İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Asife ÜNAL e.posta: Telefon: EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans: Y. Lisans: Doktora: Doçentlik: AKADEMİK GÖREVLER 1-Öğretmen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Asife ÜNAL e.posta: Telefon: EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans: Y. Lisans: Doktora: Doçentlik: AKADEMİK GÖREVLER 1-Öğretmen"

Transkript

1 İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Asife ÜNAL Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e.posta: ; Telefon: EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslâm Felsefesi Bölümü-1983 Y. Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi-2004 Doçentlik: YÖK AKADEMİK GÖREVLER 1-Öğretmen: MEB (Afyon/Ankara) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi /İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Dr. Öğretmen: MEB (Ankara) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Başöğretmen: MEB (Ankara) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Doç. Dr. : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi 2014-

2 AKADEMİK ÇALIŞMALAR A-TEZLERİ 1-Yüksek Lisans: Yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve İslâm da Evlilik 2-Doktora: Türkiye de Örtünme Anlayışı Üzerine Bir Araştırma (Dinler Tarihi Açısından Bir Yaklaşım) B-KİTAPLARI 1- Asife Ünal, Yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve İslam'da Evlilik, ss.246, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, Asife Ünal, Hıristiyanlıkta Kadın, ss.140, Ankara, Berikan Yayınevi, Abdurrahman Küçük- Mehmet Katar- Asife Ünal- Ali İsra Güngör- Durmuş Arık, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi İlköğretim 5-8 (İlköğretim 5), ss. 86, Ankara, Tütibay Yayınları, Editör: Asife Ünal, Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye de Misyonerlik Dinler Tarihi Araştırmaları-V, ss.440, Ankara, Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Editörler: Ali İsra Güngör-Asife Ünal-Hüsamettin Karataş-Yasin Meral-Dilek Özbey, Türkiye de Dinler Tarihi: Dünü, Bugünü ve Geleceği, ss.789, Ankara, Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Editörler: Asife Ünal- Hüsamettin Karataş- Yasin Meral- Dilek Özbey, Bütün Yönleriyle Yahudilik, ss.767, Ankara, Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayınları, C-MAKALELERİ (Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde) 1. Asife Ünal, Cem Törenine Dinler Tarihi Açısından Bir Yaklaşım, Kültür Evreni, 2011 Kış (9), s Asife Ünal, "Dinler Tarihi Açısından Alevîlik-Bektaşîlikte İbadet ve Cemevleri Üzerine Bir Deneme", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss , 10(2), Asife Ünal, "Kuruluşundan Günümüze Türkiye Dinler Tarihi Derneği ve Dinler Tarihi Bilimine Katkıları", Dinî Araştırmalar, ss , 14(38), D-ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER a. Uluslararası Bilimsel Toplantılar: 1. Asife Ünal, Hıristiyanlıkta Kadın ve Aile Anlayışına Genel Bir Bakış, Hıristiyanlık: Dünü Bugünü ve Geleceği - Dinler Tarihi Araştırmaları-III, ss , Ankara Asife Ünal, "Laiklik Din ve Türkiye Başlıklı Bildiri Müzakeresi", Sekülerleşme ve Dinî Canlanma - Dinler Tarihi Araştırmaları-VI, ss , Ankara 2008.

3 3. Asife Ünal, Yahudilikte Evlilik Anlayışı ve Evlenme Törenleri, Bütün Yönleriyle Yahudilik- Dinler Tarihi Araştırmaları-VIII, ss , Ankara Asife Ünal, Hıristiyanlıkta Evlilik Anlayışı ve Evlenme Törenleri, Dinlerde Nikâh, İSAV, Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantılar Dizisi-17/ , İstanbul b. Ulusal Bilimsel Toplantılar: 1. Asife Ünal, "Sabataycılık/ Dönmelik Bağlamında Mesihlik Anlayışına Genel Bakış", Müslümanlar ve Diğer Din Mensupları-Dinler Tarihi Araştırmaları-IV, ss , Ankara Asife Ünal, "Misyonerliğe Karşı Kültürel Tedbirler", Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye de Misyonerlik - Dinler Tarihi Araştırmaları-V, ss , Ankara Asife Ünal, Türkiye'de Dinler Tarihi Çalışmalarında Kadın", Türkiye de Dinler Tarihi: Dünü, Bugünü ve Geleceği - Dinler Tarihi Araştırmaları-VII, ss , Ankara E-ESERLERİNE YAPILAN BAZI ATIFLAR a.yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve İslâm da Evlilik İsimli Kitaba Atıflar: 1. 1.Osman Cilacı, İncil Açısından Hıristiyanlıkta Kadın, Diyanet Avrupa, Sayı 8, Gülden Sağol, Destanlarda Evlilik, Yeni Türkiye: Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı-III, 2002/45, s Boğaç A. Ergene, Local Court, Provincial Society and Justice in the Ottoman Empire: Legal Practice and Dispute Resolution in Çankırı and Kastamonu ( ), (Studies in Islamic Law and Society, ISSN ; v.17), Brill, Leiden-Boston Meltem Emine Santur, Evlenme Adetleri, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, 1530, Gülden Sağol, Destan Kahramanlarının Ev1enmek İçin Göstermek Zorunda Oldukları Hünerler, Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, Günay Kut Armağanı III, 28/I (2004), s Mahmut Kaya, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Çokeşlilik Olgusu (Şanlıurfa Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Zuhal Karahan Kara, Şanlıurfa Ergun Hiçyılmaz, Zina: Tarih Kadar Eski Bir Haram, Sabah Gazetesi, 12 Eylül Gülden Sağol, Türklerde Evliliğin Algılanışı-Evlenmek Karşılığı Kullanılan Kelimelerden

4 Hareketle-, Şinasi Tekin in Anısına- Uygurlardan Osmanlıya, Simurg Yay., İstanbul 2005, s Yasin İpek, Mersin Latin Katolik Kilisesi İnanç ve Uygulamaları, Laçin Yay., Kayseri(?) Sevinç Şağbanşua, İlahi Dinlerin Hedeflediği İdeal İnsan, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri, Danışman Doç. Dr. İskender Oymak, Elazığ Hidayet Durna, Hukuki Açıdan Tevrat ve Kuran Hükümlerinin Mukayesesi, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Bilim Dalı, Danışman Doç. Dr. İsmail Köksal, Elazığ Haydar Bektaşoğlu, İslam Aile Hukukunda Akraba Evliliği, Bitirme Tezi, DİB Trabzon Akçaabat Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Danışman Hayati Doksanoğlu, Trabzon Özgür Koçak, Emile Zola nın Therese Raquin ve Mehmet Rauf un Eylül Romanlarındaki Evlilik, Aldatma ve Pişmanlık Konularının Analitik Olarak Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı, Danışman: Doç. Dr. Ali Gültekin, Eskişehir Sedat Bıçak, Türkiye Selçuklu Toplumunda Kadın (XI-XIV. yy), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı (Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı), Danışman Prof. Dr. Gülay Öğün Bezer, İstanbul Gülden Sağol Yüksekkaya, Kalın ve Çeyiz, Hediye Kitabı, ed. Emine Gürsoy Naskali- Aylin Koç, Kitabevi Yay., İstanbul 2007, s Sümeyye Sultan Çelik Yavaş, Din Eğitiminde Mücadele Suresi; Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı, Din Eğitimi Bilim Dalı, Danışman Prof. Dr. H. Mahmut Çamdibi, İstanbul Abdurrahman Küçük-Günay Tümer- Mehmet Alparslan Küçük, Dinler Tarihi, Ankara Ali Arslan Topçuoğlu, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam Hukukuna Göre Nikah Akdine Etkisi Bakımından Din Farklılığı, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C.10, S. 2, s , Samsun Rukiye Aysun İnan, Türk Halk İnanışlarında Kadın Algılamaları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Dinler Tarihi), Danışman Doç. Dr. Durmuş Arık, Ankara Abdurrahman Küçük, Türkiye Meselelerine Dair, Berikan Yay., Ankara 2011.

5 21. Abdurrahman Küçük, Misyonerlikten Diyaloğa Türkiye, Berikan Yay., Ankara Hakime Reyyan Yaşar, İslâm ve Yahudi Hukuku Münasebeti: Nikah Örneği [The relation of Islamic and Jewish Law: Marriage sample], Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, İzmir M. Hadi Tezokur, Yahudi Dinsel Yaşamında Mikve nin Yeri ve Önemi, Bütün Yönleriyle Yahudilik, Dinler Tarihi Araştırmaları-VIII, ed. Asife Ünal vd., Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yay., Ankara 2012, s MEB Din Kültürü 11. Sınıf Ders Kitabı, Eyüp Koç vd., 2012, s..83. b.yüksek Lisans Tezine Atıf: 1. Zeynel Abidin Ataşalan, Tevrat İnciller ve Kuran-ı Kerim e Göre Aile Kavramı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Danışman Yrd. Doç. Dr. Hamza Karaoğlan, Kahramanmaraş c.doktora Tezine Atıflar: 1. Nesibe Demirbağ, Kur an Perspektifinde Fıtrî, Dinî ve Ahlakî Bir Olgu Olarak Örtünme, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı, Danışman Prof. Dr. İdris Şengül, Ankara Özlem Avcı, Bir Özneleşme Örneği Olarak İstanbul da Dindar Üniversite Gençliği, Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Genel Sosyoloji ve Metodoloji Programı, Danışman Yrd. Doç. Dr. Sibel Yardımcı, İstanbul d. Misyonerliğe Karşı Kültürel Tedbirler Başlıklı Tebliğe Atıflar: 1. Abdurrahman Küçük-Günay Tümer- Mehmet Alparslan Küçük, Dinler Tarihi, Ankara Abdurrahman Küçük, Misyonerlikten Diyaloga Türkiye, Aziz Andaç Yay.,Ankara Abdurrahman Küçük, Misyonerlikten Diyaloga Türkiye, Berikan Yay., Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara İbrahim Esen, İslam Dininden Vazgeçenlerin ve Buna Paralel Misyonerlerin Başarılarının Bir Kelam Problemi Olarak Kaynak ve Sebepleri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı, Danışman Prof. Dr. Saim Yeprem, İstanbul 2007.

6 5. Gürkan Kenan Ateş, Türk Toplumunda Sosyo-Kültürel Çözülme ve Misyonerlik, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Danışman Doç Dr. Mehmet Akgül, Konya e. Sabataycılık/Dönmelik Bağlamında Mesihlik Anlayışına Genel Bakış Başlıklı Tebliğe Atıflar: 1. Abdurrahman Küçük-Günay Tümer- Mehmet Alparslan Küçük, Dinler Tarihi, Ankara Erhan Afyoncu, Sahte Mesih-Osmanlı Belgeleri Işığında Dönmeliğin Kurucusu Sabatay Sevi ve Yahudiler, Ankara 2013, s.82-83,138. f. Cem ve Cem Törenine Dinler Tarihi Açısından Bir Yaklaşım Başlıklı Makaleye Atıf: 1. İsa Kayacan, Kültür Evreni Dergisinin 9. ve 10 Sayıları, Sırası Geldikçe, Tarihli Belde Gazetesi. F- BİLİMSEL ÜYELİKLER 1- Türkiye Dinler Tarihi Derneği/ Turkish Association for the History of Religions (TÜDTAD/TAHR) 2- International Association for the History of Religions (IAHR) 3- European Association for the Study of Religions (EASR) G- ALDIĞI ÖDÜL VE BELGELER a.sertifikalar: 1- Arapça Kursu: Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi (Devlet Lisan Okulu), Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, İngilizce Kursu: Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi (Devlet Lisan Okulu), Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı, Dinî Musiki Kursu, Milli Eğitim Bakanlığı, Bartın, Bilgisayar Kullanım Kursu, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, Bilgisayar ve İnternet Kullanım Kursu, Ankara Valiliği, Ankara, Toplam Kalite Yönetimi Semineri, Ankara Valiliği, Ankara, Etkili İletişim ve Diksiyon Kursu, Etkileşim, Ankara, Başöğretmenlik Sertifikası, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, b. Teşekkür ve Katılım Belgeleri:

7 1. Teşekkür Belgesi, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara, Dinlerde Heretik ve Senkretik Hareketler Sempozyumu Katılım Belgesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, İstanbul, Haziran Uluslararası Dinlerde Nikâh Sempozyumu Katılım Belgesi, Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, İzmir, Nisan I.Değer Eğitimi Buluşması Katılım Belgesi, Özel Ceceli Okulları, Ankara, 10 Nisan Türkiye de Dinler Tarihi: Dünü, Bugünü ve Geleceği Sempozyumu Katılım Belgesi, Türkiye Dinler Tarihi Derneği, Ankara, Aralık Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye de Misyonerlik Sempozyumu Katılım Belgesi, Türkiye Dinler Tarihi Derneği, Ankara, Ekim İ-VERDİĞİ DERSLER Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama

e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00 85 İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu.

e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00 85 İnternet Sitesi: http://www.ekoycu.blogcu. Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Köycü Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e-mail: ekoycu@bartin.edu.tr; e_koycu@hotmail.com; drerdogankoycu@gmail.com Telefon: 0 378 223 53 62 ; 0 537 376 00

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI

HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI HAZIRLAYAN: M. İSMAİL BAĞDATLI Rektörden... Dekandan... Dekan Prof. Dr. Murteza BEDİR Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Hidayet AYDAR Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON Fakülte Senatörü Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

Detaylı

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ

LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ LİSANS SEMİNERLERİ ve LİSANSÜSTÜ ATÖLYE ÇALIŞMALARI 2014 GÜZ Süleymaniye Camii ENSAR VAKFI Süleymaniye Cad. No:11 Fatih/İSTANBUL Tel: 0212 513 03 09 Fax: 0212 522 46 02 www.ensar.org info@ensar.org DEĞERLER

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

(Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali)

(Understanding of Kalp (Heart) According to Gazali) BİOGRAPHY Surname: Uyanik First Name: Mevlut Specialisation: Islamic Philosophy Title: Associate Professor Current Position: Head of Department of Philosophy and Religion, Gazi University, Faculty of Divinity,

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: ozlemtuzuner@gmail.com Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora,

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) İçindekiler

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) İçindekiler KAFKAS İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) T.C. KAFKAS İLAHİYAT FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2012 2016) İçindekiler İçindekiler... 1 1. DURUM ANALİZİ... 3 1.1. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

G. GONCA GÖKALP ALPASLAN DOÇ.DR. Telefon: (0312) 297 7396 E-posta: ggonca@hacettepe.edu.tr Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800 EĞİTİM Lisans:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK

Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK Prof. Dr. Mustafa ERTÜRK KISA ÖZGEÇMİŞ 25. 04. 1964 yılında Kayseri nin Yeşilhisar ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri de yaptı. 1980 senesinde Kayseri Lisesi nden mezun oldu. 1982 yılında

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ

UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ve HİZMET SÜRECİ TOPLUMA YÖNELİK FAALİYETLER 2008 2009 ÖĞRETİM YILI GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ Gerçekleştirilen Faaliyetler Planlanan Faaliyetler İÇİNDEKİLER 2.2. SOSYAL BİLİMLER

Detaylı