BÜTÇE TASARISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 - BÜTÇE TASARISI"

Transkript

1 BÜTÇE TASARISI

2 «Farklı kurumsal kültürlerden gelen birçok kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında birleşti» Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı -

3 Bakan Yardımcısı İç Denetim Birimi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı - Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Darülaceze Müessesi Müdürlüğü

4 633 SAYILI KHK İLE BAKANLIĞIN GÖREVLERİ Ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek ve uygulamak, Aile yapısı ve değerlerini korumak, Çocukları her türlü istismardan korumak ve sağlıklı gelişimlerini temin etmek, Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek ve kadın haklarını korumak, Özürlüleri ve yaşlıları her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı korumak, Şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması, Yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi ve koordine edilmesi,

5 633 SAYILI KHK İLE BAKANLIĞIN GÖREVLERİ Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin bir biçimde yürütmek, Kamu kurumları ve gönüllü kuruluşlar tarafından yürütülen sosyal desteklere ilişkin ilgili ilke, usül ve standartları belirlemek ve bu standartlar çerçevesinde denetimi yapmak, Sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetlerini merkezi veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek, Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faliyetleri izlemek ve katkı sağlamak,

6 İLKELER Arz Odaklı Hizmet Koruyucu Önleyici Yaklaşım Bütüncül Hizmet Sunumu İnsan Odaklı Hizmet Multidisipliner Yaklaşım Kapsayıcı Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Adil ve Objektif Hedefleme İstihdamı Özendirici Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Politikası Halka En Yakın Noktadan Hizmet Sunumu Politika üreten, Standart Oluşturan ve Denetleyen Bakanlık Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Toplum

7 MİSYONUMUZ Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek. VİZYONUMUZ Türkiye nin 2023 e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmak.

8 Sosyal Yardımlar

9 SOSYAL YARDIM HARCAMALARI 2012(2013?) KURUM İÇERİK 2012 Gider (TL) Kişi Sayısı SYDTF Düzenli Yardımlar (EVEK,ŞESY) SYDTF MEB ve TOKİ'ye Aktarılan SYDTF Proje Destek Programları SYGM SYDV'ye Aktarılan Periyodik Pay ve Süreli Yardımlar GSS Prim Ödemeleri Aylıkları TKİ-TTK Süreli Yardım(Yakacak Yardımları) ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Düzenli Yardımlar(Evde Bakım Yardımı) ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Düzenli Yardımlar Süreli Yardımlar KYK Düzenli Yardım-Burslar Düzenli Yardım-Yemek Yardımı VGM Düzenli Yardımlar-Aşevi, Muhtaç Aylığı, Burs MEB Düzenli Yardımlar-Burslar BELEDİYELER Süreli Yardımlar TAZMİNAT NİTELİĞİNDEKİ PRİMSİZ ÖDEMELER Düzenli Yardımlar-Aylıklar TOPLAM SÜRELİ SOSYAL YARDIMLAR TOPLAM SOSYAL YARDIMLAR SÜRELİ YARDIMLARIN SOSYAL YARDIMLAR 10% İÇİNDEKİ ORANI DÜZENLİ YARDIMLARIN SOSYAL YARDIMLAR İÇİNDEKİ ORANI GSYİH 90% SOSYAL YARDIMLARIN GSYİH İÇİNDEKİ ORANI 1,19% KONSOLİDE BÜTÇE SOSYAL YARDIM HARCAMALARININ KONSOLİDE BÜTÇE İÇİNDEKİ ORANI 4,68% 9

10 YOKSULLUK ORANLARI

11 SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ( HAZİRAN) AİLE YARDIMLARI Gıda Yardımları 1 Milyar 436 Milyon TL Barınma 244,08 Milyon TL TOKİ işbirliğinde 831 Milyon TL Yakacak 15,4 Milyon Ton kömür(2013?) İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez yapılmaktadır. Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır konut teslim edilmiştir. Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür, SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla hane başına en az 500 kg. olmak üzere dağıtılmaktadır.

12 SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ( HAZİRAN) EĞİTİM YARDIMLARI Şartlı Eğitim Yardımı Yıllık ortalama 2 milyon öğrenciye yapılan toplam yardım miktarı 2 Milyar 85 Milyon TL Ücretsiz Ders Kitapları 2 Milyar 146 Milyon TL Eğitim Materyali 866,6 Milyon TL Maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla, Şartlı Eğitim Yardımı yapılmaktadır. Ödemeler doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Kız çocukları için daha yüksek tutarda yardım yapılmaktadır. İlköğretim öğrencilerinin ders kitapları ücretsiz verilmektedir. Her eğitim-öğretim yılı başında, ilköğretim ve lisede okuyan fakir ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarının önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel okul ihtiyaçları karşılanmaktadır

13 SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ( HAZİRAN) EĞİTİM YARDIMLARI Öğle Yemeği Giderleri (Taşımalı eğitimden yararlanan öğrenci) 1 Milyar 743 Milyon TL Engelli Öğrencilerin Okullarına Ücretsiz Taşınması 40 bin öğrenci için 360 Milyon TL Öğrencilerin Ev Kiralama veya Taşıma, 76 milyon TL MEB ile işbirliği içinde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında, okulların bulunduğu merkezlere taşınan yoksul öğrencilere öğle yemeği verilmektedir. Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması amacıyla MEB ile işbirliği içinde destek sağlanmaktadır. Taşımalı sistem dışında kalan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ulaşım, barınma vb. ihtiyaçlarına yönelik destek verilmektedir.

14 SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ( HAZİRAN) SAĞLIK YARDIMLARI Tedavi Destekleri 925,43 Milyon TL (2013 de 934 müş) Şartlı Sağlık Yardımı Yıllık ortalama 900 bin çocuk için 1 Milyar 65 Milyon TL Yoksun vatandaşlarımızın ödeme güçlerini aşan ilaç ve tedavi giderleri karşılanmaktadır. Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli yardım yapılmaktadır. Ayrıca Gebe kadınların doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri şartıyla Gebelik yardımları yapılmaktadır. Ödemeler doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır.

15 SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ( HAZİRAN) ENGELLİ YARDIMLARI Engelli İhtiyaç Yardımı 16,75 Milyon TL (önceki aynı) Yoksul engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen bir sosyal yardım programıdır. ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR Aşevleri yıllık ortalama vatandaşımız için 81,93 Milyon TL Afet (Acil Durum) Yardımları 62,81 Milyon TL Aşevleri, işsizliğin ve yoksulluğun belirgin olarak yaşandığı yerlerde, yaşlı, engelli, kimsesiz ve muhtaç vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek verilmesi amacıyla işletilmektedir. Deprem, sel, yangın gibi afetlerden zarar gören vatandaşlarımıza destek verilmektedir.

16 PROJE DESTEKLERİ ( HAZİRAN) DESTEKLENEN PROJE SAYISI AKTARILAN KAYNAK DESTEKLENEN KİŞİ/ AİLE SAYISI Gelir Getirici Projeler TL Istihdam Eğitimi Projeleri TL Koyun Yetiştiriciliği Projeleri TL 809 Süt Sığırcılığı Projeleri TL TOPLAM KASDEP DESTEKLENEN PROJE SAYISI AKTARILAN KAYNAK DESTEKLENEN KİŞİ/ AİLE SAYISI Damızlık Koyun (Kasdep) TL Seracılık (Kasdep) TL 336 Süt Sığırcılığı (Kasdep) TL TOPLAM TL DESTEKLENEN PROJE SAYISI AKTARILAN KAYNAK DESTEKLENEN KİŞİ/ AİLE SAYISI Sosyal Hizmet Projeleri TL Geçici Istihdam Projeleri TL 4.344

17 SOSYAL YARDIM-İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN KURULMASI ÇALIŞMASI Sosyal yardım alan ve başvuru yapan kişiler SOYBİS ve Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden İŞKUR veri tabanına kaydedilmektedir. FAALİYETLER 30 HAZİRAN 2013 İTİBARİYLE SON DURUM Kadın Erkek Toplam Kadın (%) Erkek (%) KAYDI YAPILAN ,83 55,17 İŞE YERLEŞTİRİLEN ,67 80,33 KURSLARA BAŞVURAN ,95 73,05 İŞSİZLİK SİGORTASINDAN FAYDALANDIRILAN ,75 89,25

18 YENİ SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ( HAZİRAN) EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA DÜZENLİ NAKDİ YARDIM PROGRAMI tarih ve 2011/8 sayılı Fon Kurulu kararı ile sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan eşini kaybetmiş kadınlara yönelik düzenli nakdi sosyal yardım programı başlatılması kararı alınmıştır. Bu kapsamda Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sisteminde gerekli modül yazılım işlemleri tamamlanmış ve 2012 yılı Şubat ayı itibariyle SYD Vakıfları tarafından başvurular alınmaya başlanmıştır. Aylık 250 TL olmak üzere iki ayda bir 500 TL kadınların adlarına bankaya yatırılmaktadır. Mevcut durumda yardım programından 247 bin kadın faydalanmaktadır döneminde 735,18 Milyon TL kaynak aktarılmıştır.

19 YENİ SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ( HAZİRAN) MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE DÜZENLİ NAKDİ YARDIM PROGRAMI 2013/5 sayılı Fon Kurulu kararı ile askere giden kişilerin fakir ve muhtaç durumda bulunan eşlerine, bekarlarsa annelerine /babalarına aylık 250 TL olmak üzere iki ayda bir 500 TL yardım yapılmaktadır. Bu kapsamda Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sisteminde gerekli modül yazılım işlemleri tamamlanmış ve 2013 yılı Nisan ayı itibariyle SYD Vakıfları tarafından başvurular alınmaya başlanmıştır. Başvurularda hiçbir belge istenmemektedir. Tüm sorgulamalar sistem üzerinden yapılabilmektedir. Aylık 250 TL olmak üzere iki ayda bir 500 TL kadınların adlarına bankaya yatırılmaktadır. 103 bin başvuru alınmıştır. Bu kişilerden 33 bin kişi hak sahibi olmuştur. İlk ödeme Eylül ayında yapılacaktır.

20 YENİ SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ( HAZİRAN) 2022 YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince muhtaç olduğu tespit edilen yaşlı ve engellilere yapılan yardımlar olup, 662 sayılı KHK ile Bakanlığımıza devredilmiştir. Kanun kapsamında şu yardımlar yapılmaktadır; - Yaşlılık Aylığı: 660 bin hak sahibine toplam 1 Milyar 551 Milyon TL kaynak aktarılmıştır. - Engelli Aylığı: 521 bin hak sahibine toplam 2 Milyar 703 Milyon TL kaynak aktarılmıştır. - Engelli Yakını Aylığı (18 Yaşından küçük engelliler): 65 bin hak sahibine toplam 286 Milyon TL kaynak aktarılmıştır. - Silikozis Hastalarına Yapılan Yardımlar: 200 bin hak sahibine toplam 1,92 Milyon TL kaynak aktarılmıştır.

21 YENİ SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ( HAZİRAN) GENEL SAĞLIK SİGORTASI GELİR TESPİTİ VE PRİM DESTEĞİ Toplumun her kesiminin sağlık güvencesine kavuşturulması amacıyla 2012 yılında Genel Sağlık Sigortası uygulaması başlatılmıştır. Genel Sağlık Sigortası kapsamında daha önce sağlık güvencesi olmayan kişilerin gelir durumları tespit edilmiş ve gelir durumuna uygun düzeyde prim ödeyerek sağlık güvencesinden faydalanmaları sağlanmıştır. Vakıflar tarafından yapılan gelir testi sonucunda yoksul olduğu tespit edilen vatandaşlarımız, ülkemizde bulunan vatansız ve sığınmacılar gibi aylık ortalama 9 milyon kişinin sağlık primleri Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenerek sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaları sağlanmıştır Ocak Haziran döneminde 6 Milyar 836 Milyon TL prim desteği SGK ya ödenmiştir.

22 TÜP BEBEK PROJESİ Proje ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Acıbadem Sağlık Grubunun işbirliği ile tüp bebek tedavi giderlerini karşılayamayan, yoksul ve tıbbi muhtaçlık belgesine sahip 2500 ailenin tüp bebek tedavilerinin yaptırılması amaçlanmıştır. Proje Kapsamında; Tüp Bebek Proje Modülü hazırlanmıştır. Eylül 2012 tarihinde söz konusu program kapsamında başvurular SYD Vakıflarınca alınarak Modüle kaydedilmiştir. Başvuran yaklaşık kişiden hak sahibi olmasına karar verilen kişinin bilgileri tedavi olmaları için Acıbadem Sağlık Grubuna iletilmiştir.

23 SOSYAL YARDIM KARTI PROJESİ Proje PTT ile işbirliği içinde düzenli sosyal yardım alan (ŞNT, Eşi Vefat Eden, 2022 ve Evde Bakım Aylığı) kişilere birer banka kartı verilmesi için çalışmalarda sona gelinmiştir. Amaç Düzenli yardımlardan faydalanan yaklaşık 2 milyon kişinin banka kartı ile alışveriş yapması ve parasını banka kuyruğuna girmeden istediği zaman ATM lerden çekebilmesidir. Mevcut Durum Protokol hazırlıkları karşılıklı mutabakat ile sonuçlanmıştır. Şu ana kadar yaklaşık 800 bin kişiye kart teslimi yapılmıştır. 1 ay içinde yaklaşık 2 milyon kişiye kart verilmiş olacaktır. Kart için vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret talep edilemeyecektir. Kart ile alışveriş yapılabilecek, para çekilebilecek ancak vatandaşa kredi (avans) açılamayacaktır. Planlanan Faaliyetler Haziran 2013 te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma ŞAHİN ile Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM ın basın açıklaması ile işbirliği protokolüne imza atması ve kamuoyuna duyurusunun yapılması. Haziran döneminden itibaren vatandaşlarımızın düzenli yardımlarının Sosyal Yardım Kartı ile alabilmesi.

24 SOSYAL YARDIM MESAJ SERVİSİ PROJESİ Proje Düzenli sosyal yardım alan (ŞNT, Eşi Vefat Eden, 2022 ve Evde Bakım Aylığı) kişilerin cep telefonlarına ödeme dönemlerinde SMS atılması uygulaması. Amaç Sosyal yardım kartı ile birlikte düşünüldüğünde, ödeme dönemlerinde vatandaşların cep telefonlarına bilgilendirme maksatlı olarak sms atılması yoluyla ödeme kuyrukları engellenecek ve vatandaşlarımızın bilgiye kısa yoldan ulaşması sağlanacaktır. Mevcut Durum Genel Müdürlüğümüz ve PTT Parasal Posta Dairesi ile gerekli görüşmeler yapılarak ödeme dönemlerinde kişilerin cep telefonlarına bilgilendirme içerikli sms atılması hususunda mutabakata varılmıştır. SIFIR MALİYET ilkesi ile uygulanacaktır. Planlanan Faaliyetler Haziran 2013 te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma ŞAHİN ile Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM ın basın açıklaması ile işbirliği protokolüne imza atması ve kamuoyuna duyurusunun yapılması. Haziran döneminden itibaren düzenli yardım ödemelerinde sms uygulamasına geçilecektir.

25 KONUTTA ÖDEME UYGULAMASI GENİŞLETİLİYOR Konutta Ödeme 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş alan yaklaşık 40 bin Engelli ve Yaşlımızın maaşını konutlarında ödüyoruz. Söz konusu uygulama Evde Bakım Aylığı ve Eşi Vefat Yardımı faydalanıcılarına da yaygınlaştırılacaktır.

26 BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ PROJESİ PROJE AMAÇ Yatırım Programı TÜBİTAK ile işbirliği Sosyal yardımlar alanında ortak veri tabanı (yoksulluk envanteri) oluşturmak (6.4 milyon hane) SYGM ve SYDV lerin tüm iş ve işlemlerini elektronik ortama aktarmak, Kamu kurumları tarafından verilen tüm sosyal yardımları merkezi veri tabanında tutmak, STK ve yerel yönetimler ile veri alışverişi yapmaktır. AŞAMA 1-SYGM ve SYDV Entegrasyonu -----> Tamamlandı 2-Kamu Kurumları ile Entegrasyon-----> 15 Kurum ile Tamamlandı 3-Kızılay ve Yerel Yönetimler ile Entegrasyon-----> 2014 MEVCUT DURUM Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları Modülü (Eylül 2010) Yardımlar ve Kaynak Yönetimi Modülü (Ekim 2011) Genel Sağlık Sigortası Modülü (Ocak 2012) Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Nakit Destek Modülü (Nisan 2012) Vakıf İnsan Kaynakları Modülü (Nisan 2012) 2022 Modülü (Kasım 2012) Sosyal Konut Modülü (Nisan 2013) Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Modülü (Temmuz 2013) Proje Destekleri Modülü (Eylül 2013) Evde Bakım Modülü (Eylül 2013) 26

27 PUANLAMA FORMÜLÜ PROJESİ PROJE Yatırım Programı TÜBİTAK ile işbirliği AMAÇ Objektif kıstaslara dayanan, İBBS-1 düzeyinde bölgelerarası farklılığı gözeten Kır-kent ayrımını içeren Hane ziyaretleri sırasında doğrulanabilen, Somut olarak ölçülebilir göstergelere dayalı, Güvenilirlik düzeyi yüksek, Uygulaması kolay puanlama formülleri ile sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşların muhtaçlıklarına karar vermektir. MEVCUT DURUM TÜİK tarafından yaklaşık 44 bin hane üzerinde yapılan saha çalışması sonucunda TÜBİTAK tarafından formüller hazırlanarak teslim edilmiştir. Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemine hane ziyaret formunun entegrasyonu tamamlanmıştır. Formüllerin sisteme entegrasyonu ile sistem üzerinden izleme süreci devam etmektedir. İzleme sürecinin sonucuna göre 2014 yılında uygulamaya geçirilecektir. 27

28 - Aile ve Toplum Hizmetleri

29 Sosyal politika oluşturmak ve var olan sosyal politikaların sonuçlarını ölçmek için sosyal araştırmalar yapmaya devam etmekteyiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, aile ve toplum yapımızda meydana gelen değişim tespitleriyle hem kendi politikalarını güncellemekte hem de söz konusu araştırmaların sonuç ve önerilerini paylaşarak diğer kurum ve kuruluşlara da yol gösterici olmaya devam etmektedir.

30 HANEHALKI TİPLERİ Tek Kişilik Hane Çekirdek Aile Geniş Aile Öğrencilerden/ İşçilerden Oluşan Hane Türkiye ,6 75,3 14,4 0, ,0 80,7 13,0 0,4 YERLEŞİM YERİ Kent ,6 77,1 13,3 1, ,2 83,0 10,3 0,5 Kır ,1 70,7 17,1 0, ,8 76,2 17,9 0,1 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 30

31 EVLİLİĞİN DURUMU VE BOŞANMA ( ) YILLAR Nüfus (TÜİK ) EVLENME (TÜİK) BOŞANMA NVİ YENİDEN EVLENME NVİ YENİDEN EVLENME % BOŞANILAN KİŞİ İLE YENİDEN EVLENME (NVİ) BOŞANILAN KİŞİ İLE YENİDEN EVLENME % Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 31

32 AB Türkiye Karşılaştırması Evlenme (binde) Boşanma (binde) Avrupa Birliği (27 ülke) 4,88 4,51 1,9 2,1 Türkiye 7,36 8,21 1,4 1,6 Not : Eurostat web sitesindeki en güncel veriler 2009 yılına aittir. Kaba evlenme oranı: Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısıdır. Kaba boşanma oranı: Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısıdır.

33 EŞLER ARASINDA SORUN YAŞANAN DURUMLARDA DESTEK ALINAN KURUM YADA KİŞİLER Aile büyükleri Akrabalar Kardeşler Çocuklar Uzman kişi veya kurumlar Arkadaşlar Komşular Din adamları Kimseden destek almam Diğer Türkiye 22,0 2,3 2,0 5,9 2,7 1,4 0,4 0,2 62,8 1,4 YERLEŞİM YERİ Kent 22,6 1,9 2,3 5,8 3,6 1,8 0,4 0,2 61,0 1,5 Kır 20,7 3,3 1,2 6,2 0,5 0,5 0,4 0,2 67,1 1,3 CİNSİYET Erkek 20,6 2,3 1,0 4,8 2,5 1,1 0,2 0,2 66,6 1,6 Kadın 23,6 2,3 3,0 7,1 2,9 1,7 0,7 0,1 58,8 1,3 Eşler arasında sorun yaşandığında kimseden destek almayanların oranı yüzde 62,8 dir. Kırsal alanda ve erkeklerde destek alma oranı daha düşüktür. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 33

34 AİLE Aile kurumunun kurulması, devamı ya da bir nedenle sonlandırılma durumu da dahil olmak üzere üç aşamada (başlarken, devam ederken, sonlandırırken) aile üyelerine yada eşlere eğitim, rehberlik ve danışmanlık desteği yönündeki hizmetlerimizi yapılandırdık: Evlilik Öncesi Eğitim Programı Aile Eğitim Programı Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmetleri sunulmaktadır.

35 AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ Özel Aile Danışma Merkezlerinin açılması ve yaygınlaşmasına ilişkin yasal mevzuat tamamlanmış olup, konu ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Yurt dışında yaşayan Türk ailelerine yönelik Sosyal Hizmet Politikaları oluşturulacaktır. Aile ve toplum araştırmaları Sivil toplumu ve duyarlılığı geliştirme Güvenli internet Afetler sonrası psiko-sosyal destek (Ör: Van Depremi)

36 Afet ve Acil Durum Sonrası Psiko-Sosyal Destek Çalışmaları hane, kişi ziyaret edilmiş, ihtiyaç tespiti yapılmış ilgili kuruluşlara bilgi paylaşımı sağlanmıştır. Konteyner kentlerdeki çocuklara yönelik okul öncesi eğitimi, kütüphane hizmetleri, tiyatro, sinema, gezi ve sosyal etkinlik ile kurs faaliyetleri (satranç, dama, tiyatro, müzik, resim) gerçekleştirildi. Bu faaliyetlerden 0-18 yaş aralığında in üzerinde çocuk ve genç faydalanmıştır. Çadır ve konteyner kentlerdeki kadın ve erkeklere yönelik aile içi eğitim, sağlık, eğitim seminerleri, beceri geliştirme, insan hakları eğitim programları ile sinema günleri, kahvaltı programları, piknikler ve şehirlerarası geziler düzenlendi. Bu Faaliyetlerden bu güne kadar yaklaşık kişi faydalanmıştır. Bu yöndeki hizmetlerimiz devam etmektedir. Suriye de yaşanmakta olan iç karışıklıktan etkilenerek ülkemize gelen ve Hatay, Kilis, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman illerindeki kamplarda ikamet eden sığınmacılara yönelik psiko-sosyal destek çalışmaları, eğitim çalışmaları, kreş desteği başta olmak üzere sosyal hizmetler sürdürülmektedir.

37 AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI Müracaata dayalı hizmet sunumunun yanı sıra, arz odaklı hizmet anlayışı ile haneye ve kişiye özel hizmet sunmak üzere Aile Sosyal Destek Programını başlattık. Aile Sosyal Destek Programı sayesinde sosyal hizmet ve yardıma ihtiyacı olan aile ve bireylerin bu hizmetlerden ve diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaları sağlanarak yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve refah seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

38 AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI Karabük ilinde yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen sorunlarla ilgili yapılan yönlendirmeler aşağıda yer almaktadır: Merkez ve 5 ilçede olmak üzere toplam hane ziyaret edilmiştir. Sosyal yardım (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına): 154 Sosyal hizmet (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne): 108 Sağlık (İl Sağlık Müdürlüğüne): 86 İstihdam (İş kur İl Müdürlüğüne):47 Güvenlik (İl Emniyet Müdürlüğüne): 8 Eğitim (İl Milli Eğitim Müdürlüğüne): 12 Yerel yönetim (Karabük Belediyesine): 1

39 ASDEP

40 Sosyal Hizmet Merkezleri Vatandaşımızın eğitim, sağlık, güvenlik hizmetleri gibi sosyal hizmetlere de ulaşımını kolaylaştırmak amacı ile daha yaygın bir hizmet ağı ile faaliyet göstermek üzere gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını tek çatı altında birleştiren Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) ni oluşturduk.

41 Yarının teminatı Olan Çocuklarımıza Yarının Gözüyle Bakalım ki Yarınlarımız Aydınlık Olsun Çocuk Hizmetleri 41

42 Hizmet Dönüşüm Esasları Kuruluş Bakımından; Aile yanında destek hizmetlerine, Koruyucu aileye, Evlat edinme hizmetlerine Koğuş Tipi kuruluş bakımından; Çocuk Evi (Apartman Dairesi) Sevgi Evi sistemine 42

43 Hizmet Dönüşüm Esasları Aile yanında bakım birinci önceliğimiz olmuştur, Bakım standartları yükseltilmiştir, Çocuk Koruma Kanunu ile birlikte suça sürüklenen ve suç mağdurlarına yönelik ihtisas kuruluşları açılmıştır, Sokaktaki çocuklarımıza Yeni Hizmet Modeli ile ulaşılmıştır, Çocuk Hakları Ulusal Strateji haline getirilmiştir. 43

44 2002 YILI 2012 YIL SONU Hizmet Modeli/Yıllara Göre Çocuk Kalan Kalan Sayısı Kuruluş Kuruluş Çocuk Çocuk Yetiştirme Yurdu Çocuk Yuvası Sevgi Evi Çocuk Evi KBRM - BSRM Çocuk Yuv.ve Kız Yet. Yurd. (0-18) TOPLAM (Yatılı) ÇOGEM

45 Hizmet Modeli/Çocuk Sayısı 2002 YILI 2012 YILI Koruyucu Aile Evlat Edinme Aile Yanında Sosyal Ekonomik Destek Kurum Bakımından Aile Yanına Döndürülen Çocuk Özel Kreş Gündüz Bakımevinden ücretsiz yararlanma

46 Yapılan Çalışmalar 2012 Koruyucu ve önleyici politikalar birinci öncelik haline getirilmiştir. Çocuk Hakları İzleme Değerlendirme Kurulu oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. BM Çocuk Hakları İzleme Komitesine birleştirilmiş 2 nci ve 3 ncü Ülke Raporu 9 Bakanlıktan üst düzey temsil ile sunulmuş ve Ülkemizin yaptığı çalışmalar Komite tarafından geneli itibariyle memnuniyetle karşılanmıştır. Yeni Anayasa Çalışmasında Çocuk Görüşü Çalıştayı yapılarak TBMM Başkanlığı na sunulmuştur. 46

47 Yapılan Çalışmalar yılı sonuna kadar, koğuş tipi kuruluşlarımızın hizmeti sonlandırılarak çocuklarımızın Sevgi Evi ve Çocuk Evine yerleştirilmesine yönelik hizmet dönüşümü planlanmıştır. Buna göre Bakanlığımızın oluşumundan itibaren koğuş tipi hizmet veren 12 kuruluşumuz kapatılmış, 10 Sevgi Evi ve Çocuk Evi açılmıştır. Ayrıca kuruluşlarımızdaki 3073 çocuğumuz sosyal ekonomik destek, koruyucu aile ve evlat edinme hizmetinden yararlandırılmış faydalanmıştır. 47

48 Yapılan Çalışmalar Sokakta yaşayan, çalıştırılan ve risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilite edici çalışmalar yürütülmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren 16 STK ile etkin işbirliği sağlamak amacıyla Protokol imzalanmıştır. -Suça sürüklenen ve suç mağduru çocuklara yönelik hizmetlerde ihtisaslaşmaya gidilmiştir. Mevcut kuruluşlar çocukların korunma altına alınma nedenlerine göre ihtisaslaştırılmıştır. 48

49 Yapılan Çalışmalar 2012 Akademik ve sosyal başarı teşvik edilmiş bu çerçevede; Koruma ve bakım altındaki çocukların ilk defa özel okullara ücretsiz olarak gönderilmesi sağlanmıştır. Bu okullara 2011 yılında 157 çocuğumuzun kaydı yapılmış, bu sayı 2012 yılında % 125 lik artışla 354 e ulaşmıştır. MEB ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapılarak kuruluşlarımızda kalan çocuklarımızdan üstün zekalı ve yetenekli olanlar tespit edilmiş olup yeteneklerine göre eğitim almaları için çalışmalarımız halen devam etmektedir. 49

50 Yapılan Çalışmalar yılında 363 çocuğumuz üniversite sınavına girmiş ve 238 i bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilmiştir yılında 219 çocuğumuz SBS sınavında başarılı olmuştur. Başarılı çocuklar ilk defa TÜBİTAK Bilim Kampına gönderilmiştir. 9 çocuğumuz çeşitli spor dallarında, ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılarak dereceler elde etmiştir. 50

51 Yapılan Çalışmalar ile 2012 yılları arasında gencimiz işe yerleştirilmiştir. Kuruluş bakımı hizmetlerinde standardın sağlanması amacıyla Minimum Standartlar Programı geliştirilmiş, ülke geneline yaygınlaştırma çalışmaları sürmektedir, Türkiye, Kanada ve Peru nun önerisi ile BM nezdinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü olarak kabul edilmiştir Yılında ilki gerçekleştirilen ve BM nezdinde özel gündem düzenlenen Panelde ülkemiz büyük bir gururla temsil edilmiştir. 51

52 Yapılan Çalışmalar Türkiye de Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Hizmetlerde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi projesi yaklaşık 3 Milyon Euro bütçe ile AB Türkiye Delegasyonu tarafından kabul edilerek uygulamaya geçilmiştir. -Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sistemine (ÇETUS) ilişkin Araştırma Projesi geliştirilmiş, 635 bin TL bütçeli Proje, Kalkınma Bakanlığı 2013 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiştir. - Koruyucu Aile Hizmetlerimizin Yaygınlaştırılması Projesi 1.7 Milyon TL bütçe ile hazırlanmış, finansal destek için Milli Piyango Genel Müdürlüğü ne sunulmuştur. 52

53 Yapılan Çalışmalar Uluslararası Spor Değişim Programı Projesi 265 Bin TL bütçe ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuştur. - Çocuklar için Adalet Projesi Bakanlığımızın yanı sıra, Adalet Bakanlığı, UNICEF, HSYK ve Adalet Akademisi işbirliği ile yürütülmektedir. Proje bütçesi 3,15 Milyon Euro dur. - Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi MEB ile işbirliği ile yürütülmektedir. Proje bütçesi 16,8 Milyon Euro dur. 53

54 - Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

55 ENGELLİ HİZMETLERİ Özel ve resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin hizmet standartları yükseltilmesi Ulaşılabilirlik Umut Evleri Projesi İstihdam 2 ve daha fazla işçi çalıştırmakta olup, buna ilaveten engelli istihdam eden işyerlerinde 1 yıl süre ile işbaşı eğitimi kapsamında engellinin sigorta pirimi devlet tarafından ödenecektir. Girişimcilik Kamu da ( kadro dolu boş kadro) ve Özel Sektörde Engelli ( kişi) İstihdamı

56 YAŞLI HİZMETLERİ Yaşlılarımızın hayat tecrübelerinden yararlanılması ve aktif yaşlanma yaklaşımına uygun politikalar ve hizmet modelleri oluşturulması Sağlıklı yaşlanmanın sağlanması için gerekli hizmetlerin yaygınlaştırılması Yaşlılara «evde destek» ve «evde bakımı» sağlanması Yaşlıların kurumsal bakımının belediyeler, STK lar ve özel sektör imkanlarından yaralanmak sureti ile geliştirilmesi. Huzurevlerinin sınıflandırılarak kademeli ücretlendirilmesi Bakım yaşlılarının özel huzurevlerinden yararlandırılması

57 DPT NÜFUS PROJEKSİYONU DPT 2005 Nüfus Projeksiyonlarına göre yaş gruplarına ilişkin dağılım (%) Yıllar ,52 60,43 5, ,67 64,38 5, ,15 65,34 6, ,23 66,84 6, ,05 68,49 7, ,78 68,69 8, ,64 68,46 9, ,65 67,82 11, ,60 66,98 13, ,58 65,73 15, ,73 64,40 17, ,07 63,45 19,48 DPT nin nüfus projeksiyonuna göre, 2050 yılında ülke nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 20 si 65 yaş ve üzeri yaş grubunda olacaktır. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

58 YAŞLILIK DÖNEMİYLE İLGİLİ YAŞAM TERCİHLERİ Oğlumun yanında kalırım Kızımın yanında kalırım Evimde bakım hizmeti alırım Huzurevine giderim Diğer Fikrim yok Türkiye ,0 10,2 18,2 9,0 2,3 34, ,2 17,5 9,1 1,1 15,1 YERLEŞİM YERİ Kent ,8 9,9 19,1 10,6 2,4 36, ,0 19,4 11,1 1,1 17,3 Kır ,0 11,2 15,5 4,5 2,0 30, ,8 14,6 6, ,6 CİNSİYET Erkek ,6 9,1 16,8 8,1 2,8 36, ,5 16,4 8,0 1,2 15,9 Kadın ,4 11,4 19,6 9,9 1,7 33, ,2 18,3 10,0 0,9 14, yılı verilerine göre, huzurevine gitme eğilimi çok değişmemesine karşın, çocuğunun yanında kalmak isteyenler in sayısında azalma görülmektedir. Huzurevine giderim diyenlerin oranının yüzde 9 olması yaşlılara yönelik politikalarda üzerinde durulması gereken bir orandır. Ülkemizde yaşlıların yaklaşık binde 4 ü kurum bakımı almaktadır. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 58

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞUU Bakanlığımız aileye dayanan, arzz odaklı, insan ve hak temelli hizmet anlayışını

Detaylı

2013 YILI. FAALiYET RAPORU

2013 YILI. FAALiYET RAPORU 2013 YILI FAALiYET RAPORU Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu SAYI: 2006 /2 TARİH:21/02/2006 BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN EYLEM VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA VE DENETLEME RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi

Tarihi. Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, TOBB, İstanbul Tahkim Merkezi 1. ADALET BAKANLIĞI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI No den Sorumlu Kuruluş le İlgili Kuruluşlar Başlangıç-Bitiş Tarihi Açıklama 26 Meslekteki ilgili hâkimler ile tahkim alanıyla ilgilenen

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 1 2 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 MEVCUT DURUM TASLAK RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Nurcan ÖNDER Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK www.uis.gov.tr uis@csgb.gov.tr 17 Haziran 2015 Çalışma

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

Türkiye de Engellilik ve Kalkınma: Son 10 yılın raporu

Türkiye de Engellilik ve Kalkınma: Son 10 yılın raporu 2002 2013 Türkiye de Engellilik ve Kalkınma: Son 10 yılın raporu Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2002 2013 2002-2013 yılları engellilik alanında devrim niteliğinde adımların atıldığı bir dönemdir.

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI M. EMİN ZARARSIZ IN BASIN TOPLANTISI 18 Ocak 2011 ANKARA

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI M. EMİN ZARARSIZ IN BASIN TOPLANTISI 18 Ocak 2011 ANKARA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI M. EMİN ZARARSIZ IN BASIN TOPLANTISI 18 Ocak 2011 ANKARA Değerli basın mensupları, Bir yılı geride bırakıp yeni bir yıla girmemiz nedeniyle, Kurum olarak 2010 yılında gerçekleştirdiklerimiz

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUġU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayıģıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaģımızın dil, din,

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz/2015. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz/2015 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDA ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDA ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDA ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Şubat 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 13 Sağlık-Sen Adına İmtiyaz Sahibi Metin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ONUNCU ÜÇ AYLIK

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu 2003, 2004, 2005 YILLARI EYLEM VE İŞLEMLERİNİN

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu 2003, 2004, 2005 YILLARI EYLEM VE İŞLEMLERİNİN T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu SAYI: 2006/7 TARİH: 01.11.2006 TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2003, 2004, 2005 YILLARI EYLEM VE İŞLEMLERİNİN İÇİNDEKİLER ARAŞTIRILIP DENETLENMESİ

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz.

Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz. Ekim 2012 Sayın Milletvekili Bu yıl, 57 sivil toplum kuruluşu ve sivil oluşumun üye olduğu Kamu Harcamalarını İzleme Platformu olarak sizlere bu mektubu yazıyoruz. Bizler 2010 yılından beri kamu harcamalarını

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı