JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW"

Transkript

1 ISSN: BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 1 Volume: 1 / Issue: 1 Yıl / Year: 2012 LEGAL

2 Banka ve Finans Hukuku Dergisi Journal of Bank and Finance Law Hakemli Dergidir / Peer reviewed Journal Yayın Sahibi / Publisher: Cilt: 1 / Sayı: 1 Volume: 1 / Issue: 1 Yıl / Year: 2012 Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni On Behalf of Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Sti. Publisher and Executive Editor Av. / Atty. Lütfürrahman BAŞÖZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Responsible Manager: Av./Atty. Ramazan ÇAKMAKCI Yayımcının Adı / Name of Publishing Company: Legal Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No. / Certificate No ) Tel.: Basımcının Adı / Printed by: Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti (Net Copy Center) (Sertifika No./Certificate No ) Tel Basıldığı Yer / Place of Publication: İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul Basım Tarihi / Publication Date: Mayıs/May 2012 Yönetim Yeri / Place of Management: E-posta / Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul Tel.: (216) Faks (Fax): (216) (Sertifika No./Certificate No ) URL: Yayın Türü / Type of Publication: Bu dergi yılda dört sayı olarak yayımlanan yerel, süreli hakemli bir hukuk dergisidir. This journal is a peer reviewed national law journal published four times a year. ISSN:

3 Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: BFHD For citations please use the abbreviation: BFHD Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri/ All correspondence concerning articles and other submissions should be addressed to: Telefon / Phone: Faks / Fax: Posta Adresi / Postal Address: Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy İstanbul Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir. Articles published in this journal represent only the views of the contributors. Copyright 2012 Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, LEGAL YAYINCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. nin yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik ve sair suretlerle kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kayda alınamaz. All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without the prior expressed permission in writing of the LEGAL YAYINCILIK SAN. ve TIC. LTD. STI. BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy İstanbul Tel: (216) Faks: (216) İnternet adresi: / E-posta:

4

5 Editör / Editor Av. Tülin Zırhlıoğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Hukuk Müdürlüğü-Danışman Yayın Kurulu / Editorial Board Doç. Dr. Ömer Özkan İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hayati Eriş Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Dr. Sıtkı Anlam Altay Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Soner Altaş Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Av. Başak Birlik Av. Serkan İçtem Hukuk Danışmanı Av. Başak Yağmur Tekeş Av. Serap Yılmaz Bilirkişi-Sermaye Piyasası Faaliyetleri Yetkilisi Lisans no:110139

6 Danışmanlar Kurulu / Advisory Board Prof. Dr. Erişah Arıcan Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Prof. Dr. Ahmet Battal Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Köksal Bayraktar Prof. Dr. Nuray Ekşi İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sami Karahan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilsay Kuruç E. T.C. Merkez Bankası Meclis Üyesi Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Güzin Üçışık Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Mehmet Çağlar Manavgat Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Eroğlu Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Mustafa Akın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyesi Av. Nilay Acar Av. Cemil Aygün Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hukuk Müşavirliği Kanuni Takipler Grup Başkanı Av. Nihat Boz Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri Av. Murat Duman HSBC Bank A.Ş. Hukuk Müşavir Yardımcısı

7 Av. Bora Durmaz Finansbank A.Ş. Hukuk Müşavirliği Genel Dava Birim Yöneticisi Av. İbrahim Murat Haznedar Türkiye İş Bankası Bölge Hukuk Müşaviri Av. Mehmet Emin Karaağaç Vakıfbank Baş Hukuk Müşaviri Av. Hasan Köroğlu TMSF Başkanlık Hukuk Müşaviri Av. Gürhan Okay TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hukuk Av. Tülin Zırhlıoğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Hukuk Müdürlüğü-Danışman

8

9 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW 1. Banka ve Finans Hukuku Dergisi, üç ayda bir (yılda dört kez) yayımlanan hakemli bir dergidir. The Journal of Bank and Finance Law is a peer reviewed journal published four times a year. 2. Dergi de yayımlanabilecek yazılar, banka ve finans hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir. This is a journal of law focusing on legal issues concerning bank and finance law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. 3. Dergi de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır. Kağıt Boyu: A4 Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines: Paper size: A4 Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm

10 X Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified Foodnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified 5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir. Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via should be submitted to the editör. There is no need to submit any hardcopy of the article. 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır. The name(s), formal positon(s), institutional affiliation(s) and contact details (especially (s)) of the author(s) must be clearly included with the submission to the editor. 7. Dergi ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir. Each submission should contain a Turkish (only for Turkish authers) and an English Title, as well as structured Abstract in Turkish (only for Turkish authers) and English. 8. Dergi ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. All articles should be accompanied by sufficient number of keywords in Turkish (only for Turkish authors) and English that reflect the content of the article. 9. Dergi ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. All references cited in the text should be numbered in order of mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the and of the article in an alphabetically arranged bibliography as well.

11 10. Dergi ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself or herself. 11. Yayım Kurulu nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istemesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu nca, tekrar hakeme gönderilebilir. Articles will initially be examined by the editorial board. After initial evaluation by the editorial board, the submissions will be sent to an anonymous peer reviewer, who is determined b the editorial board. In case of rejection or proposed amendments, the contributer(s) will be informed (generally via ) in adequate detal and provided with a copy of the reviewer s report. Whenever needed or necessary, a reviewed and amended submission may be sent to a second reviewer. 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır. All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author(s) and reviewer(s) will not be revealed to the other party. 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir. Free copies of the published issue will be sent both to the author(s) and to the reviewer(s). XI

12

13 Dergimiz Hakkında / About Our Journal Banka ve Finans Hukuku Dergisi (BFHD), yılda dört sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir yılında yayın hayatına başlayan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, banka ve finans hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır. Okuyucularımızın göndereceği banka ve finans hukuku alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz. Journal of Bank and Finance Law (BFHD) is a peer reviewed academic law journal published regularly four times a year, concentrating on issues of bank and finance law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It s publication life begins at Each issue contains scholarly works concerning bank and finance law, authored by scholars and practitioners around the globe. We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on bank and finance law; with your contributions and support our journal will progress.

14

15 EDİTÖRDEN /FROM THE EDITOR Değerli Okuyucularımız, Legal Hukuk Dergileri ailesinin yepyeni bir üyesi olan Banka ve Finans Hukuku Dergisi nin ilk sayısını sizlerle paylaşmanın sevinci içerisindeyiz. Dergimiz, bankacılık ve finans ile ilgili konularda akademisyenler, bu sektörde çalışan hukukçular ve uygulamada yer alan uzmanlar arasında, ihtiyaç duyulan bilgi alışverişinin yapılmasını amaçlamaktadır. Bankacılık ve Finans Hukuku ile bu alanda yaşanan gelişmeler, sektörün diğer sektörlerle olan yakın ilişkisi sebebiyle, sadece finans alanında çalışan meslektaşlarımızı değil, diğer sektörlerde çalışan meslektaşlarımızı da yakından ilgilendirmektedir. Belirttiğimiz önemde, bu alana özel çalışmaların yer alacağı ayrı bir dergi hazırlama konusunda motivasyonumuz olmuştur. Banka ve Finans Hukuku alanında çalışan değerli avukatlarımızın katkılarıyla da bu hukuk alanının gelişme kaydettiği düşüncesiyle, Danışma ve Yayın Kurulumuzda bu hukukçularımızdan bazılarına yer vermiş bulunmaktayız. Çıkış noktamız, dergimizin olabildiğince geniş bir ihtiyaca cevap vermesidir. Bu itibarla zaman zaman sektörün kendisine yönelik konularda akademisyen ve uzman profesyonellerin çalışmalarına da yer vermek düşüncesindeyiz. Bununla birlikte dergimizde yer verdiğimiz Yüksek Mahkeme kararları ile Resmi Gazete gelişmeleri de sektörü yakından ilgilendiren konulara ilişkin olarak derlenmiştir. Yılda dört kez yayınlamayı düşündüğümüz dergimizin içeriği zamanla sizlerden gelecek görüş, öneri ve değerlendirmelerinizle de şekillenecek olup, bu anlamda çok kıymetli katkılarınızı beklemekteyiz. İlk sayımızda emeği geçen ve eserlerini bizimle paylaşan değerli yazarlarımız ile tüm Danışma ve Yayın Kurulumuza en içten teşekkürlerimizi sunarız. Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle Av./Atty. Tülin ZIRHLIOĞLU

