BÜTÇE TASARISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 - BÜTÇE TASARISI"

Transkript

1 BÜTÇE TASARISI

2 «Farklı kurumsal kültürlerden gelen birçok kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altında birleşti» Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı -

3 Bakan Yardımcısı İç Denetim Birimi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı - Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Darülaceze Müessesi Müdürlüğü

4 633 SAYILI KHK İLE BAKANLIĞIN GÖREVLERİ Ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek ve uygulamak, Aile yapısı ve değerlerini korumak, Çocukları her türlü istismardan korumak ve sağlıklı gelişimlerini temin etmek, Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek ve kadın haklarını korumak, Özürlüleri ve yaşlıları her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı korumak, Şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması, Yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi ve koordine edilmesi,

5 633 SAYILI KHK İLE BAKANLIĞIN GÖREVLERİ Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin bir biçimde yürütmek, Kamu kurumları ve gönüllü kuruluşlar tarafından yürütülen sosyal desteklere ilişkin ilgili ilke, usül ve standartları belirlemek ve bu standartlar çerçevesinde denetimi yapmak, Sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetlerini merkezi veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek, Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faliyetleri izlemek ve katkı sağlamak,

6 İLKELER Arz Odaklı Hizmet Koruyucu Önleyici Yaklaşım Bütüncül Hizmet Sunumu İnsan Odaklı Hizmet Multidisipliner Yaklaşım Kapsayıcı Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Adil ve Objektif Hedefleme İstihdamı Özendirici Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Politikası Halka En Yakın Noktadan Hizmet Sunumu Politika üreten, Standart Oluşturan ve Denetleyen Bakanlık Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Toplum

7 MİSYONUMUZ Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek. VİZYONUMUZ Türkiye nin 2023 e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmak.

8 Sosyal Yardımlar

9 SOSYAL YARDIM HARCAMALARI 2012(2013?) KURUM İÇERİK 2012 Gider (TL) Kişi Sayısı SYDTF Düzenli Yardımlar (EVEK,ŞESY) SYDTF MEB ve TOKİ'ye Aktarılan SYDTF Proje Destek Programları SYGM SYDV'ye Aktarılan Periyodik Pay ve Süreli Yardımlar GSS Prim Ödemeleri Aylıkları TKİ-TTK Süreli Yardım(Yakacak Yardımları) ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Düzenli Yardımlar(Evde Bakım Yardımı) ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Düzenli Yardımlar Süreli Yardımlar KYK Düzenli Yardım-Burslar Düzenli Yardım-Yemek Yardımı VGM Düzenli Yardımlar-Aşevi, Muhtaç Aylığı, Burs MEB Düzenli Yardımlar-Burslar BELEDİYELER Süreli Yardımlar TAZMİNAT NİTELİĞİNDEKİ PRİMSİZ ÖDEMELER Düzenli Yardımlar-Aylıklar TOPLAM SÜRELİ SOSYAL YARDIMLAR TOPLAM SOSYAL YARDIMLAR SÜRELİ YARDIMLARIN SOSYAL YARDIMLAR 10% İÇİNDEKİ ORANI DÜZENLİ YARDIMLARIN SOSYAL YARDIMLAR İÇİNDEKİ ORANI GSYİH 90% SOSYAL YARDIMLARIN GSYİH İÇİNDEKİ ORANI 1,19% KONSOLİDE BÜTÇE SOSYAL YARDIM HARCAMALARININ KONSOLİDE BÜTÇE İÇİNDEKİ ORANI 4,68% 9

10 YOKSULLUK ORANLARI

11 SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ( HAZİRAN) AİLE YARDIMLARI Gıda Yardımları 1 Milyar 436 Milyon TL Barınma 244,08 Milyon TL TOKİ işbirliğinde 831 Milyon TL Yakacak 15,4 Milyon Ton kömür(2013?) İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez yapılmaktadır. Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır konut teslim edilmiştir. Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür, SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla hane başına en az 500 kg. olmak üzere dağıtılmaktadır.

12 SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ( HAZİRAN) EĞİTİM YARDIMLARI Şartlı Eğitim Yardımı Yıllık ortalama 2 milyon öğrenciye yapılan toplam yardım miktarı 2 Milyar 85 Milyon TL Ücretsiz Ders Kitapları 2 Milyar 146 Milyon TL Eğitim Materyali 866,6 Milyon TL Maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla, Şartlı Eğitim Yardımı yapılmaktadır. Ödemeler doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Kız çocukları için daha yüksek tutarda yardım yapılmaktadır. İlköğretim öğrencilerinin ders kitapları ücretsiz verilmektedir. Her eğitim-öğretim yılı başında, ilköğretim ve lisede okuyan fakir ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarının önlük, ayakkabı, çanta, kırtasiye gibi temel okul ihtiyaçları karşılanmaktadır

13 SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ( HAZİRAN) EĞİTİM YARDIMLARI Öğle Yemeği Giderleri (Taşımalı eğitimden yararlanan öğrenci) 1 Milyar 743 Milyon TL Engelli Öğrencilerin Okullarına Ücretsiz Taşınması 40 bin öğrenci için 360 Milyon TL Öğrencilerin Ev Kiralama veya Taşıma, 76 milyon TL MEB ile işbirliği içinde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında, okulların bulunduğu merkezlere taşınan yoksul öğrencilere öğle yemeği verilmektedir. Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullara erişiminin sağlanması amacıyla MEB ile işbirliği içinde destek sağlanmaktadır. Taşımalı sistem dışında kalan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ulaşım, barınma vb. ihtiyaçlarına yönelik destek verilmektedir.

14 SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ( HAZİRAN) SAĞLIK YARDIMLARI Tedavi Destekleri 925,43 Milyon TL (2013 de 934 müş) Şartlı Sağlık Yardımı Yıllık ortalama 900 bin çocuk için 1 Milyar 65 Milyon TL Yoksun vatandaşlarımızın ödeme güçlerini aşan ilaç ve tedavi giderleri karşılanmaktadır. Nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli yardım yapılmaktadır. Ayrıca Gebe kadınların doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri şartıyla Gebelik yardımları yapılmaktadır. Ödemeler doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır.

15 SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ( HAZİRAN) ENGELLİ YARDIMLARI Engelli İhtiyaç Yardımı 16,75 Milyon TL (önceki aynı) Yoksul engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen bir sosyal yardım programıdır. ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR Aşevleri yıllık ortalama vatandaşımız için 81,93 Milyon TL Afet (Acil Durum) Yardımları 62,81 Milyon TL Aşevleri, işsizliğin ve yoksulluğun belirgin olarak yaşandığı yerlerde, yaşlı, engelli, kimsesiz ve muhtaç vatandaşlarımıza günlük sıcak yemek verilmesi amacıyla işletilmektedir. Deprem, sel, yangın gibi afetlerden zarar gören vatandaşlarımıza destek verilmektedir.

16 PROJE DESTEKLERİ ( HAZİRAN) DESTEKLENEN PROJE SAYISI AKTARILAN KAYNAK DESTEKLENEN KİŞİ/ AİLE SAYISI Gelir Getirici Projeler TL Istihdam Eğitimi Projeleri TL Koyun Yetiştiriciliği Projeleri TL 809 Süt Sığırcılığı Projeleri TL TOPLAM KASDEP DESTEKLENEN PROJE SAYISI AKTARILAN KAYNAK DESTEKLENEN KİŞİ/ AİLE SAYISI Damızlık Koyun (Kasdep) TL Seracılık (Kasdep) TL 336 Süt Sığırcılığı (Kasdep) TL TOPLAM TL DESTEKLENEN PROJE SAYISI AKTARILAN KAYNAK DESTEKLENEN KİŞİ/ AİLE SAYISI Sosyal Hizmet Projeleri TL Geçici Istihdam Projeleri TL 4.344

17 SOSYAL YARDIM-İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN KURULMASI ÇALIŞMASI Sosyal yardım alan ve başvuru yapan kişiler SOYBİS ve Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi üzerinden İŞKUR veri tabanına kaydedilmektedir. FAALİYETLER 30 HAZİRAN 2013 İTİBARİYLE SON DURUM Kadın Erkek Toplam Kadın (%) Erkek (%) KAYDI YAPILAN ,83 55,17 İŞE YERLEŞTİRİLEN ,67 80,33 KURSLARA BAŞVURAN ,95 73,05 İŞSİZLİK SİGORTASINDAN FAYDALANDIRILAN ,75 89,25

18 YENİ SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ( HAZİRAN) EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA DÜZENLİ NAKDİ YARDIM PROGRAMI tarih ve 2011/8 sayılı Fon Kurulu kararı ile sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan eşini kaybetmiş kadınlara yönelik düzenli nakdi sosyal yardım programı başlatılması kararı alınmıştır. Bu kapsamda Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sisteminde gerekli modül yazılım işlemleri tamamlanmış ve 2012 yılı Şubat ayı itibariyle SYD Vakıfları tarafından başvurular alınmaya başlanmıştır. Aylık 250 TL olmak üzere iki ayda bir 500 TL kadınların adlarına bankaya yatırılmaktadır. Mevcut durumda yardım programından 247 bin kadın faydalanmaktadır döneminde 735,18 Milyon TL kaynak aktarılmıştır.

19 YENİ SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ( HAZİRAN) MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE DÜZENLİ NAKDİ YARDIM PROGRAMI 2013/5 sayılı Fon Kurulu kararı ile askere giden kişilerin fakir ve muhtaç durumda bulunan eşlerine, bekarlarsa annelerine /babalarına aylık 250 TL olmak üzere iki ayda bir 500 TL yardım yapılmaktadır. Bu kapsamda Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sisteminde gerekli modül yazılım işlemleri tamamlanmış ve 2013 yılı Nisan ayı itibariyle SYD Vakıfları tarafından başvurular alınmaya başlanmıştır. Başvurularda hiçbir belge istenmemektedir. Tüm sorgulamalar sistem üzerinden yapılabilmektedir. Aylık 250 TL olmak üzere iki ayda bir 500 TL kadınların adlarına bankaya yatırılmaktadır. 103 bin başvuru alınmıştır. Bu kişilerden 33 bin kişi hak sahibi olmuştur. İlk ödeme Eylül ayında yapılacaktır.

20 YENİ SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ( HAZİRAN) 2022 YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince muhtaç olduğu tespit edilen yaşlı ve engellilere yapılan yardımlar olup, 662 sayılı KHK ile Bakanlığımıza devredilmiştir. Kanun kapsamında şu yardımlar yapılmaktadır; - Yaşlılık Aylığı: 660 bin hak sahibine toplam 1 Milyar 551 Milyon TL kaynak aktarılmıştır. - Engelli Aylığı: 521 bin hak sahibine toplam 2 Milyar 703 Milyon TL kaynak aktarılmıştır. - Engelli Yakını Aylığı (18 Yaşından küçük engelliler): 65 bin hak sahibine toplam 286 Milyon TL kaynak aktarılmıştır. - Silikozis Hastalarına Yapılan Yardımlar: 200 bin hak sahibine toplam 1,92 Milyon TL kaynak aktarılmıştır.

21 YENİ SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI ( HAZİRAN) GENEL SAĞLIK SİGORTASI GELİR TESPİTİ VE PRİM DESTEĞİ Toplumun her kesiminin sağlık güvencesine kavuşturulması amacıyla 2012 yılında Genel Sağlık Sigortası uygulaması başlatılmıştır. Genel Sağlık Sigortası kapsamında daha önce sağlık güvencesi olmayan kişilerin gelir durumları tespit edilmiş ve gelir durumuna uygun düzeyde prim ödeyerek sağlık güvencesinden faydalanmaları sağlanmıştır. Vakıflar tarafından yapılan gelir testi sonucunda yoksul olduğu tespit edilen vatandaşlarımız, ülkemizde bulunan vatansız ve sığınmacılar gibi aylık ortalama 9 milyon kişinin sağlık primleri Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenerek sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaları sağlanmıştır Ocak Haziran döneminde 6 Milyar 836 Milyon TL prim desteği SGK ya ödenmiştir.

22 TÜP BEBEK PROJESİ Proje ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Acıbadem Sağlık Grubunun işbirliği ile tüp bebek tedavi giderlerini karşılayamayan, yoksul ve tıbbi muhtaçlık belgesine sahip 2500 ailenin tüp bebek tedavilerinin yaptırılması amaçlanmıştır. Proje Kapsamında; Tüp Bebek Proje Modülü hazırlanmıştır. Eylül 2012 tarihinde söz konusu program kapsamında başvurular SYD Vakıflarınca alınarak Modüle kaydedilmiştir. Başvuran yaklaşık kişiden hak sahibi olmasına karar verilen kişinin bilgileri tedavi olmaları için Acıbadem Sağlık Grubuna iletilmiştir.

23 SOSYAL YARDIM KARTI PROJESİ Proje PTT ile işbirliği içinde düzenli sosyal yardım alan (ŞNT, Eşi Vefat Eden, 2022 ve Evde Bakım Aylığı) kişilere birer banka kartı verilmesi için çalışmalarda sona gelinmiştir. Amaç Düzenli yardımlardan faydalanan yaklaşık 2 milyon kişinin banka kartı ile alışveriş yapması ve parasını banka kuyruğuna girmeden istediği zaman ATM lerden çekebilmesidir. Mevcut Durum Protokol hazırlıkları karşılıklı mutabakat ile sonuçlanmıştır. Şu ana kadar yaklaşık 800 bin kişiye kart teslimi yapılmıştır. 1 ay içinde yaklaşık 2 milyon kişiye kart verilmiş olacaktır. Kart için vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret talep edilemeyecektir. Kart ile alışveriş yapılabilecek, para çekilebilecek ancak vatandaşa kredi (avans) açılamayacaktır. Planlanan Faaliyetler Haziran 2013 te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma ŞAHİN ile Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM ın basın açıklaması ile işbirliği protokolüne imza atması ve kamuoyuna duyurusunun yapılması. Haziran döneminden itibaren vatandaşlarımızın düzenli yardımlarının Sosyal Yardım Kartı ile alabilmesi.

24 SOSYAL YARDIM MESAJ SERVİSİ PROJESİ Proje Düzenli sosyal yardım alan (ŞNT, Eşi Vefat Eden, 2022 ve Evde Bakım Aylığı) kişilerin cep telefonlarına ödeme dönemlerinde SMS atılması uygulaması. Amaç Sosyal yardım kartı ile birlikte düşünüldüğünde, ödeme dönemlerinde vatandaşların cep telefonlarına bilgilendirme maksatlı olarak sms atılması yoluyla ödeme kuyrukları engellenecek ve vatandaşlarımızın bilgiye kısa yoldan ulaşması sağlanacaktır. Mevcut Durum Genel Müdürlüğümüz ve PTT Parasal Posta Dairesi ile gerekli görüşmeler yapılarak ödeme dönemlerinde kişilerin cep telefonlarına bilgilendirme içerikli sms atılması hususunda mutabakata varılmıştır. SIFIR MALİYET ilkesi ile uygulanacaktır. Planlanan Faaliyetler Haziran 2013 te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma ŞAHİN ile Ulaştırma Bakanı Sn. Binali YILDIRIM ın basın açıklaması ile işbirliği protokolüne imza atması ve kamuoyuna duyurusunun yapılması. Haziran döneminden itibaren düzenli yardım ödemelerinde sms uygulamasına geçilecektir.

25 KONUTTA ÖDEME UYGULAMASI GENİŞLETİLİYOR Konutta Ödeme 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş alan yaklaşık 40 bin Engelli ve Yaşlımızın maaşını konutlarında ödüyoruz. Söz konusu uygulama Evde Bakım Aylığı ve Eşi Vefat Yardımı faydalanıcılarına da yaygınlaştırılacaktır.

26 BÜTÜNLEŞİK SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ PROJESİ PROJE AMAÇ Yatırım Programı TÜBİTAK ile işbirliği Sosyal yardımlar alanında ortak veri tabanı (yoksulluk envanteri) oluşturmak (6.4 milyon hane) SYGM ve SYDV lerin tüm iş ve işlemlerini elektronik ortama aktarmak, Kamu kurumları tarafından verilen tüm sosyal yardımları merkezi veri tabanında tutmak, STK ve yerel yönetimler ile veri alışverişi yapmaktır. AŞAMA 1-SYGM ve SYDV Entegrasyonu -----> Tamamlandı 2-Kamu Kurumları ile Entegrasyon-----> 15 Kurum ile Tamamlandı 3-Kızılay ve Yerel Yönetimler ile Entegrasyon-----> 2014 MEVCUT DURUM Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları Modülü (Eylül 2010) Yardımlar ve Kaynak Yönetimi Modülü (Ekim 2011) Genel Sağlık Sigortası Modülü (Ocak 2012) Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Nakit Destek Modülü (Nisan 2012) Vakıf İnsan Kaynakları Modülü (Nisan 2012) 2022 Modülü (Kasım 2012) Sosyal Konut Modülü (Nisan 2013) Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Modülü (Temmuz 2013) Proje Destekleri Modülü (Eylül 2013) Evde Bakım Modülü (Eylül 2013) 26

27 PUANLAMA FORMÜLÜ PROJESİ PROJE Yatırım Programı TÜBİTAK ile işbirliği AMAÇ Objektif kıstaslara dayanan, İBBS-1 düzeyinde bölgelerarası farklılığı gözeten Kır-kent ayrımını içeren Hane ziyaretleri sırasında doğrulanabilen, Somut olarak ölçülebilir göstergelere dayalı, Güvenilirlik düzeyi yüksek, Uygulaması kolay puanlama formülleri ile sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşların muhtaçlıklarına karar vermektir. MEVCUT DURUM TÜİK tarafından yaklaşık 44 bin hane üzerinde yapılan saha çalışması sonucunda TÜBİTAK tarafından formüller hazırlanarak teslim edilmiştir. Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemine hane ziyaret formunun entegrasyonu tamamlanmıştır. Formüllerin sisteme entegrasyonu ile sistem üzerinden izleme süreci devam etmektedir. İzleme sürecinin sonucuna göre 2014 yılında uygulamaya geçirilecektir. 27

28 - Aile ve Toplum Hizmetleri

29 Sosyal politika oluşturmak ve var olan sosyal politikaların sonuçlarını ölçmek için sosyal araştırmalar yapmaya devam etmekteyiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, aile ve toplum yapımızda meydana gelen değişim tespitleriyle hem kendi politikalarını güncellemekte hem de söz konusu araştırmaların sonuç ve önerilerini paylaşarak diğer kurum ve kuruluşlara da yol gösterici olmaya devam etmektedir.

30 HANEHALKI TİPLERİ Tek Kişilik Hane Çekirdek Aile Geniş Aile Öğrencilerden/ İşçilerden Oluşan Hane Türkiye ,6 75,3 14,4 0, ,0 80,7 13,0 0,4 YERLEŞİM YERİ Kent ,6 77,1 13,3 1, ,2 83,0 10,3 0,5 Kır ,1 70,7 17,1 0, ,8 76,2 17,9 0,1 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 30

31 EVLİLİĞİN DURUMU VE BOŞANMA ( ) YILLAR Nüfus (TÜİK ) EVLENME (TÜİK) BOŞANMA NVİ YENİDEN EVLENME NVİ YENİDEN EVLENME % BOŞANILAN KİŞİ İLE YENİDEN EVLENME (NVİ) BOŞANILAN KİŞİ İLE YENİDEN EVLENME % Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 31

32 AB Türkiye Karşılaştırması Evlenme (binde) Boşanma (binde) Avrupa Birliği (27 ülke) 4,88 4,51 1,9 2,1 Türkiye 7,36 8,21 1,4 1,6 Not : Eurostat web sitesindeki en güncel veriler 2009 yılına aittir. Kaba evlenme oranı: Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısıdır. Kaba boşanma oranı: Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısıdır.

33 EŞLER ARASINDA SORUN YAŞANAN DURUMLARDA DESTEK ALINAN KURUM YADA KİŞİLER Aile büyükleri Akrabalar Kardeşler Çocuklar Uzman kişi veya kurumlar Arkadaşlar Komşular Din adamları Kimseden destek almam Diğer Türkiye 22,0 2,3 2,0 5,9 2,7 1,4 0,4 0,2 62,8 1,4 YERLEŞİM YERİ Kent 22,6 1,9 2,3 5,8 3,6 1,8 0,4 0,2 61,0 1,5 Kır 20,7 3,3 1,2 6,2 0,5 0,5 0,4 0,2 67,1 1,3 CİNSİYET Erkek 20,6 2,3 1,0 4,8 2,5 1,1 0,2 0,2 66,6 1,6 Kadın 23,6 2,3 3,0 7,1 2,9 1,7 0,7 0,1 58,8 1,3 Eşler arasında sorun yaşandığında kimseden destek almayanların oranı yüzde 62,8 dir. Kırsal alanda ve erkeklerde destek alma oranı daha düşüktür. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 33

34 AİLE Aile kurumunun kurulması, devamı ya da bir nedenle sonlandırılma durumu da dahil olmak üzere üç aşamada (başlarken, devam ederken, sonlandırırken) aile üyelerine yada eşlere eğitim, rehberlik ve danışmanlık desteği yönündeki hizmetlerimizi yapılandırdık: Evlilik Öncesi Eğitim Programı Aile Eğitim Programı Boşanma Süreci Danışmanlığı hizmetleri sunulmaktadır.

35 AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ Özel Aile Danışma Merkezlerinin açılması ve yaygınlaşmasına ilişkin yasal mevzuat tamamlanmış olup, konu ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Yurt dışında yaşayan Türk ailelerine yönelik Sosyal Hizmet Politikaları oluşturulacaktır. Aile ve toplum araştırmaları Sivil toplumu ve duyarlılığı geliştirme Güvenli internet Afetler sonrası psiko-sosyal destek (Ör: Van Depremi)

36 Afet ve Acil Durum Sonrası Psiko-Sosyal Destek Çalışmaları hane, kişi ziyaret edilmiş, ihtiyaç tespiti yapılmış ilgili kuruluşlara bilgi paylaşımı sağlanmıştır. Konteyner kentlerdeki çocuklara yönelik okul öncesi eğitimi, kütüphane hizmetleri, tiyatro, sinema, gezi ve sosyal etkinlik ile kurs faaliyetleri (satranç, dama, tiyatro, müzik, resim) gerçekleştirildi. Bu faaliyetlerden 0-18 yaş aralığında in üzerinde çocuk ve genç faydalanmıştır. Çadır ve konteyner kentlerdeki kadın ve erkeklere yönelik aile içi eğitim, sağlık, eğitim seminerleri, beceri geliştirme, insan hakları eğitim programları ile sinema günleri, kahvaltı programları, piknikler ve şehirlerarası geziler düzenlendi. Bu Faaliyetlerden bu güne kadar yaklaşık kişi faydalanmıştır. Bu yöndeki hizmetlerimiz devam etmektedir. Suriye de yaşanmakta olan iç karışıklıktan etkilenerek ülkemize gelen ve Hatay, Kilis, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman illerindeki kamplarda ikamet eden sığınmacılara yönelik psiko-sosyal destek çalışmaları, eğitim çalışmaları, kreş desteği başta olmak üzere sosyal hizmetler sürdürülmektedir.

37 AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI Müracaata dayalı hizmet sunumunun yanı sıra, arz odaklı hizmet anlayışı ile haneye ve kişiye özel hizmet sunmak üzere Aile Sosyal Destek Programını başlattık. Aile Sosyal Destek Programı sayesinde sosyal hizmet ve yardıma ihtiyacı olan aile ve bireylerin bu hizmetlerden ve diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaları sağlanarak yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve refah seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

38 AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI Karabük ilinde yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen sorunlarla ilgili yapılan yönlendirmeler aşağıda yer almaktadır: Merkez ve 5 ilçede olmak üzere toplam hane ziyaret edilmiştir. Sosyal yardım (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına): 154 Sosyal hizmet (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne): 108 Sağlık (İl Sağlık Müdürlüğüne): 86 İstihdam (İş kur İl Müdürlüğüne):47 Güvenlik (İl Emniyet Müdürlüğüne): 8 Eğitim (İl Milli Eğitim Müdürlüğüne): 12 Yerel yönetim (Karabük Belediyesine): 1

39 ASDEP

40 Sosyal Hizmet Merkezleri Vatandaşımızın eğitim, sağlık, güvenlik hizmetleri gibi sosyal hizmetlere de ulaşımını kolaylaştırmak amacı ile daha yaygın bir hizmet ağı ile faaliyet göstermek üzere gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarını tek çatı altında birleştiren Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) ni oluşturduk.

41 Yarının teminatı Olan Çocuklarımıza Yarının Gözüyle Bakalım ki Yarınlarımız Aydınlık Olsun Çocuk Hizmetleri 41

42 Hizmet Dönüşüm Esasları Kuruluş Bakımından; Aile yanında destek hizmetlerine, Koruyucu aileye, Evlat edinme hizmetlerine Koğuş Tipi kuruluş bakımından; Çocuk Evi (Apartman Dairesi) Sevgi Evi sistemine 42

43 Hizmet Dönüşüm Esasları Aile yanında bakım birinci önceliğimiz olmuştur, Bakım standartları yükseltilmiştir, Çocuk Koruma Kanunu ile birlikte suça sürüklenen ve suç mağdurlarına yönelik ihtisas kuruluşları açılmıştır, Sokaktaki çocuklarımıza Yeni Hizmet Modeli ile ulaşılmıştır, Çocuk Hakları Ulusal Strateji haline getirilmiştir. 43

44 2002 YILI 2012 YIL SONU Hizmet Modeli/Yıllara Göre Çocuk Kalan Kalan Sayısı Kuruluş Kuruluş Çocuk Çocuk Yetiştirme Yurdu Çocuk Yuvası Sevgi Evi Çocuk Evi KBRM - BSRM Çocuk Yuv.ve Kız Yet. Yurd. (0-18) TOPLAM (Yatılı) ÇOGEM

45 Hizmet Modeli/Çocuk Sayısı 2002 YILI 2012 YILI Koruyucu Aile Evlat Edinme Aile Yanında Sosyal Ekonomik Destek Kurum Bakımından Aile Yanına Döndürülen Çocuk Özel Kreş Gündüz Bakımevinden ücretsiz yararlanma

46 Yapılan Çalışmalar 2012 Koruyucu ve önleyici politikalar birinci öncelik haline getirilmiştir. Çocuk Hakları İzleme Değerlendirme Kurulu oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. BM Çocuk Hakları İzleme Komitesine birleştirilmiş 2 nci ve 3 ncü Ülke Raporu 9 Bakanlıktan üst düzey temsil ile sunulmuş ve Ülkemizin yaptığı çalışmalar Komite tarafından geneli itibariyle memnuniyetle karşılanmıştır. Yeni Anayasa Çalışmasında Çocuk Görüşü Çalıştayı yapılarak TBMM Başkanlığı na sunulmuştur. 46

47 Yapılan Çalışmalar yılı sonuna kadar, koğuş tipi kuruluşlarımızın hizmeti sonlandırılarak çocuklarımızın Sevgi Evi ve Çocuk Evine yerleştirilmesine yönelik hizmet dönüşümü planlanmıştır. Buna göre Bakanlığımızın oluşumundan itibaren koğuş tipi hizmet veren 12 kuruluşumuz kapatılmış, 10 Sevgi Evi ve Çocuk Evi açılmıştır. Ayrıca kuruluşlarımızdaki 3073 çocuğumuz sosyal ekonomik destek, koruyucu aile ve evlat edinme hizmetinden yararlandırılmış faydalanmıştır. 47

48 Yapılan Çalışmalar Sokakta yaşayan, çalıştırılan ve risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu, önleyici ve rehabilite edici çalışmalar yürütülmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren 16 STK ile etkin işbirliği sağlamak amacıyla Protokol imzalanmıştır. -Suça sürüklenen ve suç mağduru çocuklara yönelik hizmetlerde ihtisaslaşmaya gidilmiştir. Mevcut kuruluşlar çocukların korunma altına alınma nedenlerine göre ihtisaslaştırılmıştır. 48

49 Yapılan Çalışmalar 2012 Akademik ve sosyal başarı teşvik edilmiş bu çerçevede; Koruma ve bakım altındaki çocukların ilk defa özel okullara ücretsiz olarak gönderilmesi sağlanmıştır. Bu okullara 2011 yılında 157 çocuğumuzun kaydı yapılmış, bu sayı 2012 yılında % 125 lik artışla 354 e ulaşmıştır. MEB ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapılarak kuruluşlarımızda kalan çocuklarımızdan üstün zekalı ve yetenekli olanlar tespit edilmiş olup yeteneklerine göre eğitim almaları için çalışmalarımız halen devam etmektedir. 49

50 Yapılan Çalışmalar yılında 363 çocuğumuz üniversite sınavına girmiş ve 238 i bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilmiştir yılında 219 çocuğumuz SBS sınavında başarılı olmuştur. Başarılı çocuklar ilk defa TÜBİTAK Bilim Kampına gönderilmiştir. 9 çocuğumuz çeşitli spor dallarında, ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılarak dereceler elde etmiştir. 50

51 Yapılan Çalışmalar ile 2012 yılları arasında gencimiz işe yerleştirilmiştir. Kuruluş bakımı hizmetlerinde standardın sağlanması amacıyla Minimum Standartlar Programı geliştirilmiş, ülke geneline yaygınlaştırma çalışmaları sürmektedir, Türkiye, Kanada ve Peru nun önerisi ile BM nezdinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü olarak kabul edilmiştir Yılında ilki gerçekleştirilen ve BM nezdinde özel gündem düzenlenen Panelde ülkemiz büyük bir gururla temsil edilmiştir. 51

52 Yapılan Çalışmalar Türkiye de Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Hizmetlerde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi projesi yaklaşık 3 Milyon Euro bütçe ile AB Türkiye Delegasyonu tarafından kabul edilerek uygulamaya geçilmiştir. -Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sistemine (ÇETUS) ilişkin Araştırma Projesi geliştirilmiş, 635 bin TL bütçeli Proje, Kalkınma Bakanlığı 2013 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiştir. - Koruyucu Aile Hizmetlerimizin Yaygınlaştırılması Projesi 1.7 Milyon TL bütçe ile hazırlanmış, finansal destek için Milli Piyango Genel Müdürlüğü ne sunulmuştur. 52

53 Yapılan Çalışmalar Uluslararası Spor Değişim Programı Projesi 265 Bin TL bütçe ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuştur. - Çocuklar için Adalet Projesi Bakanlığımızın yanı sıra, Adalet Bakanlığı, UNICEF, HSYK ve Adalet Akademisi işbirliği ile yürütülmektedir. Proje bütçesi 3,15 Milyon Euro dur. - Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi MEB ile işbirliği ile yürütülmektedir. Proje bütçesi 16,8 Milyon Euro dur. 53

54 - Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

55 ENGELLİ HİZMETLERİ Özel ve resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin hizmet standartları yükseltilmesi Ulaşılabilirlik Umut Evleri Projesi İstihdam 2 ve daha fazla işçi çalıştırmakta olup, buna ilaveten engelli istihdam eden işyerlerinde 1 yıl süre ile işbaşı eğitimi kapsamında engellinin sigorta pirimi devlet tarafından ödenecektir. Girişimcilik Kamu da ( kadro dolu boş kadro) ve Özel Sektörde Engelli ( kişi) İstihdamı

56 YAŞLI HİZMETLERİ Yaşlılarımızın hayat tecrübelerinden yararlanılması ve aktif yaşlanma yaklaşımına uygun politikalar ve hizmet modelleri oluşturulması Sağlıklı yaşlanmanın sağlanması için gerekli hizmetlerin yaygınlaştırılması Yaşlılara «evde destek» ve «evde bakımı» sağlanması Yaşlıların kurumsal bakımının belediyeler, STK lar ve özel sektör imkanlarından yaralanmak sureti ile geliştirilmesi. Huzurevlerinin sınıflandırılarak kademeli ücretlendirilmesi Bakım yaşlılarının özel huzurevlerinden yararlandırılması

57 DPT NÜFUS PROJEKSİYONU DPT 2005 Nüfus Projeksiyonlarına göre yaş gruplarına ilişkin dağılım (%) Yıllar ,52 60,43 5, ,67 64,38 5, ,15 65,34 6, ,23 66,84 6, ,05 68,49 7, ,78 68,69 8, ,64 68,46 9, ,65 67,82 11, ,60 66,98 13, ,58 65,73 15, ,73 64,40 17, ,07 63,45 19,48 DPT nin nüfus projeksiyonuna göre, 2050 yılında ülke nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 20 si 65 yaş ve üzeri yaş grubunda olacaktır. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

58 YAŞLILIK DÖNEMİYLE İLGİLİ YAŞAM TERCİHLERİ Oğlumun yanında kalırım Kızımın yanında kalırım Evimde bakım hizmeti alırım Huzurevine giderim Diğer Fikrim yok Türkiye ,0 10,2 18,2 9,0 2,3 34, ,2 17,5 9,1 1,1 15,1 YERLEŞİM YERİ Kent ,8 9,9 19,1 10,6 2,4 36, ,0 19,4 11,1 1,1 17,3 Kır ,0 11,2 15,5 4,5 2,0 30, ,8 14,6 6, ,6 CİNSİYET Erkek ,6 9,1 16,8 8,1 2,8 36, ,5 16,4 8,0 1,2 15,9 Kadın ,4 11,4 19,6 9,9 1,7 33, ,2 18,3 10,0 0,9 14, yılı verilerine göre, huzurevine gitme eğilimi çok değişmemesine karşın, çocuğunun yanında kalmak isteyenler in sayısında azalma görülmektedir. Huzurevine giderim diyenlerin oranının yüzde 9 olması yaşlılara yönelik politikalarda üzerinde durulması gereken bir orandır. Ülkemizde yaşlıların yaklaşık binde 4 ü kurum bakımı almaktadır. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye de Aile Yapısı Araştırması 58

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü EN YOKSUL KESİM İÇİN SOSYAL YARDIM İSTİHDAM BAĞLANTISININ AKTİFLEŞTİRİLMESİ Aziz YILDIRIM Genel Müdür Mevcut Durum Faaliyetler Projeler MANTIKSAL ÇERÇEVE Sosyal Yardımlar-İstihdam

Detaylı

KIRSAL ALANDA YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU. Nermin AKYIL nermin.akyil@aile.gov.tr

KIRSAL ALANDA YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU. Nermin AKYIL nermin.akyil@aile.gov.tr KIRSAL ALANDA YOKSULLUKLA MÜCADELEDE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU Nermin AKYIL nermin.akyil@aile.gov.tr Yoksulluk Olgusu Yoksulluk; insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli kaynağa

Detaylı

YARDIMLARIMIZ AİLE YARDIMLARI AİLE YARDIMLARI 1. MADDİ YARDIMLAR 2. YAKACAK YARDIMLARI

YARDIMLARIMIZ AİLE YARDIMLARI AİLE YARDIMLARI 1. MADDİ YARDIMLAR 2. YAKACAK YARDIMLARI 1 2 2. YAKACAK YARDIMLARI 2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD Vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla dağıtılmaktadır.

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sayın Veliler, Şartlı Nakit Transferi(ŞNT), yani halk arasında bilinen ismiyle Öğrenci Parası ya da Çocuk Parası ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan; herhangi

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı

Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı VERİ TÜRÜ VERİ KAYNAĞI İSTİHDAM Devlet Personel Başkanlığı Türkiye İş Kurumu EĞİTİM Milli Eğitim Bakanlığı SOSYAL YARDIMLAR Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü BAKIM Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

Araştırma Raporu/10 02.04.2015

Araştırma Raporu/10 02.04.2015 Araştırma Raporu/10 02.04.2015 2014 YILINDA AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ARACILIĞIYLA YAPILMIŞ SOSYAL YARDIMLAR Mahmut Esen 1 Özeti: Kamu idarelerince yaklaşık on beş milyon civarındaki dar gelirli

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı. Yusuf Yüksel

Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı. Yusuf Yüksel Sosyal Yardım Sisteminin İstihdam Bağlantısının Kurulması ve Etkinleştirilmesi Eylem Planı Yusuf Yüksel Nisan, 2012 Sunum Planı Sosyal Yardım İstihdam Bağlantısı Eylem Planı Hazırlık Süreci Eylem Planındaki

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

Türkiye de Sosyal Yardımlar

Türkiye de Sosyal Yardımlar Türkiye de Sosyal Yardımlar Sosyal yardımların sosyal politika içindeki yeri Sosyal yardım sistemine ilişkin veriler Sosyal yardım türleri Sosyal yardıma erişme süreci Sosyal yardım sisteminin genel özellikleri

Detaylı

PROJE BÜTÇESİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca il özel idarelerine aktarılan ödenek ile, Diğer yerel katkılar:

PROJE BÜTÇESİ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca il özel idarelerine aktarılan ödenek ile, Diğer yerel katkılar: AMAÇ Mevsimlik gezici tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla, bulundukları illerden diğer illere aileleri ile birlikte giden vatandaşlarımızın, özellikle çocukların, bu süreçte yaşadıkları sorunların tespiti

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI

KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI KONYA KARAMAN ÇOCUK EYLEM PLANI 2016-2018 AMAÇ Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından hazırlanan öncelik dönüşüm programları topyekûn kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından büyük

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

Ana Muhalefet Partisinin Seçim Vaatlerinin Mali Etkisi

Ana Muhalefet Partisinin Seçim Vaatlerinin Mali Etkisi Ana Muhalefet Partisinin Seçim Vaatlerinin Mali Etkisi 1 Ana Muhalefet Partisinin Seçim Vaatlerinin Mali yükü 152,4 ila 181,8 milyar TL* Varsayımlar için lütfen ilgili sayfalara bakınız (Ss 3-9). 2 Seçim

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇORUM İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞIĞI

ÇORUM İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞIĞI GSS (Gelir Testi İşlemleri) 2 Kasım 2011 tarihli 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 28 Aralık tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Tablo 1:Kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli kotasından başvuru yapan ve istihdam edilen işçilerin yıllara göre dağılımı

Tablo 1:Kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli kotasından başvuru yapan ve istihdam edilen işçilerin yıllara göre dağılımı Yıllık İstatistik Bülteni 2015 1. İSTİHDAM 1.1. İşçi Kadrosunda İstihdam Türkiye İş Kurumu verilerine göre, 2002 yılından itibaren kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli kotasında işçi olarak istihdam

Detaylı

ADANA SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ. 2014 yılında 97.742 hane, 2015 yılında ise 98.464 hane sosyal yardımlardan faydalanmıştır.

ADANA SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ. 2014 yılında 97.742 hane, 2015 yılında ise 98.464 hane sosyal yardımlardan faydalanmıştır. ADANA SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 2014 yılında 97.742 hane, 2015 yılında ise 98.464 hane sosyal yardımlardan faydalanmıştır. 2012 yılında bütün vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturan Genel Sağlık

Detaylı

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013

Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri. Ülker Şener 13.02.2013 Kadın İstihdamı: Sorun Alanları, Çözüm Önerileri Ülker Şener 13.02.2013 Temel sorun alanları Toplumsal yapı: kadın olmaya yüklenen anlam ve toplumsal cinsiyet rolleri İşgücü talebinden kaynaklı sorunlar:

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

AiLE VE SOSYAL POLiTİKALAR BAKANLIGI ile ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIGI

AiLE VE SOSYAL POLiTİKALAR BAKANLIGI ile ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIGI AiLE VE SOSYAL POLiTİKALAR BAKANLIGI ile ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIGI İŞBİRLİGİ PROTOKOLÜ Taraflar MADDE 1- Bu Protokolün tarafları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

ĠSTĠHDAM Devlet Personel Başkanlığı Türkiye İş Kurumu. EĞĠTĠM Milli Eğitim Bakanlığı. SOSYAL YARDIMLAR Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

ĠSTĠHDAM Devlet Personel Başkanlığı Türkiye İş Kurumu. EĞĠTĠM Milli Eğitim Bakanlığı. SOSYAL YARDIMLAR Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Mart/2014 VERĠ TÜRÜ VERĠ KAYNAĞI ĠSTĠHDAM Devlet Personel Başkanlığı Türkiye İş Kurumu EĞĠTĠM Milli Eğitim Bakanlığı SOSYAL YARDIMLAR Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü BAKIM Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet

AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet Türkiye yarım yüzyılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği üyeliğine aday bir ülke. Ne var ki, son on yılda kat edilen büyük gelişmelere

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük

Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri kırsal alanda yetersiz. Tarım ve hayvancılıkta elde edilen gelir düşük Çorum 3. grup (Kırılgan Gruplar) Moderatör: Yrd. Doç. Dr. Metin UÇAR Raportör: Sümer ÇAKIR I.Bölüm Kırsalda yaşayanlar Sorunlar Gelir kaynakları yetersiz Köy nüfusu genel olarak azalmaktadır Kamu hizmetleri

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI (2017-2018) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN Faaliyet Zaman Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Destekçi Kurum/Kuruluşlar Göstergeler Stratejik Öncelik 7.1: Erken yaşta

Detaylı

2014-2016 Dönemi İç Denetim Planı Çizelgesi

2014-2016 Dönemi İç Denetim Planı Çizelgesi 2014-2016 Dönemi İç Denetim Planı Çizelgesi 2014-2016 DENETİM GÖREVLERİ YILLAR Denetimin Adı Denetim Alanının Kapsamı Denetlenen Birimler Denetim Ölçeği Risk Düzeyi 2014 2015 2016 Çocuk Evleri Süreci 31.01

Detaylı

Milletvekillerine mektup yazdı

Milletvekillerine mektup yazdı Milletvekillerine mektup yazdı 05 Nisan 2011 11:05 Kamu Harcamalarını İzleme Platformu, gözlem sonuçlarını milletvekillerine gönderdiği mektupla paylaştı. Paylaş İki yıldır kamu harcamalarını izleyen 52

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Türkiye de Engellilik ve Kalkınma: Son 10 yılın raporu

Türkiye de Engellilik ve Kalkınma: Son 10 yılın raporu 2002 2013 Türkiye de Engellilik ve Kalkınma: Son 10 yılın raporu Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2002 2013 2002-2013 yılları engellilik alanında devrim niteliğinde adımların atıldığı bir dönemdir.

Detaylı

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015

Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Ekim 2015 Türkiye de Sosyal Koruma Harcamaları: 2006-2015 Harcama İzleme Güncelleme Notu Nurhan Yentürk STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından Kamu Harcamalarını İzleme Dizisi kapsamında gençlik, çocuk,

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 09.05.2013 Bilecik İl Genel Meclis Toplantı Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler

IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler 24 Aralık 2015 Türkiye nin AB ye Üyelik Süreci Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı SAMSUN IPA Kapsamında STK lara Sağlanan Destekler Merkezi Düzeyde Yürütülen Projeler

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER Ekrem KAYACI İstihdam Uzmanı 27 Eylül 2013 1 SUNUM PLANI İşgücü Piyasası Göstergeleri İŞKUR a Engelli Kaydı İş ve Meslek Danışmanlığı

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI. Ocak 2016 Sayı: 4

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI. Ocak 2016 Sayı: 4 0 T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI Ocak 2016 Sayı: 4 Sosyal Medya üzerinde oluşturulan Din Kültürü Öğretmenleri grubu tarafından başlatılan "81 ile 81 Akülü Sandalye"

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı SAVUNMASIZ VE ÖRSELENEBİLİR GRUPLARDA SAĞLIK HİZMETİ SUNUM PLANI Temel Hasta Hakları Hasta

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Okuryazarlık ve Cinsiyet Eşitliği Konusunda Türkiye'nin Gerçekleri Okuryazarlık ve eğitimin ülkelerin ekonomik

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TARIM SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TARIM SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ TARIM SEKTÖRÜ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına hazırlık teşkil

Detaylı

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ KAYITLI KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI

EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ KAYITLI KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ KAYITLI KADIN İSTİHDAMINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI Sosyal Güvenlik Kurumu nun yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin ortaklaşa finanse ettiği Evde Çocuk Bakım Hizmetleri

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oran; AKP nin ekonomi modeli yoksulluk üretiyor, Yeşil Kart lı sayısı azalmadı arttı. Tarih : 23.03.2013 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran; AKP nin ekonomi

Detaylı

FATMA ŞAHİN DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU NA YANIT

FATMA ŞAHİN DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU NA YANIT FATMA ŞAHİN DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU NA YANIT Ekim 20, 2010-11:37:39 AK PARTİ Kadın Kolları Başkanı Fatma ŞAHİN, CHP Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU'nun AK PARTİ ve AK PARTİli kadınlarla ilgili gerçeği

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri

Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri Almanya da ve Türkiye de Yafll Hizmet Zinciri Abdurrahman Çohaz Yaşlılık kaçınılmaz ve geri dönülmez bir süreç olup, kişinin fiziksel ve ruhsal yönden gerilemesidir. Bir başka tanımla yaşlılık fizyolojik

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AİİLE VE SOSYAL POLİİTİİKALAR BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Evde Çocuk Bakımı Projesi ile Kayıtlı Kadın İstihdamı Artıyor

Evde Çocuk Bakımı Projesi ile Kayıtlı Kadın İstihdamı Artıyor Evde Çocuk Bakımı Projesi ile Kayıtlı Kadın İstihdamı Artıyor Sosyal Güvenlik Kurumu nun yürüttüğü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti nin ortaklaşa finanse ettiği Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı