BURSA 2009 KANSER İSTATİSTİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA 2009 KANSER İSTATİSTİKLERİ"

Transkript

1 BURSA 2009 KANSER İSTATİSTİKLERİ

2 Hazırlayanlar Zihni Can DEMİRCİOĞLU Ayşe AKAN Gülden KARACA Sevgi AYIK Yasemin DURGUT Melin KIRBIYIK

3 Bursa Nüfus Kayıtları Ve Nüfusu Bursa da 2007 yılından önce genel nüfus sayımları yoluyla nüfus bilgisi toplanmıştır. Genel Nüfus Sayımları her 10 yılda bir sokağa çıkma yasağı ile tek tek hanelerin ziyareti sonucu toplanan verilerin derlenmesi ile oluşturulmuştur. Türkiye nüfus bilgileri 2007 yılından itibaren ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile toplanmaya başlanmıştır. ADNKS temeli her vatandaşa Kimlik Numarası verilmesidir. Her Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşına 28 Ekim 2000 tarihinde tek bir TC Kimlik Numarası verilmiş bulunmaktadır. TC Kimlik numarası bilgi içermeyen 11 haneli bir sayıdan oluşmaktadır. ADNKS ise kişilerin yerleşim yerlerine göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu, TC Kimlik Numarasına göre kişiler ile ikamet adreslerinin eşleştirildiği bir kayıt sistemidir. Bu sistem ile daha önce 10 yılda bir gerçekleşen nüfus sayımlarından farklı olarak her an güncel ve net bilgi sağlanmaktadır (1). Türkiye nüfusu kanser kayıtçılığının başladığı yıllara göre artmış ve nüfus yaşlanmıştır. Kanser kayıtçılığının başladığı 1992 yılından iki yıl önce yapılmış olan genel nüfus sayımında ülkemiz nüfusu olup, bu sayımda 65 yaş ve üstü yaş grubu toplam nüfusun %4,3 ünü oluşturmaktadır (2). Türkiye nüfusu 2009 yılı içinde toplam ya, 65 yaş ve üstü yaş grubu toplam nüfus içindeki payı ise %7,0 ye yükselmiştir.(3) Bursa nüfusu 2009 yılı içinde toplam olup, kadın ve erkek nüfus dağılımının eşit olduğu görülmektedir. Toplam nüfusun yaklaşık dörtte birini (%22,9) 0-14 yaş grubu, %7,2 sini ise 65 yaş ve üstü yaş grubunda bulunan kişilerin oluşturduğu görülmektedir. Bursa nüfusuna dair yaş ve cinsiyet dağılımı Tablo 1 de verilmiştir Tablo 1. Bursa Nüfusunun 2009 Yılına Ait Yaş Gruplarına Göre Cinsiyet Dağılımı (2009) Yaş Grupları Erkek Kadın Toplam Toplam

4 Şekil 1. Bursa Nüfus Piramidi (2009) ,10 BURSA 0,45 0,27 0, ,79 1, ,15 1, ,71 2, ,63 3, ,52 4, ,75 6, ,72 7, ,99 7, ,11 8, ,61 9, ,31 10, ,31 7, ,64 8, ,73 8, ,20 8, ,33 8,27-15,00-10,00-5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 KADIN TOPLAM ERKEK

5 Ölüm İstatistikleri Düzenli ve güvenilir ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri sağlık planlaması ve önceliklerin belirlenmesi için önemlidir. Ölüm nedenlerini bilmek; hastalıklara yönelik halk sağlığı programlarının değerlendirmesini yapmak için de esastır. Kanser kayıtçılığında ise ölüm nedenleri ve ölüm hızı, veri kalitesinin ve tamlığının değerlendirilmesinin yanı sıra yaşam süresi (survival) analizlerinin yapılabilmesini sağlaması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. (3) Türkiye de ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerinin toplanması tarihinde değiştirilmiştir. Ölüm nedenlerinin elektronik olarak girileceği, kişiye dair bilgilerin kimlik paylaşım sistemi üzerinden TC Kimlik Numarası ile alındığı bir sistemle toplanmaya başlanmıştır. (Şekil 2) (4) Şekil 2. Ölüm Bildirim Sistemi İş Akış Şeması (4)

6 Aktif Kanser Kayıtçılığı 2000 yılında, referans tarihiyle İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi İşlem ve İstatistik Şube içerisinde çalışmalarına başlayan Bursa Kanser Kayıt Merkezi, 2008 yılından sonra aynı kurum içerisinde kurulan Kanser Kontrol Birimi bünyesinde çalışmalarını sürdürmüştür tarihinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kurulmuştur. Bursa Kanser Kayıt Merkezi; bu tarihten sonra Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Şube içerisinde Aktif Kanser Kayıtçılığı çalışmalarını sürdürmektedir. İldeki örgüt yapısı bir merkez büro ve bir danışma kurulu ile Kamu ve Özel Hastanelerde bulunan Kanser Kayıt Elemanların dan oluşmaktadır. (Şekil 3) Şekil 3. Bursa Kanser Kayıt Merkezi Örgütlenme Şeması İl Halk sağlığı Müdürü İl Halk sağlığı Müdür Yardımcısı Kanser Şube İl Kanser Danışma Kurulu Kanser Kayıt Merkezi (Merkez Büro) Hastane Kanser Kayıt Birimleri Kanserle Savaş Daire Başkanlığı 1983 yılında kurulmuştur. Bu yıllarda kanser hastalığı bildirimi zorunlu hastalıklar arasına alınmıştır. Kanser Kayıtçılığı Aktif ve Pasif Sistemle sürdürülmektedir. Pasif sistemle başlayan kanser kayıtçılığında yeterli sayıda ve kalitede verinin toplanamaması nedeniyle 1992 yılında aktif sistemle kanser kayıtlarının toplanmasına başlanmıştır.(3) Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun kurulmasıyla ismi Kanser Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. Bursa Kanser Kayıt Merkezi ülkemizde aktif sistemle kanser kayıtçılığını sürdüren 15 ilden biridir. Referans tarihi en eski olan üçüncü ildir (Tablo 2)(3). Kanser Daire Başkanlığınca; 2013 yılında diğer 66 İlinde Aktif Sistemle Kanser Kayıtçılığına başlaması amacıyla gereken çalışmalar başlatılmıştır.

7 Tablo 2. Türkiye de Kanser Kayıt Merkezleri ve Referans Tarihleri İller Referans Yılı 1 İzmir Antalya Bursa Eskişehir Samsun Trabzon Edirne Erzurum Ankara Kocaeli Gaziantep Malatya Mersin İstanbul Adana 2012 Bursa Kanser Kayıt Merkezi toplum tabanlı bir kayıt merkezidir. Toplum tabanlı bir Kanser Kayıt Merkezi nin temel amacı sorumlu olduğu nüfusta ortaya çıkmış kanserlerin olabildiğince tümü hakkında bilgi toplamaktır. Bursa Kanser Kayıt Merkezi nin referans tarihi 1 Ocak 2000 dir. Yani tanı tarihi 1 Ocak 2000 ve sonrası olan tüm olgular kayıt altına alınmaktadır. Bu amaçla; İlimizde ve diğer tüm İllerde Kanser Daire Başkanlığı nca hazırlanmış Kanser Kayıt Formu kullanılmaktadır. İldeki tüm Kanser Kayıt Elemanlarınca, kendi kurumlarındaki olgulara ait demografik ve klinik bilgiler, Kanser Kayıt Formuna işlenmektedirler. Kanser Kayıt Merkezi; Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Şube Müdürü gözetiminde Kayıt Sorumlusu 3 hemşire ve 1 veri giriş elemanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkezde derlenen verilerin kalite kontrolleri eğitim görmüş bu elemanlar tarafından yürütülmektedir. Merkez büro bütün Hastane Kanser Kayıt Birimlerinden gelen verileri ICD-O3 onkoloji standartlarına ve SEER evreleme kılavuzuna göre patolojik olarak sınıflandırır ve evreler. Sınıflandırılan ve evrelenen olguların duplikasyon kontrolleri yapılır ve veriler bilgisayar ortamına aktarılır. Bu işlemler için Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IACR) tarafından geliştirilmiş olan Can-Reg 4 adlı bilgisayar programı kullanılmaktadır. Can-Reg 4 kanser kayıt merkezleri için özel olarak geliştirilmiş bir bilgisayar programıdır. Kaba ve yaşa standart insidans hızları bu program üzerinden hesaplanmaktadır.

8 Şekil 4. Kanser Kayıtçılığının İş Akışı Şeması (3) Kanser Kayıt Merkezince: * Malign kanserlerin tamamı (primer kanserler) * İn situ kanserler * Santral sinir sistemi ve medulla spinalis te yer alan benign / borderline tümörler toplanmaktadır.(5) Bu nedenle çok sayıda ve farklı nitelikteki kaynaklardan veri toplanmaktadır. Kanser Kayıt Merkezinin başlıca veri kaynaklarını; hastaneler, özel patoloji laboratuarları, ölüm raporları, özel kliniklerin ve özel hekimlerin kayıtları oluşturmaktadır.

9 Kanser Kayıt Merkezi nde toplanan kanser verileri Bakanlığın talebi doğrultusunda, istenilen tanı yılına göre hazırlanarak elektronik ortamda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı na gönderilmektedir. Kanser Daire Başkanlığı nca tüm illerin verileri birleştirilerek, her bir kanser türü için Türkiye insidans hızları hesaplanmaktadır. İnsidans, sağlıklı olan kişilerin belli bir zaman birimi içinde (kanser olguları için genellikle bir yıl) belirli bir hastalığa yakalanma olasılığıdır. Yani, risk altındaki toplumda bir yıl içinde gelişen yeni kanser vakaları sayısıdır. İnsidans hızı = Belirli bir süre içindeki yeni kanser olgu sayısı / Belirli bir süre içinde izlenen risk altındaki nüfus x k (100000) Belirli bir süre içindeki yeni kanser olgu sayısı: Belirli bir yıla ait, belirli bir coğrafik alanda ikamet etmekte olan yeni kanser tanısı almış vakaların toplam sayısıdır. Belirli bir süre içinde izlenen risk altındaki nüfus: Belirli bir yıla ait, belirli bir coğrafik alanda yer alan, kanser geliştirme olasılığı olan toplam nüfustur. Kanser sıklığı toplumda yüksek sıklıkta olmadığı için elde edilen rakamların daha rahat ifadesi için katsayısı ile çarpılarak konuşulmaktadır.(4) ,3 211,4 223,2 259,3 271,3 253, ,4 129,6 137,5 150,5 157,7 152,6 ERKEK KADIN Şekil 5. Bursa Kanser Kayıt Merkezinin Cinsiyete Göre Yaşa Göre Standardize Edilmiş İnsidans Hızlarının (YSH) Yıllara Göre Değişimleri (Bursa, 2009) (Dünya Standart Nüfusu, Kişide)

10 ,3 211,4 223,2 259,3 271,3 253, , ,6 239, ,1 Tüm Kanserler Deri hariç tüm kanserler ** Şekil 6. Erkeklerdeki Yaşa Göre Standardize Edilmiş İnsidans Hızlarının (YSH) Yıllara Göre Değişimleri (Bursa, 2009) (Dünya Standart Nüfusu, Kişide) ** Malign Melanom dışı ,7 152,6 150,5 137,5 129,6 117, ,7 137,6 109,8 116,7 124, Tüm Kanserler Deri hariç tüm kanserler ** Şekil 7. Kadınlarda Yaşa Göre Standardize Edilmiş İnsidans Hızlarının (YSH) Yıllara Göre Değişimleri (Bursa, 2009) (Dünya Standart Nüfusu, Kişide) ** Malign Melanom dışı Kanser Kayıt Merkezi nin gerek merkez bürosunda, gerekse hastanede görev yapan bütün elemanları verilerin yetkisiz kişiler tarafından kullanılmaması gerektiğini bilirler tarihli Gizlilik Yönergesi gereğince doldurulan formların taşınması, merkezde korunması, bilgisayara verilerin girilmesi ya da bilgisayarda çalışma sırasında hastaların kimliğini belli edecek bilgilerin, yetkisiz kişiler tarafından öğrenilmesine engel olunur. Bu konu Kanser Kayıt Merkezi nin bütün eğitim programlarında yer alır. Kanser Kayıt Merkezi nin verilerinden yararlanmak isteyen kişi ve kuruluşların veri tabanından yararlanıp yararlanmayacağına, yararlanacaksa verilerin hangi başlıklarının paylaşılabileceği, yazılı başvurular sonrası değerlendirilir. Toplumsal yarar gözetilerek, bilimsel araştırmalar amacıyla tablolanmış veriler paylaşılabilir, ancak hiçbir durumda kişilerin kimlik bilgileri paylaşılamaz. Ticari amaçlı başvurular yanıtlanmaz.

11 2009 YILI VERİLERİ Tablo 3. Cinsiyete Göre Yaşa Standardize Edilmiş Hız Dağılımı (Bursa, 2009) (Dünya Standart Nüfusu, Kişide) ICD-10 ERKEK TOPOGRAFİ 2009 ICD-10 KADIN TOPOGRAFİ 2009 C00-C96 Tüm Topografiler 253,1 C00-C96 Tüm Topografiler 152,6 C00-C14 Ağız, Farinks 6,5 C00-C14 Ağız, Farinks 1,9 C00 Dudak 2,3 C00 Dudak 0,4 C01-C02 Dil 1 C01-C02 Dil 0,2 C03-C06 Ağız 0,9 C03-C06 Ağız 0,3 C07-C08 Tükrük Bezleri 0,2 C07-C08 Tükrük Bezleri 0,2 C09 Tonsil 0,2 C09 Tonsil 0 C10 Diğer Orofarinks 0 C10 Diğer Orofarinks 0 C11 Nasofarinks 1,3 C11 Nasofarinks 0,6 C12-C13 Hipofarinks 0,2 C12-C13 Hipofarinks 0,2 C14 Farinks, tanımlanmamış 0,4 C14 Farinks, tanımlanmamış 0 C15-C26 Sindirim Organları 50,1 C15-C26 Sindirim Organları 30,2 C15 Özofagus 1,8 C15 Özofagus 0,8 C16 Mide 17,5 C16 Mide 7,9 C17 İnce Barsak 0,6 C17 İnce Barsak 0,5 C18 Kolon 11,7 C18 Kolon 7,3 C19-C20 Rektum 8,3 C19-C20 Rektum 6,2 C21 Anüs 0,1 C21 Anüs 0,1 C22 Karaciğer 2,8 C22 Karaciğer 0,8 C23-C24 Safrakesesi vb. 1,1 C23-C24 Safrakesesi vb. 2 C25 Pankreas 6,2 C25 Pankreas 4,6 C26 Diğer Sindirim organları 0 C26 Diğer Sindirim organları 0 C30-C34, C37-C38 Solunum Organları 83,2 C30-C34, C37-C38 Solunum Organları 7,8 C30-C31 Burun, sinüsler vb. 0,4 C30-C31 Burun, sinüsler vb. 0,3 C32 Larinks 8,9 C32 Larinks 0,5 C33-C34 Trakea,Bronş,Akciğer 73,1 C33-C34 Trakea,Bronş,Akciğer 6,9 C37-C38 Diğer Torasik organlar 0,8 C37-C38 Diğer Torasik organlar 0,1 C40-C41 Kemik 0.8 C40-C41 Kemik 0.8 C43 Deri Melanomu 2.2 C43 Deri Melanomu 1.4 C44 Diğer Deri 23.0 C44 Diğer Deri 15.1 C45 Mezoteliyoma 0.9 C45 Mezoteliyoma 0.3 C46 Kaposi sarkomu 0.6 C46 Kaposi sarkomu 0.1 C47;C49 Konnektif,Yumuşakdoku 1.7 C47;C49 Konnektif,Yumuşakdoku 2.0 C50 Meme 1.1 C50 Meme 36.4 C60-C63 Erkek Genital organları 31,7 C51-C58 Kadın Genital organları 21,5 C60 Penis 0 C51 Vulva 0,6 C61 Prostat 28,2 C52 Vajina 0,2 C62 Testis 3,4 C53 Uterus Serviksi 5,2 C63 Diğer erkek genital 0,1 C54 Uterus Korpusu 8,3 C55 Diğer Uterus 0,2 C56 Over 6,8 C57 Diğer Kadın Genital 0,2 C58 Plasenta 0 C64-C68 Üriner Organlar 20,8 C64-C68 Üriner Organlar 5,2 C64 Böbrek 4,7 C64 Böbrek 3,4 C65 Renal Pelvis 0,1 C65 Renal Pelvis 0 C66 Üreter 0,1 C66 Üreter 0,2 C67 Mesane 15,7 C67 Mesane 1,6 C68 Diğer Üriner organlar 0,2 C68 Diğer Üriner organlar 0 C69 Göz 0,2 C69 Göz 0,3 C70-C72 Beyin, sinir sistemi 4,6 C70-C72 Beyin, sinir sistemi 4,9 C73 Tiroid 2 C73 Tiroid 10,5 C74-C75 Diğer endokrin bezleri 0,7 C74-C75 Diğer endokrin bezleri 0,5 C74 Adrenal bez 0,7 C74 Adrenal bez 0,4 C75 Diğer Endokrin 0 C75 Diğer Endokrin 0,1 C81-85,C88,C90-C96 Lenfoid, Hematopoetik 14,1 C81-85,C88,C90-C96 Lenfoid, Hematopoetik 9,2 C81 Hodgkin hastalığı 1,9 C81 Hodgkin hastalığı 0,9 C82-C85;C96 Non-Hodgkin lenfoma 6,3 C82-C85;C96 Non-Hodgkin lenfoma 3,8 C88 İmmunoproliferatif has. 0 C88 İmmunoproliferatif has. 0,1 C90 Multiple Myelom 1,5 C90 Multiple Myelom 1 C91 Lenfoid Lösemi 2,3 C91 Lenfoid Lösemi 2,2 C92-C94 Myeloid Lösemi 1,7 C92-C94 Myeloid Lösemi 1,1 C95 Lösemi, tanımlanmamış 0,4 C95 Lösemi, tanımlanmamış 0,1 C39,C48,C76,C77,C80 Diğer & tanımlanmamış 8,7 C39,C48,C76,C77,C80 Diğer & tanımlanmamış 4,3

12 2009 Yılı İlk 10 Kanser Trekea,Bronş,Akciğer 73,1 Prostat 28,2 Kolorektal 20,1 Mide 17,5 Mesane Larinks 8,9 15,7 erkek Non-Hodgkin Lenfoma 6,3 Pankreas 6,2 Böbrek 4,7 Beyin, sinir Sistemi 4, Şekil 8. Erkeklerde En Sık Görülen İlk 10 Kanserin Yaşa Göre Standardize Edilmiş Hızlarının Dağılımları (Bursa, 2009) (Dünya Standart Nüfusu, Kişide) Meme 36,4 Kolorektal 13,6 Tiroid 10,5 Mide Uterus Korpusu Trekea,Bronş,Akciğer Over Uterus Serviksi Beyin, sinir Sistemi Pankreas 7,9 8,3 6,9 6,8 5,2 4,9 4, kadın Şekil 9. Kadınlarda En Sık Görülen İlk 10 Kanserin Yaşa Göre Standardize Edilmiş Hızlarının Dağılımları (Bursa, 2009) (Dünya Standart Nüfusu, Kişide)

13 90,0 80,0 76,1 79,0 73,1 70,0 60,0 56,7 61,1 66,3 50,0 40,0 30,0 20,0 Trakea,Bronş,Akciğer 10,0 0, Şekil 10. Erkeklerde En Sık Görülen Akciğer Kanserinin Yaşa Göre Standardize Edilmiş Hızlarının Yıllara Göre Dağılımları (Bursa, 2009) (Dünya Standart Nüfusu, Kişide) 38,0 37,0 36,9 36,4 36,0 35,0 34,8 35,2 34,0 33,0 32,0 31,6 33,2 Meme 31,0 30,0 29,0 28, Şekil 11. Kadınlarda En Sık Görülen Meme Kanserinin Yaşa Göre Standardize Edilmiş Hızlarının Yıllara Göre Dağılımları (Bursa, 2009) (Dünya Standart Nüfusu, Kişide)

14 Tüm Yaş Grupları Trekea,Bronş,Akciğer 28,9 Prostat 10,3 Kolorektal 8 Mide Mesane Larinks Non-Hodgkin Lenfoma Pankreas Böbrek Beyin, sinir Sistemi 3,6 2,5 2,4 1,9 1,9 7 6,2 erkek Şekil 12. Tüm Yaş Gruplarındaki Erkeklerde En Sık Görülen Bazı Kanserlerin Bu Grup İçindeki Yüzde Dağılımları (Bursa, 2009) Meme 24 Kolorektal 9,1 Tiroid 6,9 Mide Uterus Korpusu Trekea,Bronş,Akciğer Over 5,5 5,4 4,6 4,5 kadın Uterus Serviksi Beyin, sinir Sistemi Pankreas 3 3,3 2, Şekil 13. Tüm Yaş Gruplarındaki Kadınlarda En Sık Görülen Bazı Kanserlerin Bu Grup İçindeki Yüzde Dağılımları (Bursa, 2009)

15 BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çocukluk Çağı Kanserleri 11,9 4,8 Lenfoma 33,3 Lösemi 14,3 MSS Tümörleri Nöroblastoma Yumuşak Doku Sarkomları 28,6 Şekil Yaş Gruplarındaki Erkek Çocuklarda En Sık Görülen Beş Kanserin Bu Grup İçindeki Yüzde Dağılımları (Bursa, 2009) 5,3 7,9 Lösemi 31,6 8 MSS Tümörleri Nöroblastoma Renal Tümörler Lenfoma 23,7 Şekil Yaş Gruplarındaki Kız Çocuklarda En Sık Görülen Beş Kanserin Bu Grup İçindeki Yüzde Dağılımları (Bursa, 2009)

16 Ulusal Tarama Programında Yer Alan Kanserlerin Yaş Dağılımı 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 erkek kadın 0,5 0 Şekil 16. Kolorektal Kanserin Erkeklerde Ve Kadınlarda Yaşa Özel Hızlarının Dağılımı (Bursa, 2009) kadın Şekil 17. Meme Kanserinin Yaşa Özel Hızlarının Dağılımı (Bursa, 2009)

17 1,2 1 0,8 0,6 kadın 0,4 0,2 0 Şekil 18. Serviks Kanserinin Yaşa Özel Hızlarının Dağılımı (Bursa, 2009)

18 SAĞKALIM ANALİZLERİ Sağkalım analizleri 2009 veri tabanında yer almakta olan İNVAZİV vakalar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Veri tabanında yer alan vakalara ait TC kimlik numaraları TC Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü nün Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ile karşılaştırılarak kişilerin hayatta veya ölüm durumları incelenmiştir. Veri tabanı taraması 11 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiş, bu tarih itibariyle bir kesit alınmıştır. Tablo 4. Bursa 2009 Veri Tabanı nda Yer Alan 2009 Vakalarının Kimlik Paylaşım Sistemi İle Karşılaştırma Sonuçlarının Dağılımı* Sayı Yüzde Ölmüş Vaka Sayısı Halen Hayatta Vaka Sayısı Hatalı veya Bulunamayan TC Kimlik Numarası 45 1 *Veri tabanı taraması 11 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tablo 5. Bursa 2009 Veri Tabanı nda Yer Alan 2009 Vakalarının Kimlik Paylaşım Sistemi İle Karşılaştırma Sonuçlarına Göre Ölmüş Olan Vakaların Ölüm Yıllarının Dağılımı* Yıl Sayı Yüzde Toplam *Veri tabanı taraması 11 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. DÜNYA KANSER İSTATİSTİKLERİNDE BURSA NIN DURUMU Tablo 6. Uluslararası Kanser Ajansı (IARC) Tarafından Yayınlanan Globocan 2012 Verilerine Göre Türkiye nin ve Bursa nın Durumu (Deri Dışında Kalan Kanserlerin Yaşa Göre Standardize Edilmiş Hızları) (3) Erkek* Kadın* Dünya 205,4 165,3 IARC a üye 24 ülke 236,4 192,5 AB (28 ülke) 314,9 243,2 ABD ,4 Türkiye** 245,7 157,5 Bursa*** 253,1 152,6 *Yaşa göre standardize edilmiş hız kişide **Türkiye Birleşik Veri Tabanı, 2009 ***Bursa, 2009

19 SONUÇ Bursa da 2009 yılında yaşa standart kanser hızı erkeklerde yüzbinde 253,1, kadınlarda ise yüzbinde 152,6 dır. (şekil 5) Kadın erkek ortalama yaşa standart kanser hızı ise yüzbinde 202,9 dur. Tarama ve tanı yöntemlerindeki gelişmelerle tespitlerin artması ve Kanser Kayıtçılığına verilen önemle Bursa da kanserli olgu sayısında sistematik bir artış gözlenmektedir. Bursa da yılları arasındaki kanser insidanslarına bakıldığında; Kanser Daire Başkanlığınca yayınlanan 2009 kanser raporunda belirtilen Türkiye insidans hızlarıyla benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Bu benzerlik İlimizdeki kadın ve erkek insidans hızları içinde geçerlidir. İlimizde görülen ilk 5 kanser türünün Türkiye örüntüsü ile benzerlikler gösterdiği görülmektedir. Erkeklerde trakea, bronş ve akciğer kanseri (73,1/ kişide YSH), kadınlarda ise meme kanseri (36,4/ Kişide YSH) en sık görülen kanser türleridir. (şekil 10,11) Erkeklerde trakea, bronş ve akciğer kanseri, prostat, kolorektal, mide ve mesane ilk 5 kanser türünü oluştururken; kadınlardaki ilk 5 kanser türü meme, kolorektal, tiroid, mide ve uterus korpusudur. (şekil 8,9 ) Çocukluk çağı kanserlerinde; erkek çocuklarda en sık lenfomalar (33,3/ kişide YSH), lösemiler (28,6/ kişide YSH) ve merkezi sinir sistemi tümörleri (14,3/ kişide YSH) görülmekteyken, kız çocuklarda en sık lösemiler (31,6/ kişide YSH), merkezi sinir sistemi tümörleri (23,7/ kişide YSH) ve nöroblastomalar (8/ kişide YSH) görülmektedir. (şekil 14,15) Akciğer kanseri erkeklerde görülen kanserlerin %28,9 unu oluşturmaktadır. (şekil 12) Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Kadınlarda görülen kanserlerin %24 ünü oluşturmaktadır. (şekil 13) Yani her 4 kadın kanserinden 1 i meme kanseridir. İlimizdeki meme kanseri yaş dağılımı incelendiğinde vakaların %72 sinin yaşları arasında olduğu görülmektedir. İnsidans hızları yaş grubunda 45,4 ( kişide kaba hız), yaş grubunda 68,4 ( kişide kaba hız) ve yaş grubunda 94,5 ( kişide kaba hız) olarak gözlenmektedir. Görülme oranı en yüksek olan yaş grubu yaş grubu olup kaba hız 135,7 ( kişide kaba hız) dir. Kolorektal kanserler hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk beş kanser içinde yer almaktadır. Erkeklerde yüzbinde 20,1 (YSH) ve kadınlarda ise yüzbinde 13,6 (YSH) sıklıkta görülmektedir. (şekil 8,9) Kolorektal kanser yaş dağılımı incelendiğinde erkek vakaların %58 inin, kadın vakaların %46 sının yaşları arasında olduğu görülmektedir. Uterus korpusu ilimizde kadın kanserleri arasında beşinci sıradadır. Kadınlarda görülen kanserlerin %5,4 ünü oluşturmaktadır.(şekil 13) Uterus serviksi İlimizde kadın kanserleri arasında sekizinci sıradadır. Kadınlarda görülen kanserlerin %3,3 ünü oluşturmaktadır. (şekil 13) Başlıca etkeni HPV olan bu kanserlerde yaş dağılımı incelendiğinde vakaların %74 ünün yaşları arasında olduğu görülmektedir.

20 İlimizdeki Veri Kaynağımız Olan Hastanelerimiz ve Kanser Kayıt Elemanlarımıza TEŞEKKÜRLER Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Selahattin ALAN Emine AKAN A.O.S.Onkoloji Hastanesi Semra YILMAZ Ayşe AĞIRMAN Nurseven AŞÇI Bursa Devlet Hastanesi Türkan ŞEN Funda BATMAN KAYA Çekirge Devlet Hastanesi Çiğdem DENİZ POLAT Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Seldağ TUNA YURTÇU Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi Nuran ÖZEN Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi Elif ÇARIKÇI Canan DOĞAN Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi Neslihan KESKİN Zübeyde Hanım Doğumevi Muhterem DEMİRTAŞ İnegöl Devlet Hastanesi Meftune COŞKUNARSLAN Azime BOĞA ÇELİK Mudanya Devlet Hastanesi Süreyya GÜNEŞ Karacabey Devlet Hastanesi Meryem GÖL Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Zeynep SARIGÖL Yenişehir Devlet Hastanesi Aykut BOZKURT

21 İlimizdeki Veri Kaynağımız Olan Hastanelerimiz ve Kanser Kayıt Elemanlarımıza TEŞEKKÜRLER Gemlik Devlet Hastanesi Emel GİRİK İznik Devlet Hastanesi Döne ERTÜRK Orhaneli Devlet Hastanesi Bayram BOZKURT Orhangazi Devlet Hastanesi Meryem ÜLGÜN Büyükorhan İlçe Hastanesi Dilek SARAÇ Harmancık İlçe Hastanesi Emine ALKANOĞLU Keles İlçe Hastanesi Songül TÜRLÜ Döne Ocak KETEM Pakize AKBAŞ Yıldırım KETEM Mihriban ALİSOY Özel Acıbadem Hastanesi Metin ÜSTÜN Özel Medical Park Hastanesi Nazan YURT Özel Hayat Hastanesi Emine TÜTÜNCÜ Özel Bahar Hastanesi Songül BİNGÖL BAĞCI Özel Doruk Özel Bursa Hastanesi Gülcan BÖLÜK Özel Doruk Yıldırım Hastanesi Esra ADIYAMAN Özel Bursa Anadolu Hastanesi Sebahat ALTUN Fatma MUSTAFA

22 İlimizdeki Veri Kaynağımız Olan Hastanelerimiz ve Kanser Kayıt Elemanlarımıza TEŞEKKÜRLER Özel JİMER Hastanesi Aysel ERŞEHİT UZUNOĞLU Özel Medice Hastanesi Hatice DORA Özel Medicabil Hastanesi Büşra MAKİNACI Özel Esentepe Hastanesi Nevriye MERAL Altınay EFE Özel Ren-Tıp Hastanesi Emine BOZDEMİR Özel Cihangir Hastanesi Bahriye AĞCA Bursa Asker Hastanesi Ahmet Suat DEMİR Gül Nazife CANLI Sami DOĞAN Özel PATOMER Patoloji Labaratuvarı Özel PATONET Patoloji Labaratuvarı Özel Bursa Patoloji Merkezi Özel Hatice Öz Patoloji Labaratuvarı

23 KAYNAKLAR: 1)TUİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nedir?. Erişim Adresi: 2) TUİK. Yıllara, Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus Tablosu. Erişim Adresi: 3)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı. Erişim Adresi: 4) Kılıç E. Ölüm Bildirim Sistemi. Erişim Adresi: 5)Young JL Jr, Ward KC (eds). Kanser Kayıtçılığında Standartlar İçin El Kitabı. Çeviri Ed: Eser S, Ozalan S. Ankara, ) Young JL Jr, Roffers SD, Ries LAG, Fritz AG, Hurlbut AA (eds). SEER Özet Evreleme Kılavuzu 2000 Kodlar ve Kodlama Yönergesi. Çeviri Ed: Eser S, Yakut İC, Ozalan S. Anıl Matbaa, Ankara, 2013.

ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015

ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANSERLE SAVAŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL KANSER PROGRAMI 2009-2015 Editör Murat Tuncer Yardımcı Editörler Nejat Özgül Emire Özen Olcayto Murat Gültekin Bengü Erdin ISBN 978-975-590-285-2

Detaylı

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI

2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 ULUSAL KANSER KONTROL PLANI ULUSAL KANSER KONTROL PLANI 2013-2018 Editörler Prof. Dr. Seçil Özkan Uz. Dr. Bekir Keskinkılıç Doç. Dr. Murat Gültekin Doç. Dr. Ahmet Serdar Karaca Uz. Dr. Cansu

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

KANSER KAYIT MERKEZLERİ VE KANSER KAYIT BİRİMLERİ KANSER KAYITÇILIĞI EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

KANSER KAYIT MERKEZLERİ VE KANSER KAYIT BİRİMLERİ KANSER KAYITÇILIĞI EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ KANSER KAYIT MERKEZLERİ VE KANSER KAYIT BİRİMLERİ KANSER KAYITÇILIĞI EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Gerekçe, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Gerekçe Madde 1 - Kanser kontrolü ya

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ONKOLOJİ HİZMETLERİ YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI 2010-2023

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ONKOLOJİ HİZMETLERİ YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI 2010-2023 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ONKOLOJİ HİZMETLERİ YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI 2010-2023 Ankara 2010 İçindekiler Giriş... 1 Tedavi Merkezlerinin Standartlarının Ve Sayılarının

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı I TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743 Bu yayının tüm hakları Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi SB,TSHGM,yayın no ve tarihi şeklinde olmalıdır. 5846 sayılı

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU

SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU SAGLIK TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 1 1. GİRİŞ Sağlık hizmetlerinin uluslararası düzeyde üretimi, tüketimi ve bu bağlamda hastaların uluslararası düzeyde dolaşımı tarih boyunca her zaman var olan bir olgu

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 Cem Terzi, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Uğur Okman Şehir ve

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN HASTALARA MÜDAHALELERİNİN HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ BAKIM YETİŞKİN

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KALP VE DAMAR HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KALP VE DAMAR HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KALP VE DAMAR HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI Birincil, İkincil ve Üçüncül Korumaya Yönelik Stratejik Plan ve Eylem Planı

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR

KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL YOKSULLUK, GÖÇ VE SOSYAL POLİTİKALAR 7 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres

Detaylı

TÜRKİYE HASTALIK YÜKÜ ÇALIŞMASI 2004

TÜRKİYE HASTALIK YÜKÜ ÇALIŞMASI 2004 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI, HIFZISSIHHA MEKTEBİ MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE HASTALIK YÜKÜ ÇALIŞMASI 2004 EDİTÖRLER: Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU Uzm. Dr.

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARAŞTIRMASI Araştırma Ekibi/Yazarlar Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM F. Nihan DEMİRAY READY Prof.

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU

TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Mart 2008 ANKARA 1 TÜRKİYE SAĞLIK İNSANGÜCÜ DURUM RAPORU Bakanlık Yayın

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER

GAYRİ SAFİ KATMA DEĞER GAYRİ SAFİ KATMAA DEĞER BÖLGESEL SONUÇLAR 4-2011 TÜRKİYE STATİSTİK KURUMU Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Yıllık Hesaplar Grubu NİSAN 2014 ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal,

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU

İNEGÖL EKONOMİ RAPORU 2012 İNEGÖL EKONOMİ RAPORU İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi Hizmetleri ve Proje Müdürlüğü Yeni Türkiye mizi lâyık olduğ u yüceliğ e ulaş tırabilmek için mutlaka iktisadiyatımıza birinci derecede ve

Detaylı

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ MAKİNE SEKTÖRÜNDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 04 Haziran 2014 Eskişehir İhtiyaç Analizi Raporu Makine Sektöründe Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI ÇOCUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-9041-01-0 YAYIN NO: KB: 2901- ÖİK: 741 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir. Yayın

Detaylı

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul Onursal Başkan Prof. Dr. Selma Çivi Başkanlar Prof. Dr. Dilek Güldal Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Yönetim Kurulu Prof. Dr. Okay Başak Prof. Dr. Güzel Dişçigil Doç. Dr. Serap Çifçili Prof. Dr. Nafiz Bozdemir

Detaylı