16

17 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ Cilt: 1 / Sayı: 1 Yıl: 2012 İÇİNDEKİLER Makaleler - Görüşler Bir Kambiyo Senedi Olarak Çek ve Yargı Kararları Işığında Çekin Unsurları Yargıtay Tetkik Hakimi Cihan ŞAHİN E-Haciz Uygulamalarında Ortaya Çıkan Sorunlar Dr. Mustafa ALPASLAN - Eda KAYA Türev Ürünlerin Vergilendirilmesi Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK Genel Olarak İflasın Ertelenmesi Müessesesi ve Satım Sözleşmesi Üzerindeki Etkisi Olcay IŞIK Yeni Türk Borçlar Kanunu nda Kefalet Sözleşmesine İlişkin Önemli Değişiklikler İbrahim Murat HAZNEDAR - Özay Şule GÜRSES Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulması, Saklanması ve Tasdik Ettirilmesi Zorunlu Olan Ticarî Defterler Soner ALTAŞ Haberler Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daire Kararları Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı Yargıtay Ceza Daire Kararları Danıştay Kararları Danıştay Daire Kararları Uygulamaya İlişkin Bilgiler Halka Arz Prosedürüne İlişkin Pratik ve Yararlı Bilgiler Bilirkişi Raporu Bankalar ve Finans Kuruluşlarınca Gözönünde Bulundurulması Gereken Düzenlemeler Özelgeler Önemli Bilgiler LEGAL HUKUK DERGİLERİ ABONELİK FORMU LEGALBANK ABONELİK FORMU

18 JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Volume: 1 / Issue: 1 Year: 2012 CONTENTS Articles - Dictums The Cheque as a Bill of Exchange and Elements of the Cheque in the Light of Judicial Decisions Investigation Judge of Court of Appeal Cihan ŞAHİN The Issues Arising from E-Attachment Proceedings Dr. Mustafa ALPASLAN - Eda KAYA Taxing the By-Product Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK The Institution of Postponement of Bankruptcy and the Effects of the Postponement of Bankruptcy on the Sales Contract Olcay IŞIK The Important Amendments Related to Bail Agreement in the New Turkish Code of Obligations İbrahim Murat HAZNEDAR - Özay Şule GÜRSES The Commercial Books that have to be Kept, Preserved and Certified Compulsory According to The New Turkish Commercial Code Soner ALTAŞ The News Decisions of the Court of Appeal Decisions of Joint Civil Chambers of the Court of Appeal Decisions of Civil Chambers of the Court of Appeal Assembly of Criminal Chambers of Court of Appeal Decision Penal Chamber of Court of Appeal Decisions The Council of State Decisions Chamber of Council State Decisions Practical Informations Practical and Useful Informations Regarding the Procedure of Public Offering Expert Report The Points to be Considered by Banks and Financial Institutions Rulings Substantial Informations SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

19 MAKALELER - GÖRÜŞLER ARTICLES - DICTUMS * Bir Kambiyo Senedi Olarak Çek ve Yargı Kararları Işığında Çekin Unsurları The Cheque as a Bill of Exchange and Elements of the Cheque in the Light of Judicial Decisions Yargıtay Tetkik Hakimi / Investigation Judge of Court of Appeal Cihan ŞAHİN * E-Haciz Uygulamalarında Ortaya Çıkan Sorunlar The Issues Arising from E-Attachment Proceedings Dr. Mustafa ALPASLAN - Eda KAYA * Türev Ürünlerin Vergilendirilmesi Taxing the By-Product Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK * Genel Olarak İflasın Ertelenmesi Müessesesi ve Satım Sözleşmesi Üzerindeki Etkisi The Institution of Postponement of Bankruptcy and the Effects of the Postponement of Bankruptcy on the Sales Contract Olcay IŞIK * Yeni Türk Borçlar Kanunu nda Kefalet Sözleşmesine İlişkin Önemli Değişiklikler The Important Amendments Related to Bail Agreement in The New Turkish Code of Obligations İbrahim Murat HAZNEDAR - Özay Şule GÜRSES * Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Tutulması, Saklanması ve Tasdik Ettirilmesi Zorunlu Olan Ticarî Defterler The Commercial Books that have to be Kept, Preserved and Certified Compulsory According to The New Turkish Commercial Code Soner ALTAŞ

