\ "',)~1. ~UrrllA. t3ivi:vi\i]llll t3~c;,"i~t~~ t3u~u,"uz~ (:AL ~()I:2~~i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "\ "',)~1. ~UrrllA. t3ivi:vi\i]llll t3~c;,"i~t~~ t3u~u,"uz~ (:AL ~()I:2~~i"

Transkript

1 ~~ \ "',)~1. ~UrrllA. t3ivi:vi\i]llll t3~c;,"i~t~~ t3u~u,"uz~ (:AL ~()I:2~~i ~--~--.: _LA (:AL Editorler ProJ.Dr. Biilent TOP Z DOf Dr. Rasit URR Ph.Dr. MehmetAli G LEL ()1-():) ~""LUL ~()()CJ (: V()D"U U (j ()V V 2007 DENizLi C;ALYORESi YARDIMLA~MA VE DAYANI~MA DERNEGi YAYIN NUMARASI 3

2 <;:ALYORESi YARDIMLA~MA VE DAYANI~MA DERNEGi YA YIN NUMARASI: ~U~IIA (3iV~VI\~~ (3~t;,"i~T~~ (3U~U,"UZ~ t;al ~()v~si IJAI\~ (:AL 1J~l\iLLi EditOrler Prof. Dr. Biilent TOPUZ Do~. Dr. Rasit URHAN Ph. Dr. Mehmet Ali GULEL os-m ~~LiJL zeee (:AL ~V()znJ,"U [jill)i12il~12i 2007 DENizLi

3 YazIlardaki Her Turlu Yasal Sorumluluk Yazarlara Aittir. Yazilardan Kaynak Gostererek Almti Yapmak Serbesttir. Yay-ria Hazirlayan, Kapak Tasanrru ve Sayfa Diizeni Mehmet Ali GULEL Baski ve Cilt T~PRI'J< Toprak Of set Matbaacihk Ambalaj Insaat ith. ihr. San ve Tic Ltd. Sti. Bornova Cad. No.9/Z-0ztim i Merkezi I~IKKENT/izMiR Tel: (Pbx) Fax: Yazisma Adresi Cal Yoresi Yardimlasma ve Dayamsma Dernegi Ozel Idare Isham No DENizLi Web Adresi E-Postalar ISBN DENizLi

4 EYLUL 2006 <;AL SEMPOZYUMU KURULLARI DANI~MA KURULU Gazi SiMSEK Prof.Dr. Hasan KAZDAGLI Denizli Valisi Pamukkale Dniversitesi Rektoru DUZENLEME KURULU Hasan SILDAK Niyazi ULUGOLGE Hasan GONDDZ Yasar Halil YiGiT Ayhan DEMiRDOGER Prof.Dr. Hasan ERDOGAN Prof.Dr. Bulent TOPUZ Cal Kaymakami Bekilli Kayrnakarm Cal Belediye Baskam Bekilli Belediye Baskam Baklan Belediye Baskarn PAD Ogretim Uyesi PAD Ogretim Uyesi YURUTME KURULU Prof.Dr. Bulent TOPUZ Doy. Dr. Rasit URRAN Ph.Dr.Mehmet Ali GDLEL Hudaverdi AKBEYiK Hasan Huseyin BAYSAL YusufGOLSEVER PAD Ogretim Uyesi PAD Ogretim Uyesi Emekli Ogretim Uyesi PAD Personel Daire Baskam Denizli Muze Muduril Denizli TarIm n Mudtiru BiLiM KURULU Prof.Dr. Hasan KAZDAGLI Prof. Dr. Bulent TOPUZ Prof.Dr. Hasan ERDOGAN Prof.Dr. Huseyin BAGCI Prof.Dr. lnan OZER Prof.Dr. Yigit GONDD<;: Prof.Dr. LatifEL<;:i Prof.Dr. Huseyin KIRAN Prof.Dr.Sabahattin NAS Prof.Dr. Metin sxtct Prof.Dr. Tuncer BA YKARA Prof.Dr. Tlirker ASAN Prof.Dr. Yahya OZPINAR Prof.Dr. Orhan KARACA Baskan PAD TIp Fak. KBB ABD PAD Fen Edebiyat Fizik Bolumu PAD TIp Fak. Dekarn PAD Iktisat Fak. Dekaru PAD Teknik Egitim Fak. Dekam PAD Fen Edebiyat Fak. Dekaru PAO Egitim Fak. Dekam PAD Muhendislik Fak. Dekam ED Fen Edebiyat Fak. Edebiyat Bolumu ED Fen Edebiyat Fak. Tarih Bolumu PAD Denizli Meslek Yuksekokulu PAD Mlihendislik Fak. Jeoloji Bolumu ADD Ziraat Fakultesi

5 Prof Dr. Bahri KARLI Prof Dr. H. Orner KARPUZ Prof.Dr. Mustafa KA YMAK<;:I Prof Dr. Alaattin $EN Prof Dr. M.Atilla A$KIN Prof.Dr.Abdurrahman T ANRIOGEN Prof Dr. Sadtk <;:OKELEZ Prof Dr. Selahattin OZ<;:ELiK Doy.Dr. Celal $im$ek Doy.Dr. Mehmet MEDER Doy.Dr. Kadir PEKT A$ Doy.Dr. Rasit URRAN Yrd.Doy.Dr. Ercan HA YTOGLU Yrd.Doy. Dr. Veysi AKIN Yrd.Doy.Dr. Kasim tnce Yrd.Doy.Dr. Turgut TOK Yrd.Doy.Dr. Levent KURGUN Yrd.Doc.Dr. Kemal DA$CIOGLU Harran Univ. Ziraat Fakiiltesi PAD Fen Edebiyat Fak. Tiirk Dili Bolumu ED Ziraat Fakiiltesi PAD Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bolumu SDO Ziraat Fak. PAD Egitim Fakiiltesi Yasar Oniv. Isletme Bol, PAD Fen Edebiyat Fak. Tarih Bolumu PAD Fen Edebiyat Fak. Arkeoloji Bolumu PAD Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Bolumu PAD Fen Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Bolumu PAD Fen Edebiyat Fakiiltesi Biyoloji Bolumu PAD Fen Edebiyat Fak. Tarih Bolumu PAO Fen Edebiyat Fak. Tarih Bolumu PAD Fen Edebiyat Fak, Sanat Tarihi Bolumu PAO Fen Edebiyat Fak. Tiirk Dili Bolumu PAO Fen Edebiyat Fak. Tiirk Dili PAO Egitim Fakiiltesi SEMPOZYUM SEKRETERLiGi Doc.Dr. Rasit URRAN Ph.Dr.Mehmet Ali GDLEL PAD Fen Edebiyat Fakiiltesi Biyoloji Bolumu Emekli Ogretim Uyesi SOSYAL KOMiTE Vesile ALKAN Asim AL TUNT A$ Ban~ATMACA Sefa BAY AL TUN Mesut BERGAMA Siileyman BOZ Ali <;:ANKAL Nazmi <;:ANKAL Atalay COZA Salih COZA Bekir<;:APAR Ethem <;:ELiK Abdullah DEDA irfanduman Mehmet DUMAN Mithat sxtct Rektorluk Ozel Kalem Kiip Saraplan n Hakern Kurulu Baskaru Jeoloji Miihendisi Rafting Egitrneni Izmir Kredi ve Yurtlar Bolge Mudur Yardll11C1SI Mimarlar Odasi Baskam Efe Gazozlan Bekilliler Demegi Baskani Terziler Odasi Baskarn Kizilay Dernegi Baskaru Calhlar Dernegi Kurucu Uyesi Iktisat Fakiiltesi Sekreteri Cal Yoresi Dernegi Baskarn Ugurlu Otocam Callilar Demegi Kurucu Uyesi Devlet Hastanesi Bashekimi 4

6 Vedat EVRAN ecdet ilhan Habip KlZIL TAS Mehmet KORKMAZ Halil KOK Mustafa ORKDT Dr.Vedat OZAL TUN Sezer OZTDRK Sadik TAMER- Bulent TOPKARA Ulvi TUNCAR Niyazi ULUC;OBAN Ibrahim YAY AN Ali ya('ju Dr. Galip YILDIZ Ticaret Borsast Meclis Baskam PAD Genel Sekreteri Pamukkale Haliciltk Turizm it Muduru Denizli Kooperatifciler Birligi Baskam Meteoroloji Muduru PAKDOS Baskam Gulturk Ofset Tarnnm Muduru Spor Bilimleri Yuksekokulu Sekreteri Baklanlilar Dernegi Baskaru PAD Hastaneleri Basmuduru Fen Bilimleri Enstitusu Sekreteri Yayanlar Kuruyemis Bereket Enerj i Diabet Demegi Baskarn 5

7 i<;indekiler Sayfa Numaralan 1. SEMPOZYUM KURULLARI 2. AC;ILI~ KONU~MALARI 2.1. Prof. Dr. Biilent TOPUZ Diizenleme Kurulu Baskam Niyazi ULUGOLGE Bekilli Kaymakarm Hasan SILDAK <;:alkaymakarru Prof. Dr. Hasan KAZDAGLI Pamukkale Universitesi Rektoru O. Nuri rtttz Denizli Milletvekili Gazi SiMSEK Denizli Valisi PANEL KONU~MALARI 3.1. Gecrnisten Giiniimiize <;:alyoresi 23 nee. Dr. Celal SiMSEK 3.2. <;:alyoresinde Ozel Ormancihk Calismalan 26 AdemOKLU 3.3. Baklan, Bekilli, <;:alllcelerinin Tanm Potansiyeli 29 Yusuf GULSEVER 3.4. Sarapcihk Sektorunun llimiz ve Ulkemiz Ekonomisindeki Veri 39 Yasin TOKAT 3.5. Bir Girisimcilik Oykusu 41 irfanduman 3.6. Meyve Bahcesi Kurulmasmda goz onune Almmasi Gereken Onemli Konular 43 Prof. Dr. Ali DNAL Cal Yoresi Orman Varhgi ile Ozel Agaylandlrma Cahsmalan 46 Rasim <;:ETiNER 3.8. Koyunculukta Islah Planlamalan 72 Prof. Dr. Orhan KARACA 3.9. Sebze Yetistiriciligi 78 Prof. Dr. Hiiseyin PADEM Yembitkileri 86 Sebahattin ALBA YRAK Dunyadaki Gelismeler Isigmda Bagcilik 91 Doy. Dr. Mustfa KELEN Bekilli'de Sarabm Tarihcesi ve Gelecegi 96 Asim ALTINT AS Tanm Urunleri Pazarlama Sorunlan 99 Ibrahim TEFENNiLi Renklerin Ruhu 101 OsmanAK<;:iT 4. DOGA VE C;EVRE OTURUMLARI 4.1. Baklan Havzasi (Baklan, Bekilli, <;:al)makrofunguslan 103 Kudret GEZER, Aziz TURKOGLU, Sacit KOSE 4.2. Cal, Bekilli ve Baklan Ilcelerinin (Denizli) Herpetofaunasi 115 Yakup KASKA, Rasit URHAN, Serdar DOSEN, YusufKATILMIS, Eyup BASKALE 4.3. Cal Yoresinin (Denizli) Kuslan 124 Ra~it URHAN, Derya KAHRAMAN, Yakup KASKA, Serdar DUSEN, Yusuf KATILMIS 4.4. Cal Yoresinin (Denizli) Memeli Hayvanlan 913 Serdar DUSEN, Rasit URHAN, Yakup KASKA, YusufKATILMIS, Eyup BASKALE 4.5. Cal, Baklan ve Bekilli IIcelerinin (Denizli) Toprak Akarlan (Acari) Uzerine On Cahsma 921 Rasit URHAN, Ayse OZMEN, Yakup KASKA 6

8 Vedat YE:;itU;t<;:EK Urnmu KIZ Turkusu Bekilli llcesi Turkusudur Mumtaz BA:;iKA Y A 8. KUL TUR VE EGiTiM OTURUMLARI 8.1. Bir Portre: Dedem Buylucu Huseyin Cavus [Gulel] Mehmet Ali GULEL 8.2. Bekilli'de Aile Gruplan ve Onlann Anlamlan VeyselDONBAZ 8.3. Batt Avrupa'ya Cal, Baklan ve Bekilli Civanndan Resmi Olarak Giden Uv "Misafir lsci'den" Birisi Olan Babam Osman GULEL ve Degisen Degerler HalilGULEL yilmda Cal ve Cevresinde Cocuklara Veri len Ad'lar Husarnettin TAT 8.5. Cal Yoresinin Yemek Kulturu Ramazan GOK<;:E 8.6. Bekilli Ilcesinde Gecmisten Gunumuze Gelen Yer, Esya, Soy, Arazi Adlan Fevzi KEYiK 8.9. Bekilli Ilcesine Bagh Yerlesim Yerlerinde Yasayanlarda Ozurluluk Sikhg: ve Turlerine Gore Dagrhnu Ali lhsan BOZKURT, Bulent TOPUZ, Niyazi ULUGOLGE Cal, Bekilli ve Baklan Lise Ogrencilerinin Cevreye Yonelik Tutumlannm Kar~lla~tIf11masl 662 Kudret GEZER, Sacit KOSE, GUI Hanim EROL Sosyo-ekonomik Degisimler Baglarmnda Cal'm Bir Kasabasi: "Selcen" Mehmet MEDER, Hande <;:ELIK Ilkogretim lkinci Kademe Ogrencilerinin Fen Bilgisine Yonelik Tutumlannm Kar~lla~tmI111asl: Cal, Bekilli ve Baklan Omegi Sacit KOSE, Kudret GEZER, Kadir BiLEN Cal BOlgesindeki Okullarda ingilizce Ogretiminin Sorunlan ve <;:Ozi.i111Onerileri 684 TuranPAKER Cal, Bekilli ve Baklan Ilcelerinin Sosyo-ekonomik Gelismislik Duzeyleri ve Dernografik 691 Yapilart Hande <;:ELiK, Mehmet MEDER Ilkogretim Okulu Ogretmenlerinin Egitim Sorunlanna Iliskin Gorusleri Emine Gaye ERME<;:, Aydan KUR:;iUNOGLU, Suna DEMiROGUJ 9. ARKEOLOJi VE SANAT TARiHi OTURUMLARl 9.1. Menderes Vadisindeki Yasamda Onemli Bir Merkez Apollon Lermenos Tapmagi ve Kutsal Alani Hasan Huseyin BA YSAL 9.2. Cal, Bekilli ve Baklan Ilceleri Ilkcag ve Sonrasi Yerlesim Yerlerinin Tarihsel Adlanna Genel Bir Bakis Mumtaz BA:;iKA Y A 9.3. Cal ve Baklan Ilcelerindeki Arkeolojik Kahntilar Celal :;iim:;iek 9.4. Medele'de Yasayan Tarihsel ve Kulturel Miras Nizami <;:UBUK 9.5. Belevi Kasabasmdaki Arkeolojik Kahntilar Bilal SOGUT 9.6. Cal ve Cevresindeki TUrk Donerni Eserleri uzerine Bir Arastirma Kadir PEKT A:;i 9.7. Cal-Kocakoy (Salvan) Camii Sakir <;:AKMAK 9.8. Ortakoyde Bir Sanat Degerimiz "Var" Cal Ortakoy Saray Evi Ahsap Suslemeleri Feryal BEYKAL ORHUN

9 ÇAL SEMPOZYUMU 1-3 EYLÜL 2006 DENİZLİ ÇAL BÖLGESĠNDEKĠ OKULLARDA ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETĠMĠNĠN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ Özet Turan PAKER * Bu çalışmanın amacı Çal bölgesindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki İngilizce öğretimine yönelik sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri oluşturmaktır. Bu amaçla bu bölgede çalışan İngilizce öğretmenlerine İngilizce öğretiminde karşılaştıkları sorunlara yönelik bir sormaca verilerek veriler toplanmıştır. Sonra veriler türlerine göre sınıflandırılmış ve en frekanslarına göre sıralanmıştır. Belirlenen sorunlara alan yazında yapılan uygulamalara ve deneyimlere dayanılarak çözüm önerileri sunulmuştur. Giriş Günümüzde yabancı dil öğrenmek ülkemiz için gerek eğitim, gerekse eğitim sonrası istihdam açısından en önemli unsur haline gelmiştir. Toplumda herkes bir yabancı dili, özellikle İngilizceyi öğrenmek istemektedir. Bunun için ilköğretimden başlamak üzere İngilizce öğretimi eğitim programlarında haftada iki saat ile başlayıp, sonra dört saate ve hatta yabancı dil ağırlıklı ortaöğretim okullarında ise 10 saate kadar çıkmaktadır. Ayrıca özel ilköğretim ve hatta okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar ilk yıldan itibaren İngilizce ile karşı karşıya kalmaktadır. Üniversitelerimizin bazıları, ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe, Bilkent, vb., öğretim dilini İngilizce olarak belirlemişlerdir. Yine birçok üniversitemizin bazı bölümlerinde eğitim dili % oranında İngilizcedir. Bu bağlamda İngilizce öğrenmek ve öğretmek oldukça önemli bir konuma gelmiştir. Ayrıca ülkemizin turistik coğrafya ve tarihsel yapısı ülkeye birçok turist çekmekte ve bu turistlerin ağırlanması yabancı dil bilen eleman ihtiyacını doğurmaktadır. Yabancı dil (İngilizce) öğrenmeye yönelik ihtiyaçlarımızı çok iyi bilmemize rağmen, bunu gerek ilköğretim, gerek ortaöğretim ve hatta yükseköğretim düzeyinde başarılı bir şekilde gerçekleştiremiyoruz. Bunun altında yatan birçok neden vardır. Bu nedenlerden en önemlileri kısaca, yeterli düzeyde ve sayıda öğretmen, materyal ve donanım eksikliği ile öğrenci motivasyonu olarak üç grupta toplayabiliriz. Yukarıda belirtilen nedenlerden en önemlisi etkin şekilde dil öğretmeyi bilen nitelikli öğretmen kadrolarının yeterli düzeyde ve sayıda olmayışıdır. Ülkemizde Eğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun olanların yanı sıra ihtiyaç nedeniyle Fen-Edebiyat Fakültelerinin, İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Dilbilim, Mütercim Tercümanlık gibi eğitim programında dil öğretmeye yönelik hiçbir amacı ve dersi olmayan bu bölümlerinden mezun olan öğrenciler İngilizce öğretmeni olarak atanmışlardır. Bu da yetmiyormuş gibi yine ihtiyaç nedeniyle öğretim dili İngilizce olan üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olanlar sertifika programından geçirilerek İngilizce öğretmeni olarak atanmışlardır. Eğitim Fakültesi dışında yetişen bu kişiler biz babamızdan böyle gördük yöntemiyle ders işlemektedir. Özellikle öğretmenlik meslek bilgisi olmayan ve şu anda binlerce okulda görev yapan bu öğretmenler öğretmenliği okullarda deneme yanılmayla öğrenmeye çalışmaktadırlar. Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitim kurslarıyla durumu kurtarmaya çalışsa da bu öğretmenlerin yetiştirdiği ürünler ortadadır. Denileni anlayamayan, iki lafı bir araya getiremeyen, duygu ve düşüncelerini ifade edemeyen ürünler! Enginarlar ın (2003:68-69) ülkemizde çok çeşitli okullarda çalışan yabancı dil öğretmenleri ile ilgili tespiti çok önemlidir. Ona göre yabancı dil öğretmenlerinin çoğu ilk ve orta öğretim yaşamları boyunca; - anadili öğretilen yabancı dil olan öğretmenlerden hiç ders almamışlar, * Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 684

10 ÇAL SEMPOZYUMU 1-3 EYLÜL 2006 DENİZLİ - yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu ülkeye hiç gitmemişler, - iletişim gereksinimleri veya fırsatları olmadığı için sınıf dışında yabancı dili kullanmamışlar, - alt yazısı olmaksızın yabancı dilde film seyretmemişler, - yabancı dilde yayımlanan bir dergi veya gazeteyi sürekli okuma alışkanlığı edinmemişler. - derslerinde anadili (Türkçeyi) sıkça bir öğretim aracı olarak kullanılmaktadırlar. Öğretmenlerin öğretim süreci, sınıf içi uygulamaları, ölçme ve değerlendirmeleri incelendiğinde sorunun nedeni daha iyi anlaşılmaktadır. Öğretmenler modern dil öğretim yöntem ve tekniklerini ya hiç bilmemekte ya da bilse bile sınıf ortamında kullanmamaktadır. Bu da onların defolu ürün yetiştirmelerine sebep olmaktadır. Demirel (1990:23-26) yabancı dil öğretiminde temel alınan ilkeleri 10 madde halinde belirlemiştir: 1. Dört temel beceriyi geliştirmek, 2. Öğretim etkinliklerini önceden planlama, 3. Basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru öğretme, 4. Görsel ve işitsel araçları kullanma, 5. Anadili sadece gerekli durumlarda kullanma, 6. Bir seferde tek bir yapıyı sunma, 7. Verilen bilgilerin günlük yaşama aktarılmasını sağlama, 8. Öğrencilerin derse etkin olarak katılımını sağlama, 9. Bireysel farklılığı dikkate alma 10. Öğrencileri güdüleme ve cesaretlendirme. Bu ilkeler öğrencilerin yaş ve düzeylerine göre adapte edilmeli ve öğrenciler hedef dil ile hem sözlü ve hem de yazılı olarak karşı karşıya kalmalıdır. Hâlbuki öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları ve öğrencileri verdikleri ödev ve sınavlar incelendiğinde yapılan uygulamalar çoğunlukla %90 oranında dilbilgisi ağırlıklı olmaktadır. Derslerde, ödev ve sınavlarda dilbilgisine ağırlık veren öğretmen bu tür uygulamalarla öğrencilere şu mesajı vermektedir. Dilbilgisini bilen dili öğrenir. Bu da gerek öğretmenler ve gerekse öğrencilerin kafasında İngilizce öğrenme denktir dilbilgisi öğrenme denklemini oluşturmuştur. Bu çok yanlış ve eksik bir bilgidir çünkü dil tüm becerileriyle birlikte öğrenilir. Ayrıca bir dili konuşuyor olmak onun dilbilgisi kurallarını çok iyi bilmeyi gerektirmez. Özellikle çocukların dil öğrenim sürecinde dilbilgisi kurallarını bilmenin hiçbir rolü yoktur (Ellis, 1990). Bu kuralları bilme sadece bazı yetişkinlerin öğrenme sürecine katkısı olabilir. İkinci neden olarak okullarda kullanılan ders kitapları, materyal, donanım ve fiziksel altyapı eksikliğidir. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programlarında dört beceri öğretimine eşit ağırlık verilmesini öngörse de ders kitapları ve yardımcı kitapları çoğunlukla dilbilgisini öğretmeye yönelik etkinliklere ağırlık vermektedir. Eğer öğretmen de dilbilgisi öğretimini yabancı dil öğretimi olarak algılıyorsa karşımıza dilbilgisini bilen ama dili konuşamayan, denileni anlamayan, duygu ve düşüncelerini ifade edemeyen ürünler çıkmaktadır. Nunan a (1998:104) göre yabancı dil öğretimi bir bağlam içinde sunulmalı ve öğretilmelidir. Bu bağlamda: 1. öğrencilere dil öğrenimi seçenekler demeti olarak sunulmalı 2. öğrencilere dilbilgisi-bağlam ilişkisini gerçek ortamlarda keşfedeceği olanaklar sunulmalı 3. yapı-işlev ilişkisinin net olarak anlaşılabileceği dil öğretim yöntemleri gösterilmeli 4. öğrencileri dilin aktif kullanıcıları ve yorumlayıcıları olmaya teşvik etmeli. Halbuki birçok okulda İngilizcenin modern bir şekilde öğretiminde kullanılan bilgisayar, projektör, ses donanımı olan derslik, VCD veya DVD çalar, öğrencilerin düzeylerine uygun kitap, görsel ve işitsel programlara yönelik kaset bulunmamaktadır. Bu durumda öğrenciler sadece bir öğretmen, bir kitap ve kara tahta ile İngilizce öğrenmeye çalışmaktadırlar. Oysa öğrencilerin görsel ve işitsel olarak yabancı dilin konuşulduğu ortamlarla karşı karşıya kalması son derece önemlidir. Ayrıca İngilizce öğretiminin aktif ve interaktif bir şekilde uygulamasına olanak verecek oturma düzeni bile olmayan birçok okul vardır. Öğrenciler sadece iki ve üç öğrencinin yan yana oturduğu ve bazen yere sabitlenmiş sıralarda 685

11 ÇAL SEMPOZYUMU 1-3 EYLÜL 2006 DENİZLİ oturmaktadırlar. Bu durum etkili iletişim için öğrencilerin dörtlü veya daha fazla öğrenciyle grup çalışmaları yapmalarına olanak vermemektedir. Sınıf içi uygulamalar genelde ders kitabına dayalı boşluk doldurma, cümle tamamlama, soru cevap, yerine koyma, fiili uygun zamana göre yerleştirme gibi günlük dilin kullanımından uzak mekanik alıştırmalar olarak uygulanmakta, ayrıca ödev ve sınavlarda da aynı teknikle sorular sorulmaktadır. Bu durumda bu alıştırmaların mekaniğini çözümleyen bir öğrenci dili bilmemesine rağmen belirli bir ritme ve kurala bağlı olarak uygulamaları yapabilmekte ve başarılı olarak not almaktadır. Hâlbuki karne notu en yüksek not olan 5 olmasına rağmen bir öğrenci günlük hayatta İngilizceyi kullanarak iletişim kuramamaktadır. Bu da hem öğrenci, hem de program açısından bir tezat oluşturmaktadır. En önemli bir diğer sorun da birçok okulda öğrenci motivasyonu sorunudur. Bireysel olarak sorulduğunda hemen hemen her öğrenci İngilizce öğrenmenin gerekli olduğunu belirtmesine rağmen okulda öğrenme ortamında onun için gerekli zamanı ve ilgiyi ayırmamaktadır. İngilizce onlar için sıradan bir derstir. Hatta hem ilköğretim ikinci kademe ve hem de lise öğrencileri için İngilizce olmasa da olur çünkü OKS ve öğrenci seçme sınavında İngilizceden soru çıkmamaktadır. Bu durumda öğrenci motivasyonu özellikle ilköğretim ve lise son sınıf düzeyinde çok düşüktür. Sadece dil bölümündeki öğrenciler İngilizce öğrenmeyi ciddiye almakta, bu amaçla emek ve zaman harcamaktadırlar. Fen, matematik, sosyal ve Türkçe bölümündeki öğrenciler için ise İngilizce dersleri bir yük gibi algılanmaktadır. Böyle bir motivasyona sahip öğrencilerle ders yapmak bir İngilizce öğretmeni için neredeyse olanaksızdır. Yöntem Araştırma verileri Çal ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda çalışan İngilizce öğretmenlerine İngilizce öğretiminde karşılaştıkları sorunlara yönelik bir sormaca verilerek toplanmıştır. Sonra veriler türlerine göre sınıflandırılmış ve en frekanslarına göre sıralanmıştır. Katılımcılar Çal bölgesinde (Çal, Bekilli ve Baklan) ilköğretim okulu sayısı 25 tir. Ancak İngilizce öğretmeni sayısı 7 dir. 8 adet lise ve dengi okul olmasına karşın sadece 8 İngilizce öğretmeni görev yapmaktadır (bakınız Tablo 1). En çok öğretmen yoğunluğu Çal ilçesinde olduğu için bu araştırma sadece Çal ilçe merkezine odaklanmıştır. Bu çalışmaya sadece Çal ilçesinde çeşitli okullarda çalışan 3 bayan ve 5 bay olmak üzere toplam 8 İngilizce öğretmeni katılmıştır. İlçedeki toplam İngilizce öğretmeni sayısı 10 dur. Katılımcıların yaş ortalaması dir. Katılımcılardan ikisi ilköğretimde 6 sı ise lise düzeyinde öğretmenlik yapmaktadır. Öğretmenlerden 6 sı Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu iken biri Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, biri de Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü mezunudur. Tablo 1: Okullar ve okullardaki Ġngilizce öğretmeni sayısı Ġlköğretim Lise Çal 13 6 Anadolu (1) Genel (2) METEP (2) İmam Hatip(1) İngilizce Öğretmeni 3 7 Bekilli 6 1 Çok Programlı İngilizce Öğretmeni 2 1 Baklan 6 1 Çok Programlı İngilizce Öğretmeni 2 0 Toplam okul sayısı 25 8 Toplam Ġng. Öğr

12 ÇAL SEMPOZYUMU 1-3 EYLÜL 2006 DENİZLİ Veri Analizi ve Tartışma Çalışmaya katılan öğretmen profili analiz edildiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır. Eğitim Fakültesi mezunu olan 6 öğretmen çocuklara yönelik yabancı dil öğretimi dersi almışken Fen Edebiyat Fakültesi Mezunu iki öğretmen böyle bir ders almamıştır. Özellikle ilköğretim düzeyinde çalışan İngilizce öğretmenlerinin çocuklara yabancı dil öğretimi dersi alması çocukların öğrenme süreçlerini ve ihtiyaçlarını bilme ve farkında olma, çocuklarla doğru iletişim kurma, ayrıca çocuklara yönelik ölçme ve değerlendirmeyi bilme açısından son derece önemlidir. Öğretmenler mesleki deneyimi bakımından 4 ü 0-5 yıl, 3 ü 6-10 yıl, biri ise 11 yılın üzerinde görev yapmaktadır. Öğretmenlerden 5 i bu mesleği ideali olduğu için, 2 si bir meslek sahibi olmak için, biri de istemeyerek seçtiğini belirtmiştir. 6 öğretmen halihazırda mesleğinden memnuniyetini belirtirken, ikisi memnun olmadığını ifade etmiştir. Bu veriler öğretmenlerin verimlilikleri bakımından oldukça önemlidir. Öğretmenlerden 5 i mesleki alanda düzenlenmiş bir hizmet içi eğitime katılmış, 3 ü katılmamıştır. Öğretmenlerden biri bilimsel/mesleki toplantıların ilgisini çekmediğini, 5 i ise haberlerinin olmadığını belirtmiş, ikisi ise kendi kişisel gayretleriyle takip ettiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlik mesleğinde hizmet öncesi eğitim kadar hizmet içi eğitim de oldukça önemlidir. Öğretmen hizmet içi eğitim sayesinde mesleğini uygularken kendine yönelik tespit ettiği olumlu ve olumsuz yönlerini belirleyerek eksikliklerini giderecek bir ortam bulabilir. Öğretmenlerin çalıştıkları okullara yönelik görüşleri Öğretmenler okul müdürü ve yönetimin kendilerini aşağıdaki konularda ya kısmen desteklediklerini veya hiç destek görmediklerini belirtmişlerdir. Haftalık ders programı oluşturmada; öğretmenlerden 5 i okul yönetiminin kısmen katkısı olduğunu belirtirken, biri bu konuda hiç ihtiyaç duymadığını, 2 si ise bu konuda hiç destek alamadıklarını belirtmişlerdir. Haftalık ders programında İngilizce derslerinin yeri mümkün olduğunca aralıklı olarak haftanın çeşitli günlerine dağıtılması önemlidir. Bu sayede öğrenciler bu dersle haftada birkaç defa karşı karşıya gelme olanağı bulurlar. Ek ders kitabı alma konusunda 4 öğretmen kısmen destek aldığını, 3 öğretmen hiç destek almadığını, biri ise ek materyal aldırmanın yasak olduğunu belirtmiştir. İngilizce dersliği oluşturmada 2 öğretmen kısmen, 2 öğretmen tamamen destek aldığını, 4 öğretmen ise hiç destek alamadığını belirtmiştir. Teyp, kaset, bilgisayar, CD veya DVD alımında ve kullanımında, 3 öğretmen kısmen destek aldığını belirtirken, 4 öğretmen hiç destek alamadığını, 1 öğretmen ise hiç kaynağın olmadığını belirtmiştir. Okula İngilizce okuma kitabı alımında ve kitaplık oluşturmada 3 öğretmen tamamen, 3 öğretmen kısmen, 2 öğretmen ise hiç destek alamadıklarını belirtmiştir. Her ne kadar ders kitaplarını MEB sağlıyorsa da, öğretmenler ek ders kitabı, CD veya kaset, okuma kitabı almada yetkin olmalıdır. İngilizce öğretiminde bir tek ders kitabı dışında çok çeşitli materyallerden yararlanmak son derece önemlidir. Özelikle görsel ve işitsel materyaller öğrencilerin konuşulan dille karşı karşıya kalması, gördüklerini veya duyduklarını model alması ve edinmesi bakımından son derece önemlidir. Bu nedenle okul yöneticisi gerek donanım gerekse fiziki altyapı oluşturmada İngilizce öğretmenlerine yardımcı olmalıdır. Özellikle her okulda internet bağlantılı, VCD ve DVD çaları olan bir bilgisayar, projektör ve ses donanımı olan bir İngilizce dersliği oluşturulması başarılı bir dil öğretimi için vazgeçilmez bir unsurdur. Ayrıca öğrencilerin ders dışında kendi kendilerine okuyup İngilizcelerini ve İngilizce yoluyla öğrenmeyi geliştirebilecekleri her sınıf için düzey kitaplıkları oluşturulmalıdır. Öğretmenlerin materyal ve teknik donanıma ilişkin görüşleri Bütün öğretmenler sınıflarında ortalama öğrenci olduğunu belirtmişlerdir. Bu İngilizce öğretimi için ideal bir sayıdır. Okullarda yabancı dil öğretimine yönelik var olan teknik donanım ve altyapı konusunda, 6 öğretmen okullarında teyp, 4 öğretmen video ve televizyon, 7 öğretmen bilgisayar, 4 687

13 ÇAL SEMPOZYUMU 1-3 EYLÜL 2006 DENİZLİ öğretmen tepegöz, 5 öğretmen VCD/DVD çalar, bir öğretmen de projektör olduğunu belirtmiştir. Bu veriler gösteriyor ki okullarımız belli düzeyde de olsa İngilizce öğretimi için teknik donanıma sahiptir. Bu teknik donanımların kullanım sıklığı sorulduğunda 4 öğretmen hemen hemen her ders teyp kullanırken, 1 öğretmen bazen, 3 öğretmen ise hiç kullanmadıklarını belirtmiştir. 4 öğretmen bazen bilgisayar kullandığını belirtirken, diğer 4 ü hiç kullanmamaktadır. 5 öğretmen bazen VCD/DVD çalar kullandığını, 2 öğretmen hemen hemen her ders VCD/DVD çalar kullandığını biri ise hiç kullanmadığını belirtmiştir. 4 öğretmen bazen, diğer 4 ü ise hiç tepegöz kullanmadığını belirtmiştir. Buna göre bazı öğretmenler derslerinde rahatlıkla teknik donanımdan yararlanırken bazıları ise onları kullanmaktan kaçınmaktadır. Bu durumda öğretmenlere var olan donanımın doğru ve etkin kullanımı için hizmet içi eğitim sağlanmalıdır. Ders kitaplarını seçme konusunda tüm öğretmenler MEB in hazırlatıp öğrencilere parasız dağıttığı kitapları kullandıklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte 3 öğretmen MEB in İngilizce öğretim programına sıkı sıkıya bağlı kaldığını belirtirken, 5 öğretmen bağlı kalmadıklarını belirtmiştir. Programa bağlı kalmadıklarını belirten öğretmenlere programa neler ekledikleri sorulduğunda, genelde üretime dayalı aktiviteler, şarkı ve hikâyeler, dinleme ve okuma etkinlikleri, oyun ve çeşitli aktiviteler, oyun, şarkı, alıştırma, resim, proje çalışmaları ve çalışma yaprakları eklediklerini belirtmişlerdir. Ek materyallerden hangilerini kullandıkları sorulduğunda ise 3 ü dilbilgisi kitaplarını, 2 si İngilizce hikâye kitaplarını, 2 si film ve şarkı CD lerini, 2 si poster ve resimleri, 1 i test kitaplarını ve 1 i de çalışma yapraklarını kullandıklarını belirtmiştir. Öğretmenlerin İngilizce öğretirken öğrencileri dili algılama, edinme ve üretme süreçlerinde çok çeşitli materyal ve etkinliklerle karşı karşıya getirmeleri çok olumlu bir davranış. Öğrenciler sadece dilbilgisi ağırlıklı ve düz anlatım yoluyla yapılan derslerde çok sıkılmaktadır. Oysa rol oynama, problem çözme, oyun oynama, şarkı söyleme, film izleme, çeşitli pasajları okuma, dinleme ve yorumlama gibi iletişim ağırlıklı etkinliklerin yapıldığı derslerde öğrenciler derse zevkle katılmakta, İngilizceyi bir iletişim aracı olarak görmektedir. Öğretmenlerin Ġngilizce öğretimine ilişkin görüşleri Öğretmenlere dil öğretiminde dört beceri ve dilbilgisi öğretimine ne kadar zaman ayırdıkları sorulduğunda, ortalama % 50 oranında dilbilgisine, % 10 oranında dinleme becerisine %16.8 oranında okuma becerisine, % 11.8 oranında yazma becerisine, % oranında konuşma becerisine zaman ayırdıklarını belirtmişlerdir. Bu arada 2 öğretmen dinleme ve konuşma becerisine hiç zaman ayıramadığını belirtmiştir. 5 öğretmen İngilizceyi iletişim amaçlı öğrettiğini düşünürken, 3 öğretmen ise öğretmediğini düşünmektedir. Öğretmenlerin 7 si öğrenci merkezli ders işlediğini biri ise öğretmen merkezli ders işlediğini belirtmiştir. Bu tablodan anlaşılacağı gibi öğretmenin ve öğrencinin en önemli gündem maddesi dilbilgisi oluşturmaktadır. Böyle bir programdan geçen öğrenci günlük hayatta kimsenin sormayacağı cümlelerle karşı karşıya gelmekte, onları ezberlemekte ve sınavlarda da benzer türde sorular sorulduğu için hiçbir işe yaramayan kuralları öğrenip mezun olmaktadır. Öğrenciler genel olarak İngilizceyle nasıl iletişim kurulacağını öğrenmek yerine çeşitli dilbilgisi kurallarının ayrıntılarına boğulmakta ve sonunda İngilizceden nefret etmektedirler. Şunu iyi bilmek gerekir ki, dilbilgisi kurallarını iyi bilmenin akıcı ve bağlam düzeyinde iletişim kurmaya pek fazla katkısı yoktur. Hatta zaman zaman engel bile olabilir. (Krashen, 1981). Örneğin dilbilgisi-çeviri yöntemiyle düşünmeye alışmış bir öğrenci iletişim kurarken bu süreçte beyninde önce duyduklarını veya söyleyeceklerini çevirmekte sonra dilbilgisi kuralına göre uygun cümleler kurmaya çalışmaktadır. Bu süreç onu iletişim sırasında geciktirmekte ve iletişim bozukluğuna ve hatta iletişim kopukluğuna neden olmaktadır. En çok hangi yöntemlerden yararlandıkları sorulduğunda sadece iki öğretmen iletişimsel yöntemden, bir öğretmen de eklektik olarak farklı yöntemlerden yararlandığını belirtmiş, diğer öğretmenler ise grup çalışması, rol oynama, soru cevap, düz anlatım, örnekleme, tekrar ettirme gibi tekniklerden bahsetmişlerdir. Ders kitabı dışında en çok yararlanılan materyal olarak öğretmenler teyp ve resim 688

14 ÇAL SEMPOZYUMU 1-3 EYLÜL 2006 DENİZLİ kullandıklarını belirtmişlerdir. İkinci sırada bilgisayar ve çeşitli İngilizce filmler gelmektedir. En az kullandıkları veya hiç kullanmadıkları materyaller ise çeşitli oyuncak, maket ve kuklalardır. İngilizce öğretim sürecinde en sık kullanılan etkinlikler arasında dilbilgisi öğretimi birinci sırada yer almaktadır. İkinci sırada okuma ve yazma ile okuma ve metin üzerinde soruları cevaplama etkinliği, üçüncü sırada ise dinleme-konuşma ile grup çalışma etkinlikleri gelmektedir. Dördüncü sırada İngilizce şarkı öğrenme ve söyleme etkinliği, Son olarak da rol oynama ve drama etkinlikleri gelmektedir. Öğretmenler derslerinde ne kadar Türkçe konuştukları sorusuna 4 ü çok, 2 si orta ve diğer ikisi de az düzeyde olduğunu belirtmiştir. Ayrıca tüm katılımcılar dilbilgisini kural olarak öğrettiklerini ifade etmişlerdir. Bu verilere göre öğretmenlerin İngilizce öğretiminin yöntem ve materyallerini uygulamalı olarak kullanımı konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaçları vardır. Dilbilgisi öğretimi ağırlıklı bir yöntemle karşı karşıya kalan öğrencilerin İngilizceyi iletişimsel olarak kullanmaları beklenmemelidir. Öğretmenlerin biri hariç 7 si öğrencilere çalışma yaprakları hazırlayıp ödev olarak verdiklerini belirtmişlerdir. 2 öğretmen dilbilgisi konularına ağırlık verirken, 4 öğretmen her konuda, biri de eksiklik duyduğu konularda çalışma yaprakları hazırladıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin İngilizce öğrenme konusundaki motivasyonu konusunda ise 5 öğretmen öğrencilerin hemen hemen %10 u İngilizce öğrenmeye istekli, diğerleri gereksiz görüyor. şeklinde görüş belirtmişlerdir. Ayrıca bir öğretmen motivasyonu çok yüksek bulurken, 2 öğretmen de dil sınıfları dışında öğrenci motivasyonunun düşük olduğunu belirtmiştir. Her türlü öğrenmede olduğu gibi dil öğrenmede de motivasyonun önemi büyüktür. Öğrencilere dil öğrenmeyi ihtiyaç olarak hissettirmek ve onları farklı teknik, yöntem ve etkinliklerle öğrenmeye motive etmek öğretmenin becerisidir. Bu konuda neler yapabilecekleri öğretmenlerle uygulamalı anlatım yoluyla karşılıklı tartışılmalıdır. Sınavlarda hangi becerilerin ölçüldüğü konusunda öğretmenlerin tamamı en çok dilbilgisi ve yazma becerisi konusunda soru sorduklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin 5 i okuma becerisini ölçtüğünü belirtmiş, biri konuşma becerisini ölçtüğünü ifade etmiştir. Öğretmenlerin tamamı dinleme becerisi konusunda sınav yapmadıklarını belirtmişlerdir. Sınavlarda en çok sorulan soru tipleri çoktan seçmeli, boşluk doldurma, cümle tamamlamadır. Bunlara ilaveten açık uçlu sorular, yeniden ifadelendirme, dönüştürme ve eşleştirme tipinde sorular da sorulmaktadır. Bu verilerden anlaşıldığı gibi bu tip sınav uygulamalarının hiçbiri iletişimsel amaçlı değildir. Bu tip sınav soruları öğrenciyi sadece MEB in veya ÖSYM nin hazırladığı bazı sınavlara hazırlamaktan başka bir işe yaramamaktadırlar. Oysa öğrenciyi başarıya ve öğrenmeye götüren faktörlerin başında sınavlar gelmektedir. Her bir sınav sorusunun öğrenmeye ve öğretmeye direk veya dolaylı olarak etkisi vardır (Hughes, 1990). Bu nedenle öğretmenler sınav hazırlarken bu gerçeği göz önünde bulundurmalı ve öğrenci başarısını belirlerken en çok bilinmesi gerekenleri sınav etkinliği olarak hazırlamalıdır. Öğretmenlerin 6 sı öğrencilerinin İngilizceyi bir iletişim aracı olarak kullanamadıklarını, 2 si ise kullanabildiklerini ifade etmişlerdir. Özelikle bir katılımcının şu ifadesi dil öğrenimine geleneksel bakışın tipik örneğidir. Bir dil önce öğrenilir, sonra üretime dökülür. Ülkemizde bu tür düşünen öğretmenler maalesef şimdilik çoğunluktadır. Bu nedenler öğrencilerin zamanlarının çoğunu dilbilgisi öğretimi ile doldurmakta ve başarılarını da dilbilgisi bilgilerini ölçerek belirlemektedirler. Bu durumda dilin bir iletişim aracı olduğu göz ardı edildiği için öğrenilen dilbilgisi kuralları hiçbir işe yaramayan bilgi kümesi olarak öğrencilerin dimağlarında yer işgal etmektedir. Sonuç ve Öneriler Bu çalışma küçük bir grupla yapılmasına rağmen İngilizce öğretimine yönelik sorunların ortaya konulmasında bize önemli ipuçları vermiştir. Bu elde edilen verilere göre İngilizce öğretiminde belli başlı sorunlar, çağdaş dil öğretim yöntemlerini iyi bilen nitelikli öğretmen sayısının yetersizliği, okulların fiziki donanım ve materyallerinin eksik oluşu, öğrencilerin çoğunluğunun İngilizce öğrenmeye karşı motivasyon eksikliği olarak belirlenmiştir. Bu sorunların giderilmesi için Çal bölgesinde çalışan 689

15 ÇAL SEMPOZYUMU 1-3 EYLÜL 2006 DENİZLİ öğretmenler yabancı dil öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknikleri konularında, öğrenci motivasyonu sağlama, materyal, donanım kullanımı ve yabancı dilde ölçme ve değerlendirme konularında sunu, seminer ve uygulamalı anlatım (workshop) yoluyla ivedilikle bilgilendirilmelidir. Ayrıca zümrelerde bu konular öğretmenler arasında tartışılmalı ve görüş alışverişinde bulunulmalıdır. İngilizce öğretmenleri İngiltere, ABD, Avustralya gibi İngilizce konuşulan ülkelerde ve dünyanın diğer ülkelerinde İngilizce öğretmenlerinin hazırladıkları ve ücretsiz olarak herkese açık olan İngilizce öğretimi ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sitelerinden yararlanmalıdırlar. Kaynakça Demirel, Ö. (1990). Yabancı dil öğretimi: ilkeler, yöntemler, teknikler. Ankara: USEM Yayınları. Ellis, R. (1990). Instructed second language acquisiton. London: Basil Blackwell. Enginarlar, H. (2003). İlköğretim çağında yabancı dil öğretimi, Türk eğitim sisteminde yabancı dil eğitimi ve kalite arayışları. İstanbul: Özel okullar Derneği. Hughes, A. (1990). Testing for language teachers. Cambridge: Cambridge University Press. Nunan, D. (1998). Teaching grammar in context. ELT Journal, 52(2), Krashen, S. D. (1981). Second language acquisition and second language learning. Oxford: Pergamon Press. 690

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca I BİS 311 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca III BİS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Fransızca III BİS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca III BİS407 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları

Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çocuklar için Çeviri ETI432 Bahar 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2

1. İnsan kaynakları kavramı, önemi ve özellikleri 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞL307 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

TARİH: 26.08.2015 NO: 89

TARİH: 26.08.2015 NO: 89 Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Prof. Dr. Davut TURAN Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan ABAY

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Çevirmenlik Mesleği (ETI221) Ders Detayları

Çevirmenlik Mesleği (ETI221) Ders Detayları Çevirmenlik Mesleği (ETI221) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Çevirmenlik Mesleği ETI221 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ

SEKRETERLİK GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, sekreterlik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sekreterlik ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sınıf Yönetimi MB 301 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

4. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

4. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 07.12.2015 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Mesleki İngilizce Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bitirme Çalışması 1 YDA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bitirme Çalışması 1 YDA 409 7 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler D. Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Genel Tanıtım Koordinatörler Prof.Dr.Recep Yrd. Doç Dr. Ömer AYDOĞDU Programda İngilizce yazma, okuma, anlama ve konuşma yetenekleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

Simultane Çeviri (ETI413) Ders Detayları

Simultane Çeviri (ETI413) Ders Detayları Simultane Çeviri (ETI413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Simultane Çeviri ETI413 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU UTH443 7 2 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Siyaset Biliminde Çağdaş Yaklaşımlar SBK321 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze

Detaylı

Makine Mühendisliğine Giriş (ME 102) Ders Detayları

Makine Mühendisliğine Giriş (ME 102) Ders Detayları Makine Mühendisliğine Giriş (ME 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Makine Mühendisliğine Giriş ME 102 Bahar 1 0 0 1 2.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Konuşmalardan Not Alma (ETI311) Ders Detayları

Konuşmalardan Not Alma (ETI311) Ders Detayları Konuşmalardan Not Alma (ETI311) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Konuşmalardan Not Alma ETI311 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu

AVRASYA UNIVERSITY. Ders Tanıtım Formu Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Medya ve Toplum Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, besin/gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme alanında teorik ve uygulamalı eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Konusu ile

Detaylı

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

FİZİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere fizikle ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Fizikle ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19

TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19 TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI ALINAN KARAR SAYISI 14.08.2014 124 01-19 Fakülte Yönetim Kurulumuz Dekan Vekili Prof.Dr. Süleyman SEYDİ başkanlığında aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmıştır.

Detaylı

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Yazar Prof.Dr. Özcan DEMİREL ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkçe ders kitaplarını incelerken dikkat edilecek ölçütleri sıralayabilecek, ölçüt dayanıklı

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk Dili II TD 102 2. 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2011/ 2012 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI. 1. Sınıf

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2011/ 2012 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI. 1. Sınıf T.C. Bölüm 1. Sınıf 09:00 09:50 EĞT 102 Eğitim Psikolojisi 10:00 10:50 ELT 104 Sözlü İletişim Becerileri 11:00 11:50 ELT 104 Sözlü İletişim Becerileri EĞT 102 Eğitim Psikolojisi EĞT 102 Eğitim Psikolojisi

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 2 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırklareli Üniversitesine bağlı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Televizyonda yapım ve uygulamalara giriş Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 AİT 402 8 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları

Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları Fransızca-Türkçe Çeviri I (ETI471) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Fransızca-Türkçe Çeviri I ETI471 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Fransızca-Türkçe

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Final Programı

Final Programı SINIF PROGRAM DERSLER T U K Öğretim Elemanı DERSLİK 14.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 19.01.2015 20.01.2015 Snf.Öğrt. 1 Temel Matematik I 2 0 2 Yrd.Doç.Dr. Yaşar BOYACI D13 09:00 Snf.Öğrt. 1 Genel Biyoloji

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. 2. Yabancı Dil Eğitimi YDA 312 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. 2. Yabancı Dil Eğitimi YDA 312 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS 2. Yabancı Dil Eğitimi YDA 312 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI

2015-2016 AKADEMİK YILI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 201 2016 AKADEMİK YILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLARI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM Kurumsal İletişim İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler, Reklamcılık,

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ-2 Ders No : 0010110014 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS. Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5. Yabancı Diller Yüksekokulu DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl Teor+Uyg. Saat Kredi AKTS Mesleki İngilizce MSİ301 5 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Lisans Seçmeli Yabancı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal

İÇİNDEKİLER. Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal MİLLÎ EĞİTİM EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT 3 AYDA BİR YAYINLANIR BAHAR 2004 Sayı:162 ISSN 1302-5600 Milli Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi Yayımlar Dairesi Başkan V. Şadi KESKİN Yazı İşleri Müdürü Ali KARAÇALI Süreli

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 03029080 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN II.ÖĞRETİM. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı 6 SÖZ. Fen Bilgisi Eğitimi 4 SAY

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN II.ÖĞRETİM. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı 6 SÖZ. Fen Bilgisi Eğitimi 4 SAY T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gelişen ve Geliştiren Üniversitemizin bir şubesi olan Torul Meslek Yüksekokulu; bünyesinde bulunan programları ile ülkemizde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR) ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, bilgisayar ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Bilgisayar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI İKTİSAT I UİK317 5 2 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Görme EE 430 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 275, MATH

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. Yaz Dönemi İleri İngilizce Kursu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. Yaz Dönemi İleri İngilizce Kursu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yaz Dönemi İleri İngilizce Kursu Kursun Adı: İLERİ İNGİLİZCE Kursun Tanımı: Katılımcıları İngilizce Dil Yeterlik Sınavlarına hazırlayacaktır. Kursun

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0350040003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

SINAV GERÇEĞİNDE YGS-LYS SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

SINAV GERÇEĞİNDE YGS-LYS SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ SINAV GERÇEĞİNDE YGS-LYS SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ KASIM 2016 KARİYER GELİŞTİRME SÜRECİ TÜRKİYE DE YGS LYS DİPLOMA PUANI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI SEÇİMİ MESLEK YAŞAMI YGS YGS'de

Detaylı