: 1. Dört temel beceriyi geliştirmek, 2. Öğretim etkinliklerini önceden planlama, 3. Basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru öğretme, 4. Görsel ve işitsel araçları kullanma, 5. Anadili sadece gerekli durumlarda kullanma, 6. Bir seferde tek bir yapıyı sunma, 7. Verilen bilgilerin günlük yaşama aktarılmasını sağlama, 8. Öğrencilerin derse etkin olarak katılımını sağlama, 9. Bireysel farklılığı dikkate alma 10. Öğrencileri güdüleme ve cesaretlendirme. Bu ilkeler öğrencilerin yaş ve düzeylerine göre adapte edilmeli ve öğrenciler hedef dil ile hem sözlü ve hem de yazılı olarak karşı karşıya kalmalıdır. Hâlbuki öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları ve öğrencileri verdikleri ödev ve sınavlar incelendiğinde yapılan uygulamalar çoğunlukla %90 oranında dilbilgisi ağırlıklı olmaktadır. Derslerde, ödev ve sınavlarda dilbilgisine ağırlık veren öğretmen bu tür uygulamalarla öğrencilere şu mesajı vermektedir. Dilbilgisini bilen dili öğrenir. Bu da gerek öğretmenler ve gerekse öğrencilerin kafasında İngilizce öğrenme denktir dilbilgisi öğrenme denklemini oluşturmuştur. Bu çok yanlış ve eksik bir bilgidir çünkü dil tüm becerileriyle birlikte öğrenilir. Ayrıca bir dili konuşuyor olmak onun dilbilgisi kurallarını çok iyi bilmeyi gerektirmez. Özellikle çocukların dil öğrenim sürecinde dilbilgisi kurallarını bilmenin hiçbir rolü yoktur (Ellis, 1990). Bu kuralları bilme sadece bazı yetişkinlerin öğrenme sürecine katkısı olabilir. İkinci neden olarak okullarda kullanılan ders kitapları, materyal, donanım ve fiziksel altyapı eksikliğidir. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programlarında dört beceri öğretimine eşit ağırlık verilmesini öngörse de ders kitapları ve yardımcı kitapları çoğunlukla dilbilgisini öğretmeye yönelik etkinliklere ağırlık vermektedir. Eğer öğretmen de dilbilgisi öğretimini yabancı dil öğretimi olarak algılıyorsa karşımıza dilbilgisini bilen ama dili konuşamayan, denileni anlamayan, duygu ve düşüncelerini ifade edemeyen ürünler çıkmaktadır. Nunan a (1998:104) göre yabancı dil öğretimi bir bağlam içinde sunulmalı ve öğretilmelidir. Bu bağlamda: 1. öğrencilere dil öğrenimi seçenekler demeti olarak sunulmalı 2. öğrencilere dilbilgisi-bağlam ilişkisini gerçek ortamlarda keşfedeceği olanaklar sunulmalı 3. yapı-işlev ilişkisinin net olarak anlaşılabileceği dil öğretim yöntemleri gösterilmeli 4. öğrencileri dilin aktif kullanıcıları ve yorumlayıcıları olmaya teşvik etmeli. Halbuki birçok okulda İngilizcenin modern bir şekilde öğretiminde kullanılan bilgisayar, projektör, ses donanımı olan derslik, VCD veya DVD çalar, öğrencilerin düzeylerine uygun kitap, görsel ve işitsel programlara yönelik kaset bulunmamaktadır. Bu durumda öğrenciler sadece bir öğretmen, bir kitap ve kara tahta ile İngilizce öğrenmeye çalışmaktadırlar. Oysa öğrencilerin görsel ve işitsel olarak yabancı dilin konuşulduğu ortamlarla karşı karşıya kalması son derece önemlidir. Ayrıca İngilizce öğretiminin aktif ve interaktif bir şekilde uygulamasına olanak verecek oturma düzeni bile olmayan birçok okul vardır. Öğrenciler sadece iki ve üç öğrencinin yan yana oturduğu ve bazen yere sabitlenmiş sıralarda 685

11 ÇAL SEMPOZYUMU 1-3 EYLÜL 2006 DENİZLİ oturmaktadırlar. Bu durum etkili iletişim için öğrencilerin dörtlü veya daha fazla öğrenciyle grup çalışmaları yapmalarına olanak vermemektedir. Sınıf içi uygulamalar genelde ders kitabına dayalı boşluk doldurma, cümle tamamlama, soru cevap, yerine koyma, fiili uygun zamana göre yerleştirme gibi günlük dilin kullanımından uzak mekanik alıştırmalar olarak uygulanmakta, ayrıca ödev ve sınavlarda da aynı teknikle sorular sorulmaktadır. Bu durumda bu alıştırmaların mekaniğini çözümleyen bir öğrenci dili bilmemesine rağmen belirli bir ritme ve kurala bağlı olarak uygulamaları yapabilmekte ve başarılı olarak not almaktadır. Hâlbuki karne notu en yüksek not olan 5 olmasına rağmen bir öğrenci günlük hayatta İngilizceyi kullanarak iletişim kuramamaktadır. Bu da hem öğrenci, hem de program açısından bir tezat oluşturmaktadır. En önemli bir diğer sorun da birçok okulda öğrenci motivasyonu sorunudur. Bireysel olarak sorulduğunda hemen hemen her öğrenci İngilizce öğrenmenin gerekli olduğunu belirtmesine rağmen okulda öğrenme ortamında onun için gerekli zamanı ve ilgiyi ayırmamaktadır. İngilizce onlar için sıradan bir derstir. Hatta hem ilköğretim ikinci kademe ve hem de lise öğrencileri için İngilizce olmasa da olur çünkü OKS ve öğrenci seçme sınavında İngilizceden soru çıkmamaktadır. Bu durumda öğrenci motivasyonu özellikle ilköğretim ve lise son sınıf düzeyinde çok düşüktür. Sadece dil bölümündeki öğrenciler İngilizce öğrenmeyi ciddiye almakta, bu amaçla emek ve zaman harcamaktadırlar. Fen, matematik, sosyal ve Türkçe bölümündeki öğrenciler için ise İngilizce dersleri bir yük gibi algılanmaktadır. Böyle bir motivasyona sahip öğrencilerle ders yapmak bir İngilizce öğretmeni için neredeyse olanaksızdır. Yöntem Araştırma verileri Çal ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda çalışan İngilizce öğretmenlerine İngilizce öğretiminde karşılaştıkları sorunlara yönelik bir sormaca verilerek toplanmıştır. Sonra veriler türlerine göre sınıflandırılmış ve en frekanslarına göre sıralanmıştır. Katılımcılar Çal bölgesinde (Çal, Bekilli ve Baklan) ilköğretim okulu sayısı 25 tir. Ancak İngilizce öğretmeni sayısı 7 dir. 8 adet lise ve dengi okul olmasına karşın sadece 8 İngilizce öğretmeni görev yapmaktadır (bakınız Tablo 1). En çok öğretmen yoğunluğu Çal ilçesinde olduğu için bu araştırma sadece Çal ilçe merkezine odaklanmıştır. Bu çalışmaya sadece Çal ilçesinde çeşitli okullarda çalışan 3 bayan ve 5 bay olmak üzere toplam 8 İngilizce öğretmeni katılmıştır. İlçedeki toplam İngilizce öğretmeni sayısı 10 dur. Katılımcıların yaş ortalaması dir. Katılımcılardan ikisi ilköğretimde 6 sı ise lise düzeyinde öğretmenlik yapmaktadır. Öğretmenlerden 6 sı Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu iken biri Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, biri de Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü mezunudur. Tablo 1: Okullar ve okullardaki Ġngilizce öğretmeni sayısı Ġlköğretim Lise Çal 13 6 Anadolu (1) Genel (2) METEP (2) İmam Hatip(1) İngilizce Öğretmeni 3 7 Bekilli 6 1 Çok Programlı İngilizce Öğretmeni 2 1 Baklan 6 1 Çok Programlı İngilizce Öğretmeni 2 0 Toplam okul sayısı 25 8 Toplam Ġng. Öğr

12 ÇAL SEMPOZYUMU 1-3 EYLÜL 2006 DENİZLİ Veri Analizi ve Tartışma Çalışmaya katılan öğretmen profili analiz edildiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır. Eğitim Fakültesi mezunu olan 6 öğretmen çocuklara yönelik yabancı dil öğretimi dersi almışken Fen Edebiyat Fakültesi Mezunu iki öğretmen böyle bir ders almamıştır. Özellikle ilköğretim düzeyinde çalışan İngilizce öğretmenlerinin çocuklara yabancı dil öğretimi dersi alması çocukların öğrenme süreçlerini ve ihtiyaçlarını bilme ve farkında olma, çocuklarla doğru iletişim kurma, ayrıca çocuklara yönelik ölçme ve değerlendirmeyi bilme açısından son derece önemlidir. Öğretmenler mesleki deneyimi bakımından 4 ü 0-5 yıl, 3 ü 6-10 yıl, biri ise 11 yılın üzerinde görev yapmaktadır. Öğretmenlerden 5 i bu mesleği ideali olduğu için, 2 si bir meslek sahibi olmak için, biri de istemeyerek seçtiğini belirtmiştir. 6 öğretmen halihazırda mesleğinden memnuniyetini belirtirken, ikisi memnun olmadığını ifade etmiştir. Bu veriler öğretmenlerin verimlilikleri bakımından oldukça önemlidir. Öğretmenlerden 5 i mesleki alanda düzenlenmiş bir hizmet içi eğitime katılmış, 3 ü katılmamıştır. Öğretmenlerden biri bilimsel/mesleki toplantıların ilgisini çekmediğini, 5 i ise haberlerinin olmadığını belirtmiş, ikisi ise kendi kişisel gayretleriyle takip ettiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlik mesleğinde hizmet öncesi eğitim kadar hizmet içi eğitim de oldukça önemlidir. Öğretmen hizmet içi eğitim sayesinde mesleğini uygularken kendine yönelik tespit ettiği olumlu ve olumsuz yönlerini belirleyerek eksikliklerini giderecek bir ortam bulabilir. Öğretmenlerin çalıştıkları okullara yönelik görüşleri Öğretmenler okul müdürü ve yönetimin kendilerini aşağıdaki konularda ya kısmen desteklediklerini veya hiç destek görmediklerini belirtmişlerdir. Haftalık ders programı oluşturmada; öğretmenlerden 5 i okul yönetiminin kısmen katkısı olduğunu belirtirken, biri bu konuda hiç ihtiyaç duymadığını, 2 si ise bu konuda hiç destek alamadıklarını belirtmişlerdir. Haftalık ders programında İngilizce derslerinin yeri mümkün olduğunca aralıklı olarak haftanın çeşitli günlerine dağıtılması önemlidir. Bu sayede öğrenciler bu dersle haftada birkaç defa karşı karşıya gelme olanağı bulurlar. Ek ders kitabı alma konusunda 4 öğretmen kısmen destek aldığını, 3 öğretmen hiç destek almadığını, biri ise ek materyal aldırmanın yasak olduğunu belirtmiştir. İngilizce dersliği oluşturmada 2 öğretmen kısmen, 2 öğretmen tamamen destek aldığını, 4 öğretmen ise hiç destek alamadığını belirtmiştir. Teyp, kaset, bilgisayar, CD veya DVD alımında ve kullanımında, 3 öğretmen kısmen destek aldığını belirtirken, 4 öğretmen hiç destek alamadığını, 1 öğretmen ise hiç kaynağın olmadığını belirtmiştir. Okula İngilizce okuma kitabı alımında ve kitaplık oluşturmada 3 öğretmen tamamen, 3 öğretmen kısmen, 2 öğretmen ise hiç destek alamadıklarını belirtmiştir. Her ne kadar ders kitaplarını MEB sağlıyorsa da, öğretmenler ek ders kitabı, CD veya kaset, okuma kitabı almada yetkin olmalıdır. İngilizce öğretiminde bir tek ders kitabı dışında çok çeşitli materyallerden yararlanmak son derece önemlidir. Özelikle görsel ve işitsel materyaller öğrencilerin konuşulan dille karşı karşıya kalması, gördüklerini veya duyduklarını model alması ve edinmesi bakımından son derece önemlidir. Bu nedenle okul yöneticisi gerek donanım gerekse fiziki altyapı oluşturmada İngilizce öğretmenlerine yardımcı olmalıdır. Özellikle her okulda internet bağlantılı, VCD ve DVD çaları olan bir bilgisayar, projektör ve ses donanımı olan bir İngilizce dersliği oluşturulması başarılı bir dil öğretimi için vazgeçilmez bir unsurdur. Ayrıca öğrencilerin ders dışında kendi kendilerine okuyup İngilizcelerini ve İngilizce yoluyla öğrenmeyi geliştirebilecekleri her sınıf için düzey kitaplıkları oluşturulmalıdır. Öğretmenlerin materyal ve teknik donanıma ilişkin görüşleri Bütün öğretmenler sınıflarında ortalama öğrenci olduğunu belirtmişlerdir. Bu İngilizce öğretimi için ideal bir sayıdır. Okullarda yabancı dil öğretimine yönelik var olan teknik donanım ve altyapı konusunda, 6 öğretmen okullarında teyp, 4 öğretmen video ve televizyon, 7 öğretmen bilgisayar, 4 687

13 ÇAL SEMPOZYUMU 1-3 EYLÜL 2006 DENİZLİ öğretmen tepegöz, 5 öğretmen VCD/DVD çalar, bir öğretmen de projektör olduğunu belirtmiştir. Bu veriler gösteriyor ki okullarımız belli düzeyde de olsa İngilizce öğretimi için teknik donanıma sahiptir. Bu teknik donanımların kullanım sıklığı sorulduğunda 4 öğretmen hemen hemen her ders teyp kullanırken, 1 öğretmen bazen, 3 öğretmen ise hiç kullanmadıklarını belirtmiştir. 4 öğretmen bazen bilgisayar kullandığını belirtirken, diğer 4 ü hiç kullanmamaktadır. 5 öğretmen bazen VCD/DVD çalar kullandığını, 2 öğretmen hemen hemen her ders VCD/DVD çalar kullandığını biri ise hiç kullanmadığını belirtmiştir. 4 öğretmen bazen, diğer 4 ü ise hiç tepegöz kullanmadığını belirtmiştir. Buna göre bazı öğretmenler derslerinde rahatlıkla teknik donanımdan yararlanırken bazıları ise onları kullanmaktan kaçınmaktadır. Bu durumda öğretmenlere var olan donanımın doğru ve etkin kullanımı için hizmet içi eğitim sağlanmalıdır. Ders kitaplarını seçme konusunda tüm öğretmenler MEB in hazırlatıp öğrencilere parasız dağıttığı kitapları kullandıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte 3 öğretmen MEB in İngilizce öğretim programına sıkı sıkıya bağlı kaldığını belirtirken, 5 öğretmen bağlı kalmadıklarını belirtmiştir. Programa bağlı kalmadıklarını belirten öğretmenlere programa neler ekledikleri sorulduğunda, genelde üretime dayalı aktiviteler, şarkı ve hikâyeler, dinleme ve okuma etkinlikleri, oyun ve çeşitli aktiviteler, oyun, şarkı, alıştırma, resim, proje çalışmaları ve çalışma yaprakları eklediklerini belirtmişlerdir. Ek materyallerden hangilerini kullandıkları sorulduğunda ise 3 ü dilbilgisi kitaplarını, 2 si İngilizce hikâye kitaplarını, 2 si film ve şarkı CD lerini, 2 si poster ve resimleri, 1 i test kitaplarını ve 1 i de çalışma yapraklarını kullandıklarını belirtmiştir. Öğretmenlerin İngilizce öğretirken öğrencileri dili algılama, edinme ve üretme süreçlerinde çok çeşitli materyal ve etkinliklerle karşı karşıya getirmeleri çok olumlu bir davranış. Öğrenciler sadece dilbilgisi ağırlıklı ve düz anlatım yoluyla yapılan derslerde çok sıkılmaktadır. Oysa rol oynama, problem çözme, oyun oynama, şarkı söyleme, film izleme, çeşitli pasajları okuma, dinleme ve yorumlama gibi iletişim ağırlıklı etkinliklerin yapıldığı derslerde öğrenciler derse zevkle katılmakta, İngilizceyi bir iletişim aracı olarak görmektedir. Öğretmenlerin Ġngilizce öğretimine ilişkin görüşleri Öğretmenlere dil öğretiminde dört beceri ve dilbilgisi öğretimine ne kadar zaman ayırdıkları sorulduğunda, ortalama % 50 oranında dilbilgisine, % 10 oranında dinleme becerisine %16.8 oranında okuma becerisine, % 11.8 oranında yazma becerisine, % oranında konuşma becerisine zaman ayırdıklarını belirtmişlerdir. Bu arada 2 öğretmen dinleme ve konuşma becerisine hiç zaman ayıramadığını belirtmiştir. 5 öğretmen İngilizceyi iletişim amaçlı öğrettiğini düşünürken, 3 öğretmen ise öğretmediğini düşünmektedir. Öğretmenlerin 7 si öğrenci merkezli ders işlediğini biri ise öğretmen merkezli ders işlediğini belirtmiştir. Bu tablodan anlaşılacağı gibi öğretmenin ve öğrencinin en önemli gündem maddesi dilbilgisi oluşturmaktadır. Böyle bir programdan geçen öğrenci günlük hayatta kimsenin sormayacağı cümlelerle karşı karşıya gelmekte, onları ezberlemekte ve sınavlarda da benzer türde sorular sorulduğu için hiçbir işe yaramayan kuralları öğrenip mezun olmaktadır. Öğrenciler genel olarak İngilizceyle nasıl iletişim kurulacağını öğrenmek yerine çeşitli dilbilgisi kurallarının ayrıntılarına boğulmakta ve sonunda İngilizceden nefret etmektedirler. Şunu iyi bilmek gerekir ki, dilbilgisi kurallarını iyi bilmenin akıcı ve bağlam düzeyinde iletişim kurmaya pek fazla katkısı yoktur. Hatta zaman zaman engel bile olabilir. (Krashen, 1981). Örneğin dilbilgisi-çeviri yöntemiyle düşünmeye alışmış bir öğrenci iletişim kurarken bu süreçte beyninde önce duyduklarını veya söyleyeceklerini çevirmekte sonra dilbilgisi kuralına göre uygun cümleler kurmaya çalışmaktadır. Bu süreç onu iletişim sırasında geciktirmekte ve iletişim bozukluğuna ve hatta iletişim kopukluğuna neden olmaktadır. En çok hangi yöntemlerden yararlandıkları sorulduğunda sadece iki öğretmen iletişimsel yöntemden, bir öğretmen de eklektik olarak farklı yöntemlerden yararlandığını belirtmiş, diğer öğretmenler ise grup çalışması, rol oynama, soru cevap, düz anlatım, örnekleme, tekrar ettirme gibi tekniklerden bahsetmişlerdir. Ders kitabı dışında en çok yararlanılan materyal olarak öğretmenler teyp ve resim 688

14 ÇAL SEMPOZYUMU 1-3 EYLÜL 2006 DENİZLİ kullandıklarını belirtmişlerdir. İkinci sırada bilgisayar ve çeşitli İngilizce filmler gelmektedir. En az kullandıkları veya hiç kullanmadıkları materyaller ise çeşitli oyuncak, maket ve kuklalardır. İngilizce öğretim sürecinde en sık kullanılan etkinlikler arasında dilbilgisi öğretimi birinci sırada yer almaktadır. İkinci sırada okuma ve yazma ile okuma ve metin üzerinde soruları cevaplama etkinliği, üçüncü sırada ise dinleme-konuşma ile grup çalışma etkinlikleri gelmektedir. Dördüncü sırada İngilizce şarkı öğrenme ve söyleme etkinliği, Son olarak da rol oynama ve drama etkinlikleri gelmektedir. Öğretmenler derslerinde ne kadar Türkçe konuştukları sorusuna 4 ü çok, 2 si orta ve diğer ikisi de az düzeyde olduğunu belirtmiştir. Ayrıca tüm katılımcılar dilbilgisini kural olarak öğrettiklerini ifade etmişlerdir. Bu verilere göre öğretmenlerin İngilizce öğretiminin yöntem ve materyallerini uygulamalı olarak kullanımı konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaçları vardır. Dilbilgisi öğretimi ağırlıklı bir yöntemle karşı karşıya kalan öğrencilerin İngilizceyi iletişimsel olarak kullanmaları beklenmemelidir. Öğretmenlerin biri hariç 7 si öğrencilere çalışma yaprakları hazırlayıp ödev olarak verdiklerini belirtmişlerdir. 2 öğretmen dilbilgisi konularına ağırlık verirken, 4 öğretmen her konuda, biri de eksiklik duyduğu konularda çalışma yaprakları hazırladıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin İngilizce öğrenme konusundaki motivasyonu konusunda ise 5 öğretmen öğrencilerin hemen hemen %10 u İngilizce öğrenmeye istekli, diğerleri gereksiz görüyor. şeklinde görüş belirtmişlerdir. Ayrıca bir öğretmen motivasyonu çok yüksek bulurken, 2 öğretmen de dil sınıfları dışında öğrenci motivasyonunun düşük olduğunu belirtmiştir. Her türlü öğrenmede olduğu gibi dil öğrenmede de motivasyonun önemi büyüktür. Öğrencilere dil öğrenmeyi ihtiyaç olarak hissettirmek ve onları farklı teknik, yöntem ve etkinliklerle öğrenmeye motive etmek öğretmenin becerisidir. Bu konuda neler yapabilecekleri öğretmenlerle uygulamalı anlatım yoluyla karşılıklı tartışılmalıdır. Sınavlarda hangi becerilerin ölçüldüğü konusunda öğretmenlerin tamamı en çok dilbilgisi ve yazma becerisi konusunda soru sorduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin 5 i okuma becerisini ölçtüğünü belirtmiş, biri konuşma becerisini ölçtüğünü ifade etmiştir. Öğretmenlerin tamamı dinleme becerisi konusunda sınav yapmadıklarını belirtmişlerdir. Sınavlarda en çok sorulan soru tipleri çoktan seçmeli, boşluk doldurma, cümle tamamlamadır. Bunlara ilaveten açık uçlu sorular, yeniden ifadelendirme, dönüştürme ve eşleştirme tipinde sorular da sorulmaktadır. Bu verilerden anlaşıldığı gibi bu tip sınav uygulamalarının hiçbiri iletişimsel amaçlı değildir. Bu tip sınav soruları öğrenciyi sadece MEB in veya ÖSYM nin hazırladığı bazı sınavlara hazırlamaktan başka bir işe yaramamaktadırlar. Oysa öğrenciyi başarıya ve öğrenmeye götüren faktörlerin başında sınavlar gelmektedir. Her bir sınav sorusunun öğrenmeye ve öğretmeye direk veya dolaylı olarak etkisi vardır (Hughes, 1990). Bu nedenle öğretmenler sınav hazırlarken bu gerçeği göz önünde bulundurmalı ve öğrenci başarısını belirlerken en çok bilinmesi gerekenleri sınav etkinliği olarak hazırlamalıdır. Öğretmenlerin 6 sı öğrencilerinin İngilizceyi bir iletişim aracı olarak kullanamadıklarını, 2 si ise kullanabildiklerini ifade etmişlerdir. Özelikle bir katılımcının şu ifadesi dil öğrenimine geleneksel bakışın tipik örneğidir. Bir dil önce öğrenilir, sonra üretime dökülür. Ülkemizde bu tür düşünen öğretmenler maalesef şimdilik çoğunluktadır. Bu nedenler öğrencilerin zamanlarının çoğunu dilbilgisi öğretimi ile doldurmakta ve başarılarını da dilbilgisi bilgilerini ölçerek belirlemektedirler. Bu durumda dilin bir iletişim aracı olduğu göz ardı edildiği için öğrenilen dilbilgisi kuralları hiçbir işe yaramayan bilgi kümesi olarak öğrencilerin dimağlarında yer işgal etmektedir. Sonuç ve Öneriler Bu çalışma küçük bir grupla yapılmasına rağmen İngilizce öğretimine yönelik sorunların ortaya konulmasında bize önemli ipuçları vermiştir. Bu elde edilen verilere göre İngilizce öğretiminde belli başlı sorunlar, çağdaş dil öğretim yöntemlerini iyi bilen nitelikli öğretmen sayısının yetersizliği, okulların fiziki donanım ve materyallerinin eksik oluşu, öğrencilerin çoğunluğunun İngilizce öğrenmeye karşı motivasyon eksikliği olarak belirlenmiştir. Bu sorunların giderilmesi için Çal bölgesinde çalışan 689

15 ÇAL SEMPOZYUMU 1-3 EYLÜL 2006 DENİZLİ öğretmenler yabancı dil öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknikleri konularında, öğrenci motivasyonu sağlama, materyal, donanım kullanımı ve yabancı dilde ölçme ve değerlendirme konularında sunu, seminer ve uygulamalı anlatım (workshop) yoluyla ivedilikle bilgilendirilmelidir. Ayrıca zümrelerde bu konular öğretmenler arasında tartışılmalı ve görüş alışverişinde bulunulmalıdır. İngilizce öğretmenleri İngiltere, ABD, Avustralya gibi İngilizce konuşulan ülkelerde ve dünyanın diğer ülkelerinde İngilizce öğretmenlerinin hazırladıkları ve ücretsiz olarak herkese açık olan İngilizce öğretimi ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sitelerinden yararlanmalıdırlar. Kaynakça Demirel, Ö. (1990). Yabancı dil öğretimi: ilkeler, yöntemler, teknikler. Ankara: USEM Yayınları. Ellis, R. (1990). Instructed second language acquisiton. London: Basil Blackwell. Enginarlar, H. (2003). İlköğretim çağında yabancı dil öğretimi, Türk eğitim sisteminde yabancı dil eğitimi ve kalite arayışları. İstanbul: Özel okullar Derneği. Hughes, A. (1990). Testing for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press. Nunan, D. (1998). Teaching grammar in context. ELT Journal, 52(2), Krashen, S. D. (1981). Second language acquisition and second language learning. Oxford: Pergamon Press. 690

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı

İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı İYTE YDYO Öğrenci El Kitabı 1 Öğrenci Elkitabı 2014-2015 1. Hoşgeldiniz 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkında 2.1. Okulumuzun Tarihçesi 2.2. Misyon ve Vizyon 2.3. Okulumuz Nasıl İşler? 3. İYTE Hakkında

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 3, Cilt: 2, s. 59-70, İstanbul, 2001

ÖZET ABSTRACT. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 3, Cilt: 2, s. 59-70, İstanbul, 2001 Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 3, Cilt: 2, s. 59-70, İstanbul, 2001 ORTA ÖĞRETİM COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA (A Survey About The Professional Problems Of Geography

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) Teaching Turkish as a Foreign Language (TTFL) Editörler Doç. Dr. Aziz KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN Ed. Doç. Dr. Aziz KILINÇ - Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN

Detaylı

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET

DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TRABZON ÖRNEĞİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 95-107, ANKARA-TURKEY DOKUZUNCU SINIF TARİH DERS KİTABINDA YER ALAN GÖRSELLER HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ:

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN SORU GİRİŞ Arş. Gör. Ferhat ENSAR * Emmek, emer gibi görünmek anlamına gelen sor- fiil kökünden türeyen soru sözcüğü

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI Öğr. Gör. Melda Süzer Sınıf Öğretmenliği Bölümü Eğitim Fakültesi Pamukkale Üniversitesi ÖZET Boş zamanların değerlendirilmesi, bir

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 Değerli Öğrenciler, Öncelikle Işık Üniversitesi ni seçtiğiniz için sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Birçok bölümünde eğitim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan

Detaylı

FİNLANDİYA VE TÜRKİYE DE İLKOKUL DÜZEYİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT PRIMARY EDUCATION IN FINLAND AND TURKEY Ekrem SOLAK

FİNLANDİYA VE TÜRKİYE DE İLKOKUL DÜZEYİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT PRIMARY EDUCATION IN FINLAND AND TURKEY Ekrem SOLAK Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28 Güz 2013 Fall 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FİNLANDİYA VE TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: FARKLI YÖNTEMLER ÜZERİNDEN GEÇMİŞ ZAMAN ÖĞRETİMİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1023-1042, ANKARA-TURKEY TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNDE YÖNTEM SEÇİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI:

Detaylı