20

21 H BİR KAMBİYO SENEDİ OLARAK ÇEK ve YARGI KARARLARI IŞIĞINDA ÇEKİN UNSURLARI THE CHEQUE AS A BILL OF EXCHANGE and ELEMENTS OF THE CHEQUE IN THE LIGHT OF JUDICIAL DECISIONS Cihan ŞAHİN * ÖZET Kambiyo senetleri arasında yer alan ve öğretide üzerinde ittifaka varılmış bir tanımı bulunmayan çek, Türk Ticaret Kanunu nda ve Çek Kanunu nda düzenlenmiştir. Çekin şekil şartları 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 692 ve 693. maddeleri ile tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 780. ve 781. maddelerinde düzenlenmiştir. Her iki Kanunda da çeke ilişkin şekil şartları hemen hemen aynı olmakla birlikte bazı terimler farklı şekilde kullanılmıştır. Buna karşılık 5941 sayılı Çek Kanunu ve bu Kanunda değişiklik yapan 6273 sayılı Kanunda, Türk Ticaret Kanunu nda yer almamakla birlikte bazı şekil unsurlarına yer verilmiştir. Çalışmamızın konusunu öğretideki görüşler ve Yüksek Mahkemenin kararları ışığında çekteki şekil şartlarının incelenmesi, Çek Kanunu ile getirilen şekle ilişkin şartların, çekin kambiyo senedi olma vasfı üzerindeki etkileri, Çek Kanunu nda belirtilen çek türleri ve şekil şartları oluşturmaktadır. ABSTRACT The cheque ranks as a bill of exchange and does not have a common definition in doctrine is set out in The Turkish Commercial Code and in The Cheque Code. The requirements as to form of the cheque are arranged in article 692 and article 693 of The Turkish Commercial Code H * Hakem denetiminden geçmiştir. Yargıtay Tetkik Hâkimi

22 22 Bir Kambiyo Senedi Olarak Çek ve Yargı Kararları Işığında Çekin Unsurları numbered 6762 and article 780 and article 781 of The Turkish Commercial Code numbered 6102 which will be entry into force on The requirements as to form are much the same in both Codes but some of terms are in different use. On the contrary, some formal elements which are not stipulated in the Turkish Commercial Code but stipulated in The Cheque Code numbered 5941 and stipulated in the Code numbered 6237 which amended The Cheque Code numbered The subject of this essay is analyzing the requirements as to form of the cheque in the light of doctrine and Supreme Court Decisions, the requirements as to form of the cheque stipulated in The Cheque Code, the effects of the cheque as a bill of exchange, types of cheques and requirements as to form of the cheque mentioned in The Cheque Code. Anahtar Kelimeler: Çek, Kambiyo senedi, Yargıtay, havale, ödeme yeri, keşideci (düzenleyen), imza, tacir Keywords: The Cheque, Bill of Exchange, Court of Appeal, money order, place of payment, drawer of a bill, signature, the Merchant ***... Bir senedin çek niteliğinde olup olmadığı Türk Ticaret Kanunu ndaki unsurlar göz önüne alınmak suretiyle belirlenecektir. TTK nun 780. maddesine göre çek; a) Senet metninde çek kelimesini ve eğer senet Türkçe den başka bir dille yazılmış ise o dilde çek karşılığı olarak kullanılan kelimeyi, b) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havaleyi, c) Ödeyecek kişinin, muhatabın ticaret unvanını, d) Ödeme yerini, e) Düzenlenme tarihini ve yerini, f) Düzenleyenin imzasını içerir. Makalenin devamına, dergimizin 2012 yılı 1. Cilt 1. sayısından ulaşabilirsiniz

23 H E-HACİZ UYGULAMALARINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR THE ISSUES ARISING FROM E-ATTACHMENT PROCEEDINGS ÖZET Dr. Mustafa ALPASLAN * Eda KAYA ** Bu makalede ödeme emri tebliğ edilmeden e-haciz uygulaması ve bu kapsamda ortaya çıkan sorunlar kaleme alınmıştır. İncelemede Türkiye Bankalar Birliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen dikkat edilmesi gerekli hususlara da değinilmiştir. ABSTRACT In this essay e-attachment proceedings applied without the served order of payment and the issues arising from this subject are discussed. In the review the subjects to take into consideration are mentioned by The Banks Association of Turkey and The Revenue Administration is referred. Anahtar Kelimeler: Vergi daireleri, banka hesabı, vergi mükellefi, e-haciz, kredi limiti, Türkiye Bankalar Birliği Keywords: Tax offices, bank account, tax payer, e-attachment, credit limit, The Banks Association of Turkey *** H * Hakem denetiminden geçmiştir. SMMM ** Denetçi

24 24 E-Haciz Uygulamalarında Ortaya Çıkan Sorunlar... Uygulamanın eksik yönlerinden birisi de idare ile mükellef arasında iyi bir iletişim kurulmamasıdır. Bu kapsamda vergi idaresinin, e- haciz uygulamasından haberi olmayan kamuoyunu kısa film, toplantılar, duyurular yoluyla bilgilendirici çalışmalar yapmasında oldukça fayda vardır. Vergi idaresi, e-haciz uygulaması yoluyla alacaklarını tahsil etmeyi amaçlarken uygulamadan kaçmak isteyen mükelleflerin mevduatlarını kayıt dışına itmemeye özen göstermelidir. İdare tüm eylemlerinde hukuka bağlı olması gerektiğini unutmamalı ve mükelleflerin ticari itibarlarının zedelenmemesi için gerekli önlemleri almalıdır. Makalenin devamına, dergimizin 2012 yılı 1. Cilt 1. sayısından ulaşabilirsiniz

25 H TÜREV ÜRÜNLERİN VERGİLENDİRİLMESİ TAXING THE BY-PRODUCT Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK * ÖZET Kurumların türev ürünlerden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin esaslar 5 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır. Makalede türev ürün olarak belirtilen işlemlerin neler olduğu hususu açıklanmıştır. ABSTRACT The principles about taxing the incomes which are obtaining from the by-product by the institutions are explained by the General Communique of Corporate Tax numbered 5. In this essay, the procedures which are stated as a by- product are explained. Anahtar Kelimeler: Türev ürün, gelir, vergi, Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ, finansal varlık. Keywords: By-product, income, tax, General Communique of Corporate Tax, financial asset. ***... Tezgâh üstü piyasalarda yapılan işlemler kapsamında dar mükellef bir kurum tarafından, opsiyon sözleşmesi veya priminden elde edilen kazançlar ticari kazanç olarak değerlendirilecek ve bu kazançlar üzerinden K.V.K. nun 30. maddesi uyarınca stopaj yapılmayacaktır. H * Hakem denetiminden geçmiştir. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

26 26 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesi 282 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği nde Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası İşlemlerinin borsalarda veya tezgâh üstü piyasalarda yapılması ile kim tarafından yapıldığına göre stopaja tabi olup olmadığının veya stopaj oranının değişeceği belirtilmektedir. Aracı Kurum Varantları: Bir sermaye piyasası aracı olan aracı kurum varantında dayanak varlığı ya da göstergeyi elinde bulunduran kişiye önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı verilmektedir. Bu hak kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanılmaktadır. Türkiye de işlem gören varantlar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda öncelikle Endeks 30 içindeki en büyük 10 hisseden seçilmektedir. Türkiye de bir işyeri ve daimi temsilcisi olmayan dar mükellef kurumlar tarafından, aracı kuruluş varantlarından elde edilen kazançlar ticari kazanç olarak değerlendirilecek ve bu kazançlar üzerinden K.V.K. nun 30. maddesi uyarınca stopaj yapılmayacaktır. 89 seri numaralı Gider Vergileri Genel Tebliği nde İ.M.K.B. nda işlem gören varantlara ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar B.S.M.V. nden istisna edilmiş olup, Türkiye de kurulu borsalarda işlem gören opsiyonların vergilemesine yönelik açıklamalar, varantlar için de geçerli olacaktır. Makalenin devamına, dergimizin 2012 yılı 1. Cilt 1. sayısından ulaşabilirsiniz

27 H GENEL OLARAK İFLASIN ERTELENMESİ MÜESSESESİ VE SATIM SÖZLEŞMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * THE INSTITUTION OF POSTPONEMENT OF BANKRUPTCY AND THE EFFECTS OF THE POSTPONEMENT OF BANKRUPTCY ON THE SALES CONTRACT Olcay IŞIK ** Öğüdün yolu uzun, örneğin yolu kısa ve etkilidir. Lucius Annaeus Seneca ÖZET Ekonomik hayat içerisinde önemli bir yere sahip olan ve ülkemizde de çok sayıda bulunan sermaye şirketleri ve kooperatiflerin bazılarının borca batık hale gelmesi nedeniyle alacaklılarının zarara uğrama tehlikesiyle yüz yüze kalınması, kanun koyucuyu bir takım çareler aramaya yöneltmiştir. Bu çerçevede bulunan çözümlerden biri de iflasın ertelenmesi müessesesidir. İflasın ertelenmesi müessesesinin kooperatifler için de öngörüldüğünü bilsek bile, uygulamada daha çok sermaye şirketleri için kullanıldığını söyleyebiliriz. İflasın ertelenmesi müessesesinin işlevsel hale gelmesi oldukça yenidir. Bu zamana kadar yapılan çalışmaların birçoğu bu müessesenin tüm kapsamını genel hatları ile incelemek şeklinde yapılmıştır. Ancak konu hakkında asıl ihtiyaç, müessesenin belli kısımları üzerinde yoğunlaşmak suretiyle daha açık bir şekilde ortaya konulmasıdır. Kısmen de olsa bu ihtiyaca cevap vermeye çalıştığımız çalışmamızda öncelikle genel olarak iflasın ertelenmesi müessesesi ile bu müessesenin şekli ve maddi şartları üzerinde durulmuş, H Hakem denetiminden geçmiştir. * Bu çalışmayı incelemek suretiyle emek sarfeden değerli hocam Prof. Dr. Seyithan Deliduman a sonsuz şükranlarım ile. ** Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Elemanı

28 28 Genel Olarak İflasın Ertelenmesi Müessesesi ve Satım Sözleşmesi Üzerindeki Etkisi daha sonra iflasın ertelenmesinin satım sözleşmesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. ABSTRACT The bankruptcy and facing the insecurity of the payees of some of the stock corporations and cooperatives which have an important place in the economic world and our country, led the legislator for some alternative solutions. In this respect, one of these alternative solutions is the postponement of bankruptcy. Even though we know that, in theory, the postponement of bankruptcy is provided for cooperatives too, in practice it is mostly applied for stock corporations. The institution of the postponement of bankruptcy has recently become functional. Until now, the studies carried out in this respect have mainly focused on highlighting the scopes of this institution. However, the basic necessity of the field is focusing on some definite aspects of the institution and explain it clearly. Having tried to fulfill the need partly, this study firstly aims at discussing the institution of postponement of bankruptcy, and its form and material terms, and then analyzing the effects of the postponement of bankruptcy on the sales contract. Anahtar Kelimeler: Sermaye şirketi, iflasın ertelenmesi, kooperatif, borca batık, malvarlığı, tüzel kişiler Keywords: Equity company, postponement of bankruptcy, cooperative, deep in debt, assets, legal entities ***... İflasın ertelenmesi müessesesi ticari hayat açısından son derece önem arz eden sermaye şirketleri ve kooperatifler için öngörülmüş, hem iyileştirme projesinden yararlanmak suretiyle tüzel kişiliğini sürdürmelerini sağlayan hem de belli bir süre içerisinde alacaklılarını tatmin etmelerine olanak tanıyan ve kanun ile öngörülmüş bir imkândır. Etkileri bakımından da son derece geniş bir alana hâkim olan iflasın ertelenmesi, nitelik itibariyle bir iyileştirme tedbiridir.... Makalenin devamına, dergimizin 2012 yılı 1. Cilt 1. sayısından ulaşabilirsiniz

29 H YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU NDA KEFALET SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER THE IMPORTANT AMENDMENTS RELATED TO BAIL AGREEMENT IN THE NEW TURKISH CODE OF OBLIGATIONS İbrahim Murat HAZNEDAR * Özay Şule GÜRSES ** ÖZET Bu makalede, kefalet sözleşmesinin Bankacılık uygulamasındaki önemi çerçevesinde, konu hakkında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile getirilen yeni ve farklı hükümler, Kanun daki sistematik esas alınarak incelenmiştir. ABSTRACT In this essay, with in the scope of the importance of bail agreement in the banking practice, The new and different provisions which brought into The Turkish Code of Obligations numbered 6098 are analized with grounding on the systematic of Code. Anahtar Kelimeler: Kefalet sözleşmesi, bankacılık uygulaması, Türk Borçlar Kanunu, kredi, kefil, garanti sözleşmesi, feragat. Keywords: Bail agreement, banking practice, Turkish Code Of Obligations, credit, bailsman, contract of guarantee, withdraw. H * Hakem denetiminden geçmiştir. Türkiye İş Bankası A.Ş. Bölge Hukuk Müşaviri ** Türkiye İş Bankası A.Ş. Avukatı

30 30 Yeni Türk Borçlar Kanunu nda Kefalet Sözleşmesine İlişkin Önemli Değişiklikler... Türk Borçlar Kanunu nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun un 1. maddesinde Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önceki fiil ve işlemlere, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına, bu fiil ve işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse, kural olarak o kanun hükümleri uygulanır. Ancak, Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra bu fiil ve işlemlere ilişkin olarak gerçekleşecek temerrüt, sona erme ve tasfiye, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir. denilmiştir. Dolayısıyla Kanun un yürürlüğe gireceği tarihinden önce düzenlenmiş olan kefalet sözleşmeleri bu Kanun ile ilave olarak getirilen şekil şartlarına tabi olmayacaktır. Ancak, alacaklının alacağını elde edememesi ve bu sebeple kefile başvurmak istemesi halinde bu doğrultuda yapacağı işlemler yeni Kanun hükümlerine tabi olacaktır. Makalenin devamına, dergimizin 2012 yılı 1. Cilt 1. sayısından ulaşabilirsiniz

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 4 Volume: 1 /

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 2 / Sayı: 5 Volume: 2 /

Detaylı

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW

Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW Malî Hukuk Dergisi JOURNAL OF FISCAL LAW VERGİ HUKUKU, MALÎ SUÇLAR VE CEZALAR, ŞİRKETLER HUKUKU, KAMBİYO MEVZUATI, DIŞ TİCARET VE TEŞVİKLER, GÜMRÜK UYGULAMALARI, MUHASEBE, SERMAYE PİYASASI HUKUKU, AVRUPA

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 35 Volume: 9 / Issue: 35 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL ISSN: 1304-5962 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year.

Detaylı

MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ

MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ ISSN: 1306-1224 MEDENÎ USÛL VE İCRA - İFLÂS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. This journal is a peer

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 39 Volume: 10 / Issue: 39 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 38 Volume: 10 / Issue: 38 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 2 Year 2012 Volume 1 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 1 Year 2012 Volume 1 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 33 Volume: 9 / Issue: 33 Yıl / Year: 2013 Fikrî ve Sınai Haklar

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İCRA VE İFLAS HUKUKU ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2013 Cilt 2 Sayı 2 Year 2013 Volume 2 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6

İÇİNDEKİLER A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL OLARAK... 4 A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 B-) ÇEKTE MUHATAP... 5 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6 A-) ÇEK DEFTERİ

Detaylı

TACİRLER, YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ ÖDEVİ

TACİRLER, YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ ÖDEVİ 10. Yıl a Armağan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:11 Sayı: 22 Güz 2012/2 s. 9-24 TACİRLER, YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ ÖDEVİ Ömer Faruk BATIREL ÖZET Bu yazının amacı; ticari

Detaylı

Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları*

Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları* HAKEMLİ Türk Borçlar K anunu, Türk Ticaret K anunu ve Hukuk Muhakemeleri K anunu ndaki Bilişim Alanına İlişkin Düzenlemelerin Ceza Hukukuna Yansımaları* Yrd. Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER** * Bu makale

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 38 Ekim 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 38 Ekim 2013 TÜRK TİCARET KANUNDA WEB SİTESİ KULLANIM ZORUNLULUĞU: KURUMSAL YÖNETİM KAPSAMINDA MENFAAT SAHİPLERİNİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI Selçuk YALÇIN Yrd.Doç.Dr., DPÜ. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi 1

Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi 1 Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi Vergilendirmede Elektronik Belgelerin Hukuki Geçerliliklerinin Değerlendirilmesi 1 Yrd. Doç. Dr. Memduh ASLAN Hasan Kalyoncu

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 79 Mayıs 2014 Sayı: 2 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X HAKEMLİ BİR DERGİDİR SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Ercan DEMİR YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Anıl GÜLER YAYIN KURULU

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT

TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT TASARRUF SAHİPLERİNİN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASINA DAİR MEVZUAT Yonca F. YÜCEL 1. Bankacılığa İlişkin Kanunlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 1. maddesine göre; Bu Kanununun amacı, finansal piyasalarda

Detaylı

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ *

MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * MENKUL KIYMET BORSALARINDA ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ KAPSAMINDA ARACI KURUMLARLA YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ * Dr. Nusret ÇETİN ** H. Ebru TÖREMİŞ *** ÖZET Menkul kıymet borsalarında

Detaylı