Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü"

Transkript

1 Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık İlişkileri ve GümrG mrük k Birliği i SüreciS Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü

2 Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık İlişkileri ve Gümrük k Birliği i SüreciS Avrupa Birliği i ile Ortaklık k Anlaşmas ması İlişkileri ve Gümrük k Birliği Hazırl rlık k DönemiD Geçiş Dönemi Son Dönem: D GümrG mrük k Birliği i SüreciS Türkiye-AB GümrG mrük k Birliği i Sürecinde S Kaydedilen Gelişmeler GB Sonra TürkiyeT rkiye-ab DışD Ticaretinin Değerlendirilmesi erlendirilmesi 2

3 Avrupa Birliği i ile İlişkiler ve GümrG mrük Birliği i SüreciS Türkiye ile AB ilişki kisinin iki boyutu söz s z konusudur; Bunlardan ilki, TürkiyeT rkiye nin Temmuz 1959 da AET na ortaklık k anlaşmas ması imzalamak üzere başvurusu ile başlam lamıştır. Bugün n Türkiye T ile AB arasındaki GümrG mrük Birliği i bu ilişkiye dayanmaktadır. İlişkinin diğer yönüy ise 14 Nisan 1987 tarihinde AET na yapılan tam üyelik başvurusudur vurusudur. 3

4 Türkiye ile AB arasındaki ortaklık k ilişkileri, 1959 yılındaki başvurunun ve 4 yıl y l süren s görüşmelerin g ardından 12 Eylül l 1963 tarihinde Ankara Anlaşmas ması nın n imzalanmasıyla sonuçlanm lanmıştır. Ankara Anlaşmas ması,, Türkiye T ile AET arasında ortak üyelik statüsü kurmuş ve 1 Aralık k 1964 tarihinde yürürly rlüğe e girmiştir tir. 4

5 Türkiye nin AET ile ortaklık k anlaşmas ması yapmak istemesinin çeşitli nedenleri söz s z konusudur; Bunlardan ilki ve en önemlisi, Yunanistan ın n 8 Haziran 1959 tarihinde AET ye başvurusudur vurusudur. Diğer bir neden olarak da TürkiyeT rkiye nin belirlediği Batılıla laşma hedefi ve Batı ile ilişkilerini geliştirme isteği belirtilebilir. 5

6 Anlaşmanın n amacı, Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmas nmasını ve Türk T halkının çalıştırılma seviyesinin ve hayat şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümüt ile göz g önünde nde bulundurarak, taraflar arasında ticari ve ekonomik ilişkileri aralıks ksız z ve dengeli olarak güçg üçlendirmeyi teşvik etmek olarak belirlenmiştir tir.(md.2/1) Ankara Anlaşmas ması,, Türkiye T ile Topluluk arasında aşamalı olarak bir gümrg mrük k birliğinin inin kurulmasını öngörmektedir. 6

7 Anlaşmayla birlikte Türkiye ve AET arasında gümrük birliğine geçişte üç dönem öngörülmüştür; Hazırlık Dönemi Geçiş Dönemi ve Son Dönem (Gümrük Birliği Süreci) 7

8 Hazırlık Dönemi Hazırl rlık k dönemid nemi,, 1 Aralık k 1964 tarihinde uygulanmaya başlam lamıştır. Topluluk tek taraflı yükümlülüklerle Türkiye T ekonomisini güçg üçlendirmeye ve gümrg mrük k birliğine ine geçişe e hazır r duruma getirmeye çalışmıştır. Anlaşmaya ekli geçici protokol ve mali protokol çerçevesinde evesinde Topluluğun un TürkiyeT rkiye ye belli ürünlerde tarife kolaylıklar kları tanımas ması ve mali yardımda bulunması hükme bağlanm lanmıştır. 8

9 Bu dönemde d Topluluk, Türkiye ye 175 milyon ECU luk bir dışd yardım m yapmış ve geleneksel ihraç ürünlerini (tütün, kuru üzüm, incir ve fındf ndık k gibi) bir kontenjan dahilinde düşük d k gümrg mrüklerle ithal etmiştir. tir. Söz z konusu dönemded Türkiye nin tek yükümly mlülüğü ise ekonomisini güçg üçlendirerek geçiş dönemine hazırlanmak olmuştur. Böylece tek taraflı Topluluk tavizlerine dayalı olan Hazırl rlık k Dönemi, D Türkiye T AET ortaklığı ığının n tamamen sorunsuz bir aşamasa amasını oluşturmu turmuştur. 9

10 Geçiş Dönemi Geçiş döneminde, Türkiye ile Topluluk arasında bir gümrük birliği gerçekleştirilmesi ve ortaklığın iyi işlemesini sağlamak amacıyla Türkiye nin ekonomi politikalarının Topluluğunkine yaklaştırılması, bunun için de gerekli ortak eylemlerin geliştirilmesi öngörülmüştür. Bu dönemin süresinin birlikte belirlenecek istisnalar saklı kalmak üzere 12 yılı geçmemesi kararlaştırılmıştır. (Md.4) 10

11 Türkiye nin 1967 yılında y geçiş dönemi için i in başvurusuyla birlikte gerçekle ekleştirilen görüşmelerin g ardından 23 Kasım m 1970 de Brüksel ksel de geçiş koşullar ullarını belirleyen Katma Protokol imzalanmış ve 1 Ocak 1973 de yürürly rlüğe e girmiştir. Katma Protokol, prensip olarak 12, istisnai olarak 22 yıl l sürecek s olan geçiş döneminin esaslarını belirlemektedir. Katma Protokolde sanayi malları için in gümrük k birliği, i, tarım ürünleri için i in ise tercihli bir rejim öngörülmüştür. 11

12 Geçiş döneminin en önemli özelliği,, TürkiyeT rkiye nin hazırl rlık k döneminde d herhangi bir maddi yükümly mlülük almamasına karşı şılık k bu dönemde d AET ye karşı bir takım m karşı şılıklı ve dengeli yükümly mlülükler üstlenmiş olmasıdır. Topluluk Türk sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük vergileri ve eşe etkili vergileri bazı istisnalar dışıd ışında tamamen kaldırılm lmıştır. Türkiye ise, Topluluk Menşeli eli sanayi ürünlerine uyguladığı gümrük k ve eşe etkili vergileri 12 yıl y l içinde i inde aşama ama aşama a ama kaldırmay rmayı taahhüt t etmiştir. tir. Ancak rekabet gücüg daha zayıf f olan sanayi ürünleri için i in bu süre 22 yıla y uzatılm lmıştır. 12

13 Türkiye nin üstlendiği i diğer yükümly mlülük k ise OGT ne uyum ve kotaların n kaldırılmas lmasıdır. Katma Protokolde öngörülen gümrg mrük k indirimi, OGT ne uyum ve kotaların n kaldırılmas lması yükümlülükleri Tabloda gösterilmig sterilmiştir. tir. 13

14 12 YILLIK LİSTEDE İNDİRİM ORANI (%) KONSOLİDE SERBESTİ ORANI (%) 22 YILLIK LİSTEDE İNDİRİM ORANI (%) SERBEST OLMAYAN MALLARDA YILLAR YILLIK OGT YILLIK YILLIK OGT KONTENJAN ARTTIRIM %'Sİ TAM SERBESTİ TAM SERBESTİ 14

15 Geçiş döneminin ilk yılında y ( ) 1976) uygulama Katma Protokolde planlandığı gibi yürütülmy lmüştür yılından y sonra Topluluk ile Türkiye T arasındaki ilişkilerde sorunlar yaşanmaya anmaya başlanm lanmıştır; Türkiye, tarife indirimleri ve miktar kısıtlamalark tlamalarında öngörülen yükümly mlülüklerini yerine getirememiştir. ememiştir. Topluluğun petrol krizi ve yaşanan anan stagflasyon nedeniyle işgücünün n serbest dolaşı şımını öngören yükümlülüklerini yerine getirmeyeceği i anlaşı şılmıştır. Lome SözleS zleşmesi ve Genelleştirilmi tirilmiş Preferanslar Sistemi kapsamında az gelişmi miş ülkelere tanınan nan sanayi ve özellikle de tarım m tavizleri, TürkiyeT rkiye nin Katma Protokol kapsamında elde ettiği i tavizleri önemli ölçüde aşındırmıştır. 15

16 Topluluğun un tekstil sektöründe Türkiye T ile devlet düzeyinde pazar payını düzenleme anlaşmalar maları kapsamında kota uygulama çabaları ilişkileri gerginleştirmi tirmiştir. Türkiye ile AET arasındaki ilişkilerin 1976 yılından y itibaren sorunlarla karşı şılaşmasının n ardından tarife indirimleri ve OGT ne uyum yükümly mlülükleri ertelenmiştir. tir. Bu dönemde d ilişkilerin canlandırılmas lması yönündeki ndeki çabalara rağmen, 12 Eylül l 1980 tarihinde askeri idarenin başa a geçmesiyle birlikte ilişkiler tamamen donmuştur. 16

17 16 Eylül l 1986 da, TürkiyeT rkiye-at Ortaklık k Konseyinin, 1980 de ilişkilerin dondurulmasından ndan sonra, ilk kez Bakanlar düzeyinde d toplanması,, TürkiyeT rkiye-topluluk ilişkilerinin normale dönmesinin d başlang langıcı olarak kabul edilebilir. Türkiye, 14 Nisan 1987 tarihinde Avrupa Topluluğuna una tam üyelik başvurusunda bulunmuştur tur. Türkiye, 1988 yılında y gecikmiş yükümlülüklerle birlikte Topluluktan yaptığı ithalatta gümrg mrük k vergilerindeki indirimleri hızlandırarak gerçekleştirmiştir. 17

18 Topluluğun, un, tam üyelik başvuru kararı,, 5 Şubat 1990 tarihinde, açıklanma klanmış; Topluluğun un yeni bir genişleme sürecine s hazır olmadığı belirtilerek,, var olan Ortaklık k Anlaşmas masının tekrar hayata geçiril irilmesi önerilmiştir. Taraflar, 9 Kasım m 1992 tarihinde yapılan Ortaklık Konseyi Toplantısında nda Ortaklık k Anlaşmas masında öngörülen hükümlerin h yeniden uygulanmasına na ve gümrük k birliğinin inin tamamlanmasına na karar vermişlerdir. 18

19 1 Ocak 1995 yılına y gelindiğinde, inde, tarife indirimleri 12 yılly llık k listede %95, 22 yılly llık k listede ise %90 a ulaşmış ış, OGT ne uyum ise 12 yılly llık k listede %90, 22 yıllık k listede %85 oranında nda sağlanm lanmıştır.. Böylece B 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren, TürkiyeT rkiye-ab ilişkilerinde gümrg mrük k birliğine ine dayalı yeni bir döneme d girilmiştir. 19

20 Son Dönem: Gümrük Birliği Süreci 6 Mart 1995 de yapılan Ortaklık k Konseyi toplantısıyla 22 yılly llık k bir geçiş dönemi sonunda oluşturulmas turulması planlanan GümrG mrük k Birliği ne (GB), 1 Ocak 1996 tarihi itibariyle geçilmesi kararlaştırılm lmıştır. GB, temelde taraflar arasında malların n serbest dolaşı şımını ve üçünc ncü ülkelere karşı ortak gümrg mrük tarifelerinin uygulanmasını öngören bir bütünleşmedir. Türkiye-AB GB ilişkisi, teorik anlamda gümrg mrük k birliği tanımına na göre g çok daha kapsamlıdır. 20

21 GB nin kapsamı ve uygulama koşullar ulları 22 Aralık k 1995 tarih ve 1/95 Sayılı Ortaklık k Konseyi Kararıyla belirlenmiştir. 1/95 Sayılı Kararın kapsamı; Malların n serbest dolaşı şımı ve ticaret politikası; Gümrük k vergilerinin, miktar kısıtlamalark tlamalarının n ve eşe etkili vergi ve önlemlerin kaldırılmas lması Ticarette teknik engellerin kaldırılmas lması Ticaret Politikası ve Ortak GümrG mrük k Tarifesi, Hassas ürünlere ilişkin uygulama Topluluğun un tercihli rejiminin Türkiye T tarafından üstlenilmesi İşlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak sisteme ilişkin mevzuat 21

22 Tarım ürünleri nleri; Türkiye nin Ortak Tarım m Politikasına uyumu ve tarım ürünleri ticaretinde uygulanacak tercihli rejim, Gümrük k hükümlerih mleri; Malların n menşei, ei, gümrg mrük k değeri, eri, malların n gümrg mrük birliği i alanına na girişi, i, gümrg mrük k beyannamesi, malların n serbest dolaşı şıma bırakılması,, ekonomik etkili gümrg mrük k işlemleri i gibi esaslar Yasaların n yaklaştırılmas lması Fikri, sınai s ve ticari mülkiyetin m korunması, Rekabet kuralları ve mevzuatın n yakınla nlaştırılması, Devlet yardımlar mları, Tekeller, Ticari Korunma Araçlar ları, Kamu alımlar mları Vergilendirme, 22

23 Kurumsal Hükümler, H Türkiye-AB Ortak GümrG mrük k Birliği i Komitesi, Danışma ve karar alma usulleri, Anlaşmazlıkların çözümü, Korunma önlemleri Genel ve nihai hükümler. h 23

24 Türkiye-AB GümrG mrük k Birliği i Sürecinde S Kaydedilen Gelişmeler 1/95 Sayılı Kararın n "malların n serbest dolaşı şımı ve ticaret politikası" " bölümündeb nde,, Ortaklık k Anlaşmas ması'nın 11.Maddesinde tanımlanan tarım ürünleri dışıd ışında kalan ve Türkiye T ya da Toplulukta üretilmiş ya da üçünc ncü ülke kaynaklı olup serbest dolaşı şıma girmiş olan ürünlere uygulanacak hükümler h yer almaktadır Taraflar arasında ithalat ve ihracatta uygulanan miktar kısıtlamaları ile eşe etkili önlemler yürürlükten kaldırılm lmış,, bu çerçevede evede Türk T tekstil ve hazır r giyim ürünlerine yönelik y Topluluk kotaları ile rafine edilmemiş petrol ürünlerine tanınan nan tonluk tarife kontenjanı 24 uygulamasına son verilmiştir.

25 Türkiye nin, 1/95 Sayılı Kararın n yürürly rlüğe e girdiği tarihten itibaren beş yıl l içinde i inde ticaretin önündeki ndeki teknik engellerin kaldırılmas lması konusundaki Topluluk araçlar larını da içi hukuk sistemine dahil etmesi öngörülmüştür (Md.8). Bu araçlar arasında, standardizasyon, ölçüm, kalibrasyon,, kalite, akreditasyon,, test ve sertifikalandırma rma gibi düzenlemeler d yer almaktadır yılından y başlamak üzere DışD Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı yürürlüğe e konulmuştur. 25

26 Ticaret politikası bölümünde yer alan hükümlerine h göre TürkiyeT rkiye nin, Topluluk üyesi olmayan ülkelerle ilgili olarak, Topluluğun un (ithalatta ortak kurallar, dampingli ve sübvansiyonlu ithalata karşı korunma, Ortak Ticaret Politikası alanındaki ndaki Topluluk usulleri, ihracatta ortak kuralların n tesisi, resmi destekli ihracat kredileri vb.) yönetmeliklerde belirlenen ticaret politikasına esas itibariyle benzeyen hükümleri h ve uygulama önlemlerini yürürlüğe e koyması,, ayrıca tekstil sektöründe Topluluğun un ticaret politikalarını uygulaması kararlaştırılm lmıştır. 26

27 Ortaklık k Konseyi Kararının ortak gümrg mrük k tarifesi ve tercihli tarife politikaları bölümünde; ; Kararın n yürürly rlüğe girdiği i tarihten itibaren Türkiye T Topluluk üyesi olmayan ülkeler bakımından OGT ne uyum sağlayacakt layacaktır (Md.13). Ancak Türkiye T Katma Protokolün n 19/2 inci Maddesine dayanarak, Ortaklık k Konseyinin, üzerinde anlaşmaya vardığı bazı hassas ürünler için, in, OGT nden daha yüksek olan gümrg mrük k tarifesini 1 Ocak 2001 tarihine kadar korumuştur (Md.15). Türkiye, rkiye, ayrıca, ticaret politikasını Topluluğun un ticaret politikasına uyumlu hale getirmek amacıyla Kararın yürürlüğe e girdiği i tarihten itibaren beş yıl l içinde i inde Topluluğun un tercihli gümrg mrük k rejimine (otonom rejim ve üçünc ncü ülkelerle tercihli anlaşmalar) aşamala amalı bir şekilde Dilek uyum Seymen sağlamakla yükümly mlü kılınmıştır. 27

28 Sanayi ürünlerinde OGT uyumunun istisnasını,, yukarıda da belirtildiği i gibi Ortaklık k Konseyi Kararının n 15. maddesi doğrultusunda 2/95 sayılı Ortaklık k Konseyi kararı ile belirlenen hassas ürünler oluşturm turmuştur. tur. Katma Protokolün n 19/2 inci maddesi 1967 yılıy toplam ithalatının n değer er olarak %5 ini aşmayan a bir kısım k m maddelerde, Türkiye nin 22 yılly llık k geçiş süresinin tamamlanması sonrasında nda da ortak gümrg mrük k vergisi oranları üzerinde vergi uygulamasına, diğer bir ifade ile bu ürünlerdeki korumasını son döneme d taşı şıyabilmesine olanak tanımış ıştır. 28

29 Türkiye 1/95 sayılı Kararın n 16. maddesi doğrultusunda AB nin otonom rejimler ya da tercihli anlaşmalar kapsamında uyguladığı tercihli gümrg mrük k rejimini 1 Ocak 2001 tarihine kadar üstlenmeyi de kabul etmiştir. tir. Türkiye T bu konuda uyum çalışmalarına daha önceden başlam lamış ve EFTA ülkeleriyle lkeleriyle 1991 yılında y serbest ticaret anlaşmas ması imzalamış ıştır. Ortaklık Konseyinin ardından ise İsrail, ve bugün çoğu u AB ne dahil olan Orta ve Doğu u Avrupa ülkeleriyle serbest ticaret anlaşmalar maları imzalamış ıştır yılıy itibariyle Tunus ve Suriye ile Serbest Ticaret Alanı tesis eden Ortaklık k Anlaşmas ması ve Fas ile serbest ticaret anlaşmas ması imzalamış ıştır. 29

30 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, tarafların tarım ürünleri ticaretinde birbirlerine tanıdıkları tercihli rejimleri aşamalı olarak ve karşılıklı avantajlar yaratacak şekilde geliştirmelerini de hükme bağlanmıştır. Kararda ayrıca, Türkiye nin tarım politikasının OTP na uyumlaştırılması, Topluluğun da tarım politikasındaki gelişmelerde Türk tarımının çıkarlarını göz önünde bulundurması öngörülmüştür. 30

31 Topluluğun un 3448/93 sayılı Konsey yönetmeliy netmeliği ekinde yer alan işlenmiş tarım ürünleri de GB kapsamında yer almaktadır r (Md.17-21). Söz S z konusu ürünlerin ithalatında Topluluk sistemi ile uyumlu olarak oluşturulan yeni mevzuat çerçevesinde evesinde TKF (diğer bir ifadeyle tarım m payı) ) bütün b ülkeler kaynaklı ürünler için i in uygulanırken, gümrg mrük k vergisi oranı (diğer bir ifadeyle sanayi payı) ) sadece üçünc ncü ülkeler menşeli eli ürünlerde uygulanmaktadır 31

32 Avrupa Kömür K r ve Çelik Topluluğu u (AKÇT) kapsamındaki ürünler ise, 25 Temmuz 1996 tarihinde imzalanan TürkiyeT rkiye-akçt T Serbest Ticaret Anlaşmas ması hükümlerine tabi olmuştur. Anlaşma iki taraf arasındaki çelik ticaretinde gümrg mrük k vergileri ve diğer engellerin kaldırılmas lmasını içermiştir. Anlaşma ayrıca, TürkiyeT rkiye nin Topluluğun un çelik sektöründe uyguladığı devlet yardımlar mları ve rekabetle ilgili düzenlemelere uyumunu da kapsamış ıştır. 32

33 Kararın yasaların n yaklaştırılmas lması bölümünde, tarafların n fikri, sınai s ve ticari mülkiyet m haklarının korunması (Md.31), rekabet kuralları ve mevzuatın yaklaştırılmas lması (Md.32-43), ticari korunma araçlar ları (Md.44-47), 47), kamu alımlar mları (Md.48), dolaysız z vergiler (Md.49), ve dolaylı vergiler (Md.50-51) 51) konularına na yer verilmiştir. 33

34 AB ile Türkiye T arasında, anti-damping ve antisübvansiyon önlemlerine ilişkin hükümlere h Katma Protokolün n 47., Ortaklık k Konseyi Kararının n ise 44. maddelerinde yer verilmiştir. Esas olarak anti-damping ve anti-sübvansiyon önlemlerinin uygulanmasının n Ortaklık k Konseyi tarafından askıya alınmas nması öngörülmekle birlikte, söz s konusu önlemlerin uygulanmamasına na koşul olarak Türkiye nin içi pazarla ilgili rekabet, devlet yardımlar mlarının denetimi ve diğer konularla ilgili mevzuatı benimsemiş ve etkin bir şekilde uygulamaya koymuş olması ve dolayısıyla yla haksız z rekabete karşı iç pazardakine denk bir korunma sağlamas laması koşulu getirilmiştir. tir. 34

35 GB Sonrası Türkiye-AB Dış Ticaretinin Değerlendirilmesi

36 AB ile Türkiye T arasındaki ticari ilişkiler 1950 li yıllardan beri çok güçg üçlüdür. GümrG mrük k birliği öncesinde olduğu u gibi sonrasında nda da AB, TürkiyeT rkiye nin en büyük b ticaret partneri olmaya devam etmiştir. tir yılıy itibariyle bakıld ldığında TürkiyeT rkiye nin AB ne ihracatının n toplam ihracatı içindeki indeki payı %51.4 iken, AB den yapılan ithalatın n toplam ithalat içindeki i indeki payı %43.9 olarak gerçekle ekleşmiştir. 36

37 Türkiye nin Toplam Ticaret Hacmi, AB ile Ticareti (Milyar Dolar) İhracat (TR) İhracat (AB) İthalat (TR) İthalat (AB) 37

38 Türkiye nin AB Ülkelerine İhracat ve İthalatı ( ortalaması,, %) Türkiye'nin AB Ülkelerine İhracatı Türkiye'nin AB Ülkelerine İthalatı 5,7 3,9 9,8 12,1 11,5 35,6 Almanya İtalya İngiltere Fransa Hollanda Benelux İspanya Avusturya Yunanistan Danimarka İsveç Diğerleri 5,3 6,1 12,9 10,9 17,9 30,6 Almanya İtalya İngiltere Fransa Hollanda Benelux İspanya Avusturya Yunanistan Danimarka İsveç Diğerleri 38

39 AB ülkelerinin toplam ithalatının n %60 ı bölge içinden i inden olmak üzere %70 i i Avrupa dan gerçekle ekleşmektedir. Türkiye ise, AB nin en önemli beşinci pazarı konumundadır yılıy itibariyle, AB nin toplam ihracatı içerisinde Türkiye %2,9 luk bir paya sahip iken, toplam ithalatında %1,6 lık k bir paya sahip bulunmaktadır yılı itibariyle, AB(25) nin toplam ihracatının %3.5 luk kısmını Türkiye ye gerçekleştirirken, toplam ithalatında Türkiye nin payı % 3 olarak gerçekleşmiştir. 39

40 GB nin Ekonomik Etkileri Teorik hatırlatma: GB oluşturulmasındaki temel amaç sınırlı da olsa- dış ticaretin serbestleştirilmesi sonucu ortaya çıkan yararın sağlanmasıdır; işbölümü uzmanlaşma, kaynak dağılımında etkinlik, refah artışı Dış ticaretin (yararları) etkileri, statik etkiler dinamik etkiler 40

41 GB nin ekonomik etkileri GB nin Ekonomik Etkileri Statik Etkiler -Serbestinin faktör dağılımı üzerindeki etkisi (üretim faktörlerinin yeniden dağılımı) -Karşılaştırmalı üstünlüklere göre uzmanlaşma -Kaynak dağılımındaki etkinlik -Refah artışı Ticaret Saptırıcı Etki Ticaret Yaratıcı Etki Dinamik Etkiler Rekabet Artışı Teknolojik gelişme Teknoloji ve Teknik Bilgi Transferi Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Ölçek Ekonomileri Ekonomik İstikrar 41

42 GB sınırlı sayıda ülkeyi kapsadığı için bu sınırlı serbestliğin neden olacağı statik etkiyi*; GB nin Statik Etkisi Ticaret Yaratıcı Etki Ticaret Saptırıcı Etki Ticaret saptırıcı etki: üçüncü ülkelere karşı uygulanan ortak gümrük tarifesi nedeniyle ithalatın düşük maliyetli bir ülkeden yüksek maliyetli bir gümrük birliği üyesi ülkeye kaymasıdır. (Daha yüksek maliyetle üretim yapsa da birlik üyesi ülke birlik pazarına hakim olmaktadır) toplam üretim maliyetleri artar olumsuz üretim etkisi Ticaret yaratıcı etki; aksine, yüksek maliyetli bir kaynaktan, gümrük birliği üyesi daha düşük maliyetli bir kaynağa ithalatın kaymasıdır, girdileri ve nihai ürünü daha ucuza temin etme şansı doğar, ticaret hacmi artar. * Jacob Viner, The Customs Union Issue, Stevens and Sons LTD, London

43 GB nin ticaret yaratıcı etkisini değerlendirebilmek için; AB ile dış ticaret hacmindeki değişmeler incelenebilir. 43

44 Türkiye-AB Ticareti (milyon dolar,%) İhracat (TR) Değişim (%) AB'ye İhracat Değişim (%) AB'ye İhracat (%) İthalat (TR) Değişim (%) AB'den İthalat Değişim (%) AB'den İthalat (%) TR - AB Dış Ticaret Dengesi Yıllar ,9-6,9-53,4 22,3-9,9-44,4-3, ,6-11,1-51,2 35,7-16,9-47,2-5, ,2 7,3 11,5 4,2 49,7 43,6 22,2 23,1 37,2 53,0-11, ,3 13,1 12,2 6,1 46,6 48,6 11,3 24,9 7,5 51,2-12, ,0 2,7 13,5 10,2 50,0 45,9-5,4 24,1-3,2 52,4-10, ,6-1,4 14,3 6,3 54,0 40,7-11,4 21,4-11,0 52,6-7, ,8 4,5 14,5 1,1 52,2 54,5 34,0 26,6 24,3 48,8-12, ,3 12,8 16,1 11,1 51,4 41,4-24,0 18,3-31,3 44,2-2, ,8 14,1 18,1 12,0 50,5 51,3 23,8 23,1 26,5 45,1-5, ,3 32,3 24,5 35,7 51,8 69,3 35,2 31,7 37,1 45,7-7, ,2 18,8 28,9 18,0 51,4 86,8 25,3 38,1 20,2 43,9-9, verileri, Ocak-Kasım Kaynak:DTM 44

45 Beklendiği gibi Türkiye ile AB arasında ticaret hacmi artmıştır Bu ticaret yaratıcı etkinin varlığını gösterir. 45

46 AB den yapılan ithalatta özellikle ilk yıl itibariyle önemli artış gözlenmiştir. Gümrük k birliğinin inin ilk uygulama yılında y (1996) Türkiye nin AB den ithalatı yüzde 37.2 oranında nda bir artış ile 23,1 milyar dolara ulaşmış ıştır. Bu aynı yıl l %22,2 olarak gerçekle ekleşen en TürkiyeT rkiye nin toplam ithalat artış oranına na göre g oldukça a yüksektir y ve GB nin etkisini göstermektedir. g 46

47 2001 yılınday Türkiye ekonomisinin içinde i inde bulunduğu kriz nedeniyle talep daralmasına bağlı olarak, AB den ithalatta %31.3 oranında nda daralmış ıştır GB sürecinde gerek Türkiye de yaşanan krizler gerek dış krizler Türkiye nin dış ticaretini etkilemiştir. Bu nedenle dış ticaret hacmi üzerinde GB nin etkileri ile yaşanan krizlerin (gerek içerde gerek dışarda) etkilerini ayırt etmek güçtür. 47

48 GB sonrası dönemde Türkiye nin AB ne ihracatı artmakla birlikte, beklenen! düzeyde olmamıştır. Bu gelişmenin nedeni, Türkiye nin tek taraflı olarak zaten 1971 yılından itibaren bazı istisnalar dışında sanayi ürünlerinde AB pazarına gümrüksüz giriş hakkı kazanmış olmasıdır (AB ise bu hakkı 1996 yılında elde etmiştir) Türkiye ihracatı açısından GB sonrası en olumlu gelişme, tekstilde uygulanan kotaların kaldırılmış olmasıdır.. 48

49 2004 yılınday AB den yapılan ithalattaki artış oranı, ihracattaki artış oranına na göre g yüksek y olmuş,, AB den yapılan ithalat %20.2 lik bir artış ışla 38.1 milyar dolara ulaşı şırken, AB ne ihracat %18 lik artış ışla 28.9 milyar dolara ulaşmış ıştır. DışD ticaret açığıa 9,2 milyar dolar olarak gerçekle ekleşmiştir. 49

50 GB nin ticaret saptırıcı bir etkisi olup olmadığını anlayabilmek için Türkiye nin AB ülkeleri ticari ilişkileri yanı sıra diğer ülkeler ile ticaretine de bakmak gerekir. 50

51 Türkiye nin İhracatının Ülkelere Göre G Dağı ğılımı (%) İHRACAT A. OECD Ülkeleri 61,4 62,1 59,3 62,9 67,9 68,6 65,8 64,3 61,8 64,3 1.AB Ülkeleri 51,2 49,7 46,6 50,0 54,0 52,5 51,4 50,5 50,5 54,7 2.EFTA Ülkeleri 1,4 1,4 1,6 1,3 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 1,0 3.Diğer OECD Ülkeleri 8,9 10,9 11,1 11,6 12,6 14,9 13,3 12,7 10,2 8,6 B.OECD-Dışı Ülkeler 38,6 37,9 40,7 34,0 29,2 28,2 31,2 29, ,7 1.Avrupa + Bağ.Dev.Top. 16,1 15,7 17,8 14,8 10,3 10,8 8,5 9,4 6,8 4,9 2.Afrika Ülkeleri 4,9 5,0 4,7 6,7 6,2 4,9 4,9 4,6 4,2 4,7 3.Amerika Ülkeleri 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 0,9 1,1 0,6 7,9 9,1 4.Orta Doğu Ülkeleri 9,8 9,7 9,1 8,1 8,3 7,8 11,4 9,6 12,7 11,5 5.Diğer Ülkeler 7,1 6,9 7,3 3,5 3,4 3,8 5,4 5,6 6,6 5,5 Türkiye'nin Tpl. İhracatı (Milyar $)

52 Türkiye nin İthalatının Ülkelere Göre G Dağı ğılımı (%) İTHALAT A. OECD Ülkeleri 66,4 71,3 71,7 72,9 69,6 65,4 62,9 63,5 63,3 61,2 1.AB Ülkeleri 47,2 53,0 51,2 52,4 52,6 48,9 44,2 45,1 45,7 43,5 2.EFTA Ülkeleri 2,5 2,5 2,7 2,5 2,3 2,1 3,6 4,7 4,9 4,0 3.Diğer OECD Ülkeleri 16,7 15,7 17,8 17,9 14,7 14,4 15,1 13,7 12,7 13,7 B.OECD-Dışı Ülkeler 33,6 28,7 28,3 26,2 29,1 33,7 36,5 34,5 36,7 38,8 1.Avrupa + Bağ.Dev.Top. 12,5 9,4 9,6 10,2 11,5 13,2 12,7 12,2 3,7 5,2 2.Afrika Ülkeleri 3,9 4,6 4,5 3,8 4,1 5,0 6,8 5,1 4,8 4,9 3.Amerika Ülkeleri 1,7 1,5 1,6 1,6 1,2 1,1 1,0 1,1 7,1 6,7 4.Orta Doğu Ülkeleri 7,5 7,4 5,6 4,2 4,9 5,7 8,0 7,1 6,3 5,3 5.Diğer Ülkeler 8,0 5,8 7,0 6,4 7,4 8,7 7,9 9,0 15,4 16,7 Türkiye'nin Tpl. İthalatı (Milyar $)

53 Türkiye nin AB ile dış ticaret hacmindeki genişlemenin yanı sıra, diğer ülke grupları ile olan ticaret hacminde de bir artış görülmektedir. Bu nedenle GB sonrası AB ülkeleri lehine, üçüncü ülkeler aleyhine bir ticaret saptırıcı etkiden kesin olarak söz etmek mümkün değildir. TR nin ithalatını birbirine rakip olmayan ülke gruplarından yaptığı göz önüne alınırsa, ticaret saptırıcı etkinin ortaya çıkması pek beklenmemektedir. TR, sermaye birikiminin temel kaynağı olan yatırım malları ithalatını gelişmiş ülkelerin olduğu AB den; Enerji kaynakları ithalatını ise Orta Doğu, Kuzey Afrika, ve Rusya gibi ülkelerden yapmaktadır. 53

54 Tüketim Etkisi; Olumlu tüketim etkisi Olumsuz tüketim etkisi Tarifelerin ve diğer ticaret engellerinin kalkması, birlik içinden ithalatı artırır, OGT ise, üçüncü ülkelerden ithalatı azaltır.. AB ile ticaretin mal grupları itibariyle dağılımına bakıldığında; -en önemli dönüşüm tüketim malları ithalatının toplam ithalat içindeki payında meydana gelmiştir.. -GB sonrası Türkiye deki tüketicilerin önemli bir kısmının yerli üretimi olan mallar yerine, fiyat ve kalite açısından daha uygun olan Birlik üyesi diğer ülke mallarına yöneldikleri görülmektedir. Tüketim etkisinden kaynaklanan bir ticaret artışı gerçekleşmiştir. (Bu sapmanın ne kadarının yerli üretimden ne kadarının üçüncü ülkelerden olduğu oranlara bakılarak anlaşılmamaktadır). 54

55 Türkiye nin AB den İthalatının n Mal Gruplarına Göre G Dağı ğılımı (%) % 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Tüketim Yatırım Ara malı 55

56 Türkiye nin AB den ithalatının n % lık bölümünü yatırım m ve ara malları oluşturmaktad turmaktadır. r. Ancak, tüketim t malları ithalatının n payında, gümrg mrük birliği i sonrası dönemde, tarifelerin sıfırlanmass rlanmasına na bağlı olarak hızlh zlı bir artış görülmektedir. Söz z konusu mallarda ithalat payı 1999 yılına y gelindiğinde inde yaklaşı şık üç kat artarak %19.2 ye yükselmiş (gümr mrük k birliği öncesindeki yüzde y 6,2 lik oranından), ndan), daha sonra krizinde etkisiyle biraz düşerek 2002 yılında y %13.3 seviyesinde gerçekle ekleşmiştir.2004 yılıy itibariyle tüketim t mallarının n AB den ithalat içindeki i indeki payı %17.4 olarak gerçekle ekleşmiştir. 56

57 Dış Ticaret Hadleri Etkisi; Birliğe üye ülkelerin tarifelerini kaldırmaları sonrasında, ülkelerin ihraç ve ithal ettikleri malların niteliği ile talebinin şiddeti ölçüsünde, dış ticaret fiyatlarının değişmesinden kaynaklanmaktadır. İthal malları talebinin şiddeti yüksek ve ihraç mallarının niteliği düşük (tarım ürünleri ve standart sanayi ürünleri vb.) olan ülkenin ticaret hadlerinin GB sürecinde aleyhe dönmesi beklenir. 57

58 GÜMRÜK BİRLİĞİ SÜRECİNDE DIŞ TİCARET HADLERİ Yıllar 1994 İhracat Fiyat Endeksi İthalat Fiyat Endeksi Dış Ticaret Haddi (NDTH) NDTH (%) Değişme ,7 116,8 96,5-0, ,6 109,7 98,1 0, ,5 100,2 102,3 0, ,4 96,1 102,4 0, ,7 90,8 101,0-0, ,7 94,9 92,4-0, ,5 94,6 90,4-0, ,9 93,5 89,7-0, ,3 100,4 90,9 0,

59 Özellikle imalat sanayi üretimi için gerekli olan ara ve yatırım malları ihtiyacının önemli bir kısmını ithalatla karşılayan, dolayısıyla üretimi ithalata bağımlı (ithal mallarının talebinin şiddeti yüksek) bir ülke olan Türkiye nin dış ticaret hadlerinin de GB sürecinde aleyhe dönmesi beklenen bir durumdur. Kuşkusuz bu dönemde dış ticaret hadlerinin gerilemesinde sadece GB değil, ülkenin ekonomik yapısından ve uygulanan ekonomi politikalarından yaşanan sorunlar da etkilidir.. 59

60 Türkiye nin AB ne İhracatının Sektörel Dağı ğılımı (%) 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Demir-Çelik Tarım Tekstil M akine ve Taşımacılık San Diğer İmalat San 60

61 İmalat sanayi ihracatı,, tekstil ve hazır r giyim, makine ve taşı şımacılık k sektörleri üzerinde yoğunla unlaşmıştır. Tarımsal ürünlerin ihracatında ise taze meyveler ağırlıktadır. Demir ve çelik ürünleri de hala ihracatta önemli bir paya sahiptir. Türkiye nin AB ne ihraç ürünlerinin yapısına bakıld ldığında bu ürünlerin emek yoğun geleneksel, düşük k teknolojiye sahip yarı mamul veya mamuller olduğunu unu söylemek s mümkm mkündür 61

62 GB sonrası dönemde, tekstil ve konfeksiyon sektörünün n AB ne olan ihracat içindeki i indeki payı %48.3 den %33.9 a a düşerken, d makine ve taşı şıma sektörünün n payı %11.2 den %33.3 e yükselmiştir. Bu gelişme, zaman içinde i inde Türk T ihracatının n daha yoğun teknoloji gerektiren ve katma değeri eri yüksek y mallara doğru yöneldiy neldiğinin inin bir göstergesi olabilir. 62

63 GB nin Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi; GB ne üye ülkeler arasında tarife oranlarının sıfırlanmasıyla birlikte üye ülkelerde vergi kayıpları ortaya çıkmaktadır Bununla birlikte Birliğe üye olmayan ülkelere karşı uygulanan ortak tarife oranı üye olmadan önce uygulanan tarife oranından daha yüksek ise ve bu ülkelerden yapılan ithalatın azalması söz konusu değilse (ticaret saptırıcı etki yoksa) vergi gelirlerinde artış söz konusu olabilecektir. 63

64 GÜMRÜK BİRLİĞİ SÜRECİNDE DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİLERİN GELİŞİMİ YILLAR GSYİH Cari Fiyatlarla Milyar TL Dış Ticaretten Alınan Vergiler Milyar TL Vergilerin GSYİH Payı (%) (a) (b) (b/a) ,879,094 89,649 2, ,926, ,648 2, ,345, ,147 2, ,720, ,211 2, ,522,969 1,317,351 2, ,925,537 1,976,954 2, ,844,312 4,289,401 3, ,141,290 5,551,053 2, ,971,617 9,487,175 3,43 64

65 GB ile birlikte Türkiye ile AB ülkeleri arasında sanayi ürünlerinde gümrük vergileri ve Toplu Konut Fonu Kaldırılmıştır. Üçüncü ülkelere ortak vergi uygulaması başlamıştır Dış ticaretten alınan vergi gelirlerinin GSYİH içindeki payı incelendiğinde oranda bir artış görülmektedir 65

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI. Ümit Özlale

ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI. Ümit Özlale tepav Economic Research Policy Foundation of Turkey ÇOK TARAFLI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELECEĞİ KONFERANSI Ümit Özlale 29 April 2011 2 Sunum Planı 1. Bölüm: İhracat performansımız Pazar genişlemesi

Detaylı

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Topluluk İçinde Koruma Toplulukta 3 Farklı Fiyat Uygulandı Hedef fiyat Müdahale fiyatı Eşik Fiyat Hedef fiyat En kötü koşullarda çalışan (verim düşük) üreticileri

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

{yootooltip title=[ ]}Ankara mezunu{/yootooltip}nejat Çoğal Gümrük Muhafaza Başkontrolörü 1. GENEL DEĞERLENDİRME

{yootooltip title=[ ]}Ankara mezunu{/yootooltip}nejat Çoğal Gümrük Muhafaza Başkontrolörü 1. GENEL DEĞERLENDİRME {yootooltip title=[ ]}Ankara - 1985 mezunu{/yootooltip}nejat Çoğal Gümrük Muhafaza Başkontrolörü 1. GENEL DEĞERLENDİRME Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), 1957 yılında, bir gümrük birliği şeklinde kurulmuş

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015

SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015 SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015 SIRBİSTAN ÜLKE RAPORU 05.03.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Sırbistan a ihracat yapan 210 firma bulunmaktadır. 31.12.2014

Detaylı

Türkiye-AT Gümrük Birliği

Türkiye-AT Gümrük Birliği DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-AT Gümrük Birliği 14 ŞUBAT 2008 Tarihi Gelişim Ankara Anlaşması : 1 Aralık 1964 Katma Protokol : 1 Ocak 1973 Tam Üyelik Başvurusu

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

: Uluslararası Karşı

: Uluslararası Karşı Türkiye Ekonomisi nde nde Sermaye Birikimi, Verimlilik ve Büyüme B : Uluslararası Karşı şılaştırma ve AB ye Yakınsama SüreciS Dr. Şeref SAYGILI TCMB, Araştırma rma ve Para Politikası Gn. Md., Ekonomist

Detaylı

Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri

Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşmasının Türkiye Ekonomisine ve Dış Ticaretine Etkileri Medine Atay Ergin 12 Mayıs 05.03.2015 2016, İstanbul Trans-Pasifik Ortaklık Anlaşması 4 Şubat 2016 tarihinde imzalandı.

Detaylı

AB SÜRECİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ. Yrd. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi

AB SÜRECİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ. Yrd. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi AB SÜRECİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi EKONOMİK ENTEGRASYON NEDİR? Video EKONOMİK ENTEGRASYON TÜRLERİ 1. Serbest Ticaret Bölgeleri: Üye ülkelerin aralarındaki

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU

TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU TÜRK-FİLİSTİN İŞ FORUMU -Batı Şeria ve Gazze Şeridi Sunumu- Ankara -15 Temmuz 2010 Gülben Öztürk Çelik Kudüs Eski Ticaret Ataşesi 1 TEMEL GÖSTERGELER Yüzölçümü (km2): Batı Şeria 5800 km2, Gazze Şeridi

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Türkiye-AB ilişkileri Emre GönenG İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Müzakere sürecis Aday ülke için i in en zor dönemdird Her genişleme, müzakere m sürecini s daha da ayrınt ntılı duruma

Detaylı

EKONOMİK K DURUM TESPİTİ ANKET ÇALIŞMASI BULGULARI

EKONOMİK K DURUM TESPİTİ ANKET ÇALIŞMASI BULGULARI KAYSERİ İLİ İMALAT SANAYİ EKONOMİK K DURUM TESPİTİ ANKET ÇALIŞMASI BULGULARI 2010-II DOÇ.DR.NISFET UZAY KAYSO, MART 2011 Anket Kapsamındaki İşletmelerin Son Altı Aya İlişkin Değerlendirmeleri erlendirmeleri

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ. Doç. Dr. Çiğdem Nas İktisadi Kalkınma Vakfı

TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ. Doç. Dr. Çiğdem Nas İktisadi Kalkınma Vakfı TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİNİN GÜNCELLENMESİ Doç. Dr. Çiğdem Nas İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye AB İlişkileri 1963 Ankara Anlaşması 1970 Katma Protokol 1987 Üyelik Başvurusu 1996 Gümrük Birliği 1999 AB

Detaylı

Aralık 2014. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği

Aralık 2014. Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu. Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği Aralık 2014 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2014 Ocak-Kasım Dönemi İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 12/2014 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 YILI KASIM AYI İHRACAT

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü

EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü EKONOMİ BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisi ve Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Sunum: Murat YAZICI (Daire Başkanı) Pamuğun Geleceği Şekilleniyor Konferansı Bodrum 12-14 Haziran 2014 TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Küreşelleşme X Kutuplaşma. Dr.Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman

Küreşelleşme X Kutuplaşma. Dr.Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Küreşelleşme X Kutuplaşma WTO X Tercihli Ticaret Anlaşmaları Dr.Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman 2 Tercihli Ticaret Anlaşmaları Tercihli ticaret anlaşmaları, dünyanın geri kalanı için değil; sadece birbirlerine

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Serbest ticaret satrancı

Serbest ticaret satrancı Serbest ticaret satrancı Türkiye nin sadece AB nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı ülkelerle anlaşma yapabilmesi Türk dış ticaretini olumsuz etkiliyor. AB ile STA yapan bazı ülkeler Türkiye

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Gümrükte Gündem 2015 Gümrük ve Küresel Ticaretteki Son Gelişmeler

Gümrükte Gündem 2015 Gümrük ve Küresel Ticaretteki Son Gelişmeler Gümrük ve Küresel Ticaretteki Son Gelişmeler 19.11.2015 İstanbul Orjin Maslak Plaza İthalatta Hangi Sektör ve Ürünlerde Korumacılık Arttı? Orta Vadeli Program (2015 2017) OVP Amaçları: Yurt içi tasarrufları

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

TÜRKİYE NİN AB ROTASINDA GÜMRÜK BİRLİĞİNİN 10 YILLIK MUHASEBESİ: Kaybeden Biz Miyiz Gerçekten? Yoksa gerçek farklı mı?

TÜRKİYE NİN AB ROTASINDA GÜMRÜK BİRLİĞİNİN 10 YILLIK MUHASEBESİ: Kaybeden Biz Miyiz Gerçekten? Yoksa gerçek farklı mı? TÜRKİYE NİN AB ROTASINDA GÜMRÜK BİRLİĞİNİN 10 YILLIK MUHASEBESİ: Kaybeden Biz Miyiz Gerçekten? Yoksa gerçek farklı mı? Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 1 Ocak 1996 dan beri yürürlükte olan Gümrük

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1

DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 DIŞ TİCARETTE KATMA DEĞER GÖSTERGELERİ TÜRKİYE 1 Ticarette katma değer ölçümü, ihracata konu olan mal ve hizmetlerin üretimindeki değerin kaynağını ülke ve sektörler açısından ortaya koyabilmek amacıyla

Detaylı

Türkiye nin kriz sürecinde AB pazarındaki performansı. Betam Araştırma Notu 10/82

Türkiye nin kriz sürecinde AB pazarındaki performansı. Betam Araştırma Notu 10/82 AB PAZARINDA TÜRKİYE VE RAKİPLERİ Zümrüt İmamoğlu Son günlerde büyük tartışma yaratan TEPAV ın AB pazarındaki ihracat kayıpları adlı politika notunda Türkiye nin Avrupa Birliği deki (AB) pazar payının

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA YA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL İtalya Cumhuriyeti Roma İtalyanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1861 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI Giorgio Napolitano Enrico Letta

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri Nisan 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Nisan 14 Nisan 15 Değişim % Ocak-Nisan 14 Ocak-Nisan 15 Değişim % Konya 140.853

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

LEASING. finansman yöntemidir. y Finansal Leasing %100 finansman riskinin alınd. ndığı işlemdir.

LEASING. finansman yöntemidir. y Finansal Leasing %100 finansman riskinin alınd. ndığı işlemdir. LEASING Leasing yatırımlara finansman sağlayan alternatif bir finansman yöntemidir. y Finansal Leasing %100 finansman riskinin alınd ndığı işlemdir. Operasyonel Leasing ise genel olarak %70 finansman riski

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas. lanması

Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas. lanması Yerel YönetimlerinY Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas lanması - Hazine MüsteM steşarlığının n Rolü Hazine MüsteM steşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel MüdürlM rlüğü İzzet YERDEŞ Şube MüdürüM

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri Mayıs 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Mayıs 14 Mayıs 15 Değişim % Ocak-Mayıs 14 Ocak-Mayıs 15 Değişim % Konya 143.645

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Yavuz EROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 1 10 Eylül 2015 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ; SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN 6500 FİRMA

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 2012 İÇİNDEKİLER 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER... 3 1.1. BAŞVURU SAHİBİ... 3 1.2. BAŞVURU

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları

Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dr. Dilek Seymen dilek.seymen seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen İthalat Mevzuatı İthalat Rejimi Kararı (-31 Aralık 1995 tarih ve 22510 Mükerrer Sayılı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 ŞEKERLİ VE ÇİKOLATALI MAMULLER SITC No : 062-073 Armonize No : 1704-1806 TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye de şekerli ve çikolatalı mamuller sektörünün başlangıcı,

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU 1 FİRMA SAYISI : PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre,

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (KARS, ARDAHAN, IĞDIR, AĞRI) T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 14-15 MAYıS 2012 2 1. Azerbaycan Cumhuriyeti SUNUM PLANı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Enerji Kaynakları

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

LANGIÇ TOPLANTISI BAŞLANGI. Sayın: H.Abdullah KAYA. Eşleştirme Projesine Genel Bir Bakış 30 MART 2005

LANGIÇ TOPLANTISI BAŞLANGI. Sayın: H.Abdullah KAYA. Eşleştirme Projesine Genel Bir Bakış 30 MART 2005 BAŞLANGI LANGIÇ TOPLANTISI 30 MART 2005 Sayın: H.Abdullah KAYA Eşleştirme Projesine Genel Bir Bakış (BÖLÜM M II) 1 2 Eşleştirme Projesinin Gelişimi imi Proje başvurusu 5018 sayılı KMYK Kanununun hazırl

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

tepav Kasım2012 N201275 DEĞERLENDİRMENOTU TÜRKİYE NİN İHRACAT YAPISINDAKİ GELİŞMELER Firma Dinamiklerindeki Değişim

tepav Kasım2012 N201275 DEĞERLENDİRMENOTU TÜRKİYE NİN İHRACAT YAPISINDAKİ GELİŞMELER Firma Dinamiklerindeki Değişim DEĞERLENDİRMENOTU Kasım212 N21275 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İdil Bilgiç Alpaslan 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri TÜRKİYE NİN İHRACAT YAPISINDAKİ GELİŞMELER Türkiye ekonomisi büyürken,

Detaylı

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman)

KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ( ) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) KONU 1: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE (1987-2007) İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ ve YATIRIMLAR İLİŞKİSİ (DOĞRUSAL BAĞINTI ÇÖZÜMLEMESİ) Dr. Halit Suiçmez(iktisatçı-uzman) NE YAPILDI? ÖZET - Bu çalışmada, işgücü verimliliği

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Telafi Edici Vergi (TEV) 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 38 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU

TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU TÜRKİYE DE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI : ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ETKİLER RAPORU Güldem Berkman YASED Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi YATIRIMLARIN

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

ONUNCU YILINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ: NE BEKLENDİ?, NE GERÇEKLEŞTİ?

ONUNCU YILINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ: NE BEKLENDİ?, NE GERÇEKLEŞTİ? Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 18, Sayı: 2 Sayfa: 277-296, ELAZIĞ-2008 ONUNCU YILINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ: NE BEKLENDİ?, NE GERÇEKLEŞTİ? Customs

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği. Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi Ekim 2017 Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler

Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Türkiye nin dış ticaret ve yatırım bağlantıları: Güçlü yönler Prof. Dr. Serdar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TEMMUZ OCAK-TEMMUZ KONYA 114.893 106.076-7,7%

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İHRACAT RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İHRACAT RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İHRACAT RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ MAYIS 2011 GAZİANTEP İN AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ NE İHRACATI GENEL BAKIŞ 2011 yılı Ocak-Nisan döneminde Gaziantep

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 9 Ayında %2,6

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

Dış ticaret göstergeleri

Dış ticaret göstergeleri 75 76 Dış ticaret göstergeleri Milyon $ 3 25 71,8 9 8 7 2 6 15 5 4 Oran (%) 1 3 5 2 1 198 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 HALI SEKTÖRÜ Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını %

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ ŞUBAT 2014

TGSD-ESDH HAZIR GİYİM SEKTÖR ENDEKSLERİ ŞUBAT 2014 2014 2007 ARALIK 2008 ARALIK 2009 ARALIK 2010 ARALIK 2011 ARALIK 2012 ARALIK 2013 ARALIK 160 150 140 BİLEŞİK HAZIR GİYİM FAALİYET ENDEKSİ 137,70 130 120 110 100 90 80 130,90 % 5,2 2007 ARALIK 2008 ARALIK

Detaylı

İNGİLTERE ÜLKE RAPORU

İNGİLTERE ÜLKE RAPORU İNGİLTERE ÜLKE RAPORU İNGİLTERE EKONOMİSİNİN GENEL YAPISI İngiltere, AB içinde Almanya ve Fransa dan sonra üçüncü ve dünyada yedinci en büyük ekonomidir. İngiltere ekonomisinde GSYİH nin yaklaşık üçte

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı