T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü SATIŞ ARTTIRICI YÖNTEMLER-PROMOSYONLAR TÜRK BASININDA PROMOSYON UZMANLIK TEZİ Murat ÖZKAN Tüketici ve Rekabet Uzmanı Ocak, 2006 ANKARA

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... iii I. BÖLÜM PROMOSYON KAVRAMI 1. GENEL OLARAK PROMOSYON İLE DİĞER SATIŞ ARTTIRMA ÇABALARI ARASINDAKİ FARKLAR REKLAM İLE ARASINDAKİ FARKLAR KİŞİSEL SATIŞ İLE SATIŞ PROMOSYONLARI ARASINDAKİ FARKLAR HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM İLE ARASINDAKİ FARKLAR TANIM VE KAVRAM PROMOSYONUN ÖZELLİKLERİ PROMOSYON ÇEŞİTLERİ PROMOSYONUN AMAÇLARI PROMOSYONLU SATIMIN TARİHİ GELİŞİMİ PROMOSYONUN ETKİLERİ BASIN ÜZERİNDE ETKİLERİ OKUR ÜZERİNDE ETKİLERİ HAZİNE VE DEVLET ÜZERİNDE ETKİLERİ PROMOSYONLU SATIMIN YARAR VE SAKINCALARI PROMOSYONLU SATIMIN YARARLARI Promosyonlu Satımın Tüketiciye Sağladığı Yararlar Promosyonlu Satımın Üretici veya Satıcıya Sağladığı Yararlar PROMOSYONLU SATIMIN SAKINCALARI Promosyonlu Satımın Tüketici Bakımından Sakıncaları Promosyonlu Satımın Üretici veya Satıcı Bakımından Sakıncaları PROMOSYONLARLA İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEMELER II. BÖLÜM DÜNYADA VE TÜRKİYE DE PROMOSYONLU SATIM 1. ALMANYA AMERİKA AVUSTURYA BELÇİKA FRANSA HOLLANDA İNGİLTERE İSVİÇRE İTALYA JAPONYA YUNANİSTAN MİLLETLERARASI TİCARET ODASININ DÜZENLEMELERİ AB TÜRKİYE i

3 III. BÖLÜM BASINDA PROMOSYON 1. DÜNYADA BASININ GELİŞİMİ GÜNÜMÜZDE BASININ GENEL DURUMU BASINDA TEMEL FAALİYETLER HABERLER/YAZI İŞLERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER TİCARİ FAALİYETLER BASIN İŞLETMELERİNİN ORGANİZASYON YAPISI DÜNYA BASININDA PROMOSYON PROMOSYON UN TÜRK BASINI NA GİRİŞİ VE GELİŞİM SÜRECİ SÜRECİNDE YAZILI BASINDA PROMOSYON SÜRECİNDE YAZILI BASINDA PROMOSYON SÜRECİNDE YAZILI BASINDA PROMOSYON PROMOSYONUN TÜRK BASINI ÜZERİNDEKİ SONUÇLARI IV. BÖLÜM PROMOSYON KARŞISINDA TÜKETİCİYİ KORUMA ÇALIŞMALARI VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ UYGULAMALARI 1. GENEL OLARAK PROMOSYON KARŞISINDA TÜKETİCİYİ KORUMA ÇALIŞMALARI GENEL SAYILI KANUN PROMOSYONLU SATIMLA İLGİLİ TEBLİĞLER Yazılı Basın Kuruluşları Tarafından Düzenlenen Promosyon Kampanyaları ile İlgili Tebliğ (TRKGM-95/ ) Yazılı Basın Kuruluşları Promosyon Kampanyaları Hakkında Tebliğ(TRKGM-96/91-92) SAYILI KANUN SAYILI KANUN SAYILI KANUN GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ UYGULAMALARI SONUÇ ABSTRACT KAYNAKÇA EKLER ii

4 GİRİŞ Devamlı bir gelişme kaydeden ticaret hayatı, özellikle son yıllarda yaşanan kıyasıya rekabet sonucunda yeni arayışlara yönelmiş ve bu da çeşitli pazarlama ve satış arttırma tekniklerinin geliştirilmesine sebep olmuştur. Önceleri diğer satış arttırma tekniklerini tamamlama amacıyla kullanılan promosyon faaliyetleri de gün geçtikçe ön plana çıkmış ve Türkiye de özellikle süreli yayınların tiraj arttırma çabaları sonucunda günlük yaşantımıza girmiştir. Bu çalışmada promosyon, etkilediği taraflar olan basın, tüketiciler ve devlet açısından bütün yönleriyle incelenecektir. İlk bölümde, genel olarak promosyon kavramı tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu bölümde genel bir değerlendirmenin ardından, promosyon ve diğer satış arttırma çabaları arasındaki farklılıklar açıklanmış, tanımlara yer verilmiş ve promosyon çeşitlerine değinilmiş, promosyonlu satımın gelişiminden bahsedilmiş, promosyonun etkileri, özellikleri, yarar ve sakıncaları ele alınmış ve son olarak da promosyonla ilgili hukuki düzenlemeler anlatılmıştır. İkinci bölümde, aralarında ABD, Almanya, İngiltere nin de yer aldığı çeşitli ülkeler, AB ve Türkiye deki promosyonlu satıma ilişkin düzenlemelere değinilmiş, uygulamalar hakkında genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde, basında promosyon ve Türk basınında promosyon konusu ele alınmıştır. Konuya, basının dünyada gelişimi ile girilmiş, ardından basın sektörünün temel faaliyetleri ve basın işletmelerinin yapısı incelenmiş ve son olarak da Türk basınında promosyonun gelişimi dönemler itibariyle ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise, promosyon karşısında tüketiciyi koruma çalışmalarından ve Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü nün uygulamalarından bahsedilmiştir. Sonuç bölümünde de, konunun genel olarak bir değerlendirmesi yapılmış ve önerilere yer verilmiştir. iii

5 I. BÖLÜM PROMOSYON KAVRAMI 1. Genel Olarak Pazar ya da piyasa, ihtiyaçlarını gidermek isteyen, harcamak için parası olan ve parasını harcamaya istekli olan kişi veya kuruluşlar topluluğudur. 1 İşletmecilik pazara ekonomik bir değer katkısı vermek için bir kaynağın, bir bilginin değişim yöntemidir; işletmeciliğin yeni amacı tüketici yaratmaktır. 2 Bu noktadan hareket edildiğinde, işletmecilik faaliyetlerinin odak noktası değişik pazarlama faaliyetleridir. Klasik yaklaşımda pazarlama, üretilmiş mal ve hizmetlerin en son tüketici veya kullanıcıya ulaştırılmasına kadar yapılan çabaların tümüdür ve satışa dönük pazarlama olarak da adlandırılır. 3 Modern anlamda pazarlama ise, mevcut ya da yaratılacak tüketici ihtiyaçlarından hareketle, üretilecek mal ve hizmetleri belirlemek, belirlenen bu mal ve hizmetlerin üretiminden en son tüketici veya kullanıcının eline geçmesini ve kesin olarak yok edilmesini sağlayacak tüm hizmet ve tekniklerin, tüketicileri tatmin ederek kar sağlamak amacıyla kullanılmasıdır. 4 Artık, günümüz satış ve pazarlama stratejilerinin tümü tüketici tatminine yöneliktir. İşletmeler, müşteriye davranış ve hizmet sunma konusunda kendilerini sürekli yenileyerek ve olaylara müşteri gözü ile bakabilme becerilerini geliştirerek, Tüketiciyi, memnun tüketiciye, Memnun tüketiciyi, sadık tüketiciye ve Sadık tüketiciyi de taraftar tüketiciye dönüştürmek amacına yönelmişlerdir. Tatmin olmuş müşteri kuruma artı değer oluşturmakta ve taraftar tüketici haline gelmektedir. Bu bakımdan bu konuya sıra dışı bir özen gösterilmesi ve tüketicilerin beklentilerinin ötesinde kaliteli hizmet sunulması gerekmektedir. 1 Halil CAN, Doğan Tuncer, D. Yaşar AYHAN, Genel İşletmecilik Bilgileri, Ankara, 1996, s Tunçtan BALTACIOĞLU, İşletmelerde Satışı Artırma Çabaları, Ankara, 1980, s: Halil CAN, Doğan Tuncer, D. Yaşar AYHAN, a.g.e Halil CAN, Doğan Tuncer, D. Yaşar AYHAN, a.g.e

6 Bir işletmenin başarılı olabilmesi için işletme dışı koşullara uyum sağlaması ve pazarlama karması elemanlarını uyumlu olarak bir araya getirmesi hayati önem arz etmektedir. Ürün/hizmet, dağıtım, fiyatlama ve tutundurma çabalarından oluşan pazarlama karmasında her bir öğe karşılıklı olarak birbirinden etkilenmektedir. Ürün planlama ve geliştirme gibi ürün ve ürüne ilişkin uğraşılar, pazarlama çalışmalarının temelini oluşturur. Geliştirilen ve tüketiciye sunulan bu ürünün üretildiği yerden, tüketileceği yere, doğru zamanda ve doğru miktarda götürülmesi için dağıtımın çok iyi organize edilmesi gerekmektedir. Ekonomik yaşamın temel öğelerinden biri olan fiyatlamada; maliyetler, malın niteliği, işletmenin dağıtım kanalındaki yeri, rekabet, arz ve talep, tüketici davranışları gibi bir çok etmeni göz önünde tutmak gerekir. Satış arttırma çabaları ise işletmelerin tüketiciyle kurmak zorunda oldukları iletişim sürecidir. İşletmeler, pazarlama karmasının unsurları olan ürün, dağıtım ve fiyatlandırma uygulamaları ile tüketicinin ihtiyaçlarına ve isteklerine uygun mamulleri, uygun yer ve zamanda, kabul edilebilir bir fiyatla tespit etmeye çalışmakla satışlarını arttırmaya ve bu yolla amaçlarına ulaşmaya çalışırlar. Ancak istenen sonucun alınabilmesi tüketici ile işletmeler arasında gerekli bilgi alış verişinin varlığıyla olabilir. Bu noktada pazarlama karmasının son unsuru olan tutundurma çabaları devreye girer. Tutundurma, işletmenin ürettiği mal ve hizmetler hakkında tüketicilere bilgi verme, onları inandırma, belli bir davranışa yöneltme ve hatırlatma olarak tanımlanabilir. 5 Baltacıoğlu ve Can, satış arttırıcı faaliyetler olarak da adlandırılan tutundurma çabalarını oluşturan unsurları şöyle sıralamaktadır: 6 Kişisel Satış Reklam Halkla ilişkiler ve tanıtma Öteki satış arttırıcı çabalar 5 Halil CAN, Doğan Tuncer, D. Yaşar AYHAN, s Tunçtan BALTACIOĞLU:a.g.e.,55 2

7 Kişisel satış, satış yapmak amacıyla satıcının bir veya daha çok sayıda potansiyel alıcıyla yüz yüze görüşmesidir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik ticari reklam ve ilanı; mal, hizmet veya marka tanıtmak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek ve ikna etmek, satışını veya kiralanmasını sağlamak ya da arttırmak amacıyla reklam veren tarafından herhangi bir mecrada yayımlanan pazarlama iletişimi niteliğindeki duyuru olarak tanımlamıştır. Reklamlar, işletmeler tarafından piyasaya sunulan ürünler hakkında tüketicilerin bilgilerini arttırmaya ve tüketicilerin bu ürünleri satın almalarını sağlamaya yöneliktir. Reklam kişisel satışlarla ulaşılamayacak kadar çok geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedefler. Halkla ilişkiler ve tanıtma, radyo, televizyon, gazete v.b. gibi basın ve yayın araçlarında, karşılığında bir ücret ödemeden, işletme, işletme çalışanları veya işletmenin mal ve hizmetlerinin haber, röportaj v.b. şeklinde tanıtılması ve benimsetilmeye çalışılmasıdır. 8 En önemli özelliği parasız yapılmasıdır. Öteki satış arttırıcı çabalar ya da diğer bir ifade ile satış geliştirme çabaları, reklam, kişisel satış ve tanıtma dışında kalan, kupon yayınlama, hediye verme, yarışma düzenleme, gösteri, teşhir ve sergi gibi devamlılığı olmayan ve diğer tutundurma çabalarını tamamlayan satış çalışmalarıdır. 9 Bilindiği üzere, 2002/C 75 E/02 sayılı İç Pazarda Satış Promosyonlarına Dair Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Önerisi satış promosyonunu, indirim, bedava ürün, prim veya promosyona yönelik bir yarışmaya veya oyuna katılma hakkı olarak tanımlamıştır. (Ek-1, Türkçe si için bakınız Ek-2) Bu tanımdan da anlaşılmaktadır ki, promosyon eylemi Baltacıoğlu nun kategorilere ayırdığı çabalardan öteki satış arttırıcı çalışmalar grubuna dahil bir satış arttırma çabasıdır. Promosyon bir satış arttırma çabası olduğu halde reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler ve tanıtma gibi diğer eylemlerden oldukça farklı bir uygulama alanı bulmuştur. 7 Halil CAN, Doğan Tuncer, D. Yaşar AYHAN, s Halil CAN, Doğan Tuncer, D. Yaşar AYHAN, s Halil CAN, Doğan Tuncer, D. Yaşar AYHAN, s

8 Tüketici, günden güne artan bir oranda seçme olanağına ve özgürlüğüne erişmiştir. Rekabetin çok hızlı bir şekilde gelişimi, satış promosyonu politikasının bilimsel etüdünü ve bilinçli uygulamasını gerekli kılmaktadır. Çünkü Ne kadar çok tanıtırsanız, o kadar çok tanınırsınız Promosyon ile Diğer Satış Arttırma Çabaları Arasındaki Farklar Yukarıda satış arttırma çabaları anlatılırken promosyonun, son unsur olan öteki satış arttırıcı çalışmalara dahil olduğu belirtilmişti. Fakat, promosyon, bir satış arttırma çabası olduğu ve ilk izlenimde reklam, kişisel satış ve halkla ilişkiler ve tanıtma gibi diğer eylemlerin bir aracıymış gibi göründüğü halde, pratikte bunlardan oldukça farklı bir uygulama alanı bulmuş ve özellikle de yazılı basında kendine özgü bir olgu olarak ortaya çıkmıştır. Konunun daha rahat anlaşılması açısından promosyon ile diğer satış arttırma çabaları arasındaki farkların ayrı başlıklar halinde incelenmesinde fayda vardır Reklam ile Arasındaki Farklar Promosyonun ana amacı reklam ve kişisel satışı tamamlamaktır. Promosyonda ana ürüne ilave olarak teklif edilen ek bir mal söz konusudur. Reklamda böyle bir husus söz konusu değildir. Reklam, hedeflenen kitleye istenilen mesajların iletilmesini sağlayarak satışları etkilemeyi amaçlar. Reklamın etkisini arttırabilmek için promosyon faaliyetleri kullanılabilir. Reklam her şeyden önce üretici ile tüketici arasında iletişim sağlayan bir tekniktir. Bu sebepten ötürü reklam eylemi devamlı bir zorunluluktur. Reklam uzun vadeli sonuçlar verir ve tüketicilerin düşüncelerine inceden inceye, iyiden iyiye nüfuz etme yoluyla etkili olur. Reklamın altın kuralı, tekrardır. Bu safhada uzun süren bir çalışmanın yapılması söz konusudur. Dolayısıyla reklam, halkın uzun vadeli bir eğitimini öngörür. Reklam, bir mamule ya da hizmete ilişkin bir iletiyi, sözlü ya da görüntülü olarak pazar birimlerine sunmak için yapılan faaliyetleri 11 kapsar. Buna karşılık satış promosyonu kısa vadeli, iyi ölçülebilen somut sonuçlarla karakterize edilmiştir. Başarılı sonuçların alınabilmesi için, tüketicilerin kendisine yapılan teklifi iyi algılamış ve değerlendirmiş olmaları gerekir. Aynı teklifler uzunca bir süre devam ettirilirse, promosyon asıl etkisini tamamıyla 10 Belma Güneri, Promosyonun İnanılmaz Gelişimi, EÜİF Düşünceler Dergisi, Şubat 1993, s: Tunçtan BALTACIOĞLU:a.g.e.,58 4

9 kaybeder. Satış promosyonu, devamlı değil, periyodik olmalıdır. Oysa reklamda devamlılık esas unsurdur. Reklam, tüketicilerin alışkanlıklarını farkına varmadan yavaşça değiştirir. Bu nedenle reklam uzun vadeli bir çabadır. Çünkü, bu alışkanlıkların bir an içerisinde derinlemesine değiştirilmesi söz konusu olamaz. Halbuki promosyon, davranışlar seviyesinde kişileri etkiler. Promosyonla satışa sevk edilen kişi, her durumda değişik bir eğilim gösterir Kişisel Satış ile Satış Promosyonları Arasındaki Farklar Az öncede belirtildiği gibi promosyonun temel fonksiyonu reklam ve kişisel satışı tamamlamaktır. Kişisel satışta satıcı tüketiciyi etkilemek ve hedeflediği satışı tutturabilmek için promosyonu kullanabilir. Kişisel satıştan ziyade satışı genel anlamında düşünürsek, satıcının amacının, ürünü piyasaya yerleştirmek olduğunu söyleyebiliriz. Satıcı bu amacı gerçekleştirmek için ürünü en avantajlı yönüyle arz etmek durumundadır. Ürünü sattıktan sonra, artık ürünün satılması tüccarın işidir. Promosyon eylemiyle, işte bu klasik satış sisteminin dışına çıkılır. Satış sonrası da ilgi konusu olur. Promosyoncular tüccarlara satışta yardımcı olmayı teklif eder, hatta işi daha da ileri götürerek, işin yöneticiliğine soyunurlar. İşte bu noktada, satışla veya kişisel satışla, satış promosyonu arasındaki fark ortaya çıkmaktadır. Satış, günlük bir durumdur. Örneğin, gazete satışı günlüktür, her gün yapılır. Satışları arttırmak için ek bir çaba sarf edildiği anda ve bunun için olağandan ayrılan bir bilgi veya güdüleme kullanılarak satıcıların satışı gerçekleştirme yolunda ilgileri çekildiğinde, burada söz konusu olan bir satış promosyonu eylemidir. Satış, günlük, sıradan normal bir eylemdir. Satış, bir yerde otomatiktir. Oysa promosyon, bir seferlik yenilik getirdiğinden, rutine karşı çıkacak karakterdedir. Satış promosyonu ürünü olağan durumdan kurtarır. Mümessil ile perakendeci arasındaki ilişkileri adeta canlandırır, tarafların karşılıklı olarak pasifize olmalarını önler. Burada satış anormal derecede artar. Çünkü, hediyeler verilmekte, iskontolar yapılmakta, bedava numuneler, eşantiyonlar dağıtılmaktadır. Satış promosyonu eyleminde geleneksel kurallardan ayrılarak, her yoldan çekicilik yaratılmaya çalışılır. 5

10 2.3. Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Arasındaki Farklar Halkla ilişkiler bir örgütün sunduğu hizmetlerin geliştirilmesi amacı ile yürütülen ve kamuoyunu etkilemeye yönelik planlanmış ilişki biçimidir. 12 Bu tanımdan ve literatürdeki diğer tanımlardan çıkan genel sonuç halkla ilişkilerin bir yönetim işlevi olduğudur. Genel olarak ele alındığında halkla ilişkiler, iletişim olgusu ile yakın ilişki içindedir. Planlanmış ve koordine edilmiş bir faaliyet ile hedef kitlenin etkilenmesi söz konusudur. Promosyon eyleminde de etkileme mevcuttur; ancak etkileme sürecine kadar olan safha halkla ilişkilerden oldukça farklı seyretmektedir. Reklam gibi halkla ilişkiler de uzun vadeli bir süreci öngörmektedir. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi promosyonun temel özelliği periyodik oluşudur. Oysa halkla ilişkilerde devamlılık büyük bir önem taşımaktadır. Atılan yanlış bir adım bütün harcanan emekleri boşa çıkarabilmektedir. Tanıtım fonksiyonel olarak reklam ile örtüşse de, kullanılan metot açısından reklamdan ayrılır. Tanıtımda en önemli özellik para harcanmamasıdır. Promosyonda ise ilave verilen mala ilişkin katlanılan maliyetler gibi bir çok maliyet söz konusu olabilmektedir. Ayrıca, promosyon ile karşılaştırıldığında süreç açısından farklılık söz konusudur. 3. Tanım ve Kavram Promosyonun daha çok pazarlama ile ilgili bir kavram olarak kabul edilmesi nedeniyle, bu yönde yapılan tanımlara daha çok rastlanmaktadır. Hukuki yönden bir değerlendirme yapılmak istendiğinde ise yapılan tanımlar oldukça kısıtlıdır. Promosyon Redhouse, Golden Dictionary e göre, yükseltme, yükselme, mevki, rütbe, teşvik, kurma, tesis, satış artışını sağlayan unsurlar. olarak tanımlanır. Promosyon bir kişi, topluluk ya da kurum tarafından uygun yöntem, teknik ve iletişim araçlarından yararlanılarak, hedef grupları bir durum ya da olay konusunda aydınlatmak veya bir tutum ve davranışa yöneltmek amacıyla yapılan bilinçli bir etkinliktir Yücel ERTEKİN, Halkla İlişkiler, Ankara, 1992, s:9 13 Metin İnceoğlu, Güdülenme Yöntemleri, s. 84 6

11 Promosyon, bir ürün, hizmet ya da fikir hakkında iletim ve iletişim araçlarından yararlanılarak belirlenen hedef gruplara bilinçli bir bilgi, ikna ve etki mekanizmasının planlanıp, uygulanması olarak tanımlanabilir. 14 Promosyon, asıl mal veya hizmetin satışını arttırmak için bu mal ve hizmetin yanında özel bir karşılık (bedel) olmadan verilmesi teklif edilen bir mal veya hizmettir. Bu tanımda eksik olan promosyonun ek bir yarar sağlamasıdır. Böylece, tanım şu şekilde genişletilebilir: Promosyon, asıl malın veya hizmetin satışını arttırmak için söz konusu malın veya hizmetin yanında bedelsiz olarak verilen, verileceği önceden bildirilen, kanunla promosyon olarak verilmesi yasaklanmamış bulunan ve alıcıya ek bir yarar sağlayan mal veya hizmettir. 15 Milletlerarası Ticaret Odası nın, promosyonlu satımla ilgili kurallarında satışı arttırmak için alıcıya verilen promosyonu karşılamak üzere ek yarar kelimesi kullanılmıştır. Bu kurallarda yapılan tanıma göre, ek yarar, promosyon amacıyla teklif edilen ürün, hizmet veya kolaylıktır veya bunların bir bileşimidir. Aynı kurallarda, asıl mal, promosyonu yapılan ürün, hizmet, kolaylık veya bunların bir bileşimi olarak tanımlanmıştır. 16 Promosyonun asıl edimin parçası olmaksızın, sözleşme yükümlülüğünün dışında, ek ve karşılıksız olarak yapılmasını da incelemek gerekir. Ticarette, arzu edilen, alıcıya asıl mal veya edim için alınan karşılıktan başka bir karşılık alınmaksızın ve alıcının talebi olmaksızın yöneltilen ek mal veya hizmet, promosyondur. Bir tanıma göre promosyon, düzenli yarar ve kazanç niteliği bulunmadan, ek olarak verilen her edim veya teslimdir. Bir başka tanıma göre promosyon, asıl edimden farklı, kendi kullanma ve yararlanma değeri olan bağımsız bir edimdir. Baumbach Hefermehl e göre promosyon, asıl edimi yerine getirmek için zorunlu olmayan ve müşterinin görüşüne göre, talep edilen karşı edimin eş değerli edimini içermeyen edimler bütününün herhangi bir kısmıdır. Ulmer/Reimer e göre promosyon, ne asıl edime aittir, ne de onun yerine getirilmesi için gereklidir ve ticari örf ve adete göre asıl edimin veya malın yanında karşılıksız ve ek olarak verilir veya vaat edilir H. Oya ÖZDEMİR(ÇALIŞKAN), Türk Basınında Promosyon Açmazı, İstanbul Yıldız ABİK, Promosyonlu Satım Sözleşmesi, Ankara, 2002, s International Code of Sales Promotion, 1987, ICC Publication No: 432 A. 17 Yıldız ABİK, a.g.e

12 Tüketicilerin anlayışına göre, asıl mal yanında müstakil olarak değerlendirilebilecek her şey promosyon olabilir. Promosyonun bir mal veya hizmetten oluşması gerektiği ve promosyonun bir mal veya edimin yanında teklif edilmesi, verileceğinin önceden bildirilmesi veya verilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Böylece promosyonun satış sebebiyle ilişkilendirilen yan mal veya yan edim şeklinde asıl eşyaya ek olan değeri ölçülü görünmelidir. Promosyon, belirli olmalıdır ve alıcının asıl edimi olan satın alma kararını etkilemeye elverişli olmalıdır. Asıl edim ve promosyon arasında amaç bağlantısı olmalıdır. Promosyon, bir mal değil de hizmetse, yan edimdir ve asıl mal veya edimin yanında ek olarak ifa edilmelidir. 18 Promosyon şüphesiz tek başına mallara ekli olmak zorunda değildir. Promosyonun toplu satın almayla iç ilişki içinde bulunarak, uzun bir zaman diliminde verilmesi yeterli olduğu halde, başlangıçta belirsiz olan ve ümit edilen gelecekteki satışa göre verilecek promosyon olması yeterli değildir. Uygulama, promosyon verilmesinin alıcı üzerinde çok kuvvetli psikolojik satın alma zorunluluğu icra edip etmediğini, belirsiz bir ümitten daha fazlası olduğu için, alıcının nezaketen bir siparişten çekinememesine yol açmasına dayandırmaktadır. 19 Promosyon, üç unsurun bir arada bulunmasını gerektirir: Bir promosyonda asıl mal veya edimden farklı yan mal veya edim söz konusu olmalıdır. Promosyonun asıl mal veya edimden farklı çeşitte bir mal olması gerekmez. Yan mal veya edimin teslimi, karşılıklı asıl mal veya edimin alımına bağlı olmalıdır. Yan mal özel olarak hesaplanmaz. Promosyonun başarılı olabilmesi, bu üç şartın bir arada etkisine bağlıdır. Özel olarak hesaplanmayan bir yan mal veya hizmetin kazanılması, alıcının asıl mal veya edimi satın almasını teşvik eder. 20 Promosyon tali niteliktedir ve bir teklifi, önceden bildirmeyi veya belirli bir asıl işlemin yürütülmesini zorunlu kılar. Promosyonun verileceğinin vaat edilmesi veya 18 Yıldız ABİK, s Yıldız ABİK, s Yıldız ABİK, s

13 verilmesinin, duruma göre, asıl işlemi yapma kararını olumlu etkilemeye elverişli olması gerekir. Dış amaç bağlantısı ve asıl işleme bağımlılık, yani promosyon ilişkisi önemli bir unsurdur. Zorunlu bağımlılık (hukuki anlamda şart) gerekli değildir. 21 Mal veya sınai edim olmayan şey de promosyon olabilir, ivazlı asıl edimin bağımsız olmayan parçaları, kavramsal olarak promosyon olamaz. Promosyon, asıl mal veya edimden ayrılmalıdır ve ekonomik olarak bağımsız bir değeri olmalıdır. Türk hukukunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğler ve arkasından da süreli yayınlarla ilgili TKHK. md. 11 e eklenen 3. ve 4. fıkralar çok az da olsa promosyonun tanımı üzerinde bir fikir yürütülmesini sağlamaktadır. Durumu tüketici hukuku ve süreli yayınlar açısından değerlendiren tek bir tanıma rastlıyoruz. Atasoy/Taşkın/Acar a göre promosyonlu satım sözleşmeleri, süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde olursa olsun bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında ikinci bir ürün verilmesinin taahhüt edildiği satış sözleşmeleridir. 22 Bu tanımın da, TKHK. Md 11/3 teki düzenlemeye bağlı kalmış olduğu görülmektedir. Promosyonlu satım sözleşmesi, satım sözleşmesi için yapılan tanımlar dikkate alınarak tanımlanmalı ve promosyonlu satımın mutlaka süreli olması gerektiğine dair bir sınırlama getirilmemelidir. Çünkü, bilindiği gibi süreli yayın promosyonlarının dışında market, büyük mağaza promosyonları ve promosyonlu satımın diğer çeşitleri vardır. Bütün bunlar dikkate alındığında promosyonlu satım sözleşmesini şöyle tanımlamak gerekir: Promosyonlu satım sözleşmesi, öyle bir sözleşmedir ki, bununla satış konusu olan malın bedeline hiçbir ilave yapmaksızın, satış konusu malın mülkiyeti ile birlikte, promosyon konusu olan malın da mülkiyetini alıcıya geçirmeyi taahhüt eder, alıcı ise, sadece satış konusu malın bedelini semen olarak satıcıya öder. Burada belirtilmesi gereken bir başka husus da, tanımdaki satıcının, özellikle yazılı basın kuruluşlarının düzenlediği promosyon kampanyalarına dayanan promosyonlu satım sözleşmelerinde dağıtıcı olarak ortaya çıkmasıdır. Bunun nedeni promosyon konusu mal Yıldız ABİK, s Atasoy/Taşkın/Acar, Tüketiciyi Koruma Hukuku(İlgili Mevzuat ve Yargıtay Kararları), 2. Baskı, Ankara 2000,s Yıldız ABİK, s

14 bakımından, dağıtıcı durumundaki gazete bayiinin tüketicinin doğrudan muhatabı olmasıdır. Promosyon kampanyasını düzenleyen gazete sahibi şirket ile tüketici arasında doğrudan ilişki yoktur. Ancak, promosyon konusu malın tüketiciye tesliminin eksiksiz ve ayıpsız yapılmasından, hem promosyonu yapan hem de dağıtıcı, tüketiciye karşı müteselsilen sorumludur. Mukayeseli hukuk açısından bakıldığında, promosyon kavramını açıklamada, 1932 tarihli Alman Promosyon Tüzüğü nden yararlanılabilir. Buna göre, promosyon, mal veya hizmetin ivazlı olarak teklif edilen bir asıl mal yanında özel olarak kıymet takdir edilmeksizin verileceğinin taahhüt edilmesi ve yan malın kazanılmasının, asıl mal hakkındaki işlemin yapılmasına bağımlı olması halinde vardır. Ayrıca, promosyonun varlığı için, yan malın alıcıya verilmesi taahhüdünün, asıl malın satın alınacağı düşüncesiyle yapılması ve bu bağımlılık dolayısıyla alıcıları (müşterileri) asıl malı satın alma kararlarında etkilemeye objektif olarak elverişli olması şeklinde bir iç ilişki bağlantısının bulunması gerekir. Promosyon hukuku bakımından, tacir müşteriye gerçekten karşılıksız mallar verebilir. Promosyon, görünüşe göre karşılıksız ek bir edim olmalıdır. Bu gerekçe, bağlantının ne kadar farklı olabileceğini ve aynı promosyon vermenin farklı ekonomik seviyelerde düzenli olarak yapıldığında ne kadar çok etkili olduğunu göstermektedir. Böyle bir hediye fikrinin kabulü, geriye doğru üretici ve toptancı ile toptancı ve perakendeci arasındaki seviyelerde çok sık uygulanmaz. Asıl ve yan edimin yer ve zaman açısından birlikte olmasını, promosyon yasağının ne lafzı ne de amacı değil, fakat yorumu haklı çıkarır. Burada malın yanında ifadesi, aksine iki edim arasında bir iç ilişki mevcut olması gerektiği anlamına gelir. Promosyonun asıl edimden sonra verilmesi (örneğin, filmlerin ücretsiz olarak basılması, çorapların örerek tamir edilmesi, kupon sistemi vs.) mümkün olduğu gibi, asıl edimden önce verilmesi de söz konusu olabilir. 10

15 4. Promosyonun Özellikleri Yukarıda anlatılanların ışığında promosyonun özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: Promosyon etkinlikleri zamanla sınırlıdır, devamlı değildir. Promosyonun özel bir karşılığı yoktur. Tüketicilere, dağıtım kanallarına ve satış elemanlarına yöneliktir. Promosyon asıl mal veya hizmete bağımlıdır. Promosyon asıl mal veya hizmetten ayırt edilebilir olmalıdır. Promosyonun asıl mal veya hizmetle belirli bir değer ilişkisinin olması gerekmez. Teşvik edici ve destek sağlayıcıdır. Satışı arttırmayı hedefler. Reklam, kişisel satış veya tanıtım ve halkla ilişkiler değildir. 5.Promosyon Çeşitleri Promosyonlu satım, çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. Bunlardan en önemlisi, promosyon konusu edime göre yapılan ayrımdır. Bu ayrımda promosyon konusu yapılan edim: mal promosyonu, hizmet promosyonu ve diğer promosyonlar olarak üçe ayrılır. Promosyon denilince ilk akla gelen her ne kadar mal promosyonları ise de, hizmet promosyonları da giderek önem kazanmaktadır. Promosyon konusu mal genellikle bir taşınır maldır. Bu mallara örnek olarak her çeşit ev eşyası, çamaşır, oyuncaklar, müzik aletleri vb. verilebilir. Hizmet şeklindeki promosyona örnek olarak satın alınan lambaların veya tül perdelerin takılması, mobilyaların taşınması, montajı ve tamir edilmesi, benzin istasyonlarından belli bir miktarın üzerinde benzin alınması durumunda tüketicinin otomobilinin yıkanması verilebilir. Mal veya hizmet promosyonu olduğu net anlaşılamayan promosyonları da üçüncü grupta toplamak 11

16 gerekir. Bunlara örnek olarak tatil konaklaması, tiyatro ve sinema biletleri, bedava yolculuk, kredi sağlama vb. sayılabilir. Promosyon lehdarına göre ise, promosyonlu satımlar üçe ayrılır. Bunlar: tüketiciyi, aracıları (dağıtım kanallarını), firmanın kendi satış elemanlarını özendiren promosyonlardır. Tüketiciyi özendiren promosyonlar, numune verme, kupon, para iadesi, prim verme, yarışma ve ikramiyedir. Burada primden kasıt, bir malı satın alan kişiye hiçbir karşılık almaksızın bir mal hediye etmektir. Aracıları özendiren promosyonlar arasında fiyat ayarlamaları, promosyon ikramları, takvimler, ajandalar, satış yarışmaları, hediyeler, ticari sergiler, bayi toplantıları, kataloglar, vitrin düzenleme yardımları sayılabilir. Satış elemanlarının iyi bir satış sunumu yapabilmesi için hazırlanacak filmler, fotoğraflar, diğer materyaller yanında satış elemanlarının verimini arttırıcı toplantılar düzenlenmesi, yarışmaların düzenlenmesi firmanın kendi satış elemanlarını özendiren promosyonlara örnektir. Promosyon dönemine göre promosyonlu satım; tanıtım, teslim ve teslimden sonra promosyonlar olmak üzere üçe ayrılır. Tanıtım promosyonları, örnek mamulü ücretsiz olarak dağıtma, oyunlu teşvikler, tüketici yarışmaları ve kuponlar; teslim promosyonları ise, indirimler, tüketicilere verilen armağanlar, ikramiyeli çekilişler ve süreli yayın promosyonları dışındaki promosyonlar (süpermarket promosyonları) olarak dörde ayrılır. Teslimden sonra promosyonlar, süreli yayın kuruluşlarının düzenledikleri promosyon kampanyaları ve para iadesi olarak ikiye ayrılır. Türkiye de günlük gazetelerde yayımlanan kuponları biriktirme uygulamada en sık rastlanan promosyonlu satım türüdür. Süreli yayın kuruluşlarının düzenledikleri promosyon kampanyaları da kendi içinde tüketiciden katkı payı alınıp alınmamasına göre ikiye ayrılır. 6.Promosyonun Amaçları İşletmeler satış promosyonlarından değişik amaçlarla yararlanırlar. Bir satış promosyonu bir veya birçok amaca hizmet edebileceği gibi, birden çok satış 12

17 promosyonuda bir tek amaca veya birden çok amaçlar dizisine hizmet edebilir. Satış promosyonları için geçerli olan amaçlar aşağıda belirtilmiştir. 24 Mamulde önemli bir değişiklik yapmadan satışları kısa dönemde hemen arttırmak, Rakip markaları kullanan tüketicileri, işletmenin mamulünü kullanma konusunda güdülemek, marka bağımlılığı yaratmak, Diğer pazarlama bileşenlerinin etkisini arttırmak, Rekabeti karşılamak amacıyla rakibin pazarlama çabalarını karşılayıcı önlemler almak, Eski müşterileri mamulü daha çok kullandırmaya özendirmek, yeni müşterilere mamulü tanıtmak, İşletmenin stoklarını eritmek, Olgunluk dönemindeki mamullerin satışını, aracı kuruluşların satış elemanlarını teşvik ederek gerçekleştirmek. Aşağıdaki tablo amaçlar ve amaçlara yönelik uygulanabilecek araçları kapsayan kampanyaları göstermektedir. 25 Amaçlar Uygulanacak Kampanyalar 1. Tüketicinin dikkatini çekmek 1. Mağaza içi çekilişler, piyango, yarışmalar vb. 2. Ürünlerin satışını arttırmak 2. Ürünün ambalajının üzerine ya da içine hediyeler konması, ürünün birden fazla adedinin aynı ambalaj içinde sunumu vb. 3. Satın alma sıklığının arttırılması 3. Yarışmalar, kupon dağıtımı, fiyat indirim kampanyaları, bedelsiz mal verme, yeniden kullanılabilir ambalajın bedel karşılığı geri alınması vb. 4. Tüketici bağlılığını yaratmak 4. Prim verme, armağan dağıtma, bir tane alana bir tane bedava verme, başka amaçla kullanılabilen ambalaj vb. 5.Yüksek mal stokunu eritmek 5. Çekilişler, fiyat indirimleri, hediye verme 6. Dağıtımı genişletmek 6. Çoklu ambalaj uygulaması, aracı yarışmaları, satış elemanı teşvikleri, eşantiyon dağıtma 24 Philip Kotler, Gary Armstrong, Marketing: An Introduction, Prentice Hall International, 1993, s J. Micheal BARKER, Marketing, Hampshire, Macmillan Education, 1985, s

18 7.Promosyonlu Satımın Tarihi Gelişimi Satış promosyonu önceleri yalnızca satışı yavaş olan mamullerin, belirli bir süre içinde satışını hızlandırabilmek için kullanılmakta iken, günümüzde tutundurma faaliyetlerine destek görevini görmektedir. Satış promosyonunun gelişmesinde: Yöneticiler tarafından daha fazla kabul görmesi, Rakiplerin satış promosyonlarını sıkça kullanmaları, Ekonomik koşullar, özellikle kriz dönemleri, Dağıtım kanallarının genişlemesinin üreticiye daha fazla baskı oluşturması, Yatırımın geri dönüşünün çabuklaştırılmak istenmesi, gibi nedenler etkili olmuştur. 26 Promosyonlu satımın tarihçesini, ABD, Alman ve Türk hukukunda ayrı ele alıp incelemekte fayda vardır. ABD de, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki dönemde, bugünkü anlamda şuurlu olarak promosyon düşüncesi olmaksızın promosyonlu satım benzeri durumlar görülmektedir. Diğer bir deyişle, bu dönemde bugünkü anlamda kapsamlı ve bilimsel bir promosyon anlayışının henüz oluşmadığı söylenebilir. İkinci Dünya Savaşı ndan sonraki dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda ve büyük sanayi tesislerinin kurulup kitle üretiminin başlamasıyla birlikte, üretilen çok miktardaki malın tüketiciye satılması için malı cazip hale getirecek yöntemler aranmış ve neticede promosyon kavramı bugünkü anlamıyla ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak, promosyona geçişten önce, rekabeti önleyici ve tekelleşmeye neden olan tröstler ve kartellere karşı, küçük tüccar aleyhine fiyat ayrımcılığını sınırlamak amacıyla Amerika da tröst karşıtı yasalar (Sherman yasası, Clayton Yasası, Robinson- Patmon Yasası) çıkarılmıştır. Bu dönemde, tröstü delici promosyon kavramı ortaya çıkmış olup, promosyonlu satım sayesinde küçük tüccarın büyük tüccarla(tröstlerle) rekabet etme olanağı doğmuştur. Ancak, promosyonlu satışlarda da haksız rekabetin önlenmesi amacıyla promosyonu kısıtlayıcı, düzenleyici kurallara ihtiyaç duyulmuştur. 27 Bunun üzerine, Amerikan anti-tröst hukukunda, promosyon ücreti 26 Roger A. STRANG, Sales Promotion Fast Growth Faulty Management, Harward Business Review, July-August 1976, s.2 27 Luick/Ziegler, Sales Promotion and Modern Merchandising, New York, Mc Graw-Hill, 1968, s

19 verilerek, alıcılar arasında ayrımcılık yapılması, Robinson- Patman Yasası ile değişik Clayton Yasası ile yasaklanmıştır. 28 Alman Hukukunda, promosyonlu satımın tarihi gelişimi, daha farklıdır. Hızlı endüstriyel gelişimin 19. yüzyılın ikinci yarısında başlamasıyla, tüketici için reklamı yapılan ürünlerin sayısı sürekli olarak artmış ve giderek şiddetlenen bir rekabet ortaya çıkmıştır den itibaren perakende ticaret yapanlar, Alman Haksız Rekabet Kanununun görüşülmesi çerçevesinde, promosyona ait olan her şeyin ve özelliklerinin de düzenlenmesini talep etmişlerdir. Ancak, bu konuda görüş birliği sağlanamamış ve izin verilen promosyonlarla izin verilmeyen promosyonların ayrımı yapılamamıştır. Alman Haksız Rekabet Kanunu, ortaya çıkacak suistimallere karşı etkili ve yeterli görülmüştür. Birinci Dünya Savaşı ve savaştan sonra meydana gelen aşırı enflasyon sırasında arz yetersiz, talep daha yüksek olduğundan, promosyon için tedbir almaya gerek olmamıştır. Ülkenin resmi parasının dengelenmesinden sonra bu durum hızla değişmiş 29, rekabetin sertleşmesi üzerine, promosyon şekilleri her an daha tehdit edici bir boyuta gelmiştir. Perakende ticarette promosyon rekabetinin ve taklidin artmış olması orta sınıf için olumsuz etkiler doğurmuş, neticede ticaret odası ve meslek birlikleri ile siyasi partiler kanuni düzenleme talebinde bulunmuşlardır. Görülmekte olan davalarda, özellikle promosyonun ağırlaştırılmış şekillerini yasaklayan mahkeme kararları artmıştır. Alman Haksız Rekabet Kanunu promosyonu yasaklamak için yeterli sebep teşkil etmemekte olup, satışı teşvik etmek için hediye verilmesi, kural olarak ne bu Kanun anlamında ne de Alman Medeni Kanunu na göre ahlaka aykırı sayılmamaktaydı. Bazı mahkemeler, promosyon suretiyle reklamın genelde ahlaka aykırı olduğunu kabul etmişken, diğerleri, tek tek olayların durumuna göre değerlendirmişlerdir. Ayrıca, promosyonun ücretsiz olarak verilmesi, imparatorluk mahkemesi tarafından aldatıcılığın işareti olarak sayılmıştır da Avusturya da çıkarılan kanunla, promosyon olarak mal ve hizmet verilmesi değil, bunun önceden bildirilmeden verilmesi yasaklanmıştır. Avusturya Promosyon Kanunu, 1934 te yenilenmiş olup, Almanya da, 1932 tarihli promosyon tüzüğüyle aynı esası kabul etmiştir. Bu düzenlemelerden, Alman Promosyon Tüzüğü 28 Gül, Teşebbüsün Alıcılarına Ayrımcılık Yaparak Hakim Durumu Kötüye Kullanması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1998, s Hoth/Gloy, Zugabe und Rabatt, Kommentar zur Zugabenverordnung und zum Rabattgesetz, Berlin, New York, 1973, s

20 bugün de geçerli iken, Avusturya Promosyon Kanunu 1992 de kaldırılarak, Avusturya Haksız Rekabet Kanunu içinde yeniden düzenlenmiştir. Genel yasaklama kuralına bazı istisnalar konulmuştur. 30 Kanunu yenilenmiştir. Ayrıca, 8 Temmuz 2004 tarihinde Alman Haksız Rekabet Türk hukukundaki ilk promosyon düzenlemesi, l Ağustos 1303 tarihli Promes yani ikramiye hissesi biletlerinin ihraç ve füruhtu hakkında kararname ile yapılmıştır. Bu kararnamedeki promosyon diye nitelediğimiz promes, yani ikramiye hissesi biletlerinin mahiyetinin, bugünkü anlamda promosyon sayılıp sayılmayacağı hukuken tartışılabilir. Biletin, tahvilin bir eki durumunda olduğu anlaşılmakla birlikte, tahvili satın alana bedelsiz verildiği hususunda bir açıklığa rastlanamamaktadır. Ancak, yine de tahville bilet arasındaki bağlantı, tahvillerin satılmasını temin açısından bir tür kura ile ödüllendirme esasına bağlanmıştır, bu da promosyon olarak nitelendirilebilir. Bununla birlikte, aksi de düşünülebilir. Çıkartılan promes yani ikramiye hissesi biletinin parayla satın alındığı düşünüldüğünde de, promosyon olmadığı şeklinde de düşünülebilir. Türkiye de, tüketicilere verilen armağanlar kapsamında, li yıllarda özellikle toz çamaşır deterjanı firmaları deterjan paketleri içine çay tabak ve kaşığı gibi mamuller koymuştur. Bir mamulden belirli miktarda satın alınırsa verilen armağanlar bedava olabileceği gibi, armağan konusu mamul gerçek fiyatının çok altında bir fiyatla da asıl malın yanında promosyon olarak verilebilir. Bu konuda Türkiye de bazı firmaların uygulamalarına rastlanmıştır. Sakız paketinden çıkan resimler önceden belirtilen sayıda biriktirildiğinde, ansiklopedi, pul defteri verilmektedir. Ancak, bu promosyon türlerini düzenleyen bir mevzuata rastlanmamakta olup, sadece promosyonlu satımın tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna ve Borçlar Kanunu ile Ticaret Kanunu ndaki haksız rekabet hükümlerine aykırı olmayacak şekilde yapılmış olması yeterlidir. Basın kuruluşlarının düzenlediği promosyon kampanyaları bakımından durum, 1996 da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tebliğleri, 1997 yılından itibaren Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 11 inci maddesine eklenen 3 ve 4 üncü fıkraları ve 25 inci maddeye eklenen 5 inci fıkrası ile değişmiş ve getirilen düzenlemeye uyma zorunluluğu doğmuştur. Türk basınında promosyonun gelişimi sürecine III. Bölüm de detaylı olarak yer verildiği için bu konu burada ele alınmayacaktır. 30 Hoth/Gloy, s Baltacıoğlu, s

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi

Pazarlama iletişimi Bütünleşik pazarlama iletişimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi

5/11/2015. Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Dağıtım Kanalı Kavramı Dağıtım Kanalları Tipleri Dağıtım Politikaları Lojistik Yönetimi Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

SATIŞ GELİŞTİRME (SATIŞ TUTUNDURMA) PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 4)

SATIŞ GELİŞTİRME (SATIŞ TUTUNDURMA) PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 4) SATIŞ GELİŞTİRME (SATIŞ TUTUNDURMA) PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 4) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Satış Geliştirme 2. Satış geliştirmenin öneminin artma nedenleri 3. Satış geliştirmenin amaçları

Detaylı

Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar

Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlar Bedelsiz mal belge düzeni ve ba bs özelge yazısı. 10.1. Promosyon Ürünleri Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Dr. Özge Ay OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ İLİŞKİLERİN REKABET HUKUKU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' un 4 ncü maddesi hükümlerinin

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Pazarlamanın Ana Hizmetleri Pazarlama Karması Pazarlama Kanalları

Detaylı

HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU HEDİYE ÇEKİ UYGULAMASI VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ İşletmeler bazen bayram, yılbaşı v.b. dönemlerde çalışanlarına ve bazen de müşterilerine belli bir miktarda bedelsiz alışveriş

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü 5.Ders Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü överek kapı kapı dolaşarak satış yapanları akla

Detaylı

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü:

MOBİL PAZARLAMA. -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA -Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine rağmen tele pazarlamadan farklıdır, çünkü: MOBİL PAZARLAMA Doğrudan pazarlama faaliyetlerinden biri olarak kabul edilmesine

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği. karşılaştırılması,

Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği. karşılaştırılması, Mevzuatın önceki hali Mevzuatın son hali Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Karşılaştırmalı reklamlar MADDE 8 (1) Karşılaştırmalı reklamlar, ancak; a) Aldatıcı ve yanıltıcı olmaması,

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ

TUTUNDURMA STRATEJİLERİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ Tüm işletmeler ürün ya da hizmetleri hakkında mevcut ve muhtemel tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek ya da işletmenin

Detaylı

CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SORUNLAR DEVAM EDİYOR

CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SORUNLAR DEVAM EDİYOR CİRO PRİMLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMUNA İLİŞKİN SORUNLAR DEVAM EDİYOR Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ İşletmelerin satışlarını artırmak için devamlı olarak çalıştıkları bayi ve alıcılarına belli bir dönemde

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler:

1. KONU: 2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER: 2.1. Vergi Mevzuatında Yer Alan Düzenlemeler: ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI GAYRİMENKULÜN SAT-GERİ KİRALAMA YÖNTEMİ İLE FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE DEVRİNDEN SAĞLANAN FİNANSMANIN GRUP ŞİRKETİNE AYNEN KULLANDIRILMASININ VERGİSEL BOYUTU 1. KONU: Bilindiği

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI

PAZARLAMA DAĞITIM KANALI PAZARLAMA DAĞITIM KANALI Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN Dağıtım kavramı üretilen mal ve hizmetler genellikle üretildikleri yerde zamanda uygun fiyatta ve yeterli miktarda talep edilmemektedir. Mal ve hizmetlerin

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği

Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR

TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR Ar. Gör. NUMAN TEKELİOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı TÜKETİCİNİN KORUNMASI AÇISINDAN HUKUKA AYKIRI REKLAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

FİYATLANDIRMA İLKELERİ

FİYATLANDIRMA İLKELERİ FİYATLANDIRMA İLKELERİ Fiyat, bir mala ya da hizmete belli bir zaman aralığında, alıcının ödemeyi, satıcının da almayı kabul ettiği bedeldir. O halde fiyatı belirleyen unsurlar: dır. Ürün, Alıcı, Satıcı,

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri 8. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri 8. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri 8. Hafta Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Tutundurma (Pazarlama İletişimi) Bir işletmenin mal veya hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla üretici-pazarlamacı işletmenin denetimi

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

Sirküler No : 2015 / 32 Konu : Eşantiyon, Numune ve Promosyon Mallarda KDV Uygulaması

Sirküler No : 2015 / 32 Konu : Eşantiyon, Numune ve Promosyon Mallarda KDV Uygulaması Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi 34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32 14 E-Mail : info@roedl.com.tr

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 45 İST, 21. 05. 2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 45 İST, 21. 05. 2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 45 İST, 21. 05. 2008 Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Maliye Bakanlığı, www.gib.gov.tr adresinde yayımladığı

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Bu makale Dünya Gazatesi nin promosyon özel ekinde yayımlanmıştır.

Bu makale Dünya Gazatesi nin promosyon özel ekinde yayımlanmıştır. Bu makale Dünya Gazatesi nin promosyon özel ekinde yayımlanmıştır. BASIN YAYIN ORGANLARINCA VERİLEN PROMOSYON ÜRÜNLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 1. GİRİŞ M. Aykut KELECİOĞLU Gelirler Kontrolörü

Detaylı

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır.

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır. DERS NOTU - 3 Sözleşme; hukuki bir sonuç meydana gelmesi için iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirleriyle uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlemdir. Sözleşmelerin, satış sözleşmesi, kira

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 8 Aralık 2015 Kanunun Kapsamı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

CEP TELEFONU UYGULAMALARI VE BİLGİSAYAR YAZILIM FAALİYETLERİNDE GÖSTERİLEN REKLAMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ

CEP TELEFONU UYGULAMALARI VE BİLGİSAYAR YAZILIM FAALİYETLERİNDE GÖSTERİLEN REKLAMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ CEP TELEFONU UYGULAMALARI VE BİLGİSAYAR YAZILIM FAALİYETLERİNDE GÖSTERİLEN REKLAMLARDAN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ Ertan AYDOĞAN 18 * ÖZ Yaşamın her alanına sirayet eden cep telefonları ve bilgisayarlar,

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 1998/3 SAYILI MOTORLU TAŞITLAR DAĞITIM VE SERVİS ANLAŞMALARINA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, motorlu taşıtlar dağıtım ve servis anlaşmalarının 7/12/1994 tarihli ve 4054

Detaylı

OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ. XII. Bölüm. Doç. Dr. Olgun Kitapcı. Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri

OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ. XII. Bölüm. Doç. Dr. Olgun Kitapcı. Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri XII. Bölüm OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 23.10.2016 1 pazar faaliyetlerinin zorluk katsayısının arttığı Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri F

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, piyasada bulunan kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde dikkat edilmesi

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/4-r maddesinde; Kurumların

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

REKABET KURULU. 2003/3 ve 2007/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğleri ile Değişik, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği 1 Tebliğ No : 2002/2

REKABET KURULU. 2003/3 ve 2007/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğleri ile Değişik, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği 1 Tebliğ No : 2002/2 REKABET KURULU 2003/3 ve 2007/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğleri ile Değişik, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği 1 Tebliğ No : 2002/2 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7.12.1994

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA SİRKÜLER - 1

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA SİRKÜLER - 1 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 25.04.2008 Sirküler No: 2008/56 TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA SİRKÜLER - 1 24.04.2008 tarih ve 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla

Detaylı

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER

SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR. Sayfa1. Mevzuat Yazıları: 2017/09 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ ASIM GEZER SPOR KULÜPLERİNE YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLAR A. Sponsorluk Sözleşmesi Kapsamında Amatör Spor Kulübüne Yapılacak Harcamalar ile Bağış ve Yardımlar Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile

Detaylı

ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN GİDER YAZILABİLME DURUMU?

ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN GİDER YAZILABİLME DURUMU? ISI YALITIMI VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAYA YÖNELİK HARCAMALARIN GİDER YAZILABİLME DURUMU? Ümit ERKAN* 33 ÖZ Enerji politikaları ile uyumlu olarak çıkarılan, 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 12247 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6563 Kabul Tarihi : 23/10/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 5/11/2014 Sayı : 29166 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Ürün Fiyatlandırılması

Ürün Fiyatlandırılması Ürün Fiyatlandırılması Ürünümüzün üretilmesi ve paketlenmesi kararı verilirken karşımıza çıkacak satış fiyatı için: Sabit masraflar, form masrafları, değişken masraflar, giderler, kâr göz önünde bulundurulur.

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER

Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Maliyet Muhasebesi GENEL BİLGİLER Kürşat ÖZDEMİR Genel Bilgiler Temel Kavramlar İşletme Bilgi Sistemi Maliyet Muhasebesi - Tanımı - Amacı MALİYET NEDİR? Bir malı veya hizmeti yapmak ve satmak için, doğrudan

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik BÜLTEN NO:101 Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik 684 sayılı KHK ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un ön ödemeli konut satışına ilişkin 45.maddesi değiştirilmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr.

Ünite 5. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri. Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA. Yrd. Doç. Dr. Ulusal Ve Uluslararası Pazarlar Ve Özellikleri Ünite 5 Medya Ve İletişim Önlisans Programı PAZARLAMA Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 5 ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARLAR VE ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Pazarlama Kavramının Doğuşu. Pazarlama Kavramının Doğuşu PAZARLAMA KAVRAMININ GELİŞİMİŞ. I. Bölüm

Pazarlama Kavramının Doğuşu. Pazarlama Kavramının Doğuşu PAZARLAMA KAVRAMININ GELİŞİMİŞ. I. Bölüm I. Bölüm Ş Akdeniz University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Pazarlama Bölümü 17.9.2017 1 Pazarlama, iktisat kökenli olup satıcı ile alıcı arasındaki ilişkileri konu olarak ele alan uygulamalı bir bilimdir.

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

1. Aşama: Terminoloji değişimi

1. Aşama: Terminoloji değişimi 1. Aşama: Terminoloji değişimi Perakende satış yok tüketici / alışverişçi talebi (alımı) var Dağıtım sistemi tuzaklarla doludur İş başarısının ölçümü nihai taleptir Her şey talebi anlamakla başlar 2 Dağıtım

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

6563 sayılı Kanun. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 6563 sayılı Kanun Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 9 Eylül 2015 Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor!

AR& GE BÜLTEN. Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Otomotivde Yeni Dönem! Otomotiv Sektöründeki Rekabet Koşulları Yenileniyor! Türkiye'deki otomotiv sanayi, kurulduğu 1960'lı yıllardan beri AB otomotiv sanayi ile entegrasyonu sağlama çabası içinde bulunmaktadır.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi çalışanlarının

Detaylı

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkında Sirküler Çerçevesinde Açıklamalar

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkında Sirküler Çerçevesinde Açıklamalar Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması Hakkında Sirküler Çerçevesinde Açıklamalar 1- Giriş 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1/1/2007

Detaylı

1 / 5 7.7.2015 15:17

1 / 5 7.7.2015 15:17 1 / 5 7.7.2015 15:17 6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN un Geçici Madde 1 e göre dokuz ay içinde çıkartılacak YÖNETMELİKLER MADDE MADDE BAŞLIĞI AÇIKLAMA 4 Perakende bilgi sistemi

Detaylı

YAYIN YÜKSEK KURULU TELİF VE YAPIMCI HAKLARINI KORUMADA ESAS VE USULLER TÜZÜĞÜ

YAYIN YÜKSEK KURULU TELİF VE YAPIMCI HAKLARINI KORUMADA ESAS VE USULLER TÜZÜĞÜ YAYIN YÜKSEK KURULU TELİF VE YAPIMCI HAKLARINI KORUMADA ESAS VE USULLER TÜZÜĞÜ (04.03.2011 - R.G. 41 - EK III - A.E. 118 Sayılı Tüzük) KAMU VE ÖZEL RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI YASASI

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORANLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR

GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORANLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORANLARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR 13 GEÇİCİ VERGİ BEYAN DÖNEMLERİ AZALTILMALI, ORAN- LARI YENİDEN BELİRLENMELİDİR I - MEVCUT YASAL DÜZENLEME VE UYGULAMA A. Gelir

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ ÜZERİNDEN REKLAM VERİLMESİ

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ ÜZERİNDEN REKLAM VERİLMESİ SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ ÜZERİNDEN REKLAM VERİLMESİ Hasan Basri CAN* 24 ÖZ Kısa sürede çok fazla kişiye ulaşmanın en basit yolu olarak görülen sosyal paylaşım siteleri, son zamanlarda ticari reklamların

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı